Кафедра дизайну — Університет «КРОК»

Кафедра дизайну

створена у 2017 році

Кафедра є випусковою і готує фахівців за спеціальністю 022 «Дизайн», галузь знань 02 «Культура і мистецтво» (кваліфікація: бакалавр з дизайну) за освітніми програмами:

Яка мета кафедри дизайну та унікальність освітніх програм, що ми пропонуємо?

Кафедра дизайну має на меті підготовку фахівця здатного розв'язувати складні спеціалізовані задачі та практичні питання в галузі проектної діяльності, здійснювати пошук та обробку інформації з різних джерел, з залученням сучасних інформаційних та комунікаційних технологій. Освітні програми формують загальні та спеціальні фахові компетентності дизайнерів, маючи прикладну орієнтацію: методично обґрунтовані підходи до створення дизайнерських об'єктів; оволодіння теоретичними знаннями та набуття практичних навичок організаційної, творчої та проектної діяльності. Основний фокус ОП – професійне та всебічне розкриття у студентів власної ідивідуальності та допомога у усвідомленні їх творчого потенціалу, що дозволить майбутнім фахівцям у професійній діяльності відповідати сучасним потребам проектної культури. Особливості освітньої програми: колоборація між університетом та практикуючими архітекторами-дизайнерами, компаніями по комплектації та підрядниками, що надає змогу студентам бути в проектній діяльності починаючи з першого курсу, а не дистанцьовано від нєї. Значно заглиблюють отримані на кожному курсі практичні завички студентів практики, та практикуючі дизайнери, що проводять свої майстер-класи та є постійними членами кафедри. Таким чином процес навчання є практикоорієнтованим і існує не паралельно, а рухається в потоці сучасної проектної діяльності.

Набуття практичного досвіду: відвідання профільних заходів

  • Викладачі кафедри – практикуючі дизайнери та науковці;
  • Відвідання профільних виставок, презентацій, шоу-румів, галерей;
  • Зустрічі із потенційними роботодавцями;
  • Реальні проектні замовлення під час навчання;
  • Майстер-класи від запрошених гостей: професіоналів-дизайнерів;
  • Відвідання виробництв та партнерів-підрядників.

Вже з першого курсу студенти мають змогу відвідувати професійні майстер-класи від провідних дизайнерів, презентації, що висвітлюють останні тенденції в дизайні. Кафедра сприяє встановленню зв'язку між студентами – майбутніми дизайнерами, з одного боку, та практикуючими архітекторами, дизайн-бюро, дизайн-студіями, шоурумами, салонами з іншого. Саме заглиблення у суть професії, отримання практичного досвіду з перших років навчання дає змогу успішно відбутися у професії та впевнитись у правильності вибору.

Професійна атмосфера, корисний контент – невід'ємні частини навчання в Університеті «КРОК» на спеціальності «Дизайн».

Провідні викладачі

Основні дисципліни

«Вступ до фаху», «Історія дизайну», «Рисунок», «Живопис», «Проектна графіка», «Основи композиції та колористики», «Пакети прикладних програм», «Комп'ютерне проектування», «Основи формоутворення», «Художнє моделювання», «Матеріалознавство», «Дизайн інтер'єру», «Ландшафтний дизайн», «3Д моделювання», «Дизайн реклами».

Проекти кафедри

Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

RSS
 
 

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

LinkedIn
 
Facebook
 
Instagram
 
Twitter
 
Flickr
 
Telegram
 
YouTube
 
TikTok
 
 
Ви тут: Вища освіта » Про КРОК » Підрозділи » Навчальні » Кафедра дизайну