Кафедра інформаційного менеджменту, математики та статистики — Університет «КРОК»

Кафедра інформаційного менеджменту, математики та статистики

підпорядковується ННІ інформаційних та комунікаційних технологій

створена у 2010 році

Кафедра комп'ютерних наук є випусковою і готує фахівців за спеціальністю 073 «Менеджмент» галузь знань 07 «Управління та адміністрування» (кваліфікація: магістр) за освітньою програмою:

Кафедра проводить підготовку студентів та слухачів із фундаментальних і професійних дисциплін менеджменту, математичного та інформаційного циклів на освітніх програмах університету та коледжу.

Метою кафедри є реалізація освітніх компонент, які об’єднують пріоритетні наукові напрями Університету з необхідними суміжними галузями знань, до складу яких відносять програми, що забезпечують підготовку спеціалістів економічного, управлінського та юридичного профілю.

Навчальний процес забезпечують висококваліфіковані викладачів, серед яких доктори наук із вченим званням професора та кандидатів наук із вченим званням доцент та старший науковий співробітник.

Провідні викладачі

Історично колектив кафедри сформувався в період створення на базі Університету кафедри економіко-математичних методів, статистики та економічної інформатики. У березні 2010 року було відкрито Навчально-науковий інститут інформаційних та комунікаційних технологій і в його складі кафедру математичних методів та статистики. З 2023р. кафедру математичних методів та статистики перейменовано в кафедру інформаційного менеджменту, математики та статистики

Викладачі кафедри ставлять собі за мету формування у студентів системного бачення, розвиток навичок логічного мислення та формалізованого аналізу з використанням математичного апарату аналізу даних, осмислення сучасних бізнес-процесів та оточуючої їх дійсності, вміння структурувати будь-яку управлінську ситуацію з метою прийняття обґрунтованих ефективних рішень.

Основні дисципліни

Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

RSS
 
 

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

LinkedIn
 
Facebook
 
Instagram
 
Twitter
 
Flickr
 
Telegram
 
YouTube
 
TikTok
 
 
Ви тут: Вища освіта » Про КРОК » Підрозділи » Навчальні » Кафедра інформаційного менеджменту, математики та статистики