Кафедра дизайну — Університет «КРОК»

Кафедра дизайну

створена у 2017 році

Кафедра є випусковою і готує фахівців за спеціальністю 022 «Дизайн», галузь знань 02 «Культура і мистецтво» (кваліфікація: бакалавр з дизайну) за освітніми програмами:

Яка мета кафедри дизайну та унікальність освітніх програм, що ми пропонуємо?

Кафедра дизайну має на меті підготовку фахівця здатного розв'язувати складні спеціалізовані задачі та практичні питання в галузі проектної діяльності, здійснювати пошук та обробку інформації з різних джерел, з залученням сучасних інформаційних та комунікаційних технологій. Освітні програми формують загальні та спеціальні фахові компетентності дизайнерів, маючи прикладну орієнтацію: методично обґрунтовані підходи до створення дизайнерських об'єктів; оволодіння теоретичними знаннями та набуття практичних навичок організаційної, творчої та проектної діяльності. Основний фокус ОП – професійне та всебічне розкриття у студентів власної ідивідуальності та допомога у усвідомленні їх творчого потенціалу, що дозволить майбутнім фахівцям у професійній діяльності відповідати сучасним потребам проектної культури. Особливості освітньої програми: колоборація між університетом та практикуючими архітекторами-дизайнерами, компаніями по комплектації та підрядниками, що надає змогу студентам бути в проектній діяльності починаючи з першого курсу, а не дистанцьовано від нєї. Значно заглиблюють отримані на кожному курсі практичні завички студентів практики, та практикуючі дизайнери, що проводять свої майстер-класи та є постійними членами кафедри. Таким чином процес навчання є практикоорієнтованим і існує не паралельно, а рухається в потоці сучасної проектної діяльності.

Набуття практичного досвіду: відвідання профільних заходів

  • Викладачі кафедри – практикуючі дизайнери та науковці;
  • Відвідання профільних виставок, презентацій, шоу-румів, галерей;
  • Зустрічі із потенційними роботодавцями;
  • Реальні проектні замовлення під час навчання;
  • Майстер-класи від запрошених гостей: професіоналів-дизайнерів;
  • Відвідання виробництв та партнерів-підрядників.

Вже з першого курсу студенти мають змогу відвідувати професійні майстер-класи від провідних дизайнерів, презентації, що висвітлюють останні тенденції в дизайні. Кафедра сприяє встановленню зв'язку між студентами – майбутніми дизайнерами, з одного боку, та практикуючими архітекторами, дизайн-бюро, дизайн-студіями, шоурумами, салонами з іншого. Саме заглиблення у суть професії, отримання практичного досвіду з перших років навчання дає змогу успішно відбутися у професії та впевнитись у правильності вибору.

Професійна атмосфера, корисний контент – невід'ємні частини навчання в Університеті «КРОК» на спеціальності «Дизайн».

Провідні викладачі

Проекти кафедри

Проекти студентів кафедри

Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

RSS
 
 

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

LinkedIn
 
Facebook
 
Instagram
 
Twitter
 
Flickr
 
Telegram
 
YouTube
 
TikTok
 
 
Ви тут: Вища освіта » Про КРОК » Підрозділи » Навчальні » Кафедра дизайну