Солоненко Іван Миколайович — Університет «КРОК»
Інша інформація:
Солоненко Іван Миколайович

кабінет 234-1

(+38 044) 455-56-90, вн. 237

Сфера наукових інтересів

 • управління в сфері охорони здоров'я, менеджмент, громадське здоров'я, соціальна медицина, державна політика збереження здоров'я населення України, реформуванням галузі охорони здоров'я

Викладає

 • економіка охорони здоров'я, організаційно-управлінська діяльність у медсестринстві, менеджмент в сфері охорони здоров'я, громадське здоров'я
 
 

Солоненко Іван Миколайович

 • доктор медичних наук (1989 р.)
 • професор (1995 р.)
 • Заслужений діяч науки і техніки України

Освіта

 • Інститут державного управління при Кабінеті Міністрів України / державне управління (2003 р.)
 • Український науково-дослідний інститут кардіології ім. М.Д. Стражеска МОЗ України / аспірантура (з 1978 р.)
 • Київський медичний інститут ім. О.О. Богомольця / педіатрія, кваліфікація – лікар (1975 р.)

Професійна кар’єра

 • 1995 р. – Національна Рада з охорони здоров'я при Президентові України / заступник голови
 • 1994 р. – Інститут державного управління і місцевого самоврядування при Кабінеті Міністрів України (нині – Національна академія державного управління при Президентові України) / заснував та очолював до 2012 року першу в Україні кафедру управління охороною здоров’я для підготовки нової генерації керівників органів управління та закладів охорони здоров’я на базі магістерської програми з державного управління
 • 1978–1994 – НДІ кардіології ім. акад. М.Д. Стражеска / керівник відділу профілактичної кардіології (досліджував проблеми зменшення захворюваності, інвалідності та смертності від серцево-судинних захворювань в Україні)

Професійна діяльність

Під керівництвом та за безпосередньої участі було здійснено наукові дослідження щодо становлення та розвитку кардіологічної служби в Україні, розроблення Національної програми профілактики серцево-судинних захворювань, а також нових методів діагностики, лікування, профілактики ускладнень інфаркту міокарда.

За напрямом громадського здоров’я опубліковано понад 100 наукових праць та науково-методичних розробок. Підготував сім докторів й понад двадцять кандидатів наук з державного управління у сфері охорони здоров'я.

З метою вивчення зарубіжного досвіду з підготовки керівників вищої кваліфікації у сфері охорони здоров'я проходив стажування у Міністерстві охорони здоров'я Канади, Університеті Каліфорнії (Лос-Анджелес, США), університетах Данії, Канади, Польщі, Словаччини, Чехії та інших країн.

 
 

Публікації

  Сабліна Л.В. Розвиток управління міжгалузевою взаємодією з охорони громадського здоров'я / Л. В. Сабліна, В. М. Чорненький, І. М. Солоненко // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: матеріали наукової конференції (м. Київ, 26 квітня 2022 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2022/paper/view/1128

  Солоненко І.М. Особливості державного управління в умовах перебудови системи охорони здоров'я в Україні / І. М. Солоненко, Л. В. Сабліна, В. М. Чорненький // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: матеріали наукової конференції (м. Київ, 26 квітня 2022 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2022/paper/view/1130

  Солоненко І.М. Стратегічне планування та впровадження організаційних змін у сфері охорони здоров’я / І.М. Солоненко, Л.В. Сабліна, А.І. Єна // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали III Міжнародної конференції (м. Київ, 2-3 грудня 2021 р.). - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/861

  Солоненко І.М. Наукові засади перебудови управління та фінансування у сфері охорони здоров‘я / І.М. Солоненко, Л.В. Сабліна, А.І. Єна // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2020. - № 3 (59). - С. 147-156

  Солоненко І.М. Сучасні та майбутні виклики для публічного управління у сфері охорони здоров’я / І. М. Солоненко, Л. В. Сабліна, А. І. Єна // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України. - 2020. - № 2. - С. 100-109.

  Фінансування в системі охорони здоров'я / І.М. Солоненко, М.Д. Солоненко, О.Л. Зюков та ін. // Основи сучасного менеджменту охорони здоров'я : навч. посібник для лікарів-інтернів і лікарів-слухачів закладів (факультетів) післядипломної освіти. - За ред. Д.Д. Дячука. - К. : Інтерсервіс, 2015. - С. 178-248

  Солоненко І.М. Планування та впровадження організаційних змін у сфері охорони здоров'я / І.М. Солоненко // Главный врач. - 2014. - № 5. - С. 34-46

  Солоненко І.М. Типи та моделі прийняття управлінських рішень у сфері охорони здоров'я / І.М. Солоненко // Главный врач. - 2014. - №6. - С. 32-40

  Солоненко І.М. Удосконалення діяльності органів місцевої влади у сфері охорони здоров'я територіальної громади / І.М. Солоненко, О.К. Толстанов, О.М. Торбас // Главный врач. - 2014. - № 4. - С. 23-28.

  Солоненко І.М. Організаційні зміни у сфері охорони здоров'я / І.М. Солоненко // Главный врач. - 2014. - №4. - С. 29-42

  Солоненко І.М. Удосконалення діяльності місцевих органів влади у сфері охорони здоров’я / І.М. Солоненко, О.І. Ушакова // Сучасні медичні технології. - 2013. - № 2. - С. 117-120

  Пак С.Я. Державне управління у сфері охорони здоров'я в окремих європейських країнах / С.Я. Пак, І.М. Солоненко // Східноєвропейський журнал громадського здоров'я. - 2012. - №1. - С. 223-224

  Організація діяльності органів місцевого самоврядування у сфері охорони громадського здоров’я: методичні рекомендації / І.М. Солоненко, І.В. Рожкова, Л.І. Жаліло [та ін.]; за ред. І.М. Солоненка; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Каф. упр. охороною суспіл. здоров’я. - К. : НАДУ, 2012. - 59 с. - (Бібліотека слухача. Державне управління у сфері охорони здоров’я)

  Солоненко І.М. Розвиток діяльності місцевих органів влади у сфері охорони здоров'я на рівні адміністративного району / І. Солоненко, Н. Солоненко, О. Торбас // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. - 2012. - Вип. 1. - С. 250-258.

  Солоненко І.М. Удосконалення організаційно-правових засад діяльності місцевих органів влади у сфері охорони здоров’я / І.М. Солоненко, Н.Д. Солоненко, О.М. Торбас // Сучасні питання економіки і права. - 2012. - Вип. 1. - С. 121-127

  Розвиток антикризового управління охороною громадського здоров’я на місцевому рівні: теоретико-методологічні засади: методичні рекомендації: / Л.І. Жаліло, О.І. Мартинюк, І.В. Рожкова та ін.; за заг. ред. І.М. Солоненка. - К. : НАДУ, 2011. - 71 с. - (Бібліотека слухача. Державне управління у сфері охорони здоров’я)

  Пак С. Розвиток організаційно-правових засад державного управління охороною громадського здоров'я на регіональному та місцевому рівнях в Україні / С. Пак, І. Солоненко // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. - 2011. - Вип. 1. - С. 243-256

  Солоненко І.М. Удосконалення організаційно-правових засад діяльності місцевих органів влади у сфері охорони здоров'я в Україні / І.М. Солоненко, С.Я. Пак // Сучасні питання економіки і права. - 2011. - Вип. 1. - С. 102-110.

  Солоненко І.М. Соціальний капітал у сфері охорони громадського здоров'я та причини його девальвації в Україні / І. Солоненко, Л. Жаліло, О. Мартинюк // Вісн. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. - 2010. - №3. - С. 207-217

  Державне управління у сфері охорони здоров'я: суспільні потреби та підготовка кадрів: методичні рекомендації / І.М. Солоненко та ін.; за заг. ред. д-ра мед. наук І.М. Солоненка; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Упр. орг. фундам. та приклад. дослідж., Каф. упр. охороною суспіл. здоров'я. - К.: НАДУ, 2010. - 52 с. - (Бібліотека слухача НАДУ. Державне управління: від теорії до практики)

  Баєва О. Формування державних освітньо-кваліфікаційних вимог до підготовки фахівців з менеджменту підприємств і організацій у сфері охорони здоров'я / О. Баєва, І. Солоненко // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. - 2009. - Вип. 4. - С. 231-238.

  Солоненко І.М. Сучасні суспільні вимоги щодо підготовки керівників у сфері охорони здоров'я в Україні / І.М. Солоненко, І.В. Рожкова // Главный врач. - 2008. - №12. - С. 73-75

  Рожкова І.В. Децентралізація управління у сфері охорони здоров'я на місцевому рівні: монографія / І.В. Рожкова, І.М. Солоненко; Національна академія держ. управління при президентові України. - К.: Фенікс, 2008. - 160 с.

  Рожкова І. Демократизація розробки та впровадження державної політики з охорони суспільного здоров'я в Україні / І. Рожкова, І. Солоненко // Вісн. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. - 2007. - №2. - С. 263-272.

  Управління охороною здоров'я на місцевому рівні: національний та зарубіжний досвід: навч.-метод. посіб. для слухачів дистанц. курсу / І.М. Солоненко та ін. - К.: Асоціація міст України та громад, 2007. - 191 c. - (Серія навчальних програм для працівників органів місцевого самоврядування; кн. 18)

  Багатоканальна модель фінансування лікувально-профілактичних закладів (на прикладі медичних закладів Укрзалізниці) / І.М. Солоненко та ін. // Главный врач. - 2004. - №4. - С. 51-52.

  Актуальні проблеми розвитку медичного страхування в Україні / Є.М. Кісельов, С.В. Бурлаєнко, І.М. Солоненко та ін. // Медицина залізничного транспорту України. - 2004. - №1. - С. 74-78

  Державна політика з охорони громадського здоров'я в Україні: навч. посіб. / І.М. Солоненко та ін.; ред. І.М. Солоненко, Л.І. Жаліло; Національна академія держ. управління при Президентові України. - К.: Видавництво НАДУ, 2004. - 116 с.

  Жаліло Л. Охорона громадського здоров'я як соціальна інституція / Л. Жаліло, І. Солоненко, В. Скуратівський // Вісник Укр Акад. держ. управління при Президентові України. - 2003. - №2. - С. 72-77

  Ефективність регіональної стратегії в державній політиці збереження здоров'я населення України / І.М. Солоненко та ін. // Главный врач. - 2003. - №11. - С. 79-82.

  Нові технології управління реформуванням галузі охорони здоров'я: регіональний аспект / І.М. Солоненко та ін. // Главный врач. - 2003. - №11. - С. 77-79.

  Екологічне громадське здоров’я: від теорії до практики = Ecological Public Health: From Vision to Practice: навч. вид. / за заг. ред. К. Чу, Р. Сімпсон; пер.: О. В. Кунгурцев, О. І. Мартинюк, Н. Д. Солоненко; наук. ред. пер.: І. М. Солоненко, Л. І. Жаліло. - Кам'янець-Поділ.: Абетка-НОВА, 2002. - 290 с.

  Охорона громадського здоров'я: управлінські аспекти: навч. посіб. / Л. Жаліло, І. Солоненко та ін.. - К.: УАДУ, 2001. - 144 с.


Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

Ми в Соціальних Мережах. Слідуйте за нами.
Ви тут: Вища освіта » Про КРОК » Співробітники » Солоненко Іван Миколайович