Сингаївська Ірина Валентинівна — Університет «КРОК»

Інша інформація:
Сингаївська Ірина Валентинівна

кабінет 402

+380 (44) 455-57-12, вн. 219

[email protected]

FB: Irina Singaevskaya
Skype: Irina_Singaevskaya

Напрями наукових досліджень

 • психологічні особливості професійної успішності викладача вищого навчального закладу / застосування інтерактивних методів у викладанні психологічних дисциплін
 
 

Сингаївська Ірина Валентинівна

 • кандидат психологічних наук (1993 р.), професор (2022 рік)
 • Нагороджена:
  • Почесною грамотою Кабінету Міністрів України (1998 р.)
  • Знаком Шани Університету «КРОК» (2004 р.)
  • Ювілейним Знаком Шани Університету «КРОК» (2012 р.)
  • Подякою Міністерства освіти і науки України (2014 р.)
  • Дипломом лауреата Ректорської премії КРОКу IІ ступеня (2014 р.)
  • Грамотою Міністерства освіти і науки України за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та плідну науково-педагогічну діяльність (2017 р.)
  • Грамотою Верховної ради України за заслуги перед Українським народом (2017 р.)
  • Зірка КРОКу (2019 р.)

Освіта

 • НДІ психології ім. Г.С. Костюка АПН України / Вікова та педагогічна психологія / кандидат психологічних наук (1993 р.)
 • Київський державний педагогічний інститут ім. О.М. Горького / Психологія та педагогіка (дошкільна) / викладач психології та педагогіки, методист дошкільного закладу (1988 р.)
 • Богуславське педагогічне училище / Дошкільне виховання / вихователь дошкільного закладу (1983 р.)

Професійна кар’єра

 • з 1997 р. – Університет «КРОК»:
  • з 2018 р. - директор навчально-наукового інституту психології
  • з 2015 р. – завідувач кафедри психології, директор навчально-практичного психологічного центру «Крок за кроком»
  • 2009–2015 рр. – професор кафедри психології
  • 2009–2012 рр. – директор центру міжнародних освітніх проектів
  • 2005–2006 рр. – завідувач кафедри психології
  • 2002–2008 рр. – проректор з корпоративного управління
  • 1998–2002 рр. – директор департаменту зв’язків з громадськістю та реклами
  • 1997–2005 рр. – доцент кафедри гуманітарних дисциплін
 • 1996–1997 рр. – Українська академія зовнішньої торгівлі, декан факультету перепідготовки та підвищення кваліфікації, доцент кафедри гуманітарних дисциплін
 • 1993–1996 рр. – Державна академія керівних кадрів освіти (пізніше – Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти), доцент кафедри психології управління, декан факультету керівних кадрів вищої школи
 • 1988–1990 рр. – Уманський державний педагогічний інститут імені Павла Тичини, асистент кафедри психології та педагогіки
 • 1983–1984 рр. – Дитячий садок № 155 м Дніпропетровська, вихователь

Особисті досягнення

 • Науковий керівник 7-ти захищених дисертацій кандидатів психологічних наук
 • Сертифікований коуч (ECF, 2012)
 • 30-річний досвід проведення психологічних тренінгів
 • 27-річний досвід управлінської діяльності у сфері освіти
 • Більш ніж 30 років стажу викладання у вищій школі

Професійна діяльність

 • Член Спеціалізованої вченої ради К 26.130.02 ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК» із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.10 – організаційна психологія; економічна психологія
 • Член редакційної колегії наукового фахового видання «Вчені записки Університету «КРОК»
 • Член Української асоціації організаційних психологів і психологів праці
 • Голова Клубу успішних викладачів «TeachWell»

Здобуті гранти та стипендії

 • Стипендія для молодих вчених (1993–1995 рр.)
 
 

Публікації

  Сингаївська І. Психологічні аспекти проведення внутрішнього аудиту як процесу впровадження системи управління якістю / І. Сингаївська, Т. Лісніченко // Вчені записки Університету "КРОК". - 2023. - № 1(69). - С. 207-212
https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-69-207-212

  Сингаївська І.В. Адаптація вимушених переселенців за кордоном під час війни / І.В. Сингаївська // Вектори соціальної, організаційної та економічної психології: II Міжнародна науково-практична конференція (17 лютого 2023 р. ).- К.: Державний торговельно-економічний університет; Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України.

  Сингаївська І.В. Коучинговий підхід як інструмент для встановлення довірливих стосунків між батьками і підлітками / І.В. Сингаївська, О. Іванова // Вчені записки Університету "КРОК". - 2023. - № 2(70). - С. 166-172. - DOI 10.31732/2663-2209-2022-70-166-172
Ключові слова: коучинг, коучинговий підхід, підлітки, батьки, партнерство, довірливі стосунки
http://snku.krok.edu.ua/index.php/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/607/632

  Сингаївська І. Особливості комунікативних проблем в шлюбних партнерських стосунках переселенців під час війни / І. Сингаївська, Н. Осауленко // Вчені записки Університету "КРОК". - 2023. - № 3(71). - С. 125-134.
Ключові слова: переселенці; шлюбна парна комунікація; війна як чинник гострого дистресу; комунікативна проблема
https://snku.krok.edu.ua/index.php/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/626/650

  Алексюк В.О. Cоціально-психологічні чинники вибору сексуального партнера у юнацькому віці / В. О. Алексюк, І. В. Сингаївська // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей V Міжнародної конференції (Київ, 7 грудня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023.
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2023/paper/view/1639

  Байса Л.В. Особливості психологічної підтримки українських біженців у Великобританії / Л. В. Байса, І. В. Сингаївська // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей V Міжнародної конференції (Київ, 7 грудня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023.
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2023/paper/view/1682

  Берестовська А.В. Горювання - стадійна послідовність чи унікальний процес? / А. В. Берестовська, І. В. Сингаївська // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей V Міжнародної конференції (Київ, 7 грудня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023.
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2023/paper/view/1683

  Вергель Т.Л. Свідомий батьківський контроль як запобіжник формування девіантної поведінки підлітків / Т. Л. Вергель, І. В. Сингаївська // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей V Міжнародної конференції (Київ, 7 грудня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023.
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2023/paper/view/1684

  Глуговська О.М. Роль психологічної компетентності вчителів для надання підтримки учням в умовах війни / О. М. Глуговська, І. В. Сингаївська // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей V Міжнародної конференції (Київ, 7 грудня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023.
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2023/paper/view/1698

  Дегтярьова Н.Е. Передумови виникнення міжособистісних труднощів у стосунках подружніх пар під час війни як психологічна проблема / Н. Е. Дегтярьова, І. В. Сингаївська // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей V Міжнародної конференції (Київ, 7 грудня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023.
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2023/paper/view/1699

  Долгий Б.Д. Психологічні особливості прояву уваги молодших школярів / Б. Д. Долгий, І. В. Сингаївська // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей V Міжнародної конференції (Київ, 7 грудня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023.
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2023/paper/view/1707

  Кравчук О.В. Тренінгова програма зниження рівня страхів та тривоги у підлітків / О. В. Кравчук, І. В. Сингаївська // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей V Міжнародної конференції (Київ, 7 грудня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023.
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2023/paper/view/1708

  Мелесик С.В. Результати дослідження психологічних особливостей підлітків з психосоматичними захворюваннями / С. В. Мелесик, І. В. Сингаївська // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей V Міжнародної конференції (Київ, 7 грудня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023.
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2023/paper/view/1709

  Смиковський А.Л. Особливості рекреаційних практик та психологічна зрілість старших школярів / А. Л. Смиковський, І. В. Сингаївська // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей V Міжнародної конференції (Київ, 7 грудня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023.
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2023/paper/view/1731

  Шатірішвілі Д. Психологічні особливості комунікативних проблем у родинах українських переселенців в умовах війни / Д. Шатірішвілі, І. В. Сингаївська // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей V Міжнародної конференції (Київ, 7 грудня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023.
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2023/paper/view/1735

  Яценко А.О. Чинники, що впливають на бачення перспектив власного життя воїнів під час війни у психологічній науці / А. О. Яценко, І. В. Сингаївська // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей V Міжнародної конференції (Київ, 7 грудня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023.
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2023/paper/view/1759

  Страмоусова І.Є. Теоретичний аналіз проблеми життєстійкості особистості / І. Є. Страмоусова, І. В. Сингаївська // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей V Міжнародної конференції (Київ, 7 грудня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023.
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2023/paper/view/1760

  Трофименко А.Я. Причини вибору професії / А. Я. Трофименко, І. В. Сингаївська // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей V Міжнародної конференції (Київ, 7 грудня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023.
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2023/paper/view/1847

  Лисогорко І.С. Психологічні особливості прояву самостійності молодших школярів / І. С. Лисогорко, І. В. Сингаївська // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей V Міжнародної конференції (Київ, 7 грудня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023.
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2023/paper/view/1848

  Пінчук К.В. Особливості гендерних стереотипів молоді / К. В. Пінчук, І. В. Сингаївська // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей V Міжнародної конференції (Київ, 7 грудня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023.
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2023/paper/view/1849

  Літвінова О.Б. Особливості комунікативних практик особистості / О. Б. Літвінова, І. В. Сингаївська // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей V Міжнародної конференції (Київ, 7 грудня 2023 р.). - К.: Університет "КРОК", 2023.
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2023/paper/view/1850

  Шевчук Д.Ю. Психологічна допомога при психосоматичних проявах / Д. Ю. Шевчук, І. В. Сингаївська // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей V Міжнародної конференції (Київ, 7 грудня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023.
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2023/paper/view/1852

  Наумова К.О. Емоційна складова сексуального життя жінок / К. О. Наумова, І. В. Сингаївська // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей V Міжнародної конференції (Київ, 7 грудня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023.
Https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2023/paper/view/1853

  Сингаївська І.В. Структура професіоналізму керівника освітньої організації / І. В. Сингаївська // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей V Міжнародної конференції (Київ, 7 грудня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023.
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2023/paper/view/1854

  Соловйова І.В. Особливості впливу війни на психіку особистості / І. В. Соловйова, І. В. Сингаївська // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей V Міжнародної конференції (Київ, 7 грудня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023.
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2023/paper/view/1913

  Сингаївська І. Особливості бачення перспектив власного життя воїнів під час війни / І. Сингаївська, А. Яценко // Вчені записки Університету "КРОК". - 2023. - № 4(72). - С. 175-182. - DOI https://doi.org/10.31732/2663-2209-2023-72-175-182.
https://snku.krok.edu.ua/index.php/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/662/681

  Сингаївська І.В. Характерні прояви психосоматичних проблем у підлітковому / І. В. Сингаївська, С. В. Мелесик // Підтримка психологічного здоров’я особистості в умовах війни: матеріали VI Всеукраїнських психологічних читань «Удосконалення професійної майстерності майбутніх психологів» (21 квітня 2023 р.)/ ред. кол. Андрусик О.О. та ін. . - Умань, 2023. - С. 156-158. - http://surl.li/rbjki
http://surl.li/rbjki

  Сингаївська І.В. Психологічна допомога вимушеним переселенцям під час війни / І. В. Сингаївська // Підтримка психологічного здоров’я особистості в умовах війни: матеріали VI Всеукраїнських психологічних читань «Удосконалення професійної майстерності майбутніх психологів» (21 квітня 2023 р.)/ ред. кол. Андрусик О.О. та ін. . - Умань, 2023. - С. 24-27. - http://surl.li/rbjki
http://surl.li/rbjki

  Сингаївська І.В. Проблеми стосунків у сімейній парі в умовах війни / І. В. Сингаївська // Захист психічного здоров'я учасників освітнього процесу в умовах війни та повоєнного часу: зб. матер. Всеукр. наук.-практ. конференції, присвяченої 105-й річниці від дня народження В. Сухомлинського (05.05.2023 ) / уклад. О.Е. Жосан. - 2023. - С. 260-261. - https://drive.google.com/file/d/1ELXEVcfsgOa8qka14_k1V8wa7z4mKyLp/view
https://drive.google.com/file/d/1ELXEVcfsgOa8qka14_k1V8wa7z4mKyLp/view

  Артемов В.Ю. Особливості процесів прийняття рішень в умовах невизначеності / В. Ю. Артемов, І. В. Сингаївська // Вчені записки Університету "КРОК". - 2022. - № 1(65). - С. 149-163. - DOI https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-65-149-163.
http://snku.krok.edu.ua/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/491/518

  Synhaivska І. Psychological factors in the formation of professionalism of principals of general secondary education institutions / І. Synhaivska, A. Shuldyk, H. Shuldyk // Public Administration and Law Review. - 2022. - № 1. - Pp. 49-57. - DOI https://doi.org/10.36690/2674-5216-2022-1-48.
https://public.scnchub.com/palr/index.php/palr/article/view/129

  Сингаївська І.В. Психологічні засоби профілактики та подолання синдрому "професійного вигорання" у фахівців ЗМІ / І. В. Сингаївська, І. Л. Довгань // Вчені записки Університету "КРОК". - 2022. - № 2(66). - С. 184-191. - DOI https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-66-184-191

  Сингаївська І.В. Психологічні рекомендації з самодопомоги вимушеним переселенцям / І. В. Сингаївська // Актуальні проблеми екстремальної та кризової психології : зб. тез Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 21 лютого 2022 р.). - Дніпро: ДДУВС, 2022

  Сорока І.А. Управління міжособистісними конфліктами у студентському середовищі: результати впровадження навчального курсу / І. А. Сорока, І. В. Сингаївська // Психологічний часопис. - 2022. - Т. 8. - № 1. - С. 18-31. - DOI https://doi.org/10.31108/1.2022.8.1.2.
https://apsijournal.com/index.php/psyjournal/article/view/1410/841

  Сингаївська І.В. Розвиток психологічної компетентності керівників організацій / І. В. Сингаївська // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІV Міжнародної конференції (7 грудня 2022 р., м. Київ). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1237
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1237

  Сингаївська І.В. Взаємозв'язок між часовими орієнтаціями особистості та базовими копінг-стратегіями, активованими під час війни / І. В. Сингаївська, О. М. Кузьменко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІV Міжнародної конференції (7 грудня 2022 р., м. Київ). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1263
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1263

  Сингаївська І.В. Група психологічної підтримки для людей, які втратили близьких, як метод психологічної допомоги / І. В. Сингаївська, А. В. Берестовська // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІV Міжнародної конференції (7 грудня 2022 р., м. Київ). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1321
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1321

  Сингаївська І.В. Розлади харчової поведінки під час подій воєнного характеру / І. В. Сингаївська, А. М. Бондаренко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІV Міжнародної конференції (7 грудня 2022 р., м. Київ). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1323
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1323

  Сингаївська І.В. Застосування методів арттерапії для розвитку резильєнтності у дітей під час війни / І. В. Сингаївська, М. О. Вальковська // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІV Міжнародної конференції (7 грудня 2022 р., м. Київ). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1307
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1307

  Сингаївська І.В. Визначення феномену резильєнтності / І. В. Сингаївська, О. В. Давиденко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІV Міжнародної конференції (7 грудня 2022 р., м. Київ). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1327
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1327

  Сингаївська І.В. Використання коучингового підходу батьками підлітків / І. В. Сингаївська, О. В. Іванова // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІV Міжнародної конференції (7 грудня 2022 р., м. Київ). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1319
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1319

  Сингаївська І.В. Актуальність навчання батьків дітей раннього віку з розладами спектру аутизму / І. В. Сингаївська, О. В. Іващенко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІV Міжнародної конференції (7 грудня 2022 р., м. Київ). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1258
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1258

  Сингаївська І.В. Психологічні особливості сучасних жінок / І. В. Сингаївська, І. П. Кибукевич // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІV Міжнародної конференції (7 грудня 2022 р., м. Київ). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1348
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1348

  Сингаївська І.В. Психологічні аспекти проведення внутрішнього аудиту, як процесу впровадження системи управління якістю / І. В. Сингаївська, Т. В. Лісніченко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІV Міжнародної конференції (7 грудня 2022 р., м. Київ). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1265
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1265

  Сингаївська І.В. Аналіз психосоматичних проблем у підлітків / І. В. Сингаївська, С. В. Мелесик // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІV Міжнародної конференції (7 грудня 2022 р., м. Київ). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1273
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1273

  Сингаївська І.В. Особливості соціально-психологічної адаптації людей, які виїхали за кордон та тих, які лишилися в Україні під час війни / І. В. Сингаївська, Л. Ю. Мохнач // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІV Міжнародної конференції (7 грудня 2022 р., м. Київ). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1274
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1274

  Сингаївська І.В. Взаємозв'язок ціннісних орієнтацій та ставлення до шлюбу та сім'ї / І. В. Сингаївська, М. О. Полінкова // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІV Міжнародної конференції (7 грудня 2022 р., м. Київ). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1276
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1276

  Сингаївська І.В. Вплив батьківської прихильності на розвиток самостійності дошкільника / І. В. Сингаївська, Х. С. Садовська // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІV Міжнародної конференції (7 грудня 2022 р., м. Київ). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1281
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1281

  Сингаївська І.В. Соціально-психологічний супровід віл-інфікованої особистості / І. В. Сингаївська, А. В. Сак // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІV Міжнародної конференції (7 грудня 2022 р., м. Київ). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1285
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1285

  Сингаївська І.В. Проблема прокрастинації у студентів під час навчального процесу / І. В. Сингаївська, О. С. Симоновська // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІV Міжнародної конференції (7 грудня 2022 р., м. Київ). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1349
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1349

  Сингаївська І.В. Особливості дослідження взаємодії та ділового спілкування в колективі фінансової служби організації / І. В. Сингаївська, І. В. Архипчук // Організаційна психологія. Економічна психологія. - 2022. - № 3-4(27). - С. 142-148. - DOI https://doi.org/10.31108/2.2022.3.27.14
http://www.orgpsy-journal.in.ua/index.php/opep/article/view/370

  Сингаївська І. Підлітковий вік як один із критичних періодів психосексуального розвитку людини / І. Сингаївська, С. Федорець // Вчені записки Університету "КРОК". - 2022. - № 4(68). - С. 107-114. - DOI https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-68-107-114.
https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-68-107-114

  Synhaivska I. Social and psychological factors of motivation of professional activity of medical representatives of pharmaceutical companies / I. Synhaivska, E. Schults // 2nd International Conference on Corporation Management-2022 (Estonia, 19 may 2022). - https://conf.scnchub.com/index.php/ICCM/ICCM-2022/paper/view/369
https://conf.scnchub.com/index.php/ICCM/ICCM-2022/paper/view/369

  Сингаївська І.В. Прийоми збереження позитивних станів у викладача в умовах онлайн-викладання / І.В. Сингаївська // Психолого-педагогічний супровід професійної підготовки та підвищення кваліфікації фахівців в умовах трансформації освіти: ІХ Міжнародна науково-практична конференція (м. Київ, 18 грудня 2020 р.). - Київ: ДЗВО "УМО", 2021. - С. 178-182
http://umo.edu.ua/images/content/institutes/imp/vydannya/konferenc/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84_2021%20(psiholog).pdf

  Synhaivska I. The Impact of the Pandemic on the Level of Students Anxiety / I. Synhaivska, G. Gulko // Proceedings of the International Conference on Economics, Law and Education Research (ELER 2021) ( Kyiv, 10-11 March 2021). - K.: Atlantis press, 2021. - Vol. - Pp. 75-79
https://www.atlantis-press.com/proceedings/eler-21/125954377

  Сингаївська І.В. Використання інтерактивних методів для розвитку психологічної компетентності майбутніх соціальних працівників / І.В. Сингаївська // Розвивальний потенціал сучасної соціальної роботи: методологія та технології: матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (12 – 13 березня 2021 року, Київ) / Ред. Ю. М. Швалб. - К.: КНУ імені Тараса Шевченка, 2021. - С. 174-176

  Сингаївська І.В. Сучасні напрямки юнгіанства у світі та Україні / І.В. Сингаївська, Р.М. Ткач // Юнгіанське консультування: колективна монографія / за ред. Р.М. Ткач. - Київ: Талком, 2021. - С. 88-95

  Сингаївська І.В. Використання інтерактивних методів навчання при підготовці майбутніх фахівців туристичної сфери / І.В. Сингаївська // Регіональний туризм: сучасний стан та шляхи оптимізації: матеріали I-ї Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 2 квітня 2021 р.) / Університет "КРОК". - К.: Університет "КРОК", 2021. - С. 160-162

  Synhaivska I. Methods of preserving teachers' psychological health in the conditions of online teaching / I. Synhaivska // International scientific conference on Mental Health, Well-Being & Loneliness during Covid-19: Conference Proceedings (April, 9-10, 2021. India). - Sonipat, Haryana: O.P. Jindal Global University, 2021. - Pp.12

  Сингаївська І.В. Особливості формування професійної компетентності майбутніх викладачів психологічних дисциплін / І.В. Сингаївська // Освіта та наука: трансформація, відповідальність, академічна свобода: тези допов. наукової конференції (Київ, 5 березня 2021 року). - К.: Університет "КРОК", 2021. - С. 137-138. - https://conf.krok.edu.ua/ONTR/ESTR/paper/view/379
https://conf.krok.edu.ua/ONTR/ESTR/paper/view/379

  Козлова Т. Дослідження "Я-образу" жінки в психологічній науці / Т. Козлова, І. Сингаївська // Юнгіанське консультування: теорія і практика: тези доповідей IV Міжнародної наукової онлайн-конференції (Київ, 5-6 червня 2021 р.). - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/YUK/YUK2021/paper/view/650
https://conf.krok.edu.ua/YUK/YUK2021/paper/view/650

  Кабрель М. Усвідомлення архетипу містичної співучасті як чинник розвитку особистості / М. Кабрель, І. Сингаївська // Юнгіанське консультування: теорія і практика: тези доповідей IV Міжнародної наукової онлайн-конференції (Київ, 5-6 червня 2021 р.). - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/YUK/YUK2021/paper/view/653
https://conf.krok.edu.ua/YUK/YUK2021/paper/view/653

  Сингаївська І. Статусні ролі викладача закладу вищої освіти / І. Сингаївська // Юнгіанське консультування: теорія і практика: тези доповідей IV Міжнародної наукової онлайн-конференції (Київ, 5-6 червня 2021 р.). - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/YUK/YUK2021/paper/view/656
https://conf.krok.edu.ua/YUK/YUK2021/paper/view/656

  Мельник В.А. Карьерное консультирование как инструмент психологической и профессиональной поддержки при построении деловой карьеры / В. А. Мельник, И. В. Сингаевская // Детерминанты развития малого и среднего предпринимательства в Республике Беларусь: сборник материалов XVIII Международной научно-практической конференции (Минск, 14 мая 2021) / редкол.: В.Л. Цыбовский (гл. ред) [и др.]. - Минск: Ковчег, 2021. - С. 195-196

  Сингаевская И. Организационно-психологическое сопровождение повышения психологической готовности руководителей образовательных организаций к управленческому общению / И. Сингаевская, А. Брюховецкая, В. Лилич // Law, Economy and Management in Modern Ambience LEMiMA-2021: Proceedings of the 7th International Conference (Belgrad, Serbia, 23rd April 2021) / Ed. by Zh. Radosavljevic. - Belgrad: Univerziteta "Union - Nikola Tesla", 2021. - Vol. III. - Pp. 343-358

  Леляк О.О. Життєва успішність жінки як сучасний феномен / О.О. Леляк, І.В. Сингаївська // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали III Міжнародної конференції (м. Київ, 2-3 грудня 2021 р.). - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/834
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/834

  Ралітна Ю.О. Негативні психічні стани особистості в кризових життєвих ситуаціях / Ю.О. Ралітна, І.В. Сингаївська // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали III Міжнародної конференції (м. Київ, 2-3 грудня 2021 р.). - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/870
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/870

  Ревуцький А.Ю. Особливості життєвої перспективи представників екстремальних та кризових професій / А.Ю. Ревуцький, І.В. Сингаївська // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали III Міжнародної конференції (м. Київ, 2-3 грудня 2021 р.). - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/871
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/871

  Шеремет К.О. Психокорекція монетарних установок особистості / К.О. Шеремет, І.В. Сингаївська // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали III Міжнародної конференції (м. Київ, 2-3 грудня 2021 р.). - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/873
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/873

  Андрієті О.А. Розвиток комунікативної компетентності майбутніх соціальних працівників / О.А. Андрієті, І.В. Сингаївська // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали III Міжнародної конференції (м. Київ, 2-3 грудня 2021 р.). - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/878
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/878

  Гура Г.Н. Психологічні чинники продуктивних управлінських рішень / Г.Н. Гура, І.В. Сингаївська // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали III Міжнародної конференції (м. Київ, 2-3 грудня 2021 р.). - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/882
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/882

  Лісніченко Т.В. Аналіз психологічних аспектів забезпечення та впровадження системи управління якістю (СУЯ) / Т.В. Лісніченко, І.В. Сингаївська // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали III Міжнародної конференції (м. Київ, 2-3 грудня 2021 р.). - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/887
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/887

  Лященко Ю.О. Психологічні аспекти розвитку держави, регіонів, підприємств та бізнесу / Ю.О. Лященко, І.В. Сингаївська // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали III Міжнародної конференції (м. Київ, 2-3 грудня 2021 р.). - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/888
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/888

  Солярік К.С. Аналіз вміння особистості бути щасливою / К.С. Солярік, І.В. Сингаївська // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали III Міжнародної конференції (м. Київ, 2-3 грудня 2021 р.). - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/891
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/891

  Петренко Т.В. До проблеми професійного вигорання психологів-тренерів / Т.В. Петренко, І.В. Сингаївська // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали III Міжнародної конференції (м. Київ, 2-3 грудня 2021 р.). - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/892
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/892

  Ніколаєва М.К. Феномен співзалежності і його подолання в подружніх парах / М.К. Ніколаєва, І.В. Сингаївська // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали III Міжнародної конференції (м. Київ, 2-3 грудня 2021 р.). - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/893
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/893

  Садовська Х.С. До проблеми дослідження впливу батьківської прихильності на розвиток особистості дошкільника / Х.С. Садовська, І.В. Сингаївська // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали III Міжнародної конференції (м. Київ, 2-3 грудня 2021 р.). - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/897
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/897

  Сингаївська І.В. Страх перед невідомим як прояв древнього страху хижаків / І. В. Сингаївська, М. С. Кабрель // Вчені записки Університету "КРОК". - 2021. - № 4(64). - DOI https://doi.org/10.31732/2663-2209-2021-64-217-228

  Сингаївська І.В. Психологічна допомога при вирішенні подружніх конфліктів / І.В. Сингаївська, Ю.С. Лукаш // Вчені записки Університету "КРОК". - 2021. - № 1(61). - С. 251-257.-https://doi.org/10.31732/2663-2209-2021-61-251-257
https://doi.org/10.31732/2663-2209-2021-61-251-257

  Legal psychology: macropsychological vector of development / O. Serhiieni, O. Gorina, V. Sizov, V. Tkachenko, I. Synhaivska, I. Vasyliev // AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research. - 2021. - Vol. 11. - Iss. 2. - Pp. 40-44. - URL: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/20957
http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/20957

  Сингаївська І.В. Особливості збереження позитивних психічних станів викладача під час дистанційного навчального процесу / І. В. Сингаївська // Актуальні аспекти психологічного забезпечення професійної діяльності сил безпеки та оборони України: матеріали VІІ всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Харків, 29 листопада 2021 року). - Харків : Національна академія Національної гвардії України, 2021. - С. 227-230

  Pedagogy and psychology for high school students / I. Burlakova, I. Synhaivska, T. Malkova, O. Petrunko, T. Kondes, N. Nakonechna // AD ALTA: journal of interdisciplinary research. - 2021. - V. 11. - Issue 1, Special Issue XVII. - Pp. 28-32.-URL:http://ep3.nuwm.edu.ua/20392/
https://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/statti/1111-pedagogy-and-psychology-for-high-school-students

  Synhaivska I. Personal peculiarities of a teacher as a factor of academic integrity / I. Synhaivska // International Conference on Academic integrity in public administration and educational institutions (APAEI) (March 26, 2020): Book of abstracts. - Kyiv-Tallinn, 2020. - P. 61-63
https://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2020-03-26_materiali-%D1%81onference.pdf

  Сингаївська І.В. Професійна успішність викладача як чинник вдосконалення діяльності закладу вищої освіти / І. В. Сингаївська // Соціально-економічні та правові аспекти розвитку суспільства: колективна монографія/ за ред. С.М. Лаптєва, І.П. Мігус. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2020. - С. 220-238.
https://library.krok.edu.ua/media/library/category/monografiji/laptev_0005.pdf

  Сингаївська І.В. Рольові статуси викладача та їх вплив на формування позитивного ставлення стейкхолдерів університету до освітніх інновацій / І.В. Сингаївська // Вісник психології і педагогіки. - 2020. - № 26. - С. 125-128
http://www.psyh.kiev.ua/Збірник_наук._праць._-_Випуск_26

  Synhaivska I. Criteria for success of the organizational culture of the department of a higher educational establishment / I. Synhaivska, A. Apisheva // Public Administration and Law Review. - 2020. - № 2. - Pp. 74-83. - DOI DOI: https://doi.org/10.36690/2674-5216-2020-2-74
https://public.scnchub.com/palr/index.php/palr/article/view/30/22

  Сингаївська І.В. Особливості розробки та реалізації програми розвитку організаційної культури кафедри закладу вищої освіти / І. В. Сингаївська, А.Ш. Апішева // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2020. - № 38. - С. 177-192
https://library.krok.edu.ua/media/library/category/zhurnali/pravnychyi-visnyk-universytetu-krok/pravnychyi-visnyk-universytetu-krok-n38.pdf

  Сингаївська І.В. Очікування суспільства щодо професійної успішності викладача закладу вищої освіти / І. В. Сингаївська // Розвивальний потенціал сучасної соціальної роботи: методологія та технології: V Міжнародна науково-практична конференція (13-14 березня 2020 року, м. Київ). - К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2020. - С. 93-95
http://www.psy.univ.kiev.ua/files/pdf/web/download/tezy_knu_03_2020.pdf

  Apisheva A. The impact of organizational culture of a department on the development of professional efficiency of university teachers / A. Apisheva, I. Synhaivska // Application of new technologies in management and economy ANTiM 2020: material 7th International Conference. (Belgrade (Serbia), 23-25, April, 2020). - Belgrad: Univerziteta "Union - Nikola Tesla", 2020. - Pp. 219-222

  Сингаївська І.В. Соціально-психологічні чинники виникнення у людини авіафобії та шляхи її подолання / І.В. Сингаївська, Н.Ю. Терентьєва // Психологічний журнал. - 2020. - № 5. - С. 59-68
http://psyj.udpu.edu.ua/article/view/223293

  Артемов В.Ю. Службовий ризик в діяльності співробітників недержавних структур безпеки / В.Ю. Артемов, І.В. Сингаївська // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - С. 17-20. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/4
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/4

  Колеснікова Т.В. Психологічні передумови формування іміджу сучасної жінки в соціальних мережах / Т.В. Колеснікова, І.В. Сингаївська // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - С. 44-46. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/15
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/15

  Сингаївська І.В. Психологічні особливості самооцінки дітей підліткового віку / І.В. Сингаївська, І.В. Хохліна // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - С. 90-92. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/159
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/159

  Сингаївська І.В. Соціально-психологічні чинники авіафобії у осіб зі страхом польотів / І.В. Сингаївська, Н.Ю. Терентьєва // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - С. 103-106. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/177
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/177

  Сингаївська І.В. Підтримка позитивного соціально-психологічного клімату в шкільному колективі в умовах пандемії / І.В. Сингаївська, А.О. Проців // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - С. 116-118. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/188
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/188

  Сингаївська І.В. Психологічні чинники неуспішності в навчанні здобування фахової передвищої освіти / І.В. Сингаївська, В.П. Махиня // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - С. 129-131. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/199
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/199

  Сингаївська І.В. Класифікація соціально-психологічних чинників. що впливають на здоров’я людей з надмірною вагою / І.В. Сингаївська, І.О. Зіміна // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - С. 155-158. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/214
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/214

  Сингаївська І.В. Розвиток психологічної компетентності студентів методом соціально-психологічного тренінгу / І.В. Сингаївська // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - С. 171-173. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/239
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/239

  Лукаш Ю.С. Особливості структурно-функційних характеристик подружжя з дисфункційними взаєминами / Ю.С. Лукаш, І.В. Сингаївська // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - С. 181-183. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/294
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/294

  Synhaivska I. Serbian toponyms in Ukraine - one view on intercultural interwining / I. Synhaivska, V.V. Luiilc // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - С. 184-187. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/297
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/297

  Мохнач Л.Ю. Теоретичний аналіз впливу наративних психотехнологій на формування ідентичності особистості / Л.Ю. Мохнач, І.В. Сингаївська // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - С. 57-59. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/19
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/19

  The ethnopsychological peculiarities of Europeans and Russians as a factor of different cultures representatives interaction and mutual understanding effectiveness / T. Malkova, I. Synhaivska, H. Abanina, O. Vasilchenko, O. Petrunko // Systematic Reviews in Pharmacy. - 2020. - Vol. 10. - Issue 3. - Pp. 873-879
https://www.sysrevpharm.org/articles/the-ethnopsychological-peculiarities-of-europeans-and-russians-as-a-factor-of-different-cultures-representatives-interac.pdf

  Psychological features of the development of a corporate image / N. Nakonechna, I. Synhaivska, Y. Zhyvohliadov, T. Malkova, O. Vasilchenko // Systematic Reviews in Pharmacy. - 2020. - V. 11. - Iss. 10. - Pp. 271-274.
https://www.sysrevpharm.org/articles/psychological-features-of-the-development-of-a-corporate-image.pdf

  Nakonechna N. Psychological aspects of formation of corporate image / N. Nakonechna, I. Synhaivska, Yu. Zhyvohliadov, T. Malkova, O. Vasilchenko // Journal of critical reviews. - 2020. - Vol. 7. - № 14. - Pp. 690-692. - https://www.jcreview.com/paper.php?slug=psychological-aspects-of-formation-of-corporate-image
https://www.jcreview.com/paper.php?slug=psychological-aspects-of-formation-of-corporate-image

  Барбух Ю.В. Психологічні особливості стосунків батьків з дітьми старшого дошкільного віку / Ю.В. Барбух, І.В. Сингаївська // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 412-414
https://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/materiali-konferentsij/868-materialy-mizhnarodnoi-konferentsii-derzhava-rehiony-pidpryiemnytstvo-informatsiini-suspilnopravovi-sotsialnoekonomichni-aspekty-rozvytku-2122-lystopada-2019-roku

  Величко І.С. Проблема співвідношення індивідуальних особливостей та харчових звичок особистості / І.С. Величко, І.В. Сингаївська // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 427-429
https://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/materiali-konferentsij/868-materialy-mizhnarodnoi-konferentsii-derzhava-rehiony-pidpryiemnytstvo-informatsiini-suspilnopravovi-sotsialnoekonomichni-aspekty-rozvytku-2122-lystopada-2019-roku

  Махиня В.П. Причини неуспішності студентів та шляхи їх подолання / В.П. Махиня, І.В. Сингаївська // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 454-456
https://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/materiali-konferentsij/868-materialy-mizhnarodnoi-konferentsii-derzhava-rehiony-pidpryiemnytstvo-informatsiini-suspilnopravovi-sotsialnoekonomichni-aspekty-rozvytku-2122-lystopada-2019-roku

  Сингаївська І.В. Оцінка професійної успішності викладача закладу вищої освіти / І.В. Сингаївська // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 469-471
https://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/materiali-konferentsij/868-materialy-mizhnarodnoi-konferentsii-derzhava-rehiony-pidpryiemnytstvo-informatsiini-suspilnopravovi-sotsialnoekonomichni-aspekty-rozvytku-2122-lystopada-2019-roku

  Федорець С.Б. Вивчення сучасних вимог до професійних компетенцій державних службовців / С.Б. Федорець, І.В. Сингаївська // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 653-655
https://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/materiali-konferentsij/868-materialy-mizhnarodnoi-konferentsii-derzhava-rehiony-pidpryiemnytstvo-informatsiini-suspilnopravovi-sotsialnoekonomichni-aspekty-rozvytku-2122-lystopada-2019-roku

  Малкова Т.Н. Публичное выступление: структурно-функциональный анализ / И.В. Сингаевская, Т.Н. Малкова //Философия и социальные науки в современном мире : материалы междунар. науч. конф. к 30-летию фак. философии и соц. наук Белорус. гос. ун-та ( Минск, 26–27 сент. 2019 г.) / Белорус. гос. ун-т ; редкол.: В. Ф. Гигин (пред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2019. – С. 713-717.
http://elib.bsu.by/bitstream/123456789/230956/1/713-717.pdf

  Сингаївська І.В. Організаційно-психологічні чинники, що впливають на управлінську ефективність: уявлення працівників / І. В. Сингаївська, С. Б. Федорець // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2019. - № 35. - С. 148-157

  Synhaivska I. The influence of parental factors on manufacturing organization personnel?s career development / I. Synhaivska, N. Gura // Working for the greater good: Inspiring people, designing jobs and leading organizations for a more inclusive society”:19th EAWOP Congress (29th May - 1st June 2019). - Turin, ITALY, 2019. - P. 1560-1565
http://www.eawop.org/ckeditor_assets/attachments/1225/eawop-2019_complete-programme_preliminary.pdf?1571412002

  Soroka I. The research on peculiarities of emotional intelligence of indian students / I. Soroka, I. Synhaivska // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2019. - Вип. 36/37. - С. 100-103.
https://library.krok.edu.ua/media/library/category/zhurnali/pravnychyi-visnyk-universytetu-krok/pravnychyi-visnyk-universytetu-krok-n36-37.pdf

  Synhaivska I. The applications of interactive methods for the development of competencies in management psychology /Iryna Synhaivska, Maryna Kutas //Innovations in science: The challenges of our time :collective monograph. - Ontario, Canada: Accent Graphics Communications & Publishing, 2018.-P. 84-92
file:///C:/Users/library/Downloads/InnovationsinScienceTheChallengesofOurTime.pdf

  Сингаївська І.В. Професійно-особистісні важливі якості психолога / Боліла А.П., Сингаївська І.В. // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С. 492-494
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2018-11-15_materiali-%D1%81onference-krok.pdf

  Сингаївська І.В. Соціально-психологічна підтримка адаптації ветеранів АТО / Василик Г.В, Сингаївська І.В. // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С. 494-497
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2018-11-15_materiali-%D1%81onference-krok.pdf

  Сингаївська І.В. Принципи психосоматичної корекції / Коцюба В.А., Сингаївська І.В. //Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С. 516-519
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2018-11-15_materiali-%D1%81onference-krok.pdf

  Сингаївська І.В. Психологічні особливості людей з хронічними інфекційними хворобами / Лук'янюк Т.Г., Сингаївська І.В. //Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С. 528-530
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2018-11-15_materiali-%D1%81onference-krok.pdf

  Сингаївська І.В. Особливості емоційної сфери дітей дошкільного віку / Пилипон Н.І., Сингаївська І.В. // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С. 553-555
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2018-11-15_materiali-%D1%81onference-krok.pdf

  Сингаевская И.В. Психологические особенности мотивации персонала к успешной деятельности / И.В. Сингаевская //Предпринимательская деятельность в условиях инновационной экономики: сборник материалов XV Международной научно- практической конференции (Минск, 11 мая 2018) / под общей ред. В.Л. Цыбовского. - Минск: Ковчег, 2018. - С.173-175

  Сингаевская И.В. Представление о карьере в научном дискурсе постиндустриального общества / Ирина Сингаевская, Наталия Гура// Application of new technologies in Management ANTIM 2018:6-th International Conference (19-21, April 2018, Belgrade, Serbia).- Belgrade, 2018.-P.511-527
http://media.novi.antim.rs/2018/06/Antim-1.pdf

  Сингаївська І.В. Соціально-психологічний аналіз проблеми дезадаптації працівників на робочому місці / Смірнов А.Є., Сингаївська І.В. //Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С. 564-566.
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2018-11-15_materiali-%D1%81onference-krok.pdf

  Сингаївська І.В. Вивчення гендерних особливостей менеджменту в умовах державної служби / Федорець С.Б., Сингаївська І.В.// Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С. 570-572
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2018-11-15_materiali-%D1%81onference-krok.pdf

  Сингаївська І.В. Критичне мислення як фактор адекватного сприйняття впливів ЗМІ / Шабанова А.В., Сингаївська І.В. //Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С. 580-582
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2018-11-15_materiali-%D1%81onference-krok.pdf

  Сингаївська І.В. Особливості сприйняття жінки-бізнесмена в масовій свідомості / Яковенко О.І., Сингаївська І.В. // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С. 582-585
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2018-11-15_materiali-%D1%81onference-krok.pdf

  Сингаївська І.В. Умови досягнення професійної успішності викладача вищого навчального закладу //Організаційна та економічна психологія в Україні: сучасні проблеми та перспективи розвитку: тези доповідей ХІІІ Міжнародної наук.-практ. конф. з організаційної та економічної психології (12-13 квітня 2018 року, м. Київ) / наук. ред. С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки, М.С. Корольчука. - Київ, 2018. - С. 51-52.

  Сингаївська І.В. Особливості терапевтичної роботи з посттравматичними проблемами методом казкотерапії / І.В. Сингаївська, К.О. Даренська // Правничий вісник Університету "КРОК". - Вип. 30. - 2018. - С. 175-182
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/zhurnali/pravnychyi-visnyk-universytetu-krok/pravnychyi-visnyk-universytetu-krok-n30.pdf

  Пекна Г.Б. Психологічні особливості сприйняття театрального мистецтва /Пекна Г.Б., Сингаївська І.В. //Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С. 551-552
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2018-11-15_materiali-%D1%81onference-krok.pdf

  Сингаевская И.В. Теоретико-психологический анализ феномена ностальгии / И. В. Сингаевская, В. В. Серединская // Современные проблемы психологии:Межвузовский сборник научных статей с международным участием, 2018.- С. 236-250. - Режим доступу до ресурсу: www.elib.bsu.by

  Сингаевская И.В. Коучинг как инструмент управления персоналом организации // Условия и факторы развития предпринимательской инициативы: белорусский и зарубежный опыт : Сборник материалов XIV Международной научно-практической конференции ( Минск, 12 мая 2017) / под общей ред. В. Л. Цыбовского. – Минск : Ковчег, 2017. – С.16–19.

  Сингаевская И. Особенности развития коммуникативной компетентности менеджера в сфере туризма / И. Сингаевская // Law, Economy and Management in Modern Ambiance: 5th International Conference LEMiMA-2017 - Volume 2. - Belgrade, Serbiа: University Union-Nikola Tesla, Faculty of Strategic and Operational Management, 2017. - С.503-513.
http://skorobogatova.edu.kpi.ua/wp-content/uploads/2017/08/Lemima_VOL_2.pdf

  Сингаївська І.В. Використання клубного формату для профілактики професійного вигорання викладачів ВНЗ // Психологія національної безпеки: матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю (Львів, 25 квітня 2017 року).- Львів: СПОЛОМ, 2017. - С.154-155.

  Сингаївська І.В. Кандидатські та докторські дисертації, захищені в Україні за спеціальністю 19.00.10 - організаційна психологія; економічна психологія (2006-2017 р.р.): довідник / за ред. С. Д. Максименка, Л. М. Карамушки. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2017. - 146 с.

  Сингаївська І.В. Організація клубу викладачів вищих навчальних закладів з метою розвитку їх професійної успішності // Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології: збірник матеріалів ІІ-ї Всеукраїнської Інтернет-конференції (28 квітня 2017 р., м. Київ)/редкол.: В. В. Сидоренко, М. І. Скрипник, Я. Л. Швень. - К.: ЦІППО, 2017. - С.296-298.
http://umo.edu.ua/images/content/institutes/cipo/kafedra_fod/%D0%B7%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B2%20%D0%95-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%97%20%D0%9F%D1%

  Сингаївська І.В. Про необхідність розвитку психологічної компетентності персоналу вищого навчального закладу / І. В. Сингаївська // Наукові тренди сучасності: збірник матеріалів Науково-практичної конференції молодих учених (26 жовтня 2017 року, м. Київ). - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2017. - С. 353-354.
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2017-10-26_materiali-%D1%81onference-krok.pdf

  Сингаївська І.В. Психологічний аналіз феномену ностальгії / І. В. Сингаївська, В. В. Серединська // Правничий вісник Університету «КРОК». – 2017. – Вип. 27. – С. 118-126.
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/zhurnali/pravnychyi-visnyk-universytetu-krok/pravnychyi-visnyk-universytetu-krok-n27.pdf

  Сингаївська І.В. Узгодження особистісних та суспільних вимог до діяльності викладача з метою розвитку його професійної успішності // Психолого-педагогічний супровід фахової підготовки та підвищення кваліфікації особистості в умовах трансформації освіти: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 26 травня 2017 р.) – К.: ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2017. – С. 121–122. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://inpsy.naps.gov.ua/files/pdf/zb_1509980340.pdf#page=121
http://inpsy.naps.gov.ua/files/pdf/zb_1509980340.pdf#page=121

  Сингаївська І.В. Психологічний аналіз поняття менеджменту та стилів управління/ Сингаївська І.В., Федорець С.Б. // Правничий вісник Університету "КРОК". - Вип. 29. - 2017. - С. 197-205
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/zhurnali/pravnychyi-visnyk-universytetu-krok/pravnychyi-visnyk-universytetu-krok-n29.pdf

  Сингаївська І.В. Розвиток комунікативної компетентності фахівців з приватної детективної діяльності методом соціально-психологічного тренінгу / І. В. Сингаївська //Теоретико-правові засади становлення, розвитку та діяльності інституту приватних детективів: вітчизняна та зарубіжна практика : тези науково-практичної конференції (02 березня 2017 року) / Під заг. ред. А. Й. Француза. - К. : Університет економіки та права "КРОК", 2017. – С. 151-154.
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2017-03-02_tezy-mizhnarodnoyi-naukovo-praktychnoyi-%D1%81onference-krok.pdf

  Singaevska I. Zenski menadzment - opasnost ili sansa? / I. Singaevska, D. Radosavljevic, A. Panagopoulos // Application of new technologies in management ANTiM-2016: 5th International Conference.- Belgrade, Serbiа, University Union-Nikola Tesla, Education Council of Faculty of Business Studies and Law, 21.04.2016.- Volume 2 - р. 263-270.

  Сингаевская И.В. Изучение профессиональной направленности университетских преподавателей как фактора успешности их деятельности / И. В. Сингаевская, Д. Радославевич //Application of new technologies in management and economy ANTIM 2016 : 5th International Conference (21-23 April 2016, Belgrade): Proceedings. Volume 2 /Ed. Prof. dr Maja Andjelkovic.- Belgrade, Serbia, 2016.-P.-367-374
http://media.novi.antim.rs/2017/11/ANTIM_2016_Vol2.pdf

  Сингаевская И.В. Позитивная корпоративная культура как фактор мотивации персонала / И. В. Сингаевская // Предпринимательство в Беларуси: опыт становления и перспективы развития: Материалы ХIII Междунар. научн.-практ. конф. (7 апреля 2016 года, г. Минск).- Минск: Ковчег,2016 - С. 83-88.

  Сингаївська І.В. Використання інтерактивних методів навчання для розвитку комунікативної компетентності майбутніх працівників готельно-ресторанного бізнесу /І.В. Сингаївська //Правничий вісник Університету "КРОК". - 2016. - Вип. 25. - С. 159-164.
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/zhurnali/pravnychyi-visnyk-universytetu-krok/pravnychyi-visnyk-universytetu-krok-n25.pdf

  Сингаївська І.В. Методи юнгіанського аналізу в розв'язанні внутрішнього конфлікту особистості (на прикладі роботи з пошуком сенсу життя) / І. В. Сингаївська, В. В. Ткач, Р. М. Ткач //Правничий вісник Університету "КРОК" .-2016. - Вип. 24. - C. 229-234.
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/zhurnali/pravnychyi-visnyk-universytetu-krok/pravnychyi-visnyk-universytetu-krok-n24.pdf

  Сингаївська І.В. Сучасний викладач вищого навчального закладу: очікування суспільства / І. В. Сингаївська // УУкраїнські перспективи у світовому розвитку: матеріали Науково-практичної конференції (Київ, 4 листопада 2016 року).- К. : Університет економіки та права "КРОК", 2016.-С.364-366
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2016-11-04_materiali-%D1%81onference-krok.pdf

  Кутас М. С. Особливості формування професійної компетентності майбутніх фахівців з управління проектами / М. С. Кутас, І. В. Сингаївська // Розвиток інформаційного суспільства: в 10-ти т.-Т.9: Правові та соціально-психологічні виміри новітнього інформаційного суспільства: колективна монографія /С. Г. Гордієнко [та ін.]; за наук. ред.В. К. Гіжевського, С. Л. Маркова. - К. : Університет економіки та права "КРОК", 2015.- С. 335-343.
http://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/monografiji/515-pravovi-ta-sotsialnopsykholohichni-vymiry-novitnoho-informatsiinoho-suspilstva

  Сорока И. Практические рекомендации для профилактики конфликтов в организации / И. Сорока, И. Сингаевская // Law, Economy and Management in Modern Ambiance: 4th International Conference (17-19 April 2015, LEMiMA, Belgrade, Serbia) - Belgrade, Serbiа: University Union-Nikola Tesla, Faculty of Strategic and Operational Management, 2015. - С. 203-209.
http://skorobogatova.edu.kpi.ua/wp-content/uploads/2017/09/Lemima_2015_Vol_3.pdf

  Сингаївська І.В. Проблема оцінки професійної успішності викладача вищого навчального закладу / І. В. Сингаївська // Психологічні перспективи.- 2015.- №26.-С.264-674
https://psychoprospects.eenu.edu.ua/index.php/psychoprospects/article/view/90

  Сингаївська І.В. Аналіз рольових статусів викладача вищого навчального закладу / І. В. Сингаївська // Еволюція наукової думки в контексті європейського вибору України: матеріали Науково-практичної конференції молодих учених (м. Київ,21.10.2015).-К.: Університет економіки та права «КРОК", 2015.-С.237-238
http://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/materiali-konferentsij/273-analiz-rolovykh-statusiv-vykladacha-vyshchoho-navchalnoho-zakladu

  Сингаївська І.В. Особистісні якості викладача як одна з передумов професійної успішності / І. В. Сингаївська // Організаційна психологія. Економічна психологія .- 2015. - № 2.-С.86-93.
http://orgpsy-journal.in.ua/files/pdf/zhurnal_2_1429015677.pdf

  Сингаївська І.В. Особистість викладача як системоутворюючий фактор його професійної успішності / І. В. Сингаївська // Права людини — сучасні тенденції в контексті розвитку держави, права та економіки: матеріали Міжнародної конференції (м. Київ, 04.12.2015 ).- К.: Університет економіки та права «КРОК», 2015

  Сингаївська І.В. Практичні рекомендації щодо профілактики конфліктів у колективі організації / І. В. Сингаївська, І. А. Сорока // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Григорія Сковороди».- 2015.- №35,Т.3.-С.193-199

  Сингаївська І.В. Психологічні аспекти досягнення професійної успішності у викладацькій діяльності / І. В. Сингаївська //Актуальні проблеми наукового й освітнього простору в умовах поглиблення євроінтеграційних процесів : збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (м. Мукачево, 14.05.2015). Т.2.- Мукачево: Карпатська вежа, 2015.-С.166-168
http://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/materiali-konferentsij/143-psykholohichni-aspekty-dosiahnennia-profesiinoi-uspishnosti-u-vykladatskii-diialnosti

  Сингаївська І.В. Психологічні особливості узгодження особистісних і суспільних вимог до професійної успішності викладача / І. В. Сингаївська //Проблеми сучасної психології.- 2015.- №30. - С.574-578
http://problemps.kpnu.edu.ua/

  Сингаївська І.В. Психологічні чинники професійної успішності викладача вищого навчального закладу / І. В. Сингаївська //Актуальні проблеми розвитку організаційної та економічної психології в Україні : тези ІІ Всеукраїнського конгресу з організаційної та економічної психології (28–30 травня 2015 року, м. Кам’янець-Подільський) / за наук. ред. С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – К. - Кам’янець-Подільський, 2015
http://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/materiali-konferentsij/145-psykholohichni-chynnyky-profesiinoi-uspishnosti-vykladacha-vyshchoho-navchalnoho-zakladu

  Сингаївська І.В. Аналіз особистісних особливостей викладача як чинника його професійної успішності / І. В. Сингаївська // Правничий вісник Університету «КРОК».- 2015.- Вип. 21. - С. 150-157
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/zhurnali/pravnychyi-visnyk-universytetu-krok/pravnychyi-visnyk-universytetu-krok-n21.pdf

  Syngaivska I. Corporate culture as a mean of motivational work with personnel/Iryna Syngaivska // Knowledge: International Journal Scientific and applicative papers.-2014.- Vol. 1, 2. - С. 168-172.

  Syngaivska I. Creative imitation-risk or opportunity / M. Radosavljevic, I. Syngaivska, K. Schopf // International Journal of Economics and Law. – Vol. 4, No. 10 (2014) – P. 103–108.
http://media3.novi.economicsandlaw.org/2017/07/Vol10/Radosavljevic,%20Syngaivska-10-IJEAL.pdf

  Сингаевская И.В. Особенности психологического образования бизнес-менеджеров //Интеграция экономической науки и практики как механизм эффективного развития современного общества: материалы IV международной научно-практической конференции (21-22 ноября 2013). - Кишинев: Слав.ун-т, 2014. - С.
http://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/materiali-konferentsij/148-osobennosti-psikhologicheskogo-obrazovaniya-biznes-menedzherov

  Сингаевская И.В. Психологические особенности развития профессионализма преподавателей высшего учебного заведения/ Perspectiva academica.-2014.- Vol. V. - С. 3-8.

  Сингаевская Ирина. Коучинг как техника работы с персоналом в организации/Application of new technologies in management ANTiM-2014//4 International Conference. - Volume 1. - Belgrade: Education Council of Faculty of Business Studies and Law, 2014. - с. 98-105.

  Сингаївська І.В. Аналіз теоретико-методологічних підходів до вивчення проблеми професійної успішності особистості / І.В. Сингаївська // Актуальні проблеми психології: Т.1 Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія. - 2014. - Вип. 41. - С. 168-176.
http://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/statti/152-analiz-teoretyko-metodolohichnykh-pidkhodiv-do-vyvchennia-problemy-profesiinoi-uspishnosti-osobystosti

  Сингаївська І.В. Аналіз досліджень зарубіжних психологів з проблеми професійної успішності // Актуальні проблеми сучасної наукової думки: матеріали Науково-практичної конференції молодих учених (Київ, 14 листопада 2014 року).- К.: Університет економіки та права "КРОК", 2014. - С. 354-355.
http://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/materiali-konferentsij/146-analiz-doslidzhen-zarubizhnykh-psykholohiv-z-problemy-profesiinoi-uspishnosti

  Сингаївська І.В. Теоретичний аналіз проблеми професійної успішності викладача вищого навчального закладу (частина 1) / І.В.Сингаївська // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2014. - Вип. 19. - С.137-143.
http://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/statti/149-teoretychnyi-analiz-problemy-profesiinoi-uspishnosti-vykladacha-vyshchoho-navchalnoho-zakladu-chastyna-1

  Сингаївська І.В. Теоретичний аналіз проблеми професійної успішності викладача вищого навчального закладу (частина 2) / І.В.Сингаївська // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2014. - Вип. 20. - С. 217-224.
http://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/statti/150-teoretychnyi-analiz-problemy-profesiinoi-uspishnosti-vykladacha-vyshchoho-navchalnoho-zakladu-chastyna-2

  Сингаевская И. В. Особенности организации обучения персонала высшего учебного заведения/ И.В. Сингаэвская // Perspectiva academica, Vol. IV, Chisinau: Perspectiva, 2013. - с. 97-102.

  Сингаевская И. В. Особенности формирования позитивной корпоративной культуры высшего учебного заведения / И. В. Сингаевская // Славянские чтения. Материалы научно-теоретической конференции. - Кишинев: Valinex. - 2013. - С. 455-466.
http://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/statti/153-osobennosti-formirovaniya-pozitivnoj-korporativnoj-kultury-vysshego-uchebnogo-zavedeniya

  Сингаевская И. В. Проявление перфекционизма в разных возрастных периодах развития личности как фактор качества выполнения деятельности / И. В. Сингаевская, Л. А. Данилевич // Материалы международной научно-практической конференции "Проблемы и перспективы развития экономики в ХХI веке". -Кишинев: Слав.ун-т, 2013. - С. 283-294.

  Сингаевская И. В. Управление развитием психологической компетентности преподавателей высшего учебного заведения/Law, economy and management in modern ambiance LEMiMA-2013 //3 International Conference. - Volume 3. - Belgrade: Сentar za edukaciju rukovodecin kadrova i konsalting (CERK), 2013. - с. 1005-1012.

  Syngaivska I. Social and psychological factors of comprehensive educational institution headmaster professionalism development / I. Syngaivska, A. Shuldyk // International Journal of Economics and Law. - 2013. - Vol.3, № 9. - P. 109-118
http://media3.novi.economicsandlaw.org/2017/07/Vol09/Syngaivska-09-IJEAL.pdf

  Сингаївська І.В. Навчання персоналу як складова корпоративної культури вищого навчального закладу / Психолого-педагогічні умови розвитку освітнього простору держави: тези доповідей та повідомлень учасників Міжнародної науково-практичної конференції (22 листопада 2013 р.). - Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2013. - С. 494-497

  Сингаївська І.В. Умови, що забезпечують формування організаційної культури вищого навчального закладу / Психологічні особливості розвитку організаційної культури в системі державної служби, освіти, промисловості та бізнесу: Тези IX Міжнародної конференції з організаційної та економічної психології (30-31 травня 2013 року, м. Київ) / за наук. ред. С. Д. Максименка, Л. М. Карамушки. - К.-Алчевськ: ДонДТУ, 2013. - С. 122-123.
http://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/materiali-konferentsij/147-umovy-shcho-zabezpechuiut-formuvannia-orhanizatsiinoi-kultury-vyshchoho-navchalnoho-zakladu

  Науково-методичні засади формування психологічної компетентності керівників освітніх організацій у системі післядипломної педагогічної освіти: наук.-метод. посібник/О.І. Бондарчук, Л.М. Карамушка, І.В. Сингаївська та ін.; за наук. ред. О. І. Бондарчук - К.: Педагогічна думка, 2012. - 144 с.
http://lib.iitta.gov.ua/6997/1/Бондарчук_Карамушка_Брюховецька_т_д.pdf

  Сингаевская И.В. Корпоративная культура как инновационный инструмент работы с персоналом/ Ирина Сингаевская // Application of New Technologies in Management: 3rd International Conference ANTiM 2012 (19 - 21 April 2012, Belgrade, Serbia) - Belgrade: Сentar za edukaciju rukovodecin kadrova i konsalting (CERK), 2012. - с. 441- 446.
http://www.antim.rs/Fajlovi/ANTiM-2012-Vol.1.pdf

  Сингаевская И.В. Сущностная характеристика профессионально важных качеств руководителя проектов / И. В. Сингаевская, М. С. Кутас // Perspectiva academicа / Кишинеу, Ун-т "Perspectiva-INT" .-2012.- т.2. С.159-164.

  Формування психологічної компетентності керівників освітніх організацій в умовах післядипломної педагогічної освіти: наук.-метод. посіб./О.І. Бондарчук, Л.М. Карамушка, О.В. Брюховецька, І.В. Сингаївська та ін.; за наук. ред. О. І. Бондарчук. - К.: Наук. світ, 2012. - 190 с.

  Сингаевская И. Психологические особенности профессиональной направленности преподавателей учебных заведений/ B. Сингаевская, Ж. Севастьянова // Perspectiva academica, Vol. III, Chisinau: Perspectiva, 2012. - С. 149-154.

  Сингаевская И. Психологический анализ профессионально важных качеств руководителя проектов / И. Сингаевская, М. Кутас. // Perspectiva academica, Vol. III, Chisinau: Perspectiva , 2012. - С. 155-159.

  Сингаївська І.В. Корпоративна культура вищого навчального закладу як засіб удосконалення його діяльності // Актуальні питання психологічного забезпечення навчально-виховного процесу у вищих навчальних закладах: матеріали міжвуз. наук.-практ. конф. (Київ, 25 трав. 2012 р.). - К.: Нац. акад. внутр. справ, 2012. - С.195-197.

  Сингаївська І.В. Особливості підготовки магістрів за спеціалізацією "Бізнес-психологія" магістратури "Бізнес-адміністрування" в Університеті "КРОК" / І.В.Сингаївська // Правничий вісник Університету "КРОК". -2012. - Вип.14. - С.120-123.
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/zhurnali/pravnychyi-visnyk-universytetu-krok/pravnychyi-visnyk-universytetu-krok-n14.pdf

  Сингаївська І.В. Сучасні прояви віктимності жінок: окремі питання віктимологічної профілактики / І. В. Сингаївська // Форум права. - 2011. - № 2. - С. 834-838.
http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index

  Сингаївськи І.В. Сутнісна характеристика професійно важливих якостей керівника проектів / І.В. Сингаївськи, М.С. Кутис // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2011. - Вип. 7. - С. 97-101.
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pvuk_2011_7_19

  Сингаївська І.В. Інтерактивні методи як засіб психологічної адаптації персоналу в умовах злиття організацій / І.В. Сингаївська // Актуальні проблеми розвитку організаційної та економічної психології в Україні: І Всеукраїнський конгрес (м. Кам'янець-Подільський, 29 червня по 2 липня 2011 р.). - Кам'янець-Подільський: Кам'янець-Подільський національний університет ім. Івана Огієнка, 2011.
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Onkp_2011_18_43

  Сингаївська І.В. Форми та методи вдосконалення психологічної компе-тентності керівників освітніх організацій / І.В. Сингаївська // Вісник післядипломної освіти. - 2011. - Вип. 5. - С. 323-330.
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vpo_2011_5_42

  Сингаївська І.В. Застосування методу коучингу в удосконаленні психологічної компетентності керівників навчальних закладів / І.В. Сингаївська, А.О. Капацина // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2010. - №5 Т.2. - С. 99-105

  Сингаївська І.В. Щодо визначення безпосереднього об'єкта виготовлення та інших незаконних дій з підробленою валютою, державними цінними паперами, державними білетами лотереї / І.В. Сингаївська // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. - 2010. - Вип. 3. - С. 80-86.
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlduvs_2010_3_11

  Гончарук П.А. Загальна психологія: Пропедевтика (модульний курс): навчальний посібник/ П.А. Гончарук, І.В. Сингаївська. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2009. - 220 с

  Сингаївська І.В. Особливості регуляції моральної поведінки в молодшому шкільному віці / І.В. Сингаївська // Соціальна психологія. - 2009. - №2(34). - С. 172-177

  Сингаївська І.В. Психологічні засади корпоративної культури як засобу роботи з персоналом // Вчені записки Університету "КРОК". - 2009. - №20 Т. 2. - С. 66-72

  Сингаївська І.В. Психологічні засади професійної самосвідомості керівників професійно-технічних навчальних закладів як чинник їхнього фахового зростання / І.В. Сингаївська, Я.Л. Катюк // Вчені записки Університету "КРОК". - 2009. - №20 Т. 2. - С.73-80

  Сингаївська І.В. Особливості використання інтерактивних методів у процесі вдосконалення психологічної компетентності керівників освітніх організацій / І.В. Сингаївська // Вісник післядипломної освіти. - 2009. - №13 Т. 2. - С. 304-308

  Сингаївська І.В. Психологічне навчання керівників освітніх організацій за допомогою інтерактивних методів / І.В. Сингаївська // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2009. - № 4. - С. 208-212

  Сингаївська І.В. Зростання психологічної компетентності керівника освітньої організації у процесі підвищення кваліфікації // Актуальні проблеми психології: Т. 1 Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія. - 2009. - №24. Т. 1. - С. 87-91

  Сингаївська І.В. Психологічна підготовка керівників ПТНЗ до розвитку їхньої професійної самосвідомості / І.В. Сингаївська, Я.Л. Катюк // Вісник післядипломної освіти. - 2008. - №7. - С. 194-202

  Сингаївська І.В. Змістовний аналіз якісних змін професійної самосвідомості керівників професійно-технічних закладів у процесі підвищення кваліфікації / І.В. Сингаївська, Я.Л. Катюк // Актуальні проблеми психології. Т. 1 Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія. - 2008. - №20. - С. 111-114

  Сингаївська І.В. Психологічні резерви вдосконалення управлінської діяльності в освіті (до розвитку ідей Н.Ч. Коломінського) / І.В. Сингаївська // Коломінські читання: матеріали 1 міжнародних наукового форуму ( 28 березня 2007 р. м. Київ) / ред. М.В. Головатий. - Київ: МАУП, 2007. - С. 113-117

  Сингаївська І.В. Стимулювання особистісного розвитку керівників освітніх організацій / І.В. Сингаївська // Соціальна психологія. - 2007. - № 3. - С. 124-129

  Сингаевская И.В. Корпоративная культура - эффективное средство мотивации сотрудников / И.В. Сингаевская // Психология и социология в бизнесе: актуальные проблемы современности. Материалы Первого Международного Конгресса, 16-17 декабря 2005 года, Лицей БГУ, Минск. - Минск, 2005. - С. 16-17

  Сингаївська І.В. Сучасний погляд "на обман, що розтягнувся на віки" / І. В. Сингаївська // Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Вип. 27. - С. 38-43
http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhnuvs_2004_27_9.

  Сингаївська І.В. Стимулювання особистісного зростання студентів за допомогою методів активного психологічного навчання / І.В. Сингаївська // Конструктивна психологія і професіоналізація особистості: Матеріали міжрегіонального наукового семінару (Луцьк, 21 - 23 лютого 2002 року). - Луцьк: ред. -вид. відд. "Вежа" Волин. держ. ун-ту, 2002. - С. 187-191

  Сингаевская И.В. Тренинг личностного роста - метод решения психологических проьоем и совершенствания личности / И.В. Сингаевска // Социально-психологическая реабилитация населения,пострадавшего от экологических и техногенных катастроф : Материалы VIII Междунар.конф. (г. Минск, 7 - 8 июня 2001 г.). - Минск: / Нац.ин-т образования Респ.Беларусь,Междунар. - 2001

  Сингаївська І. Соціально-психологічний тренінг особистісного зростання як метод розвитку життєвої компетентності особистості / І. Сигнаївська // Кроки до компетентності та інтеграції в суспільство: науково-методичний збірник / Ред. кол. Н. Софій, І. Єрмаков та ін.; Всеукраїнський фонд "Крок за кроком". - К.: Контекст, 2000. - С. 122-126

  Сингаївська І.В. Розвиток психологічної компетентності керівника вищого навчального закладу / І.В. Сингаївська // Розбудова менеджмент-освіти в Україні: Збірник праць 2-ї щорічної національної конференції. - Київ, 2000. - С. 97-100

  Сингаївська І.В. Психологічний тренінг особистісного зростання як метод формування соціальної активності особистості / І.В. Сингаївська // Філософія, соціологія, психологія. - 2000. - №5 Т. 2. - С. 178-183

  Сингаевская И.В. Интернациональность как средство борьбы личности с конфликтами и стрессами / И.В. Сингаевская // Наука і освіта. - 2000. - №. - С. 201-202

  Менеджмент внешнеэкономической деятельности: учебное пособие/ А.А. Кириченко, С.М. Лаптев, И.В. Сингаевская [и др.]; под ред. проф. Кириченко А.А. - К.: Литера, 1998. - 464 с

  Сингаївська І.В. Уміння діагностувати поведінку школярів як компонент професійної майстерності майбутнього вчителя/ І.В. Сингаївська //Соціально-психологічні проблеми професійної підготовки майбутнього вчителя: Міжвуз. наук.-практ. конф.-Київ, 1992.-С.380-381

  Сингаевская И.В. Особенности прогнозирования младшими школьниками нравственного поведения/И.В. Сингаевская //Актуальні проблеми психології: традиції і сучасність: Міжнародні наукові Костюківські читання.-Київ: НДІ психології ім. Г.С.Костюка, 1992.-С.266-267

  Сингаевская И.В. К проблеме развития нравственности младших школьников /И.В. Сингаевская //Актуальные проблемы психологической службы: теория и практика:Международная конференция.- Одесса, 1992.-Том 2.-С.209-210

  Сингаевская И.В. К проблеме критериев инвариантности в нравственном поведении младших школьников /И.В. Сингаевская //Теоретические вопросы нравственного и эстетического воспитания.-1992.-С.165-168

  Батраченко І.Г. Учитель прогнозує моральну поведінку школярів/І.Г. Батраченко, І.В. Сингаївська //Початкова школа-1990.-№ 6.-С.45-46

  Батраченко І.Г. Прогнозування в моральному вихованні школярів/І.Г. Батраченко, І.В. Сингаївська //Проблеми навчання і виховання в умовах становлення єдиної системи безперервного навчання: матеріали конференції.-Умань: УДПІ ім. П.Г.Тичини, 1990.-С.5-6


Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

RSS
 
 

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

LinkedIn
 
Facebook
 
Instagram
 
Twitter
 
Flickr
 
Telegram
 
YouTube
 
TikTok
 
 
Ви тут: Вища освіта » Про КРОК » Співробітники » Сингаївська Ірина Валентинівна