Поліщук Олександр Аркадійович — Університет «КРОК»
Інша інформація:
Поліщук Олександр Аркадійович

кабінет 234-6

(+38044) 455-56-90, вн. 230

Викладає

  • обчислювальний інтелект
 
 

Поліщук Олександр Аркадійович

  • кандидат технічних наук

Освіта

  • Чернівецький національний університет ім. Ю.Федьковича / магістр / прикладна математика (2002 р.)

Професійна кар'єра

  • з 2019 р. – Університет «КРОК», доцент кафедри комп'ютерних наук
  • 2013–2015 рр. – КП СПС «Арсенал». Розробка ПЗ наземної системи відображення та обробки польотної інформації
  • 2009–2010 рр. – ДП «Оризон-Навігація». Розробка картографічного ПЗ для навігаційної апаратури користувачів.
  • 2008–2009 рр. – КП СПС «Арсенал». Розробка ПЗ моделювання польоту літального апарату для тестування бортового обладнання.

Професійна діяльність

  • ТОВ «НВП Дельта», №08/21-2, «Вивчення прикладних аспектів реалізації методів машинного навчання», 21 серпня 2019 року
 
 

Публікації

  О методе адаптивной коррекции угловых скоростей твердого тела с использованием матрицы чувствительности/ А.Н. Башняков, В.В. Пичкур, А.А. Полищук, Я.Н. Линдер // Веснік Брэсцкага універсітэта. Серия 4. Фізика. Матэматыка. - 2017. - №2. - С.58-63.

  Башняков О.М. Застосування методу адаптивної ідентифікації параметрів до задачі корекції кутових швидкостей твердого тіла/О.М. Башняков, В.В. Пічкур, О.А. Поліщук // Математика. Інформаційні технології. Освіта: матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції (5-7 червня 2017 р.). - Луцьк:Світязь, 2017. - С.10.

  Башняков О.М. Про метод адаптивної ідентифікації параметрів з використанням матриці чутливості/ О.М. Башняков, В.В. Пічкур, О.А. Поліщук // Dynamical systems modelling and stability investigation: XVIII International Conference. Abstracts of conference reports (May 24-26, 2017). - K.: КНУ імені Тараса Шевченка, 2017. - С.158.

  Башняков О.М. Метод адаптивної корекції кутових швидкостей твердого тіла за дискретними вимірами орієнтації / О.М. Башняков, В.В. Пiчкур, О.А. Полiщук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія фізико-математичні науки. - 2016. - №3. - С.61-64

  Башняков О.М. Про числовий метод параметричної оптимізації з використанням функції чутливості в задачі оптимального керування/О.М. Башняков, В.В. Пічкур, О.А. Поліщук // Международная летняя математическая школа памяти В. А. Плотникова (12-17 сентября 2016 р.). - Одесса: Астропринт, 2016. - С.22.

  Поліщук О.А. Методи та алгоритми розпізнавання рукописних математичних текстів /О.А. Поліщук // Розвиток методів і технологій моделювання та оптимізації складних систем: монографія /Ф.Г. Гаращенко, О.Ф. Волошин, М.Ф. Кириченко та інші. - К.: Вид-во "Сталь". - 2009. - 668 с.

  Поліщук О.А. Проектування програмного комплексу для розпізнавання рукописних математичних текстів/ О.А. Поліщук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія фізико-математичні науки. - 2005. - №3. - С.338-343.

  Поліщук О.А. Псевдообратные и проекционные матрицы в задачах синтеза функциональных преобразователей/ О.А. Поліщук, М.Ф. Кириченко, Ю.В. Крак // Кибернетика и системный анализ. - 2004. - №3. - С.116-129.

  Поліщук О.А. Синтез функціональних перетворювачів у задачах класифікації /О.А. Поліщук, М.Ф. Кириченко // Матеріали 11-ої міжнародної конференції по автоматичному управлінню "Автоматика-2004" (27-30 вересня 2004 р.). - Т.4. - К: НУХТ, 2004. - С.55.

  Поліщук О.А. Класифікація рукописних символів за допомогою побудови функціональних перетворювачів/О.А. Поліщук, М.Ф. Кириченко // Інтелектуальні системи прийняття рішень та інформаційні технології: Тези доповідей учасників Міжнародної науково-практичної конференції (19-21 травня 2004 р.). - Чернівці: ЧНУ, 2004. - С.61-62.

  Поліщук О.А. Метод контейнеров в распознавании рукописных математических текстов/ О.А. Поліщук, М.Ф. Кириченко// Проблемы управления и информатики. - 2003. - №6. - С.54-71.

  Поліщук О.А. Розпізнавання рукописних математичних текстів /О.А. Поліщук, М.Ф. Кириченко // Dynamical systems modeling and stability investigation: International Conference. Abstracts of conference reports (May 27-30, 2003). - К.: КНУ імені Тараса Шевченка, 2003. - С.402.


Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

Ми в Соціальних Мережах. Слідуйте за нами.
Ви тут: Вища освіта » Про КРОК » Співробітники » Поліщук Олександр Аркадійович