Наукові публікації — Університет «КРОК»


Наукові публікації кафедри дизайну

 

  Бердинських С.О. Якості експресії патріотичного плакату / С. О. Бердинських // Дизайн і мистецтво України у часи національного спротиву: зб. тез доповідей ІІ Всеукраїнської наук. конф. ( Київ, 04 квітня 2024 р.). - Київ: НАМУ, 2024. - С. 36-38.
https://academyart.org.ua/science/archive-of-scientific-events

  Латій О.І. Дизайн у поствоєнному відновленні держави / О. І. Латій // Дизайн і мистецтво України у часи національного спротиву: зб. тез доповідей ІІ Всеукраїнської наук. конф. ( Київ, 04 квітня 2024 р.). - Київ: НАМУ, 2024. - С. 60-61.
https://academyart.org.ua/science/archive-of-scientific-events

  Бердинських С.О. Якості експресії проєктної графіки / С. О. Бердинських, М. І. Яковлєв // Art and design. - 2024. - № 1(25). - С. 78-90. - DOI https://doi.org/10.30857/2617- 0272.2024.1.7.

  Марковський А.І. Архітектура у часи національного супротиву - від кінця ХІХ ст до сьогодення / А. І. Марковський // Дизайн і мистецтво України у часи національного спротиву: тези доповідей Всеукраїнської наукової конференції (15 березня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023. - https://conf.krok.edu.ua/Design/Design-2023/paper/view/1572
https://conf.krok.edu.ua/Design/Design-2023/paper/view/1572

  Мота В.О. Творчість чернігівських митців у період повномасштабного вторгнення / В. О. Мота, А. І. Марковський // Дизайн і мистецтво України у часи національного спротиву: тези доповідей Всеукраїнської наукової конференції (15 березня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023. - https://conf.krok.edu.ua/Design/Design-2023/paper/view/1574
https://conf.krok.edu.ua/Design/Design-2023/paper/view/1574

  Шершунович А. А. Музеї як провідна ланка розвитку культури післявоєнної відбудови України / А. А. Шершунович, Т. Ю. Сидорчук, А. І. Марковський // Дизайн і мистецтво України у часи національного спротиву: тези доповідей Всеукраїнської наукової конференції (15 березня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023. - https://conf.krok.edu.ua/Design/Design-2023/paper/view/1582
https://conf.krok.edu.ua/Design/Design-2023/paper/view/1582

  Тихонюк О.В. Тематика дипломних проектів як зброя спротиву: досвід кафедри дизайну НАОМА 2022 року / О. В. Тихонюк // Дизайн і мистецтво України у часи національного спротиву: тези доповідей Всеукраїнської наукової конференції (15 березня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023. - https://conf.krok.edu.ua/Design/Design-2023/paper/view/1586
https://conf.krok.edu.ua/Design/Design-2023/paper/view/1586

  Бердинських С.О. Критичний погляд на формування графічної культури у дизайн-освіті / С. О. Бердинських // Актуальні проблеми сучасного дизайну: Збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 27 квітня 2023 року): у 2 томах. Т.2. - Київ: КНУТД, 2023. - С. 303-306.
https://drive.google.com/file/d/1yF3cj2P5oWE0nM60xtcvfaApfldT8OdT/view

  Ukrainian digital art during the full-scale Russian-Ukrainian war / A. Sydorenko, A. Chibalashvili, I. Shalinskyi, Berdynskikh S., Mazur V. // AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research. - 2023. - Vol. 13. - Iss. 2. Spes.Iss. XXXVII. - Pp. 125-130.
https://www.magnanimitas.cz/ADALTA/130237/papers/A_20.pdf

  Бердинських С.О. Критичний аналіз напрямків досліджень дизайну середовища в умовах війни / С. О. Бердинських // Дизайн і мистецтво України у часи національного спротиву: тези доповідей Всеукраїнської наукової конференції (15 березня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023. -
https://conf.krok.edu.ua/Design/Design-2023/paper/view/1559

  Бердинських С.О. Комунікативний аспект проектної графіки / С. О. Бердинських // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей V Міжнародної конференції (Київ, 7 грудня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023.
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2023/paper/view/1645

  Городецька В.О. Нефотореалізм як засіб презентації архітектурно-дизайнерських рішень / В. О. Городецька, С. О. Бердинських // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей V Міжнародної конференції (Київ, 7 грудня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023.
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2023/paper/view/1669

  Гушленко А.М. Кадр як засіб виразності у візуалізації середовища / А. М. Гушленко, С. О. Бердинських // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей V Міжнародної конференції (Київ, 7 грудня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023.
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2023/paper/view/1790

  Папета С.П. Леонід Денисенко: емблеми. Екслібриси. Заголовки / С. П. Папета // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей V Міжнародної конференції (Київ, 7 грудня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023.
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2023/paper/view/1710

  Марковський А.І. Експресіонізм в архітектурі / А. І. Марковський // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей V Міжнародної конференції (Київ, 7 грудня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023.
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2023/paper/view/1784

  Тихонюк О.В. Блок формально-технічних дисциплін для спеціалізації графічний дизайн / О. В. Тихонюк, В. В. Грищенко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей V Міжнародної конференції (Київ, 7 грудня 2023 р.). - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2023.
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2023/paper/view/1797

  Яремчук О.М. Комбінаторні перетворення знакових шрифтових форм в дизайні видавничої акцидентної продукції / О. М. Яремчук // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей V Міжнародної конференції (Київ, 7 грудня 2023 р.). - К.: Університет "КРОК", 2023.
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2023/paper/view/1801

  Солопов В.А. Створення та аналіз архітектурних форм засобами макетування / В. А. Солопов // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей V Міжнародної конференції (Київ, 7 грудня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023.
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2023/paper/view/1676

  Об'єктивні та емоційні властивості сучасної візуалізації в дизайн-проектуванні / С. О. Бердинських, М. І. Яковлєв, О. В. Колосніченко, К. Л. Пашкевич// Art and design. - 2023. - № 1(21). - С. 83-95. - DOI:10.30857/2617- 0272.2023.1.8
https://drive.google.com/file/d/1LMBNxjiJj2AJaEJw4v63hgYXWiCALAK0/view

  Навчально-методичні рекомендації до виконання завдань програми проєктної практики для здобувачів ступеня вищої освіти "бакалавр" галузі знань 02 (Культура і мистецтво), спеціальності 022 (Дизайн), спеціалізації "Дизайн середовища / уклад. С. О. Бердинських. - Київ: Університет "КРОК", 2023. - 26 c.
https://library.krok.edu.ua/media/library/category/metodichni-vkazivki/berdynskykh_0004.pdf

  Бердинських С.О. Актуальний запит в сфері проектування середовища за умов війни / С. О. Бердинських // Національне мистецтво в сучасних глобальних медіях. Світ. Культура. Війна: збірник матеріалів міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Київ, 29 червня 2023 року). - Київ: К.: ІК НАМ України, 2023. - С. 59-60.
https://icr.org.ua/wp-content/uploads/2023/12/Book_2023_Conference_29.06.2023.pdf#page=59

  Бердинських С.О. Діджиталізація проектної культури у сфері дизайну: проблеми, виклики, перспективи / С. О. Бердинських // Проблеми методології сучасного мистецтвознавства та культурології: зб. тез доповідей V Міжнародної наук. конф.(Київ, 15-16 листопада 2023 р.). - Київ: ІПСМ НАМ України, 2023. - С. 26-28. - https://mari.kyiv.ua/sites/default/files/conf_docs/tesy/2023-12/Metodolohiia-2023.pdf
https://mari.kyiv.ua/sites/default/files/conf_docs/tesy/2023-12/Metodolohiia-2023.pdf

  Бердинських С.О. Колаж як інструмент творчого синтезу в дизайні / С. О. Бердинських // Синтез мистецтв у сучасних соціокультурних процесах: зб. тез міжнар. наук. конф. (Київ, 17 листопада 2023 р )/НАМ України, НСАУ, INTBAU Ukraine. - Київ: НАМ України, 2023. - С. 23-26.
file:///C:/Users/library/Searches/Downloads/Synthesis_theses_2023.pdf

  Яремчук О.М. Композиційні складові шрифтового аркуша в графічному дизайну / О. М. Яремчук // Синтез мистецтв у сучасних соціокультурних процесах: тези доповідей 4-ої Міжнар. наук. конф. НАМ України (17 листопада 2023 р., НСАУ, INTBAU Ukraine). - Київ: НАМУ, 2023. - С. 156-159.
file:///C:/Users/library/Searches/Downloads/Synthesis_theses_2023%20(1).pdf

  Городецька В.О. Пріоритети використання технологій нефотореалістичної візуалізації в дизайні середовища / В. О. Городецька, С. О. Бердинських // Синтез мистецтв у сучасних соціокультурних процесах: тези доповідей 4-ої Міжнар. наук. конф. НАМ України (17 листопада 2023 р., НСАУ, INTBAU Ukraine). - Київ: НАМУ, 2023. - С. 39-43.
file:///C:/Users/library/Searches/Downloads/Synthesis_theses_2023%20(1).pdf

  Гушленко А.М. Композиція кадру в зображенні інтер'єру / А. М. Гушленко, С. О. Бердинських // Синтез мистецтв у сучасних соціокультурних процесах: тези доповідей 4-ої Міжнар. наук. конф. НАМ України (17 листопада 2023 р., НСАУ, INTBAU Ukraine). - Київ: НАМУ, 2023. - С. 51-55.
file:///C:/Users/library/Searches/Downloads/Synthesis_theses_2023%20(1).pdf

  Солопов В.А. Макетування як засіб пошуку архітектурної форми / В. А. Солопов // Синтез мистецтв у сучасних соціокультурних процесах: тези доповідей 4-ої Міжнар. наук. конф. НАМ України (17 листопада 2023 р., НСАУ, INTBAU Ukraine). - Київ: НАМУ, 2023. - С. 124-126.
file:///C:/Users/library/Searches/Downloads/Synthesis_theses_2023%20(1).pdf

  Бердинських С.О. Вплив комп'ютерних технологій на розвиток проектної культури в дизайні / С. О. Бердинських // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІV Міжнародної конференції (7 грудня 2022 р., м. Київ). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1338
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1338

  Бердинських С.О. Традиційні на новітні методи формування просторових уявлень в процесі навчання / С. О. Бердинських // Проблеми методології сучасного мистецтвознавства та культурології: зб. тез доповідей ІV Міжнародної наук. конф., Київ (16–17 листопада 2022 р.). - К.: ІПСМ НАМ України, 2022. - С. 40–42. https://www.mari.kiev.ua/sites/default/files/conf_docs/tesy/2022-12/Methodology_Tesy_16-17_11_2022.pd

  Бердинських С.О. Формування просторових уявлень як мета дисципліни 3d- моделювання / С. О. Бердинських // Синтез мистецтв у сучасних соціокультурних процесах: зб. тез III щорічної міжнар. наук. конф. ( 22 листопада 2022 р.)/НАМ України, НСАУ, Politechnika Warszawska, INTBAU. - Київ, 2022. - С. 20–23. https://academyart.org.ua/science/archive-of-scientific-events
file:///C:/Users/library/Downloads/Synthesis-theses-2022-2.pdf

  Бердинських С.О. Синтез новітніх та сучасних образів в дизайні інтер’єру / С. О. Бердинських // Суб'єкт. Пам'ять. Діалог: Зб. наук. ст. та тез наук. повід. за матеріалами наук. круглих столів: «Культурна дипломатія в умовах воєнних конфліктів: досвід ХХІ століття» (31.05.2022) «Охорона культурної спадщини в умовах глобальних загроз сучасності: теоретичні та практичні аспекти»( 20.06.2022) та Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Суб’єкт у символічному полі пам’яті та в маніпулятивних мистецьких практиках»( 29.06.2022р.). – К.: ІК НАМ України, 2022. – С. 227–230.

  Копанський Т. Деконструкція класичного коміксу у творчості Cерджіо Tоппі / Т. Копанський, О. Тихонюк // Мистецтвознавство. - 2022. - № 32. - С. 67-74. - DOI https://doi.org/10.32782/2411-3034-2022-32-9

  Socialist Realism: An Instrument of Class Struggle in Ukrainian Fine Arts and Architecture/ O. Rohotchenko, T.Zuziak, A. Markovskyi, O. Lagutenko, O. Marushchak // Postmodern Openings. -2022.- № 13(3). -Pp. 323-345. https://doi.org/10.18662/po/13.3/492

  Яремчук О.М. Сучасний шрифтовий плакат. Перспективні тенденції розвитку / О.М. Яремчук // Синтез мистецтв у сучасних соціокультурних процесах: збірник тез третьої міжнародної конференції (Київ, 8 листопада 2022 р.).- Київ: НАМ України, 2022.- С. 105-107.

  Landscaping of Montenegrin resorts: Adriatic coast and the Bay of Kotor / M. Hryniewicz, A. Dmytrenko, O. Kashchenko, Y. Tretiak, M. Krupa, H. Yablonska, O. Yaremchuk // Landscape Architecture and Art.-2022.- Vol.20. No. 20.- Рp. 53-62
https://journals.llu.lv/laa/article/view/69/42

  Навчально-методичні рекомендації щодо виконання та захисту випускної кваліфікаційної роботи (проекту) для здобувачів ступеня вищої освіти "бакалавр" галузі знань 02 (Культура і мистецтво), спеціальності 022 (Дизайн), спеціалізації "Дизайн середовища" / уклад. С. П. Папета, С. О. Бердинських. - Київ: Університет "КРОК", 2022. - 23 c.
https://library.krok.edu.ua/media/library/category/metodichni-vkazivki/berdynskykh_0001.pdf

  Навчально-методичні рекомендації щодо виконання та захисту курсових робіт для здобувачів ступеня вищої освіти "бакалавр" галузі знань 02 (Культура і мистецтво), спеціальності 022 (Дизайн), спеціалізації "Дизайн середовища" / уклад. С. О. Бердинських. - Київ: Університет "КРОК", 2022. - 35 c.
https://library.krok.edu.ua/media/library/category/metodichni-vkazivki/berdynskykh_0002.pdf

  Навчально-методичні рекомендації до виконання завдань програми навчально-ознайомчої практики для здобувачів ступеня вищої освіти "бакалавр" галузі знань 02 (Культура і мистецтво), спеціальності 022 (Дизайн), спеціалізації "Дизайн середовища" / уклад. С. П. Папета, С. О. Бердинських. - Київ: Університет "КРОК", 2022. - 27 c.
https://library.krok.edu.ua/media/library/category/metodichni-vkazivki/berdynskykh_0003.pdf

  Бердинських С.О. Геометричні аспекти проектної графіки в художньому формоутворенні / С. О. Бердинських // Проблеми методології сучасного мистецтвознавства та культурології: зб. тез доповідей ІІІ Міжнародної наук. конф., Київ (16–17 листопада 2021 р.).-К.: ІПСМ НАМ України, 2021. - С. 33–35. https://www.mari.kiev.ua/sites/default/files/conf_docs/tesy/2021-12/Methodology_Tesy_16-17_11_2021.pdf

  Бердинських С.О. Вплив якості цифрової моделі 3D-простору на процес художнього формоутворення середовища / С. О. Бердинських // Людина. Діалог. Ціфрова культура: Зб. наук. ст. та тез наук. повід. за матеріалами наук. круглих столів: "Культурна антропологія: предмет і основні проблеми" (20.05.2021 р.), "Діалог культур у полікультурному просторі сучасності ( 27.05.2021 р.) та Всеукраїнської наук.-практ. конф. "людина в цифровому світі. Ефекти смерті, театру, “завіси”, реального як феномени сучасного мистецтва” (04.06.2021 р.).- К.: ІК НАМ України, 2021. - С. 227–229. https://www.mari.kiev.ua/sites/default/files/conf_docs/tesy/2021-12/Kruglij_stil_2021.pdf

  Марковський А.І. Соціо-економічні фактори забудови житлових мікрорайонів Європи та Північної Америки: 1950-ті – 1970-ті / А. І. Марковський // Містобудування та територіальне планування. - 2021. - Вип. 77. - С. 335-344 . - http://nbuv.gov.ua/UJRN/MTP_2021_77_31.

  Марковський А.І. Локальна самобутность та особливості архітектури Киева першої половини ХХ ст / А. І. Марковський // Містобудування та територіальне планування. - 2021. - Вип. 76. - С. 150-159. - http://nbuv.gov.ua/UJRN/MTP_2021_76_16.

  Марковський А.І. Трансляція історичного досвіду в сучасне планування урядового центру Києва / А. І. Марковський // Сучасні проблеми архітектури та містобудування. - 2021. - Вип. 60. - С. 46-57. - http://nbuv.gov.ua/UJRN/Spam_2021_60_7.

  Марковський А.І. Стильові переходи в архітектурі Києва першої половини ХХ ст. / А. І. Марковський // Теорія та практика дизайну. - 2021. - Вип. 22. - С. 63-70. - http://nbuv.gov.ua/UJRN/tprd_2021_22_8.

  Markovskyi A. The role of the river, active landscape and greenery in the formation of urban development in Kyiv/A. Markovskyi, V. Tovbych, O. Lagutenko //Landscape Architecture and Art.- 2021. -№ 19(19).- Pp. 43-51. https://doi.org/10.22616/j.landarchart.2021.19.04

  Decorative and applied art of the Galicia-Volyn principality in the context of Byzantine artistic traditions / O. Chuyko, I. Dundiak, I. Yakovets, A. Markovskyi, B. Kindratiuk // Linguistics and Culture Review.- 2021. -№ 5(S3).- Pp. 237-249. https://doi.org/10.37028/lingcure.v5nS3.1518

  Markovskyi A. Streamline or constructivism: architecture of Kyiv in the late1920 s./A. Markovskyi //Austrian Journal of Technical and Natural Sciences. -2021. - Iss.3-4.- Pp.3-7

  Markovskyi A. Parallels in architecture of the interwar period in Kyiv and Rome/ А. Markovskyi//Austrian Journal of Technical and Natural Sciences.- 2021. -Iss.1-2. -Pp.3-7

  Папета С.П. Дизайн влади в творчому доробку Розалії Рабинович / С. П. Папета // Деміург: ідеї, технології, перспективи дизайну. - 2020. - № 1, Т.3. - С. 70-72. - http://demiurge.knukim.edu.ua/issue/view/12595
http://demiurge.knukim.edu.ua/issue/view/12595

  Костельна М.В. Мотиви Commedia dell`Arte в дизайні одягу 1980-2010-х рр / М. В. Костельна // Актуальні проблеми сучасного дизайну: матеріали Міжнарод. наук.-практ. конф (23 квітня 2020 р.). - Київ: КНУТД, 2020. - С. 178-183
https://er.knutd.edu.ua/bitstream/123456789/16025/1/APSD2020_V1_P178-182.pdf

  Папета С.П. Творчість Аркадії Оленської-Петришин / С. П. Папета // Сьомі Платонівські читання: Тези доповідей Міжнародної наукової конференції (23.11.2019). - Київ: Видавництво Людмила, 2020. - С. 131-133
https://www.platonconference.kiev.ua/documents/Platon_chit_2019_all_3.pdf

  Агуф О.Б. "Скетчінг" - нова форма викладання проектної графіки при підготовці здобувачів зі спеціальності "Дизайн"/ О. Б. Агуф // Україна першого двадцятиліття ХХІ століття: культурно-мистецький вимір: зб. матеріалів доп. учасн. наук.-практ. конф. (17-18 листопада, 2020 р.). - Рівне: РДГУ, 2020

  Kostelna М. Means and methods of conscious consumption: upcycling and restyling for fashion designers / М. Kostelna // Україна першого двадцятиліття ХХІ століття: культурно-мистецький вимір: зб. матеріалів доп. учасн. наук.-практ. конф. (17-18 листопада, 2020 р.). - Рівне: РДГУ, 2020

  Латій О.І. Анті-кафе, основні аспекти їх проектування для молоді як альтернатива культурно-освітянським закладам / О. І. Латій // Україна першого двадцятиліття ХХІ століття: культурно-мистецький вимір: зб. матеріалів доп. учасн. наук.-практ. конф. (17-18 листопада, 2020 р.). - Рівне: РДГУ, 2020

  Лоліна Н.А. Українські бюро інтер'єру на Міжнародній виставці ISalone 2018 та 2019 років - виклики самоідентифікації / Н. А. Лоліна // Україна першого двадцятиліття ХХІ століття: культурно-мистецький вимір: зб. матеріалів доп. учасн. наук.-практ. конф. (17-18 листопада, 2020 р.). - Рівне: РДГУ, 2020

  Папета С.П. Процес національної самоідентифікації в контексті українського мистецтва пер. трет. ХХ ст. / С. П. Папета // Україна першого двадцятиліття ХХІ століття: культурно-мистецький вимір: зб. матеріалів доп. учасн. наук.-практ. конф. (17-18 листопада, 2020 р.). - Рівне: РДГУ, 2020

  Яків'юк О.І. Елементи історичного інтер'єру у сучасних об'єктах / О. І. Яків'юк // Україна першого двадцятиліття ХХІ століття: культурно-мистецький вимір: зб. матеріалів доп. учасн. наук.-практ. конф. (17-18 листопада, 2020 р.). - Рівне: РДГУ, 2020

  Кулик А.В. Мінімалізм як функціонально-естетична основа вхідних груп підприємств обслуговування / А. В. Кулик // Україна першого двадцятиліття ХХІ століття: культурно-мистецький вимір: зб. матеріалів доп. учасн. наук.-практ. конф. (17-18 листопада, 2020 р.). - Рівне: РДГУ, 2020

  Агуф О.Б. Еволюція уявлень та ставлення до чорного кольору в акварельному живописі академічної школи / О. Б. Агуф // Еволюція уявлень в архітектурній і художній освіті: погляд в майбутнє: матеріали Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. (Харків, листопад 2020 р.) /за ред.: Г. О. Осиченко, І. В. Древаль, О. А. Попова та ін. - Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2020. - С. 49-51

  Костельна М.В. Свідоме споживання, як важливий еконтренд в напрямках фешн-освіти / М. В. Костельна // Еволюція уявлень в архітектурній і художній освіті: погляд в майбутнє: матеріали Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. (Харків, листопад 2020 р.) /за ред.: Г. О. Осиченко, І. В. Древаль, О. А. Попова та ін. - Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2020. - С. 96-97

  Кулик А.В. Викладання ландшафтного проектування за допомогою комп'ютерних технологій у підготовці дизайнерів середовища / А. В. Кулик // Еволюція уявлень в архітектурній і художній освіті: погляд в майбутнє: матеріали Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. (Харків, листопад 2020 р.) /за ред.: Г. О. Осиченко, І. В. Древаль, О. А. Попова та ін.- Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2020. - С. 246-248

  Лоліна Н.А. Основні методи та їх застосування у навчанні студентів освітньої програми "Дизайн середовища" / Н. А. Лоліна // Еволюція уявлень в архітектурній і художній освіті: погляд в майбутнє: матеріали Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. (Харків, листопад 2020 р.) /за ред.: Г. О. Осиченко, І. В. Древаль, О. А. Попова та ін. - Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2020. - С. 100-102

  Яків'юк О.І. Майстер-класи від провідних дизайнерів практиків як пояснювально-ілюстративний метод навчання / О. І. Яків'юк // Еволюція уявлень в архітектурній і художній освіті: погляд в майбутнє: матеріали Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. (Харків, листопад 2020 р.) /за ред.: Г. О. Осиченко, І. В. Древаль, О. А. Попова та ін. - Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2020. - С. 152-154

  Бердинських С.О. Етапи формування проектної культури / С. О. Бердинських // Проблеми методології сучасного мистецтвознавства та культурології: зб. тез доповідей ІІ Міжнародної конф. (Київ, 11-12 листопада 2020 р.).- К.: ІПСМ НАМ України, 2020. - С. 23-25.

  Бердинських С.О. Виховний аспект рисунка на початкових стадіях дизайн-освіти / С. О. Бердинських // Тенденції розвитку початкової мистецької освіти в Україні: зб. тез доповідей Всеукраїнської наук.-практ. конф. - К., 2020. - С. 8-9.

  Бердинських С.О. Вплив сучасних технологій на формування проектної культури архітектора / С. О. Бердинських // Культура. Мистецтво. Освіта. Актуальний полілог : зб. тез доповідей Всеукраїнської наук.-практ. конф. (Київ, 1 листопада 2020 р.). - К.: ІК НАМ України, 2020. - С. 16-18.

  Марковський А.І. Три етапи переходу від "сталінського ампіру" до модернізму на прикладі Києва / А. І. Марковський // Містобудування та територіальне планування. - 2020. - Вип. 75. - С. 249-261. - http://nbuv.gov.ua/UJRN/MTP_2020_75_22.

  Марковський А.І. Пертурбація національних мотивів в архітектурі центральної України першої половини XX ст. / А. І. Марковський // Сучасні проблеми архітектури та містобудування. - 2020. - Вип. 56. - С. 102-116. - http://nbuv.gov.ua/UJRN/Spam_2020_56_11.

  Марковський А.І. Арка як символ тріумфу пануючої ідеології в архітектурі Києва 1930-х-1950-х рр. / А. І. Марковський // Сучасні проблеми архітектури та містобудування. - 2020. - Вип. 57. - С. 379-393. - http://nbuv.gov.ua/UJRN/Spam_2020_57_31.

  Марковський А.І. Паралелі німецької авангардної архітектури та забудови Києва / А. І. Марковський // Сучасні проблеми архітектури та містобудування. - 2020. - Вип. 58. - С. 302-313. - http://nbuv.gov.ua/UJRN/Spam_2020_58_29.

  Марковский А.И. Историзм в архитектуре Киева первой половины ХХ века. / А. И. Марковский // European Journal of Technical and Natural Sciences. - 2020. - № 5-6. - Pp. 6-9. - https://ppublishing.org/media/uploads/journals/journal/EJT_5-6_2020.pdf#page=6
https://ppublishing.org/media/uploads/journals/journal/EJT_5-6_2020.pdf#page=6

  Яремчук О. Мистецькі тенденції в дизайні маркувальної графіки освітніх закладів / О. Яремчук //Проблеми методології сучасного мистецтва та культурології: зб. тез ІІ Міжнародної наукової конференції (Київ 11-12 листопада 2020 р.). - Київ: Національна академія мистецтв України, 2020. - С.179-181.
https://www.mari.kiev.ua/sites/default/files/conf_docs/tesy/2020-12/Tesy-metodology_final.pdf

  Воронцова О.М. Фешн промоушн, як інструмент впливу на розвиток сучасної бізнес-моделі у сфері дизайну одягу / О.М. Воронцова // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 666-668
https://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/materiali-konferentsij/868-materialy-mizhnarodnoi-konferentsii-derzhava-rehiony-pidpryiemnytstvo-informatsiini-suspilnopravovi-sotsialnoekonomichni-aspekty-rozvytku-2122-lystopada-2019-roku

  Кулик А.В. Функції вхідних груп підприємств торгівлі розташованих в перших поверхах житлових будинків / А.В. Кулик // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 675-679
https://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/materiali-konferentsij/868-materialy-mizhnarodnoi-konferentsii-derzhava-rehiony-pidpryiemnytstvo-informatsiini-suspilnopravovi-sotsialnoekonomichni-aspekty-rozvytku-2122-lystopada-2019-roku

  Агуф О.Б. Семіотика образотворчого мистецтва ХХ століття в дизайні інтер'єру в урбанізованому суспільстві / О.Б. Агуф // Інноваційні культурно-мистецькі аспекти в сучасній картині світу: зб. матеріалів доп. учасн. V Міжнар. наук.-практ. конф. (11-13 вересня, 2019 р. Херсон). - ХНТУ, 2019. - С. 35-37
http://kntu.net.ua/ukr/content/download/62261/369012/file/2019_%D0%A1%D0%91%D0%9E%D0%A0%D0%9D%D0%98%D0%9A_%D0%86%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%

  Агуф О.Б. Специфіка позашкільної підготовки з образотворчого мистецтва для опанування спеціальності "Дизайн" / О.Б. Агуф // Європейський культурний простір і українські перспективи: матеріали XV Міжнарод. наук.-практ. конф. (14-15 листопада, 2019 р. Рівне). - Рівне, РДГУ. - 2019. - С.

  Агуф О.Б. Емоційний аспект дизайну та його роль у комунікації суспільства / О.Б. Агуф, Н.А. Лоліна // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 663-665
https://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/materiali-konferentsij/868-materialy-mizhnarodnoi-konferentsii-derzhava-rehiony-pidpryiemnytstvo-informatsiini-suspilnopravovi-sotsialnoekonomichni-aspekty-rozvytku-2122-lystopada-2019-roku

  Воронцова О.М. Fabric manipulation: техніки зміни поверхні та структури матеріалу, їх вплив на дизайн сучасного одягу / О.М. Воронцова // Європейський культурний простір і українські перспективи: матеріали XV Міжнарод. наук.-практ. конф. (14-15 листопада, 2019 р. Рівне). - Рівне, РДГУ. - 2019. - С.

  Костельна М.В. Полістилізм як чинник у сучасній фешн-індустрії / М.В. Костельна // Європейський культурний простір і українські перспективи: матеріали XV Міжнарод. наук.-практ. конф. (Рівне, 14-15 листопада, 2019 р.). - Рівне: РДГУ, 2019.

  Латій О.І. Re-desing як загальна світова тенденція при проектуванні громадських об'єктів / О.І. Латій // Європейський культурний простір і українські перспективи: зб. матеріалів доп. учасн. наук.-практ. конф. (Рівна, 14-15 листопада 2019 р.). - Рівне: РДГУ, 2019.

  Лоліна Н.А. Місто та сучасна людина - гра із культурною спадщиною / Н.А. Лоліна // Проблеми розвитку міського середовища. - 2019. - №1(22). - С. 70-78
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Prms_2019_1_9

  Лоліна Н.А. Європейська традиція відкритих вуличних кафе у історичному та сучасному просторі міст України / Н.А. Лоліна // Європейський культурний простір і українські перспективи: матеріали XV Міжнарод. наук.-практ. конф. (14-15 листопада, 2019 р. Рівне). - Рівне, РДГУ. - 2019. - С.

  Lolina N.A. Authentic roots survival in city environment: comparative analysis of European and Ukrainian modern experience / N.A. Lolina // Education Culture Society Conference (11-13.09.2019): (book of abstracts) / Edited by Patrycja Karpiтska, Aleksander Kobylarek. - Wroclaw, Poland.
http://variograf.uni.wroc.pl/?attachment_id=341

  Lolіna N.A. Mural: new interpretation of old development I Kyiv city center: reframing or resolving the existed problems / N.A. Lolіna // Education Culture Society Conference (11-13.09.2019): (book of abstracts) / Edited by Patrycja Karpiтska, Aleksander Kobylarek. - Wroclaw, Poland.
http://variograf.uni.wroc.pl/?attachment_id=341

  Папета С.П. Динаміка культурно-мистецьких перетворень в Україні у 1920-х рр. / С.П. Папета // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 680-682
https://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/materiali-konferentsij/868-materialy-mizhnarodnoi-konferentsii-derzhava-rehiony-pidpryiemnytstvo-informatsiini-suspilnopravovi-sotsialnoekonomichni-aspekty-rozvytku-2122-lystopada-2019-roku

  Папета С.П. Планувальні принципи садибних парків в Україні у 18-19 ст. / С.П. Папета // Європейський культурний простір і українські перспективи: зб. матеріалів доп. учасн. наук.-практ. конф. (Рівне, 14-15 листопада, 2019 р.). - Рівне: РДГУ. - 2019

  Яків’юк О.І. Декоративні елементи інтер‘єру житлових та прибуткових будинків другої половини ХІХ – початку ХХ ст. / О.І. Яків’юк // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 683-685
https://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/materiali-konferentsij/868-materialy-mizhnarodnoi-konferentsii-derzhava-rehiony-pidpryiemnytstvo-informatsiini-suspilnopravovi-sotsialnoekonomichni-aspekty-rozvytku-2122-lystopada-2019-roku

  Яків'юк О.І. Київський модерн прибуткових будинків кінця ХІХ - початку ХХ сторіччя у контексті сучасної міської забудови / О.І. Яків'юк // Європейський культурний простір і українські перспективи: зб. матеріалів доп. учасн. наук.-практ. конф. (Рівне, 14-15 листопада 2019р.). - Рівне: РДГУ, 2019.

  Лебедєва А.І. Труднощі перекладу: між "етно" та дизайном / А.І. Лебедєва // Народознавчі зошити. - 2019. - № 1(145). - С. 41-47
http://nz.ethnology.lviv.ua/2019-1-8/

  Лебедєва А.І. Індустрія творчості / А.І. Лебедєва // Філософські засади креатосфери у контексті творчості: XV Міжнародна науково-практична конференція (Київ, 30 травня 2019 р.). - К.: ТОВ НВП «Інтерсервіс». - 2019

  Лебедєва А.І. Псевдоморфоза сучасного мистецтва / А.І. Лебедєва // Сучасне мистецтво в епоху цифрових технологій: від теорії до практики: міжнародна науково-практична конференція (Київ, 4-5 червня 2019 р.). - К.: ІПСМ НАМ, 2019

  Лебедєва А.І. Між мистецтвом та технікою: витвір і річ / А.І. Лебедєва // Минуле і сучасне: мистецтвознавчі пошуки та відкриття: всеукраїнська наукова конференція (до ювілею факультету ТІМ)" (Київ, 12 червня 2019 р.). - К.: ФТІМ НАОМА. - 2019

  Лебедєва А.І. "Образ" речі в дизайні як контур дії" / А.І. Лебедєва // Європейський культурний простір і українські перспективи: зб. матеріалів доп. учасн. наук.-практ. конф. (Рівне, 14-15 листопада, 2019 р.). - Рівне: РДГУ, 2019

  Кулик А.В. Композиційно образна структура вхідних груп вбудованих підприємств торгівлі / А.В. Кулик // Європейський культурний простір і українські перспективи: зб. матеріалів доп. учасн. наук.-практ. конф., 14-15 листопада, 2019 р. Рівне: РДГУ, 2019.

  Кулик А.В. Естетико-психологічна роль кольору в дизайні вхідних груп вбудованих підприємств торгівлі / А. В. Кулик, І. В. Швець // Культура і сучасність: альманах. - 2019. - № 1. - С. 203-206.
http://journals.uran.ua/kis/article/view/180802

  Лоліна Н.А. Мурал - мистецький виклик соціальним та екологічним проблемам сучасного суспільства / Н. А. Лоліна // Інноваційні культурно-мистецькі аспекти в сучасній картині світу: зб. матеріалів доп. учасн. V Міжнар. наук.-практ. конф. (11-13 вересня, 2019 р.). - Херсон : ХНТУ, 2019. - С. 35-37

  Папета С.П. Формування парадигми національної самоідентифікації в українському мистецтві кінця ХІХ століття / С.П. Папета // Деміург: ідеї, технології, перспективи дизайну. - 2019. - № Т.2, №2. - С. 250-260.
http://demiurge.knukim.edu.ua/article/view/189741

  Костельна М.В. Львівська школа дизайну костюма: традиції і іновації в індивідуальних етноконцепцях 1950-1980 р.р / М.Костельна // Етнодизайн у контексті українського національного відродження та європейської інтеграції: збірник наукових праць. Т.3 / Полтавський Національний педагогічний університет ім. В.Т. Короленка. - Київ, 2019. - С. 342-350

  Лоліна Н.А. Мурал у сучасному міському просторі: Виклик чи відбиття культурної реалії / Н.А. Лоліна // Актуальні проблеми гуманітарних наук у дослідженнях молодих науковців: матеріали ХІX Міжнародної науково-практичній конференції (21 червня 2019 р.).- Гуманітарний корпус: збірник наукових статей. - 2019. - Вип. 26. - С. 84-87
http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/25620/1/gum_26.pdf#page=84

  Папета С.П. Художник Юрій Єгоров / С.П. Папета // Шості Платонівські читання: тези доповідей Міжнародної наукової конференції (24.11.2018). - К.: НАОМА, 2019. - С. 123-124.
https://www.platonconference.kiev.ua/documents/Platon_chit_6_blok__3.pdf

  Папета С.П. Сергій Дорошенко. Доля і творчість / С.П. Папета //Каталог творів. - Дніпро: Середняк Т.К., 2019. - С. 11-28.

  Development of Art-Students' Positive Attitudes Towards Physical Education by Means of Universal Design / Gonchar O., Danylenko V., Kryvuts S., Zhernoklova G. // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. — 2019. — №4. — С.4-11

  Папета С.П. Методичні рекомендації щодо виконання завдань програми навчально-ознайомчої практики для здобувачів вищої освіти першого бакалаврського рівня спеціальності 022 "Дизайн" / С. П. Папета, О. Б. Агуф. - К.: Університет "КРОК", 2019. - 27 c.

  Бердинських С.О. Синтез традиційних та новітніх засобів книжкової графіки / С. О. Бердинських // Художник і книга: зб. тез доповідей наук.-практ. конф.(Київ, 07 травня 2019 р.). - К., 2019. - С. 5-6.- file:///C:/Users/library/Downloads/Conf_CHUD_KN_2019_T-1.pdf
file:///C:/Users/library/Downloads/Conf_CHUD_KN_2019_T-1.pdf

  Markovskyi A. Transformation of paradigm in contest for the development of Kyiv city center in the 1930-1940s / A. Markovskyi // Architectural Studies. - 2019. - № 1(5). - С. 45-52

  Яремчук О.М. Генезис та особливості формування базових моделей ідентифікації кольору / О. М. Яремчук, А. В. Кулик // Art and Design. - 2019. - № 3. - С. 113-124.
http://nbuv.gov.ua/UJRN/artges_2019_3_14

  Осадча О.А. Структурно-просторова схема Дерева Життя у топографічній іконічності міста-храму-ікони-людини / О.А. Осадча // Всеукраїнська іконописна конференція "Ікона сьогодні"(5 трав. 2018 р., Київ): збірник наукових праць.- К.: Національна спілка іконописців України і Національний заповідник «Софія Київська», 2018

  Осадча О.А. Структурно-просторова схема Дерева Життя у топографічній іконічності міста-храму-ікони-людини / Олена Осадча // Українська академія мистецтва: зб. дослідницьких та науково-методичних праць. -2018. - Вип. 27

  Осадча О.А. Темпоральність у композиційній системі ікони / Олена Осадча // Мистецтвознавство України: зб. наук. пр. / ІПСМ АМУ. - 2018. - Вип. 18.-С. 113–121.
file:///C:/Users/library/Downloads/Mysu_2018_18_16.pdf

  Осадча О.А. Основні засади і методи викладання на кафедрі монументально-декоративного і станкового мистецтва Київської академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука / О.А. Осадча, М.О Данченко, О.І. Владимирова // Вища школа.-2018.-№10.-С.42-53

  Костельна М.В. "Етнічний полістилізм" в дизайні одягу другої половини ХХ - початку XXI століття / М.В. Костельна // Art and Design. Сер. Мистецвознавство. Технічні науки". - 2018. - Вип.№3. - С. 85-95.
http://artdesign.knutd.edu.ua/wp-content/uploads/sites/33/2018/12/85-95-%D0%9A%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%90.pdf

  Папета С.П. Актуальні проблеми мистецької та педагогічної спадщини Казимира Малевича / С.П. Папета // Економіка і культура України в світових глобалізаційних процесах: позиціонування і реалії: зб. матеріалів доп. учасн. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 21-10 березня 2018 р.). - К.: КНУКіМ, 2018. - С. 162-165.

  Сучасність - вичерпаний час / А.І. Лебедєва та ін. // Візуальна культура в контексті феномена гіперреальності: шорт-лист конкурсу теоретичних робіт (публікація в збірнику ВАК ІПСМ). - 2018. - Інституту проблем сучасного мистецтва
http://www.mari.kiev.ua/shortlist-visual-culture-in-context-of-hyperreality-phenomenon

  Лебедєва А.І. "Народний дизайн": поняття, що не стало терміном / А.І. Лебедєва // Народознавчі зошити. - 2018. - № 2 (140). - С.328-332
http://nz.ethnology.lviv.ua/2018-2-7/

  Лебедєва А.І. Псевдоморфоза: теорія дизайну в мистецтвознавстві / А.І. Лебедєва // Мистецтвознаство України. - 2018. - №18. - С. 103-112
http://mystukr.mari.kiev.ua/article/view/152377

  Лебедева А.И. Образы наглядности: современное искусство/ А.И. Лебедева // Ювілей НАОМА: Мистецький контекст в Україні XX століття: традиції та новації мистецтвознавчої діяльності: тези доп. Всеукр. наук. конф. присвяч. 100-річчю заснування Укр. акад. мистецтва, 25-28 квіт. 2017 р. / Нац. акад. образотвор. мистецтва і архітектури, Каф. теорії та історії мистецтва. - Київ : Фенікс, 2018.

  Лебедева А.И. Образ как "внешность" идеала / А.И. Лебедева // XX Международная научная конференция «Ильенковские чтения» по теме «Ильенков и Маркс» (Москва, 19-20 апреля 2018 г.). - М.: МГУ, 2018
https://docs.google.com/viewer?url=https%3A%2F%2Ftovievich.ru%2Findex.php%3Fdo%3Ddownload%26id%3D124%26viewonline%3D1

  Лебедєва А.І. Художнє конструювання, технічна естетика, дизайн: про терміни не сперечаються, про них домовляються / А.І. Лебедєва // Мистецтво України першої половини ХХ ст. у світовому контексті: міжнародна наукова конференція (Київ, 11 квітня 2018 р.). - К.: Національна академія мистецтв України. - 2018

  Лебедєва А.І. Річ як пастка для дизайнера / А.І. Лебедева // Шляхи розвитку українського мистецтвознавства та реставрації: всеукраїнська наукова конференція: до 55-річчя викладацької діяльності Л.С. Міляєвої на кафедрі ТІМ НАОМА (1-2 червня 2018 р.). - К.: НАОМА, 2018

  Папета С.П. Українсько-єврейські джерела модерного мистецтва в контексті діяльності художньої секції Культур-ліги / С. П. Папета // Деміург: ідеї, технології, перспективи дизайну. - 2018.-№1. - С. 92-110
http://demiurge.knukim.edu.ua/issue/view/8880

  Костельна М.В. Етнічний аспект у сучасній моді: Ремінісценції 1980-х та полістилізм / М. В. Костельна // Актуальні проблеми сучасного дизайну : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (20 квітня 2018 р., м. Київ) : у 2-х т. Т.1. - Київ : КНУТД, 2018. - С. 211-214
https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/10316

  Бердинських С.О. Бінокулярність та анімація як засоби моделювання просторових властивостей проектованих об'єктів / С.О. Бердинських // Вчені записки таврійського національного університету. Серія: Технічні науки. - 2018. - Том 29(68). №1. Частина 1. - С. 1-6.
http://www.tech.vernadskyjournals.in.ua/journals/2018/1_2018/part_1/3.pdf

  Бердинських С.О. Особливості розвитку проектної графіки на початку ХХ ст. / С. О. Бердинських // Мистецтво України першої половини ХХ ст. у світовому контексті: зб. тез доповідей міжнародної наук. конф. (Київ, 11 квітня 2018 р.). - К., 2018. - С. 11.

  Бердинських С.О. Роль традиційних засобів проектної графіки у сучасному формотворенні / С. О. Бердинських // Nonтрадиція: від Малевича до сьогодення: зб. тез доповідей Міжнародної наук. конф. (Київ, 16 жовтня 2018 р.). - К., 2018. - С. 15.

  Бердинських С.О. Феномен наїв-арту в образотворчому мистецтві / С. О. Бердинських //Наївне мистецтво і малярство України: зб. тез доповідей всеукраїнської наук. практ. конф. (Київ, 26 грудня 2018 р.). - К., 2018. - С. 7-8.

  Марковський А.І. Імплементація неокласичних тенденцій в архітектурі К. С. Алабяна: урядовий квартал в Києві / А. І. Марковський // Сучасні проблеми архітектури та містобудування. - 2018. - Вип. 51. - С. 73-81. - http://nbuv.gov.ua/UJRN/Spam_2018_51_13.

  Марковський А.І. Концепція естетики в архітектурі. "Традиційна" і "академічна" архітектура / А. І. Марковський // Вісник Національного університету Львівська політехніка. Архітектура. - 2018. - № 893. - С. 79-86. - https://science.lpnu.ua/sites/default/files/journal-paper/2019/nov/20014/12.pdf
https://science.lpnu.ua/sites/default/files/journal-paper/2019/nov/20014/12.pdf

  Яремчук О.М. Генезис та розмежування понять "дизайн" і "проектування" / О. М. Яремчук // Культура і сучасність. - 2018. - № 1. - С. 217-221.
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Kis_2018_1_44.

  Яковлєв М. Композиційні засади організації площини аркуша / М. Яковлєв, О. Яремчук // Українська академія мистецтва. - 2018. - Вип. 27. - С. 250-254.
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uam_2018_27_36.

  Кузнєцова І. Витоки сучасних шрифтових композицій, задіяних в оформленні інтер’єрів молодіжних клубів/ І. Кузнєцова, О. Яремчук, К. Гербіч// Актуальні проблеми сучасного дизайну: Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції:У 2 томах. Том 1. - Київ: КНУТД, 2018. - С. 76–78.

  Осадча О.А. The Composition of an Icon as a Design Principle at work in Byzantine Churches (as exemplified by "The Eye of Providence" icon)" / О.А. Осадча // European association for the study of religions "Hierotopy between art history and religious studies, 18 - 21 вересня 2017 р., Льовен, Бельгія.

  Осадча О.А. Важливість просторової складової у композиційній системі ікони / О.А. Осадча // Всеукраїнська наукова конференція "Ювілей НАОМА: Мистецький контекст в Україні XX століття: традиції та новації мистецтвознавчої діяльності (до 100-річчя заснування Національної академії образотворчого мистецтва та архітектури)" 25-28 квіт. 2017 р., Київ, Україна / Національна академія образотворчого мистецтва та архітектури - Київ, 2017.

  Осадча О.А. Онтологічна, теофанічна та есхатологічна парадигми ікони / О.А. Осадча // XV Міжнародна конференція "Церква - наука - суспільство: питання взаємодії" 29 трав.-3 чер. 2017 р., Київ, Україна / Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник - Київ, 2017

  Осадча О.А. Онтологічна, теофанічна та есхатологічна парадигми ікони / Олена Осадча // Церква - наука - суспільство: питання взаємодії: п'ятнадцята Міжнародна конференція: зб. наук. праць. - К.: 29 травня - 2 червня 2017 р.

  Осадча О.А. Основні художньо-композиційні принципи візантійського іконопису та методи їх застосування на практиці / Олена Осадча // Художні практики початку XXI століття: новації, тенденції, перспективи. Всеукраїнська науково-практична конференція: електронний збірник тез. - К.: Київський державний інститут декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука 24 листопада 2017 р. [Електронний ресурс]
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://kdidpmid.edu.ua/new/wp-content/uploads/2015/05/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80_2017-2.pdf&hl=uk

  Осадча О.А. Проблема часу у композиційній системі ікони / О.А. Осадча // Міжнародна науково-практична конференція "Культурна спадщина України: сталий розвиток і національна безпека", 20 квітня 2017 р., Київ, Україна / Національна історичніа бібліотека України - Київ, 2017.

  Осадча О.А. Проблема часу у композиційній системі ікони / Олена Осадча // Культурна спадщина України: сталий розвиток і національна безпека. Міжнародна науково-практична конференція: зб. наук. праць. - К.: Національна історична бібліотека України 20 квітня, 2017 р. - Т. 1.- С. 76-78.

  Осадча О.А. Проблеми вітчизняного сакрального мистецтва у контексті його відродження / О.А. Осадча // Міжнародна науково-практична конференція "Педагогічні аспекти підготовки викладачів з візуального мистецтва та дизайну: сучасність і перспективи", 10-11 жовтня 2017 р., Харків, Україна / Харківська академія дизайну і мистецтв - Харків, 2017.

  Осадча О.А. Спростування сталих стереотипів щодо принципів створення художньої мови в іконопису візантійської традиції / Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні питання мистецтвознавства: виклики XXI століття", 10-11 жовтня 2017 р., Харків, Україна / Харківська академія дизайну і мистецтв - Харків, 2017.

  Osadcha O. The Composition of an Icon as a Design Principle at work in Byzantine Churches (as exemplified by "The Eye of Providence" icon)/ Osadcha Olena // Hierotopy between Art History and Religious Studies:Compendium of Abstracts of EASR-2017 conference (18-21.09.2017) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://hierotopy.ru/contents/easr2017hierotopySectionAbstracts.pdf
http://hierotopy.ru/contents/easr2017hierotopySectionAbstracts.pdf

  Осадча О.А. Феномен об'єктивного і надоб'єктивного бачення у контексті формування простору в іконопису візантійської традиції / Олена Осадча // Етнодизайн: пошуки українського національного стилю: Полтава-Петриківка: IV Міжнародний конгрес: зб. наук. праць. - Дніпро, 4-8 жовтня 2017 р.

  Осадча О.А. Основні художні методи створення просторової складової ікони / Олена Осадча // Українська академія мистецтва: зб. дослідницьких та науково-методичних праць. - 2017. - Вип. 26. - С. 135-142.
http://naoma.edu.ua/ua/academy/zbrnik_dosldnitskikh_ta_naukovo-metodichnikh_prats/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%2026.pdf

  Осадча О.А. Спростування сталих стереотипів щодо принципів створення художньої мови в іконопису візантійської традиції / Олена Осадча // Педагогічні аспекти підготовки викладачів з візуального мистецтва та дизайну: сучасність і перспективи. Актуальні питання мистецтвознавства: виклики XXI століття : Збірник матеріалів Міжнародних науково-методичних конференцій професорсько-викладацького складу і молодих учених в рамках IX Міжнародного форуму "Дизайн-освіта 2017" (м. Харків, 9-12 жовтня 2017 року) / За загал. ред. Даниленка В.Я. - Харків: ХДАДМ, 2017.- С. 259-262.
https://www.ksada.org/doc/confer-design-forum-prof-2017.pdf

  Осадча О.А. Проблеми вітчизняного сакрального мистецтва у контексті його відродження / Олена Осадча // Педагогічні аспекти підготовки викладачів з візуального мистецтва та дизайну: сучасність і перспективи. Актуальні питання мистецтвознавства: виклики XXI століття : Збірник матеріалів Міжнародних науково-методичних конференцій професорсько-викладацького складу і молодих учених в рамках IX Міжнародного форуму "Дизайн-освіта 2017" (м. Харків, 9-12 жовтня 2017 року) / За загал. ред. Даниленка В.Я. - Харків: ХДАДМ, 2017 - С. 257-259.
https://www.ksada.org/doc/confer-design-forum-prof-2017.pdf

  Папета С.П. Графіка Леоніда Денисенка в контексті мистецтва української діаспори / С.П. Папета // Молодий вчений. - 2017. - №9 (49). - С. 208-212.
http://molodyvcheny.in.ua/ru/archive/49/

  Папета С.П. Графіка Марка Епштейна другої половини 1920-х років / С.П. Папета // Четверті Платонівські читання: зб. матеріалів доп. учасн. ІV Міжнар. наук. конф. (Київ, 26 листопада 2016 р.). - К.: НАОМА, 2017. - С. 70-71.
https://www.platonconference.kiev.ua/documents/Platon_chit_2016_04.pdf

  Лебедева А.И. Искусство в отражениях: К вопросу о теории / А.И. Лебедева // Художня культура. Актуальні проблеми. - 2017. - Вип. 13. - С. 48-56.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=khud_kult_2017_13_8

  Лебедєва А.І. Композиція і конструкція: дія як організуючий момент форми / А.І. Лебедєва // Візуальність як домінанта сучасної культури: зб. матеріалів Міждисциплінарної наук. конф., Київ, 7–8 грудня 2017 р. - К.: ІК НАМ України, 2017. - С. 44-47
https://icr.org.ua/wp-content/uploads/2019/10/Visuality-as-the-Dominant-Feature-of-Modern-Culture.2017.pdf

  Кулик А.В. Культурно-історичні передумови розвитку вбудованих підприємств обслуговування / А.В. Кулик // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. - 2017. - №2. - С. 149-153.
http://journals.uran.ua/visnyknakkkim/article/view/138651

  Папета С.П. Мистецтво майбутнього/ С.П. Папета // Цвіль В. Невідомий Кандинський. - К.: Видавничий дім "Києво-Могилянська академія", 2017. - С. 5-8.

  Папета С.П. Русская художница Александра Прегель (1907-1984) / С.П. Папета // П'яті Платонівські читання :тези доповідей Міжнародної наукової конференції (25.11.2017). - К.: НАОМА, 2018. - С. 132-133
https://www.platonconference.kiev.ua/documents/Platon_chit_2017-2.pdf

  Даниленко В. Дизайнерська освіта України: перехід у нову якість / В. Даниленко // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. - 2017. - № 3. - С. 4-10.
http://nbuv.gov.ua/UJRN/had_2017_3_3.

  Даниленко В.Я. Якість вищої дизайнерської освіти України: оціночні підходи/ В.Я. Даниленко // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. - 2017. - №4. - С.4-8.
http://dx.doi.org/10.15561/18189172.2015.1101

  Бердинських С.О. Виразно-змістовні якості формалізованих елементів і форм проектної графіки / С. О. Бердинських // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв: зб. наук. пр.- 2017.- №2(Мистецтвознавство). - С. 4-12.
https://visnik.org/pdf/v2017-02-01-berdinsky.pdf

  Бердинських С.О. Комбінаторика і деформація об'єкта рисованої графіки (на прикладі "живої" лінії) / С. О. Бердинських // Українська академія мистецтва: дослідницькі та науково-методичні праці. - 2017. - № 26.- С. 183-193.
https://naoma-science.kiev.ua/index.php/journal/issue/view/13/26-2017-pdf

  Бердинських С.О. Тривимірне моделювання як інструмент проектної графіки [Текст] / С. О. Бердинських // Вісник Закарпатської академії мистецтв: Збірник наукових праць.- 2017. - Випуск 9.- С. 102-105.
https://docplayer.net/81042832-Visnik-zakarpatskoyi-akademiyi-mistectv-vipusk-9.html

  Бердинських С.О. Проблеми формування проектної культури в сучасній дизайн-освіті / С. О. Бердинських // Культура - текст - особистість: українські перспективи: зб. тез доповідей Всеукраїнської наук.-теор. конф.(Київ, 1-2 червня 2017 р.). - К.: ІК НАМ України, 2017. - С. 30-33.

  Berdynskykh S. To the question of the choice of the effective tools of graphical visualization In the design tasks / Sviatoslav Berdynskykh // Theory and practiсe of design. Technical aesthetics: Collection of scientific papers.- 2017. - Issue 11. - P. 3-17.

  Тихонюк В. Шрифтові композиції Володимира Юрчишина: джерела інспірації та самобутній розвиток / В. Тихонюк, О. Тихонюк // Українська академія мистецтва. - 2017. - № 26. - С. 74-79. - http://195.20.96.242:5068/kvnaoma-xmlui/handle/123456789/136
http://195.20.96.242:5068/kvnaoma-xmlui/handle/123456789/136

  Яковлєв М. Площинні та просторові сітки як первинні засоби організації шрифтових угруповань / М. Яковлєв, О. Яремчук // Актуальні проблеми мистецької практики і мистецтвознавчої науки. - 2016-2017. - Вип. 8-9. - С. 159-164.
http://nbuv.gov.ua/UJRN/apmpmn_2016-2017_8-9_20.

  Осадча О.А. Ідея choros як основний принцип організації сакрального простору храму на прикладі собору Софії Київської [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://hierotopy.ru/contents/osadchaiaKhoros2016.pdf
http://hierotopy.ru/contents/osadchaiaKhoros2016.pdf

  Осадча О.А. Композиційна структура ікони як формотворчий принцип внутрішнього облаштування храму (на прикладі ікони "Всевидяче Око") / Олена Осадча // Українська академія мистецтва: зб. дослідницьких та науково-методичних праць. - К., 2016. - Вип. 25. - С. 117-131.

  Осадча О.А. Українська хатня ікона як домінанта при створенні іконічного образу селянського житла кінця XVIII - XX століття / О.А. Осадча // ХІІ Міжнародна науково-практична конференція "Культурний вектор розвитку України початку ХХІ століття: реалії і перспективи", 10 - 11 лист. 2016 р., Рівне, Україна / Рівненський державний гуманітарний університет - Рівне, 2016.

  Осадча О.А. Функція української хатньої ікони у створенні іконічного образу селянського житла кінця XVIII - початку XX століття (досвід ієротопічного методу дослідження) / Олена Осадча // Сучасні проблеми дослідження, реставрації та збереження культурної спадщини: зб. наук. пр. з мистецтвознавства, архітектурознавства і культурології / ІПСМ АМУ. -К.: Фенікс, 2016. - Вип. 12. - С. 102-117.
http://hierotopy.ru/contents/HataHierotopyElenaOsadcha_v2.pdf

  Костельна М.В. Постіндустріальні інтонації фольку та екостилю у творчості дизайнера Надії Старовойтової кінця ХХ - поч. ХХІ ст. / М.В. Костельна // Глобалізація в умовах постіндустріальних трансформацій: зб. матеріалів доп. учасн. наук.-практ. конф. (Київ, 6-7 квітня 2016 р). - К.: КНУКіМ, 2016.

  Лоліна Н.А. Мистецький простір у сучасній міській культурі / Н.А. Лоліна // Проблеми розвитку міського середовища. - 2016. - Вип. 2 (16). - С. 185-194
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Prms_2016_2_23

  Лоліна Н.А. Глобалізація: підхід до дизайну вітрин у сучасному міському просторі. Втрата автентичності / Н.А. Лоліна // Глобалізація в умовах постіндустріальних трансформацій: матеріали наук.-практ. конф. (Київ, 6-7 квітня 2016 р.). - К.: КНУКіМ.

  Папета С.П. Живописець Сергій Дорошенко / С.П. Папета // Треті Платонівські читання. Тези доповідей Міжнародної наукової конференції (Київ, 28 листопада 2015 р.). – К.: Фенікс, 2016. – С. 66-67
http://naoma.edu.ua/ua/kafedras/fakultet_teor_ta_stor_mistetstva/naukova_dyalnst_ftm/tret_naukov_chitannya_pamyat_akademka_po_bletskogo/Platon_chit_2015_final.pdf

  Папета С.П. Іконосфера митця Степана Рябченка / С.П. Папета // Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття: матер. ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ 14-15 квітня 2016 р.). - К.: ун-т ім. Б. Грінченка, 2016. - С. 424-429.

  Папета С.П. Кандинський та Малевич / С.П. Папета // Collegium. - 2016. - №25. - С. 274-280.
http://old.burago.com.ua/index.php/ru/zhurnaly/mezhdunarodnyj-nauchno-populyarnyj-zhurnal-collegium/collegium-25-2016/468-papeta-s-p-kandinskij-ta-malevich

  Олійник О.П. Архітектурно-планувальна структура внутрішнього простору київського прибуткового житла / О.П. Олійник, О.І. Яків'юк // Теорія та практика дизайну. - 2016. - Вип. 9. - С.167-176
http://jrnl.nau.edu.ua/index.php/Design/article/view/10580

  Олійник О.П. Архітектурно-планувальна структура внутрішнього простору київського прибуткового житла / О.П. Олійник, О.І. Яків'юк // Міське середовище - ХХІ ст. Архітектура. Будівництво. Дизайн: тези доповідей ІІ міжнародного науково-практичного конгресу, м. Київ, 15-18 березня 2016 р. - к.: ЦК "компринт", 2016. - С. 198-199
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/28653

  Лебедева А.И. Тавтология образа / А.И. Лебедева // Сучасне мистецтво. - 2016. - Вип. 12. - С. 107-121.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=S_myst_2016_12_13

  Лебедева А.И. Предельная определённость / А.И. Лебедева // Сучасні проблеми художньої освіти в Україні. - 2016. - Вип. 11. - С. 37-39.
http://www.mari.kiev.ua/sites/default/files/inline-images/pdfs/SUCH_PROBL_HUD_OSVITY_11.pdf

  Лебедева А.И. Искусство переопыления смыслов / А.И. Лебедева // Дискурсивний вимір сучасного мистецтва: діалог культур: науково-теоретична конференція з міжнародною участю (Київ, 30 листопада 2016 р.). - К.: ІПСМ НАМ України, 2016. - С. 86-88
https://icr.org.ua/wp-content/uploads/2019/10/Discursive-Dimension-of-Contemporary-Art-Dialogue-of-Cultures.2016.pdf

  Кулик А.В. Дизайн елементів вхідних груп вбудованих підприємств торгівлі у глобалізованому середовищі / А.В. Кулик // Глобалізація в умовах постіндустріальних трансформацій: науково-практична конференція (Київ, 6-7 квітня 2016 р.). - К.: КНУКіМ, 2016

  Kostelna М. Ethno-motives in the works of Ukrainian fashion designers at the beginning of the 21st century: innovations and traditions/ М. Kostelna // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. - 2016. - №1. - С. 16-19.
https://visnik.org/view-uk/?y=2016&n=1

  Бердинських С.О. Визначення пріоритетних принципів створення графічних моделей дизайн-об'єктів / С. О. Бердинських // Теорія та практика дизайну. Технічна естетика: Збірник наукових праць.- 2016. - Вип. 10. - С. 3-13.
file:///C:/Users/library/Downloads/14771.pdf

  Бердинських С.О. Поєднання "класичних" графічних технік з цифровими технологіями в проектній графіці / С. О. Бердинських // Сучасні проблеми архітектури та містобудування: Наук.-техн. Збірник / Відпов. Ред. М. М. Дьомін. - К. : КНУБА, 2016. - Вип. 43, у 2 частинах. Частина 1. - С. 59-66.
http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/01/2016431.pdf

  Бердинських С.О. Комбінаторні операції з графічними образами в сучасному формотворчому процесі / С. О. Бердинських, М. І. Яковлєв // Українська академія мистецтва: дослідницькі та науково-методичні праці. - 2016.- Вип.25.- С. 132-141.
https://naoma-science.kiev.ua/index.php/journal/issue/view/12/25-2016-pdf

  Бердинських С.О. Роль традиційних засобів проектної графіки в сучасному формотворчому процесі / С. О. Бердинських // Дискурсивний вимір сучасного мистецтва: діалог культур: зб. тез доповідей наук.-теорет. конф. з міжнар. участю (Київ, 30 листопада 2016 р.). - К.: ІК НАМ України, 2016. - С. 18-20.

  Тихонюк О. Графічне аранжування об’єкта: методика викладання завдання для спеціалізації "Графічний дизайн" / О. Тихонюк // Українська академія мистецтва. - 2016. - Вип. 25. - С. 142-151. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uam_2016_25_16.

  Марковський А.І. Концепція естетики в архітектурі. "Традиційна" і "сучасна" архітектура / А. І. Марковський // Сучасні проблеми архітектури та містобудування. - 2016. - Вип. 42. - С. 60-69. - http://nbuv.gov.ua/UJRN/Spam_2016_42_12.

  Марковський А.І. Роль Дніпра у містобудівному каркасі Києва в історичному розрізі / А. І. Марковський // Сучасні проблеми архітектури та містобудування. - 2016. - Вип. 46. - С. 112-116. - http://nbuv.gov.ua/UJRN/Spam_2016_46_22.

  Марковський А. "Формула міста" у творчості Павла Федотовича Альошина / А. Марковський // Українська академія мистецтва. - 2016. - Вип. 25. - С. 215-224. - http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uam_2016_25_23.

  Марковский А.И. "Правдa" и "ложь" в архитектуре Киева межвоенного периода / А. И. Марковский // Conversatoria Litteraria. - 2016. - Vol. 10. - Pp. 529-542. - file:///C:/Users/library/Downloads/ewakozak,+Markovskij.pdf
file:///C:/Users/library/Downloads/ewakozak,+Markovskij.pdf

  Марковський А.І. Формування регіональної самобутності архітектури Києва першої половини ХХ ст. у етнокультурному контексті / А. І. Марковський // Регіональна політика : історичні витоки, законодавче регулювання, практична реалізація : зб. наук. праць Другої міжнародна наук.- практ. конф. (Київ, 14 -15 грудня 2016 р): в 2 ч. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. - Тернопіл : Економічна думка, 2016. -Ч.2. - С. 66-71

  Осадча О.А. Створення chora - сакрального простору храму-ікони / Олена Осадча // Етнодизайн у контексті українського національного відродження та європейської інтеграції. Матеріали III міжнародного конгресу 4-6.11.2015: зб. наук. праць. - К., 2015.

  Лоліна Н.А. Індивідуальність як тенденція сучасного дизайну / Н.А. Лоліна // Проблеми розвитку міського середовища. - 2015. - Вип. 2. - С. 17-30
file:///C:/Users/library/Downloads/Prms_2015_2_5.pdf

  Лоліна Н.А. Стилістика міського середовища – парадигма існування в рамках сучасного Києва / Н.А. Лоліна // Сучасні проблеми архітектури та містобудування. - 2015. - Вип. 41. - С. 131-135.
file:///C:/Users/library/Downloads/Spam_2015_41_24.pdf

  Лоліна Н.А. Композиційні фактори сучасного інтер'єру / Н.А. Лоліна // Сучасна архітектурна освіта: композиція, мистецтво в програмі архітектурної підготовки: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (Київ, 28 жовтня 2015 р.). - К.: КНУБА, 2015. - С.

  Лоліна Н.А. Традиційна українська писанка: генеза та особливості геометричного орнаменту / Н.А. Лоліна // Вісник КНУКіМ. Серія "Мистецтвознавство". - 2015. - Вип. 33. - С. 75-83.
http://arts-series-knukim.pp.ua/article/view/158291

  Lolina N.A. The preservation of the authentic roots in the modern society / N.A. Lolina // Education Culture and Sosiety 2015. International Academic Conference, 14-17.09.2015. Wroclaw, Poland

  Лоліна Н.А. Етно-національна свідомість сучасного дизайну середовища в контексті глобалізованого світу / Н.А. Лоліна // Актуальні проблеми дизайн-освіти в європейському вимірі: матеріали VІ Всеукр. наук.-практ. конф., (Київ, 22-23 квітня 2015 р.). - К.: КНУКіМ, 2015.

  Лоліна Н.А. Сучасні проблеми архітектури та містобудування / Н.А Лоліна // Наук.- техн. зб. КНУБА. - Вип. 2 (41). - С. 131-136.

  Папета С.П. Етномотиви в творчості Леоніда Денисенка / С.П. Папета // Теорія та практика дизайну. - 2015. - Вип. 7. - С. 184-189.
http://jrnl.nau.edu.ua/index.php/Design/article/view/10118/20700

  Олійник О.П. Особливості дизайну інтер'єрів оборонних споруд, пристосованих під громадські функції (на прикладі замку Свірж Львівської обл.) / О.П. Олійник, О.І. Яків'юк // Проблеми дослідження, збереження та реставрації історичних фортифікацій: 7-а міжнародна конференція молодих науковців (м. Холм, Польща 2015 р.). - Холм: 2015. - С. 130-134.

  Лебедева А.И. По ту сторону искусства: истории одного взгляда / А.И. Лебедева // Сучасне мистецтво. - 2015. - Вип. 11. - С. 158-168
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=S_myst_2015_11_31

  Лебедева А.И. Соврем-изм: противление забвению / А.И. Лебедева // Творчість у філософських вимірах: матеріали ХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (14-15 травня 2015 р., м. Київ) / уклад.: Б.В.Новіков, А.А. Мельниченко, В.Д. Піхорович, Ю.А. Шевчук. - К.: НТУУ «КПІ», 2015. - С.

  Кулик А.В. Образ та образні засоби як фактор формоутворення вхідних груп вбудованих підприємств обслуговування / А.В. Кулик // Актуальні проблеми дизайн-освіти в європейському вимірі: VІ Всеукраїнська науково-практична конференція (Київ, 22-23 квітня 2015 р.). - К.: КНУКіМ. - 2015

  Лоліна Н.А. Ціннісні тенденції сучасного міського середовища / Н.А. Лоліна // Культурологічний альманах. Вип.1.Ціннісні зміни молоді і сучасні форми культуротворчості .- Вінниця,2015.-С.21-24
http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/8603/1/Almanakh.pdf#page=22

  Костельна М.В. Інтегровані ознаки декоративного та формотворчого рішення етномотивів у колекціях одягу українських дизайнерів другої половини ХХ ст. / М.В. Костельна // Теорія та практика дизайну: міське середовище - ХХІ ст. архітектура. будівництва. дизайн: зб. матеріалів доп. учасн. міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 20-21 березня, 2015 р.). - К.: НАУ, 2015.

  Папета С.П Літерографія Леоніда Денисенка в контексті розвитку графічних технік у ХХ столітті / С.П. Папета // Культура і мистецтво у сучасному світі. - 2015. - Вип. 16. - С. 166-171.
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Kmss_2015_16_24.

  Папета С.П. Етномотиви в творчості Леоніда Денисенка/ С.П. Папета // Етнодизайн: Європейський вектор розвитку і національний контекст. Кн.2 : зб. наук. праць .- Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2015. - С. 205-213.

  Олійник О.П. Збереження інтер'єрів у процесі реставрації об'єктів культурної спадщини / О.П Олійник, О.І. Яків'юк // Теорія і практика: збірник наукових праць за матеріалами ІІІ Міжнародного науково-практичного конгресу "Міське середовище - ХХІ ст. Архітектура. Будівництво. Дизайн (Київ, 20-21 березня 2018 р.). - К.: КНУБА, 2015

  Бердинських С.О. Композиція графічної площини як засіб моделювання властивостей зображених об'єктів проектування / С. О. Бердинських // Inzynieria i technologia. Nauka wczoraj, dzis, jutro:Zbior raportow naukowych (30.05.2015 - 31.05.2015). - Warszawa: Sp. z o.o. "Diamont trading tour", 2015. - C. 5-10.

  Бердинських С.О. Композиція графічного простору в репрезентативних завданнях проектування / С. О. Бердинських // Сучасні проблеми геометричного моделювання: збірник праць XVII Міжнародної науково-практичної конференції (02-05 червня 2015 р.) - Мелітополь: Вид-во МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2015. - С. 14-22.

  Бердинських С.О. Функціональні, композиційні та виховні аспекти проектної графіки в навчальному процесі / С. О. Бердинських // Діалог культур - основа формування культури суспільства сталого розвитку: Тези доповідей міжнародної науково-теоретичної конференції. - К., 2015. - С. 5-6.

  Бердинських С.О. Виразно-змістовні якості формалізованих елементів і форм проектної графіки / С. О. Бердинських // Концепція сучасної мистецько-дизайнерської освіти України в умовах євроінтеграції: Збірник матеріалів Міжнародної науково-методичної конференції професорсько-викладацького складу і молодих учених в рамках VIII Міжнародного форуму "Дизайн-освіта 2015"(м. Харків, 15-16 жовтня 2015 року)/ За загал. ред. Даниленка В. Я. - Харків: ХДАДМ, 2015. - С. 7-11.

  Тихонюк О. Особливості завдань з паперопластики для спеціалізації "Графічний дизайн" / О. Тихонюк // Українська академія мистецтва. - 2015. - Вип. 24. - С. 74-80. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uam_2015_24_10.

  Марковський А.І. Особливості формування генерального плану Києва першої третини ХХ століття / А. І. Марковський // Сучасні проблеми архітектури та містобудування. - 2015. - Вип. 41. - С. 141-147. - http://nbuv.gov.ua/UJRN/Spam_2015_41_26.

  Abyzov V. Features of architecture of Ukraine in 1920-30's on examples of Kyiv and Kharkiv / V. Abyzov, A. Markovskyi // Srodowisko Mieszkaniowe. - 2015. - № 14. - St. 94-105. - file:///C:/Users/library/Downloads/14_Features%20of%20architecture.pdf
file:///C:/Users/library/Downloads/14_Features%20of%20architecture.pdf

  Яремчук О.М. Когда "технэ" перестало быть искусством. Часть 3. Марксистко-ленинская концепция техники / О. М. Яремчук // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. - 2015. - № 9-10. - С. 54-64.
http://nbuv.gov.ua/UJRN/had_2015_9-10_10.

  Авторське свідоцтво № 55862: твір з питань мистецтва. Математичне визначення колористичної спорідненості структурованих художніх систем Ренесансу: багатовимірний кластерний аналіз : а.с. 55862 Україна / О. М. Воронцова, Л. М. Білякович. - № 56199; заявл. 02.06.2014; опубл. 01.08.2014, Бюл. № 34. - 2 с.

  Авторське свідоцтво № 55863: твір з питань мистецтва. Прикраси zibellino: історія виникнення та поширення, художнє оформлення, семантичний зміст, призначення : а.с. 55863 Україна / О. М. Воронцова, Л. М. Білякович. - № 56200; заявл. 02.06.2014; опубл. 01.08.2014, Бюл. № 34. - 2 с.

  Лоліна Н.А. Структурні елементи орнаменту та їх відтворення у сучасному мистецтві. / Н.А. Лоліна // Етнодизайн: європейський вектор розвитку і Національний контекст: Зб. наук. пр. / ПНУПУ і Інститут Реклами. - Полтава, 2014. - С.183-193

  Воронцова А.М. Определение колористической соподчиненности структурированных художественных систем итальянского Ренессанса методом кластерного анализа / А.М. Воронцова // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. В 2-х ч. - Ч. 2 - Тамбов, 2014. - №6 (44). - С. 41-45.

  Лолина Н.А. Этно-национальные характеристики орнамента в современной городской среде / Н.А. Лолина // Научный поиск в современном мире: сборник материалов 6-й межд. науч.-практ. конф.( 30 мая 2014 г., Махачкала, Россия).-Махачкала: ООО "Апробация", 2014.- - С.218-220.

  Воронцова О.М. Види, походження та художньо-орнаментальне оформлення текстильних матеріалів епохи італійського Ренесансу / О.М. Воронцова // Традиції та новації у вищий архітектурно-художній освіті. - 2014. - № 1. - С. 140-145.
http://tihae.org//pdf/t2014-01-24-vorontsova.pdf

  Воронцова О.М. Нормкор - модний нігілізм сучасності / О.М. Воронцова // Актуальні проблеми дизайн-освіти в європейському вимірі: зб. матеріалів доп. учасн. VІ Всеукр. наук.-практ. конф. (22-23 квітня 2015 р. Київ). - К.: КНУКіМ, 2014. - С.

  Лоліна Н.А. Стиль лофт в дизайне интерьера современного жилья / Н.А. Лоліна // Міське середовище - ХХІ сторіччя. Архітектура. Будівництво. Дизайн: матеріали І Міжн. Науково-практичного конгресу (10-14 лютого 2014 р., Київ, Україна). - Київ: НАУ, 2014. - С. 343-344.
http://er.nau.edu.ua/bitstream/NAU/28943/1/33-2-2014-Maket-%d0%9f%d0%a0%d0%9e%d0%93%d0%a0-%d1%80%d0%b5%d0%bf%d0%be%d0%b7%d0%b8%d1%82.pdf

  Кулик А.В. Тенденції формування вхідних груп підприємств торгівельного обслуговування / А.В. Кулик // Міське середовище ХХІ століття. Архітектура. Будівництво. Дизайн: тези доп. І Міжнародного наук.-практ. конгреса, 10-14 лютого 2014 р. Київ : НАУ, 2014. - С. 249-250.
https://er.nau.edu.ua/bitstream/NAU/32966/3/2018-%d0%86%d0%86%d0%86%20%d0%9a%d0%be%d0%bd%d0%b3%d1%80%d0%b5%d1%81-%d0%a2%d0%95%d0%97%d0%98-%d0%94%d0%be%d0%bf%d0%be%d0%b2%d1%96%d0%b4%d0%b5%d0%b9.pdf

  Костельна М.В. Творчий пошук у дизайні костюмів представників Львівського будинку моделей 1950—1970-х рр.: конструктивні та декоративні особливості / М. В. Костельна // Народознавчі зошити. Серія мистецтвознавча. - 2014. - № 5. - С. 1051-1055.
file:///C:/Users/library/Downloads/NaZo_2014_5_29.pdf

  Костельна М.В. Творчий пошук Г. Забашти та М. Біласа у контексті розвитку українського моделювання костюму ХХ ст. / М.В. Костельна // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Сер. "Культурологія". - 2014.- Вип. 15. - С. 258-266.
https://eprints.oa.edu.ua/2839/1/30.pdf

  Папета С.П. Графічна мова проекту в дизайні / С.П. Папета // Проблеми розвитку дизайну в сучасній українській культурі: Всеукраїнська науково-практична конференція. Секція "Ландшафтна архітектура та дизайн" (25-26 березня 2014 р.).-К., 2014

  Папета С.П. Формування етностилістики в українському мистецтві і дизайні/ С.П. Папета//Етнодизайн в контексті інновацій ХХІ століття: Всеукраїнська науково-практична конференція. Секція "Інноваційні засоби етнодизайну в проектуванні середовищ них об'єктів" (16-17 квітня 2014 р.).-К.: КНУКіМ, 2014

  Даниленко В. Феномен провінції у просторі дизайну: До постановки дослідницьких задач / В. Даниленко // Актуальні проблеми мистецької практики і мистецтвознавчої науки. - 2014. - Вип. 6. - С. 114-117.
http://nbuv.gov.ua/UJRN/apmpmn_2014_6_22.

  Даниленко Л.В. Стильові процеси у британському графічному дизайні 50-х років ХХ століття/ В.Я. Даниленко // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. - 2014. - №7. - С.8-13.

  Воронцова Олександра Михайлівна. Італійський світський костюм XV - XVI ст. та його вплив на дизайн сучасного одягу: автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.07 / Воронцова Олександра Михайлівна ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. - Київ, 2014. - 22 с. : рис.

  Воронцова О.М. Використання мистецьких надбань італійського ренесансу в сучасному дизайні одягу / О.М. Воронцова // Етнодизайн в контексті інновацій ХХІ століття: Всеукраїнська науково-практична конференція (Київ, 16-17 квітня 2014 р.). - Київ: КНУКіМ, 2014. - http://knukim.edu.ua/wp-content/uploads/2014/04/programa-konferentsiyi.pdf

  Бердинських С.О. Сучасні аспекти використання цифрових технологій двовимірної графіки в художньому формоутворенні / С. О. Бердинських // Становлення образотворчого мистецтва в сучасному соціокультурному просторі: Тези доповідей V всеукраїнської науково-практичної конференції. - Луганськ, 2014. - С. 5-6.

  Бердинських С.О. Проектна культура у сучасних дизайн-процесах / С. О. Бердинських // Тези доповідей науково-практичної конференції студентів та молодих дослідників КДІДПМД ім. М. Бойчука. - К., 2014. - С. 6.

  Марковський А.І. Трансформації конструктивізму в архітектурі України / А. І. Марковський // Містобудування та територіальне планування. - 2014. - Вип. 52. - С. 221-231. - http://nbuv.gov.ua/UJRN/MTP_2014_52_31.

  Марковський А.І. Іван Фомін: реалізовані та нереалізовані проекти у Києві 1930-х років / А. І. Марковський // Архітектурний вісник КНУБА. - 2014. - Вип. 3. - С. 56-64. - http://nbuv.gov.ua/UJRN/avk_2014_3_10.

  Марковський А.І. Архітектура Києва 1920 - 1930-х років у світовому контексті : автореф. дис. ... канд. архітектури : 18.00.01 / Марковський Андрій Ігорович ; Нац. акад. образотвор. мистецтва і архітектури. - Київ, 2014. - 20 с. : табл.

  Марковський А. Взірці конструктивізму в архітектурі промислових споруд України / А. Марковський // Українська академія мистецтва. - 2014. - Вип. 22. - С. 199-206. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uam_2014_22_23.

  Марковський А.І. Архітектор лангбард: варіанти вирішення урядового кварталу у м. Києві 1935 року / А. І. Марковський // Містобудування та територіальне планування. - 2014. - Вип. 51. - С. 337-347. - http://nbuv.gov.ua/UJRN/MTP_2014_51_47.

  Марковський А.І. Музей Шевченка в Каневі як перехід від українського модерну до неоклассики / А. І. Марковський // Сучасні проблеми архітектури та містобудування. - 2014. - Вип. 35. - С. 159-168. - http://nbuv.gov.ua/UJRN/Spam_2014_35_24.

  Марковський А.І. Синтез архітектури і пластичних мистецтв першої третини ХХ сторіччя: від модерну до соцреалізму / А. І. Марковський // Сучасні проблеми архітектури та містобудування. - 2014. - Вип. 37. - С. 29-37. -http://nbuv.gov.ua/UJRN/Spam_2014_37_7.

  Марковський А.І. Творчий доробок Володимира Заболотного в архітектурі Києва 1930-х років / А. І. Марковський // Сучасні проблеми архітектури та містобудування. - 2014. - Вип. 36. - С. 127-136. - http://nbuv.gov.ua/UJRN/Spam_2014_36_19.

  Марковський А.І. Від модерну до соцреалізму: синтез мистецтв в архітектурі Києва / А. І. Марковський // Вісник Закарпатського художнього інституту. - 2014. - Вип. 5. - С. 48-51. - http://nbuv.gov.ua/UJRN/newtracaar_2014_5_13.

  Марковский А.И. От конструктивизма к ампиру: смена политики или кризис культуры?/ А.И Марковский// Colloquia litteraria Sedlcensia. Tom XII. Czlowiek wobec sytuacji kryzysowych w literaturze, sztuce i kulturze. -Siedlce, 2014. - С. 175-187

  Яремчук О.М. Художньо-творчі аспекти проектування аркушевих шрифтових видань / О. М. Яремчук // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. - 2014. - № 1. - С. 39-45.
http://nbuv.gov.ua/UJRN/had_2014_1_9.

  Яремчук О.М. Шрифт як основний формотворчий і художньо-образний засіб текстового плакату / О. М. Яремчук // Вісник Закарпатського художнього інституту. - 2014. - Вип. 5. - С. 160-162.
http://nbuv.gov.ua/UJRN/newtracaar_2014_5_44.

  Лоліна Н.А. Тенденції, що формують сучасне міське середовище / Н.А. Лоліна // Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті - Х.: ХДАДМ, №2/2013 - С. 182-186.

  Воронцова О.М. Ювелірні прикраси zibellino як унікальний витвір декоративного мистецтва італійського Ренесансу / О.М. Воронцова // Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку. - 2013. - Вип. 19(1). - С. 6-11
file:///C:/Users/library/Downloads/Uk_msshr_2013_19(1)__4.pdf

  Воронцова О.М. Використання мистецьких надбань Ренесансу в сучасному дизайні одягу / О.М. Воронцова // Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку. - 2013. - Вип. 19(2). - С. 114-119
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uk_msshr_2013_19%282%29__27

  Lolina N. The folktales and their role in modern culture / N. Lolina // European Applied Sciences: modern approaches in scientific researches: Papers of the 4th International Scientific Conference ( July 8-9, 2013 , Stuttgart, Germany). Section 4. Study of art. - P. 11-13.

  Лоліна Н.А. Специфіка сприйняття образу у творчій діяльності дизайнера середовища / Н.А. Лоліна // Актуальні тенденції української науки: матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції (5 липня 2013 р., Київ). - Київ: ГО "Наукове товариство "Атенеум", 2013 - Вип. І - С. 30-33

  Кулик А.В. Щодо особливостей дизайнерських рішень вхідних груп розташованих у перших поверхах житлових будинків підприємств обслуговування / А.В. Кулик // Українське суспільство: основні виміри: матеріали Всеукр. наук.-теор. конф. (25 травня 2017 р.). - К.: НАКККіМ, 2013. - С. 83-85

  Костельна М.В. Локальна специфіка відображення етномотивів у колекціях дизайнерів українських Будинків моделей 1970-х рр. / М.В. Костельна // Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку: наукові записки РДГУ. Сер. "Мистецтвознавство". -2013. - Вип. 19. - Т. 1. - С. 66-69
file:///C:/Users/library/Downloads/Uk_msshr_2013_19(1)__15.pdf

  Костельна М.В. Етнорегіональні особливості у колекціях українських Будинків моделей 1960-х рр. / М.В. Костельна // Вісник КНУКІМ. Сер. "Мистецтвознавство". - 2013.- Вип. 29. -С. 67-73
file:///C:/Users/library/Downloads/Vknukim_myst_2013_29_12.pdf

  Костельна М.В. Діяльність українських Будинків моделей одягу у 60-80-х рр.: концепції розвитку модних тенденцій / М.В. Костельна // Вісник ЛНАМ. - 2013. - №24. - С. 37-48.
file:///C:/Users/library/Downloads/Vlnam_2013_24_7.pdf

  Костельна М.В. Національні мотиви у декорі костюмів у творчості Марти Токар (на прикладі діяльності Львівського Будинку моделей) / М.В. Костельна // Народознавчі зошити: науковий журнал. - 2013.-№6.-С.1145-1149
http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/95044/23-Kostelna.pdf?sequence=1

  Осадча О.А. Іконописні особливості хатніх ікон окремих регіонів України / Олена Осадча // Сучасна наука в мережі Internet. Матеріали дев'ятої міжнародної науково-практичної інтернет-конференції 25-27 лютого 2013 року: зб. наук. праць. - К., 2013. - Частина 2. - С. 23-26.

  Осадча О.А. Основні критерії створення мистецького образу / Олена Осадча // Науковий потенціал 2013: Матеріали дев'ятої міжнародної науково-практичної інтернет-конференції 25-27 березня 2013 року: зб. наук. праць. - К., 2013. - Частина 2. - С. 29-31.

  Осадча О.А. Основні художні принципи монументально-синтетичного стилю школи Михайла Бойчука / Олена Осадча // Сучасність, наука, час. Взаємодія та взаємовплив: Матеріали десятої Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (18-20.11.2013 року): зб. наук. праць. - К., 2013. - Частина 2. - С. 33-37.

  Осадча О.А. П'ять поглядів на створення мистецького образу / Олена Осадча // Вісник ХДАДМ. Мистецтвознавство.- 2013. - № 1. - С. 108-114.

  Осадча О.А. Технологічні особливості написання української народної (хатньої) ікони / Олена Осадча // Актуальні проблеми сучасної науки:Матеріали десятої міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (17-19.10.2013 року): зб. наук. праць. - К., 2013. - Частина 2. - С. 18-23.

  Осадча О.А. Художні та композиційні особливості хатніх ікон різних регіонів України / Олена Осадча // Соціум. Наука. Культура. Матеріали дев'ятої міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (24-26 січня 2012 року): зб. наук. праць. - К., 2013. - Частина 3. - С. 1-4.

  Осадча О.А. Есхатологічна функція ікони / О.А. Осадча // II Міжнародний конгрес "Етнодизайн: європейський вектор розвитку і національний контекст"( 16-18 жовтня 2013 р.).- Полтава: Полтавський національний педагогічний університеті ім. В. Короленка,2013

  Осадча О.А. Іконописні особливості хатніх ікон окремих регіонів України Міжнародна науково-практична інтернет-конференція / О.А. Осадча // Сучасна наука в мережі Internet ( 25-27 лютого 2013 р)

  Осадча О.А. Основні критерії створення мистецького образу / Осадча О.А. // Міжнародна науково-практична інтернет-конференція "Науковий потенціал 2013"( 25-27 березня 2013 р.)

  Осадча О.А. Технологічні особливості написання української народної (хатньої) ікони / О.А. Осадча // Міжнародна науково-практична інтернет-конференція "Сучасний соціокультурний простір (17-19 жовтня 2013 р.)

  Осадча О.А. Світоглядний феномен української хатньої ікони / Олена Осадча // Вісник Прикарпатського університету: Мистецтвознавство. – 2012-2013. – Вип. 24-25. - С. 29-35.

  Папета С.П. Київський авангард: мистецтво як символ пам'яті/ С.П. Папета // Київ у національній пам'яті: колективна монографія / [Л. І. Буряк, Л. А. Ведмідь, І. Б. Гирич та ін.]. - К . : ДП "НВЦ "Пріоритети", 2013. - С. 247-279

  Даниленко Л.В. Діяльність Design Reasearh Unit в контексті післявоєнного розвитку дизайну у Великій Британії / В.Я. Даниленко // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. -2013. - №2. - С.26-29.

  Бердинських С.О. Ескізування в творчо-пошуковому процесі художнього формоутворення / С. О. Бердинських // Технічна естетика і дизайн. - 2013. - Вип. 12. - С. 18-26.

  Бердинських С.О. Рисунок як складова частина процесу художнього формоутворення / С. О. Бердинських // Прикладна геометрія та інженерна графіка. - 2013. - Вип. 91. - С. 21-27.

  Бердинських С.О. Універсальність креслення в системі традиційної проектної графіки / С. О. Бердинських // Технічна естетика і дизайн. - 2013. - Вип. 12. - С. 27-35.

  Бердинських С.О. Роль нарисної геометрії в процесах художнього формоутворення / С. О. Бердинських // Дизайн, архітектура, образотворче мистецтво. - 2013. - Вип. 10. - С. 41-45.

  Бердинских С.А. Преимущества применения комбинированных способов создания изображений в проектной графике / С. А. Бердинских // Материалы XV Международной научно-практической конференции, посвященной проблемам общественных и гуманитарных наук (г. Москва, 13.12.2013). - М. : Центр Гуманитарных исследований "Социум", 2013. - С. 76-79.

  Бердинських С.О. Сітка як інструмент художнього формоутворення / С. О. Бердинських // Бойчуківські читання: Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції . - К., 2013. - С. 7.

  Тихонюк О. Художні особливості витинанки українських професійних митців / О. Тихонюк // Народознавчі зошити. - 2013. - № 2. - С. 327-332. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NaZo_2013_2_17.

  Тихонюк О.В. Папір як формотворчий матеріал в проектній діяльності студентів кафедри графічного дизайну / О. В. Тихонюк // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. - 2013. - № 3. - С. 39-41. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/had_2013_3_12.

  Марковський А. Неокласичні та авангардні тенденції в архітектурі України 1930-х років (На прикладі конкурсних проектів урядового кварталу у м. Києві) / А. Марковський // Українська академія мистецтва. - 2013. - Вип. 21. - С. 191-200. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uam_2013_21_23.

  Яремчук О. Формотворчі засади дизайну візитівки / О. Яремчук // Мистецтвознавство України. - 2013. - Вип. 13. - С. 215-223.
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mysu_2013_13_32.

  Яремчук О.М. Когда "технэ” перестало быть искусством. Часть 1. Доантичный и античный мир / О. М. Яремчук // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. - 2013. - № 3. - С. 54-61.
http://nbuv.gov.ua/UJRN/had_2013_3_16.

  Яремчук О. Шрифтовий плакат у системі поліграфічного дизайну/ О.Яремчук // Українська академія мистецтва: дослідницькі та науково-методичні праці .-2013.- №20.- С.114-122.
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uam_2013_20_17.

  Яремчук О. Пропедевтичні засади моделювання об’ємно-просторових якостей шрифтових образів/ О. Яремчук // Дизайн, архітектура, образотворче мистецтво. – 2013. – № 10. – С. 19–24.

  Яремчук О. Існуюча практика і перспектива використання явища зорових ілюзій у графічному дизайні / О. Яремчук // Технічна естетика і дизайн: науково-технічний зб. – 2013. – Випуск 12. – С. 215–224

  Папета С.П. Ступени театральной жизни/ С.П. Папета // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. Мистецтвознавство.- 2012. - №1. - С. 165-168.

  Папета С.П. Ступени театральной жизни (продолжение) / С. П. Папета // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. Мистецтвознавство. - 2012. - № 15. - С. 145-148.
http://nbuv.gov.ua/UJRN/had_2012_15_37

  Папета С.П. Начальный период творчества Владимира Мюллера/ С.П. папета // Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті : зб. наук. пр. - 2012. - №6. - С. 20-24.

  Шедеври українського живопису. Від Алімпія Печерського до Казимира Малевича. Українське малярство останнього тисячоліття: Альбом / Авт. тексту та упор. Д. Горбачов; коментарі Д. Горбачова, С. Папети. - Друге видання зі змінами .- К.: Мистецтво, 2012. - 512 с.

  Бердинських С.О. До питання порівняльного аналізу змісту програм наукових спеціальностей "Технічна естетика" (05.01.03) і "Дизайн" (17.00.07)/ С. О. Бердинських // Технічна естетика і дизайн. - 2012. - Вип. 11. - С. 14-18.

  Тихонюк О.В. Традиції української народної витинанки у творчості сучасних майстрів / О. В. Тихонюк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Мистецтвознавство. - 2012. - № 1. - С. 165-170. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NZTNPUm_2012_1_30.

  Тихонюк О.В. Технологічні особливості сучасної української витинаки / О. В. Тихонюк // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. - 2012. - № 11. - С. 35-40. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/had_2012_11_11.

  Яремчук О. Видавничо-поліграфічні чинники образної виразності шрифтових аркушевих видань / О. Яремчук // Актуальні проблеми мистецької практики і мистецтвознавчої науки. - 2012. - Вип. 4. - С. 115-120.
http://nbuv.gov.ua/UJRN/apmpmn_2012_4_40.

  Яремчук О.М. "ДИЗАЙН”: походження терміна й еволюція означуваного ним явища / О. М. Яремчук // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. - 2012. - № 4. - С. 58-62.
http://nbuv.gov.ua/UJRN/had_2012_4_15.

  Яремчук О. Засоби візуалізації об’ємнопросторових властивостей шрифтової композиції / О. Яремчук // Мистецтвознавство України. - 2012. - Вип. 12. - С. 331-335.
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mysu_2012_12_51.

  Яремчук О.М. Композиційні засади дизайну аркушевих шрифтових видань: дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.07 / Яремчук Олена Миколаївна; Харків. держ. акад. дизайну і мистецтв. - Харків, 2012. - 342с.

  Яремчук О.М. Композиційні засади дизайну аркушевих шрифтових видань: автореф. дис. ... канд. мистецтвознав. : 17.00.07 / Яремчук Олена Миколаївна ; Харк. держ. акад. дизайну і мистец. - Х., 2012. - 20 с. : табл.

  Лоліна Н.А. Регіональні особливості символіів та знаків української народної писанки / Н.А. Лоліна // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. Мистецтвознавство. Архитектура. - 2011. - № 2. - С. 119-123.
http://nbuv.gov.ua/UJRN/had_2011_2_34.

  Лоліна Н.А. Принципи використання екологічного стилю та його елементів у сучасному інтер'єрі / Н.А. Лоліна // Проблеми розвитку міського середовища. - 2011. - Вип. 5-6. - С. 133-136.
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Prms_2011_5-6_21

  Лолина Н.А. Основные тенденции формирования творческой личности в современной художественной культуре / Н.А. Лолина // Вісник ХДАДіМ. Мистецтвознавство. - №1. 2011. - С. 105-108

  Лоліна Н.А. Регіональні особливості символів та знаків української народної писанки / Н.А. Лоліна // Вісник ХДАДіМ. Мистецтвознавство. - 2011. - № 2. - С. 119-124.

  Папета С.П. Марк Епштейн: творчий шлях, скульптура, графіка / С. П. Папета // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. - 2011. - № 9. - С. 57-82.
http://nbuv.gov.ua/UJRN/had_2011_9_7

  Папета С.П. "Український вирій"/ С.П. Папета// Fine Art. - 2011. - №1/13. - С. 24-31

  Папета С.П. Живопис Михайла Глейзера / С.П. Папета // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. - 2011. - № 9. - С. 249-262.
http://nbuv.gov.ua/UJRN/had_2011_9_20.

  Бердинських С.О. Сценарії творчого пошуку художньої форми в задачах проектування з використанням ескізу / С. О. Бердинських // Технічна естетика і дизайн. - 2011. - Вип. 8. - С. 33-37.

  Тихонюк О.В. Сюжетно-жанрові зображення в українській витинанці кінця ХХ – початку ХХІ століття / О. В. Тихонюк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Мистецтвознавство. - 2011. - № 1. - С. 214-219. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NZTNPUm_2011_1_41.

  Тихонюк О.В. Витинанка в організації архітектурного простору / О. В. Тихонюк // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. - 2011. - № 8. - С. 41-43. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/had_2011_8_13.

  Яремчук О.М. Еволюція об'ємно-просторового моделювання в дизайні / О. М. Яремчук // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. - 2011. - № 2. - С. 89-92.
http://nbuv.gov.ua/UJRN/had_2011_2_25.

  Яремчук О.М. Маркувальні знаки в дизайні шрифтових аркушевих видань / О. М. Яремчук // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. - 2011. - № 3. - С. 86-95.
http://nbuv.gov.ua/UJRN/had_2011_3_25.

  Лолина Н.А. Ценности современной художественной культуры / Н.А. Лолина // Современные проблемы гуманитарных и естественных наук: Материалы IV международной научно-практической конференции 18-20 октября 2010 г.: в 2-х т. Том 2. - М.: 2010, - С. 220-222.

  Лолина Н.А. Принципы формирования парков и скверов / Н.А. Лолина // Людина, культура, техніка в новому тисячолітті: матеріали ІХ Міжнародної наук.-практ. конф. (Харків, 22-23 квіт. 2008 р.). - Х.: НАУ ім. М.Є. Жуковського, 2010. - С. 16-17.

  Папета С.П. Вступна стаття/ С.П. Папета // А. Шовкуненко и ученики. Живопись из частных коллекций: каталог виставки. - К.: ООО "Арт Дизайн", 2010. - С. 2-5.

  Папета С.П. Климент Редько і його автобіографічна повість "Зіниці сонця"/ С.П. Папета // Студії мистецтвознавчі: Архітектура. Образотворче та декоративно-вжиткове мистецтво. - 2010. - N.2(30). - С. 81-130

  Папета С.П. Борис Косарев/ С.П. Папета // Малевич. Классический авангард. Витебск. Вып.12. - Витебск: Экономпресс, 2010. - С. 16-35.

  Папета С.П. Скульптура / С.П. Папета // Марк Епштейн. Повернення майстра. Альбом-каталог. Наукове видання. - К.: Дух і Літера, 2010. - С. 54-60.

  Папета С.П. Митрофан Зінов'єв / С.П. Папета// Студії мистецтвознавчі: Архітектура. Образотворче та декоративно-вжиткове мистецтво. -2010.- Чис. 4 (32).- С. 112-129.

  Папета С.П. Роза і паротяг "Йосип Сталін" / С.П. Папета // Fine Art. - 2010. - №3/12. - С. 18-23.

  Довідник типових професійно-кваліфікаційних характеристик професій працівників "Дизайн та дизайнерські роботи" / Спілка дизайнерів України; розроб.: О. Бойчук, В. Даниленко [та ін.]. - Вид. офіц. - К., 2010. - 67 с.

  Воронцова О.М. Орнаментальні мотиви італійського костюма епохи Ренесансу / О.М. Воронцова // Українська культура ХХІ століття: стан, проблеми, тенденції: матеріали Всеукр. наук.-теорет. конф. (м. Київ, 22 груд. 2010 р.) / М-во культури і туризму України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв; [редкол.: М. М. Поплавський, С. Д. Безклубенко, В. А. Абизов, Л. П. Бойко]. - Київ: Вид. центр КНУКіМ, 2010. - Ч. 1. - С. 109-110.

  Тихонюк О.В. Мистецтво витинанки в Україні кінця XX - початку XXI століть: дис. ... канд. мистецтвознав. : 17.00.06 / Тихонюк Олена Володимирівна; Київ. держ. ін-т декор.-приклад. мистец. і дизайну ім. М. Бойчука. - К., 2010. - 197 с.

  Яремчук О. Шрифтовий екслібрис / О. Яремчук // Українська академія мистецтва. - 2010. - Вип. 17. - С. 401-411.
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uam_2010_17_50.

  Воронцова О.М. Морфологічні особливості костюма епохи італійського відродження / О.М. Воронцова, Л.М. Білякович // Вісник ДАКККіМ. - 2009. - № 4. - С. 84-88

  Воронцова О.М Мода епохи італійського відродження / О.М. Воронцова, Л.М. Білякович // VII Культорологічні читання пам'яті Володимира Подкопаєва: зб. наук. праць за матеріалами міжнарод. наук.-практ. конф. (4-5 червня 2009 р. Київ). - К.: НАКККіМ, 2009. - С. 98-105.

  Шедеври українського живопису: Від Алімпія Печерського до Казимира Малевича. Українське малярство останнього тисячоліття: альбом / вступ. ст., упорядкуання Д.О. Горбачова; коментарі Дмитра Горбачова, Сергія Папети. - Київ: Мистецтво, 2009. — 608 с

  Моя Україна: ретроспекція творчості / Леонід Денисенко; тексти С.П. Папети. - Київ : Майстерня книги, 2009. - 471 с.

  Папета С.П. Роза, паровоз "Иосиф Сталин" или дизайн власти/ С.П. Папета// Малевич. Классический авангард. Вып.11. - Витебск: Экономпресс, 2009. - С. 198-210.

  Папета С.П. Мільярдер Казимир Малевич/ С.П. Папета // АРТ Ukraine. - 2009. - №2. - С.84-91

  Даниленко В.Я. Дизайн Центрально-Східної Європи: монографія/ В. Я. Даниленко. - Харків: ХДАДМ, 2009. - 172 с

  Даниленко В. Дизайнерська Україна у світовому контексті / В. Даниленко // Мистецтвознавство України. - 2009. - Вип. 10. - С. 176-186.
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mysu_2009_10_30.

  Тихонюк О. Українська витинанка: розмаїття шляхів / О. Тихонюк // Мистецтвознавство України. - 2009. - Вип. 10. - С. 65-70. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mysu_2009_10_11.

  Папета С.П. Вступна стаття до каталогу виставки: Брама часів. - К.: Арткапітал, 2008.

  Папета С.П. Ваш выход, Анна Августовна!/ С.П. Папета // Анна Августовна Крюгер-Прахова. 1876-1962: Каталог выставки. - К., 2008. - С.4-25.

  Папета С.П. Слово про Малевича/ С.П. Папета// АРТ Ukraine. - 2008. - №1.

  папета С.П. Shersher la Shereshevsky (Шерше ля Шерешевський)/ С.П. Папета// АРТ Ukraine. - 2008. - №6. - С.115-120.

  Даниленко В. Сучасна дизайнерська активність / В. Даниленко // МІСТ: Мистецтво, історія, сучасність, теорія. - 2008. - Вип. 4-5. - С. 88-94.
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mist_2008_4-5_14.

  Даниленко В. Основні етапи розвитку чеського дизайну ХХ століття / В. Даниленко // Актуальні проблеми мистецької практики і мистецтвознавчої науки. - 2008. - Вип. 1. - С. 237-243.
http://nbuv.gov.ua/UJRN/apmpmn_2008_1_39.

  Бердинских С.А. Типологические аспекты эскизирования / С. А. Бердинских // Технічна естетика і дизайн. - 2008. - Вип. 6. - С. 190-194.

  Папета С.П. Український авангард / С.П. Папета // Історія українського мистецтва. : у 5 т. Т. 5: Мистецтво ХХ століття /[наук. ред. Т. Кара-Васильєва]. - К., 2007. - С. 112-131.

  Авангард Йогансена: на основі книги М. Йогансена "Подорож ученого доктора Леонардо і його майбутньої коханки прекрасної Альчести у Слобожанську "Швайцарію" / С. Папета [та ін.]; упоряд. Д. Горбачов. - Львів : Наутілус, 2007. - 200 с.

  Даниленко В.Я. Майбутнє європейського дизайну: Чехія, Польща, Україна/ В. Я. Даниленко. - Харків: Колорит, 2007. - 197 с.

  Лоліна Н.А. Орнаментальне мистецтво як феномен художньої культури: дис... канд. мистецтвознавства: 17.00.01 / Лоліна Надія Анатоліївна; Київський національний ун-т культури і мистецтв. - К., 2006. - 246 арк.: іл. - арк. 155-172

  Лоліна Н.А. Орнаментальне мистецтво як феномен художньої культури: автореф. дис... канд. мистецтвознавства: 17.00.01 / Лоліна Надія Анатоліївна; Київський національний ун-т культури і мистецтв. - К., 2006. - 20 с.

  Папета С.П. Ніна Генке-Меллер - від народного супрематизму до радянського агітпропу/ С.П. Папета// Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв: Зб. наук. пр. -2006. - №2. - С. 121-127.

  Папета С.П. Синтез авангарду і народного мистецтва в діяльності селянських артілей Скопців і Вербівки / С.П. Папета // Мистецтвознавство України. - 2006. - №6-7. - С. 443-447.

  "Він та я були Українці". Малевич та Україна / уклад. Д. Горбачов; упоряд. С. Папета, О. Папета. - К. : Сім студія, 2006. - 456 с.

  Папета С.П. Роза, паровоз "Иосиф Сталин" или дизайн власти/ С.П. Папета // Авангард Розалии Рабинович (1895-1988): Каталог выставки. - К., 2006. - С.3-13.

  Даниленко В. Новий європейський дизайн: Центрально-східна версія / В. Даниленко // МІСТ: Мистецтво, історія, сучасність, теорія. - 2006. - Вип. 3. - С. 59-66.
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mist_2006_3_11.

  Нариси з історії образотворчого мистецтва України XX ст. : у 2 кн. Кн. 2 / ред.-упоряд. О. Авраменко, В.Я. Даниленко [та інші]; редкол.: В. Д. Сидоренко [та ін.]; Акад. мистец. України, Ін-т пробл. сучас. мистец. - К. : Інтертехнологія, 2006. - 654 с

  Лоліна Н.А. Естетичний аналіз питання зв'язку орнаменту з народним мистецтвом на терені сучасної України / Н.А. Лоліна // Збірник наукових праць НДІУ. - 2005. - Т.5. - С. 259-264
http://ndiu.org.ua/images/book/5.pdf

  Лоліна Н.А. Основні структурні елементи орнаментального мистецтва / Н.А. Лоліна // Вісник ХДАДіМ. - 2005. - №2. - С. 94-101

  Лоліна Н.А. Розуміння орнаментального мистецтва як спроби формування простору людства / Н.А. Лоліна // Політкультуротворча діяльність-2005: матеріали Міжнар. наук.-практ. конференція (Київ, 3-4 лютого 2005 р.). - К.: НАУ, 2005.

  Лолина Н.А. Специфика художественного восприятия современным человеком, или современное искусство глазами первобытного человека / Н.А. Лолина // Философия и будущее цивилизации: материалы ІV Российского философского конгресса. - М.: МГУ, 2005 г. - Т. ІV. - С. 195.

  Папета С. Внесок Київської рисувальної школи у формування в Україні авангардного мистецтва і освіти / С. Папета // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв .- 2005. – № 3. – С. 113-118.

  Папета С.П. Синтез художньої освіти і практики в діяльності київської студії Олександра Мурашка / С. П. Папета // Культура і сучасність. – 2005. – № 2. – С. 108-114.

  Українські авангардисти як теоретики і публіцисти / Упорядн.: Д. Горбачов, О. Папета, С. Папета. - К.: Тріумф, 2005. - 384 с.

  Папета С.П. Новое произведение Казимира Малевича/ С.П. Папета// Малевич. Классический авангард. Вып. №8. - Витебск: Экономпресс, 2005. - С.46-54.

  Даниленко В.Я. Дизайн: Параметричні аспекти / В.Я. Даниленко // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. - 2005. - № 4. - С. 3-14

  Даниленко В.Я. Дизайн: Термінологічні аспекти/ В.Я. Даниленко // Українська академія мистецтв. - Київ: УАМ, 2005. - Вип. 12. - С. 3-15.

  Даниленко В.Я. Стратегія мистецтвознавчих досліджень України // Дизайн-освіта 2005: Тенденції розвитку та інтеграція в європейській освітній простір. - Харків: ХДАДМ, 2005. - С. 51-52.

  Даниленко В.Я. Дизайн України у світовому контексті художньо-проектної культури: монографія/ В. Я. Даниленко. - Харків: ХДАДМ; Колорит, 2005. - 244 с

  Лоліна Н.А. Орнамент - шлях усвідомлення та організації простору / Н.А. Лоліна // Теорія і практика матеріально-художньої культури: зб. матеріалів доп. учасн. VІ наук. електр. конф. Харків: ХДАДМ, 2004. - С. 30-34.

  Лоліна Н.А. Організація простору інтер'єру шляхом використання законів ритму / Н.А. Лоліна // Молода мистецька наука України: зб. матеріалів доп. учасн. VІІ наук. електр. конф. - Харків: ХДАДМ, 2004. - С. 17-19.

  Лоліна Н.А. Специфіка існування та використання сучасного орнаментального мистецтва/ Н.А. Лоліна // Людина, культура, техніка в новому тисячолітті: матеріали міжн. наук.-практ. конф. - Харків: ХАІ, 2004. - С. 30-31.

  Лоліна Н.А. Питання зародження орнаментального мистецтва в системі образотворчого мистецтва за часів первісної доби / Н.А. Лоліна // Вісник ХДАДіМ. - 2004. - №2. - С.29-37

  Лоліна Н.А. Аналіз зв'язку сучасної архітектури та орнаментального мистецтва: культурологічний аспект / Н.А. Лоліна // Вісник ХДАДіМ. - 2004. - №7. - С.33-42.

  Лоліна Н.А. Ідея різних інформаційних каналів в розумінні мистецтва орнаменту: естетичний аспект / Н.А. Лоліна // Вісник ХДАДіМ. - 2004. - №8. - С. 56-66.

  Лоліна Н.А. Історичний ритм як феномен історичного часу, його прояв в образотворчому мистецтві / Н.А. Лоліна // Актуальні проблеми. - 2004. - №13. - С. 24-30.

  Папета С.П. Формула ідеальної втечі/ С.П. Папета // Сучасність. - 2004. - №3. - С.132-135.

  Папета С.П. Ака Перейма - її модель світу/ С.П. Папета// Образотворче мистецтво. - 2004. - №3. - С.86-89.

  Папета С.П. Ніна Генке. Від народного супрематизму - до авангардизму видовищ/ С.П. Папета// Пригоди авангарду: каталог виставки. - К.: НХМУ, 2004.

  Папета С.П. Родословная и предки Казимира Малевича/ С.П. Папета// Малевич о себе. Современники о Малевиче. - М.: RA, 2004. - Т.1. - С. 372-385.

  Даниленко В. Роз'єднаність мистецтва і промисловості у країнах Південної півкулі/ В.Я. Даниленко // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. - 2004. - № 1. - С. 9-16

  Даниленко В. Емігрантський характер художньо-проектної культури США/ В.Я. Даниленко // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. - 2004. - №2. - С. 3-10

  Даниленко В.Я. Своєрідна "Італійська лінія" в дизайні/ В.Я. Даниленко // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. - 2004. - № 4. - С. 3-16

  Даниленко В.Я. Паростки протодизайну в діяльності праукраїнського населення/ В.Я. Даниленко // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. - 2004. - № 5. - С. 18-25

  Даниленко В.Я. Дизайн в Україні 1920-х - 1980-х рр. на тлі дизайнів розвинених країн світу (національний та інтернаціональний аспекти) / В.Я. Даниленко // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. - 2004. - № 6. - С. 24-42

  Даниленко В.Я. Українська версія дизайну/ В.Я. Даниленко // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. - 2004. - № 7. - С. 3-20

  Даниленко В.Я. Український дизайн крізь призму селянської та урбаністичної культури українців/ В.Я. Даниленко // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. - 2004. - № 8. - С. 47-56

  Даниленко В.Я. Національна своєрідність дизайну Японії / В.Я. Даниленко // Вісник Львівської академії мистецтв. - 2004. - №14. - С. 97-114

  Даниленко В.Я. Формування позанаціонального функціоналізму в Німеччині/ В.Я. Даниленко // Народознавчі зошити. - Львів, 2004. - С. 3-20

  Даниленко В.Я. Британські концепції художньо-предметної діяльності в індустріальну добу/ В.Я. Даниленко // Мистецтвознавство. - Львів, 2004. - С. 41-52

  Даниленко В.Я. Харків - столиця дизайну/ В.Я. Даниленко // Українське мистецтво. - 2004. - №3. - С. 4-15.

  Даниленко В.Я. Двоїстість художньо-проектної культури Франції // Дизайн-освіта 2004: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції (22-23 квітня 2004 р.). - Харків: Харківська держ. акад. дизайну і мистецтв, 2004. - С. 3-10

  Лоліна Н.А. Актуальність вивчення питання виникнення орнаментального мистецтва / Н.А. Лоліна // Теорія і практика матеріально-художньої культури: зб. матеріалів доп. учасн. IV наук. електр. конф. Харків: ХДАДМ, 2003. С. 34-35

  Лоліна Н.А. Ритм часу та його роль в художній творчості людини / Н.А. Лоліна // Міфологічний простір і час у сучасній культурі. Ч. 2: матеріали міжн. наук. конф. - 2003. - С. 19-20

  Лолина Н.А Философско-эстетический анализ роли симметрии как проявления гармонии в процессе художественной деятельности / Н.А. Лолина // Проблеми гармонії, симетрії і золотого перетину в природі, науці та мистецтві: зб. наук. пр. / ред. Л.П. Середа. - Вінниця, 2003. - Вип. 15. - С. 154-159

  Лоліна Н.А. Орнамент епохи неоліту / Н.А. Лоліна // Молода мистецька наука України: зб. матеріалів доп. учасн. IV наук. електр. конф. - Харків: ХДАДМ, 2003. - С. 78-80

  Короткий довідник з іконографії православних ікон : до курсу "Історія українського мистецтва" для студ. спец. 7.020208 "Мистецтвознавство" / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв; уклад. С. П. Папета. - К. : ДАКККіМ, 2003. - 42 с.

  Папета С.П. Сходи в небо/ С.П. Папета// Сучасність. - 2003. - №9. - С. 124-128.

  Папета С.П. Документы по истории семьи Малевичей// Малевич. Классический авангард. Віпуск 7. - Витебск: Экономпресс, 2003. - С. 58-71.

  Даниленко В.Я. Дизайн: підручник/ В. Я. Даниленко. - Харків: ХДАДМ, 2003. - 320 с.

  Даниленко В.Я. Трансформації дизайну на зламі ІІ та ІІІ тисячоліть/ В.Я. Даниленко // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. - 2003. - № 1. - С. 50-55

  Даниленко В. Зміни у світовому порядку і двоїста сутність дизайну/ В.Я. Даниленко // Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті. - 2003. - Вип. 1-2. - С. 70-76

  Даниленко В.Я. Незадіяний потенціал дизайнерської біоніки/ В.Я. Даниленко // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. - 2003. - № 2. - С. 50-57

  Даниленко В. Національна орієнтованість дизайну Фінляндії/ В.Я. Даниленко // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. - 2003. - № 3. - С. 93-105

  Даниленко В.Я. Витоки проектно-художньої культури/ В.Я. Даниленко // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. - 2002. - № 5. - С. 62-68

  Даниленко В.Я. Паростки протодизайну у стародавній вітчизняній культурі/ В.Я. Даниленко // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. - 2002. - № 7. - С. 46-51

  Даниленко В.Я. Співвідношення середньовічного ремесла та дизайну доби промислових революцій / В.Я. Даниленко // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. - 2002. - № 8. - С. 3-7

  Даниленко В.Я. Характерні риси формування дизайну як професії в Англії та Німеччині (перша половина ХХ століття) / В.Я. Даниленко // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. - 2002. - № 10. - С. 59-64

  Даниленко В.Я. Своєрідність становлення професійної дизайнерської діяльності у США/ В.Я. Даниленко // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. - 2002. - № 11. - С. 28-30

  Даниленко В.Я. Особливості внеску Франції та Італії у становлення дизайну як професії / В.Я. Даниленко // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. - 2002. - № 12. - С. 3-8

  Даниленко В.Я. Академія класичної дизайнерсько-мистецької освіти / В.Я. Даниленко // Технічна естетика і дизайн. - 2002. - Вип. 2. - С. 5-9.

  Даниленко В.Я. Витоки дизайн-освіти (за матеріалами провідних дизайнерських шкіл світу) / В.Я. Даниленко // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. – 2002. – № 3. – С. 38–48;

  Даниленко В.Я. Світоглядні підвалини дизайну / В.Я. Даниленко // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. – 2002. – № 2. – С. 68–74

  Даниленко В.Я. Становлення дизайн-освіти в Україні / В.Я. Даниленко // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. - 2002. - № 4. - С. 27-38

  Папета С.П. "У тайны повторений нет"/ С.П. Папета // Коротко А. Транскрипция мысли: стихотворения / А. Ш. Коротко; худож. М. М. Казас. - Симферополь: Таврия, 2002. - С. 7-18.

  Даниленко В.Я. Індивідуальне у навчанні - ознака класичної академії мистецтв / В.Я. Даниленко // Новий колегіум. - 2001. - №3. - С. 57-59

  Даниленко В.Я. Дизайнерська освіта України у європейському контексті/ В.Я. Даниленко // Вісник Львівської академії мистецтв. – 1999. – Спецвипуск. – С. 173–177.

  Даниленко В.Я. Характерні риси організації дизайн-освіти у розвинених країнах/ В.Я. Даниленко // Вісник Харківського художньо-промислового інституту. - 1999. - №1. - С. 219-220

  Папета С.П. Формула крові / С.П. Папета // Хроніка-2000: Культорологічний альманах. - 1998. - №21-22. - С.316-345.

  Папета С.П. Повернення "старих українців"/ С.П. Папета // Хроніка-2000: Культорологічний альманах. - 1997. - №19-20. -С.88-92

  Папета С.П. Жизнь и творчество Марка Эпштейна /С.П. Папета// Єгупець. Художньо-публіцистичний альманах Інституту юдаїки. - 1997. - №3. - С. 71-88.

  Папета С.П. Доля Качанівського едему/ С.П. Папета// Хроніка-2000: Культорологічний альманах. - 1996. - №16. -С.132-182. І

  Даниленко В.Я. Историко-культурная платформа Харьковской школы дизайна/ В.Я. Даниленко // Харьковская школа дизайна. - М.: ВНИИТЭ, 1992. - С. 8-20.

Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

RSS
 
 

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

LinkedIn
 
Facebook
 
Instagram
 
Twitter
 
Flickr
 
Telegram
 
YouTube
 
TikTok
 
 
Ви тут: Вища освіта » Про КРОК » Підрозділи » Навчальні » Кафедра дизайну » Наукові публікації