Кафедра комп'ютерних наук

підпорядковується ННІ інформаційних та комунікаційних технологій
створена у 2010 році

Кафедра комп'ютерних наук готує фахівців зі спеціальності 122 «Комп'ютерні науки» за ступенем вищої освіти: бакалавр (освітні програми «Комп'ютерні науки», «Computer Science»).

Головною метою кафедри є підготовка висококваліфікованих конкурентоспроможних фахівців IT-галузі та забезпечення навчальних дисциплін циклу інформаційних технологій на всіх кафедрах Університету та Коледжу економіки, права та інформаційних технологій.

Навчальний процес забезпечують 20 викладачів, серед яких 2 доктори наук із вченим званням професора та 13 кандидатів наук, із яких 8 мають вчене звання доцента.

Під методичною опікою кафедри працюють Центр дистанційного навчання Університету, Центр інформаційних технологій Університету, відділ автоматизації управління Університетом і навчальним процесом, а також сектор автоматизації навчально-наукової бібліотеки Університету.

Освітні програми

Кафедра комп'ютерних наук готує бакалаврів за спеціальністю 122 «Комп'ютерні науки».

  Можливий вступ на старші курси з дипломом молодшого спеціаліста чи дипломом бакалавра за іншою спеціальністю

Колектив кафедри

 

Базові дисципліни кафедри

 • CSB001 Алгоритмізація та програмування
 • CSB002 Вступ до фаху
 • CSB003 IT-Англійська
 • CSB004 Основи IT бізнесу
 • CSB005 Теорія алгоритмів
 • CSB006 Об'єктно-орієнтоване програмування
 • CSB007 Комп'ютерна схемотехніка та архітектура комп'ютерів
 • CSB008 Web-технології та web-дизайн
 • CSB009 Комп'ютерна графіка
 • CSB010 Технології створення програмного забезпечення
 • CSB011 Управління IT проектами
 • CSB012 Організація баз даних та знань
 • CSB013 Комп'ютерні мережі та адміністрування
 • CSB014 Системний аналіз
 • CSB015 Штучний інтелект
 • CSB016 Технології захисту інформації
 • CSB017 Операційні системи та системне програмування
 • CSB018 Технології розподілених систем та паралельних обчислень
 • CSB019 Інтелектуальна власність в галузі IT
Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

Ми в Соціальних Мережах. Слідуйте за нами.
Ви тут: Вища освіта » Про КРОК » Підрозділи » Навчальні » Кафедра комп'ютерних наук