Троцько Володимир Валентинович — Університет «КРОК»

Інша інформація:
Троцько Володимир Валентинович

кабінет 325

(+38044) 455-57-13, вн. 134

 
 

Троцько Володимир Валентинович

  • кандидат військових наук, старший науковий співробітник

Освіта

  • Старший науковий співробітник 20.00.14, військова кібернетика системи управління і з'язок, серія АС № 002171. Виданий Центральний науково-дослідним інститутом Збройних Сил України 13 березня 2002 року
  • Кандидат військових наук, 21.00.01 – воєнна безпека держави, тема кандидатської знаходиться в закритому доступі
  • Одеський регіональний інститут державного управління / магістр, державне управління (2009 р.)
  • Київське вище зентітне ракетне інженерне училище / радіоінженерія (1987 р.)

Професійна діяльність

  • ВНЗ «Університет КРОК» Підвищення кваліфікації за програмою – «Розвиток професійних компетентностей науково-педагогічних працівників в умовах інтенсивного використання цифрових технологій» 02.12-16.12.2020.
 
 

Публікації

  Троцько В.В. Теорія алгоритмів: навчально-методичний посібник / В. В. Троцько. - Київ: Університет "КРОК", 2023. - 123 c.- https://library.krok.edu.ua/media/library/category/navchalni-posibniki/trotsko_0002.pdf
https://library.krok.edu.ua/media/library/category/navchalni-posibniki/trotsko_0002.pdf

  Троцько В.В. Досвід використання системи дистанційного навчання в умовах воєнного стану / В.В. Троцько, І.О. Чернозубкін // Вчені записки Університету "КРОК". - 2023. - № 2(70). - С. 100-105. - DOI 10.31732/2663-2209-2022-70-100-105
http://snku.krok.edu.ua/index.php/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/596/623

  Троцько В.В. Комбінований алгоритм для вирішення логістичних задач, що ґрунтуються на задачі комівояжера / В. В. Троцько, І. О. Чернозубкін // Піонер кібернетики академік В.М. Глушков: ідеї для майбутнього. До 100-річчя з дня народження В.М. Глушкова: матеріали 12-ої Міжнар. наук.-практ. конф. "Глушковські читання" (Київ, 26 жовтня 2023 року) / Уклад.: Р.М. Богачев, В.Д. Піхорович, А.Ю. Самарський, М.І. Сторожик. - Київ, 2023. - С. 196-197

  Чернозубкін І. О. Аналіз методів оцінювання витрат на розроблення програмного забезпечення під час проєктування автоматизованих систем / І. О. Чернозубкін, В. В. Троцько // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей V Міжнародної конференції (Київ, 7 грудня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023.
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2023/paper/view/1677

  Аналіз параметрів веб-сайту підприємств сфери туризму та готельного бізнесу / І. О. Чернозубкін, В. В. Троцько, Ю. Є. Добришин, А. С. Кумейко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей V Міжнародної конференції (Київ, 7 грудня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023.
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2023/paper/view/1781

  Троцько В. Оцінка практичного використання пошукових алгоритмів для вирішення завдань логістики, в основі яких лежить задача комівояжера / В. Троцько, І. Чернозубкін, Ю. Добришин // Вчені записки Університету "КРОК". - 2022. - № 3(67). - С. 69-73. - DOI https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-67-69-73

  Чернозубкін І.О. Порівняльний аналіз програмного забезпечення для автоматизації підприємств готельного бізнесу / І. О. Чернозубкін, В. В. Троцько // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІV Міжнародної конференції (7 грудня 2022 р., м. Київ). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1369
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1369

  Троцько В.В. Використання програмного забезпечення protege для формування онтології з вирішення логістичних завдань в кризових ситуаціях / В.В. Троцько, І.О. Чернозубкін // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали III Міжнародної конференції (м. Київ, 2-3 грудня 2021 р.). - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/763
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/763

  Троцько В.В. Комбінування жадібного алгоритму з методом Монте-Карло для вирішення завдань логістики, в основі яких лежить задача комівояжера / В. В. Троцько, І. О. Чернозубкін // Вчені записки Університету "КРОК". - 2021. - № 2(62). - С. 125-131. - DOI https://doi.org/10.31732/2663-2209-2021-62-125-131.
http://snku.krok.edu.ua/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/414/441

  Троцько В.В. Підхід до вирішення задачі комівояжера з використанням обмеженого пошуку / В.В. Троцько, І.О. Чернозубкін, Ю.Є. Добришин // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.): . - К.: Університет "КРОК", 2020. - С. 11-12 https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/106
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/106

  Троцько В.В. Методи штучного інтелекту: навчально-методичний і практичний посібник / В.В. Троцько. – Київ: Університет економіки та права «КРОК», 2020. – 86 с.
https://library.krok.edu.ua/media/library/category/navchalni-posibniki/trotsko_0001.pdf

  Чернозубкін І.О. Концепція побудови електронного освітнього середовища (на прикладі Університету «КРОК») / І.О. Чернозубкін, Ю.Є.Добришин, В.В. Троцько // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 39-41
https://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/materiali-konferentsij/868-materialy-mizhnarodnoi-konferentsii-derzhava-rehiony-pidpryiemnytstvo-informatsiini-suspilnopravovi-sotsialnoekonomichni-aspekty-rozvytku-2122-lystopada-2019-roku

  Троцько В.В. Підхід до визначення послідовності реалізації задач для досягнення спроможностей економіки України з метою задоволення потреб оборони/В. В. Троцько, Л. Г. Троцько, Г. В. Руденська // Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України ім.І.Черняховського. – 2019.-№67. – С. 72-77.
http://znp-cvsd.nuou.org.ua/issue/view/11869

  Чумаченко С.М. Оцінювання загроз об’єктам критичної інфраструктури / С. М. Чумаченко, В. В. Троцько // Науковий вісник: цивільний захист та пожежна безпека. - 2017. - № 1. - С. 41-47. - URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sbcpfs_2017_1_8.

  Лобанов А.А. Обґрунтування системи показників для оцінювання ефективності витрат на утримання і розвиток Збройних Сил України в інтересах забезпечення оборонної достатності держави на короткостроковий період / А. А. Лобанов, В. В. Троцько, А. Д. Черненко // Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського. - 2017. - № 1. - С. 41-47. - URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpcvsd_2017_1_9

  Чумаченко С.М. Підхід до оцінки ризику виникнення пожеж на торфовищах Київської області і вироблення шляхів його зниження з використанням методу аналітичних мереж. / С. М. Чумаченко, Троцько В. В. // Актуальні проблеми моделювання ризиків і загроз виникнення надзвичайних ситуацій на об'єктах критичної інфраструктури : ІІ Міжнародна науково-практична конференція ( 26.05.2016). - Київ:УкрНДІЦЗ, 2016
http://undicz.dsns.gov.ua/files/2016/8/31/Zbirnyk_tez_konferencii.pdf

  Методика створення математичної моделі розподілу антипіренів всередині вогнезахищеної деревини / С. М. Чумаченко, С. В. Жартовський, О. М. Тітенко, В. В. Троцько // Науковий вісник НЛТУ України. - 2016. - Вип. 26.5. - С. 378-385. - URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnltu_2016_26

  Троцько В.В. Уточнення понятійного апарату з питань оцінювання рівня воєнної загрози національній безпеці України / В. В. Троцько, О. В. Левченко, І. В. Василенко // Наука і оборона. - 2014. - № 2. - С. 16-19

  Троцько В.В. Підхід до оцінки воєнно-політичної обстановки мирного часу з використанням індикаторів / В. В. Троцько, І. В. Балик, І. В. Василенко // Вісник воєнної розвідки. - 2014. - № 33. - С. 106-111

  Троцько В. Підхід до оцінювання безпекового середовища при вирішенні питань оборонного огляду / В. Троцько, І. Чернозубкін, Л. Троцько // Політичний менеджмент. - 2010. - № 4. - С. 113-122. - https://ipiend.gov.ua/wp-content/uploads/2018/08/trotsko_pidkhid.pdf
https://ipiend.gov.ua/wp-content/uploads/2018/08/trotsko_pidkhid.pdf

  Троцько В. Політичні аспекти професіоналізації Збройних Сил України / В. Троцько, В. Терещук, Л. Троцько // Політичний менеджмент. - 2008. - № 1. - С. 111-116. - URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PoMe_2008_1_14.
http://nbuv.gov.ua/UJRN/PoMe_2008_1_14.

  Політико-економічний аспект професіоналізації Збройних Сил України / В. Троцько, О. Малюта, В. Терещук, Л. Троцько // Політичний менеджмент. - 2008. - № 5. - С. 136-140. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PoMe_2008_5_15
http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/59867/13-Trotsko.pdf?sequence=1

  Сектор безпеки України: аспекти трансформації / Ф. Саганюк, І. Романов, В. Троцько, І. Вещицький // Політичний менеджмент. - 2008. - № 3. - С. 141-156. - URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PoMe_2008_3_15.

  Бартко М. Цивілізаційні фактори ризику виникнення воєнних конфліктів / М. Бартко, І. Романов, В. Троцько // Соціальна психологія. - 2008. - № 3. - С. 95-102

  Троцько В. Тенденції зміни ролі сил і засобів у проведені міжнародних миротворчих операцій / В. Троцько, С. Акулов, Л. Троцько // Політичний менеджмент. - 2005. - № 4. - С. 161-166. - URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PoMe_2005_4_17.

  Богданович В. Оборонна достатність держави (умови для обґрунтування достатнього рівня)/В. Богданович, В. Троцько, М. Цибуленко //Військо України.-1997.-Вип. 3-4.-С. 11-19


Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

RSS
 
 

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

LinkedIn
 
Facebook
 
Instagram
 
Twitter
 
Flickr
 
Telegram
 
YouTube
 
TikTok
 
 
Ви тут: Вища освіта » Про КРОК » Співробітники » Троцько Володимир Валентинович