Кафедра комп'ютерних наук — Університет «КРОК»

Кафедра комп'ютерних наук

підпорядковується ННІ інформаційних та комунікаційних технологій
створена у 2010 році

Кафедра комп'ютерних наук є випусковою і готує фахівців зі спеціальності 122 «Комп'ютерні науки» галузь знань 12 «Інформаційні технології» (кваліфікація: бакалавр) за освітньою програмою:

Головною метою кафедри є підготовка висококваліфікованих конкурентоспроможних фахівців IT-галузі та забезпечення навчальних дисциплін циклу інформаційних технологій на всіх кафедрах Університету та Коледжу економіки, права та інформаційних технологій.

Навчальний процес забезпечують висококваліфіковані викладачів, серед яких доктори наук із вченим званням професора та кандидатів наук із вченим званням доцент та старший науковий співробітник.

Провідні викладачі:

Освітні програми

Базові дисципліни кафедри

Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

RSS
 
 

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

LinkedIn
 
Facebook
 
Instagram
 
Twitter
 
Flickr
 
Telegram
 
YouTube
 
TikTok
 
 
Ви тут: Вища освіта » Про КРОК » Підрозділи » Навчальні » Кафедра комп'ютерних наук