Гаврилюк Світлана Павлівна — Університет «КРОК»

Інша інформація:
Гаврилюк Світлана Павлівна

кабінет 507

(+38 044) 455-56-66, вн. 124

 
 

Гаврилюк Світлана Павлівна

 • кандидат економічних наук (2002 р.)
 • доцент кафедри готельно-ресторанного та туристичного бізнесу (2007 р.)

Освіта

 • Київський державний торговельно-економічний університет (аспірантура) / спеціальність 08.06.02 «Підприємництво, менеджмент та маркетинг», тема дисертації «Конкурентоспроможність підприємств на ринку туристичних послуг» (2001 р.)
 • Київський державний торговельно-економічний університет / спеціальність «Економіка підприємства» / кваліфікація – Економіст підприємства (1995 р.)

Професійна кар’єра

 • з 2017 р. – ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», доцент кафедри туризму
 • 2016-2018 – Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини ВНЗ «ВМУРЛ «Україна», доцент кафедри туризму та готельно-ресторанної справи
 • 2002-2016 – Київський національний торговельно-економічний університет, асистент, ст. викладач, доцент кафедри готельно-ресторанного та туристичного бізнесу
 • 1998-2002 – Київський національний торговельно-економічний університет, асистент кафедри економіки і менеджменту готельного господарства та туризму
 • 1996-1998 – Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова, інженер.
 • 1995-1996 – Українська спілка кінопрокату, економіст.

Наукова діяльність

 • Член організаційного комітету ІІ науково-практичної конференції «Спадщина ЮНЕСКО та туризм» для студентів та молоді (21.11.2021 р.)
 • Член організаційного комітету міжнародної науково-практичної конференції «Регіональний туризм: сучасний стан та шляхи оптимізації» (02.04.2021 р.)

Професійна діяльність

 • Експерт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти з акредитації освітніх програм за спеціальностями 241 «Готельно-ресторанна справа» та 242 «Туризм» (період з 2021 р. по теперішній час)

Особисті досягнення

 • Подяка Університету «КРОК» (2018, 2019, 2021, 2022)
 • Відзнака «Кращий проєкт» Універитету «КРОК»: І Міжнародна науково-практична конференція «Регіональний туризм: сучасний стан та шляхи оптимізації» (2021)
 • Почесна грамота Університету «КРОК» (2020)
 • Розроблено авторські курси дисциплін: «Туристичний бізнес», «Готельний бізнес», «Економіка закладів ресторанного господарства», «Конкурентоспроможність підприємств туристичної сфери», «Маркетинг у ресторанному господарстві» для студентів вищих навчальних закладів.
 • Сформовано Методичні рекомендації щодо оцінки конкурентоспроможності туристських підприємств

Розроблено:

 • Авторські курси дисциплін: «Туристичний бізнес», «Економіка закладів ресторанного господарства», «Конкурентоспроможність підприємств туристичної сфери», «Маркетинг у ресторанному господарстві» для студентів вищих навчальних закладів.
 • Методичні рекомендації щодо оцінки конкурентоспроможності туристських підприємств
 
 

Публікації

  Гаврилюк С. Проблеми стратегічного розвитку туристичних дестинацій в умовах воєнного часу / С. Гаврилюк, С. Мелесик, Н. Воробйова. - 2024. - № 2(74). - С. 116-124. - DOI https://doi.org/10.31732/2663-2209-2024-74-116-124.
https://dspace.krok.edu.ua/handle/krok/2145

  Воробйова Н. Деякі аспекти інклюзивного розвитку економіки України / Н. Воробйова, С. Гаврилюк, Т. Литвинова // Вчені записки Університету "КРОК". - 2023. - № 1(69). - С. 29-37. - https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-69-29-37
Ключові слова: інклюзія, інклюзивні інновації, соціальні інновації, інклюзивне зростання, креативна економіка
https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-69-29-37

  Оліферчук О.Г. Корпоративна соціальна відповідальність як складова безбар'єрного середовища у готельно-ресторанному бізнесі / О. Г. Оліферчук, С. П. Гаврилюк // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей V Міжнародної конференції (Київ, 7 грудня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023.
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2023/paper/view/1933

  Гаврилюк С.П. Особливості розвитку підприємництва у ресторанному бізнесі / С. П. Гаврилюк, Т. С. Литвинова // Вчені записки Університету "КРОК". - 2022. - № 1(65). - С. 9-18. - DOI https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-65-9-18.
Ключові слова: підприємництво, підприємництво у ресторанному бізнесі, особливості підприємництва у ресторанному бізнесі, суб’єкти підприємницької діяльності на ринку ресторанних послуг, основні тенденції розвитку підприємництва у ресторанному бізнесі
http://snku.krok.edu.ua/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/477/504

  Гаврилюк С.П. Особливості підприємництва в ресторанному господарстві в Україні / С. П. Гаврилюк, Т. С. Литвинова // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: матеріали наукової конференції (м. Київ, 26 квітня 2022 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2022/paper/view/1171
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2022/paper/view/1171

  Тенденції розвитку операційної діяльності туристичних підприємств в Україні / С. П. Гаврилюк, Т. Г. Сокол, О. І. Міхо, А.П. Хорошенюк // Вчені записки Університету "КРОК". - 2022. - № 2(66). - С. 96-106. - DOI https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-66-96-106

  Havryliuk S. Specifics of financial support of restaurant establishments in Ukraine / S. Havryliuk, T. Lytvynova // Relationship between public administration and business entities management: proceedings 2nd International Conference (November 12, 2022 in Tallinn, Estonia). - Tallinn: Scientific Center of Innovative Researches, 2022. - https://conf.scnchub.com/index.php/RPABM/RPABM-2022/paper/view/463
https://conf.scnchub.com/index.php/RPABM/RPABM-2022/paper/view/463

  Гаврилюк С.П. Сучасний стан і перспективи розвитку туристичного бізнесу в Україні / С. П. Гаврилюк, В. В. Кравченко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІV Міжнародної конференції (7 грудня 2022 р., м. Київ). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1254
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1254

  Гаврилюк С.П. Сучасні тренди розвитку туристичного підприємництва в Україні / С. П. Гаврилюк // Регіональний туризм: сучасні виклики та перспективи розвитку: колективна монографія/ В. Г. Алькема [та ін.]; ВНЗ "Університет економіки та права "КРОК". - Київ: Університет "КРОК", 2022. - С. 129-176.-URL:https://library.krok.edu.ua/media/library/category/monografiji/melko_0032.pdf

  Методичні рекомендації до виконання і захисту кваліфікаційної роботи (спеціальність 242 "Туризм", ОПП "Туризм" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти) / Л. Ф. Мелько, Г. Ш. Уварова, С. П. Гаврилюк , В.І. Карюк, О.Г. Козійчук. - Київ: Університет "КРОК", 2022. - 38 c. - https://library.krok.edu.ua/media/library/category/metodichni-vkazivki/melko_0034.pdf
https://library.krok.edu.ua/media/library/category/metodichni-vkazivki/melko_0034.pdf

  Методичні рекомендації з організації та проведення практики (спеціальність 242 "Туризм", ОПП "Туризм" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти) 1-3 курс / Л. Ф. Мелько, Г. Ш. Уварова, С. П. Гаврилюк, Т.С. Литвинова, О.І. Міхо, М.О. Растворова. - Київ: Університет "КРОК", 2022. - 46 c. - https://library.krok.edu.ua/media/library/category/metodichni-vkazivki/melko_0036.pdf
https://library.krok.edu.ua/media/library/category/metodichni-vkazivki/melko_0036.pdf

  Методичні рекомендації з організації та проведення виробничої практики (спеціальність 242 "Туризм", ОПП "Туризм" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти) / Л. Ф. Мелько, Г. Ш. Уварова, С. П. Гаврилюк, В.І. Карюк, О.І. Міхо, Т.Г. Сокол. - Київ: Університет "КРОК", 2022. - 39 c. - https://library.krok.edu.ua/media/library/category/metodichni-vkazivki/melko_0033.pdf
https://library.krok.edu.ua/media/library/category/metodichni-vkazivki/melko_0033.pdf

  Мелько Л.Ф. Методичні рекомендації щодо виконання курсових робіт (спеціальність 242 "Туризм", ОПП "Туризм" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти) / Л. Ф. Мелько, Г. Ш. Уварова, С. П. Гаврилюк. - Київ: Університет "КРОК", 2022. - 36 c. - https://library.krok.edu.ua/media/library/category/metodichni-vkazivki/melko_0035.pdf
https://library.krok.edu.ua/media/library/category/metodichni-vkazivki/melko_0035.pdf

  Гаврилюк С.П. Сучасні тенденції розвитку ринку готельних послуг м. Києва / С.П. Гаврилюк, Є.Р. Доліч // Регіональний туризм: сучасний стан та шляхи оптимізації: матеріали I-ї Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 2 квітня 2021 р.) / Університет "КРОК". - К.: Університет "КРОК", 2021. - С. 134-136. - https://conf.krok.edu.ua/RT/RT/paper/view/439
https://conf.krok.edu.ua/RT/RT/paper/view/439

  Гаврилюк С.П. Сучасні підходи до формування професійних компетентностей фахівців зі спеціальності "Туризм" / С. П. Гаврилюк // Освіта та наука: трансформація, відповідальність, академічна свобода: тези допов. наукової конференції (Київ, 5 березня 2021 року). - К.: Університет "КРОК", 2021. - С. 21-23. - https://conf.krok.edu.ua/ONTR/ESTR/paper/view/376
https://conf.krok.edu.ua/ONTR/ESTR/paper/view/376

  Havryliuk S. Modern trends of operating activities development of tourism enterprises in Ukraine / S. Havryliuk // Abstracts II International Conference on economics, accounting and finance (Tallinn, Estonia. November 05, 2021). Available at: https://conf.scnchub.com/index.php/ICEAF/ICEAF-2021/paper/view/289
https://conf.scnchub.com/index.php/ICEAF/ICEAF-2021/paper/view/289

  Матко Ю. Проблеми розвитку малого туристичного підприємництва в умовах пандемії COVID-19 / Ю. Матко, С.П. Гаврилюк // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали III Міжнародної конференції (м. Київ, 2-3 грудня 2021 р.). - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/908
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/908

  Гаврилюк С.П. Управління рекламною діяльністю підприємств ресторанного господарства - як форма стратегічного інвестування бізнесу / С.П. Гаврилюк, Н.П. Воробйова // Вчені записки Університету "КРОК". - 2021. - № 3(63). - С. 116-124. - https://doi.org/10.31732/2663-2209-2021-63-116-124
http://snku.krok.edu.ua/vcheni-zapiski-universitetu-krok/issue/view/17/73

  Implementation of the model of innovative tourist product in Ukraine: financial and economic aspects / S. Havryliuk, L. Melko, G. Uvarova, V.Karyuk, I. Mihus // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. - 2021. - №1(36). - С. 219-232. URL:file:///C:/Users/library/Downloads/227769-Article%20Text-518384-1-10-20210327.pdf
file:///C:/Users/library/Downloads/227769-Article%20Text-518384-1-10-20210327.pdf

  Маньковська Р. Теоретичні засади музейної візуальності / Р. Маньковська, С. Гаврилюк // Наукові записки Віницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Історія. - 2021. - № 37. - С. 93-100

  Гаврилюк С.П. Специфіка фінансового забезпечення туристичних підприємств / С. П. Гаврилюк // Соціально-економічні та правові аспекти розвитку суспільства: колективна монографія/ за ред. С.М. Лаптєва, І.П. Мігус.- К.: Університет економіки та права "КРОК",2020. - С. 20-41
https://library.krok.edu.ua/media/library/category/monografiji/laptev_0005.pdf

  Гаврилюк С.П. Формування туристичної привабливості регіону / С.П. Гаврилюк // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - С. 376-379. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/32
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/32

  Гаврилюк С.П. Інноваційні аспекти розвитку туризму в Україні / С.П. Гаврилюк // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 689-691
https://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/materiali-konferentsij/868-materialy-mizhnarodnoi-konferentsii-derzhava-rehiony-pidpryiemnytstvo-informatsiini-suspilnopravovi-sotsialnoekonomichni-aspekty-rozvytku-2122-lystopada-2019-roku

  Гаврилюк С.П. Фінансове забезпечення розвитку туристичного підприємництва в Україні / С.П. Гаврилюк // Культурні та мистецькі студії ХХІ століття: науково-практичне партнерство: матеріали міжнародного симпозіуму (6 червня. 2019 р.). - Київ: НАКККіМ, 2019. - С.21-23
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/61265425/2019-kult-myst-studii-tezy-sympoziumu20191119-95837-1lzow63.pdf?response-content-disposition=inline%3B%20filename%3D612

  Гаврилюк С.П. Особливості фінансового забезпечення туристичних підприємств в Україні / С. П. Гаврилюк // Актуальні питання туризмології та туристичної практики: Збірник матеріалів науково-практичної конференції, присвяченої 25-річчю Інституту туризму Федерації професійних спілок України (м. Київ, 18 квітня 2019 р.) [За ред.: Т. Сокол, Т. Семигіної]. - Київ: АПСВТ, 2019. - С. 20-22.
https://www.socosvita.kiev.ua/sites/default/files/Tezy_conference_tourism_18_04_19_0.pdf

  Гаврилюк С.П. Основні напрями імплементації інновацій в готельному бізнесі / С.П. Гаврилюк // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.748-751
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2018-11-15_materiali-%D1%81onference-krok.pdf

  Гаврилюк С.П. Особливості підприємництва на ринку туристичних послуг в Україні / С.П. Гаврилюк // Туризм і гостинність: стан, проблеми, перспективи: матеріали IV Міжнародної наук.-практ. конф. (18-19 жовтня 2018 р., м.Черкаси). - Черкаси: Вид-ць О.М. Третяков, 2018. - С.97-101

  Гаврилюк С.П. Проблеми формування конкурентних переваг підприємств ресторанного господарства в Україні / С.П. Гаврилюк, В.Ю. Випрінцев // Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі у світлі реалізації конвенції про права осіб з інвалідністю: матеріали ХVIІІ Міжнародної науково-практичноїконференції (м. Київ, 21 листопада, 2018 р.). - Київ, 2018. (у друці)

  Гаврилюк С.П. Фінансове забезпечення розвитку туристичного підприємництва в Україні / С. П. Гаврилюк // Економіка і менеджмент культури. - 2018. - № 1-2. - С. 153-164

  Гаврилюк С.П. Проблеми імплементації дистанційної форми навчання молоді в Україні/ С.П. Гаврилюк // Успішна інтеграція молоді в суспільство: досвід, проблеми, перспективи: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю (Миколаїв, 17-19 травня 2017 р.) - Миколаїв: Вид-во "Іліон", 2017. - С. 13-17.

  Гаврилюк С.П. Особливості ресторанного маркетингу в Україні / С.П. Гаврилюк // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2017.- Вип. 48. - С.175-183

  Гаврилюк С.П. Особливості сучасного розвитку підприємництва на ринку туристичних послуг в Україні / С. П. Гаврилюк // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка".- 2017. - Вип. 47. - С.156-165

  Гаврилюк С.П. Специфіка маркетингу в ресторанному бізнесі / С.П. Гаврилюк // Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі у світлі реалізації конвенції про права осіб з інвалідністю: Матеріали доповідей учасників XVIІ міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 22 листопада 2017 р.). - Київ: Університет "Україна", 2017. - С. 224-227.

  Гаврилюк С.П. Перспективні напрями імплементації інновацій в закладах ресторанного господарства України / С.П. Гаврилюк, Л.Л. Івашина, Л.Г. Бишовець // Глобальні та національні проблеми економіки [Електронне наукове фахове видання]. - Миколаїв, 2017. - Випуск 18. - С. 219-224.

  Гаврилюк С.П. Основні напрями імплементації інновацій в ресторанному бізнесі / С. П. Гаврилюк // Стан та перспективи розвитку туризму та готельно-ресторанної справи в Україні: Матеріали ІІІ регіонального Круглого столу-вебінару (Миколаїв, 9 червня, 2017 р.). - Миколаїв, 2017. - С. 13-20

  Гаврилюк С.П. Формування туристичних кластерів як передумови інноваційного розвитку економіки регіону / С. П. Гаврилюк, О. Ю. Завдинська // Гостинність, сервіс, туризм: досвід, проблеми, інновації: Матеріали доповідей учасників ІV міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 27-28 квітня 2017 р.). - Київ, 2017. - С. 289-294

  Гаврилюк С.П. Особливості інвестиційної діяльності підприємств ресторанного господарства/ С.П. Гаврилюк // Сучасні технології розвитку людини в інтегрованому суспілстві: Матеріали доповідей учасників міжнародної науково-практичної конференції викладачів (Миколаїв, 5 жовтня 2016 р.). - Миколаїв: ММІРЛ, 2016.- С.155-158.

  Гаврилюк С.П. Понятійно-термінологічна ідентифікація регіонального туристичного кластера/ С.П. Гаврилюк, А.Г. Охріменко // Карпатський край: Журнал.- Івано-Франківськ. - 2015. - № 1-2 (6-7). - С. 280-289.

  Havryliuk S.P. The conceptual and terminological identification of the regional tourism cluster // S.P. Havryliuk, A.H. Okhrimenko // Карпатський край. - 2015. - Т. 6, № 6-7

  Гаврилюк С.П. Особливості управління рекламною діяльністю закладів ресторанного господарства/ С.П.Гаврилюк, О.О. Каролоп // Туризм: реалії та перспективи сталого розвитку: Матеріали доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 23-24 жовтня 2014 р.) - К.: КНТЕУ, 2014.- С. 355-357.

  Гаврилюк С.П. Програма державного екзамену для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" галузі знань 0306 "Менеджмент і адміністрування" напряму підготовки "Менеджмент" професійного спрямування "Менеджмент організацій і адміністрування" ("Менеджмент туристичного бізнесу", "Менеджмент готельно-ресторанного бізнесу", "Менеджмент виставкової діяльності")/ [Гаврилюк С.П., Ткаченко Т.І., Мельниченко С.В., Михайліченко Г.І.] - К.: КНТЕУ. - 2014. - 51 с.

  Гаврилюк С.П. Робоча програма виробничої комплексної практики для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" галузі знань 1401 "Сфера обслуговування" напряму підготовки 140103 "Туризм"/ [Гаврилюк С.П., Білик В.В., Охріменко А.Г., Гопкало Л.М.]. - К.: КНТЕУ.- 2014.- 39 с.

  Гаврилюк С.П. Економіка підприємства: oпорний конспект лекцій [для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" галузі знань 1401 "Сфера обслуговування" напряму підготовки 140103 "Туризм"]/ С.П.Гаврилюк, Т.І. Ткаченко.- К.: КНТЕУ.- 2014. -168 с.

  Гаврилюк С.П. Кластерна модель удосконалення туристичної привабливості рекреаційно-туристичного комплексу України/ С.П. Гаврилюк // Матеріали доповідей міжнародної науково-практичної конференції "Туризм: реалії та перспективи сталого розвитку" (23-24 жовтня 2014 р., м. Київ) - К.: КНТЕУ, 2014.- С.331-334

  Гаврилюк С.П. Проблеми впровадження дистанційної форми навчання при підготовці фахівців/ С.П. Гаврилюк, М.В. Кулик // Збірник матеріалів доповідей всеукраїнської науково-практичної конференції "SMART-ОСВІТА: ресурси та перспективи" (Київ, 24 жовтня 2014р.). - К.: КНТЕУ, 2014. - С. 112-114.

  Гаврилюк С.П. Особливості формування операційних витрат туристичних підприємств в Україні / С.П. Гаврилюк // Вчені записки Університету "Крок". Серія "Економіка".- 2014.- Вип. 35.-2014. - С. 114-123.

  Гаврилюк С.П. Економічні передумови управління поточними витратами підприємств ресторанного господарства в Україні / С.П. Гаврилюк, В.Г. Міска // Інвестиції: практика та досвід. - 2014. - №19. - С. 20-25.
http://www.investplan.com.ua/pdf/19_2014/9.pdf

  Гаврилюк С.П. Імперативи туристичної привабливості туристсько-рекреаційної дестинації /С.П. Гаврилюк // Актуальные проблемы и перспективы развития экономики Украины: материалы XII Международной научно-практической конференции (Гурзуф, 10-12 октября 2013 г.). - Саки: ЧП "Предприятие Феникс", 2013.- С. 76-77.

  Гаврилюк С.П. Економіка підприємств готельного господарства та туризму: навчальний посібник .- 2-ге вид. / С.П.Гаврилюк, Т.І. Ткаченко, О.О. Каролоп. - К.: Київ. нац. торг.екон. ун-т, 2013.- 320 c.

  Гаврилюк С.П. Економіка підприємства: методичні рекомендації до виконання курсових робіт для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" галузі знань 1401 "Сфера обслуговування" напряму підготовки 140103 "Туризм" // С.П. Гаврилюк, Т.І. Ткаченко. - К.: КНТЕУ, 2013 - 32 с.

  Гаврилюк С.П. Науково-практичні підходи активізації інвестиційної діяльності турпідприємств/ С.П. Гаврилюк // Теорія та практика управління економічним розвитком підприємства: колективна монографія [О.В. Кендюхов, А.В. Череп, С.П. Гаврилюк та ін.] - Т.1. - Д.: ДВНЗ "ДонНТУ", 2013.- С. 218-229
file:///C:/Users/library/Downloads/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%201%20%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%2014.06.2013.pdf

  Гаврилюк С.П. Особенности управления инновационной деятельностью туристических предприятий в Украине / С.П. Гаврилюк // Scientific Letters International Academic Society of Mikhail Baludansky (Научный журнал Международного академического общества Михаила Балудянского). - 2012. - №1. - С. 34-40

  Гаврилюк С.П. Особенности формирования продуктовой политики предприятий ресторанного хозяйства / С.П. Гаврилюк // Scientific Letters International Academic Society of Mikhail Baludansky (Научный журнал Международного академического общества Михаила Балудянского). - 2012. - №1. - С. 112-116

  Міска В.Г. Економіка підприємства ресторанного господарства / В.Г. Міска, С.П. Гаврилюк: оп. консп. лекцій. - К.: КНТЕУ, 2008

  Гаврилюк С.П. Конкурентоспособность предприятий в сфере туристического бизнеса: учебное пособие / С.П. Гаврилюк. - Киев: КНТЭУ, 2006

  Гаврилюк С.П. Економіка готельного господарства і туризму: навчальний посібний / С.П. Гаврилюк. - Київ: КНТЕУ, 2005

  Гаврилюк С.П. Теоретичні аспекти визначення конкурентоспроможності туристичних підприємств / С.П. Гаврилюк // Маркетинг і реклама. - 2001. - №2. - С. 34-37

  Гаврилюк С.П. Конкурентні переваги як основа розробки стратегії туристських підприємств / С.П. Гаврилюк // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України. - 2001. - №4. - С. 76-80

  Гаврилюк С.П. Оцінка інтенсивності конкуренції туристичних підприємств на ринку туристичних послуг м. Києва / С.П. Гаврилюк // Вісник Східноукраїнського державного університету. - 2000. - №4. - С. 26-28

  Гаврилюк С.П. Методичні підходи визначення конкурентоспроможності туристичних підприємств.// Вісник КДТЕУ. - 2000. - №2. - С. 50-59

  Гаврилюк С.П. Оцінка конкурентоспроможності туристичного продукту // Маркетинг в Україні. - 2000. - №4. - С. 11-13

  Гаврилюк С.П. Персонал туристичного підприємства як чинник його конкурентоспроможності // Вісник КНТЕУ. - 2000. - №6 . - С.72-79

  Гаврилюк С.П. Розвиток конкуренції на ринку туристичних товарів та послуг // Вісник Сумського державного аграрного університету. Серія: Фінанси і кредит. - 2000.- №1.-С. 254-256

  Ткаченко Т.І. Аналіз конкуренції на туристичному ринку України / Т.І. Ткаченко, С.П. Гаврилюк // Вісник Донецького інституту туристичного бізнесу. - 2000. - №2. - С.113-121

  Гаврилюк С.П. Зовнішні фактори впливу на конкурентоспроможність туристичних підприємств / С.П. Гаврилюк // Стратегія розвитку туристичної індустрії та громадського харчування (25-26 жовтня 2000 р., Київ): Матер. міжнар. наук.-практ. конф. - К.: КНТЕУ, 2000. - С. 186-189

  Гаврилюк С.П. Методичні підходи до оцінки конкурентоспроможності туристичних підприємств параметричним методом / С.П. Гаврилюк // Стратегія розвитку туристичної індустрії та громадського харчування (25-26 жовтня 2000 року, Київ): Матер. міжнар. наук.-практ. конф. . - К.: КНТЕУ, 2000. -С . 159-163

  Ткаченко Т. Зовнішні фактори функціонування туристичних підприємств в умовах конкурентного середовища / Т. Ткаченко, С. Гаврилюк // Вісник КДТЕУ. - 1999. - №1. - С. 92-105

  Гаврилюк С.П. Проблеми підвищення якості послуг туристичних підприємств в умовах конкуренції / С.П. Гаврилюк // Проблеми якості у громадському харчуванні, готельному господарстві та туризмі (28-29 жовтня 1998р.): Матер. Міжнар. наук.-практ. конф. - Київ: КДТЕУ, 1999. - С. 52-54


Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

RSS
 
 

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

LinkedIn
 
Facebook
 
Instagram
 
Twitter
 
Flickr
 
Telegram
 
YouTube
 
TikTok
 
 
Ви тут: Вища освіта » Про КРОК » Співробітники » Гаврилюк Світлана Павлівна