Яків'юк Олена Іванівна — Університет «КРОК»

Інша інформація:
Яків'юк Олена Іванівна

кабінет 234-4

+38 044 455-57-13, вн. 215

Сфера наукових інтересів

 • дизайн інтер'єру, культурна спадщина України, реконструкція та реставрація архітектурних пам'яток України, прибуткові будинки 19 -20 століття, реновація історичного інтер'єру та ін.

Викладає

 • вступ до фаху / дизайн інтер’єру / конструювання та інженерія об'єктів / проектна графіка
 
 

Яків'юк Олена Іванівна


Освіта

 • Курси англійської мови, особистий репетитор (2018-2019 рр.)
 • Школа «Archivizer.com» / курси архітектурної візуалізації / кваліфікація архітектурний візуалізатор (2015 р.)
 • Національний авіаційний університет відділ докторантури та аспірантури, (аспірантура) за науковою спеціальністю «Технічна естетика» (з 2014р.)
 • Національний авіаційний університет інститут аеропортів / повна вища освіта за спеціальністю «Дизайн», кваліфікація дизайнер-дослідник, художник –конструктор (дизайнер) (2014 р.)
 • Національний авіаційний університет інститут післядипломного навчання / Спеціальність «Промислове та цивільне будівництво» з присвоєнням кваліфікації інженер – будівельник спеціаліст (2014 р.)
 • Школа «Viva» м. Київ / курси вивчення програми 3dMax+V-ray (2012-2013 рр.)
 • Національний авіаційний університет інститут аеропортів / базова вища освіта за напрямком «Дизайн» (2012 р.)

Професійна кар’єра

 • 2018–2019 рр. – викладач дисципліни «Дизайн інтер'єру» в школі «Перспектива»
 • 2016–2019рр. – дизайнер інтер'єру та ведуча телепрограми «Майстри ремонту»
 • 2016–2018 рр. – дизайнер інтер'єру, керівник проєктів в студії «InDream»
 • 2012–2019 рр. – індивідуальні проєкти інтер'єру (приватна практика)

Професійна діяльність

 • Член Всеукраїнської творчої спiлки «СПIЛКА ДИЗАЙНЕРІВ Україна» (скорочена назва ВТС СДУ), що є правонаступником Української республіканської організації Спiлки дизайнерів СРСР (заснована СД УССР 28 листопада 1987 р.); Членський білет №1984 від 14.11.2019
 • Участь в конкурсі ХШ-ХIV огляд-конкурс дипломних проектів випускників вищих навчальних закладів за спеціальностями «Архітектура» та «Дизайн». Нагорода: Диплом третього ступеня.
 • Участь в конкурсі «Інтер’єр року 2018 в номінації Інтер'єр суспільно-адміністративних будівель «Відділ продажу Paradise Avenue»с. Крюківщина, Київської обл.
 • Ведуча, провідний дизайнер телепрограми «Майстри ремонту» (5 канал та К2).
 • Ведуча конкурсу «Премія Національної спілки архітекторів України 2017».
 • Майстер-класи по створенні декору, в рамках телепередачі «Майстри ремонту».

Відеоматеріали

 
 

Публікації

  Яків'юк О.І. Елементи історичного інтер'єру у сучасних об'єктах / О. І. Яків'юк // Україна першого двадцятиліття ХХІ століття: культурно-мистецький вимір: зб. матеріалів доп. учасн. наук.-практ. конф. (17-18 листопада, 2020 р.). - Рівне: РДГУ, 2020

  Яків'юк О.І. Майстер-класи від провідних дизайнерів практиків як пояснювально-ілюстративний метод навчання / О. І. Яків'юк // Еволюція уявлень в архітектурній і художній освіті: погляд в майбутнє: матеріали Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. (Харків, листопад 2020 р.) /за ред.: Г. О. Осиченко, І. В. Древаль, О. А. Попова та ін. - Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2020. - С. 152-154

  Яків’юк О.І. Декоративні елементи інтер‘єру житлових та прибуткових будинків другої половини ХІХ – початку ХХ ст. / О.І. Яків’юк // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 683-685
https://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/materiali-konferentsij/868-materialy-mizhnarodnoi-konferentsii-derzhava-rehiony-pidpryiemnytstvo-informatsiini-suspilnopravovi-sotsialnoekonomichni-aspekty-rozvytku-2122-lystopada-2019-roku

  Яків'юк О.І. Київський модерн прибуткових будинків кінця ХІХ - початку ХХ сторіччя у контексті сучасної міської забудови / О.І. Яків'юк // Європейський культурний простір і українські перспективи: зб. матеріалів доп. учасн. наук.-практ. конф. (Рівне, 14-15 листопада 2019р.). - Рівне: РДГУ, 2019.

  Олійник О.П. Архітектурно-планувальна структура внутрішнього простору київського прибуткового житла / О.П. Олійник, О.І. Яків'юк // Теорія та практика дизайну. - 2016. - Вип. 9. - С.167-176
http://jrnl.nau.edu.ua/index.php/Design/article/view/10580

  Олійник О.П. Архітектурно-планувальна структура внутрішнього простору київського прибуткового житла / О.П. Олійник, О.І. Яків'юк // Міське середовище - ХХІ ст. Архітектура. Будівництво. Дизайн: тези доповідей ІІ міжнародного науково-практичного конгресу, м. Київ, 15-18 березня 2016 р. - к.: ЦК "компринт", 2016. - С. 198-199
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/28653

  Олійник О.П. Особливості дизайну інтер'єрів оборонних споруд, пристосованих під громадські функції (на прикладі замку Свірж Львівської обл.) / О.П. Олійник, О.І. Яків'юк // Проблеми дослідження, збереження та реставрації історичних фортифікацій: 7-а міжнародна конференція молодих науковців (м. Холм, Польща 2015 р.). - Холм: 2015. - С. 130-134.

  Олійник О.П. Збереження інтер'єрів у процесі реставрації об'єктів культурної спадщини / О.П Олійник, О.І. Яків'юк // Теорія і практика: збірник наукових праць за матеріалами ІІІ Міжнародного науково-практичного конгресу "Міське середовище - ХХІ ст. Архітектура. Будівництво. Дизайн (Київ, 20-21 березня 2018 р.). - К.: КНУБА, 2015


Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

RSS
 
 

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

LinkedIn
 
Facebook
 
Instagram
 
Twitter
 
Flickr
 
Telegram
 
YouTube
 
TikTok
 
 
Ви тут: Вища освіта » Про КРОК » Співробітники » Яків'юк Олена Іванівна