Інша інформація:
Соколовський Микола Васильович

кабінет 234-1

(+38 044) 455-56-90, вн. 237

Сфера наукових інтересів

 • гігієна, епідеміологія, токсикологія, громадське здоров'я, моніторинг і прогноз забруднення навколишнього середовища хімічними чинниками, санітарно-епідеміологічна експертиза, авіаційно-космічна медицина
 
 

Соколовський Микола Васильович

 • кандидат медичних наук (1985 р.)
 • доцент (2019 р.)

Освіта

 • Київський медичний інститут ім. О.О. Богомольця / спеціальність «Санітарно-гігієнічна справа» (1967-1973 р.р.)

Професійна кар’єра

 • 2019 р. – доцент кафедри прикладної медицини Навчально-наукового інституту медицини Університету «КРОК».
 • 2018 по т.ч. – старший науковий співробітник ДУ «Інститут громадського здоров`я НАМУ України».
 • 2000 – 2018 рр. – начальник відділу, директор ДП «Центр реєстрів Міністерства охорони здоров`я України»
 • 2000 – 2010 рр. – начальник відділу, головний спеціаліст, відділу експертиз та реєстрів управління санітарно-епідеміологічного нормування, регламентації, експертиз та реєстрів Головного санітарно-епідеміологічного управління МОЗ України
 • 2000 р. – Начальник відділу Національного агентства з контролю за якістю та безпекою продуктів харчування, лікарських засобів та виробів медичного призначення
 • 1996 – 2000 рр. – провідний науковий співробітник Інституту екогігієни і токсикології ім. Л.І. Медведя
 • 1991 – 30.06.1996 рр. – в.о. керівника відділу патентних досліджень і аналізу наукової інформації, завідуючий лабораторією банків даних про ПНХБР та інших речовин Інституту екогігієни і токсикології ім. Л.І. Медведя
 • 1973 – 1991 рр. – молодший науковий співробітник, старший науковий співробітник Всесоюзного НДІ гігієни, токсикології пестицидів і полімерних та пластичних мас

Професійна діяльність

 • Брав участь у підготовці змін та доповнень до Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя».
 • Автор наказів МОЗ України (3 накази) щодо організації проведення установами та закладами державної санітарно-епідеміологічної служби державної санітарно-епідеміологічної експертизи як вітчизняної та і імпортованої продукції на відповідність її вимогам санітарного законодавства України.
 • Автор спільних наказів з Державною митною службою України, Адміністрацією державної прикордонної служби України, Міністерством аграрної політики України, Міністерством охорони навколишнього природного середовища України, якими регламентується ввезення імпортованої продукції на територію України.
 • Співавтор Державних санітарних правил і норми ДСанПіН « Полімерні і полімервмістні матеріали для виробництва меблів. Гігієнічні вимоги».

Особисті досягнення

 • Почесна грамота Верховної Ради України, (2010 р.)
 • Грамота МОЗ України (2005, 2007, 2010 р.р.)
 • Значок «Відміннику охорони здоров'я» (СРСР) (1987 р.)
 
 

Публікації

  Національний огляд поточної ситуації в галузі управління біоцидами в Україні: монографія / М.В. Соколовський та ін.; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т громад. здоров'я ім. О. М. Марзєєва Нац. акад. мед. наук України". - Київ: Медінформ, 2017. - 278 с.

  Ершова Л.К. Влияние аминоэфирного отвердителя ДТБ-2 низкой концентрации на условные рефлексы крыс / Л.К. Ершов, Н.В. Соколовський // Физиологический журнал. - 1983. - №1. - С. 103-106

  Ершова Л.К. Изучение функционального состояния центральной нервной системы при воздействии аминоэфирного отвердителя ДТБ-2 / Л.К. Ершова, Н.В. Соколовский // Гигиена и санитария. - 1983. - №. - С. 85-86.

  Ларионов В.Г. Гигиеническое нормирование аминоэфирного отвердителя ДТБ-2, мигрирующего из антикоррозионных покритий в аспекте гигиены питания / В.Г. Ларионов, Н.В. Соколовский // Гигиена и санитария. - 1982. - №3. - С. 21-23

  Соколовский Н.В. Определение отвердителя ДТБ-2 при присанитарно-химических исследованиях антикоррозионных покритий / Н.В. Соколовский, И.С. Духовная, Е.М. Юн // Новые методы гигиенического контроля за применением полимеров в народном хозяйстве: Тез. докл. 3-го Всесоюзного совещания. - Киев, 1981. - С. 404-406.

  Соколовский Н.В. К вопрросу о сенсибилирующем действии миноэфирного отвердителя ДТБ-2 / Н.В. Соколовский, В.Г. Ларионов // Новые методы гигиенического контроля за применением полимеров в народном хозяйстве. Тез. докл. 3-го Всесоюзного совещания. - Киев, 1981. - С. 336-338.

  Соколовский Н.В. Влияние аминоэфирного отвердителя ДТБ-2 на высшую нервую деятельность животных / Н.В. Соколовский, Л.К. Ершов // Новые методы гигиенического контроля за применением полимеров в народном хозяйстве: Тез. докл. 3-го Всесоюзного совещания. - Киев, 1981. - С. 172-174

  Соколовский Н.В. Некоторые гигиенические аспекты применения антикоррозионных покритий в строительстве / Н.В. Соколовский // Гигиена и токсикология высокомолекулярных соединений и химического сырья, используемого для их синтеза: Тезы докл. VI Всесоюзной конференции. - Л.: Химия, 1979. - С. 131-132.


Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

Ми в Соціальних Мережах. Слідуйте за нами.
Ви тут: Вища освіта » Про КРОК » Співробітники » Соколовський Микола Васильович