Навчально-науковий інститут інформаційних та комунікаційних технологій — Університет «КРОК»

Навчально-науковий інститут інформаційних та комунікаційних технологій

Засновано в березні 2010 року

Сучасну економіку дуже часто називають економікою інформаційних технологій. Це так, тому що інформація стала одним з головних компонентів будь-якої діяльності, фактором який визначає ефективність та результативність сучасного виробництва. Сьогодні важко уявити будь-яку компанію чи організацію без фахівців у цій сфері. Тому поява Навчально-наукового інституту інформаційних та комунікаційних технологій є логічним кроком для сучасного й чутливого до потреб суспільства навчального закладу, яким є Університет «КРОК». Інститут є один з наймолодших структурних підрозділів «КРОКу».

Інститут здійснює підготовку фахівців за денною (з можливістю індивідуального графіку) та дистанційною формами навчання:

Студенти Інституту обрали складний, але дуже перспективний фах. У майбутньому вони – фахівці з інформаційних технологій – зможуть складати техніко-економічні обґрунтування і технічні завдання на розробку нових програмних продуктів, знатимуть принципи побудови та архітектури сучасних автоматизованих систем управління, методи побудови й аналізу типових моделей баз даних і знань, складних об'єктів і систем, методи розробки системного та прикладного програмного забезпечення для автоматизованих систем різного призначення, мови програмування високого рівня, типові комп'ютерні системи, володітимуть методами аналізу та побудови типових моделей обробки інформації в галузі бізнесу, менеджменту та підприємництва, сучасними методами проектування програмних засобів для фінансово-банківської системи, програмними засобами для задач менеджменту та маркетингу, створення мультимедійних систем.

Місія Інституту – сприяти амбіційним студентам сформуватии конкурентні компетентності, які потрібні перспективному ринку праці; формувати майбутнє сьогодні. Запорукою її реалізації є своєчасна реакція на технологічні зміни і миттєва інтеграція навчальних процесів в інноваційні технології. Сьогодні найбільш важливим і впливовим переворотом в ІТ-галузі є хмарні обчислення. Вони докорінно змінюють спосіб існування людства, починаючи з ведення бізнесу і закінчуючи питаннями повсякденного життя. Інститут не залишає своїх студентів осторонь глобальних змін, тому налагодив тісні зв’язки з провайдером хмарних послуг компанією MIRhosting. Ця компанія має великий досвід роботи з технологіями віртуалізації. Вона надала Інституту хмарну платформу для організації навчального процесу. Уже сьогодні студенти можуть оцінити її переваги. Вони відчули простоту використання цієї платформи, її адаптованість до будь-якого програмного забезпечення, отримання ресурсів під великі навантаження, високий рівень доступності та економічність. Співпраця з MIRhosting допомагає готувати студентів до роботи з реальними комерційними проектами, формує їхні конкурентні переваги на ринку праці та суттєво полегшує процес втілення в життя ідей різноманітних інтернет-проектів.

До складу Інституту входить 2 кафедри:

Інститут інформаційних та комунікаційних технологій – це особливий світ, де інформація набуває нового значення, і разом із тим це свіжа течія, яка органічно влилася до «КРОКівської» сім’ї, зробивши її ще більш різноманітною та яскравою.

Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

RSS
 
 

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

LinkedIn
 
Facebook
 
Instagram
 
Twitter
 
Flickr
 
Telegram
 
YouTube
 
TikTok
 
 
Ви тут: Вища освіта » Про КРОК » Підрозділи » Навчальні » Навчально-науковий інститут інформаційних та комунікаційних технологій