Вчена рада Університету «КРОК» — Університет «КРОК»

Вчена рада Університету «КРОК»

Про Вчену раду Університету

Вчена рада Університету є колегіальним органом управління Університету, який у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, указами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, іншими нормативноправовими актами України, статутом Університету та цим Положенням.

Вчена рада Університету утворюється строком на п’ять років в порядку, визначеному Положенням

За рішенням Вченої ради Університету можуть бути утворені вчені ради структурних підрозділів (навчально-наукових інститутів, факультетів, відокремлених структурних підрозділів (філій)), повноваження яких визначаються відповідними положеннями, затвердженими Вченою радою Університету та введеними в дію наказами ректора Університету.

Персональний склад Вченої ради Університету

 
Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

RSS
 
 

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

LinkedIn
 
Facebook
 
Instagram
 
Twitter
 
Flickr
 
Telegram
 
YouTube
 
TikTok
 
 
Ви тут: Вища освіта » Про КРОК » Підрозділи » Структурні » Вчена рада Університету «КРОК»