Кафедра туризму — Університет «КРОК»

Кафедра туризму

 
 

Безкрайні простори її Величності Природи, шедеври світового мистецтва, культурні традиції країн та народів світу і багато чого іншого – захопливого та незвичайного, що вабить романтикою, екзотикою або просто відпочинком… Одним словом – ТУРИЗМ!

Туризм – мабуть, одна з небагатьох сфер суспільного життя, з якою так чи інакше стикається кожна людина. Але любити подорожувати – одне, а бути фахівцем у туристичній галузі – зовсім інше.

Проте якщо ви готові вчитися професійно, якісно та максимально безпечно дарувати людям радість подорожі, зустріч із новим і незвичайним, вміти брати на себе відповідальність, постійно пізнавати світ та самовдосконалюватися, то ця професія саме для вас!

А допоможе втілити мрію кафедра туризму Університету «КРОК».

Кафедра туризму створена у 2012 році. Кафедра є випусковою і готує фахівців за спеціальністю 242 «Туризм і рекреація», галузь знань 24 «Сфера обслуговування» (кваліфікація: бакалавр з туризму).

Пізнання минулих часів і пізнання країн світу –
прикраса і їжа людських умів

Леонардо да Вінчі

Освітні програми

Кафедра туризму готує бакалаврів за спеціальністю 242 «Туризм і рекреація».

Ступінь бакалавра

 
 

Відомості про самооцінювання освітньої програми Туризм

Особливості підготовки фахівців за спеціальністю «Туризм і рекреація» в Університеті «КРОК»:

 • по-перше, в Університеті економіки та права «КРОК» при підготовці фахівців особлива увага приділяється формуванню знань та вмінь підприємницької діяльності, ведення власного бізнесу, набуттю інноваційної майстерності управління підприємством в умовах конкуренції, конструктивного врахування особливостей функціонування туристичної індустрії, що дозволяє також більш ґрунтовно зосередитись на питаннях безпеки, здатності адекватно та ефективно діяти у сфері туристичного бізнесу;
 • по-друге, одним із головних пріоритетів підготовки фахівців є практико-орієнтоване навчання, організація і проведення різноманітних практико-орієнтованих заходів, професійних студій, майстер-класів, круглих столів, із залученням фахівців-практиків, стейкхолдерів, партнерів;
 • по-третє, в Університеті економіки та права «КРОК» особливий пріоритет надається підготовці фахівців, які здатні ефективно діяти в умовах міжнародної конкуренції на ринку туристичних послуг, глибоко володіють країнознавчими знаннями, мають національну самосвідомість і здатні гідно представляти Україну на міжнародній арені, вільно володіючи іноземними мовами як інструментом професійної та міжкультурної комунікації;
 • по-четверте, в Університеті економіки та права «КРОК» провідна роль при підготовці фахівців відводиться формуванню креативного стилю аналітичного мислення, набуттю комунікаційних вмінь і навичок, використанню сучасних комп’ютерних та інформаційних технологій в туристичній індустрії, створенню та втіленню в життя власних дослідницьких проектів, побудові кар’єри;
 • по-п’яте, в Університеті економіки та права «КРОК» значні зусилля спрямовуються на підготовку фахівців, які володіють знаннями та навичками управління здоровим способом життя.

Наукова робота

Науково-дослідна робота кафедри спрямована у декількох напрямках:

Провідні викладачі

Основні дисципліни

» Історія України та українська культура » Інформаційні та цифрові технології » Економічна теорія та економічна історія » Іноземна мова (англійська) » Здоров’я людини (у т.ч. Безпека життєдіяльності, Основи охорони праці) » Філософія » Українська мова за професійним спрямуванням

» Країнознавство » Рекреаційні комплекси світу » Географія туризму » Туристичне країнознавство » Туристичне краєзнавство » Основи туризмознавства » Спеціалізований туризм » Організація туристичних подорожей » Організація екскурсійної діяльності » Організація анімаційної діяльності » Туроперейтинг » Організація готельного господарства » Організація ресторанного господарства » Правове регулювання туристичної діяльності » Маркетинг » Маркетинг у туризмі » Менеджмент » Менеджмент у туризмі » Бухгалтерський облік » Економіка підприємства » Економіка туристичного підприємства

Дисципліни вільного вибору студентів

» Іноземна мова за професійним спрямуванням » Друга іноземна мова » Психологія » Психологія ділового спілкування » Логіка » Правознавство » Історія світової культури » Корпоративна культура » Конфліктологія і теорія переговорів » Основи підприємництва » Політологія та ін.

» Спадщина ЮНЕСКО у туризмі » Туристичний брендинг » Географія культури » Етнічна кулінарія » Культурно-пізнавальний та етнотуризм » Діловий туризм » Зв’язки з громадськістю в туризмі » Архітектура, будівлі та обладнання готелів » Туристичний бізнес » Готельний бізнес » Організація та планування діяльності туристичних підприємств » Інноваційні технології в туризмі » Туристична логістика » Туристична безпека » Інформаційні системи і технології у туризмі » Основи наукових досліджень та ін.

Кабінет туризмознавства, лабораторія з інноваційних технологій у туризмі, лабораторія з готельної справи, лабораторія з ресторанного обслуговування

Іноді один день, проведений в інших місцях,
дає більше, ніж десять років життя вдома

Анатоль Франс

Проєктна діяльність

Кафедра туризму є активним організатором та співорганізатором освітніх, країнознавчих просвітницьких проектів Університету «КРОК».

У рамках спеціальності «Туризм» започаткована у 2014 році
«ШКОЛА ПРОФЕСІЙНОГО ЗРОСТАННЯ для майбутніх фахівців туристичної сфери»

 •  це родзинка туристичної освіти в Університеті «КРОК»
 •  це системна позааудиторна практико-орієнтована підготовка протягом усього періоду навчання
 •  це можливість розширити уявлення про професію
 •  це можливість оволодівати професійними вміннями та навичками

Мета програми:
формування професійної компетентності майбутніх фахівців сфери туризму шляхом позааудиторного практико-орієнтованого навчання.

«ШКОЛА ПРОФЕСІЙНОГО ЗРОСТАННЯ для майбутніх фахівців туристичної сфери»
 
 
 
 
 

Кафедра туризму є одним з головних організаторів потужного просвітницького проекту «Країнознавчий просвітницький фестиваль «Діалог культур», у співпраці з Департаментом довузівської підготовки.

Історія фестивального руху:

 •  16 березня 2015 року — фестиваль «Діалог культур: країни Америки, Австралія та Океанія»
 •  17 лютого 2014 року — фестиваль «Діалог культур: країни Азії»
 •  3 грудня 2012 року — фестиваль «Діалог культур: країни Європи»
 •  25 листопада 2011 року — фестиваль «Діалог культур: країни Латинської Америки»
 •  11 березня 2011 року — фестиваль «Діалог культур: країни Африки»
Країнознавчий просвітницький фестиваль «Діалог культур»
 
 

Кафедра туризму має тісні партнерські стосунки з посольствами та консульствами в Україні, туристичними підприємствами, громадськими організаціями.

Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

RSS
 
 

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

LinkedIn
 
Facebook
 
Instagram
 
Twitter
 
Flickr
 
Telegram
 
YouTube
 
TikTok
 
 
Ви тут: Вища освіта » Про КРОК » Підрозділи » Навчальні » Кафедра туризму