Інша інформація:
Мелько Людмила Федорівна

кабінет 508

(+38 044) 455-56-90, вн. 124

Напрями наукових досліджень

 • геокультурні дослідження територій / науково-методологічні засади підготовки фахівців туристичної сфери / методика викладання географії культури, країнознавчих дисциплін / спадщина юнеско як об’єкт туризму / просвітницька та проектна діяльність / полікультурна компетентність молоді

Сфера наукових інтересів

 • географія культури як напрям суспільної географії / культурологічний напрям географічної освіти / географічне, туристичне країнознавство, культурно-пізнавальний туризм, етнотуризм / туристичні ресурси

Викладає

 • країнознавство / вступ до фаху / географія туризму / туристичне країнознавство
 
 

Мелько Людмила Федорівна

 • кандидат педагогічних наук (2004 р.), доцент (2008 р.)

Нагороди, відзнаки

 • Подяка голови Київської міської державної адміністрації з врученням іменного годинника (1999 р.)
 • Знак «Відмінник освіти України» (2002 р.)
 • Почесна грамота МОНУ (2007 р.)
 • Нагрудний знак «Василь Сухомлинський» МОНУ (2008 р.)
 • Подяка Департаменту освіти і науки, молоді та спорту КМДА (2014 р.)

Нагороди Університету «КРОК»:

 • Відзнака (2003 р.)
 • Знак «Шани» (2009 р.)
 • Відзнака «Зірка КРОКу» – «Кращий викладач» (2009 р.)
 • Лауреат Ректорської премії І ступеня за високу студентську оцінку роботи викладача (2012 р., 2013 р.)
 • Відзнака «Кращий проект: Міжкультурні діалоги» (2014 р.)
 • Відзнака «Кращий проект: Всесвітня спадщина ЮНЕСКО в руках молоді: знати, зберігати, діяти» (2015 р.)

Освіта

 • Київський державний педагогічний інститут імені О.М. Горького / Географія-біологія / вчитель географії та біології (з відзнакою) (1986 р.)
 • Київський національний університет імені Тараса Шевченка / 13.00.02 – теорія та методика навчання географії / кандидат педагогічних наук (2003 р.)

Професійна кар’єра

 • з 1999 – Університет «КРОК», заступник директора департаменту по роботі з абітурієнтами, заступник декана, декан факультету додипломної освіти, доцент кафедри міжнародних відносин та інформації, завідувач кафедри туризму
 • 1993–1999 рр. – Київська міська державна адміністрація, спеціаліст 1 категорії, головний спеціаліст відділу кадрової роботи та з питань державної служби секретаріату КМДА, завсектором з питань сім’ї, жінок та оргроботи Управління у справах сім’ї та молоді КМДА
 • 1986–1993 рр. – СЗШ № 95 та СЗШ № 253 міста Києва, вчитель географії

Професійна та громадська діяльність

 • Член Вченої ради Київського відділення Українського географічного товариства, Асоціації вчителів географії України, Міжнародного географічного союзу.
 • Участь у розробці проекту стандартів за спеціальністю «Туризм» на громадських засадах (2015 р.).
 • Особисті досягнення. Проектна діяльність

  Авторська програма «Географія культури світу» для старшокласників та студентів, її впровадження (гриф «Рекомендовано» Міністерства освіти і науки, 2001 р., 2005 р.)
  Участь у створенні системи довузівської підготовки в Університеті «КРОК»
  Просвітницька проектна діяльність: координатор країнознавчих та народознавчих проектів (країнознавчий просвітницький фестиваль «Діалог культур», етнофестиваль «Традиції та сучасність» для шкіл-партнерів Університету «КРОК», Асоційованих шкіл ЮНЕСКО, студентів) у співпраці з департаментом довузівської підготовки, кафедрою спеціальної мовної підготовки та іншими структурними підрозділами Університету: «Діалог культур: країни Африки» (2011 р.), «Діалог культур: країни Латинської Америки» (2011 р.), «Діалог культур: країни Європи» (2012 р.), «Діалог культур: країни Азії» (2014 р.), «Діалог культур: країни Америки, Австралія та Океанія» (2015 р.) тощо
  Головний редактор народознавчого журналу «Наша Берегиня» видавництва «Педагогічна преса» (2012 р.)
  Відкриття кафедри туризму в Університеті «КРОК»
  Розробка і впровадження проекту «Школа професійного зростання для майбутніх фахівців туристичної сфери» в Університеті «КРОК»: «Туристична вітальня», «Професійні студії» (у співпраці з Центром розвитку кар’єри), «Туризм у дії» та ін.
  Просвітницька діяльність щодо популяризації Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО (публічні виступи, проекти)
 • Хобі, захоплення

  Туристичні мандрівки, екскурсії, фото- та відеозйомка

  Учасник численних географічних туристичних мандрівок, у т. ч. в екстремальні райони:

  • Всеукраїнська гімалайська альпіністська експедиція «Ама-Даблам-99» в рамках програми «Прапори України на вершинах світу» (Непал, район Евересту, 1999 р.)
  • Гірський Алтай (Росія, 2003 р.)
  • Гімалаї, Ладакх (Індія, 2008 р.)
  • пустеля Гобі (Монголія, 2009 р.)

  Відеофільми:

  • «Мандрівка по Непалу» (2000 р.) – країнознавчий просвітницький фільм про країну перебування та сходження українських альпіністів у Гімалаях
  • «Крок в Європу» (2001 р.) – фільм про першу освітню подорож випускників україно-нідерландської програми «Подвійний диплом» Університету «КРОК» до Амстердама
  • «Діалог культур з країнами Африки» (2011 р.) – фільм про проведення країнознавчого фестивалю «Діалог культур» в Університеті «КРОК» – лауреат міжнародного кінофестивалю «Кінологос-2011»: спеціальний приз «Світова культура» (Одеса)

  Персональні фотовиставки:

 • Основні наукові, науково-методичні праці

  Творчий щоденник професійного самовдосконалення майбутнього фахівця сфери туризму / розробники Л.Ф. Мелько, Т.С. Поліщук. – К.: Університет економіки та права «КРОК», 2014. – 38 с.
  Мелько Л.Ф. Навчальний курс «Географія культури» у системі підготовки фахівців туристичної галузі / Л.Ф. Мелько // Туризм у контексті сучасного виміру: зб. наук. пр. / Університет економіки та права «КРОК». – К.: Університет «КРОК», 2013. – Вип. 1. – С. 91–95.
  Мелько Л.Ф. Роль країнознавчих проектів у формуванні полікультурної компетентності студентів-міжнародників / Л.Ф. Мелько // Розвиток інформаційного суспільства: колективна монографія в 10-ти томах / Том 10. Інформаційно-комунікаційні аспекти міжнародної та національної безпеки. – К.: ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», 2013. – С. 268–290.
  Мелько Л. Країнознавчий фестиваль «Діалог культур»: науково-методичні рекомендації / Л.Ф. Мелько // Географія та економіка в сучасній школі. – 2013. – № 3. – С. 29–34.
  Мелько Л. Етнофестиваль «Традиції та сучасність». Методичні рекомендації // Наша Берегиня. – 2012. – № 2. – С. 22–24.
  Мелько Л.Ф. Етнографічні дослідження М.М. Миклухо-Маклая у контексті сучасного виміру // М.М. Миклухо-Маклай – вчений, мандрівник, гуманіст: наук. зб. «Велика Волинь»: праці Житомирського науково-краєзнавчого товариства дослідників Волині. – Ж.: Волинь, 2011. – Вип. 46. – С. 134–139.
  Мелько Л.Ф. Творчі роботи студентів у курсі «Країнознавство»: науково-методичний аспект // Географія в інформаційному суспільстві: зб. наук. пр. у 4-х т. – К.: ВГЛ Обрії, 2008. – Т. 4. – С. 302–304.
  Країнознавство: підготовка творчих робіт: електронний посібник для самостійної роботи студентів / автор-укладач Л.Ф. Мелько. – К.: Університет економіки та права «КРОК», 2007.
  Мелько Л.Ф. Історичний аспект розвитку країнознавства // Вчені записки / Ун-т економіки та права «КРОК» / відп. ред. М.Є. Шумило. – К., 1997. – Вип. 14. – 2005. – С. 207–216.
 
 

Публікації

  Мелько Л.Ф. Формування академічної доброчесності студентів при підготовці курсових робіт / Л.Ф. Мелько // Освіта та наука: трансформація, відповідальність, академічна свобода: тези допов. наукової конференції (Київ, 5 березня 2021 року). - К.: Університет "КРОК", 2021. - С. 112-113. - https://conf.krok.edu.ua/ONTR/ESTR/paper/view/409

  Уварова Г.Ш. Нішевий туризм як чинник активізації регіонального туризму в Україні / Г. Ш. Уварова, Л.Ф. Мелько // Вчені записки Університету "КРОК". - 2021. - № 1(61). - С. 154-162

  Портяна В.Є. Гастрономічний туризм в сучасних умовах / В.Є. Портяна, Л.Ф. Мелько // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали III Міжнародної конференції (м. Київ, 2-3 грудня 2021 р.). - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/907

  Implementation of the model of innovative tourist product in Ukraine: financial and economic aspects / S. Havryliuk, L. Melko, G. Uvarova, V.Karyuk, I. Mihus // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. - 2021. - №1(36). - С. 219-232

  Смоян Е.А. Всесвітня спадщина ЮНЕСКО та туризм у період COVID-19 / Е. А. Смоян, Л. Ф. Мелько // Спадщина ЮНЕСКО та туризм: тези доповідей наукової конференції студентів (Київ, 7 грудня 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - https://conf.krok.edu.ua/UNESCO/UNESCO2020/paper/view/353

  Таран В.В. Нематеріальна культурна спадщина: кухні народів світу та туризм / В. В. Таран, Л. Ф. Мелько // Спадщина ЮНЕСКО та туризм: тези доповідей наукової конференції студентів (Київ, 7 грудня 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - https://conf.krok.edu.ua/UNESCO/UNESCO2020/paper/view/343

  Жила Є.В. Сучасні проєкти ЮНЕСКО для молоді як потенційних експертів спадщини ЮНЕСКО / Є. В. Жила, Л. Ф. Мелько // Спадщина ЮНЕСКО та туризм: тези доповідей наукової конференції студентів (Київ, 7 грудня 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - https://conf.krok.edu.ua/UNESCO/UNESCO2020/paper/view/344

  Коненко О.В. Дерев'яні церкви карпатського регіону України та Польщі у туризмі / О. В. Коненко, Л. Ф. Мелько // Спадщина ЮНЕСКО та туризм: тези доповідей наукової конференції студентів (Київ, 7 грудня 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - https://conf.krok.edu.ua/UNESCO/UNESCO2020/paper/view/340

  Матко Ю.О. Гастрономічні шедеври нематеріальної культурної спадщини та туризм (на прикладі напоїв) / Ю. О. Матко, Л. Ф. Мелько // Спадщина ЮНЕСКО та туризм: тези доповідей наукової конференції студентів (Київ, 7 грудня 2020 р.). - К.: Університет "КРОК". - 2020. - https://conf.krok.edu.ua/UNESCO/UNESCO2020/paper/view/341

  Гресь Т.О. Пам'ятки всесвітньої спадщини ЮНЕСКО під загрозою / Т. О. Гресь, Л. Ф. Мелько // Спадщина ЮНЕСКО та туризм: тези доповідей наукової конференції студентів (Київ, 7 грудня 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - https://conf.krok.edu.ua/UNESCO/UNESCO2020/paper/view/339

  Пономаренко Д.С. Проєкт "GOOGLE ARTS & CULTURE" та всесвітня спадщина ЮНЕСКО / Д. С. Пономаренко, Л. Ф. Мелько // Спадщина ЮНЕСКО та туризм: тези доповідей наукової конференції студентів (Київ, 7 грудня 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - https://conf.krok.edu.ua/UNESCO/UNESCO2020/paper/view/342

  Мелько Л.Ф. Популяризація спадщини ЮНЕСКО у контексті підготовки майбутніх фахівців з туризму / Л.Ф. Мелько // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - С. 385-390. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/282

  Матко Ю.О. Релігійний туризм та паломництво у сучасних умовах (на прикладі ісламу) / Ю.О. Матко, Л.Ф. Мелько // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - С. 413-415. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/277

  Гаврілова Д.О. Лікувально-оздоровчий туризм як туристичний бренд Чехії / Д.О. Гаврілова, Л.Ф. Мелько // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 692-694

  Дoнцова Т.А. Проблеми збереження історичного центру Львова як популярного туристичного центру / Т.А. Донцова, Л.Ф. Мелько // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 695-697

  Жила Є.В. Туристичні райони великої Британії: проблеми та перспективи (досвід для України) / Є.В. Жила, Л.Ф. Мелько // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 698-700

  Мелько Л.Ф. Всесвітня спадщина ЮНЕСКО в Україні як туристичний ресурс: сучасний стан та шляхи оптимізації / Л.Ф. Мелько, О.В. Кононенко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 705-707

  Мелько Л. Ф. Професійні студії як ефективна форма підготовки фахівців туристичної сфери / Л. Ф. Мелько // Актуальні питання туризмології та туристичної практики: Збірник матеріалів науково-практичної конференції, присвяченої 25-річчю Інституту туризму Федерації професійних спілок України (м. Київ, 18 квітня 2019 р.) [За ред.: Т. Сокол, Т. Семигіної]: . - Київ: АПСВТ. - 2019. - С. 39-41

  Мелько Л.Ф. Туристична платформа ЮНЕСКО "Подорожі об'єктами всесвітньої спадщини" / Л.Ф. Мелько // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.758-760

  Мелько Л.Ф. Тенденції розвитку гольф-туризму в європейському регіоні та в Україні / Д.С. Пономаренко, Л.Ф. Мелько // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.763-766

  Мелько Л.Ф. Іспанія як популярний туристичний напрям в Україні / Е.А. Смоян, Л.Ф. Мелько // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.772-774

  Стандарт вищої освіти за спеціальністю 242 "Туризм" галузі знань 24 "Сфера обслуговування" для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 4 жовтня 2018 року №1068) : офіційне видання / Любіцева О. О., Ткаченко Т. І., Уварова Г. Ш., Л.Ф. Мелько, Т.Г. Сокол [та ін.]. - К. : МОН України, 2018. - 18 с.

  Мелько Л.Ф. Мультимедійні засоби в оптимізації процесу навчання у вищій школі (на прикладі дисциплін "Географія туризму", "Туристичне країнознавство") / Л.Ф. Мелько // Гуманітарний вісник ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди". - Вип. 37 (3), Том ІІ (22): Тематичний випуск "Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання". - К.: Гнозис, 2017. - С. 256-264.

  Мелько Л.Ф. Культурна спадщина і туризм: шляхи оптимізації / Л.Ф. Мелько // Туристичний бізнес: Світові тенденції та національні пріоритети: Матеріали VIII міжнародної науково-практичної конференції (27 жовтня 2017 року). - Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2017. - С. 136-137.

  Мелько Л.Ф. Нематеріальна культурна спадщина у системі підготовки майбутніх фахівців з туризму / Л.Ф. Мелько // Нематеріальна культурна спадщина як сучасний туристичний ресурс: досвід, практики, інновації: Зб. тез за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції-фестивалю (25-26 жовтня 2017 р.) / Український центр культурних досліджень; заг. ред. Ю.О. Федів [та ін.]; [упор. Босик З.О. ; відп. ред. Телеуця В.В.]. - К. : НАКККіМ, 2017. - С 95-99.

  Мелько Л.Ф. Сталий розвиток і туризм / Л.Ф. Мелько // Наукові тренди сучасності : матеріали науково-практичної конференції (Київ, 26 жовтня 2017 року) / Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК". - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2017. - С. 415-416.

  Мелько Л.Ф. Туризм у контексті сталого розвитку / Л.Ф. Мелько //Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка".- 2017.- Вип. 48. - С. 190-197

  Мелько Л.Ф. Роль практико-орієнтованого курсу "Вступ до фаху" у підготовці майбутніх фахівців з туризму / Л.Ф. Мелько // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: зб. наук. праць. - Тематичний випуск "Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору". - Вип. 21. - Кн. 3. - Том ІV (78). - К.: Гнозис, 2017. - С. 324-332.

  Мелько Л.Ф. Застосування технології веб-квесту при викладанні країнознавчих дисциплін: доцільність і протиріччя / Л.Ф. Мелько // Гуманітарний вісник ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди" - Додаток 1 до Вип. 37, Том ІV (72): Тематичний випуск "Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору". - К.: Гнозис, 2016. - С. 165-174.

  Melko L. Professionally Oriented Training of Students as Factor of Responsible Tourism Business in the Future / L. Melko //Responsible Business & Tourism and the Role of Education at Responsible Thinking /Ed. L. Halasz, O. Hoffmann, E. Horvati.-Szekesfehervar-Budapest:Kodolanyi Janos University of Applied Sciences, 2016. - P. 55-63.

  Мелько Л.Ф. Вплив навчальної практики на формування професійних компетентностей фахівців з туризму / Л.Ф. Мелько // Українські перспективи у світовому розвитку: матеріали Науково-практичної конференції (Київ, 4 листопада 2016 року) / Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК". - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2016. - С. 456-458.

  Мелько Л.Ф. Роль країнознавчих знань у формуванні полікультурної компетентності фахівців з туризму / Л.Ф. Мелько // Українська географія: сучасні виклики. Зб. наук. праць у 3-х т. Т.1 - К.: Прінт-Сервіс, 2016. - С. 181-183.

  Мелько Л.Ф. Творчий щоденник професійного самовдосконалення майбутнього фахівця туристичної сфери /Л.Ф. Мелько, Т.С. Поліщук. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2015. - 74 с.

  Мелько Л.Ф. Модернізація практичної підготовки фахівців з туризму / Л.Ф. Мелько // Стратегія розвитку національного туризму і його кадрове забезпечення:Матеріали міжнародної науково-практичної конференції /Київський національний університет імені Тараса Шевченка (м.Київ, 1-2 жовтня 2015 року). - К.: Альфа-ПІК, 2015. - С. 14-16.

  Мелько Л.Ф. "Творчий щоденник" як засіб професійного самовдосконалення майбутнього фахівця туристичної сфери / Л.Ф. Мелько // Перспективи розвитку туризму в Україні та світі: матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції. Луцьк-Світязь, 21-23 травня 2015 р. - Луцьк: РВВ Луцького НТУ, 2015. - С. 150-153.

  Мелько Л.Ф. Нематеріальна культурна спадщина як туристичний ресурс / Л.Ф. Мелько // Географія, Екологія, Туризм: теорія, методологія, практика: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 25-річчю географічного факультету Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (21-23 травня 2015 р.). - Тернопіль: СМП "Тайп", 2015. - С. 367-369.

  Мелько Л.Ф. Енотуризм Молдови: чинники та перспективи розвитку / Л.Ф. Мелько // Практика і перспективи розвитку еногастрономічного туризму: світовий досвід для України: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції " ( 24 вересня, 2015 р). - К.: НУХТ, 2015. - С. 50-52.

  Мелько Л.Ф. Практико-орієнтована підготовка фахівців туристичної сфери / Л.Ф. Мелько // Еволюція наукової думки в контексті європейського вибору України: матеріали Науково-практичної конференції (Київ, 21 жовтня 2015 року) . - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2015. - С. 455-456.

  Мелько Л.Ф. Полікультурна компетентність студентів як фактор інтеграції / Л.Ф. Мелько // Гуманітарний вісник ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди" - Додаток 1 до Вип. 5, Том ІV (55): Тематичний випуск "Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору". - К.: Гнозис, 2014. - С. 282-290.

  Melko L.F. Formation of Multicultural Competence of Students by Means of Country Studies Projects /L.F. Melko // Proceedings of the 1st International Academic Congress “Fundamental and Applied Studies in the Pacific аnd Atlantic Oceans Countries”. (Japan, Tokyo, 25 October 2014). Volume I. “Tokyo University Press”, 2014.-P. 600-603

  Мелько Л.Ф. Поликультурное образование как составляющая просветительской деятельности высшего учебного заведения // Развитие высшего образования, демократического общества и рыночной экономики в европейском контексте:Материалы ІІ Международной научной конференции (Кишинев, 16-17 апреля 2014 г.). - К.: Университет "PERSPECTIVA-INT", 2014. - С. 23-28.

  Мелько Л.Ф. Модель организации и проведения страноведческих просветительских фестивалей / Л.Ф. Мелько // География в поликультурном мире: Материалы ІІ Всероссийской научно-практической конференции с Международным участием (Казань, 3-4 марта 2014 г. / Отв.ред. Г. С. Самигуллина. - Казань, Отечество, 2014. - С. 34-39.

  Мелько Л.Ф. Навчальний курс "Географія культури" у системі підготовки фахівців туристичної галузі / Л.Ф. Мелько // Туризм у контексті сучасного виміру: Збірник наукових праць / Університет економіки та права "КРОК". - Вип.1. - К.: Університет "КРОК", 2013. - С. 91-95.

  Мелько Л.Ф. Етнографічний туризм як складова культурно-пізнавального туризму / Л.Ф. Мелько // Туризм у контексті сучасного виміру: Збірник наукових праць / Університет економіки та права "КРОК". - Вип.1. - К.: Університет "КРОК", 2013. - С. 61-65.

  Мелько Л.Ф. Полікультурна освіта молоді для сталого розвитку / Л.Ф. Мелько // В.І.Вернадський і глобальні проблеми сучасної цивілізації: тези міжнародної конференції (23-25 квітня, 2013). - Сімферополь: ВД "АРІАЛ", 2013. - С. 227.

  Мелько Л.Ф. Страноведческий проект "Диалог культур" в контексте поликультурного образования в высшем учебном заведении // Развитие высшего образования, демократического общества и рыночной экономики в европейском контексте: Материалы международной научно-практической конференции (Кишинев, 25-26 апреля 2013 г.). - К.: Университет "PERSPECTIVA-INT", 2013. - С. 79-83.

  Мелько Л.Ф. Країнознавчий фестиваль "Діалог культур": науково-методичні рекомендації / Л.Ф. Мелько // Географія та економіка в сучасній школі. - 2013. - № 3. - С. 29-34.

  Розвиток інформаційного суспільства: В 10-ти томах. Т.10: Інформаційно-комунікаційні аспекти міжнародної та національної безпеки: колективна монографія /за наук.ред. Д.І. Ткача. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2013.-342 с.

  Мелько Л.Ф. Роль країнознавчих проектів у формуванні полікультурної компетентності студентів-міжнародників / Л. Ф. Мелько // Розвиток інформаційного суспільства: В 10-ти томах. Т.10: Інформаційно-комунікаційні аспекти міжнародної та національної безпеки: колективна монографія /за наук.ред. Д.І. Ткача. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2013. - С.268-289

  Мелько Л.Ф. Українознавчий фестиваль "Діалог культур": науково-методичні рекомендації / Л.Ф. Мелько // Географія та економіка в сучасній школі. - 2013. - № 3. - С. 29-34

  Мелько Л.Ф. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни "Країнознавство" /Л.Ф. Мелько. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2012. - 163 с.

  Мелько Л.Ф. Форум учителів географії Росії // Географія та економіка в сучасній школі. - 2012. - № 2. - С.42.

  Мелько Л.Ф. Етнофестиваль "Традиції та сучасність". Методичні рекомендації/ Л.Ф. Мелько // Наша Берегиня. - 2012. - № 2. - С. 22-24.

  Мелько Л.Ф. Країнознавчі фестивалі у системі взаємодії вищої та середньої школи/ Л.Ф. Мелько // Україна: географія цілей та можливостей. Зб. наук. праць.- У 3-х т. Т.3 / Українське географічне т-во- К.: ФОП "Лисенко М.М.", 2012. - С. 352-354.

  Мелько Л.Ф. Ладакх - "країна перевалів" // Краєзнавство. Географія. Туризм. - 2011. - № 27 (704). - С. 15-23.

  Мелько Л.Ф. Страноведческие фестивали на базе высшего ученого заведения в системе поликультурного образования школьников // Материалы Всероссийского съезда учителей географии в МГУ (Москва, 28-29 октября 2011 г.). - М.: МГУ им.М.В.Ломоносова, 2011.- С.206-209.

  Мелько Л.Ф. Етнографічні дослідження М.М. Миклухо-Маклая у контексті сучасного виміру // Велика Волинь: наук. збірник. Праці Житомирського науково-краєзнавчого товариства дослідників Волині.- Вип. 46 : М. М. Миклухо-Маклай - вчений, мандрівник, гуманіст : матеріали Міжнар. наук.-краєзнав. конф., присвяч. 165-річчю від дня народж. вчен.-енциклопедиста (29-30 вересня 2011 року, м. Малин). - Житомир : Волинь, 2011. - С. 134-139.

  Мелько Л.Ф. Болонський процес як невід'ємна складова інформаційно-знаннєвого суспільства // Національні економіки в глобальному економічному просторі: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (16-17 квітня 2008 р., м. Київ). - К.: Ун-т економіки та права "КРОК", 2008. - С. 212-217.

  Мелько Л.Ф. Творчі роботи як форма удосконалення самостійної роботи студентів у курсі "Країнознавство" // Актуальні проблеми міжнародної інформації та міжнародних відносин. - Вип.ІІ: Зб. наук. праць. - К.: УЕП "КРОК", 2008. - С.38-44.

  Мелько Л.Ф. Творчі роботи студентів у курсі "Країнознавство": науково-методичний аспект // Географія в інформаційному суспільстві: Зб. наук. праць: У 4-х т.Т.4- К.: ВГЛ Обрії, 2008. - С. 302-304.

  Мелько Л.Ф. Сучасний стан навчально-методичного забезпечення курсу "Країнознавство" у вищій школі/ Л. Ф. Мелько //Вчені записки/ Університет економіки та права "КРОК". - 2007. - Вип. 16. - С. 223-231

  Мелько Л.Ф. Удосконалення самостійної роботи студентів при вивченні країнознавчих дисциплін /Л.Ф. Мелько //Географія і сучасність. Збірник наукових праць НПУ імені М.П. Драгоманова.-2007.- Вип.17.- С.198-204

  Мелько Л.Ф. Роль педагогічних майстерень в удосконаленні професіоналізму викладача / Л. Ф. Мелько // Позашкільна освіта: практика, вміння, досвід: матеріали науково-практичної конференції викладачів загальноосвітніх навчальних закладів, шкіл-партнерів факультету додипломної освіти Університету економіки та права "КРОК" (м.Київ, 18 лютого 2006 р.). - К. : Університет економіки та права "КРОК", 2006. - С.12-21

  Мелько Л.Ф. Формирование экологического сознания личности как основа непрерывного образования /Л.Ф. Мелько, О.В. Плахотник //Образование через всю жизнь: непрерывное образование в интересах устойчивого развития.-2006.-Т.7.-С.173-175

  Мелько Л.Ф.Проблеми викладання навчального курсу "Країнознавство" у вищій школі /Л.Ф. Мелько //Географія і сучасність. Збірник наукових праць НПУ імені М.П. Драгоманова.-2006.-Вип.16.- С.260-264

  Мелько Л.Ф. Історичний аспект розвитку країнознавства/ Л.Ф. Мелько //Вчені записки/ Університет економіки та права "КРОК". - 2005. - Вип. 14. - С.207-217

  Мелько Л.Ф. Країнознавство: навч.-метод. комплекс дисципліни для студ. напряму підготовки "Міжнар. відносини" / Л.Ф. Мелько, Г.Ш. Уварова ; Ун-т економіки та права "КРОК". - К. Університет економіки та права "КРОК", 2005. - 129 с.

  Мелько Л.Ф. Культурологічні засади географічної освіти старшокласників: автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. пед. наук : 13.00.02 - теорія та методика навчання географії / Мелько Людмила Федорівна ; Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К., 2003. - 20 с

  Мелько Л.Ф. Навчально-методичне забезпечення формування культурологічних знань старшокласників / Л.Ф. Мелько // Рідна школа. - 2002. - №4. - С.47-50

  Мелько Л.Ф. Географія культури і шкільна географія // Географія та основи економіки в шк. - 2001. - № 2. - С. 12–14

  Мелько Л.Ф. Навчально-методичне забезпечення формування культурологічних знань/ Л.Ф. Мелько // Вчені записки/ Інститут економіки, управління та господарського права. - 2001. - Вип. 5. - С. 292-303

  Мелько Л.Ф. Особливості методики викладання курсу "Географія культури світу" в ліцейних групах Інституту / Л.Ф. Мелько // Вчені записки/ Університет економіки та права "КРОК". - 2000. - Вип. 4. - С. 168-174


Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

Ми в Соціальних Мережах. Слідуйте за нами.
Ви тут: Вища освіта » Про КРОК » Співробітники » Мелько Людмила Федорівна