Зображення контакту

Чернозубкін Ігор Олександрович

Кандидат технічних наук, доцент

Адреса:
Кабінет 022

Телефон: (+38 044) 455-69-82, вн. 235

Мобільний: 067-406-98-52

 

Публікації

  Чернозубкін І.О. Цифрова компетентність в системі підготовки фахівців з комп'ютерних наук/І.О. Чернозубкін // Конкурентоспроможність як основа розвитку економіки в сучасних умовах: збірник матеріалів студентської науково-практичної конференції (м. Київ, 20 квітня 2018 року). - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.71-72

  Доповнена реальність у сфері навчання / К.Г. Хазанжеєв, В.Д. Ризо, Р.С. Цибенко, І.О. Чернозубкін, М.В. Дворніченко // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.741-743

  Добришин Ю.Є. Питання ефективності застосування автоматизованих інформаційних систем управління навчальним закладом / Ю.Є. Добришин, І.О. Чернозубкін // Вчені записки Університету «КРОК». - 2017. - Вип. 47. - С. 122-129.

  Чернозубкін І. О. Спосіб розширення можливостей комп'ютерної бази навчального закладу за рахунок віртуалізації / І. О. Чернозубкін.- м.Київ,Вища школа, 2015.- 4-5

  Чернозубкін І. О. Навчальна практика (демонстратор-консультант з продажу інформаційно-комунікаційного обладнання) / І. О. Чернозубкін.- Університет економіки та права "КРОК", 2014. - 24 с.

  Добришин Ю.Є. Методичні рекомендації щодо виконання дипломного проекту (роботи) для здобувачів вищої освіти за напрямком підготовки 6.050101 «Комп’ютерні науки» зі спеціальностей 5.05030101 «Розробка програмного забезпечення», 5.05010101 «Обслуговування програмних систем та комплексів»/І.О. Чернозубкін, Ю.Є. Добришин // Університет економіки та права «КРОК» - Київ - 2014- 34 с.

  Чернозубкін І. О. Навчальна практика (Оператор комп’ютерного набору) / І. О. Чернозубкін.- Університет економіки та права "КРОК", 2014. - 28 с.

  Чернозубкін І. О. Методика моніторингу надзвичайних ситуацій соціального характеру / І. О. Чернозубкін // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2014. - Вип. 36. - С. 229-237

  Розвиток інформаційного суспільства: В 10-ти томах. Т.10: Інформаційно-комунікаційні аспекти міжнародної та національної безпеки: колективна монографія /за наук.ред. Д.І. Ткача. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2013.-342 с.

  Чернозубкін І.О. Системний аналіз інформаційного суспільства / І. О. Чернозубкін // Розвиток інформаційного суспільства: В 10-ти томах. Т.10: Інформаційно-комунікаційні аспекти міжнародної та національної безпеки: колективна монографія /за наук.ред. Д.І. Ткача. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2013. - С.52-69

  Чернозубкін І.О. Основи інформатизації суспільства: комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни / І. О.Чернозубкін.- Університет економіки та права «КРОК», 2013. - 90 с.

  Чернозубкін І.О. Рекомендації щодо застосування національних стандартів під час розробки інформаційних систем / І. О. Чернозубкін //Сучасні тенденції розвитку інформаційних технологій: Зб наук праць.- Ун-т «КРОК», 2013.- Вип. 2. - С.152-159

  Чернозубкін І. О. Інформаційний менеджмент: комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни / І. О.Чернозубкін.- Університет економіки та права «КРОК», 2012. - 112 с.

  Чернозубкін І. О. Цивільний захист: комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни / І. О.Чернозубкін, М. Б. Сушак.- Університет економіки та права «КРОК», 2012. - 125 с.

  Чернозубкін І. О. Особливості управління інформацією суб’єкту господарювання з використанням комп’ютерних соціальних мереж / І. О. Чернозубкін ; Вчені записки Університету «КРОК».- Університет "КРОК", 2012.- Вип. 31. - С. 170-177.

  Чернозубкін І. О. Модель управління інформацією з використанням хмарних технологій в системі економічної безпеки підприємства / І. О. Чернозубкін //Зовнішня торгівля : Збірник наукових праць /Університет економіки та права "КРОК".- 2012.- Вип. 9. - С. 160-174.

  Чернозубкін І. О. Підхід до оцінювання безпекового середовища при вирішенні питань оборонного огляду. / І. О. Чернозубкін ; Політичний менеджмент.- Український науковий журнал, 2010.- №4 43. - С. 113-123.

  Чернозубкін І. О. Обґрунтування політико-економічної доцільності участі у миротворчих операціях. / І. О. Чернозубкін ; Вчені записки Університету «КРОК».- Ун-т економіки та права «КРОК», 2010.- Вип. 21. - С.21-27.

  Чернозубкін І. О. Евристичний метод обробки інформації із різнорідних джерел / І. О. Чернозубкін ; Вчені записки: Збірник наукових праць УЕП «КРОК».- Університет "КРОК", 2009.- Вип. 19. - С.251-257

  Чернозубкін І. О. Основи інформатизації суспільства / І. О. Чернозубкін.- Університет економіки та права «КРОК», 2007. - 136 с.

 


Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

Ми в Соціальних Мережах. Слідуйте за нами.
Ви тут: Про КРОК » Співробітники » Чернозубкін Ігор Олександрович