Інша інформація:
Міхо Олена Іванівна

кабінет 507

(+38 044) 455-56-66, вн. 124

Напрями наукових досліджень

  • фундаментальні і прикладні дослідження у сфері економічної діяльності підприємств туристичного та готельно-ресторанного бізнесу, конкурентоспроможність підприємств сфери туризму

Сфера наукових інтересів

  • професійна туристська підготовка / підготовка туристських аніматорів / рекреаційно-анімаційні технології

Викладає

  • організація туристичних подорожей / спеціалізований туризм / туроперейтинг
 
 

Міхо Олена Іванівна

  • кандидат економічних наук (2002 р.), доцент (2007 р.)

Освіта

  • Київський університет туризму, економіки і права / Професійне навчання. Туризм / викладач-туризмознавець (2006 р.)
  • Миколаївський державний педагогічний інститут / всесвітня історія та мова (англ.) і література / вчитель всесвітньої історії та англ. мови і зарубіжної літератури (1997 р.)

Професійна кар’єра

  • з 2017 р. – Університет економіки та права «КРОК», доцент кафедри туризму
  • 1998 – 2015 рр. – Київський національний торговельно-економічний університет, асистент, ст. викладач, доцент кафедри готельно-ресторанного та туристичного бізнесу

Особисті досягнення

Розроблено:

  • Авторські курси дисциплін: «Туристичний бізнес», «Економіка закладів ресторанного господарства», «Конкурентоспроможність підприємств туристичної сфери», «Маркетинг у ресторанному господарстві» для студентів вищих навчальних закладів.
  • Методичні рекомендації щодо оцінки конкурентоспроможності туристських підприємств
 
 

Публікації

  Сокол Т.Г. Условия и перспективы развития медицинского туризма в Украине / Т. Г. Сокол, Н. П. Турло, Е. И. Михо // Topical issues of the development of modern science : Abstracts of VIII International Scientific and Practical Conference (8-10 April 2020). - Sofia, Bulgaria, 2020. - С. 471-479

  Міхо О.І. Інклюзивний туризм в Україні / О. І. Міхо // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Wellness-туризм: глобальні тренди та перспективи розбудови ринку wellness-туризму в Україні" (14-15 травня 2020 р., м. Львів) . - Львів, 2020

  Міхо О.І. Нормативне регулювання сільського туризму в Україні / О.І. Міхо, Д.С. Пономаренко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 708-710

  Міхо О.І. Анімація в рекреації та туризмі: словник-довідник / О. І. Міхо. - К.: Видавництво Ліра-К. - 2019. - 224 c.

  Міхо О.І. Професійна підготовка студентів за освітньою програмою "Екскурсійна та анімаційна діяльність в туризмі" / О. І. Міхо // Актуальні питання туризмології та туристичної практики: Збірник матеріалів науково-практичної конференції, присвяченої 25-річчю Інституту туризму Федерації професійних спілок України (м. Київ, 18 квітня 2019 р.) [За ред.: Т. Сокол, Т. Семигіної]. - Київ: АПСВТ, 2019. - С. 44-46

  Міхо О.І. Виставково-ярмаркова діяльність в туризмі / О.І. Міхо // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.761-763

  Міхо О.І. Сучасні тенденції розвитку професійної туристичної освіти / О.І. Міхо // Розвиток порівняльної професійної педагогіки у контексті глобалізаційних та інтеграційних процесів: матеріали VII Міжнародного науково-методологічного семінару (17 травня 2018 року). - Київ - Хмельницький: Термінова поліграфія, 2018. - С. 47 - 50

  Mikho A. Specificity inorganization of innovative types of tourism: space tourism / Y. Kudriashov, A. Mikho // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.746-748

  Міхо О.І. Специфіка організації розважальних турів: світовий досвід, українські реалії / К.О. Федорук, О.І. Міхо // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.774-777

  Міхо О.І. Культурно-пізнавальний та етнотуризм як умови розвитку сталого туризму в Україні / О.І. Міхо // Наукові тренди сучасності: матеріали науково-практичної конференції (Київ, 26 жовтня 2017 року) / Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК". - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2017. - С. 417-418.


Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

Ми в Соціальних Мережах. Слідуйте за нами.
Ви тут: Вища освіта » Про КРОК » Співробітники » Міхо Олена Іванівна