Кафедра комп'ютерних наук — Університет «КРОК»

Кафедра комп'ютерних наук

підпорядковується ННІ інформаційних та комунікаційних технологій
створена у 2010 році

Кафедра комп'ютерних наук готує фахівців зі спеціальності 122 «Комп'ютерні науки» за ступенем вищої освіти: бакалавр (освітня програма «Комп'ютерні науки»).

Головною метою кафедри є підготовка висококваліфікованих конкурентоспроможних фахівців IT-галузі та забезпечення навчальних дисциплін циклу інформаційних технологій на всіх кафедрах Університету та Коледжу економіки, права та інформаційних технологій.

Навчальний процес забезпечують 20 викладачів, серед яких 2 доктори наук із вченим званням професора та 13 кандидатів наук, із яких 8 мають вчене звання доцента.

Під методичною опікою кафедри працюють Центр дистанційного навчання Університету, Центр інформаційних технологій Університету, відділ автоматизації управління Університетом і навчальним процесом, а також сектор автоматизації навчально-наукової бібліотеки Університету.

Освітні програми

Кафедра комп'ютерних наук готує бакалаврів за спеціальністю 122 «Комп'ютерні науки».

  Можливий вступ на старші курси з дипломом молодшого спеціаліста чи дипломом бакалавра за іншою спеціальністю

Колектив кафедри

 

Базові дисципліни кафедри

Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

RSS
 
 

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

LinkedIn
 
Facebook
 
Instagram
 
Twitter
 
Flickr
 
Telegram
 
YouTube
 
TikTok
 
 
Ви тут: Вища освіта » Про КРОК » Підрозділи » Навчальні » Кафедра комп'ютерних наук