Наукові публікації — Університет «КРОК»

Наукові публікації кафедри комп'ютерних наук

 

  Мельник О.Є. Використання мап думок в сучасному менеджменті проектів та організацій / О. Є. Мельник, В. А. Рач // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: матеріали наукової конференції (м. Київ, 26 квітня 2022 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2022/paper/view/1138

  Chernozubkin I. Digital competence tools in the public health training system / I. Chernozubkin // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: матеріали наукової конференції (м. Київ, 26 квітня 2022 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2022/paper/view/1121

  Єпік О.М. Методичні настанови до виконання здобувачами вищої освіти Проєкту четвертого рівня / О. М. Єпік, О. С. Тимчук. - К.: Університет "КРОК", 2022. - 33 c. - https://library.krok.edu.ua/media/library/category/metodichni-vkazivki/timchuk_0006.pdf

  Єпік О.М. Методичні настанови до виконання здобувачами вищої освіти Проєкту третього рівня / О. М. Єпік, О. С. Тимчук. - К.: Університет "КРОК", 2022. - 40 c. - https://library.krok.edu.ua/media/library/category/metodichni-vkazivki/timchuk_0005.pdf

  Єпік О.М. Методичні настанови до виконання здобувачами вищої освіти Проєкту другого рівня / О. М. Єпік, О. С. Тимчук. - Київ: Університет "КРОК", 2022. - 32 c. - https://library.krok.edu.ua/media/library/category/metodichni-vkazivki/timchuk_0004.pdf

  Чернозубкін І.О. Інструменти цифрової компетентності в системі підготовки фахівців з менеджменту / І.О. Чернозубкін // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей наукової конференції (Київ, 23 квітня 2021 р.) / Університет "КРОК". - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO/paper/view/617

  Burkina N. Poverty in Ukraine and in the world: clustering of countries by global indices / N. Burkina, T. Furman, Yu. Popovskyi // Actual trends of modern scientific research: Abstracts of the 8th International scientific and practical conference (March 14-16, 2021 Munich, Germany). - Munich: MDPC Publishing. - 2021. - Pp. 618-622.

  Comprehensive analysis of a company's activity by means of statistical modeling as support for its decision-making system / J. Sobon, N. Burkina, K. Sapun, R. Seleznova // Financial Internet Quarterly 'e-Finanse. - 2021. - Vol. 17. - Izzue 1. - Pp. 62-69

  Донцова Т. Туристичні тренди сучасності: порівняльний аналіз / Т. Донцова, О. Кононенко, І.О. Чернозубкін // Регіональний туризм: сучасний стан та шляхи оптимізації: матеріали I-ї Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 2 квітня 2021 р.) / Університет "КРОК". - К.: Університет "КРОК", 2021. - С. 19-21. - https://conf.krok.edu.ua/RT/RT/paper/view/465

  Чернозубкін І.О. Інструменти цифрової компетентності в системі підготовки фахівців з регіонального туризму / І.О. Чернозубкін // Регіональний туризм: сучасний стан та шляхи оптимізації: матеріали I-ї Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 2 квітня 2021 р.) / Університет КРОК". - К.: Університет "КРОК", 2021. - С. 166-168. - https://conf.krok.edu.ua/RT/RT/paper/view/475

  Rach V. The holistic approach to assessment of the socio-economic objects performance in the era of digitalization / V. Rach, O. Medvedieva, O. Rossoshanska // Управління проектами: стан та перспективи: матеріали XVII Міжнародної науково-практичної конференції (м. Миколаїв, 7-10 вересня 2021 р.). - Миколаїв: Видавець Торубара В.В., 2021. - С. 118-120

  Rach V. Minimax ranking method for prioritization problems in project portfolio management and business analysis / V. Rach, O. Medvedieva, Ju. Zhuk // Intelligent Information Systems for Decision Support in Projects and program management: collective monograph / edited by I. Linde; European University Press. - Riga: ISMA, 2021. -Pp. 215-230. -DOI https://doi.org/10.30837/MMP.2021.215

  Rach V. Verification of hypotheses for numerical data of cumulative indicators of socio-economic systems using the Pearson criterion / V. Rach, Ju. Zhuk, O. Medvedieva // Математичне моделювання процесів в економіці та управлінні проектами і програмами(МПП-2021): збірник праць Міжнародної науково- практичної конференції (Коблево, 13-17 вересня 2021 р.). - Харків: ХНУРЕ, 2021. - С. 23-25

  Свідоцтво 107618 Україна про реєстрацію авторського права на твір Комп'ютерна програма "Програма ранжування мінімаксним методом" ("MMRON")/ Жук Ю.В., Рач В.А., Медведєва О.М.; зареєстровано 26.08.2021 в ДП "Український інститут інтелектуальної власності"

  Троцько В.В. Використання програмного забезпечення protege для формування онтології з вирішення логістичних завдань в кризових ситуаціях / В.В. Троцько, І.О. Чернозубкін // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали III Міжнародної конференції (м. Київ, 2-3 грудня 2021 р.). - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/763

  Peculiarities of Implementing the State's Strategic Narrative based on the Public Opinion / O. Voitko, V. Loza, H. Khudov, V.Bakhvalov, I.Chernozubkin, N.Kuchuk, O.Oleksenko, M.Chepel, I.Khizhnyak, I.Yuzova // International Journal of Emerging Technology and Advanced Engineering. - 2021. - V.11. - Issue 7. - Pp. 48-59. - DOI 10.46338/ijetae0721_07 48. - https://ijetae.com/files/Volume11Issue7/IJETAE_0721_07.pdf

  Чернозубкін І.О. Модель виміру якості інформації для досягнення інформаційної переваги в умовах мережецентричної війни / І. О. Чернозубкін // Проблеми координації воєнно-технічної та оборонно-промислової політики в Україні. Перспективи розвитку озброєння та військової техніки: Тези доповідей ІX міжнародної науково-практичної конференції (16 червня 2021 р.). - Київ:Центральний науково-дослідний інститут озброєння та військової техніки Збройних Сил України, 2021. - С. 99-100. - https://cndiovt.com.ua/pages/conference.html

  Таран В.В. Майбутнє чотирьох сценаріїв подорожей: характеристика та перспективи розвитку / В.В. Таран, К.О. Шаповал, І.О. Чернозубкін // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали III Міжнародної конференції (м. Київ, 2-3 грудня 2021 р.). - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/792

  Буркіна Н.В. Динамічна 3Д модель в умовах мінливого оточення / Н.В. Буркіна, А.О. Гвізда // IT КРОК - 2021: матеріали студентської науково-практичної конференції (м. Київ, 10-11 травня 2021 р.). - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/IT-KROK/IT-KROK-2021/paper/view/737

  Тимчук О.С. WEB-застосунок для обробки заявок / О.С. Тимчук, Ю.А. Попович // IT КРОК - 2021: матеріали студентської науково-практичної конференції (м. Київ, 10-11 травня 2021 р.). - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/IT-KROK/IT-KROK-2021/paper/view/703

  Тимчук О.С. Розробка системи для підбору турів / О.С. Тимчук, С.С. Калігаєв // IT КРОК - 2021: матеріали студентської науково-практичної конференції (м. Київ, 10-11 травня 2021 р.). - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/IT-KROK/IT-KROK-2021/paper/view/704

  Ігнатова Л.Б. Новинний WEB-сайт / Л.Б. Ігнатова, Д.І. Макаренко // IT КРОК - 2021: матеріали студентської науково-практичної конференції (м. Київ, 10-11 травня 2021 р.). - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/IT-KROK/IT-KROK-2021/paper/view/707

  Добришин Ю.Є. Інтерактивний застосунок "Турагенство" / Ю.Є. Добришин, О.А. Пипа // IT КРОК - 2021: матеріали студентської науково-практичної конференції (м. Київ, 10-11 травня 2021 р.). - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/IT-KROK/IT-KROK-2021/paper/view/708

  Добришин Ю.Є. Автоматизація робочого місця системного адміністратора / Ю.Є. Добришин, М.Ю. Лукіша // IT КРОК - 2021: матеріали студентської науково-практичної конференції (м. Київ, 10-11 травня 2021 р.). - К.: Університет "КРОК", 2021, https://conf.krok.edu.ua/IT-KROK/IT-KROK-2021/paper/view/709

  Добришин Ю.Є. Застосунок для роботи з сервером даних / Ю.Є. Добришин, Р.С. Цибенко // IT КРОК - 2021: матеріали студентської науково-практичної конференції (м. Київ, 10-11 травня 2021 р.). - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/IT-KROK/IT-KROK-2021/paper/view/710

  Ігнатова Л.Б. Веб-застосунок "Туристична агенція" / Л.Б. Ігнатова, Д.Ф. Стальмаков // IT КРОК - 2021: матеріали студентської науково-практичної конференції (м. Київ, 10-11 травня 2021 р.). - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/IT-KROK/IT-KROK-2021/paper/view/717

  Лукутін О.В. Система обліку устаткування підприємства / О.В. Лукутін // IT КРОК - 2021: матеріали студентської науково-практичної конференції (м. Київ, 10-11 травня 2021 р.). - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/IT-KROK/IT-KROK-2021/paper/view/723

  Кадомський К.К. Застосунок для автоматизації оцінювання логістичного плану морських перевезень / К.К. Кадомський, О.А. Роменський // IT КРОК - 2021: матеріали студентської науково-практичної конференції (м. Київ, 10-11 травня 2021 р.). - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/IT-KROK/IT-KROK-2021/paper/view/724

  Кадомський К.К. Додаток до автоматичної генерації карти гри для ігрового двигуна Unity / К.К. Кадомський, Д.Р. Карташов // IT КРОК - 2021: матеріали студентської науково-практичної конференції (м. Київ, 10-11 травня 2021 р.). - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/IT-KROK/IT-KROK-2021/paper/view/725

  Кадомський К.К. Комп’ютерна гра в жанрі Roguelike з динамічним розвиток сюжету / К.К. Кадомський, Д.О. Сахаров // IT КРОК - 2021: матеріали студентської науково-практичної конференції (м. Київ, 10-11 травня 2021 р.). - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/IT-KROK/IT-KROK-2021/paper/view/727

  Зайцева Е.Є. Система управління ігровими персонажами / Е.Є. Зайцева, Л.І. Дворський // IT КРОК - 2021: матеріали студентської науково-практичної конференції (м. Київ, 10-11 травня 2021 р.). - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/IT-KROK/IT-KROK-2021/paper/view/729

  Зайцева Е.Є. Ігрова система жанру Platformer / Е.Є. Зайцева, К.О. Крот // IT КРОК - 2021: матеріали студентської науково-практичної конференції (м. Київ, 10-11 травня 2021 р.). - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/IT-KROK/IT-KROK-2021/paper/view/730

  Буркіна Н.В. Веб-сайт з бронювання та орендування яхт / Н.В. Буркіна, А.В. Умнова // IT КРОК - 2021: матеріали студентської науково-практичної конференції (м. Київ, 10-11 травня 2021 р.). - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/IT-KROK/IT-KROK-2021/paper/view/732

  Буркіна Н.В. Мобільний застосунок створення та поширення зображень у стилі піксель-арт / Н.В. Буркіна, С.Є. Осмоленко // IT КРОК - 2021: матеріали студентської науково-практичної конференції (м. Київ, 10-11 травня 2021 р.). - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/IT-KROK/IT-KROK-2021/paper/view/733

  Буркіна Н.В. Веб-додаток для організації художніх замовлень / Н.В. Буркіна, К.Ю. Чаус // IT КРОК - 2021: матеріали студентської науково-практичної конференції (м. Київ, 10-11 травня 2021 р.). - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/IT-KROK/IT-KROK-2021/paper/view/734

  Буркіна Н.В. Створення ігрових 3Д моделей за допомогою тривимірного сканування / Н.В. Буркіна, А.А. Наумов // IT КРОК - 2021: матеріали студентської науково-практичної конференції (м. Київ, 10-11 травня 2021 р.). - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/IT-KROK/IT-KROK-2021/paper/view/735

  Буркіна Н.В. Гравітаційний симулятор (моделювання руху планет у космічному просторі) / Н.В. Буркіна, А.Ю. Зайцев // IT КРОК - 2021: матеріали студентської науково-практичної конференції (м. Київ, 10-11 травня 2021 р.). - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/IT-KROK/IT-KROK-2021/paper/view/736

  Тимчук О.С. Підсистема управління поведінкою персонажів / О.С. Тимчук, Р.Р. Кандел // IT КРОК - 2021: матеріали студентської науково-практичної конференції (м. Київ, 10-11 травня 2021 р.). - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/IT-KROK/IT-KROK-2021/paper/view/738

  Тимчук О.С. Розробка і дизайн користувальницького інтерфейсу мобільного контент-додатка «Всесвіт Гаррі Поттера» / О.С. Тимчук // IT КРОК - 2021: матеріали студентської науково-практичної конференції (м. Київ, 10-11 травня 2021 р.). - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/IT-KROK/IT-KROK-2021/paper/view/739

  Тимчук О.С. WEB-застосунок для формування індивідуального навчального плану здобувачів освіти в університеті "КРОК". Підсистема управління обліковими записами і доступом / О.С. Тимчук, О.Є. Бойко // IT КРОК - 2021: матеріали студентської науково-практичної конференції (м. Київ, 10-11 травня 2021 р.). - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/IT-KROK/IT-KROK-2021/paper/view/740

  Тимчук О.С. WEB-застосунок для формування індивідуального навчального плану здобувачів освіти в університеті "КРОК". Підсистема "Електронний журнал" / О.С. Тимчук, Д.О. Хлапук // IT КРОК - 2021: матеріали студентської науково-практичної конференції (м. Київ, 10-11 травня 2021 р.). - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/IT-KROK/IT-KROK-2021/paper/view/741

  Тимчук О.С. WEB-застосунок для формування індивідуального навчального плану здобувачів вищої освіти в університеті "КРОК". Підсистема вибору курсів / О.С. Тимчук, О.Є. Мельник // IT КРОК - 2021: матеріали студентської науково-практичної конференції (м. Київ, 10-11 травня 2021 р.). - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/IT-KROK/IT-KROK-2021/paper/view/742

  Тимчук О.С. Автоматизована система управління макрокліматом приміщення / О.С. Тимчук, Є.Д. Ілларіонов // IT КРОК - 2021: матеріали студентської науково-практичної конференції (м. Київ, 10-11 травня 2021 р.). - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/IT-KROK/IT-KROK-2021/paper/view/743

  Буркіна Н.В. Організація віддаленої роботи аналітиків за допомогою хмарних сервісів / Н.В. Буркіна // Збірники наукових праць професорсько-викладацького складу ДонНУ імені Василя Стуса: Матеріали наукової конференції професорсько-викладацького складу, наукових працівників і здобувачів наукового ступеня за підсумками науково-дослідної роботи за період 2019-2020 рр. (квітень-травень 2021 р.). - Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2021. - С. 183-184

  Фурман Т.Ю. Застосування варіацій кластерного аналізу в маркетингу для сегментації клієнтів / Т.Ю. Фурман, Н.В. Буркіна, Ю.Б. Поповський // Формування конкурентоспроможності національної економіки: трансформації в умовах розвитку інновацій: матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 3-4 вересня 2021 р.). - Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2021. - С. 109-114

  Sobon J. Analysis of the development of robotics countries of the world / J. Sobon, N. Burkina, R. Selezneva // Forum EFBM 2.0: Зміни. Адаптація. Нова Економіка: Матеріали ІІ Міжнародного форуму (28 вересня - 1 жовтня 2021 р.) Дослідницька секція "парадигмальні зрушення в економічній теорії ХХІ ст." / за заг. ред. проф. А.І. Ігнатюк. - К.: КНУ імені Тараса Шевченка, 2021. - С. 27-30.

  Буркіна Н.В. Симбіоз методів локального аналізу та економетрики у системі прийняття управлінських рішень / Н.В. Буркіна // Forum EFBM 2.0: Зміни. Адаптація. Нова Економіка: Матеріали ІІ Міжнародного форуму (28 вересня - 1 жовтня 2021 р.). Дослідницька секція "Парадигмальні зрушення в економічній теорії ХХІ ст." / за заг. ред. проф. А.І. Ігнатюк. - К.: КНУ імені Тараса Шевченка, 2021. - С. 110-111

  Землякова О.Д. Сучасні тенденції бізнес аналітики / О.Д. Землякова, Н.В. Буркіна // Економічні студії. - 2021. - № 1(31). - С. 73-77

  Statistical analysis and modeling of financial indicators of social economic policy of Ukraine / N. Burkina, K. Sapun, R. Seleznova, D. Sobon // Globalization, the State and the Individual. - 2021. - № 1 (27). - http://gsijournal.bg/gsijournal/images/dok/GSI27/Burkina%20(10).pdf

  Троцько В.В. Комбінування жадібного алгоритму з методом Монте-Карло для вирішення завдань логістики, в основі яких лежить задача комівояжера / В. В. Троцько, І. О. Чернозубкін // Вчені записки Університету "КРОК". - 2021. - № 2(62). - С. 125-131. - DOI https://doi.org/10.31732/2663-2209-2021-62-125-131.

  Чернозубкін І.О. Методичний підхід щодо оброблення даних, отриманих за результатами досліджень роботи органів військового управління на командно-штабних навчаннях / І. О. Чернозубкін, Д. А. Бухал // Збірник наукових праць ЦНДІ ЗС України. - 2021. - № 1(96). - С. 68-75

  Методичний підхід щодо визначення основних показників надійності зразків авіаційної техніки в міжремонтний період експлуатації / М. Б. Сушак, В. М. Грень, І. О. Чернозубкін, Н. В. Клобукова // Збірник наукових праць Державного науково-дослідного інституту авіації. - 2021. - № 17(24). - DOI 10.54858/dndia.2021-17-12

  Чернозубкін І.О. Аналіз методичних підходів до визначення показників оцінювання спроможностей автоматизованих систем управління / І. О. Чернозубкін, О. А. Каблуков // Збірник наукових праць ЦНДІ ЗС України. - 2021. - № 2(97). - С. 301-310

  MNCs leadership in global hypercompetition / Cossa A. Simao, J. Polowczyk, T. Oriekhova, L. Kistersky, N. Burkina // AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research. - 2021. - № 11/02-XX. - Pp. 159-164.-URL:http://www.magnanimitas.cz/ADALTA/110220/papers/A_27.pdf

  Троцько В.В. Методи штучного інтелекту: навчально-методичний і практичний посібник / В.В. Троцько. – Київ: Університет економіки та права «КРОК», 2020. – 86 с.

  Rach V. Education as strategic source for cultural and creative industries development in Ukraine / V. Rach, O. Medvedieva // Social Science Education Consortium Nook Series, 2020

  Буркіна Н.В. Аналіз ринку логістики України: статистичний аспект / Н.В. Буркіна, М.В. Капітонець // Економіка і організація управління. - 2020. - № 3(39). - С. 93-103.

  Сидорова А.В. Кластерний аналіз у системі багатовимірних класифікацій / А.В. Сидорова, Н.В. Буркіна // Нові джерела та методи поширення даних у статистиці: матеріали XVIII Міжнародної науково-практичної конференції з нагоди Дня працівників статистики. - Київ: Інформаційно-аналітичне агенство, 2020. - С. 139-144

  Burkina N. Influence of Big Data and Business Analytics use on Ukrainian business / N. Burkina // Формування ринкових відносин в Україні. - 2020. - № 3(226). - С. 51-56

  Customer classification and decision making in the digital economy based on scoring models / R. Lavrov, N. Burkina, Y. Popovskyi, S. Vitvitskyi, O. Komiichuk, S. Kozloyskyi // International Journal of Management (IJM). - 2020. - Т. 11. - № 6. - С. 1463-1481

  Сидорова А. Тенденції та особиливості у витратах домогосподарств Польщі та Україні / А. Сидорова, Н. Буркіна, Т. Фурман // Paradigmatic view on the concept of world science: proceedingsof the International Scientific and Practical Conference (August 21, 2020. Toronto, Canada). - Toronto: European Scientific Platform "LOGOS", 2020. - Т. 1. - С. 54-58.

  Сидорва А.В. Компаративний аналіз домогосподарств Польщі та України / А. В. Сидорва, Н. В. Буркіна, Т. Ю. Фурман // Проблеми економіки. - 2020. - № 2. - С. 424-435.

  Regional differentiation for life quality of the population in Ukraine under innovative growth / N. Burkina, T. Furman, J. Sobon, K. Sapun // Financial Internet Quarterly 'e-Finanse. - 2020. - Т. 16. - № 2. - С. 73-86. https://www.proquest.com/openview/f9fbe3f666eb9e0c23a94f63fb41b608/1?pq-origsite=gscholar&cbl=556355

  Construction of a portfolio formation method by configuring project-candidates based on flow characteristics / V. A. Rach, K. Abdulkadir, O. Rossoshanska, O. Medvedieva, O. Biriukov // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. - 2020. - № 3(103), V.1. - Pp. 47-61. - DOI 10.15587/1729-4061.2020.193935

  Рач В.А. Галузь знань "Інформаційні технології" в системі науки / В. А. Рач, О. М. Медведєва // Управління проектами та розвиток виробництва. - 2020. - № 1(73). - С. 36-72.

  Rach V. Project configurator to form a multi-purpose portfolio based on flow characteristics / V. Rach, K. Abdulkadir // Управління проектами та розвиток виробництва. - 2020. - № 1(73). - С. 73-97.

  Троцько В.В. Підхід до вирішення задачі комівояжера з використанням обмеженого пошуку / В.В. Троцько, І.О. Чернозубкін, Ю.Є. Добришин // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.): . - К.: Університет "КРОК", 2020. - С. 11-12 https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/106

  Рач В.А. Конфигурационный подход в методологии управления проектами, портфелями и программами / В. А. Рач, Е. М. Медведева // Управління проектами у розвитку суспільства : тези доп. XVII Міжнар. конф. (15-16 травня 2020 р.). Тема : Управління проектами в умовах дігіталізації суспільства. - Київ: КНУБА, 2020. - С. 291-296

  Рач В.А. Системно-целостный подход при оценке успешности и рисков реализации проектов / В. А. Рач, Н. О. Борулько // Управління проектами у розвитку суспільства : тези доп. XVII Міжнар. конф.(15-16 травня 2020 р.) Тема : Управління проектами в умовах дігіталізації суспільства. - Київ: КНУБА, 2020. - С. 296-301

  Чернозубкін І.О. Проблеми щодо створення та впровадження інформаційного та спеціального програмного забезпечення автоматизованих системи управління військового призначення / І. О. Чернозубкін, К. В. Фурманов, В. В. Петрожалко // Перспективи розвитку озброєння та військової техніки Сухопутних військ: Збірник тез доповідей Міжнародної науково-технічної конференції (14-15 травня 2020 року). - Львів: НАСВ, 2020. - С. 274-275. - (https://www.asv.gov.ua/content/nauka/2020/14-15-05-2020_zb_tez_dop.pdf

  Трансформація стратегічного менеджменту БНП / Т. Орєхова, М. Варламова, Н. Буркіна [та ін.] // Багатонаціональні підприємства та глобальна економіка: монографія / за ред. О. Рогача. - К.: Центр учбової літератури, 2020. - С. 109-128

  Буркіна Н.В. Економіко-математичний аналіз рівня бідності населення України / Н. В. Буркіна, Т. Фурман // Вісник Львівського університету. Серія економічна. - 2020. - № 59. - С. 55-66.

  Донюк О.А. Аанліз показників зовнішньоекономічної діяльності України / О.А. Донюк, Н.В. Буркіна // Вісник студентського наукового товариства ДонНУ імені Василя Стуса. - 2020. - Т. 1. - № 12. - С. 211-215

  Шатківська А.С. Аналіз сучасного стану ринку нерухомості а Україні / А.С. Шатківська, Н.В. Буркіна // Вісник студентського наукового товариства ДонНУ імені Василя Стуса. - 2020. - Т. 1. - № 12. - С. 264-268

  Чернозубкін І.О. Концепція побудови електронного освітнього середовища (на прикладі Університету «КРОК») / І.О. Чернозубкін, Ю.Є.Добришин, В.В. Троцько // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 39-41

  Rach V.A. Method for formalizing the customer's attitude to possible changes to the basic project parameters in the phase of its implementation/ V.A. Rach, N.A. Borulko // Information systems and innovative technologies in project and program management: Collective monograph edited by I. Linde, I. Chumachenko, V. Timofeyev - Riga: ISMA, 2019.- P.237-247

  Добришин Ю.Є. Методичні рекомендації щодо виконання практичних робіт з дисципліни «Адміністрування програмних систем і комплексів» (для студентів спеціальностей 121 «Інженерія програмного забезпечення» та 122 «Комп’ютерні науки»)/Ю.Є. Добришин. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2019. – 88 с.

  Жовтяк І.В. Методичний посібник для проведення технологічної практики. Частина 1. «Розробка WEB застосувань ASP.NET MVC на платформі .NET CORE» (для студентів спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» та спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення»)/ І.В. Жовтяк, Ю.Є. Добришин, В.В. Гаркуша. - К.: Університет економіки та права «КРОК», 2019. – 39 с.

  Жовтяк І.В. Методичні вказівки щодо виконання завдань технологічної практики. Частина 2. Для студентів спеціальностей 121 «Інженерія програмного забезпечення» та 122 «Комп’ютерні науки»/ І.В. Жовтяк, Ю.Є. Добришин. - К.: Університет економіки та права «КРОК», 2019. – 14 с.

  Троцько В.В. Підхід до визначення послідовності реалізації задач для досягнення спроможностей економіки України з метою задоволення потреб оборони/В. В. Троцько, Л. Г. Троцько, Г. В. Руденська // Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України ім.І.Черняховського. – 2019.-№67. – С. 72-77.

  Добришин Ю.Є. Методичні рекомендації для виконання лабораторних занять з дисципліни «Адміністрування програмних систем і комплексів» (для студентів спеціальностей 121 «Інженерія програмного забезпечення» та 122 «Комп’ютерні науки» /Ю.Є. Добришин, І.О. Чернозубкін. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2019. – 85 с.

  Добришин Ю.Є. Методичні рекомендації для виконання практичних занять з дисципліни «Бази даних» Частина 1- Робота з базою даних MS ACCESS (для студентів спеціальностей 121 «Інженерія програмного забезпечення» та 122 «Комп’ютерні науки»)/ Ю.Є. Добришин, М.О. Сасім. - К.: Університет економіки та права «КРОК», 2019. – 46 с.

  Добришин Ю.Є. Методичні рекомендації для виконання практичних занять з дисципліни «Бази даних» Частина 2- Робота з базою даних MS SQL SERVER (для студентів спеціальностей 121 «Інженерія програмного забезпечення» та 122 «Комп’ютерні науки») / Ю.Є. Добришин, М.О. Сасім. - К.: Університет економіки та права «КРОК», 2019. – 135 с.

  Добришин Ю.Є. Методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи зі спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» - освітня програма «Комп’ютерна графіка та анімація» /Ю.Є. Добришин, Л.Б. Ігнатова. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2019. – 43 с.

  Добришин Ю.Є. Методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи зі спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» та 121 «Інженерія програмного забезпечення» / Ю.Є. Добришин, І.О. Чернозубкін, В.В. Гаркуша. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2019. – 32 с.

  Добришин Ю.Є. Методичні рекомендації щодо виконання лабораторних робіт з дисципліни «Бази даних» (для студентів спеціальностей 121 «Інженерія програмного забезпечення» та 122 «Комп’ютерні науки») / Ю.Є. Добришин, М.О. Сасім. - К.: Університет економіки та права «КРОК», 2019. – 44 с.

  Добришин Ю.Є. Методичні рекомендації щодо організації та проведення комплексного екзамену зі спеціальності для студентів Коледжу економіки, права та інформаційних технологій спеціальності: 121 «Інженерія програмного забезпечення»/ Ю.Є. Добришин, І.О. Чернозубкін. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2019. – 48 с.

  Добришин Ю.Є. Методичні рекомендації щодо організації та проведення комплексного екзамену для студентів Коледжу економіки, права та інформаційних технологій зі спеціальності: 122 "Комп'ютерні науки" / Ю. Є. Добришин, Л. Б. Ігнатова. - 2019. - 50 c.

  Добришин Ю.Є. Методичні рекомендації для виконання лабораторних робіт з дисципліни "Обслуговування систем і компонентів інформаційно-телекомунікаційних систем" для студентів спеціальностей 121 "Інженерія програмного забезпечення" 122 "Комп'ютерні науки" / Ю. Є. Добришин, М. О. Сасім. - К.: Університет економіки та права "КРОК". - 2019. - 106 c.

  Тимчук О.С. Мурашиний алгоритм розробки адаптивного розкладу проекту / О. С. Тимчук, Я. А. Проценко // Управління проектами та розвиток виробництва. - 2019. - № 1. - С. 106-119

  Тимчук О.С. Анализ методов PMBOK в контексте лингвистической неопределенности / О. С. Тимчук // Управління проектами: стан та перспективи: Матеріали XV Міжнародної науково-практичної конференції, (Миколаїв, 26 квітня 2019 р.). - Миколаїв, 2019. - С. 72-73

  Рач В.А. Лингвистическая неопределенность в управлении проектами / В. А. Рач, О. С. Тимчук // Математичне моделювання процесів в економіці та управлінні проектами і програмами: Праці міжнародної науково-практичної конференції (Коблево, 9-13 вересня 2019). - Харків: ХНУРЕ, 2019. - С. 145-146

  Кахута Н.Д. Використання повного образу та обмеження в дослідженні властивостей деяких сигнатурних операцій табличних алгебр / Н.Д. Кахута, О.С. Сенченко // Праці Інституту прикладної математики і механіки НАН України. - 2019. - № 19, т.33. - С. 112-121

  Тимчук О.С. Застосування алгоритму мурашиної колонії до вирішення задачі декількох комівояжерів без депо / О.С. Тимчук, Я.А. Проценко, А.І. Парамонов // Системи обробки інформації. - 2019. - №3. - С. 73-78

  Міловідов Ю.О. Об’єктно-орієнтоване програмування: навчальний посібник / Ю.О. Міловідов. - К.: Видавничий центр НУБіП України, 2019. - 301 с.

  Milovidov Y. Comparison of web services creation technologies using testing application SoapUI /Y. Milovidov //International Journal "Information Content and Processing". - 2019. - V. 6. - №2. - P. 60-67

  Tymchuk O. Instrumental apparatus of methodology of project management under the conditions of linguistic uncertainty of project information / O. Tymchuk, V. Rach // Information systems and innovative technologies in project and program management: Collective monograph /edited by I. Linde, I. Chumachenko, V. Timofeyev. - Riga: ISMA, 2019. - P. 198-207

  Рач В.А. Епістемологічний простір м'якого управління проектами: моделі та методи ідентифікації загальних ризиків / В.А. Рач, Н.О. Борулько // Управління проектами та розвиток виробництва.- 2019.- №4(72). -С. 19-51

  Системное моделирование процесса развития инновационных проектно-ориентированных предприятий / В.А. Рач, О.М. Медведєва, О.В. Россошанська, А.В. Євдокимова // Управління проектами та розвиток виробництва.- 2019. -№4(72). -С. 66-94

  Барибін О.І. Тестування безпеки пристроїв інтренету речей на базі мікроконтролера ESP32 / О. І. Барибін, Е. Є. Зайцева, В.В. Бражний // Кібербезпека: освіта, наука, техніка. - 2019. - № 2. - С. 71-81.

  Свідоцтво 91549 Україна про реєстрацію авторського права на твір Комп'ютерна програма "Програма формування портфелів проектів" ("SESFPortfolio")/ Кабіру Абдулкадір, Рач В.А., Заруцький С.О., Медведєва О.М.; зареєстровано 13.08.2019 в Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України

  Чернозубкін І.О. Єдність функціонування складових єдиної автоматизованої системи управління Збройних Сил України як фактор забезпечення інформаційної безпеки / І. О. Чернозубкін // Проблеми теорії та практики інформаційного протиборства в умовах ведення гібридних війн: Тези доповідей науково-практичної конференції( 24-25 жовтня 2019 року). - Житомир : ЖВІ, 2019. - С. 300-301. - http://dwl.kiev.ua/art/Z3/27.pdf

  Energies of Mixing (Interaction Parameters), Substitution Limits, and Phase Stability of Solid Solutions Lu1 - xLnxVO4 (Ln = Ce—Yb, Sc, Y) / E. I. Get'man, S. V. Radio, L. B. Ignatova, L.I. Ardanova // Russian Journal of Inorganic Chemistry. - 2019. - № 1, Т.64. - С. 118-124. - https://link.springer.com/article/10.1134/S0036023619010091

  Буркіна Н. Розроблення концепції ефективності підприємницької діяльності / Н. Буркіна // Галицький економічний вісник. - 2019. - Т. 56. - №1. - С. 5-17

  Буркіна Н.В. SMART-CITY в Україні: особливості та проблематика / Н.В. Буркіна, О.А. Донюк // Стратегічні пріоритети трансформації економіки в умовах цифровізації: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 29-30 жовтня 2019 року). - Запоріжжя: ФОП Мокшанов В. В., 2019. - С. 52-55

  Буркіна Н.В. Особливості використання Big data в умовах цифрової економіки / Н.В. Буркіна // Стратегічні пріоритети трансформації економіки в умовах цифровізації: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 29-30 жовтня 2019 року). - Запоріжжя: ФОП Мокшанов В. В., 2019. - С. 48-51

  Burkina N. Opportunities of digital economy and data analytics for Ukrainian entrepreneurs / N. Burkina // Економіка і організація управління. - 2019. - №3. - С. 119-126

  Шатківська А.С. Інфографіка як сучасний засіб візуалізації даних / А.С. Шаьківська, Н.В. Буркіна // Вісник студентського наукового товариства ДонНУ ім. В. Стуса. - 2019. - Вип. 11. - Т. 2. - С. 207-211

  Сидорова А.В. Аналіз впливу соціально-економічних факторів на фінансові результати малих та середніх підприємств / А.В. Сидорова, Н.В. Буркіна // Матеріали наукової конференції професорсько-викладацького складу, наукових працівників і здобувачів наукового ступеня за підсумками науково-дослідної роботи за період 2017–2018 рр. (16–17 травня 2019 р.). У. 2-х т. - Том 1. Вінниця: Донецький національний університет імені Василя Стуса, 2019. - С. 27-29

  Буркіна Н.В. Кластерний аналіз малого та середнього підприємництва за регіонами України / Н.В. Буркіна, А.В. Сидорова // Матеріали наукової конференції професорсько-викладацького складу, наукових працівників і здобувачів наукового ступеня за підсумками науково-дослідної роботи за період 2017–2018 рр. (16–17 травня 2019 р.). У. 2-х т. - Том 1. Вінниця: Донецький національний університет імені Василя Стуса, 2019. - С. 12-14

  Юровець Я.О. Дослідження сезонних коливань об’єму накопичення твердих побутових відходів, утворених у процесі життєдіяльності людей / Я.О. Юровець, Н.В. Буркіна // Вісник студентського наукового товариства ДонНУ ім. В. Стуса. - 2019. - Вип. 11. - Т. 1. - С. 234-237

  Денисюк Р.С. Використання методів статистичного моделювання при аналізі зміни динаміки експорту товарів України / Р.С. Денисюк, Н.В. Буркіна // Вісник студентського наукового товариства ДонНУ ім. В. Стуса. - 2019. - Вип. 11. - Т. 1. - С. 190-195

  Фурман Т.Ю. Особливості методики оцінки регіонального розвитку на національному рівні / Т.Ю. Фурман, Н.В. Буркіна // Наука, освіта, суспільство: реалії, виклики, перспективи: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Вінниця, 16 травня 2019 р.). - Вінниця. - ДонНУ ім В. Стуса, 2019. - С. 95-97

  Буркіна Н.В. Економічна сутність підприємницької діяльності як об'єкту статистичного дослідження / Н.В. Буркіна // Аналіз сучасних підходів до ефективного використання потенціалу економіки країни: матеріали Міжнародної науковопрактичної конференції (м. Дніпро, 19 січня 2019 р.). – Дніпро, 2019. - С. 86-90

  Тарнавський Ю.А. Роль аналітичних систем в організації оперативного енергетичного менеджменту / Тарнавський Ю.А., Горб І // Сучасні аспекти розробки програмного забезпечення: Збірник наукових праць V науково-практичної дистанційної конференції молодих вчених і фахівців з розробки програмного забезпечення, 15 травня 2018 р. - Черкаси: видавець Чабаненко Ю.А., 2018.- С.168-170

  Тарнавський Ю.А. Моделювання режимів роботи інтегрованих систем енергозабезпечення / Тарнавський Ю.А., Крижанівська Ю.В // Сучасні аспекти розробки програмного забезпечення: Збірник наукових праць V науково-практичної дистанційної конференції молодих вчених і фахівців з розробки програмного забезпечення, 15 травня 2018 р. - Черкаси: видавець Чабаненко Ю.А., 2018.- С.171-173

  Горб І. Аналітична система оперативного енергетичного менеджменту промислового підприємства / Горб І.Ю., Тарнавський Ю.А // Сучасні проблеми наукового забезпечення енергетики: матеріали ХVІ Міжнародної науково-практичної конференції аспірантів, магістрантів і студентів (м. Київ, 24-27 квітня 2018 р. ): У 2 т. -Т.2.- К. : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. - С.187

  Тарнавський Ю.А. Інтелектуальний аналіз даних в умовах "розумного будинку" / Тарнавський Ю.А., Малишев М.С.// Сталий розвиток - ХХІ століття: управління, технології, моделі. Дискусії 2018: колективна монографія.-К., 2018.- С.448-450

  Тарнавський Ю.А. Аналіз результатів вступу до теплоенергетичного факультету кпі ім. Ігоря сікорського з комп'ютерних спеціальностей /Дацюк О.А., Тарнавський Ю.А. // Вступна кампанія до закладів вищої освіти України: проблеми та перспективи : збірник матеріалів I Всеукраїнської науково-практичної конференції (13 квітня 2018 року, м. Київ).- Київ: НТУУ "КПІ", 2018.-С.37-38

  Тарнавський Ю.А. Система забезпечення стійкості криптографічних алгоритмів на еліптичних кривих / Канівець О.В., Тарнавський Ю.А // Сучасні проблеми наукового забезпечення енергетики: матеріали ХVІ Міжнародної науково-практичної конференції аспірантів, магістрантів і студентів (м. Київ, 24-27 квітня 2018 р. ): У 2 т. -Т.2.- К. : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. - С.176

  Тарнавський Ю.А. Моделювання режимів роботи інтегрованих систем енергозабезпечення / Крижанівська Ю.В., Тарнавський Ю.А. // Сучасні проблеми наукового забезпечення енергетики: матеріали ХVІ Міжнародної науково-практичної конференції аспірантів, магістрантів і студентів (м. Київ, 24-27 квітня 2018 р. ): У 2 т. -Т.2.- К. : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. - С.193

  Чернозубкін І.О. Цифрова компетентність в системі підготовки фахівців з комп'ютерних наук/І.О. Чернозубкін // Конкурентоспроможність як основа розвитку економіки в сучасних умовах: збірник матеріалів студентської науково-практичної конференції (м. Київ, 20 квітня 2018 року). - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.71-72

  Тарнавський Ю.А. Інтелектуальний аналіз даних в умовах "розумного будинку" /Малишев М.С., Тарнавський Ю.А. // Сучасні проблеми наукового забезпечення енергетики: матеріали ХVІ Міжнародної науково-практичної конференції аспірантів, магістрантів і студентів (м. Київ, 24-27 квітня 2018 р. ): У 2 т. -Т.2.- К. : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. - С.195

  Медведєва О.М. Проектна культура та знання як фактори виникнення небажаного розширення розроблюваного функціоналу в ІТ проектах в умовах невизначеності / Б.В. Осташевський, О.М. Медведєва // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.738-741

  Тарнавський Ю.А. Захист веб-систем на основі використання комп'ютерних тестів / Смоліженко Д.П, Тарнавський Ю.А. // Сучасні проблеми наукового забезпечення енергетики: матеріали ХVІ Міжнародної науково-практичної конференції аспірантів, магістрантів і студентів (м. Київ, 24-27 квітня 2018 р. ): У 2 т. -Т.2.- К. : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. - С.181

  Тарнавський Ю.А. Система енергетичного менеджмента на промисловому підприємстві / Шклярський Н.О., Тарнавський Ю.А // Сучасні проблеми наукового забезпечення енергетики: матеріали ХVІ Міжнародної науково-практичної конференції аспірантів, магістрантів і студентів (м. Київ, 24-27 квітня 2018 р. ): У 2 т. -Т.2.- К. : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. - С.214

  Доповнена реальність у сфері навчання / К.Г. Хазанжеєв, В.Д. Ризо, Р.С. Цибенко, І.О. Чернозубкін, М.В. Дворніченко // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.741-743

  Тарнавський Ю.А. Захист веб-систем на основі комп'ютерних тестів / Тарнавський Ю.А., Смоліженко Д.П, Михайлюк А.В. // Сучасні аспекти розробки програмного забезпечення: Збірник наукових праць V науково-практичної дистанційної конференції молодих вчених і фахівців з розробки програмного забезпечення, 15 травня 2018 р. - Черкаси: видавець Чабаненко Ю.А., 2018.- С.173

  Добришин Ю.Є. Методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи: для студентів сеціальностей 5.05010301 "Розробка програмного забезпечення" / 122 "Комп'ютерні науки" та 5.05010101 "Обслуговування програмних систем та комплексів" / 121 "Інженерія програмного забезпечення"/ Ю. Є. Добришин, І. О. Чернозубкін. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2018. - 32 с.

  Добришин Ю.Є. Методичні вказівки щодо проведення виробничої практики студентами: спеціальності 5.05010301 "Розробка програмного забезпечення" / 122 "Комп'ютерні науки" та спеціальності 5.05010101 "Обслуговування програмних систем та комплексів", 121 "Інженерія програмного забезпечення"/ Ю. Є. Добришин. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2018. - 18 с.

  Добришин Ю.Є. Методичні вказівки щодо виконання практичних завдань з навчальної практики (виробничо-технологічної практики) Частина 2: для спеціальності 5.05010301 "Розробка програмного забезпечення" / 122 "Комп'ютерні науки" та для спеціальності 5.05010101 "Обслуговування програмних систем та комплексів", 121 "Інженерія програмного забезпечення"/ Ю. Є. Добришин. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2018. - 18 с.

  Добришин Ю.Є. Методичні вказівки щодо виконання практичних завдань з навчальної практики (виробничо-технологічної практики) Частина 1: для спеціальності 5.05010301 "Розробка програмного забезпечення" / 122 "Комп'ютерні науки" та для спеціальності 5.05010101 "Обслуговування програмних систем та комплексів", 121 "Інженерія програмного забезпечення"/ Ю. Є. Добришин. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2018. - 28 с.

  Добришин Ю.Є. Методичні вказівки щодо виконання курсової роботи з дисципліни "Об'єктно-орієнтоване програмування": Для студентів спеціальностей 5.05010301 "Розробка програмного забезпечення" / 122 "Комп'ютерні науки" та для 5.05010101 "Обслуговування програмних систем та комплексів", / 121 "Інженерія програмного забезпечення"/ Ю. Є. Добришин. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2018. - 30 с.

  Кахута Н.Д. Формування математичних компетентностей студентів ВНЗ економічного профілю / Н.Д. Кахута // Історико-економічна освіта у формуванні компетентностей фахового економіста : матеріали круглого столу (25 квітня 2018 р): збірка тез /наук. ред. проф. І.Ф. Радіонової. - Київ: Університет "КРОК", 2018. - С.13-17

  Медведєва О.М. Організаційна структура електронного управління проектами / О.М. Медведєва, Н.Ю. Єгорченкова //Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць.-2018.-№33.-С.51-56

  Тимчук О.С. Оцінка ризиків кібербезпеки в умовах дефіциту інформації від експертів / О.С. Тимчук //Кібербезпека у системі національної безпеки України: пріоритетні напрями розвитку: збірник матеріалів наукового круглого столу (м. Маріуполь,26 квітня 2018 р.) / Маріупольський державний університет; уклад. Проценко О.Б., Меркулова К.В. - Маріуполь: МДУ, 2018. - С.29-31

  Міловідов Ю.О. Алгоритми і структури даних: навчальний посібник / Ю.О. Міловідов.– К.: Видавничий центр НУБіП України, 2018. - 200 с.

  The marketing strategy for making optimal managerial decisions by means of smart analytics / S. Kozlovskyi, L. Shaulska, A. Butyrskyi, N. Burkina, Yu. Popovskyi // Innovative Marketing. - 2018. - Vol 14. - Issue 4. - Pp. 1-18. - doi:10.21511/im.14(4).2018.01

  Фурман Т.Ю. Методики формування індексу економічного добробуту як базової характеристики рівня життя населення / Т.Ю. Фурман, Н.В. Буркіна // Інфраструктура ринку: електронний науково-практичний журнал. - 2018. - № 17. - С. 320-326

  Буркіна Н.В. Статистичне моделювання і прогнозування: робочий зошит для студентів всіх спеціальностей економічного факультету / Н.В. Буркіна. - Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2018. - 55 с

  Лукутин О.В. Agile как современная методология реализации деятельности в IT- сфере / О.В. Лукутин, А.И. Пилипенко // Тезисы докладов ХIV международной конференции «Управление проектами в развитии общества». Тема: Развитие компетенций проектного управления в условиях кризиса, Київ, 19-20 травня 2017 р. // ответственный за выпуск С.Д. Бушуев. – К: КНУБА, 2017, с. 127-128.

  Стативка Ю. І. Трипараметрична модель інформаційного впливу на гомогенну суспільну страту / Юрій Іванович Стативка // Сталий розвиток - ХХІ століття: управління, технології, моделі. Дискусії 2017: колективна монографія / Аверіхіна Т.В., Адамець Т.П., Андерсон Н.В. [та ін.]; НТУУ / Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського/; Інститут телекомунікацій та глобального інформаційного простору НАН України; Вища економіко-гуманітарна школа / за наук. ред. проф. Хлобистова Є.В. - Київ, 2017. - С. 546 українською мовою; № протоколу метод. ради 3; дата 26.04.2017

  Кириченко В.В., Лесина Е.В. Об особенностях применения динамических систем в алгоритмах защиты данных // Проблеми автоматизації та управління. – 3 (59), 2017. – С. 26-32.

  Медведєва О.М. Метод системно-цілістного моделювання активності зацікавлених сторін для задач управління взаемодією (на прикладі проектної діяльності) / О.М. Медведєва // Управління проєктами та розвиток виробництва: Зб. наук. пр. - Луганск: вид-во СНУ ім. В. Даля (Сєвєродонецк), 2017. - №4(64). - С. 73-107.

  Рач В.А. Профиль доктора философии по специализции «Управление проектами и программами» / В.А. Рач, Е.М. Медведева// Матеріали XIV міжнар. науково-практ.конф. «Управління проектами у розвитку суспільства» - Київ, КНУБА, 2017. - С.170-173

  Маталигіна Л. М. Заголовки новин у друкованих іспанських ЗМІ: лексико-стилістичний та граматичний аспекти / Л. М. Маталигіна, Н. Ю. Стативка, Ю. І. Стативка. // Проблеми семантики слова, речення та тексту. - Київ: Логос, 2017. - №38. - С. 107-111.

  Добришин Ю.Є. Адміністрування програмних систем і комплексів: методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт /Ю.Є. Добришин .- К.:Університет економіки та права «КРОК», 2017. – 40 с.

  Добришин Ю.Є. Адміністрування програмних систем і комплексів: методичні вказівки для виконання практичних занять / Ю.Є. Добришин. – К.: Університет економіки та права «КРОК, 2017. – 49 с.

  Добришин Ю.Є. Методичні рекомендації для виконання практичних занять з дисципліни «Бази даних/Організація баз даних» для студентів спеціальностей 121 «Інженерія програмного забезпечення» та 122 «Комп’ютерні науки»/ Ю. Є. Добришин. – Київ: Університет економіки та права «КРОК», 2017. – 130 с.

  Kyrychenko V.V. Application of dynamic systems for encoding data in telecommunication channels/ Kyrychenko V.V., Lesina Ye.V. //Electronics & Control Systems. – 2017.-3 (53). – P. 11-16.

  Kyrychenko V.V. Visual simulation of chaotic dynamics of gyroscope/ Kyrychenko V.V., Lesina Ye.V. // International Conference Differential Equations, Mathematical Physics and Applications (October 17–19, 2017, Cherkasy, Ukraine): Book of Abstracts. – Vinnytsia: Vasyl’Stus Donetsk National University, 2017.- P.37-38.

  Kyrychenko V.V. The inversion of dynamic systems in problems of information protection /Kyrychenko V.V., Purdik N.V., Zasikan А.О. // Матеріали XIII Міжнародної Науково-Технічної Конференції “Авіа-2017” (Київ, 19-21 квітня, 2017). Київ, 2017.- P. 9.16-9.18

  Rach V. Method to Create Personal Profile of the Project Team Candidate by the Criteria of Well-being Based on Ranking Procedures/Valentyn Rach, Ikenna Osakwe// International Journal Of Innovative Research & Development.-2017.- Volume 6, Issue 12. – P. 219-232 DOI: 10.24940/ijird/2017/v6/i12/120374-284704

  Дворниченко М.В. Нечёткая модель экспертной системы обработки новостных лент для выявления негативных социальных манипуляций / М.В. Дворниченко // Управління проектами та розвиток виробництва: Зб.наук.пр. – Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля (м. Сєвєродонецьк), 2017. – №1(61). – С. 117-121.

  Рач В.А. Кількісні методи ресурсно-часового оцінювання в гнучкій методології розробки програмного забезпечення / В.А. Рач, А.І. Пилипенко // Управління проектами та розвиток виробництва: Зб.инаук.ипр. – Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля (м. Сєвєродонецьк), 2017. – №1(61). – С. 62-71.

  Добришин Ю.Є. Питання ефективності застосування автоматизованих інформаційних систем управління навчальним закладом / Ю. Є. Добришин, І. О. Чернозубкін // Вчені записки Університету «КРОК».Серія "Економіка". - 2017. - Вип. 47. - С. 122-129

  Tymchuk O. Information security risk assessment model based on computing with words O.Tymchuk, M. Iepik, A. Sivyakov// Mendel.- 2017.-V.23,Is.1.-Pp.119-124

  Міловідов Ю.О. Піхдід до розробки графічного інтерфейсу користувача в середовищі Unity для мобільних пристроїв / Ю.О. Міловідов //Глобальні та регіональні проблеми інформатизації в суспільстві і природокористуванні 2017: Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (22-23 червня 2017).-К.: НУ біоресурсів і природокористування, 2017

  Баранова Т.А. Методичні вказавки до виконання лабораторних робіт з дисциплін «Основи програмування» / Т.А. Баранова, Ю.О. Міловідов.-К.: Видавничий центр НУБіП, 2017. - 157 с.

  Milovidov Y. Requirement analysis of user interface components framework for mobile devices / Y. Milovidov //Information Model and Analysis.-2017.-V.7, №2.

  Зайцева Е.Є. Використання системного аналізу для оптимізації управління транспортною системою / Е. Є. Зайцева, К. В. Меркулова // Проблеми інформаційних технологій. - 2017. - № 2. - С. 70-75.

  Математичні основи та технології системного аналізу: навчальний посіб. / Ю. Є. Коляда, К.В. Меркулова, Е.Є. Зайцева [та ін.]; Маріуп. держ. ун-т. - Маріуполь : Крок, 2017. - 221 с.

  О методе адаптивной коррекции угловых скоростей твердого тела с использованием матрицы чувствительности/ А.Н. Башняков, В.В. Пичкур, А.А. Полищук, Я.Н. Линдер // Веснік Брэсцкага універсітэта. Серия 4. Фізика. Матэматыка. - 2017. - №2. - С.58-63.

  Башняков О.М. Застосування методу адаптивної ідентифікації параметрів до задачі корекції кутових швидкостей твердого тіла/О.М. Башняков, В.В. Пічкур, О.А. Поліщук // Математика. Інформаційні технології. Освіта: матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції (5-7 червня 2017 р.). - Луцьк:Світязь, 2017. - С.10.

  Башняков О.М. Про метод адаптивної ідентифікації параметрів з використанням матриці чутливості/ О.М. Башняков, В.В. Пічкур, О.А. Поліщук // Dynamical systems modelling and stability investigation: XVIII International Conference. Abstracts of conference reports (May 24-26, 2017). - K.: КНУ імені Тараса Шевченка, 2017. - С.158.

  Буркіна Н.В. Економічні та соціальні наслідки трудової еміграції в Україні / Н.В. Буркіна, К.В. Сапун // Економіка і організація управління. - 2017. - №4. - С. 56-64

  Burkina N.V. Surver of regional risk assessment techniques / N.V. Burkina // Збірники наукових праць професорсько-викладацкого склада ДонНУ імені Василя Стуса. - 2017. - С. 16-17

  Гнідунець Д.В. Статистичне дослідження динаміки туристичних потоків України за 2000–2016 рр. / Д.В. Гнідунець, Я.В. Гуменюк, Н.В. Буркіна // Вісник студентського наукового товариства ДонНУ імені Василя Стуса. - 2017. - №-9. - Т.1. - С. 105-110

  Burkina N. Methodology of regional economic risk analysis / N. Burkiba // Економіка і організація управління. - 2017. - №1. - С. 69-76

  Третяк Р. О. Модуль відображення та редагування векторної графіки ГІС / Р. О. Третяк ; Новітні технології. Збірник наукових праць.- ПВНЗ "Університет новітніх технологій", місто Київ, 2016.- №1(1). - с. 80

  Стативка Ю.І. Побудова мінімального трансдьюсера парадигми слова для системи генерування текстів / Ю.І. Стативка // Юриспруденція та проблеми інформаційного суспільства: матеріали проблемно-наукової міжгалузевої конференції, 25 - 27 травня 2016 р. - Надвірна - Яремче, 2016. C. 134-137.

  Борулько Н.А. Многослойность и гибридность в мягком управлении рисками проекта / Н.А. Борулько // Управління проектами та розвиток виробництва. - 2016. - №4(60). - С. 115-136.

  Борулько Н.А. Не-факторы как информационная основа определения вероятности, правдоподобия и возможности при мягком управлении рисками проекта // Управління проектами та розвиток виробництва. - 2016. - №3(59). - С. 92-108.

  Добришин Ю.Є. Модель прогнузування виробничої діяльності підприємства на основі індексу сезонності / Ю. Є. Добришин // Українські перспективи у світовому розвитку : матеріали Науково-практичної конференції (Київ, 4 листопада 2016 року).- Київ: Університет економіки та права "КРОК", 2016.-С.442-445

  Gladun A. Use of Ontological Analysis as an Instrument of Knowledge Recognition in Complex Virtual Research Environments / J. Rogushina, A. Gladun, J. Schreurs, A.-B. Salem //International Journal for e-Learning Security (IJeLS).- New-York, 2016.- Volume 6

  Гладун А.Я. Застосування онтологічного аналізу для оцінювання компетентності фахівців з розробки національних стандартів / А. Я. Гладун, Ю. В. Рогушина //Системні дослідження та інформаційні технології.- 2016.- № 4. - С. 36-46

  Гладун А.Я. Онтологічний аналіз у Web / А. Я. Гладун, В. В. Осадчий, Ю. В. Рогушина, С. М. Прийма.- Мелітополь: МДПУ ім. Б.Хмельницького, 2016. - 407 c.

  Гладун А.Я. Онтологічний підхід до проблем підвищення якості розроблення національних стандартів в України / А. Я. Гладун, Ю. В. Рогушина //Стандартизація, сертифікація, якість .- 2016.- №2. - C. 19-28

  Курбацкий А.Н. Онтологическое представление информационных объектов, моделей и сервисов в Web of Things / А.Н. Курбацкий, А.Я. Гладун, А.А. Андрушевич // Проблеми інформатизації та управління. - 2016. - №4(вип.48). - C. 28-41

  Хала К.О. Таксономія міжнародних стандартів з інформаційної безпеки / К. О. Хала, А. Я. Гладун // Стандартизація, сертифікація, якість .- 2016.- №4. - C. 32-44

  Чумаченко С. М. Підхід до оцінки ризику виникнення пожеж на торфовищах Київської області і вироблення шляхів його зниження з використанням методу аналітичних мереж. / С. М. Чумаченко, Троцько В. В. // Актуальні проблеми моделювання ризиків і загроз виникнення надзвичайних ситуацій на об'єктах критичної інфраструктури : ІІ Міжнародна науково-практична конференція ( 26.05.2016). - Київ:УкрНДІЦЗ, 2016

  Kyrychenko V.V. Analysis of the Gyroscope Motion in the Canonical Variables Andoyer-Deprit/ Kyrychenko V.V., Veselovskaya V.G. // Proceedings of 2016 IEEE 4th International Conference “Methods and Systems of Navigation and Motion Control”. – 2016. – P. 80-83

  Задерей Н.М. Інновації в використанні інформаційних технологій в освіті / Н. М. Задерей, І. Ю. Мельник, Г. Д. Нефьодова // Інформаційні технології в культурі, мистецтві, освіті, науці, економіці та бізнесі: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (21.04.2016).-К.: ВЦ КНУКіМ,2016.- ч.1. - C. 74-78

  Задерей Н.М. Сучасні підходи до STEM навчання в університетській освіті / Н. М. Задерей, І. Ю. Мельник, Г. Д. Нефьодова // Scientific journal "Virtus".- 2016.- 2. - С. 152-155

  Задерей Н.М. Сучасні тенденції у вивченні математики. / Н. М. Задерей, І. Ю. Мельник, Г. Д. Нефьодова // XVII Міжнароднf наукова конференція ім. М.Кравчука (19.05.2016) .- К.: НТУУ “КПІ”, 2016.- т.3. - C. 240-243

  Мельник І.Ю. Інформаційні потреби сучасного суспільства / І. Ю. Мельник, О. О. Каханович // Інформаційна освіта та професійно-комунікативні технології ХХІ століття: Метеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції (08.09.2016).- Одеса: ОНПУ, 2016. - С. 351-355

  Мельник І.Ю. ІТ - рішення в системі управління навчанням у сфері культури / І. Ю. Мельник // Українська культура: перспективи євроінтеграції. Інноваційні процеси в сучасній культурі: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (07.04.2016).- К.: ВЦ КНУКіМ, 2016. - С. 27-30

  Мельник И.Ю. Новые технологии и инновации как средство виртуальной коммуникации молодежи Украины и Польши / И. Ю. Мельник, K. Augusta // Zeszyty naukowe/ Uczelnia Warszawska im. Marii Sklodowskiej-Curie.- 2016.- Nr 1(51). - P. 235-246

  Мельник І.Ю. Процесна модель управління сучасним університетом / І. Ю. Мельник // Актуальні питання, проблеми та перспективи розвитку гуманітарного знання у сучасному інформаційному просторі: XII Міжнародної науково-практичної конференції (25.05.2016).- Рубіжне: ІХТ, 2016.- ч.1. - С. 152-154

  Мельник І.Ю. Управління змінами в сучасному університеті / І. Ю. Мельник // Людина віртуальна: нові горизонти: Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (30.03.2016) .- Рубіжне: ІХТ,2016. - С. 93-95

  Медведева Е.М. ИТ-проекты как фронт развития управления проектами / Е.М. Медведева // Управління проектами у розвитку суспільства: матеріали ХІIІ міжн. наук.-практ. конференції (12-13 травня 2016 р.).- Київ: КНУБА, 2016

  Тимчук О.С. Модель оценки контрмер в системах информационной безопасности / О.С. Тимчук, А.С. Сивяков // Інформаційно- керуючі системи на залізничному транспорті.-2016.-Т.4.-С.38-39

  Рач В.А. Способ мышления как отличительная характеристика управления проектами "на поле менеджмента"/ В.А. Рач // Управління проектами у розвитку суспільства: Тези доповідей ХІІІ міжнародної конференції (Київ, 13.05.2016). Тема конференції: Проекти в умовах глобальних загроз, ризиків і викликів.- Київ: КНУБА, 2016. - С. 211-214.

  Рач В.А. Темпоральні критерії оцінювання економічної безпеки вищих навчальних закладів як інноваційних проектно-орієнтованих суб'єктів господарювання / В.А. Рач, О.В. Бірюков, А.І. Пилипенко // Управління проектами та розвиток виробництва.- 2016. - №1(57). - С. 119-136.

  Башняков О.М. Метод адаптивної корекції кутових швидкостей твердого тіла за дискретними вимірами орієнтації / О.М. Башняков, В.В. Пiчкур, О.А. Полiщук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія фізико-математичні науки. - 2016. - №3. - С.61-64

  Башняков О.М. Про числовий метод параметричної оптимізації з використанням функції чутливості в задачі оптимального керування/О.М. Башняков, В.В. Пічкур, О.А. Поліщук // Международная летняя математическая школа памяти В. А. Плотникова (12-17 сентября 2016 р.). - Одесса: Астропринт, 2016. - С.22.

  Буркіна Н.В. Пошук кредитної стратегії поведінки банків в умовах кризи за допомогою непараметричних методів дослідження / Н.В. Буркіна, М.А. Наукмова // Актуальні Проблеми Економіки. - 2016. - № 1. - С. 340-348

  Medvedieva E. The study of cultural and business context of the P2M implementation in Ukraine / E. Medvedieva // Global Journal of Advances Research: Scholary Peer Review Publishing System, 2015. - 2(5). - 855-864. Available at: http://www.gjar.org.

  Рач В.М. Комунікаційно-знаннєва онтологія формування мисленнєвої НІКС-методології менеджерів проектів / В.А. Рач, О.М. Медведєва // Управління проектами та розвиток виробництва: Зб.наук.пр. - Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля, 2015. - №4(56). - С. 109-123.

  Стативка Ю.І. Мовні технології як безпековий ресурс в умовах інформаційної війни / Ю.І. Стативка // Держава у теорії і практиці українського націоналізму: матеріали VІ Всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю, 26 -27 червня, Івано-Франківськ, 2015 р. - Івано-Франківськ: Місто НВ, 2015. - С.452-459.

  Борулько Н.А. Cоотношение понятий "риск", "непрерывность", "неопределенность" и "устойчивость" в управлении проектами / Н.О. Борулько // Компетентностное управление проектами развития в условиях нестабильного окружения: XII Международная научно-практическая конференция (22-23 мая 2015). - КНУБА. - Киев. - 2015.

  Борулько Н.А. От мягкого проекта к мягкому управлению: тенденции и перспективы / Н.О. Борулько // Управление проектами: состояние и перспективы: Матеріали ХІ міжн. Наук.-пр. конференції. - М.: НУК, 2015.

  Борулько Н.А. Структуризация проблемы мягкого управления рисками в проектах / Н.А. Борулько // Управління проектами та розвиток виробництва. - 2015. - №2(54). - С. 95-106.

  Добришин Ю.Є. Групування помилок програмного забезпечення з різним поєднанням дефектів у технологічні подібні групи / Ю.Є. Добришин // Вплив інформаційно-телекомунікаційних технологій на економічний ріст держави: Зб. матеріалів наук.-практ. конф. – К.: Державний Університет телекомунікацій, 2015. – Т. ІІІ: Розвиток інформаційних технологій. – С. 37.

  Добришин Ю.Є. Криміналістичне забезпечення розслідування комп’ютерних злочинів / Ю.Є. Добришин, В.В. Семенов // Сучасні криміналістичні експертизи в розслідуванні злочинів: матеріали кругл. столу (Київ, 25 лютого 2015). – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2015. – С. 56.

  Добришин Ю.Є. Проблеми підготовки кадрів з питань комп’ютерного забезпечення правозастосовної діяльності/ Ю.Є Добришин., В.В. Семенов // Теоретичні та практичні проблеми застосування цивільного та господарського законодавства: Збірник наукових матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (09 квітня 2015 р.). – К.: Університет економіки та права «КРОК», 2015.- С. 97-98

  Добришин Ю.Є. Теоретико - практичні основі прогнозу виробничого процесу /Ю.Є. Добришин// Економіка України: шляхи виходу із кризи: зб. тез доп. міжвузівської студ. конференції (11 грудня 2015 р.).-К.: Університет економіки та права «КРОК», 2015. – С. 92

  Буй Д.Б. Відношення конфінальності, передпорядки та порядки, семантика фрази ORDER BY запитів SQLподібних мов / Д.Б. Буй, Н.Д. Кахута, О.В. Шишацька // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія "Фізико-математичні науки". - 2015. - №4. - С. 88-95

  Кахута Н.Д. Українська мова як інструмент національної освіти та науки / Н.Д. Кахута // Економічна теорія та освіта ХХІ століття: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 25 вересня 2015 року). - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2015. - С. 21-24

  Теоретико-множинні основи табличних баз даних: навчальний посібник / Д. Б. Буй, Н.Д. Кахута, В.Н. Редько, Н.М. Сільвейструк. - Київ : Київський університет, 2015. - 135 с

  Чернозубкін І.О. Спосіб розширення можливостей комп'ютерної бази навчального закладу за рахунок віртуалізації / І. О. Чернозубкін // Вища школа.-2015.- №4-5.-С.65-76

  Медведєва О.М. Інноваційна активність та інноваційний потенціал як характеристики середовища проектів та програм розвитку / О.М. Медведєва // Управління проектами у розвитку суспільства:матеріали ХІІ міжн. наук.-практ. конференції (22-23 травня 2015 р.).- Київ: КНУБА,2015.- С.173-174.

  Медведєва О.М. Ціннісно-орієнтоване управління взаємодією в проектах: монографія / О.М. Медведєва. - Сєвєродонецьк: Вид-во СНУ ім. В.Даля, 2015. - 242 с.

  Петренко Т.Г. Нечеткая муравьиная система для решения задачи о рюкзаке / Т. Г. Петренко, О. С. Тимчук, Д. Д. Куценко // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. - 2015. - № 5. - С. 44-47.

  Тимчук О.С. Нечітка модель оцінки ризиків web-додатка / О. С. Тимчук // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. - 2015. - Вип. 165. - С. 68-70.

  Модель сенсорної пам'яті інтелектуальної машини з механізмами узагальнення та абстрагування /А.О. Каргін, О.С. Тимчук, К.О. Ісаєнков, Г.Б. Галич //Системи озброєння і військова техніка.- 2015.-№3.-С.85-88

  Рач В.А. Концептуальна модель формування змісту програм з підготовки докторів філософії / В. А. Рач, О. М. Медведєва // Вища школа. - 2015. - № 4/5. - С. 38-50

  Медведева Е.М. Проекты в сфере IT как разновидность мягких проектов / Е.М. Медведева // Управління проектами та розвиток виробництва.- 2015. - №2(54). - С. 112-124.

  Зайцева Е.Є. Оптимальне управління в лінійних Max-Plus системах / Е.Є. Зайцева, В.В. Поцепаєв // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: Обчислювальна техніка та автоматизація. – 2015. – № 1(28). – С. 72-79.

  Burkina N. Studyng risk models of financial organizations / N. Burkina, M. Naymova // The genesis of genius. - 2015. - Vol 2. - Iss. 2. - Pp. 50-53

  Burkina N.V Finding the reliability rating of the Ukrainian insurance companies using cluster analysis and CCR models / N.V. Burkina, M.A. Naumova // International scientific and practical conference: Economics, management, law: problems and prospects. Vol. 2. - Agenda Publishing House, Coventry, United Kingdom, 2015. - Pp. 195-198

  Тарнавський Ю.А. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів напряму підготовки 6.050101 «Комп’ютерні науки» програм професійного спрямування «Інформаційні технології проектування», «Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг» // Технології захисту інформації [Електронний ресурс] / НТУУ «КПІ»; уклад. Ю.А.Тарнавський. – Електронні текстові дані (1 файл: 81,4 Кбайт). – К.: НТУУ «КПІ», 2014. – 31 с. – Назва з екрана. – Доступ: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/7434

  Тарнавський Ю.А., Петрова М.Д. Модуль захисту програмного забезпечення від несанкціонованого використанння // Тези доповідей ХIІ Міжнар. наук.-практ. конф. аспірантів, магістрів і студентів «Сучасні проблеми наукового забезпечення енергетики» (Київ, 23–25 квіт. 2014 р.). – К.: НТУУ «КПІ», 2014. – С. 90.

  Тарнавський Ю.А., Дмитришак М.І. Інструментальні засоби створення конструктивних креслень геологічних перерізів за даними георадару // Тези доповідей ХIІ Міжнар. наук.-практ. конф. аспірантів, магістрів і студентів «Сучасні проблеми наукового забезпечення енергетики» (Київ, 23–25 квіт. 2014 р.). – К.: НТУУ «КПІ», 2014. – С. 89.

  Тарнавський Ю.А., Данилова О.А. Розробка криптопровайдера для алгоритму блокового симетричного шифрування ДСТУ ГОСТ 28147:2009 // Тези доповідей ХIІ Міжнар. наук.-практ. конф. аспірантів, магістрів і студентів «Сучасні проблеми наукового забезпечення енергетики» (Київ, 23–25 квіт. 2014 р.). – К.: НТУУ «КПІ», 2014. – С. 88.

  Тарнавський Ю.А., Сич А.В. Інструментальні засоби захисту Web-контенту // Тези доповідей ХIІ Міжнар. наук.-практ. конф. аспірантів, магістрів і студентів «Сучасні проблеми наукового забезпечення енергетики» (Київ, 23–25 квіт. 2014 р.). – К.: НТУУ «КПІ», 2014. – С. 91.

  Тарнавський Ю.А., Филонич О.В. Програмні засоби аналізу геологічного складу ґрунтів за даними георадарних досліджень // Тези доповідей ХIІ Міжнар. наук.-практ. конф. аспірантів, магістрів і студентів «Сучасні проблеми наукового забезпечення енергетики» (Київ, 23–25 квіт. 2014 р.). – К.: НТУУ «КПІ», 2014. – С. 92.

  Тарнавський Ю.А., Филонич О.В. Автоматизація обробки радіолокаційних даних при інженерно-геологічних вишукуваннях в зоні промислового майданчика // Енергетика: економіка, технологія, екологія. – 2014. – № 3.

  Борулько Н.А. Лингвистические особенности применения термина "непрерывность" в контексте риска и неопределенности проектной деятельности / Н.А. Борулько // Управління проектами та розвиток виробництва. - 2014 - №4(52). - С. 77-84.

  Борулько Н.О. Непрерывность, как индикатор эффективности управления проектами в условиях повышенного риска / Н.О. Борулько // Актуальні проблеми сучасної наукової думки: матеріали Науково-практичної конференції молодих учених (Київ, 14 листопада 2014 року). – К.: Університет економіки та права «КРОК», 2014. - С. 267-268

  Борулько Н.О. Управление рисками в управлении проектами в контексте PMBoK 5 / Н.О. Борулько // Управління проектами і розвиток суспільства: Матеріали ХІ Міжнародної наук.-практ. конф. (Київ, 23-24 травня 2014р.). - К.: КНУБА, 2014. - С. 32-34.

  Борулько Н.О. Управление рисками как элемент обратной связи в системной модели управления проектами / Н.О. Борулько // Управление проектами: инновации, нелинейность, синергетика: Матеріали V международной научно-практической конференции магистрантов, аспирантов и научных работников (Одесса, 12 - 13 декабря 2014 года) / Одесская государственная академия строительства и архитектуры. - Одесса. - 2014

  Борулько Н.О. Установление направления развития области знаний "Управление рисками проекта" на основе выявления семантических различий PMBOK 4 и PMBOK 5 / Н.О. Борулько // Стан та перспективи розвитку соціально-економічних систем в епоху економіки знань: матеріали IІІ Міжнародної наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (Луганськ, 24-26 квітня 2014 р.) / за заг. ред. В.А. Рач. - Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля. - Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля, 2014. - 390 с.

  Рач В.А. Управление рисками проекта: общее и различия PMBOK 4 и PMBOK 5 / В.А.Рач, Н.А. Борулько // Управління проектами та розвиток виробництва. - 2014. - № 1 (49). - С. 5 - 16.

  Кахута Н.Д. Математичні основи реляційних баз даних. Частина 1: зображення основних табличних операцій/ Н.Д. Кахута // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія «Математичне моделювання. Інформаційні технології. Автоматизовані системи управління».-2014.- т. 24, №1105.-С. 75-84

  Кахута Н.Д. Математичні основи реляційних баз даних. Частина 1: зображення основних табличних операцій/ Н.Д. Кахута // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія «Математичне моделювання. Інформаційні технології. Автоматизовані системи управління».-2014.-т.25, №1131.-С.106-117

  Зеленая ИТ-ииженерна. В 2-х томах. Том 2. Системы, индустрия, социум: лекционный материал /В.С. Харченко, Ю.Л. Поночовный, Н.Д. Кахута [и др.]; под ред. В.С. Харченко. - Харьков: Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского «ХАИ», 2014. -688 с.

  Добришин Ю.Є. Методичні рекомендації щодо виконання дипломного проекту (роботи) для здобувачів вищої освіти за напрямком підготовки 6.050101 «Комп’ютерні науки» зі спеціальностей 5.05030101 «Розробка програмного забезпечення», 5.05010101 «Обслуговування програмних систем та комплексів»/І.О. Чернозубкін, Ю.Є. Добришин. - Київ:Університет економіки та права «КРОК», 2014.- 34 с.

  Чернозубкін І.О. Дипломний проект (робота) молодшого спеціаліста: методичні рекомендації щодо виконання дипломного проекту (роботи) для здобувачів вищої освіти за напрямом підготовки 6.050101 «Комп’ютерні науки» зі спеціальностей 5.05030101 «Розробка програмного забезпечення», 5.05010101 «Обслуговування програмних систем і комплексів»/ І.О. Чернозубкін, Ю.Є. Добришин. – К.: Університет економіки та права «КРОК», 2014. – 34 с.

  Троцько В.В. Уточнення понятійного апарату з питань оцінювання рівня воєнної загрози національній безпеці України / В. В. Троцько, О. В. Левченко, І. В. Василенко // Наука і оборона. - 2014. - № 2. - С. 16-19

  Троцько В.В. Підхід до оцінки воєнно-політичної обстановки мирного часу з використанням індикаторів / В. В. Троцько, І. В. Балик, І. В. Василенко // Вісник воєнної розвідки. - 2014. - № 33. - С. 106-111

  Чернозубкін І.О. Методика моніторингу надзвичайних ситуацій соціального характеру / І. О. Чернозубкін // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2014. - Вип. 36. - С. 229-237

  Чернозубкін І.О. Навчальна практика (Оператор комп’ютерного набору) / І. О. Чернозубкін.- К.:Університет економіки та права "КРОК", 2014. - 28 с.

  Чернозубкін І.О. Навчальна практика (демонстратор-консультант з продажу інформаційно-комунікаційного обладнання) / І. О. Чернозубкін.- К.: Університет економіки та права "КРОК", 2014. - 24 с.

  Петренко Т.Г. Модель интеллектуального игрового гоночного контроллера на основе нечетких множеств второго типа / Т. Г. Петренко, О. С. Тимчук, М. Б. Присяжный // Проблеми інформаційних технологій. - 2014. - № 1. - С. 267-273.

  Петренко Т.Г. Модель представления дискретных интервальных нечетких логических систем второго типа / Т.Г. Петренко, О.С. Тимчук // Системи обробки інформації. -2014. - Вип. 2. - С. 184-188.

  Петренко Т.Г. Модель эмоционального состояния пользователя человеко-машинных систем /Т.Г. Петренко, О.С. Тимчук //Електротехнічні та комп'ютерні системи.- 2014.- №13.-С.152-159

  Рач В.А. Методологические метрики науки управления проектами / В. А. Рач // Управління проектами та розвиток виробництва. - 2014. - № 3(51). - С. 18-26.

  Рач В.А. Качество - центральная категория проектной деятельности / В. А. Рач // Управління проектами: стан та перспективи: матерiали Х Мiжнародної науково-практичної конференції. - Миколаїв НУК. - 2014. - С. 240-242

  Rach V. Temporal evaluation criteria of project-oriented socio-economic and technical systems development / V. Rach, Masaud. Sultan // Teka Komisji Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa. - 2014. - V. 14. - № 2

  Зайцева Е.Є. Методи і моделі оперативно-диспетчерського управління рухом кар'єрного автомобільного транспорту : автореф. дис. … канд. техн. наук : 05.13.06 / Е. Є. Зайцева, Донец. нац. ун-т.– Вінниця, 2014.– 20 с.

  Буркина Н.В. Применение непараметрических методов исследования для определения степени надежности украинских банков / Н.В. Буркина, М.А. Наумова // Бизнес Информ. – 2014. – №3. – C. 104–109.

  Буркина Н.В. Расчет рейтинга банков Украины с использованием непараметрических методов исследования / Н.В. Буркина, М.А. Наумова // Научная инженерия и экономическая парадигма современного общества: Международный научно-практический конгресс экономистов и юристов. - 2014. - С. 242-246

  Добришин Ю.Є. Тимчасовий регламент надання послуг з технічного обслуговування та супроводу програмно-апаратного комплексу Єдиного державного реєстру громадян, які потребують поліпшення житлових умов / Ю.Є. Добришин. – К.: Публічне акціонерне товариство «КП ОТІ», 2013. – 55 с.

  Добришин Ю.Є. Тимчасовий регламент надання послуг з технічного обслуговування та супроводу ПАК ЄДРКО/Ю.Є.Добришин //Публічне акціонерне товариство «КП ОТІ» - Київ - 2013 - 34 с.

  Добришин Ю.Є. Технологічна інструкція з обслуговування програмно-технічних комплексів «Автоматизоване робоче місце оператора автоматизованої системи Єдиного державного реєстру громадян, які потребують поліпшення житлових умов»/Ю.Є. Добришин //Публічне акціонерне товариство «КП ОТІ» - Київ - 2013- 55 с.

  Стативка Ю. І. Лематизація ад'єктивів / Ю. І. Стативка, Г. Ю. Войтікова, Л.М. Маталигіна // Сучасні тенденції розвитку інформаційних технологій в науці, освіті та економіці : матеріали VIІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 11 - 12 квітня 2013 р. - Луганськ, 2013, С. 94-96.

  Чернозубкін І.О. Системний аналіз інформаційного суспільства / І. О. Чернозубкін // Розвиток інформаційного суспільства: В 10-ти томах. Т.10: Інформаційно-комунікаційні аспекти міжнародної та національної безпеки: колективна монографія /за наук.ред. Д.І. Ткача. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2013. - С.52-69

  Чернозубкін І.О. Основи інформатизації суспільства: комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни / І. О.Чернозубкін.- Університет економіки та права «КРОК», 2013. - 90 с.

  Чернозубкін І.О. Рекомендації щодо застосування національних стандартів під час розробки інформаційних систем / І. О. Чернозубкін //Сучасні тенденції розвитку інформаційних технологій: Зб наук праць.- Ун-т «КРОК», 2013.- Вип. 2. - С.152-159

  Кігель В.Р. Моделювання переважень ООР у недетермінованих ситуаціях прийняття фінансових рішень / В. Р. Кігель// Розвиток інформаційного суспільства: В 10-ти томах. Т.10: Інформаційно-комунікаційні аспекти міжнародної та національної безпеки: колективна монографія /за наук.ред. Д.І. Ткача. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2013. - С.313-341

  Гречко В.О. Разработка Web-интерфейса для метода прогнозного графа / В. О. Гречко, А. В. Гречко, А. С. Коваленко, О. И. Шаров //Сучасна інформатика: Проблеми, досягнення та перспективи розвитку: матеріали міжнародної конференції (12 - 13 вересня 2013 р.).- К., 2013

  Кахута Н.Д. Загальна теорія бінарних відношень: проекція та відношення сумісності/ Д.Б. Буй, Н.Д. Кахута, Л.М. Сільвейструк // Вісник Київського Національного університету ім. Тараса Шевченка. Серія "Фізико-математичні науки". – 2013.-спецвипуск.– С. 50 – 55

  Буй Д.Б. Композиційна семантика SQL-подібних мов та суміжні питання / Д. Б. Буй, Н. Д. Кахута, О. В. Шишацька // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія "Фізико-математичні науки". - 2013. - Вип. 1. - С. 116-121

  Добришин Ю.Є. Технологічна інструкція з адміністрування програмно-технічних комплексів вузлів регіонального та місцевого рівнів Державної інформаційної системи реєстраційного обліку фізичних осіб та їх документування/Ю.Є. Добришин; Публічне акціонерне товариство «КП ОТІ». - Київ, 2013- 74 с.

  Добришин Ю.Є. Тимчасовий регламент обслуговування програмно-технічних комплексів вузлів регіонального та місцевого рівнів Державної інформаційної системи реєстраційного обліку фізичних осіб та їх документування/Ю.Є. Добришин; Публічне акціонерне товариство «КП ОТІ» (Редакція 3). - Київ, 2013.-60 с.

  Исследование эффективности параллельных алгоритмов сортировки для различных схем многопоточного слияния/Гречко В.О., Гречко А.В., Колбасин Н.И., Фальфушинский В.В. // Міжнар. конф. «Сучасна інформатика: проблеми, досягнення та перспективи розвитку». – Київ, 2013. – С. 189–190.

  Войтіков В.А. Алгоритми витягання лем в системах автоматичної обробки текстів / В. А. Войтіков, Ю. І. Стативка, Л.М. Маталигіна // Сучасні тенденції розвитку інформаційних технологій в науці, освіті та економіці : матеріали VIІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (11 - 12 квітня 2013 р.). - Луганськ, 2013.- С. 100-103.

  Методи побудови геологічних розрізів за даними георадара/ Глива В.А., Дмитришак М.І., Левченко Л.О., Тарнавський Ю.А., Филонич О.В. // Управління розвитком складних систем. – 2013. – № 16. – С. 171–174.

  Засоби підвищення електромагнітної безпеки при експлуатації обчислювальної техніки/ Глива В.А., Віднічук Т.В., Левченко Л.О., Тарнавський Ю.А. // Управління розвитком складних систем. – 2013. – № 16. – С. 133–137.

  Тарнавський Ю.А. Бібліотека функцій для реалізації поліномінального методу шифрування/ Ю.А. Тарнавський // Сучасні тенденції розвитку інформаційних технологій: зб. наук. пр. – К.: Ун-т «КРОК», 2013. – № 2. – С. 49–53.

  Тарнавський Ю.А. Методи побудови геологічних перерізів по даним георадара/Ю.А. Тарнавький // Автоматизація моніторингу стану довкілля у зоні впливу атомних електростанцій / [Лук’яненко С.О., Шаповалова С.І., Шульженко О.Ф. та ін.]; за заг. ред. Лук’яненка С.О., Шаповалова С.І. – К.: Видавничо-поліграфічне підприємство «ТЕКСТ», 2013. – С. 77–85.

  Тарнавський Ю.А. Основы прикладного программирования WPF-приложений / Ю. А. Тарнавський //Сучасні тенденції розвитку інформаційних технологій: зб. наук. пр.- К.: Університет економіки та права "КРОК", 2013. - С. 138–151.

  Медведєва О.М. Термінологічна система ціннісно-орієнтованого підходу до управління взаємодією в проектах/ О.М. Медведєва//Управління проектами: стан та персективи: Матеріали IХ наук.-практ. конф.(17–20.09. 2013, м. Миколаїв).–Миколаїв: НУК, 2013.-С.182-186

  Тимчук О.С. Модель управления поведением компьютерного персонажа / О.С. Тимчук, Т.Г. Петренко, В.В. Тараш // Информационно-управляющие системы на железнодорожном транспорте. - 2013. - № 1. - С. 32-35.

  Petrenko T. Adaptive Behavior Control Model of Non Player Character/ T. Petrenko, O. Tymchuk // Proceedings of the 15th International Conference on Computer Modelling and Simulation (UKSim-AMSS) (10-12 Apr. 2013).- Cambridge: United Kingdom, 2013. – P. 39-44.

  Петренко Т.Г. Выбор комфортного маршрута между точками на карте города на основе нечеткой информации / Т.Г. Петренко, О.С. Тимчук, А.А. Ершов // Збірник наукових праць Донецького інституту залізничного транспорту. - 2013. - № 33. - С. 26-34.

  Комп'ютерні мережі: Лабораторний практикум для студентів напряму підготовки 6.050101 "Комп'ютерні науки"/ уклад.: О. В. Чебанюк, Ю. О. Міловідов. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2013. - 84 с

  Основи програмування та алгоритмічні мови: Лабораторний практикум для студентів напряму підготовки 5.05010101 "Обслуговування програмних систем і комплексів", 5.05010301 "Розробка програмного забезпечення"/ уклад.: О. В. Чебанюк, Ю. О. Міловідов. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2013. - 104 с

  Міловідов Ю.О. Питання вибору мови для викладання основ програмування/ Ю.О. Міловідов // Сучасні тенденції розвитку інформаційних технологій: зб. наук. робіт / Ун-т економіки та права «КРОК». – К.: Ун-т «КРОК», 2013. – Вип. 2.

  Рач В.А. «Небезпека/ризик/криза» як тріадна сутність процесів розвитку в сучасній економіці / В. А. Рач // Управління проектами та розвиток виробництва. - 2013. - № 1(45). - С. 155-160.

  Рач В.А. Методологія системного підходу та наукових досліджень: підручник / В. А. Рач, О. В. Ігнатова, А. Ю. Борзенко-Мірошниченко. - Луганськ : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2013. - 251 c.

  Рач В.А. Особливості реєстрації та фінансування інноваційних та інвестиційних проектів, які реалізуються в рамках державної стратегії розвитку / В. А. Рач, О. В. Бірюков // Управління проектами та розвиток виробництва. - 2013. - № 3(47). - С. 56-75.

  Рач В.А. Модель підготовки фахівців з управління інноваційною діяльністю / В. А. Рач, О. В. Бірюков // Управління проектами та розвиток виробництва. - 2013. - № 4(47). - С. 22-31. - http://www.pmdp.org.ua/index.php/ru/2013/4-48-2013?id=1244

  Зайцева Е.Є. Інформаційна технологія управління рухом кар’єрного автотранспорту / Е.Є. Зайцева, В.Я. Воропаєва, І.П. Долгіх // Науковий вісник Чернівецького університету Серія: «Комп’ютерні системи та компоненти».- 2013. – Том 4, Вип.4. – C. 69-73.

  Буркина Н.В. Вовлечение студентов в партнерство при обучении матиматике посредством дистанционных ресурсов / Н.В. Буркина // Didactics of mathematics: Problems and Investigations. - 2013. - Issue 39. - С. 45-48

  Буркина Н.В. Анализ страхового рынка з Украины как части модели ее финансовой системы / Н.В. Буркина // Вісник Донецького національного університету. Серія В. Економіка і право. - 2013. - №2 . - С. 46-50

  Кравченко Ю.В. Метод поетапного зменшення потужності бази перестановочного багатогранника в дискретної оптимізації // Зб. наук. пр. Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова. – К.: ІПМЕ ім. Г.Є. Пухова, 2012. – Вип. 64. – С. 41–50.

  Козюра В.Д. Базовые модели комплексной системы защиты информации в корпоративных сетях /В.Д. Козюра, І.В. Піскун, В.А. Хорошко // Сучасний захист інформації, ДУІКТ: спецвипуск. – 2012. – С. 20–25.

  Кравченко Ю.В. Концепція забезпечення функціональної стійкості складних технічних систем / Ю.В. Кравченко // Моделювання та інформаційні технології. – 2012. – Вип. 63. – С. 86–89.

  Kirichenko V.V. Geometric analysis of a Hess gyroscope motion // Journal of Mathematical Sciences.-2012.- Vol. 180, No. 2, January. – P. 161-174

  Чернозубкін І.О. Інформаційний менеджмент: комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни / І. О.Чернозубкін.- К.:Університет економіки та права «КРОК», 2012. - 112 с.

  Чернозубкін І.О. Модель управління інформацією з використанням хмарних технологій в системі економічної безпеки підприємства / І. О. Чернозубкін //Зовнішня торгівля : Збірник наукових праць /Університет економіки та права "КРОК".- 2012.- Вип. 9. - С. 160-174.

  Чернозубкін І.О. Особливості управління інформацією суб’єкту господарювання з використанням комп’ютерних соціальних мереж / І. О. Чернозубкін //Вчені записки Університету «КРОК». Серыя "Економіка".- 2012.- Вип. 31. - С. 170-177.

  Чернозубкін І.О. Цивільний захист: комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни / І. О.Чернозубкін, М. Б. Сушак.- К.: Університет економіки та права «КРОК», 2012. - 125 с.

  Тимчук О.С. Перспективное направление развития вычислительного интеллекта в индустрии видеоигр / О. С. Тимчук // Проблеми інформаційних технологій. - 2012. - № 1. - С. 136-143.

  Міловідов Ю.О. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни "Введення до напряму Комп'ютерні науки" Модуль ІІ - Основи спеціальності: 6.050101 "Комп'ютерні науки"/ О. Ю. Міловідов. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2012. - 68 с.

  Міловідов Ю.О. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни "Введення в сучасні інформаційні технології": ОКР "бакалавр" за спеціальністю 6.050101 "Комп'ютерні науки"/ Ю. О. Міловідов. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2012. - 48 с.

  Чебанюк О.В. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни "Комп'ютерні мережі": ОКР "бакалавр" з спеціальності 6.050101 "Комп'ютерні науки"/ О. В. Чебанюк, Ю. О. Міловідов. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2012. - 44 с.

  Чебанюк О.В. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни "Операційні системи": ОКР "бакалавр" з спеціальності 6.050101 "Комп'ютерні науки"/ О. В. Чебанюк, Ю. О. Міловідов. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2012. - 42 с.

  Чебанюк О.В. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни "Програмування на Java": ОКР "бакалавр" з спеціальності "Комп'ютерні науки"/ О. В. Чебанюк, Ю. О. Міловідов. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2012. - 48 с.

  Чебанюк О.В. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни "Технології комп'ютерного проектування": ОКР "бакалавр" з спеціальності 6.050101 "Комп'ютерні науки"/ О. В. Чебанюк, Ю. О. Міловідов. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2012. - 53 с.

  Рач В.А. Сучасний погляд на систему економічної безпеки «держава-регіон-підприємство» як цілісного об’єкту безпекології / В. А. Рач // Управління проектами та розвиток виробництва. - 2012. - № 4(44). - С. 151-156.

  Рач В.А. Методологический инструментарий научного исследования в управлении проектами / В. А. Рач // Управління проектами та розвиток виробництва. - 2012. - № 4(44). - С. 5-13. - http://www.pmdp.org.ua/index.php/ru/component/content/article/42-2012/44/530-rach44-12

  Рач В.А. Системно-целостный метод графического представления результатов исследований в отдельных предметных областях (на примере области управления образовательными проектами) / В. А. Рач, А. Ю. Борзенко-Мирошниченко // Управління проектами та розвиток виробництва. - 2012. - № 2(42). - С. 152-163.

  Рач В.А. Модель жизненного цикла лечебного проекта / В. А. Рач, Султан Масауд // Вост.-Европ. журн. передовых технологий. - 2012. - № 1/10. - С. 23-25

  Рач В.А. Розробка механізму взаємодії зацікавлених сторін стратегії інноваційного розвитку регіонів у рамках концепції моделі «потрійна спіраль» / В. А. Рач, О. М. Медведєва, Ю. М. Батурінцев // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. - 2012. - № 14(185). Ч.1. - С. 379-384

  Rach V. Features of project analysis of the project portfolio of regional educational space / V. Rach, A. Borzenko-Miroshnichenko // Teka Komisji Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa. - 2012. - V. 12. - № 4. - P. 235-239

  Зайцева Е.Є. Визначення досяжності та керованості в дискретно-безперервних системах / Е.Є. Зайцева, В.І. Бессараб, А.О. Воропаєва // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: «Обчислювальна техніка та автоматизація». Випуск 22 (200). – 2012. – С. 17-22.

  Буркіна Н.В. Використання активних методів навчання в дистанційних курсах / Н.В. Буркіна // Теория и методика электронного обучения. - 2012. - Т.3. - №1. - С. 35-39

  Добришин Ю.Є. Тимчасовий регламент надання послуг з супроводження, технічного обслуговування, ремонту та адміністрування програмно-технічних комплексів вузлів регіонального та місцевого рівнів Державної інформаційної системи реєстраційного обліку фізичних осіб та їх документування (Редакція 2) / Ю.Є. Добришин. – К.: Публічне акціонерне товариство «КП ОТІ», 2011. – 80 с.

  Козюра В.Д., Піскун І.В., Хорошко В.А. Выбор момента времени для проведения операции воздействия на информацию // Інформаційна безпека людини, суспільства, держави, НА СБ України. – 2011. – № 2 (6). – С. 76–83.

  Козюра В.Д., Юрх Н.Г. Захист мовної інформації методами кодування з адаптивним передбаченням // Захист інформації, ДУІКТ. – 2011. – С. 28–34.

  Добришин Ю.Є. Тимчасовий регламент надання послуг з супроводження, технічного обслуговування, ремонту та адміністрування програмно-технічних комплексів вузлів/ Ю.Є. Добришин.- Київ, 2011. - 80 с.

  Петренко Т.Г. Пакет библиотек и среда поддержки нечетких дискретных интервальных логических систем второго типа / Т. Г. Петренко, О. С. Тимчук // Системи обробки інформації. - 2011. - Вип. 8. - С. 151-155.

  Петренко Т.Г. Определение когнитивного стиля пользователей компьютерных игр на основе интервальной нечеткой модели второго типа/Т.Г. Петренко, О.С. Тимчук //Бионика интеллекта.-2011.-№1.-С.70-74

  Выделение границ на изображении с использованием нечетких множеств второго типа /Т.Г. Петренко, И.Г. Сальков, О.С. Тимчук, А.А. Адамец // Проблеми інформаційних технологій.- 2011.-№10.-С.116-122

  Рач В.А. Побудова термінологічної системи форм організації наукового знання / В. А. Рач, О. В. Россошанська, О. М. Медведєва // Науковий світ. - 2011. - № 4. - С. 13-16

  Рач В.А. Модель опису людських ресурсів в проектах розвитку вищих навчальних закладів / В. А. Рач, О. О. Осік // Управління проектами та розвиток виробництва. - 2011. - № 2(38). - С. 142-151.

  Рач В.А. Особенности построения проектных сетей лечебных проектов / В. А. Рач, Масауд Султан // Управління проектами та розвиток виробництва. - 2011. - № 4(40). - С. 98-104. - http://www.pmdp.org.ua/index.php/ru/component/content/article/34-2011/40/339-v-a-rach-masaud-sultan

  Рач В.А. Структуризация схематической, системной и сервисной моделей проекта с позиций базовых положений триадной парадигмы управления проектами / В. А. Рач, Мохамед. Альатум // Управління проектами та розвиток виробництва. - 2011. - № 3(39). - С. 136-145.

  Россошанська О.В. Опис невідповідності станів інформованих елементів середовища діяльності для задач оцінки безпеки та взаємодії з позиції теорій нечітких множин та несилової взаємодії / О.В. Россошанська, О.М. Медведєва // Управління проектами та розвиток виробництва.- 2011. – №4(40). – С. 35-45.

  Рач В.А. Управління знаннями та інтелектуальна власність як компоненти системи економічної безпеки сучасних соціально-економічних систем / В. А. Рач, О. В. Россошанська, О. М. Медведєва // Проблеми підготовки фахівців з питань інтелектуальної власності, інформаційно-аналітичної та інноваційної діяльності в Україні: Матеріали ХІ Всеукраїнської науково-методичної конференції (Київ, 21-22 квітня 2011 р.). - К.: Інститут інтелектуальної власності Одеської національної юридичної академії в м. Києві, 2011. - С. 297-303

  Инновационное развитие: модель тройной спирали в контексте системно-целостного видения / В. А. Рач, О. М. Медведева, О. В. Россошанская, Евдокимова А. В. // Проблемы и перспективы инновационного развития экономики: материалыXVІ международной научно-практической конференции ( Алушта, 12 – 16 сентября 2011 г.). - Симферополь: ИТ АРИАЛ, 2011. - С. 156-163.

  Рач В.А. Гармонизация управления развитием: модели триадной целостности безопасной среды деятельности / В. А. Рач, Е. М. Медведева, О. В. Россошанская // Гармоничное развитие систем – третий путь человечества: коллективная монография. - Одесса, ООО "Институт креативных технологий", 2011. - С. 369-374

  Рач В.А. Сущность базовых терминов системологии с позиции управления: знаниями, компетентностями, проектным пространством развития / В. А. Рач, О. В. Россошанская, Е. М. Медведева // Наука и социальные проблемы общества: информатизация и информационные технологии: Сборник научных трудов VI Международной научно-практическойя конференции (Харьков, 25-25 мая, 2011 г.). - Харьков: Харьковский национальный ун-т радиоэлектроники, 2011. - С. 197-198

  Медведєва О.М. Опис станів інформованих елементів середовища діяльності для задач оцінки безпеки та взаємодії з позиції теорій нечітких множин та несилової взаємодії / О.М. Медведєва, О.В. Россошанська // Управління проектами та розвиток виробництва.- 2011. – № 3(39). – С.104-111.

  Бессараб В.И. Использование аппарата идемпотентных алгебр для анализа процессов в сеті с предоставлением интегрированных услуг / В. И. Бессараб, Э. Е. Зайцева, Е. Г. Коваленко // Системні дослідження та інформаційні технології. – 2011. – № 2. – С. 35–40

  Блинов А.О. Разработка модели партнерства в обучении / А.О.Блинов, Н.В.Буркина // Didactics of mathematics: Problems and Investigations. - 2011. - Issue 36. - С. 7-12

  Кравченко Ю.В. Метод поетапного зменшення потужності бази перестановочного багатогранника в дискретної оптимізації // Зб. наук. пр. Військового інституту Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. – К., 2010. – № 28. – С. 56–59.

  Козюра В.Д. Статистические парметрические методы сегментации нестационарных случайных процессов // Вісник ДУІКТ. – 2010. – Том 8, № 3. – С. 262–268.

  Козюра В.Д., Юрх Н.Г. Безопасность виртуальной среды // Сучасний захист інформації, ДУІКТ. – 2010. – № 1. – С. 54–57.

  Буй Д.Б. Повний образ, обмеження, проекція, відношення сумісності / Д. Б. Буй, Н. Д. Кахута, Л. М. Сільвейструк // Наукові записки НаУКМА. Комп'ютерні науки. - 2010. - Т. 112. - С. 13-20

  Кахута Н.Д. Застосування теоретико-множинних конструкцій повного образу, обмеження, конфінальності та сумісності в табличних базах даних : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.03 / Кахута Н.Д.; КНУТШ. – Київ, 2010. – 116л.

  Буй Д.Б. Загальнозначні теоретико-множинні конструкції повного образу, обмеження, сумісності: властивості та застосування / Д.Б. Буй, Н.Д. Кахута, Л.М. Сільвейструк // Проблеми програмування. - 2010. - № 2-3. Спеціальний випуск.-С.80-88

  Курилко О.Б. Локальна структура двовимірної течії Стокса поблизу кута прямокутної порожнини / О. Б. Курилко // Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка.- 2010.- Вип. 3. - С. 141–144

  Курилко А.Б. Топологический хаос в течении в прямоугольной полости / А. Б. Курилко // Междунар. конф. «Регулярная и хаотическая гидродинамика. Приложения к атмосфере и океану».- Ижевск, 2010. - С. 31

  Курилко О.Б. Топологічний хаос у течії в двовимірній прямокутній порожнині / О. Б. Курилко //Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка.- 2010.- Вип. 2. - С. 61–64

  Чернозубкін І.О. Обґрунтування політико-економічної доцільності участі у миротворчих операціях. / І. О. Чернозубкін //Вчені записки Університету «КРОК». Серія "Економіка".- 2010.- Вип. 21. - С.21-27.

  Чернозубкін І.О. Підхід до оцінювання безпекового середовища при вирішенні питань оборонного огляду. / І. О. Чернозубкін //Політичний менеджмент.- 2010.- №4 43. - С. 113-123.

  Рач В.А. Научная ценность диссертационных исследований и пути ее повышения в области управления проектами и программами / В. А. Рач. - 2010. - № 2(34). - С. 51-58. - http://www.pmdp.org.ua/index.php/ru/component/content/article/28-2010/34/184-rach

  Рач В.А. Методологические проблемы научной специальности управления проектами и программами на современном этапе ее развития / В. А. Рач, В. Н. Бурков // Управління проектами та розвиток виробництва. - 2010. - № 3(35). - С. 47-51.

  Рач В.А. Застосування статистичних методів дослідження інформаційних потоків в системі економічної безпеки суб’єктів господарської діяльності / В. А. Рач, Т. Ф. Святошенко // Управління проектами та розвиток виробництва. - 2010. - № 3(35). - С. 27-35.

  Рач В.А. Методологія системного підходу та наукових досліджень: навчальний посібник / В. А. Рач, О. В. Ігнатова. - Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля, 2010. - 210 c.

  Рач В.А. Управління проектами: практичні аспекти реалізації стратегії: навчальний посібник / В. А. Рач, О. В. Россошанська, О. М. Медведєва / за заг. ред. В. А. Рача. - Київ: К.І.С., 2010. - 276 c.

  Рач В.А. Стан та тенденції розвитку тріадної методології управління проектами / В. А. Рач, О. В. Россошанська, О. М. Медведєва // Управління розвитком складних систем. - 2010. - № 3. - С. 118-122

  Рач В.А. Особливості комерційного аспекту проектного аналізу регіональних освітніх проектів / В. А. Рач, А. Ю. Борзенко-Мірошниченко. - 2010. - № 1(33). - С. 112-119

  Рач В.А. Модель визначення вектора руху соціально-економічної системи / В. А. Рач // Вісник державної служби України. - 2010. - № 1. - С. 23-28

  Рач В.А. Розробка термінологічної бази системного підходу до виявлення дієвих показників оцінки реалізації стратегій розвитку соціально-економічних систем / В. А. Рач // Науковий вісник Державної академії статистики, обліку та аудиту. - 2010. - № 2. - С. 57-65

  Харченко В.С. О деградирующих системах с деградирующими компонентами / В. С. Харченко, Е. Зайцева // Радіоелектронні і комп’ютерні системи. - 2010. - № 7. - С. 288–292.

  Буркіна Н.В. Розвиток творчих здібностей студентів / Н.В. Буркіна // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. - 2010. - №2(4). - С. 141-148

  Буркіна Н.В. Самореалізація викладача вищого навчального закладу і дистанційне навчання / Н.В. Буркіна, Н.М. Лосєва // Комп'ютер у школі та сім'ї. - 2010. - №4. - С. 39-41

  Козюра В.Д. Методы аппроксимации условных распределений бинарных признаков в системах распознавания // Захист інформації, ДУІКТ. – 2009. – № 3. – С. 22–26.

  Буй Д.Б. Повний образ, обмеження, проекція, відношення сумісності / Д.Б. Буй, Н.Д. Кахута // Theoretical and applied aspects of program systems development: international conference (Desember 8–10, 2009). - Kyiv, 2009. - С. 244–246.

  Чернозубкін І.О. Евристичний метод обробки інформації із різнорідних джерел / І. О. Чернозубкін //Вчені записки Університету «КРОК».Серія "Економіка". - 2009.- Вип. 19. - С.251-257

  Тульчинська Д.М. Використання методу зображень при дослідженні спектрів енергій поверхневих станів електронів чи дірок в тришарових структурах напівпровідник–діелектрик–провідник / Д.М. Тульчинська, Н.І. Кислуха // Укр. фіз. журн. – 2009. – Т. 54, 3.-С.288-296

  Рач В.А. Проблеми захисту інформації в управлінні проектами в епоху економіки знань / В. А. Рач // Управління проектами та розвиток виробництва. - 2009. - № 2(30). - С. 156-160.

  Рач В.А. Ціннісно-орієнтовані стратегічні віхові рішення в проектах девелепменту нерухомості / В. А. Рач, О. М. Гладка // Управління проектами та розвиток виробництва. - 2009. - № 3(31). - С. 161-168.

  Рач В.А. Проектно-орієнтовані моделі управління та оцінки діяльності вищих навчальних закладів / В. А. Рач, А. Ю. Борзенко-Мірошніченко // Управління проектами та розвиток виробництва. - 2009. - № 1(29). - С. 81-89.

  Рач В.А. Портфельне управління розвитком соціально-економічних систем. Частина 1. Модель визначення бенчмаркингових значень показника стратегічної мети із використанням теорії нечітких множин / В. А. Рач, О. П. Коляда // Управління проектами та розвиток виробництва. - 2009. - № 1(29). - С. 141-159.

  Рач В.А. Метод інваріантних показників опису стратегій розвитку як інструмент формування портфелю проектів / В. А. Рач, О. П. Коляда, О. А. Антонян // Управління проектами та розвиток виробництва. - 2009. - № 2(30). - С. 91-101.

  Рач В.А. Методи оцінки альтернативних проектів стратегій регіонального розвитку / В. А. Рач, О. В. Россошанська // Управління проектами: стан та перспективи: Тези доповідей V міжнародної науково-практичної конференції. - Миколаїв: НУК, 2009. - С. 4-6

  Рач В.А. Контекстно-личностное оценивание компетентности проектных менеджеров с использованием теории нечетких множеств / В. А. Рач, О. В. Бирюков // Управління проектами та розвиток виробництва. - 2009. - № 1(29). - С. 151-169.

  Рач В.А. Мягкие проекты: отличительные черты, классификация, масштабность применения / В. А. Рач // Управління проектами у розвитку суспільства. Тема: Прискорення розвитку організації на основі проектного управління: тези доповідей VI Міжнародної конференції (21-22 травня 2009 р.). - К.: КНУБА, 2009. - С. 156-158

  Поліщук О.А. Методи та алгоритми розпізнавання рукописних математичних текстів /О.А. Поліщук // Розвиток методів і технологій моделювання та оптимізації складних систем: монографія /Ф.Г. Гаращенко, О.Ф. Волошин, М.Ф. Кириченко та інші. - К.: Вид-во "Сталь". - 2009. - 668 с.

  Буркіна Н.В. Проектування змісту дистанційного навчання математики / Н.В. Буркіна, Л.Б. Ігнатова, Т.І. Николайчук // Збірник науково-методичних робіт. - 2009. - Вип. 6. - С. 218-227

  M.I. Kislucha, D.M. Tulchynska. Coordinate depending effective mass in nanhomogenous field . «Molekular self-organization in Mikro, Nano and Macro Dimensions: for Molecules to water, to Nanopartides, DNA and Proteins». 2008, Kyiv, Ukraine.

  Kislucha M.I. Coordinate depending effective mass in nanhomogenous field // M.I. Kislucha, D.M. Tulchynska// Molecular Self-Organization in Micro-, Nano, and Macro Dimensions: from Molecules to Water, to Nanoparticles, DNA and Proteins, dedicated to Alexander S. Davydov 95th birthday ( June 8–12, 2008, Kyiv, Ukraine).-К.: NAS of Ukraine, Bogolyubov Institute for Theoretical Physics of the NAS of Ukraine, 2008

  Злам Web 2.0: проникнення в мережу Intranet/ Гречко В.О. та ін. // Зб. наук. робіт «Сучасні проблеми захисту інформації». – К.: Дорадо, 2008. – С. 43–46.

  Методи та засоби анкетування (тестування) з використанням інтернет-технологій/ Гречко В.О. та ін. // Зб. наук. робіт «Сучасні проблеми захисту інформації». – К.: Дорадо, 2008. – С. 46–50.

  Розробка додатків на кросплатформовій мові Java/Гречко В.О. та ін. // Зб. наук. робіт «Сучасні проблеми захисту інформації». – К.: Дорадо, 2008. – С. 43–46.

  Филимонова Т.О. Использование итерационной теории изгиба ортотропных пластин при сосредоточенных температурных воздействиях / Т. О. Филимонова //Доповіді НАН України. - 2008.- № 3. - С. 77–82.

  Рач В.А. Модификация системы таксономии оценки компетенций проектного менеджера в рамках модели «Глаз» / В. А. Рач, О. В. Бирюков // Управління проектами та розвиток виробництва. - 2008. - № 2(26). - С. 101-119.

  Рач В.А. Контекстно-личностное оценивание компетентности проектных менеджеров / В. А. Рач, О. В. Бирюков // Управління проектами та розвиток виробництва. - 2008. - № 3(27). - С. 67-81.

  Россошанская О.В. Многоуровневые понятия риска, как фактора успешности проектов и программ / О. В. Россошанская, В. А. Рач // Управління проектами у розвитку суспільства: Тези доповідей V Міжнародної конференції (м. Київ, 22-23 травня 2008 р.). - К.: Вид-во КНУБА, 2008. - С. 172-173

  Рач В.А. Моделювання компетентнісного управління розвитком суб’єктів господарювання з використанням категорії «проектний потенціал» / В.А. Рач, О.М. Медведєва, О.В. Россошанська // Управління проектами та розвиток виробництва.- 2008. – № 1(25). – С.156-163.

  Бушуев С.Д. Системный подход к гармонизации процессов образования и сертификации в управлении проектами / С. Д. Бушуев, В. У. Воропае, В. А. Рач // Управление проектами и программами. - 2008. - № 4. - С. 300-313

  Буркина Н.В. Методика разработки дистанционного курса / Н.В. Буркина. - Донецк: Видавництво Донецького національного університету, 2008. - 72 с

  Буркина Н.В. Про деякі проблеми методичного забезпечення дистанційного навчання / Н.В. Буркіна // Комп'ютерні технології в будівництві / Матеріали VI Міжнародної науково-технічної конференції "КОМТЕХБУД 2008" (Київ - Севастополь, 9-12 вересня 2008р.). - К. : Міністерство регіонального розвитку та будівництва України, 2008. - С. 100

  Кахута Н.Д. Критерії ін’єктивності бінарних відношень / Н. Д. Кахута//Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія "Фізико-математичні науки". - 2007.- Вип. 3. - С.141–146.

  Кахута Н.Д. Відношення сумісності, узагальнене з’єднання та узагальнений прямий добуток/ Н.Д. Кахута // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія "Фізико-математичні науки" . – 2007. – Вип. 4. – С. 167–173.

  Чернозубкін І.О. Основи інформатизації суспільства / І. О. Чернозубкін.- К.: Університет економіки та права «КРОК», 2007. - 136 с.

  Тульчинська Д.М. Енергетичні спектри екситонів з різними радіусами / Д.М. Тульчинська, М.І. Кислуха// Укр. фіз. журн. – 2007. – Т. 52, 1.-С.65-69

  Филимонова Т.О. Решение задач о термоупругом изгибе ортотропных пластин на основе итерационной теории / Т. О. Филимонова //Теоретическая и прикладная механика. - 2007.- Вып. 42.-С. 98–103.

  Рач В.А. Операциональные понятия области управления знаниями в проектах / В. А. Рач, В. А. Запорожченко // Управління проектами та розвиток виробництва. - 2007. - № 2(22). - С. 89-99.

  Рач В.А. Идентификация компетентности в сфере управления проектами / В. А. Рач, О. В. Бирюков // Управління проектами та розвиток виробництва. - 2007. - № 1(21). - С. 143-159.

  Рач В.А. Інновації в проектній діяльності та закономірності «провалів» продуктів проектів / В. А. Рач, В. В. Калюжний. - 2007. - № 3(23). - С. 31-41.

  Рач В.А. Модели определения степени важности связей между элементами знаний по управлению проектами в конкретной проектной ситуации / В. А. Рач, В. А. Запорожченко // Управління проектами та розвиток виробництва. - 2007. - № 1(21). - С. 21-29.

  Практичні інструменти регіонального та місцевого розвитку: навчальний посібник / В. А. Рач, О. В. Россошанська, О. М. Медведєва [та ін.] / За ред. В. А. Рача. - Луганськ: ТОВ "Віртуальна реальність", 2007. - 206 c.

  Буй Д.Б. Теоретико-множественные конструкции полного образа, ограничения, конфинальности и совместности в основаниях реляционных баз данных / Д.Б. Буй, Н.Д. Кахута // Интеллектуальные системы и компьютерные науки: труды IX международной конференции (23-27 октября 2006 г., Москва). - М.: МГУ, 2006. - Т. 1. - С. 72-76.

  Буй Д.Б. Властивості відношення конфінальності та устрій множини часткових функцій/ Д.Б. Буй, Н.Д. Кахута // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія " Фізико-математичні науки". - 2006. - Вип. 2. - С. 125-135.

  Буй Д.Б. Властивості теоретико-множинних конструкцій повного образу, обмеження, конфінальності, сумісності / Д.Б. Буй, Н.Д. Кахута // Сучасні проблеми прикладної математики та інформатики: тези доповідей 8-ї Всеукр. наук. конф. ( 3–5 жовтня 2006 р.). – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2006. - С. 25

  Филимонова Т.О. Исследование локального термоупругого изгиба ортотропных пластин на базе итерационной теории / Т. О. Филимонова //Труды ИПММ НАН Украины. - 2006.- Вып. 13. - С. 57–64.

  Филимонова Т.О. Фундаментальное решение уравнений термоупругого изгиба ортотропных пластин по итерационной теории / Т. О. Филимонова // Вісн. Донец. університету. Сер. А. - 2006.- № 1. - С. 115–118.

  Рач В.А. Разработка инструментальных методов определения важности элементов знаний при управлении проектами / В. А. Рач, В. А. Запорожченко // Управління проектами та розвиток виробництва. - 2006. - № 4(20). - С. 102-116.

  Рач В.А. Компетентнісне управління проектом на основі системно-динамічної моделі методу освоєного обсяг / В. А. Рач, В. А. Запорожченко, О. В. Бірюков // Управління проектами та розвиток виробництва. - 2006. - № 3(19). - С. 54-63.

  Рач В.А. Модель системної динаміки як основа побудови інструменту процесу моніторингу якості освітніх проектів / В. А. Рач, А. Ю. Борзенко-Мірошниченко // Управління проектами та розвиток виробництва. - 2006. - № 3(19). - С. 5-15.

  Буй Д.Б. Властивості теоретико-множинних конструкцій повного образу та обмеження / Д.Б. Буй, Н.Д. Кахута // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія "Фізико-математичні науки" . – 2005. – Вип.2 .-С. 232-240

  Рач В.А. Методологічне та інструментальне забезпечення документування проекту / В. А. Рач, О. М. Медведєва // Управління проектами та розвиток виробництва. - 2005. - № 4(16). - С. 22-32.

  Рач В.А. Системно-программная реализация поддержки процесса управления командой проекта на основе продуктно-инвайронментального подхода к управлению командой / В. А. Рач, Г. С. Черепаха // Управління проектами та розвиток виробництва. - 2005. - № 4(16). - С. 72-87.

  Рач В.А. Контроль і моніторинг у реалізації освітних проектів / В. А. Рач, А. Ю. Борзенко-Мірошніченко // Управління проектами та розвиток виробництва. - 2005. - № 2(14). - С. 72-81.

  Рач В.А. Концептуальные положения финансово-экономического анализа предприятия в условиях принятия решения о развитии / В. А. Рач, О. Н. Рач. - 2005. - № 1(13). - С. 20-26.

  Рач В.А. Процессная модель представления проекта / В. А. Рач, В. А. Запорожченко // Управління проектами та розвиток виробництва. - 2005. - № 2(14). - С. 110-114

  Клюваденко Н.О. НАССР: процесно – інформаційна модель виявлення небезпечних факторів / Н. О. Клюваденко, В. А. Рач // Управління проектами та розвиток виробництва. - 2005. - № 4(16). - С. 60-67.

  Поліщук О.А. Проектування програмного комплексу для розпізнавання рукописних математичних текстів/ О.А. Поліщук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія фізико-математичні науки. - 2005. - №3. - С.338-343.

  Гречко В.О. Программный пакет «ГеоПоискПРО» для комплексной интерпретации геофизического исследования скважин («ГеоПоискПРО») РФ:СВИДЕТЕЛЬСТВО об официальной регистрации программы для ЭВМ/, 2004. № 2004611037.

  Charge-Transter complexes in silicon-organic photoconductors with admixtures of acceptor molecules/ Тульчинська Д.М. та інші // Synth. Met. – 2004. – V. 135. – P. 199–203.

  Рач В.А. Проектная деятельность в условиях глобализации и экономики знаний / В. А. Рач // Управління проектами та розвиток виробництва. - 2004. - № 2(10). - С. 55-62.

  Рач В.А. Системная модель мотивации команды проекта / В. А. Рач, Г. С. Черепаха // Управління проектами та розвиток виробництва. - 2004. - № 3(1). - С. 9-21.

  Рач В.А. Инструмент визуализации хода реализации проекта / В. А. Рач, В. А. Запорожченко // Управління проектами та розвиток виробництва. - 2004. - № 3(11). - С. 51-58.

  Рач В.А. Проектная деятельность в современных условиях / В. А. Рач // Корпоративные системы. - 2004. - № 5. - С. 11-14

  Рач В.А. Особенности взаимодействия руководителя и команды на различных этапах проекта / В. А. Рач, С. В. Антоненко, Г. С. Черепаха // Управління проектами та розвиток виробництва. - 2004. - № 1(9). - С. 160-170.

  Рач В.А. Матричная модель представления процессов / В. А. Рач, Е. В. Игнатова // Економіка. Менеджмент. Підприємництво. - 2004. - № 12. - С. 187-193

  Литвинченко А.А. Проблемы развития науки управления проектами / А. А. Литвинченко, В. А. Рач // Управління проектами та розвиток виробництва. - 2004. - № 4(12). - С. 5-12

  Поліщук О.А. Псевдообратные и проекционные матрицы в задачах синтеза функциональных преобразователей/ О.А. Поліщук, М.Ф. Кириченко, Ю.В. Крак // Кибернетика и системный анализ. - 2004. - №3. - С.116-129.

  Поліщук О.А. Синтез функціональних перетворювачів у задачах класифікації /О.А. Поліщук, М.Ф. Кириченко // Матеріали 11-ої міжнародної конференції по автоматичному управлінню "Автоматика-2004" (27-30 вересня 2004 р.). - Т.4. - К: НУХТ, 2004. - С.55.

  Поліщук О.А. Класифікація рукописних символів за допомогою побудови функціональних перетворювачів/О.А. Поліщук, М.Ф. Кириченко // Інтелектуальні системи прийняття рішень та інформаційні технології: Тези доповідей учасників Міжнародної науково-практичної конференції (19-21 травня 2004 р.). - Чернівці: ЧНУ, 2004. - С.61-62.

  Спектроскопія полісиданів з домішками акцепторів / Н.І. Остапенко, Д.М. Тульчинська та інші // УФЖ. – 2002. – Т. 47 .- № 5.-С.430-434

  Тульчинська Д. М. Спектроскопія полісиданів з домішками акцепторів / Д. М. Тульчинська // УФЖ. - 2003.- Т. 46. №10

  Рач В.А. Формування якості продукту остівтніх проектів / В. А. Рач, Мірошніченко, А. Ю. Борзенко- // Управління проектами та розвиток виробництва. - 2003. - № 3(7). - С. 55-60.

  Рач В.А. Модель определения рациональной роли члена команды проекта / В. А. Рач, Г. С. Черепаха // Управління проектами та розвиток виробництва. - 2003. - № 3(7). - С. 70-79.

  Рач В.А. Об одном подходе к архивации знаний в проектах / В. А. Рач, В. А. Запорожченко // Управління проектами та розвиток виробництва. - 2003. - № 3(7). - С. 29-33.

  Рач В.А. Информационное обеспечение деятельности компании в условиях экономики знаний / В. А. Рач, Е. А. Щипанова, С. С. Чугуевец // Управління проектами та розвиток виробництва. - 2003. - № 1(6). - С. 106-112.

  Рач В.А. Статистическая оценка эффективности принятия управленческих решений в организациях с жестко ограниченными организационно-функциональными структурами / В. А. Рач, Е. Г. Солоп // Економіка. Менеджмент. Підприємництво. - 2003. - № 11. - С. 20-28

  Рач В.А. Роль и место управления проектами в развитии социально-экономических систем / В. А. Рач, В. А. Запорожченко // Глобалізація та управління проектами у ХХІ столітті: Матеріали наук.-практ. конф.(Львів, 9-10 жовт. 2003 р.). - Львів:ЛРІДУ НАДУ, 2003. - С. 57-59

  Рач В.А. Система підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців на шляху інтеграції України до Європейського Союзу / В. А. Рач // Вісник державної служби України. - 2003. - № 1. - С. 76-80

  Рач В.А. Методологічний підхід щодо визначення вектора руху системи / В. А. Рач, Т. В. Маматова // Сучасні інформаційні та енергозберігаючі технології життєзабезпечення людини: 3б. наук. пр. КНУТД.- 2003. - № 13. - С. 403-406

  Рач В.А. Функціонально-процесний аналіз як метод поліпшення організації діяльності податкової служби районного рівня / В. А. Рач, О. В. Міхальова // Сучасні технології у менеджменті: тези доповідей Міжнародної науково- практичної конференції . - Харків: ХАІ, 2003. -С. 78

  Рач В. Інтелектуальна власність як базове поняття нової економіки / В. Рач, С. Чугуєвець // Інтелектуальна власність. - 2003. - № 6. - С. 39-42

  Поліщук О.А. Метод контейнеров в распознавании рукописных математических текстов/ О.А. Поліщук, М.Ф. Кириченко// Проблемы управления и информатики. - 2003. - №6. - С.54-71.

  Поліщук О.А. Розпізнавання рукописних математичних текстів /О.А. Поліщук, М.Ф. Кириченко // Dynamical systems modeling and stability investigation: International Conference. Abstracts of conference reports (May 27-30, 2003). - К.: КНУ імені Тараса Шевченка, 2003. - С.402.

  Кахута Н.Д. Електронний підручник з композиційного підходу до реляційних баз даних: зміст, структура / Д.Б. Буй, Н.Д. Кахута // Материалы Третьей междунар. науч.-практ. конф. по программированию, УкрПРОГ 2002 (21-24 мая 2002 г., Украина, Киев).- Проблемы программирования. - 2002. - №1-2 [спец. вып.]

  Кахута Н.Д. Інформаційні технології навчання / Н.Д. Кахута // Вісник Київського університету. Серія "Фізико-математичні науки". - 2002. - Вип.1. - С. 239-248

  Рач В.А. Стратегический потенциал предприятия в условиях новой экономики / В. А. Рач // Управління проектами та розвиток виробництва. - 2002. - № 1(4). - С. 5-9.

  Рач В.А. Системная модель структуры конкурентоспособного предприятия в условиях экономики знаний / В. А. Рач, С. С. Чугуевец, Е. В. Щипанова // Управління проектами та розвиток виробництва. - 2002. - № 2(5). - С. 5-11.

  Рач В.А. Построение базовых (приоритетных) процессов налоговой инспекции / В. А. Рач, Е. В. Михалева // Управління проектами та розвиток виробництва. - 2002. - № 2(5). - С. 81-84.

  Кахута Н.Д. Організація навчальної діяльності у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації: застосування сучасних інформаційних технологій // Вісник Київського університету. Серія "Фізико-математичні науки"/ Київський національний університет імені Тараса Шевченка. - 2001. - Вип. 4.- С. 251-261.

  Пирятинська О.Ю. Інформаційне забезпечення у сфері інтелектуальної власності: навч. посіб. для студентів магістратури / О.Ю. Пирятинська, О. І. Шаров. - К.: Інститут економіки та права "КРОК", 2001. - 141 с.

  Рач В.А. О некоторых подходах к разработке стратегии / В. А. Рач // Управління проектами та розвиток виробництва. - 2001. - № 1(3). - С. 11-16.

  Рач В.А. Принципы системного похода в проектном менеджменте / В. А. Рач // Управління проектами та розвиток виробництва. - 2000. - № 1(1). - С. 7-9. - http://www.pmdp.org.ua/index.php/ru/component/content/article/86-2000/1/1156-rach

  Рач В.А. К построению моделей проектного менеджмента / В. А. Рач // Управління проектами та розвиток виробництва. - 2000. - № 2(2). - С. 18-23.

  Рач В.А. Управління ризиками у проектах, реалізованих в умовах перехідної економіки / В. А. Рач, Д. В. Рач // Ринок капіталу України: Матеріали V ювілейного щорічному форуму ( Київ, 14-16 червня 2000 р.). - Київ, 2000. - С. 25-26

  Рач В.А. Принципи формування концепцій / В. А. Рач // Вісник державної служби України. - 2000. - № 3. - С. 93-95

  Рач В.А. Візуалізація інформації: психологічні та організаційні аспекти: монографія / В. А. Рач, Л. В. Вереіна. - Луганськ, 2000. - 160 c.

  Добрышин Ю.Е. Методика определения количественного состава вспомогательного инструмента при восстановлении детали/Ю.Е. Добришин// Підсумки наукових досліджень (друге півріччя): наук. техн. зб.- №1 - Київський інститут сухопутних військ - Київ - 1999-С. 58-63.

  Добришин Ю.Е. Определение множества типовых решений процесса проектирования технологии ремонта / Ю. Е. Добришин // Підсумки наукових досліджень (перше півріччя): наук. техн. зб. - Київський інститут сухопутних військ. - 1999. - С. 29-33

  Добришин Ю.Е. Основные принципы кодирования деталей гусеничних и колесных машин при их группировании / Ю. Е. Добришин // Підсумки наукових досліджень (друге півріччя): наук. техн. зб. - Київський інститут сухопутних військ. - 1999. - С. 25-30

  Добришин Ю.Є. Технологічні умови, які визначають відновлення дефектних поверхонь/Ю.Є. Добришин// Методи оцінки ефективності та оптимізації зразків озброєння та військової техніки»: зб.наук. прац. Київський інститут сухопутних військ - Київ - 1998-С. 223-225.

  Оболенський О. Концептуальні аспекти структури програм та змісту професійного навчання державних службовців / О. Оболенський, В. Рач, Г. Щедрова // Вісник державної служби України. - 1998. - № 4. - С. 91-100

  Рач В.А. Об одном подходе к представлению структуры знаний по управлению проектами / В. А. Рач, О. Ю. Россошанский // Вісник Східноукраїнського державного університету. - 1998. - № 6. - С. 23-27

  Добрышин Ю.Е. Математическая модель описания структуры процесса дефектации ремонтируемой детали при автоматизированном проектировании / Ю.Е. Добрышин // Журнал Таврической государственной агротехнической академии. Отрасль машиностроения. - 1998. - Т.5, Вып. 2. - С. 45

  Рач В.А. Инновационная деятельность: системные аспекты / В. А. Рач // Вісник Східноукраїнського державного університету. - 1997. - № 2. - С. 120-127

  Добришин Ю.Є. Технологічні основи капітального ремонту автомобілів/О.І. Міхеєв, Л.П. Барилович, О.М. Демченко, В.М. Ткачук, Ю.Є. Добришин//Навчальний посібник// Київський інститут сухопутних військ - Київ: вид-во КІСВ - 1996-211 с.

  Добрышин Ю.Е. Отчет на спецтему «Технологическое обеспечение программы конверсии. Шифр «Номенклатура». ИНВ.№25383/ Ю.Е.Добрышин, В.В. Постовойтенко, В.Ф. Смирнов; Київський інститут сухопутних військ. - Київ: вид-во КІСВ,1996.-154 с.

  Добришин Ю.Е. Решение вопросов формализации при выборе способа восстановления детали / Ю. Е. Добришин, В. В. Постовойтенко, В. Ф. Смирнов // Автоматизации и современные технологии. - 1996. - № 4. - С. 17-20

  Добрышин Ю.Е. Метод программной реализации выбора способа восстановления дефектных деталей/Ю.Е. Добрышин, В.В. Постовойтенко, Л.В. Николаев//Материалы конференции «Новые компьютерные технологии АСУП и САПР в промышлености»: сб.тез.выст. Алушта - 1995 – С. 35-36

  Добришин Ю.Є. Конспект лекцій з організації, управління і технології виробництва та капітального ремонту ОВТ /Ю.Є. Добришин, В.В. Постовойтенко; Київський інститут сухопутних військ. - Київ: вид-во КІСВ, 1995.-42 с.

  Добрышин Ю.Е. Метод моделированния при проектировании технологического процесса восстановления детали/Ю.Е.Добрышин, Т.П.Гуль //Производство и ремонт механизмов и машин в условиях конверсии: материалы конференции. -Крым, 1995. - С. 19-20

  Добрышин Ю.Е. Модель структурно-технологических взаимосвязей элементов технологического процесса ремонта деталей гусеничных машин/ Ю.Е.Добрышин, В.В. Постовойтенко, В.Ф. Смирнов//"Вестник НТУУ" КПИ ". Машиностроение. - 1995.- С.122-127.

  Добрышин Ю.Е. Отчет на спецтему «Проблемы автоматизации процесса дефектации деталей БТВТ». ИНВ.№1230/ Ю.Е.Добрышин, В.В. Постовойтенко, В.Ф. Смирнов; Київський інститут сухопутних військ. - Київ: вид-во КІСВ, 1995.-36 с.

  Добришин Ю.Є. Методичні вказівки до лабораторної роботи "Повірка приладів для вимірювання лінійних розмірів" по дисципліні "Взаємозамінність, стандартизація та метрологія"/Ю.Є. Добришин, В.М.Ахрамович , В.В. Постовойтенко; Київський інститут сухопутних військ. - Київ: Вид-во КІСВ, 1994. – 32 с.

  Добришин Ю.Є. Методичні вказівки до лабораторної роботи "Повірка електричних приладів" по дисципліні "Взаємозамінність, стандартизація та метрологія" / Ю.Є. Добришин, В.Ф. Смірнов; Київський інститут сухопутних військ. - Київ: Вид-во КІСВ – 1994. – 50 с.

  Добришин Ю.Є. Методичні вказівки до лабораторної роботи "Повірка приладів тиску" по дисципліні "Взаємозамінність, стандартизація та метрологія"/ Ю.Є. Добришин, В.В. Постовойтенко, В.М. Ахрамович; Київський інститут сухопутних військ. - Київ: Вид-во КІСВ, 1994. – 40 с.

  Добрышин Ю.Е. Особенности современной технологии скоростной токарной обработки / Ю.Е.Добрышин, В.М. Ахрамович //Технология ремонта машин и механизмов: Материалы конференции.- Крым, 1994.- С. 9

  Добрышин Ю.Е. Проблемы автоматизации проектирования технологичных процессов ремонта/Ю.Е.Добрышин, В.В. Постовойтенко, Л.В. Николаєв//Технология ремонта машин и механизмов: Материалы конференции.- Крым, 1994.- С.10

  Добрышин Ю.Е. Снижение трудозатрат при проектировании технологических процессов на ремонтных заводах в условиях конверсии./Ю.Е.Добрышин, В.Ф. Смирнов, С.В. Подписнов//Наукомісткі технології подвійного призначення: Матеріали науково-практичної конференції.- Київ, 1994 – С. 65

  Добрышин Ю.Е. Технологический классификатор дефектов деталей гусеничных машин/ Ю.Е. Добрышин, В.Ф. Смирнов, В.В. Постовойтенко, Л.В. Николаєв// Тяжелое машиностроение: наук.-тех. журн. - 1994.-№8. – С.56

  Добришин Ю.Е. Автоматизация процесса дефектации при проектировании технологических процессов ремонта / Ю. Е. Добришин, В. Ф. Смирнов, Л. В. Николаев // Автоматизация и современные технологии. - 1994. - 87 c.

  Добрышин Ю.Е. Отчет на спецтему «Автоматизация процесса определения пригодности деталей к ремонту». ИНВ.№1290/ Ю.Е.Добрышин, В.В. Постовойтенко, В.Ф. Смирнов// Київський інститут сухопутних військ. - Київ: вид-во КІСВ, 1993-62 с.

  Добришин Ю.Е. Аналитическая характеристика процесса дефектации деталей БТВТ / Ю. Е. Добришин, В. Ф. Смирнов // Науково-технічний збірник Київського інституту сухопутних військ. - 1993. - С. 3-6

  Добришин Ю.Е. Логическая схема автоматизированого проектирования технологического процесса ремонта детали / Ю. Е. Добришин, В. Ф. Смирнов, А. А. Козинский // Науково-технічний збірник Київського інституту сухопутних військ. - 1993. - С. 7-14

  Добришин Ю.Е. Повышение эффективности распознавания дефектных деталей при автоматизированном проектировании / Ю. Е. Добришин, В. Ф. Смирнов, В. М. Ахрамович // Вестник НТУУ "КПИ". Машиностроение. - 1993. - С. 43-43

  Добришин Ю.Е. Технология обработки информации в САПР-ТП ремонта деталей БТВТ / Ю. Е. Добришин, В. Ф. Смирнов // Наук.-тех. зб. Київського інституту сухопутних військ. - 1993. - С. 15-19

  Добришин Ю.Е. Повышение износотойкости узлов трения скольжения гусеничной техники за счет применения металлических смазок / Ю. Е. Добришин, Б. А. Веселов, В. А. Синьков // Укр ІНТСІ: зб.наук.пр. - К.: Укр ІНТСІ. - 1992. - № 770-УК92. - С. 20-20

  Добришин Ю.Е. Технология изготовления самосмазывающихся материалов / Ю. Е. Добришин, Б. А. Веселов, В. А. Синьков // Укр ІНТСІ: зб.наук.пр. - К.: Укр ІНТСІ. - 1992. - № 769-УК92. - С. 12-12

  Добрышин Ю.Е. Автоматизация процессов дефектации при восстановлении гусеничных машин гальваничеескими покрытиями /Ю.Е.Добрышин //Прогресивні технології хромування та питання екології: зб.тез доп. Республіканського науково-практичного семінару. - Київ, 1991 - С.20

  Добрышин Ю.Е. Классификатор дефектов для автоматизации процессов восстановления покрытиями деталей гусеничных машин./ Ю.Е.Добрышин, В.В. Постовойтенко// Прогресивні технології хромування та питання екології: зб.тез доп. Республіканського науково-практичного семінару. - Київ, 1991. – С.22

  Добрышин Ю.Е. Формализация выбора покрытия при восстановлении деталей гусеничных машин /Ю.Е.Добрышин // Прогресивні технології хромування та питання екології: зб.тез. доп. Республіканського науково-практичного семінару.- Київ, 1991. – С.21

  Добрышин Ю.Е. Способы повышения эффективности САПР технологической подготовки ремонтного производства / Ю.Е.Добрышин, Г.Л. Смилянский Г.Л.// САПР технологічної та конструкторської підготовки виробництва в машинобудуванні: зб.тез доп. Республіканськоъ конференції. - Харків, 1990.- С.67

  Авторское свидетельство №4534085 СССР .Изобретение на спец. тему /Ю.Е.Добрышин, С.И. Шайков, В.М Кирьяков, А.Я. Федеров – опубл. 22.06.1990г., зарегестрировано в Госреестре изобр СССР - 01.04.1991 г.

  Добришин Ю.Е. К вопросу разработки и внедрения САПР-ТП ремонта деталей / Ю. Е. Добришин // в/ч 11520: наук.- метод зб.. - Серія А-МО. - М.: в/ч 11520. - 1990. - № 1143-№13. - С. 56-56

  Добришин Ю.Е. Необходимость разработки САПР – ТП в ремонтном производстве / Ю. Е. Добришин, С. С. Пуховский, В. В. Постовойтенко // Технология та автоматизация машиностроения: науч.-техн. сборник. - 1990. - № 46. - С. 82-82

  Добришин Ю.Е. Применение вычислительных техники для решения технологических задач / Ю. Е. Добришин, В. В. Постовойтенко, В. П. Иванов // Наук.-метод зб. Київського вищого танкового інженерного училища. - 1990. - № 13. - С. 20-23

  Добришин Ю.Е. Проблемы автоматизированного проектирования технологических процессов деталей гусеничных машин / Ю. Е. Добришин, С. С. Пуховский, В. В. Постовойтенко // Технология та автоматизация машиностроения: науч.-техн.сб. - 1990. - № 46. - С. 85-85

  Добришин Ю.Е. Специфика технологии ремонта и проблемы создания систем автоматизированного проектирования технологических процес сов в ремонтном производстве / Ю. Е. Добришин, С. С. Пуховский, В. В. Постовойтенко // Укр ІНТСІ: зб.наук.пр. - К.: Укр ІНТСІ. - 1990. - № 1028-УК. - С. 18-18

  Добришин Ю.Е. Экономическая оценка САПР-ТП ремонта / Ю. Е. Добришин, С. С. Пуховский, В. В. Постовойтенко // Технология та автоматизация машиностроения: науч.-техн.сб. - 1990. - № 46. - С. 76-76

  Добришин Ю.Е. Аналитическая оценка реальных САПР-ТП обработки деталей резанием / Ю. Е. Добришин, С. С. Пуховский, В. В. Постовойтенко // Укр ІНТСІ: зб.наук.пр. - 1989. - № 1785-УК. - С. 34-34

  Добришин Ю.Е. Математическая модель описания структуры процесса дефектации ремонтируемой детали при автоматизированном проектировании / Ю. Е. Добришин, И. В. Голубенко, Ю. В. Солошенко // Труды Таврической государственной агротехнической академии. Отрасль машиностроение. - 1988. - Т. 5. - Вып. 2. - С. 45-45

  Добришин Ю.Є. Інтерактивна система автоматизованого проектування технологічних процесів ремонту деталей гусеничних машин / Ю. Є. Добришин // Методи оцінки ефективності та оптимізації зразків озброєння та військової техніки: зб.наук. праць/Київський інститут сухопутних військ. - 1988. - С. 224-249

  Добришин Ю.Є. Формалізація базових поверхонь під час відновлення деталей типу втулок / Ю. Є. Добришин // Методи оцінки ефективності та оптимізації зразків озброєння та військової техніки: зб.наук. праць/ Київський інститут сухопутних військ. - 1988. - С. 192-195

Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

Ми в Соціальних Мережах. Слідуйте за нами.