Кафедра прикладної медицини

підпорядковується навчально-науковому інституту медицини
заснована у 2017 році

Завідувач кафедри
Єна Анатолій Іванович
професор, доктор медичних наук, Заслужений працівник охорони здоров'я України

Куратор ОП «Громадське здоров'я»
Соколовський Микола Васильович
кандидат медичних наук, доцент кафедри


Куратор ОП «Медсестринство»
Красова Юлія Олександрівна
асистент кафедри

Кабінет 234-1
(+38 044) 455-56-90, вн. 237

Кафедра є випусковою і готує бакалаврів за спеціальністю 223 «Медсестринство» та магістрів за спеціальністю 229 «Громадське здоров’я» галузь знань 22 «Медицина» за освітніми програмами:

Набуття практичного досвіду

Більшість країн світу вже перейшли на систему навчання, де багато часу надається практичній підготовці та самостійній роботі студентів, оцінці кожного випускника за його умінням надати реальну медичну допомогу. Відповідно до нових програм та планів теорія і практика є нерозривними впродовж усього навчального процесу. Для відповідного рівня сформованості професійної компетентності майбутніх медичних сестер велике значення має практичне навчання студентів, що проходить у вигляді ознайомчої (доклінічної), підсумкової (клінічної) та виробничої (переддипломної) практик.

Метою практичного навчання є закріплення та поглиблення знань, які студенти одержали в процесі теоретичного навчання, прищеплення необхідних практичних умінь і навичок зі спеціальності.

Перший курс, ознайомча практика у приватній клініці «Центр клінічної офтальмології»

Навчальний процес забезпечують висококваліфіковані викладачі – фахівці у сфері медицини. До викладання фахових дисциплін залучені практики з великим досвідом роботи у медичних закладах різних форм власності, серед яких – 4 професори, доктори медичних наук та 5 кандидатів медичних наук, із них 1 доцент, 1 Заслужений працівник охорони здоров’я, 2 Заслужених лікарі України, 1 Заслужений діяч науки і техніки України.

Дисципліни освітньої програми «Медсестринство»:

 • Основи медсестринства
 • Клінічне медсестринство (внутрішні хвороби, хірургія, педіатрія)
 • Менеджмент та лідерство в медсестринстві
 • Медсестринство в сімейній медицині
 • Медична та соціальна реабілітація
 • Медичне та фармацевтичне товарознавство
 • Економіка охорони здоров'я, маркетинг медичних послуг
 • Бухгалтерський облік
 • Правове забезпечення та організація підприємницької діяльності

Дисципліни освітньої програми «Громадське здоров'я»:

 • Вступ в охорону здоров'я
 • Епідеміологія та біостатистика
 • Ділова англійська мова
 • Соціально значимі та особливо небезпечні інфекційні хвороби
 • Основи біобезпеки
 • Соціально значимі неінфекційні хвороби
 • Основи охорони психічного здоров'я
 • Психосоматики та психофізичної реабілітації
 • Основи медичного і екологічного права та біоетики
 • Економіка охорони здоров'я
 • Підготовка магістерської роботи

У 2020 році Університет «КРОК» буде проходити акредитаційну експертизу освітньої програми «Медсестринство».

Акредитаційна експертиза складається з різних етапів відповідно до «Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти». Одним з етапів є подання звіту самооцінювання, який ми вам і представляємо.

Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

Ми в Соціальних Мережах. Слідуйте за нами.
Ви тут: Вища освіта » Про КРОК » Підрозділи » Навчальні » Кафедра прикладної медицини