Лабораторія з програмування засобів АСУ — Університет «КРОК»

Лабораторія з програмування засобів автоматизованої системи управління «Вищого навчального закладу Університет «КРОК»

створена у вересні 2019 року

Мета створення лабораторії:

 • розробка програмних засобів автоматизації управління складових навчального процесу Університету;
 • надання співробітникам та студентам Університету необхідної інформації що стосується навчальної діяльності вузу;
 • залучення студентів до практичної діяльності зі створення програмних засобів та підсистем автоматизованої системи управління «Вищого навчального закладу Університет «КРОК».

В межах лабораторії здійснюється:

 • робота студентського гуртка з назвою «Розробка нового та удосконалення існуючого програмного забезпечення автоматизованих підсистем АСУ «ВНЗ» (керівники гуртка Добришин Юрій Євгенович та Жовтяк Ігор Васильович)
 • навчання студентів володіння сучасними методами та засобами розробки програмного забезпечення ASP.Net MVC, веб-сервісу «Телеграм-бот», WPF-застосування з клієнт-серверною архітектурою, інтерфейсом SharePoint.
 • розробка LMS систем, інтегрованих з інформаційними базами та програмним забезпеченням.

Головні напрямки роботи лабораторії:

 • розробка інформаційно-довідкової підсистеми Університету (Викладач) для систематизації та обробки інформації щодо відвідуваності та навчання студентів, розкладу занять, сесії, навчального навантаження викладача тощо;
 • розробка інформаційно-довідкової підсистема Університету (Студент) для систематизації та обробки інформації щодо розкладу занять, сесії, відвідуванням студентом занять, місцезнаходження студенту (аудиторія), результатів навчання студенту за предметами, заборгованості з оплати за навчання.
 • розробка інформаційно-довідкової підсистема Університету (Ректорат) для систематизації та обробки інформації щодо запитів про студентів та їх успішності, формулювання переліку показників оцінки навчальної діяльності Університету, формування рейтингу студента за якісними, ранговими та числовими показниками; формування порад для прийняття адміністративних рішень (заохочень, покарань, виключення тощо).
 • розробка автоматизованої системи адміністрування доступу до аудиторій та технічних засобів Університету (Контроль) - для автоматизації процесу контролю видачі ключів від аудиторій та мультимедійних засобів, контролю за станом комп’ютерних лабораторій.

Студенти, що активно займаються розробкою та реалізацією проектів з вересня 2019 року:

 • Куліков Єгор Миколайович - студент 2 курсу магістратури Навчально наукового інституту інформаційних та телекомунікаційних технологій Університету «КРОК» - Telegram Bot «КРОК – віртуальний помічник»
 • Кізюн Богдан Миколайович - студент 4 курсу Навчально наукового інституту інформаційних та телекомунікаційних технологій Університету «КРОК» – Інформаційний термінал підтримки студента Університету КРОК;
 • Змаженко Деніс Ігорович – студент 4 курсу Коледжу економіки, права та інформаційних технологій Університу «КРОК» - Автоматизована система контролю доступу до приміщень Університету;
 • Потапенко Єдвард Сергійович - студент 4 курсу Коледжу економіки, права та інформаційних технологій Університу «КРОК» - Розробка Web – сервісу відслідковування змін в навчальному розкладі.
 • Кравчук Александр Юрійович - студент 4 курсу Коледжу економіки, права та інформаційних технологій Університу «КРОК» - Автоматизована система контролю видачі ключів для приміщень та технічних засобів Університету.

Проекти, що реалізовані співробітниками та студентами лабораторії

Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

RSS
 
 

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

LinkedIn
 
Facebook
 
Instagram
 
Twitter
 
Flickr
 
Telegram
 
YouTube
 
TikTok
 
 
Ви тут: Вища освіта » Проєктна діяльність » Лабораторія з програмування засобів АСУ