Наукові публікації кафедри туризму

 

  Решетун Т. Сучасні напрями дослідження ефективності рекламно-інофрмаційної складової інноваційного туристичного продукту України в контексті інтеграційних процесів / Т. Решетун, Т. Ткаченко, В. Архіпов // Turystyka akofea aktywno?ci gospodarczej i edukacyjnej.- Warsaw, 2020. - С. 43-51

  Уварова Г.Ш. Фестивальний туризм в Україні: сучасні тенденції, географія і проблеми розвитку / Г. Ш. Уварова // Суспільно-географічні процеси в Східно-Центральній Європі: проблеми, тенденції, напрями: Матеріали міжнародної наукової географічної конференції (26-27 березня 2020 р, м. Берегово)-(у друці)

  Уварова Г.Ш. Стан розвитку рекреаційної діяльності та шляхи її оптимізації у місті Києві / Г. Ш. Уварова // Міські дестинації в конкурентному середовищі: перспективні види і форми туризму та рекреаційних занятості: Матеріали міжнародної конференції (травень 2020 р., КНУ імені Т.Г. Шевченка)-(у друці)

  Уварова Г.Ш. Міжнародний туризм: сучасні тенденції і перспективи розвитку / Г. Ш. Уварова // Сучасні міжнародні відносини: актуальні проблеми теорії і практики - 2020: Матеріали міжнародної конференції ( березень 2020 р). - Київ: НАУ, 2020

  Сокол Т.Г. Условия и перспективы развития медицинского туризма в Украине / Т. Г. Сокол, Н. П. Турло, Е. И. Михо // Topical issues of the development of modern science : Abstracts of VIII International Scientific and Practical Conference (8-10 April 2020). - Sofia, Bulgaria, 2020. - С. 471-479

  Сокол Т.Г. До питання регіонального туристичного брендування в Україні / Т. Г. Сокол, Г. П. Щука // Туристичний бренд як фактор формування позитивного іміджу України на світовому ринку : Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (20 лютого 2020 року, м. Львів), 2020. - С. 61-64

  Міхо О.І. Інклюзивний туризм в Україні / О. І. Міхо // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Wellness-туризм: глобальні тренди та перспективи розбудови ринку wellness-туризму в Україні" (14-15 травня 2020 р., м. Львів) . - Львів, 2020

  Гаврилюк С.П. Специфіка фінансового забезпечення туристичних підприємств / С. П. Гаврилюк // Соціально-економічні та правові аспекти розвитку суспільства: колективна монографія/ за ред. С.М. Лаптєва, І.П. Мігус.- К.: Університет економіки та права "КРОК",2020. - С. 20-41

  Burlakova I. Cognitive approach to corporate well-being management / I. Burlakova, T. Kondes, O. Sheviakov // Book of abstracts of International Conference on economics, accounting and finance (ICEAF), (Prague, Czech Republic, Jule 02-04 2020). - Prague-Tallin: Academy of Economics and Pedagogy, Scientific Center of Innovative Researches, 2020. - P. 29-30

  Burlakova I. Features of corporate well-being / I. Burlakova, O. Sheviakov, T. Kondes // Corporate Management: from Creation to Success: monograph. - Tallin: Scientific Center of Innovative Researches OU: "KROK" University: Academy of Economics and Pedagogy. - 2020, P. - 145-154

  Карюк В.І. Аналіз ефектів впровадження політики корпоративної соціальної відповідальності в систему управління підприємством / В.І. Карюк // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/89

  Бостаджи О.В. Метод активної уяви як відповідь на психологічні виклики ХІ століття / О.В. Бостаджи, Р.М. Ткач // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - https://conf.krok.edu.ua/Spaper/view/7RE/SRE2020/

  Виноградова С.Е. Психологічна корекція емоційних розладів у дітей віку методами арт-терапії / С.Е. Виноградова, Г.В. Абаніна // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/9

  Уварова Г.Ш. Локальні туристичні дестинації Херсонської області / Г.Ш. Уварова, В.В. Таран // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/44

  Уварова Г.Ш. Тенденції, проблеми і перспективи розвитку Luxury-туризму в Україні / Г.Ш. Уварова // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/88

  Харабарук Н.В. Коломия як центр культурно-пізнавального туризму / Н.В. Харабарук, Г.Ш. Уварова // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/86

  Целованська П.А. Нові краєзнавчо-туристичні можливості Київської області (на прикладі смт. Макарів) / П.А. Целованська, Г.Ш. Уварова // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/87

  Сокол Т.Г. Індустріальний туризм як перспективний вид пропозиції на туристичному ринку України / Т.Г. Сокол, Д.С. Пономаренко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/43

  Сокол Т.Г. Екскурсія як ефективна форма пізнання / Т.Г. Сокол, Є.В. Жила // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/34

  Міхо О.І. Сучасний стан та перспмективи розвитку екологічноготуризму в Україні / О.І. Міхо, Д.С. Власенко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/3

  Міхо О.І. Аналіз перспективних видів спеціалізованого туризму для міста Києва / О.І. Міхо, Д.О. Гаврілова // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/33

  Коненко О.В. Сучасний стан та перспективи розвитку ділового туризму в світі та Україні / О.В. Коненко, О.І. Міхо // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/37

  Матко Ю.О. Особливості готельних послуг в халяль туризмі / Ю.О. Матко, О.І. Міхо // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/42

  Гаврилюк С.П. Формування туристичної привабливості регіону / С.П. Гаврилюк // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/32

  Растворова М.О. Гастрономічний туризм східної Бойківщини як приклад реалізації підходу WIN-WIN в туризмі та місцевому розвитку / М.О. Растворова // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/307

  Карюк В.І. Дослідження наслідків впливу пандемії на трансформацію сфери туризму / В.І. Карюк // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/35

  Кондес Т.В. Анімація як ефективний засіб формування професійних компетенцій майбутніх фахівців з туризму / Т.В. Кондес // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/36

  Романова М.І. Пішохідна екскурсія "Перлини печерських липок" як профорієнтаційний захід для студентів туристичної спеціальності / М.І. Романова // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/276

  Матко Ю.О. Релігійний туризм та паломництво у сучасних умовах (на прикладі ісламу) / Ю.О. Матко, Л.Ф. Мелько // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/277

  Мелько Л.Ф. Популяризація спадщини ЮНЕСКО у контексті підготовки майбутніх фахівців з туризму / Л.Ф. Мелько // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/282

  Архіпов В.В. Історична еволюція курортної дієтотерапії / В.В. Архіпов // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 686-688

  Гаврилюк С.П. Інноваційні аспекти розвитку туризму в Україні / С.П. Гаврилюк // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 689-691

  Карюк В.І. Інноваційна складова привабливості туризму в Україні / В.І. Карюк // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 701-704

  Міхо О.І. Нормативне регулювання сільського туризму в Україні / О.І. Міхо, Д.С. Пономаренко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 708-710

  Смоян Е.А. Краєзнавчі екскурсії як важлива складова популяризації внутрішнього туризму / Е.А. Смоян, Т.Г. Сокол // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 715-717

  Гаврілова Д.О. Лікувально-оздоровчий туризм як туристичний бренд Чехії / Д.О. Гаврілова, Л.Ф. Мелько // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 692-694

  Дoнцова Т.А. Проблеми збереження історичного центру Львова як популярного туристичного центру / Т.А. Донцова, Л.Ф. Мелько // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 695-697

  Жила Є.В. Туристичні райони великої Британії: проблеми та перспективи (досвід для України) / Є.В. Жила, Л.Ф. Мелько // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 698-700

  Мелько Л.Ф. Всесвітня спадщина ЮНЕСКО в Україні як туристичний ресурс: сучасний стан та шляхи оптимізації / Л.Ф. Мелько, О.В. Кононенко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 705-707

  Архіпов В.В. Ресторанна справа: Асортимент, технологія і управління якістю продукції в сучасному ресторані: навчальний посібник / В. В. Архіпов. - 3-тє вид.- К.: Центр навчальної і практичної літератури, 2019. - 382 c.

  Архіпов В.В. Організація ресторанного господарства: навчальний посібник / В. В. Архіпов. - 3-тє вид.-К.: Центр навчальної і практичної літератури. - 2019. - 280 c.

  Архіпов В.В. Організація обслуговування в закладах ресторанного господарства: навчальний посібник / В. В. Архіпов, В.А Русавська. - 3-тє вид.-К.: Центр навчальної і практичної літератури, 2019. - 342 c.

  Романова М.І. Національний історико-культурний заповідник «Гетьманська столиця» в Батурині: туристичний об'єкт та місце сили / М.І. Романова // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 711-714

  Khvesik Yu. Socio-geographic mechanism of city development: proposals, reasons and institutional support (based on the example of the city of Zaporizhzhia) / Yu. Khvesik, M. Rastvorova // Науковий вісник Чернівецького національного університету. Серія "Географія". - 2019. - № 808. - С. 74-86

  Уварова Г.Ш. Старовиині садиби як об’єкти туризму в Україн / Г. Ш. Уварова // Географія та економіка в рідній школі. - 2019. - № 10. - С. 41-47

  Уварова Г.Ш. Рекреаційний потенціал Києва / Г. Ш. Уварова // Географія та туризм. - 2019. - № 48. - С. 41-47

  Уварова Г.Ш. Рекреаційно-туристичні кластери в Україні: географія і перспективи розвитку / Г. Ш. Уварова // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку : матеріали міжнародної конференції (Київ , 21-22 листопада 2019 р.). – К.: Університет «КРОК»,2019. - С. 718-720.

  Міхо О.І. Анімація в рекреації та туризмі: словник-довідник / О. І. Міхо. - К.: Видавництво Ліра-К. - 2019. - 224 c.

  Сокол Т.Г. Професійна підготовка туристичних гідів в Україні в світлі європейських вимог / Т. Г. Сокол // Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Туризм. - 2019. - № 2. - С. 157-163

  Гаврилюк С.П. Фінансове забезпечення розвитку туристичного підприємництва в Україні / С.П. Гаврилюк // Культурні та мистецькі студії ХХІ століття: науково-практичне партнерство: матеріали міжнародного симпозіуму (6 червня. 2019 р.). - Київ: НАКККіМ, 2019. - С.21-23

  Мелько Л. Ф. Професійні студії як ефективна форма підготовки фахівців туристичної сфери / Л. Ф. Мелько // Актуальні питання туризмології та туристичної практики: Збірник матеріалів науково-практичної конференції, присвяченої 25-річчю Інституту туризму Федерації професійних спілок України (м. Київ, 18 квітня 2019 р.) [За ред.: Т. Сокол, Т. Семигіної]: . - Київ: АПСВТ. - 2019. - С. 39-41

  Міхо О.І. Професійна підготовка студентів за освітньою програмою "Екскурсійна та анімаційна діяльність в туризмі" / О. І. Міхо // Актуальні питання туризмології та туристичної практики: Збірник матеріалів науково-практичної конференції, присвяченої 25-річчю Інституту туризму Федерації професійних спілок України (м. Київ, 18 квітня 2019 р.) [За ред.: Т. Сокол, Т. Семигіної]. - Київ: АПСВТ, 2019. - С. 44-46

  Сокол Т.Г. Сучасні виклики в туризмі та туристичній освіті / Т. Г. Сокол // Актуальні питання туризмології та туристичної практики: Збірник матеріалів науково-практичної конференції, присвяченої 25-річчю Інституту туризму Федерації професійних спілок України (м. Київ, 18 квітня 2019 р.) [За ред.: Т. Сокол, Т. Семигіної]. - Київ: АПСВТ, 2019. - С. 60-62

  Карюк В.І. Привабливість туризму як складова конкурентоспроможності України / В. І. Карюк // Теоретичні та прикладні питання економіки. - 2019. - № 2(39). - С. 46-55. - http://tppe.econom.univ.kiev.ua/data/2019_39/zb39_05.pdf

  Сокол Т.Г. Вплив економічного стану країн на розвиток готельного господарства / Т. Г. Сокол, Е. А. Смоян // Актуальні питання туризмології та туристичної практики: Збірник матеріалів науково-практичної конференції, присвяченої 25-річчю Інституту туризму Федерації професійних спілок України (м. Київ, 18 квітня 2019 р.) [За ред.: Т. Сокол, Т. Семигіної]. - Київ: АПСВТ. - 2019. - С. 129-130

  Сокол Т.Г. Туристичний брендинг міста Києва / Т. Г. Сокол, Є. О. Кудряшов // Актуальні питання туризмології та туристичної практики: збірник матеріалів науково-практичної конференції (м. Київ, 18 квітня 2019 р.). - Київ:АПСВТ, 2019. - С. 104-106

  Гаврилюк С.П. Особливості фінансового забезпечення туристичних підприємств в Україні / С. П. Гаврилюк // Актуальні питання туризмології та туристичної практики: Збірник матеріалів науково-практичної конференції, присвяченої 25-річчю Інституту туризму Федерації професійних спілок України (м. Київ, 18 квітня 2019 р.) [За ред.: Т. Сокол, Т. Семигіної]. - Київ: АПСВТ, 2019. - С. 20-22.

  Карюк В.І. Роль компетентністного підходу в розвитку кадрового потенціалу підприємства// Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С. 160 -163

  Карюк В.І. Система оцінки впливу інноваційних факторів на діяльність туристичного бізнесу в Україні / В.І. Карюк // Теоретичні та прикладні питання економіки: збірник наукових праць. -2018. - Вип. 1(36). - С. 150-160

  Карюк В.І. Компетентністний підхід до управління розвитком кадрового потенціалу підприємства / В.І. Карюк // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2018. - Вип. 3(51). - С. 112-118

  Карюк В.І. Інновації як фактор розвитку туристичного бізнесу / В.І. Карюк // Конкурентоспроможність національної економіки: матеріали ХVІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (4-5 жовтня 2018 р.). - К., 2018. - С. 147-151

  Міхо О.І. Виставково-ярмаркова діяльність в туризмі / О.І. Міхо // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.761-763

  Міхо О.І. Сучасні тенденції розвитку професійної туристичної освіти / О.І. Міхо // Розвиток порівняльної професійної педагогіки у контексті глобалізаційних та інтеграційних процесів: матеріали VII Міжнародного науково-методологічного семінару (17 травня 2018 року). - Київ - Хмельницький: Термінова поліграфія, 2018. - С. 47 - 50

  Романова М.І. Готельне господарство Києва: сучасні тенденції / М.І. Романова // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.766-769

  Романова М.І. Ознайомча екскурсія до закладу ресторанного господарства як форма практико-орієнтованої підготовки фахівців з туризму / М.І. Романова // Туризм у контексті сучасного виміру: зб. наукових праць. - Вип. 2: Тематичний випуск "Практико-орієнтована підготовка фахівців з туризму як запорука відповідального бізнесу": матеріали науково- практичного круглого столу (Київ, 8 лютого 2018 року). - К.: Університет "КРОК", 2018. - С. 52-54

  Архипов В.В. Этнические кухни: Особенности культуры и традиций питания народов мира: учебное пособие / В.В. Архипов. - 3-е изд. - К.: Центр учебной литературы, 2018. - 234 с.

  Архіпов В.В. Гастрономічні тренди нематеріальної культурної спадщини як туристичні ресурси Португалії // Нематеріальна культурна спадщина як сучасний туристичний ресурс: досвід, практики, інновації: Зб. тез за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції-фестивалю (25-26 жовтня 2018 р.). - К. : НАКККіМ, 2018. (у друці)

  Архіпов В.В. Організація обслуговування в закладах ресторанного господарства: навчальний посібник / В.В. Архіпов, В.А.Русавська. - 3-тє вид. - К.: Центр навчальної літератури, 2018. - 342 с.

  Архіпов В.В. Організація ресторанного господарства: навчальний посібник / В.В. Архіпов. - 4-те вид. - К.: Центр навчальної літератури, 2018. - 280 с.

  Архіпов В.В. Ресторанна справа. Асортимент, технологія і управління якістю продукції в сучасному ресторані: навчальний посібник / В.В. Архіпов. - 4-те вид. - К.: Центр навчальної літератури, 2018. - 382 с.

  Архіпов В.В. Судово-товарознавча експертиза товарів народного споживання та послуг. Теорія та практика.- 2-ге видання. - К.: Центр навчальної літератури, 2018. - 306 с.

  Архіпов В.В. Туристичні ресурси Азорських островів / В.В. Архіпов // Нематеріальна культурна спадщина як сучасний туристичний ресурс: досвід, практики, інновації: Зб. тез за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції-фестивалю (25-26 жовтня 2018 р.). - К. : НАКККіМ, 2018. (у друці).

  Карюк В.І. Аналіз факторів впливу на рівень безробіття в Україні за сучасних умов / В.І. Карюк, Г.В. Білокур // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2018. - Вип. 4(52). - С. 94-102

  Мелько Л.Ф. Туристична платформа ЮНЕСКО "Подорожі об'єктами всесвітньої спадщини" / Л.Ф. Мелько // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.758-760

  Мелько Л.Ф. Тенденції розвитку гольф-туризму в європейському регіоні та в Україні / Д.С. Пономаренко, Л.Ф. Мелько // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.763-766

  Мелько Л.Ф. Іспанія як популярний туристичний напрям в Україні / Е.А. Смоян, Л.Ф. Мелько // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.772-774

  Mikho A. Specificity inorganization of innovative types of tourism: space tourism / Y. Kudriashov, A. Mikho // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.746-748

  Карюк В.І. Аналіз системи показників оцінки рівня безробіття в Україні / Білокур Г.В., Карюк В.І. // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.39-42

  Сокол Т.Г. Екскурсійна діяльність: пошуки сучасної тематики. Екскурсія "Ностальгія за радянським Києвом" / Є.О.Кудряшов, М.Д. Лєсіна, Т.Г. Сокол // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.756-758

  Сокол Т.Г. Сучасний стан розвитку екскурсійної справи в Україні / М.М. Семенюк, Т.Г. Сокол // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.769-771

  Міхо О.І. Специфіка організації розважальних турів: світовий досвід, українські реалії / К.О. Федорук, О.І. Міхо // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.774-777

  Гаврилюк С.П. Основні напрями імплементації інновацій в готельному бізнесі / С.П. Гаврилюк // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.748-751

  Гаврилюк С.П. Особливості підприємництва на ринку туристичних послуг в Україні / С.П. Гаврилюк // Туризм і гостинність: стан, проблеми, перспективи: матеріали IV Міжнародної наук.-практ. конф. (18-19 жовтня 2018 р., м.Черкаси). - Черкаси: Вид-ць О.М. Третяков, 2018. - С.97-101

  Гаврилюк С.П. Проблеми формування конкурентних переваг підприємств ресторанного господарства в Україні / С.П. Гаврилюк, В.Ю. Випрінцев // Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі у світлі реалізації конвенції про права осіб з інвалідністю: матеріали ХVIІІ Міжнародної науково-практичноїконференції (м. Київ, 21 листопада, 2018 р.). - Київ, 2018. (у друці)

  Гаврилюк С.П. Фінансове забезпечення розвитку туристичного підприємництва в Україні / С. П. Гаврилюк // Економіка і менеджмент культури. - 2018. - № 1-2. - С. 153-164

  Романова М.І. Роль оглядової екскурсії по м.Києву у формуванні позитивного іміджу міста / М.І. Романова // Наукові тренди сучасності : матеріали науково-практичної конференції (Київ, 26 жовтня 2017 року) / Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК". - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2017. - С. 421-423.

  Міхо О.І. Культурно-пізнавальний та етнотуризм як умови розвитку сталого туризму в Україні / О.І. Міхо // Наукові тренди сучасності: матеріали науково-практичної конференції (Київ, 26 жовтня 2017 року) / Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК". - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2017. - С. 417-418.

  Уварова Г.Ш. Використання рекреаційно-туристичних ресурсів України на сучасному етапі / В.С. Кучеренко, Г.Ш. Уварова // Рекреаційні ресурси та послуги гостинності в регіонах України: зб. наукових праць. - Черкаси: ЧНУ, 2017. - С. 35-39.

  Уварова Г.Ш. Географія: підруч. для 9-го кл. загальноосвіт. навч. закл. / В.Ю Пестушко, Г.Ш. Уварова. - К. : Генеза, 2017. - 272 с.

  Сокол Т.Г. Готельний брендинг як ефективна частина комплексу маркетингових комунікацій сучасного готелю / Т.Г. Сокол, А.С. Тищенко / Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "ЦІЛІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ: глобальні та національні виміри" (5-6 квітня 2017 р.) - К.: Академія праці соціальних відносин і туризму, 2017. - С. 75 - 78.

  Сокол Т.Г. До питання розробки туристичного тезаурусу / Т.Г. Сокол // Туристичний бізнес: Світові тенденції та національні пріоритети. Матеріали VIII міжнародної науково-практичної конференції (27 жовтня 2017 року). - Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2017. - С. 202.

  Сокол Т.Г. Сучасний стан готельного господарства України - проблеми та тенденції розвитку / Т.Г. Сокол // Наукові тренди сучасності: матеріали науково-практичної конференції (Київ, 26 жовтня 2017 року) / Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК". - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2017. - С. 426-427.

  Архіпов В.В. Ресторанне господарство в сучасних умовах / В.В. Архіпов, E. Testa // Гостинність, сервіс, туризм: досвід, проблеми, інновації: тези доповідей IV Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 27-28 квіт., 2017 р. В 2 ч. Ч. 1. / М-во освіти і науки України; М-во культури України; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв; Київ. ун-т культури; Ф-т готельно-ресторанного і турист. бізнесу. - К.: КНУКіМ, 2017. - С.35-39.

  Архіпов В.В. Дослідження загальних тенденцій ринку ресторанного господарства України / В.В. Архіпов, К.О. Бережний // Гостинність, сервіс, туризм: досвід, проблеми, інновації: тези доповідей IV Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 27-28 квіт., 2017 р. В 2 ч. Ч. 1. / М-во освіти і науки України; М-во культури України; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв; Київ. ун-т культури; Ф-т готельно-ресторанного і турист. бізнесу. - К.: КНУКіМ, 2017. - С.29-35.

  Нікіфорова С.А. Значення видів та форм туризму у фізичному вихованні студентів / С.А.Нікіфорова // Наукові тренди сучасності: матеріали науково-практичної конференції (Київ, 26 жовтня 2017 року) / Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК". - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2017. - С. 419-420

  Гаврилюк С.П. Проблеми імплементації дистанційної форми навчання молоді в Україні/ С.П. Гаврилюк // Успішна інтеграція молоді в суспільство: досвід, проблеми, перспективи: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю (Миколаїв, 17-19 травня 2017 р.) - Миколаїв: Вид-во "Іліон", 2017. - С. 13-17.

  Уварова Г.Ш. Нові стандарти вищої освіти і підготовка конкурентних фахівців з туризму / Г.Ш. Уварова // Перспективи розвитку туризму в Україні та світі: зб. тез доповідей. - Луцьк: ЛНТУ, 2017.

  Сокол Т.Г. Зміна парадигми професійної підготовки фахівців туристичної сфери України в умовах трансформацій ринку праці в сучасному туризмі / Т.Г. Сокол / Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Цілі сталого розвитку: глобальні та національні виміри" (5-6 квітня 2017 р.) - К.: Академія праці соціальних відносин і туризму, 2017. - С. 312 - 314.

  Гаврилюк С.П. Особливості сучасного розвитку підприємництва на ринку туристичних послуг в Україні / С.П. Гаврилюк // Вчені записки Університету "КРОК" / Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК". - Вип. 1 (1997). - Вип. 47. - К., 2017. - С.156-165.

  Сокол Т.Г. До питання про фахову підготовку екскурсійно-анімаційних кадрів в туризмі / Т.Г. Сокол / Наукові праці Національного університету харчових технологій. - Том 23. - №2. - К.: НУХТ, 2017 - С. 51 - 56.

  Мелько Л.Ф. Мультимедійні засоби в оптимізації процесу навчання у вищій школі (на прикладі дисциплін "Географія туризму", "Туристичне країнознавство") / Л.Ф. Мелько // Гуманітарний вісник ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди". - Вип. 37 (3), Том ІІ (22): Тематичний випуск "Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання". - К.: Гнозис, 2017. - С. 256-264.

  Мелько Л.Ф. Туризм у контексті сталого розвитку / Л.Ф. Мелько // Вчені записки Університету "КРОК" / Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК". - Вип. 1 (1997). - Вип. 48. - К., 2017.

  Сокол Т.Г. Курортна справа і медичний туризм: навчальний посібник / І.В.Власенко, Г.В.Іващенко, Т.Г.Сокол. - Вінниця: ТОВ "Нілан-ЛТД", 2017. - 376 с.

  Гаврилюк С.П. Особливості ресторанного маркетингу в Україні / С.П. Гаврилюк // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2017.- Вип. 48. - С.175-183

  Гаврилюк С.П. Особливості сучасного розвитку підприємництва на ринку туристичних послуг в Україні / С. П. Гаврилюк // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка".- 2017. - Вип. 47. - С.156-165

  Сокол Т.Г. Інноваційні способи і форми екскурсійної діяльності на ринку туристичних послуг України/ Т.Г. Сокол, І.І. Плиска // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка" .- 2017. - Вип. 47. - С. 165-170

  Архіпов В.В. Організація ресторанного господарства: навчальний посібник / В.В. Архіпов. - 3-тє видання. - К.: Центр навчальної літератури, 2017. - 280 с.

  Мелько Л.Ф. Культурна спадщина і туризм: шляхи оптимізації / Л.Ф. Мелько // Туристичний бізнес: Світові тенденції та національні пріоритети: Матеріали VIII міжнародної науково-практичної конференції (27 жовтня 2017 року). - Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2017. - С. 136-137.

  Мелько Л.Ф. Нематеріальна культурна спадщина у системі підготовки майбутніх фахівців з туризму / Л.Ф. Мелько // Нематеріальна культурна спадщина як сучасний туристичний ресурс: досвід, практики, інновації: Зб. тез за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції-фестивалю (25-26 жовтня 2017 р.) / Український центр культурних досліджень; заг. ред. Ю.О. Федів [та ін.]; [упор. Босик З.О. ; відп. ред. Телеуця В.В.]. - К. : НАКККіМ, 2017. - С 95-99.

  Мелько Л.Ф. Сталий розвиток і туризм / Л.Ф. Мелько // Наукові тренди сучасності : матеріали науково-практичної конференції (Київ, 26 жовтня 2017 року) / Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК". - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2017. - С. 415-416.

  Мелько Л.Ф. Туризм у контексті сталого розвитку / Л.Ф. Мелько //Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка".- 2017.- Вип. 48. - С. 190-197

  Мелько Л.Ф. Роль практико-орієнтованого курсу "Вступ до фаху" у підготовці майбутніх фахівців з туризму / Л.Ф. Мелько // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: зб. наук. праць. - Тематичний випуск "Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору". - Вип. 21. - Кн. 3. - Том ІV (78). - К.: Гнозис, 2017. - С. 324-332.

  Архіпов В.В. Організація ресторанного обслуговування в закладах ресторанного господарства: навчальний посібник / В.В. Архіпов. - К.: Центр навчальної літератури, 2017. - 342 с.

  Архіпов В.В. Судово-товарознавча експертиза товарів народного споживання та послуг. Теорія та практика / В.В. Архіпов. - К.:Центр навчальної літератури, 2017. - 306 с.

  Гаврилюк С.П. Специфіка маркетингу в ресторанному бізнесі / С.П. Гаврилюк // Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі у світлі реалізації конвенції про права осіб з інвалідністю: Матеріали доповідей учасників XVIІ міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 22 листопада 2017 р.). - Київ: Університет "Україна", 2017. - С. 224-227.

  Гаврилюк С.П. Перспективні напрями імплементації інновацій в закладах ресторанного господарства України / С.П. Гаврилюк, Л.Л. Івашина, Л.Г. Бишовець // Глобальні та національні проблеми економіки [Електронне наукове фахове видання]. - Миколаїв, 2017. - Випуск 18. - С. 219-224.

  Гаврилюк С.П. Особливості інвестиційної діяльності підприємств ресторанного господарства/ С.П. Гаврилюк // Сучасні технології розвитку людини в інтегрованому суспілстві: Матеріали доповідей учасників міжнародної науково-практичної конференції викладачів (Миколаїв, 5 жовтня 2016 р.). - Миколаїв: ММІРЛ, 2016.- С.155-158.

  Архіпов В.В. Исследования влияния крахмала и желатина на основные физико-химические показатели кремов / В.В. Архіпов // Сборник статей по материалам 1-й Международной научно-практической конференции "Развитие науки в области пищевой и легкой промышленности", МГУТУ им. К.Г. Разумовского. - М.: МГУТУ им. К.Г. Разумовского, 2016. - С. 5-16.

  Міхо О.І. Blended Learning: роль викладача в новому освітньому середовищі/ О.І. Міхо // Наукові записки Київського університету туризму, економіки і права. Серія: філософські науки. / Гол. ред. В.С. Пазенок. - К. : КУТЕП, 2016. - Випуск 22. - 258 с. - С. 204 - 213.

  Міхо О.І. Методическое обеспечение практики-стажировки студентов туристского вуза за границей / А.И. Михо // Педагогика и современность. - 2016. - № 5 (25). - С. 67 - 74.

  Сокол Т. Г. Державне регулювання туристичного ринку як важливий фактор стимулювання розвитку сфери туризму. / Т.Г.Сокол // збірник тез Міжнародної наукової конференції викладачів, аспірантів і студентів (13-14 квітня 2016). Том 2 (Секції 2 - 4). - С. 102 - 104

  Уварова Г. Ш. Географія: підручник для 8-го класу загальноосвітніх навчальних закладів / Г. Ш. Уварова, В. Ю. Пестушко, А. І. Довгань.- К.: Генеза, 2016. - 272 с.

  Уварова Г.Ш. Туристичні країни світу. Європа / Уварова Г. Ш. // Географія та економіка в рідній школі (науково-методичний журнал). - 2016. - №1. - С. 39-42.

  Уварова Г.Ш. Туристичні країни світу. Європа / Уварова Г. Ш. // Географія та економіка в рідній школі (науково-методичний журнал). - 2016. - №2. - С. 32-36.

  Уварова Г. Ш. Туристичні країни світу. Азійсько-Тихоокеанський регіон / Г. Ш. Уварова // Географія та економіка в рідній школі (науково-методичний журнал).- 2016.- №3 (169). - С.36-46.

  Уварова Г. Ш. Стандартизація туристичної освіти: сучасний стан / Г. Ш. Уварова // Освітньо-професійна підготовка фахівців з туризму: зб. наук. праць. - К.: НАУ, 2016. - С. 145-157.

  Сокол Т. Г. Визначення фахових компетентностей професійної підготовки фахівців туристичного супроводу з урахуванням вимог сучасного інформаційного суспільства / Т.Г.Сокол // "ІНТЕРНЕТ-ОСВІТА-НАУКА-2016", Десята міжнародна науково-практична конференція ІОН-2016, 11-14 жовтня, 2016: збірник наук. праць. - Вінниця: ВНТУ, 2016 - С. 117 - 118.

  Архипов В.В. Организация работы сомелье (все о вине в ресторане): учебное пособие / В. В. Архипов.- К.: Центр учебной литературы, 2016. - 304 с.

  Архипов В.В. Особенности проведения и виды судебной экспертизы по искам о защите прав потребителей с признаками нарушения законодательства о рекламе / В. В. Архипов.- Wydawnictwo C'H'Beck, Варшава, Польща, 2016. - С.325-346

  Архипов В.В. Проблемы оценки и страхования культурных ценностей / В. В. Архипов // Наукові зошити Варшавського університету ім. М. Склодовської-Кюрі.- 2016.- №1(51). - С. 197-209

  Архипов В.В. Этнические кухни: Особенности культуры и традиций питания народов мира: учебное пособие / В.В. Архипов - К.:Центр учебной литературы, 2016. - 234 с.

  Архіпов В.В. Ресторанна справа. Асортимент, технологія і управління якістю продукції в сучасному ресторані: навчальний посібник / В.В. Архіпов. - 3-тє видання. - К.: Центр навчальної літератури, 2016. - 382 с.

  Архипов В.В. Барное дело: учебное пособие / В.В. Архипов. - К.: Центр учбової літератури, 2016. - 240 с.

  Архипов В.В. Экспертная оценка товаров (движимого имущества): учебное пособие / В. В. Архипов, О. А. Желавская. - К.: Центр учебной литературы, 2011. - 280 с.

  Архипов В.В. Исследования влияния крахмала и желатина на основные физико-химические показатели кремов / В.В. Архипов // Развитие науки в области пищевой и легкой промышленности: Сборник статей по материалам 1-й Международной научно-практической конференции (9-12 марта 20 г.16) / МГУТУ им. К.Г. Разумовского. - Москва, 2016. - С. 5-16

  Мелько Л.Ф. Застосування технології веб-квесту при викладанні країнознавчих дисциплін: доцільність і протиріччя / Л.Ф. Мелько // Гуманітарний вісник ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди" - Додаток 1 до Вип. 37, Том ІV (72): Тематичний випуск "Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору". - К.: Гнозис, 2016. - С. 165-174.

  Мелько Л.Ф. Роль країнознавчих знань у формуванні полікультурної компетентності фахівців з туризму / Л.Ф. Мелько // Українська географія: сучасні виклики. Зб. наук. праць у 3-х т. Т.1 - К.: Прінт-Сервіс, 2016. - С. 181-183.

  Melko L. Professionally Oriented Training of Students as Factor of Responsible Tourism Business in the Future / L. Melko //Responsible Business & Tourism and the Role of Education at Responsible Thinking /Ed. L. Halasz, O. Hoffmann, E. Horvati.-Szekesfehervar-Budapest:Kodolanyi Janos University of Applied Sciences, 2016. - P. 55-63.

  Мелько Л.Ф. Вплив навчальної практики на формування професійних компетентностей фахівців з туризму / Л.Ф. Мелько // Українські перспективи у світовому розвитку: матеріали Науково-практичної конференції (Київ, 4 листопада 2016 року) / Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК". - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2016. - С. 456-458.

  Уварова Г.Ш. Країни Американського туристичного регіону / Г. Ш. Уварова // Географія та економіка в рідній школі . - 2016. - №9 (175). - С. 37-46.

  Карюк В.І. Вплив інноваційного потенціалу на соціально-економічний розвиток підприємства / В. І. Карюк // Ефективна економіка. - 2016.- №10. - http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5193

  Карюк В.І. Управління інноваціями в контексті соціально-економічного розвитку підприємства / В. І. Карюк // Інвестиції: практика та досвід. - 2016.- №20. - С. 39-42

  Карюк В.І. Оцінка соціально-економічних наслідків інноваційного розвитку підприємств / В. І. Карюк //Економіка та держава . - 2016.- №10. - С.55-58.

  Архіпов В.В. Підвищення конкурентоспроможності підприємств готельно-ресторанного бізнесу за рахунок впровадження digital - маркетинг стратегій / В.В. Архіпов // Гостинність, сервіс, туризм: досвід, проблеми, інновації: матеріали ІІ Міжнародної науково практичної конференції (Київ, 23-24 квітня 2015 року). - К.: КНУКіМ.

  Міхо О.І. Використання досвіду МООС в проектуванні навчального процесу у вищих навчальних закладах туристського профілю/ О.І. Міхо // Методичний збірник КУТЕП. Вип. 8 / Упорядник Л.В. Мороз. - К.: КУТЕП, 2015. - 75 с. - С. 59 - 69.

  Міхо О.І. Гейміфікація: феномен гри в освіті/ О.І. Міхо // Наукові записки Київського університету туризму, економіки і права. Серія: філософські науки. / Гол. ред. В.С. Пазенок. - К.: КУТЕП, 2015. - Випуск 20. - 388 с. - С. 317 - 328.

  Уварова Г.Ш. Туристична освіта та розвиток туристичної індустрії / Г. Ш. Уварова // Економічна теорія та освіта ХХІ століття : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 25 вересня 2015 р. - К., 2015. - С. 62-65.

  Уварова Г.Ш. Формування рекреаційного середовища як чинник оптимізації рекреаційної діяльності в Києві / Г. Ш. Уварова // Туристичний бізнес: світові тенденції та національні пріоритети : матеріали VІІ міжнародної науково-практичної конференції, 20 листопада 2015 р. - Х., 2015. - С. 251-252.

  Сокол Т.Г. До основ економічної безпеки туристичного підприємства / Т.Г.Сокол, Ю.З.Драчук // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Практика і перспективи розвитку еногастрономічного туризму: світовий досвід для України" (24 вересня 2015 р.) - К.: НУХТ, 2015 р. - С.241-243.

  Уварова Г.Ш. Географія : підруч. для 7-го кл. загальноосвіт. навч. закл. /В. Ю Пестушко, Г. Ш. Уварова. - К. : Генеза, 2015. - 272 с. - (Гриф МОН)

  Уварова Г.Ш. Географія, 7 клас : зошит для тестового тематичного контролю знань / В. Ю. Пестушко, Г. Ш. Уварова. - К. : Генеза, 2015. - 64 с. - (Гриф МОН)

  Уварова Г.Ш. Туристичні країни світу. Європа / Уварова Г. Ш. // Географія та економіка в рідній школі (науково-методичний журнал). - 2015. - №11. - С. 30-39.

  Сокол Т.Г. Принципи та критерії добору та структурування змісту підручника / Наукові записки. Серія педагогічні та історичні науки. Випуск СХХУІІ (127) - К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2015. - С. 158-165.

  Сокол Т.Г. Проблеми професійної підготовки кадрів екскурсоводів і гідів-перекладачів для сфери туризму України / Географія та туризм. Випуск 34. - К.: Вид-во КНУ ім. Шевченка, 2015. - С.42-48.

  Сокол Т.Г. Становлення і зміст професійної підготовки кадрів для сфери туризму в Польщі / Т.Г.Сокол // Гуманітарний вісник ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди" - Додаток 1 до Вип. 36, Том ІІ (62) : Тематичний випуск "Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору"- К.: Гнозис, 2015. - С. 250 - 259.

  Мелько Л.Ф. Творчий щоденник професійного самовдосконалення майбутнього фахівця туристичної сфери /Л.Ф. Мелько, Т.С. Поліщук. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2015. - 74 с.

  Мелько Л.Ф. Модернізація практичної підготовки фахівців з туризму / Л.Ф. Мелько // Стратегія розвитку національного туризму і його кадрове забезпечення:Матеріали міжнародної науково-практичної конференції /Київський національний університет імені Тараса Шевченка (м.Київ, 1-2 жовтня 2015 року). - К.: Альфа-ПІК, 2015. - С. 14-16.

  Мелько Л.Ф. "Творчий щоденник" як засіб професійного самовдосконалення майбутнього фахівця туристичної сфери / Л.Ф. Мелько // Перспективи розвитку туризму в Україні та світі: матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції. Луцьк-Світязь, 21-23 травня 2015 р. - Луцьк: РВВ Луцького НТУ, 2015. - С. 150-153.

  Мелько Л.Ф. Нематеріальна культурна спадщина як туристичний ресурс / Л.Ф. Мелько // Географія, Екологія, Туризм: теорія, методологія, практика: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 25-річчю географічного факультету Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (21-23 травня 2015 р.). - Тернопіль: СМП "Тайп", 2015. - С. 367-369.

  Мелько Л.Ф. Енотуризм Молдови: чинники та перспективи розвитку / Л.Ф. Мелько // Практика і перспективи розвитку еногастрономічного туризму: світовий досвід для України: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції " ( 24 вересня, 2015 р). - К.: НУХТ, 2015. - С. 50-52.

  Мелько Л.Ф. Практико-орієнтована підготовка фахівців туристичної сфери / Л.Ф. Мелько // Еволюція наукової думки в контексті європейського вибору України: матеріали Науково-практичної конференції (Київ, 21 жовтня 2015 року) . - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2015. - С. 455-456.

  Гаврилюк С.П. Понятійно-термінологічна ідентифікація регіонального туристичного кластера/ С.П. Гаврилюк, А.Г. Охріменко // Карпатський край: Журнал.- Івано-Франківськ. - 2015. - № 1-2 (6-7). - С. 280-289.

  Уварова Г.Ш. Туристичні країни світу. Європа / Г.Ш. Уварова // Географія та економіка в рідній школі (науково-методичний журнал). - 2015.- №12. - С. 38-45.

  Melko L. Formation of Multicultural Competence of Students by Means of Country Studies Projects // Proceedings of the 1st International Sciences Congress "Fundamental and Applied Studies in the Pacific аnd Atlantic oceans countries". International Agency for the Development of Culture, Education and Science. Japan, Tokyo, 2014. - P. 609-611.

  Гаврилюк С.П. Економічні передумови управління поточними витратами підприємств ресторанного господарства в Україні/ С.П.Гаврилюк, В.Г.Міска.// Інвестиції: практика та досвід.-2014.-№19.- С. 20-25.

  Гаврилюк С.П. Особливості управління рекламною діяльністю закладів ресторанного господарства/ С.П.Гаврилюк, О.О. Каролоп // Туризм: реалії та перспективи сталого розвитку: Матеріали доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 23-24 жовтня 2014 р.) - К.: КНТЕУ, 2014.- С. 355-357.

  Гаврилюк С.П. Програма державного екзамену для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" галузі знань 0306 "Менеджмент і адміністрування" напряму підготовки "Менеджмент" професійного спрямування "Менеджмент організацій і адміністрування" ("Менеджмент туристичного бізнесу", "Менеджмент готельно-ресторанного бізнесу", "Менеджмент виставкової діяльності")/ [Гаврилюк С.П., Ткаченко Т.І., Мельниченко С.В., Михайліченко Г.І.] - К.: КНТЕУ. - 2014. - 51 с.

  Гаврилюк С.П. Робоча програма виробничої комплексної практики для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" галузі знань 1401 "Сфера обслуговування" напряму підготовки 140103 "Туризм"/ [Гаврилюк С.П., Білик В.В., Охріменко А.Г., Гопкало Л.М.]. - К.: КНТЕУ.- 2014.- 39 с.

  Гаврилюк С.П. Економіка підприємства: oпорний конспект лекцій [для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" галузі знань 1401 "Сфера обслуговування" напряму підготовки 140103 "Туризм"]/ С.П.Гаврилюк, Т.І. Ткаченко.- К.: КНТЕУ.- 2014. -168 с.

  Архіпов В.В. Особливості проведення товарознавчої експертизи із визначення цін для здійснення закупівель товарів та послуг за державні кошти / В.В. Архіпов // Незалежний аудитор. - 2014. - №5(28). - С. 118-125.

  Архіпов В.В. Особливості товарознавчого дослідження контрафактних тютюнових виробів / В.В. Архіпов // Незалежний аудитор. - 2014. - №8(31). - С. 116-122.

  Архіпов В.В. Судово-товарознавча експертиза харчових продуктів: сучасний стан / В.В. Архіпов // Незалежний аудитор. - 2014. - № 4(27). - С. 118-128.

  Міхо О.І. Анімаційна компетентність студентів: оцінка сформованості/ О.І. Міхо // Методичний збірник КУТЕП. Вип. 7 / Упорядник Л.В. Мороз. - К.: КУТЕП, 2014. - 83 с. - С. 60 - 68.

  Сокол Т.Г. Зміст спеціальних туристичних дисциплін професійної підготовки менеджерів туризму у навчальних програмах ВНЗ України / Т.Г.Сокол // Актуальні проблеми, сучасний стан та перспективи розвитку індустрії туризму в Україні та Польщі: матер. УІІІ міжнар. науково-практич. конф. / За ред. Саух І.В. - Житомир: КІБІТ, 2014. - С. 147-148.

  Сокол Т.Г. Використання комп'ютерних мультимедійних технологій у підготовці фахівців туристичної сфери / Т.Г. Сокол// Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції "Сучасні тенденції розвитку туризму": Збірник тез доповідей (І частина). - Миколаїв: ВП "МФ КНУКІМ", 2014. - С.24 - 26.

  Уварова Г.Ш. Готовність студентів до здійснення майбутньої професійної кар'єри в туризмі /Уварова Г.Ш. //Туризм і гостинність в Україні: стан, проблеми, тенденції, перспективи розвитку: мат. ІІ Міжнародної наук.-практ. конф., 16-17 жовтня 2014 р. - Черкаси, 2014. - С. 222-227.

  Архіпов В.В. Особливості приготування чаю, національні традиції чаювання у різних народів / В.В. Архіпов // Гостинність, сервіс, туризм: досвід, проблеми, інновації: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 10-11 квітня 2014 року). - К.: КНУКіМ. - С.29-42.

  Сокол Т.Г. До питання сутності поняття "туристичної індустрії" як частини туристичної сфери / Т.Г. Сокол // Туризм: реалії та перспективи сталого розвитку: матер. міжнар. науково-практич. конференції, м.Київ, 23-24 жовтня 2014 р. - Київ, КНТЕУ [Електронний ресурс].

  Сокол Т.Г. Інволюція інтелектуальних процесів, Інтегральний критерій дорослості та ін. (всього 15 статей) / Т.Г.Сокол та ін. // Освіта дорослих:енциклопедичний словник / За ред.. В.Г.Кременя, Ю.В.Ковбасюка - К.:Основа, 2014. - 496 с.

  Сокол Т.Г. Тенденції розвитку вищої освіти та їх втілення у професійній підготовці менеджерів туризму / Т.Г. Сокол // Людський капітал в умовах трансформації українського суспільства: збірник тез Міжнародної наукової конференції викладачів, аспірантів і студентів, Київ: Вид-во АПСВТ. - 2014. - С. 22 - 23.

  Гаврилюк С.П. Кластерна модель удосконалення туристичної привабливості рекреаційно-туристичного комплексу України/ С.П. Гаврилюк // Матеріали доповідей міжнародної науково-практичної конференції "Туризм: реалії та перспективи сталого розвитку" (23-24 жовтня 2014 р., м. Київ) - К.: КНТЕУ, 2014.- С.331-334

  Гаврилюк С.П. Особенности формирования операционных издержек туристических предприятий в Украине / С.П. Гаврилюк // Вчені записки Університету "Крок". - Вип. 35.-2014.- Серія "Економіка". - С. 114-123.

  Мелько Л.Ф. Полікультурна компетентність студентів як фактор інтеграції / Л.Ф. Мелько // Гуманітарний вісник ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди" - Додаток 1 до Вип. 5, Том ІV (55): Тематичний випуск "Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору". - К.: Гнозис, 2014. - С. 282-290.

  Melko L.F. Formation of Multicultural Competence of Students by Means of Country Studies Projects /L.F. Melko // Proceedings of the 1st International Academic Congress “Fundamental and Applied Studies in the Pacific аnd Atlantic Oceans Countries”. (Japan, Tokyo, 25 October 2014). Volume I. “Tokyo University Press”, 2014.-P. 600-603

  Мелько Л.Ф. Поликультурное образование как составляющая просветительской деятельности высшего учебного заведения // Развитие высшего образования, демократического общества и рыночной экономики в европейском контексте:Материалы ІІ Международной научной конференции (Кишинев, 16-17 апреля 2014 г.). - К.: Университет "PERSPECTIVA-INT", 2014. - С. 23-28.

  Мелько Л.Ф. Модель организации и проведения страноведческих просветительских фестивалей / Л.Ф. Мелько // География в поликультурном мире: Материалы ІІ Всероссийской научно-практической конференции с Международным участием (Казань, 3-4 марта 2014 г. / Отв.ред. Г. С. Самигуллина. - Казань, Отечество, 2014. - С. 34-39.

  Гаврилюк С.П. Проблеми впровадження дистанційної форми навчання при підготовці фахівців/ С.П. Гаврилюк, М.В. Кулик // Збірник матеріалів доповідей всеукраїнської науково-практичної конференції "SMART-ОСВІТА: ресурси та перспективи" (Київ, 24 жовтня 2014р.). - К.: КНТЕУ, 2014. - С. 112-114.

  Уварова Ю.В. Особистісні детермінанти стилю керівництва майбутніх менеджерів / Ю. В. Уварова // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Григорія Сковороди».- 2014. - С. 143–151

  Уварова Ю.В. Особливості усвідомлення стильових характеристик спілкування майбутніх менеджерів / Ю. В. Уварова //Практична психологія та соціальна робота. - 2014.- № 9. - С. 75–79

  Гаврилюк С.П. Імперативи туристичної привабливості туристсько-рекреаційної дестинації /С.П. Гаврилюк // Актуальные проблемы и перспективы развития экономики Украины: материалы XII Международной научно-практической конференции (Гурзуф, 10-12 октября 2013 г.). - Саки: ЧП "Предприятие Феникс", 2013.- С. 76-77.

  Архіпов В.В. Реформування системи технічного регулювання харчової галузі в Україні на шляху євроінтеграції / Т.М. Артюх, В.В. Архіпов // Якість і безпека харчових продуктів: матеріали міжнародної науково-технічної конференції (Київ, 14-15 листопада 2013 року). - К.: НУХТ, 2013. - С.140

  Архіпов В.В. Розвиток теорії і методології судово-товарознавчої експертизи харчових продуктів / С.В. Іванов, Т.М. Артюх, В.В. Архіпов // Наукові праці Національного університету харчових технологій. № 52 / Національний університет харчових технологій. - К. : НУХТ, 2013. - С. 25-34.

  Уварова Ю.В. Особливості самоконтролю та рівень його розвитку у студентів у різних видах іншомовної мовленнєвої діяльності / Ю. В. Уварова // Філологія та методологія викладання: науково-методологічний вісник.- Університет економіки та права «КРОК», 2013. - C. 74–80

  Сокол Т.Г. Методичні рекомендації до виконання курсових робіт для студентів ІІІ курсу напряму підготовки 6.050201 "Менеджмент" професійного спрямування "Менеджмент організацій" (менеджмент туристичної індустрії) / О.Ю. Гринюк, Т.Г. Сокол. - К.: Інститут туризму ФПУ, 2013. - 23 с.

  Мелько Л.Ф. Навчальний курс "Географія культури" у системі підготовки фахівців туристичної галузі / Л.Ф. Мелько // Туризм у контексті сучасного виміру: Збірник наукових праць / Університет економіки та права "КРОК". - Вип.1. - К.: Університет "КРОК", 2013. - С. 91-95.

  Мелько Л.Ф. Етнографічний туризм як складова культурно-пізнавального туризму / Л.Ф. Мелько // Туризм у контексті сучасного виміру: Збірник наукових праць / Університет економіки та права "КРОК". - Вип.1. - К.: Університет "КРОК", 2013. - С. 61-65.

  Мелько Л.Ф. Полікультурна освіта молоді для сталого розвитку / Л.Ф. Мелько // В.І.Вернадський і глобальні проблеми сучасної цивілізації: тези міжнародної конференції (23-25 квітня, 2013). - Сімферополь: ВД "АРІАЛ", 2013. - С. 227.

  Мелько Л.Ф. Страноведческий проект "Диалог культур" в контексте поликультурного образования в высшем учебном заведении // Развитие высшего образования, демократического общества и рыночной экономики в европейском контексте: Материалы международной научно-практической конференции (Кишинев, 25-26 апреля 2013 г.). - К.: Университет "PERSPECTIVA-INT", 2013. - С. 79-83.

  Мелько Л.Ф. Країнознавчий фестиваль "Діалог культур": науково-методичні рекомендації / Л.Ф. Мелько // Географія та економіка в сучасній школі. - 2013. - № 3. - С. 29-34.

  Мелько Л.Ф. Роль країнознавчих проектів у формуванні полікультурної компетентності студентів-міжнародників / Л. Ф. Мелько // Розвиток інформаційного суспільства: В 10-ти томах. Т.10: Інформаційно-комунікаційні аспекти міжнародної та національної безпеки: колективна монографія /за наук.ред. Д.І. Ткача. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2013. - С.268-289

  Гаврилюк С.П. Економіка підприємств готельного господарства та туризму: навчальний посібник .- 2-ге вид. / С.П.Гаврилюк, Т.І. Ткаченко, О.О. Каролоп. - К.: Київ. нац. торг.екон. ун-т, 2013.- 320 c.

  Гаврилюк С.П. Економіка підприємства: методичні рекомендації до виконання курсових робіт для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" галузі знань 1401 "Сфера обслуговування" напряму підготовки 140103 "Туризм" // С.П. Гаврилюк, Т.І. Ткаченко. - К.: КНТЕУ, 2013 - 32 с.

  Гаврилюк С.П. Науково-практичні підходи активізації інвестиційної діяльності турпідприємств/ С.П. Гаврилюк // Теорія та практика управління економічним розвитком підприємства: колективна монографія [О.В. Кендюхов, А.В. Череп, С.П. Гаврилюк та ін.] - Т.1. - Д.: ДВНЗ "ДонНТУ", 2013.- С. 218-229

  Міхо О.І. Анімація в туризмі / О.І. Міхо // Туризмологія: концептуальні засади теорії туризму : монографія / [В.К. Федорченко, В.С. Пазенок, О.А. Кручек та ін.]. - К. : ВЦ "Академія", 2013. - С. 221 - 231.- (Серія "Монограф")

  Сокол Т.Г. Організація обслуговування в готелях і туристичних комплексах: підручник. - 2 видання, перероб. і доповн. / Т.Г.Сокол - К.: Альтерпрес, 2012. - 447 с.

  Мелько Л.Ф. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни "Країнознавство" /Л.Ф. Мелько. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2012. - 163 с.

  Мелько Л.Ф. Форум учителів географії Росії // Географія та економіка в сучасній школі. - 2012. - № 2. - С.42.

  Мелько Л.Ф. Етнофестиваль "Традиції та сучасність". Методичні рекомендації/ Л.Ф. Мелько // Наша Берегиня. - 2012. - № 2. - С. 22-24.

  Мелько Л.Ф. Країнознавчі фестивалі у системі взаємодії вищої та середньої школи/ Л.Ф. Мелько // Україна: географія цілей та можливостей. Зб. наук. праць.- У 3-х т. Т.3 / Українське географічне т-во- К.: ФОП "Лисенко М.М.", 2012. - С. 352-354.

  Карюк В.И. Этапы формирования организационно-экономического механизма инновационной деятельности предприятий / В. И. Карюк // Экономика. Управление. Право. - 2012. - № 1 (25) ч. 1. - С. 37-41

  Карюк В.І. Етапи формування організаційно-економічного механізму інноваційної діяльності підприємств / В. І. Карюк, О. Ю. Мірошніченко // Ефективна економіка. - 2012. - № 2.

  Карюк В.І. Методика оцінки стратегічних альтернатив інноваційного розвитку промислових підприємств на основі потенціалу їхньої інноваційної діяльності / В. І. Карюк // Сучасні моделі, концепції і стратегії інноваційного розвитку країн світу та України: збірник матеріалів ХІІ Міжнар. наук.-практ. конф. молодих науковців ( Київ, 23 березн. 2012 р.). - К. :УДУФМТ, 2012. - С. 401-403

  Karyuk V.I. Method of Innovative Development Strategy Formation for the Development of the Industrial Enterprises / V.I. Karyuk // European researcher.- 2012. - 2 (17). - Р. 141-144

  Карюк В.І. Методика вибору стратегічних альтернатив у процесі формування інноваційної стратегії підприємства / В. І. Карюк // Теоретичні та прикладні питання економіки: зб. наук. праць.- 2012.- Вип.27.т.1. - С. 385–392

  Карюк В.І. Методика формування стратегії інноваційного розвитку промислових підприємств / В. І. Карюк // Сталий розвиток економіки. - 2012.- 1 (11). - С. 80–83

  Карюк В.І. Методичний підхід до оцінювання інноваційного потенціалу промислових підприємств / В. І. Карюк //Актуальні проблеми економіки. - 2012.- № 5 (131). - С. 176–182

  Карюк В.І. Формування економічного механізму стимулювання інноваційної діяльності персоналу підприємств / В. І. Карюк //Україна: аспекти праці. - 2012.- № 2. - С. 42–46

  Карюк В.І. Удосконалення наукових підходів до поняття «інновація» / В. І. Карюк //Економіка та держава. - 2012.- № 4. - С. 87–89

  Карюк В.І. Удосконалення системи видової класифікації інновацій / В. І. Карюк// Інвестиції: практика та досвід. - 2012.- № 4. - С. 72–74

  Карюк В.І. Активізація інноваційної діяльності як необхідна передумова забезпечення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств / В.І. Карюк // Шевченківська весна: економіка: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, 21-25 березня 2011, Київ / за заг. ред. проф. В.Д. Базилевича: у 2-х тт. Вип. ІХ, Том 2 - К.: Освіта України, 2011. - С.455-456

  Мелько Л.Ф. Ладакх - "країна перевалів" // Краєзнавство. Географія. Туризм. - 2011. - № 27 (704). - С. 15-23.

  Мелько Л.Ф. Страноведческие фестивали на базе высшего ученого заведения в системе поликультурного образования школьников // Материалы Всероссийского съезда учителей географии в МГУ (Москва, 28-29 октября 2011 г.). - М.: МГУ им.М.В.Ломоносова, 2011.- С.206-209.

  Мелько Л.Ф. Етнографічні дослідження М.М. Миклухо-Маклая у контексті сучасного виміру // Велика Волинь: наук. збірник. Праці Житомирського науково-краєзнавчого товариства дослідників Волині.- Вип. 46 : М. М. Миклухо-Маклай - вчений, мандрівник, гуманіст : матеріали Міжнар. наук.-краєзнав. конф., присвяч. 165-річчю від дня народж. вчен.-енциклопедиста (29-30 вересня 2011 року, м. Малин). - Житомир : Волинь, 2011. - С. 134-139.

  Карюк В.И. Стимулирование инновационной деятельности предприятий как инструмент повышения конкурентоспособности экономики Украины / В. И. Карюк // Инновационная модель развития экономики: материалы межрегион. науч.-практ. конф. с международным участием / Мар. гос. ун-т. / отв. ред. Н. С. Садовин, Т. Б. Кожевникова. - Йошкар-Ола, 2011. - Вып. 18. - С. 99-103

  Карюк В.І. Організаційно-економічний механізм активізації інноваційної діяльності підприємств / В. І. Карюк // Науковий вісник Чернівецького національного університету. Серія Економіка.- 2011.- Вип. 557-558. - С. 90-95

  Карюк В.І. Організаційно-економічний механізм активізації інноваційної діяльності підприємств / В. І. Карюк // Участь молоді в розвитку економіки та суспільства України: матеріали II Всеукр. наук.-практ. конф. студ., асп. і мол. учен., Київ, 17-19 лют. 2011 р.: тези доп.: У 3 ч. - К.: НУХТ, 2011. - Ч.2.- С. 4-5

  Карюк В.И. Формирование организационно-экономического механизма инновационного развития промышленных предприятий / В. И. Карюк // Актуальные вопросы экономических наук: сб. материалов ХІХ Междунар. науч.-практ. конф. / под общ. ред. Ж. А. Мингалевой, С. С. Чернова. - Новосибирск: Издательство НГТУ, 2011. - С. 340-345

  Карюк В.І. Стимулювання інноваційної діяльності підприємств як засіб досягнення конкурентоспроможності економіки України / В. І. Карюк // Сучасні підходи до управління підприємством: матеріали ІІ Наук.-практ. конф. студ., асп. і мол. учен.(Київ, 28 квітн. 2011 р.). - К.: НТУУ "КПІ" ВПІ ВПК "Політехніка", 2011. - С. 285-287

  Карюк В.І. Стимулювання інноваційної діяльності підприємств як інструмент підвищення конкурентоспроможності вітчизняної економіки / В. І. Карюк // Теоретичні та прикладні питання економіки .- 2011. - Вип. 24. - С. 362-367

  Карюк В.І. Стимулювання інноваційної діяльності працівників як інструмент підвищення ефективності промислового виробництва/ В. І. Карюк //Пріоритети розвитку підприємств у ХХІ столітті : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф.(Кіровоград, 21-22 квітн. 2011 р.). - Кіровоград: КОД, 2011. - Ч. І. - С. 28-29

  Карюк В.І. Формування економічного механізму стимулювання інноваційної діяльності / В. І. Карюк // Наукові праці Національного університету харчових технологій. - 2011. - № 39.- С. 61-65

  Карюк В.І. Формування організаційно-економічного механізму інноваційного розвитку промислових підприємств / В. І. Карюк // Проблеми економіки підприємств в сучасних умовах: матеріали VII Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 19-21 травн. 2011 р.): тези доп. - К.: НУХТ, 2011. - С.102-103

  Карюк В.І. Активізація інноваційної праці персоналу як елемент організаційно-економічного механізму забезпечення інноваційної діяльності на підприємстві / В. І. Карюк // Формування ринкової економіки : зб. наук. праць. - Спец. вип.: у 3 т. Соціально-трудові відносини: теорія і практика. - К: КНЕУ, Т. 1. 2010. - С. 323-330

  Карюк В.І. Підвищення ефективності виробництва на основі організаційно-економічного механізму стимулювання інноваційної активності персоналу / В. І. Карюк // Шевченківська весна: економіка: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студ., асп. і мол. учен. ( 22-26 берез. 2010, Київ) / за заг. ред. проф. В. Д. Базилевича: у 2-х т. - К.: ТОВ "Сталь", 2010. - Вип. VIII, т. 2. - С. 528-529

  Карюк В.І. Шляхи активізації інноваційної діяльності персоналу в сучасних умовах / В. І. Карюк // Теоретичні та прикладні питання економіки: зб. наук. праць. - 2010.- Вип. 22 . - С. 289-294

  Мелько Л.Ф. Болонський процес як невід'ємна складова інформаційно-знаннєвого суспільства // Національні економіки в глобальному економічному просторі: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (16-17 квітня 2008 р., м. Київ). - К.: Ун-т економіки та права "КРОК", 2008. - С. 212-217.

  Мелько Л.Ф. Творчі роботи як форма удосконалення самостійної роботи студентів у курсі "Країнознавство" // Актуальні проблеми міжнародної інформації та міжнародних відносин. - Вип.ІІ: Зб. наук. праць. - К.: УЕП "КРОК", 2008. - С.38-44.

  Мелько Л.Ф. Творчі роботи студентів у курсі "Країнознавство": науково-методичний аспект // Географія в інформаційному суспільстві: Зб. наук. праць: У 4-х т.Т.4- К.: ВГЛ Обрії, 2008. - С. 302-304.

  Мелько Л.Ф. Сучасний стан навчально-методичного забезпечення курсу "Країнознавство" у вищій школі/ Л. Ф. Мелько //Вчені записки/ Університет економіки та права "КРОК". - 2007. - Вип. 16. - С. 223-231

  Мелько Л.Ф. Удосконалення самостійної роботи студентів при вивченні країнознавчих дисциплін /Л.Ф. Мелько //Географія і сучасність. Збірник наукових праць НПУ імені М.П. Драгоманова.-2007.- Вип.17.- С.198-204

  Мелько Л.Ф. Роль педагогічних майстерень в удосконаленні професіоналізму викладача / Л. Ф. Мелько // Позашкільна освіта: практика, вміння, досвід: матеріали науково-практичної конференції викладачів загальноосвітніх навчальних закладів, шкіл-партнерів факультету додипломної освіти Університету економіки та права "КРОК" (м.Київ, 18 лютого 2006 р.). - К. : Університет економіки та права "КРОК", 2006. - С.12-21

  Мелько Л.Ф. Формирование экологического сознания личности как основа непрерывного образования /Л.Ф. Мелько, О.В. Плахотник //Образование через всю жизнь: непрерывное образование в интересах устойчивого развития.-2006.-Т.7.-С.173-175

  Мелько Л.Ф.Проблеми викладання навчального курсу "Країнознавство" у вищій школі /Л.Ф. Мелько //Географія і сучасність. Збірник наукових праць НПУ імені М.П. Драгоманова.-2006.-Вип.16.- С.260-264

  Мелько Л.Ф. Історичний аспект розвитку країнознавства/ Л.Ф. Мелько //Вчені записки/ Університет економіки та права "КРОК". - 2005. - Вип. 14. - С.207-217

  Мелько Л.Ф. Географія культури і шкільна географія // Географія та основи економіки в шк. - 2001. - № 2. - С. 12–14

  Мелько Л.Ф. Навчально-методичне забезпечення формування культурологічних знань/ Л.Ф. Мелько // Вчені записки/ Інститут економіки, управління та господарського права. - 2001. - Вип. 5. - С. 292-303

  Уварова Г.Ш. Наступність навчання як головний принцип неперервної економічної освіти / Г.Ш. Уварова, Н.В. Наконечна // Вчені записки / Інститут економіки, управління та господарського права. - 2001.- Вип. 5. - С. 303-308

  Мелько Л.Ф. Особливості методики викладання курсу "Географія культури світу" в ліцейних групах Інституту / Л.Ф. Мелько // Вчені записки/ Університет економіки та права "КРОК". - 2000. - Вип. 4. - С. 168-174

Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

Ми в Соціальних Мережах. Слідуйте за нами.
Ви тут: Вища освіта » Про КРОК » Підрозділи » Навчальні » Кафедра туризму » Наукові публікації