Уварова Ганна Шевкетівна — Університет «КРОК»
Інша інформація:
Уварова Ганна Шевкетівна

кабінет 507

(+38 044) 455-56-66, вн. 124

 
 

Уварова Ганна Шевкетівна

 • кандидат педагогічних наук (1989 р.)
 • доцент (1992 р.)

Освіта

 • Кандидат педагогічних наук, 13.00.01 – теорія і історія педагогіки; тема дисертації: «Формування загальнонаукових понять в учнів (на матеріалі природничо-географічних дисциплін)»» (1989 р.)
 • Київський державний педагогічний інститут ім. О.М. Горького (нині Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова) / «Географія» / вчитель географії середньої школи (1976 р.)

Професійна кар'єра

 • з вересня 2020 р. – ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», доцент кафедри туризму, заст. завідувача кафедри
 • 2013–2020 – ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», доцент кафедри туризму (сумісник)
 • 2006–2020 – Інститут міжнародних відносин (нині Факультет міжнародних відносин) Національного авіаційного університету доцент кафедри країнознавства і туризму (з 2019 р. – кафедра міжнародного туризму та країнознавства)
 • 2002–2006 – ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», доцент кафедри економічної теорії, директор коледжу економіки, права та інформаційних технологій
 • 1977–2002 – Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, кафедра фізичної географії, асистент, доцент, заступник декана з навчальної роботи природничо-географічного факультету

Наукова діяльність

 • Член організаційного комітету ІІ науково-практичної конференції «Спадщина ЮНЕСКО та туризм» для студентів та молоді (21.11.2022 р.)
 • Член організаційного комітету міжнародної науково-практичної конференції «Регіональний туризм: сучасний стан та шляхи оптимізації» (02.04.2021 р.)
 • Член організаційного комітету наукової конференції «Спадщина ЮНЕСКО та туризм» для студентів (07.12.2020 р.)
 • Відгук на автореферат дисертації Лопушняка Л.В. «Суспільно-географічні аспекти зайнятості населення Чернівецької області (на прикладі рекреаційно-туристичної сфери) (2019)
 • Член журі студентського стипендіального конкурсу «Майбутнє туристичної галузі України», організованого туристичним оператором «Travel Professional Group» та ЗВО України (2018-2020)
 • Експерт з географії в проєкті «Нова Українська школа» (за ініціативою МОН України, за участю Європейського Навчального Фонду і за підтримки Ради Європи) (2019-2021)
 • Науковий керівник української команди учнів на Міжнародній олімпіаді Наук про Землю (IESO) (2009-2019), постійний член журі IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з географії

Членство в редколегіях журналів

 • Член редакційної колегії, заступниця головного редактора журналу «Географія та економіка в рідній школі»

Професійна діяльність

 • Експерт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти зі спеціальності 242 «Туризм»
 • Член НМК 24 «Сфера обслуговування», підкомісії 242 «Туризм» МОН України
 • Розробник стандарту вищої освіти за спеціальністю 242 «Туризм» для всіх рівнів вищої освіти

Членство в професійних та громадських об’єднаннях

 • Українське географічне товариство (з 1985 р. ), членкиня Вченої ради УГТ

Особисті досягнення

 • Нагрудний знак «За наукові та освітні досягнення» (2013) Нагрудний знак «Петро Могила» (2012)
 • Нагрудний знак «Відмінник освіти України» (2008)
 • Відзнака «Кращий проєкт» Універитету «КРОК»: І Міжнародна науково-практична конференція «Регіональний туризм: сучасний стан та шляхи оптимізації» (2021)
 • Відзнака Університету «КРОК» (2006)
 • Подяка Університету «КРОК» (2001, 2002, 2018, 2021, 2022)
 • Почесна грамота Університету «КРОК» (2004, 2016, 2020)
 
 

Публікації

  ������ �.�. ������� ������� ������������ "����" � ������ ��������� �������� � ������� / �. �. ������, �. �. ������� // �������, ������, ������������: ������������, ��������-������, ���������-��������� ������� ��������: ���� �������� V ̳�������� ����������� (���, 7 ������ 2023 �.). - ���: ����������� "����", 2023.
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2023/paper/view/1964

  Practice-oriented education as a component of professional training of tourism specialists (example of professional disciplines) / L. Melko, G. Uvarova, T. Sokol, O. Mikho // Pedagogy and Education Management Review. - 2022. - Iss. 2(8). - Pp. 42-50. - DOI https://doi.org/10.36690/2733-2039-2022-2-42
https://public.scnchub.com/perm/index.php/perm/article/view/93/86

  ������ �.�. �������� ������: ��������, ���������� ����������, ���������� ��������� / �. �. ������, �. �. �������, �. �. ��������� // ��������� �� ������. - 2022. - � 67. - �.3-11. URL:http://www.geolgt.com.ua/images/stories/zbirnik/vipusk69/v691.pdf
http://www.geolgt.com.ua/images/stories/zbirnik/vipusk69/v691.pdf

  ������� �.�. ��������� �������� ������� ������� ������, ������������ �� � ������ / �. �. �������, �. �. ��������� // �������, ������, ������������: ������������, ��������-������, ���������-��������� ������� ��������: ���� �������� �V ̳�������� ����������� (7 ������ 2022 �., �. ���). - ���: ����������� "����", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1368
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1368

  ������� �.�. ������ �� ���������� ��������� ����������� ������ / �. �. ������� // �������, ������, ������������: ������������, ��������-������, ���������-��������� ������� ��������: ���� �������� �V ̳�������� ����������� (7 ������ 2022 �., �. ���). - ���: ����������� "����", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1374
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1374

  ������� �.�. ����������� ��������� � ��� �� ���� �������� / �. �. �������, �. �. ��������� // �������, ������, ������������: ������������, ��������-������, ���������-��������� ������� ��������: ���� �������� �V ̳�������� ����������� (7 ������ 2022 �., �. ���). - ���: ����������� "����", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1366
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1366

  ������� �.�. ��'���� ��������� �������� ������ ������ �� ���������� ������ / �. �. �������, �. �. ����� // �������� ������ �� ������: ���� �������� �� �������-��������� ����������� ��� �������� �� ����� (21 ��������� 2022 �., �. ���). - ���: ����������� "����", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/UNESCO/UNESCO2022/paper/view/1408
https://conf.krok.edu.ua/UNESCO/UNESCO2022/paper/view/1408

  ������� �.�. ������������ ��������� �������� �����, �� ������������ � ������ / �. �. �������, �. �. ��������� // �������� ������ �� ������: ���� �������� �� �������-��������� ����������� ��� �������� �� ����� (21 ��������� 2022 �., �. ���). - ���: ����������� "����", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/UNESCO/UNESCO2022/paper/view/1422
https://conf.krok.edu.ua/UNESCO/UNESCO2022/paper/view/1422

  ������� �.�. ����������� �������� ����� �����볿, �� ������� � ������������ � ������ / �. �. �������, �. �. ���� // �������� ������ �� ������: ���� �������� �� �������-��������� ����������� ��� �������� �� ����� (21 ��������� 2022 �., �. ���). - ���: ����������� "����", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/UNESCO/UNESCO2022/paper/view/1410
https://conf.krok.edu.ua/UNESCO/UNESCO2022/paper/view/1410

  ������� �.�. ��'���� ��������� �������� ������ ������ �� ���������� ������� / �. �. �������, �. �. �������� // �������� ������ �� ������: ���� �������� �� �������-��������� ����������� ��� �������� �� ����� (21 ��������� 2022 �., �. ���). - ���: ����������� "����", 2022.- https://conf.krok.edu.ua/UNESCO/UNESCO2022/paper/view/1409
https://conf.krok.edu.ua/UNESCO/UNESCO2022/paper/view/1409

  ������� �.�. ���������� ������� � �������� ������� � ������� ������ / �. �. ������� // ����������� ������: ������� ������� �� ����������� ��������: ���������� ����������/ �. �. ������� [�� ��.]; ��� "����������� �������� �� ����� "����". - ���: ����������� "����", 2022. - �. 331-372.-URL:https://library.krok.edu.ua/media/library/category/monografiji/melko_0032.pdf

  ��������� ������������ �� ��������� � ������� ������������� ������ (������������� 242 "������", ��� "������" ������� (��������������) ���� ���� �����) / �. �. ������, �. �. �������, �. �. �������� , �.�. �����, �.�. �������. - ���: ����������� "����", 2022. - 38 c. - https://library.krok.edu.ua/media/library/category/metodichni-vkazivki/melko_0034.pdf
https://library.krok.edu.ua/media/library/category/metodichni-vkazivki/melko_0034.pdf

  ��������� ������������ � ����������� �� ���������� �������� (������������� 242 "������", ��� "������" ������� (��������������) ���� ���� �����) 1-3 ���� / �. �. ������, �. �. �������, �. �. ��������, �.�. ���������, �.�. ̳��, �.�. ����������. - ���: ����������� "����", 2022. - 46 c. - https://library.krok.edu.ua/media/library/category/metodichni-vkazivki/melko_0036.pdf
https://library.krok.edu.ua/media/library/category/metodichni-vkazivki/melko_0036.pdf

  ��������� ������������ � ����������� �� ���������� ��������� �������� (������������� 242 "������", ��� "������" ������� (��������������) ���� ���� �����) / �. �. ������, �. �. �������, �. �. ��������, �.�. �����, �.�. ̳��, �.�. �����. - ���: ����������� "����", 2022. - 39 c. - https://library.krok.edu.ua/media/library/category/metodichni-vkazivki/melko_0033.pdf
https://library.krok.edu.ua/media/library/category/metodichni-vkazivki/melko_0033.pdf

  ������ �.�. ��������� ������������ ���� ��������� �������� ���� (������������� 242 "������", ��� "������" ������� (��������������) ���� ���� �����) / �. �. ������, �. �. �������, �. �. ��������. - ���: ����������� "����", 2022. - 36 c. - https://library.krok.edu.ua/media/library/category/metodichni-vkazivki/melko_0035.pdf
https://library.krok.edu.ua/media/library/category/metodichni-vkazivki/melko_0035.pdf

  Optimization of the practical training of tourism specialists in the conditions of external challenges / L. Melko, G. Uvarova, T. Lytvynova, O. Mikho // Pedagogy and Education Management Review. - 2022. - � 4(10). - Pp. 44-50. - DOI https://doi.org/10.36690/2733-2039-2022-4-44.
https://public.scnchub.com/perm/index.php/perm/article/view/103

  ������� �.�. ����� ������������ ������������ ������� � ������ �� ��������� ���� / �.�. ������� // ����������� ������: �������� ���� �� ����� ����������: �������� I-� ̳�������� �������-��������� ����������� (���, 2 ����� 2021 �.) / ����������� "����". - �.: ����������� "����", 2021. - �. 124 - 127. - https://conf.krok.edu.ua/RT/RT/paper/view/469
https://conf.krok.edu.ua/RT/RT/paper/view/469

  ����� �.�. ��������� ���������� ������� ������: ������ � ����������� ������������ / �.�. �����, �.�. ������� // �������, ������, ������������: ������������, ��������-������, ���������-��������� ������� ��������: �������� III ̳�������� ����������� (�. ���, 2-3 ������ 2021 �.). - �.: ����������� "����", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/769
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/769

  ������� �.�. ���� ������� � ���������� ������������� � ����������� ������ ������ / �.�. ������� // �������, ������, ������������: ������������, ��������-������, ���������-��������� ������� ��������: �������� III ̳�������� ����������� (�. ���, 2-3 ������ 2021 �.). - �.: ����������� "����", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/854
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/854

  ������� �.�. ͳ����� ������ �� ������ ���������� ������������ ������� � ������ / �. �. �������, �.�. ������ // ����� ������� ������������ "����". - 2021. - � 1(61). - �. 154-162.-https://doi.org/10.31732/2663-2209-2021-61-154-162
https://doi.org/10.31732/2663-2209-2021-61-154-162

  Implementation of the model of innovative tourist product in Ukraine: financial and economic aspects / S. Havryliuk, L. Melko, G. Uvarova, V.Karyuk, I. Mihus // Գ�������-�������� ���������: �������� ���� �� ��������. - 2021. - �1(36). - �. 219-232. URL:file:///C:/Users/library/Downloads/227769-Article%20Text-518384-1-10-20210327.pdf
file:///C:/Users/library/Downloads/227769-Article%20Text-518384-1-10-20210327.pdf

  ������� �.�. ���������� �������������: ���������� ������� / �. �. �������, �. �. ������. - ���: ����������� "����", 2021. - 410 c. - https://library.krok.edu.ua/media/library/category/navchalni-posibniki/melko_0038.pdf
https://library.krok.edu.ua/media/library/category/navchalni-posibniki/melko_0038.pdf

  ����������� �.�. �������� �������� ������ ������� � ������ / �. �. �����������, �. �. ������� // �������� ������ �� ������: ���� �������� ������� ����������� �������� (���, 7 ������ 2020 �.). - �.: ����������� "����", 2020. - https://conf.krok.edu.ua/UNESCO/UNESCO2020/paper/view/334
https://conf.krok.edu.ua/UNESCO/UNESCO2020/paper/view/334

  ����������� �.�. ��'���� ��������� �������� ������ ����� �� ���: �������� ���� � ������������ � ������ / �. �. �����������, �. �. ������� // �������� ������ �� ������: ���� �������� ������� ����������� �������� (���, 7 ������ 2020 �.). - �.: ����������� "����", 2020. - https://conf.krok.edu.ua/UNESCO/UNESCO2020/paper/view/335
https://conf.krok.edu.ua/UNESCO/UNESCO2020/paper/view/335

  ������� �.�. ��'���� ��������� ��������� �������� ������ � ������ � ������ / �. �. �������, �. �. ������� // �������� ������ �� ������: ���� �������� ������� ����������� �������� (���, 7 ������ 2020 �.). - �.: ����������� "����", 2020. - https://conf.krok.edu.ua/UNESCO/UNESCO2020/paper/view/333
https://conf.krok.edu.ua/UNESCO/UNESCO2020/paper/view/333

  ������ �.�. ��'���� ��������� �������� ������ �����㳿 �� ����������� ������ / �. �. ������, �. �. ������� // �������� ������ �� ������: ���� �������� ������� ����������� �������� (���, 7 ������ 2020 �.). - �.: ����������� "����", 2020. - https://conf.krok.edu.ua/UNESCO/UNESCO2020/paper/view/331
https://conf.krok.edu.ua/UNESCO/UNESCO2020/paper/view/331

  ���'���� �.�. �������� ���������� �������� ���볿 / �. �. ���'����, �. �. ������� // �������� ������ �� ������: ���� �������� ������� ����������� �������� (���, 7 ������ 2020 �.). - �.: ����������� "����", 2020. - https://conf.krok.edu.ua/UNESCO/UNESCO2020/paper/view/332
https://conf.krok.edu.ua/UNESCO/UNESCO2020/paper/view/332

  ������� �.�. ���������, �������� � ����������� �������� Luxury-������� � ������ / �.�. ������� // �������, ������, ������������: ������������, ��������-������, ���������-��������� ������� ��������: ���� �������� �� ̳�������� ����������� (���, 20 ��������� 2020 �.). - �.: ����������� "����", 2020. - �. 404-406. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/88
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/88

  ������� �.�. �������� ���������� ���������� ���������� ������ / �.�. �������, �.�. ����� // �������, ������, ������������: ������������, ��������-������, ���������-��������� ������� ��������: ���� �������� �� ̳�������� ����������� (���, 20 ��������� 2020 �.). - �.: ����������� "����", 2020. - �. 416-418. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/44
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/44

  ��������� �.�. ������� �� ����� ���������-������������ ������� / �.�. ���������, �.�. ������� // �������, ������, ������������: ������������, ��������-������, ���������-��������� ������� ��������: ���� �������� �� ̳�������� ����������� (���, 20 ��������� 2020 �.). - �.: ����������� "����", 2020. - �. 422-424. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/86
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/86

  ����������� �.�. ��� ���������-���������� ��������� ������� ������ (�� ������� ���. ������) / �.�. �����������, �.�. ������� // �������, ������, ������������: ������������, ��������-������, ���������-��������� ������� ��������: ���� �������� �� ̳�������� ����������� (���, 20 ��������� 2020 �.). - �.: ����������� "����", 2020. - �. 425-427. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/87
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/87

  ������� �. �. ���������� � �������� ������������� � ��������� �������� � ������ / �. �. ������� // ������: �����, �����, ��������: �������� �� ̳�������� �������-��������� ����������� � ������ 50-� ������ ��������� г���������� ����� ����������� ������������� ���������� � ������������� ����������� ������� ������������ �� ������������������� (�. г���, 24-25 ����� 2020 �.) / ������.: �.�. ����������, �.�. �����, �.�. ��������, �.�. ������� �� ��. - г���: �����, 2020. - �. 213-217.-http://surl.li/ejrrx
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/30161/1/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B9_2020_%D0%BA%D0%B0%D1%84_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D1%83_%D0%9D%D0%A3%D0%92%D0%93%D0%9F.doc.pdf

  ������� �.�. ̳��������� ������: ������� ��������� � ����������� �������� / �. �. ������� // ������� ��������� ��������: ��������� �������� ���� � ��������: �������� ��������� �������-��������� ����������� ( �������� 2020 �). - ���: ���, 2020.-�.IV.- �.136-142.-http://fmv.nau.edu.ua/wp-content/uploads/2020/06/4_%D1%82%D0%BE%D0%BC.pdf
http://fmv.nau.edu.ua/wp-content/uploads/2020/06/4_%D1%82%D0%BE%D0%BC.pdf

  ������� �.�. ���� �������� ����������� �������� �� ����� �� ���������� � ��� ��� / �. �. ������� // ̳����� ������: ���볿, �������, �����������: �����. ����.-�����. ����. (���, 27 ������� 2020 �.) / �������� ������������ ����������� ��. �. ��������. - ���: ��� ��. �. ��������, 2020.-�.112-114

  ������� �.�. ������������ ������ � ������: ������� ���������, ��������� � �������� �������� / �. �. ������� // ��������-����������� ������� � ������-����������� �����: ��������, ���������, ������� : �������� ��� ̳����. ����.- �������. ����. (26�27 �����. 2020 �., �. ��������): � 2-� �. -������� : ��� �в�-ӻ, 2020.

  ������� �.�. ���������� ������ �� �ᒺ��� ������� � ����� / �. �. ������� // ��������� �� �������� � ����� ����. - 2019. - � 10. - �. 41-47

  ������� �.�. ������������ ��������� ���� / �. �. ������� // ��������� �� ������. - 2019. - � 48. - �. 41-47

  ������� �.�. �����������-���������� �������� � ������: ��������� � ����������� �������� / �. �. ������� // �������, ������, ������������: ������������, ��������-������, ���������-��������� ������� �������� : �������� ��������� ����������� (��� , 21-22 ��������� 2019 �.). � �.: ����������� ����ʻ,2019. - �. 718-720.

  �������� �.�. ��������� (����� ���������): �������� ��� 11 ����� ������� �������� �������� ����� / �. �. ��������, �. �. �������, �. �. �������. - ���: ������, 2019. - 163 c.
https://pidruchnyk.com.ua/1242-geografiya-11klas-pestushko.html

  �������� �.�. ��������� (����� ���������) : �������� ��� 11 ����� � ��������� ��������� ����� ������� �������� �������� �����. / �. �. ��������, �. �. �������, �. �. �������. - ��������: ������, 2019. - 164 �.

  �������� �.�. ��������� (����� ���������) : �������� ��� 11 ����� � ��������� ����������/����������� ������ ������� �������� �������� �����. / �. �. ��������, �. �. �������, �. �. �������. - �������� : ������, 2019. - 164 �

  ������� �.�. ���������� �������� ������������� ������� � ������� / �.�. �������, �.�. �������� // ��������� �� �������� � ����� ����. - 2019. - �6. - �. 26-30
https://dspace.nau.edu.ua/handle/NAU/43527

  �������� �.�. ��������� (����� ���������): �������� ��� 10 ����� ������� �������� �������� ����� / �. �. ��������, �. �. �������, �. �. �������. - ���: ������, 2018. - 192 c.
https://pidruchnyk.com.ua/415-geografya-pestushko-uvarova-10-klas.html

  �������� ���� ����� �� ������������� 242 "������" ����� ����� 24 "����� ��������������" ��� ������� (��������������) ���� ���� ����� (����������� ������� ̳���������� ����� � ����� ������ �� 4 ������ 2018 ���� �1068) : �������� ������� / ������� �. �., �������� �. �., ������� �. �., �.�. ������, �.�. ����� [�� ��.]. - �. : ��� ������, 2018. - 18 �.

  ������� �.�. ����������-��������� �������� � ������ / �.�. �������, �.�.��������� // ��������� �� �������� � ����� ����. - 2018. - �10. - �. 24-29.
https://dspace.nau.edu.ua/handle/NAU/43471

  ��������� �.�. ������������ �����������-����������� ������� ������ �� ��������� ���� / �.�. ���������, �.�. ������� // ����������� ������� �� ������� ���������� � ������� ������: ��. �������� �����. - �������: ���, 2017. - �. 35-39.

  �������� �.�. ���������: �������� ��� 9-�� ��. ������������. ����. ����. / �. �. ��������, �. �. �������, �. �. �������. - ���: ������. - 2017. - 272 c.
https://shkola.in.ua/761-heohrafiia-9-klas-pestushko-2017.html

  ������� �.�. ��� ��������� ���� ����� � ��������� ������������ �������� � ������� / �.�. ������� // ���������� ����������� �������� ������� � �������� ���: ������ ��� �� ��������� �������-��������� ����������� (�����-������, 18-19 ������ 2017 ����). - �����: ��� �������� ���, 2017. - �. 148-153
http://lib.lntu.edu.ua/sites/default/files/2021-03/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80_2017.pdf#page=148

  ������� �.�. ����� �������������� ������������ ������ / �. �. ������� // ��������� �� �������� � ����� ���� . - 2016. - �9 (175). - �. 37-46.

  ������� �.�. �������������� ���������� �����: �������� ���� / �. �. ������� // �������-��������� ��������� �������� � �������: ��. ����. �����. - �.: ���, 2016. - �. 145-157.

  ������� �.�. ���������� ����� ����. �������-�������������� ����� / �. �. ������� // ��������� �� �������� � ����� ����: �������-���������� ������.- 2016.- �3 (169). - �.36-46.

  ������� �.�. ���������� ����� ����. ������ / ������� �. �. // ��������� �� �������� � ����� ����: �������-���������� ������. - 2016. - �1. - �. 39-42.

  ������� �.�. ���������� ����� ����. ������ / ������� �. �. // ��������� �� �������� � ����� ����: �������-���������� ������. - 2016. - �2. - �. 32-36.

  �������� �.�. ���������: �������� ��� 8-�� ��. ������������. ����. ����. / �. �. ��������, �. �. �������, �. �. �������. - ���: ������, 2016. - 272 c.

  ������� �.�. ���������� ����� �� �������� ���������� ������� / �. �. ������� // ��������� ����� �� ����� �ղ ������� : �������� ��������� �������-��������� �����������, 25 ������� 2015 �. - �., 2015. - �. 62-65.

  ������� �.�. ���������� ����� ����. ������ / ������� �. �. // ��������� �� �������� � ����� ���� (�������-���������� ������). - 2015. - �11. - �. 30-39.

  ������� �.�. ���������� ����� ����. ������ / �.�. ������� // ��������� �� �������� � ����� ���� (�������-���������� ������). - 2015.- �12. - �. 38-45.

  ������� �.�. ���������� ������������� ���������� �� ������ ���������� ����������� �������� � ��� / �. �. ������� // ����������� �����: ����� ��������� �� ����������� ��������� : �������� V�� ��������� �������-��������� ����������� (20 ��������� 2015 �.). - �., 2015. - �. 251-252.

  �������� �.�. ���������: �������� ��� 7-�� ��. ������������. ����. ����. / �. �. ��������, �. �. �������. - ���: ������. - 2015. - 280 c.

  �������� �.�. ��������� 7 ���� : ����� ��� ��������� ����������� �������� ����� / �. �. ��������, �. �. �������. - ���: ������. - 2015. - 64 c.

  ������� �.�. ���������� �������� �� ��������� ��������� ��������� ���'��� � ������ /������� �.�. //������ � ����������� � ������: ����, ��������, ���������, ����������� ��������: ���. �� ̳�������� ����.-�����. ����. (16-17 ������ 2014 �.). - �������, 2014. - �. 222-227.

  ������� �.�. ̳�������� ���������� ��� ��������� ����� � ������� / �. �. ������� // ��������� �� ������. - 2013. - � 24. - �. 124-131

  ������� �.�. ����� ���������� ������������� �� ������� �� ���볺� � ����������� ���� / �. �. ������� // ��������� �� ������. - 2012. - � 20. - �. 110-116

  ������� �.�. ����������� ������������ ����� / �. �. ������� // ��������� �� ������. - 2012. - � 22. - �. 140-147

  ������� �.�. ����� ����������� ����������� ������������� � ��������� ����� ��� ����� ������� / �.�. ������� // ��������� �� ������. - �.: ����������, 2012. - ���. 16 - �.126-13

  ������� �.�. ���������� ����������� ������������ ����� ��� ��������������� ����-2012 / �. �. ������� // ��������� �� ������. - 2011. - � 14. - �. 126-132

  ������� �.�. �������� � ��������� �������� ��������� � ������� � ��� �� ��������� ���� / �. �. ������� // ��������� �� ������. - 2011. - � 15. - �. 3-9
�������� � ��������� �������� ��������� � ������� � ��� �� ��������� ����

  ������� �.�. ����� ����������� ����������� ������������� � ��������� ����� ��� ����� ������� / �. �. ������� // ��������� �� ������. - 2011. - � 16. - �. 18-25

  ������� �.�. ������ �������� ������� � �������� �����������-������������ ������������������� / �. �. ������� // �������� ����� ��������� ���������� ������� ���. ����: ��������, �����, ���������, ������. - 2010. - �. 1. - � 1. - �. 217-221

  ������� �.�. ���������� �������������: ���������� ������� / �.�. ������� - �.: ���-����, 2009. - �. 25-34

  ������� �.�. �����������-����������� ��������� ������ / �. �. ������� // ��������� �� ������ �������� � ����. - 2008. - � 2.-�.29

  �������� �.�. Բ������ ��������� ������: ϳ������� ��� 8 ��. ��������������� ���������� ������� / �.�. ��������, �.�. �������. - �.: ������, 2008. - 288 �.
https://pidruchnyk.com.ua/691-geografija_ukrainy_8klas_pestushko.html

  ������ �.�. �������������: ����.-�����. �������� ��������� ��� ����. ������� ��������� "̳����. ��������" / �.�. ������, �.�. ������� ; ��-� �������� �� ����� "����". - �. ����������� �������� �� ����� "����", 2005. - 129 �.

  ������� �.�. ����������� �������� �� �������� ������� ���������� ��������� ����� / �.�. �������, �.�. ��������� // ����� ������� / �������� ��������, ��������� �� �������������� �����. - 2001.- ���. 5. - �. 303-308

Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

RSS
 
 

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

LinkedIn
 
Facebook
 
Instagram
 
Twitter
 
Flickr
 
Telegram
 
YouTube
 
TikTok
 
 
Ви тут: Вища освіта » Про КРОК » Співробітники » Уварова Ганна Шевкетівна