Інша інформація:
Мігус Ірина Петрівна

кабінет 121

(+38 044) 455-57-12, вн. 131
(+38 044) 455-56-90, вн. 131

Сфера наукових інтересів

 • операції на фінансовому ринку, в т.ч. ринку цінних паперів / забезпечення економічної безпеки суб’єктів господарської діяльності

Профілі

 
 

Мігус Ірина Петрівна

 • доктор економічних наук (2011 р.), професор (2014 р.)

Освіта

 • Європейський університет фінансів, інформаційних систем, менеджменту і бізнесу / Фінанси / кваліфікація магістр з фінансів (2002 р.)
 • Черкаський інженерно-технологічний інститут / Фінанси / кваліфікація економіста (1999 р.)

Професійна кар’єра

 • з 2018 рр. – Університет «КРОК», проректор з наукової роботи
 • 2017–2018 рр. – Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, професор кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки
 • 2011–2017 рр. – Черкаський національний університету імені Богдана Хмельницького, Університет «КРОК», завідувач кафедри менеджменту та економічної безпеки
 • 2010–2011 рр. – Східноєвропейський університет економіки та менеджменту завідувач, професор кафедри фінансів і кредиту
 • 2009–2010 рр. – Східноєвропейський університет економіки та менеджменту, Проректор з науково-дослідної роботи
 • 2008–2009 рр. – Східноєвропейський університет економіки та менеджменту, Завідувач кафедри фінанси і кредиту
 • 2007–2008 рр. – Східноєвропейський університет економіки та менеджменту, доцент кафедри економіки та фінансів
 • 2006–2007 рр. – Севастопольський національний технічний університет, доцент кафедри фінансів та кредит
 • 2004–2006 рр. – Черкаська філія Європейського університету фінансів, інформаційних систем, менеджменту і бізнесу, завідувач кафедри фінансів, обліку та аудиту
 • 2003–2004 рр. – Черкаська філія Європейського університету фінансів, інформаційних систем, менеджменту і бізнесу, доцент кафедри фінансів, обліку та аудиту, заступник завідувача кафедри
 • 2001–2003 рр. – Черкаська філія Європейського університету фінансів, інформаційних систем, менеджменту і бізнесу, старший викладач
 • 1999–2001 рр. – Черкаський модельний центр підготовки та перепідготовки фахівців (реорганізований з 29.08.2000 р. у Черкаський державний бізнес-коледж), викладач економічних дисциплін

Особисті досягнення

 • Грамота Верховної Ради України, 2019 р.
 • Почесна грамота Національної академії наук України, 2018 р.
 • Почесна грамота Національної академії педагогічних наук України, 2018 р.
 • Почесна грамота Національної служби посередництва та примирення, 2018 р.
 • Почесна грамота Професійної спілки працівників сфери вищої освіти, 2018 р.
 • Почесна грамота Федерації роботодавців України, 2018 р.
 • Подяка Міністерства освіти і науки України, 2016 р.
 • Почесна грамота Департаменту освіти і науки Черкаської обласної державної адміністрації, 2015 р.
 • Подяка Департаменту освіти і науки Черкаської обласної державної адміністрації, 2013 р.
 • Подяка Департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради, 2013 р.

Наукова діяльність

 • Під керівництвом захищено 2 докторські дисертації (2015 р., 2017р.), та 4 кандидатських дисертацій (2011 р., 2014 р., 2015 р., 2016 р.) за спеціальністю 21.04.02 – економічна безпека суб'єктів господарської діяльності
 • Член 2-х спеціалізованих рад по захисту дисертацій

Членство в редколегіях журналів

Головний редактор:

Член редакційної колегії:

 • 2017 – по тепер. International Journal of Accounting, Finance and Risk Management (India)
 • 2017 – по тепер. Економічні горизонти (м. Умань, Україна)
 • 2016 – по тепер. Мультидисциплінарний міжнародний науковий журнал "Інтернаука" (Київ, Україна)
 
 

Публікації

  Methodology of corporate financial diagnostics in the period of a crisis / I. Mihus, M. Denysenko, I. Rumyk, S.Pletenetska, M. Laptiev, V. Kupriichuk // AD ALTA: journal of interdisciplinary research. - 2021. - Vol.11. - Iss.1, Spesial Issue XV. - Pp. 52-55

  Mihus I. Methodical Approach to assessing Food Safety of Ukraine / I. Mihus, M. Denisenko // Proceedings of the International Conference on Economics, Law and Education Research (ELER 2021) Kyiv, 10-11 March 2021. - Advances in Economics, Business and Management Research. - 2021. - Vol. 170. - Pp. 1-7

  The impact of the Covid-19 pandemic on the loyalty of employees / I. Mihus, S. Laptev, L. Parashchenko, Y. Koval, K. Odarchyk, O. Panchenko // AD ALTA: journal of interdisciplinary research. - 2021. - V. 11. - Issue 1, Special Issue XVII. - Pp. 38-41

  Implementation of the model of innovative tourist product in Ukraine: financial and economic aspects / S. Havryliuk, L. Melko, G. Uvarova, V.Karyuk, I. Mihus // Financial and credit activity: problems of theory and practice. - 2021. - Vol. 1. - № 36. - Pp. 219-232

  Мігус І.П. Інструментарій оцінювання корпоративного управління в акціонерних товариствах за умов економічної невизначеності / І.П. Мігус // Економіка невизначеності: зміст, оцінювання, регулювання: колективна монографія / за ред. І.Ф. Радіонової. - К.: Університет "КРОК", 2021. - С. 122-149

  Mihus I. The role of blockchain technology in educational management / I. Mihus // International Conference on Academic Integrity in Public Administration and Educational Institutions (Estonia, jun. 2021). - Tallinn: Scientific Center of Innovative Researches, 2021. - https://conf.scnchub.com/index.php/APAEI/APAEI-2021/paper/view/262

  Mihus O. The main types of tourism in Estonia / O. Mihus, I. Mihus // Регіональний туризм: сучасний стан та шляхи оптимізації: матеріали I-ї Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 2 квітня 2021 р.) / Університет "КРОК" . - К.: Університет "КРОК", 2021. - С. 48-50. - https://conf.krok.edu.ua/RT/RT/paper/view/477

  Мігус І.П. Взаємозв’язок між науковими профілями та публікаціями з відкритим доступом / І.П. Мігус // Освіта та наука: трансформація, відповідальність, академічна свобода: тези допов. наукової конференції (Київ, 5 березня 2021 року). - К.: Університет "КРОК", 2021. - С. 125-127. - https://conf.krok.edu.ua/ONTR/ESTR/paper/view/417

  Стратегічні перспективи підприємств в умовах економіки невизначеності / І.П. Мігус, О.М. Герасименко, Н.М. Літвін, Д.Є. Ткач // Економіка невизначеності: практичний погляд на проблему: монографія / за ред. В. І. Грушка. - К.: Університет "КРОК", 2021. - С. 41-71

  Mihus I.P. The role of scientific profiles of university professors in ensuring academic integrity / I. P. Mihus // International Conference on Academic integrity in public administration and educational institutions (APAEI).( March 26). - Kyiv-Tallin, 2020. - P. 47-49

  Mihus I.P. The influence of professor`s scientific profiles on the position of universities in international rankings / I. P. Mihus // Application of new technologies in management and economy ANTiM 2020 : material 7th International Conference. (Belgrade (Serbia), 23-25, April, 2020). - Belgrade (Serbia), 2020. - P. 163-166

  Мігус І.П. Взаємозв'язок між транспарентністю та рейдерством з позицій економічної безпеки / І. П. Мігус // Менеджмент і безпека: теоретичні та прикладні аспекти: матеріали науково-практичної інтернет-конференції. (Львів, 12 травня 2020). - Львів, 2020. - С. 134-136

  Соціально-економічні та правові аспекти розвитку суспільства: колективна монографія / за ред. С. М. Лаптєва, І. П. Мігус. - К.: Університет економіки та права "КРОК". - 2020. - 443 c.

  Мігус І.П. Інформаційно-аналітичне забезпечення протидії рейдерському захопленню акціонерних товариств / І. П. Мігус // Соціально-економічні та правові аспекти розвитку суспільства: колективна монографія / за ред. С. М. Лаптєва, І. П. Мігус. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2020. - С. 389-408

  Гребень С.Є. Стан та перспективи розвитку ІТ-аудиту в Україні / С. Є. Гребень, І. П. Мігус, К. М. Одарчук // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2020. - № 2(58). - С. 60-66.

  Mihus I. Features of raiding in Ukraine and methods for their implementation / I. Mihus // Book of abstracts of International Conference on economics, accounting and finance (ICEAF), (Prague, Czech Republic, Jule 02-04 2020). - Prague-Tallin: Academy of Economics and Pedagogy, Scientific Center of Innovative Researches, 2020. - P. 53

  Mihus I. Use of scientific profiles to present the results of scientific research of universities / I. Mihus // Economics, Finance and Management Review. - 2020. - № 3. - Pp. 89-94

  Money laundering: macroeconomic assessment methods and current trend in Ukraine / O. Y. Korystin, I. P. Mihus, N. P. Svyrydiuk, Ya. O. Likhovitskyy, О. M. Mitina// Financial credit activity: problems of theory and practice. - 2020. - № 1(32). - Р. 341-350

  Mihus I. Problems of introduction of academic integrity in a school educational environment / I. Mihus // International Conference on Academic integrity in public administration and educational institutions (APAEI) (March 26, 2020): Book of abstracts. - Kyiv-Tallinn, 2020. - Р. 47-49

  Mihus I. The main areas of the blockchain technology using in educational management / Iryna Mihus // Economics, Finance and Management Review. - 2020. - № 4. - P. 84-88.

  Застосування моделі наскрізної оптимізації фінансових і матеріальних потоків у механізмі забезпечення фінансової безпеки на підприємствах оборонної промисловості / Л.Г Шемаєва, І.П. Мігус, В.М. Шемаєв, В.В. Шемаєв, Л.М. Мельник // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. - 2020. - № 33, т.20. - С. 400-410.

  Improvement of the methodological approach to assessing the impact of public governance on ensuring the economic security of the state / L. Akimova, O. Akimov, I. Mihus, Ya. Koval, V. Dmitrenko // Financial and credit activity: problems of theory and practice. - 2020. - № 4(35). - С. 180-190

  Mihus I. Corporate fraudsters: who are they? / I. Mihus // International Conference on Corporation Management-2020: book of abstracts (3-5 December 2020, Tallinn, Estonia). - Tallin: Scientific Center of Innovative Researches OU: "KROK" University : Academy of Economics and Pedagogy, 2020. - https://conf.scnchub.com/index.php/ICCM/ICCM-2020/paper/view/142

  Monitoring the state anti-crisis management of economic security of the Ukraine banking institutions / I. Mihus, Y. Koval, S. Laptev, O. Bala, M. Kopytko // Business: Theory and Practice. - 2020. - № 21(2) - Pp. 804-812.

  Mihus I. The role of corporate governance in ensuring economic security of enterprises in the constructional industry / I. Mihus, V. Dmitrenko // Corporate Management: from Creation to Success: monograph. - Tallin: Scientific Center of Innovative Researches OU, 2020. - Pp. 2-22

  Greben S. Modern approaches to theessence and forms of public administration / S. Greben, I. Mihus // Public Administration in the Digital Economy: monograph. - Tallin: Scientific Center of Innovative Researches OU, 2020. - Pp. 6-16

  Кашуба С.О. Використання інструментів бізнес-розвідки при здійсненні маркетингових досліджень підприємства / С.О. Кашуба, І.П. Мігус // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - С. 279-283. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/41

  Мігус І.П. Теоретичні основи державного управління діяльністю закладів вищої освіти / І.П. Мігус, С.Є. Гребень // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - С. 340-341. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/1

  Abdalqhadr A. Educational institutions and the development of the concept of social responsibility / A. Abdalqhadr, I. Mihus // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2020. - № 1(57). - С. 94-104. - DOI https://doi.org/10.31732/2663-2209-2020-57-94-104

  Мігус І.П. Особливості здійснення ІРО на зарубіжних фондових біржах / І. П. Мігус // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка".- 2019.- Вип. 2(54). - С.184-190

  Мігус І.П. Механізм захисту акціонерних товариств від недружнього поглинання при публічній емісії на фондових біржах / І. П. Мігус // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка".-2019.- Вип. 1(53). - С.139-144

  Actions to improve crisis management of economic security of banking institutions at the national level / Laptіev S., Sidak V., Mihus I., Koval Y. // Management mechanisms and development strategies of economic entities in conditions of institutional transformations of the global environment: collective monograph / edited by M. Bezpartochnyi, in 2 Vol. / ISMA University. - Riga: "Landmark" SIA, 2019. - Vol. 2. - P. 216-224.

  Мігус І.П. IT-аудит як інструмент оцінювання результатів наукової діяльності ЗВО / І.П. Мігус, С.Є. Гребень // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 575-576

  Механізм фінансового контролю за розподілом бюджетних коштів залежно від результатів наукової діяльності закладу вищої освіти / С.Є. Гребень, І.П. Мігус, Л.І. Паращенко, С.М. Лаптєв, В.Г. Алькема // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. - 2019. - № 31, Т.4. - С. 466-476. - https://doi.org/10.18371/fcaptp.v4i31.190998.

  The state of economic security of Ukrainian banking institutions and the effect of economic reforms on formation of anti-crisis measures / I. P. Mihus, I. M. Haman, M. V. Andriyenko, Y. S. Koval // Financial credit activity: problems of theory and practice. - 2019. - № 2(29). - С. 32-43. - DOI https://doi.org/10.18371/fcaptp.v2i29.171997

  The Role of Investment Strategy in the Strategic Management System of Service Companies / V. Panchenko, A. Ilyina, I. Mihus, M. Vavrin, Y. Karpenko // Academy of Strategic Management Journal. - 2019. - Volume 18, Special Issue 1.

  Мігус І.П. Вплив лояльності персоналу на економічну безпеку підприємства / І. П. Мігус // Економіка та управління в XXI ст.: виклики та перспективи розвитку: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Умань, 30-31 травня 2019): . - Умань. - 2019. - С. 200-203

  Мігус І.П. Вплив лобіювання на національну безпеку держави / І. П. Мігус // INFOS-2019: збірник тез доповідей учасників міжнародного форуму з інформаційних систем і технологій (Харків, 24-27 квітня 2019). - Харків, 2019. - С. 57-58

  Мігус І.П. Зарубіжний та вітчизняний досвід у забезпеченні економічної безпеки акціонерного товариства: роль корпоративного секретаря / І. П. Мігус // Управління системою економічної безпеки: від теорії до практики: збірник тез доповідей учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції (19 квітня 2019 р.) / упорядник І. О. Ревак. - Львів: ЛьвДУВС, 2019. - С. 124-127

  Мігус І.П. Державне управління економічною безпекою підприємства. Конкурентна розвідка та протидія промисловому шпигунству / І. П. Мігус, Я. С. Коваль // Стан та тенденції розвитку сучасного підприємництва : монографія / за ред. М.П. Денисенка. - Київ: КНУТД, 2019. - С. 220-238

  Методологія наукових досліджень : навчальний посібник / О. Г. Чирва, П. І. Гаман, І. П. Мігус, Я.С. Коваль, Н.О. Гаман. - Умань. - 2019. - 180 c.

  Threats to economic security of Ukrainian emitents after placement of shares on foreign markets / S. Laptіev, V. Sidak, I. Mihus , Ya. Koval // Conceptual aspects management of competitiveness the economic entities: collective monograph / edited by M. Bezpartochnyi, I. Britchenko, in 2 Vol. / Higher School of Social and Economic. – Przeworsk: WSSG, 2019. – Vol. 1. - P. 186-195

  Threats to economic security of Ukrainian emitents after placement of shares on foreign markets / Laptiev S., Sidak V., Mihus I., Koval Y. // Conceptual aspects management of competitiveness the economic entities: collective monograph / edited by M. Bezpartochnyi, I. Britchenko; Higher School of Social and Economic. – Przeworsk: WSSG, 2019. – P. 186-195

  Мігус І.П. Формування інноваційної моделі державного розвитку підприємств в Україні / І.П. Мігус, Я.С. Коваль // Інструменти та методи комерціалізації інноваційної продукції: колектив. монографія / за ред. д.е.н., проф. С.М. Ілляшенка, к.е.н., доц. О.А. Біловодської. - Суми: Триторія, 2018. - С. 10-29

  Методика прогнозування банкрутства та рейдерства як інструмент державного моніторингу стану фінансової безпеки України/Мігус І.П., Андрієнко В.М., Молодецький С.С., Бліхар М.М. // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики: збірник наукових праць.- 2018.- №24,Т1.- С. 267-274

  Мігус І.П. Роль та значення транспарентності в діяльності вищих навчальних закладів України /І.П. Мігус // Економіка України в умовах євроінтеграції: виклики та перспективи розвитку: Матеріали І Всеукр. наук.-практ. конф. (Умань, 19 квітня 2018).- Умань, 2018.- С. 92-97

  Laptіev S. Threats to economic security of Ukrainian emitents after placement of shares on foreign markets /Serhii Laptіev, Iryna Mihus // European scientific journal of Economic and Financial innovation .- 2018.- № 2.- P. 39-47

  Laptiev S. Improving the methodical approach to evaluation of economic security of banking institutions of Ukraine /Sergey Laptiev, Iryna Mihus, Yana Koval // Kosice security revue : journal (Poland)/- 2018. -№2. -P. 30-40

  Mihus I.P. Diagnostics of the state of financial security of Ukraine/Mihus I.P., Akimova L.M., Harnyk O.A. // Науковий вісник Полісся.-2018. -№3(15). -С. 12-18

  Мігус І.П. Забезпечення інформаційної безпеки банківських установ / І.П. Мігус // Сучасні детермінанти розвитку бізнес-процесів в Україні: Матер. ІІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (Київ, 12 квітня 2018). -Київ, 2018.- С. 217-220

  Мігус І.П. Створення системи управління кадровою безпекою на підприємстві / І.П. Мігус // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка" - 2018. - №4 (52). - С. 213-221

  Мігус І.П. Стратегія залучення споживачів освітніх послуг з позицій економічної безпеки/ І.П. Мігус //Перспективи управлінської діяльності суб'єктів господарювання в контексті економічної безпеки: Матеріали міжнародного форуму з безпеки (Черкаси, 25-27 травня 2017 р).- Черкаси: вид-во ПП Чабаненко Ю.А., 2017.-С.178-181

  Коваль Я.С. Моніторинг як складова антикризового управління банком у системі державного регулювання фінансової безпеки України / Коваль Я.С., Мігус І.П. // Перспективи управлінської діяльності суб'єктів господарювання в контексті економічної безпеки: Матеріали міжнародного форуму з безпеки (Черкаси, 25-27 травня 2017 р).- Черкаси: вид-во ПП Чабаненко Ю.А., 2017.-С. 261-236

  Мігус І.П. Вплив державного антикризового управління на функціонування банківських установ у період фінансово-економічної кризи / Мігус І. П., Карпова К. В., Коваль Я.С. // Інвестиції: практика та досвід .- 2017. -№16. - С. 80-88

  Мігус І.П. Оцінка заходів державного антикризового управління в банківському секторі з боку НБУ / Мігус І.П., Карпова К.В., Коваль Я.С. / Інвестиції: практика та досвід .- 2017. - №17.- С.82-90

  Мігус І.П. Удосконалення методики оцінювання кризового стану банківських установ України при державному антикризовому управлінні / Мігус І.П., Карпова К.В., Коваль Я.С. // Інвестиції: практика та досвід .- 2017. №18. -С. 54-60

  Мігус І.П. Розрахунок інтегрального показника оцінювання економічної безпеки банку/ І. П. Мігус, М. П. Денисенко, Я. С. Коваль //Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка" .- 2017. - Вип. 46. - С. 125-131

  Мігус І.П. Важелі державного антикризового регулювання банківських установ з точки зору виникнення кризових явищ / Мігус І.П., Карпова К.В., Коваль Я.С. //Державне управління: удосконалення та розвиток: електор. наук. фах. вид. - 2017. -№8. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1108

  Андрієнко В.М. Міжнародний досвід формування державної політики у сфері забезпечення фінансової безпеки як складової національної безпеки / Андрієнко В.М., Мігус І.П., Коваль Я.С. // Демократичне врядування : наук. вісник .- 2017.- Вип. 20.- URL : http://www.lvivacademy.com/vidavnitstvo_1/visnyk20/index.html

  Мігус І.П. Взаємозв'язок антикризового управління із системою економічної безпеки банків / Мігус І.П., Коваль Я.С. //Актуальні проблеми економічної безпеки держави, регіону, підприємства: тези доп. уч. Всеукраїнської наук.-практ. конференції (Львів, 26 травня 2017).-Львів: ЛьвДУВС, 2017. - С. 153-157.

  Мігус І.П. Шляхи виходу з банківської кризи та напрями підвищення ефективності управління ризиками / Мігус І.П., Коваль Я.С. //Стратегічні напрями підвищення конкурентоспроможності підприємств у сучасних умовах господарювання: мат. IV Всеукраїнської науково-практичної заочної конференції (Черкаси, 14 квітня 2017). - Черкаси, 2017.- С. 298-302

  Мигус И.П. Оценка мер антикризисного регулирования банковского сектора со стороны НБУ / Мигус И.П., Коваль Я.С.// Securitatea informationala 2017: conferinta internationala (Chisinau, 4-5 aprilie 2017).- Chisinau, 2017. -С. 22-25

  Мігус І.П. Теоретичні основи забезпечення економічної безпеки вищих навчальних закладів / І.П. Мігус, В.М. Андрієнко, Н.В. Зачосова // Proceedings of the 7th International Academic Congress "Science, Education and Culture in Eurasia and Africa" (France, Paris, 23-25 April, 2017)

  Мігус І.П. Комплаєнс-ризики в антикризовому управлінні у банківських установах України / І. П. Мігус, Я. С. Коваль // Економіка та управління в ХХІ ст.: виклики та перспективи розвитку : матер. Міжнародної. наук.-практ. конф., 18-19 квітня 2017 р., м. Умань / за ред. д. е. н., проф. О. Г. Чирви. - Умань : Видавничо-поліграфічний центр "Візаві", 2017. - С. 95-98

  Мігус І.П. Державне регулювання економічної безпеки суб'єктів готельно-ресторанного комплексу / І.П. Мігус, А.В. Бієвець // Економіко-культурологічне позиціонування України в світовому глобалізованому просторі: ІІ Міжнародна науково-практична конференція (Кошице, 21-23лютого 2017 р.). - Кошице: КНУКіМ, 2017. - С. 38-42

  Надточій Я.М. Роль кадрової безпеки банківських установ у системі державного регулювання фінансової безпеки в Україні / Я.М. Надточій, І.П. Мігус // Перспективи управлінської діяльності суб'єктів господарювання в контексті економічної безпеки: Матеріали міжнародного форуму з безпеки (Черкаси, 25-27 травня 2017 р).- Черкаси: вид-во ПП Чабаненко Ю.А., 2017. - С. 25-27

  Коваль Я.С. Загрози інформаційної безпеки у банківських установах / Коваль Я.С., Мігус І.П. //Перспективи управлінської діяльності суб'єктів господарювання в контексті економічної безпеки: мат. ІV Міжн. науково-практ. конф. (Черкаси, 25-26 березня 2016).- Черкаси: вид-во ПП Чабаненко Ю.А., 2016.- С. 174-177

  Мігус І.П. Банківські кризи, як передумова виникнення економічних злочинів у банківській сфері/ Мігус І.П., Коваль Я.С. //Організаційно-економічний механізм протидії злочинам в економічній сфері :монографія / За ред. Черевка О.В., Мігус І.П., Гнилицької Л.В. -Черкаси : видавець Чабаненко Ю.А., 2016.- С.106-133

  Організаційно-економічний механізм протидії злочинам в економічній сфері : монографія / За ред. Черевка О.В., Мігус І.П., Гнилицької Л.В. - Черкаси : видавець Чабаненко Ю.А., 2016. - 466 с.

  Мігус І.П. Злочини у економічній сфері, що становлять загрозуекономічній безпеці фінансових установ, та напрямипротидії їм / І.П. Мігус, Н.В. Зачосова //Організаційно-економічний механізм протидії злочинам в економічній сфері : монографія / За ред. Черевка О.В., Мігус І.П., Гнилицької Л.В. - Черкаси : видавець Чабаненко Ю.А., 2016.- С.9-28

  Мігус І.П. Рейдерство як один із видів економічних злочинів/ Мігус І..П., Молодецький С.С. // Організаційно-економічний механізм протидії злочинам в економічній сфері : монографія / За ред. Черевка О.В., Мігус І.П., Гнилицької Л.В. - Черкаси : видавець Чабаненко Ю.А., 2016.- С.29-54

  Мігус І.П. Механізм забезпечення економічної безпеки службами безпеки охоронних підприємств/ Мігус І.П., Міненко М.В. //Організаційно-економічний механізм протидії злочинам в економічній сфері : монографія / За ред. Черевка О.В., Мігус І.П., Гнилицької Л.В. - Черкаси: видавець Чабаненко Ю.А., 2016.- С.171-198

  Мігус І.П. Маркетинговий підхід до вдосконалення інтерфейсної безпеки вищих навчальних закладів / О. Черевко, І. Мігус, Ю. Радзіховська // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія : Економічні науки. - 2016. - Вип. 43(1). - С. 96-103

  Мігус І.П. Характеристика тенденцій розвитку вітчизняного фінансового ринку як середовища функціонування фінансових установ та джерела зовнішніх загроз їх економічній безпеці / І.П. Мігус, Н.В. Зачосова // Ефективна економіка.- 2016.- №2. -[Електронний ресурс]

  Мігус І.П. Міжнародні стандарти якості послуг суб'єктів готельно-ресторанного бізнесу / І. Мігус, А. Бієвець // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія : Економічні науки. - 2016. - Вип. 43(1). - С. 29-34.

  Mihys I. The impact of the financial monitoring on the bank's economic security / I.Mihys // Role of investments in the development of digital economy in the context of financial globalization", (December 22-23, 2016): Theses of the International Scientific Conference dedicated to the 25th anniversary since the founding of AESM - Antetit.: Academia de Studii Economice a Moldovei, 2016. - Pp. 196-197

  Горячківська І.В. Класифікація загроз економічній безпеці підприємств / І.В. Горячківська, І.П. Мігус // Моніторинг, моделювання та менеджмент емерджентної економіки: Збірник наукових праць V Міжнародної науково-практичної конференції (м. Черкаси, 26-28 квітня 2016 р.). - Черкаси: Брама, видавець О.Ю. Вовчок, 2016. - С. 44-49

  Занора В.О. Концепція стратегічного управління економічним потенціалом суб'єктів господарювання в умовах ризику В.О. Занора, І.П. Мігус // Фінансові інструменти просторово-територіального розвитку: Міжнародна науково-практична конференція (Черкаси, 22-23 березня 2016 р.). - Черкаси: ЧДТУ, 2016

  Мігус І.П. Управління системою економічної безпеки суб'єктів туристичної галузі: прийняття управлінських рішень в кризових умовах / І. П. Мігус, В. О. Занора, Т. В. Второва // Інноваційна економіка. - 2016. - № 11-12. - С. 167-172

  Управління системою економічної безпеки суб'єктів господарювання : обліково-аналітичне забезпечення: монографія / За ред. Черевка О.В., Гнилицької Л.В., Мігус І.П. - Черкаси : ПП Чабаненко Ю.А. - Черкаси, 2015. - 198 с.

  Мігус І.П. Особливості виявлення та протидії шахрайству: зарубіжний досвід / І.П. Мігус, М.В. Міненко // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія економічна .- 2015. - Вип. 1. - С. 145-152

  Мігус І.П. Основні фактори, що зумовлюють потребу створення системи економічної безпеки суб'єктів господарювання / І. П. Мігус, В. М. Лукошков // Перспективи управлінської діяльності суб'єктів господарювання в контексті економічної безпеки: Збірник тез доповідей учасників ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, (Черкаси, 27-28 березня 2015 р.). - Черкаси: вид-во ПП Чабаненко Ю. А., 2015. - С. 48 - 51.

  Мігус І.П. Забезпечення економічної безпеки підприємства шляхом розвитку лояльності персоналу / І. П. Мігус // Перспективи управлінської діяльності суб'єктів господарювання в контексті економічної безпеки: Збірник тез доповідей учасників ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Черкаси, 27-28 березня 2015 р.). - Черкаси: вид-во ПП Чабаненко Ю. А., 2015. -С. 190 - 192

  Мігус І.П. Розробка механізму забезпечення економічної безпеки службами безпеки охоронних підприємств / І.П. Мігус, М.В. Міненко // Бізнес-інформ. - 2015. - №6. - С. 54 -59.

  Мігус І.П. Вплив чуток на розвиток бізнесу та забезпечення економічної безпеки суб'єктів господарювання / І.П. Мігус, В.В. Таран // Вісник Черкаського університету. Серія : Економічні науки. - 2015. - Вип. 12. - С. 91-96

  Mihys I. Management of the Insiders in Corporate Security / I. Mihys, S. Kavyn, V. Andrienko // Application of Information and Communication Technology and Statistics and Economy and Education (ICAICTSEE): Proceedings of International Conference (Sofia Bulgaria, 13-14 November 2015). - Sofia: University of National and World Economy, 2015. - Рр. 178-179

  Мігус І.П. Вплив державного регулювання емісійної діяльності акціонерних товариств на економічну безпеку емітента / І.П. Мігус // Управління проектами та розвиток виробництва. - 2015. - №3(55). - С. 34-42

  Поляков А.Є. Проблеми рейдерства в Україні / А.Є. Поляков, І.П. Мігус // Перспективи управлінської діяльності суб'єктів господарювання в контексті економічної безпеки: збірник тез доповідей учасників ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Черкаси, 27-28 березня 2015 р.). - Черкаси: вид-во ПП. Чабаненко Ю.А., 2015. - С. 66-68

  Таран В.В. Шляхи мінімізації впливу крадіжок та шахрайства на економічну безпеку підприємств / В.В. Таран, І.П. Мігус // Перспективи управлінської діяльності суб'єктів господарювання в контексті економічної безпеки: збірник тез доповідей учасників ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Черкаси, 27-28 березня 2015 р.). - Черкаси: вид-во ПП. Чабаненко Ю.А., 2015. - С. 73-76

  Чорногор О.Ю. Організація комплексного забезпечення безпеки діяльності підприємства / О.Ю. Чорногор, І.П. Мігус // Перспективи управлінської діяльності суб'єктів господарювання в контексті економічної безпеки: збірник тез доповідей учасників ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Черкаси, 27-28 березня 2015 р.). - Черкаси: вид-во ПП. Чабаненко Ю.А., 2015. - С. 82-84

  Шевченко І.П. Психологічні аспекти інформаційної безпеки організації / І.П. Шевченко, І.П. Мігус // Перспективи управлінської діяльності суб'єктів господарювання в контексті економічної безпеки: збірник тез доповідей учасників ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Черкаси, 27-28 березня 2015 р.). - Черкаси: вид-во ПП. Чабаненко Ю.А., 2015. - С. 84-86

  Міненко М.В. Особливості прийняття управлінських рішень з попередження загроз економічної безпеки / М.В. Міненко , І.П. Мігус // Перспективи управлінської діяльності суб'єктів господарювання в контексті економічної безпеки: збірник тез доповідей учасників ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Черкаси, 27-28 березня 2015 р.). - Черкаси: вид-во ПП. Чабаненко Ю.А., 2015. - С. 103-108

  Напора І.Ю. Роль інформаційної безпеки банківських установ в системі економічної безпеки / І.Ю. Напора, І.П. Мігус // Перспективи управлінської діяльності суб'єктів господарювання в контексті економічної безпеки: збірник тез доповідей учасників ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Черкаси, 27-28 березня 2015 р.). - Черкаси: вид-во ПП. Чабаненко Ю.А., 2015. - С. 351-354

  Цікало О.Ю. Кадрова безпека як складова економічної безпеки підприємства / О.Ю. Цікало, І.П. Мігус // Перспективи управлінської діяльності суб'єктів господарювання в контексті економічної безпеки: збірник тез доповідей учасників ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Черкаси, 27-28 березня 2015 р.). - Черкаси: вид-во ПП. Чабаненко Ю.А., 2015. - С. 202-204

  Павлова Н.Ю. Особливості підготовки фахівців з економічною безпеки / Н.Ю. Павлова, І.П. Мігус // Перспективи управлінської діяльності суб'єктів господарювання в контексті економічної безпеки: збірник тез доповідей учасників ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Черкаси, 27-28 березня 2015 р.). - Черкаси: вид-во ПП. Чабаненко Ю.А., 2015. - С. 225-229

  Стратегічні пріоритети детінізації економіки України у системі економічної безпеки: макро та мікро вимір: монографія/ О.В. Черевко, І.П. Мігус та ін.; за ред. Черевка О.В. - Черкаси : ПП Чабаненко Ю.А. - Черкаси, 2014. - 442 с.

  GR та PR менеджмент в контексті економічної безпеки: колективна монографія / за ред. проф. Мігус І.П. - Черкаси: ПП Чабаненко Ю.А. - Черкаси, 2014. - 304 с.

  Мігус І.П. Економічний підхід до пошуку оптимальних шляхів фінансування системи освіти /І. П. Мігус, І. М. Шпиця, С. Г. Натрошвілі //Освіта:соціальні проблеми в контексті економічного розвитку України: колективна монографія/за ред. С. М. Лаптєва, В. С. Сідака, М. П. Денисенка. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2014. - С.225-252

  Мігус І.П. Структура та основні елементи системи забезпечення економічної безпеки при управлінні безпекою праці на будівельних підприємствах /І. П. Мігус, В. М. Андрієнко // Бізнес-інформ. - 2014. - № 10. - С. 213 - 219

  Мігус І.П. П`ятирівневий нагляд за станом системи управління безпекою праці на будівельному підприємстві / І. П. Мігус, В. М. Андрієнко // Бізнес-інформ. - 2014. - № 11. - С. 154 - 158.

  Mihus I. Indicators of stock market information and analytical provision of the economic security traders/Iryna Mihus, Sergii Kavun // International journal of Knowledge Engineering and Soft Data Paradigms.- 2014.- Vol.4, No.4.- P.339 - 350

  Мігус І.П. Кадрова безпека підприємств: управління інсайдерами / І. П. Мігус, О. М. Тулуб, В. А. Красномовець // Вісник Черкаського університету: серія Економічні науки. - Випуск № 33 (326). - 2014. - С. 60 - 67.

  Мігус І.П. Проблеми залучення фінансового капіталу в економіку України / І. П. Мігус // Вісник Черкаського університету: серія Економічні науки. - Випуск № 37 (330). - 2014. - С. 86 - 91

  Мігус І.П. Сучасні підходи та критерії визначення економічної безпеки / І. П. Мігус, Б. В. Шпильовий // Вісник Черкаського університету: серія Економічні науки. - 2014.-Випуск № 39 (332). - 2014. - С. 58 - 62

  Мігус І.П. Тіньова економіка і економічна безпека: політичні аспекти проблеми / І. П. Мігус, М. В. Міненко // Вісник Черкаського університету: серія Економічні науки. - Випуск № 12 (305). - 2014. - С. 67 - 71

  Мігус І.П. Удосконалення системи професійної підготовки персоналу охоронних підприємств / І.П.Мігус, М.В. Міненко // GR та PR менеджмент в контексті економічної безпеки: Колектив. монографія / за ред. проф. Мігус І.П. - Черкаси: ПП Чабаненко Ю.А. - Черкаси, 2014. - С. 304-316

  Мігус І.П. Нормативно-правовий, технічний та технологічний комплекс детінізації фінансово-господарських відносин / І.П. Мігус, С.П. Міхно, М.В. Міненко // Cтратегічні пріоритети детінізації економіки України у системі економічної безпеки: макро та мікро вимір: Монографія / За ред. Черевка О.В. - Черкаси : ПП Чабаненко Ю.А. - Черкаси, 2014. - 44-63

  Вердієва Е.Е. Шляхи вдосконалення та зарубіжний досвід управління якістю продукції на підприємстві / Е.Е. Вердієва, І.П. Мігус // Наука: теорія та практика: Збірник тез доповідей ІІІ Всеукраїнської науково-практичної заочної конференції (Черкаси 16-18 жовтня 2014 р.) / За заг. ред. Проф. І.П. Мігус. - Черкаси: вид-во ПП Чабаненко Ю.А., 2014. - С. 20-23

  Джалалова О.А. Теоретичні підходи до визначення поняття "управління конкурентоспроможністю підприємства" / О.А. Джалалова, І.П. Мігус // Наука: теорія та практика: Збірник тез доповідей ІІІ Всеукраїнської науково-практичної заочної конференції (Черкаси 16-18 жовтня 2014 р.) / За заг. ред. Проф. І.П. Мігус. - Черкаси: вид-во ПП Чабаненко Ю.А., 2014. - С. 34-36

  Притула М.Л. Характер неформального сектору економіки з точки зору економічної безпеки держави / М.Л. Притула, І.П. Мігус // Наука: теорія та практика: Збірник тез доповідей ІІІ Всеукраїнської науково-практичної заочної конференції (Черкаси 16-18 жовтня 2014 р.) / За заг. ред. Проф. І.П. Мігус. - Черкаси: вид-во ПП Чабаненко Ю.А., 2014. - С. 255-261

  Федоренко К.І. Проблеми маркетингу банківських інновацій в Україні / К.І. Федоренко, І.П. Мігус // Наука: теорія та практика: Збірник тез доповідей ІІІ Всеукраїнської науково-практичної заочної конференції (Черкаси 16-18 жовтня 2014 р.) / За заг. ред. Проф. І.П. Мігус. - Черкаси: вид-во ПП Чабаненко Ю.А., 2014. - С. 107-108

  Проблеми та перспективи соціально-економічного розвитку освіти в Україні : колект. монографія / ред.: М. П. Денисенко, І. П. Мігус; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2014. - 242 c.

  Макро- та мікроекономіка: теоретичні аспекти : навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни /В. Г. Федоренко, І.П. Мігус [та ін.]; за наук. ред. В.Г. Федоренка, М.П. Денисенка. - К. : Алерта, 2013. - 727 с.

  Мігус І.П. Сучасні підходи до оцінки персоналу суб'єктів господарювання з позицій економічної безпеки / І. П. Мігус, С. А. Черненко // Бізнес Інформ.- 2013. - № 10. - С. 357 - 363

  Модели оценки и анализа сложных соціально-экономических систем: монография / И.П. Мигус [и др.]; Под ред. В.С. Пономаренко, Т.С. Клебановой, Н.А. Кизима. - Х.: ИД "ИНЖЕК", 2013. - 664 с.

  Теоретико-методологічні основи інвестиційно-інноваційної безпеки національної економіки України: монографія / В.Г. Федоренко, М.П. Денисенко, І.П. Мігус та ін.;за ред. І.М. Грищенка, В.М. Узунова, М.П. Денисенка.- Черкаси, 2013. - 464 с.

  Управління економічним розвитком держави та суб'єктів господарювання: колективна монографія / за ред. М.П. Денисенка, І.П. Мігус .- Черкаси: ТОВ "МАКЛАУТ", 2013. - 448 с.

  Підприємництво й бізнес-культура: навчальний посібник / М. П. Денисенко, І. П. Мігус, В. М. Шульга. А. Ю. Сербенівська / за заг. ред. М. П. Денисенка. - Черкаси: Вид-во ТОВ "Маклаут", 2013. - 150 с.

  Мігус І.П. Сучасні методики оцінки стану кадрової безпеки суб'єктів господарської діяльності /І.П. Мігус, С.А. Черненко // Ефективна економіка. - 2013.- №4

  Мігус І.П. Діагностика соціальної безпеки Черкаської області в контексті економічної безпеки України / І.П. Мігус, В.В. Срібна, О.Ю. Цікало // Ефективна економіка. - 2013. - №6

  Мігус І.П. Роль управління загрозами та ризиками в системі економічної безпеки суб’єктів господарської діяльності / І. П. Мігус, О. С. Гордієнко // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія : Економічні науки. - 2013. - Вип. 33(1). - С. 33-37

  Мігус І.П. Створення системи управління персоналом підприємства з позицій економічної безпеки / І. П. Мігус, С. А. Черненко // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія : Економічні науки. - 2013. - Вип. 33(1). - С. 27-32

  Мігус І.П. Методичний підхід до оцінки ефективності проведення випуску та публічного розміщення акцій/ І.П. Мігус // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія : Економічні науки. - 2013.- Вип. 34(2). - С 111-115.

  Мігус І.П. Оцінка лояльності персоналу в контексті забезпечення економічної безпеки підприємства /І.П. Мігус, С.А. Черненко // Агросвіт. - 2013. - № 11 -С. 24 - 27

  Мігус І.П. Економічний підхід та пошук оптимальних шляхів фінансування системи освіти/ І.П. Мігус // Збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України. -2013.- №12.-С.96-104

  Мігус І.П. Методологічний підхід до формування системи економічної безпеки емісійної діяльності акціонерних товариств/ І.П. Мігус // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. - 2013.- № 4.-С.112-118 - [Електронний ресурс]

  Мігус І.П. Методичний підхід до оцінки впливу загроз на економічну безпеку емісійної діяльності акціонерного товариства/ І.П. Мігус // Фінансовий простір. - 2013.- №3. -С.104-107 -[Електронний ресурс]

  Мігус І.П. Методологічний підхід до оцінки стану системи економічної безпеки акціонерних товариств/ І.П. Мігус // Ефективна економіка. - 2013.- №12

  Мігус І.П. Транспарентність банку як складова механізму забезпечення його економічної безпеки / І.П. Мігус, Н.В. Дудченко // Бізнес-Інформ. - 2013. - №10. - C. 322-327

  Мігус І.П. Підготовка фахівців у сфері інтелектуальної власності в Україні: до питання щодо її удосконалення / С. Корновенко, І. Мігус // Теорія і практика інтелектуальної власності. - 2013 . - №5. - С. 93- 95

  Мігус І.П. Поняття лояльності персоналу в контексті забезпеченні економічної безпеки підприємства / І.П. Мігус, С.А. Черненко // Перспективи управлінської діяльності суб'єктів господарювання в контексті економічної безпеки: матеріали Міжнародної науково - практичної конференції (Черкаси, 29-31 березня 2013 р.) / за ред. проф. Сідака В.С., проф. Денисенка М.П. та проф. Мігус І.П. - Черкаси: вид-во ПП Чабаненко Ю.А., 2013. - С. 310-313

  Мігус І.П. Переваги та недоліки сучасних інструментів оцінки персоналу з позицій кадрової безпеки / І.П. Мігус, С.А. Черненко // Електронний додаток до матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні проблеми моделювання соціально-економічних систем" (11 - 12 квітня 2013 р.): Тези доповідей учасників конференції. - Х., 2013. - С.266-268.

  Кравченко І.С. Заходи щодо вдосконалення функціонування дозвільної системи як основи економічної безпеки суб'єктів господарської діяльності / І.С. Кравченко, І.П. Мігус // Перспективи управлінської діяльності суб'єктів господарювання в контексті економічної безпеки: матеріали Міжнародної науково - практичної конференції (Черкаси, 29-31 березня 2013 р.) / за ред. проф. Сідака В.С., проф. Денисенка М.П. та проф. Мігус І.П. - Черкаси: вид-во ПП Чабаненко Ю.А., 2013. - С. 57-59

  Міненко М.В. Особливості забезпечення економічної безпеки охоронних структур в умовах глобалізації / М.В. Міненко, І.П. Мігус // Перспективи управлінської діяльності суб'єктів господарювання в контексті економічної безпеки: матеріали Міжнародної науково - практичної конференції (Черкаси, 29-31 березня 2013 р.) / за ред. проф. Сідака В.С., проф. Денисенка М.П. та проф. Мігус І.П. - Черкаси: вид-во ПП Чабаненко Ю.А., 2013. - С. 75-77

  Нестеренко Н.В. Особливості проведення перевірок платників податків - юридичних осіб щодо яких прийнято рішення про припинення діяльності як зовнішні загрози їх економічній безпеці / Н.В. Нестеренко, І.П. Мігус // Перспективи управлінської діяльності суб'єктів господарювання в контексті економічної безпеки: матеріали Міжнародної науково - практичної конференції (Черкаси, 29-31 березня 2013 р.) / за ред. проф. Сідака В.С., проф. Денисенка М.П. та проф. Мігус І.П. - Черкаси: вид-во ПП Чабаненко Ю.А., 2013. - С. 77-79

  Ярова М.А. Роль економічної безпеки в корпоративному управлінні акціонерних товариств / М.А. Ярова, І.П. Мігус // Перспективи управлінської діяльності суб'єктів господарювання в контексті економічної безпеки: матеріали Міжнародної науково - практичної конференції (Черкаси, 29-31 березня 2013 р.) / за ред. проф. Сідака В.С., проф. Денисенка М.П. та проф. Мігус І.П. - Черкаси: вид-во ПП Чабаненко Ю.А., 2013. - С. 146-149

  Бесараб О.І. Електронне урядування в україні - як важливий інструмент забезпечення політичної безпеки суспільства / О.І. Бесараб, І.П. Мігус // Перспективи управлінської діяльності суб'єктів господарювання в контексті економічної безпеки: матеріали Міжнародної науково - практичної конференції (Черкаси, 29-31 березня 2013 р.) / за ред. проф. Сідака В.С., проф. Денисенка М.П. та проф. Мігус І.П. - Черкаси: вид-во ПП Чабаненко Ю.А., 2013. - С. 154-157

  Богуславець Р. Тлумачення поняття "економічна безпека України" / Р. Богуславець, І.П. Мігус // Перспективи управлінської діяльності суб'єктів господарювання в контексті економічної безпеки: матеріали Міжнародної науково - практичної конференції (Черкаси, 29-31 березня 2013 р.) / за ред. проф. Сідака В.С., проф. Денисенка М.П. та проф. Мігус І.П. - Черкаси: вид-во ПП Чабаненко Ю.А., 2013. - С. 157-160

  Зубенко О.Ю. Фінансовий контроль в пенсійному фонді України як інструмент забезпечення фінансової безпеки держави / О.Ю. Зубенко, І.П. Мігус // Перспективи управлінської діяльності суб'єктів господарювання в контексті економічної безпеки: матеріали Міжнародної науково - практичної конференції (Черкаси, 29-31 березня 2013 р.) / за ред. проф. Сідака В.С., проф. Денисенка М.П. та проф. Мігус І.П. - Черкаси: вид-во ПП Чабаненко Ю.А., 2013. - С. 187 -190

  Ковтун А.П. Екологічний моніторинг як основа для покращення стану екологічної безпеки України / А.П. Ковтун, І.П. Мігус // Перспективи управлінської діяльності суб'єктів господарювання в контексті економічної безпеки: матеріали Міжнародної науково - практичної конференції (Черкаси, 29-31 березня 2013 р.) / за ред. проф. Сідака В.С., проф. Денисенка М.П. та проф. Мігус І.П. - Черкаси: вид-во ПП Чабаненко Ю.А., 2013. - С. 191-193

  Кочанова Д.Д. Основні загрози економічній безпеці України / Д.Д. Кочанова, І.П. Мігус // Перспективи управлінської діяльності суб'єктів господарювання в контексті економічної безпеки: матеріали Міжнародної науково - практичної конференції (Черкаси, 29-31 березня 2013 р.) / за ред. проф. Сідака В.С., проф. Денисенка М.П. та проф. Мігус І.П. - Черкаси: вид-во ПП Чабаненко Ю.А., 2013. - С. 200-203

  Хлопецька Я.А. Шляхи забезпечення інвестиційної безпеки Черкащини Я.А. Хлопецька, І.П. Мігус // Перспективи управлінської діяльності суб'єктів господарювання в контексті економічної безпеки: матеріали Міжнародної науково - практичної конференції (Черкаси, 29-31 березня 2013 р.) / за ред. проф. Сідака В.С., проф. Денисенка М.П. та проф. Мігус І.П. - Черкаси: вид-во ПП Чабаненко Ю.А., 2013. - С. 237-241

  Шабатін О.О. Роль енергетичної безпеки у забезпеченні національних інтересів України / О.О. Шабатін, І.П. Мігус // Перспективи управлінської діяльності суб'єктів господарювання в контексті економічної безпеки: матеріали Міжнародної науково - практичної конференції (Черкаси, 29-31 березня 2013 р.) / за ред. проф. Сідака В.С., проф. Денисенка М.П. та проф. Мігус І.П. - Черкаси: вид-во ПП Чабаненко Ю.А., 2013. - С. 244 -248

  Шпиця І.М. Вплив системи національної освіти на економічну безпеку України / І.М. Шпиця, І.П. Мігус // Перспективи управлінської діяльності суб'єктів господарювання в контексті економічної безпеки: матеріали Міжнародної науково - практичної конференції (Черкаси, 29-31 березня 2013 р.) / за ред. проф. Сідака В.С., проф. Денисенка М.П. та проф. Мігус І.П. - Черкаси: вид-во ПП Чабаненко Ю.А., 2013. - С. 248-251

  Гордієнко О.С. Методи управління ризиками в системі економічної безпеки суб'єктів господарської діяльності / О.С. Гордієнко, І.П. Мігус // Перспективи управлінської діяльності суб'єктів господарювання в контексті економічної безпеки: матеріали Міжнародної науково - практичної конференції (Черкаси, 29-31 березня 2013 р.) / за ред. проф. Сідака В.С., проф. Денисенка М.П. та проф. Мігус І.П. - Черкаси: вид-во ПП Чабаненко Ю.А., 2013. - С. 252-253

  Коваленко І.В. Кадрова політика в системі стратегічного управління персоналом в контексті економічної безпеки / І.В. Коваленко, І.П. Мігус // Перспективи управлінської діяльності суб'єктів господарювання в контексті економічної безпеки: матеріали Міжнародної науково - практичної конференції (Черкаси, 29-31 березня 2013 р.) / за ред. проф. Сідака В.С., проф. Денисенка М.П. та проф. Мігус І.П. - Черкаси: вид-во ПП Чабаненко Ю.А., 2013. - С. 284-286

  Собко О.О. Профілактика та усунення конфліктних ситуацій - шлях стимулювання до праці та забезпечення кадрової безпеки / О.О. Собко, І.П. Мігус // Перспективи управлінської діяльності суб'єктів господарювання в контексті економічної безпеки: матеріали Міжнародної науково - практичної конференції (Черкаси, 29-31 березня 2013 р.) / за ред. проф. Сідака В.С., проф. Денисенка М.П. та проф. Мігус І.П. - Черкаси: вид-во ПП Чабаненко Ю.А., 2013. - С. 301-303

  Юхименко В.С. Забезпечення кадрової безпеки на підприємстві / В.С. Юхименко, І.П. Мігус // Перспективи управлінської діяльності суб'єктів господарювання в контексті економічної безпеки: матеріали Міжнародної науково - практичної конференції (Черкаси, 29-31 березня 2013 р.) / за ред. проф. Сідака В.С., проф. Денисенка М.П. та проф. Мігус І.П. - Черкаси: вид-во ПП Чабаненко Ю.А., 2013. - С. 317-320

  Бурлакова І.А. Навчання управлінню здоров'ям як інноваційний аспект освіти майбутніх працівників банківських установ / І.А. Бурлакова, І.П. Мігус // Фінансова система України: проблеми та перспективи розвитку в умовах трансформації соціально-економічних відносин: Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (м. Севастополь, 16-18 травня 2013 р.) / Севастопольський інститут банківської справи НБУ, Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадского. - Сімферополь: ТНУ Ім. В.І. Вернадського, 2013. - С. 49-51

  Джерела фінансування інвестицій підприємств України : монографія / В.Г. Федоренко, М.П. Денисенко, І.П. Мігус та ін. / за ред. В.Г. Федоренка, М.П. Денисенка. - К.: "ДКС центр", 2012. - 328 с.

  Шульга (Мігус) І.П. Теоретико-методологічні основи формування системи економічної безпеки/ М.П. Денисенко, І.П. Шульга, В.А. Рач // Економічна безпека національної економіки: інвестиційно-інноваційний аспект : монографія /за заг. ред. І.М, Грищенко, М.П. Денисенко, А.Н Гречан, В.В. Лойко - Донецьк: РВВ. ДВНЗ "ДонНТУ", 2012. - С. 135-156

  Корпоративне управління в системі економічної безпеки акціонерних товариств України / І.П. Мігус, Л. М. Худолій, М.П.Денисенко, С.П. Міхно. - Черкаси: ТОВ "Маклаут", 2012. - 274 с.

  Мігус І.П. Місце кадрової безпеки в системі управління персоналом будівельного підприємства/ І.П. Мігус, С.А. Черненко // Сучасні перспективи розвитку систем економічної безпеки держави та суб'єктів господарювання: монографія / за ред. проф. І.П. Мігус. - Черкаси: ТОВ "МАКЛАУТ" , 2012.-С.446-457

  Мігус І.П. Теоретико-методологічні підходи до класифікації загроз економічній безпеці суб'єктів господарювання/ І.П. Мігус, О.С. Гордієнко// Сучасні перспективи розвитку систем економічної безпеки держави та суб'єктів господарювання: монографія / за ред. проф. І.П. Мігус. - Черкаси: ТОВ "МАКЛАУТ", 2012.-С. 342-354

  Мігус І.П. Роль служби економічної безпеки при взаємодії з інсайдерами та аутсайдерами акціонерного товариства/ І.П. Мігус, С.П. Міхно, Д.С. Файвішенко // Сучасні перспективи розвитку систем економічної безпеки держави та суб'єктів господарювання: монографія / за ред. проф. І.П. Мігус. - Черкаси: ТОВ "МАКЛАУТ", 2012.-С 473-492

  Кадрова безпека суб'єктів господарської діяльності: менеджмент інсайдерами : колективна монографія / Кононенко Ю. С. та ін.; за заг. ред. проф. Сідака В. С. та проф. Мігус І. П. . - Черкаси : Маклаут, 2012. - 258 с.

  Мігус І.П. Системний підхід до управління персоналом підприємства /І.П. Мігус, С.А. Черненко // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія Економічні науки. - 2012 .-Вип. 32(3). - С 111-115

  Мігус І.П. Вплив інсайдерів на порушення економічної безпеки суб'єктів господарювання/ І.П. Мігус // Перспективи управлінської діяльності суб'єктів господарювання: збірник тез доповідей Всеукраїнської науково - практичної конференції (Черкаси, 17 лютого 2012 р.). -Черкаси: Вид-во ТОВ "МАКЛАУТ", 2012. -С. 258-261

  Мігус І.П. Менеджери знань: данина моді чи виробнича необхідність підприємства, що розвивається/ І.П. Мігус // Актуальні проблеми сучасної науки і практики: збірник тез доповідей Всеукраїнської науково - практичної інтернет-конференції (Черкаси, 20 квітня 2012 р.). - Черкаси: вид-во ТОВ "МАКЛАУТ", 2012. -С. 57

  Мігус І.П. Economic security of stock company: the role of corporate secretary/ І.П. Мігус // Україна-Чорногорія: Економічна трансформація та перспективи міжнародної співпраці: Збірник тез доповідей учасників І Міжнародної науково-практичної конференції викладачів, аспірантів, студентів (18-25 травня 2012). - Будва-Донецьк: ДонНТУ, 2012. - Том 1. -С. 194-197.

  Мігус І.П. Greenmail as part of modern corporate relations/ І.П. Мігус // Ключови въпроси в сэвременната наука: Матеріали за 8-а Международна научна практична конференція. -Том 4. Икономики. - София:Бел Град, 2012. -С.14-16.

  Мігус І.П. Рейдерство: сутність, види та заходи захисту/ І.П. Мігус // Наука: теорія та практика: збірник тез доповідей Всеукраїнської науково - практичної заочної конференції (Черкаси, 21 вересня 2012 р.) / за заг. ред. проф. І. П. Мігус. - Черкаси: вид-во ТОВ "МАКЛАУТ", 2012. -С. 47-51

  Мігус І.П. Вплив загроз на фінансову безпеку страхових компаній / І.П. Мігус, О.С. Городієнко // Актуальні проблеми і перспективи розвитку економіки України: матеріали наук.-практ. інтернет-конф. молодих науковців, аспірантів, здобувачів і студентів (14-15 лист. 2012 р.) / Відп. ред. Л.Г. Ліпич. - Луцьк: Вежа-Друк, 2012. -С. 252-254

  Мігус І.П. Ефективність проведення випуску та публічного розміщення акцій: методика оцінки та практичні результати/ І.П. Мігус // Вісник Черкаського університету. Серія : Економічні науки. - 2012. - С.65-73

  Сучасні перспективи розвитку систем економічної безпеки держави та суб'єктів господарювання: монографія / за ред. проф. І.П. Мігус. - Черкаси: ТОВ "МАКЛАУТ", 2012. - 636 с

  Мігус І.П. Особливості управління економічною безпекою окремих видів вітчизняних фінансових посередників / І.П. Мігус, Н.В. Зачосова // Сталий розвиток економіки. 2012. - № 7(17). - С. 25-29

  Personnel Security Businesses: Management Insiders / I.Mihys, H. Gerasimenko, V. Krasnomovets, S. Kavun // Information Technologies and Security: Conference (Moldova, 15-16 October 2012). - Кишенев, 2012. - Pp. 334-343

  Міняйло О.В. Удосконалення системи кадрової політики / О.В. Міняйло, І.П. Мігус // Перспективи управлінської діяльності суб'єктів господарювання: матеріали Всеукраїнської науково - практичної конференції (Черкаси, 17 лютого 2012 р.). - Черкаси: Вид-во ТОВ "МАКЛАУТ", 2012. - С. 165-168

  Аргєєв С.О. Спільне та відмінне між конкурентною розвідкою та шпигунством / С.О. Аргєєв, О.О. Даник, І.П. Мігус // Перспективи управлінської діяльності суб'єктів господарювання: матеріали Всеукраїнської науково - практичної конференції (Черкаси, 17 лютого 2012 р.). - Черкаси: Вид-во ТОВ "МАКЛАУТ", 2012. - С. 207-209

  Буряк В.В. Проблеми охорони комерційної таємниці / В.В. Буряк, М.І. Мігус // Перспективи управлінської діяльності суб'єктів господарювання: матеріали Всеукраїнської науково - практичної конференції (Черкаси, 17 лютого 2012 р.). - Черкаси: Вид-во ТОВ "МАКЛАУТ", 2012. - С. 214-216

  Вербицька Т.В. Взаємовплив економічної безпеки та конкурентоспроможності підприємства в ринкові економіці / Т.В. Вербицька, І.П. Мігус // Перспективи управлінської діяльності суб'єктів господарювання: матеріали Всеукраїнської науково - практичної конференції (Черкаси, 17 лютого 2012 р.). - Черкаси: Вид-во ТОВ "МАКЛАУТ", 2012. - С. 217-220

  Таран О.О. Вплив маркетингової стратегії підприємства на рівень його економічної безпеки / О.О. Таран, І.П. Мігус // Перспективи управлінської діяльності суб'єктів господарювання: матеріали Всеукраїнської науково - практичної конференції (Черкаси, 17 лютого 2012 р.). - Черкаси: Вид-во ТОВ "МАКЛАУТ", 2012. - С. 279-281

  Федоренко Р.В. Організація системи управління економічною безпекою підприємства / Р.В. Федоренко, І.П. Мігус // Перспективи управлінської діяльності суб'єктів господарювання: матеріали Всеукраїнської науково - практичної конференції (Черкаси, 17 лютого 2012 р.). - Черкаси: Вид-во ТОВ "МАКЛАУТ", 2012. - С. 281-284

  Голубятникова А.В. Вплив державного регулювання на економічну безпеку підприємницької діяльності / А.В. Голубятникова, І.П. Мігус // Перспективи управлінської діяльності суб'єктів господарювання: матеріали Всеукраїнської науково - практичної конференції (Черкаси, 17 лютого 2012 р.). - Черкаси: Вид-во ТОВ "МАКЛАУТ", 2012. - С. 229-232

  Гречанюк А.В. Корпоративна соціальна відповідальність як важливий елемент корпоративного управління / А.В. Гричанюк, І.П. Мігус // Перспективи управлінської діяльності суб'єктів господарювання: матеріали Всеукраїнської науково - практичної конференції (Черкаси, 17 лютого 2012 р.). - Черкаси: Вид-во ТОВ "МАКЛАУТ", 2012. - С. 122-124

  Желєзова О.М. Напрями реалізації маркетингового потенціалу ТОВ "Любава-грація" в контексті оптимізації товарної політики підприємства / О.М.Желєзова, І.П. Мігус // Перспективи управлінської діяльності суб'єктів господарювання: матеріали Всеукраїнської науково - практичної конференції (Черкаси, 17 лютого 2012 р.). - Черкаси: Вид-во ТОВ "МАКЛАУТ", 2012. - С. 162-165

  Зозуля О.Г. Доцільність оцінки персоналу за методом "360 градусів" / О.Г. Зозуля, І.П. Мігус // Перспективи управлінської діяльності суб'єктів господарювання: матеріали Всеукраїнської науково - практичної конференції (Черкаси, 17 лютого 2012 р.). - Черкаси: Вид-во ТОВ "МАКЛАУТ", 2012. - С. 136-139

  Мігус І.П. Розголошення інсайдерської інформації як загроза економічній безпеці акціонерних товариств / І.П. Мігус, К.О. Голубенко // Інвестиції: практика та досвід. - 2012. - №3. - С. 20-23

  Лаптєв С.М. Основні напрями забезпечення економічної безпеки акціонерного товариства при організації випуску та публічного розміщення акцій / С. М. Лаптєв, І. П. Мігус //Інвестиції: практика та досвід. - 2011.- № 24

  Лаптєв С.М. Роль служби економічної безпеки акціонерного товариства у забезпеченні його економічної безпеки / С. М. Лаптєв, І.П. Мігус //Економіка і держава. - 2011.- № 12. - С. 25-30

  Мігус І.П. Роль корпоративного секретаря у гарантуванні економічної безпеки акціонерного товариства / І. П. Мігус // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Сер. : Економічні науки. - 2011. - Вип. 29(1). - С. 34-38.

  Шульга І.П. Вплив корпоративного управління на економічну безпеку акціонерних товариств / І.П. Шульга // Формування та розвиток економіки в сучасних умовах господарювання: збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (23-24 грудня 2010р.). - Луцьк, ВІЕМ, 2011. -С. 61-63

  Мігус І.П. Методологія оцінки стану системи економічної безпеки емісійної діяльності акціонерних товариств/ І.П. Мігус // Методы финансового обеспечения устойчивого экономического развития: Материалы Всеукр. Навч.-практ. Конф. (г. Севастополь, 6-9 сентября 2011 г. ).- Севастополь: СевНТУ, 2011. -С.62-64

  Мігус І.П. Економічна безпека емісійної діяльності: основні етапи забезпечення/ І.П. Мігус // Nauczanie i nauka bez granic- 2011: Materialy z mitdzynarodowej naukowej konferencji. Volume 4. Ekonomicheskie nauka.- Przemysl: Nauka i studia, 2011. -S.11-13.

  Мігус І.П. Концепція формування системи економічної безпеки емісійної діяльності акціонерних товариств/ І.П. Мігус // Перспективи економічного розвитку держави, регіону, суб'єктів господарської діяльності: збірник тез доповідей Всеукраїнської науково - практичної заочної конференції (Черкаси, 2 грудня 2011 р.). - Черкаси: вид-во ТОВ "МАКЛАУТ" 2011. -С. 237-240

  Мігус І.П. Необхідність розмежування понять "загроза" та "ризик" при діагностиці економічної безпеки суб'єктів господарювання / І.П. Мігус, С.М. Лаптєв // Ефективна економіка. - 2011.- № 12

  Вороніна Ю.В. Роль HR-директора у стратегічному розвитку компанії / Ю.В. Вороніна, І.П. Мігус // Перспективи економічного розвитку держави, регіону, суб'єктів господарської діяльності: збірник тез доповідей Всеукраїнської науково - практичної заочної конференції (Черкаси, 2 грудня 2011 р.). - Черкаси: вид-во ТОВ "МАКЛАУТ" 2011. - С. 50-52

  Гой О.А. Шляхи підвищення ефективності комунікацій в системі управління підприємством / О.А. Гой, І.П. Мігус // Перспективи економічного розвитку держави, регіону, суб'єктів господарської діяльності: збірник тез доповідей Всеукраїнської науково - практичної заочної конференції (Черкаси, 2 грудня 2011 р.). - Черкаси: вид-во ТОВ "МАКЛАУТ" 2011. - С. 57-60

  Луговська І.І. Управління людським капіталом в глобальній компанії / І.І. Луговська, І.П. Мігус // Перспективи економічного розвитку держави, регіону, суб'єктів господарської діяльності: збірник тез доповідей Всеукраїнської науково - практичної заочної конференції (Черкаси, 2 грудня 2011 р.). - Черкаси: вид-во ТОВ "МАКЛАУТ" 2011. - С. 78-80

  Попова Ж.Ю. Управління адаптацією співробітника на новому місці роботи / Ж.Ю. Попова, І.П. Мігус // Перспективи економічного розвитку держави, регіону, суб'єктів господарської діяльності: збірник тез доповідей Всеукраїнської науково - практичної заочної конференції (Черкаси, 2 грудня 2011 р.). - Черкаси: вид-во ТОВ "МАКЛАУТ" 2011. -С. 94-97

  Рябоконь К.О. Управління прибутком підприємства / К.О. Рябоконь, І.П. Мігус // Перспективи економічного розвитку держави, регіону, суб'єктів господарської діяльності: збірник тез доповідей Всеукраїнської науково - практичної заочної конференції (Черкаси, 2 грудня 2011 р.). - Черкаси: вид-во ТОВ "МАКЛАУТ" 2011. - С. 100-102

  Срібна В.В. Необхідність та значення рекрутингу при підборі персоналу на підприємстві / В.В. Срібна, І.П. Мігус // Перспективи економічного розвитку держави, регіону, суб'єктів господарської діяльності: збірник тез доповідей Всеукраїнської науково - практичної заочної конференції (Черкаси, 2 грудня 2011 р.). - Черкаси: вид-во ТОВ "МАКЛАУТ" 2011. - С. 102-105

  Тесленко А.І. Місце контролінгу в організаційній структурі підприємства / А.І. Тесленко, І.П. Мігус // Перспективи економічного розвитку держави, регіону, суб'єктів господарської діяльності: збірник тез доповідей Всеукраїнської науково - практичної заочної конференції (Черкаси, 2 грудня 2011 р.). - Черкаси: вид-во ТОВ "МАКЛАУТ" 2011. - С. 105-107

  Юхименко В.С. Визнання потреб організацій в персоналі / В.С. Юхименко, І.П. Мігус // Перспективи економічного розвитку держави, регіону, суб'єктів господарської діяльності: збірник тез доповідей Всеукраїнської науково - практичної заочної конференції (Черкаси, 2 грудня 2011 р.). - Черкаси: вид-во ТОВ "МАКЛАУТ" 2011. - С. 113-116

  Таран О.О. Теоретичні аспекти функціонування фінансової системи України / О.О. Таран // І.П. Мігус // Перспективи економічного розвитку держави, регіону, суб'єктів господарської діяльності: збірник тез доповідей Всеукраїнської науково - практичної заочної конференції (Черкаси, 2 грудня 2011 р.). - Черкаси: вид-во ТОВ "МАКЛАУТ" 2011. - С. 149-152

  Вербицька Т.В. Еволюція розвитку фінансового менеджменту в Україні / Т.В. Вербицька, І.П. Мігус // Перспективи економічного розвитку держави, регіону, суб'єктів господарської діяльності: збірник тез доповідей Всеукраїнської науково - практичної заочної конференції (Черкаси, 2 грудня 2011 р.). - Черкаси: вид-во ТОВ "МАКЛАУТ" 2011. - С. 217-219

  Цікало О.Ю. Необхідність розробки та впровадення галузевих професійних стандартів / О.Ю. Цікало, І.П. Мігус // Перспективи економічного розвитку держави, регіону, суб'єктів господарської діяльності: збірник тез доповідей Всеукраїнської науково - практичної заочної конференції (Черкаси, 2 грудня 2011 р.). - Черкаси: вид-во ТОВ "МАКЛАУТ" 2011. - С. 220-222

  Шульга Ірина Петрівна. Формування системи економічної безпеки емісійної діяльності акціонерних товариств: автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 21.04.02 / Шульга Ірина Петрівна ; ВНЗ Ун-т економіки та права "КРОК". - К., 2011. - 39 с

  Шульга (Мігус) І.П. Особливості здійснення ІРО на зарубіжних фондових біржах / І. П. Шульга // Регіональна бізнес-економіка та управління: науковий виробного-практичний журнал. - 2010. - №3(27). - вересень. - С. 130-137

  Шульга (Мігус) І.П. Формування системи захисту акціонерних товариств від недружнього поглинання при публічній емісії акцій / І. П. Шульга // Вчені записки університету "КРОК". - ПВНЗ "КРОК". - 2010. - №24. - С. 95-101

  Податкова система України та зарубіжних країн: колективна монографія / Васенко В.К., Шульга І.П. та ін. / За заг. ред. проф.. В.К. Васенка. - Черкаси: Вид-во "МАКЛАУТ", 2010. - С.246-296.

  Шульга (Мігус) І.П. Роль інсайдерської інформації у забезпеченні економічної безпеки акціонерних товариств / І. П. Шульга // Інвестиції:практика та досвід. - 2010. - №17. - С. 36-40

  Шульга (Мігус) І.П. Вплив державного регулювання та саморегулювання діяльності фінансових посередників на ринку цінних паперів на їх економічну безпеку [Електронний ресурс] / І. П. Шульга / Ефективна економіка. - 2010. - №9

  Шульга (Мігус) І.П. Вплив реєстраторів на формування економічної безпеки акціонерних товариств / І. П. Шульга // Економіка: проблеми теорії і практики: Збірник наукових праць. -2010.- Вип. 260. Т. IІІ. - С. 800-807

  Шульга (Мігус) І.П. Економічна безпека емісійної діяльності акціонерних товариств: монографія / І.П. Мігус. - Черкаси: Вид-во ТОВ "МАКЛАУТ", 2010. - 425 с.

  Шульга (Мігус) І.П. Захист від ворожого поглинання при IPO: досвід США / І. П. Шульга // Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту. Серія Економіка і менеджмент. - 2010. - №1 (7). - С. 76-80

  Шульга (Мігус) І.П. Механізм впливу державного регулювання емісійної діяльності акціонерних товариств та його вплив на економічну безпеку емітента / І. П. Шульга // Вісник НТУ "ХПІ": Збірник наук. праць. Тем. випуск: Технічний прогрес і ефективність виробництва. - 2010. - №5. -С. 194-204.

  Шульга (Мігус) І.П. Механізм дематеріалізації акцій у зв'язку зі зміною форми випуску/ І. П. Шульга / Ефективна економіка. - 2010. - №7 [Електронний ресурс]

  Шульга (Мігус) І.П. Моніторинг розкриття інформації про акціонерне товариство та його вплив на економічну безпеку емітента / І. П. Шульга // Економіка і держава. - 2010. - №9. - С.42-44

  Шульга (Мігус) І.П. Основні загрози економічній безпеці товариства при випуску та розміщенні акцій / І. П. Шульга / Ефективна економіка. - 2010. - №8.- [Електронний ресурс]

  Шульга (Мігус) І.П. Система управління загрозами економічній безпеці емісійної діяльності акціонерних товариств / І. П. Шульга // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки.- 2010.- Вип 26 (2).- 2010. - С. 94-98.

  Шульга (Мігус) І.П. Еволюція економічних поглядів про акціонерний капітал / І. П. Шульга // Агросвіт. - 2010. - №22. - С. 34-39

  Шульга (Мігус) І.П. Сучасні підходи до оцінки економічної безпеки акціонерного товариства / І. П. Шульга // Інвестиції: практика та досвід. - 2010. - №22. - С. 34-38.

  Шульга (Мігус) І.П. Економічна безпека акціонерних товариств як економічна категорія / І. П. Шульга // Академічний огляд / ДУЕП.- 2010. - №2. - С. 37-44

  Шульга (Мігус) І.П. Сучасні підходи до формування системи економічної безпеки акціонерного товариства / І. П. Шульга // Ефективна економіка. - 2010. - №10.-[Електронний ресурс]

  Шульга (Мігус) І.П. Система економічної безпеки емісійної діяльності акціонерних товариств / І. П. Шульга // Економічний часопис - ХХІ.- 2010. -№11-12. - С. 64-68.

  Шульга (Мігус) І.П. Рейтинг корпоративного управління як оцінка нефінансових загроз діяльності акціонерних товариств: порівняння світового та вітчизняного досвіду / І. П. Шульга // / Ефективна економіка. - 2010. - №11.- [Електронний ресурс]

  Шульга (Мігус) І.П. Аналіз стану корпоративного управління в акціонерних товариствах України / І. П. Шульга // / Ефективна економіка. - 2010. - №12.- [Електронний ресурс]

  Шульга (Мігус) І.П. Розвиток фінансового посередництва в Україні/ І.П. Шульга // Регіональний вимір сенситивності механізмів управління: правовий, фінансово-економічний, психологічний аспекти: матеріали VII Всеукраїнської науково-практичної конференції (10-11 грудня 2009 р., Чернівецька філія МАУП). - Чернівці: Букрек, 2010. -С. 212-215

  Шульга (Мігус) І.П. Формування системи економічної безпеки підприємств та її особливості у Германії/ І.П. Шульга // Сучасні проблеми економіки в умовах глобальної фінансової нестабільності: Збірник матеріалів економічної науково-практичної Інтернет-конференції (15 березня 2010 р.). - Тернопіль, 2010. - С. 54-55

  Шульга (Мігус) І.П. Особливості розміщення цінних паперів на фондовому ринку/ І.П. Шульга // Фінанси в системі економічних відносин: Збірник матеріалів науково-практичної конференції викладачів та студентів інституту економіки і менеджменту СУЕМ (17 лютого 2010 р.). - Черкаси: СУЕМ, 2010. -С. 16-18

  Шульга (Мігус) І.П. Аналіз стану розкриття інформації про акціонерне товариство/ І.П. Шульга // Інноваційний потенціал української науки - ХХІ сторіччя: Збірник доповідей учасників шостої всеукраїнської науково-практичної конференції (1-15 квітня 2010 р.). - Запоріжжя : Вид-во РГА, 2010. -С. 121-124

  Шульга (Мігус) І.П. Роль ДКЦПФР у регулюванні емісійної діяльності акціонерних товариств/ І.П. Шульга // Стратегії інноваційного розвитку економіки: бізнес, наука, освіта: Збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (07-10 квітня 2010 р., м. Харків).- Харків: ХНУ "ХПІ", 2010. -С. 210-203 (0,09 др. арк.).

  Шульга (Мігус) І.П. Особливості формування системи економічної безпеки підприємств у Франції/ І.П. Шульга // Економіка та фінанси в умовах глобалізації: досвід, тенденції та перспективи розвитку: Збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (21-23 квітня 2010 р., м. Макіївка).- - Макіївка, 2010. - С. 174.-175 (0,09 др. арк.).

  Шульга (Мігус) І.П. Методи поглинання акціонерного товариства/ І.П. Шульга // Наука-2010: проблеми та перспективи розвитку: тези виступів та доповідей учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції (Черкаси 22-23 квітня 2010 р).: у 2 т. - Черкаси: СУЕМ, 2010. - Т.2. -С.27-29

  Шульга (Мігус) І.П. Закордонний досвід формування системи/ І.П. Шульга // Інформаційна та економічна безпека (INFECO-2010): Збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (27-29 квітня 2010 р., м. Харків). - Харків: ХНЕУ, 2010. - С. 167-168

  Шульга (Мігус) І.П. Особливості виходу акціонерних товариств на Варшавську фондову біржу/ І.П. Шульга // Дні фінансової науки: Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (12-14 травня 2010 р., м. Сімферополь). - Сімферополь: КІЕГП, 2010. - С. 133-135 (0,14 др. арк.).

  Шульга (Мігус) І.П. Вплив органів державної реєстрації на економічну безпеку акціонерних товариств/ І.П. Шульга // Бізнес та умови його розвитку: національний та міжнародний дискурси: Збірник матеріалів І Міжнародної науково-практичної конференції (24 травня 2010 р., м. Донецьк). - Донецьк: ДонНУЕТ, 2010. -С. 306-308 (0,14 др. арк.).

  Шульга (Мігус) І.П. Варшавська фондова біржа: перспективи для українських акціонерних товариств/ І.П. Шульга // Підприємницька діяльність в Україні: проблеми розвитку та регулювання: Збірник матеріалів IV Міжнародної науково-практичної конференції (27-28 травня 2010 р., м. Київ). - К: КНЕУ, 2010. -С. 313-315

  Шульга (Мігус) І.П. Еволюція досліджень діяльності акціонерних товариств у працях українських вчених /І.П. Шульга // Реформування економіки України: стан та перспективи: матеріали V міжнародної науково-практичної конференції (25-26 листопада 2010 р., м. Київ). - К.: МІБО КНЕУ, 2010. -С.300-302

  Шульга (Мігус) І.П. Переваги та недоліки складання рейтингів корпоративного управління як індикаторів економічної безпеки акціонерних товариств в Україні/ І.П. Шульга //Фінансово-економічне, обліково-аналітичне та організаційно-правове забезпечення відтворювальних процесів на шляху до економіки знань: Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (25-26 листопада 2010 р., м. Чернівці). - Чернівці: БФДА, 2010. -С. 238-240

  Шульга (Мігус) І.П. Роль незалежних реєстраторів у формуванні економічної безпеки акціонерних товариств/ І.П. Шульга // Основни проблеми на съвременната наука: Матеріали за 6-а Международна научна практична конференція.Том 3. Икономики. - София: Бел Град, 2010

  Шульга (Мігус) І.П. Проблеми та перспективи публічних емісій українських емітентів/ І.П. Мігус // Сучасні національні економічні моделі: проблеми та перспективи розвитку: матеріали Міжнародної науково-практичноїа конференції (24 грудня 2010 р.):У 2-х т. - Т.1. - Сімферополь: КІБ, 2010. -104-106

  Шульга (Мігус) І.П. Економічна безпека акціонерного товариства / І.П. Шульга // Економічна безпека держави, суб'єктів господарювання та тіньова економіка: колективна монографія / Васенко В.К., Шульга І.П. та ін. / За заг. ред. проф. В.К. Васенка. - Черкаси: вид-во "МАКЛАУТ", 2010. - С. 146-182.

  Шульга (Мігус) І.П. Сутність та види емісійних цінних паперів акціонерних товариств України / І. П. Шульга // Економіка: проблеми теорії і практики: Збірник наукових праць. - Випуск 257: в 7 т. - Т. IV. - Дніпропетровськ: ДНУ, 2009. - 300 с. - С.860-868

  Шульга (Мігус) І.П. Фінансові посередники як об'єкт наукового дослідження / І.П. Шульга //Фінансове посередництво: проблеми та перспективи розвитку: колективна монографія /За заг. ред. проф. В.К. Васенка. - Черкаси: Вид-во ПП Чабаненко Ю.А. - Черкаси, 2009. - С.7-18

  Шульга (Мігус) І.П. Сутність, функції та механізм здійснення фінансового посередництва / І.П. Шульга //Фінансове посередництво: проблеми та перспективи розвитку: колективна монографія /За заг. ред. проф. В.К. Васенка. - Черкаси: Вид-во ПП Чабаненко Ю.А. - Черкаси, 2009. - С.18-28

  Шульга (Мігус) І.П. Зародження та розвиток інвестиційних фондів та компаній/ І.П. Шульга //Фінансове посередництво: проблеми та перспективи розвитку: колективна монографія /За заг. ред. проф. В.К. Васенка. - Черкаси: Вид-во ПП Чабаненко Ю.А. - Черкаси, 2009. - С.315-329

  Шульга (Мігус) І.П. Роль моделі організації фінансового ринку України у класифікації фінансового посередництва / І. П. Шульга // Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту. Серія: Економіка і менеджмент. - 2009. - №2 (6). - С. 96-110

  Шульга (Мігус) І.П. Рейтингова оцінка векселедавців як індикатор фінансової безпеки учасників фондового ринку України: монографія /І.П. Шульга.- Черкаси: Вид-во ПП Чабаненко Ю.А., 2009. - 220 с.

  Шульга (Мігус) І.П. Роль моделі організації фінансовго сектору України у класифікації фінансових посередників / І.П. Шульга //Фінансове посередництво: проблеми та перспективи розвитку: колективна монографія /За заг. ред. проф. В.К. Васенка. - Черкаси: Вид-во ПП Чабаненко Ю.А. - Черкаси, 2009. - С.28-39

  Шульга (Мігус) І.П. Зарубіжний досвід діяльності інвестиційних фондів / І. П. Шульга // Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту. Серія: Економіка і менеджмент. - 2009. - №1. - С. 94-103

  Шульга (Мігус) І.П. Еволюція наукових досліджень ролі та значення фінансового посередництва в економічному розвитку / І. П. Шульга // Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту. Серія: Економіка і менеджмент. - 2008 - №1 (3). - С. 75-87.

  Шульга (Мігус) І.П. Проблеми та перспективи залучення капіталу на фондових біржах / І. П. Шульга // Інвестиції: практика та досвід. - 2008. - №11. - С. 26-29.

  Шульга (Мігус) І.П. Фінансове посередництво: сутність, функції та механізм здійснення / І. П. Шульга // Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту. Серія: Економіка і менеджмент. - 2008. - №2 (4). - С. 80-94.

  Шульга (Мігус) І.П. Рейтинги корпоративного управління як індикатор діяльності акціонерних товариств/ І.П. Шульга // Банківська система України в умовах глобалізації фінансових ринків: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (18-20 жовтня 2006 р.). - Черкаси: ЧБІ УАБС НБУ, 2006. - С.87-89

  Шульга (Мігус) І.П. Методика складання рейтингів корпоративного управління для акціонерних товариств / І. П. Шульга // Проблеми та перспективи розвитку банківської системи України: Зб. Наук. праць. - 2006.-Т. 18. - С. 122-127.

  Мігус І.П. Переваги та недоліки використання депозитарних розписок як інструменту залучення іноземних інвестицій в Україну / І. П. Мігус // Наукові праці Національного університету харчових технологій: спец. Випуск: екон. науки.- 2005. - № 17. - С. 105-107

  Мігус І.П. Підвищення ефективності корпоративних відносин з інвесторами / І. П. Мігус // Економіка і управління. - 2005. -№3. - С.18-24

  Мігус І.П. Ринок фінансових послуг: рейтингування суб'єктів господарювання: метод. рек. для складання рейтингів суб'єктів господарювання / І.П. Мігус. - К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2005. - 118 с.

  Мігус І.П. Джерела збільшення оборотних коштів підприємств різних форм власності / І. П. Мігус // Збірник наукових праць ЧДТУ. Серія: Економічні науки. - 2005. -Вип. 13. - С. 164-168

  Шульга (Мігус) І.П. Особливості страхування фондових ризиків / І. П. Шульга // Зб. наук. праць ЧДТУ. Серія екон. науки. - 2005.- Вип. 15. - С 139-142.

  Мігус І.П. Рейтинги корпоративного управління акціонерних товариств/ І.П. Мігус // Фондовий ринок Черкащини. - 2005.- № 28. - 15 липня. - С.5-6

  Мігус І.П. Перспективи розвитку сучасної економічної освіти в Україні / І.П. Мігус// Фінансове та інституційне забезпечення підприємництва в Україні: Збірник наукових праць ІХ Всеукраїнської наук.-практ. конф. (Київ, 24-25 березня 2005 р.). - К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2005. - С. 213-215

  Мігус І.П. Запровадження бюджетування для мотивації продуктивної праці на підприємстві / І.П. Мігус // Соціально-економічні наслідки ринкових перетворень в постсоціалістичних країнах: Збірник матеріалів ІІ Міжнарод. наук. конференції (28-30 вересня 2005 р.). - Черкаси: Вид ЧНУ ім.. Б. Хмельницького, 2005. - С. 309-314

  Мігус І.П. Інновації в рейтингуванні векселедавців - фізичних осіб / І.П. Мігус// Інформаційні технології в економіці, менеджменті і бізнесі: Проблеми науки, практик і освіти: Зб. наук. праць ІХ Міжнародної наук.-практ. конф. (Київ, 27-28 листопада 2003 р.):У 2-х ч. Ч.1. - К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2004. - С.242-244

  Мігус І.П. Порівняння методик складання рейтингів емітентів цінних паперів / І.П. Мігус, В.О. Гавриленко // Теорія і практика сучасної економіки: Матеріали V міжнародної науково-практичної конференції (Черкаси, 15-17 вересня 2004 року). - Черкаси: ЧДТУ, 2004. - С. 267-269

  Мігус І.П. Механізм пред'явлення векселя до платежу через розрахункову палату/ І.П. Мігус // Формування ринкових відносин в Україні: Зб. наук. праць НДЕІ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції. - 2003.- Вип. 7-8 (26-27) - С. 3-5.

  Мігус І.П. Рейтингові агентства: світовий та вітчизняний досвід діяльності / І.П. Мігус // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. - 2003 - випуск 6. - С. 219-223

  Мігус І.П. Розвиток інфраструктури ринку векселів в Україні / І.П. Мігус// Фондовий ринок Черкащини. - 2003.- № 31. - 5 вересня. - С. 3-5

  Мігус І.П. Вітчизняні та міжнародні аспекти діяльності рейтингових агентств/ І.П. Мігус // Розвиток підприємницької діяльності на Україні: історія і сьогодення: Тези доповідей Міжнародної наукової конференції (24 березня 2003 р., м. Тернопіль). - Тернопіль, 2003. - С. 60-61

  Мігус І.П. Практичні аспекти регулювання випуску векселів в Україні фізичними особами/ І.П. Мігус // Молодь, освіта, наука і національна самосвідомість: Зб. матеріалів Всеукр. наук. - практ. конф. (Київ, 27-28 березня 2003 р.): у 5-ти т. - К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2003. - Т.3. - С. 147-150

  Мігус І.П. Підстави визнання векселя недійсним/ І.П. Мігус // Економіка і управління. - 2002. - № 2. - С. 87-91

  Мігус І.П. Економіко-математична модель складання кредитного рейтингу векселедавців // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Економічна. - 2000. - № 578. - С. 98-105

  Мігус І.П. Історія виникнення і становлення векселя в Україні // Економіка. Фінанси. Право. - №6. - 2000. - С. 11-14.


Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

Ми в Соціальних Мережах. Слідуйте за нами.
Ви тут: Вища освіта » Про КРОК » Співробітники » Мігус Ірина Петрівна