Радіонова Ірина Федорівна — Університет «КРОК»
Інша інформація:
Радіонова Ірина Федорівна

кабінет 246

+38 044 455-56-90, вн. 104

Напрями наукових досліджень

 • макроекономічний аналіз національної економіки / аналіз макроекономічної політики / макроекономічна стабільність (безпека) національної економіки
 
 

Радіонова Ірина Федорівна

 • доктор економічних наук (1991 р.), професор (1992 р.)

Освіта

 • Київський національний університет імені Тараса Шевченка / випускниця економічного факультету Інститут Економіки НАН України / докторська дисертація

Професійна діяльність

 • з 2003 р. – професор кафедри національної економіки та публічного управління КНЕУ ім. Вадима Гетьмана;
 • 1996–2003 рр. – проректор з наукової роботи та завідувач кафедри Університету «КРОК»,
 • з 1994 р. – Університет «КРОК», сумісник
 • 1991–1996 рр. – викладач та завідувач кафедри Київського педагогічного університету імені Михайла Драгоманова;
 • викладала окремі курси в КНУ імені Тараса Шевченка та в Торгово-економічному університеті.

Наукова діяльність

 • Авторка понад 180 наукових та науково-методичних праць, включно з: 8-ма роботами у виданнях, що облікуються в міжнародних базах Scopus, Web of Science, 14-ма монографіями, написаними за участі та під науковим керівництвом (редагуванням), 10-ма офіційно затвердженими підручниками та посібниками для університетів з макроекономіки, макроекономіки-2 (поглиблений курс), макроекономічного аналізу тощо та для середньої школи з економіки, загальної економіки, прикладної економіки.
 • Працювала членом 5-х спецрад з захисту дисертацій.
 • Є членом редакційних колегій двох наукових журналів.

Публікації в електронній бібліотеці Університету

 
 

Публікації

  Радіонова І.Ф. Соціально-економічні погляди Степана Бандери / І. Ф. Радіонова, С. С. Поляков // Історико-економічні дослідження 2023 "Українське підприємництво та українська ідентичність": матеріали наукової конференції (17 квітня 2023 року). - Київ: Університет "КРОК", 2023. - https://conf.krok.edu.ua/HRL/HERL2023/paper/view/1455
https://conf.krok.edu.ua/HRL/HERL2023/paper/view/1455

  Радіонова І.Ф. Український підприємець Алчевський як організатор виробництва та громадський діяч Донбасу / І. Ф. Радіонова, Н. О. Бєлугіна // Історико-економічні дослідження 2023 "Українське підприємництво та українська ідентичність": матеріали наукової конференції (17 квітня 2023 року). - Київ: Університет "КРОК", 2023. - https://conf.krok.edu.ua/HRL/HERL2023/paper/view/1454
https://conf.krok.edu.ua/HRL/HERL2023/paper/view/1454

  Радіонова І.Ф. Ідентифікація категорії «цифрова економіка» в теоретичній та прикладній економіці / І.Ф. Радіонова, О. Акулов // Вчені записки Університету "КРОК". - 2023. - № 2(70). - С. 9-20. - DOI: 10.31732/2663-2209-2022-70-9-20
http://snku.krok.edu.ua/index.php/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/586/613

  Radionova I. Corporate rules and public government rules: a comparative analysis / I. Radionova // 3rd International Conference on Corporation Management-2023 (29 June 2023, Estonia). - https://conf.scnchub.com/index.php/ICCM/ICCM-2023/paper/view/510/3
https://conf.scnchub.com/index.php/ICCM/ICCM-2023/paper/view/510/3

  Радіонова І.Ф. Публічне управління економічною стабільністю з огляду на зв'язок між параметрами управління та економічними показниками / І.Ф. Радіонова, Ю.Б. Мальковська // Державне управління: удосконалення та розвиток. - 2023. - № 2. - DOI: http://doi.org/10.32702/2307-2156.2023.2.6
https://library.krok.edu.ua/media/library/category/statti/radionova_0014.pdf

  Радіонова І. Ф. Економічний аналіз ринку нерухомості: загальні підходи та їх застосування для українського ринку / І. Ф. Радіонова, Ю. А. Піта // Вчені записки Університету "КРОК". - 2023. - № 3(71). - С. 9-18.
Ключові слова: ринок нерухомості, фактори впливу на попит та пропозицію на ринку нерухомості, динаміка цін на ринку нерухомості, «нецінові» фактори впливу, «неринкові» фактори впливу
https://snku.krok.edu.ua/index.php/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/611/638

  Аршаний І.В. Формування системи економічної безпеки підприємства / І. В. Аршаний, І. Ф. Радіонова // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей V Міжнародної конференції (Київ, 7 грудня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023.
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2023/paper/view/1641

  Радіонова І.Ф. Застосування теорії поведінкової економіки в оцінюванні освітньої сфери / І. Ф. Радіонова, В. І. Усик // Стратегія економічного розвитку України. - 2023. - Вип. 53. - С. 203-217.
http://sedu.kneu.edu.ua/article/view/296805

  Radionova I. Digital economy as a source of emergent growth / I. Radionova, O. Akulov // Business model innovation in the digital economy: monograph. - Pussi: OU Scientific Center of Innovative Research, 2023. - Pp. 121-139.
https://mono.scnchub.com/index.php/book/catalog/view/33/93/659

  Radionova I. Corporate Governance vs Public Governance: direction of convergence / I. Radionova // 2nd International Conference on Corporation Management-2022 (Estonia, 19 may 2022). - https://conf.scnchub.com/index.php/ICCM/ICCM-2022/paper/view/368
https://conf.scnchub.com/index.php/ICCM/ICCM-2022/paper/view/368

  Radionova I. Applied aspects of the concept of macrofinancial imbalances management / I. Radionova, Y. Malkovska // Public Administration and Law Review. - 2022. - № 2(10). - Pp. 4-14. - DOI https://doi.org/10.36690/2674-5216-2022-2-4

  Radionova I. Public administration of educational sphere in emergencies: general approaches and national features / I. Radionova, V. Usyk // Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development. - 2022. - Vol. 44. - № 3. - Pp. 338-346. - https://ejournals.vdu.lt/index.php/mtsrbid/article/view/3423/2267
https://ejournals.vdu.lt/index.php/mtsrbid/article/view/3423/2267

  Radionova I. Application of design-thinking principles in public economic administration / I. Radionova, Y. Malkovska // Relationship between public administration and business entities management: proceedings 2nd International Conference (November 12, 2022 in Tallinn, Estonia). - Tallinn: Scientific Center of Innovative Researches, 2022. - https://conf.scnchub.com/index.php/RPABM/RPABM-2022/paper/view/436
https://conf.scnchub.com/index.php/RPABM/RPABM-2022/paper/view/436

  Радіонова І.Ф. Публічна влада у формуванні освітніх комунікацій / І. Ф. Радіонова, В. І. Усик // Кібербезпека державних інституцій та подолання кризових станів: матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ-Вроцлав, 26 травня 2022 року). - К.: ІСЗЗІ КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. - С. 319-323

  Радіонова І.Ф. Інструментарій оцінювання економічної безпеки підприємства та його застосування / І. Ф. Радіонова, В. М. Возруд // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІV Міжнародної конференції (7 грудня 2022 р., м. Київ). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1210
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1210

  Radionova I. Applied aspects of the concept of macrofinancial imbalances management / I. Radionova, Y. Malkovska // Economic Security In The Global Envirinment" (ESGE-2022): Online International conference ( Kyiv -Ukraine, 29-30 June 2022)
https://esgeconference.tk/%e2%a6%81-conference/

  Radionova I. Data science analysis for management decisions with macro- and microeconomic uncertainty / I. Radionova, Ya. Fareniuk // The economics of uncertainty: content, evaluation, and regulation: collective monograph /edited by Iryna Radionova. - Tallin: Scientific Center of Innovative Researches OU, 2022. - Pp. 80-98. - DOI https://doi.org/10.36690/EUCER-80-98
https://library.krok.edu.ua/media/library/category/monografiji/radionova_0012.pdf

  Radionova I. Institutional design of macro-financial security for the national economy stabilization / I. Radionova, Yu. Malkovska // The economics of uncertainty: content, evaluation, and regulation: collective monograph /edited by Iryna Radionova. - Tallinn: Scientific Center of Innovative Researches OU, 2022. - Pp. 42-61. - DOI https://doi.org/10.36690/EUCER-42-61
https://library.krok.edu.ua/media/library/category/monografiji/radionova_0012.pdf

  Radionova I. The plurality of uncertainty economics meanings and public management concepts and models / I. Radionova // The economics of uncertainty: content, evaluation, and regulation: collective monograph /edited by Iryna Radionova. - Tallinn: Scientific Center of Innovative Researches OU, 2022. - Pp. 6-24. - DOI https://doi.org/10.36690/EUCER-6-24
https://library.krok.edu.ua/media/library/category/monografiji/radionova_0012.pdf

  The economics of uncertainty: content, evaluation, and regulation: collective monograph: / edited by I. Radionova. - Tallinn: Scientific Center of Innovative Researches OU, 2022. - 232 p. - URL: file:///C:/Users/library/Downloads/12-Book%20Manuscript-271-1-10-20220702.pdf
https://library.krok.edu.ua/media/library/category/monografiji/radionova_0012.pdf

  Radionova I. Social inclusion and economic uncertainty: the reflection in public policy / I. Radionova, O. Krasota // Scientific Papers of the University of Pardubice. Series D: Faculty of Economics and Administration. - 2021. - Vol. 29. - Issue 2. - DOI https://doi.org/10.46585/sp29021279
https://editorial.upce.cz/1804-8048/29/2/1279

  Циганок Ю.С. Банківська система на українських теренах у складі Російської імперії наприкінці ХІХ ст. / Ю.С. Циганок, І.Ф. Радіонова // Історико-економічні дослідження наслідків перебування українських земель у складі різних імперій: тези доповідей наукової конференції (Київ, 23 квітня 2021 р.) / Університет "КРОК". - К.: Університет "КРОК", 2021. - С. 66-69. - https://conf.krok.edu.ua/HRL/HERL2021/paper/view/482
https://conf.krok.edu.ua/HRL/HERL2021/paper/view/482

  Радіонова І.Ф. Національна освіта й наука та діджиталізація: єдність протилежностей / І.Ф. Радіонова // Освіта та наука: трансформація, відповідальність, академічна свобода: тези допов. наукової конференції (Київ, 5 березня 2021 року). - К.: Університет "КРОК", 2021. - С. 83-85. - https://conf.krok.edu.ua/ONTR/ESTR/paper/view/357
https://conf.krok.edu.ua/ONTR/ESTR/paper/view/357

  Економіка невизначеності: зміст, оцінювання, регулювання: колективна монографія / за ред. І. Ф. Радіонової. - К.: Університет "КРОК", 2021. - 287 c.-URL:https://monograph.krok.edu.ua/books/catalog/book/19
https://monograph.krok.edu.ua/books/catalog/book/19

  Radionova I. IT-companies platforms as a subject of "creator economy" / I. Radionova, I. Trots // Abstracts II International Conference on economics, accounting and finance (Tallinn, Estonia. November 05, 2021). Available at: https://conf.scnchub.com/index.php/ICEAF/ICEAF-2021/paper/view/291
https://conf.scnchub.com/index.php/ICEAF/ICEAF-2021/paper/view/291

  Радіонова І.Ф. Взаємозв'язок стратегій економічної безпеки підприємства та національної економічної безпеки держави / І.Ф. Радіонова, Ю.С. Циганок // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали III Міжнародної конференції (м. Київ, 2-3 грудня 2021 р.). - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/804
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/804

  Радіонова І.Ф. Від парадигми державного управління (Government) до парадигми публічного врядування (Governance): еволюція в економічній теорії / І.Ф. Радіонова // Forum EFBM 2.0: Зміни. Адаптація. Нова Економіка: Матеріали ІІ Міжнародного форуму (28 вересня - 1 жовтня 2021 р.). Дослідницька секція "Парадигмальні зрушення в економічній теорії ХХІ ст. / за заг. ред. проф. А.І. Ігнатюк. - К.: КНУ імені Тараса Шевченка, 2021. - С. 23-26.

  Радіонова І.Ф. Історія, яка пояснює майбутнє: дослідження творчості Всеволода Голубничого / І.Ф. Радіонова // Економіка і прогнозування. - 2021. - № 3. - С. 155-156
http://eip.org.ua/docs/EP_21_3_155_uk.pdf

  Radionova I. "Creator economy": theory and its use / I. Radionova, I. Trots // Economics, Finance and Management Review. - 2021. - № 3(7). - Pp. 48-58. - DOI https://doi.org/10.36690/2674-5208-2021-3-48.
https://public.scnchub.com/efmr/index.php/efmr/article/view/158/101

  Радіонова І.Ф. Аналіз на основі баз даних (Data Science) для управлінських рішень з урахуванням невизначеності на макро- та мікроекономічному рівні) / І.Ф. Радіонова, Я.В. Фаренюк // Економіка невизначеності: зміст, оцінювання, регулювання: колективна монографія / за ред. І.Ф. Радіонової. - К.: Університет "КРОК", 2021. - С. 99-121.-URL:https://monograph.krok.edu.ua/books/catalog/book/19
https://monograph.krok.edu.ua/books/catalog/book/19

  Радіонова І.Ф. Інституційний дизайн макрофінансової безпека для стабілізації національної економіки / І.Ф. Радіонова, Ю.Б. Мальковська // Економіка невизначеності: зміст, оцінювання, регулювання: колективна монографія / за ред. І.Ф. Радіонової. - К.: Університет "КРОК", 2021. - С. 52-76.-URL:https://monograph.krok.edu.ua/books/catalog/book/19
https://monograph.krok.edu.ua/books/catalog/book/19

  Радіонова І.Ф. Множинність сенсів економіки невизначеності та концепції і моделі публічного управління / І.Ф. Радіонова // Економіка невизначеності: зміст, оцінювання, регулювання: колективна монографія / за ред. І.Ф. Радіонової. - К.: Університет "КРОК", 2021. - С. 7-30.-URL:https://monograph.krok.edu.ua/books/catalog/book/19
https://monograph.krok.edu.ua/books/catalog/book/19

  Радіонова І.Ф. Всеволод Голубничий про Україну та творення самостійної української держави / І. Ф. Радіонова, Є. О. Тельний // Розвиток економічної науки видатними науковцями з української діаспори : матеріали науково-практичної конференції (Київ, 3 квітня 2020 року). - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2020. - С. 25-28
https://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2020-04-03_materiali-%D1%81onference-krok.pdf

  Радіонова І.Ф. Маркіян Паславський про сучасну українську економіку та фінансову систему / І. Ф. Радіонова, Д. С. Стасько // Розвиток економічної науки видатними науковцями з української діаспори : матеріали науково-практичної конференції (Київ, 3 квітня 2020 року). - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2020. - С. 21-24
https://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2020-04-03_materiali-%D1%81onference-krok.pdf

  Radionova I. Academic integrity in the relationship between the scientific supervisor and the student in the work of the scientific circle / I. Radionova // International Conference on Academic integrity in public administration and educational institutions (APAEI) (March 26, 2020) :Book of abstracts. - Kyiv-Tallinn, 2020. - С. 56-57.
https://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2020-03-26_materiali-%D1%81onference.pdf

  Радіонова І. Функція соціальної політики та соціальна інклюзія в поясненні загальної економічної рівноваги / І. Радіонова // Вісник Київського національного ун-ту ім.Тараса Шевченка. Економіка. - 2020. - № 1(208). - С. 49-55.
http://bulletin-econom.univ.kiev.ua/wp-content/uploads/2020/08/208.pdf

  Radionova І. Social inclusion as a public management goal: determinacy for proper assessment / І. Radionova // Економічний аналіз. - 2020. - Т. 30. - № 1(2). - С. 132-139. - DOI http://dx.doi.org/10.35774/econa2020.01.02.132

  Ващенко О.О. Фактори формування конкурентної стратегії підприємства на ринку нерухомості / О.О. Ващенко, І.Ф. Радіонова // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - С. 150-152. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/45
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/45

  Радіонова І.Ф. Аналіз динаміки рівня продовольчої безпеки України / І.Ф. Радіонова, Є.М. Лойко, Є.В. Загороднюк // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - С. 218-220. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/80
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/80

  Radionova I.F. National economy public sector security evaluation as a tool of public dministration/ I.F. Radionova // International security in the frame of modern global challenges: Collection of research papers. - Vilnus:Mykolo Romero Universitetas. - 2019. - P. 74–78
https://kneu.edu.ua/userfiles/Faculty_of_Economics_and_Administration/Polecodept/INTERNATIONAL_SECURITY.pdf

  Радіонова І.Ф. Олександр Барвінський як політичний діяч та посол в Австрійському парламенті від Галичини / І.Ф. Радіонова, А.В. Цісар // Політична та економічна діяльність послів до австрійського парламенту від Галичини та Буковини в період другої половини ХІХ-початку ХХ століття: Матеріали науково-практичної конференції (19 квітня 2019 р. Київ). - К.: Університет КРОК, 2019. - С. 37 - 41

  Радіонова І.Ф. Фінансові правила в сфері освіти: визначення та формалізація/ І.Ф. Радіонова, В.І. Усик // Імплементація європейських стандартів в українські освітні дослідження: збірник матеріалів ІІІ Міжнародної наукової конференції Української асоціації дослідників освіти. - Київ - Дрогобич: ТзОВ «Трек-ЛТД», 2019. - С. 162-165.

  Радіонова І.Ф. Регулювання макрофінансових диспропорцій публічного сектору національної економіки / І. Радіонова, Ю. Мальковська // Макроекономічне оцінювання публічного сектору в антикризовому управлінні: матеріали наукових прикладних досліджень освітньо-професійної програми 281 «Публічне управління та адміністрування» за 2017-2018 рр. - К.: КНЕУ, 2019. - С. 6-28.

  Радіонова І.Ф. Правила політики уряду у фінансуванні освіти: ідентифікація на основі нейронних мереж /І.Ф.Радіонова, В.І. Усик // Інноваційна економіка. - 2019. - №5-6. - С. 15-28.

  Радіонова І.Ф. Аналіз мереж публічної політики vs традиційний макроекномічний аналіз політики/ І.Ф. Радіонова // Управління публічною економікою: нові виклики та стратегія : зб. тез доповідей V Міжнар. наук. - практ. конф. (5-6 грудня 2019 р. Київ). - К.: КНЕУ, 2019. - С. 102-107.

  Радіонова І.Ф. «Нові підходи» та традиційні змісти: економіка в системі підготовки вчителя для громадян / І.Ф. Радіонова // Нова парадигма економічної освіти у контексті інноваційної моделі розвитку вітчизняної освіти: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (21-22 листопада 2019 р.). - Київ: Національний університет імені Михайла Драгоманова, 2019

  Radionova I. Formalization of the Education funding rules as a public Management instrument / I. Radionova, V. Usyk // Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development. - 2019. - Vol. 41. - №3. - P. 354-368
https://ejournals.vdu.lt/index.php/mtsrbid/article/view/341

  Radionova I.F. Financial policy rules in the educational sphere: substantiation algorithm / Irina Radionova, Vira Usyk // Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development. - 2018.- Vol.40. - №3. - P. 379-392
file:///C:/Users/library/Downloads/120-Article%20Text-376-1-10-20181009.pdf

  Radionova I.F. The stabilization of the national economy in terms of macroeconomic models with implemented rules / I.F. Radionova // International security in the frame of modern global challenges: Collection of scientific works International scientific and practical conference (June 11, 2018). - Vilnius: Mykolas Romeris University, 2018.- P. 137-145
https://kneu.edu.ua/userfiles/Faculty_of_Economics_and_Administration/Polecodept/INTERNATIONAL_SECURITY.pdf

  Радіонова І.Ф. Засади теорії державного управління в творчості громадських та політичних діячів України кінця ХІХ - початку ХХ століття / І.Ф. Радіонова, Н.В. Лутченко // Історико-економічна освіта у формуванні компетентностей фахового економіста: матеріали круглого столу (25 квітня 2018 р.): збірка тез / Наук. ред. проф. І.Ф. Радіонової. - Київ: ВНЗ Університет "КРОК", 2018. - С. 67-70
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2018-04-25_zbirka-tez.pdf

  Радіонова І.Ф. Інструментарій оцінювання макроекономічної політики за критерієм стабільності / І.Ф. Радіонова // Економічна стратегія та політика реалізації європейського вектору розвитку України: концептуальні засади, виклики та протиріччя: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (25 травня 2018 року). - К.: "Прінт Сервіс", 2018. - С. 188-190
http://econom.univ.kiev.ua/wp-content/uploads/2018/05/ced_conference18_materials.pdf

  Радіонова І.Ф. Оцінювання економічних загроз публічного сектора: проблема релевантності [Електронний ресурс] / Ірина Радіонова // Публічне управління економікою України в умовах загроз державності: зб. матеріалів круглого столу (м. Київ, 5 груд. 2018 р.). - Київ: КНЕУ, 2018. - С. 35-37
http://irbis.kneu.edu.ua/cgi-bin/ecgi64/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=2&I21DBN=ELIB&P21DBN=ELIB&Z21ID=17401792n0m7p3365513&Image_file_name=CONF_EL%5CPublich_upravlin_ek_Ukrayiny_umovakh_zahroz%20derzhav_18.pdf

  Радіонова І.Ф. Статистична верифікація оцінювання стабільності публічного сектора національної економіки / І.Ф. Радіонова, О.К. Мазуренко // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка" . - 2018. - Вип. 49. - С.38-48
http://snku.krok.edu.ua/index.php/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/38

  Радіонова І.Ф. Теоретичний та прикладний аспекти правил макроекономічної політики в контексті фінансування освіти / І.Ф. Радіонова, І.І. Усик // Економічна теорія: науковий журнал. - 2018. - №4. - С. 79-92
http://etet.org.ua/docs/ET_18_4_79_uk.pdf

  Радіонова І.Ф. Українська академія наук як інститут української державності / І.Ф. Радіонова // Роль економічної науки у суспільному розвитку: До 100-річчя НАН України: матеріали круглого столу (Київ, 22 листопада 2018 р.). / НАН України, ДУ "Ін-т екон. та прогнозув. НАН України"; за ред. В.В. Небрата. - К., 2018. - С. 16-17
http://ief.org.ua/docs/scc/9.pdf

  Радіонова І.Ф. Управління персоналом в системі менеджменту організацій / А.О. Борисова, І.Ф. Радіонова // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.401-403
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2018-11-15_materiali-%D1%81onference-krok.pdf

  Радіонова І.Ф. Фінансові аспектии рекламного бізнесу в Україні / Е.Р. Молочкова, І.Ф. Радіонова // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.235-237
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2018-11-15_materiali-%D1%81onference-krok.pdf

  Radionova I. National economy public sector modernization in the context of public-private partnership / I. Radionova, A. Shturba // Business-Engineering. Quarterly refereed and reviewed international scientific journal. - 2017. - №1. - P. 100-104.

  Макроекономічна політика у макроекономічній стабілізації національної економіки: монографія / І.Ф. Радіонова, Є.В. Алімпієв, К.В. Захарова, Б.Б. Гарін; за наук. ред. проф. І.Ф. Радіонової. - К.: Університет економіки та права "КРОК", - 2017.- 240 с.
http://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/monografiji/483-makroekonomichna-polityka-u-makroekonomichnii-stabilizatsii-natsionalnoi-ekonomiky

  Радіонова І.Ф. Альтернативні підходи до оцінювання макроекономічної політики / І.Ф. Радіонова // Макроекономічна політика у макроекономічній стабілізації національної економіки: монографія / І.Ф. Радіонова, Є.В. Алімпієв, К.В.Захарова, Б.Б. Гарін; за наук. ред. проф. І.Ф. Радіонової. - К.: Університет економіки та права "КРОК", - 2017.- С. 23-47
http://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/monografiji/483-makroekonomichna-polityka-u-makroekonomichnii-stabilizatsii-natsionalnoi-ekonomiky

  Радіонова І.Ф. Аналіз макроекономічної політики як галузь спеціальних знань: визначеність предметної сфери / І.Ф. Радіонова // Макроекономічна політика у макроекономічній стабілізації національної економіки: монографія / І.Ф. Радіонова, Є.В. Алімпієв, К.В.Захарова, Б.Б. Гарін; за наук. ред. проф. І. Ф. Радіонової. - К.: Університет економіки та права "КРОК", - 2017.- С. 6-22
http://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/monografiji/483-makroekonomichna-polityka-u-makroekonomichnii-stabilizatsii-natsionalnoi-ekonomiky

  Радіонова І.Ф. Правила макроекономічної політики з огляду на мету макроекономічної стабілізації / І.Ф. Радіонова // Макроекономічна політика у макроекономічній стабілізації національної економіки: монографія / І.Ф. Радіонова, Є.В. Алімпієв, К.В.Захарова, Б.Б. Гарін; за наук. ред. проф. І.Ф. Радіонової. - К.: Університет економіки та права "КРОК", - 2017.- С. 47-71
http://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/monografiji/483-makroekonomichna-polityka-u-makroekonomichnii-stabilizatsii-natsionalnoi-ekonomiky

  Радіонова І.Ф. Стабільність публічного сектору національної економіки: зміст та оцінювання / І.Ф. Радіонова, Ю.Б. Мальковська // Економіка та держава: Міжнародний науково-практичний журнал. - 2017. - № 12. - С. 38-43
http://www.economy.in.ua/pdf/12_2017/9.pdf

  Радіонова І.Ф. Стейкхолдери макроекономічної політики та диспропорції публічного сектору національної економіки / І.Ф. Радіонова // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2017. - Вип. 47. - С. 36-43.
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/zhurnali/vcheni-zapiski-universitetu-krok/vcheni-zapiski-universitetu-krok-n47.pdf

  Радіонова І.Ф. Якість макроекономічної політики та її стейкхолдери / І.Ф. Радіонова // Парадигмальні зрушення в економічній теорії XXI ст.: Матеріали III міжнародної науково-практичної конференції (2-3 листопада 2017 р). - Київ: КНУ ім. Тараса Шевченка, 2017. - С.205-208
http://econom.univ.kiev.ua/wp-content/uploads/science/conferences/2017/paradigm/Materiali_conf_2017_27_11_2017.pdf

  Радіонова І.Ф. Публічно-приватне партнерство в оптимізації публічного сектора / І.Ф. Радіонова, А.В. Штурба // Антикризове управління національною економікою: монографія / за заг. ред. д.е.н. І.Малого. - К.: КНЕУ, 2017. - С. 222 - 240
https://kneu.edu.ua/userfiles/Faculty_of_Economics_and_Administration/kmdu%20fetau/2017/MonografD196ya.pdf

  Radionova I. Procedural approach in macroeconomic policy analysis: content and application / I. Radionova // Економічний часопис ХХI. - 2016. - №1/2. - С. 18-21
http://soskin.info/userfiles/file/Economic-Annals-pdf/DOI/ea-V156-0004.pdf

  Радіонова І.Ф. Макрофінансові наслідки девальвації національної валюти як проблема фінансової політики / І.Ф. Радіонова // Фінансові механізми забезпечення розвитку економіки України в сучасних умовах: зб. наук. мат-лів Всеукр. наук.-практ. конф. (Київ, 15 квітня 2016 р.). - К.: ДВНЗ "Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана", 2016. - С. 164-167

  Радіонова І.Ф. Оцінювання проектів публічно-приватного партнерства в обґрунтуванні управлінських рішень уряду / І.Ф. Радіонова, А.Ю. Штурба // Модернізація управління національною економікою: ІV Міжнародна науково практична конференція (Київ, 24 листопада 2016 р.).- К. - КНЕУ, 2016. - С. 164-167

  Радіонова І.Ф. Аналіз зовнішнього сектору економіки / І.Ф. Радіонова // Макроекономічний аналіз національної економіки: навчальний посібник / І.Ф. Радіонова, В.І. Усик. - Кам'янець-Подільський: Аксіома, 2015. - С. 136-166

  Радіонова І.Ф. Аналіз макроекономічних дисбалансів / І.Ф. Радіонова // Макроекономічний аналіз національної економіки: навчальний посібник / І.Ф. Радіонова, В.І. Усик. - Кам'янець-Подільський: Аксіома, 2015. - С. 221-243

  Радіонова І.Ф. Аналіз макроекономічної політики: теоретичний та прикладний аспекти / І.Ф. Радіонова // Макроекономічний аналіз національної економіки: навчальний посібник / І.Ф. Радіонова, В.І. Усик. - Кам'янець-Подільський: Аксіома, 2015. - С. 244-282

  Радіонова І.Ф. Макроекономічний аналіз національної економіки: навчальний посібник / І.Ф. Радіонова, В.І. Усик. - Кам'янець-Подільський: Аксіома, 2015. - 304 с.

  Радіонова І.Ф. Макроекономічний аналіз як наука про функціонування та регулювання національної економіки / І.Ф. Радіонова, В.І. Усик // Макроекономічний аналіз національної економіки: навчальний посібник / І.Ф. Радіонова, В.І. Усик. - Кам'янець-Подільський: Аксіома, 2015. - С. 9-28

  Радіонова І.Ф. Монетарне програмування в макроекономічному аналізі національної економіки / І.Ф. Радіонова // Макроекономічний аналіз національної економіки: навчальний посібник / І.Ф. Радіонова, В.І. Усик. - Кам'янець-Подільський: Аксіома, 2015. - С. 167-194

  Радіонова І.Ф. Освітні інститути та потенціал української економіки знань / І.Ф. Радіонова // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 18: Економіка і право. - 2015. - Вип. 27. - С. 119-125
http://www.enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/17798/1/Radionjva.pdf

  Радіонова І.Ф. Особливості аналізу макроекономічної політики в умовах макроекономічної нестабільності / І.Ф. Радіонова // Економічний часопис - XXI. - 2015. - № 1/2. - С. 11-15
http://soskin.info/userfiles/file/2015/1-2_1_2015/Radionova.pdf

  Радіонова І.Ф. Фінансове програмування в макроекономічному аналізі національної економіки / І.Ф. Радіонова // Макроекономічний аналіз національної економіки: навчальний посібник / І.Ф. Радіонова, В.І. Усик. - Кам'янець-Подільський: Аксіома, 2015. - С. 195-220

  Радіонова І.Ф. Освітні інститути та потенціал української економіки знань / І. Ф. Радіонова // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 18: Економіка і право. - 2015. - Вип. 27. - С. 119-125.

  Радіонова І.Ф. "Тверде ядро" та "захисний пояс" сучасної макроекономічної науки / І.Ф. Радіонова // Економічна теорія та освіта ХХІ століття: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 25 вересня 2015 року) / ВНЗ Університет економіки та права "КРОК. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2015. - С. 166-170
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/conf-krok-2015-09-25_materiali.pdf

  Radionova I. Tax burden and innovation activities: the interrelation problem / I. Radionova, O. Boger // Економічний часопис - XXI . - 2014. - № 1/2. - С. 65-69
http://soskin.info/userfiles/file/2014/1-2_2014/1/Radionova_Boger.pdf

  Радіонова І.Ф. Освітні інститути економіки знань / І.Ф. Радіонова // Економічна теорія в Україні: відповіді на "економічні шоки" та цивілізаційні виклики: матеріали круглого столу (4 грудня 20414 р.). - К.: НПУ імені М.Драгоманова, 2014. - С. 18

  Радіонова І.Ф. Аналіз екстерналій освітньої сфери / І. Ф. Радіонова, Н. О. Ткаченко // Актуальні проблеми економіки. - 2013. - № 10. - С. 36-45.

  Радіонова І.Ф. Правила фінансової політики та бюджетні обмеження уряду / І. Ф. Радіонова // Фінанси України. - 2013. - № 4. - С. 58-70
http://finukr.org.ua/docs/FU_13_04_058_uk.pdf

  Радіонова І.Ф. Правила фінансової політики та бюджетні обмеження уряду / І. Ф. Радіонова // Фінанси України. - 2013. - № 4. - С. 58-69.

  Радіонова І.Ф. Теорія фінансової нестабільності у інструментарії сучасної макроекономіки / І.Ф. Радіонова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. - 2013. - Вип. 146. - С. 63-67
http://papers.univ.kiev.ua/ekonomika/11113.pdf#page=63

  Радіонова І.Ф. Економіка (профільний рівень). 11 клас / І.Ф. Радіонова, В.В. Радченко. - Кам'янець-Подільський: Аксіома, 2012. - 256 с.
http://designcollege.cv.ua/wp-content/uploads/2016/03/11_klas._ekonomika_radionova_-_2012.pdf

  Радіонова І.Ф. Інформація про зміст державного регулювання як ресурс економічного розвитку / І. Ф. Радіонова // Розвиток інформаційного суспільства:колективна монографія: в 10-ти т. - Т.4: Ефективність управління в процесі реформування: макро- та мікроекономічний аспекти / І.Ф. Радіонова [та ін.]; Наук. ред. проф., д.е.н. І.Ф. Радіонова. - К. : Університет економіки та права "КРОК", 2012. - С. 31-48
http://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/monografiji/513-efektyvnist-upravlinnia-v-protsesi-reformuvannia-makro-ta-mikroekonomichnyi-aspekty

  Радіонова І.Ф. Національна економіка та роль уряду в її функціонуванні / І.Ф. Радіонова // Економіка (профільний рівень). 11 клас / І.Ф. Радіонова, В.В. Радченко. - Кам'янець-Подільський: Аксіома, 2012. - С. 90-199

  Радіонова І.Ф. Теорія і практика підприємницької діяльності / І.Ф. Радіонова // Економіка (профільний рівень). 11 клас / І.Ф. Радіонова, В.В. Радченко. - Кам'янець-Подільський: Аксіома, 2012. - С. 5-90
http://designcollege.cv.ua/wp-content/uploads/2016/03/11_klas._ekonomika_radionova_-_2012.pdf

  Радіонова І.Ф. Фінансова безпека як макроекономічний феномен / І.Ф. Радіонова // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2012. - Том 1, Вип. 32. - С. 187-192

  Радионова И.Ф. Экономика (уровень стандарта, академический уровень). 11 класс / И.Ф. Радионова .- Каменец-Подольский: Аксиома. - 2012. - 176 с.
https://lib.imzo.gov.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/1018/book_11_ru_gotovo_2012.pdf?sequence=1

  Розвиток інформаційного суспільства: в 10-ти т. - Т.4: Ефективність управління в процесі реформування: макро- та мікроекономічний аспекти: колективна монографія / І.Ф. Радіонова [та ін.]; Наук. ред. проф., д.е.н. І.Ф. Радіонова. - К. : Університет економіки та права "КРОК", 2012. - 364 с.
http://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/monografiji/513-efektyvnist-upravlinnia-v-protsesi-reformuvannia-makro-ta-mikroekonomichnyi-aspekty

  Радіонова І.Ф. Економіка (профільний рівень) 10 клас: підручник / І.Ф. Радіонова, В.В. Радченко. - Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2011. - 208 с.

  Радіонова І.Ф. Економіка (рівень стандарту, академічний рівень) 11 клас: підручник / І.Ф. Радіонова. - Кам'янець-Подільський: Аксіома, 2011. - 176 с.

  Радіонова І.Ф. Інтелектуальний капітал та інтелектуальний потенціал економіки: розмежування понять і явищ / І.Ф. Радіонова, В.І. Усик // Актуальні питання економіки. - 2011. - № 10. - С. 56-65

  Радіонова І.Ф. Соціальний капітал у формуванні екстерналій освітньої сфери / І.Ф. Радіонова, Н.О. Ткаченко // Економiчний часопис-XXI. - 2011. - № 11-12. - С. 3-7
http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/48054/01-Radionova.pdf?sequence=1

  Радіонова І.Ф. Теорія взаємодії економічних політик за умов макроекономічної нестабільності / І.Ф. Радіонова, Є.В. Алімпієв // Економічна теорія. - 2011. - № 4. - С. 32-44.
http://www.krok.edu.ua/download/alimpiev-evgenij-volodimirovich/11_radionova_alimpiev.pdf

  Радіонова І.Ф. Фінансова природа економічних коливань: зміст і моделювання / І.Ф. Радіонова // Фінанси України. - 2011. - №3. - С. 19-34

  Радіонова І.Ф. Віртуальність економік як передумова економічних коливань / І.Ф. Радіонова // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. - Київ : КНЕУ, 2010. - Спец. вип.: Державне антикризове управління національною економікою: світовий досвід та проблеми в Україні: матеріали наукової конференції (14-15 квітня 2010 р.) / [редкол.: І. Й. Малий (голова) та ін.]. - С. 109-112.
http://ir.kneu.edu.ua/bitstream/2010/3112/1/Radionova.pdf

  Радіонова І.Ф. Макроекономіка-2: навчальний посібник / І.Ф. Радіонова, Т.В. Бурлай, Є.В. Алімпієв. - Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2010. - 424 с.

  Радіонова І.Ф. Методологія наукових досліджень: прикладний аспект: навч. посіб. / І.Ф. Радіонова; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". - К.: КНЕУ, 2010. - 106 с.

  Радіонова І.Ф. Проблеми викладання курсу макроекономіки у світлі сучасних економічних змін / І.Ф. Радіонова, І.Й. Малий // Економічна теорія. - 2010. - № 4. - С. 93-104

  Радіонова І.Ф. Розвиток інструментарію теорії економічних коливань / І.Ф. Радіонова // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка" - 2010. - Вип. 23. - С. 37-46

  Радіонова І.Ф. "Не-кейнсіанський" підхід до економічної стабілізації з використанням фінансових інструментів / І.Ф. Радіонова, Є.В. Алімпієв // Фінанси України. - К., 2009. - № 4 (161). - С. 42-52.

  Радіонова І.Ф. Економічне зростання з участю людського капіталу / І. Радіонова // Економіка України. - 2009. - № 1. - С. 19-31

  Радіонова І.Ф. Макроекономіка - 2: навчальний посіб. / І.Ф. Радіонова, Т.В. Бурлай, Є.В. Алімпієв; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". - К.: КНЕУ, 2009. - 423 с.

  Радионова И.Ф. Общая экономика: учебник для 10 (11) классов средних общеобразовательных заведений / И.Ф. Радионова, И.С. Кравченко, В.В. Радченко; Под ред. д.э.н., проф. И.Ф. Радионовой. - 5-е изд., доп., перераб. и исправленное. - Кам'янець-Подільський : Абетка-НОВА, 2008. - 368 с.

  Радіонова І.Ф. Економічне зростання за участі державних фінансів / І.Ф. Радіонова // Фінанси України. - 2008. - № 1. - С. 33-47

  Радіонова І.Ф. Загальна економіка: підручник для 10(11) класів середніх загальноосвітніх закладів / І.Ф. Радіонова, І.С. Кравченко, В.В. Радченко та інші; За ред. д.е.н., проф. І.Ф. Радіонової. - 6-те вид., доп., перероб. і виправлене. - Кам'янець-Подільський: Аксіома, 2008. - 396 с.

  Радіонова І.Ф. Еволюція змісту та форми вітчизняного підручника з економічної теорії (рецензія на підручник А. Гальчинського та П.Єщенка "Економічна теорія") / І.Радіонова // Економіка і прогнозування. - 2007. - № 4. - С. 141-143.

  Радіонова І.Ф. Загальна макроекономічне нерівновага: зміст теорій та можливості застосування / І.Ф. Радіонова // Економічна теорія. - 2007. - № 2. - № 81-97
http://etet.org.ua/docs/ET_07_2_81_uk.pdf

  Радіонова І.Ф. Інституційне забезпечення ринку місцевих цінних паперів в Україні / І.Ф. Радіонова, А.Г. Оганесян // Вчені записки. Серія "Економіка"/ Університет економіки та права "КРОК". - 2007. - Вип. 16. - С. 48-57

  Радіонова І.Ф. Очікування економічних суб’єктів та зміст макроекономічних процесів / І.Ф. Радіонова // Економіка України. - 2007. - № 12. - С. 36-51.

  Радіонова І.Ф. Фінансова політика як феномен інституціональної економіки / І.Ф. Радіонова // Фінанси Українии. - 2007. - № 11. - С. 53-64

  Радіонова І.Ф. Модифікація класичних висновків про макроекономічне регулювання для перехідних економік / І.Ф. Радіонова // Економічна теорія. - 2006. - № 1. - C. 69-80.

  Радіонова І.Ф. Нова науково-дослідна програма у макроекономіці / І.Ф. Радіонова // Управління інноваційним процесом в Україні: проблеми, перспективи, ризики : збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 11-13 травня 2006 р). - Львів, 2006

  Радіонова І.Ф. Теорія транзитивних економік у світлі оцінки успішності трансформації / І. Ф. Радіонова // Вчені записки. Серія "Економіка"/ Університет економіки та права "КРОК". - 2006. - Вип. 15. - C. 29-38.

  Радіонова І.Ф. Еволюція поглядів на ефективність фінансової та грошової політик / І.Ф. Радіонова, О.В. Черкавський // Вчені записки. Серія "Економіка" / Університет економіки та права "КРОК". - 2005. - Вип. 12. - С. 144-150

  Радіонова І.Ф. Здійснення навчального процесу з використанням інтегрованого електронного комплексу "Економіка, 10 клас" / І. Радіонова, Ю. Бицюра, В. Александров // Географія та основи економіки в школі. - 2005. - №5. - С. 10-15.

  Радіонова І.Ф. Макроекономічні наслідки змін податкового навантаження / І.Ф. Радіонова // Вісник педагогічного університету ім. М. Драгоманова. - 2005 - № 1.

  Радіонова І.Ф. Моделювання дискреційної фінансової політика: оцінка з позицій фінансових теорій / І.Ф. Радіонова // Вчені записки. Серія "Економіка" / Університет економіки та права "КРОК". - 2005. - Вип. 12. - С. 61-71

  Проведення уроку з використанням інтегрованого електронного комплексу "Економіка, 10 клас" / І. Радіонова, Ю. Бицюра, В. Александров, С. Недбаєва // Економіка в школах України. - 2005. - № 2. - С. 9-11.

  Радіонова І.Ф. Функціональні можливості використання інтегрованого електронного комплексу "Економіка, 10 клас" / І. Радіонова, Ю. Бицюра, В. Александров // Географія та основи економіки в школі. - 2005. - № 4. - С. 2-6.

  Радіонова І.Ф. Загальна ринкова рівновага та її нестабільність / І.Ф. Радіонова // Політична економія: навч. посіб. / за ред. В.О. Рибалкіна, В.Г. Бодрова. - К.: Академвидав, 2004. - С. 497-518.

  Радіонова І.Ф. Застосування моделі Манделла - Флемінга у поясненні наслідків фінансової і грошової політики в Україні / І.Ф. Радіонова // Вчені записки. Серія "Економіка"/ Інститут економіки та права "КРОК. - 2004. - Вип. 10. - С. 63-70.

  Радіонова І.Ф. Макроекономіка: навчальний посібник / І.Ф. Радіонова. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2004. - 69 с.

  Радіонова І.Ф. Макроекономіка: теорія та політика: підручник / І.Ф. Радіонова; Університет економіки та права "КРОК". - К.: Таксон, 2004. - 348 с.

  Радіонова І.Ф. Методичні рекомендації до написання курсових робіт з економічної теорії / І.Ф. Радіонова. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2004. - 11 с.

  Радіонова І.Ф. Методологія наукових досліджень: навч.-метод. посіб. / за ред. д. е. н., проф. А.Г. Савченка. - К.: КНЕУ, 2004.

  Радіонова І.Ф. Порівняльна результативність фінансової та грошової політик / Радіонова І.Ф. // Фінанси України. - 2004. - № 9. - C. 29-37.

  Радіонова І.Ф. Прикладна економіка: збірка завдань та вправ для учнів / І.Ф. Радіонова, Л.А. Журавльова, В.В. Рокоча; Junior Achievement Ukraine - К. : АртЕк, 2004. - 160 с.

  Радіонова І.Ф. Фінансова політика за модифікованої функції LM / І.Ф. Радіонова // Вісник Волинського національного університету. - 2004. - № 12.

  Прикладна економіка: посібник для загальноосвітніх навчальних закладів (10-11 класи)/ авт. укр. адапт. І. Ф. Радіонова, В.В. Рокоча [та ін.]; авт. амер.версії: Г. Т. Шапіро, Дж. Доусон, Г. Антел. - 2-ге вид.- К.: АртЕк, 2004. - 224 с. - (Junior Achievement Ukraine)

  Общая экономика: учебник для 10-11 кл. общеобразоват. школ / И.Ф. Радионова, И.Л. Петрова, И.С. Кравченко, В.В. Радченко; пер. с укр. Е.С. Латер; ред. И.Ф. Радионова. - Каменец-Подольский Абетка-НОВА, 2003. - 384 с.

  Радіонова І.Ф. Індикатори характеру та результатів взаємодії фінансової і грошової політик / І.Ф. Радіонова // Вісник Волинського університету. Серія "Економіка". - 2003.

  Радіонова І.Ф. Інтегровані структури у сучасній економіці / І.Ф. Радіонова // Підприємництво, господарство і право. - 2003. - № 2. - 3-тя стор. обкл.

  Радіонова І.Ф. Макроекономічний зміст мультиплікатора консолідованого державного бюджету / І.Ф. Радіонова // Вчені записки. Серія "Економіка" / Інститут економіки та права "КРОК. - 2003. - Вип. 7. - С. 50-58

  Радіонова І.Ф. Питання бізнесу. Робочий зошит для учнів / І.Ф. Радіонова; Джуніор Ечівмент. - К.: Видавничий дім "Альтернативи", 2003. - 30с.

  Радіонова І.Ф. Підприємництво у дії: посібник для вчителів / І.Ф. Радіонова; Джуніор Ечівмент. - К.: Видавничий дім "Альтернативи", 2003. - 58с.

  Радіонова І.Ф. Політична економія. Економічна теорія: навчально-методичний комплекс дисциплін / І.Ф. Радіонова. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2003. - 63 с.

  Загальна економіка: підручник для 10-11 класів середніх загальноосвітніх закладів / за ред. І.Ф. Радіонової. - З-тє вид., доп. і перероб. - Кам'янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2002. - 385 с.

  Картунов О.В. Основи наукових досліджень: навчально-методичний комплекс дисципліни / О.В. Картунов, І.Ф. Радіонова. - К.: Інститут економіки та права "КРОК", 2002. - 22 с.

  Радіонова І.Ф. Відповідність товарного та грошового обігу як умова загальної рівноваги / І.Ф. Радіонова // Економічна теорія: сучасні проблеми розвитку сфери товарного обігу : Матеріали міжнар. наук.-практ. конф.: Тези доп., 24 - 25 жовт. 2002 р.: У 2 ч. / ред.: В.Д. Лагутін; Київ. нац. торг.-екон. ун-т, Міжнар. асоц. торг.-екон. освіти. - К., 2002.

  Радіонова І.Ф. Методичні рекомендації до написання курсових робіт з Економічної теорії / І.Ф. Радіонова. - К.: Інститут економіки та права "КРОК", 2002. - 11 с.

  Радіонова І.Ф. Оцінка результатів грошової політики / І.Ф. Радіонова // Вісник Волинського державного університету. Серія "Економіка". - Луцьк, 2002.

  Радіонова І.Ф. Підприємницький дохід / І.Ф. Радіонова, І.Л. Петрова // Загальна економіка: підручник для 10-11 класів середніх загальноосвітніх закладів / За ред. д.е.н., проф. І.Ф. Рідіонової. - З-тє вид., доп. і перероб. - Кам'янець-Подільський : Абетка-НОВА, 2002. - С. 166-179

  Радіонова І.Ф. Функції підприємства та роль підприємця / І.Ф. Радіонова, І.Л. Петрова // Загальна економіка: підручник для 10-11 класів середніх загальноосвітніх закладів / За ред. д.е.н., проф І.Ф. Рідіонової. - З-тє вид., доп. і перероб. - Кам'янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2002. - С. 152-235

  Інформаційне право та інформаційна безпека (Сучасний стан поняття та визначень змістовної частини інкорпорації нормативних актів з правових питань у сфері інформації та її захисту) / В.К. Гіжевський, Т.В. Фініков, С.М. Лаптєв, І.Ф. Радіонова, В.С. Міщенко [та ін.]; за ред. В. Філонова, Р. Калюжного. - К.: Інститут економіки та права "КРОК"; Донецьк: Донецький інститут внутрішніх справ МВС України, 2001. - 230 с

  Радіонова І.Ф. Аналіз державного боргу України / І.Ф. Радіонова, К.К. Рубішевська // Вчені записки / Інститут економіки та права "КРОК". Серія "Економіка" - 2001. - Вип. 5. - C. 176-180.

  Радіонова І.Ф. Активність і невтручання держави в ринковій економіці перехідного типу / І.Ф. Радіонова // Економічний часопис. - 2001. - № 10. - C. 13-17.

  Радіонова І.Ф. Економіка має вивчатися у школі не за рахунок інших предметів, а разом з ними / І. Радіонова // Географія та основи економіки в школі. - 2001. - № 1. - С. 46-49.

  Радіонова І.Ф. Застосування пояснюючих моделей в аналізі макроекономічної ситуації в Україні / І.Ф. Радіонова // Вісник КНТЕУ. - 2001. - № 1. - С. 98-105.

  Радіонова І.Ф. Макроекономіка-2: навч.-метод. посіб. для самостійної роботи студентів / І.Ф. Радіонова. - К.: Інститут економіки та права "КРОК", 2001. - 56 с.

  Радіонова І.Ф. Оцінка наслідків фінансової політики // Вісник Волинського державного університету. Серія "Економічні науки". - 2001.

  Радіонова І.Ф. Теорія грошей і пояснення інфляції в Україні / І.Ф. Радіонова // Вчені записки. Серія "Економіка"/ Інститут економіки та права "КРОК". - 2001. - Вип. 5. - C. 79-88.

  Радіонова І.Ф. Фінансова політика за умов інвестиційної пастки / І.Ф. Радіонова // Фінанси України. - 2001. - № 12. - С. 3-12.

  Прикладна економіка: збірка завдань та вправ для учнів / авт. укр. адапт.: І.Ф. Радіонова, Л.А. Журавльова, В.В. Рокоча; авт. амер. версії: Г.Т. Шапіро, Дж. Доусон, Г. Антел; наук. ред. І.Ф. Радіонова. - К.: АртЕк, 2001. - 160 с. - (Junior Achievement Ukraine)

  Загальна економіка: підручник / І.Ф. Радіонова, І.Л. Петрова, І.С. Кравченко, В.В. Радченко; за ред. д.е.н., проф. І.Ф. Радіонової. - 2-ге вид., допов. і перероб. - К. : А.П.Н., 2000. - 392 с.

  Радіонова І.Ф. Випадок загальної кейнсіанської моделі та ефективність фінансової політики// Вчені записки / Інститут економіки та права "КРОК". - 2000. - Вип. 4. - С. 27-33

  Радіонова І.Ф. Макроекономіка: навчально-методичний комплекс дисципліни / І.Ф. Радіонова. - К.: ІЕУГП, 2000. - 33 с.

  Радіонова І.Ф. Оцінка реального споживання у контексті зв'язку з іншими макропоказниками / І.Ф. Радіонова // Вісник Волинського державного університету. Серія "Економічні науки". - Луцьк, 2000.

  Радіонова І.Ф. Підприємницький дохід / І.Ф. Радіонова, І.Л. Петрова // Загальна економіка: підручник / за ред. д.е.н., проф. І.Ф. Радіонової. - 2-ге вид., доп. і перероб. - К. : А.П.Н., 2000. - С. 166-176

  Радіонова І.Ф. Прикладна економіка: керівництво з планування навчального процесу для вчителя / І.Ф. Радіонова та ін.; Junior Achievement Ukraine - К.: АртЕк, 2000.-96 с.

  Радіонова І.Ф. Функції підприємства та роль підприємця / І.Ф. Радіонова, І.Л. Петрова // Загальна економіка: підручник / за ред. д.е.н., проф. І.Ф. Радіонової. - 2-ге вид., доп. і перероб. - К. : А.П.Н., 2000. - С. 152-166

  Прикладна економіка: посібник для загальноосвітніх навчальних закладів (10-11 класи)/ авт. укр. адапт. І. Ф. Радіонова, В.В. Рокоча [та ін.]; авт. амер.версії: Г. Т. Шапіро, Дж. Доусон, Г. Антел. - К.: АртЕк, 2001. - 224 с. - (Junior Achievement Ukraine)

  Радіонова І.Ф. Гальмування об'єктивних перетворень - причина спотворень економічного розвитку / І.Ф. Радіонова // Економічний часопис. - 1999. - № 6. - С. 3-8.

  Радіонова І.Ф. Макроекономічні засади розподілу ролей між Міністерством фінансів і Національним банком / І.Ф. Радіонова // Фінанси України. - 1999. - № 2.

  Радіонова І.Ф. Модель IS-LM-BP та її пояснювальні можливості в оцінці ситуації в Україні // Вчені записки / Інститут економіки, управління та господарського права. - 1999. - Вип. 3. - С. 10-18.

  Радіонова І.Ф. Політична економія. Економічна теорія: методичний комплекс навчальних дисциплін / І.Ф. Радіонова. - К. : Інститут економіки та права "КРОК", 1999. - 63 с.

  Радіонова І.Ф. Сучасні ознаки української економіки та проблеми, які з них випливають / І.Ф. Радіонова // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. - Дніпропетровськ: Національна гірнича академія, 1999.

  Радіонова І.Ф. Фінансові інструменти і економічне зростання / І.Ф. Радіонова // Зб. наук. пр. Волинського державного університету. - Луцьк: ВЄЖА, 1999.

  Радіонова І.Ф. Динаміка грошової маси і дефіцит бюджету / І.Ф. Радіонова // Зб. наук. пр. / Волинський університет. - Луцьк, 1998. - С. 238-241.

  Радіонова І.Ф. Макроекономічні чинники дефіциту бюджету в Україні / І.Ф. Радіонова // Економіка України. - 1998. - № 9. - С. 9-15

  Радіонова І.Ф. Модель дефіциту бюджету України / І.Ф. Радіонова, Т.В. Бурлай // Фінанси України. - 1998. - № 9. - С. 9-15.

  Радіонова І.Ф. Теорія економічного зростання Й. Шумпетера та проблеми виходу з економічної кризи в Україні / І.Ф. Радіонова // Науковий вісник Чернівецького університету. - 1998. - Вип. 25. - С. 3-8.

  Bazele Economici: Manual experimental pentru clasa 11 a scolilor cu limba de predare romвnг din Ucraina / Sub redactia I.F. Radionova. - Lviv, 1997.

  Podstawy ekonomii. Podrecznik probny dla klasy 11 szkoly ogolnoksztalcacej / Pod zedakcija Iryny Radionowej. - Lviv, 1997.

  Радіонова І.Ф. Деякі проблеми розробки моделі стабілізації перехідної економіки України / І.Ф. Радіонова // Вчені записки/ Інститут економіки, управління, господарського права. - 1997. - Вип. 1. - С. 11-16

  Радіонова І.Ф. Оцінка впливів грошового ринку / І.Ф. Радіонова // Реформа фінансово-кредитної системи перехідної економіки: збірник наукових праць - Луцьк, 1997.

  Радіонова І.Ф. Макроекономіка та економічна політика: підручник для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів / І.Ф. Радіонова. - К.: Таксон, 1996. - 242 с.

  Радіонова І.Ф. Макроекономічне середовище маркетингової діяльності / І.Ф. Радіонова // Маркетинг та логістика в системі менеджменту: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Львів, 24-25 жовтня 1996 р.) / Державний ун-т "Львівська політехніка". - Львів, 1996. - 327 с.

  Радіонова І.Ф. Основи економіки: завдання і відповіді / І.Ф. Радіонова. - К.: Київський ліцей бізнесу, 1996. - 84 с.

  Радіонова І.Ф. Загальна економіка: підручник / за ред. д.е.н., проф. І.Ф. Радіонової. - К.: Заповіт, 1995. - 370 с.

  Основи економіки: пробний підручник для 11 кл. загальноосвітньої школи /І.Ф. Радіонова, І.С. Кравченко, І.Л. Петрова, І.В. Радченко; за ред. І Ф. Радіонової. - К.: Зодіак-Еко, 1995. - 223 с.

  Радіонова І.Ф. Підприємницький доход / І.Ф. Радіонова, І.Л. Петрова // Загальна економіка: підручник / за ред. д.е.н., проф. І.Ф. Радіонової. - К. : Заповіт, 1995. - С. 170-180


Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

RSS
 
 

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

LinkedIn
 
Facebook
 
Instagram
 
Twitter
 
Flickr
 
Telegram
 
YouTube
 
TikTok
 
 
Ви тут: Вища освіта » Про КРОК » Співробітники » Радіонова Ірина Федорівна