Лаптєв Михайло Сергійович — Університет «КРОК»

Інша інформація:

Лаптєв Михайло Сергійович

  • кандидат економічних наук (2020 р.)
  • доцент (2020 р.)

Освіта

  • Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК» / спеціальність «Міжнародна економіка» / кваліфікація магістр з міжнародної економіки (2008 р.)

Професійна кар'єра

  • з 2020 р. – Університет «КРОК», доцент кафедри управління фінансово-економічною безпекою
  • 2018 р. – Університет «КРОК», асистент кафедри управління фінансово-економічною безпекою
  • 2012–2018 рр. – Університет «КРОК», асистент кафедри управління фінансово-економічною безпекою за суміщенням

Професійна діяльність

  • Отримав сертифікат, який підтверджує достатньо високий рівень володіння іноземною мовою. Сертифікат GEC № 00137 від 06.07.2020-02.10.2020 р. (Scientific Center of innovative Researches, Tallinn, Estonia, B2, 120 годин 4 ECTS).
 
 

Публікації

  Захаров О.І. Сутність, зміст та основні складові економічної безпеки закладів вищої освіти / О.І. Захаров, М.С. Лаптєв // Вчені записки Університету "КРОК". - 2021. - № 3(63). - С. 9-21.- https://doi.org/10.31732/2663-2209-2021-63-9-21
http://snku.krok.edu.ua/vcheni-zapiski-universitetu-krok/issue/view/17/73

  Laptiev M. Experience of leading countries of the world regarding the organization of education institutions security / M. Laptiev, O. Zakharov // Economics, Finance and Management Review. - 2021. - № 1(5). - Pp. 81-90. - DOI: https://doi.org/10.36690/2674-5208-2021-1
https://doi.org/10.36690/2674-5208-2021-1

  Methodology of corporate financial diagnostics in the period of a crisis / I. Mihus, M. Denysenko, I. Rumyk, S.Pletenetska, M. Laptiev, V. Kupriichuk // AD ALTA: journal of interdisciplinary research. - 2021. - Vol.11. - Iss.1, Spesial Issue XV. - Pp. 52-55.-URL: http://ep3.nuwm.edu.ua/19746/1/Mihus_Iryna___Methodology_of_corporate_financial...zax.pdf
http://ep3.nuwm.edu.ua/19746/1/Mihus_Iryna___Methodology_of_corporate_financial...zax.pdf

  Zakharov O. Interaction between the security service and the quality service of educational services to ensure the economic security of higher education institutions / O. Zakharov, M. Laptiev // Book of abstracts of International Conference on economics, accounting and finance (ICEAF), (Prague, Czech Republic, Jule 02-04 2020). - Prague-Tallin: Academy of Economics and Pedagogy. Scientific Center of Innovative Researches, 2020. - P. 57-58
https://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/materiali-konferentsij/963-international-conference-on-economics-accounting-and-finance-02-04-jule-2020

  Лаптєв М.С. Оптимізація інформаційно-аналітичного забезпечення економічної безпеки закладу вищої освіти / М.С. Лаптєв // Соціально-економічні та правові аспекти розвитку суспільства: колективна монографія / за ред. С.М. Лаптєва, І.П. Мігус. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2020. - С. 290-304.
https://library.krok.edu.ua/media/library/category/monografiji/laptev_0005.pdf

  Laptiev M. Methodical approach to assessing the state pf comprihensive economic security of higher education institutions / M. Laptiev, O. Zakharov // Public Administration in the Digital Economy: monograph. - Tallin: Scientific Center of Innovative Researches OU, 2020. - Pp. 122-131
https://mono.scnchub.com/index.php/book/catalog/view/3/25/173-1

  Лаптєв М.С. Забезпечення безпеки навчальних закладів у зарубіжних країнах / М.С. Лаптєв // Економіка та держава. -2019.- № 6.- С. 69–73
http://www.economy.in.ua/?op=1&z=4352&i=13

  Лаптєв М.С. Вплив трансформаційних змін у міжнародному освітньому просторі на діяльність закладів вищої освіти України / М.С. Лаптєв // Ефективна економіка.- 2019.- № 6.- (Електронний ресурс)
http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/6_2019/160.pdf

  Лаптєв М.С. Механізм взаємодії в системі економічної безпеки закладу вищої освіти / М. С. Лаптєв // Управління системою економічної безпеки: від теорії до практики: збірник тез доповідей учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції (19 квітня 2019 р.) / упорядник І. О. Ревак. - Львів: ЛьвДУВС, 2019. - С. 89-92

  Лаптєв М.С. Планування забезпечення економічної безпеки закладу вищої освіти / М.С. Лаптєв // INFOS-2019: збірник тез доповідей учасників міжнародного форуму з інформаційних систем і технологій (24–27 квітня 2019 р.). -Харків: Харківський технологічний університет «ШАГ», 2019.- С. 50–52

  Laptiev M. Interaction mechanism in the economic security system of higher education institution / М. Laptiev // Development of modern technologies and scientific potential of the world: coll. of scientific papers «LOГОS» with materials of the international scientific-practical conf., (July 29, 2019). -London: NGO «European scientific platform», 2019. - P. 15–17.
file:///C:/Users/library/Downloads/4-17-PB.pdf

  Лаптєв М.С. Механізм протидії загрозам економічної безпеки закладу вищої освіти /Лаптєв М.С., Захаров О.І. // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.203-207
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2018-11-15_materiali-%D1%81onference-krok.pdf

  Лаптєв М.С. Вплив факторів внутрішнього середовища на економічну безпеку приватного закладу вищої освіти / М.С. Лаптєв // Вчені записки Університету «КРОК». Серія «Економіка». -2018. -№ 3 (51). -С. 181–186
http://snku.krok.edu.ua/index.php/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/86

  Лаптєв М.С. Служба безпеки як компонент системи економічної безпеки вищого навчального закладу / М.С. Лаптєв // Економічна безпека держави та суб’єктів підприємницької діяльності в Україні: проблеми та шляхи їх вирішення: матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції (17–19 травня 2018 р.). -Львів: Раст-7, 2018. - С. 29–31

  Лаптєв М.С. Інформаційно-аналітичне забезпечення системи економічної безпеки ВНЗ/ М.С. Лаптєв // Перспективи управлінської діяльності суб’єктів господарювання в контексті економічної безпеки: матеріали міжнародного форуму з безпеки (INFOS-2017)(Черкаси, 25-27 травня 2017 р.).– Черкаси: вид-во ПП Чабаненко Ю.А., 2017.- С.224-226
http://khibs.ubs.edu.ua/wp-content/uploads/2017/02/INFOS-2017.pdf

  Лаптєв М.С. Ідентифікація сучасних загроз економічній безпеці українських вишів / М.С. Лаптєв // Вчені записки Університету «КРОК». Серія «Економіка». -2017.-Вип. 45. -С. 64–70 (0,46 др. арк.).
https://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/zhurnali/519-vcheni-zapiski-universitetu-krok-45

  Лаптєв М.С. Система управління комплексним забезпеченням економічної безпеки вищого навчального закладу / М.С. Лаптєв// Вісник Черкаського університету. Серія «Економічні науки».- 2017. -Ч 2. ,№ 2.- С. 75–81
http://econom-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/1974

  Лаптєв М.С. Розробка концепції безпеки вищого навчального закладу / М. С. Лаптєв // Українські перспективи у світовому розвитку: матеріали Науково-практичної конференції (Київ, 4 листопада 2016 року).- К. : Університет економіки та права "КРОК", 2016 . - С.208-211
https://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2016-11-04_materiali-%D1%81onference-krok.pdf

  Лаптєв М.С. Загрози економічній безпеці підприємств в сучасних умовах /М.С. Лаптєв// Вчені записки Університету «КРОК». Серія «Економіка». -2016.- Вип 44.-С. -111–116
https://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/zhurnali/518-vcheni-zapiski-universitetu-krok-44


Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

RSS
 
 

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

LinkedIn
 
Facebook
 
Instagram
 
Twitter
 
Flickr
 
Telegram
 
YouTube
 
TikTok
 
 
Ви тут: Вища освіта » Про КРОК » Співробітники » Лаптєв Михайло Сергійович