Момот Неля Миколаївна — Університет «КРОК»

Інша інформація:
Момот Неля Миколаївна

Напрями наукових досліджень

 • Публіцистика, мемуаристика, письменницькі щоденники, шевченкознавство
 
 

Момот Неля Миколаївна

 • професор (2021 р.), кандидат філологічних наук (2007 р.), доцент (2013 р.)
 • нагрудний знак МОН України «Василь Сухомлинський» (2021 р.)
 • Відмінник освіти України (2017 р.)
 • «Знак Шани «Університету «КРОК» (2021 р.)
 • Відзнака «Зірка КРОКу» (2013 р.)
 • Відзнака ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК» (2013 р.)
 • Почесна грамота МОН України (2009 р.)
 • Почесна грамота ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК» (2006 р., 2022 р.)
 • Почесна грамота МОН України - 2022 рік

Освіта

 • вчитель української мови і літератури, Уманський педагогічний інститут ім. П. Тичини (1998 р.)

Професійна кар'єра

 • з 2024 р. - Університет «КРОК», завідувач Навчальної медіалабораторії
 • з 2022 р. – ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», завідувач кафедри міжнародних відносин та журналістики
 • 2017 р. – ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», заступник завідувача кафедри міжнародних відносин та журналістики
 • 2007 р. – ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», заступник декана факультету міжнародних відносин, доцент
 • 2005 р. – ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», методист з виховної роботи
 • 2002 р. – Інститут літератури НАН України, аспірант
 • 2001 р. – СЗШ №122 м. Києва, заступник директора з навчально-виховної роботи
 • 2000 р. – СЗШ №122 м. Києва, вчитель української мови та літератури

Участь у міжнародних проєктах

 • Міжнародний проєкт «Інтеграція дуальної вищої освіти в Молдові та Україні / COOPERA. Еразмус+»

Особисті досягнення

 • Подяка департаменту довузівської підготовки (2010 р., 2011 р., 2017 р., 2019 р.)
 • Подяка Науково-дослідного інституту українознавства за підготовку переможця Х Міжнародного конкурсу з українознавства (2017 р.)
 • Подяка Київського ліцею бізнесу (2010 р., 2011 р., 2016 р.)
 • Подяка Коледжу економіки, права та інформаційних технологій (2011 р., 2014 р., 2019 р.)
 • Кращий проєкт 2021 - Жива телестудія
 • Подяка за підтримку медіа ініціатив - 2021 р.
 • Подяка Київської МАН України - 2022 р.
 • Подяка Коледжу економіки права та інформаційних технологій 2023 р.
 
 

Публікації

  Маланюк Є. Шевченкіана: збірник ессеїв /упор. Г.Клочек; примітки Н. Момот / Є. Маланюк. - Дніпро: Середняк Т.К., 2024. - 220 c.

  Момот Н.М. На порозі нових випробувань: есеїстика Євгена Маланюка американського періоду / Н. М. Момот // Есеїстика Євгена Маланюка: літературознавчі виміри: монографія / О. Буряк, О. Гольник, М. Крупач [та інші]. - Дніпро: Середняк Т. К., 2023. - С. 249-277.

  Момот Н.М. Навчально-методичні рекомендації щодо організації дуальної освіти для студентів спеціальності "Журналістика" (дуальна форма навчання)/ Н. М. Момот. - Київ: Університет "КРОК", 2023. - 30 с

  Момот Н.М. Історія комунікаційного простору української культури в публіцистиці Є. Маланюка / Н.М. Момот // Комунікаційний простір постінформаційного суспільства: проблеми та перспективи: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Київ, 30 травня 2023 року). - Вінниця: ТВОРИ, 2023. - С. 67-70

  Момот Н.М. Культура мовлення як стратегія сучасної комунікації / Н. М. Момот // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей V Міжнародної конференції (Київ, 7 грудня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023.
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2023/paper/view/1619

  Момот Н.М. Місце України у геокультурному просторі Європи (на матеріалі "нарисів з історії нашої культури" Є. Маланюка) / Н. М. Момот // Міждисциплінарні дослідження науки ХХІ століття : матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції молодих учених та студентів (1 грудня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023. - С. 200-202. - https://library.krok.edu.ua/media/library/category/publichna-informatsiya/internet-konferentsiya-2023.pdf
https://library.krok.edu.ua/media/library/category/publichna-informatsiya/internet-konferentsiya-2023.pdf

  Момот Н.М. Навчально-методичний посібник виконання курсової роботи для здобувачів спеціальності "Культурологія", ступінь вищої освіти "бакалавр" / Н. М. Момот, М. В. Бурмака. - Київ: Університет "КРОК", 2023. - 35 c.

  Момот Н.М. Наскрізна програма практики та методичні рекомендації для студентів денної, заочної та дистанційної форм навчання спеціальності "Культурологія" / Н. М. Момот, М. В. Бурмака. - Київ: Університет "КРОК", 2023. - 15 c.

  Momot N. Development of the educational process in war-time through dual education / N. Momot // Вчені записки Університету "КРОК". - 2022. - № 3(67). - С. 103-113. - DOI https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-67-103-113

  Момот Н.М. Історико-культурологічний дискурс «Нарисів з історії культури» Є. Маланюка/ Н. М. Момот //Міждисциплінарні дослідження науки ХХІ століття: матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції молодих учених та студентів (1 грудня 2022 р., м. Київ).- Київ: Університет «КРОК», 2022.- С. 237-239.- https://library.krok.edu.ua/media/library/category/publichna-informatsiya/internet-konferentsiya-2022-12-20.pdf

  Шурло А.В. Жанровий контент літературних журналів України/ А. В. Шурло, Н. М. Момот // Міждисциплінарні дослідження науки ХХІ століття: матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції молодих учених та студентів (1 грудня 2022 р., м. Київ).- Київ: Університет «КРОК», 2022.- С.222-225.- https://library.krok.edu.ua/media/library/category/publichna-informatsiya/internet-konferentsiya-2022-12-20.pdf

  Момот Н.М. Практикум з української мови (практичний курс для іноземців) / Н. М. Момот. - Київ: Університет "КРОК", 2021. - 80 c.

  Маланюк Є. З Нотатника. Витяги з еміграційних періодичних видань / Є. Маланюк; передмова, упорядження Г. Клочек, примітки, коментарі Н. Момот. - Кіровоград: Видавець Лисенко В.Ф., 2021. - 224 c.

  Момот Н.М. Література факту: наративні моделі fiction/non-fiction у творчості українських письменників: монографія / Н.М. Момот. - К.: Університет "КРОК", 2021. - 95 c.

  Момот Н.М. Дуальна освіта: як наблизити ринок праці до студента / Н. М. Момот // Міждисциплінарні дослідження науки ХХІ століття: матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції молодих учених та студентів (м. Київ, 1 грудня 2021 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2021. - С. 242-244. - https://www.krok.edu.ua/download/kafedra-mizhnarodnikh-vidnosin-ta-zhurnalistiki/internet-konferentsiya-2021-12-01.pdf
https://www.krok.edu.ua/download/kafedra-mizhnarodnikh-vidnosin-ta-zhurnalistiki/internet-konferentsiya-2021-12-01.pdf

  Цирин К.Л. Комерційна реклама на телебаченні: особливості PR-контенту / К. Л. Цирин, Н. М. Момот // Міждисциплінарні дослідження науки ХХІ століття: матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції молодих учених та студентів (м. Київ, 1 грудня 2021 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2021. - С. 193-194. - https://www.krok.edu.ua/download/kafedra-mizhnarodnikh-vidnosin-ta-zhurnalistiki/internet-konferentsiya-2021-12-01.pdf
https://www.krok.edu.ua/download/kafedra-mizhnarodnikh-vidnosin-ta-zhurnalistiki/internet-konferentsiya-2021-12-01.pdf

  Кобилко С.О. Літературні видання України: тематика та проблематика / С. О. Кобилко, Н. М. Момот // Міждисциплінарні дослідження науки ХХІ століття: матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції молодих учених та студентів (м. Київ, 1 грудня 2021 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2021. - С. 220-223. - https://www.krok.edu.ua/download/kafedra-mizhnarodnikh-vidnosin-ta-zhurnalistiki/internet-konferentsiya-2021-12-01.pdf
https://www.krok.edu.ua/download/kafedra-mizhnarodnikh-vidnosin-ta-zhurnalistiki/internet-konferentsiya-2021-12-01.pdf

  Москаленко Н.П. Інтерв'ю як інструмент персоніфікації журналіста / Н. П. Москаленко, Н. М. Момот // Міждисциплінарні дослідження науки ХХІ століття: матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції молодих учених та студентів (м. Київ, 1 грудня 2021 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2021. - С. 179-181. - https://www.krok.edu.ua/download/kafedra-mizhnarodnikh-vidnosin-ta-zhurnalistiki/internet-konferentsiya-2021-12-01.pdf
https://www.krok.edu.ua/download/kafedra-mizhnarodnikh-vidnosin-ta-zhurnalistiki/internet-konferentsiya-2021-12-01.pdf

  Ткач Д.І. Навчально-методичний посібник виконання курсової роботи для здобувачів спеціальності "Журналістика", ступінь вищої освіти "бакалавр" / Д. І. Ткач, Н. М. Момот. - К.: Університет "КРОК", 2020. - 35 c.
https://library.krok.edu.ua/media/library/category/metodichni-vkazivki/tkach_0022.pdf

  Момот Н.М. Наскрізна програма практики та методичні рекомендації для студентів денної, заочної та дистанційної форм навчання спеціальності "Журналістика" / Н. М. Момот, М. В. Бурмака. - К.: Університет "КРОК", 2020. - 16 c.
https://library.krok.edu.ua/media/library/category/metodichni-vkazivki/momot_0007.pdf

  Ткач Д.І. Навчально-методичний посібник виконання дипломної роботи для студентів спеціальності "Журналістика", рівня вищої освіти "бакалавр" / Д. І. Ткач, Н. М. Момот. - К.: Університет "КРОК", 2020. - 42 c.
https://library.krok.edu.ua/media/library/category/metodichni-vkazivki/tkach_0021.pdf

  Момот Н.М. Націософська концептуальність публіцистичного дискурсу есеїстики Євгена Маланюка / Н. М. Момот // Молодий вчений. - 2020. - № 9.1(85.1). - С. 74-77. - http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2020/9.1/16.pdf
http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2020/9.1/16.pdf

  Момот Н.М. Історико-публіцистичний дискурс мемуаристики Володимира Винниченка ("Відродження нації. Історія української революції") / Н. М. Момот // Творча спадщина Володимира Винниченка на тлі ХХ століття: матеріали V Міжнародної наукової конференції (м.Кропивницький, 8-9 жовтня 2020 р.). - Кропивницький, 2020.
https://www.cuspu.edu.ua/ua/news/11553-piata-mizhnarodna-naukova-konferentsiia-volodymyru-vynnychenku-140

  Момот Н. Тичина-людина і Тичина-поет у публіцистиці Є. Маланюка: контроверсійність поетичної долі/ Н. Момот // Наукові записки. Серія: Філологічні науки /Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В.Винниченка.- 2019. –Випуск 184.- С. 42-45.
https://www.cuspu.edu.ua/images/nauk_zapiski/filology/Fololog_nauk184.pdf

  Момот Н. Тема малоросійства в есеїстиці Євгена Маланюка/ Н. Момот // Культура як феномен людського духу (багатогранність і наукове осмислення): Збірник тез доповідей V Міжнародної наукової конференції (21-22 листопада, м. Львів).–Львів: ЛДУ БЖД, 2019. – С. 22 – 24
http://edu-mns.org.ua/img/news/143/Zbirnik_tez_2019.pdf

  Момот Н.М. Еміграційна публіцистика Є.Маланюка: суспільна рефлексія та літературно- критичні коментарі на сторінках "Нотатника" /Н.М.Момот //Молодий вчений. Спецвипуск.-2018.-№9.1(61.1).-С.90-93
http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2018/9.1/24.pdf

  Момот Н.М. Контекст духовної суверенності у публіцистиці Є. Маланюка (на матеріалі статті "Малоросійство") / Н.М. Момот // Філологія та методологія викладання: науково-методичний вісник. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2018. - С. 15 - 22.

  Момот Н. Контракт в українській документації (лексичний, синтаксичний та граматичний аспекти) / Н. Момот // Соціально-гуманітарні науки та сучасні виклики: Матеріали ІІІ Всеукраїнської наукової конференції (25-26 травня 2018 р., м.Дніпро). - Ч.1. - Дніпро: СПД "Охотнік", 2018. - С. 271 - 273.

  Момот Н.М. Інтелектуальний феномен Є.Маланюка-публіциста: коментарі до "Нотатника" (із записів 1953 р. / Н. М. Момот // Наукові записки ЦДПУ імені В. Винниченка. - Серія: філологічні науки. - 2017.- Вип. 162. - С. 168-175
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/statti/momot_0005.pdf

  Момот Н.М. Жанр містерії у творчості Т.Шевченка: українська сакральна традиція / Н. М. Момот // Наукові записки КДПУ імені В. Винниченка. Серія: філологічні науки. - 2017.-Вип. 158. - С. 151-160
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/statti/momot_0001.pdf

  Момот Н.М. Бінарність у творчості Т. Шевченка: текст і візуальний ряд / Н. М. Момот // Філологія та методологія викладання: науково-методичний вісник. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2016. - С. 10 - 15.

  Момот Н.М. Державна мовна політика в Україні в контексті євроінтеграційних процесів / Н. М. Момот // Культура як феномен людського духу (багатогранність і наукове осмислення): збірник тез доповідей ІІІ Міжнародної курсантсько-студентської наукової конференції . – Львів: ЛДУБЖД, 2015. – С. 4 - 6

  Момот Н.М. Драматургія Т.Шевченка через призму літературної діяльності корифеїв українського театру (сценічний шлях: традиції та новаторство) / Н. М. Момот // Філологія та методологія викладання: науково-методичний вісник. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2013. - С.20-26

  Момот Н.М. Людиноцентризм творчості Т.Шевченка як концепція філософії буття (на матеріалі повісті "Несчастный") / Н.М. Момот // Наукові записки КДПУ імені В. Винниченка. Серія: філологічні науки. - 2013.- Вип. 114. - С. 221 - 230.
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/statti/momot_0002.pdf

  Момот Н.М. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни "Українська мова за професійним спрямуванням" (Українська мова для економістів): ОКР "бакалавр" з спеціальностей "Міжнародна економіка", "Економіка підприємства", "Маркетинг", "Фінанси і кредит", "Облік і аудит"; ОКР "спеціаліст" з надання другої вищої освіти за спеціальністю "Міжнародна економіка", "Економіка підприємства (за видами економічної діяльності)", "Маркетинг", "Фінанси і кредит (за спеціалізованими програмами)", "Банківська справа", "Облік і аудит"/ Н. М. Момот. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2012. - 81 с.

  Момот Н.М. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни "Українська література": ОКР "молодший спеціаліст" з спеціальностей 5.03050802 "Оціночна діяльність", 5.03050701 "Маркетингова діяльність", 5.03050801 "Фінанси і кредит"/ Л. П. Кириченко-Стасюк, Н. М. Момот; Київський коледж нерухомості. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2012. - 102 с.

  Момот Н.М. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни "Українська мова за професійним спрямуванням": ОКР "молодших спеціалістів" з спеціальностей "Оціночна діяльність", "Маркетингова діяльність", "Фінанси і кредит"/ О. Ф. Леонтьєва, Н. М. Момот; Київський коледж нерухомості. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2012. - 63 с.

  Момот Н.М. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни "Світова література": ОКР "молодший спеціаліст" з спеціальностей "Маркетингова діяльність", "Фінанси і кредит", "Бухгалтерський облік", "Економіка підприємства", "Комерційна діяльність", "Правознавство", "Розробка програмного забезпечення", "Обслуговування програмних систем і комплексів"/ Н. М. Момот; Коледж економіки, права та інформаційних технологій. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2012. - 62 с.

  Момот Н.М. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни "Світова література": ОКР "молодший спеціаліст" з спеціальностей "Оціночна діяльність", "Маркетингова діяльність", "Фінанси і кредит"/ Н. М. Момот; Київський коледж нерухомості. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2012. - 60 с.

  Момот Н.М. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни "Українська мова за професійним спрямуванням": ОКР "бакалавр" з спеціальностей 6.030204 "Міжнародна інформація", 6.030206 "Міжнародний бізнес"/ Н. М. Момот. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2012. - 67 с.

  Момот Н.М. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни "Українська література": ОКР "молодший спеціаліст" з спеціальності "Маркетингова діяльність", "Фінанси і кредит", "Бухгалтерський облік", "Економіка підприємства", "Комерційна діяльність", "Правознавство", "Розробка програмного забезпечення", "Обслуговування програмних систем і комплексів"/ Л. П. Кириченко-Стасюк, Н. М. Момот; Коледж економіки, права та інформаційних технологій. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2012. - 60 с.

  Момот Н.М. До проблеми реформування шкільної літературної освіти / Н. М. Момот // Дивослово. – 2012. - № 10. – С. 28 – 29

  Момот Н.М. Проводарі-мойсеї: власна трагедія – трагедія народу (В. Винниченко «Відродження націй» – на шляху до української державності) / Н. М. Момот // Філологія та методологія викладання: науково-методичний вісник. - Університет економіки та права «КРОК». - 2011. - С. 57-64
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/statti/momot_0004.pdf

  Момот Н.М. Українська мова за професійним спрямуванням: навчально-методичний комплекс дисципліни/ Н. М. Момот. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2011. - 59 с.- (для напряму міжнародна інформація).

  Момот Н.М. Щоденниковість та автобіографізм у повісті Т. Шевченка «Близнецы» (філософська інтерпретація) / Н. М. Момот // Слово і час .- 2009. - № 8.- С. 70-85
http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/133424/04-Momot.pdf?sequence=1

  Момот Н.М. Українська мова для економістів: Практичний курс / Н. М. Момот. К., 2009

  Момот Н.М. Постать Т. Шевченка як феномен української культури: філософська інтерпретація творчості /Н.М. Момот //Культура як феномен людського духу (багатогранність і наукове осмислення): Збірник тез доповідей ІІ Міжнародної курсантсько-студентської наукової конференції (Львів, 14-15 листопада 2013 р.).-Львів:ЛДУ БЮД, 2013.-С.344-346
https://www.ldubgd.edu.ua/sites/default/files/files/labach_mm_konferenciya_25_grudnya_2013.pdf#page=344

  Момот Н.М. Шевченків Щоденник: жанрова гетерогенність як стратегія тексту / Н.Момот // Слово і час. – 2005. – №3. – С. 20-28.
https://il-journal.com/index.php/journal/issue/view/177/3_2005_pdf


Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

RSS
 
 

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

LinkedIn
 
Facebook
 
Instagram
 
Twitter
 
Flickr
 
Telegram
 
YouTube
 
TikTok
 
 
Ви тут: Вища освіта » Про КРОК » Співробітники » Момот Неля Миколаївна