Чернозубкін Ігор Олександрович — Університет «КРОК»

Інша інформація:
Чернозубкін Ігор Олександрович

кабінет 022

(+38 044) 455-69-82, вн. 235
067-406-98-52

 
 

Чернозубкін Ігор Олександрович

  • Кандидат технічних наук, доцент
 
 

Публікації

  Чернозубкін І.О. Варіанти розроблення та впровадження програмних систем і послуг оборонного призначення підприємствами України для забезпечення потреб сектору безпеки і оборони / І. О. Чернозубкін // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей III Наукової конференції (м. Київ, 26 квітня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2023/paper/view/1546
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2023/paper/view/1546

  Троцько В.В. Досвід використання системи дистанційного навчання в умовах воєнного стану / В.В. Троцько, І.О. Чернозубкін // Вчені записки Університету "КРОК". - 2023. - № 2(70). - С. 100-105. - DOI 10.31732/2663-2209-2022-70-100-105
http://snku.krok.edu.ua/index.php/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/596/623

  Чернозубкін І.О. Порівняльний аналіз методичних підходів щодо оцінювання витрат на розроблення спеціального програмного забезпечення автоматизованих систем / І. О. Чернозубкін, О. А. Потрап // Збірник наукових праць Центрального науково-дослідного інституту Збройних Сил України. - 2023. - № 2(105). - С. 60-74

  Чернозубкін І.О. Вибір показників оцінювання впливу засобів автоматизації на процеси прийняття рішень щодо управління військами (силами) / І. О. Чернозубкін, В. В. Петрожалко // Перспективи розвитку озброєння та військової техніки сухопутних військ: збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 17-18 травня 2023 року). - Львів: НАСВ, 2023. - С. 215
https://www.asv.mil.gov.ua/sites/default/files/attach/1067/zbirnyk_tez_2023_1ch.pdf

  Троцько В.В. Комбінований алгоритм для вирішення логістичних задач, що ґрунтуються на задачі комівояжера / В. В. Троцько, І. О. Чернозубкін // Піонер кібернетики академік В.М. Глушков: ідеї для майбутнього. До 100-річчя з дня народження В.М. Глушкова: матеріали 12-ої Міжнар. наук.-практ. конф. "Глушковські читання" (Київ, 26 жовтня 2023 року) / Уклад.: Р.М. Богачев, В.Д. Піхорович, А.Ю. Самарський, М.І. Сторожик. - Київ, 2023. - С. 196-197

  Чернозубкін І. О. Аналіз методів оцінювання витрат на розроблення програмного забезпечення під час проєктування автоматизованих систем / І. О. Чернозубкін, В. В. Троцько // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей V Міжнародної конференції (Київ, 7 грудня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023.
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2023/paper/view/1677

  Аналіз параметрів веб-сайту підприємств сфери туризму та готельного бізнесу / І. О. Чернозубкін, В. В. Троцько, Ю. Є. Добришин, А. С. Кумейко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей V Міжнародної конференції (Київ, 7 грудня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023.
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2023/paper/view/1781

  Chernozubkin I. Digital competence tools in the public health training system / I. Chernozubkin // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: матеріали наукової конференції (м. Київ, 26 квітня 2022 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2022/paper/view/1121
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2022/paper/view/1121

  Троцько В. Оцінка практичного використання пошукових алгоритмів для вирішення завдань логістики, в основі яких лежить задача комівояжера / В. Троцько, І. Чернозубкін, Ю. Добришин // Вчені записки Університету "КРОК". - 2022. - № 3(67). - С. 69-73. - DOI https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-67-69-73

  Чернозубкін І.О. Приклади застосування штучного інтелекту у діяльності підприємств туристичної індустрії / І. О. Чернозубкін, О. Є. Музика // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІV Міжнародної конференції (7 грудня 2022 р., м. Київ). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1347
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1347

  Чернозубкін І.О. Порівняльний аналіз програмного забезпечення для автоматизації підприємств готельного бізнесу / І. О. Чернозубкін, В. В. Троцько // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІV Міжнародної конференції (7 грудня 2022 р., м. Київ). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1369
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1369

  Чернозубкін І.О. Застосування цифрових технологій у діяльності підприємств готельного та туристичного бізнесу / І. О. Чернозубкін, Л. І. БабутIн // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІV Міжнародної конференції (7 грудня 2022 р., м. Київ). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1367
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1367

  Чернозубкін І.О. Загальний підхід до визначення необхідності у системах автоматизації управління / І. О. Чернозубкін, В. П. Задера // Збірник наукових праць Центрального науково-дослідного інституту Збройних Сил України . - 2022. - № 4(103). - С. 71-80

  Чернозубкін І. О. Проблемні питання щодо створення добровольчих формувань територіальних громад як складової територіальної оборони в умовах збройної агресії проти України та рекомендації щодо їх вирішення / І. О. Чернозубкін, А. О. Зварич, О. А. Волков // Збірник наукових праць Центрального науково-дослідного інституту Збройних Сил України . - 2022. - № 2(101). - С. 96-109

  Пропозиції до порядку розроблення, проведення випробувань та прийняття на озброєння (постачання) спеціального програмного забезпечення, розробленого вітчизняними підприємствами / І. О. Чернозубкін, І. М. Милашенко, О. І. Соломицький, О.А. Потрап // Створення та модернізація озброєння та військової техніки для потреб Збройних Сил України: науково-технічне супроводження, випробування та сертифікація: тези доповідей XХІІ науково-технічної конференції Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки (28 грудня 2022 року). - Черкаси, 2022. - С. 255-256

  Чернозубкін І.О. Інструменти цифрової компетентності в системі підготовки фахівців з менеджменту / І.О. Чернозубкін // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей наукової конференції (Київ, 23 квітня 2021 р.) / Університет "КРОК". - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO/paper/view/617
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO/paper/view/617

  Донцова Т. Туристичні тренди сучасності: порівняльний аналіз / Т. Донцова, О. Кононенко, І.О. Чернозубкін // Регіональний туризм: сучасний стан та шляхи оптимізації: матеріали I-ї Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 2 квітня 2021 р.) / Університет "КРОК". - К.: Університет "КРОК", 2021. - С. 19-21. - https://conf.krok.edu.ua/RT/RT/paper/view/465
https://conf.krok.edu.ua/RT/RT/paper/view/465

  Чернозубкін І.О. Інструменти цифрової компетентності в системі підготовки фахівців з регіонального туризму / І.О. Чернозубкін // Регіональний туризм: сучасний стан та шляхи оптимізації: матеріали I-ї Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 2 квітня 2021 р.) / Університет КРОК". - К.: Університет "КРОК", 2021. - С. 166-168. - https://conf.krok.edu.ua/RT/RT/paper/view/475
https://conf.krok.edu.ua/RT/RT/paper/view/475

  Троцько В.В. Використання програмного забезпечення protege для формування онтології з вирішення логістичних завдань в кризових ситуаціях / В.В. Троцько, І.О. Чернозубкін // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали III Міжнародної конференції (м. Київ, 2-3 грудня 2021 р.). - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/763
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/763

  Peculiarities of Implementing the State's Strategic Narrative based on the Public Opinion / O. Voitko, V. Loza, H. Khudov, V.Bakhvalov, I.Chernozubkin, N.Kuchuk, O.Oleksenko, M.Chepel, I.Khizhnyak, I.Yuzova // International Journal of Emerging Technology and Advanced Engineering. - 2021. - V.11. - Issue 7. - Pp. 48-59. - DOI 10.46338/ijetae0721_07 48. - https://ijetae.com/files/Volume11Issue7/IJETAE_0721_07.pdf
https://ijetae.com/files/Volume11Issue7/IJETAE_0721_07.pdf

  Чернозубкін І.О. Модель виміру якості інформації для досягнення інформаційної переваги в умовах мережецентричної війни / І. О. Чернозубкін // Проблеми координації воєнно-технічної та оборонно-промислової політики в Україні. Перспективи розвитку озброєння та військової техніки: Тези доповідей ІX міжнародної науково-практичної конференції (16 червня 2021 р.). - Київ:Центральний науково-дослідний інститут озброєння та військової техніки Збройних Сил України, 2021. - С. 99-100. - https://cndiovt.com.ua/pages/conference.html
https://cndiovt.com.ua/pages/conference.html

  Таран В.В. Майбутнє чотирьох сценаріїв подорожей: характеристика та перспективи розвитку / В.В. Таран, К.О. Шаповал, І.О. Чернозубкін // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали III Міжнародної конференції (м. Київ, 2-3 грудня 2021 р.). - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/792
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/792

  Троцько В.В. Комбінування жадібного алгоритму з методом Монте-Карло для вирішення завдань логістики, в основі яких лежить задача комівояжера / В. В. Троцько, І. О. Чернозубкін // Вчені записки Університету "КРОК". - 2021. - № 2(62). - С. 125-131. - DOI https://doi.org/10.31732/2663-2209-2021-62-125-131.
http://snku.krok.edu.ua/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/414/441

  Чернозубкін І.О. Методичний підхід щодо оброблення даних, отриманих за результатами досліджень роботи органів військового управління на командно-штабних навчаннях / І. О. Чернозубкін, Д. А. Бухал // Збірник наукових праць ЦНДІ ЗС України. - 2021. - № 1(96). - С. 68-75

  Методичний підхід щодо визначення основних показників надійності зразків авіаційної техніки в міжремонтний період експлуатації / М. Б. Сушак, В. М. Грень, І. О. Чернозубкін, Н. В. Клобукова // Збірник наукових праць Державного науково-дослідного інституту авіації. - 2021. - № 17(24). - DOI 10.54858/dndia.2021-17-12
https://znp.dndia.org.ua/index.php/znp/article/view/14/12

  Чернозубкін І.О. Аналіз методичних підходів до визначення показників оцінювання спроможностей автоматизованих систем управління / І. О. Чернозубкін, О. А. Каблуков // Збірник наукових праць ЦНДІ ЗС України. - 2021. - № 2(97). - С. 301-310

  Троцько В.В. Підхід до вирішення задачі комівояжера з використанням обмеженого пошуку / В.В. Троцько, І.О. Чернозубкін, Ю.Є. Добришин // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.): . - К.: Університет "КРОК", 2020. - С. 11-12 https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/106
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/106

  Чернозубкін І.О. Проблеми щодо створення та впровадження інформаційного та спеціального програмного забезпечення автоматизованих системи управління військового призначення / І. О. Чернозубкін, К. В. Фурманов, В. В. Петрожалко // Перспективи розвитку озброєння та військової техніки Сухопутних військ: Збірник тез доповідей Міжнародної науково-технічної конференції (14-15 травня 2020 року). - Львів: НАСВ, 2020. - С. 274-275. - (https://www.asv.gov.ua/content/nauka/2020/14-15-05-2020_zb_tez_dop.pdf
(https://www.asv.gov.ua/content/nauka/2020/14-15-05-2020_zb_tez_dop.pdf

  Чернозубкін І.О. Концепція побудови електронного освітнього середовища (на прикладі Університету «КРОК») / І.О. Чернозубкін, Ю.Є.Добришин, В.В. Троцько // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 39-41
https://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/materiali-konferentsij/868-materialy-mizhnarodnoi-konferentsii-derzhava-rehiony-pidpryiemnytstvo-informatsiini-suspilnopravovi-sotsialnoekonomichni-aspekty-rozvytku-2122-lystopada-2019-roku

  Добришин Ю.Є. Методичні рекомендації для виконання лабораторних занять з дисципліни «Адміністрування програмних систем і комплексів» (для студентів спеціальностей 121 «Інженерія програмного забезпечення» та 122 «Комп’ютерні науки» /Ю.Є. Добришин, І.О. Чернозубкін. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2019. – 85 с.
https://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/metodichni-vkazivki/879-metodychni-rekomendatsii-dlia-vykonannia-laboratornykh-zaniat-z-dystsypliny-administruvannia-prohramnykh-system-i-kompleksiv

  Добришин Ю.Є. Методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи зі спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» та 121 «Інженерія програмного забезпечення» / Ю.Є. Добришин, І.О. Чернозубкін, В.В. Гаркуша. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2019. – 32 с.
https://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/metodichni-vkazivki/882-metodychni-rekomendatsii-shchodo-vykonannia-kursovoi-roboty-zi-spetsialnosti-122-kompiuterni-nauky-ta-121-inzheneriia-prohramnoho-zabezpechennia

  Добришин Ю.Є. Методичні рекомендації щодо організації та проведення комплексного екзамену зі спеціальності для студентів Коледжу економіки, права та інформаційних технологій спеціальності: 121 «Інженерія програмного забезпечення»/ Ю.Є. Добришин, І.О. Чернозубкін. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2019. – 48 с.
https://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/metodichni-vkazivki/872-metodychni-rekomendatsii-shchodo-orhanizatsii-ta-provedennia-kompleksnoho-ekzamenu-spetsialnost-121-inzheneriia-prohramnoho-zabezpechennia

  Чернозубкін І.О. Єдність функціонування складових єдиної автоматизованої системи управління Збройних Сил України як фактор забезпечення інформаційної безпеки / І. О. Чернозубкін // Проблеми теорії та практики інформаційного протиборства в умовах ведення гібридних війн: Тези доповідей науково-практичної конференції( 24-25 жовтня 2019 року). - Житомир : ЖВІ, 2019. - С. 300-301. - http://dwl.kiev.ua/art/Z3/27.pdf
http://dwl.kiev.ua/art/Z3/27.pdf

  Чернозубкін І.О. Цифрова компетентність в системі підготовки фахівців з комп'ютерних наук/І.О. Чернозубкін // Конкурентоспроможність як основа розвитку економіки в сучасних умовах: збірник матеріалів студентської науково-практичної конференції (м. Київ, 20 квітня 2018 року). - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.71-72
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2018-04-20_materiali-%D1%81onference-krok.pdf

  Доповнена реальність у сфері навчання / К.Г. Хазанжеєв, В.Д. Ризо, Р.С. Цибенко, І.О. Чернозубкін, М.В. Дворніченко // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.741-743
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2018-11-15_materiali-%D1%81onference-krok.pdf

  Добришин Ю.Є. Методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи: для студентів сеціальностей 5.05010301 "Розробка програмного забезпечення" / 122 "Комп'ютерні науки" та 5.05010101 "Обслуговування програмних систем та комплексів" / 121 "Інженерія програмного забезпечення"/ Ю. Є. Добришин, І. О. Чернозубкін. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2018. - 32 с.

  Добришин Ю.Є. Питання ефективності застосування автоматизованих інформаційних систем управління навчальним закладом / Ю. Є. Добришин, І. О. Чернозубкін // Вчені записки Університету «КРОК».Серія "Економіка". - 2017. - Вип. 47. - С. 122-129
https://library.krok.edu.ua/media/library/category/zhurnali/vcheni-zapiski-universitetu-krok/vcheni-zapiski-universitetu-krok-n47.pdf

  Чернозубкін І.О. Спосіб розширення можливостей комп'ютерної бази навчального закладу за рахунок віртуалізації / І. О. Чернозубкін // Вища школа.-2015.- №4-5.-С.65-76

  Добришин Ю.Є. Методичні рекомендації щодо виконання дипломного проекту (роботи) для здобувачів вищої освіти за напрямком підготовки 6.050101 «Комп’ютерні науки» зі спеціальностей 5.05030101 «Розробка програмного забезпечення», 5.05010101 «Обслуговування програмних систем та комплексів»/І.О. Чернозубкін, Ю.Є. Добришин. - Київ:Університет економіки та права «КРОК», 2014.- 34 с.

  Чернозубкін І.О. Дипломний проект (робота) молодшого спеціаліста: методичні рекомендації щодо виконання дипломного проекту (роботи) для здобувачів вищої освіти за напрямом підготовки 6.050101 «Комп’ютерні науки» зі спеціальностей 5.05030101 «Розробка програмного забезпечення», 5.05010101 «Обслуговування програмних систем і комплексів»/ І.О. Чернозубкін, Ю.Є. Добришин. – К.: Університет економіки та права «КРОК», 2014. – 34 с.
https://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/metodichni-vkazivki/434-dyplomnyi-proekt-robota-molodshoho-spetsialista-chastyna-3-dlia-zdobuvachiv-vyshchoi-osvity-haluzi-znan-0501-informatyka-ta-obchysliuvalna-tekhnika

  Чернозубкін І.О. Методика моніторингу надзвичайних ситуацій соціального характеру / І. О. Чернозубкін // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2014. - Вип. 36. - С. 229-237
http://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/zhurnali/46-vcheni-zapiski-universitetu-krok-36

  Чернозубкін І.О. Навчальна практика (Оператор комп’ютерного набору) / І. О. Чернозубкін.- К.:Університет економіки та права "КРОК", 2014. - 28 с.

  Чернозубкін І.О. Навчальна практика (демонстратор-консультант з продажу інформаційно-комунікаційного обладнання) / І. О. Чернозубкін.- К.: Університет економіки та права "КРОК", 2014. - 24 с.

  Розвиток інформаційного суспільства: В 10-ти томах. Т.10: Інформаційно-комунікаційні аспекти міжнародної та національної безпеки: колективна монографія /за наук.ред. Д.І. Ткача. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2013.-342 с.
http://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/monografiji/516-informatsiinokomunikatsiini-aspekty-mizhnarodnoi-ta-natsionalnoi-bezpeky

  Чернозубкін І.О. Системний аналіз інформаційного суспільства / І. О. Чернозубкін // Розвиток інформаційного суспільства: В 10-ти томах. Т.10: Інформаційно-комунікаційні аспекти міжнародної та національної безпеки: колективна монографія /за наук.ред. Д.І. Ткача. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2013. - С.52-69
http://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/monografiji/516-informatsiinokomunikatsiini-aspekty-mizhnarodnoi-ta-natsionalnoi-bezpeky

  Чернозубкін І.О. Основи інформатизації суспільства: комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни / І. О.Чернозубкін.- Університет економіки та права «КРОК», 2013. - 90 с.

  Чернозубкін І.О. Рекомендації щодо застосування національних стандартів під час розробки інформаційних систем / І. О. Чернозубкін //Сучасні тенденції розвитку інформаційних технологій: Зб наук праць.- Ун-т «КРОК», 2013.- Вип. 2. - С.152-159

  Чернозубкін І.О. Інформаційний менеджмент: комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни / І. О.Чернозубкін.- К.:Університет економіки та права «КРОК», 2012. - 112 с.

  Чернозубкін І.О. Модель управління інформацією з використанням хмарних технологій в системі економічної безпеки підприємства / І. О. Чернозубкін //Зовнішня торгівля : Збірник наукових праць /Університет економіки та права "КРОК".- 2012.- Вип. 9. - С. 160-174.

  Чернозубкін І.О. Особливості управління інформацією суб’єкту господарювання з використанням комп’ютерних соціальних мереж / І. О. Чернозубкін //Вчені записки Університету «КРОК». Серыя "Економіка".- 2012.- Вип. 31. - С. 170-177.

  Чернозубкін І.О. Цивільний захист: комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни / І. О.Чернозубкін, М. Б. Сушак.- К.: Університет економіки та права «КРОК», 2012. - 125 с.

  Чернозубкін І.О. Обґрунтування політико-економічної доцільності участі у миротворчих операціях. / І. О. Чернозубкін //Вчені записки Університету «КРОК». Серія "Економіка".- 2010.- Вип. 21. - С.21-27.

  Троцько В. Підхід до оцінювання безпекового середовища при вирішенні питань оборонного огляду / В. Троцько, І. Чернозубкін, Л. Троцько // Політичний менеджмент. - 2010. - № 4. - С. 113-122. - https://ipiend.gov.ua/wp-content/uploads/2018/08/trotsko_pidkhid.pdf
https://ipiend.gov.ua/wp-content/uploads/2018/08/trotsko_pidkhid.pdf

  Чернозубкін І.О. Евристичний метод обробки інформації із різнорідних джерел / І. О. Чернозубкін //Вчені записки Університету «КРОК».Серія "Економіка". - 2009.- Вип. 19. - С.251-257

  Чернозубкін І.О. Основи інформатизації суспільства / І. О. Чернозубкін.- К.: Університет економіки та права «КРОК», 2007. - 136 с.


Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

RSS
 
 

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

LinkedIn
 
Facebook
 
Instagram
 
Twitter
 
Flickr
 
Telegram
 
YouTube
 
TikTok
 
 
Ви тут: Вища освіта » Про КРОК » Співробітники » Чернозубкін Ігор Олександрович