Інша інформація:
Сингаївська Ірина Валентинівна

кабінет 402

(+38 044) 455-56-90, вн. 219

[email protected]

FB: Irina Singaevskaya
Skype: Irina_Singaevskaya

Напрями наукових досліджень

 • психологічні особливості професійної успішності викладача вищого навчального закладу / застосування інтерактивних методів у викладанні психологічних дисциплін

Сфера наукових інтересів

 • психологія професійної успішності / психологія спілкування та міжособистісних стосунків / психологія управління / інтерактивні методи навчання / коучинг

Викладає

 • психологія спілкування / психологія ділового спілкування / основи психологічної практики (практична психологія) /психологія управління / комунікативний тренінг / вступ до фаху (психологія) / основи психології
 
 

Сингаївська Ірина Валентинівна

 • кандидат психологічних наук (1993 р.), доцент (1996 р.)
 • Нагороджена:
  • Почесною грамотою Кабінету Міністрів України (1998 р.)
  • Знаком Шани Університету «КРОК» (2004 р.)
  • Ювілейним Знаком Шани Університету «КРОК» (2012 р.)
  • Подякою Міністерства освіти і науки України (2014 р.)
  • Дипломом лауреата Ректорської премії КРОКу IІ ступеня (2014 р.)
  • Грамотою Міністерства освіти і науки України за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та плідну науково-педагогічну діяльність (2017 р.)
  • Грамотою Верховної ради України за заслуги перед Українським народом (2017 р.)
  • Зірка КРОКу (2019 р.)

Освіта

 • НДІ психології ім. Г.С. Костюка АПН України / Вікова та педагогічна психологія / кандидат психологічних наук (1993 р.)
 • Київський державний педагогічний інститут ім. О.М. Горького / Психологія та педагогіка (дошкільна) / викладач психології та педагогіки, методист дошкільного закладу (1988 р.)
 • Богуславське педагогічне училище / Дошкільне виховання / вихователь дошкільного закладу (1983 р.)

Професійна кар’єра

 • з 1997 р. – Університет «КРОК»:
  • з 2018 р. - директор навчально-наукового інституту психології
  • з 2015 р. – завідувач кафедри психології, директор навчально-практичного психологічного центру «Крок за кроком»
  • 2009–2015 рр. – професор кафедри психології
  • 2009–2012 рр. – директор центру міжнародних освітніх проектів
  • 2005–2006 рр. – завідувач кафедри психології
  • 2002–2008 рр. – проректор з корпоративного управління
  • 1998–2002 рр. – директор департаменту зв’язків з громадськістю та реклами
  • 1997–2005 рр. – доцент кафедри гуманітарних дисциплін
 • 1996–1997 рр. – Українська академія зовнішньої торгівлі, декан факультету перепідготовки та підвищення кваліфікації, доцент кафедри гуманітарних дисциплін
 • 1993–1996 рр. – Державна академія керівних кадрів освіти (пізніше – Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти), доцент кафедри психології управління, декан факультету керівних кадрів вищої школи
 • 1988–1990 рр. – Уманський державний педагогічний інститут імені Павла Тичини, асистент кафедри психології та педагогіки
 • 1983–1984 рр. – Дитячий садок № 155 м Дніпропетровська, вихователь

Особисті досягнення

 • Науковий керівник 7-ти захищених дисертацій кандидатів психологічних наук
 • Сертифікований коуч (ECF, 2012)
 • 30-річний досвід проведення психологічних тренінгів
 • 27-річний досвід управлінської діяльності у сфері освіти
 • Більш ніж 30 років стажу викладання у вищій школі

Професійна діяльність

 • Член Спеціалізованої вченої ради К 26.130.02 ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК» із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.10 – організаційна психологія; економічна психологія
 • Член редакційної колегії наукового фахового видання «Вчені записки Університету «КРОК»
 • Член Української асоціації організаційних психологів і психологів праці
 • Голова Клубу успішних викладачів «TeachWell»

Здобуті гранти та стипендії

 • Стипендія для молодих вчених (1993–1995 рр.)
 
 

Публікації

  Сингаївська І.В. Прийоми збереження позитивних станів у викладача в умовах онлайн-викладання / І.В. Сингаївська // Психолого-педагогічний супровід професійної підготовки та підвищення кваліфікації фахівців в умовах трансформації освіти: ІХ Міжнародна науково-практична конференція (м. Київ, 18 грудня 2020 р.). - Київ: ДЗВО "УМО", 2021. - С. 178-182

  Synhaivska I. The Impact of the Pandemic on the Level of Students Anxiety / I. Synhaivska, G. Gulko // Proceedings of the International Conference on Economics, Law and Education Research (ELER 2021) ( Kyiv, 10-11 March 2021). - K.: Atlantis press, 2021. - Vol. - Pp. 75-79

  Сингаївська І.В. Використання інтерактивних методів для розвитку психологічної компетентності майбутніх соціальних працівників / І.В. Сингаївська // Розвивальний потенціал сучасної соціальної роботи: методологія та технології: матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (12 – 13 березня 2021 року, Київ) / Ред. Ю. М. Швалб. - К.: КНУ імені Тараса Шевченка, 2021. - С. 174-176

  Pedagogy and psychology for high school students / I. Burlakova, I. Synhaivska, T. Malkova, O. Petrunko, T. Kondes, N. Nakonechna // AD ALTA: journal of interdisciplinary research. - 2021. - V. 11. - Issue 1, Special Issue XVII. - Pp. 28-32

  Сингаївська І.В. Сучасні напрямки юнгіанства у світі та Україні / І.В. Сингаївська, Р.М. Ткач // Юнгіанське консультування: колективна монографія / за ред. Р.М. Ткач. - Київ: Талком, 2021. - С. 88-95

  Сингаївська І.В. Використання інтерактивних методів навчання при підготовці майбутніх фахівців туристичної сфери / І.В. Сингаївська // Регіональний туризм: сучасний стан та шляхи оптимізації: матеріали I-ї Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 2 квітня 2021 р.) / Університет "КРОК". - К.: Університет "КРОК", 2021. - С. 160-162

  Synhaivska I. Methods of preserving teachers' psychological health in the conditions of online teaching / I. Synhaivska // International scientific conference on Mental Health, Well-Being & Loneliness during Covid-19: Conference Proceedings (April, 9-10, 2021. India). - Sonipat, Haryana: O.P. Jindal Global University, 2021. - Pp.12

  Сингаївська І.В. Особливості формування професійної компетентності майбутніх викладачів психологічних дисциплін / І.В. Сингаївська // Освіта та наука: трансформація, відповідальність, академічна свобода: тези допов. наукової конференції (Київ, 5 березня 2021 року). - К.: Університет "КРОК", 2021. - С. 137-138. - https://conf.krok.edu.ua/ONTR/ESTR/paper/view/379

  Козлова Т. Дослідження "Я-образу" жінки в психологічній науці / Т. Козлова, І. Сингаївська // Юнгіанське консультування: теорія і практика: тези доповідей IV Міжнародної наукової онлайн-конференції (Київ, 5-6 червня 2021 р.). - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/YUK/YUK2021/paper/view/650

  Кабрель М. Усвідомлення архетипу містичної співучасті як чинник розвитку особистості / М. Кабрель, І. Сингаївська // Юнгіанське консультування: теорія і практика: тези доповідей IV Міжнародної наукової онлайн-конференції (Київ, 5-6 червня 2021 р.). - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/YUK/YUK2021/paper/view/653

  Сингаївська І. Статусні ролі викладача закладу вищої освіти / І. Сингаївська // Юнгіанське консультування: теорія і практика: тези доповідей IV Міжнародної наукової онлайн-конференції (Київ, 5-6 червня 2021 р.). - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/YUK/YUK2021/paper/view/656

  Мельник В.А. Карьерное консультирование как инструмент психологической и профессиональной поддержки при построении деловой карьеры / В. А. Мельник, И. В. Сингаевская // Детерминанты развития малого и среднего предпринимательства в Республике Беларусь: сборник материалов XVIII Международной научно-практической конференции (Минск, 14 мая 2021) / редкол.: В.Л. Цыбовский (гл. ред) [и др.]. - Минск: Ковчег, 2021. - С. 195-196

  Сингаевская И. Организационно-психологическое сопровождение повышения психологической готовности руководителей образовательных организаций к управленческому общению / И. Сингаевская, А. Брюховецкая, В. Лилич // Law, Economy and Management in Modern Ambience LEMiMA-2021: Proceedings of the 7th International Conference (Belgrad, Serbia, 23rd April 2021) / Ed. by Zh. Radosavljevic. - Belgrad: Univerziteta "Union - Nikola Tesla", 2021. - Vol. III. - Pp. 343-358

  Synhaivska I. Personal peculiarities of a teacher as a factor of academic integrity / I. Synhaivska // International Conference on Academic integrity in public administration and educational institutions (APAEI) (March 26, 2020): Book of abstracts. - Kyiv-Tallinn, 2020. - P. 61-63

  Сингаївська І.В. Професійна успішність викладача як чинник вдосконалення діяльності закладу вищої освіти / І. В. Сингаївська // Соціально-економічні та правові аспекти розвитку суспільства: колективна монографія/ за ред. С.М. Лаптєва, І.П. Мігус. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2020. - С. 220-238.

  Сингаївська І.В. Рольові статуси викладача та їх вплив на формування позитивного ставлення стейкхолдерів університету до освітніх інновацій / І.В. Сингаївська // Вісник психології і педагогіки. - 2020. - № 26. - С. 125-128

  Synhaivska I. Criteria for success of the organizational culture of the department of a higher educational establishment / I. Synhaivska, A. Apisheva // Public Administration and Law Review. - 2020. - № 2. - Pp. 74-83. - DOI DOI: https://doi.org/10.36690/2674-5216-2020-2-74

  Сингаївська І.В. Особливості розробки та реалізації програми розвитку організаційної культури кафедри закладу вищої освіти / І. В. Сингаївська, А.Ш. Апішева // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2020. - № 38. - С. 177-192

  Сингаївська І.В. Очікування суспільства щодо професійної успішності викладача закладу вищої освіти / І. В. Сингаївська // Розвивальний потенціал сучасної соціальної роботи: методологія та технології: V Міжнародна науково-практична конференція (13-14 березня 2020 року, м. Київ). - К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2020. - С. 93-95

  Psychological features of the development of a corporate image(Article) / N. Nakonechna, I. Synhaivska, Y. Zhyvohliadov, T. Malkova, O. Vasilchenko // Systematic Reviews in Pharmacy. - 2020. - V. 11. - Iss. 10. - Pp. 271-274.

  Apisheva A. The impact of organizational culture of a department on the development of professional efficiency of university teachers / A. Apisheva, I. Synhaivska // Application of new technologies in management and economy ANTiM 2020: material 7th International Conference. (Belgrade (Serbia), 23-25, April, 2020). - Belgrad: Univerziteta "Union - Nikola Tesla", 2020. - Pp. 219-222

  Сингаївська І.В. Соціально-психологічні чинники виникнення у людини авіафобії та шляхи її подолання / І.В. Сингаївська, Н.Ю. Терентьєва // Психологічний журнал. - 2020. - № 5. - С. 59-68

  The ethnopsychological peculiarities of Europeans and Russians as a factor of different cultures representatives interaction and mutual understanding effectiveness / T. Malkova, I. Synhaivska, H. Abanina, O. Vasilchenko, O. Petrunko // International Journal of Mechanical and Production Engineering Research and Development (IJMPERD). - 2020. - Vol. 10. - Issue 3. - С. 9321-9331

  Psychological aspects of formation of corporate image / N. Nakonechna, I. Synhaivska, Yu. Zhyvohliadov, T. Malkova, O. Vasilchenko // Journal of critical reviews. - 2020. - Vol. 7. - Issue 14. - С. 690-692

  Артемов В.Ю. Службовий ризик в діяльності співробітників недержавних структур безпеки / В.Ю. Артемов, І.В. Сингаївська // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - С. 17-20. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/4

  Колеснікова Т.В. Психологічні передумови формування іміджу сучасної жінки в соціальних мережах / Т.В. Колеснікова, І.В. Сингаївська // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - С. 44-46. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/15

  Сингаївська І.В. Психологічні особливості самооцінки дітей підліткового віку / І.В. Сингаївська, І.В. Хохліна // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - С. 90-92. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/159

  Сингаївська І.В. Соціально-психологічні чинники авіафобії у осіб зі страхом польотів / І.В. Сингаївська, Н.Ю. Терентьєва // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - С. 103-106. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/177

  Сингаївська І.В. Підтримка позитивного соціально-психологічного клімату в шкільному колективі в умовах пандемії / І.В. Сингаївська, А.О. Проців // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - С. 116-118. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/188

  Сингаївська І.В. Психологічні чинники неуспішності в навчанні здобування фахової передвищої освіти / І.В. Сингаївська, В.П. Махиня // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - С. 129-131. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/199

  Сингаївська І.В. Класифікація соціально-психологічних чинників. що впливають на здоров’я людей з надмірною вагою / І.В. Сингаївська, І.О. Зіміна // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - С. 155-158. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/214

  Сингаївська І.В. Розвиток психологічної компетентності студентів методом соціально-психологічного тренінгу / І.В. Сингаївська // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - С. 171-173. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/239

  Лукаш Ю.С. Особливості структурно-функційних характеристик подружжя з дисфункційними взаєминами / Ю.С. Лукаш, І.В. Сингаївська // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - С. 181-183. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/294

  Synhaivska I. Serbian toponyms in Ukraine - one view on intercultural interwining / I. Synhaivska, V.V. Luiilc // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - С. 184-187. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/297

  Мохнач Л.Ю. Теоретичний аналіз впливу наративних психотехнологій на формування ідентичності особистості / Л.Ю. Мохнач, І.В. Сингаївська // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - С. 57-59. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/19

  Барбух Ю.В. Психологічні особливості стосунків батьків з дітьми старшого дошкільного віку / Ю.В. Барбух, І.В. Сингаївська // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 412-414

  Величко І.С. Проблема співвідношення індивідуальних особливостей та харчових звичок особистості / І.С. Величко, І.В. Сингаївська // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 427-429

  Махиня В.П. Причини неуспішності студентів та шляхи їх подолання / В.П. Махиня, І.В. Сингаївська // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 454-456

  Сингаївська І.В. Оцінка професійної успішності викладача закладу вищої освіти / І.В. Сингаївська // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 469-471

  Федорець С.Б. Вивчення сучасних вимог до професійних компетенцій державних службовців / С.Б. Федорець, І.В. Сингаївська // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 653-655

  Малкова Т.Н. Публичное выступление: структурно-функциональный анализ / И.В. Сингаевская, Т.Н. Малкова //Философия и социальные науки в современном мире : материалы междунар. науч. конф. к 30-летию фак. философии и соц. наук Белорус. гос. ун-та ( Минск, 26–27 сент. 2019 г.) / Белорус. гос. ун-т ; редкол.: В. Ф. Гигин (пред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2019. – С. 713-717.

  Сингаївська І.В. Організаційно-психологічні чинники, що впливають на управлінську ефективність: уявлення працівників / І. В. Сингаївська, С. Б. Федорець // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2019. - № 35. - С. 148-157

  Synhaivska I. The influence of parental factors on manufacturing organization personnel?s career development / I. Synhaivska, N. Gura // Working for the greater good: Inspiring people, designing jobs and leading organizations for a more inclusive society”:19th EAWOP Congress (29th May - 1st June 2019). - Turin, ITALY, 2019. - P. 1560-1565

  Soroka I. The research on peculiarities of emotional intelligence of indian students / I. Soroka, I. Synhaivska // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2019. - Вип. 36/37. - С. 100-103.

  Synhaivska I. The applications of interactive methods for the development of competencies in management psychology /Iryna Synhaivska, Maryna Kutas //Innovations in science: The challenges of our time :collective monograph. - Ontario, Canada: Accent Graphics Communications & Publishing, 2018.-P. 84-92

  Сингаївська І.В. Професійно-особистісні важливі якості психолога / Боліла А.П., Сингаївська І.В. // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С. 492-494

  Сингаївська І.В. Соціально-психологічна підтримка адаптації ветеранів АТО / Василик Г.В, Сингаївська І.В. // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С. 494-497

  Сингаївська І.В. Принципи психосоматичної корекції / Коцюба В.А., Сингаївська І.В. //Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С. 516-519

  Сингаївська І.В. Психологічні особливості людей з хронічними інфекційними хворобами / Лук'янюк Т.Г., Сингаївська І.В. //Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С. 528-530

  Сингаївська І.В. Особливості емоційної сфери дітей дошкільного віку / Пилипон Н.І., Сингаївська І.В. // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С. 553-555

  Сингаевская И.В. Теоретико-психологический анализ феномена ностальгии [Электронный ресурс] / И. В. Сингаевская, В. В. Серединская // Современные проблемы психологии:Межвузовский сборник научных статей с международным участием.-Минск, 2018.- С. 236-250. - Режим доступу до ресурсу: www.elib.bsu.by

  Сингаевская И.В. Психологические особенности мотивации персонала к успешной деятельности / И.В. Сингаевская //Предпринимательская деятельность в условиях инновационной экономики: сборник материалов XV Международной научно- практической конференции (Минск, 11 мая 2018) / под общей ред. В.Л. Цыбовского. - Минск: Ковчег, 2018. - С.173-175

  Сингаевская И.В. Представление о карьере в научном дискурсе постиндустриального общества / Ирина Сингаевская, Наталия Гура// Application of new technologies in Management ANTIM 2018:6-th International Conference (19-21, April 2018, Belgrade, Serbia).- Belgrade, 2018.-P.511-527

  Сингаївська І.В. Соціально-психологічний аналіз проблеми дезадаптації працівників на робочому місці / Смірнов А.Є., Сингаївська І.В. //Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С. 564-566.

  Сингаївська І.В. Вивчення гендерних особливостей менеджменту в умовах державної служби / Федорець С.Б., Сингаївська І.В.// Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С. 570-572

  Сингаївська І.В. Критичне мислення як фактор адекватного сприйняття впливів ЗМІ / Шабанова А.В., Сингаївська І.В. //Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С. 580-582

  Сингаївська І.В. Особливості сприйняття жінки-бізнесмена в масовій свідомості / Яковенко О.І., Сингаївська І.В. // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С. 582-585

  Сингаївська І.В. Умови досягнення професійної успішності викладача вищого навчального закладу //Організаційна та економічна психологія в Україні: сучасні проблеми та перспективи розвитку: тези доповідей ХІІІ Міжнародної наук.-практ. конф. з організаційної та економічної психології (12-13 квітня 2018 року, м. Київ) / наук. ред. С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки, М.С. Корольчука. - Київ, 2018. - С. 51-52.

  Сингаївська І.В. Особливості терапевтичної роботи з посттравматичними проблемами методом казкотерапії / І.В. Сингаївська, К.О. Даренська // Правничий вісник Університету "КРОК". - Вип. 30. - 2018. - С. 175-182

  Пекна Г.Б. Психологічні особливості сприйняття театрального мистецтва /Пекна Г.Б., Сингаївська І.В. //Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С. 551-552

  Сингаевская И.В. Коучинг как инструмент управления персоналом организации // Условия и факторы развития предпринимательской инициативы: белорусский и зарубежный опыт : Сборник материалов XIV Международной научно-практической конференции ( Минск, 12 мая 2017) / под общей ред. В. Л. Цыбовского. – Минск : Ковчег, 2017. – С.16–19.

  Сингаевская И. Особенности развития коммуникативной компетентности менеджера в сфере туризма / И. Сингаевская // Law, Economy and Management in Modern Ambiance: 5th International Conference LEMiMA-2017 - Volume 2. - Belgrade, Serbiа: University Union-Nikola Tesla, Faculty of Strategic and Operational Management, 2017. - С.503-513.

  Сингаївська І.В. Використання клубного формату для профілактики професійного вигорання викладачів ВНЗ // Психологія національної безпеки: матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю (Львів, 25 квітня 2017 року).- Львів: СПОЛОМ, 2017. - С.154-155.

  Сингаївська І.В. Кандидатські та докторські дисертації, захищені в Україні за спеціальністю 19.00.10 - організаційна психологія; економічна психологія (2006-2017 р.р.): довідник / за ред. С. Д. Максименка, Л. М. Карамушки. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2017. - 146 с.

  Сингаївська І.В. Організація клубу викладачів вищих навчальних закладів з метою розвитку їх професійної успішності // Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології: збірник матеріалів ІІ-ї Всеукраїнської Інтернет-конференції (28 квітня 2017 р., м. Київ)/редкол.: В. В. Сидоренко, М. І. Скрипник, Я. Л. Швень. - К.: ЦІППО, 2017. - С.296-298.

  Сингаївська І.В. Про необхідність розвитку психологічної компетентності персоналу вищого навчального закладу / І. В. Сингаївська // Наукові тренди сучасності: збірник матеріалів Науково-практичної конференції молодих учених (26 жовтня 2017 року, м. Київ). - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2017. - С. 353-354.

  Сингаївська І.В. Психологічний аналіз феномену ностальгії / І. В. Сингаївська, В. В. Серединська // Правничий вісник Університету «КРОК». – 2017. – Вип. 27. – С. 118-126.

  Сингаївська І.В. Узгодження особистісних та суспільних вимог до діяльності викладача з метою розвитку його професійної успішності // Психолого-педагогічний супровід фахової підготовки та підвищення кваліфікації особистості в умовах трансформації освіти: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 26 травня 2017 р.) – К.: ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2017. – С. 121–122. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://inpsy.naps.gov.ua/files/pdf/zb_1509980340.pdf#page=121

  Сингаївська І.В. Психологічний аналіз поняття менеджменту та стилів управління/ Сингаївська І.В., Федорець С.Б. // Правничий вісник Університету "КРОК". - Вип. 29. - 2017. - С. 197-205

  Сингаївська І.В. Розвиток комунікативної компетентності фахівців з приватної детективної діяльності методом соціально-психологічного тренінгу / І. В. Сингаївська //Теоретико-правові засади становлення, розвитку та діяльності інституту приватних детективів: вітчизняна та зарубіжна практика : тези науково-практичної конференції (02 березня 2017 року) / Під заг. ред. А. Й. Француза. - К. : Університет економіки та права "КРОК", 2017. – С. 151-154.

  Singaevska I. Zenski menadzment - opasnost ili sansa? / I. Singaevska, D. Radosavljevic, A. Panagopoulos // Application of new technologies in management ANTiM-2016: 5th International Conference.- Belgrade, Serbiа, University Union-Nikola Tesla, Education Council of Faculty of Business Studies and Law, 21.04.2016.- Volume 2 - р. 263-270.

  Сингаевская И.В. Изучение профессиональной направленности университетских преподавателей как фактора успешности их деятельности / И. В. Сингаевская, Д. Радославевич //Application of new technologies in management and economy ANTIM 2016 : 5th International Conference (21-23 April 2016, Belgrade): Proceedings. Volume 2 /Ed. Prof. dr Maja Andjelkovic.- Belgrade, Serbia, 2016.-P.-367-374

  Сингаевская И.В. Позитивная корпоративная культура как фактор мотивации персонала / И. В. Сингаевская // Предпринимательство в Беларуси: опыт становления и перспективы развития: Материалы ХIII Междунар. научн.-практ. конф. (7 апреля 2016 года, г. Минск).- Минск: Ковчег,2016 - С. 83-88.

  Сингаївська І.В. Використання інтерактивних методів навчання для розвитку комунікативної компетентності майбутніх працівників готельно-ресторанного бізнесу /І.В. Сингаївська //Правничий вісник Університету "КРОК". - 2016. - Вип. 25. - С. 159-164.

  Сингаївська І.В. Методи юнгіанського аналізу в розв'язанні внутрішнього конфлікту особистості (на прикладі роботи з пошуком сенсу життя) / І. В. Сингаївська, В. В. Ткач, Р. М. Ткач //Правничий вісник Університету "КРОК" .-2016. - Вип. 24. - C. 229-234.

  Сингаївська І.В. Сучасний викладач вищого навчального закладу: очікування суспільства / І. В. Сингаївська // УУкраїнські перспективи у світовому розвитку: матеріали Науково-практичної конференції (Київ, 4 листопада 2016 року).- К. : Університет економіки та права "КРОК", 2016.-С.364-366

  Кутас М. С. Особливості формування професійної компетентності майбутніх фахівців з управління проектами / М. С. Кутас, І. В. Сингаївська // Розвиток інформаційного суспільства: в 10-ти т.-Т.9: Правові та соціально-психологічні виміри новітнього інформаційного суспільства: колективна монографія /С. Г. Гордієнко [та ін.]; за наук. ред.В. К. Гіжевського, С. Л. Маркова. - К. : Університет економіки та права "КРОК", 2015.- С. 335-343.

  Сорока И. Практические рекомендации для профилактики конфликтов в организации / И. Сорока, И. Сингаевская // Law, Economy and Management in Modern Ambiance: 4th International Conference (17-19 April 2015, LEMiMA, Belgrade, Serbia) - Belgrade, Serbiа: University Union-Nikola Tesla, Faculty of Strategic and Operational Management, 2015. - С. 203-209.

  Сингаївська І.В. Проблема оцінки професійної успішності викладача вищого навчального закладу / І. В. Сингаївська // Психологічні перспективи.- 2015.- №26.-С.264-674

  Сингаївська І.В. Аналіз рольових статусів викладача вищого навчального закладу / І. В. Сингаївська // Еволюція наукової думки в контексті європейського вибору України: матеріали Науково-практичної конференції молодих учених (м. Київ,21.10.2015).-К.: Університет економіки та права «КРОК", 2015.-С.237-238

  Сингаївська І.В. Особистісні якості викладача як одна з передумов професійної успішності / І. В. Сингаївська // Організаційна психологія. Економічна психологія .- 2015. - № 2.-С.86-93.

  Сингаївська І.В. Особистість викладача як системоутворюючий фактор його професійної успішності / І. В. Сингаївська // Права людини — сучасні тенденції в контексті розвитку держави, права та економіки: матеріали Міжнародної конференції (м. Київ, 04.12.2015 ).- К.: Університет економіки та права «КРОК», 2015

  Сингаївська І.В. Практичні рекомендації щодо профілактики конфліктів у колективі організації / І. В. Сингаївська, І. А. Сорока // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Григорія Сковороди».- 2015.- №35,Т.3.-С.193-199

  Сингаївська І.В. Психологічні аспекти досягнення професійної успішності у викладацькій діяльності / І. В. Сингаївська //Актуальні проблеми наукового й освітнього простору в умовах поглиблення євроінтеграційних процесів : збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (м. Мукачево, 14.05.2015). Т.2.- Мукачево: Карпатська вежа, 2015.-С.166-168

  Сингаївська І.В. Психологічні особливості узгодження особистісних і суспільних вимог до професійної успішності викладача / І. В. Сингаївська //Проблеми сучасної психології.- 2015.- №30. - С.574-578

  Сингаївська І.В. Психологічні чинники професійної успішності викладача вищого навчального закладу / І. В. Сингаївська //Актуальні проблеми розвитку організаційної та економічної психології в Україні : тези ІІ Всеукраїнського конгресу з організаційної та економічної психології (28–30 травня 2015 року, м. Кам’янець-Подільський) / за наук. ред. С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – К. - Кам’янець-Подільський, 2015

  Сингаївська І.В. Аналіз особистісних особливостей викладача як чинника його професійної успішності / І. В. Сингаївська // Правничий вісник Університету «КРОК».- 2015.- Вип. 21. - С. 150-157

  Сингаївська І. В. Аналіз теоретико-методологічних підходів до вивчення проблеми професійної успішності / І.В.Сингаївська //Актуальні проблеми психології : зб. наукових праць Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України / [ред. кол.: С. Д. Максименко (гол. ред.) та ін.]. - Т. 1: Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія / за ред.: С.Д. Максименка, Л. М. Карамушки. - К.: Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України, 2014. - Вип. 41. - С. 168-176.

  Сингаївська І. В. Теоретичний аналіз проблеми професійної успішності викладача вищого навчального закладу (частина 1) / І.В.Сингаївська // Правничий вісник Університету "КРОК". - К.: Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК". - Вип. 19. - 2014. - С.137-143.

  Сингаївська І. В. Теоретичний аналіз проблеми професійної успішності викладача вищого навчального закладу (частина 2) / І.В.Сингаївська // Правничий вісник Університету "КРОК". - К.: Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК". - Вип. 20. - 2014. - с.217-224.

  Сингаївська І. В. Аналіз досліджень зарубіжних психологів з проблеми професійної успішності // Актуальні проблеми сучасної наукової думки: матеріали Науково-практичної конференції молодих учених (Київ, 14 листопада 2014 року) / К.: Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК", 2014. - С. 354-355.

  Syngaivska I. Corporate culture as a mean of motivational work with personnel/Iryna Syngaivska // Knowledge: International Journal Scientific and applicative papers.-2014.- Vol. 1, 2. - С. 168-172.

  Syngaivska I. Creative imitation-risk or opportunity / M. Radosavljevic, I. Syngaivska, K. Schopf // International Journal of Economics and Law. – Vol. 4, No. 10 (2014) – P. 103–108.

  Сингаевская И.В. Особенности психологического образования бизнес-менеджеров //Интеграция экономической науки и практики как механизм эффективного развития современного общества: материалы IV международной научно-практической конференции (21-22 ноября 2013). - Кишинев: Слав.ун-т, 2014. - С.

  Сингаевская И.В. Психологические особенности развития профессионализма преподавателей высшего учебного заведения/ Perspectiva academica.-2014.- Vol. V. - С. 3-8.

  Сингаевская Ирина. Коучинг как техника работы с персоналом в организации/Application of new technologies in management ANTiM-2014//4 International Conference. - Volume 1. - Belgrade: Education Council of Faculty of Business Studies and Law, 2014. - с. 98-105.

  Сингаевская И. В. Особенности организации обучения персонала высшего учебного заведения/ И.В. Сингаэвская // Perspectiva academica, Vol. IV, Chisinau: Perspectiva, 2013. - с. 97-102.

  Сингаевская И. В. Особенности формирования позитивной корпоративной культуры высшего учебного заведения / И. В. Сингаевская // Славянские чтения. Материалы научно-теоретической конференции. - Кишинев: Valinex. - 2013. - С. 455-466.

  Сингаевская И. В. Проявление перфекционизма в разных возрастных периодах развития личности как фактор качества выполнения деятельности / И. В. Сингаевская, Л. А. Данилевич // Материалы международной научно-практической конференции "Проблемы и перспективы развития экономики в ХХI веке". -Кишинев: Слав.ун-т, 2013. - С. 283-294.

  Сингаевская И. В. Управление развитием психологической компетентности преподавателей высшего учебного заведения/Law, economy and management in modern ambiance LEMiMA-2013 //3 International Conference. - Volume 3. - Belgrade: Сentar za edukaciju rukovodecin kadrova i konsalting (CERK), 2013. - с. 1005-1012.

  Сингаївська І. В. Навчання персоналу як складова корпоративної культури вищого навчального закладу / Психолого-педагогічні умови розвитку освітнього простору держави: тези доповідей та повідомлень учасників Міжнародної науково-практичної конференції 22 листопада 2013 р. - Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2013. - с. 494-497

  Сингаївська І. В. Умови, що забезпечують формування організаційної культури вищого навчального закладу / Психологічні особливості розвитку організаційної культури в системі державної служби, освіти, промисловості та бізнесу: Тези IX Міжнародної конференції з організаційної та економічної психології (30-31 травня 2013 року, м. Київ) / за наук. ред. С. Д. Максименка, Л. М. Карамушки. - К.-Алчевськ: ДонДТУ, 2013. - с. 122-123.

  Syngaivska I. Social and psychological factors of comprehensive educational institution headmaster professionalism development / I. Syngaivska, A. Shuldyk // International Journal of Economics and Law. - 2013. - Vol.3, № 9. - P. 109-118

  Науково-методичні засади формування психологічної компетентності керівників освітніх організацій у системі післядипломної педагогічної освіти: наук.-метод. посібник/О.І. Бондарчук, Л.М. Карамушка, І.В. Сингаївська та ін.; за наук. ред. О. І. Бондарчук - К.: Педагогічна думка, 2012. - 144 с.

  Сингаевская И.В. Корпоративная культура как инновационный инструмент работы с персоналом/ Ирина Сингаевская // Application of New Technologies in Management: 3rd International Conference ANTiM 2012 (19 - 21 April 2012, Belgrade, Serbia) - Belgrade: Сentar za edukaciju rukovodecin kadrova i konsalting (CERK), 2012. - с. 441- 446.

  Сингаевская И.В. Сущностная характеристика профессионально важных качеств руководителя проектов / И. В. Сингаевская, М. С. Кутас // Perspectiva academicа / Кишинеу, Ун-т "Perspectiva-INT" .-2012.- т.2. С.159-164.

  Формування психологічної компетентності керівників освітніх організацій в умовах післядипломної педагогічної освіти: наук.-метод. посіб./О.І. Бондарчук, Л.М. Карамушка, О.В. Брюховецька, І.В. Сингаївська та ін.; за наук. ред. О. І. Бондарчук. - К.: Наук. світ, 2012. - 190 с.

  Сингаевская И. Психологические особенности профессиональной направленности преподавателей учебных заведений/ B. Сингаевская, Ж. Севастьянова // Perspectiva academica, Vol. III, Chisinau: Perspectiva, 2012. - С. 149-154.

  Сингаевская И. Психологический анализ профессионально важных качеств руководителя проектов / И. Сингаевская, М. Кутас. // Perspectiva academica, Vol. III, Chisinau: Perspectiva , 2012. - С. 155-159.

  Сингаївська І.В. Корпоративна культура вищого навчального закладу як засіб удосконалення його діяльності // Актуальні питання психологічного забезпечення навчально-виховного процесу у вищих навчальних закладах: матеріали міжвуз. наук.-практ. конф. (Київ, 25 трав. 2012 р.). - К.: Нац. акад. внутр. справ, 2012. - С.195-197.

  Сингаївська І.В. Особливості підготовки магістрів за спеціалізацією "Бізнес-психологія" магістратури "Бізнес-адміністрування" в Університеті "КРОК" / І.В.Сингаївська // Правничий вісник Університету "КРОК". -2012. - Вип.14. - С.120-123.

  Сингаївська І. В. Загальна психологія: пропедевтика (модульний підхід) : навч. посіб. / П. А. Гончарук, І. В. Сингаївська ; ВНЗ Ун-т економіки та права «КРОК». – К., 2009. – 218 с

  Гончарук П.А. Загальна психологія: Пропедевтика (модульний курс): навчальний посібник/ П.А. Гончарук, І.В. Сингаївська. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2009. - 220 с

  Сингаївська І. Соціально-психологічний тренінг особистісного зростання як метод розвитку життєвої компетентності особистості / І. Сигнаївська // Кроки до компетентності та інтеграції в суспільство: науково-методичний збірник / Ред. кол. Н. Софій, І. Єрмаков та ін.; Всеукраїнський фонд "Крок за кроком". - К.: Контекст, 2000. - С. 122-126

  Менеджмент внешнеэкономической деятельности: учебное пособие/ А.А. Кириченко, С.М. Лаптев, И.В. Сингаевская [и др.]; под ред. проф. Кириченко А.А. - К.: Литера, 1998. - 464 с


Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

Ми в Соціальних Мережах. Слідуйте за нами.
Ви тут: Вища освіта » Про КРОК » Співробітники » Сингаївська Ірина Валентинівна