Інша інформація:
Добришин Юрій Євгенович

кабінет 102

(+38 044) 455-56-90, вн. 268

Напрями наукових досліджень

 • формалізація процесів відновлення програмного забезпечення автоматизованих інформаційних систем

Сфера наукових інтересів

 • адміністрування програмних систем та комплексів / сучасні бази даних / комп’ютерні мережі / захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних установах

Викладає

 • бази даних / адміністрування програмних систем та комплексів / технологія захисту інформації / адміністрування баз даних / адміністрування CISCO / мережна безпека
 
 

Добришин Юрій Євгенович

 • кандидат технічних наук (1991 р.), доцент (1995 р.)
 • Подяка, Університет «КРОК» (2015 р.)
 • Почесна грамота, Університет «КРОК» (2015 р.)

Освіта

 • Військовий інститут керівного та інженерного складу Національної академії оборони України / докторантура (1998–2000 рр.)
 • Київське вище танкове інженерне училище / автоматизоване проектування процесів та виробництв / повна вища (1981 р.) / ад'юнктура (1989–1991 рр.)

Професійна кар’єра

 • з 2014 р. – Університет «КРОК»
 • з 2015 р. – доцент кафедри комп’ютерних наук
 • з 2014 р. – заступник директора з наукової та методичної роботи Коледжу економіки, права та інформаційних технологій
 • 2014 р. – доцент кафедри програмної інженерії
 • 2009 р. – ПАТ «КП ВТІ консорціуму ЄДАПС», адміністратор системи 1 категорії департаменту ІТ-аутсорсингу
 • 1995 р. – Військовий інститут керівного та інженерного складу Національної академії оборони України, доцент кафедри
 • 1993 р. – Київський інститут сухопутних військ, старший викладач
 • 1991 р. – Київське вище танкове інженерне училище, викладач

Професійна діяльність

 • участь у розробці та введенні в експлуатацію міжвідомчої автоматизованої інформаційної системи «Аркан» (2007–2009 рр.)
 
 

Публікації

  Чернозубкін І.О. Концепція побудови електронного освітнього середовища (на прикладі Університету «КРОК») / І.О. Чернозубкін, Ю.Є.Добришин, В.В. Троцько // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 39-41

  Добришин Ю.Є. Питання ефективності застосування автоматизованих інформаційних систем управління навчальним закладом / Ю.Є. Добришин, І.О. Чернозубкін // Вчені записки Університету «КРОК». - 2017. - Вип. 47. - С. 122-129.

  Добришин Ю.Є. Адміністрування програмних систем і комплексів: методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт /Ю.Є. Добришин .- К.:Університет економіки та права «КРОК», 2017. – 40 с.

  Добришин Ю.Є. Адміністрування програмних систем і комплексів: методичні вказівки для виконання практичних занять / Ю.Є. Добришин. – К.: Університет економіки та права «КРОК, 2017. – 49 с.

  Добришин Ю.Є. Методичні рекомендації для виконання практичних занять з дисципліни «Бази даних/Організація баз даних» для студентів спеціальностей 121 «Інженерія програмного забезпечення» та 122 «Комп’ютерні науки»/ Ю. Є. Добришин. – Київ: Університет економіки та права «КРОК», 2017. – 130 с.

  Добришин Ю. Є. Модель прогнузування виробничої діяльності підприємства на основі індексу сезонності / Ю. Є. Добришин ; Науково-практична конференція молодих учених "Українські перспективи у світовому розвитку".- Університет економіки та права "КРОК", місто Київ, 11.2016

  Добришин Ю.Є. Модель прогнозування виробничої діяльності підприємства на основі індексу сезонності/Ю.Є. Добришин// Матеріали науково-практичної конференції молодих учених «Українські перспективи у світовому розвитку 4 листопада 2016 р.»: науково-практ. зб.: Університет економіки та права «КРОК» - Київ – 2016 –С.112

  Добришин Ю.Є. Модель прогнозування виробничої діяльності підприємства на основі індексу сезонності/Ю.Є. Добришин// Матеріали науково-практичної конференції молодих учених «Українські перспективи у світовому розвитку 4 листопада 2016 р.»: зб.тез.доп.: Університет економіки та права «КРОК» - Київ – 2016 –С.112

  Добришин Ю.Є. Модель прогнозування виробничої діяльності підприємства / Ю.Є. Добришин // Матеріали науково-практичної конференції молодих учених «Українські перспективи у світовому розвитку» 4 листопада 2016 р.: зб.тез.доп.: Університет економіки та права «КРОК» - Київ – 2016 –С.112

  Добришин Ю.Є. Криміналістичне забезпечення розслідування комп’ютерних злочинів / Ю.Є. Добришин, В.В. Семенов // Зб. матеріалів наук. конф. «Сучасні криміналістичні експертизи в розслідуванні злочин». – К.: Національна академія внутрішніх справ України, 2015. – С. 42.

  Добришин Ю.Є. Групування помилок програмного забезпечення з різним поєднанням дефектів у технологічні подібні групи / Ю.Є. Добришин // Зб. матеріалів наук.-практ. конф. «Вплив інформаційно-телекомунікаційних технологій на економічний ріст держави». – К.: Державний Університет телекомунікацій, 2015. – Т. ІІІ: Розвиток інформаційних технологій. – С. 37.

  Добришин Ю.Є. Групування помилок програмного забезпечення з різним поєднанням дефектів у технологічні подібні групи/Ю.Є. Добриши// Матеріали науково-практичної конференції «Вплив інформаційно-телекомунікаційних технологій на економічний ріст держави»: зб.тез.доп.: Державний Університет телекомунікацій - Київ – 2015 – С. 46

  Добришин Ю.Є. Криміналістичне забезпечення розслідування комп’ютерних злочинів./В.В. Семенов, Ю.Є. Добришин//Матеріали науково-практичної конференції «Сучасні криміналістичні експертизи в розслідуванні злочин»: зб.тез.доп.: Національна академія внутрішніх справ України – Київ - 2015- С. 42.

  Добришин Ю.Є. Проблеми підготовки кадрів з питань комп’ютерного забезпечення правозастосовної діяльності/ Ю.Є Добришин., В.В. Семенов // Матеріали науково-практичної конференції «Теоретичні та практичні проблеми застосування цивільного та господарського законодавства»: зб.тез.доп.: Університет економіки та права «КРОК» - Київ - 2015- С 97.

  Добришин Ю.Є. Теоретико - практичні основі прогнозу виробничого процесу /Ю.Є. Добришин// Матеріали науково-практичної конференції «Економіка України: шляхи виходу із кризи»: зб.тез.доп.: Університет економіки та права «КРОК» - Київ – 2015 – С. 92

  Добришин Ю.Є. Групування помилок програмного забезпечення з різним поєднанням дефектів у технологічно подібні групи / Ю.Є. Добришин // Матеріали науково-практичної конференції «Вплив інформаційно-телекомунікаційних технологій на економічний ріст держави»: зб.тез.доп.: Державний Університет телекомунікацій - Київ – 2015 – С. 46

  Дипломний проект (робота) молодшого спеціаліста: методичні рекомендації щодо виконання дипломного проекту (роботи) для здобувачів вищої освіти за напрямом підготовки 6.050101 «Комп’ютерні науки» зі спеціальностей 5.05030101 «Розробка програмного забезпечення», 5.05010101 «Обслуговування програмних систем і комплексів» – К.: Університет економіки та права «КРОК», 2014. – 34 с.

  Добришин Ю.Є. Методичні рекомендації щодо виконання дипломного проекту (роботи) для здобувачів вищої освіти за напрямком підготовки 6.050101 «Комп’ютерні науки» зі спеціальностей 5.05030101 «Розробка програмного забезпечення», 5.05010101 «Обслуговування програмних систем та комплексів»/І.О. Чернозубкін, Ю.Є. Добришин // Університет економіки та права «КРОК» - Київ - 2014- 34 с.

  Добришин Ю.Є. Тимчасовий регламент надання послуг з технічного обслуговування та супроводу програмно-апаратного комплексу Єдиного державного реєстру громадян, які потребують поліпшення житлових умов / Ю.Є. Добришин. – К.: Публічне акціонерне товариство «КП ОТІ», 2013. – 55 с.

  Добришин Ю.Є. Тимчасовий регламент обслуговування програмно-технічних комплексів вузлів регіонального та місцевого рівнів Державної інформаційної системи реєстраційного обліку фізичних осіб та їх документування/Ю.Є. Добришин//Публічне акціонерне товариство «КП ОТІ» (Редакція 3). - Київ- 2013-60 с.

  Добришин Ю.Є. Технологічна інструкція з адміністрування програмно-технічних комплексів вузлів регіонального та місцевого рівнів Державної інформаційної системи реєстраційного обліку фізичних осіб та їх документування/Ю.Є. Добришин// Публічне акціонерне товариство «КП ОТІ» - Київ- 2013- 74 с.

  Добришин Ю.Є. Тимчасовий регламент надання послуг з технічного обслуговування та супроводу ПАК ЄДРКО/Ю.Є.Добришин //Публічне акціонерне товариство «КП ОТІ» - Київ - 2013 - 34 с.

  Добришин Ю.Є. Технологічна інструкція з обслуговування програмно-технічних комплексів «Автоматизоване робоче місце оператора автоматизованої системи Єдиного державного реєстру громадян, які потребують поліпшення житлових умов»/Ю.Є. Добришин //Публічне акціонерне товариство «КП ОТІ» - Київ - 2013- 55 с.

  Добришин Ю.Є. Тимчасовий регламент надання послуг з супроводження, технічного обслуговування, ремонту та адміністрування програмно-технічних комплексів вузлів регіонального та місцевого рівнів Державної інформаційної системи реєстраційного обліку фізичних осіб та їх документування (Редакція 2) / Ю.Є. Добришин. – К.: Публічне акціонерне товариство «КП ОТІ», 2011. – 80 с.

  Добришин Ю.Є. Тимчасовий регламент надання послуг з супроводження, технічного обслуговування, ремонту та адміністрування програмно-технічних комплексів вузлів Київ -2011 - 80 с.

  Добрышин Ю.Е. Методика определения количественного состава вспомогательного инструмента при восстановлении детали/Ю.Е. Добришин// Підсумки наукових досліджень (друге півріччя): наук. техн. зб.- №1 - Київський інститут сухопутних військ - Київ - 1999-С. 58-63.

  Добрышин Ю.Е. Основные принципы кодирования деталей гусеничних и колесных машин при их группировании /Ю.Е.Добрышин// Підсумки наукових досліджень (друге півріччя): наук. техн. зб.- №1 - Київський інститут сухопутних військ - Київ - 1999-С. 25-30.

  Добрышин Ю.Е. Определение множества типовых решений процесса проектирования технологии ремонта/Ю.Е. Добрышин// Підсумки наукових досліджень (перше півріччя): наук. техн. зб.- №1 - Київський інститут сухопутних військ - Київ - 1999-С. 29-33.

  Добрышин Ю.Е. Математическая модель описания структуры процесса дефектации ремонтируемой детали при автоматизированном проектировании/Ю.Е. Добрышин, И.В. Голубенко, Ю.В. Солошенко// Труды Таврической государственной агротехнической академии. Вып.2. Отрасль машиностроение. Том 5. Мелитополь -1998 .- С-45.

  Добришин Ю.Є. Інтерактивна система автоматизованого проектування технологічних процесів ремонту деталей гусеничних машин/ Ю.Є. Добришин// Методи оцінки ефективності та оптимізації зразків озброєння та військової техніки»: зб.наук. прац. Київський інститут сухопутних військ - Київ - 1998-С. 244-249.

  Добришин Ю.Є. Технологічні умови, які визначають відновлення дефектних поверхонь/Ю.Є. Добришин// Методи оцінки ефективності та оптимізації зразків озброєння та військової техніки»: зб.наук. прац. Київський інститут сухопутних військ - Київ - 1998-С. 223-225.

  Добришин Ю.Є. Формалізація базових поверхонь під час відновлення деталей типу втулок./Ю.Є. Добришин// Методи оцінки ефективності та оптимізації зразків озброєння та військової техніки»: зб.наук. прац. Київський інститут сухопутних військ - Київ - 1998-С. 192-195.

  Добришин Ю.Є. Технологічні основи капітального ремонту автомобілів/О.І. Міхеєв, Л.П. Барилович, О.М. Демченко, В.М. Ткачук, Ю.Є. Добришин//Навчальний посібник// Київський інститут сухопутних військ - Київ: вид-во КІСВ - 1996-211 с.

  Добрышин Ю.Е. Решение вопросов формализации при выборе способа восстановления детали./Ю.Е.Добрышин, В.В. Постовойтенко, В.Ф. Смирнов//«Автоматизации и современніе технологии» наук.-тех. журн. Москва, изд. - Машиностроение 1996.-№4. – С. 17-20.

  Добрышин Ю.Е. Отчет на спецтему «Технологическое обеспечение программы конверсии. Шифр «Номенклатура» »/ Ю.Е.Добрышин, В.В. Постовойтенко, В.Ф. Смирнов// Київський інститут сухопутних військ - Київ: вид-во КІСВ - ИНВ.№25383. - 1996-154 с.

  Добришин Ю.Е. Конспект лекцій з організації, управління і технології виробництва та капітального ремонту ОВТ /Ю.Є. Добришин, В.В. Постовойтенко// Київський інститут сухопутних військ - Київ: вид-во КІСВ - ИНВ.№1230. - 1995-42 с.

  Добрышин Ю.Е. Отчет на спецтему «Проблемы автоматизации процесса дефектации деталей БТВТ»/ Ю.Е.Добрышин, В.В. Постовойтенко, В.Ф. Смирнов// Київський інститут сухопутних військ - Київ: вид-во КІСВ - ИНВ.№1230. - 1995-36 с.

  Добрышин Ю.Е. Модель структурно-технологических взаимосвязей элементов технологического процесса ремонта деталей гусеничных машин./ Ю.Е.Добрышин, В.В. Постовойтенко, В.Ф. Смірнов.//Національний технічний університет України (КПІ): зб.наук.пр. сер. «Машинобудування» , Київ - 1995. С.122-127.

  Добрышин Ю.Е. Метод программной реализации выбора способа восстановления дефектных деталей/Ю.Е. Добрышин, В.В. Постовойтенко, Л.В. Николаев//Материалы конференции «Новые компьютерные технологии АСУП и САПР в промышлености»: сб.тез.выст. Алушта - 1995 – С. 35-36

  Добришин Ю.Е. Метод моделированния при проектировании технологического процесса восстановления детали/Ю.Е.Добрышин, Т.П.Гуль //Материалы конференции «Производство и ремонт механизмов и машин в условиях конверсии»: сб.тез.выст. Крым - 1995. - С. 19-20

  Добришин Ю.Є. Методичні вказівки до лабораторної роботи "Повірка приладів для вимірювання лінійних розмірів" по дисципліні "Взаємозамінність, стандартизація та метрологія"/Ю.Є. Добришин, В.М.Ахрамович , В.В. Постовойтенко.//Київський інститут сухопутних військ - Київ: Вид-во КІСВ – 1994 – 32 с.

  Добришин Ю.Є. Методичні вказівки до лабораторної роботи "Повірка електричних приладів" по дисципліні "Взаємозамінність, стандартизація та метрологія" / Ю.Є. Добришин, В.Ф. Смірнов //Київський інститут сухопутних військ - Київ: Вид-во КІСВ – 1994 – 50 с.

  Добришин Ю.Є. Методичні вказівки до лабораторної роботи "Повірка приладів тиску" по дисципліні "Взаємозамінність, стандартизація та метрологія"/ Ю.Є. Добришин, В.В. Постовойтенко, В.М. Ахрамович // Київський інститут сухопутних військ - Київ: Вид-во КІСВ – 1994 – 40 с.

  Добрышин Ю.Е. Автоматизация процесса дефектации при проектировании технологических процессов ремонта / Ю.Е. Добрышин, В.Ф. Смирнов, Л.В. Николаєв// Автоматизация и современные технологи: наук.-тех. журн. Москва, - 1994.-№5 – С.87

  Добрышин Ю.Е. Технологический классификатор дефектов деталей гусеничных машин./ Ю.Е. Добрышин, В.Ф. Смирнов, В.В. Постовойтенко, Л.В. Николаєв// Тяжелое машиностроение: наук.-тех. журн. Москва, - 1994.-№8 – С.56

  Добрышин Ю.Е. Снижение трудозатрат при проектировании технологических процессов на ремонтных заводах в условиях конверсии./Ю.Е.Добрышин, В.Ф. Смирнов, С.В. Подписнов//Матеріали науково-практичної конференції «Наукомісткі технології подвійного призначення»: зб.тез.доп. Київ, - 1994 – С. 65

  Добрышин Ю.Е. Особенности современной технологии скоростной токарной обработки / Ю.Е.Добрышин, В.М. Ахрамович //Материалы конференции «Технология ремонта машин и механизмов»: сб.тез.выст. Крым, - 1994.- С. 9

  Добрышин Ю.Е. Проблемы автоматизации проектирования технологичных процессов ремонта/Ю.Е.Добрышин, В.В. Постовойтенко, Л.В. Николаєв//Материалы конференции «Технология ремонта машин и механизмов»: сб.тез.выст. Крым, - 1994- С.10

  Добрышин Ю.Е. Отчет на спецтему «Автоматизация процесса определения пригодности деталей к ремонту»/ Ю.Е.Добрышин, В.В. Постовойтенко, В.Ф. Смирнов// Київський інститут сухопутних військ - Київ: вид-во КІСВ - ИНВ.№1290. - 1993-62 с.

  Добрышин Ю.Е. Аналитическая характеристика процесса дефектации деталей БТВТ/Ю.Е. Добрышин, В.Ф. Смирнов//Київський інститут сухопутних військ: наук.-тех. зб. Київ, - 1993- С. 3-6

  Добрышин Ю.Е. Технология обработки информации в САПР-ТП ремонта деталей БТВТ./Ю.Е.Добрышин, В.Ф. Смирнов//Київський інститут сухопутних військ: наук.-тех. зб. Київ, - 1993 –С. 15-19

  Добрышин Ю.Е. Логическая схема автоматизированого проектирования технологического процесса ремонта детали/Ю.Е.Добрышин, В.Ф. Смирнов, А.А. Козинский//Київський інститут сухопутних військ: наук.-тех. зб. Київ, - 1993 –С. 7-14

  Добрышин Ю.Е. Повышение эффективности распознавания дефектных деталей при автоматизированном проектировании/Ю.Е. Добрышин, В.Ф Смирнов., В.М. Ахрамович //Вестник КПИ серія «Машинобудування»: наук.-тех. зб. Київ, -вид. «Техніка» - 1993. -№30 –С.43

  Добришин Ю.Е. Технология изготовления самосмазывающихся материалов. /Ю.Е Добрышин. Б.А. Веселов, В.А. Синьков// Укр ІНТСІ: зб.наук.пр. Київ, - 1992.-№769-УК92. – С. 12

  Добрышин Ю.Е. Повышение износотойкости узлов трения скольжения гусеничной техники за счет применения металлических смазок./Ю.Е. Добришин, Б.А. Веселов, В.А. Синьков// Укр ІНТСІ: зб.наук.пр. Київ, - 1992.-№770-УК92.- С. 20

  Добрышин Ю.Е. Классификатор дефектов для автоматизации процессов восстановления покрытиями деталей гусеничных машин./ Ю.Е.Добрышин, В.В. Постовойтенко//Республіканський науково-практичний семінар «Прогресивні технології хромування та питання екології»: зб.тез доп. - Київ, -1991 – С.22

  Добрышин Ю.Е. Формализация выбора покрытия при восстановлении деталей гусеничных машин./Ю.Е.Добрышин // Республіканський науково-практичний семінар «Прогресивні технології хромування та питання екології»: зб.тез. доп - Київ, -1991 – С.21

  Добрышин Ю.Е. Автоматизация процессов дефектации при восстановлении гусеничных машин гальваничеескими покрытиями. /Ю.Е.Добрышин //Республіканський науково-практичний семінар «Прогресивні технології хромування та питання екології»: зб.тез доп. - Київ, -1991 - С.20

  А.С. №4534085 СРСР Изобретение на спец. тему /Ю.Е.Добрышин, С.И. Шайков, В.М Кирьяков, А.Я. Федеров – опубл. 22.06.1990г., зарегестрировано в Госреестре изобр СССР - 01.04.1991 г.

  Добрышин Ю.Е. Экономическая оценка САПР-ТП ремонта./ Ю.Е.Добрышин, С.С. Пуховский, В.В. Постовойтенко// Технология та автоматизация машиностроения: науч.-техн.сб./ из. «Тэхника» - Київ, Киевский политехнический институт (КПИ) -1990- №46.- С.76

  Добрышин Ю.Е. Проблемы автоматизированного проектирования технологических процессов деталей гусеничных машин. / Ю.Е.Добрышин, С.С. Пуховский, В.В. Постовойтенко// Технология та автоматизация машиностроения: науч.-техн.сб./ из. «Тэхника» - Київ, Киевский политехнический институт (КПИ) -1990- №46.- С.85

  Добрышин Ю.Е. Необходимость разработки САПР – ТП в ремонтном производстве / Ю.Е.Добрышин, С.С. Пуховский, В.В. Постовойтенко// Технология та автоматизация машиностроения: науч.-техн.сб./ из. «Тэхника» - Київ, Киевский политехнический институт (КПИ) -1990- №46.- С.82

  Добришин Ю.Е. К вопросу разработки и внедрения САПР-ТП ремонта деталей. / Ю.Е Добрышин.// в/ч 11520: наук.-метод зб. /Москва, - 1990. - сер А-МО - №1143-№13 – С. 56

  Добрышин Ю.Е. Применение вычислительных техники для решения технологических задач./ Ю.Е.Добришин, В.В. Постовойтенко, Иванов В.П.// Київське вище танкове інженерне училище: наук.-метод зб. Київ, - 1990. -№13.-С. 20-23

  Добрышин Ю.Е. Специфика технологии ремонта и проблемы создания систем автоматизированного проектирования технологических процес сов в ремонтном производстве./ Ю.Е.Добрышин, С.С. Пуховский, В.В. Постовойтенко // Укр ІНТСІ: зб.наук.пр. Київ, - 1990.-№1028-УК – С.18

  Добрышин Ю.Е. Способы повышения эффективности САПР технологической подготовки ремонтного производства. / Ю.Е.Добрышин, Г.Л. Смилянский Г.Л.// Республіканська конференція «САПР технологічної та конструкторської підготовки виробництва в машинобудуванні»: зб.тез доп - Харків, - 1990.- С.67

  Добрышин Ю.Е. Аналитическая оценка реальных САПР-ТП обработки деталей резанием./Ю.Е.Добрышин, С.С. Пуховский, В.В. Постовойтенко // Укр ІНТСІ: зб.наук.пр. Київ, - 1989.-№1785-УК –С. 34


Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

Ми в Соціальних Мережах. Слідуйте за нами.
Ви тут: Про КРОК » Співробітники » Добришин Юрій Євгенович