Кафедра туризму — Університет «КРОК»

Кафедра туризму

 
 

Безкрайні простори її Величності Природи, шедеври світового мистецтва, культурні традиції країн та народів світу і багато чого іншого – захопливого та незвичайного, що вабить романтикою, екзотикою або просто відпочинком… Одним словом – ТУРИЗМ!

Туризм – мабуть, одна з небагатьох сфер суспільного життя, з якою так чи інакше стикається кожна людина. Але любити подорожувати – одне, а бути фахівцем у туристичній галузі – зовсім інше.

Проте якщо ви готові вчитися професійно, якісно та максимально безпечно дарувати людям радість подорожі, зустріч із новим і незвичайним, вміти брати на себе відповідальність, постійно пізнавати світ та самовдосконалюватися, то ця професія саме для вас!

А допоможе втілити мрію кафедра туризму Університету «КРОК».

Кафедра туризму створена у 2012 році. Кафедра є випусковою і готує фахівців за спеціальністю 242 «Туризм», галузь знань 24 «Сфера обслуговування» (кваліфікація: бакалавр з туризму, фахівець з туристичного обслуговування).

Пізнання минулих часів і пізнання країн світу –
прикраса і їжа людських умів

Леонардо да Вінчі

Освітні програми

Кафедра туризму готує бакалаврів за спеціальністю 242 «Туризм».

Ступінь бакалавра

 
 

Особливість підготовки фахівців за спеціальністю «Туризм» в Університеті «КРОК»:

 • по-перше, Університет економіки та права «КРОК» має багаторічний досвід підготовки спеціалістів економічного та юридичного напрямків, тому при підготовці фахівців особлива увага приділяється формуванню знань та вмінь підприємницької діяльності, ведення власного бізнесу, набуттю інноваційної майстерності управління підприємством в умовах конкуренції, конструктивного врахування особливостей функціонування туристичної індустрії;
 • по-друге, Університет економіки та права «КРОК» має достатній позитивний досвід підготовки спеціалістів у галузі міжнародних відносин, тому особливий пріоритет надається підготовці фахівців, які здатні ефективно діяти в умовах міжнародної конкуренції на ринку туристичних послуг, глибоко володіють країнознавчими знаннями, мають національну самосвідомість і здатні гідно представляти Україну на міжнародній арені, вільно володіючи іноземними мовами як інструментом професійної та міжкультурної комунікації;
 • по-третє, в структурі Університету економіки та права «КРОК» функціонує перший в Україні Навчально-науковий інститут менеджменту безпеки, що дозволяє більш ґрунтовно зосередитись на питаннях безпеки в туристичній індустрії, здатності адекватно та ефективно діяти у сфері туристичного бізнесу;
 • по-четверте, в Університеті економіки та права «КРОК» провідна роль по підготовці фахівців відводиться формуванню креативного стилю аналітичного мислення, набуттю комунікаційних вмінь і навичок, використанню сучасних комп’ютерних та інформаційних технологій в туристичній індустрії, створенню та втіленню в життя власних дослідницьких проектів (в структурі Університету активно розвивається Навчально-науковий інститут інформаційних та комунікаційних технологій, ефективно працюють Департамент з розвитку, Центр розвитку кар’єри);
 • по-п’яте, в Університеті економіки та права «КРОК» значні зусилля спрямовуються на підготовку фахівців, які володіють знаннями та навичками управління здоровим способом життя.

Окрім цього, одним із головних пріоритетів підготовки фахівців є практико-орієнтоване навчання студентів.

Наукова робота

Науково-дослідна робота кафедри спрямована у декількох напрямках:

 • «Практико-орієнтована підготовка конкурентоспроможних фахівців туристичної сфери у сучасних умовах»;
 • «Спадщина ЮНЕСКО як об’єкт туризму»;
 • «Шляхи оптимізації регіонального туризму в Україні».

Кафедра підтримує тісні партнерські стосунки із Національним Києво-Печерським історико-культурним заповідником, як об’єктом ЮНЕСКО, з яким підписано договір про співпрацю.

Провідні викладачі

Основні дисципліни

» Історія України та українська культура » Інформаційні та цифрові технології » Вища математика » Економічна теорія та економічна історія » Іноземна мова (англійська) » Здоров'я людини » Філософія » Українська мова за професійним спрямуванням

» Країнознавство » Рекреаційні комплекси світу » Географія туризму » Туристичне країнознавство » Туристичне краєзнавство » Основи туризмознавства » Організація туристичних подорожей » Організація екскурсійної діяльності » Організація анімаційної діяльності » Туроперейтинг » Організація готельного господарства » Організація ресторанного господарства » Правове регулювання туристичної діяльності » Маркетинг » Маркетинг у туризмі » Менеджмент » Менеджмент у туризмі » Бухгалтерський облік » Економіка підприємства » Економіка туристичного підприємства » Інформаційні системи та технології

Дисципліни вільного вибору студентів

» Іноземна мова за професійним спрямуванням » Друга іноземна мова » Психологія » Логіка » Правознавство » Історія світової культури » Корпоративна культура » Конфліктологія і теорія переговорів » Основи підприємництва

» Спадщина ЮНЕСКО у туризмі » Географія культури » Етнічна кулінарія » Спеціалізований туризм » Культурно-пізнавальний та етнотуризм » Діловий туризм » Зв’язки з громадськістю в туризмі » Туристичний брендинг » Архітектура, будівлі та обладнання готелів » Туристичний бізнес » Готельний бізнес » Організація та планування діяльності туристичних підприємств » Інноваційні технології в туризмі » Туристична логістика » Туристична безпека » Інформаційні системи та технології в туристичній індустрії » Основи наукових досліджень

Кабінет туризмознавства, лабораторія з інноваційних технологій у туризмі, лабораторія з готельної справи, лабораторія з ресторанного обслуговування

Іноді один день, проведений в інших місцях,
дає більше, ніж десять років життя вдома

Анатоль Франс

Проектна діяльність

Кафедра туризму є активним організатором та співорганізатором освітніх, країнознавчих просвітницьких проектів Університету «КРОК».

У рамках спеціальності «Туризм» започаткована у 2014 році
«ШКОЛА ПРОФЕСІЙНОГО ЗРОСТАННЯ для майбутніх фахівців туристичної сфери»

 •  це родзинка туристичної освіти в Університеті «КРОК»
 •  це системна позааудиторна практико-орієнтована підготовка протягом усього періоду навчання
 •  це можливість розширити уявлення про професію
 •  це можливість оволодівати професійними вміннями та навичками

Мета програми:
формування професійної компетентності майбутніх фахівців сфери туризму шляхом позааудиторного практико-орієнтованого навчання.

«ШКОЛА ПРОФЕСІЙНОГО ЗРОСТАННЯ для майбутніх фахівців туристичної сфери»
 
 
 
 
 

Кафедра туризму є одним з головних організаторів потужного просвітницького проекту «Країнознавчий просвітницький фестиваль «Діалог культур», у співпраці з Департаментом довузівської підготовки.

Історія фестивального руху:

 •  16 березня 2015 року — фестиваль «Діалог культур: країни Америки, Австралія та Океанія»
 •  17 лютого 2014 року — фестиваль «Діалог культур: країни Азії»
 •  3 грудня 2012 року — фестиваль «Діалог культур: країни Європи»
 •  25 листопада 2011 року — фестиваль «Діалог культур: країни Латинської Америки»
 •  11 березня 2011 року — фестиваль «Діалог культур: країни Африки»
Країнознавчий просвітницький фестиваль «Діалог культур»
 
 

Кафедра туризму має тісні партнерські стосунки з посольствами та консульствами в Україні, туристичними підприємствами, громадськими організаціями.

Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

Ми в Соціальних Мережах. Слідуйте за нами.
Ви тут: Вища освіта » Про КРОК » Підрозділи » Навчальні » Кафедра туризму