Кафедра прикладної медицини — Університет «КРОК»

Кафедра прикладної медицини

підпорядковується навчально-науковому інституту медицини
заснована у 2017 році

Кафедра є випусковою і готує бакалаврів за спеціальністю 223 «Медсестринство» та магістрів за спеціальністю 229 «Громадське здоров’я» галузь знань 22 «Медицина» за освітніми програмами:

Набуття практичного досвіду

Більшість країн світу вже перейшли на систему навчання, де багато часу надається практичній підготовці та самостійній роботі студентів, оцінці кожного випускника за його умінням надати реальну медичну допомогу. Відповідно до нових програм та планів теорія і практика є нерозривними впродовж усього навчального процесу. Для відповідного рівня сформованості професійної компетентності майбутніх медичних сестер велике значення має практичне навчання студентів, що проходить у вигляді ознайомчої (доклінічної), підсумкової (клінічної) та виробничої (переддипломної) практик.

Метою практичного навчання є закріплення та поглиблення знань, які студенти одержали в процесі теоретичного навчання, прищеплення необхідних практичних умінь і навичок зі спеціальності.

Перший курс, ознайомча практика у приватній клініці «Центр клінічної офтальмології»

Навчальний процес забезпечують висококваліфіковані викладачі – фахівці у сфері медицини. До викладання фахових дисциплін залучені практики з великим досвідом роботи у медичних закладах різних форм власності, серед яких – 4 професори, доктори медичних наук та 5 кандидатів медичних наук, із них 1 доцент, 1 Заслужений працівник охорони здоров’я, 2 Заслужених лікарі України, 1 Заслужений діяч науки і техніки України.

Дисципліни освітньої програми «Медсестринство»:

 • Основи медсестринства
 • Клінічне медсестринство (внутрішні хвороби, хірургія, педіатрія)
 • Менеджмент та лідерство в медсестринстві
 • Медсестринство в сімейній медицині
 • Медична та соціальна реабілітація
 • Медичне та фармацевтичне товарознавство
 • Економіка охорони здоров'я, маркетинг медичних послуг
 • Бухгалтерський облік
 • Правове забезпечення та організація підприємницької діяльності

Дисципліни освітньої програми «Громадське здоров'я»:

 • Вступ до громадського здоров'я
 • Епідеміологія та медична статистика
 • Менеджмент громадського здоров'я
 • Економіка охорони здоров'я
 • Методологія та організація наукових досліджень
 • Державна політика та правові засади громадського здоров'я
 • Зміцнення здоров'я та попередження захворювань. (Health Promotion)
 • Основні хронічні неінфекційні захворювання
 • Соціально значимі інфекційні захворювання
 • Інформаційно-комунікаційні системи в громадському здоров'ї
 • Ділова англійська мова
 • Виконання кваліфікаційної роботи
Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

RSS
 
 

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

LinkedIn
 
Facebook
 
Instagram
 
Twitter
 
Flickr
 
Telegram
 
YouTube
 
TikTok
 
 
Ви тут: Вища освіта » Про КРОК » Підрозділи » Навчальні » Кафедра прикладної медицини