Добришин Юрій Євгенович — Університет «КРОК»
Інша інформація:
Добришин Юрій Євгенович

кабінет 313

(+38 044) 455-56-90, вн. 238

Напрями наукових досліджень

 • формалізація процесів відновлення програмного забезпечення автоматизованих інформаційних систем

Сфера наукових інтересів

 • адміністрування програмних систем та комплексів / сучасні бази даних / комп’ютерні мережі / захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних установах

Викладає

 • бази даних / адміністрування програмних систем та комплексів / технологія захисту інформації / адміністрування баз даних / адміністрування CISCO / мережна безпека
 
 

Добришин Юрій Євгенович

 • кандидат технічних наук (1991 р.), доцент (1995 р.)
 • Подяка, Університет «КРОК» (2015 р.)
 • Почесна грамота, Університет «КРОК» (2015 р.)

Освіта

 • Військовий інститут керівного та інженерного складу Національної академії оборони України / докторантура (1998–2000 рр.)
 • Київське вище танкове інженерне училище / автоматизоване проектування процесів та виробництв / повна вища (1981 р.) / ад'юнктура (1989–1991 рр.)

Професійна кар'єра

 • з 2014 р. по теперішній час – Головний адміністратор системи Департаменту автоматизації управління ВНЗ Університету економіки та права «КРОК»
 • з 2009-2014 рр. – системний адміністратор першої категорії Публічного акціонерного товариства «Обчислювальна техніка та інформатизація» консорціуму «ЄДАПС»
 • з 2014 р. – Університет «КРОК»
 • з 2015 р. – доцент кафедри комп’ютерних наук
 • з 2014 р. – заступник директора з наукової та методичної роботи Коледжу економіки, права та інформаційних технологій
 • 2014 р. – доцент кафедри програмної інженерії
 • 2009 р. – ПАТ «КП ВТІ консорціуму ЄДАПС», адміністратор системи 1 категорії департаменту ІТ-аутсорсингу
 • з 2000-2009 рр. – начальник відділу адміністрування програмних систем та комплексів Департаменту інформаційного забезпечення Служби безпеки України
 • 1995 р. – Військовий інститут керівного та інженерного складу Національної академії оборони України, доцент кафедри
 • 1993 р. – Київський інститут сухопутних військ, старший викладач
 • 1991 р. – Київське вище танкове інженерне училище, викладач

Професійна діяльність

 • Університет економіки та права «КРОК», Грудень 2020 року, тема: «Розвиток професійних компетентностей науково-педагогічних працівників в умовах інтенсивного використання цифрових технологій», свідоцтво №КР04635922/000375-20 – 2 кредиту ЄКТС.
 • Університет економіки та права «КРОК», Травень 2021 року, тема «Якість вищої освіти у контексті вимог до акредитації освітніх програм: роль викладачів» модуль №1, свідоцтво №КР04635922/000689-21, - 1 кредит ЄКТС.
 • Університет економіки та права «КРОК», Червень 2021 року, тема «Якість вищої освіти у контексті вимог до акредитації освітніх програм: роль гарантів» модуль №2, свідоцтво №КР04635922/000811-21, - 1 кредит ЄКТС.
 • Exam Microsoft Technology Associate (MTA), Database Administration Fundamentals 98-364
 • участь у розробці та введенні в експлуатацію міжвідомчої автоматизованої інформаційної системи «Аркан» (2007–2009 рр.)
 
 

Публікації

  Добришин Ю.Є. Інтерактивний застосунок "Турагенство" / Ю.Є. Добришин, О.А. Пипа // IT КРОК - 2021: матеріали студентської науково-практичної конференції (м. Київ, 10-11 травня 2021 р.). - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/IT-KROK/IT-KROK-2021/paper/view/708

  Добришин Ю.Є. Автоматизація робочого місця системного адміністратора / Ю.Є. Добришин, М.Ю. Лукіша // IT КРОК - 2021: матеріали студентської науково-практичної конференції (м. Київ, 10-11 травня 2021 р.). - К.: Університет "КРОК", 2021, https://conf.krok.edu.ua/IT-KROK/IT-KROK-2021/paper/view/709

  Добришин Ю.Є. Застосунок для роботи з сервером даних / Ю.Є. Добришин, Р.С. Цибенко // IT КРОК - 2021: матеріали студентської науково-практичної конференції (м. Київ, 10-11 травня 2021 р.). - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/IT-KROK/IT-KROK-2021/paper/view/710

  Троцько В.В. Підхід до вирішення задачі комівояжера з використанням обмеженого пошуку / В.В. Троцько, І.О. Чернозубкін, Ю.Є. Добришин // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.): . - К.: Університет "КРОК", 2020. - С. 11-12 https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/106

  Чернозубкін І.О. Концепція побудови електронного освітнього середовища (на прикладі Університету «КРОК») / І.О. Чернозубкін, Ю.Є.Добришин, В.В. Троцько // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 39-41

  Добришин Ю.Є. Методичні рекомендації щодо виконання практичних робіт з дисципліни «Адміністрування програмних систем і комплексів» (для студентів спеціальностей 121 «Інженерія програмного забезпечення» та 122 «Комп’ютерні науки»)/Ю.Є. Добришин. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2019. – 88 с.

  Жовтяк І.В. Методичний посібник для проведення технологічної практики. Частина 1. «Розробка WEB застосувань ASP.NET MVC на платформі .NET CORE» (для студентів спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» та спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення»)/ І.В. Жовтяк, Ю.Є. Добришин, В.В. Гаркуша. - К.: Університет економіки та права «КРОК», 2019. – 39 с.

  Жовтяк І.В. Методичні вказівки щодо виконання завдань технологічної практики. Частина 2. Для студентів спеціальностей 121 «Інженерія програмного забезпечення» та 122 «Комп’ютерні науки»/ І.В. Жовтяк, Ю.Є. Добришин. - К.: Університет економіки та права «КРОК», 2019. – 14 с.

  Добришин Ю.Є. Методичні рекомендації для виконання лабораторних занять з дисципліни «Адміністрування програмних систем і комплексів» (для студентів спеціальностей 121 «Інженерія програмного забезпечення» та 122 «Комп’ютерні науки» /Ю.Є. Добришин, І.О. Чернозубкін. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2019. – 85 с.

  Добришин Ю.Є. Методичні рекомендації для виконання практичних занять з дисципліни «Бази даних» Частина 1- Робота з базою даних MS ACCESS (для студентів спеціальностей 121 «Інженерія програмного забезпечення» та 122 «Комп’ютерні науки»)/ Ю.Є. Добришин, М.О. Сасім. - К.: Університет економіки та права «КРОК», 2019. – 46 с.

  Добришин Ю.Є. Методичні рекомендації для виконання практичних занять з дисципліни «Бази даних» Частина 2- Робота з базою даних MS SQL SERVER (для студентів спеціальностей 121 «Інженерія програмного забезпечення» та 122 «Комп’ютерні науки») / Ю.Є. Добришин, М.О. Сасім. - К.: Університет економіки та права «КРОК», 2019. – 135 с.

  Добришин Ю.Є. Методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи зі спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» - освітня програма «Комп’ютерна графіка та анімація» /Ю.Є. Добришин, Л.Б. Ігнатова. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2019. – 43 с.

  Добришин Ю.Є. Методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи зі спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» та 121 «Інженерія програмного забезпечення» / Ю.Є. Добришин, І.О. Чернозубкін, В.В. Гаркуша. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2019. – 32 с.

  Добришин Ю.Є. Методичні рекомендації щодо виконання лабораторних робіт з дисципліни «Бази даних» (для студентів спеціальностей 121 «Інженерія програмного забезпечення» та 122 «Комп’ютерні науки») / Ю.Є. Добришин, М.О. Сасім. - К.: Університет економіки та права «КРОК», 2019. – 44 с.

  Добришин Ю.Є. Методичні рекомендації щодо організації та проведення комплексного екзамену зі спеціальності для студентів Коледжу економіки, права та інформаційних технологій спеціальності: 121 «Інженерія програмного забезпечення»/ Ю.Є. Добришин, І.О. Чернозубкін. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2019. – 48 с.

  Добришин Ю.Є. Методичні рекомендації щодо організації та проведення комплексного екзамену для студентів Коледжу економіки, права та інформаційних технологій зі спеціальності: 122 "Комп'ютерні науки" / Ю. Є. Добришин, Л. Б. Ігнатова. - 2019. - 50 c.

  Добришин Ю.Є. Методичні рекомендації для виконання лабораторних робіт з дисципліни "Обслуговування систем і компонентів інформаційно-телекомунікаційних систем" для студентів спеціальностей 121 "Інженерія програмного забезпечення" 122 "Комп'ютерні науки" / Ю. Є. Добришин, М. О. Сасім. - К.: Університет економіки та права "КРОК". - 2019. - 106 c.

  Добришин Ю.Є. Методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи: для студентів сеціальностей 5.05010301 "Розробка програмного забезпечення" / 122 "Комп'ютерні науки" та 5.05010101 "Обслуговування програмних систем та комплексів" / 121 "Інженерія програмного забезпечення"/ Ю. Є. Добришин, І. О. Чернозубкін. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2018. - 32 с.

  Добришин Ю.Є. Методичні вказівки щодо проведення виробничої практики студентами: спеціальності 5.05010301 "Розробка програмного забезпечення" / 122 "Комп'ютерні науки" та спеціальності 5.05010101 "Обслуговування програмних систем та комплексів", 121 "Інженерія програмного забезпечення"/ Ю. Є. Добришин. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2018. - 18 с.

  Добришин Ю.Є. Методичні вказівки щодо виконання практичних завдань з навчальної практики (виробничо-технологічної практики) Частина 2: для спеціальності 5.05010301 "Розробка програмного забезпечення" / 122 "Комп'ютерні науки" та для спеціальності 5.05010101 "Обслуговування програмних систем та комплексів", 121 "Інженерія програмного забезпечення"/ Ю. Є. Добришин. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2018. - 18 с.

  Добришин Ю.Є. Методичні вказівки щодо виконання практичних завдань з навчальної практики (виробничо-технологічної практики) Частина 1: для спеціальності 5.05010301 "Розробка програмного забезпечення" / 122 "Комп'ютерні науки" та для спеціальності 5.05010101 "Обслуговування програмних систем та комплексів", 121 "Інженерія програмного забезпечення"/ Ю. Є. Добришин. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2018. - 28 с.

  Добришин Ю.Є. Методичні вказівки щодо виконання курсової роботи з дисципліни "Об'єктно-орієнтоване програмування": Для студентів спеціальностей 5.05010301 "Розробка програмного забезпечення" / 122 "Комп'ютерні науки" та для 5.05010101 "Обслуговування програмних систем та комплексів", / 121 "Інженерія програмного забезпечення"/ Ю. Є. Добришин. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2018. - 30 с.

  Добришин Ю.Є. Адміністрування програмних систем і комплексів: методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт /Ю.Є. Добришин .- К.:Університет економіки та права «КРОК», 2017. – 40 с.

  Добришин Ю.Є. Адміністрування програмних систем і комплексів: методичні вказівки для виконання практичних занять / Ю.Є. Добришин. – К.: Університет економіки та права «КРОК, 2017. – 49 с.

  Добришин Ю.Є. Методичні рекомендації для виконання практичних занять з дисципліни «Бази даних/Організація баз даних» для студентів спеціальностей 121 «Інженерія програмного забезпечення» та 122 «Комп’ютерні науки»/ Ю. Є. Добришин. – Київ: Університет економіки та права «КРОК», 2017. – 130 с.

  Добришин Ю.Є. Питання ефективності застосування автоматизованих інформаційних систем управління навчальним закладом / Ю. Є. Добришин, І. О. Чернозубкін // Вчені записки Університету «КРОК».Серія "Економіка". - 2017. - Вип. 47. - С. 122-129

  Добришин Ю.Є. Модель прогнузування виробничої діяльності підприємства на основі індексу сезонності / Ю. Є. Добришин // Українські перспективи у світовому розвитку : матеріали Науково-практичної конференції (Київ, 4 листопада 2016 року).- Київ: Університет економіки та права "КРОК", 2016.-С.442-445

  Добришин Ю.Є. Групування помилок програмного забезпечення з різним поєднанням дефектів у технологічні подібні групи / Ю.Є. Добришин // Вплив інформаційно-телекомунікаційних технологій на економічний ріст держави: Зб. матеріалів наук.-практ. конф. – К.: Державний Університет телекомунікацій, 2015. – Т. ІІІ: Розвиток інформаційних технологій. – С. 37.

  Добришин Ю.Є. Криміналістичне забезпечення розслідування комп’ютерних злочинів / Ю.Є. Добришин, В.В. Семенов // Сучасні криміналістичні експертизи в розслідуванні злочинів: матеріали кругл. столу (Київ, 25 лютого 2015). – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2015. – С. 56.

  Добришин Ю.Є. Проблеми підготовки кадрів з питань комп’ютерного забезпечення правозастосовної діяльності/ Ю.Є Добришин., В.В. Семенов // Теоретичні та практичні проблеми застосування цивільного та господарського законодавства: Збірник наукових матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (09 квітня 2015 р.). – К.: Університет економіки та права «КРОК», 2015.- С. 97-98

  Добришин Ю.Є. Теоретико - практичні основі прогнозу виробничого процесу /Ю.Є. Добришин// Економіка України: шляхи виходу із кризи: зб. тез доп. міжвузівської студ. конференції (11 грудня 2015 р.).-К.: Університет економіки та права «КРОК», 2015. – С. 92

  Добришин Ю.Є. Методичні рекомендації щодо виконання дипломного проекту (роботи) для здобувачів вищої освіти за напрямком підготовки 6.050101 «Комп’ютерні науки» зі спеціальностей 5.05030101 «Розробка програмного забезпечення», 5.05010101 «Обслуговування програмних систем та комплексів»/І.О. Чернозубкін, Ю.Є. Добришин. - Київ:Університет економіки та права «КРОК», 2014.- 34 с.

  Чернозубкін І.О. Дипломний проект (робота) молодшого спеціаліста: методичні рекомендації щодо виконання дипломного проекту (роботи) для здобувачів вищої освіти за напрямом підготовки 6.050101 «Комп’ютерні науки» зі спеціальностей 5.05030101 «Розробка програмного забезпечення», 5.05010101 «Обслуговування програмних систем і комплексів»/ І.О. Чернозубкін, Ю.Є. Добришин. – К.: Університет економіки та права «КРОК», 2014. – 34 с.

  Добришин Ю.Є. Тимчасовий регламент надання послуг з технічного обслуговування та супроводу програмно-апаратного комплексу Єдиного державного реєстру громадян, які потребують поліпшення житлових умов / Ю.Є. Добришин. – К.: Публічне акціонерне товариство «КП ОТІ», 2013. – 55 с.

  Добришин Ю.Є. Тимчасовий регламент надання послуг з технічного обслуговування та супроводу ПАК ЄДРКО/Ю.Є.Добришин //Публічне акціонерне товариство «КП ОТІ» - Київ - 2013 - 34 с.

  Добришин Ю.Є. Технологічна інструкція з обслуговування програмно-технічних комплексів «Автоматизоване робоче місце оператора автоматизованої системи Єдиного державного реєстру громадян, які потребують поліпшення житлових умов»/Ю.Є. Добришин //Публічне акціонерне товариство «КП ОТІ» - Київ - 2013- 55 с.

  Добришин Ю.Є. Технологічна інструкція з адміністрування програмно-технічних комплексів вузлів регіонального та місцевого рівнів Державної інформаційної системи реєстраційного обліку фізичних осіб та їх документування/Ю.Є. Добришин; Публічне акціонерне товариство «КП ОТІ». - Київ, 2013- 74 с.

  Добришин Ю.Є. Тимчасовий регламент обслуговування програмно-технічних комплексів вузлів регіонального та місцевого рівнів Державної інформаційної системи реєстраційного обліку фізичних осіб та їх документування/Ю.Є. Добришин; Публічне акціонерне товариство «КП ОТІ» (Редакція 3). - Київ, 2013.-60 с.

  Добришин Ю.Є. Тимчасовий регламент надання послуг з супроводження, технічного обслуговування, ремонту та адміністрування програмно-технічних комплексів вузлів регіонального та місцевого рівнів Державної інформаційної системи реєстраційного обліку фізичних осіб та їх документування (Редакція 2) / Ю.Є. Добришин. – К.: Публічне акціонерне товариство «КП ОТІ», 2011. – 80 с.

  Добришин Ю.Є. Тимчасовий регламент надання послуг з супроводження, технічного обслуговування, ремонту та адміністрування програмно-технічних комплексів вузлів/ Ю.Є. Добришин.- Київ, 2011. - 80 с.

  Добрышин Ю.Е. Методика определения количественного состава вспомогательного инструмента при восстановлении детали/Ю.Е. Добришин// Підсумки наукових досліджень (друге півріччя): наук. техн. зб.- №1 - Київський інститут сухопутних військ - Київ - 1999-С. 58-63.

  Добришин Ю.Е. Определение множества типовых решений процесса проектирования технологии ремонта / Ю. Е. Добришин // Підсумки наукових досліджень (перше півріччя): наук. техн. зб. - Київський інститут сухопутних військ. - 1999. - С. 29-33

  Добришин Ю.Е. Основные принципы кодирования деталей гусеничних и колесных машин при их группировании / Ю. Е. Добришин // Підсумки наукових досліджень (друге півріччя): наук. техн. зб. - Київський інститут сухопутних військ. - 1999. - С. 25-30

  Добришин Ю.Є. Технологічні умови, які визначають відновлення дефектних поверхонь/Ю.Є. Добришин// Методи оцінки ефективності та оптимізації зразків озброєння та військової техніки»: зб.наук. прац. Київський інститут сухопутних військ - Київ - 1998-С. 223-225.

  Добрышин Ю.Е. Математическая модель описания структуры процесса дефектации ремонтируемой детали при автоматизированном проектировании / Ю.Е. Добрышин // Журнал Таврической государственной агротехнической академии. Отрасль машиностроения. - 1998. - Т.5, Вып. 2. - С. 45

  Добришин Ю.Є. Технологічні основи капітального ремонту автомобілів/О.І. Міхеєв, Л.П. Барилович, О.М. Демченко, В.М. Ткачук, Ю.Є. Добришин//Навчальний посібник// Київський інститут сухопутних військ - Київ: вид-во КІСВ - 1996-211 с.

  Добрышин Ю.Е. Отчет на спецтему «Технологическое обеспечение программы конверсии. Шифр «Номенклатура». ИНВ.№25383/ Ю.Е.Добрышин, В.В. Постовойтенко, В.Ф. Смирнов; Київський інститут сухопутних військ. - Київ: вид-во КІСВ,1996.-154 с.

  Добришин Ю.Е. Решение вопросов формализации при выборе способа восстановления детали / Ю. Е. Добришин, В. В. Постовойтенко, В. Ф. Смирнов // Автоматизации и современные технологии. - 1996. - № 4. - С. 17-20

  Добрышин Ю.Е. Метод программной реализации выбора способа восстановления дефектных деталей/Ю.Е. Добрышин, В.В. Постовойтенко, Л.В. Николаев//Материалы конференции «Новые компьютерные технологии АСУП и САПР в промышлености»: сб.тез.выст. Алушта - 1995 – С. 35-36

  Добришин Ю.Є. Конспект лекцій з організації, управління і технології виробництва та капітального ремонту ОВТ /Ю.Є. Добришин, В.В. Постовойтенко; Київський інститут сухопутних військ. - Київ: вид-во КІСВ, 1995.-42 с.

  Добрышин Ю.Е. Метод моделированния при проектировании технологического процесса восстановления детали/Ю.Е.Добрышин, Т.П.Гуль //Производство и ремонт механизмов и машин в условиях конверсии: материалы конференции. -Крым, 1995. - С. 19-20

  Добрышин Ю.Е. Модель структурно-технологических взаимосвязей элементов технологического процесса ремонта деталей гусеничных машин/ Ю.Е.Добрышин, В.В. Постовойтенко, В.Ф. Смирнов//"Вестник НТУУ" КПИ ". Машиностроение. - 1995.- С.122-127.

  Добрышин Ю.Е. Отчет на спецтему «Проблемы автоматизации процесса дефектации деталей БТВТ». ИНВ.№1230/ Ю.Е.Добрышин, В.В. Постовойтенко, В.Ф. Смирнов; Київський інститут сухопутних військ. - Київ: вид-во КІСВ, 1995.-36 с.

  Добришин Ю.Є. Методичні вказівки до лабораторної роботи "Повірка приладів для вимірювання лінійних розмірів" по дисципліні "Взаємозамінність, стандартизація та метрологія"/Ю.Є. Добришин, В.М.Ахрамович , В.В. Постовойтенко; Київський інститут сухопутних військ. - Київ: Вид-во КІСВ, 1994. – 32 с.

  Добришин Ю.Є. Методичні вказівки до лабораторної роботи "Повірка електричних приладів" по дисципліні "Взаємозамінність, стандартизація та метрологія" / Ю.Є. Добришин, В.Ф. Смірнов; Київський інститут сухопутних військ. - Київ: Вид-во КІСВ – 1994. – 50 с.

  Добришин Ю.Є. Методичні вказівки до лабораторної роботи "Повірка приладів тиску" по дисципліні "Взаємозамінність, стандартизація та метрологія"/ Ю.Є. Добришин, В.В. Постовойтенко, В.М. Ахрамович; Київський інститут сухопутних військ. - Київ: Вид-во КІСВ, 1994. – 40 с.

  Добрышин Ю.Е. Особенности современной технологии скоростной токарной обработки / Ю.Е.Добрышин, В.М. Ахрамович //Технология ремонта машин и механизмов: Материалы конференции.- Крым, 1994.- С. 9

  Добрышин Ю.Е. Проблемы автоматизации проектирования технологичных процессов ремонта/Ю.Е.Добрышин, В.В. Постовойтенко, Л.В. Николаєв//Технология ремонта машин и механизмов: Материалы конференции.- Крым, 1994.- С.10

  Добрышин Ю.Е. Снижение трудозатрат при проектировании технологических процессов на ремонтных заводах в условиях конверсии./Ю.Е.Добрышин, В.Ф. Смирнов, С.В. Подписнов//Наукомісткі технології подвійного призначення: Матеріали науково-практичної конференції.- Київ, 1994 – С. 65

  Добрышин Ю.Е. Технологический классификатор дефектов деталей гусеничных машин/ Ю.Е. Добрышин, В.Ф. Смирнов, В.В. Постовойтенко, Л.В. Николаєв// Тяжелое машиностроение: наук.-тех. журн. - 1994.-№8. – С.56

  Добришин Ю.Е. Автоматизация процесса дефектации при проектировании технологических процессов ремонта / Ю. Е. Добришин, В. Ф. Смирнов, Л. В. Николаев // Автоматизация и современные технологии. - 1994. - 87 c.

  Добрышин Ю.Е. Отчет на спецтему «Автоматизация процесса определения пригодности деталей к ремонту». ИНВ.№1290/ Ю.Е.Добрышин, В.В. Постовойтенко, В.Ф. Смирнов// Київський інститут сухопутних військ. - Київ: вид-во КІСВ, 1993-62 с.

  Добришин Ю.Е. Аналитическая характеристика процесса дефектации деталей БТВТ / Ю. Е. Добришин, В. Ф. Смирнов // Науково-технічний збірник Київського інституту сухопутних військ. - 1993. - С. 3-6

  Добришин Ю.Е. Логическая схема автоматизированого проектирования технологического процесса ремонта детали / Ю. Е. Добришин, В. Ф. Смирнов, А. А. Козинский // Науково-технічний збірник Київського інституту сухопутних військ. - 1993. - С. 7-14

  Добришин Ю.Е. Повышение эффективности распознавания дефектных деталей при автоматизированном проектировании / Ю. Е. Добришин, В. Ф. Смирнов, В. М. Ахрамович // Вестник НТУУ "КПИ". Машиностроение. - 1993. - С. 43-43

  Добришин Ю.Е. Технология обработки информации в САПР-ТП ремонта деталей БТВТ / Ю. Е. Добришин, В. Ф. Смирнов // Наук.-тех. зб. Київського інституту сухопутних військ. - 1993. - С. 15-19

  Добришин Ю.Е. Повышение износотойкости узлов трения скольжения гусеничной техники за счет применения металлических смазок / Ю. Е. Добришин, Б. А. Веселов, В. А. Синьков // Укр ІНТСІ: зб.наук.пр. - К.: Укр ІНТСІ. - 1992. - № 770-УК92. - С. 20-20

  Добришин Ю.Е. Технология изготовления самосмазывающихся материалов / Ю. Е. Добришин, Б. А. Веселов, В. А. Синьков // Укр ІНТСІ: зб.наук.пр. - К.: Укр ІНТСІ. - 1992. - № 769-УК92. - С. 12-12

  Добрышин Ю.Е. Автоматизация процессов дефектации при восстановлении гусеничных машин гальваничеескими покрытиями /Ю.Е.Добрышин //Прогресивні технології хромування та питання екології: зб.тез доп. Республіканського науково-практичного семінару. - Київ, 1991 - С.20

  Добрышин Ю.Е. Классификатор дефектов для автоматизации процессов восстановления покрытиями деталей гусеничных машин./ Ю.Е.Добрышин, В.В. Постовойтенко// Прогресивні технології хромування та питання екології: зб.тез доп. Республіканського науково-практичного семінару. - Київ, 1991. – С.22

  Добрышин Ю.Е. Формализация выбора покрытия при восстановлении деталей гусеничных машин /Ю.Е.Добрышин // Прогресивні технології хромування та питання екології: зб.тез. доп. Республіканського науково-практичного семінару.- Київ, 1991. – С.21

  Добрышин Ю.Е. Способы повышения эффективности САПР технологической подготовки ремонтного производства / Ю.Е.Добрышин, Г.Л. Смилянский Г.Л.// САПР технологічної та конструкторської підготовки виробництва в машинобудуванні: зб.тез доп. Республіканськоъ конференції. - Харків, 1990.- С.67

  Авторское свидетельство №4534085 СССР .Изобретение на спец. тему /Ю.Е.Добрышин, С.И. Шайков, В.М Кирьяков, А.Я. Федеров – опубл. 22.06.1990г., зарегестрировано в Госреестре изобр СССР - 01.04.1991 г.

  Добришин Ю.Е. К вопросу разработки и внедрения САПР-ТП ремонта деталей / Ю. Е. Добришин // в/ч 11520: наук.- метод зб.. - Серія А-МО. - М.: в/ч 11520. - 1990. - № 1143-№13. - С. 56-56

  Добришин Ю.Е. Необходимость разработки САПР – ТП в ремонтном производстве / Ю. Е. Добришин, С. С. Пуховский, В. В. Постовойтенко // Технология та автоматизация машиностроения: науч.-техн. сборник. - 1990. - № 46. - С. 82-82

  Добришин Ю.Е. Применение вычислительных техники для решения технологических задач / Ю. Е. Добришин, В. В. Постовойтенко, В. П. Иванов // Наук.-метод зб. Київського вищого танкового інженерного училища. - 1990. - № 13. - С. 20-23

  Добришин Ю.Е. Проблемы автоматизированного проектирования технологических процессов деталей гусеничных машин / Ю. Е. Добришин, С. С. Пуховский, В. В. Постовойтенко // Технология та автоматизация машиностроения: науч.-техн.сб. - 1990. - № 46. - С. 85-85

  Добришин Ю.Е. Специфика технологии ремонта и проблемы создания систем автоматизированного проектирования технологических процес сов в ремонтном производстве / Ю. Е. Добришин, С. С. Пуховский, В. В. Постовойтенко // Укр ІНТСІ: зб.наук.пр. - К.: Укр ІНТСІ. - 1990. - № 1028-УК. - С. 18-18

  Добришин Ю.Е. Экономическая оценка САПР-ТП ремонта / Ю. Е. Добришин, С. С. Пуховский, В. В. Постовойтенко // Технология та автоматизация машиностроения: науч.-техн.сб. - 1990. - № 46. - С. 76-76

  Добришин Ю.Е. Аналитическая оценка реальных САПР-ТП обработки деталей резанием / Ю. Е. Добришин, С. С. Пуховский, В. В. Постовойтенко // Укр ІНТСІ: зб.наук.пр. - 1989. - № 1785-УК. - С. 34-34

  Добришин Ю.Е. Математическая модель описания структуры процесса дефектации ремонтируемой детали при автоматизированном проектировании / Ю. Е. Добришин, И. В. Голубенко, Ю. В. Солошенко // Труды Таврической государственной агротехнической академии. Отрасль машиностроение. - 1988. - Т. 5. - Вып. 2. - С. 45-45

  Добришин Ю.Є. Інтерактивна система автоматизованого проектування технологічних процесів ремонту деталей гусеничних машин / Ю. Є. Добришин // Методи оцінки ефективності та оптимізації зразків озброєння та військової техніки: зб.наук. праць/Київський інститут сухопутних військ. - 1988. - С. 224-249

  Добришин Ю.Є. Формалізація базових поверхонь під час відновлення деталей типу втулок / Ю. Є. Добришин // Методи оцінки ефективності та оптимізації зразків озброєння та військової техніки: зб.наук. праць/ Київський інститут сухопутних військ. - 1988. - С. 192-195


Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

Ми в Соціальних Мережах. Слідуйте за нами.
Ви тут: Вища освіта » Про КРОК » Співробітники » Добришин Юрій Євгенович