Мічківський Сергій Миколайович — Університет «КРОК»

Інша інформація:
Мічківський Сергій Миколайович

Кабінет 123, Кабінет 234-6

+38(099) 511-88-62,
+38(098) 317-12-12
[email protected]

 
 

Мічківський Сергій Миколайович

 • доцент (2009 р.)
 • старший науковий співробітник (2004 р.)
 • кандидат економічних наук (2002 р.)

Освіта

 • Донецький державний університет спеціальність «Прикладна математика», 1997 р. кваліфікація: «Математик»

Професійна кар'єра

 • 2022 р. – Університет «КРОК», завідувач кафедри комп'ютерних наук 2022 р. – Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, доцент кафедри інформаційних технологій та програмування
 • 2019-2022 рр. – Луганський національний аграрний університету, декан економічного факультету (директор ННІ), консультант з 1С Корум Груп (складський облік, логістика).
 • 2011-2019 рр. – Донбаська державна машинобудівна академія; доцент кафедри прикладної математики та теорії систем управління; доцент кафедри інтелектуальних систем прийняття рішень консультант з 1С Корум Груп (складський облік, логістика).
 • 2008-2011 рр. – Донецький національний університет (управління ІТ-структурою ДонНУ), помічник першого проректора – начальник управління інформатизації
 • 2002-2008 рр. – Донецький національний університет, доцент кафедри прикладної математики та теорії систем управління.
 • 1997-2002 рр. – Донецький національний університет, інженер-програміст у відділі діагностичного аналізу та аналітичного обліку фінансово-господарською діяльності (розробка програмного забезпечення).
 • 1997-2000 рр. - навчання в аспірантурі Донецького національного університету, математичний факультет, спеціальності: «Прикладна математика»; «Економічна кібернетика» (економіко-математичне моделювання).
 • 1992-1997 рр. – навчання у Донецьку державному університеті, математичний факультет, спеціальність «Прикладна математика».

Особисті досягнення

 • Науковий керівник студентки Остапова А. А., яка посіла перше місце в національному фіналі міжнародної студентської олімпіади у сфері інформаційних технологій «IT-Universe-2013/14г.», як «Лучший инновационный диплом»

Нагороди, відзнаки

 • Нагороджено Почесною грамотою «За багаторічну плідну наукову та педагогічну діяльність з нагоди 75-річчя Донецького національного університету» (2012 р.)
 • Нагороджено Департаментом освіти і науки Луганської обласної державної адміністрації Почесною грамотою «за вагомий особистий внесок у розвиток вищої освіти, сумлінну та бездоганну працю, плідну науково-педагогічну діяльність, професійну підготовку студенської молоді, високі досягнення у підготовці кваліфікованих спеціалістів та з нагоди Дня працівників освіти» (2020 р.)
 • Нагороджено Дипломом у номінації «Гордість ЛНАУ» 2020-2021 н.р.
 • Нагороджено Дипломом у номінації «Топ-10» рейтингу адміністративно-управлінського персоналу Луганського національного аграного університету 2020-2021 н.р.
 
 

Публікації

  Суздалев О.О. Управління віддаленою роботою команд з розробки програмних продуктів ІТ / О. О. Суздалев, С. М. Мічківський // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей IV Наукової конференції (18 квітня 2024 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2024.
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2024/paper/view/2197

  Гончаренко О.В. Використання технології Windows Presentation Foundation при розробці графічних інтерфейсів / О. В. Гончаренко, Я. С. Мічківський, С. М. Мічківський // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей V Міжнародної конференції (Київ, 7 грудня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023.
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2023/paper/view/1986

  Spatial organization management: modeling the functioning of eco-clusters in the context of globalization / L. Bilyavska, I. Ovcharenko, O. Khodakivska...S. Michkivskyy [and other] // Journal of Hygienic Engineering and Design. - 2022. - № 40. - Pp. 351-356. - https://keypublishing.org/jhed/wp-content/uploads/2022/11/32.-Full-paper-Ievgen-Ovcharenko.pdf
https://keypublishing.org/jhed/wp-content/uploads/2022/11/32.-Full-paper-Ievgen-Ovcharenko.pdf

  Практикум з сучасного маркетингу: кейси, тести, завдання: навчальний посібник /Р.Ю. Подольський, В.О. Мінакова, І.В. Науменко, Ю.Г. Бережна, С.М. Мічківський. – Слов’янськ: ЛНАУ, 2022. – 196с.

  Системи та методи прийняття рішень і дослідження операцій: методичні вказівки / С.М. Мічківський, Р.Ю. Подольський, Т.К. Талапов, М.А. Сухорученко.– Слов’янськ: ЛНАУ, 2022. – 90 с.

  Michkivskyy S. AGRO-IT (Агро-ІТ) – UKRAINIAN TERMINOLOGY IN AGRO AND IT/ S. Michkivskyy, Y. Michkivskyi, R. Podolskyi //Використання інформаційних технологій для оптимізації процесів виробництва сільськогосподарської продукції та управління підприємствами (Агро-ІТ): Збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Слов’янськ/м. Дніпро, 11-12 березня/09-10 червня 2022 р.) / ЛугНАУ. – Дніпро, 2022. – С 29-33

  Support for innovative entrepreneurship and inclusive education as a basis for strategic economic management in the context of sustainable development / L. Biliavska, S. Michkivskyy, O. Naholiuk [and other] // Laplage em Revista (International). - 2021. - Vol. 7. - № 3B. - Pp. 621-627. - https://pesquisa.bvsalud.org/global-literature-on-novel-coronavirus-2019-ncov/resource/pt/covidwho-1468947
https://pesquisa.bvsalud.org/global-literature-on-novel-coronavirus-2019-ncov/resource/pt/covidwho-1468947

  Сергієнко С.С. Удосконалення ведення інноваційного сільського господарства із залученням технології блокчейну/С.С. Сергієнко, С.М. Мічківський // Використання інформаційних технологій для оптимізації процесів виробництва сільськогосподарської продукції та управління підприємствами: Збірник матеріалів І Міжнародної науково-практичної конференції (м. Слов’янськ, 11-12 берез. 2021 р.) / Луган. нац. аграр. ун-т. – Слов’янськ, 2021. – С. 128-131

  Системи та методи прийняття рішень: методичні вказівки / С. М. Мічківський, Р. Ю. Подольський, Т.К. Талапов. -Старобільськ: ЛНАУ, 2020.- 80 с. - http://dspace.lgnau.edu.ua/xmlui/handle/123456789/1456
http://dspace.lgnau.edu.ua/xmlui/handle/123456789/1456

  Войтко Б.С. Система формування розкладу навчальних занять з використанням платформи 1С: ПІДПРИЄМСТВО / Б. С. Войтко, С. М. Мічківський // Прикладні інформаційні технології: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів, аспірантів та молодих вчених (29 квітня 2020 р., Вінниця). - Вінниця, 2020. - С. 194-196. - https://jait.donnu.edu.ua/issue/view/310
https://jait.donnu.edu.ua/issue/view/310

  Мічківський С.М. Інформаційні системи та інформаційні технології: методичні вказівки / С. М. Мічківський, М.А. Сухорученко, Д.Г. Новіков.- Старобільськ, ЛНАУ, 2020.- 40 с. - http://dspace.lgnau.edu.ua/xmlui/handle/123456789/1455

  Мічківський С.М. BUSINESS INTELLIGENCE–основи інформаційного аналізу діяльності підприємства методичні вказівки (для студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування») / С. М. Мічківський, М. А. Сухорученко, Т. К. Талапов. - Старобільськ: Луганський національний аграрний університет, 2020.- 42 с.- http://dspace.lgnau.edu.ua/xmlui/handle/123456789/2054
http://dspace.lgnau.edu.ua/xmlui/handle/123456789/2054

  Економетрія: навчально-методичний посібник / О.В. Кочетков, Р.Ю. Подольський, С.М. Мічківський, І.М. Сафронська, О.В. Орлова-Курилова, С.М. Лімаренко, С.С. Сергієнко. – Харків:Луган.нац. аграр. ун-т, 2020. – 260с.
http://dspace.lgnau.edu.ua/xmlui/handle/123456789/1471

  Островська Г.В. Формування розкладу заліково-екзаменаційної сесії у вищих навчальних закладах/Г. В. Островська, С. М. Мічківський// Матеріали наукової конференції професорсько-викладацького складу, наукових працівників і здобувачів наукового ступеня за підсумками науково-дослідної роботи за період 2017-2018 рр. (16-17 травня 2019 р.): у 2-х томах. Том 2.- Вінниця: Донецький національний університет імені Василя Стуса, 2019.-С.110-111
https://jpvs.donnu.edu.ua/article/view/7243

  Мічківський С.М. Системи та методи прийняття рішень: методичні вказівки / С. М. Мічківський, О. В. Прігунов, П. В. Римар. - Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2019.- 76 с. - http://dspace.lgnau.edu.ua/xmlui/handle/123456789/1264

  Сікалюк І. М. Розробка системи підтримки прийняття рішень з вибору маршруту проїзду залізничним транспортом/ І.М. Сікалюк, С.М. Мічківський// Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції студентів, аспірантів та молодих вчених (м. Херсон, 30 листопада 2019 р.). -Херсон: ХНТУ, 2019. С. 376-377

  Шаповалов С.М. Розробка рекомендаційної системи для підбору співрозмовника в соціальній мережі / С.М. Шаповалов, С.М. Мічківський // Проблеми Інформатизації: матеріали ХІІ Міжнародної науково-технічної конференції (м. Київ, 13 грудня 2018 року). – Київ: Державний університет телекомунікацій, 2018. - С.93
https://dut.edu.ua/uploads/l_1701_65845854.pdf

  Розробка програмного забезпечення з використанням баз даних: навчальний посібник / Ю. В. Шамарін, С. М. Мічківський, К. В. Смоктій, Д. В. Шевцов. – Донецьк: ДонНУ, 2013. – 201 с.

  Програмний продукт «Система управління бізнес-процесами фінансово-господарської діяльності вищого навчального закладу (FMAS)» // В.Н. Андрієнко, С.М. Мічківський, К.В. Смоктій та інші .- Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 52760, дата реєстрації 23.12.2013

  Толстых В.К. Модель единой регистрационной базы данных школьников и абитуриентов / В.К. Толстых, С.Н. Мичкивский, Л.Н. Киселёва // Штучний інтелект. -2012. - № 1. - С. 122-131.
http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/56718

  Мічківський С.М. Білінгова система обліку та аналізу розрахунків зі споживачами підприємств водопровідно-каналізаційного господарства/ С.М. Мічківський, О.В. Прігунов // Праці Одеського політехнічного університету. – 2011. – Вип. 3(37).– С.41-47 http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Popu/2011_3/41_47.pdf

  Мічківський С.М. Розробка методів проведення тестування й оцінки їхніх результатів з використанням сучасних інформаційних технологій / С. М. Мічківський, М. І. Зейдіна // Моделювання регіональної економіки. - 2011. - № 1. - С. 189-197. - URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Modre_2011_1_27.

  Мічківський С.М. Рейтинговий показник вищого навчального закладу як індикатор в процесах прийняття управлінських рішень / С. М. Мічківський, О. П. Моісеєнко // Моделювання регіональної економіки. - 2010. - № 2. - С. 323-329. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Modre_2010_2_39.
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Modre_2010_2_39.

  Ефективні механізми фінансового менеджменту підприємств комунального господарства: монографія /В.М. Андрієнко, С.М. Мічківський, Н.М. Лисак, В.В. Паламарчук.– Донецьк: Тов „Юговосток, Лтд”, 2008. – 128 с .

  Мічківський С.М. Моделювання системи управління соціально-побутовою сферою діяльності ВНЗ, що функціонує в трансформаційній економіці України: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.03.02 "Економіко-математичне моделювання" /С. М. Мічківський. - Донецьк, 2002. - 19 с.

Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

RSS
 
 

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

LinkedIn
 
Facebook
 
Instagram
 
Twitter
 
Flickr
 
Telegram
 
YouTube
 
TikTok
 
 
Ви тут: Вища освіта » Про КРОК » Співробітники » Мічківський Сергій Миколайович