Мігус Ірина Петрівна — Університет «КРОК»

Інша інформація:
Мігус Ірина Петрівна

кабінет 116-1

(+38 044) 455-57-12, вн. 131

 
 

Мігус Ірина Петрівна

 • доктор економічних наук (2011 р.), професор (2014 р.)

Освіта

 • Європейський університет фінансів, інформаційних систем, менеджменту і бізнесу / Фінанси / кваліфікація магістр з фінансів (2002 р.)
 • Черкаський інженерно-технологічний інститут / Фінанси / кваліфікація економіста (1999 р.)

Професійна кар’єра

 • з 2018 рр. – Університет «КРОК», проректор з наукової роботи
 • 2017–2018 рр. – Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, професор кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки
 • 2011–2017 рр. – Черкаський національний університету імені Богдана Хмельницького, Університет «КРОК», завідувач кафедри менеджменту та економічної безпеки
 • 2010–2011 рр. – Східноєвропейський університет економіки та менеджменту завідувач, професор кафедри фінансів і кредиту
 • 2009–2010 рр. – Східноєвропейський університет економіки та менеджменту, Проректор з науково-дослідної роботи
 • 2008–2009 рр. – Східноєвропейський університет економіки та менеджменту, Завідувач кафедри фінанси і кредиту
 • 2007–2008 рр. – Східноєвропейський університет економіки та менеджменту, доцент кафедри економіки та фінансів
 • 2006–2007 рр. – Севастопольський національний технічний університет, доцент кафедри фінансів та кредит
 • 2004–2006 рр. – Черкаська філія Європейського університету фінансів, інформаційних систем, менеджменту і бізнесу, завідувач кафедри фінансів, обліку та аудиту
 • 2003–2004 рр. – Черкаська філія Європейського університету фінансів, інформаційних систем, менеджменту і бізнесу, доцент кафедри фінансів, обліку та аудиту, заступник завідувача кафедри
 • 2001–2003 рр. – Черкаська філія Європейського університету фінансів, інформаційних систем, менеджменту і бізнесу, старший викладач
 • 1999–2001 рр. – Черкаський модельний центр підготовки та перепідготовки фахівців (реорганізований з 29.08.2000 р. у Черкаський державний бізнес-коледж), викладач економічних дисциплін

Особисті досягнення

 • Грамота Верховної Ради України, 2019 р.
 • Почесна грамота Національної академії наук України, 2018 р.
 • Почесна грамота Національної академії педагогічних наук України, 2018 р.
 • Почесна грамота Національної служби посередництва та примирення, 2018 р.
 • Почесна грамота Професійної спілки працівників сфери вищої освіти, 2018 р.
 • Почесна грамота Федерації роботодавців України, 2018 р.
 • Подяка Міністерства освіти і науки України, 2016 р.
 • Почесна грамота Департаменту освіти і науки Черкаської обласної державної адміністрації, 2015 р.
 • Подяка Департаменту освіти і науки Черкаської обласної державної адміністрації, 2013 р.
 • Подяка Департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради, 2013 р.

Наукова діяльність

 • Під керівництвом захищено 2 докторські дисертації (2015 р., 2017р.), та 4 кандидатських дисертацій (2011 р., 2014 р., 2015 р., 2016 р.) за спеціальністю 21.04.02 – економічна безпека суб'єктів господарської діяльності
 • Член 2-х спеціалізованих рад по захисту дисертацій

Членство в редколегіях журналів

Головний редактор:

Член редакційної колегії:

 • 2017 – по тепер. International Journal of Accounting, Finance and Risk Management (India)
 • 2017 – по тепер. Економічні горизонти (м. Умань, Україна)
 • 2016 – по тепер. Мультидисциплінарний міжнародний науковий журнал "Інтернаука" (Київ, Україна)
 
 

Публікації

  Mihus I. Overview of the methodology of universities` international rankings for meeting the challenges of open science / I. Mihus // Pedagogy and Education Management Review. - 2023. - № 1. - Pp. 13-21. - DOI https://doi.org/10.36690/2733-2039-2023-1-13

  Салій Б.В. Коннективізм і лідерство: використання теорій навчання в цифрову епоху / Б. В. Салій, І. П. Мігус // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей III Наукової конференції (м. Київ, 26 квітня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2023/paper/view/1556
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2023/paper/view/1556

  Мігус І. Основні тенденції розвитку індустрії 4.0 та її вплив на економічну безпеку держави: міжнародний аспект / І. Мігус // Вчені записки Університету "КРОК". - 2023. - № 1(69). - С. 52-59. - https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-69-52-59
https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-69-52-59

  Шевченко Н. Напрями зниження рівня корупції в Україні в умовах кризових явищ та підвищення необхідності легалізації доходів / Н. Шевченко, М.І. Копитко, І.П. Мігус // Вчені записки Університету "КРОК". - 2023. - № 2(70). - С. 21-28. - DOI 10.31732/2663-2209-2022-70-21-28
http://snku.krok.edu.ua/index.php/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/597/614

  Мігус І.П. Стратегічне управління людськими ресурсами підприємств на основі цифрових компетенцій / І.П. Мігус // Вчені записки Університету "КРОК". - 2023. - № 2(70). - С. 131-138. - DOI 10.31732/2663-2209-2022-70-131-138
http://snku.krok.edu.ua/index.php/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/554/627

  Shevchenko N. The main directions of reducing the level of corruption in Ukraine / N. Shevchenko, M. Kopytko, I. Mihus // 3rd International Conference on Corporation Management-2023 (29 June 2023, Estonia). - https://conf.scnchub.com/index.php/ICCM/ICCM-2023/paper/view/542/31
https://conf.scnchub.com/index.php/ICCM/ICCM-2023/paper/view/542/31

  Mihus I. The main trends of the development of the digital economy in the EU countries / I. Mihus, S. G. Gupta // The development of innovations and financial technology in the digital economy: monograph / Editor-in-Chief. M. Denysenko. - Scientific Center of Innovative Researches OU, 2023. - P. 23-41. - https://mono.scnchub.com/index.php/book/catalog/view/29/67/588
Ключові слова: digitalization of society, industry 4.0, economic security of the state, threats
https://mono.scnchub.com/index.php/book/catalog/view/29/67/588

  Mihus I. Implementation of international experience of legal regulation and state management of ensuring the economic security of the state in Ukraine / I. Mihus, S. Greben // Public Administration and Law Review. - 2023. - № 3. - С. 49-59.
https://public.scnchub.com/palr/index.php/palr/article/view/196

  Пуш А.В. Корпоративні конфлікти: природа та причини виникнення / А. В. Пуш, І. П. Мігус // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей V Міжнародної конференції (Київ, 7 грудня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023.
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2023/paper/view/1956

  Коханюк Я.О. Вплив євроінтеграційних процесів на стратегічне планування агропідприємств України / Я. О. Коханюк, І. П. Мігус // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей V Міжнародної конференції (Київ, 7 грудня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023.
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2023/paper/view/1955

  Салій Б.В. Перспективи використання криптовалют у сфері вищої освіти / Б. В. Салій, І. П. Мігус // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей V Міжнародної конференції (Київ, 7 грудня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023.
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2023/paper/view/1950

  Mihus I. Exploring the foundations of the digital economy: an in-depth overview / I. Mihus, S. G. Gupta // Business model innovation in the digital economy: monograph. - Pussi: OU Scientific Center of Innovative Research, 2023. - Pp. 6-37.
https://mono.scnchub.com/index.php/book/catalog/view/33/93/659

  Salii B. Aspects of managing the restoration of Ukraine's education system in the postwar period / B. Salii, I. Mihus // Relationship between public administration and business entities management-2023: collection of theses 3nd International online Conference (November 24, 2023, Estonia). - Tallinn: Scientific Center of Innovative Researches,2023.
https://conf.scnchub.com/index.php/RPABM/RPABM-2023/paper/view/583

  Organization of the fight against corruption in Ukraine: economic and legal aspects / Z. Zhyvko, I. Mihus, F. Alazzam, H. Shakhatreh // Relationship between public administration and business entities management-2023: collection of theses 3nd International online Conference (November 24, 2023, Estonia). - Tallinn: Scientific Center of Innovative Researches, 2023.
https://conf.scnchub.com/index.php/RPABM/RPABM-2023/paper/view/656

  Mihus I. Evolution of practical use of blockchain technologies by companies / I. Mihus // Economics, Finance and Management Review. - 2022. - № 1(9). - Pp. 42-50. - DOI https://doi.org/10.36690/2674-5208-2022-1-42.
https://public.scnchub.com/efmr/index.php/efmr/article/view/177/121

  Mihus I. Practical use of blockchane technologies by companies / I. Mihus // 2nd International Conference on Corporation Management-2022 (Estonia, 19 may 2022). - https://conf.scnchub.com/index.php/ICCM/ICCM-2022/paper/view/376
https://conf.scnchub.com/index.php/ICCM/ICCM-2022/paper/view/376

  Mihus I. Corporate management evaluation tools in joint stock companies under economic uncertainty conditions / I. Mihus // The economics of uncertainty: content, evaluation, and regulation: collective monograph /edited by Iryna Radionova. - Tallinn: Scientific Center of Innovative Researches OU, 2022. - Pp. 99-112. - DOI https://doi.org/10.36690/EUCER-99-112

  Mihus I. Possibilities of using blockchain technologies to protect fraud / I. Mihus // Вчені записки Університету "КРОК". - 2022. - № 1(65). - С. 84-94. - DOI https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-65-84-94. - http://snku.krok.edu.ua/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/476/521
http://snku.krok.edu.ua/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/476/521

  Mihus I. Comparative characteristics of the training of doctors of philosophy in economics in the leading countries of the world / I. Mihus, N. Nakonechna // Pedagogy and Education Management Review. - 2022. - № 3(9). - Pp. 4-12. - file:///C:/Users/library/Downloads/PEMR-2022-3-9-4-12.pdf
file:///C:/Users/library/Downloads/PEMR-2022-3-9-4-12.pdf

  Mihus I. Impact of corporate governance on business reputation of companies / I. Mihus // Relationship between public administration and business entities management: proceedings 2nd International Conference (November 12, 2022 in Tallinn, Estonia). - Tallinn: Scientific Center of Innovative Researches, 2022. - https://conf.scnchub.com/index.php/RPABM/RPABM-2022/paper/view/486
https://conf.scnchub.com/index.php/RPABM/RPABM-2022/paper/view/486

  Mihus I. Business reputation of enterprises: definitions, structure and reputation risk management / I. Mihus, I. Korzhevskyi // Economics, Finance and Management Review. - 2022. - № 3(11). - Pp. 89-99. - DOI https://doi.org/10.36690/2674-5208-2022-3-89

  Mihus I. Economic security system management of travel industry: making management decisions in crisis conditions / I. Mihus, L. Melko // Economics, Finance and Management Review. - 2022. - № 4(12). - Pp. 96-102. - DOI https://doi.org/10.36690/2674-5208-2022-4-96

  Mihus I. The role of communicative competence in the structure of social intelligence of teachers of higher education institutions / I. Mihus, N. Nakonechna // Public Administration and Law Review. - 2022. - № 4(12). - Pp. 75-86. - DOI https://doi.org/10.36690/2674-5216-2022-4-75

  Mihus I. Acquisition of academic integrity competencies by postgraduate students and their impact on their scientific activity / I. Mihus, N. Nakonechna // Pedagogy and Education Management Review. - 2022. - № 4(10). - Pp. 4-12. - DOI https://doi.org/10.36690/2733-2039-2022-4-4.
https://public.scnchub.com/perm/index.php/perm/article/view/107

  Mihus O. The main types of tourism in Estonia / O. Mihus, I. Mihus // Регіональний туризм: сучасний стан та шляхи оптимізації: матеріали I-ї Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 2 квітня 2021 р.) / Університет "КРОК" . - К.: Університет "КРОК", 2021. - С. 48-50. - https://conf.krok.edu.ua/RT/RT/paper/view/477
https://conf.krok.edu.ua/RT/RT/paper/view/477

  Мігус І.П. Взаємозв’язок між науковими профілями та публікаціями з відкритим доступом / І.П. Мігус // Освіта та наука: трансформація, відповідальність, академічна свобода: тези допов. наукової конференції (Київ, 5 березня 2021 року). - К.: Університет "КРОК", 2021. - С. 125-127. - https://conf.krok.edu.ua/ONTR/ESTR/paper/view/417
https://conf.krok.edu.ua/ONTR/ESTR/paper/view/417

  Мігус І.П. Роль рейтингів в корпоративному управлінні акціонерних товариств / І.П. Мігус // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали III Міжнародної конференції (м. Київ, 2-3 грудня 2021 р.). - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/701
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/701

  Mihus I. The role of blockchain technology in educational management / I. Mihus // Abstracts of International Conference on Academic Integrity in Public Administration and Educational Institutions (APAEI) (May 28, 2021). - Tallinn: Scientific Center of Innovative Researches, 2021. - https://conf.scnchub.com/index.php/APAEI/APAEI-2021/paper/view/262
https://conf.scnchub.com/index.php/APAEI/APAEI-2021/paper/view/262

  Influence of corporate governance ratings on assessment of non-financial threats to economic security of joint stock companies / I. Mihus, L. Akimova, O. Akimov, S. Laptev, O. Zakharov, N. Gaman // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. - 2021. - № 6(41). - С. 223-237. - DOI https://doi.org/10.18371/fcaptp.v6i41.251442.
https://fkd.ubs.edu.ua/index.php/fkd/article/view/3622/3413

  Мігус І.П. Історичні аспекти становлення рейтингової оцінки цінних паперів України / І. П. Мігус // Вчені записки Університету "КРОК". - 2021. - № 4(64). - С. 9-20. - DOI https://doi.org/10.31732/2663-2209-2021-64-9-20

  Мігус І.П. Інноваційний підхід до кадрового забезпечення дистанційного навчання у закладах вищої освіти / І.П. Мігус, Л.І. Паращенко, С.М. Лаптєв // Вчені записки Університету "КРОК". - 2021. - № 3(63). - С. 169-177. - https://doi.org/10.31732/2663-2209-2021-63-169-177
http://snku.krok.edu.ua/vcheni-zapiski-universitetu-krok/issue/view/17/73

  Мігус І.П. Інноваційний розвиток підприємств в умовах діджиталізації економіки / І. П. Мігус, Я. С. Коваль // Вчені записки Університету "КРОК". - 2021. - № 2(62). - С. 159-165. - DOI https://doi.org/10.31732/2663-2209-2021-62-159-165.
http://snku.krok.edu.ua/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/418/447

  Mihus I. Using blockchain technology to protect shareholders' property rights / I. Mihus // Abstracts II International Conference on economics, accounting and finance (Tallinn, Estonia. November 05, 2021). Available at: https://conf.scnchub.com/index.php/ICEAF/ICEAF-2021/paper/view/331
https://conf.scnchub.com/index.php/ICEAF/ICEAF-2021/paper/view/331

  Informational and Methodological Approach to Ensuring the Economic Security of the State in the Banking Sphere / L. Shemayeva, D. Hladkykh, I. Mihus, A. Onofriichuk, V. Onofriichuk // IJCSNS International Journal of Computer Science and Network Security. - 2021. - V. 21. - No.12. - DOI https://doi.org/10.22937/IJCSNS.2021.21.12.66
http://paper.ijcsns.org/07_book/202112/20211266.pdf

  Implementation of the model of innovative tourist product in Ukraine: financial and economic aspects / S. Havryliuk, L. Melko, G. Uvarova, V.Karyuk, I. Mihus // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. - 2021. - №1(36). - С. 219-232. URL:file:///C:/Users/library/Downloads/227769-Article%20Text-518384-1-10-20210327.pdf
file:///C:/Users/library/Downloads/227769-Article%20Text-518384-1-10-20210327.pdf

  Methodology of corporate financial diagnostics in the period of a crisis / I. Mihus, M. Denysenko, I. Rumyk, S.Pletenetska, M. Laptiev, V. Kupriichuk // AD ALTA: journal of interdisciplinary research. - 2021. - Vol.11. - Iss.1, Spesial Issue XV. - Pp. 52-55.-URL: http://ep3.nuwm.edu.ua/19746/1/Mihus_Iryna___Methodology_of_corporate_financial...zax.pdf
http://ep3.nuwm.edu.ua/19746/1/Mihus_Iryna___Methodology_of_corporate_financial...zax.pdf

  Mihus I. Methodical Approach to assessing Food Safety of Ukraine / I. Mihus, M. Denisenko // Proceedings of the International Conference on Economics, Law and Education Research (ELER 2021) Kyiv, 10-11 March 2021. - Advances in Economics, Business and Management Research. - 2021. - Vol. 170. - Pp. 1-7.- URL:https://www.atlantis-press.com/proceedings/eler-21/125954415
https://www.atlantis-press.com/proceedings/eler-21/125954415

  The impact of the Covid-19 pandemic on the loyalty of employees / I. Mihus, S. Laptev, L. Parashchenko, Y. Koval, K. Odarchyk, O. Panchenko // AD ALTA: journal of interdisciplinary research. - 2021. - V. 11. - Issue 1, Special Issue XVII. - Pp. 38-41.- URL:http://ep3.nuwm.edu.ua/20398/1/MIHUS_I_THE_IMPACT_OF_THE_COVID-19_PANDEMIC...zax.pdf
http://ep3.nuwm.edu.ua/20398/1/MIHUS_I_THE_IMPACT_OF_THE_COVID-19_PANDEMIC...zax.pdf

  Стратегічні перспективи підприємств в умовах економіки невизначеності / І.П. Мігус, О.М. Герасименко, Н.М. Літвін, Д.Є. Ткач // Економіка невизначеності: практичний погляд на проблему: монографія / за ред. В. І. Грушка. - К.: Університет "КРОК", 2021. - С. 41-71.-URL:https://monograph.krok.edu.ua/books/catalog/book/12
https://monograph.krok.edu.ua/books/catalog/book/12

  Мігус І.П. Інструментарій оцінювання корпоративного управління в акціонерних товариствах за умов економічної невизначеності / І.П. Мігус // Економіка невизначеності: зміст, оцінювання, регулювання: колективна монографія / за ред. І.Ф. Радіонової. - К.: Університет "КРОК", 2021. - С. 122-149.-URL:https://monograph.krok.edu.ua/books/catalog/book/19
https://monograph.krok.edu.ua/books/catalog/book/19

  Mihys I. The need to use blockchain technologies in the activities of depository institutions to reduce the impact of threats to the economic security of joint stock companies and itsshareholdersin Ukraine / I. Mihys // Economics, Finance and Management Review. - 2021. - № 4 (8). - Pp. 67-75. - https://public.scnchub.com/efmr/index.php/efmr/article/view/170/113
https://public.scnchub.com/efmr/index.php/efmr/article/view/170/113

  Mihus I.P. The role of scientific profiles of university professors in ensuring academic integrity / I. P. Mihus // International Conference on Academic integrity in public administration and educational institutions (APAEI).( March 26). - Kyiv-Tallin, 2020. - P. 47-49

  Mihus I.P. The influence of professor`s scientific profiles on the position of universities in international rankings / I. P. Mihus // Application of new technologies in management and economy ANTiM 2020 : material 7th International Conference. (Belgrade (Serbia), 23-25, April, 2020). - Belgrade (Serbia), 2020. - P. 163-166

  Мігус І.П. Взаємозв'язок між транспарентністю та рейдерством з позицій економічної безпеки / І. П. Мігус // Менеджмент і безпека: теоретичні та прикладні аспекти: матеріали науково-практичної інтернет-конференції. (Львів, 12 травня 2020). - Львів, 2020. - С. 134-136

  Соціально-економічні та правові аспекти розвитку суспільства: колективна монографія / за ред. С. М. Лаптєва, І. П. Мігус. - К.: Університет економіки та права "КРОК". - 2020. - 443 c.
https://library.krok.edu.ua/media/library/category/monografiji/laptev_0005.pdf

  Мігус І.П. Інформаційно-аналітичне забезпечення протидії рейдерському захопленню акціонерних товариств / І. П. Мігус // Соціально-економічні та правові аспекти розвитку суспільства: колективна монографія / за ред. С. М. Лаптєва, І. П. Мігус. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2020. - С. 389-408
https://library.krok.edu.ua/media/library/category/monografiji/laptev_0005.pdf

  Гребень С.Є. Стан та перспективи розвитку ІТ-аудиту в Україні / С. Є. Гребень, І. П. Мігус, К. М. Одарчук // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2020. - № 2(58). - С. 60-66.
http://snku.krok.edu.ua/index.php/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/294/316

  Mihus I. Features of raiding in Ukraine and methods for their implementation / I. Mihus // Book of abstracts of International Conference on economics, accounting and finance (ICEAF), (Prague, Czech Republic, Jule 02-04 2020). - Prague-Tallin: Academy of Economics and Pedagogy, Scientific Center of Innovative Researches, 2020. - P. 53
https://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/materiali-konferentsij/963-international-conference-on-economics-accounting-and-finance-02-04-jule-2020

  Mihus I. Use of scientific profiles to present the results of scientific research of universities / I. Mihus // Economics, Finance and Management Review. - 2020. - № 3. - Pp. 89-94

  Money laundering: macroeconomic assessment methods and current trend in Ukraine / O. Y. Korystin, I. P. Mihus, N. P. Svyrydiuk, Ya. O. Likhovitskyy, О. M. Mitina// Financial credit activity: problems of theory and practice. - 2020. - № 1(32). - Р. 341-350
http://fkd.org.ua/article/view/200865

  Mihus I. Problems of introduction of academic integrity in a school educational environment / I. Mihus // International Conference on Academic integrity in public administration and educational institutions (APAEI) (March 26, 2020): Book of abstracts. - Kyiv-Tallinn, 2020. - Р. 47-49
https://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2020-03-26_materiali-%D1%81onference.pdf

  Mihus I. The main areas of the blockchain technology using in educational management / Iryna Mihus // Economics, Finance and Management Review. - 2020. - № 4. - P. 84-88.
https://public.scnchub.com/efmr/index.php/efmr/article/view/111/60

  Improvement of the methodological approach to assessing the impact of public governance on ensuring the economic security of the state / L. Akimova, O. Akimov, I. Mihus, Ya. Koval, V. Dmitrenko // Financial and credit activity: problems of theory and practice. - 2020. - № 4(35). - С. 180-190
http://ep3.nuwm.edu.ua/19478/1/%D0%90%D0%BA%D1%96%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%9B.%D0%9C.%20Improvement%20of%20the%20methodological%20...%20zax.pdf

  Mihus I. Corporate fraudsters: who are they? / I. Mihus // International Conference on Corporation Management-2020: book of abstracts (3-5 December 2020, Tallinn, Estonia). - Tallin: Scientific Center of Innovative Researches OU: "KROK" University : Academy of Economics and Pedagogy, 2020. - https://conf.scnchub.com/index.php/ICCM/ICCM-2020/paper/view/142
https://conf.scnchub.com/index.php/ICCM/ICCM-2020/paper/view/142

  Monitoring the state anti-crisis management of economic security of the Ukraine banking institutions / I. Mihus, Y. Koval, S. Laptev, O. Bala, M. Kopytko // Business: Theory and Practice. - 2020. - № 21(2) - Pp. 804-812.
https://journals.vgtu.lt/index.php/BTP/article/view/12985/10240

  Mihus I. The role of corporate governance in ensuring economic security of enterprises in the constructional industry / I. Mihus, V. Dmitrenko // Corporate Management: from Creation to Success: monograph. - Tallin: Scientific Center of Innovative Researches OU, 2020. - Pp. 2-22
https://mono.scnchub.com/index.php/book/catalog/view/2/13/113-1

  Greben S. Modern approaches to theessence and forms of public administration / S. Greben, I. Mihus // Public Administration in the Digital Economy: monograph. - Tallin: Scientific Center of Innovative Researches OU, 2020. - Pp. 6-16
https://mono.scnchub.com/index.php/book/catalog/view/3/25/173-1

  Кашуба С.О. Використання інструментів бізнес-розвідки при здійсненні маркетингових досліджень підприємства / С.О. Кашуба, І.П. Мігус // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - С. 279-283. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/41
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/41

  Мігус І.П. Теоретичні основи державного управління діяльністю закладів вищої освіти / І.П. Мігус, С.Є. Гребень // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - С. 340-341. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/1
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/1

  Abdalqhadr A. Educational institutions and the development of the concept of social responsibility / A. Abdalqhadr, I. Mihus // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2020. - № 1(57). - С. 94-104. - DOI https://doi.org/10.31732/2663-2209-2020-57-94-104
http://snku.krok.edu.ua/index.php/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/277

  Застосування моделі наскрізної оптимізації фінансових і матеріальних потоків у механізмі забезпечення фінансової безпеки на підприємствах оборонної промисловості / Л.Г Шемаєва, І.П. Мігус, В.М. Шемаєв, В.В. Шемаєв, Л.М. Мельник // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. - 2020. - № 33, т.2. - С. 400-410.
http://fkd.org.ua/article/view/207078/207531

  Мігус І.П. Особливості здійснення ІРО на зарубіжних фондових біржах / І. П. Мігус // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка".- 2019.- Вип. 2(54). - С.184-190
http://snku.krok.edu.ua/index.php/vcheni-zapiski-universitetu-krok/issue/view/8

  Мігус І.П. Механізм захисту акціонерних товариств від недружнього поглинання при публічній емісії на фондових біржах / І. П. Мігус // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка".-2019.- Вип. 1(53). - С.139-144
http://snku.krok.edu.ua/index.php/vcheni-zapiski-universitetu-krok/issue/view/6

  Actions to improve crisis management of economic security of banking institutions at the national level / Laptіev S., Sidak V., Mihus I., Koval Y. // Management mechanisms and development strategies of economic entities in conditions of institutional transformations of the global environment: collective monograph / edited by M. Bezpartochnyi, in 2 Vol. / ISMA University. - Riga: "Landmark" SIA, 2019. - Vol. 2. - P. 216-224.
file:///C:/Users/library/Downloads/Coll_mon_ISMA_2019_Vol_2_print_-_copyZ1.pdf

  Мігус І.П. IT-аудит як інструмент оцінювання результатів наукової діяльності ЗВО / І.П. Мігус, С.Є. Гребень // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 575-576
https://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/materiali-konferentsij/868-materialy-mizhnarodnoi-konferentsii-derzhava-rehiony-pidpryiemnytstvo-informatsiini-suspilnopravovi-sotsialnoekonomichni-aspekty-rozvytku-2122-lystopada-2019-roku

  Механізм фінансового контролю за розподілом бюджетних коштів залежно від результатів наукової діяльності закладу вищої освіти / С.Є. Гребень, І.П. Мігус, Л.І. Паращенко, С.М. Лаптєв, В.Г. Алькема // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. - 2019. - № 31, Т.4. - С. 466-476. - https://doi.org/10.18371/fcaptp.v4i31.190998.
https://doi.org/10.18371/fcaptp.v4i31.190998.

  The state of economic security of Ukrainian banking institutions and the effect of economic reforms on formation of anti-crisis measures / I. P. Mihus, I. M. Haman, M. V. Andriyenko, Y. S. Koval // Financial credit activity: problems of theory and practice. - 2019. - № 2(29). - С. 32-43. - DOI https://doi.org/10.18371/fcaptp.v2i29.171997
http://fkd.org.ua/article/view/171997

  Мігус І.П. Вплив лояльності персоналу на економічну безпеку підприємства / І. П. Мігус // Економіка та управління в XXI ст.: виклики та перспективи розвитку: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Умань, 30-31 травня 2019): . - Умань. - 2019. - С. 200-203

  Мігус І.П. Вплив лобіювання на національну безпеку держави / І. П. Мігус // INFOS-2019: збірник тез доповідей учасників міжнародного форуму з інформаційних систем і технологій (Харків, 24-27 квітня 2019). - Харків, 2019. - С. 57-58

  Мігус І.П. Зарубіжний та вітчизняний досвід у забезпеченні економічної безпеки акціонерного товариства: роль корпоративного секретаря / І. П. Мігус // Управління системою економічної безпеки: від теорії до практики: збірник тез доповідей учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції (19 квітня 2019 р.) / упорядник І. О. Ревак. - Львів: ЛьвДУВС, 2019. - С. 124-127

  Мігус І.П. Державне управління економічною безпекою підприємства. Конкурентна розвідка та протидія промисловому шпигунству / І. П. Мігус, Я. С. Коваль // Стан та тенденції розвитку сучасного підприємництва : монографія / за ред. М.П. Денисенка. - Київ: КНУТД, 2019. - С. 220-238
https://er.knutd.edu.ua/bitstream/123456789/15155/2/STRSP_mono_2019_Titul_Zmist_Vstup.pdf

  Threats to economic security of Ukrainian emitents after placement of shares on foreign markets / S. Laptіev, V. Sidak, I. Mihus , Ya. Koval // Conceptual aspects management of competitiveness the economic entities: collective monograph / edited by M. Bezpartochnyi, I. Britchenko, in 2 Vol. / Higher School of Social and Economic. – Przeworsk: WSSG, 2019. – Vol. 1. - P. 186-195
https://ir.lib.vntu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/23986/Coll_mon_WSSG_2019_print_PL_Vol_1_-_copy-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B-1-8%2C140-148.pdf?sequence=3&isAllowed=y

  The Role of Investment Strategy in the Strategic Management System of Service Companies / V. Panchenko, A. Ilyina, I. Mihus, M. Vavrin, Y. Karpenko // Academy of Strategic Management Journal. - 2019. - Volume 18, Special Issue 1. URL: https://www.abacademies.org/abstract/the-role-of-investment-strategy-in-the-strategic-management-system-of-service-companies-8922.html
https://www.abacademies.org/abstract/the-role-of-investment-strategy-in-the-strategic-management-system-of-service-companies-8922.html

  Методологія наукових досліджень : навчальний посібник / О. Г. Чирва, П. І. Гаман, І. П. Мігус, Я.С. Коваль, Н.О. Гаман. - Умань, 2019. - 180 c.

  Threats to economic security of Ukrainian emitents after placement of shares on foreign markets / Laptiev S., Sidak V., Mihus I., Koval Y. // Conceptual aspects management of competitiveness the economic entities: collective monograph / edited by M. Bezpartochnyi, I. Britchenko; Higher School of Social and Economic. – Przeworsk: WSSG, 2019. – P. 186-195
http://www.academia.edu/38311290/Economic_diagnostics_in_ensuring_of_competitiveness_the_economic_entities_Bezpartochnyi_M._Britchenko_I._Jarosz_P._Conceptual_aspects_management_of_competitiveness_the_economic_entities_collective_monograph_edited_by_M._Be

  Мігус І.П. Формування інноваційної моделі державного розвитку підприємств в Україні / І.П. Мігус, Я.С. Коваль // Інструменти та методи комерціалізації інноваційної продукції: колектив. монографія / за ред. д.е.н., проф. С.М. Ілляшенка, к.е.н., доц. О.А. Біловодської. - Суми: Триторія, 2018. - С. 10-29
http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/26386/1/sndtd37b_8.pdf

  Мігус І.П. Роль та значення транспарентності в діяльності вищих навчальних закладів України /І.П. Мігус // Економіка України в умовах євроінтеграції: виклики та перспективи розвитку: Матеріали І Всеукр. наук.-практ. конф. (Умань, 19 квітня 2018).- Умань, 2018.- С. 92-97
http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/25734/1/%D0%B7%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%97%20%D0%A3%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%8C%2019.04.18.pdf

  Laptіev S. Threats to economic security of Ukrainian emitents after placement of shares on foreign markets /Serhii Laptіev, Iryna Mihus // European scientific journal of Economic and Financial innovation .- 2018.- № 2.- P. 39-47
https://journal.eae.com.ua/index.php/journal/article/view/40/28

  Laptiev S. Improving the methodical approach to evaluation of economic security of banking institutions of Ukraine /Sergey Laptiev, Iryna Mihus, Yana Koval // Kosice security revue : journal (Poland)/- 2018. -№2. -P. 30-40
http://kbr.vsbm.sk/2018/n2/laptiev.pdf

  Mihus I.P. Diagnostics of the state of financial security of Ukraine/Mihus I.P., Akimova L.M., Harnyk O.A. // Науковий вісник Полісся.-2018. -№3(15). -С. 12-18
https://nvp.stu.cn.ua/ru/component/k2/item/1048-mihus-i-p-akimova-l-m-harnyk-o-a-diagnostics-of-the-state-of-financial-security-of-ukraine.html

  Мігус І.П. Забезпечення інформаційної безпеки банківських установ / І.П. Мігус // Сучасні детермінанти розвитку бізнес-процесів в Україні: Матер. ІІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (Київ, 12 квітня 2018). -Київ, 2018.- С. 217-220
http://biblio.knutd.edu.ua/conference/2018/SDR2018.pdf

  Мігус І.П. Створення системи управління кадровою безпекою на підприємстві / І.П. Мігус // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка" - 2018. - №4 (52). - С. 213-221
http://snku.krok.edu.ua/index.php/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/135

  Методика прогнозування банкрутства та рейдерства як інструмент державного моніторингу стану фінансової безпеки України/ І.П. Мігус, В.М. Андрієнко, С.С. Молодецький, М.М. Бліхар // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики.- 2018.- №24,Т1.- С. 267-274
http://fkd.org.ua/article/view/128545/125198

  Мігус І.П. Стратегія залучення споживачів освітніх послуг з позицій економічної безпеки/ І.П. Мігус //Перспективи управлінської діяльності суб'єктів господарювання в контексті економічної безпеки: Матеріали міжнародного форуму з безпеки (Черкаси, 25-27 травня 2017 р).- Черкаси: вид-во ПП Чабаненко Ю.А., 2017.-С.178-181
http://khibs.ubs.edu.ua/wp-content/uploads/2017/02/INFOS-2017.pdf

  Коваль Я.С. Моніторинг як складова антикризового управління банком у системі державного регулювання фінансової безпеки України / Коваль Я.С., Мігус І.П. // Перспективи управлінської діяльності суб'єктів господарювання в контексті економічної безпеки: Матеріали міжнародного форуму з безпеки (Черкаси, 25-27 травня 2017 р).- Черкаси: вид-во ПП Чабаненко Ю.А., 2017.-С. 261-236
ttp://khibs.ubs.edu.ua/wp-content/uploads/2017/02/INFOS-2017.pdf

  Мігус І.П. Вплив державного антикризового управління на функціонування банківських установ у період фінансово-економічної кризи / Мігус І. П., Карпова К. В., Коваль Я.С. // Інвестиції: практика та досвід .- 2017. -№16. - С. 80-88
http://www.investplan.com.ua/?op=1&z=5652&i=13

  Мігус І.П. Оцінка заходів державного антикризового управління в банківському секторі з боку НБУ / Мігус І.П., Карпова К.В., Коваль Я.С. / Інвестиції: практика та досвід .- 2017. - №17.- С.82-90
http://www.investplan.com.ua/?op=1&z=5677&i=13

  Мігус І.П. Удосконалення методики оцінювання кризового стану банківських установ України при державному антикризовому управлінні / Мігус І.П., Карпова К.В., Коваль Я.С. // Інвестиції: практика та досвід .- 2017. №18. -С. 54-60
http://www.investplan.com.ua/?op=1&z=5698&i=9

  Мігус І.П. Розрахунок інтегрального показника оцінювання економічної безпеки банку/ І. П. Мігус, М. П. Денисенко, Я. С. Коваль //Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка" .- 2017. - Вип. 46. - С. 125-131
http://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/zhurnali/547-vcheni-zapiski-universitetu-krok-46

  Мігус І.П. Важелі державного антикризового регулювання банківських установ з точки зору виникнення кризових явищ / Мігус І.П., Карпова К.В., Коваль Я.С. //Державне управління: удосконалення та розвиток: електор. наук. фах. вид. - 2017. -№8. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1108
http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1108

  Андрієнко В.М. Міжнародний досвід формування державної політики у сфері забезпечення фінансової безпеки як складової національної безпеки / Андрієнко В.М., Мігус І.П., Коваль Я.С. // Демократичне врядування : наук. вісник .- 2017.- Вип. 20.- URL : http://www.lvivacademy.com/vidavnitstvo_1/visnyk20/index.html
http://lvivacademy.com/vidavnitstvo_1/visnyk20/fail/Andrijenko,Migus,Koval.pdf

  Мігус І.П. Взаємозв'язок антикризового управління із системою економічної безпеки банків / Мігус І.П., Коваль Я.С. //Актуальні проблеми економічної безпеки держави, регіону, підприємства: тези доп. уч. Всеукраїнської наук.-практ. конференції (Львів, 26 травня 2017).-Львів: ЛьвДУВС, 2017. - С. 153-157.
https://econom.udpu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/04/Zbirnyk-Konferentsiji.pdf#page=95

  Мігус І.П. Шляхи виходу з банківської кризи та напрями підвищення ефективності управління ризиками / Мігус І.П., Коваль Я.С. //Стратегічні напрями підвищення конкурентоспроможності підприємств у сучасних умовах господарювання: мат. IV Всеукраїнської науково-практичної заочної конференції (Черкаси, 14 квітня 2017). - Черкаси, 2017.- С. 298-302

  Мигус И.П. Оценка мер антикризисного регулирования банковского сектора со стороны НБУ / Мигус И.П., Коваль Я.С.// Securitatea informationala 2017: conferinta internationala (Chisinau, 4-5 aprilie 2017).- Chisinau, 2017. -С. 22-25

  Мігус І.П. Теоретичні основи забезпечення економічної безпеки вищих навчальних закладів / І.П. Мігус, В.М. Андрієнко, Н.В. Зачосова // Proceedings of the 7th International Academic Congress "Science, Education and Culture in Eurasia and Africa" (France, Paris, 23-25 April, 2017)

  Мігус І.П. Комплаєнс-ризики в антикризовому управлінні у банківських установах України / І. П. Мігус, Я. С. Коваль // Економіка та управління в ХХІ ст.: виклики та перспективи розвитку : матер. Міжнародної. наук.-практ. конф., 18-19 квітня 2017 р., м. Умань / за ред. д. е. н., проф. О. Г. Чирви. - Умань : Видавничо-поліграфічний центр "Візаві", 2017. - С. 95-98
https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/8119

  Мігус І.П. Державне регулювання економічної безпеки суб'єктів готельно-ресторанного комплексу / І.П. Мігус, А.В. Бієвець // Економіко-культурологічне позиціонування України в світовому глобалізованому просторі: ІІ Міжнародна науково-практична конференція (Кошице, 21-23лютого 2017 р.). - Кошице: КНУКіМ, 2017. - С. 38-42
http://rp.dsum.edu.ua/bitstream/123456789/2495/1/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F.%2021-23.02.2017-38-42.pdf

  Надточій Я.М. Роль кадрової безпеки банківських установ у системі державного регулювання фінансової безпеки в Україні / Я.М. Надточій, І.П. Мігус // Перспективи управлінської діяльності суб'єктів господарювання в контексті економічної безпеки: Матеріали міжнародного форуму з безпеки (Черкаси, 25-27 травня 2017 р).- Черкаси: вид-во ПП Чабаненко Ю.А., 2017. - С. 25-27
http://eprints.cdu.edu.ua/2686/1/forym2017-25-27.pdf

  Коваль Я.С. Загрози інформаційної безпеки у банківських установах / Коваль Я.С., Мігус І.П. //Перспективи управлінської діяльності суб'єктів господарювання в контексті економічної безпеки: мат. ІV Міжн. науково-практ. конф. (Черкаси, 25-26 березня 2016).- Черкаси: вид-во ПП Чабаненко Ю.А., 2016.- С. 174-177
file:///C:/Users/library/Downloads/Соловйов%20(1).pdf

  Мігус І.П. Банківські кризи, як передумова виникнення економічних злочинів у банківській сфері/ Мігус І.П., Коваль Я.С. //Організаційно-економічний механізм протидії злочинам в економічній сфері :монографія / За ред. Черевка О.В., Мігус І.П., Гнилицької Л.В. -Черкаси : видавець Чабаненко Ю.А., 2016.- С.106-133
https://www.academia.edu/35292882/%D0%9E%D0%A0%D0%93%D0%90%D0%9D%D0%86%D0%97%D0%90%D0%A6%D0%86%D0%99%D0%9D%D0%9E-%D0%95%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%9E%D0%9C%D0%86%D0%A7%D0%9D%D0%98%D0%99_%D0%9C%D0%95%D0%A5%D0%90%D0%9D%D0%86%D0%97%D0%9C_%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%A2%D

  Організаційно-економічний механізм протидії злочинам в економічній сфері : монографія / За ред. Черевка О.В., Мігус І.П., Гнилицької Л.В. - Черкаси : видавець Чабаненко Ю.А., 2016. - 466 с.
https://www.academia.edu/35292882/%D0%9E%D0%A0%D0%93%D0%90%D0%9D%D0%86%D0%97%D0%90%D0%A6%D0%86%D0%99%D0%9D%D0%9E-%D0%95%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%9E%D0%9C%D0%86%D0%A7%D0%9D%D0%98%D0%99_%D0%9C%D0%95%D0%A5%D0%90%D0%9D%D0%86%D0%97%D0%9C_%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%A2%D

  Мігус І.П. Злочини у економічній сфері, що становлять загрозуекономічній безпеці фінансових установ, та напрямипротидії їм / І.П. Мігус, Н.В. Зачосова //Організаційно-економічний механізм протидії злочинам в економічній сфері : монографія / За ред. Черевка О.В., Мігус І.П., Гнилицької Л.В. - Черкаси : видавець Чабаненко Ю.А., 2016.- С.9-28
https://www.academia.edu/35292882/%D0%9E%D0%A0%D0%93%D0%90%D0%9D%D0%86%D0%97%D0%90%D0%A6%D0%86%D0%99%D0%9D%D0%9E-%D0%95%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%9E%D0%9C%D0%86%D0%A7%D0%9D%D0%98%D0%99_%D0%9C%D0%95%D0%A5%D0%90%D0%9D%D0%86%D0%97%D0%9C_%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%A2%D

  Мігус І.П. Рейдерство як один із видів економічних злочинів/ Мігус І..П., Молодецький С.С. // Організаційно-економічний механізм протидії злочинам в економічній сфері : монографія / За ред. Черевка О.В., Мігус І.П., Гнилицької Л.В. - Черкаси : видавець Чабаненко Ю.А., 2016.- С.29-54
https://www.academia.edu/35292882/%D0%9E%D0%A0%D0%93%D0%90%D0%9D%D0%86%D0%97%D0%90%D0%A6%D0%86%D0%99%D0%9D%D0%9E-%D0%95%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%9E%D0%9C%D0%86%D0%A7%D0%9D%D0%98%D0%99_%D0%9C%D0%95%D0%A5%D0%90%D0%9D%D0%86%D0%97%D0%9C_%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%A2%D

  Мігус І.П. Механізм забезпечення економічної безпеки службами безпеки охоронних підприємств/ Мігус І.П., Міненко М.В. //Організаційно-економічний механізм протидії злочинам в економічній сфері : монографія / За ред. Черевка О.В., Мігус І.П., Гнилицької Л.В. - Черкаси: видавець Чабаненко Ю.А., 2016.- С.171-198
https://www.academia.edu/35292882/%D0%9E%D0%A0%D0%93%D0%90%D0%9D%D0%86%D0%97%D0%90%D0%A6%D0%86%D0%99%D0%9D%D0%9E-%D0%95%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%9E%D0%9C%D0%86%D0%A7%D0%9D%D0%98%D0%99_%D0%9C%D0%95%D0%A5%D0%90%D0%9D%D0%86%D0%97%D0%9C_%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%A2%D

  Мігус І.П. Маркетинговий підхід до вдосконалення інтерфейсної безпеки вищих навчальних закладів / О. Черевко, І. Мігус, Ю. Радзіховська // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія : Економічні науки. - 2016. - Вип. 43(1). - С. 96-103
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpchdtu_2016_43%281%29__14

  Мігус І.П. Характеристика тенденцій розвитку вітчизняного фінансового ринку як середовища функціонування фінансових установ та джерела зовнішніх загроз їх економічній безпеці / І.П. Мігус, Н.В. Зачосова // Ефективна економіка.- 2016.- №2. -[Електронний ресурс]
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4771.

  Мігус І.П. Міжнародні стандарти якості послуг суб'єктів готельно-ресторанного бізнесу / І. Мігус, А. Бієвець // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія : Економічні науки. - 2016. - Вип. 43(1). - С. 29-34.
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpchdtu_2016_43%281%29__6

  Mihys I. The impact of the financial monitoring on the bank's economic security / I.Mihys // Role of investments in the development of digital economy in the context of financial globalization", (December 22-23, 2016): Theses of the International Scientific Conference dedicated to the 25th anniversary since the founding of AESM - Antetit.: Academia de Studii Economice a Moldovei, 2016. - Pp. 196-197
http://irek.ase.md:8080/xmlui/handle/123456789/386?show=full

  Горячківська І.В. Класифікація загроз економічній безпеці підприємств / І.В. Горячківська, І.П. Мігус // Моніторинг, моделювання та менеджмент емерджентної економіки: Збірник наукових праць V Міжнародної науково-практичної конференції (м. Черкаси, 26-28 квітня 2016 р.). - Черкаси: Брама, видавець О.Ю. Вовчок, 2016. - С. 44-49
https://m3e2.ccjournals.eu/2019/m3e2-2016.pdf#page=44

  Занора В.О. Концепція стратегічного управління економічним потенціалом суб'єктів господарювання в умовах ризику В.О. Занора, І.П. Мігус // Фінансові інструменти просторово-територіального розвитку: Міжнародна науково-практична конференція (Черкаси, 22-23 березня 2016 р.). - Черкаси: ЧДТУ, 2016

  Мігус І.П. Управління системою економічної безпеки суб'єктів туристичної галузі: прийняття управлінських рішень в кризових умовах / І. П. Мігус, В. О. Занора, Т. В. Второва // Інноваційна економіка. - 2016. - № 11-12. - С. 167-172
http://nbuv.gov.ua/UJRN/inek_2016_11-12_28

  Управління системою економічної безпеки суб'єктів господарювання : обліково-аналітичне забезпечення: монографія / За ред. Черевка О.В., Гнилицької Л.В., Мігус І.П. - Черкаси : ПП Чабаненко Ю.А. - Черкаси, 2015. - 198 с.

  Мігус І.П. Особливості виявлення та протидії шахрайству: зарубіжний досвід / І.П. Мігус, М.В. Міненко // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія економічна .- 2015. - Вип. 1. - С. 145-152
http://www2.lvduvs.edu.ua/seriia-ekonomichna/486-vipusk-1-2015-seriya-ekonomichna

  Мігус І.П. Основні фактори, що зумовлюють потребу створення системи економічної безпеки суб'єктів господарювання / І. П. Мігус, В. М. Лукошков // Перспективи управлінської діяльності суб'єктів господарювання в контексті економічної безпеки: Збірник тез доповідей учасників ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, (Черкаси, 27-28 березня 2015 р.). - Черкаси: вид-во ПП Чабаненко Ю. А., 2015. - С. 48 - 51.

  Мігус І.П. Забезпечення економічної безпеки підприємства шляхом розвитку лояльності персоналу / І. П. Мігус // Перспективи управлінської діяльності суб'єктів господарювання в контексті економічної безпеки: Збірник тез доповідей учасників ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Черкаси, 27-28 березня 2015 р.). - Черкаси: вид-во ПП Чабаненко Ю. А., 2015. -С. 190 - 192

  Мігус І.П. Розробка механізму забезпечення економічної безпеки службами безпеки охоронних підприємств / І.П. Мігус, М.В. Міненко // Бізнес-інформ. - 2015. - №6. - С. 54 -59.
http://www.business-inform.net/annotated-catalogue/?year=2015&abstract=2015_06_0&lang=ua&stqa=8

  Мігус І.П. Вплив чуток на розвиток бізнесу та забезпечення економічної безпеки суб'єктів господарювання / І.П. Мігус, В.В. Таран // Вісник Черкаського університету. Серія : Економічні науки. - 2015. - Вип. 12. - С. 91-96
http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchuE_2015_12_18

  Mihys I. Management of the Insiders in Corporate Security / I. Mihys, S. Kavyn, V. Andrienko // Application of Information and Communication Technology and Statistics and Economy and Education (ICAICTSEE): Proceedings of International Conference (Sofia Bulgaria, 13-14 November 2015). - Sofia: University of National and World Economy, 2015. - Рр. 178-179
https://search.proquest.com/openview/a699f3376cb5b0a4e68777ac61c42d33/1?pq-origsite=gscholar&cbl=2032294

  Мігус І.П. Вплив державного регулювання емісійної діяльності акціонерних товариств на економічну безпеку емітента / І.П. Мігус // Управління проектами та розвиток виробництва. - 2015. - №3(55). - С. 34-42
https://cyberleninka.ru/article/n/vpliv-derzhavnogo-regulyuvannya-emisiynoyi-diyalnosti-aktsionernih-tovaristv-na-ekonomichnu-bezpeku-emitenta

  Поляков А.Є. Проблеми рейдерства в Україні / А.Є. Поляков, І.П. Мігус // Перспективи управлінської діяльності суб'єктів господарювання в контексті економічної безпеки: збірник тез доповідей учасників ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Черкаси, 27-28 березня 2015 р.). - Черкаси: вид-во ПП. Чабаненко Ю.А., 2015. - С. 66-68
http://eprints.cdu.edu.ua/451/1/conf27-28-03-2015.pdf#page=66

  Таран В.В. Шляхи мінімізації впливу крадіжок та шахрайства на економічну безпеку підприємств / В.В. Таран, І.П. Мігус // Перспективи управлінської діяльності суб'єктів господарювання в контексті економічної безпеки: збірник тез доповідей учасників ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Черкаси, 27-28 березня 2015 р.). - Черкаси: вид-во ПП. Чабаненко Ю.А., 2015. - С. 73-76
http://eprints.cdu.edu.ua/451/1/conf27-28-03-2015.pdf#page=66

  Чорногор О.Ю. Організація комплексного забезпечення безпеки діяльності підприємства / О.Ю. Чорногор, І.П. Мігус // Перспективи управлінської діяльності суб'єктів господарювання в контексті економічної безпеки: збірник тез доповідей учасників ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Черкаси, 27-28 березня 2015 р.). - Черкаси: вид-во ПП. Чабаненко Ю.А., 2015. - С. 82-84
http://eprints.cdu.edu.ua/451/1/conf27-28-03-2015.pdf#page=66

  Шевченко І.П. Психологічні аспекти інформаційної безпеки організації / І.П. Шевченко, І.П. Мігус // Перспективи управлінської діяльності суб'єктів господарювання в контексті економічної безпеки: збірник тез доповідей учасників ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Черкаси, 27-28 березня 2015 р.). - Черкаси: вид-во ПП. Чабаненко Ю.А., 2015. - С. 84-86
http://eprints.cdu.edu.ua/451/1/conf27-28-03-2015.pdf#page=66

  Міненко М.В. Особливості прийняття управлінських рішень з попередження загроз економічної безпеки / М.В. Міненко , І.П. Мігус // Перспективи управлінської діяльності суб'єктів господарювання в контексті економічної безпеки: збірник тез доповідей учасників ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Черкаси, 27-28 березня 2015 р.). - Черкаси: вид-во ПП. Чабаненко Ю.А., 2015. - С. 103-108
http://eprints.cdu.edu.ua/451/1/conf27-28-03-2015.pdf#page=66

  Напора І.Ю. Роль інформаційної безпеки банківських установ в системі економічної безпеки / І.Ю. Напора, І.П. Мігус // Перспективи управлінської діяльності суб'єктів господарювання в контексті економічної безпеки: збірник тез доповідей учасників ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Черкаси, 27-28 березня 2015 р.). - Черкаси: вид-во ПП. Чабаненко Ю.А., 2015. - С. 351-354
http://eprints.cdu.edu.ua/451/1/conf27-28-03-2015.pdf#page=6

  Цікало О.Ю. Кадрова безпека як складова економічної безпеки підприємства / О.Ю. Цікало, І.П. Мігус // Перспективи управлінської діяльності суб'єктів господарювання в контексті економічної безпеки: збірник тез доповідей учасників ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Черкаси, 27-28 березня 2015 р.). - Черкаси: вид-во ПП. Чабаненко Ю.А., 2015. - С. 202-204
http://eprints.cdu.edu.ua/451/1/conf27-28-03-2015.pdf#page=66

  Павлова Н.Ю. Особливості підготовки фахівців з економічною безпеки / Н.Ю. Павлова, І.П. Мігус // Перспективи управлінської діяльності суб'єктів господарювання в контексті економічної безпеки: збірник тез доповідей учасників ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Черкаси, 27-28 березня 2015 р.). - Черкаси: вид-во ПП. Чабаненко Ю.А., 2015. - С. 225-229
http://eprints.cdu.edu.ua/451/1/conf27-28-03-2015.pdf#page=66

  Стратегічні пріоритети детінізації економіки України у системі економічної безпеки: макро та мікро вимір: монографія/ О.В. Черевко, І.П. Мігус та ін.; за ред. Черевка О.В. - Черкаси : ПП Чабаненко Ю.А. - Черкаси, 2014. - 442 с.

  GR та PR менеджмент в контексті економічної безпеки: колективна монографія / за ред. проф. Мігус І.П. - Черкаси: ПП Чабаненко Ю.А. - Черкаси, 2014. - 304 с.
https://www.academia.edu/35292876/%D0%9C%D0%86%D0%9D%D0%86%D0%A1%D0%A2%D0%95%D0%A0%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%9E_%D0%9E%D0%A1%D0%92%D0%86%D0%A2%D0%98_%D0%86_%D0%9D%D0%90%D0%A3%D0%9A%D0%98_%D0%A3%D0%9A%D0%A0%D0%90%D0%87%D0%9D%D0%98

  Мігус І.П. Економічний підхід до пошуку оптимальних шляхів фінансування системи освіти /І. П. Мігус, І. М. Шпиця, С. Г. Натрошвілі //Освіта:соціальні проблеми в контексті економічного розвитку України: колективна монографія/за ред. С. М. Лаптєва, В. С. Сідака, М. П. Денисенка. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2014. - С.225-252
http://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/monografiji/459-osvita-sotsialni-aspekty-v-konteksti-ekonomichnoho-rozvytku-ukrainy

  Мігус І.П. Структура та основні елементи системи забезпечення економічної безпеки при управлінні безпекою праці на будівельних підприємствах /І. П. Мігус, В. М. Андрієнко // Бізнес-інформ. - 2014. - № 10. - С. 213 - 219
http://www.business-inform.net/annotated-catalogue/?year=2014&abstract=2014_10_0&lang=ua&stqa=34

  Мігус І.П. П`ятирівневий нагляд за станом системи управління безпекою праці на будівельному підприємстві / І. П. Мігус, В. М. Андрієнко // Бізнес-інформ. - 2014. - № 11. - С. 154 - 158.
http://www.business-inform.net/annotated-catalogue/?year=2014&abstract=2014_11_0&lang=ua&stqa=25

  Mihus I. Indicators of stock market information and analytical provision of the economic security traders/Iryna Mihus, Sergii Kavun // International journal of Knowledge Engineering and Soft Data Paradigms.- 2014.- Vol.4, No.4.- P.339 - 350
https://www.inderscience.com/info/inarticle.php?artid=69303

  Мігус І.П. Кадрова безпека підприємств: управління інсайдерами / І. П. Мігус, О. М. Тулуб, В. А. Красномовець // Вісник Черкаського університету: серія Економічні науки. - Випуск № 33 (326). - 2014. - С. 60 - 67.

  Мігус І.П. Проблеми залучення фінансового капіталу в економіку України / І. П. Мігус // Вісник Черкаського університету: серія Економічні науки. - Випуск № 37 (330). - 2014. - С. 86 - 91

  Мігус І.П. Сучасні підходи та критерії визначення економічної безпеки / І. П. Мігус, Б. В. Шпильовий // Вісник Черкаського університету: серія Економічні науки. - 2014.-Випуск № 39 (332). - 2014. - С. 58 - 62

  Мігус І.П. Тіньова економіка і економічна безпека: політичні аспекти проблеми / І. П. Мігус, М. В. Міненко // Вісник Черкаського університету: серія Економічні науки. - Випуск № 12 (305). - 2014. - С. 67 - 71

  Мігус І.П. Удосконалення системи професійної підготовки персоналу охоронних підприємств / І.П.Мігус, М.В. Міненко // GR та PR менеджмент в контексті економічної безпеки: Колектив. монографія / за ред. проф. Мігус І.П. - Черкаси: ПП Чабаненко Ю.А. - Черкаси, 2014. - С. 304-316
https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/55153489/GR-PG.pdf?1511991991=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3D55153489.pdf&Expires=1618858368&Signature=XdLkFnVQfYJ8-T-aiEvV58ZZyiJ7Gnf-5VzACNcdboZXdvpIgT70VP69gjkNOgUBkwbB2QqWelBFgzAuzGqMuhX6-zXco5

  Мігус І.П. Нормативно-правовий, технічний та технологічний комплекс детінізації фінансово-господарських відносин / І.П. Мігус, С.П. Міхно, М.В. Міненко // Cтратегічні пріоритети детінізації економіки України у системі економічної безпеки: макро та мікро вимір: Монографія / За ред. Черевка О.В. - Черкаси : ПП Чабаненко Ю.А. - Черкаси, 2014. - 44-63
https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/55153477/%D0%A2%D1%96%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B0.pdf?1511991951=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3D55153477.pdf&Expires=1618859182&Signature=EW

  Вердієва Е.Е. Шляхи вдосконалення та зарубіжний досвід управління якістю продукції на підприємстві / Е.Е. Вердієва, І.П. Мігус // Наука: теорія та практика: Збірник тез доповідей ІІІ Всеукраїнської науково-практичної заочної конференції (Черкаси 16-18 жовтня 2014 р.) / За заг. ред. Проф. І.П. Мігус. - Черкаси: вид-во ПП Чабаненко Ю.А., 2014. - С. 20-23
http://eprints.cdu.edu.ua/395/1/conf_oct_2014.pdf

  Джалалова О.А. Теоретичні підходи до визначення поняття "управління конкурентоспроможністю підприємства" / О.А. Джалалова, І.П. Мігус // Наука: теорія та практика: Збірник тез доповідей ІІІ Всеукраїнської науково-практичної заочної конференції (Черкаси 16-18 жовтня 2014 р.) / За заг. ред. Проф. І.П. Мігус. - Черкаси: вид-во ПП Чабаненко Ю.А., 2014. - С. 34-36
http://eprints.cdu.edu.ua/395/1/conf_oct_2014.pdf#page=34

  Притула М.Л. Характер неформального сектору економіки з точки зору економічної безпеки держави / М.Л. Притула, І.П. Мігус // Наука: теорія та практика: Збірник тез доповідей ІІІ Всеукраїнської науково-практичної заочної конференції (Черкаси 16-18 жовтня 2014 р.) / За заг. ред. Проф. І.П. Мігус. - Черкаси: вид-во ПП Чабаненко Ю.А., 2014. - С. 255-261
http://eprints.cdu.edu.ua/395/1/conf_oct_2014.pdf

  Федоренко К.І. Проблеми маркетингу банківських інновацій в Україні / К.І. Федоренко, І.П. Мігус // Наука: теорія та практика: Збірник тез доповідей ІІІ Всеукраїнської науково-практичної заочної конференції (Черкаси 16-18 жовтня 2014 р.) / За заг. ред. Проф. І.П. Мігус. - Черкаси: вид-во ПП Чабаненко Ю.А., 2014. - С. 107-108
http://eprints.cdu.edu.ua/395/1/conf_oct_2014.pdf

  Проблеми та перспективи соціально-економічного розвитку освіти в Україні : колект. монографія / ред.: М. П. Денисенко, І. П. Мігус; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2014. - 242 c.

  Макро- та мікроекономіка: теоретичні аспекти : навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни /В. Г. Федоренко, І.П. Мігус [та ін.]; за наук. ред. В.Г. Федоренка, М.П. Денисенка. - К. : Алерта, 2013. - 727 с.

  Мігус І.П. Сучасні підходи до оцінки персоналу суб'єктів господарювання з позицій економічної безпеки / І. П. Мігус, С. А. Черненко // Бізнес Інформ.- 2013. - № 10. - С. 357 - 363
http://www.business-inform.net/annotated-catalogue/?year=2013&abstract=2013_10_0&lang=ua&stqa=63

  Модели оценки и анализа сложных соціально-экономических систем: монография / И.П. Мигус [и др.]; Под ред. В.С. Пономаренко, Т.С. Клебановой, Н.А. Кизима. - Х.: ИД "ИНЖЕК", 2013. - 664 с.

  Теоретико-методологічні основи інвестиційно-інноваційної безпеки національної економіки України: монографія / В.Г. Федоренко, М.П. Денисенко, І.П. Мігус та ін.;за ред. І.М. Грищенка, В.М. Узунова, М.П. Денисенка.- Черкаси, 2013. - 464 с.

  Управління економічним розвитком держави та суб'єктів господарювання: колективна монографія / за ред. М.П. Денисенка, І.П. Мігус .- Черкаси: ТОВ "МАКЛАУТ", 2013. - 448 с.

  Підприємництво й бізнес-культура: навчальний посібник / М. П. Денисенко, І. П. Мігус, В. М. Шульга. А. Ю. Сербенівська / за заг. ред. М. П. Денисенка. - Черкаси: Вид-во ТОВ "Маклаут", 2013. - 150 с.

  Мігус І.П. Сучасні методики оцінки стану кадрової безпеки суб'єктів господарської діяльності /І.П. Мігус, С.А. Черненко // Ефективна економіка. - 2013.- №4
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1923

  Мігус І.П. Діагностика соціальної безпеки Черкаської області в контексті економічної безпеки України / І.П. Мігус, В.В. Срібна, О.Ю. Цікало // Ефективна економіка. - 2013. - №6
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2215

  Мігус І.П. Роль управління загрозами та ризиками в системі економічної безпеки суб’єктів господарської діяльності / І. П. Мігус, О. С. Гордієнко // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія : Економічні науки. - 2013. - Вип. 33(1). - С. 33-37
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpchdtu_2013_33(1)__6.

  Мігус І.П. Створення системи управління персоналом підприємства з позицій економічної безпеки / І. П. Мігус, С. А. Черненко // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія : Економічні науки. - 2013. - Вип. 33(1). - С. 27-32
file:///C:/Users/library/Downloads/Znpchdtu_2013_33(1)__5.pdf

  Мігус І.П. Методичний підхід до оцінки ефективності проведення випуску та публічного розміщення акцій/ І.П. Мігус // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія : Економічні науки. - 2013.- Вип. 34(2). - С 111-115.

  Мігус І.П. Оцінка лояльності персоналу в контексті забезпечення економічної безпеки підприємства /І.П. Мігус, С.А. Черненко // Агросвіт. - 2013. - № 11 -С. 24 - 27
http://www.agrosvit.info/?op=1&z=1279&i=5

  Мігус І.П. Економічний підхід та пошук оптимальних шляхів фінансування системи освіти/ І.П. Мігус // Збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України. -2013.- №12.-С.96-104
http://www.nusta.edu.ua/wp-content/uploads/2016/11/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%8C-%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D

  Мігус І.П. Методологічний підхід до формування системи економічної безпеки емісійної діяльності акціонерних товариств/ І.П. Мігус // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. - 2013.- № 4.-С.112-118 - [Електронний ресурс]
https://economics.opu.ua/49-2

  Мігус І.П. Методичний підхід до оцінки впливу загроз на економічну безпеку емісійної діяльності акціонерного товариства/ І.П. Мігус // Фінансовий простір. - 2013.- №3. -С.104-107 -[Електронний ресурс]
https://fp.cibs.ubs.edu.ua/index.php/fp/issue/view/11

  Мігус І.П. Методологічний підхід до оцінки стану системи економічної безпеки акціонерних товариств/ І.П. Мігус // Ефективна економіка. - 2013.- №12
http://www.economy.nayka.com.ua/?n=12&y=2013

  Мігус І.П. Транспарентність банку як складова механізму забезпечення його економічної безпеки / І.П. Мігус, Н.В. Дудченко // Бізнес-Інформ. - 2013. - №10. - C. 322-327
http://www.business-inform.net/annotated-catalogue/?year=2013&abstract=2013_10_0&lang=ua&stqa=57

  Мігус І.П. Підготовка фахівців у сфері інтелектуальної власності в Україні: до питання щодо її удосконалення / С. Корновенко, І. Мігус // Теорія і практика інтелектуальної власності. - 2013 . - №5. - С. 93- 95
file:///C:/Users/library/Downloads/Znpchdtu_2013_34(1)__1.pdf

  Мігус І.П. Поняття лояльності персоналу в контексті забезпеченні економічної безпеки підприємства / І.П. Мігус, С.А. Черненко // Перспективи управлінської діяльності суб'єктів господарювання в контексті економічної безпеки: матеріали Міжнародної науково - практичної конференції (Черкаси, 29-31 березня 2013 р.) / за ред. проф. Сідака В.С., проф. Денисенка М.П. та проф. Мігус І.П. - Черкаси: вид-во ПП Чабаненко Ю.А., 2013. - С. 310-313

  Мігус І.П. Переваги та недоліки сучасних інструментів оцінки персоналу з позицій кадрової безпеки / І.П. Мігус, С.А. Черненко // Електронний додаток до матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні проблеми моделювання соціально-економічних систем" (11 - 12 квітня 2013 р.): Тези доповідей учасників конференції. - Х., 2013. - С.266-268.

  Кравченко І.С. Заходи щодо вдосконалення функціонування дозвільної системи як основи економічної безпеки суб'єктів господарської діяльності / І.С. Кравченко, І.П. Мігус // Перспективи управлінської діяльності суб'єктів господарювання в контексті економічної безпеки: матеріали Міжнародної науково - практичної конференції (Черкаси, 29-31 березня 2013 р.) / за ред. проф. Сідака В.С., проф. Денисенка М.П. та проф. Мігус І.П. - Черкаси: вид-во ПП Чабаненко Ю.А., 2013. - С. 57-59
http://eprints.cdu.edu.ua/98/1/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86-29-31.03.2013.pdf

  Міненко М.В. Особливості забезпечення економічної безпеки охоронних структур в умовах глобалізації / М.В. Міненко, І.П. Мігус // Перспективи управлінської діяльності суб'єктів господарювання в контексті економічної безпеки: матеріали Міжнародної науково - практичної конференції (Черкаси, 29-31 березня 2013 р.) / за ред. проф. Сідака В.С., проф. Денисенка М.П. та проф. Мігус І.П. - Черкаси: вид-во ПП Чабаненко Ю.А., 2013. - С. 75-77
http://eprints.cdu.edu.ua/98/1/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86-29-31.03.2013.pdf#page=75

  Нестеренко Н.В. Особливості проведення перевірок платників податків - юридичних осіб щодо яких прийнято рішення про припинення діяльності як зовнішні загрози їх економічній безпеці / Н.В. Нестеренко, І.П. Мігус // Перспективи управлінської діяльності суб'єктів господарювання в контексті економічної безпеки: матеріали Міжнародної науково - практичної конференції (Черкаси, 29-31 березня 2013 р.) / за ред. проф. Сідака В.С., проф. Денисенка М.П. та проф. Мігус І.П. - Черкаси: вид-во ПП Чабаненко Ю.А., 2013. - С. 77-79
http://eprints.cdu.edu.ua/98/1/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86-29-31.03.2013.pdf#page=77

  Ярова М.А. Роль економічної безпеки в корпоративному управлінні акціонерних товариств / М.А. Ярова, І.П. Мігус // Перспективи управлінської діяльності суб'єктів господарювання в контексті економічної безпеки: матеріали Міжнародної науково - практичної конференції (Черкаси, 29-31 березня 2013 р.) / за ред. проф. Сідака В.С., проф. Денисенка М.П. та проф. Мігус І.П. - Черкаси: вид-во ПП Чабаненко Ю.А., 2013. - С. 146-149
http://eprints.cdu.edu.ua/98/1/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86-29-31.03.2013.pdf#page=146

  Бесараб О.І. Електронне урядування в україні - як важливий інструмент забезпечення політичної безпеки суспільства / О.І. Бесараб, І.П. Мігус // Перспективи управлінської діяльності суб'єктів господарювання в контексті економічної безпеки: матеріали Міжнародної науково - практичної конференції (Черкаси, 29-31 березня 2013 р.) / за ред. проф. Сідака В.С., проф. Денисенка М.П. та проф. Мігус І.П. - Черкаси: вид-во ПП Чабаненко Ю.А., 2013. - С. 154-157

  Богуславець Р. Тлумачення поняття "економічна безпека України" / Р. Богуславець, І.П. Мігус // Перспективи управлінської діяльності суб'єктів господарювання в контексті економічної безпеки: матеріали Міжнародної науково - практичної конференції (Черкаси, 29-31 березня 2013 р.) / за ред. проф. Сідака В.С., проф. Денисенка М.П. та проф. Мігус І.П. - Черкаси: вид-во ПП Чабаненко Ю.А., 2013. - С. 157-160
http://eprints.cdu.edu.ua/98/1/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86-29-31.03.2013.pdf

  Зубенко О.Ю. Фінансовий контроль в пенсійному фонді України як інструмент забезпечення фінансової безпеки держави / О.Ю. Зубенко, І.П. Мігус // Перспективи управлінської діяльності суб'єктів господарювання в контексті економічної безпеки: матеріали Міжнародної науково - практичної конференції (Черкаси, 29-31 березня 2013 р.) / за ред. проф. Сідака В.С., проф. Денисенка М.П. та проф. Мігус І.П. - Черкаси: вид-во ПП Чабаненко Ю.А., 2013. - С. 187 -190
http://eprints.cdu.edu.ua/98/1/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86-29-31.03.2013.pdf

  Ковтун А.П. Екологічний моніторинг як основа для покращення стану екологічної безпеки України / А.П. Ковтун, І.П. Мігус // Перспективи управлінської діяльності суб'єктів господарювання в контексті економічної безпеки: матеріали Міжнародної науково - практичної конференції (Черкаси, 29-31 березня 2013 р.) / за ред. проф. Сідака В.С., проф. Денисенка М.П. та проф. Мігус І.П. - Черкаси: вид-во ПП Чабаненко Ю.А., 2013. - С. 191-193
http://eprints.cdu.edu.ua/98/1/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86-29-31.03.2013.pdf

  Кочанова Д.Д. Основні загрози економічній безпеці України / Д.Д. Кочанова, І.П. Мігус // Перспективи управлінської діяльності суб'єктів господарювання в контексті економічної безпеки: матеріали Міжнародної науково - практичної конференції (Черкаси, 29-31 березня 2013 р.) / за ред. проф. Сідака В.С., проф. Денисенка М.П. та проф. Мігус І.П. - Черкаси: вид-во ПП Чабаненко Ю.А., 2013. - С. 200-203
http://eprints.cdu.edu.ua/98/1/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86-29-31.03.2013.pdf

  Хлопецька Я.А. Шляхи забезпечення інвестиційної безпеки Черкащини Я.А. Хлопецька, І.П. Мігус // Перспективи управлінської діяльності суб'єктів господарювання в контексті економічної безпеки: матеріали Міжнародної науково - практичної конференції (Черкаси, 29-31 березня 2013 р.) / за ред. проф. Сідака В.С., проф. Денисенка М.П. та проф. Мігус І.П. - Черкаси: вид-во ПП Чабаненко Ю.А., 2013. - С. 237-241
http://eprints.cdu.edu.ua/98/1/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86-29-31.03.2013.pdf

  Шабатін О.О. Роль енергетичної безпеки у забезпеченні національних інтересів України / О.О. Шабатін, І.П. Мігус // Перспективи управлінської діяльності суб'єктів господарювання в контексті економічної безпеки: матеріали Міжнародної науково - практичної конференції (Черкаси, 29-31 березня 2013 р.) / за ред. проф. Сідака В.С., проф. Денисенка М.П. та проф. Мігус І.П. - Черкаси: вид-во ПП Чабаненко Ю.А., 2013. - С. 244 -248
http://eprints.cdu.edu.ua/98/1/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86-29-31.03.2013.pdf

  Шпиця І.М. Вплив системи національної освіти на економічну безпеку України / І.М. Шпиця, І.П. Мігус // Перспективи управлінської діяльності суб'єктів господарювання в контексті економічної безпеки: матеріали Міжнародної науково - практичної конференції (Черкаси, 29-31 березня 2013 р.) / за ред. проф. Сідака В.С., проф. Денисенка М.П. та проф. Мігус І.П. - Черкаси: вид-во ПП Чабаненко Ю.А., 2013. - С. 248-251
http://eprints.cdu.edu.ua/98/1/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86-29-31.03.2013.pdf#page=248

  Гордієнко О.С. Методи управління ризиками в системі економічної безпеки суб'єктів господарської діяльності / О.С. Гордієнко, І.П. Мігус // Перспективи управлінської діяльності суб'єктів господарювання в контексті економічної безпеки: матеріали Міжнародної науково - практичної конференції (Черкаси, 29-31 березня 2013 р.) / за ред. проф. Сідака В.С., проф. Денисенка М.П. та проф. Мігус І.П. - Черкаси: вид-во ПП Чабаненко Ю.А., 2013. - С. 252-253
http://eprints.cdu.edu.ua/98/1/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86-29-31.03.2013.pdf#page=252

  Коваленко І.В. Кадрова політика в системі стратегічного управління персоналом в контексті економічної безпеки / І.В. Коваленко, І.П. Мігус // Перспективи управлінської діяльності суб'єктів господарювання в контексті економічної безпеки: матеріали Міжнародної науково - практичної конференції (Черкаси, 29-31 березня 2013 р.) / за ред. проф. Сідака В.С., проф. Денисенка М.П. та проф. Мігус І.П. - Черкаси: вид-во ПП Чабаненко Ю.А., 2013. - С. 284-286
http://eprints.cdu.edu.ua/98/1/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86-29-31.03.2013.pdf

  Собко О.О. Профілактика та усунення конфліктних ситуацій - шлях стимулювання до праці та забезпечення кадрової безпеки / О.О. Собко, І.П. Мігус // Перспективи управлінської діяльності суб'єктів господарювання в контексті економічної безпеки: матеріали Міжнародної науково - практичної конференції (Черкаси, 29-31 березня 2013 р.) / за ред. проф. Сідака В.С., проф. Денисенка М.П. та проф. Мігус І.П. - Черкаси: вид-во ПП Чабаненко Ю.А., 2013. - С. 301-303
http://eprints.cdu.edu.ua/98/1/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86-29-31.03.2013.pdf

  Юхименко В.С. Забезпечення кадрової безпеки на підприємстві / В.С. Юхименко, І.П. Мігус // Перспективи управлінської діяльності суб'єктів господарювання в контексті економічної безпеки: матеріали Міжнародної науково - практичної конференції (Черкаси, 29-31 березня 2013 р.) / за ред. проф. Сідака В.С., проф. Денисенка М.П. та проф. Мігус І.П. - Черкаси: вид-во ПП Чабаненко Ю.А., 2013. - С. 317-320
http://eprints.cdu.edu.ua/98/1/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86-29-31.03.2013.pdf#page=317

  Бурлакова І.А. Навчання управлінню здоров'ям як інноваційний аспект освіти майбутніх працівників банківських установ / І.А. Бурлакова, І.П. Мігус // Фінансова система України: проблеми та перспективи розвитку в умовах трансформації соціально-економічних відносин: Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (м. Севастополь, 16-18 травня 2013 р.) / Севастопольський інститут банківської справи НБУ, Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадского. - Сімферополь: ТНУ Ім. В.І. Вернадського, 2013. - С. 49-51
https://books.google.com.ua/books?hl=en&lr=&id=7PVUBAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT48&dq=info:-ohr5LKgJm0J:scholar.google.com&ots=4mw60OyTMT&sig=mwwNA4koILdDsvY22WBuwtL-rqU&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false

  Джерела фінансування інвестицій підприємств України : монографія / В.Г. Федоренко, М.П. Денисенко, І.П. Мігус та ін. / за ред. В.Г. Федоренка, М.П. Денисенка. - К.: "ДКС центр", 2012. - 328 с.

  Шульга (Мігус) І.П. Теоретико-методологічні основи формування системи економічної безпеки/ М.П. Денисенко, І.П. Шульга, В.А. Рач // Економічна безпека національної економіки: інвестиційно-інноваційний аспект : монографія /за заг. ред. І.М, Грищенко, М.П. Денисенко, А.Н Гречан, В.В. Лойко - Донецьк: РВВ. ДВНЗ "ДонНТУ", 2012. - С. 135-156
https://knutd.edu.ua/publications/pdf/Monographs/Gryschenko20150407.pdf

  Корпоративне управління в системі економічної безпеки акціонерних товариств України / І.П. Мігус, Л. М. Худолій, М.П.Денисенко, С.П. Міхно. - Черкаси: ТОВ "Маклаут", 2012. - 274 с.

  Мігус І.П. Місце кадрової безпеки в системі управління персоналом будівельного підприємства/ І.П. Мігус, С.А. Черненко // Сучасні перспективи розвитку систем економічної безпеки держави та суб'єктів господарювання: монографія / за ред. проф. І.П. Мігус. - Черкаси: ТОВ "МАКЛАУТ" , 2012.-С.446-457
https://knutd.edu.ua/publications/pdf/Monographs/Mygus20150407.pdf

  Мігус І.П. Теоретико-методологічні підходи до класифікації загроз економічній безпеці суб'єктів господарювання/ І.П. Мігус, О.С. Гордієнко// Сучасні перспективи розвитку систем економічної безпеки держави та суб'єктів господарювання: монографія / за ред. проф. І.П. Мігус. - Черкаси: ТОВ "МАКЛАУТ", 2012.-С. 342-354
https://knutd.edu.ua/publications/pdf/Monographs/Mygus20150407.pdf

  Мігус І.П. Роль служби економічної безпеки при взаємодії з інсайдерами та аутсайдерами акціонерного товариства/ І.П. Мігус, С.П. Міхно, Д.С. Файвішенко // Сучасні перспективи розвитку систем економічної безпеки держави та суб'єктів господарювання: монографія / за ред. проф. І.П. Мігус. - Черкаси: ТОВ "МАКЛАУТ", 2012.-С 473-492
https://knutd.edu.ua/publications/pdf/Monographs/Mygus20150407.pdf

  Кадрова безпека суб'єктів господарської діяльності: менеджмент інсайдерами : колективна монографія / Кононенко Ю. С. та ін.; за заг. ред. проф. Сідака В. С. та проф. Мігус І. П. . - Черкаси : Маклаут, 2012. - 258 с.

  Мігус І.П. Системний підхід до управління персоналом підприємства /І.П. Мігус, С.А. Черненко // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія Економічні науки. - 2012 .-Вип. 32(3). - С 111-115

  Мігус І.П. Вплив інсайдерів на порушення економічної безпеки суб'єктів господарювання/ І.П. Мігус // Перспективи управлінської діяльності суб'єктів господарювання: збірник тез доповідей Всеукраїнської науково - практичної конференції (Черкаси, 17 лютого 2012 р.). -Черкаси: Вид-во ТОВ "МАКЛАУТ", 2012. -С. 258-261

  Мігус І.П. Менеджери знань: данина моді чи виробнича необхідність підприємства, що розвивається/ І.П. Мігус // Актуальні проблеми сучасної науки і практики: збірник тез доповідей Всеукраїнської науково - практичної інтернет-конференції (Черкаси, 20 квітня 2012 р.). - Черкаси: вид-во ТОВ "МАКЛАУТ", 2012. -С. 57

  Мігус І.П. Economic security of stock company: the role of corporate secretary/ І.П. Мігус // Україна-Чорногорія: Економічна трансформація та перспективи міжнародної співпраці: Збірник тез доповідей учасників І Міжнародної науково-практичної конференції викладачів, аспірантів, студентів (18-25 травня 2012). - Будва-Донецьк: ДонНТУ, 2012. - Том 1. -С. 194-197.

  Мігус І.П. Greenmail as part of modern corporate relations/ І.П. Мігус // Ключови въпроси в сэвременната наука: Матеріали за 8-а Международна научна практична конференція. -Том 4. Икономики. - София:Бел Град, 2012. -С.14-16.

  Мігус І.П. Рейдерство: сутність, види та заходи захисту/ І.П. Мігус // Наука: теорія та практика: збірник тез доповідей Всеукраїнської науково - практичної заочної конференції (Черкаси, 21 вересня 2012 р.) / за заг. ред. проф. І. П. Мігус. - Черкаси: вид-во ТОВ "МАКЛАУТ", 2012. -С. 47-51

  Мігус І.П. Вплив загроз на фінансову безпеку страхових компаній / І.П. Мігус, О.С. Городієнко // Актуальні проблеми і перспективи розвитку економіки України: матеріали наук.-практ. інтернет-конф. молодих науковців, аспірантів, здобувачів і студентів (14-15 лист. 2012 р.) / Відп. ред. Л.Г. Ліпич. - Луцьк: Вежа-Друк, 2012. -С. 252-254

  Мігус І.П. Ефективність проведення випуску та публічного розміщення акцій: методика оцінки та практичні результати/ І.П. Мігус // Вісник Черкаського університету. Серія : Економічні науки. - 2012. - С.65-73

  Сучасні перспективи розвитку систем економічної безпеки держави та суб'єктів господарювання: монографія / за ред. проф. І.П. Мігус. - Черкаси: ТОВ "МАКЛАУТ", 2012. - 636 с
https://knutd.edu.ua/publications/pdf/Monographs/Mygus20150407.pdf

  Мігус І.П. Особливості управління економічною безпекою окремих видів вітчизняних фінансових посередників / І.П. Мігус, Н.В. Зачосова // Сталий розвиток економіки. 2012. - № 7(17). - С. 25-29
https://www.uniep.km.ua/pdf/_7_2012.pdf

  Personnel Security Businesses: Management Insiders / I.Mihys, H. Gerasimenko, V. Krasnomovets, S. Kavun // Information Technologies and Security: Conference (Moldova, 15-16 October 2012). - Кишенев, 2012. - Pp. 334-343
https://ibn.idsi.md/ru/vizualizare_articol/66382#

  Міняйло О.В. Удосконалення системи кадрової політики / О.В. Міняйло, І.П. Мігус // Перспективи управлінської діяльності суб'єктів господарювання: матеріали Всеукраїнської науково - практичної конференції (Черкаси, 17 лютого 2012 р.). - Черкаси: Вид-во ТОВ "МАКЛАУТ", 2012. - С. 165-168
http://managment.cdu.edu.ua/attachments/article/8/zbrka_tez-ljutii.pdf#page=168

  Аргєєв С.О. Спільне та відмінне між конкурентною розвідкою та шпигунством / С.О. Аргєєв, О.О. Даник, І.П. Мігус // Перспективи управлінської діяльності суб'єктів господарювання: матеріали Всеукраїнської науково - практичної конференції (Черкаси, 17 лютого 2012 р.). - Черкаси: Вид-во ТОВ "МАКЛАУТ", 2012. - С. 207-209
http://managment.cdu.edu.ua/attachments/article/8/zbrka_tez-ljutii.pdf#page=209

  Буряк В.В. Проблеми охорони комерційної таємниці / В.В. Буряк, М.І. Мігус // Перспективи управлінської діяльності суб'єктів господарювання: матеріали Всеукраїнської науково - практичної конференції (Черкаси, 17 лютого 2012 р.). - Черкаси: Вид-во ТОВ "МАКЛАУТ", 2012. - С. 214-216
http://managment.cdu.edu.ua/attachments/article/8/zbrka_tez-ljutii.pdf#page=214

  Вербицька Т.В. Взаємовплив економічної безпеки та конкурентоспроможності підприємства в ринкові економіці / Т.В. Вербицька, І.П. Мігус // Перспективи управлінської діяльності суб'єктів господарювання: матеріали Всеукраїнської науково - практичної конференції (Черкаси, 17 лютого 2012 р.). - Черкаси: Вид-во ТОВ "МАКЛАУТ", 2012. - С. 217-220
http://managment.cdu.edu.ua/attachments/article/8/zbrka_tez-ljutii.pdf#page=217

  Таран О.О. Вплив маркетингової стратегії підприємства на рівень його економічної безпеки / О.О. Таран, І.П. Мігус // Перспективи управлінської діяльності суб'єктів господарювання: матеріали Всеукраїнської науково - практичної конференції (Черкаси, 17 лютого 2012 р.). - Черкаси: Вид-во ТОВ "МАКЛАУТ", 2012. - С. 279-281
http://managment.cdu.edu.ua/attachments/article/8/zbrka_tez-ljutii.pdf#page=279

  Федоренко Р.В. Організація системи управління економічною безпекою підприємства / Р.В. Федоренко, І.П. Мігус // Перспективи управлінської діяльності суб'єктів господарювання: матеріали Всеукраїнської науково - практичної конференції (Черкаси, 17 лютого 2012 р.). - Черкаси: Вид-во ТОВ "МАКЛАУТ", 2012. - С. 281-284
http://managment.cdu.edu.ua/attachments/article/8/zbrka_tez-ljutii.pdf#page=281

  Голубятникова А.В. Вплив державного регулювання на економічну безпеку підприємницької діяльності / А.В. Голубятникова, І.П. Мігус // Перспективи управлінської діяльності суб'єктів господарювання: матеріали Всеукраїнської науково - практичної конференції (Черкаси, 17 лютого 2012 р.). - Черкаси: Вид-во ТОВ "МАКЛАУТ", 2012. - С. 229-232
http://managment.cdu.edu.ua/attachments/article/8/zbrka_tez-ljutii.pdf#page=229

  Гречанюк А.В. Корпоративна соціальна відповідальність як важливий елемент корпоративного управління / А.В. Гричанюк, І.П. Мігус // Перспективи управлінської діяльності суб'єктів господарювання: матеріали Всеукраїнської науково - практичної конференції (Черкаси, 17 лютого 2012 р.). - Черкаси: Вид-во ТОВ "МАКЛАУТ", 2012. - С. 122-124
http://managment.cdu.edu.ua/attachments/article/8/zbrka_tez-ljutii.pdf#page=122

  Желєзова О.М. Напрями реалізації маркетингового потенціалу ТОВ "Любава-грація" в контексті оптимізації товарної політики підприємства / О.М.Желєзова, І.П. Мігус // Перспективи управлінської діяльності суб'єктів господарювання: матеріали Всеукраїнської науково - практичної конференції (Черкаси, 17 лютого 2012 р.). - Черкаси: Вид-во ТОВ "МАКЛАУТ", 2012. - С. 162-165
http://managment.cdu.edu.ua/attachments/article/8/zbrka_tez-ljutii.pdf#page=162

  Зозуля О.Г. Доцільність оцінки персоналу за методом "360 градусів" / О.Г. Зозуля, І.П. Мігус // Перспективи управлінської діяльності суб'єктів господарювання: матеріали Всеукраїнської науково - практичної конференції (Черкаси, 17 лютого 2012 р.). - Черкаси: Вид-во ТОВ "МАКЛАУТ", 2012. - С. 136-139
http://managment.cdu.edu.ua/attachments/article/8/zbrka_tez-ljutii.pdf#page=136

  Мігус І.П. Розголошення інсайдерської інформації як загроза економічній безпеці акціонерних товариств / І.П. Мігус, К.О. Голубенко // Інвестиції: практика та досвід. - 2012. - №3. - С. 20-23
http://www.investplan.com.ua/pdf/3_2012/7.pdf

  Лаптєв С.М. Основні напрями забезпечення економічної безпеки акціонерного товариства при організації випуску та публічного розміщення акцій / С. М. Лаптєв, І. П. Мігус //Інвестиції: практика та досвід. - 2011.- № 24
http://www.investplan.com.ua/?op=1&z=1657&i=2

  Лаптєв С.М. Роль служби економічної безпеки акціонерного товариства у забезпеченні його економічної безпеки / С. М. Лаптєв, І.П. Мігус //Економіка і держава. - 2011.- № 12. - С. 25-30
http://www.economy.in.ua/?op=1&z=1630&i=3

  Мігус І.П. Роль корпоративного секретаря у гарантуванні економічної безпеки акціонерного товариства / І. П. Мігус // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Сер. : Економічні науки. - 2011. - Вип. 29(1). - С. 34-38.
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpchdtu_2011_29(1)__9.

  Шульга І.П. Вплив корпоративного управління на економічну безпеку акціонерних товариств / І.П. Шульга // Формування та розвиток економіки в сучасних умовах господарювання: збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (23-24 грудня 2010р.). - Луцьк, ВІЕМ, 2011. -С. 61-63

  Мігус І.П. Методологія оцінки стану системи економічної безпеки емісійної діяльності акціонерних товариств/ І.П. Мігус // Методы финансового обеспечения устойчивого экономического развития: Материалы Всеукр. Навч.-практ. Конф. (г. Севастополь, 6-9 сентября 2011 г. ).- Севастополь: СевНТУ, 2011. -С.62-64

  Мігус І.П. Економічна безпека емісійної діяльності: основні етапи забезпечення/ І.П. Мігус // Nauczanie i nauka bez granic- 2011: Materialy z mitdzynarodowej naukowej konferencji. Volume 4. Ekonomicheskie nauka.- Przemysl: Nauka i studia, 2011. -S.11-13.

  Мігус І.П. Концепція формування системи економічної безпеки емісійної діяльності акціонерних товариств/ І.П. Мігус // Перспективи економічного розвитку держави, регіону, суб'єктів господарської діяльності: збірник тез доповідей Всеукраїнської науково - практичної заочної конференції (Черкаси, 2 грудня 2011 р.). - Черкаси: вид-во ТОВ "МАКЛАУТ" 2011. -С. 237-240

  Мігус І.П. Необхідність розмежування понять "загроза" та "ризик" при діагностиці економічної безпеки суб'єктів господарювання / І.П. Мігус, С.М. Лаптєв // Ефективна економіка. - 2011.- № 12
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=821

  Вороніна Ю.В. Роль HR-директора у стратегічному розвитку компанії / Ю.В. Вороніна, І.П. Мігус // Перспективи економічного розвитку держави, регіону, суб'єктів господарської діяльності: збірник тез доповідей Всеукраїнської науково - практичної заочної конференції (Черкаси, 2 грудня 2011 р.). - Черкаси: вид-во ТОВ "МАКЛАУТ" 2011. - С. 50-52
http://conf-meneg.narod.ru/olderfiles/1/zbrka_02-12-2011r.pdf#page=50

  Гой О.А. Шляхи підвищення ефективності комунікацій в системі управління підприємством / О.А. Гой, І.П. Мігус // Перспективи економічного розвитку держави, регіону, суб'єктів господарської діяльності: збірник тез доповідей Всеукраїнської науково - практичної заочної конференції (Черкаси, 2 грудня 2011 р.). - Черкаси: вид-во ТОВ "МАКЛАУТ" 2011. - С. 57-60
http://conf-meneg.narod.ru/olderfiles/1/zbrka_02-12-2011r.pdf#page=57

  Луговська І.І. Управління людським капіталом в глобальній компанії / І.І. Луговська, І.П. Мігус // Перспективи економічного розвитку держави, регіону, суб'єктів господарської діяльності: збірник тез доповідей Всеукраїнської науково - практичної заочної конференції (Черкаси, 2 грудня 2011 р.). - Черкаси: вид-во ТОВ "МАКЛАУТ" 2011. - С. 78-80
http://conf-meneg.narod.ru/olderfiles/1/zbrka_02-12-2011r.pdf#page=78

  Попова Ж.Ю. Управління адаптацією співробітника на новому місці роботи / Ж.Ю. Попова, І.П. Мігус // Перспективи економічного розвитку держави, регіону, суб'єктів господарської діяльності: збірник тез доповідей Всеукраїнської науково - практичної заочної конференції (Черкаси, 2 грудня 2011 р.). - Черкаси: вид-во ТОВ "МАКЛАУТ" 2011. -С. 94-97
http://conf-meneg.narod.ru/olderfiles/1/zbrka_02-12-2011r.pdf#page=94

  Рябоконь К.О. Управління прибутком підприємства / К.О. Рябоконь, І.П. Мігус // Перспективи економічного розвитку держави, регіону, суб'єктів господарської діяльності: збірник тез доповідей Всеукраїнської науково - практичної заочної конференції (Черкаси, 2 грудня 2011 р.). - Черкаси: вид-во ТОВ "МАКЛАУТ" 2011. - С. 100-102
http://conf-meneg.narod.ru/olderfiles/1/zbrka_02-12-2011r.pdf#page=100

  Срібна В.В. Необхідність та значення рекрутингу при підборі персоналу на підприємстві / В.В. Срібна, І.П. Мігус // Перспективи економічного розвитку держави, регіону, суб'єктів господарської діяльності: збірник тез доповідей Всеукраїнської науково - практичної заочної конференції (Черкаси, 2 грудня 2011 р.). - Черкаси: вид-во ТОВ "МАКЛАУТ" 2011. - С. 102-105
http://conf-meneg.narod.ru/olderfiles/1/zbrka_02-12-2011r.pdf#page=102

  Тесленко А.І. Місце контролінгу в організаційній структурі підприємства / А.І. Тесленко, І.П. Мігус // Перспективи економічного розвитку держави, регіону, суб'єктів господарської діяльності: збірник тез доповідей Всеукраїнської науково - практичної заочної конференції (Черкаси, 2 грудня 2011 р.). - Черкаси: вид-во ТОВ "МАКЛАУТ" 2011. - С. 105-107
http://conf-meneg.narod.ru/olderfiles/1/zbrka_02-12-2011r.pdf#page=105

  Юхименко В.С. Визнання потреб організацій в персоналі / В.С. Юхименко, І.П. Мігус // Перспективи економічного розвитку держави, регіону, суб'єктів господарської діяльності: збірник тез доповідей Всеукраїнської науково - практичної заочної конференції (Черкаси, 2 грудня 2011 р.). - Черкаси: вид-во ТОВ "МАКЛАУТ" 2011. - С. 113-116
http://conf-meneg.narod.ru/olderfiles/1/zbrka_02-12-2011r.pdf#page=113

  Таран О.О. Теоретичні аспекти функціонування фінансової системи України / О.О. Таран // І.П. Мігус // Перспективи економічного розвитку держави, регіону, суб'єктів господарської діяльності: збірник тез доповідей Всеукраїнської науково - практичної заочної конференції (Черкаси, 2 грудня 2011 р.). - Черкаси: вид-во ТОВ "МАКЛАУТ" 2011. - С. 149-152
http://conf-meneg.narod.ru/olderfiles/1/zbrka_02-12-2011r.pdf#page=149

  Вербицька Т.В. Еволюція розвитку фінансового менеджменту в Україні / Т.В. Вербицька, І.П. Мігус // Перспективи економічного розвитку держави, регіону, суб'єктів господарської діяльності: збірник тез доповідей Всеукраїнської науково - практичної заочної конференції (Черкаси, 2 грудня 2011 р.). - Черкаси: вид-во ТОВ "МАКЛАУТ" 2011. - С. 217-219
http://conf-meneg.narod.ru/olderfiles/1/zbrka_02-12-2011r.pdf#page=217

  Цікало О.Ю. Необхідність розробки та впровадення галузевих професійних стандартів / О.Ю. Цікало, І.П. Мігус // Перспективи економічного розвитку держави, регіону, суб'єктів господарської діяльності: збірник тез доповідей Всеукраїнської науково - практичної заочної конференції (Черкаси, 2 грудня 2011 р.). - Черкаси: вид-во ТОВ "МАКЛАУТ" 2011. - С. 220-222
http://conf-meneg.narod.ru/olderfiles/1/zbrka_02-12-2011r.pdf#page=220

  Шульга Ірина Петрівна. Формування системи економічної безпеки емісійної діяльності акціонерних товариств: автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 21.04.02 / Шульга Ірина Петрівна ; ВНЗ Ун-т економіки та права "КРОК". - К., 2011. - 39 с

  Шульга (Мігус) І.П. Особливості здійснення ІРО на зарубіжних фондових біржах / І. П. Шульга // Регіональна бізнес-економіка та управління: науковий виробного-практичний журнал. - 2010. - №3(27). - вересень. - С. 130-137

  Шульга (Мігус) І.П. Формування системи захисту акціонерних товариств від недружнього поглинання при публічній емісії акцій / І. П. Шульга // Вчені записки університету "КРОК". - ПВНЗ "КРОК". - 2010. - №24. - С. 95-101

  Податкова система України та зарубіжних країн: колективна монографія / Васенко В.К., Шульга І.П. та ін. / За заг. ред. проф.. В.К. Васенка. - Черкаси: Вид-во "МАКЛАУТ", 2010. - С.246-296.

  Шульга (Мігус) І.П. Роль інсайдерської інформації у забезпеченні економічної безпеки акціонерних товариств / І. П. Шульга // Інвестиції:практика та досвід. - 2010. - №17. - С. 36-40
http://www.investplan.com.ua/?op=1&z=748&i=7

  Шульга (Мігус) І.П. Вплив державного регулювання та саморегулювання діяльності фінансових посередників на ринку цінних паперів на їх економічну безпеку [Електронний ресурс] / І. П. Шульга / Ефективна економіка. - 2010. - №9
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=308

  Шульга (Мігус) І.П. Вплив реєстраторів на формування економічної безпеки акціонерних товариств / І. П. Шульга // Економіка: проблеми теорії і практики: Збірник наукових праць. -2010.- Вип. 260. Т. IІІ. - С. 800-807

  Шульга (Мігус) І.П. Економічна безпека емісійної діяльності акціонерних товариств: монографія / І.П. Мігус. - Черкаси: Вид-во ТОВ "МАКЛАУТ", 2010. - 425 с.

  Шульга (Мігус) І.П. Захист від ворожого поглинання при IPO: досвід США / І. П. Шульга // Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту. Серія Економіка і менеджмент. - 2010. - №1 (7). - С. 76-80
http://www.suem.edu.ua/documents/journal_1_7_2010.pdf

  Шульга (Мігус) І.П. Механізм впливу державного регулювання емісійної діяльності акціонерних товариств та його вплив на економічну безпеку емітента / І. П. Шульга // Вісник НТУ "ХПІ": Збірник наук. праць. Тем. випуск: Технічний прогрес і ефективність виробництва. - 2010. - №5. -С. 194-204.
http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/23452

  Шульга (Мігус) І.П. Механізм дематеріалізації акцій у зв'язку зі зміною форми випуску/ І. П. Шульга / Ефективна економіка. - 2010. - №7 [Електронний ресурс]
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=267

  Шульга (Мігус) І.П. Моніторинг розкриття інформації про акціонерне товариство та його вплив на економічну безпеку емітента / І. П. Шульга // Економіка і держава. - 2010. - №9. - С.42-44
http://www.economy.in.ua/?op=1&z=997&i=12

  Шульга (Мігус) І.П. Основні загрози економічній безпеці товариства при випуску та розміщенні акцій / І. П. Шульга / Ефективна економіка. - 2010. - №8.- [Електронний ресурс]
http://www.economy.nayka.com.ua

  Шульга (Мігус) І.П. Система управління загрозами економічній безпеці емісійної діяльності акціонерних товариств / І. П. Шульга // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки.- 2010.- Вип 26 (2).- 2010. - С. 94-98.

  Шульга (Мігус) І.П. Еволюція економічних поглядів про акціонерний капітал / І. П. Шульга // Агросвіт. - 2010. - №22. - С. 34-39
http://www.agrosvit.info/?n=22&y=2010

  Шульга (Мігус) І.П. Сучасні підходи до оцінки економічної безпеки акціонерного товариства / І. П. Шульга // Інвестиції: практика та досвід. - 2010. - №22. - С. 34-38.
http://www.investplan.com.ua/?n=22&y=2010

  Шульга (Мігус) І.П. Економічна безпека акціонерних товариств як економічна категорія / І. П. Шульга // Академічний огляд / ДУЕП.- 2010. - №2. - С. 37-44
http://acadrev.duan.edu.ua/index.php/uk/arkhiv/2-uncategorised/93-zhurnal-akademichnij-oglyad-2010-2-33

  Шульга (Мігус) І.П. Сучасні підходи до формування системи економічної безпеки акціонерного товариства / І. П. Шульга // Ефективна економіка. - 2010. - №10.-[Електронний ресурс]
http://www.economy.nayka.com.ua/?n=10&y=2010

  Шульга (Мігус) І.П. Система економічної безпеки емісійної діяльності акціонерних товариств / І. П. Шульга // Економічний часопис - ХХІ.- 2010. -№11-12. - С. 64-68.
http://soskin.info/ea/2010/11-12/201021.html

  Шульга (Мігус) І.П. Рейтинг корпоративного управління як оцінка нефінансових загроз діяльності акціонерних товариств: порівняння світового та вітчизняного досвіду / І. П. Шульга // / Ефективна економіка. - 2010. - №11.- [Електронний ресурс]
http://www.economy.nayka.com.ua/?n=11&y=2010

  Шульга (Мігус) І.П. Аналіз стану корпоративного управління в акціонерних товариствах України / І. П. Шульга // / Ефективна економіка. - 2010. - №12.- [Електронний ресурс]
http://www.economy.nayka.com.ua/?n=12&y=2010

  Шульга (Мігус) І.П. Розвиток фінансового посередництва в Україні/ І.П. Шульга // Регіональний вимір сенситивності механізмів управління: правовий, фінансово-економічний, психологічний аспекти: матеріали VII Всеукраїнської науково-практичної конференції (10-11 грудня 2009 р., Чернівецька філія МАУП). - Чернівці: Букрек, 2010. -С. 212-215

  Шульга (Мігус) І.П. Формування системи економічної безпеки підприємств та її особливості у Германії/ І.П. Шульга // Сучасні проблеми економіки в умовах глобальної фінансової нестабільності: Збірник матеріалів економічної науково-практичної Інтернет-конференції (15 березня 2010 р.). - Тернопіль, 2010. - С. 54-55

  Шульга (Мігус) І.П. Особливості розміщення цінних паперів на фондовому ринку/ І.П. Шульга // Фінанси в системі економічних відносин: Збірник матеріалів науково-практичної конференції викладачів та студентів інституту економіки і менеджменту СУЕМ (17 лютого 2010 р.). - Черкаси: СУЕМ, 2010. -С. 16-18

  Шульга (Мігус) І.П. Аналіз стану розкриття інформації про акціонерне товариство/ І.П. Шульга // Інноваційний потенціал української науки - ХХІ сторіччя: Збірник доповідей учасників шостої всеукраїнської науково-практичної конференції (1-15 квітня 2010 р.). - Запоріжжя : Вид-во РГА, 2010. -С. 121-124

  Шульга (Мігус) І.П. Роль ДКЦПФР у регулюванні емісійної діяльності акціонерних товариств/ І.П. Шульга // Стратегії інноваційного розвитку економіки: бізнес, наука, освіта: Збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (07-10 квітня 2010 р., м. Харків).- Харків: ХНУ "ХПІ", 2010. -С. 210-203 (0,09 др. арк.).

  Шульга (Мігус) І.П. Особливості формування системи економічної безпеки підприємств у Франції/ І.П. Шульга // Економіка та фінанси в умовах глобалізації: досвід, тенденції та перспективи розвитку: Збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (21-23 квітня 2010 р., м. Макіївка).- - Макіївка, 2010. - С. 174.-175 (0,09 др. арк.).

  Шульга (Мігус) І.П. Методи поглинання акціонерного товариства/ І.П. Шульга // Наука-2010: проблеми та перспективи розвитку: тези виступів та доповідей учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції (Черкаси 22-23 квітня 2010 р).: у 2 т. - Черкаси: СУЕМ, 2010. - Т.2. -С.27-29

  Шульга (Мігус) І.П. Закордонний досвід формування системи/ І.П. Шульга // Інформаційна та економічна безпека (INFECO-2010): Збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (27-29 квітня 2010 р., м. Харків). - Харків: ХНЕУ, 2010. - С. 167-168

  Шульга (Мігус) І.П. Особливості виходу акціонерних товариств на Варшавську фондову біржу/ І.П. Шульга // Дні фінансової науки: Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (12-14 травня 2010 р., м. Сімферополь). - Сімферополь: КІЕГП, 2010. - С. 133-135 (0,14 др. арк.).

  Шульга (Мігус) І.П. Вплив органів державної реєстрації на економічну безпеку акціонерних товариств/ І.П. Шульга // Бізнес та умови його розвитку: національний та міжнародний дискурси: Збірник матеріалів І Міжнародної науково-практичної конференції (24 травня 2010 р., м. Донецьк). - Донецьк: ДонНУЕТ, 2010. -С. 306-308 (0,14 др. арк.).

  Шульга (Мігус) І.П. Варшавська фондова біржа: перспективи для українських акціонерних товариств/ І.П. Шульга // Підприємницька діяльність в Україні: проблеми розвитку та регулювання: Збірник матеріалів IV Міжнародної науково-практичної конференції (27-28 травня 2010 р., м. Київ). - К: КНЕУ, 2010. -С. 313-315

  Шульга (Мігус) І.П. Еволюція досліджень діяльності акціонерних товариств у працях українських вчених /І.П. Шульга // Реформування економіки України: стан та перспективи: матеріали V міжнародної науково-практичної конференції (25-26 листопада 2010 р., м. Київ). - К.: МІБО КНЕУ, 2010. -С.300-302

  Шульга (Мігус) І.П. Переваги та недоліки складання рейтингів корпоративного управління як індикаторів економічної безпеки акціонерних товариств в Україні/ І.П. Шульга //Фінансово-економічне, обліково-аналітичне та організаційно-правове забезпечення відтворювальних процесів на шляху до економіки знань: Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (25-26 листопада 2010 р., м. Чернівці). - Чернівці: БФДА, 2010. -С. 238-240

  Шульга (Мігус) І.П. Роль незалежних реєстраторів у формуванні економічної безпеки акціонерних товариств/ І.П. Шульга // Основни проблеми на съвременната наука: Матеріали за 6-а Международна научна практична конференція.Том 3. Икономики. - София: Бел Град, 2010

  Шульга (Мігус) І.П. Проблеми та перспективи публічних емісій українських емітентів/ І.П. Мігус // Сучасні національні економічні моделі: проблеми та перспективи розвитку: матеріали Міжнародної науково-практичноїа конференції (24 грудня 2010 р.):У 2-х т. - Т.1. - Сімферополь: КІБ, 2010. -104-106

  Шульга (Мігус) І.П. Економічна безпека акціонерного товариства / І.П. Шульга // Економічна безпека держави, суб'єктів господарювання та тіньова економіка: колективна монографія / Васенко В.К., Шульга І.П. та ін. / За заг. ред. проф. В.К. Васенка. - Черкаси: вид-во "МАКЛАУТ", 2010. - С. 146-182.
https://www.academia.edu/35292877/%D0%95%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%9E%D0%9C%D0%86%D0%A7%D0%9D%D0%90_%D0%91%D0%95%D0%97%D0%9F%D0%95%D0%9A%D0%90_%D0%94%D0%95%D0%A0%D0%96%D0%90%D0%92%D0%98_%D0%A1%D0%A3%D0%91%D0%84%D0%9A%D0%A2%D0%86%D0%92_%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%9F%

  Шульга (Мігус) І.П. Сутність та види емісійних цінних паперів акціонерних товариств України / І. П. Шульга // Економіка: проблеми теорії і практики: Збірник наукових праць. - Випуск 257: в 7 т. - Т. IV. - Дніпропетровськ: ДНУ, 2009. - 300 с. - С.860-868

  Шульга (Мігус) І.П. Фінансові посередники як об'єкт наукового дослідження / І.П. Шульга //Фінансове посередництво: проблеми та перспективи розвитку: колективна монографія /За заг. ред. проф. В.К. Васенка. - Черкаси: Вид-во ПП Чабаненко Ю.А. - Черкаси, 2009. - С.7-18

  Шульга (Мігус) І.П. Сутність, функції та механізм здійснення фінансового посередництва / І.П. Шульга //Фінансове посередництво: проблеми та перспективи розвитку: колективна монографія /За заг. ред. проф. В.К. Васенка. - Черкаси: Вид-во ПП Чабаненко Ю.А. - Черкаси, 2009. - С.18-28

  Шульга (Мігус) І.П. Зародження та розвиток інвестиційних фондів та компаній/ І.П. Шульга //Фінансове посередництво: проблеми та перспективи розвитку: колективна монографія /За заг. ред. проф. В.К. Васенка. - Черкаси: Вид-во ПП Чабаненко Ю.А. - Черкаси, 2009. - С.315-329

  Шульга (Мігус) І.П. Роль моделі організації фінансового ринку України у класифікації фінансового посередництва / І. П. Шульга // Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту. Серія: Економіка і менеджмент. - 2009. - №2 (6). - С. 96-110
http://www.suem.edu.ua/documents/journal_2_6_2009.pdf

  Шульга (Мігус) І.П. Рейтингова оцінка векселедавців як індикатор фінансової безпеки учасників фондового ринку України: монографія /І.П. Шульга.- Черкаси: Вид-во ПП Чабаненко Ю.А., 2009. - 220 с.

  Шульга (Мігус) І.П. Роль моделі організації фінансовго сектору України у класифікації фінансових посередників / І.П. Шульга //Фінансове посередництво: проблеми та перспективи розвитку: колективна монографія /За заг. ред. проф. В.К. Васенка. - Черкаси: Вид-во ПП Чабаненко Ю.А. - Черкаси, 2009. - С.28-39

  Шульга (Мігус) І.П. Зарубіжний досвід діяльності інвестиційних фондів / І. П. Шульга // Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту. Серія: Економіка і менеджмент. - 2009. - №1. - С. 94-103
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vsuem_2009_1_13

  Шульга (Мігус) І.П. Еволюція наукових досліджень ролі та значення фінансового посередництва в економічному розвитку / І. П. Шульга // Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту. Серія: Економіка і менеджмент. - 2008 - №1 (3). - С. 75-87.
http://www.suem.edu.ua/documents/journal_1_3_2008.pdf

  Шульга (Мігус) І.П. Проблеми та перспективи залучення капіталу на фондових біржах / І. П. Шульга // Інвестиції: практика та досвід. - 2008. - №11. - С. 26-29.

  Шульга (Мігус) І.П. Фінансове посередництво: сутність, функції та механізм здійснення / І. П. Шульга // Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту. Серія: Економіка і менеджмент. - 2008. - №2 (4). - С. 80-94.
http://www.suem.edu.ua/documents/journal_2_4_2008.pdf

  Шульга (Мігус) І.П. Рейтинги корпоративного управління як індикатор діяльності акціонерних товариств/ І.П. Шульга // Банківська система України в умовах глобалізації фінансових ринків: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (18-20 жовтня 2006 р.). - Черкаси: ЧБІ УАБС НБУ, 2006. - С.87-89

  Шульга (Мігус) І.П. Методика складання рейтингів корпоративного управління для акціонерних товариств / І. П. Шульга // Проблеми та перспективи розвитку банківської системи України: Зб. Наук. праць. - 2006.-Т. 18. - С. 122-127.

  Мігус І.П. Переваги та недоліки використання депозитарних розписок як інструменту залучення іноземних інвестицій в Україну / І. П. Мігус // Наукові праці Національного університету харчових технологій: спец. Випуск: екон. науки.- 2005. - № 17. - С. 105-107

  Мігус І.П. Підвищення ефективності корпоративних відносин з інвесторами / І. П. Мігус // Економіка і управління. - 2005. -№3. - С.18-24

  Мігус І.П. Ринок фінансових послуг: рейтингування суб'єктів господарювання: метод. рек. для складання рейтингів суб'єктів господарювання / І.П. Мігус. - К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2005. - 118 с.

  Мігус І.П. Джерела збільшення оборотних коштів підприємств різних форм власності / І. П. Мігус // Збірник наукових праць ЧДТУ. Серія: Економічні науки. - 2005. -Вип. 13. - С. 164-168

  Шульга (Мігус) І.П. Особливості страхування фондових ризиків / І. П. Шульга // Зб. наук. праць ЧДТУ. Серія екон. науки. - 2005.- Вип. 15. - С 139-142.

  Мігус І.П. Рейтинги корпоративного управління акціонерних товариств/ І.П. Мігус // Фондовий ринок Черкащини. - 2005.- № 28. - 15 липня. - С.5-6

  Мігус І.П. Перспективи розвитку сучасної економічної освіти в Україні / І.П. Мігус// Фінансове та інституційне забезпечення підприємництва в Україні: Збірник наукових праць ІХ Всеукраїнської наук.-практ. конф. (Київ, 24-25 березня 2005 р.). - К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2005. - С. 213-215

  Мігус І.П. Запровадження бюджетування для мотивації продуктивної праці на підприємстві / І.П. Мігус // Соціально-економічні наслідки ринкових перетворень в постсоціалістичних країнах: Збірник матеріалів ІІ Міжнарод. наук. конференції (28-30 вересня 2005 р.). - Черкаси: Вид ЧНУ ім.. Б. Хмельницького, 2005. - С. 309-314

  Мігус І.П. Інновації в рейтингуванні векселедавців - фізичних осіб / І.П. Мігус// Інформаційні технології в економіці, менеджменті і бізнесі: Проблеми науки, практик і освіти: Зб. наук. праць ІХ Міжнародної наук.-практ. конф. (Київ, 27-28 листопада 2003 р.):У 2-х ч. Ч.1. - К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2004. - С.242-244

  Мігус І.П. Порівняння методик складання рейтингів емітентів цінних паперів / І.П. Мігус, В.О. Гавриленко // Теорія і практика сучасної економіки: Матеріали V міжнародної науково-практичної конференції (Черкаси, 15-17 вересня 2004 року). - Черкаси: ЧДТУ, 2004. - С. 267-269

  Мігус І.П. Механізм пред'явлення векселя до платежу через розрахункову палату/ І.П. Мігус // Формування ринкових відносин в Україні: Зб. наук. праць НДЕІ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції. - 2003.- Вип. 7-8 (26-27) - С. 3-5.

  Мігус І.П. Рейтингові агентства: світовий та вітчизняний досвід діяльності / І.П. Мігус // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. - 2003 - випуск 6. - С. 219-223

  Мігус І.П. Розвиток інфраструктури ринку векселів в Україні / І.П. Мігус// Фондовий ринок Черкащини. - 2003.- № 31. - 5 вересня. - С. 3-5

  Мігус І.П. Вітчизняні та міжнародні аспекти діяльності рейтингових агентств/ І.П. Мігус // Розвиток підприємницької діяльності на Україні: історія і сьогодення: Тези доповідей Міжнародної наукової конференції (24 березня 2003 р., м. Тернопіль). - Тернопіль, 2003. - С. 60-61

  Мігус І.П. Практичні аспекти регулювання випуску векселів в Україні фізичними особами/ І.П. Мігус // Молодь, освіта, наука і національна самосвідомість: Зб. матеріалів Всеукр. наук. - практ. конф. (Київ, 27-28 березня 2003 р.): у 5-ти т. - К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2003. - Т.3. - С. 147-150

  Мігус І.П. Підстави визнання векселя недійсним/ І.П. Мігус // Економіка і управління. - 2002. - № 2. - С. 87-91

  Мігус І.П. Економіко-математична модель складання кредитного рейтингу векселедавців // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Економічна. - 2000. - № 578. - С. 98-105

  Мігус І.П. Історія виникнення і становлення векселя в Україні // Економіка. Фінанси. Право. - №6. - 2000. - С. 11-14.


Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

RSS
 
 

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

LinkedIn
 
Facebook
 
Instagram
 
Twitter
 
Flickr
 
Telegram
 
YouTube
 
TikTok
 
 
Ви тут: Вища освіта » Про КРОК » Співробітники » Мігус Ірина Петрівна