Навчально-науковий інститут інформаційних та комунікаційних технологій — Університет «КРОК»

Навчально-науковий інститут інформаційних та комунікаційних технологій

Засновано в березні 2010 року

Сучасну економіку дуже часто називають інформаційною економікою (економікою інформаційних технологій). Інформація та технології є одним з головних компонентів будь-якої діяльності, фактором який визначає ефективність та результативність сучасних компаній, організацій та підприємств будь-якої форми власності. Сьогодні важко уявити будь-яку компанію чи організацію без фахівців у цій сфері. Навчально-науковий інститут інформаційних та комунікаційних технологій (ННІІКТ) забезпечує підготовку фахівців в сфері інформаційних технологій (галузі знань 12 «Інформаційні технології» та 07 «Управління та адміністрування») для сучасного й чутливого до потреб суспільства. Інститут є один з наймолодших структурних підрозділів Університету «КРОК».

До складу Інституту входить 2 кафедри:

Навчально-науковий інститут інформаційних та комунікаційних технологій – це особливий світ, де інформація набуває нового значення, і разом із тим це свіжа течія, яка органічно влилася до «КРОКівської» сім’ї, зробивши її ще більш різноманітною та яскравою.

Інститут здійснює підготовку фахівців за денною (з можливістю індивідуального графіку) та дистанційною формами навчання:

Студенти Інституту обрали складний, але дуже перспективний фах. У майбутньому вони – фахівці з інформаційних технологій – зможуть складати техніко-економічні обґрунтування і технічні завдання на розробку нових програмних продуктів, знатимуть принципи побудови та архітектури сучасних автоматизованих систем управління, методи побудови й аналізу типових моделей баз даних і знань, складних об'єктів і систем, методи розробки системного та прикладного програмного забезпечення для автоматизованих систем різного призначення, мови програмування високого рівня, типові комп'ютерні системи, володітимуть методами аналізу та побудови типових моделей обробки інформації в галузі бізнесу, менеджменту та підприємництва, сучасними методами проектування програмних засобів для фінансово-банківської системи, програмними засобами для задач менеджменту та маркетингу, створення мультимедійних систем.

Місія Інституту – сприяти амбіційним студентам сформуватии конкурентні компетентності, які потрібні перспективному ринку праці; формувати майбутнє сьогодні. Запорукою її реалізації є своєчасна реакція на технологічні зміни і миттєва інтеграція навчальних процесів в інноваційні технології. Сьогодні найбільш важливим і впливовим переворотом в ІТ-галузі є хмарні обчислення. Вони докорінно змінюють спосіб існування людства, починаючи з ведення бізнесу і закінчуючи питаннями повсякденного життя. Інститут не залишає своїх студентів осторонь глобальних змін, тому налагодив тісні зв’язки з провайдером хмарних послуг компанією MIRhosting. Ця компанія має великий досвід роботи з технологіями віртуалізації. Вона надала Інституту хмарну платформу для організації навчального процесу. Уже сьогодні студенти можуть оцінити її переваги. Вони відчули простоту використання цієї платформи, її адаптованість до будь-якого програмного забезпечення, отримання ресурсів під великі навантаження, високий рівень доступності та економічність. Співпраця з MIRhosting допомагає готувати студентів до роботи з реальними комерційними проектами, формує їхні конкурентні переваги на ринку праці та суттєво полегшує процес втілення в життя ідей різноманітних інтернет-проектів.

Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

RSS
 
 

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

LinkedIn
 
Facebook
 
Instagram
 
Twitter
 
Flickr
 
Telegram
 
YouTube
 
TikTok
 
 
Ви тут: Вища освіта » Про КРОК » Підрозділи » Навчальні » Навчально-науковий інститут інформаційних та комунікаційних технологій