Бердинських Святослав Олександрович — Університет «КРОК»
Інша інформація:
Бердинських Святослав Олександрович

кабінет 234-4

(+38 044) 455-57-13, вн. 250

Сфера наукових інтересів

  • проєктна графіка / комп'ютерна графіка / технічна естетика / теорія композиції та формоутворення

Викладає

  • проєктна графіка / комп'ютерне проектування / 3d-моделювання
 
 

Бердинських Святослав Олександрович

  • кандидат технічних наук (2016 р.)

Освіта

  • Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури / Спеціальність «Архітектура будівель і споруд» / Архітектор, художник, дослідник, викладач (2008 р).

Професійна кар'єра

  • з 2016 р. – учений секретар відділення образотворчого мистецтва Національної академії мистецтв України
  • з 2011 р. – викладач, доцент кафедри графічного дизайну Київського державного інституту декоративно-прикладного мистецтва і дизайну ім. М. Бойчука (нині КДАДПМіД ім. М. Бойчука)
  • з 2008 р. – аспірантура Київського національного університету будівництва і архітектури (кафедра архітектурних конструкцій)

Професійна діяльність

  • Член Всеукраїнської творчої спiлки «СПIЛКА ДИЗАЙНЕРІВ України» (скорочена назва ВТС СДУ), що є правонаступником Української республіканської організації Спiлки дизайнерів СРСР (заснована СД УССР 28 листопада 1987 р.); Членський білет №1432 від 07.10.2010
 
 

Публікації

  Об'єктивні та емоційні властивості сучасної візуалізації в дизайн-проектуванні / С. О. Бердинських, М. І. Яковлєв, О. В. Колосніченко, К. Л. Пашкевич// Art and design. - 2023. - № 1(21). - С. 83-95. - DOI DOI:10.30857/2617- 0272.2023.1.8

  Бердинських С.О. Критичний аналіз напрямків досліджень дизайну середовища в умовах війни / С. О. Бердинських // Дизайн і мистецтво України у часи національного спротиву: тези доповідей Всеукраїнської наукової конференції (15 березня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023. - https://conf.krok.edu.ua/Design/Design-2023/paper/view/1559

  Бердинських С.О. Вплив комп'ютерних технологій на розвиток проектної культури в дизайні / С. О. Бердинських // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІV Міжнародної конференції (7 грудня 2022 р., м. Київ). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1338

  Бердинських С.О. Традиційні на новітні методи формування просторових уявлень в процесі навчання / С. О. Бердинських // Проблеми методології сучасного мистецтвознавства та культурології: зб. тез доповідей ІV Міжнародної наук. конф., Київ (16–17 листопада 2022 р.). - К.: ІПСМ НАМ України, 2022. - С. 40–42. https://www.mari.kiev.ua/sites/default/files/conf_docs/tesy/2022-12/Methodology_Tesy_16-17_11_2022.pd

  Бердинських С.О. Формування просторових уявлень як мета дисципліни 3d- моделювання / С. О. Бердинських // Синтез мистецтв у сучасних соціокультурних процесах: зб. тез III щорічної міжнар. наук. конф. ( 22 листопада 2022 р.)/НАМ України, НСАУ, Politechnika Warszawska, INTBAU. - Київ, 2022. - С. 20–23. https://academyart.org.ua/science/archive-of-scientific-events

  Бердинських С.О. Синтез новітніх та сучасних образів в дизайні інтер’єру / С. О. Бердинських // Суб'єкт. Пам'ять. Діалог: Зб. наук. ст. та тез наук. повід. за матеріалами наук. круглих столів: «Культурна дипломатія в умовах воєнних конфліктів: досвід ХХІ століття» (31.05.2022) «Охорона культурної спадщини в умовах глобальних загроз сучасності: теоретичні та практичні аспекти»( 20.06.2022) та Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Суб’єкт у символічному полі пам’яті та в маніпулятивних мистецьких практиках»( 29.06.2022р.). – К.: ІК НАМ України, 2022. – С. 227–230.

  Бердинських С.О. Геометричні аспекти проектної графіки в художньому формоутворенні / С. О. Бердинських // Проблеми методології сучасного мистецтвознавства та культурології: зб. тез доповідей ІІІ Міжнародної наук. конф., Київ (16–17 листопада 2021 р.).-К.: ІПСМ НАМ України, 2021. - С. 33–35. https://www.mari.kiev.ua/sites/default/files/conf_docs/tesy/2021-12/Methodology_Tesy_16-17_11_2021.pdf

  Бердинських С.О. Вплив якості цифрової моделі 3D-простору на процес художнього формоутворення середовища / С. О. Бердинських // Людина. Діалог. Ціфрова культура: Зб. наук. ст. та тез наук. повід. за матеріалами наук. круглих столів: "Культурна антропологія: предмет і основні проблеми" (20.05.2021 р.), "Діалог культур у полікультурному просторі сучасності ( 27.05.2021 р.) та Всеукраїнської наук.-практ. конф. "людина в цифровому світі. Ефекти смерті, театру, “завіси”, реального як феномени сучасного мистецтва” (04.06.2021 р.).- К.: ІК НАМ України, 2021. - С. 227–229. https://www.mari.kiev.ua/sites/default/files/conf_docs/tesy/2021-12/Kruglij_stil_2021.pdf

  Бердинських С.О. Етапи формування проектної культури / С. О. Бердинських // Проблеми методології сучасного мистецтвознавства та культурології: зб. тез доповідей ІІ Міжнародної конф. (Київ, 11-12 листопада 2020 р.).- К.: ІПСМ НАМ України, 2020. - С. 23-25.

  Бердинських С.О. Виховний аспект рисунка на початкових стадіях дизайн-освіти / С. О. Бердинських // Тенденції розвитку початкової мистецької освіти в Україні: зб. тез доповідей Всеукраїнської наук.-практ. конф. - К., 2020. - С. 8-9.

  Бердинських С.О. Вплив сучасних технологій на формування проектної культури архітектора / С. О. Бердинських // Культура. Мистецтво. Освіта. Актуальний полілог : зб. тез доповідей Всеукраїнської наук.-практ. конф. (Київ, 1 листопада 2020 р.). - К.: ІК НАМ України, 2020. - С. 16-18.

  Бердинських С.О. Синтез традиційних та новітніх засобів книжкової графіки / С. О. Бердинських // Художник і книга: зб. тез доповідей наук.-практ. конф.(Київ, 07 травня 2019 р.). - К., 2019. - С. 5-6.- file:///C:/Users/library/Downloads/Conf_CHUD_KN_2019_T-1.pdf

  Бердинських С.О. Бінокулярність та анімація як засоби моделювання просторових властивостей проектованих об'єктів / С.О. Бердинських // Вчені записки таврійського національного університету. Серія: Технічні науки. - 2018. - Том 29(68). №1. Частина 1. - С. 1-6.

  Бердинських С.О. Особливості розвитку проектної графіки на початку ХХ ст. / С. О. Бердинських // Мистецтво України першої половини ХХ ст. у світовому контексті: зб. тез доповідей міжнародної наук. конф. (Київ, 11 квітня 2018 р.). - К., 2018. - С. 11.

  Бердинських С.О. Роль традиційних засобів проектної графіки у сучасному формотворенні / С. О. Бердинських // Nonтрадиція: від Малевича до сьогодення: зб. тез доповідей Міжнародної наук. конф. (Київ, 16 жовтня 2018 р.). - К., 2018. - С. 15.

  Бердинських С.О. Феномен наїв-арту в образотворчому мистецтві / С. О. Бердинських //Наївне мистецтво і малярство України: зб. тез доповідей всеукраїнської наук. практ. конф. (Київ, 26 грудня 2018 р.). - К., 2018. - С. 7-8.

  Бердинських С.О. Виразно-змістовні якості формалізованих елементів і форм проектної графіки / С. О. Бердинських // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв: зб. наук. пр.- 2017.- №2(Мистецтвознавство). - С. 4-12.

  Бердинських С.О. Комбінаторика і деформація об'єкта рисованої графіки (на прикладі "живої" лінії) / С. О. Бердинських // Українська академія мистецтва: дослідницькі та науково-методичні праці. - 2017. - № 26.- С. 183-193.

  Бердинських С.О. Тривимірне моделювання як інструмент проектної графіки [Текст] / С. О. Бердинських // Вісник Закарпатської академії мистецтв: Збірник наукових праць.- 2017. - Випуск 9.- С. 102-105.

  Бердинських С.О. Проблеми формування проектної культури в сучасній дизайн-освіті / С. О. Бердинських // Культура - текст - особистість: українські перспективи: зб. тез доповідей Всеукраїнської наук.-теор. конф.(Київ, 1-2 червня 2017 р.). - К.: ІК НАМ України, 2017. - С. 30-33.

  Berdynskykh S. To the question of the choice of the effective tools of graphical visualization In the design tasks / Sviatoslav Berdynskykh // Theory and practiсe of design. Technical aesthetics: Collection of scientific papers.- 2017. - Issue 11. - P. 3-17.

  Бердинських С.О. Визначення пріоритетних принципів створення графічних моделей дизайн-об'єктів / С. О. Бердинських // Теорія та практика дизайну. Технічна естетика: Збірник наукових праць.- 2016. - Вип. 10. - С. 3-13.

  Бердинських С.О. Поєднання "класичних" графічних технік з цифровими технологіями в проектній графіці / С. О. Бердинських // Сучасні проблеми архітектури та містобудування: Наук.-техн. Збірник / Відпов. Ред. М. М. Дьомін. - К. : КНУБА, 2016. - Вип. 43, у 2 частинах. Частина 1. - С. 59-66.

  Бердинських С.О. Комбінаторні операції з графічними образами в сучасному формотворчому процесі / С. О. Бердинських, М. І. Яковлєв // Українська академія мистецтва: дослідницькі та науково-методичні праці. - 2016.- Вип.25.- С. 132-141.

  Бердинських С.О. Роль традиційних засобів проектної графіки в сучасному формотворчому процесі / С. О. Бердинських // Дискурсивний вимір сучасного мистецтва: діалог культур: зб. тез доповідей наук.-теорет. конф. з міжнар. участю (Київ, 30 листопада 2016 р.). - К.: ІК НАМ України, 2016. - С. 18-20.

  Бердинських С.О. Композиція графічної площини як засіб моделювання властивостей зображених об'єктів проектування / С. О. Бердинських // Inzynieria i technologia. Nauka wczoraj, dzis, jutro:Zbior raportow naukowych (30.05.2015 - 31.05.2015). - Warszawa: Sp. z o.o. "Diamont trading tour", 2015. - C. 5-10.

  Бердинських С.О. Композиція графічного простору в репрезентативних завданнях проектування / С. О. Бердинських // Сучасні проблеми геометричного моделювання: збірник праць XVII Міжнародної науково-практичної конференції (02-05 червня 2015 р.) - Мелітополь: Вид-во МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2015. - С. 14-22.

  Бердинських С.О. Функціональні, композиційні та виховні аспекти проектної графіки в навчальному процесі / С. О. Бердинських // Діалог культур - основа формування культури суспільства сталого розвитку: Тези доповідей міжнародної науково-теоретичної конференції. - К., 2015. - С. 5-6.

  Бердинських С.О. Виразно-змістовні якості формалізованих елементів і форм проектної графіки / С. О. Бердинських // Концепція сучасної мистецько-дизайнерської освіти України в умовах євроінтеграції: Збірник матеріалів Міжнародної науково-методичної конференції професорсько-викладацького складу і молодих учених в рамках VIII Міжнародного форуму "Дизайн-освіта 2015"(м. Харків, 15-16 жовтня 2015 року)/ За загал. ред. Даниленка В. Я. - Харків: ХДАДМ, 2015. - С. 7-11.

  Бердинських С.О. Сучасні аспекти використання цифрових технологій двовимірної графіки в художньому формоутворенні / С. О. Бердинських // Становлення образотворчого мистецтва в сучасному соціокультурному просторі: Тези доповідей V всеукраїнської науково-практичної конференції. - Луганськ, 2014. - С. 5-6.

  Бердинських С.О. Проектна культура у сучасних дизайн-процесах / С. О. Бердинських // Тези доповідей науково-практичної конференції студентів та молодих дослідників КДІДПМД ім. М. Бойчука. - К., 2014. - С. 6.

  Бердинських С.О. Ескізування в творчо-пошуковому процесі художнього формоутворення / С. О. Бердинських // Технічна естетика і дизайн. - 2013. - Вип. 12. - С. 18-26.

  Бердинських С.О. Рисунок як складова частина процесу художнього формоутворення / С. О. Бердинських // Прикладна геометрія та інженерна графіка. - 2013. - Вип. 91. - С. 21-27.

  Бердинських С.О. Універсальність креслення в системі традиційної проектної графіки / С. О. Бердинських // Технічна естетика і дизайн. - 2013. - Вип. 12. - С. 27-35.

  Бердинських С.О. Роль нарисної геометрії в процесах художнього формоутворення / С. О. Бердинських // Дизайн, архітектура, образотворче мистецтво. - 2013. - Вип. 10. - С. 41-45.

  Бердинских С.А. Преимущества применения комбинированных способов создания изображений в проектной графике / С. А. Бердинских // Материалы XV Международной научно-практической конференции, посвященной проблемам общественных и гуманитарных наук (г. Москва, 13.12.2013). - М. : Центр Гуманитарных исследований "Социум", 2013. - С. 76-79.

  Бердинських С.О. Сітка як інструмент художнього формоутворення / С. О. Бердинських // Бойчуківські читання: Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції . - К., 2013. - С. 7.

  Бердинських С.О. До питання порівняльного аналізу змісту програм наукових спеціальностей "Технічна естетика" (05.01.03) і "Дизайн" (17.00.07)/ С. О. Бердинських // Технічна естетика і дизайн. - 2012. - Вип. 11. - С. 14-18.

  Бердинських С.О. Сценарії творчого пошуку художньої форми в задачах проектування з використанням ескізу / С. О. Бердинських // Технічна естетика і дизайн. - 2011. - Вип. 8. - С. 33-37.

  Бердинских С.А. Типологические аспекты эскизирования / С. А. Бердинских // Технічна естетика і дизайн. - 2008. - Вип. 6. - С. 190-194.


Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

Ми в Соціальних Мережах. Слідуйте за нами.
Ви тут: Вища освіта » Про КРОК » Співробітники » Бердинських Святослав Олександрович