Уварова Ганна Шевкетівна — Університет «КРОК»
Інша інформація:
Уварова Ганна Шевкетівна

кабінет 507

(+38 044) 455-56-66, вн. 124

 
 

Уварова Ганна Шевкетівна

 • кандидат педагогічних наук (1989 р.)
 • доцент (1992 р.)

Освіта

 • Кандидат педагогічних наук, 13.00.01 – теорія і історія педагогіки; тема дисертації: «Формування загальнонаукових понять в учнів (на матеріалі природничо-географічних дисциплін)»» (1989 р.)
 • Київський державний педагогічний інститут ім. О.М. Горького (нині Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова) / «Географія» / вчитель географії середньої школи (1976 р.)

Професійна кар'єра

 • з вересня 2020 р. – ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», доцент кафедри туризму, заст. завідувача кафедри
 • 2013–2020 – ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», доцент кафедри туризму (сумісник)
 • 2006–2020 – Інститут міжнародних відносин (нині Факультет міжнародних відносин) Національного авіаційного університету доцент кафедри країнознавства і туризму (з 2019 р. – кафедра міжнародного туризму та країнознавства)
 • 2002–2006 – ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», доцент кафедри економічної теорії, директор коледжу економіки, права та інформаційних технологій
 • 1977–2002 – Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, кафедра фізичної географії, асистент, доцент, заступник декана з навчальної роботи природничо-географічного факультету

Наукова діяльність

 • Член організаційного комітету ІІ науково-практичної конференції «Спадщина ЮНЕСКО та туризм» для студентів та молоді (21.11.2022 р.)
 • Член організаційного комітету міжнародної науково-практичної конференції «Регіональний туризм: сучасний стан та шляхи оптимізації» (02.04.2021 р.)
 • Член організаційного комітету наукової конференції «Спадщина ЮНЕСКО та туризм» для студентів (07.12.2020 р.)
 • Відгук на автореферат дисертації Лопушняка Л.В. «Суспільно-географічні аспекти зайнятості населення Чернівецької області (на прикладі рекреаційно-туристичної сфери) (2019)
 • Член журі студентського стипендіального конкурсу «Майбутнє туристичної галузі України», організованого туристичним оператором «Travel Professional Group» та ЗВО України (2018-2020)
 • Експерт з географії в проєкті «Нова Українська школа» (за ініціативою МОН України, за участю Європейського Навчального Фонду і за підтримки Ради Європи) (2019-2021)
 • Науковий керівник української команди учнів на Міжнародній олімпіаді Наук про Землю (IESO) (2009-2019), постійний член журі IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з географії

Членство в редколегіях журналів

 • Член редакційної колегії, заступниця головного редактора журналу «Географія та економіка в рідній школі»

Професійна діяльність

 • Експерт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти зі спеціальності 242 «Туризм»
 • Член НМК 24 «Сфера обслуговування», підкомісії 242 «Туризм» МОН України
 • Розробник стандарту вищої освіти за спеціальністю 242 «Туризм» для всіх рівнів вищої освіти

Членство в професійних та громадських об’єднаннях

 • Українське географічне товариство (з 1985 р. ), членкиня Вченої ради УГТ

Особисті досягнення

 • Нагрудний знак «За наукові та освітні досягнення» (2013) Нагрудний знак «Петро Могила» (2012)
 • Нагрудний знак «Відмінник освіти України» (2008)
 • Відзнака «Кращий проєкт» Універитету «КРОК»: І Міжнародна науково-практична конференція «Регіональний туризм: сучасний стан та шляхи оптимізації» (2021)
 • Відзнака Університету «КРОК» (2006)
 • Подяка Університету «КРОК» (2001, 2002, 2018, 2021, 2022)
 • Почесна грамота Університету «КРОК» (2004, 2016, 2020)
 
 

Публікації

  Practice-oriented education as a component of professional training of tourism specialists (example of professional disciplines) / L. Melko, G. Uvarova, T. Sokol, O. Mikho // Pedagogy and Education Management Review. - 2022. - Iss. 2(8). - Pp. 42-50. - DOI https://doi.org/10.36690/2733-2039-2022-2-42
https://public.scnchub.com/perm/index.php/perm/article/view/93/86

  Мелько Л.Ф. Спадщина ЮНЕСКО: сутність, структурні компоненти, туристичні можливості / Л. Ф. Мелько, Г. Ш. Уварова, В. С. Антоненко // Географія та туризм. - 2022. - № 67. - С.3-11. URL:http://www.geolgt.com.ua/images/stories/zbirnik/vipusk69/v691.pdf
http://www.geolgt.com.ua/images/stories/zbirnik/vipusk69/v691.pdf

  Уварова Г.Ш. Унікальні природні ресурси регіонів України, використання їх в туризм / Г. Ш. Уварова, Х. О. Бахмацька // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІV Міжнародної конференції (7 грудня 2022 р., м. Київ). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1368
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1368

  Уварова Г.Ш. Туризм як інструмент створення регіональних брендів / Г. Ш. Уварова // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІV Міжнародної конференції (7 грудня 2022 р., м. Київ). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1374
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1374

  Уварова Г.Ш. Рекреаційна діяльність у Києві та його околицях / Г. Ш. Уварова, Є. А. Кучерявий // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІV Міжнародної конференції (7 грудня 2022 р., м. Київ). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1366
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1366

  Уварова Г.Ш. Об'єкти всесвітньої спадщини ЮНЕСКО Єгипту як туристичні бренди / Г. Ш. Уварова, Ю. С. Горіна // Спадщина ЮНЕСКО та туризм: тези доповідей ІІ науково-практичної конференції для студентів та молоді (21 листопада 2022 р., м. Київ). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/UNESCO/UNESCO2022/paper/view/1408
https://conf.krok.edu.ua/UNESCO/UNESCO2022/paper/view/1408

  Уварова Г.Ш. Нематеріальна культурна спадщина Китаю, її використання в туризмі / Г. Ш. Уварова, Є. А. Кучерявий // Спадщина ЮНЕСКО та туризм: тези доповідей ІІ науково-практичної конференції для студентів та молоді (21 листопада 2022 р., м. Київ). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/UNESCO/UNESCO2022/paper/view/1422
https://conf.krok.edu.ua/UNESCO/UNESCO2022/paper/view/1422

  Уварова Г.Ш. Національні природні парки Бразилії, їх охорона і використання в туризмі / Г. Ш. Уварова, Я. О. Орел // Спадщина ЮНЕСКО та туризм: тези доповідей ІІ науково-практичної конференції для студентів та молоді (21 листопада 2022 р., м. Київ). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/UNESCO/UNESCO2022/paper/view/1410
https://conf.krok.edu.ua/UNESCO/UNESCO2022/paper/view/1410

  Уварова Г.Ш. Об'єкти всесвітньої спадщини ЮНЕСКО Греції як туристичні магніти / Г. Ш. Уварова, А. В. Шльончик // Спадщина ЮНЕСКО та туризм: тези доповідей ІІ науково-практичної конференції для студентів та молоді (21 листопада 2022 р., м. Київ). - Київ: Університет "КРОК", 2022.- https://conf.krok.edu.ua/UNESCO/UNESCO2022/paper/view/1409
https://conf.krok.edu.ua/UNESCO/UNESCO2022/paper/view/1409

  Уварова Г.Ш. Туристичні ресурси і розвиток туризму в регіонах України / Г. Ш. Уварова // Регіональний туризм: сучасні виклики та перспективи розвитку: колективна монографія/ В. Г. Алькема [та ін.]; ВНЗ "Університет економіки та права "КРОК". - Київ: Університет "КРОК", 2022. - С. 331-372.-URL:https://library.krok.edu.ua/media/library/category/monografiji/melko_0032.pdf

  Методичні рекомендації до виконання і захисту кваліфікаційної роботи (спеціальність 242 "Туризм", ОПП "Туризм" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти) / Л. Ф. Мелько, Г. Ш. Уварова, С. П. Гаврилюк , В.І. Карюк, О.Г. Козійчук. - Київ: Університет "КРОК", 2022. - 38 c. - https://library.krok.edu.ua/media/library/category/metodichni-vkazivki/melko_0034.pdf
https://library.krok.edu.ua/media/library/category/metodichni-vkazivki/melko_0034.pdf

  Методичні рекомендації з організації та проведення практики (спеціальність 242 "Туризм", ОПП "Туризм" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти) 1-3 курс / Л. Ф. Мелько, Г. Ш. Уварова, С. П. Гаврилюк, Т.С. Литвинова, О.І. Міхо, М.О. Растворова. - Київ: Університет "КРОК", 2022. - 46 c. - https://library.krok.edu.ua/media/library/category/metodichni-vkazivki/melko_0036.pdf
https://library.krok.edu.ua/media/library/category/metodichni-vkazivki/melko_0036.pdf

  Методичні рекомендації з організації та проведення виробничої практики (спеціальність 242 "Туризм", ОПП "Туризм" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти) / Л. Ф. Мелько, Г. Ш. Уварова, С. П. Гаврилюк, В.І. Карюк, О.І. Міхо, Т.Г. Сокол. - Київ: Університет "КРОК", 2022. - 39 c. - https://library.krok.edu.ua/media/library/category/metodichni-vkazivki/melko_0033.pdf
https://library.krok.edu.ua/media/library/category/metodichni-vkazivki/melko_0033.pdf

  Мелько Л.Ф. Методичні рекомендації щодо виконання курсових робіт (спеціальність 242 "Туризм", ОПП "Туризм" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти) / Л. Ф. Мелько, Г. Ш. Уварова, С. П. Гаврилюк. - Київ: Університет "КРОК", 2022. - 36 c. - https://library.krok.edu.ua/media/library/category/metodichni-vkazivki/melko_0035.pdf
https://library.krok.edu.ua/media/library/category/metodichni-vkazivki/melko_0035.pdf

  Optimization of the practical training of tourism specialists in the conditions of external challenges / L. Melko, G. Uvarova, T. Lytvynova, O. Mikho // Pedagogy and Education Management Review. - 2022. - № 4(10). - Pp. 44-50. - DOI https://doi.org/10.36690/2733-2039-2022-4-44.
https://public.scnchub.com/perm/index.php/perm/article/view/103

  Уварова Г.Ш. Шляхи модернізації регіонального туризму в Україні на сучасному етапі / Г.Ш. Уварова // Регіональний туризм: сучасний стан та шляхи оптимізації: матеріали I-ї Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 2 квітня 2021 р.) / Університет "КРОК". - К.: Університет "КРОК", 2021. - С. 124 - 127. - https://conf.krok.edu.ua/RT/RT/paper/view/469
https://conf.krok.edu.ua/RT/RT/paper/view/469

  Таран В.В. Унікальні туристичні ресурси України: оцінка і перспективи використання / В.В. Таран, Г.Ш. Уварова // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали III Міжнародної конференції (м. Київ, 2-3 грудня 2021 р.). - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/769
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/769

  Уварова Г.Ш. Роль туризму у просуванні національного і регіональних брендів України / Г.Ш. Уварова // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали III Міжнародної конференції (м. Київ, 2-3 грудня 2021 р.). - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/854
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/854

  Уварова Г.Ш. Нішевий туризм як чинник активізації регіонального туризму в Україні / Г. Ш. Уварова, Л.Ф. Мелько // Вчені записки Університету "КРОК". - 2021. - № 1(61). - С. 154-162.-https://doi.org/10.31732/2663-2209-2021-61-154-162
https://doi.org/10.31732/2663-2209-2021-61-154-162

  Implementation of the model of innovative tourist product in Ukraine: financial and economic aspects / S. Havryliuk, L. Melko, G. Uvarova, V.Karyuk, I. Mihus // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. - 2021. - №1(36). - С. 219-232. URL:file:///C:/Users/library/Downloads/227769-Article%20Text-518384-1-10-20210327.pdf
file:///C:/Users/library/Downloads/227769-Article%20Text-518384-1-10-20210327.pdf

  Уварова Г.Ш. Туристичне країнознавство: навчальний посібник / Г. Ш. Уварова, Л. Ф. Мелько. - Київ: Університет "КРОК", 2021. - 410 c. - https://library.krok.edu.ua/media/library/category/navchalni-posibniki/melko_0038.pdf
https://library.krok.edu.ua/media/library/category/navchalni-posibniki/melko_0038.pdf

  Мельниченко К.О. Всесвітня спадщина ЮНЕСКО Іспанії і туризм / К. О. Мельниченко, Г. Ш. Уварова // Спадщина ЮНЕСКО та туризм: тези доповідей наукової конференції студентів (Київ, 7 грудня 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - https://conf.krok.edu.ua/UNESCO/UNESCO2020/paper/view/334
https://conf.krok.edu.ua/UNESCO/UNESCO2020/paper/view/334

  Новобранець К.О. Об'єкти всесвітньої спадщини ЮНЕСКО Данії та Чилі: сучасний стан і використання в туризмі / К. О. Новобранець, Г. Ш. Уварова // Спадщина ЮНЕСКО та туризм: тези доповідей наукової конференції студентів (Київ, 7 грудня 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - https://conf.krok.edu.ua/UNESCO/UNESCO2020/paper/view/335
https://conf.krok.edu.ua/UNESCO/UNESCO2020/paper/view/335

  Хомінчук В.С. Об'єкти всесвітньої культурної спадщини ЮНЕСКО в Україні і туризм / В. С. Хомінчук, Г. Ш. Уварова // Спадщина ЮНЕСКО та туризм: тези доповідей наукової конференції студентів (Київ, 7 грудня 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - https://conf.krok.edu.ua/UNESCO/UNESCO2020/paper/view/333
https://conf.krok.edu.ua/UNESCO/UNESCO2020/paper/view/333

  Бовтун А.С. Об'єкти всесвітньої спадщини ЮНЕСКО Норвегії як туристичний ресурс / А. С. Бовтун, Г. Ш. Уварова // Спадщина ЮНЕСКО та туризм: тези доповідей наукової конференції студентів (Київ, 7 грудня 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - https://conf.krok.edu.ua/UNESCO/UNESCO2020/paper/view/331
https://conf.krok.edu.ua/UNESCO/UNESCO2020/paper/view/331

  Дем'янюк М.Р. Всесвітнє туристичне надбання Італії / М. Р. Дем'янюк, Г. Ш. Уварова // Спадщина ЮНЕСКО та туризм: тези доповідей наукової конференції студентів (Київ, 7 грудня 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - https://conf.krok.edu.ua/UNESCO/UNESCO2020/paper/view/332
https://conf.krok.edu.ua/UNESCO/UNESCO2020/paper/view/332

  Уварова Г.Ш. Тенденції, проблеми і перспективи розвитку Luxury-туризму в Україні / Г.Ш. Уварова // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - С. 404-406. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/88
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/88

  Уварова Г.Ш. Локальні туристичні дестинації Херсонської області / Г.Ш. Уварова, В.В. Таран // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - С. 416-418. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/44
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/44

  Харабарук Н.В. Коломия як центр культурно-пізнавального туризму / Н.В. Харабарук, Г.Ш. Уварова // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - С. 422-424. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/86
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/86

  Целованська П.А. Нові краєзнавчо-туристичні можливості Київської області (на прикладі смт. Макарів) / П.А. Целованська, Г.Ш. Уварова // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - С. 425-427. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/87
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/87

  Уварова Г. Ш. Формування у студентів компетентності з управління проєктами в туризмі / Г. Ш. Уварова // Туризм: наука, освіта, практика: Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції з нагоди 50-ої річниці створення Рівненського відділу Українського географічного товариства у Національному університеті водного господарства та природокористування (м. Рівне, 24-25 квітня 2020 р.) / редкол.: В.С. Мошинський, Н.Б. Савіна, М.О. Клименко, С.І. Коротун та ін. - Рівне: НУВГН, 2020. - С. 213-217.-http://surl.li/ejrrx
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/30161/1/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B9_2020_%D0%BA%D0%B0%D1%84_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D1%83_%D0%9D%D0%A3%D0%92%D0%93%D0%9F.doc.pdf

  Уварова Г.Ш. Міжнародний туризм: сучасні тенденції і перспективи розвитку / Г. Ш. Уварова // Сучасні міжнародні відносини: актуальні проблеми теорії і практики: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції ( березень 2020 р). - Київ: НАУ, 2020.-Т.IV.- С.136-142.-http://fmv.nau.edu.ua/wp-content/uploads/2020/06/4_%D1%82%D0%BE%D0%BC.pdf
http://fmv.nau.edu.ua/wp-content/uploads/2020/06/4_%D1%82%D0%BE%D0%BC.pdf

  Уварова Г.Ш. Стан розвитку рекреаційної діяльності та шляхи її оптимізації у місті Києві / Г. Ш. Уварова // Міський туризм: реалії, виклики, перспективи: міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 27 березня 2020 р.) / Київський національний університет ім. Т. Шевченка. - Київ: КНУ ім. Т. Шевченка, 2020.-С.112-114

  Уварова Г.Ш. Фестивальний туризм в Україні: сучасні тенденції, географія і проблеми розвитку / Г. Ш. Уварова // Суспільно-географічні процеси в Східно-Центральній Європі: проблеми, тенденції, напрями : матеріали ІІІ Міжнар. наук.- географ. конф. (26–27 берез. 2020 р., м. Берегове): у 2-х т. -Ужгород : ТОВ «РІК-У», 2020.

  Уварова Г.Ш. Старовиині садиби як об’єкти туризму в Україн / Г. Ш. Уварова // Географія та економіка в рідній школі. - 2019. - № 10. - С. 41-47

  Уварова Г.Ш. Рекреаційний потенціал Києва / Г. Ш. Уварова // Географія та туризм. - 2019. - № 48. - С. 41-47

  Уварова Г.Ш. Рекреаційно-туристичні кластери в Україні: географія і перспективи розвитку / Г. Ш. Уварова // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку : матеріали міжнародної конференції (Київ , 21-22 листопада 2019 р.). – К.: Університет «КРОК»,2019. - С. 718-720.

  Пестушко В.Ю. Географія (рівень стандарту): підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти / В. Ю. Пестушко, Г. Ш. Уварова, А. І. Довгань. - Київ: Генеза, 2019. - 163 c.
https://pidruchnyk.com.ua/1242-geografiya-11klas-pestushko.html

  Пестушко В.Ю. Географія (рівень стандарту) : підручник для 11 класу з навчанням угорською мовою закладів загальної середньої освіти. / В. Ю. Пестушко, Г. Ш. Уварова, А. І. Довгань. - Чернівці: Букрек, 2019. - 164 с.

  Пестушко В.Ю. Географія (рівень стандарту) : підручник для 11 класу з навчанням румунською/молдовською мовами закладів загальної середньої освіти. / В. Ю. Пестушко, Г. Ш. Уварова, А. І. Довгань. - Чернівці : Букрек, 2019. - 164 с

  Уварова Г.Ш. Особливості розвитку рекреаційного туризму у Франції / Г.Ш. Уварова, Ю.О. Федорова // Географія та економіка в рідній школі. - 2019. - №6. - С. 26-30
https://dspace.nau.edu.ua/handle/NAU/43527

  Пестушко В.Ю. Географія (рівень стандарту): підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти / В. Ю. Пестушко, Г. Ш. Уварова, А. І. Довгань. - Київ: Генеза, 2018. - 192 c.
https://pidruchnyk.com.ua/415-geografya-pestushko-uvarova-10-klas.html

  Стандарт вищої освіти за спеціальністю 242 "Туризм" галузі знань 24 "Сфера обслуговування" для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 4 жовтня 2018 року №1068) : офіційне видання / Любіцева О. О., Ткаченко Т. І., Уварова Г. Ш., Л.Ф. Мелько, Т.Г. Сокол [та ін.]. - К. : МОН України, 2018. - 18 с.

  Уварова Г.Ш. Туристично-краєзнавчі маршрути в Україні / Г.Ш. Уварова, Є.В.Ландишева // Географія та економіка в рідній школі. - 2018. - №10. - С. 24-29.
https://dspace.nau.edu.ua/handle/NAU/43471

  Кучеренко В.С. Використання рекреаційно-туристичних ресурсів України на сучасному етапі / В.С. Кучеренко, Г.Ш. Уварова // Рекреаційні ресурси та послуги гостинності в регіонах України: зб. наукових праць. - Черкаси: ЧНУ, 2017. - С. 35-39.

  Пестушко В.Ю. Географія: підручник для 9-го кл. загальноосвіт. навч. закл. / В. Ю. Пестушко, Г. Ш. Уварова, А. І. Довгань. - Київ: Генеза. - 2017. - 272 c.
https://shkola.in.ua/761-heohrafiia-9-klas-pestushko-2017.html

  Уварова Г.Ш. Нові стандарти вищої освіти і підготовка конкурентних фахівців з туризму / Г.Ш. Уварова // Проблемита перспективи розвитку туризму в Україніта світі: збірник тез ІІ міжнародної науково-практичної конференції (Луцьк-Світязь, 18-19 травня 2017 року). - Луцьк: ІВВ Луцького НТУ, 2017. - С. 148-153
http://lib.lntu.edu.ua/sites/default/files/2021-03/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80_2017.pdf#page=148

  Уварова Г.Ш. Країни Американського туристичного регіону / Г. Ш. Уварова // Географія та економіка в рідній школі . - 2016. - №9 (175). - С. 37-46.

  Уварова Г.Ш. Стандартизація туристичної освіти: сучасний стан / Г. Ш. Уварова // Освітньо-професійна підготовка фахівців з туризму: зб. наук. праць. - К.: НАУ, 2016. - С. 145-157.

  Уварова Г.Ш. Туристичні країни світу. Азійсько-Тихоокеанський регіон / Г. Ш. Уварова // Географія та економіка в рідній школі: науково-методичний журнал.- 2016.- №3 (169). - С.36-46.

  Уварова Г.Ш. Туристичні країни світу. Європа / Уварова Г. Ш. // Географія та економіка в рідній школі: науково-методичний журнал. - 2016. - №1. - С. 39-42.

  Уварова Г.Ш. Туристичні країни світу. Європа / Уварова Г. Ш. // Географія та економіка в рідній школі: науково-методичний журнал. - 2016. - №2. - С. 32-36.

  Пестушко В.Ю. Географія: підручник для 8-го кл. загальноосвіт. навч. закл. / В. Ю. Пестушко, Г. Ш. Уварова, А. І. Довгань. - Київ: Генеза, 2016. - 272 c.

  Уварова Г.Ш. Туристична освіта та розвиток туристичної індустрії / Г. Ш. Уварова // Економічна теорія та освіта ХХІ століття : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 25 вересня 2015 р. - К., 2015. - С. 62-65.

  Уварова Г.Ш. Туристичні країни світу. Європа / Уварова Г. Ш. // Географія та економіка в рідній школі (науково-методичний журнал). - 2015. - №11. - С. 30-39.

  Уварова Г.Ш. Туристичні країни світу. Європа / Г.Ш. Уварова // Географія та економіка в рідній школі (науково-методичний журнал). - 2015.- №12. - С. 38-45.

  Уварова Г.Ш. Формування рекреаційного середовища як чинник оптимізації рекреаційної діяльності в Києві / Г. Ш. Уварова // Туристичний бізнес: світові тенденції та національні пріоритети : матеріали VІІ міжнародної науково-практичної конференції (20 листопада 2015 р.). - Х., 2015. - С. 251-252.

  Пестушко В.Ю. Географія: підручник для 7-го кл. загальноосвіт. навч. закл. / В. Ю. Пестушко, Г. Ш. Уварова. - Київ: Генеза. - 2015. - 280 c.

  Пестушко В.Ю. Географія 7 клас : зошит для тестового тематичного контролю знань / В. Ю. Пестушко, Г. Ш. Уварова. - Київ: Генеза. - 2015. - 64 c.

  Уварова Г.Ш. Готовність студентів до здійснення майбутньої професійної кар'єри в туризмі /Уварова Г.Ш. //Туризм і гостинність в Україні: стан, проблеми, тенденції, перспективи розвитку: мат. ІІ Міжнародної наук.-практ. конф. (16-17 жовтня 2014 р.). - Черкаси, 2014. - С. 222-227.

  Уварова Г.Ш. Міжнародна інтеграція при підготовці кадрів з туризму / Г. Ш. Уварова // Географія та туризм. - 2013. - № 24. - С. 124-131

  Уварова Г.Ш. Шляхи оптимізації співробітництва між Україною та Італією у туристичній сфері / Г. Ш. Уварова // Географія та туризм. - 2012. - № 20. - С. 110-116

  Уварова Г.Ш. Рекреаційне використання Десни / Г. Ш. Уварова // Географія та туризм. - 2012. - № 22. - С. 140-147

  Уварова Г.Ш. Шляхи поглиблення міжнародного співробітництва у підготовці кадрів для сфери туризму / Г.Ш. Уварова // Географія та туризм. - К.: Альтерпрес, 2012. - Вип. 16 - С.126-13

  Уварова Г.Ш. Формування позитивного туристичного іміджу міст України–господарів Євро-2012 / Г. Ш. Уварова // Географія та туризм. - 2011. - № 14. - С. 126-132

  Уварова Г.Ш. Напрямки і тенденції розвитку рекреації і туризму в світі на сучасному етапі / Г. Ш. Уварова // Географія та туризм. - 2011. - № 15. - С. 3-9
Напрямки і тенденції розвитку рекреації і туризму в світі на сучасному етапі

  Уварова Г.Ш. Шляхи поглиблення міжнародного співробітництва у підготовці кадрів для сфери туризму / Г. Ш. Уварова // Географія та туризм. - 2011. - № 16. - С. 18-25

  Уварова Г.Ш. Сталий розвиток туризму в контексті рекреаційно-туристичного природокористування / Г. Ш. Уварова // Науковий вісник Інституту міжнародних відносин НАУ. Серія: економіка, право, політологія, туризм. - 2010. - Т. 1. - № 1. - С. 217-221

  Уварова Г.Ш. Туристське країнознавство: навчальний посібник / Г.Ш. Уварова - К.: НАУ-друк, 2009. - С. 25-34

  Уварова Г.Ш. Рекреаційно-туристичний потенціал України / Г. Ш. Уварова // Географія та основи економіки в школі. - 2008. - № 2.-С.29

  Пестушко В.Ю. ФІізична географія України: Підручник для 8 кл. загальноосвідніх навчальних закладів / В.Ю. Пестушко, Г.Ш. Уварова. - К.: Генеза, 2008. - 288 с.
https://pidruchnyk.com.ua/691-geografija_ukrainy_8klas_pestushko.html

  Мелько Л.Ф. Країнознавство: навч.-метод. комплекс дисципліни для студ. напряму підготовки "Міжнар. відносини" / Л.Ф. Мелько, Г.Ш. Уварова ; Ун-т економіки та права "КРОК". - К. Університет економіки та права "КРОК", 2005. - 129 с.

  Уварова Г.Ш. Наступність навчання як головний принцип неперервної економічної освіти / Г.Ш. Уварова, Н.В. Наконечна // Вчені записки / Інститут економіки, управління та господарського права. - 2001.- Вип. 5. - С. 303-308

Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

RSS
 
 

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

LinkedIn
 
Facebook
 
Instagram
 
Twitter
 
Flickr
 
Telegram
 
YouTube
 
TikTok
 
 
Ви тут: Вища освіта » Про КРОК » Співробітники » Уварова Ганна Шевкетівна