Сабліна Людмила Володимирівна — Університет «КРОК»
Інша інформація:
Сабліна Людмила Володимирівна

кабінет 234-1

+380 (44) 455-57-12, вн. 237

 
 

Сабліна Людмила Володимирівна

 • кандидат медичних наук (2004 р.)

Освіта

 • Університет економіки та права «КРОК», друга вища освіта, магістр, менеджмент (2020 р.)
 • Підвищення кваліфікації «Інформаційні та комунікаційні технології дистанційного навчання», (грудень 2019 р.)
 • Київська міська клінічна офтальмологічна лікарня «Центр мікрохірургії ока», інтернатура, спеціалізація офтальмологія (1989 р.)
 • Київський медичний інститут ім.О.О. Богомольця за спеціальністю лікувальна справа, кваліфікація лікар (1988 р.)
 • Рівненське медичне училище за спеціальтністю санітарний фельдшер (1981 р.)

Професійна кар'єра

 • 2003 – 2014 рр. – відділення «Реконструктивної мікрохірургії ока» КМКОЛ «Центр мікрохірургії ока, завідувачка
 • 1999 – 2014 рр. – Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л.Шупіка, асистент кафедри офтальмології.
 • 1995 рр. – відділення «Реконструктивної мікрохірургії ока» КМКОЛ «Центр мікрохірургії ока», лікар-офтальмолог.
 • 1991 – 1995 рр. – відділ клінічної та експериментальної офтальмології Науково-дослідної лабораторії Київського медичного інституту ім.О.О.Богомольця / молодший науковий співробітник пізніше науковий співробітник.
 • 1990 – 1991 рр. – Київський відділ патології кришталика Одеського НДІ ім.акад. В.П.Філатова, старший лаборант, потім молодший науковий співробітник.
 • 1990 рік – Поліклінічне відділення ЦРЛ Мінського району міста Києва.
 
 

Публікації

  Божук Б.С. Розвиток соціального маркетингу у сфері охорони громадського здоров'я / Б. С. Божук, І. М. Солоненко, Л. В. Сабліна // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей V Міжнародної конференції (Київ, 7 грудня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023.
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2023/paper/view/1825

  Сабліна Л.В. Розвиток управління міжгалузевою взаємодією з охорони громадського здоров'я / Л. В. Сабліна, В. М. Чорненький, І. М. Солоненко // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: матеріали наукової конференції (м. Київ, 26 квітня 2022 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2022/paper/view/1128
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2022/paper/view/1128

  Солоненко І.М. Особливості державного управління в умовах перебудови системи охорони здоров'я в Україні / І. М. Солоненко, Л. В. Сабліна, В. М. Чорненький // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: матеріали наукової конференції (м. Київ, 26 квітня 2022 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2022/paper/view/1130
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2022/paper/view/1130

  Сабліна Л.В. Аналіз медико-демографічної ситуації в Україні станом на 2018 рік / Л.В. Сабліна // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей наукової конференції (Київ, 23 квітня 2021 р.) / Університет "КРОК". - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO/paper/view/509
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO/paper/view/509

  Солоненко І.М. Стратегічне планування та впровадження організаційних змін у сфері охорони здоров’я / І.М. Солоненко, Л.В. Сабліна, А.І. Єна // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали III Міжнародної конференції (м. Київ, 2-3 грудня 2021 р.). - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/861
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/861

  Солоненко І.М. Сучасні та майбутні виклики для публічного управління у сфері охорони здоров’я / І. М. Солоненко, Л. В. Сабліна, А. І. Єна // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України. - 2020. - № 2. - С. 100-109.
http://zbirnyk.academy.gov.ua/pages/dop/8/files/adde2b8f-3565-4913-9eee-b598498b93a4.pdf

  Солоненко І.М. Наукові засади перебудови управління та фінансування у сфері охорони здоров‘я / І.М. Солоненко, Л.В. Сабліна, А.І. Єна // Вчені записки Університету "КРОК". - 2020. - № 3 (59). - С. 147-156.-http://snku.krok.edu.ua/index.php/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/328
http://snku.krok.edu.ua/vcheni-zapiski-universitetu-krok/issue/view/13/53

  Сабліна Л.В. Психологічні особливості емоційного стану офтальмохірургічних хворих у передопераційному періоді / Л.В. Сабліна, С.В. Збітнєва // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2017. - Вип. 26. - С. 193-201
https://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/zhurnali/555-pravnychyi-visnyk-universytetu-krok-26

  Навчальний план та програма циклу тематичного удосконалення "Травми органа зору" / Л.В. Сабліна та ін. - К. - МОЗ України. - 2014. - 23 с.

  Эмилит В.А. Результаты применения бримонала при лечении больных с первичной открытоугольной глаукомой в отдаленный период / В.А. Эмилит, Л.В. Саблина, Л.В. Иванов // Новости медицины и фармации. Офтальмология. - 2010. - № 324

  Рівень смертності, її причини і поширеність деяких факторів ризику розвитку серцево-судинних захворювань у військовослужбовців спецслужби / Л.В. Сабліна та ін. // Державна безпека України: наукове видання СБУ і Академії Наук України. - 2003.- № 1.

  Динаміка поширеності захворювань і захворюваність ока і придаткового апарату ока у ЛНА на ЧАЕС у віддаленому періоді / Л.В. Сабліна та ін. // Збірник наукових праць Військово-медичної Академії. - 2003

  Поширеність захворювань, захворюваність, інвалідність, смертність в групі ЛНА на ЧАЕС у віддаленому періоді / Л.В. Сабліна та ін. // Збірник наукових праць Військово-медичної Академії. - 2003.

  Фізико-хімічні і структурно-динамічні параметри мембран тромбоцитів у військовослужбовців ЛНА на ЧАЕС у віддаленому періоді: тези доповідей III з'їзду по радіаційним дослідженням / Л.В. Сабліна та ін. - Київ - 2003 - С. 224

  Спосіб оцінки стану мікроциркуляторного русла ока у ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС: Пат. № 58460 А Україна МПК А 61 В 5/00 / Л.В. Сабліна. - № 20021210521. - Заявл. 24.12.2002; Опубл. 15.07.2003. - Бюл. № 7.

  Спосіб оцінки функціонального стану мембран клітин крові у ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС: Пат. Україна МПК. / М.П. Захараш, Н.В. Іванова, Л.В. Сабліна. - № 2003054415; Заявл. 16.05.2003; Опубл. - Бюл. № 6

  Іванова Н.В. Проміжний звіт НДР на тему: "Дослідження механізмів формування уражень серцево-судинної системи, розробка медико-комп'ютерної технології для розрахунку ризику серцево-судинних захворювань військовослужбовців-учасників ліквідації негативних наслідків аварії на ЧАЕС": (другий етап), за договором № 17/13НТ - 2002 от 12.10.02р. / Н.В. Іванова, Л.В. Сабліна. - 2003

  Сабліна Л.В. Особливості судин бульбарної кон'юнктиви і очного дна у ліквідаторів аварії на ЧАЕС / Л.В. Сабліна // Віддалені наслідки Чорнобильської катастрофи: екологічні, медичні і соціальні аспекти. Реабілітація потерпілих: тези доповідей X Міжнародної науково-практичної конференції (Білорусь 2002). - Минск. - 2002 - С. 6

  Сабліна Л.В. Особливості флюоресцентної ангіографії очного дна у ліквідаторів аварії на ЧАЕС / Л.В. Сабліна // Антропогенно змінене середовище України: ризик для здоров'я і екологічних систем: тези доповідей Міжнародної конференції. - Київ, - 2002 - С. 54


Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

RSS
 
 

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

LinkedIn
 
Facebook
 
Instagram
 
Twitter
 
Flickr
 
Telegram
 
YouTube
 
TikTok
 
 
Ви тут: Вища освіта » Про КРОК » Співробітники » Сабліна Людмила Володимирівна