Папета Сергій Павлович — Університет «КРОК»

Інша інформація:
Папета Сергій Павлович

кабінет 234-4

+380 (44) 455-57-12, вн. 215

Сфери наукових інтересів

  • авангардне мистецтво, інноваційний дизайн

Викладає

  • історія дизайну, історія мистецтв
 
 

Папета Сергій Павлович

  • кандидат мистецтвознавства (2012 р.)
  • доцент (2016 р.)

Освіта

  • Українська академія мистецтва (нині НАОМА) \ мистецтвознавець \ спеціаліст (1995 р.)

Професійна кар’єра

  • 2014 – 2019 рр. – завідувач кафедрою дизайну, декан факультету дизайну, доцент кафедри мистецтв Київського університету культури (КУК)
  • 2014 р. – завідувач кафедрою дизайну середовища КНУКіМ (Київський національний університет культури і мистецтв)
  • 2000 – 2014 рр. – ст.викладач, доцент з\н, завідувач кафедри графічного дизайну, заступник директора інституту дизайну ДАКККіМ \ НАКККіМ (Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, м. Київ)

Професійна діяльність

  • Член Вченої ради Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв (2012-2014 рр.)
 
 

Публікації

  Папета С.П. Леонід Денисенко: емблеми. Екслібриси. Заголовки / С. П. Папета // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей V Міжнародної конференції (Київ, 7 грудня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023.
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2023/paper/view/1710

  Навчально-методичні рекомендації щодо виконання та захисту випускної кваліфікаційної роботи (проекту) для здобувачів ступеня вищої освіти "бакалавр" галузі знань 02 (Культура і мистецтво), спеціальності 022 (Дизайн), спеціалізації "Дизайн середовища" / уклад. С. П. Папета, С. О. Бердинських. - Київ: Університет "КРОК", 2022. - 23 c.
https://library.krok.edu.ua/media/library/category/metodichni-vkazivki/berdynskykh_0001.pdf

  Навчально-методичні рекомендації до виконання завдань програми навчально-ознайомчої практики для здобувачів ступеня вищої освіти "бакалавр" галузі знань 02 (Культура і мистецтво), спеціальності 022 (Дизайн), спеціалізації "Дизайн середовища" / уклад. С. П. Папета, С. О. Бердинських. - Київ: Університет "КРОК", 2022. - 27 c.
https://library.krok.edu.ua/media/library/category/metodichni-vkazivki/berdynskykh_0003.pdf

  Папета С.П. Дизайн влади в творчому доробку Розалії Рабинович / С. П. Папета // Деміург: ідеї, технології, перспективи дизайну. - 2020. - № 1, Т.3. - С. 70-72. - http://demiurge.knukim.edu.ua/issue/view/12595
http://demiurge.knukim.edu.ua/issue/view/12595

  Папета С.П. Творчість Аркадії Оленської-Петришин / С. П. Папета // Сьомі Платонівські читання: Тези доповідей Міжнародної наукової конференції (23.11.2019). - Київ: Видавництво Людмила, 2020. - С. 131-133
https://www.platonconference.kiev.ua/documents/Platon_chit_2019_all_3.pdf

  Папета С.П. Процес національної самоідентифікації в контексті українського мистецтва пер. трет. ХХ ст. / С. П. Папета // Україна першого двадцятиліття ХХІ століття: культурно-мистецький вимір: зб. матеріалів доп. учасн. наук.-практ. конф. (17-18 листопада, 2020 р.). - Рівне: РДГУ, 2020

  Папета С.П. Динаміка культурно-мистецьких перетворень в Україні у 1920-х рр. / С.П. Папета // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 680-682
https://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/materiali-konferentsij/868-materialy-mizhnarodnoi-konferentsii-derzhava-rehiony-pidpryiemnytstvo-informatsiini-suspilnopravovi-sotsialnoekonomichni-aspekty-rozvytku-2122-lystopada-2019-roku

  Папета С.П. Планувальні принципи садибних парків в Україні у 18-19 ст. / С.П. Папета // Європейський культурний простір і українські перспективи: зб. матеріалів доп. учасн. наук.-практ. конф. (Рівне, 14-15 листопада, 2019 р.). - Рівне: РДГУ. - 2019

  Папета С.П. Формування парадигми національної самоідентифікації в українському мистецтві кінця ХІХ століття / С.П. Папета // Деміург: ідеї, технології, перспективи дизайну. - 2019. - № Т.2, №2. - С. 250-260.
http://demiurge.knukim.edu.ua/article/view/189741

  Папета С.П. Художник Юрій Єгоров / С.П. Папета // Шості Платонівські читання: тези доповідей Міжнародної наукової конференції (24.11.2018). - К.: НАОМА, 2019. - С. 123-124.
https://www.platonconference.kiev.ua/documents/Platon_chit_6_blok__3.pdf

  Папета С.П. Сергій Дорошенко. Доля і творчість / С.П. Папета //Каталог творів. - Дніпро: Середняк Т.К., 2019. - С. 11-28.

  Папета С.П. Методичні рекомендації щодо виконання завдань програми навчально-ознайомчої практики для здобувачів вищої освіти першого бакалаврського рівня спеціальності 022 "Дизайн" / С. П. Папета, О. Б. Агуф. - К.: Університет "КРОК", 2019. - 27 c.

  Папета С.П. Актуальні проблеми мистецької та педагогічної спадщини Казимира Малевича / С.П. Папета // Економіка і культура України в світових глобалізаційних процесах: позиціонування і реалії: зб. матеріалів доп. учасн. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 21-10 березня 2018 р.). - К.: КНУКіМ, 2018. - С. 162-165.

  Папета С.П. Українсько-єврейські джерела модерного мистецтва в контексті діяльності художньої секції Культур-ліги / С. П. Папета // Деміург: ідеї, технології, перспективи дизайну. - 2018.-№1. - С. 92-110
http://demiurge.knukim.edu.ua/issue/view/8880

  Папета С.П. Графіка Леоніда Денисенка в контексті мистецтва української діаспори / С.П. Папета // Молодий вчений. - 2017. - №9 (49). - С. 208-212.
http://molodyvcheny.in.ua/ru/archive/49/

  Папета С.П. Графіка Марка Епштейна другої половини 1920-х років / С.П. Папета // Четверті Платонівські читання: зб. матеріалів доп. учасн. ІV Міжнар. наук. конф. (Київ, 26 листопада 2016 р.). - К.: НАОМА, 2017. - С. 70-71.
https://www.platonconference.kiev.ua/documents/Platon_chit_2016_04.pdf

  Папета С.П. Мистецтво майбутнього/ С.П. Папета // Цвіль В. Невідомий Кандинський. - К.: Видавничий дім "Києво-Могилянська академія", 2017. - С. 5-8.

  Папета С.П. Русская художница Александра Прегель (1907-1984) / С.П. Папета // П'яті Платонівські читання :тези доповідей Міжнародної наукової конференції (25.11.2017). - К.: НАОМА, 2018. - С. 132-133
https://www.platonconference.kiev.ua/documents/Platon_chit_2017-2.pdf

  Папета С.П. Живописець Сергій Дорошенко / С.П. Папета // Треті Платонівські читання. Тези доповідей Міжнародної наукової конференції (Київ, 28 листопада 2015 р.). – К.: Фенікс, 2016. – С. 66-67
http://naoma.edu.ua/ua/kafedras/fakultet_teor_ta_stor_mistetstva/naukova_dyalnst_ftm/tret_naukov_chitannya_pamyat_akademka_po_bletskogo/Platon_chit_2015_final.pdf

  Папета С.П. Іконосфера митця Степана Рябченка / С.П. Папета // Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття: матер. ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ 14-15 квітня 2016 р.). - К.: ун-т ім. Б. Грінченка, 2016. - С. 424-429.

  Папета С.П. Кандинський та Малевич / С.П. Папета // Collegium. - 2016. - №25. - С. 274-280.
http://old.burago.com.ua/index.php/ru/zhurnaly/mezhdunarodnyj-nauchno-populyarnyj-zhurnal-collegium/collegium-25-2016/468-papeta-s-p-kandinskij-ta-malevich

  Папета С.П. Етномотиви в творчості Леоніда Денисенка / С.П. Папета // Теорія та практика дизайну. - 2015. - Вип. 7. - С. 184-189.
http://jrnl.nau.edu.ua/index.php/Design/article/view/10118/20700

  Папета С.П Літерографія Леоніда Денисенка в контексті розвитку графічних технік у ХХ столітті / С.П. Папета // Культура і мистецтво у сучасному світі. - 2015. - Вип. 16. - С. 166-171.
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Kmss_2015_16_24.

  Папета С.П. Етномотиви в творчості Леоніда Денисенка/ С.П. Папета // Етнодизайн: Європейський вектор розвитку і національний контекст. Кн.2 : зб. наук. праць .- Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2015. - С. 205-213.

  Папета С.П. Графічна мова проекту в дизайні / С.П. Папета // Проблеми розвитку дизайну в сучасній українській культурі: Всеукраїнська науково-практична конференція. Секція "Ландшафтна архітектура та дизайн" (25-26 березня 2014 р.).-К., 2014

  Папета С.П. Формування етностилістики в українському мистецтві і дизайні/ С.П. Папета//Етнодизайн в контексті інновацій ХХІ століття: Всеукраїнська науково-практична конференція. Секція "Інноваційні засоби етнодизайну в проектуванні середовищ них об'єктів" (16-17 квітня 2014 р.).-К.: КНУКіМ, 2014

  Папета С.П. Київський авангард: мистецтво як символ пам'яті/ С.П. Папета // Київ у національній пам'яті: колективна монографія / [Л. І. Буряк, Л. А. Ведмідь, І. Б. Гирич та ін.]. - К . : ДП "НВЦ "Пріоритети", 2013. - С. 247-279

  Папета С.П. Ступени театральной жизни/ С.П. Папета // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. Мистецтвознавство.- 2012. - №1. - С. 165-168.

  Папета С.П. Ступени театральной жизни (продолжение) / С. П. Папета // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. Мистецтвознавство. - 2012. - № 15. - С. 145-148.
http://nbuv.gov.ua/UJRN/had_2012_15_37

  Папета С.П. Начальный период творчества Владимира Мюллера/ С.П. папета // Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті : зб. наук. пр. - 2012. - №6. - С. 20-24.

  Шедеври українського живопису. Від Алімпія Печерського до Казимира Малевича. Українське малярство останнього тисячоліття: Альбом / Авт. тексту та упор. Д. Горбачов; коментарі Д. Горбачова, С. Папети. - Друге видання зі змінами .- К.: Мистецтво, 2012. - 512 с.

  Папета С.П. Марк Епштейн: творчий шлях, скульптура, графіка / С. П. Папета // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. - 2011. - № 9. - С. 57-82.
http://nbuv.gov.ua/UJRN/had_2011_9_7

  Папета С.П. "Український вирій"/ С.П. Папета// Fine Art. - 2011. - №1/13. - С. 24-31

  Папета С.П. Живопис Михайла Глейзера / С.П. Папета // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. - 2011. - № 9. - С. 249-262.
http://nbuv.gov.ua/UJRN/had_2011_9_20.

  Папета С.П. Вступна стаття/ С.П. Папета // А. Шовкуненко и ученики. Живопись из частных коллекций: каталог виставки. - К.: ООО "Арт Дизайн", 2010. - С. 2-5.

  Папета С.П. Климент Редько і його автобіографічна повість "Зіниці сонця"/ С.П. Папета // Студії мистецтвознавчі: Архітектура. Образотворче та декоративно-вжиткове мистецтво. - 2010. - N.2(30). - С. 81-130

  Папета С.П. Борис Косарев/ С.П. Папета // Малевич. Классический авангард. Витебск. Вып.12. - Витебск: Экономпресс, 2010. - С. 16-35.

  Папета С.П. Скульптура / С.П. Папета // Марк Епштейн. Повернення майстра. Альбом-каталог. Наукове видання. - К.: Дух і Літера, 2010. - С. 54-60.

  Папета С.П. Митрофан Зінов'єв / С.П. Папета// Студії мистецтвознавчі: Архітектура. Образотворче та декоративно-вжиткове мистецтво. -2010.- Чис. 4 (32).- С. 112-129.

  Папета С.П. Роза і паротяг "Йосип Сталін" / С.П. Папета // Fine Art. - 2010. - №3/12. - С. 18-23.

  Шедеври українського живопису: Від Алімпія Печерського до Казимира Малевича. Українське малярство останнього тисячоліття: альбом / вступ. ст., упорядкуання Д.О. Горбачова; коментарі Дмитра Горбачова, Сергія Папети. - Київ: Мистецтво, 2009. — 608 с

  Моя Україна: ретроспекція творчості / Леонід Денисенко; тексти С.П. Папети. - Київ : Майстерня книги, 2009. - 471 с.

  Папета С.П. Роза, паровоз "Иосиф Сталин" или дизайн власти/ С.П. Папета// Малевич. Классический авангард. Вып.11. - Витебск: Экономпресс, 2009. - С. 198-210.

  Папета С.П. Мільярдер Казимир Малевич/ С.П. Папета // АРТ Ukraine. - 2009. - №2. - С.84-91

  Папета С.П. Вступна стаття до каталогу виставки: Брама часів. - К.: Арткапітал, 2008.

  Папета С.П. Ваш выход, Анна Августовна!/ С.П. Папета // Анна Августовна Крюгер-Прахова. 1876-1962: Каталог выставки. - К., 2008. - С.4-25.

  Папета С.П. Слово про Малевича/ С.П. Папета// АРТ Ukraine. - 2008. - №1.

  папета С.П. Shersher la Shereshevsky (Шерше ля Шерешевський)/ С.П. Папета// АРТ Ukraine. - 2008. - №6. - С.115-120.

  Папета С.П. Український авангард / С.П. Папета // Історія українського мистецтва. : у 5 т. Т. 5: Мистецтво ХХ століття /[наук. ред. Т. Кара-Васильєва]. - К., 2007. - С. 112-131.

  Авангард Йогансена: на основі книги М. Йогансена "Подорож ученого доктора Леонардо і його майбутньої коханки прекрасної Альчести у Слобожанську "Швайцарію" / С. Папета [та ін.]; упоряд. Д. Горбачов. - Львів : Наутілус, 2007. - 200 с.

  Папета С.П. Ніна Генке-Меллер - від народного супрематизму до радянського агітпропу/ С.П. Папета// Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв: Зб. наук. пр. -2006. - №2. - С. 121-127.

  Папета С.П. Синтез авангарду і народного мистецтва в діяльності селянських артілей Скопців і Вербівки / С.П. Папета // Мистецтвознавство України. - 2006. - №6-7. - С. 443-447.

  "Він та я були Українці". Малевич та Україна / уклад. Д. Горбачов; упоряд. С. Папета, О. Папета. - К. : Сім студія, 2006. - 456 с.

  Папета С.П. Роза, паровоз "Иосиф Сталин" или дизайн власти/ С.П. Папета // Авангард Розалии Рабинович (1895-1988): Каталог выставки. - К., 2006. - С.3-13.

  Папета С. Внесок Київської рисувальної школи у формування в Україні авангардного мистецтва і освіти / С. Папета // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв .- 2005. – № 3. – С. 113-118.

  Папета С.П. Синтез художньої освіти і практики в діяльності київської студії Олександра Мурашка / С. П. Папета // Культура і сучасність. – 2005. – № 2. – С. 108-114.

  Українські авангардисти як теоретики і публіцисти / Упорядн.: Д. Горбачов, О. Папета, С. Папета. - К.: Тріумф, 2005. - 384 с.

  Папета С.П. Новое произведение Казимира Малевича/ С.П. Папета// Малевич. Классический авангард. Вып. №8. - Витебск: Экономпресс, 2005. - С.46-54.

  Папета С.П. Формула ідеальної втечі/ С.П. Папета // Сучасність. - 2004. - №3. - С.132-135.

  Папета С.П. Ака Перейма - її модель світу/ С.П. Папета// Образотворче мистецтво. - 2004. - №3. - С.86-89.

  Папета С.П. Ніна Генке. Від народного супрематизму - до авангардизму видовищ/ С.П. Папета// Пригоди авангарду: каталог виставки. - К.: НХМУ, 2004.

  Папета С.П. Родословная и предки Казимира Малевича/ С.П. Папета// Малевич о себе. Современники о Малевиче. - М.: RA, 2004. - Т.1. - С. 372-385.

  Короткий довідник з іконографії православних ікон : до курсу "Історія українського мистецтва" для студ. спец. 7.020208 "Мистецтвознавство" / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв; уклад. С. П. Папета. - К. : ДАКККіМ, 2003. - 42 с.

  Папета С.П. Сходи в небо/ С.П. Папета// Сучасність. - 2003. - №9. - С. 124-128.

  Папета С.П. Документы по истории семьи Малевичей// Малевич. Классический авангард. Віпуск 7. - Витебск: Экономпресс, 2003. - С. 58-71.

  Папета С.П. "У тайны повторений нет"/ С.П. Папета // Коротко А. Транскрипция мысли: стихотворения / А. Ш. Коротко; худож. М. М. Казас. - Симферополь: Таврия, 2002. - С. 7-18.

  Папета С.П. Формула крові / С.П. Папета // Хроніка-2000: Культорологічний альманах. - 1998. - №21-22. - С.316-345.

  Папета С.П. Повернення "старих українців"/ С.П. Папета // Хроніка-2000: Культорологічний альманах. - 1997. - №19-20. -С.88-92

  Папета С.П. Жизнь и творчество Марка Эпштейна /С.П. Папета// Єгупець. Художньо-публіцистичний альманах Інституту юдаїки. - 1997. - №3. - С. 71-88.

  Папета С.П. Доля Качанівського едему/ С.П. Папета// Хроніка-2000: Культорологічний альманах. - 1996. - №16. -С.132-182. І


Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

RSS
 
 

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

LinkedIn
 
Facebook
 
Instagram
 
Twitter
 
Flickr
 
Telegram
 
YouTube
 
TikTok
 
 
Ви тут: Вища освіта » Про КРОК » Співробітники » Папета Сергій Павлович