Інша інформація:
Уварова Ганна Шевкетівна

кабінет 507

(+38 044) 455-56-66, вн. 124

Сфера наукових інтересів

  • зміст туристичної освіти / зміст шкільної географічної освіти / рекреаційно-туристичний потенціал регіонів України

Викладає

  • рекреаційні комплекси світу / туристичне краєзнавство
 
 

Уварова Ганна Шевкетівна

  • кандидат педагогічних наук (1989 р.)
  • доцент (1992 р.)

Освіта

  • Київський державний педагогічний інститут ім. О.М. Горького (нині Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова) / «Географія» / вчитель географії середньої школи (1976 р.)

Професійна кар’єра

  • з 2013 р. – Університет «КРОК», доцент кафедри туризму
  • з 2006 р. – Інститут міжнародних відносин Національного авіаційного університету, доцент кафедри країнознавства і туризму
  • 2002–2006 рр. – Університет економіки та права «КРОК», доцент кафедри економічної теорії, директор коледжу економіки, права та інформаційних технологій
  • 1977–2002 рр. – Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, кафедра фізичної географії, асистент, доцент, заступник декана з навчальної роботи природничо-географічного факультету

Професійна діяльність

  • член НМК 24 «Сфера обслуговування», підкомісії 242 «Туризм» МОН України
 
 

Публікації

  Уварова Г.Ш. Фестивальний туризм в Україні: сучасні тенденції, географія і проблеми розвитку / Г. Ш. Уварова // Суспільно-географічні процеси в Східно-Центральній Європі: проблеми, тенденції, напрями: Матеріали міжнародної наукової географічної конференції (26-27 березня 2020 р, м. Берегово)-(у друці)

  Уварова Г.Ш. Стан розвитку рекреаційної діяльності та шляхи її оптимізації у місті Києві / Г. Ш. Уварова // Міські дестинації в конкурентному середовищі: перспективні види і форми туризму та рекреаційних занятості: Матеріали міжнародної конференції (травень 2020 р., КНУ імені Т.Г. Шевченка)-(у друці)

  Уварова Г.Ш. Міжнародний туризм: сучасні тенденції і перспективи розвитку / Г. Ш. Уварова // Сучасні міжнародні відносини: актуальні проблеми теорії і практики - 2020: Матеріали міжнародної конференції ( березень 2020 р). - Київ: НАУ, 2020

  Уварова Г.Ш. Старовиині садиби як об’єкти туризму в Україн / Г. Ш. Уварова // Географія та економіка в рідній школі. - 2019. - № 10. - С. 41-47

  Уварова Г.Ш. Рекреаційний потенціал Києва / Г. Ш. Уварова // Географія та туризм. - 2019. - № 48. - С. 41-47

  Уварова Г.Ш. Рекреаційно-туристичні кластери в Україні: географія і перспективи розвитку / Г. Ш. Уварова // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку : матеріали міжнародної конференції (Київ , 21-22 листопада 2019 р.). – К.: Університет «КРОК»,2019. - С. 718-720.

  Уварова Г.Ш. Використання рекреаційно-туристичних ресурсів України на сучасному етапі / В.С. Кучеренко, Г.Ш. Уварова // Рекреаційні ресурси та послуги гостинності в регіонах України: зб. наукових праць. - Черкаси: ЧНУ, 2017. - С. 35-39.

  Уварова Г.Ш. Географія: підруч. для 9-го кл. загальноосвіт. навч. закл. / В.Ю Пестушко, Г.Ш. Уварова. - К. : Генеза, 2017. - 272 с.

  Уварова Г.Ш. Нові стандарти вищої освіти і підготовка конкурентних фахівців з туризму / Г.Ш. Уварова // Перспективи розвитку туризму в Україні та світі: зб. тез доповідей. - Луцьк: ЛНТУ, 2017.

  Уварова Г. Ш. Географія: підручник для 8-го класу загальноосвітніх навчальних закладів / Г. Ш. Уварова, В. Ю. Пестушко, А. І. Довгань.- К.: Генеза, 2016. - 272 с.

  Уварова Г.Ш. Туристичні країни світу. Європа / Уварова Г. Ш. // Географія та економіка в рідній школі (науково-методичний журнал). - 2016. - №1. - С. 39-42.

  Уварова Г.Ш. Туристичні країни світу. Європа / Уварова Г. Ш. // Географія та економіка в рідній школі (науково-методичний журнал). - 2016. - №2. - С. 32-36.

  Уварова Г. Ш. Туристичні країни світу. Азійсько-Тихоокеанський регіон / Г. Ш. Уварова // Географія та економіка в рідній школі (науково-методичний журнал).- 2016.- №3 (169). - С.36-46.

  Уварова Г. Ш. Стандартизація туристичної освіти: сучасний стан / Г. Ш. Уварова // Освітньо-професійна підготовка фахівців з туризму: зб. наук. праць. - К.: НАУ, 2016. - С. 145-157.

  Уварова Г.Ш. Країни Американського туристичного регіону / Г. Ш. Уварова // Географія та економіка в рідній школі . - 2016. - №9 (175). - С. 37-46.

  Уварова Г.Ш. Туристична освіта та розвиток туристичної індустрії / Г. Ш. Уварова // Економічна теорія та освіта ХХІ століття : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 25 вересня 2015 р. - К., 2015. - С. 62-65.

  Уварова Г.Ш. Формування рекреаційного середовища як чинник оптимізації рекреаційної діяльності в Києві / Г. Ш. Уварова // Туристичний бізнес: світові тенденції та національні пріоритети : матеріали VІІ міжнародної науково-практичної конференції, 20 листопада 2015 р. - Х., 2015. - С. 251-252.

  Уварова Г.Ш. Географія : підруч. для 7-го кл. загальноосвіт. навч. закл. /В. Ю Пестушко, Г. Ш. Уварова. - К. : Генеза, 2015. - 272 с. - (Гриф МОН)

  Уварова Г.Ш. Географія, 7 клас : зошит для тестового тематичного контролю знань / В. Ю. Пестушко, Г. Ш. Уварова. - К. : Генеза, 2015. - 64 с. - (Гриф МОН)

  Уварова Г.Ш. Туристичні країни світу. Європа / Уварова Г. Ш. // Географія та економіка в рідній школі (науково-методичний журнал). - 2015. - №11. - С. 30-39.

  Уварова Г.Ш. Туристичні країни світу. Європа / Г.Ш. Уварова // Географія та економіка в рідній школі (науково-методичний журнал). - 2015.- №12. - С. 38-45.

  Уварова Г.Ш. Готовність студентів до здійснення майбутньої професійної кар'єри в туризмі /Уварова Г.Ш. //Туризм і гостинність в Україні: стан, проблеми, тенденції, перспективи розвитку: мат. ІІ Міжнародної наук.-практ. конф., 16-17 жовтня 2014 р. - Черкаси, 2014. - С. 222-227.

  Уварова Г.Ш. Наступність навчання як головний принцип неперервної економічної освіти/ Г.Ш. Уварова, Н.В. Наконечна //Вчені записки/ Інститут економіки, управління та господарського права. - 2001.- Вип. 5. - С. 303-308

Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

Ми в Соціальних Мережах. Слідуйте за нами.
Ви тут: Вища освіта » Про КРОК » Співробітники » Уварова Ганна Шевкетівна