Наукові публікації — Університет «КРОК»

Наукові публікації кафедри туризму

 

  Воробйова Н. Деякі аспекти інклюзивного розвитку економіки України / Н. Воробйова, С. Гаврилюк, Т. Литвинова // Вчені записки Університету "КРОК". - 2023. - № 1(69). - С. 29-37. - https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-69-29-37
Ключові слова: інклюзія, інклюзивні інновації, соціальні інновації, інклюзивне зростання, креативна економіка
https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-69-29-37

  Сокол Т.Г. Використання методу проектів у викладанні предмету "Організація екскурсійної діяльності" / Т. Г. Сокол // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей V Міжнародної конференції (Київ, 7 грудня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023.
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2023/paper/view/1595

  Проценко А.О. Інноваційні форми екскурсійного продукту як сучасний тренд розвитку туризму / А. О. Проценко, Т. Г. Сокол // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей V Міжнародної конференції (Київ, 7 грудня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023.
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2023/paper/view/1745

  Козійчук О.Г. Регіональні аспекти управління туристично-рекреаційною діяльністю: конкурентні виклики / О. Г. Козійчук // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей V Міжнародної конференції (Київ, 7 грудня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023.
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2023/paper/view/1738

  Горіна Ю.С. Сучасний стан та тенденції розвитку культурно-пізнавального туризму в Україні: регіональний аспект / Ю. С. Горіна, О. Г. Козійчук // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей V Міжнародної конференції (Київ, 7 грудня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023.
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2023/paper/view/1742

  Оліферчук О.Г. Корпоративна соціальна відповідальність як складова безбар'єрного середовища у готельно-ресторанному бізнесі / О. Г. Оліферчук, С. П. Гаврилюк // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей V Міжнародної конференції (Київ, 7 грудня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023.
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2023/paper/view/1933

  Мелько Л.Ф. Всесвітня спадщина ЮНЕСКО як туристичний бренд / Л. Ф. Мелько, Л. І. Бабутін // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей V Міжнародної конференції (Київ, 7 грудня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023.
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2023/paper/view/1963

  Мелько Л.Ф. Кафедра туризму університету "КРОК" у системі підготовки фахівців з туризму / Л. Ф. Мелько, Г. Ш. Уварова // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей V Міжнародної конференції (Київ, 7 грудня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023.
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2023/paper/view/1964

  Растворова М.О. Кліматично-дружній туризм: актуальність, шляхи та перспективи впровадження в Україні / М. О. Растворова // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей V Міжнародної конференції (Київ, 7 грудня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023.
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2023/paper/view/1984

  Растворова М.О. Організація управління туристичною галуззю міста Києва під час повномасштабної війни: SWOT-аналіз / М. О. Растворова, Ю. В. Сивашенко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей V Міжнародної конференції (Київ, 7 грудня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023.
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2023/paper/view/1985

  Міхо О.І. Нематеріальний культурний спадок Буковини як ресурс для розвитку креативного туризму / О. І. Міхо // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей V Міжнародної конференції (Київ, 7 грудня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023.
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2023/paper/view/1603

  Гаврилюк С.П. Особливості розвитку підприємництва у ресторанному бізнесі / С. П. Гаврилюк, Т. С. Литвинова // Вчені записки Університету "КРОК". - 2022. - № 1(65). - С. 9-18. - DOI https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-65-9-18.
Ключові слова: підприємництво, підприємництво у ресторанному бізнесі, особливості підприємництва у ресторанному бізнесі, суб’єкти підприємницької діяльності на ринку ресторанних послуг, основні тенденції розвитку підприємництва у ресторанному бізнесі
http://snku.krok.edu.ua/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/477/504

  Mikho O. Modern challenges and trends of professional tourist education / O. Mikho, T. Sokol // 2nd International Conference on Corporation Management-2022 (Estonia, 19 may 2022). - https://conf.scnchub.com/index.php/ICCM/ICCM-2022/paper/view/347
https://conf.scnchub.com/index.php/ICCM/ICCM-2022/paper/view/347

  Sokol T. Current challenges of higher education in Ukraine / T. Sokol, L. Melko // Pedagogy and Education Management Review. - 2022. - № 1. - Pp. 49-53. - DOI https://doi.org/10.36690/2733-2039-2022-5-49.
https://public.scnchub.com/perm/index.php/perm/article/view/85/79

  Актуальні питання еколого-економічної безпеки України та прогресивного розвитку агросектору / Л. В. Проданова, Л. П. Горохова, А. І. Клімов, О. В. Радьо // Трансформація підходів в управлінні та маркетингу у постпандемічний період: монографія/ під заг.ред.В.В. Храпкіної В.В., К.В. Пічик. - К.: Інтерсервіс, 2022. - С. 87-94

  Сокол Т.Г. Зміна парадигми підготовки фахівців туризму: виклики сучасності / Т. Г. Сокол // Сучасні світові тенденції розвитку науки, освіти та суспільства: Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (м. Полтава, 11 травня 2022 р.). - Полтава: ЦФЕНД, 2022. - С. 15-17. - http://www.economics.in.ua/2022/05/blog-post_19.html
http://www.economics.in.ua/2022/05/blog-post_19.html

  Сокол Т.Г. Wellness-туризм як інноваційна форма оздоровчого туризму / Т. Г. Сокол, Г. П. Щука, Ю. В. Безрученков // Управління інноваційним процесом в Україні: напрями розвитку: Тези доповідей ІХ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 19-21 травня 2022 р.) / Національний університет "Львіська політехніка". - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2022. - С. 87-88. - https://science.lpnu.ua/sites/default/files/attachments/2022/27351/importantdoc/mipu-2022.pdf
https://science.lpnu.ua/sites/default/files/attachments/2022/27351/importantdoc/mipu-2022.pdf

  Kiptenko V. Volunteering experience in professional training of travel and tourism labour force: current challenges and responses / V. Kiptenko, M. Rastvorova // Theoretical and methodological approaches to the formation of a modern system of national and international enterprises, organizations and institutions' development: Collective monograph.- 2nd ed. - Primedia eLaunch LLC, 2022. - DOI https://doi.org/10.36074/tmafmseoid.ed-2.16

  Practice-oriented education as a component of professional training of tourism specialists (example of professional disciplines) / L. Melko, G. Uvarova, T. Sokol, O. Mikho // Pedagogy and Education Management Review. - 2022. - Iss. 2(8). - Pp. 42-50. - DOI https://doi.org/10.36690/2733-2039-2022-2-42
https://public.scnchub.com/perm/index.php/perm/article/view/93/86

  Сокол Т.Г. Регіональний вектор розвитку туризму в Україні / Т. Г. Сокол, О. О. Фастовець // Розвиток методів управління та господарювання на транспорті. - 2022. - № 1(78). - С. 132-144. - DOI https://doi.org/10.31375/2226-1915-2022-1-132-144.
https://www.daemmt.odesa.ua/index.php/daemmt/article/view/405/351

  Козійчук О.Г. Організаційно-управлінські ресурси розвитку туристично-рекреаційного комплексу / О. Г. Козійчук // Вчені записки Університету "КРОК". - 2022. - № 2(66). - С. 116-122. - DOI https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-66-116-122

  Тенденції розвитку операційної діяльності туристичних підприємств в Україні / С. П. Гаврилюк, Т. Г. Сокол, О. І. Міхо, А.П. Хорошенюк // Вчені записки Університету "КРОК". - 2022. - № 2(66). - С. 96-106. - DOI https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-66-96-106

  Растворова М. Підходи до позиціонування туристичних дестинацій в умовах викликів війни: аналіз досвіду країн Балканського півострову / М. Растворова // Вчені записки Університету "КРОК". - 2022. - № 3(67). - С. 83-91. - DOI https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-67-83-91

  Мелько Л.Ф. Спадщина ЮНЕСКО: сутність, структурні компоненти, туристичні можливості / Л. Ф. Мелько, Г. Ш. Уварова, В. С. Антоненко // Географія та туризм. - 2022. - № 67. - С.3-11. URL:http://www.geolgt.com.ua/images/stories/zbirnik/vipusk69/v691.pdf
http://www.geolgt.com.ua/images/stories/zbirnik/vipusk69/v691.pdf

  Rastvorova M. Good governance principles in tourism sector during the war: the ways of implementation and lessons learned / M. Rastvorova // Relationship between public administration and business entities management: proceedings 2nd International Conference (November 12, 2022 in Tallinn, Estonia). - Tallinn: Scientific Center of Innovative Researches, 2022. - https://conf.scnchub.com/index.php/RPABM/RPABM-2022/paper/view/469
https://conf.scnchub.com/index.php/RPABM/RPABM-2022/paper/view/469

  Havryliuk S. Specifics of financial support of restaurant establishments in Ukraine / S. Havryliuk, T. Lytvynova // Relationship between public administration and business entities management: proceedings 2nd International Conference (November 12, 2022 in Tallinn, Estonia). - Tallinn: Scientific Center of Innovative Researches, 2022. - https://conf.scnchub.com/index.php/RPABM/RPABM-2022/paper/view/463
https://conf.scnchub.com/index.php/RPABM/RPABM-2022/paper/view/463

  Гаврилюк С.П. Сучасний стан і перспективи розвитку туристичного бізнесу в Україні / С. П. Гаврилюк, В. В. Кравченко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІV Міжнародної конференції (7 грудня 2022 р., м. Київ). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1254
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1254

  Чернозубкін І.О. Приклади застосування штучного інтелекту у діяльності підприємств туристичної індустрії / І. О. Чернозубкін, О. Є. Музика // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІV Міжнародної конференції (7 грудня 2022 р., м. Київ). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1347
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1347

  Уварова Г.Ш. Унікальні природні ресурси регіонів України, використання їх в туризм / Г. Ш. Уварова, Х. О. Бахмацька // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІV Міжнародної конференції (7 грудня 2022 р., м. Київ). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1368
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1368

  Уварова Г.Ш. Туризм як інструмент створення регіональних брендів / Г. Ш. Уварова // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІV Міжнародної конференції (7 грудня 2022 р., м. Київ). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1374
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1374

  Уварова Г.Ш. Рекреаційна діяльність у Києві та його околицях / Г. Ш. Уварова, Є. А. Кучерявий // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІV Міжнародної конференції (7 грудня 2022 р., м. Київ). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1366
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1366

  Карюк В.І. Проблемні аспекти оцінки рівня привабливості туризму в Україні / В. І. Карюк // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІV Міжнародної конференції (7 грудня 2022 р., м. Київ). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1371
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1371

  Козійчук О.Г. Сучасні тенденції управління індустрією туризму Закарпатского регіону / О. Г. Козійчук // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІV Міжнародної конференції (7 грудня 2022 р., м. Київ). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1372
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1372

  Литвинова Т.С. Роль курсу "Організація ресторанного господарства" у формуванні професійних компетентностей фахівців з туризму / Т. С. Литвинова // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІV Міжнародної конференції (7 грудня 2022 р., м. Київ). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1397
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1397

  Мелько Л.Ф. Просвітницька туристична експозиція "Спадщина ЮНЕСКО як скарб людства": популяризація як виклик часу / Л. Ф. Мелько // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІV Міжнародної конференції (7 грудня 2022 р., м. Київ). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1398
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1398

  Козійчук О.Г. Всесвітня спадщина ЮНЕСКО Канади як туристичний ресурс / О. Г. Козійчук, А. О. Подерня // Спадщина ЮНЕСКО та туризм: тези доповідей ІІ науково-практичної конференції для студентів та молоді (21 листопада 2022 р., м. Київ). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/UNESCO/UNESCO2022/paper/view/1413
https://conf.krok.edu.ua/UNESCO/UNESCO2022/paper/view/1413

  Мелько Л.Ф. "Волонтери всесвітньої спадщини" - молодіжний проєкт по збереженню і популяризації спадщини / Л. Ф. Мелько, Є. В. Жила // Спадщина ЮНЕСКО та туризм: тези доповідей ІІ науково-практичної конференції для студентів та молоді (21 листопада 2022 р., м. Київ). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/UNESCO/UNESCO2022/paper/view/1425
https://conf.krok.edu.ua/UNESCO/UNESCO2022/paper/view/1425

  Мелько Л.Ф. Нематеріальна культурна спадщина України та її значення для туризму / Л. Ф. Мелько, О. П. Івасюк // Спадщина ЮНЕСКО та туризм: тези доповідей ІІ науково-практичної конференції для студентів та молоді (21 листопада 2022 р., м. Київ). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/UNESCO/UNESCO2022/paper/view/1418
https://conf.krok.edu.ua/UNESCO/UNESCO2022/paper/view/1418

  Мелько Л.Ф. Тваринний світ в нематеріальній культурній спадщині: можливості для туризму / Л. Ф. Мелько, О. В. Кара // Спадщина ЮНЕСКО та туризм: тези доповідей ІІ науково-практичної конференції для студентів та молоді (21 листопада 2022 р., м. Київ). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/UNESCO/UNESCO2022/paper/view/1419
https://conf.krok.edu.ua/UNESCO/UNESCO2022/paper/view/1419

  Мелько Л.Ф. Культурна спадщина України: охорона і збереження під час війни / Л. Ф. Мелько, Д. К. Кнаус // Спадщина ЮНЕСКО та туризм: тези доповідей ІІ науково-практичної конференції для студентів та молоді (21 листопада 2022 р., м. Київ). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/UNESCO/UNESCO2022/paper/view/1427
https://conf.krok.edu.ua/UNESCO/UNESCO2022/paper/view/1427

  Мелько Л.Ф. Популярні об'єкти всесвітньої спадщини ЮНЕСКО США У туризмі / Л. Ф. Мелько, А. С. Кумейко // Спадщина ЮНЕСКО та туризм: тези доповідей ІІ науково-практичної конференції для студентів та молоді (21 листопада 2022 р., м. Київ). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/UNESCO/UNESCO2022/paper/view/1426
https://conf.krok.edu.ua/UNESCO/UNESCO2022/paper/view/1426

  Мелько Л.Ф. Нематеріальна культурна спадщина та туризм: мистецтво танцювати / Л. Ф. Мелько, К. О. Нагайнікова // Спадщина ЮНЕСКО та туризм: тези доповідей ІІ науково-практичної конференції для студентів та молоді (21 листопада 2022 р., м. Київ). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/UNESCO/UNESCO2022/paper/view/1420
https://conf.krok.edu.ua/UNESCO/UNESCO2022/paper/view/1420

  Мелько Л.Ф. "Жива спадщина" і туризм: унікальний світ гончарства / Л. Ф. Мелько, П. І. Плисенко // Спадщина ЮНЕСКО та туризм: тези доповідей ІІ науково-практичної конференції для студентів та молоді (21 листопада 2022 р., м. Київ). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/UNESCO/UNESCO2022/paper/view/1421
https://conf.krok.edu.ua/UNESCO/UNESCO2022/paper/view/1421

  Мелько Л.Ф. Музейна спадщина під час війни: сучасний стан та шляхи відновлення / Л. Ф. Мелько, В. В. Таран // Спадщина ЮНЕСКО та туризм: тези доповідей ІІ науково-практичної конференції для студентів та молоді (21 листопада 2022 р., м. Київ). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/UNESCO/UNESCO2022/paper/view/1424
https://conf.krok.edu.ua/UNESCO/UNESCO2022/paper/view/1424

  Міхо О.І. Об'єкти світової спадщини ЮНЕСКО у контексті розвитку туризму в Португалії / О. І. Міхо, Д. С. Дашкевич // Спадщина ЮНЕСКО та туризм: тези доповідей ІІ науково-практичної конференції для студентів та молоді (21 листопада 2022 р., м. Київ). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/UNESCO/UNESCO2022/paper/view/1404
https://conf.krok.edu.ua/UNESCO/UNESCO2022/paper/view/1404

  Міхо О.І. Світова спадщина ЮНЕСКО В Італії очима організатора авторських турів / О. І. Міхо, С. О. Місюра // Спадщина ЮНЕСКО та туризм: тези доповідей ІІ науково-практичної конференції для студентів та молоді (21 листопада 2022 р., м. Київ). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/UNESCO/UNESCO2022/paper/view/1405
https://conf.krok.edu.ua/UNESCO/UNESCO2022/paper/view/1405

  Сокол Т.Г. Туристсько-рекреаційні ресурси Донеччини як база відновлення та розвитку регіону / Т. Г. Сокол, Р. О. Гнатюк // Спадщина ЮНЕСКО та туризм: тези доповідей ІІ науково-практичної конференції для студентів та молоді (21 листопада 2022 р., м. Київ). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/UNESCO/UNESCO2022/paper/view/1415
https://conf.krok.edu.ua/UNESCO/UNESCO2022/paper/view/1415

  Сокол Т.Г. Ресурсний потенціал Івано-Франківського регіону для розвитку туризму як потенційного об'єкту спадщини ЮНЕСКО / Т. Г. Сокол, Д. С. Дашкевич // Спадщина ЮНЕСКО та туризм: тези доповідей ІІ науково-практичної конференції для студентів та молоді (21 листопада 2022 р., м. Київ). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/UNESCO/UNESCO2022/paper/view/1406
https://conf.krok.edu.ua/UNESCO/UNESCO2022/paper/view/1406

  Сокол Т.Г. Туристичні ресурси Рівненщини як основа розробки пропозицій до включення у світовий спадок ЮНЕСКО / Т. Г. Сокол, А. Л. Мисюкевич // Спадщина ЮНЕСКО та туризм: тези доповідей ІІ науково-практичної конференції для студентів та молоді (21 листопада 2022 р., м. Київ). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/UNESCO/UNESCO2022/paper/view/1407
https://conf.krok.edu.ua/UNESCO/UNESCO2022/paper/view/1407

  Сокол Т.Г. Туристичні ресурси Харківщини та проблеми їх відновлення / Т. Г. Сокол, С. С. Толкаченко // Спадщина ЮНЕСКО та туризм: тези доповідей ІІ науково-практичної конференції для студентів та молоді (21 листопада 2022 р., м. Київ). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/UNESCO/UNESCO2022/paper/view/1416
https://conf.krok.edu.ua/UNESCO/UNESCO2022/paper/view/1416

  Уварова Г.Ш. Об'єкти всесвітньої спадщини ЮНЕСКО Єгипту як туристичні бренди / Г. Ш. Уварова, Ю. С. Горіна // Спадщина ЮНЕСКО та туризм: тези доповідей ІІ науково-практичної конференції для студентів та молоді (21 листопада 2022 р., м. Київ). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/UNESCO/UNESCO2022/paper/view/1408
https://conf.krok.edu.ua/UNESCO/UNESCO2022/paper/view/1408

  Уварова Г.Ш. Нематеріальна культурна спадщина Китаю, її використання в туризмі / Г. Ш. Уварова, Є. А. Кучерявий // Спадщина ЮНЕСКО та туризм: тези доповідей ІІ науково-практичної конференції для студентів та молоді (21 листопада 2022 р., м. Київ). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/UNESCO/UNESCO2022/paper/view/1422
https://conf.krok.edu.ua/UNESCO/UNESCO2022/paper/view/1422

  Уварова Г.Ш. Національні природні парки Бразилії, їх охорона і використання в туризмі / Г. Ш. Уварова, Я. О. Орел // Спадщина ЮНЕСКО та туризм: тези доповідей ІІ науково-практичної конференції для студентів та молоді (21 листопада 2022 р., м. Київ). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/UNESCO/UNESCO2022/paper/view/1410
https://conf.krok.edu.ua/UNESCO/UNESCO2022/paper/view/1410

  Уварова Г.Ш. Об'єкти всесвітньої спадщини ЮНЕСКО Греції як туристичні магніти / Г. Ш. Уварова, А. В. Шльончик // Спадщина ЮНЕСКО та туризм: тези доповідей ІІ науково-практичної конференції для студентів та молоді (21 листопада 2022 р., м. Київ). - Київ: Університет "КРОК", 2022.- https://conf.krok.edu.ua/UNESCO/UNESCO2022/paper/view/1409
https://conf.krok.edu.ua/UNESCO/UNESCO2022/paper/view/1409

  Гаврилюк С.П. Сучасні тренди розвитку туристичного підприємництва в Україні / С. П. Гаврилюк // Регіональний туризм: сучасні виклики та перспективи розвитку: колективна монографія/ В. Г. Алькема [та ін.]; ВНЗ "Університет економіки та права "КРОК". - Київ: Університет "КРОК", 2022. - С. 129-176.-URL:https://library.krok.edu.ua/media/library/category/monografiji/melko_0032.pdf

  Карюк В.І. Цифровізація економіки як передумова розвитку регіонального туризму в Україні за сучасних умов / В. І. Карюк // Регіональний туризм: сучасні виклики та перспективи розвитку: колективна монографія/ В. Г. Алькема [та ін.]; ВНЗ "Університет економіки та права "КРОК". - Київ: Університет "КРОК", 2022. - С. 177-218.-URL:https://library.krok.edu.ua/media/library/category/monografiji/melko_0032.pdf

  Козійчук О.Г. Інституційне забезпечення управління професійною орієнтацією щодо підготовки фахівців для сфери туризму / О. Г. Козійчук // Регіональний туризм: сучасні виклики та перспективи розвитку: колективна монографія/ В. Г. Алькема [та ін.]; ВНЗ "Університет економіки та права "КРОК". - Київ: Університет "КРОК", 2022. - С. 219-254.-URL:https://library.krok.edu.ua/media/library/category/monografiji/melko_0032.pdf

  Мелько Л.Ф. Спадщина ЮНЕСКО у туризмі: порівняльний макрорегіональний аналіз / Л. Ф. Мелько // Регіональний туризм: сучасні виклики та перспективи розвитку: колективна монографія/ В. Г. Алькема [та ін.]; ВНЗ "Університет економіки та права "КРОК". - Київ: Університет "КРОК", 2022. - С. 283-330.-URL:https://library.krok.edu.ua/media/library/category/monografiji/melko_0032.pdf

  Уварова Г.Ш. Туристичні ресурси і розвиток туризму в регіонах України / Г. Ш. Уварова // Регіональний туризм: сучасні виклики та перспективи розвитку: колективна монографія/ В. Г. Алькема [та ін.]; ВНЗ "Університет економіки та права "КРОК". - Київ: Університет "КРОК", 2022. - С. 331-372.-URL:https://library.krok.edu.ua/media/library/category/monografiji/melko_0032.pdf

  Mihus I. Economic security system management of travel industry: making management decisions in crisis conditions / I. Mihus, L. Melko // Economics, Finance and Management Review. - 2022. - № 4(12). - Pp. 96-102. - DOI https://doi.org/10.36690/2674-5208-2022-4-96

  Щука Г.П. Визначення змісту вибіркової дисципліни з туризму / Г.П. Щука, Ю.В. Безрученков, О.І. Міхо // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Серія педагогічна. - 2022. - Вип. 28 Концептуальні основи розбудови сучасної природничо-математичної та фізико-технологічної освіти . - С. 147-152

  Методичні рекомендації до виконання і захисту кваліфікаційної роботи (спеціальність 242 "Туризм", ОПП "Туризм" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти) / Л. Ф. Мелько, Г. Ш. Уварова, С. П. Гаврилюк , В.І. Карюк, О.Г. Козійчук. - Київ: Університет "КРОК", 2022. - 38 c. - https://library.krok.edu.ua/media/library/category/metodichni-vkazivki/melko_0034.pdf
https://library.krok.edu.ua/media/library/category/metodichni-vkazivki/melko_0034.pdf

  Методичні рекомендації з організації та проведення практики (спеціальність 242 "Туризм", ОПП "Туризм" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти) 1-3 курс / Л. Ф. Мелько, Г. Ш. Уварова, С. П. Гаврилюк, Т.С. Литвинова, О.І. Міхо, М.О. Растворова. - Київ: Університет "КРОК", 2022. - 46 c. - https://library.krok.edu.ua/media/library/category/metodichni-vkazivki/melko_0036.pdf
https://library.krok.edu.ua/media/library/category/metodichni-vkazivki/melko_0036.pdf

  Методичні рекомендації з організації та проведення виробничої практики (спеціальність 242 "Туризм", ОПП "Туризм" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти) / Л. Ф. Мелько, Г. Ш. Уварова, С. П. Гаврилюк, В.І. Карюк, О.І. Міхо, Т.Г. Сокол. - Київ: Університет "КРОК", 2022. - 39 c. - https://library.krok.edu.ua/media/library/category/metodichni-vkazivki/melko_0033.pdf
https://library.krok.edu.ua/media/library/category/metodichni-vkazivki/melko_0033.pdf

  Мелько Л.Ф. Методичні рекомендації щодо виконання курсових робіт (спеціальність 242 "Туризм", ОПП "Туризм" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти) / Л. Ф. Мелько, Г. Ш. Уварова, С. П. Гаврилюк. - Київ: Університет "КРОК", 2022. - 36 c. - https://library.krok.edu.ua/media/library/category/metodichni-vkazivki/melko_0035.pdf
https://library.krok.edu.ua/media/library/category/metodichni-vkazivki/melko_0035.pdf

  Козійчук О.Г. Інституційне забезпечення підготовки фахівців для сфери туризму / О. Г. Козійчук // Третій рівень освіти в Україні: становлення та тенденції : матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції ( с. Світязь Шацького району Волинської області. 18 - 20 листопада 2022 р.). - Світязь - Львів - Торунь : Liha-Pres, 2022. - С. 69-73. - DOI https://doi.org/10.36059/978-966-397-267-1/19.
http://catalog.liha-pres.eu/index.php/liha-pres/catalog/book/163

  Козійчук О.Г. Освіта в контексті трансформацій і викликів: регіональний аспект / О. Г. Козійчук // Education, science, research during martial law : Collective monograph. - Riga: Baltija Publishing, 2022. - Pp 232-247. - DOI https://doi.org/10.30525/978-9934-26-247-0-1.
http://www.baltijapublishing.lv/omp/index.php/bp/catalog/book/261

  Мелько Л.Ф. Гастрономічний потенціал нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО та туризм / Л. Ф. Мелько, Т. С. Литвинова // Географія та туризм. - 2022. - № 70. - С. 3-9. - DOI https://doi.org/10.17721/2308-135X.2022.70.3-9.
http://www.geolgt.com.ua/images/stories/zbirnik/vipusk70/v701.pdf

  Optimization of the practical training of tourism specialists in the conditions of external challenges / L. Melko, G. Uvarova, T. Lytvynova, O. Mikho // Pedagogy and Education Management Review. - 2022. - № 4(10). - Pp. 44-50. - DOI https://doi.org/10.36690/2733-2039-2022-4-44.
https://public.scnchub.com/perm/index.php/perm/article/view/103

  Гаврилюк С.П. Сучасні тенденції розвитку ринку готельних послуг м. Києва / С.П. Гаврилюк, Є.Р. Доліч // Регіональний туризм: сучасний стан та шляхи оптимізації: матеріали I-ї Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 2 квітня 2021 р.) / Університет "КРОК". - К.: Університет "КРОК", 2021. - С. 134-136. - https://conf.krok.edu.ua/RT/RT/paper/view/439
https://conf.krok.edu.ua/RT/RT/paper/view/439

  Міхо О.І. Курортно-лікувальний туризм на прикладі Закарпатської області України / О.І. Міхо, Д. О. Гаврілова // Регіональний туризм: сучасний стан та шляхи оптимізації: матеріали I-ї Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 2 квітня 2021 р.) / Університет "КРОК". - Київ: Університет "КРОК", 2021. - С. 76-78. - https://conf.krok.edu.ua/RT/RT/paper/view/573
https://conf.krok.edu.ua/RT/RT/paper/view/573

  Міхо О.І. Популяризація еногастрономічного туризму як стратегія розвитку південних регіонів України на прикладі Одеської області / О.І. Міхо, О.В. Коненко // Регіональний туризм: сучасний стан та шляхи оптимізації: матеріали I-ї Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 2 квітня 2021 р.) / Університет "КРОК". - Київ: Університет "КРОК". - 2021. - С. 82-84. - https://conf.krok.edu.ua/RT/RT/paper/view/574
https://conf.krok.edu.ua/RT/RT/paper/view/574

  Растворова М.О. Стратегії територіальних громад як інструмент розвитку туризму в регіонах України (на прикладі Київської області) / М.О. Растворова // Регіональний туризм: сучасний стан та шляхи оптимізації: матеріали I-ї Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 2 квітня 2021 р.) / Університет "КРОК". - Київ: Університет "КРОК". - 2021. - С. 111-113. - https://conf.krok.edu.ua/RT/RT/paper/view/622
https://conf.krok.edu.ua/RT/RT/paper/view/622

  Сокол Т.Г. Перспективи стандартизації та сертифікації в туристичному бізнесі України / Т.Г. Сокол, Є. Доліч // Регіональний туризм: сучасний стан та шляхи оптимізації: матеріали I-ї Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 2 квітня 2021 р.) / Університет "КРОК". - К.: Університет "КРОК", 2021. - С. 117-118. - https://conf.krok.edu.ua/RT/RT/paper/view/471
https://conf.krok.edu.ua/RT/RT/paper/view/471

  Сокол Т.Г. Сучасний стан та перспективи розвитку готельного господарства світу та України / Т.Г. Сокол, С. Бардачевська // Регіональний туризм: сучасний стан та шляхи оптимізації: матеріали I-ї Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 2 квітня 2021 р.) / Університет "КРОК". - К.: Університет "КРОК", 2021. - С. 128-130. - https://conf.krok.edu.ua/RT/RT/paper/view/473
https://conf.krok.edu.ua/RT/RT/paper/view/473

  Сокол Т.Г. Туризм регіональних громад як стимул розвитку туризму в Україні / Т.Г. Сокол, І. Слюсар // Регіональний туризм: сучасний стан та шляхи оптимізації: матеріали I-ї Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 2 квітня 2021 р.) / Університет "КРОК". - К.: Університет "КРОК", 2021. - С.114-116. - https://conf.krok.edu.ua/RT/RT/paper/view/476
https://conf.krok.edu.ua/RT/RT/paper/view/476

  Сокол Т.Г. Формуванная асортиментої політики туристичної фірми в сучасних умовах на прикладі туристичної фірми "Феєрія мандрів" / Т.Г. Сокол, Г. Хабаз // Регіональний туризм: сучасний стан та шляхи оптимізації: матеріали I-ї Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 2 квітня 2021 р.) / Університет "КРОК". - К.: Університет "КРОК", 2021. - С. 121-123. - https://conf.krok.edu.ua/RT/RT/paper/view/472
https://conf.krok.edu.ua/RT/RT/paper/view/472

  Уварова Г.Ш. Шляхи модернізації регіонального туризму в Україні на сучасному етапі / Г.Ш. Уварова // Регіональний туризм: сучасний стан та шляхи оптимізації: матеріали I-ї Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 2 квітня 2021 р.) / Університет "КРОК". - К.: Університет "КРОК", 2021. - С. 124 - 127. - https://conf.krok.edu.ua/RT/RT/paper/view/469
https://conf.krok.edu.ua/RT/RT/paper/view/469

  Гаврилюк С.П. Сучасні підходи до формування професійних компетентностей фахівців зі спеціальності "Туризм" / С. П. Гаврилюк // Освіта та наука: трансформація, відповідальність, академічна свобода: тези допов. наукової конференції (Київ, 5 березня 2021 року). - К.: Університет "КРОК", 2021. - С. 21-23. - https://conf.krok.edu.ua/ONTR/ESTR/paper/view/376
https://conf.krok.edu.ua/ONTR/ESTR/paper/view/376

  Мелько Л.Ф. Формування академічної доброчесності студентів при підготовці курсових робіт / Л.Ф. Мелько // Освіта та наука: трансформація, відповідальність, академічна свобода: тези допов. наукової конференції (Київ, 5 березня 2021 року). - К.: Університет "КРОК", 2021. - С. 112-113. - https://conf.krok.edu.ua/ONTR/ESTR/paper/view/409
https://conf.krok.edu.ua/ONTR/ESTR/paper/view/409

  Карюк В.І. Вплив цифровізації економіки на розвиток регіонального туризму / В.І. Карюк // Регіональний туризм: сучасний стан та шляхи оптимізації 2021: матеріали I-ї Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 2 квітня 2021 р.). - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/RT/RT/paper/view/466
https://conf.krok.edu.ua/RT/RT/paper/view/466

  Karyuk V. Advantages of using blockchain technologies in the activity of modern entrepreneurship structures / V. Karyuk // Abstracts II International Conference on economics, accounting and finance (Tallinn, Estonia. November 05, 2021). Available at: https://conf.scnchub.com/index.php/ICEAF/ICEAF-2021/paper/view/317
https://conf.scnchub.com/index.php/ICEAF/ICEAF-2021/paper/view/317

  Havryliuk S. Modern trends of operating activities development of tourism enterprises in Ukraine / S. Havryliuk // Abstracts II International Conference on economics, accounting and finance (Tallinn, Estonia. November 05, 2021). Available at: https://conf.scnchub.com/index.php/ICEAF/ICEAF-2021/paper/view/289
https://conf.scnchub.com/index.php/ICEAF/ICEAF-2021/paper/view/289

  Таран В.В. Унікальні туристичні ресурси України: оцінка і перспективи використання / В.В. Таран, Г.Ш. Уварова // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали III Міжнародної конференції (м. Київ, 2-3 грудня 2021 р.). - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/769
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/769

  Карюк В.І. Вплив сучасних трансформацій процесів в економіці на формування цифрової моделі туризму / В.І. Карюк // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали III Міжнародної конференції (м. Київ, 2-3 грудня 2021 р.). - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/835
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/835

  Уварова Г.Ш. Роль туризму у просуванні національного і регіональних брендів України / Г.Ш. Уварова // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали III Міжнародної конференції (м. Київ, 2-3 грудня 2021 р.). - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/854
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/854

  Целованська П. Культурний шлях Via Regia в Україні / П. Целованська, О.І. Міхо // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали III Міжнародної конференції (м. Київ, 2-3 грудня 2021 р.). - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/885
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/885

  Матко Ю. Проблеми розвитку малого туристичного підприємництва в умовах пандемії COVID-19 / Ю. Матко, С.П. Гаврилюк // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали III Міжнародної конференції (м. Київ, 2-3 грудня 2021 р.). - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/908
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/908

  Портяна В.Є. Гастрономічний туризм в сучасних умовах / В.Є. Портяна, Л.Ф. Мелько // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали III Міжнародної конференції (м. Київ, 2-3 грудня 2021 р.). - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/907
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/907

  Сокол Т.Г. Сучасні тренди розвитку туризму в світі / Т.Г. Сокол, Є. Жила // Регіональний туризм: сучасний стан та шляхи оптимізації: матеріали I-ї Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 2 квітня 2021 р.) / Університет "КРОК". - К.: Університет "КРОК", 2021. - С. 22-23. - https://conf.krok.edu.ua/RT/RT/paper/view/565
https://conf.krok.edu.ua/RT/RT/paper/view/565

  Гаврилюк С.П. Управління рекламною діяльністю підприємств ресторанного господарства - як форма стратегічного інвестування бізнесу / С.П. Гаврилюк, Н.П. Воробйова // Вчені записки Університету "КРОК". - 2021. - № 3(63). - С. 116-124. - https://doi.org/10.31732/2663-2209-2021-63-116-124
http://snku.krok.edu.ua/vcheni-zapiski-universitetu-krok/issue/view/17/73

  Уварова Г.Ш. Нішевий туризм як чинник активізації регіонального туризму в Україні / Г. Ш. Уварова, Л.Ф. Мелько // Вчені записки Університету "КРОК". - 2021. - № 1(61). - С. 154-162.-https://doi.org/10.31732/2663-2209-2021-61-154-162
https://doi.org/10.31732/2663-2209-2021-61-154-162

  Фінагіна О.В. Корпоративна соціальна відповідальність: перспективи залучення технологій адаптивного менеджменту / О. В. Фінагіна, Л. П. Горохова // Сучасні теорія і практика менеджменту та бізнес-адміністрування: Збірник тез доповідей V Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Черкаси, 29 квітня 2021 р.). - Черкаси: ЧДТУ, Видавець Пономаренко Р.В., 2021. - С. 24-26.

  Козійчук О.Г. Роль і місце професійних коледжів у системі профорієнтаційної роботи з учнівською молоддю / О. Г. Козійчук // Реформа освіти в Україні. Інформаційно-аналітичне забезпечення: збірник тез доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (28 жовтня 2021 р). - Київ : ДНУ "Інститут освітньої аналітики", 2021. - С. 212-216. - https://iea.gov.ua/wp-content/uploads/2021/12/Tezi_III-konf_2021-FINAL.pdf
https://iea.gov.ua/wp-content/uploads/2021/12/Tezi_III-konf_2021-FINAL.pdf

  Козійчук О.Г. Готовність до професійного вибору учнівської молоді фахового коледжу - відповідь на виклик часу / О. Г. Козійчук // Компетентнісний підхід до підготовки фахівців економічного та технічного профілю у ЗФПО: збірн. матер. Всеукраїнської наук.-практ. конф. (м. Київ, 22 листопада 2021 року)/ за заг.ред. Ю. В. Ївженка. - Київ: Четверта хвиля, 2021. - С. 28-31. - https://drive.google.com/file/d/1Bf2fpAjEMeJPopOfbMW-dsMnRn8uk1-N/view
https://drive.google.com/file/d/1Bf2fpAjEMeJPopOfbMW-dsMnRn8uk1-N/view

  Карюк В.І. Перспективи розвитку України на сучасних світових електронних ринках / В. І. Карюк // Теоретичні та прикладні питання економіки. - 2021. - № 1(42). - С. 118-129. - http://tppe.econom.univ.kiev.ua/data/2021_42/zb42_10.pdf
http://tppe.econom.univ.kiev.ua/data/2021_42/zb42_10.pdf

  Мелько Л.Ф. Модель популяризації Спадщини ЮНЕСКО у системі підготовки фахівців з туризму / Л. Ф. Мелько // Географія та туризм. - 2021. Вип. 66. - С. 10-17. - https://is.gd/Mq1fu8
http://www.geolgt.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=423&Itemid=38&lang=ru

  Melko L. Blockchain technology in the tourist sphere: realities of today / L. Melko, G. Uvarova // Abstracts II International Conference on economics, accounting and finance (Tallinn, Estonia. November 05, 2021). Available at: https://conf.scnchub.com/index.php/ICEAF/ICEAF-2021/paper/view/337
https://conf.scnchub.com/index.php/ICEAF/ICEAF-2021/paper/view/337

  Растворова М.О. Туризм у місті Києві: взаємодія органів державної влади та громадськості (на прикладі результатів реалізації проекту "Академія гостинності") / М. О. Растворова // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали III Міжнародної конференції (м. Київ, 2-3 грудня 2021 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/1048
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/1048

  Міхо О.І. Розвиток туризму у м. Києві: стратегічні пріоритети / О. І. Міхо, М. О. Растворова // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали III Міжнародної конференції (м. Київ, 2-3 грудня 2021 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/857
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/857

  Implementation of the model of innovative tourist product in Ukraine: financial and economic aspects / S. Havryliuk, L. Melko, G. Uvarova, V.Karyuk, I. Mihus // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. - 2021. - №1(36). - С. 219-232. URL:file:///C:/Users/library/Downloads/227769-Article%20Text-518384-1-10-20210327.pdf
file:///C:/Users/library/Downloads/227769-Article%20Text-518384-1-10-20210327.pdf

  Маньковська Р. Теоретичні засади музейної візуальності / Р. Маньковська, С. Гаврилюк // Наукові записки Віницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Історія. - 2021. - № 37. - С. 93-100

  Сокол Т.Г. Туризмознавство у професійній підготовці фахівців / Т. Г. Сокол, Т. П. Усатенко // Перспективи розвитку туризму в Україні та світі: управління, технології, моделі: колективна монографія.- 7-е вид. / за наук. ред. Л.Ю. Матвійчук, Ю.М. Барського, М.Ю. Лепкого. - Луцьк: ВІП Луцького НТУ, 2021. - С. 436-447. - http://surl.li/ejrmd
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/36877/1/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%8C-%D0%9A%D0%B0%D1%88%D0%B8%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%BB%20%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0

  Уварова Г.Ш. Туристичне країнознавство: навчальний посібник / Г. Ш. Уварова, Л. Ф. Мелько. - Київ: Університет "КРОК", 2021. - 410 c. - https://library.krok.edu.ua/media/library/category/navchalni-posibniki/melko_0038.pdf
https://library.krok.edu.ua/media/library/category/navchalni-posibniki/melko_0038.pdf

  Kit M. Conceptual dimensions and directions of decentralization and their significance for Ukrainian education / M. Kit // The scientific heritage. - 2021. - Vol. 3. - № 61. - Pp. 57-61. - http://www.scientific-heritage.com/wp-content/uploads/2021/03/VOL-3-No-61-61-2021.pdf
http://www.scientific-heritage.com/wp-content/uploads/2021/03/VOL-3-No-61-61-2021.pdf

  Кіт М.О. Філософія розвитку української освіти в контексті децентралізації: дис. ... докт.філос.:033 / М. О. Кіт; Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова. - Київ, 2021

  Решетун Т. Сучасні напрями дослідження ефективності рекламно-інофрмаційної складової інноваційного туристичного продукту України в контексті інтеграційних процесів / Т. Решетун, Т. Ткаченко, В. Архіпов // Turystyka akofea aktywno?ci gospodarczej i edukacyjnej.- Warsaw, 2020. - С. 43-51

  Сокол Т.Г. Условия и перспективы развития медицинского туризма в Украине / Т. Г. Сокол, Н. П. Турло, Е. И. Михо // Topical issues of the development of modern science : Abstracts of VIII International Scientific and Practical Conference (8-10 April 2020). - Sofia, Bulgaria, 2020. - С. 471-479

  Сокол Т.Г. До питання регіонального туристичного брендування в Україні / Т. Г. Сокол, Г. П. Щука // Туристичний бренд як фактор формування позитивного іміджу України на світовому ринку : Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (20 лютого 2020 року, м. Львів), 2020. - С. 61-64

  Міхо О.І. Інклюзивний туризм в Україні / О. І. Міхо // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Wellness-туризм: глобальні тренди та перспективи розбудови ринку wellness-туризму в Україні" (14-15 травня 2020 р., м. Львів) . - Львів, 2020

  Гаврилюк С.П. Специфіка фінансового забезпечення туристичних підприємств / С. П. Гаврилюк // Соціально-економічні та правові аспекти розвитку суспільства: колективна монографія/ за ред. С.М. Лаптєва, І.П. Мігус.- К.: Університет економіки та права "КРОК",2020. - С. 20-41
https://library.krok.edu.ua/media/library/category/monografiji/laptev_0005.pdf

  Щука Г.П. Готельно-ресторанна індустрія Закарпаття в контексті ключових трендів розвитку світового туристичного ринку / Г. П. Щука, Т. Г. Сокол // Інноваційний розвиток готельно-ресторанного господарства та харчових виробництв: Матеріали І Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. - Прага: Oktan Print , 2020. - С. 223-224

  Мельниченко К.О. Всесвітня спадщина ЮНЕСКО Іспанії і туризм / К. О. Мельниченко, Г. Ш. Уварова // Спадщина ЮНЕСКО та туризм: тези доповідей наукової конференції студентів (Київ, 7 грудня 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - https://conf.krok.edu.ua/UNESCO/UNESCO2020/paper/view/334
https://conf.krok.edu.ua/UNESCO/UNESCO2020/paper/view/334

  Новобранець К.О. Об'єкти всесвітньої спадщини ЮНЕСКО Данії та Чилі: сучасний стан і використання в туризмі / К. О. Новобранець, Г. Ш. Уварова // Спадщина ЮНЕСКО та туризм: тези доповідей наукової конференції студентів (Київ, 7 грудня 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - https://conf.krok.edu.ua/UNESCO/UNESCO2020/paper/view/335
https://conf.krok.edu.ua/UNESCO/UNESCO2020/paper/view/335

  Рослякова Г.І. Києво-Печерська Лавра як об'єкт національного та світового туризму: сучасні виклики та стратегічні пріоритети / Г. І. Рослякова, І. В. Рибак // Спадщина ЮНЕСКО та туризм: тези доповідей наукової конференції студентів (Київ, 7 грудня 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - https://conf.krok.edu.ua/UNESCO/UNESCO2020/paper/view/338
https://conf.krok.edu.ua/UNESCO/UNESCO2020/paper/view/338

  Смоян Е.А. Всесвітня спадщина ЮНЕСКО та туризм у період COVID-19 / Е. А. Смоян, Л. Ф. Мелько // Спадщина ЮНЕСКО та туризм: тези доповідей наукової конференції студентів (Київ, 7 грудня 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - https://conf.krok.edu.ua/UNESCO/UNESCO2020/paper/view/353
https://conf.krok.edu.ua/UNESCO/UNESCO2020/paper/view/353

  Таран В.В. Нематеріальна культурна спадщина: кухні народів світу та туризм / В. В. Таран, Л. Ф. Мелько // Спадщина ЮНЕСКО та туризм: тези доповідей наукової конференції студентів (Київ, 7 грудня 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - https://conf.krok.edu.ua/UNESCO/UNESCO2020/paper/view/343
https://conf.krok.edu.ua/UNESCO/UNESCO2020/paper/view/343

  Фуринець Н.О. Національний дендрологічний парк "Софіївка" як перспективний об'єкт всесвітньої спадщини ЮНЕСКО та його роль у розвитку туризму / Н. О. Фуринець, І. В. Рибак // Спадщина ЮНЕСКО та туризм: тези доповідей наукової конференції студентів (Київ, 7 грудня 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - https://conf.krok.edu.ua/UNESCO/UNESCO2020/paper/view/336
https://conf.krok.edu.ua/UNESCO/UNESCO2020/paper/view/336

  Хомінчук В.С. Об'єкти всесвітньої культурної спадщини ЮНЕСКО в Україні і туризм / В. С. Хомінчук, Г. Ш. Уварова // Спадщина ЮНЕСКО та туризм: тези доповідей наукової конференції студентів (Київ, 7 грудня 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - https://conf.krok.edu.ua/UNESCO/UNESCO2020/paper/view/333
https://conf.krok.edu.ua/UNESCO/UNESCO2020/paper/view/333

  Демчук Ю.О. Унікальні природні та культурні ресурси Індонезії як основа розвитку туризму в країні / Ю. О. Демчук, Т. Г. Сокол // Спадщина ЮНЕСКО та туризм: тези доповідей наукової конференції студентів (Київ, 7 грудня 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - https://conf.krok.edu.ua/UNESCO/UNESCO2020/paper/view/346
https://conf.krok.edu.ua/UNESCO/UNESCO2020/paper/view/346

  Жила Є.В. Сучасні проєкти ЮНЕСКО для молоді як потенційних експертів спадщини ЮНЕСКО / Є. В. Жила, Л. Ф. Мелько // Спадщина ЮНЕСКО та туризм: тези доповідей наукової конференції студентів (Київ, 7 грудня 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - https://conf.krok.edu.ua/UNESCO/UNESCO2020/paper/view/344
https://conf.krok.edu.ua/UNESCO/UNESCO2020/paper/view/344

  Коненко О.В. Дерев'яні церкви карпатського регіону України та Польщі у туризмі / О. В. Коненко, Л. Ф. Мелько // Спадщина ЮНЕСКО та туризм: тези доповідей наукової конференції студентів (Київ, 7 грудня 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - https://conf.krok.edu.ua/UNESCO/UNESCO2020/paper/view/340
https://conf.krok.edu.ua/UNESCO/UNESCO2020/paper/view/340

  Корніяка К.В. Резиденція митрополитів буковини і далмації у всесвітній спадщині ЮНЕСКО та розвитку туристичної галузі України / К. В. Корніяка, І. В. Рибак // Спадщина ЮНЕСКО та туризм: тези доповідей наукової конференції студентів (Київ, 7 грудня 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - https://conf.krok.edu.ua/UNESCO/UNESCO2020/paper/view/337
https://conf.krok.edu.ua/UNESCO/UNESCO2020/paper/view/337

  Курілець О.Б. Норвегія як одна з цікавих туристичних дестинацій: скарби природи та спадщина ЮНЕСКО / О. Б. Курілець, Т. Г. Сокол // Спадщина ЮНЕСКО та туризм: тези доповідей наукової конференції студентів (Київ, 7 грудня 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - https://conf.krok.edu.ua/UNESCO/UNESCO2020/paper/view/347
https://conf.krok.edu.ua/UNESCO/UNESCO2020/paper/view/347

  Карюк В.І. Аналіз стану інноваційного розвитку авіабудівних підприємств України / В.І. Карюк // Теоретичні та прикладні питання економіки. - 2020. - № 1/2(40/41). - С. 121-132. - DOI https://doi.org/10.17721/tppe.2020.41.2
http://tppe.econom.univ.kiev.ua/data/2020_40_41/zb40_41_10.htm

  Матко Ю.О. Гастрономічні шедеври нематеріальної культурної спадщини та туризм (на прикладі напоїв) / Ю. О. Матко, Л. Ф. Мелько // Спадщина ЮНЕСКО та туризм: тези доповідей наукової конференції студентів (Київ, 7 грудня 2020 р.). - К.: Університет "КРОК". - 2020. - https://conf.krok.edu.ua/UNESCO/UNESCO2020/paper/view/341
https://conf.krok.edu.ua/UNESCO/UNESCO2020/paper/view/341

  Нестеренко І.С. Спадщина ЮНЕСКО у Швеції як популярні об'єкти туризму: проблеми збереження / І. С. Нестеренко, Т. Г. Сокол // Спадщина ЮНЕСКО та туризм: тези доповідей наукової конференції студентів (Київ, 7 грудня 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - https://conf.krok.edu.ua/UNESCO/UNESCO2020/paper/view/348
https://conf.krok.edu.ua/UNESCO/UNESCO2020/paper/view/348

  Бовтун А.С. Об'єкти всесвітньої спадщини ЮНЕСКО Норвегії як туристичний ресурс / А. С. Бовтун, Г. Ш. Уварова // Спадщина ЮНЕСКО та туризм: тези доповідей наукової конференції студентів (Київ, 7 грудня 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - https://conf.krok.edu.ua/UNESCO/UNESCO2020/paper/view/331
https://conf.krok.edu.ua/UNESCO/UNESCO2020/paper/view/331

  Гресь Т.О. Пам'ятки всесвітньої спадщини ЮНЕСКО під загрозою / Т. О. Гресь, Л. Ф. Мелько // Спадщина ЮНЕСКО та туризм: тези доповідей наукової конференції студентів (Київ, 7 грудня 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - https://conf.krok.edu.ua/UNESCO/UNESCO2020/paper/view/339
https://conf.krok.edu.ua/UNESCO/UNESCO2020/paper/view/339

  Дем'янюк М.Р. Всесвітнє туристичне надбання Італії / М. Р. Дем'янюк, Г. Ш. Уварова // Спадщина ЮНЕСКО та туризм: тези доповідей наукової конференції студентів (Київ, 7 грудня 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - https://conf.krok.edu.ua/UNESCO/UNESCO2020/paper/view/332
https://conf.krok.edu.ua/UNESCO/UNESCO2020/paper/view/332

  Пономаренко Д.С. Проєкт "GOOGLE ARTS & CULTURE" та всесвітня спадщина ЮНЕСКО / Д. С. Пономаренко, Л. Ф. Мелько // Спадщина ЮНЕСКО та туризм: тези доповідей наукової конференції студентів (Київ, 7 грудня 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - https://conf.krok.edu.ua/UNESCO/UNESCO2020/paper/view/342
https://conf.krok.edu.ua/UNESCO/UNESCO2020/paper/view/342

  Карюк В.І. Аналіз ефектів впровадження політики корпоративної соціальної відповідальності в систему управління підприємством / В.І. Карюк // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - С. 232-236. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/89
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/89

  Гаврилюк С.П. Формування туристичної привабливості регіону / С.П. Гаврилюк // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - С. 376-379. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/32
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/32

  Карюк В.І. Дослідження наслідків впливу пандемії на трансформацію сфери туризму / В.І. Карюк // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - С. 380-382. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/35
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/35

  Мелько Л.Ф. Популяризація спадщини ЮНЕСКО у контексті підготовки майбутніх фахівців з туризму / Л.Ф. Мелько // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - С. 385-390. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/282
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/282

  Міхо О.І. Сучасний стан та перспмективи розвитку екологічного туризму в Україні / О.І. Міхо, Д.С. Власенко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - С. 388-6390. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/3
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/3

  Растворова М.О. Гастрономічний туризм східної Бойківщини як приклад реалізації підходу WIN-WIN в туризмі та місцевому розвитку / М.О. Растворова // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - С. 391-393. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/307
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/307

  Романова М.І. Пішохідна екскурсія "Перлини печерських липок" як профорієнтаційний захід для студентів туристичної спеціальності / М.І. Романова // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - С. 394-396. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/276
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/276

  Сокол Т.Г. Індустріальний туризм як перспективний вид пропозиції на туристичному ринку України / Т.Г. Сокол, Д.С. Пономаренко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - С. 397-400. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/43
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/43

  Сокол Т.Г. Екскурсія як ефективна форма пізнання / Т.Г. Сокол, Є.В. Жила // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - С. 401-403. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/34
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/34

  Уварова Г.Ш. Тенденції, проблеми і перспективи розвитку Luxury-туризму в Україні / Г.Ш. Уварова // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - С. 404-406. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/88
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/88

  Міхо О.І. Аналіз перспективних видів спеціалізованого туризму для міста Києва / О.І. Міхо, Д.О. Гаврілова // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - С. 407-409. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/33
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/33

  Коненко О.В. Сучасний стан та перспективи розвитку ділового туризму в світі та Україні / О.В. Коненко, О.І. Міхо // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - С. 410-412. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/37
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/37

  Матко Ю.О. Релігійний туризм та паломництво у сучасних умовах (на прикладі ісламу) / Ю.О. Матко, Л.Ф. Мелько // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - С. 413-415. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/277
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/277

  Уварова Г.Ш. Локальні туристичні дестинації Херсонської області / Г.Ш. Уварова, В.В. Таран // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - С. 416-418. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/44
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/44

  Матко Ю.О. Особливості готельних послуг в халяль туризмі / Ю.О. Матко, О.І. Міхо // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - С. 419-421. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/42
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/42

  Харабарук Н.В. Коломия як центр культурно-пізнавального туризму / Н.В. Харабарук, Г.Ш. Уварова // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - С. 422-424. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/86
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/86

  Целованська П.А. Нові краєзнавчо-туристичні можливості Київської області (на прикладі смт. Макарів) / П.А. Целованська, Г.Ш. Уварова // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - С. 425-427. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/87
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/87

  Горохова Л.П. Цільова підтримка української молоді в умовах нарощення проявів світової економічної кризи / Л. П. Горохова, М. М. Сергата // Сучасні теорія і практика менеджменту та бізнес-адміністрування: Збірник тез доповідей IV Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Черкаси, 30 квітня 2020 р.). - Черкаси: ЧДТУ, Видавець Пономаренко Р.В., 2020. - С. 7-8

  Markhonos S. Evaluation of the innovation and investment potential of the tourist sphere of Vinnytsa / S. Markhonos, N. Turlo, T. Sokol // Tourism of the XXI century: global challenges and civilization values: ІІ international scientific and practical conference (June, 01, 2020 ). - Kyiv: Kyiv National University of Trade and Economics, 2020. - Pp. 540-548.-https://knute.edu.ua/file/MjExMzA=/7a5f7d8edf80fc2b9a43989145a70f2e.pdf
https://knute.edu.ua/file/MjExMzA=/7a5f7d8edf80fc2b9a43989145a70f2e.pdf

  Уварова Г. Ш. Формування у студентів компетентності з управління проєктами в туризмі / Г. Ш. Уварова // Туризм: наука, освіта, практика: Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції з нагоди 50-ої річниці створення Рівненського відділу Українського географічного товариства у Національному університеті водного господарства та природокористування (м. Рівне, 24-25 квітня 2020 р.) / редкол.: В.С. Мошинський, Н.Б. Савіна, М.О. Клименко, С.І. Коротун та ін. - Рівне: НУВГН, 2020. - С. 213-217.-http://surl.li/ejrrx
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/30161/1/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B9_2020_%D0%BA%D0%B0%D1%84_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D1%83_%D0%9D%D0%A3%D0%92%D0%93%D0%9F.doc.pdf

  Уварова Г.Ш. Міжнародний туризм: сучасні тенденції і перспективи розвитку / Г. Ш. Уварова // Сучасні міжнародні відносини: актуальні проблеми теорії і практики: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції ( березень 2020 р). - Київ: НАУ, 2020.-Т.IV.- С.136-142.-http://fmv.nau.edu.ua/wp-content/uploads/2020/06/4_%D1%82%D0%BE%D0%BC.pdf
http://fmv.nau.edu.ua/wp-content/uploads/2020/06/4_%D1%82%D0%BE%D0%BC.pdf

  Уварова Г.Ш. Стан розвитку рекреаційної діяльності та шляхи її оптимізації у місті Києві / Г. Ш. Уварова // Міський туризм: реалії, виклики, перспективи: міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 27 березня 2020 р.) / Київський національний університет ім. Т. Шевченка. - Київ: КНУ ім. Т. Шевченка, 2020.-С.112-114

  Уварова Г.Ш. Фестивальний туризм в Україні: сучасні тенденції, географія і проблеми розвитку / Г. Ш. Уварова // Суспільно-географічні процеси в Східно-Центральній Європі: проблеми, тенденції, напрями : матеріали ІІІ Міжнар. наук.- географ. конф. (26–27 берез. 2020 р., м. Берегове): у 2-х т. -Ужгород : ТОВ «РІК-У», 2020.

  Кіт М. Трансформація освіти в контексті соціокультурної динаміки ХХІ століття: виклик-відповідь / М. Кіт // Вища освіта України. - 2020. - № 3. - С. 26-32. - https://wou.npu.edu.ua/images/arhiv/2020/03_2020/5.pdf
https://wou.npu.edu.ua/images/arhiv/2020/03_2020/5.pdf

  Кіт М. Філософія освіти ринково орієнтованого суспільства: досвід для України / М. Кіт // Мультиверсум. Філософський альманах. - 2020. - Т. 2. - № 2(172). - С. 168-180. - http://multiversum.com.ua/index.php/journal/issue/download/21/2-2-2020-pdf
http://multiversum.com.ua/index.php/journal/issue/download/21/2-2-2020-pdf

  Кіт М. Зміна управлінської парадигми розвитку освіти в умовах децентралізації / М. Кіт // Вища освіта України. - 2020. - № 4. - С. 80-85. - http://dspace.zsmu.edu.ua/bitstream/123456789/15855/1/vyshcha%20osvita%202021.pdf
http://dspace.zsmu.edu.ua/bitstream/123456789/15855/1/vyshcha%20osvita%202021.pdf

  Кіт М. Принципи підготовки педагогічних кадрів за парадигмою "Нової української школи" / М. Кіт // Humanities studies. Філософія. - 2020. - № 6(83). - С. 85-94. - http://humstudies.com.ua/article/view/227368
http://humstudies.com.ua/article/view/227368

  Кіт М. Трансформація освіти як системи підготовки людини до життя під впливом соціокультурної динаміки ХХІ століття / М. Кіт // Освітній дискурс. - 2020. - № 28. - С. 50-60. - https://journal-discourse.com/files/pdf/2020_28(11)-4.pdf
https://journal-discourse.com/files/pdf/2020_28(11)-4.pdf

  Архіпов В.В. Історична еволюція курортної дієтотерапії / В.В. Архіпов // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 686-688
https://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/materiali-konferentsij/868-materialy-mizhnarodnoi-konferentsii-derzhava-rehiony-pidpryiemnytstvo-informatsiini-suspilnopravovi-sotsialnoekonomichni-aspekty-rozvytku-2122-lystopada-2019-roku

  Гаврилюк С.П. Інноваційні аспекти розвитку туризму в Україні / С.П. Гаврилюк // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 689-691
https://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/materiali-konferentsij/868-materialy-mizhnarodnoi-konferentsii-derzhava-rehiony-pidpryiemnytstvo-informatsiini-suspilnopravovi-sotsialnoekonomichni-aspekty-rozvytku-2122-lystopada-2019-roku

  Карюк В.І. Інноваційна складова привабливості туризму в Україні / В.І. Карюк // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 701-704
https://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/materiali-konferentsij/868-materialy-mizhnarodnoi-konferentsii-derzhava-rehiony-pidpryiemnytstvo-informatsiini-suspilnopravovi-sotsialnoekonomichni-aspekty-rozvytku-2122-lystopada-2019-roku

  Міхо О.І. Нормативне регулювання сільського туризму в Україні / О.І. Міхо, Д.С. Пономаренко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 708-710
https://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/materiali-konferentsij/868-materialy-mizhnarodnoi-konferentsii-derzhava-rehiony-pidpryiemnytstvo-informatsiini-suspilnopravovi-sotsialnoekonomichni-aspekty-rozvytku-2122-lystopada-2019-roku

  Смоян Е.А. Краєзнавчі екскурсії як важлива складова популяризації внутрішнього туризму / Е.А. Смоян, Т.Г. Сокол // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 715-717
https://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/materiali-konferentsij/868-materialy-mizhnarodnoi-konferentsii-derzhava-rehiony-pidpryiemnytstvo-informatsiini-suspilnopravovi-sotsialnoekonomichni-aspekty-rozvytku-2122-lystopada-2019-roku

  Гаврілова Д.О. Лікувально-оздоровчий туризм як туристичний бренд Чехії / Д.О. Гаврілова, Л.Ф. Мелько // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 692-694
https://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/materiali-konferentsij/868-materialy-mizhnarodnoi-konferentsii-derzhava-rehiony-pidpryiemnytstvo-informatsiini-suspilnopravovi-sotsialnoekonomichni-aspekty-rozvytku-2122-lystopada-2019-roku

  Дoнцова Т.А. Проблеми збереження історичного центру Львова як популярного туристичного центру / Т.А. Донцова, Л.Ф. Мелько // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 695-697
https://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/materiali-konferentsij/868-materialy-mizhnarodnoi-konferentsii-derzhava-rehiony-pidpryiemnytstvo-informatsiini-suspilnopravovi-sotsialnoekonomichni-aspekty-rozvytku-2122-lystopada-2019-roku

  Жила Є.В. Туристичні райони великої Британії: проблеми та перспективи (досвід для України) / Є.В. Жила, Л.Ф. Мелько // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 698-700
https://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/materiali-konferentsij/868-materialy-mizhnarodnoi-konferentsii-derzhava-rehiony-pidpryiemnytstvo-informatsiini-suspilnopravovi-sotsialnoekonomichni-aspekty-rozvytku-2122-lystopada-2019-roku

  Мелько Л.Ф. Всесвітня спадщина ЮНЕСКО в Україні як туристичний ресурс: сучасний стан та шляхи оптимізації / Л.Ф. Мелько, О.В. Кононенко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 705-707
https://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/materiali-konferentsij/868-materialy-mizhnarodnoi-konferentsii-derzhava-rehiony-pidpryiemnytstvo-informatsiini-suspilnopravovi-sotsialnoekonomichni-aspekty-rozvytku-2122-lystopada-2019-roku

  Архіпов В.В. Ресторанна справа: Асортимент, технологія і управління якістю продукції в сучасному ресторані: навчальний посібник / В. В. Архіпов. - 3-тє вид.- К.: Центр навчальної і практичної літератури, 2019. - 382 c.

  Архіпов В.В. Організація обслуговування в закладах ресторанного господарства: навчальний посібник / В. В. Архіпов, В.А Русавська. - 3-тє вид.-К.: Центр навчальної і практичної літератури, 2019. - 342 c.

  Романова М.І. Національний історико-культурний заповідник «Гетьманська столиця» в Батурині: туристичний об'єкт та місце сили / М.І. Романова // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 711-714
https://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/materiali-konferentsij/868-materialy-mizhnarodnoi-konferentsii-derzhava-rehiony-pidpryiemnytstvo-informatsiini-suspilnopravovi-sotsialnoekonomichni-aspekty-rozvytku-2122-lystopada-2019-roku

  Khvesik Yu. Socio-geographic mechanism of city development: proposals, reasons and institutional support (based on the example of the city of Zaporizhzhia) / Yu. Khvesik, M. Rastvorova // Науковий вісник Чернівецького національного університету. Серія "Географія". - 2019. - № 808. - С. 74-86
http://geochnu.top/index.php/climat_geology/article/view/14

  Уварова Г.Ш. Старовиині садиби як об’єкти туризму в Україн / Г. Ш. Уварова // Географія та економіка в рідній школі. - 2019. - № 10. - С. 41-47

  Уварова Г.Ш. Рекреаційний потенціал Києва / Г. Ш. Уварова // Географія та туризм. - 2019. - № 48. - С. 41-47

  Уварова Г.Ш. Рекреаційно-туристичні кластери в Україні: географія і перспективи розвитку / Г. Ш. Уварова // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку : матеріали міжнародної конференції (Київ , 21-22 листопада 2019 р.). – К.: Університет «КРОК»,2019. - С. 718-720.

  Міхо О.І. Анімація в рекреації та туризмі: словник-довідник / О. І. Міхо. - К.: Видавництво Ліра-К. - 2019. - 224 c.

  Сокол Т.Г. Професійна підготовка туристичних гідів в Україні в світлі європейських вимог / Т. Г. Сокол // Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Туризм. - 2019. - № 2. - С. 157-163

  Гаврилюк С.П. Фінансове забезпечення розвитку туристичного підприємництва в Україні / С.П. Гаврилюк // Культурні та мистецькі студії ХХІ століття: науково-практичне партнерство: матеріали міжнародного симпозіуму (6 червня. 2019 р.). - Київ: НАКККіМ, 2019. - С.21-23
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/61265425/2019-kult-myst-studii-tezy-sympoziumu20191119-95837-1lzow63.pdf?response-content-disposition=inline%3B%20filename%3D612

  Мелько Л. Ф. Професійні студії як ефективна форма підготовки фахівців туристичної сфери / Л. Ф. Мелько // Актуальні питання туризмології та туристичної практики: Збірник матеріалів науково-практичної конференції, присвяченої 25-річчю Інституту туризму Федерації професійних спілок України (м. Київ, 18 квітня 2019 р.) [За ред.: Т. Сокол, Т. Семигіної]: . - Київ: АПСВТ. - 2019. - С. 39-41

  Міхо О.І. Професійна підготовка студентів за освітньою програмою "Екскурсійна та анімаційна діяльність в туризмі" / О. І. Міхо // Актуальні питання туризмології та туристичної практики: Збірник матеріалів науково-практичної конференції, присвяченої 25-річчю Інституту туризму Федерації професійних спілок України (м. Київ, 18 квітня 2019 р.) [За ред.: Т. Сокол, Т. Семигіної]. - Київ: АПСВТ, 2019. - С. 44-46

  Сокол Т.Г. Сучасні виклики в туризмі та туристичній освіті / Т. Г. Сокол // Актуальні питання туризмології та туристичної практики: Збірник матеріалів науково-практичної конференції, присвяченої 25-річчю Інституту туризму Федерації професійних спілок України (м. Київ, 18 квітня 2019 р.) [За ред.: Т. Сокол, Т. Семигіної]. - Київ: АПСВТ, 2019. - С. 60-62

  Карюк В.І. Привабливість туризму як складова конкурентоспроможності України / В. І. Карюк // Теоретичні та прикладні питання економіки. - 2019. - № 2(39). - С. 46-55. - http://tppe.econom.univ.kiev.ua/data/2019_39/zb39_05.pdf
http://tppe.econom.univ.kiev.ua/data/2019_39/zb39_05.pdf

  Сокол Т.Г. Вплив економічного стану країн на розвиток готельного господарства / Т. Г. Сокол, Е. А. Смоян // Актуальні питання туризмології та туристичної практики: Збірник матеріалів науково-практичної конференції, присвяченої 25-річчю Інституту туризму Федерації професійних спілок України (м. Київ, 18 квітня 2019 р.) [За ред.: Т. Сокол, Т. Семигіної]. - Київ: АПСВТ. - 2019. - С. 129-130

  Сокол Т.Г. Туристичний брендинг міста Києва / Т. Г. Сокол, Є. О. Кудряшов // Актуальні питання туризмології та туристичної практики: збірник матеріалів науково-практичної конференції (м. Київ, 18 квітня 2019 р.). - Київ:АПСВТ, 2019. - С. 104-106
https://www.socosvita.kiev.ua/sites/default/files/Tezy_conference_tourism_18_04_19_0.pdf

  Гаврилюк С.П. Особливості фінансового забезпечення туристичних підприємств в Україні / С. П. Гаврилюк // Актуальні питання туризмології та туристичної практики: Збірник матеріалів науково-практичної конференції, присвяченої 25-річчю Інституту туризму Федерації професійних спілок України (м. Київ, 18 квітня 2019 р.) [За ред.: Т. Сокол, Т. Семигіної]. - Київ: АПСВТ, 2019. - С. 20-22.
https://www.socosvita.kiev.ua/sites/default/files/Tezy_conference_tourism_18_04_19_0.pdf

  Пестушко В.Ю. Географія (рівень стандарту): підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти / В. Ю. Пестушко, Г. Ш. Уварова, А. І. Довгань. - Київ: Генеза, 2019. - 163 c.
https://pidruchnyk.com.ua/1242-geografiya-11klas-pestushko.html

  Пестушко В.Ю. Географія (рівень стандарту) : підручник для 11 класу з навчанням угорською мовою закладів загальної середньої освіти. / В. Ю. Пестушко, Г. Ш. Уварова, А. І. Довгань. - Чернівці: Букрек, 2019. - 164 с.

  Пестушко В.Ю. Географія (рівень стандарту) : підручник для 11 класу з навчанням румунською/молдовською мовами закладів загальної середньої освіти. / В. Ю. Пестушко, Г. Ш. Уварова, А. І. Довгань. - Чернівці : Букрек, 2019. - 164 с

  Sokol T. Trade Union Tourism in Ukraine: History and Presence / T. Sokol, N. Turlo, O. Mikho // ZESZYTY NAUKOWE/ Wyzsza Szkola Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej. - 2019. - Т. 16, rochnik VІІІ. - № 2. - S. 80-93.
http://www.zn.wste.edu.pl/images/zn16.pdf

  Уварова Г.Ш. Особливості розвитку рекреаційного туризму у Франції / Г.Ш. Уварова, Ю.О. Федорова // Географія та економіка в рідній школі. - 2019. - №6. - С. 26-30
https://dspace.nau.edu.ua/handle/NAU/43527

  Архіпов В.В. Організація ресторанного господарства: навчальний посібник / В. В. Архіпов. - 3-тє вид.-К.: Центр навчальної і практичної літератури, 2019. - 280 c.

  Карюк В.І. Роль компетентністного підходу в розвитку кадрового потенціалу підприємства// Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С. 160 -163
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2018-11-15_materiali-%D1%81onference-krok.pdf

  Карюк В.І. Система оцінки впливу інноваційних факторів на діяльність туристичного бізнесу в Україні / В.І. Карюк // Теоретичні та прикладні питання економіки: збірник наукових праць. -2018. - Вип. 1(36). - С. 150-160
http://tppe.econom.univ.kiev.ua/data/2018_36/zb36_14.pdf

  Карюк В.І. Компетентністний підхід до управління розвитком кадрового потенціалу підприємства / В.І. Карюк // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2018. - Вип. 3(51). - С. 112-118
http://snku.krok.edu.ua/index.php/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/76

  Карюк В.І. Інновації як фактор розвитку туристичного бізнесу / В.І. Карюк // Конкурентоспроможність національної економіки: матеріали ХVІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (4-5 жовтня 2018 р.). - К., 2018. - С. 147-151
http://econom.univ.kiev.ua/wp-content/uploads/2018/10/%D0%A2%D0%B5%D0%B7%D0%B8_2018-1.pdf

  Міхо О.І. Виставково-ярмаркова діяльність в туризмі / О.І. Міхо // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.761-763
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2018-11-15_materiali-%D1%81onference-krok.pdf

  Міхо О.І. Сучасні тенденції розвитку професійної туристичної освіти / О.І. Міхо // Розвиток порівняльної професійної педагогіки у контексті глобалізаційних та інтеграційних процесів: матеріали VII Міжнародного науково-методологічного семінару (17 травня 2018 року). - Київ - Хмельницький: Термінова поліграфія, 2018. - С. 47 - 50
file:///C:/Users/library/Downloads/Tezy_Khmelnytsk_2018.pdf

  Романова М.І. Готельне господарство Києва: сучасні тенденції / М.І. Романова // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.766-769
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2018-11-15_materiali-%D1%81onference-krok.pdf

  Романова М.І. Ознайомча екскурсія до закладу ресторанного господарства як форма практико-орієнтованої підготовки фахівців з туризму / М.І. Романова // Туризм у контексті сучасного виміру: зб. наукових праць. - Вип. 2: Тематичний випуск "Практико-орієнтована підготовка фахівців з туризму як запорука відповідального бізнесу": матеріали науково- практичного круглого столу (Київ, 8 лютого 2018 року). - К.: Університет "КРОК", 2018. - С. 52-54

  Архипов В.В. Этнические кухни: Особенности культуры и традиций питания народов мира: учебное пособие / В.В. Архипов. - 3-е изд. - К.: Центр учебной литературы, 2018. - 234 с.

  Архіпов В.В. Гастрономічні тренди нематеріальної культурної спадщини як туристичні ресурси Португалії // Нематеріальна культурна спадщина як сучасний туристичний ресурс: досвід, практики, інновації: Зб. тез за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції-фестивалю (25-26 жовтня 2018 р.). - К. : НАКККіМ, 2018. (у друці)

  Архіпов В.В. Організація обслуговування в закладах ресторанного господарства: навчальний посібник / В.В. Архіпов, В.А.Русавська. - 3-тє вид. - К.: Центр навчальної літератури, 2018. - 342 с.

  Архіпов В.В. Організація ресторанного господарства: навчальний посібник / В.В. Архіпов. - 4-те вид. - К.: Центр навчальної літератури, 2018. - 280 с.

  Архіпов В.В. Ресторанна справа. Асортимент, технологія і управління якістю продукції в сучасному ресторані: навчальний посібник / В.В. Архіпов. - 4-те вид. - К.: Центр навчальної літератури, 2018. - 382 с.

  Архіпов В.В. Судово-товарознавча експертиза товарів народного споживання та послуг. Теорія та практика.- 2-ге видання. - К.: Центр навчальної літератури, 2018. - 306 с.

  Архіпов В.В. Туристичні ресурси Азорських островів / В.В. Архіпов // Нематеріальна культурна спадщина як сучасний туристичний ресурс: досвід, практики, інновації: Зб. тез за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції-фестивалю (25-26 жовтня 2018 р.). - К. : НАКККіМ, 2018. (у друці).

  Карюк В.І. Аналіз факторів впливу на рівень безробіття в Україні за сучасних умов / В.І. Карюк, Г.В. Білокур // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2018. - Вип. 4(52). - С. 94-102
http://snku.krok.edu.ua/index.php/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/120

  Мелько Л.Ф. Туристична платформа ЮНЕСКО "Подорожі об'єктами всесвітньої спадщини" / Л.Ф. Мелько // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.758-760
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2018-11-15_materiali-%D1%81onference-krok.pdf

  Мелько Л.Ф. Тенденції розвитку гольф-туризму в європейському регіоні та в Україні / Д.С. Пономаренко, Л.Ф. Мелько // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.763-766
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2018-11-15_materiali-%D1%81onference-krok.pdf

  Мелько Л.Ф. Іспанія як популярний туристичний напрям в Україні / Е.А. Смоян, Л.Ф. Мелько // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.772-774
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2018-11-15_materiali-%D1%81onference-krok.pdf

  Mikho A. Specificity inorganization of innovative types of tourism: space tourism / Y. Kudriashov, A. Mikho // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.746-748
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2018-11-15_materiali-%D1%81onference-krok.pdf

  Карюк В.І. Аналіз системи показників оцінки рівня безробіття в Україні / Білокур Г.В., Карюк В.І. // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.39-42
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2018-11-15_materiali-%D1%81onference-krok.pdf

  Сокол Т.Г. Екскурсійна діяльність: пошуки сучасної тематики. Екскурсія "Ностальгія за радянським Києвом" / Є.О.Кудряшов, М.Д. Лєсіна, Т.Г. Сокол // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.756-758
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2018-11-15_materiali-%D1%81onference-krok.pdf

  Сокол Т.Г. Сучасний стан розвитку екскурсійної справи в Україні / М.М. Семенюк, Т.Г. Сокол // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.769-771
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2018-11-15_materiali-%D1%81onference-krok.pdf

  Міхо О.І. Специфіка організації розважальних турів: світовий досвід, українські реалії / К.О. Федорук, О.І. Міхо // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.774-777
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2018-11-15_materiali-%D1%81onference-krok.pdf

  Гаврилюк С.П. Основні напрями імплементації інновацій в готельному бізнесі / С.П. Гаврилюк // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.748-751
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2018-11-15_materiali-%D1%81onference-krok.pdf

  Гаврилюк С.П. Особливості підприємництва на ринку туристичних послуг в Україні / С.П. Гаврилюк // Туризм і гостинність: стан, проблеми, перспективи: матеріали IV Міжнародної наук.-практ. конф. (18-19 жовтня 2018 р., м.Черкаси). - Черкаси: Вид-ць О.М. Третяков, 2018. - С.97-101

  Гаврилюк С.П. Проблеми формування конкурентних переваг підприємств ресторанного господарства в Україні / С.П. Гаврилюк, В.Ю. Випрінцев // Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі у світлі реалізації конвенції про права осіб з інвалідністю: матеріали ХVIІІ Міжнародної науково-практичноїконференції (м. Київ, 21 листопада, 2018 р.). - Київ, 2018. (у друці)

  Гаврилюк С.П. Фінансове забезпечення розвитку туристичного підприємництва в Україні / С. П. Гаврилюк // Економіка і менеджмент культури. - 2018. - № 1-2. - С. 153-164

  Пестушко В.Ю. Географія (рівень стандарту): підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти / В. Ю. Пестушко, Г. Ш. Уварова, А. І. Довгань. - Київ: Генеза, 2018. - 192 c.
https://pidruchnyk.com.ua/415-geografya-pestushko-uvarova-10-klas.html

  Стандарт вищої освіти за спеціальністю 242 "Туризм" галузі знань 24 "Сфера обслуговування" для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 4 жовтня 2018 року №1068) : офіційне видання / Любіцева О. О., Ткаченко Т. І., Уварова Г. Ш., Л.Ф. Мелько, Т.Г. Сокол [та ін.]. - К. : МОН України, 2018. - 18 с.

  Уварова Г.Ш. Туристично-краєзнавчі маршрути в Україні / Г.Ш. Уварова, Є.В.Ландишева // Географія та економіка в рідній школі. - 2018. - №10. - С. 24-29.
https://dspace.nau.edu.ua/handle/NAU/43471

  Романова М.І. Роль оглядової екскурсії по м.Києву у формуванні позитивного іміджу міста / М.І. Романова // Наукові тренди сучасності : матеріали науково-практичної конференції (Київ, 26 жовтня 2017 року) / Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК". - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2017. - С. 421-423.

  Міхо О.І. Культурно-пізнавальний та етнотуризм як умови розвитку сталого туризму в Україні / О.І. Міхо // Наукові тренди сучасності: матеріали науково-практичної конференції (Київ, 26 жовтня 2017 року) / Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК". - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2017. - С. 417-418.

  Сокол Т.Г. Готельний брендинг як ефективна частина комплексу маркетингових комунікацій сучасного готелю / Т.Г. Сокол, А.С. Тищенко / Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "ЦІЛІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ: глобальні та національні виміри" (5-6 квітня 2017 р.) - К.: Академія праці соціальних відносин і туризму, 2017. - С. 75 - 78.

  Сокол Т.Г. До питання розробки туристичного тезаурусу / Т.Г. Сокол // Туристичний бізнес: Світові тенденції та національні пріоритети. Матеріали VIII міжнародної науково-практичної конференції (27 жовтня 2017 року). - Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2017. - С. 202.

  Сокол Т.Г. Сучасний стан готельного господарства України - проблеми та тенденції розвитку / Т.Г. Сокол // Наукові тренди сучасності: матеріали науково-практичної конференції (Київ, 26 жовтня 2017 року) / Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК". - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2017. - С. 426-427.

  Архіпов В.В. Ресторанне господарство в сучасних умовах / В.В. Архіпов, E. Testa // Гостинність, сервіс, туризм: досвід, проблеми, інновації: тези доповідей IV Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 27-28 квіт., 2017 р. В 2 ч. Ч. 1. / М-во освіти і науки України; М-во культури України; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв; Київ. ун-т культури; Ф-т готельно-ресторанного і турист. бізнесу. - К.: КНУКіМ, 2017. - С.35-39.

  Архіпов В.В. Дослідження загальних тенденцій ринку ресторанного господарства України / В.В. Архіпов, К.О. Бережний // Гостинність, сервіс, туризм: досвід, проблеми, інновації: тези доповідей IV Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 27-28 квіт., 2017 р. В 2 ч. Ч. 1. / М-во освіти і науки України; М-во культури України; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв; Київ. ун-т культури; Ф-т готельно-ресторанного і турист. бізнесу. - К.: КНУКіМ, 2017. - С.29-35.

  Нікіфорова С.А. Значення видів та форм туризму у фізичному вихованні студентів / С.А.Нікіфорова // Наукові тренди сучасності: матеріали науково-практичної конференції (Київ, 26 жовтня 2017 року) / Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК". - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2017. - С. 419-420

  Гаврилюк С.П. Проблеми імплементації дистанційної форми навчання молоді в Україні/ С.П. Гаврилюк // Успішна інтеграція молоді в суспільство: досвід, проблеми, перспективи: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю (Миколаїв, 17-19 травня 2017 р.) - Миколаїв: Вид-во "Іліон", 2017. - С. 13-17.

  Сокол Т.Г. Зміна парадигми професійної підготовки фахівців туристичної сфери України в умовах трансформацій ринку праці в сучасному туризмі / Т.Г. Сокол / Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Цілі сталого розвитку: глобальні та національні виміри" (5-6 квітня 2017 р.) - К.: Академія праці соціальних відносин і туризму, 2017. - С. 312 - 314.

  Гаврилюк С.П. Особливості сучасного розвитку підприємництва на ринку туристичних послуг в Україні / С.П. Гаврилюк // Вчені записки Університету "КРОК" / Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК". - Вип. 1 (1997). - Вип. 47. - К., 2017. - С.156-165.

  Сокол Т.Г. До питання про фахову підготовку екскурсійно-анімаційних кадрів в туризмі / Т.Г. Сокол / Наукові праці Національного університету харчових технологій. - Том 23. - №2. - К.: НУХТ, 2017 - С. 51 - 56.

  Мелько Л.Ф. Мультимедійні засоби в оптимізації процесу навчання у вищій школі (на прикладі дисциплін "Географія туризму", "Туристичне країнознавство") / Л.Ф. Мелько // Гуманітарний вісник ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди". - Вип. 37 (3), Том ІІ (22): Тематичний випуск "Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання". - К.: Гнозис, 2017. - С. 256-264.

  Мелько Л.Ф. Туризм у контексті сталого розвитку / Л.Ф. Мелько // Вчені записки Університету "КРОК" / Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК". - Вип. 1 (1997). - Вип. 48. - К., 2017.

  Сокол Т.Г. Курортна справа і медичний туризм: навчальний посібник / І.В.Власенко, Г.В.Іващенко, Т.Г.Сокол. - Вінниця: ТОВ "Нілан-ЛТД", 2017. - 376 с.

  Гаврилюк С.П. Особливості ресторанного маркетингу в Україні / С.П. Гаврилюк // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2017.- Вип. 48. - С.175-183

  Гаврилюк С.П. Особливості сучасного розвитку підприємництва на ринку туристичних послуг в Україні / С. П. Гаврилюк // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка".- 2017. - Вип. 47. - С.156-165

  Сокол Т.Г. Інноваційні способи і форми екскурсійної діяльності на ринку туристичних послуг України/ Т.Г. Сокол, І.І. Плиска // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка" .- 2017. - Вип. 47. - С. 165-170

  Архіпов В.В. Організація ресторанного господарства: навчальний посібник / В.В. Архіпов. - 3-тє видання. - К.: Центр навчальної літератури, 2017. - 280 с.

  Мелько Л.Ф. Культурна спадщина і туризм: шляхи оптимізації / Л.Ф. Мелько // Туристичний бізнес: Світові тенденції та національні пріоритети: Матеріали VIII міжнародної науково-практичної конференції (27 жовтня 2017 року). - Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2017. - С. 136-137.
http://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/materiali-konferentsij/560-kulturna-spadshchyna-i-turyzm-shliakhy-optymizatsii

  Мелько Л.Ф. Нематеріальна культурна спадщина у системі підготовки майбутніх фахівців з туризму / Л.Ф. Мелько // Нематеріальна культурна спадщина як сучасний туристичний ресурс: досвід, практики, інновації: Зб. тез за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції-фестивалю (25-26 жовтня 2017 р.) / Український центр культурних досліджень; заг. ред. Ю.О. Федів [та ін.]; [упор. Босик З.О. ; відп. ред. Телеуця В.В.]. - К. : НАКККіМ, 2017. - С 95-99.

  Мелько Л.Ф. Сталий розвиток і туризм / Л.Ф. Мелько // Наукові тренди сучасності : матеріали науково-практичної конференції (Київ, 26 жовтня 2017 року) / Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК". - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2017. - С. 415-416.
http://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/materiali-konferentsij/537-materialy-naukovopraktychnoi-konferentsii-naukovi-trendy-suchasnosti-26-zhovtnia-2017-roku

  Мелько Л.Ф. Туризм у контексті сталого розвитку / Л.Ф. Мелько //Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка".- 2017.- Вип. 48. - С. 190-197
http://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/zhurnali/702-vcheni-zapiski-universitetu-krok-48

  Мелько Л.Ф. Роль практико-орієнтованого курсу "Вступ до фаху" у підготовці майбутніх фахівців з туризму / Л.Ф. Мелько // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: зб. наук. праць. - Тематичний випуск "Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору". - Вип. 21. - Кн. 3. - Том ІV (78). - К.: Гнозис, 2017. - С. 324-332.

  Архіпов В.В. Організація ресторанного обслуговування в закладах ресторанного господарства: навчальний посібник / В.В. Архіпов. - К.: Центр навчальної літератури, 2017. - 342 с.

  Архіпов В.В. Судово-товарознавча експертиза товарів народного споживання та послуг. Теорія та практика / В.В. Архіпов. - К.:Центр навчальної літератури, 2017. - 306 с.

  Гаврилюк С.П. Специфіка маркетингу в ресторанному бізнесі / С.П. Гаврилюк // Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі у світлі реалізації конвенції про права осіб з інвалідністю: Матеріали доповідей учасників XVIІ міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 22 листопада 2017 р.). - Київ: Університет "Україна", 2017. - С. 224-227.

  Гаврилюк С.П. Перспективні напрями імплементації інновацій в закладах ресторанного господарства України / С.П. Гаврилюк, Л.Л. Івашина, Л.Г. Бишовець // Глобальні та національні проблеми економіки [Електронне наукове фахове видання]. - Миколаїв, 2017. - Випуск 18. - С. 219-224.

  Кучеренко В.С. Використання рекреаційно-туристичних ресурсів України на сучасному етапі / В.С. Кучеренко, Г.Ш. Уварова // Рекреаційні ресурси та послуги гостинності в регіонах України: зб. наукових праць. - Черкаси: ЧНУ, 2017. - С. 35-39.

  Гаврилюк С.П. Основні напрями імплементації інновацій в ресторанному бізнесі / С. П. Гаврилюк // Стан та перспективи розвитку туризму та готельно-ресторанної справи в Україні: Матеріали ІІІ регіонального Круглого столу-вебінару (Миколаїв, 9 червня, 2017 р.). - Миколаїв, 2017. - С. 13-20

  Гаврилюк С.П. Формування туристичних кластерів як передумови інноваційного розвитку економіки регіону / С. П. Гаврилюк, О. Ю. Завдинська // Гостинність, сервіс, туризм: досвід, проблеми, інновації: Матеріали доповідей учасників ІV міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 27-28 квітня 2017 р.). - Київ, 2017. - С. 289-294

  Пестушко В.Ю. Географія: підручник для 9-го кл. загальноосвіт. навч. закл. / В. Ю. Пестушко, Г. Ш. Уварова, А. І. Довгань. - Київ: Генеза. - 2017. - 272 c.
https://shkola.in.ua/761-heohrafiia-9-klas-pestushko-2017.html

  Уварова Г.Ш. Нові стандарти вищої освіти і підготовка конкурентних фахівців з туризму / Г.Ш. Уварова // Проблемита перспективи розвитку туризму в Україніта світі: збірник тез ІІ міжнародної науково-практичної конференції (Луцьк-Світязь, 18-19 травня 2017 року). - Луцьк: ІВВ Луцького НТУ, 2017. - С. 148-153
http://lib.lntu.edu.ua/sites/default/files/2021-03/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80_2017.pdf#page=148

  Гаврилюк С.П. Особливості інвестиційної діяльності підприємств ресторанного господарства/ С.П. Гаврилюк // Сучасні технології розвитку людини в інтегрованому суспілстві: Матеріали доповідей учасників міжнародної науково-практичної конференції викладачів (Миколаїв, 5 жовтня 2016 р.). - Миколаїв: ММІРЛ, 2016.- С.155-158.

  Архіпов В.В. Исследования влияния крахмала и желатина на основные физико-химические показатели кремов / В.В. Архіпов // Сборник статей по материалам 1-й Международной научно-практической конференции "Развитие науки в области пищевой и легкой промышленности", МГУТУ им. К.Г. Разумовского. - М.: МГУТУ им. К.Г. Разумовского, 2016. - С. 5-16.

  Міхо О.І. Blended Learning: роль викладача в новому освітньому середовищі/ О.І. Міхо // Наукові записки Київського університету туризму, економіки і права. Серія: філософські науки. / Гол. ред. В.С. Пазенок. - К. : КУТЕП, 2016. - Випуск 22. - 258 с. - С. 204 - 213.

  Міхо О.І. Методическое обеспечение практики-стажировки студентов туристского вуза за границей / А.И. Михо // Педагогика и современность. - 2016. - № 5 (25). - С. 67 - 74.

  Архипов В.В. Организация работы сомелье (все о вине в ресторане): учебное пособие / В. В. Архипов.- К.: Центр учебной литературы, 2016. - 304 с.
http://culonline.com.ua/Books/Org%20raboty%20somelie%20Arhipov%2016.pdf

  Архипов В.В. Особенности проведения и виды судебной экспертизы по искам о защите прав потребителей с признаками нарушения законодательства о рекламе / В. В. Архипов.- Wydawnictwo C'H'Beck, Варшава, Польща, 2016. - С.325-346

  Архипов В.В. Проблемы оценки и страхования культурных ценностей / В. В. Архипов // Наукові зошити Варшавського університету ім. М. Склодовської-Кюрі.- 2016.- №1(51). - С. 197-209

  Архипов В.В. Этнические кухни: Особенности культуры и традиций питания народов мира: учебное пособие / В.В. Архипов - К.:Центр учебной литературы, 2016. - 234 с.
http://culonline.com.ua/Books/Etnicheskie%20kuhni%20Arhipov.pdf

  Архіпов В.В. Ресторанна справа. Асортимент, технологія і управління якістю продукції в сучасному ресторані: навчальний посібник / В.В. Архіпов. - 3-тє видання. - К.: Центр навчальної літератури, 2016. - 382 с.
http://library.nuft.edu.ua/ebook/file/arhipov_v_v_ivannikova_t_v_arhipova_a_v_restoranna_sprava_as.pdf

  Архипов В.В. Барное дело: учебное пособие / В.В. Архипов. - К.: Центр учбової літератури, 2016. - 240 с.
http://culonline.com.ua/Books/Barnoe%20Delo%20Arhipov.pdf

  Архипов В.В. Экспертная оценка товаров (движимого имущества): учебное пособие / В. В. Архипов, О. А. Желавская. - К.: Центр учебной литературы, 2011. - 280 с.
http://culonline.com.ua/Books/Expertnaja%20ozenka%20Arhipov.pdf

  Архипов В.В. Исследования влияния крахмала и желатина на основные физико-химические показатели кремов / В.В. Архипов // Развитие науки в области пищевой и легкой промышленности: Сборник статей по материалам 1-й Международной научно-практической конференции (9-12 марта 20 г.16) / МГУТУ им. К.Г. Разумовского. - Москва, 2016. - С. 5-16

  Мелько Л.Ф. Застосування технології веб-квесту при викладанні країнознавчих дисциплін: доцільність і протиріччя / Л.Ф. Мелько // Гуманітарний вісник ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди" - Додаток 1 до Вип. 37, Том ІV (72): Тематичний випуск "Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору". - К.: Гнозис, 2016. - С. 165-174.
http://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/statti/412-zastosuvannia-tekhnolohii-vebkvestu-pry-vykladanni-krainoznavchykh-dystsyplin-dotsilnist-i-protyrichchia

  Melko L. Professionally Oriented Training of Students as Factor of Responsible Tourism Business in the Future / L. Melko //Responsible Business & Tourism and the Role of Education at Responsible Thinking /Ed. L. Halasz, O. Hoffmann, E. Horvati.-Szekesfehervar-Budapest:Kodolanyi Janos University of Applied Sciences, 2016. - P. 55-63.
https://www.kodolanyi.hu/images/tartalom/File/en/e_book_6th_int_week.pdf

  Мелько Л.Ф. Вплив навчальної практики на формування професійних компетентностей фахівців з туризму / Л.Ф. Мелько // Українські перспективи у світовому розвитку: матеріали Науково-практичної конференції (Київ, 4 листопада 2016 року) / Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК". - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2016. - С. 456-458.
http://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/materiali-konferentsij/404-materialy-naukovopraktychnoi-konferentsii-molodykh-uchenykh-ukrainski-perspektyvy-u-svitovomu-rozvytku-04112016

  Уварова Г.Ш. Країни Американського туристичного регіону / Г. Ш. Уварова // Географія та економіка в рідній школі . - 2016. - №9 (175). - С. 37-46.

  Карюк В.І. Вплив інноваційного потенціалу на соціально-економічний розвиток підприємства / В. І. Карюк // Ефективна економіка. - 2016.- №10. - http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5193
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5193

  Карюк В.І. Управління інноваціями в контексті соціально-економічного розвитку підприємства / В. І. Карюк // Інвестиції: практика та досвід. - 2016.- №20. - С. 39-42
http://www.investplan.com.ua/?op=1&z=5205&i=7

  Карюк В.І. Оцінка соціально-економічних наслідків інноваційного розвитку підприємств / В. І. Карюк //Економіка та держава . - 2016.- №10. - С.55-58.
http://www.economy.in.ua/?op=1&z=3618&i=11

  Уварова Г.Ш. Стандартизація туристичної освіти: сучасний стан / Г. Ш. Уварова // Освітньо-професійна підготовка фахівців з туризму: зб. наук. праць. - К.: НАУ, 2016. - С. 145-157.

  Уварова Г.Ш. Туристичні країни світу. Азійсько-Тихоокеанський регіон / Г. Ш. Уварова // Географія та економіка в рідній школі: науково-методичний журнал.- 2016.- №3 (169). - С.36-46.

  Уварова Г.Ш. Туристичні країни світу. Європа / Уварова Г. Ш. // Географія та економіка в рідній школі: науково-методичний журнал. - 2016. - №1. - С. 39-42.

  Уварова Г.Ш. Туристичні країни світу. Європа / Уварова Г. Ш. // Географія та економіка в рідній школі: науково-методичний журнал. - 2016. - №2. - С. 32-36.

  Пестушко В.Ю. Географія: підручник для 8-го кл. загальноосвіт. навч. закл. / В. Ю. Пестушко, Г. Ш. Уварова, А. І. Довгань. - Київ: Генеза, 2016. - 272 c.

  Сокол Т.Г. Визначення фахових компетентностей професійної підготовки фахівців туристичного супроводу з урахуванням вимог сучасного інформаційного суспільства / Т.Г.Сокол // ІНТЕРНЕТ-ОСВІТА-НАУКА-2016: Матеріали Десятої міжнародної науково-практичної конференції ІОН-2016 (11-14 жовтня, 2016). - Вінниця: ВНТУ, 2016 - С. 117 - 118.

  Сокол Т.Г. Державне регулювання туристичного ринку як важливий фактор стимулювання розвитку сфери туризму / Т.Г.Сокол // Україна в сучасному світі: виклики і можливості: Збірник тез Міжнародної наукової конференції викладачів, аспірантів і студентів (13-14 квітня 2016). Том 2 (Секції 2 - 4). - К.: Акад. праці, соц. відносин і туризму, 2016.- С. 102 - 104
https://www.socosvita.kiev.ua/sites/default/files/theses_2_4.pdf#page=102

  Карюк В.І. Інновації як фактор розвитку сучасного туризму в Україні / В. І. Карюк // Теоретичні та прикладні питання економіки. - 2016. - Вип. 2. - С. 108-118
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tppe_2016_2_13

  Мелько Л.Ф. Роль країнознавчих знань у формуванні полікультурної компетентності фахівців з туризму / Л.Ф. Мелько // Українська географія: сучасні виклики. Зб. наук. праць у 3-х т. Т.1 - К.: Прінт-Сервіс, 2016. - С. 181-183.
https://www.twirpx.com/file/2116853/

  Архіпов В.В. Підвищення конкурентоспроможності підприємств готельно-ресторанного бізнесу за рахунок впровадження digital - маркетинг стратегій / В.В. Архіпов // Гостинність, сервіс, туризм: досвід, проблеми, інновації: матеріали ІІ Міжнародної науково практичної конференції (Київ, 23-24 квітня 2015 року). - К.: КНУКіМ.

  Міхо О.І. Використання досвіду МООС в проектуванні навчального процесу у вищих навчальних закладах туристського профілю/ О.І. Міхо // Методичний збірник КУТЕП. Вип. 8 / Упорядник Л.В. Мороз. - К.: КУТЕП, 2015. - 75 с. - С. 59 - 69.

  Міхо О.І. Гейміфікація: феномен гри в освіті/ О.І. Міхо // Наукові записки Київського університету туризму, економіки і права. Серія: філософські науки. / Гол. ред. В.С. Пазенок. - К.: КУТЕП, 2015. - Випуск 20. - 388 с. - С. 317 - 328.

  Уварова Г.Ш. Туристична освіта та розвиток туристичної індустрії / Г. Ш. Уварова // Економічна теорія та освіта ХХІ століття : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 25 вересня 2015 р. - К., 2015. - С. 62-65.

  Сокол Т.Г. До основ економічної безпеки туристичного підприємства / Т.Г.Сокол, Ю.З.Драчук // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Практика і перспективи розвитку еногастрономічного туризму: світовий досвід для України" (24 вересня 2015 р.) - К.: НУХТ, 2015 р. - С.241-243.

  Уварова Г.Ш. Туристичні країни світу. Європа / Уварова Г. Ш. // Географія та економіка в рідній школі (науково-методичний журнал). - 2015. - №11. - С. 30-39.

  Сокол Т.Г. Принципи та критерії добору та структурування змісту підручника / Наукові записки. Серія педагогічні та історичні науки. Випуск СХХУІІ (127) - К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2015. - С. 158-165.

  Сокол Т.Г. Проблеми професійної підготовки кадрів екскурсоводів і гідів-перекладачів для сфери туризму України / Географія та туризм. Випуск 34. - К.: Вид-во КНУ ім. Шевченка, 2015. - С.42-48.

  Сокол Т.Г. Становлення і зміст професійної підготовки кадрів для сфери туризму в Польщі / Т.Г.Сокол // Гуманітарний вісник ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди" - Додаток 1 до Вип. 36, Том ІІ (62) : Тематичний випуск "Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору"- К.: Гнозис, 2015. - С. 250 - 259.

  Мелько Л.Ф. Творчий щоденник професійного самовдосконалення майбутнього фахівця туристичної сфери /Л.Ф. Мелько, Т.С. Поліщук. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2015. - 74 с.

  Мелько Л.Ф. Модернізація практичної підготовки фахівців з туризму / Л.Ф. Мелько // Стратегія розвитку національного туризму і його кадрове забезпечення:Матеріали міжнародної науково-практичної конференції /Київський національний університет імені Тараса Шевченка (м.Київ, 1-2 жовтня 2015 року). - К.: Альфа-ПІК, 2015. - С. 14-16.
http://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/materiali-konferentsij/581-modernizatsiia-praktychnoi-pidhotovky-fakhivtsiv-z-turyzmu

  Мелько Л.Ф. "Творчий щоденник" як засіб професійного самовдосконалення майбутнього фахівця туристичної сфери / Л.Ф. Мелько // Перспективи розвитку туризму в Україні та світі: матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції. Луцьк-Світязь, 21-23 травня 2015 р. - Луцьк: РВВ Луцького НТУ, 2015. - С. 150-153.
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/melko_0022.pdf

  Мелько Л.Ф. Нематеріальна культурна спадщина як туристичний ресурс / Л.Ф. Мелько // Географія, Екологія, Туризм: теорія, методологія, практика: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 25-річчю географічного факультету Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (21-23 травня 2015 р.). - Тернопіль: СМП "Тайп", 2015. - С. 367-369.
http://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/materiali-konferentsij/578-nematerialna-kulturna-spadshchyna-iak-turystychnyi-resurs

  Мелько Л.Ф. Енотуризм Молдови: чинники та перспективи розвитку / Л.Ф. Мелько // Практика і перспективи розвитку еногастрономічного туризму: світовий досвід для України: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції " ( 24 вересня, 2015 р). - К.: НУХТ, 2015. - С. 50-52.
http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/22200/1/gastronomic%20tourism2015.pdf

  Мелько Л.Ф. Практико-орієнтована підготовка фахівців туристичної сфери / Л.Ф. Мелько // Еволюція наукової думки в контексті європейського вибору України: матеріали Науково-практичної конференції (Київ, 21 жовтня 2015 року) . - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2015. - С. 455-456.
http://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/materiali-konferentsij/662-materialy-naukovopraktychnoi-konferentsii-evoliutsiia-naukovoi-dumky-v-konteksti-ievropeiskoho-vyboru-ukrainy-21-zhovtnia-2015-roku

  Гаврилюк С.П. Понятійно-термінологічна ідентифікація регіонального туристичного кластера/ С.П. Гаврилюк, А.Г. Охріменко // Карпатський край: Журнал.- Івано-Франківськ. - 2015. - № 1-2 (6-7). - С. 280-289.

  Уварова Г.Ш. Туристичні країни світу. Європа / Г.Ш. Уварова // Географія та економіка в рідній школі (науково-методичний журнал). - 2015.- №12. - С. 38-45.

  Уварова Г.Ш. Формування рекреаційного середовища як чинник оптимізації рекреаційної діяльності в Києві / Г. Ш. Уварова // Туристичний бізнес: світові тенденції та національні пріоритети : матеріали VІІ міжнародної науково-практичної конференції (20 листопада 2015 р.). - Х., 2015. - С. 251-252.

  Пестушко В.Ю. Географія: підручник для 7-го кл. загальноосвіт. навч. закл. / В. Ю. Пестушко, Г. Ш. Уварова. - Київ: Генеза. - 2015. - 280 c.

  Пестушко В.Ю. Географія 7 клас : зошит для тестового тематичного контролю знань / В. Ю. Пестушко, Г. Ш. Уварова. - Київ: Генеза. - 2015. - 64 c.

  Havryliuk S.P. The conceptual and terminological identification of the regional tourism cluster // S.P. Havryliuk, A.H. Okhrimenko // Карпатський край. - 2015. - Т. 6, № 6-7

  Melko L. Formation of Multicultural Competence of Students by Means of Country Studies Projects // Proceedings of the 1st International Sciences Congress "Fundamental and Applied Studies in the Pacific аnd Atlantic oceans countries". International Agency for the Development of Culture, Education and Science. Japan, Tokyo, 2014. - P. 609-611.

  Гаврилюк С.П. Особливості управління рекламною діяльністю закладів ресторанного господарства/ С.П.Гаврилюк, О.О. Каролоп // Туризм: реалії та перспективи сталого розвитку: Матеріали доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 23-24 жовтня 2014 р.) - К.: КНТЕУ, 2014.- С. 355-357.

  Гаврилюк С.П. Програма державного екзамену для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" галузі знань 0306 "Менеджмент і адміністрування" напряму підготовки "Менеджмент" професійного спрямування "Менеджмент організацій і адміністрування" ("Менеджмент туристичного бізнесу", "Менеджмент готельно-ресторанного бізнесу", "Менеджмент виставкової діяльності")/ [Гаврилюк С.П., Ткаченко Т.І., Мельниченко С.В., Михайліченко Г.І.] - К.: КНТЕУ. - 2014. - 51 с.

  Гаврилюк С.П. Робоча програма виробничої комплексної практики для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" галузі знань 1401 "Сфера обслуговування" напряму підготовки 140103 "Туризм"/ [Гаврилюк С.П., Білик В.В., Охріменко А.Г., Гопкало Л.М.]. - К.: КНТЕУ.- 2014.- 39 с.

  Гаврилюк С.П. Економіка підприємства: oпорний конспект лекцій [для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" галузі знань 1401 "Сфера обслуговування" напряму підготовки 140103 "Туризм"]/ С.П.Гаврилюк, Т.І. Ткаченко.- К.: КНТЕУ.- 2014. -168 с.

  Архіпов В.В. Особливості проведення товарознавчої експертизи із визначення цін для здійснення закупівель товарів та послуг за державні кошти / В.В. Архіпов // Незалежний аудитор. - 2014. - №5(28). - С. 118-125.

  Архіпов В.В. Особливості товарознавчого дослідження контрафактних тютюнових виробів / В.В. Архіпов // Незалежний аудитор. - 2014. - №8(31). - С. 116-122.

  Архіпов В.В. Судово-товарознавча експертиза харчових продуктів: сучасний стан / В.В. Архіпов // Незалежний аудитор. - 2014. - № 4(27). - С. 118-128.

  Міхо О.І. Анімаційна компетентність студентів: оцінка сформованості/ О.І. Міхо // Методичний збірник КУТЕП. Вип. 7 / Упорядник Л.В. Мороз. - К.: КУТЕП, 2014. - 83 с. - С. 60 - 68.

  Сокол Т.Г. Зміст спеціальних туристичних дисциплін професійної підготовки менеджерів туризму у навчальних програмах ВНЗ України / Т.Г.Сокол // Актуальні проблеми, сучасний стан та перспективи розвитку індустрії туризму в Україні та Польщі: матер. УІІІ міжнар. науково-практич. конф. / За ред. Саух І.В. - Житомир: КІБІТ, 2014. - С. 147-148.

  Сокол Т.Г. Використання комп'ютерних мультимедійних технологій у підготовці фахівців туристичної сфери / Т.Г. Сокол// Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції "Сучасні тенденції розвитку туризму": Збірник тез доповідей (І частина). - Миколаїв: ВП "МФ КНУКІМ", 2014. - С.24 - 26.

  Архіпов В.В. Особливості приготування чаю, національні традиції чаювання у різних народів / В.В. Архіпов // Гостинність, сервіс, туризм: досвід, проблеми, інновації: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 10-11 квітня 2014 року). - К.: КНУКіМ. - С.29-42.

  Сокол Т.Г. До питання сутності поняття "туристичної індустрії" як частини туристичної сфери / Т.Г. Сокол // Туризм: реалії та перспективи сталого розвитку: матер. міжнар. науково-практич. конференції, м.Київ, 23-24 жовтня 2014 р. - Київ, КНТЕУ [Електронний ресурс].

  Сокол Т.Г. Інволюція інтелектуальних процесів, Інтегральний критерій дорослості та ін. (всього 15 статей) / Т.Г.Сокол та ін. // Освіта дорослих:енциклопедичний словник / За ред.. В.Г.Кременя, Ю.В.Ковбасюка - К.:Основа, 2014. - 496 с.

  Сокол Т.Г. Тенденції розвитку вищої освіти та їх втілення у професійній підготовці менеджерів туризму / Т.Г. Сокол // Людський капітал в умовах трансформації українського суспільства: збірник тез Міжнародної наукової конференції викладачів, аспірантів і студентів, Київ: Вид-во АПСВТ. - 2014. - С. 22 - 23.

  Гаврилюк С.П. Кластерна модель удосконалення туристичної привабливості рекреаційно-туристичного комплексу України/ С.П. Гаврилюк // Матеріали доповідей міжнародної науково-практичної конференції "Туризм: реалії та перспективи сталого розвитку" (23-24 жовтня 2014 р., м. Київ) - К.: КНТЕУ, 2014.- С.331-334

  Мелько Л.Ф. Полікультурна компетентність студентів як фактор інтеграції / Л.Ф. Мелько // Гуманітарний вісник ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди" - Додаток 1 до Вип. 5, Том ІV (55): Тематичний випуск "Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору". - К.: Гнозис, 2014. - С. 282-290.

  Melko L.F. Formation of Multicultural Competence of Students by Means of Country Studies Projects /L.F. Melko // Proceedings of the 1st International Academic Congress “Fundamental and Applied Studies in the Pacific аnd Atlantic Oceans Countries”. (Japan, Tokyo, 25 October 2014). Volume I. “Tokyo University Press”, 2014.-P. 600-603
file:///C:/Users/library/Downloads/Матеріали.%20Конгрес.%20Японія.pdf

  Мелько Л.Ф. Поликультурное образование как составляющая просветительской деятельности высшего учебного заведения // Развитие высшего образования, демократического общества и рыночной экономики в европейском контексте:Материалы ІІ Международной научной конференции (Кишинев, 16-17 апреля 2014 г.). - К.: Университет "PERSPECTIVA-INT", 2014. - С. 23-28.
http://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/materiali-konferentsij/574-polikulturnoe-obrazovanie-kak-sostavlyayushchaya-prosvetitelskoj-deyatelnosti-vysshego-uchebnogo-zavedeniya

  Мелько Л.Ф. Модель организации и проведения страноведческих просветительских фестивалей / Л.Ф. Мелько // География в поликультурном мире: Материалы ІІ Всероссийской научно-практической конференции с Международным участием (Казань, 3-4 марта 2014 г. / Отв.ред. Г. С. Самигуллина. - Казань, Отечество, 2014. - С. 34-39.

  Гаврилюк С.П. Проблеми впровадження дистанційної форми навчання при підготовці фахівців/ С.П. Гаврилюк, М.В. Кулик // Збірник матеріалів доповідей всеукраїнської науково-практичної конференції "SMART-ОСВІТА: ресурси та перспективи" (Київ, 24 жовтня 2014р.). - К.: КНТЕУ, 2014. - С. 112-114.

  Уварова Ю.В. Особистісні детермінанти стилю керівництва майбутніх менеджерів / Ю. В. Уварова // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Григорія Сковороди».- 2014. - С. 143–151

  Уварова Ю.В. Особливості усвідомлення стильових характеристик спілкування майбутніх менеджерів / Ю. В. Уварова //Практична психологія та соціальна робота. - 2014.- № 9. - С. 75–79

  Уварова Г.Ш. Готовність студентів до здійснення майбутньої професійної кар'єри в туризмі /Уварова Г.Ш. //Туризм і гостинність в Україні: стан, проблеми, тенденції, перспективи розвитку: мат. ІІ Міжнародної наук.-практ. конф. (16-17 жовтня 2014 р.). - Черкаси, 2014. - С. 222-227.

  Гаврилюк С.П. Особливості формування операційних витрат туристичних підприємств в Україні / С.П. Гаврилюк // Вчені записки Університету "Крок". Серія "Економіка".- 2014.- Вип. 35.-2014. - С. 114-123.

  Гаврилюк С.П. Економічні передумови управління поточними витратами підприємств ресторанного господарства в Україні / С.П. Гаврилюк, В.Г. Міска // Інвестиції: практика та досвід. - 2014. - №19. - С. 20-25.
http://www.investplan.com.ua/pdf/19_2014/9.pdf

  Гаврилюк С.П. Імперативи туристичної привабливості туристсько-рекреаційної дестинації /С.П. Гаврилюк // Актуальные проблемы и перспективы развития экономики Украины: материалы XII Международной научно-практической конференции (Гурзуф, 10-12 октября 2013 г.). - Саки: ЧП "Предприятие Феникс", 2013.- С. 76-77.

  Архіпов В.В. Реформування системи технічного регулювання харчової галузі в Україні на шляху євроінтеграції / Т.М. Артюх, В.В. Архіпов // Якість і безпека харчових продуктів: матеріали міжнародної науково-технічної конференції (Київ, 14-15 листопада 2013 року). - К.: НУХТ, 2013. - С.140

  Архіпов В.В. Розвиток теорії і методології судово-товарознавчої експертизи харчових продуктів / С.В. Іванов, Т.М. Артюх, В.В. Архіпов // Наукові праці Національного університету харчових технологій. № 52 / Національний університет харчових технологій. - К. : НУХТ, 2013. - С. 25-34.

  Уварова Ю.В. Особливості самоконтролю та рівень його розвитку у студентів у різних видах іншомовної мовленнєвої діяльності / Ю. В. Уварова // Філологія та методологія викладання: науково-методологічний вісник.- Університет економіки та права «КРОК», 2013. - C. 74–80

  Сокол Т.Г. Методичні рекомендації до виконання курсових робіт для студентів ІІІ курсу напряму підготовки 6.050201 "Менеджмент" професійного спрямування "Менеджмент організацій" (менеджмент туристичної індустрії) / О.Ю. Гринюк, Т.Г. Сокол. - К.: Інститут туризму ФПУ, 2013. - 23 с.

  Мелько Л.Ф. Навчальний курс "Географія культури" у системі підготовки фахівців туристичної галузі / Л.Ф. Мелько // Туризм у контексті сучасного виміру: Збірник наукових праць / Університет економіки та права "КРОК". - Вип.1. - К.: Університет "КРОК", 2013. - С. 91-95.
http://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/statti/572-navchalnyi-kurs-heohrafiia-kultury-u-systemi-pidhotovky-fakhivtsiv-turystychnoi-haluzi

  Мелько Л.Ф. Етнографічний туризм як складова культурно-пізнавального туризму / Л.Ф. Мелько // Туризм у контексті сучасного виміру: Збірник наукових праць / Університет економіки та права "КРОК". - Вип.1. - К.: Університет "КРОК", 2013. - С. 61-65.
http://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/statti/571-etnografichnij-turizm-yak-skladova-kulturno-piznavalnogo-turizmu

  Мелько Л.Ф. Полікультурна освіта молоді для сталого розвитку / Л.Ф. Мелько // В.І.Вернадський і глобальні проблеми сучасної цивілізації: тези міжнародної конференції (23-25 квітня, 2013). - Сімферополь: ВД "АРІАЛ", 2013. - С. 227.

  Мелько Л.Ф. Страноведческий проект "Диалог культур" в контексте поликультурного образования в высшем учебном заведении // Развитие высшего образования, демократического общества и рыночной экономики в европейском контексте: Материалы международной научно-практической конференции (Кишинев, 25-26 апреля 2013 г.). - К.: Университет "PERSPECTIVA-INT", 2013. - С. 79-83.
http://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/materiali-konferentsij/570-stranovedcheskij-proekt-dialog-kultur-v-kontekste-polikulturnogo-obrazovaniya-v-vysshem-uchebnom-zavedenii

  Мелько Л.Ф. Країнознавчий фестиваль "Діалог культур": науково-методичні рекомендації / Л.Ф. Мелько // Географія та економіка в сучасній школі. - 2013. - № 3. - С. 29-34.

  Мелько Л.Ф. Роль країнознавчих проектів у формуванні полікультурної компетентності студентів-міжнародників / Л. Ф. Мелько // Розвиток інформаційного суспільства: В 10-ти томах. Т.10: Інформаційно-комунікаційні аспекти міжнародної та національної безпеки: колективна монографія /за наук.ред. Д.І. Ткача. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2013. - С.268-289
http://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/monografiji/516-informatsiinokomunikatsiini-aspekty-mizhnarodnoi-ta-natsionalnoi-bezpeky

  Гаврилюк С.П. Економіка підприємств готельного господарства та туризму: навчальний посібник .- 2-ге вид. / С.П.Гаврилюк, Т.І. Ткаченко, О.О. Каролоп. - К.: Київ. нац. торг.екон. ун-т, 2013.- 320 c.

  Гаврилюк С.П. Економіка підприємства: методичні рекомендації до виконання курсових робіт для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" галузі знань 1401 "Сфера обслуговування" напряму підготовки 140103 "Туризм" // С.П. Гаврилюк, Т.І. Ткаченко. - К.: КНТЕУ, 2013 - 32 с.

  Міхо О.І. Анімація в туризмі / О.І. Міхо // Туризмологія: концептуальні засади теорії туризму : монографія / [В.К. Федорченко, В.С. Пазенок, О.А. Кручек та ін.]. - К. : ВЦ "Академія", 2013. - С. 221 - 231.- (Серія "Монограф")

  Уварова Г. Ш. Міжнародна інтеграція при підготовці кадрів з туризму / Г. Ш. Уварова // Географія та туризм. - 2013. - № 24. - С. 124-131

  Уварова Г.Ш. Міжнародна інтеграція при підготовці кадрів з туризму / Г. Ш. Уварова // Географія та туризм. - 2013. - № 24. - С. 124-131

  Гаврилюк С.П. Науково-практичні підходи активізації інвестиційної діяльності турпідприємств/ С.П. Гаврилюк // Теорія та практика управління економічним розвитком підприємства: колективна монографія [О.В. Кендюхов, А.В. Череп, С.П. Гаврилюк та ін.] - Т.1. - Д.: ДВНЗ "ДонНТУ", 2013.- С. 218-229
file:///C:/Users/library/Downloads/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%201%20%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%2014.06.2013.pdf

  Мелько Л.Ф. Українознавчий фестиваль "Діалог культур": науково-методичні рекомендації / Л.Ф. Мелько // Географія та економіка в сучасній школі. - 2013. - № 3. - С. 29-34

  Сокол Т.Г. Організація обслуговування в готелях і туристичних комплексах: підручник. - 2 видання, перероб. і доповн. / Т.Г.Сокол - К.: Альтерпрес, 2012. - 447 с.

  Мелько Л.Ф. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни "Країнознавство" /Л.Ф. Мелько. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2012. - 163 с.

  Мелько Л.Ф. Форум учителів географії Росії // Географія та економіка в сучасній школі. - 2012. - № 2. - С.42.

  Мелько Л.Ф. Етнофестиваль "Традиції та сучасність". Методичні рекомендації/ Л.Ф. Мелько // Наша Берегиня. - 2012. - № 2. - С. 22-24.
http://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/statti/566-etnofestyval-tradytsii-ta-suchasnist-metodychni-rekomendatsii

  Мелько Л.Ф. Країнознавчі фестивалі у системі взаємодії вищої та середньої школи/ Л.Ф. Мелько // Україна: географія цілей та можливостей. Зб. наук. праць.- У 3-х т. Т.3 / Українське географічне т-во- К.: ФОП "Лисенко М.М.", 2012. - С. 352-354.
http://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/statti/567-krainoznavchi-festyvali-u-systemi-vzaiemodii-vyshchoi-ta-serednoi-shkoly

  Карюк В.И. Этапы формирования организационно-экономического механизма инновационной деятельности предприятий / В. И. Карюк // Экономика. Управление. Право. - 2012. - № 1 (25) ч. 1. - С. 37-41

  Карюк В.І. Етапи формування організаційно-економічного механізму інноваційної діяльності підприємств / В. І. Карюк, О. Ю. Мірошніченко // Ефективна економіка. - 2012. - № 2.
http://www.economy.nayka.com.ua

  Карюк В.І. Методика оцінки стратегічних альтернатив інноваційного розвитку промислових підприємств на основі потенціалу їхньої інноваційної діяльності / В. І. Карюк // Сучасні моделі, концепції і стратегії інноваційного розвитку країн світу та України: збірник матеріалів ХІІ Міжнар. наук.-практ. конф. молодих науковців ( Київ, 23 березн. 2012 р.). - К. :УДУФМТ, 2012. - С. 401-403

  Karyuk V.I. Method of Innovative Development Strategy Formation for the Development of the Industrial Enterprises / V.I. Karyuk // European researcher.- 2012. - 2 (17). - Р. 141-144

  Карюк В.І. Методика вибору стратегічних альтернатив у процесі формування інноваційної стратегії підприємства / В. І. Карюк // Теоретичні та прикладні питання економіки: зб. наук. праць.- 2012.- Вип.27.т.1. - С. 385–392

  Карюк В.І. Методика формування стратегії інноваційного розвитку промислових підприємств / В. І. Карюк // Сталий розвиток економіки. - 2012.- 1 (11). - С. 80–83

  Карюк В.І. Методичний підхід до оцінювання інноваційного потенціалу промислових підприємств / В. І. Карюк //Актуальні проблеми економіки. - 2012.- № 5 (131). - С. 176–182

  Карюк В.І. Формування економічного механізму стимулювання інноваційної діяльності персоналу підприємств / В. І. Карюк //Україна: аспекти праці. - 2012.- № 2. - С. 42–46

  Карюк В.І. Удосконалення наукових підходів до поняття «інновація» / В. І. Карюк //Економіка та держава. - 2012.- № 4. - С. 87–89

  Карюк В.І. Удосконалення системи видової класифікації інновацій / В. І. Карюк// Інвестиції: практика та досвід. - 2012.- № 4. - С. 72–74

  Уварова Г.Ш. Шляхи оптимізації співробітництва між Україною та Італією у туристичній сфері / Г. Ш. Уварова // Географія та туризм. - 2012. - № 20. - С. 110-116

  Уварова Г.Ш. Рекреаційне використання Десни / Г. Ш. Уварова // Географія та туризм. - 2012. - № 22. - С. 140-147

  Гаврилюк С.П. Особенности управления инновационной деятельностью туристических предприятий в Украине / С.П. Гаврилюк // Scientific Letters International Academic Society of Mikhail Baludansky (Научный журнал Международного академического общества Михаила Балудянского). - 2012. - №1. - С. 34-40

  Гаврилюк С.П. Особенности формирования продуктовой политики предприятий ресторанного хозяйства / С.П. Гаврилюк // Scientific Letters International Academic Society of Mikhail Baludansky (Научный журнал Международного академического общества Михаила Балудянского). - 2012. - №1. - С. 112-116

  Уварова Г.Ш. Шляхи поглиблення міжнародного співробітництва у підготовці кадрів для сфери туризму / Г.Ш. Уварова // Географія та туризм. - К.: Альтерпрес, 2012. - Вип. 16 - С.126-13

  Карюк В.І. Активізація інноваційної діяльності як необхідна передумова забезпечення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств / В.І. Карюк // Шевченківська весна: економіка: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, 21-25 березня 2011, Київ / за заг. ред. проф. В.Д. Базилевича: у 2-х тт. Вип. ІХ, Том 2 - К.: Освіта України, 2011. - С.455-456

  Мелько Л.Ф. Ладакх - "країна перевалів" // Краєзнавство. Географія. Туризм. - 2011. - № 27 (704). - С. 15-23.

  Мелько Л.Ф. Страноведческие фестивали на базе высшего ученого заведения в системе поликультурного образования школьников // Материалы Всероссийского съезда учителей географии в МГУ (Москва, 28-29 октября 2011 г.). - М.: МГУ им.М.В.Ломоносова, 2011.- С.206-209.

  Мелько Л.Ф. Етнографічні дослідження М.М. Миклухо-Маклая у контексті сучасного виміру // Велика Волинь: наук. збірник. Праці Житомирського науково-краєзнавчого товариства дослідників Волині.- Вип. 46 : М. М. Миклухо-Маклай - вчений, мандрівник, гуманіст : матеріали Міжнар. наук.-краєзнав. конф., присвяч. 165-річчю від дня народж. вчен.-енциклопедиста (29-30 вересня 2011 року, м. Малин). - Житомир : Волинь, 2011. - С. 134-139.
http://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/statti/565-etnohrafichni-doslidzhennia-mm-myklukhomaklaia-u-konteksti-suchasnoho-vymiru

  Карюк В.И. Стимулирование инновационной деятельности предприятий как инструмент повышения конкурентоспособности экономики Украины / В. И. Карюк // Инновационная модель развития экономики: материалы межрегион. науч.-практ. конф. с международным участием / Мар. гос. ун-т. / отв. ред. Н. С. Садовин, Т. Б. Кожевникова. - Йошкар-Ола, 2011. - Вып. 18. - С. 99-103

  Карюк В.І. Організаційно-економічний механізм активізації інноваційної діяльності підприємств / В. І. Карюк // Науковий вісник Чернівецького національного університету. Серія Економіка.- 2011.- Вип. 557-558. - С. 90-95

  Карюк В.І. Організаційно-економічний механізм активізації інноваційної діяльності підприємств / В. І. Карюк // Участь молоді в розвитку економіки та суспільства України: матеріали II Всеукр. наук.-практ. конф. студ., асп. і мол. учен., Київ, 17-19 лют. 2011 р.: тези доп.: У 3 ч. - К.: НУХТ, 2011. - Ч.2.- С. 4-5

  Карюк В.И. Формирование организационно-экономического механизма инновационного развития промышленных предприятий / В. И. Карюк // Актуальные вопросы экономических наук: сб. материалов ХІХ Междунар. науч.-практ. конф. / под общ. ред. Ж. А. Мингалевой, С. С. Чернова. - Новосибирск: Издательство НГТУ, 2011. - С. 340-345

  Карюк В.І. Стимулювання інноваційної діяльності підприємств як засіб досягнення конкурентоспроможності економіки України / В. І. Карюк // Сучасні підходи до управління підприємством: матеріали ІІ Наук.-практ. конф. студ., асп. і мол. учен.(Київ, 28 квітн. 2011 р.). - К.: НТУУ "КПІ" ВПІ ВПК "Політехніка", 2011. - С. 285-287

  Карюк В.І. Стимулювання інноваційної діяльності підприємств як інструмент підвищення конкурентоспроможності вітчизняної економіки / В. І. Карюк // Теоретичні та прикладні питання економіки .- 2011. - Вип. 24. - С. 362-367

  Карюк В.І. Стимулювання інноваційної діяльності працівників як інструмент підвищення ефективності промислового виробництва/ В. І. Карюк //Пріоритети розвитку підприємств у ХХІ столітті : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф.(Кіровоград, 21-22 квітн. 2011 р.). - Кіровоград: КОД, 2011. - Ч. І. - С. 28-29

  Карюк В.І. Формування економічного механізму стимулювання інноваційної діяльності / В. І. Карюк // Наукові праці Національного університету харчових технологій. - 2011. - № 39.- С. 61-65

  Карюк В.І. Формування організаційно-економічного механізму інноваційного розвитку промислових підприємств / В. І. Карюк // Проблеми економіки підприємств в сучасних умовах: матеріали VII Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 19-21 травн. 2011 р.): тези доп. - К.: НУХТ, 2011. - С.102-103

  Уварова Г.Ш. Формування позитивного туристичного іміджу міст України–господарів Євро-2012 / Г. Ш. Уварова // Географія та туризм. - 2011. - № 14. - С. 126-132

  Уварова Г.Ш. Напрямки і тенденції розвитку рекреації і туризму в світі на сучасному етапі / Г. Ш. Уварова // Географія та туризм. - 2011. - № 15. - С. 3-9
Напрямки і тенденції розвитку рекреації і туризму в світі на сучасному етапі

  Уварова Г.Ш. Шляхи поглиблення міжнародного співробітництва у підготовці кадрів для сфери туризму / Г. Ш. Уварова // Географія та туризм. - 2011. - № 16. - С. 18-25

  Карюк В.І. Формування стратегії інноваційного розвитку промислових підприємств на основі комплексної оцінки інноваційного потенціалу / В.І. Карюк // Наук. вісн. Черніг. держ. ін-ту економіки і упр. Сер. Економіка. - 2011. - Вип. 4. - С. 141-147
http://ir.stu.cn.ua/handle/123456789/9270

  Карюк В.І. Активізація інноваційної праці персоналу як елемент організаційно-економічного механізму забезпечення інноваційної діяльності на підприємстві / В. І. Карюк // Формування ринкової економіки : зб. наук. праць. - Спец. вип.: у 3 т. Соціально-трудові відносини: теорія і практика. - К: КНЕУ, Т. 1. 2010. - С. 323-330

  Карюк В.І. Підвищення ефективності виробництва на основі організаційно-економічного механізму стимулювання інноваційної активності персоналу / В. І. Карюк // Шевченківська весна: економіка: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студ., асп. і мол. учен. ( 22-26 берез. 2010, Київ) / за заг. ред. проф. В. Д. Базилевича: у 2-х т. - К.: ТОВ "Сталь", 2010. - Вип. VIII, т. 2. - С. 528-529

  Карюк В.І. Шляхи активізації інноваційної діяльності персоналу в сучасних умовах / В. І. Карюк // Теоретичні та прикладні питання економіки: зб. наук. праць. - 2010.- Вип. 22 . - С. 289-294

  Уварова Г.Ш. Сталий розвиток туризму в контексті рекреаційно-туристичного природокористування / Г. Ш. Уварова // Науковий вісник Інституту міжнародних відносин НАУ. Серія: економіка, право, політологія, туризм. - 2010. - Т. 1. - № 1. - С. 217-221

  Уварова Г.Ш. Туристське країнознавство: навчальний посібник / Г.Ш. Уварова - К.: НАУ-друк, 2009. - С. 25-34

  Мелько Л.Ф. Болонський процес як невід'ємна складова інформаційно-знаннєвого суспільства // Національні економіки в глобальному економічному просторі: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (16-17 квітня 2008 р., м. Київ). - К.: Ун-т економіки та права "КРОК", 2008. - С. 212-217.

  Мелько Л.Ф. Творчі роботи як форма удосконалення самостійної роботи студентів у курсі "Країнознавство" // Актуальні проблеми міжнародної інформації та міжнародних відносин. - Вип.ІІ: Зб. наук. праць. - К.: УЕП "КРОК", 2008. - С.38-44.

  Мелько Л.Ф. Творчі роботи студентів у курсі "Країнознавство": науково-методичний аспект // Географія в інформаційному суспільстві: Зб. наук. праць: У 4-х т.Т.4- К.: ВГЛ Обрії, 2008. - С. 302-304.
http://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/statti/586-tvorchi-roboty-studentiv-u-kursi-krainoznavstvo-naukovometodychnyi-aspekt

  Уварова Г.Ш. Рекреаційно-туристичний потенціал України / Г. Ш. Уварова // Географія та основи економіки в школі. - 2008. - № 2.-С.29

  Міска В.Г. Економіка підприємства ресторанного господарства / В.Г. Міска, С.П. Гаврилюк: оп. консп. лекцій. - К.: КНТЕУ, 2008

  Пестушко В.Ю. ФІізична географія України: Підручник для 8 кл. загальноосвідніх навчальних закладів / В.Ю. Пестушко, Г.Ш. Уварова. - К.: Генеза, 2008. - 288 с.
https://pidruchnyk.com.ua/691-geografija_ukrainy_8klas_pestushko.html

  Мелько Л.Ф. Сучасний стан навчально-методичного забезпечення курсу "Країнознавство" у вищій школі/ Л. Ф. Мелько //Вчені записки/ Університет економіки та права "КРОК". - 2007. - Вип. 16. - С. 223-231

  Мелько Л.Ф. Удосконалення самостійної роботи студентів при вивченні країнознавчих дисциплін /Л.Ф. Мелько //Географія і сучасність. Збірник наукових праць НПУ імені М.П. Драгоманова.-2007.- Вип.17.- С.198-204

  Мелько Л.Ф. Роль педагогічних майстерень в удосконаленні професіоналізму викладача / Л. Ф. Мелько // Позашкільна освіта: практика, вміння, досвід: матеріали науково-практичної конференції викладачів загальноосвітніх навчальних закладів, шкіл-партнерів факультету додипломної освіти Університету економіки та права "КРОК" (м.Київ, 18 лютого 2006 р.). - К. : Університет економіки та права "КРОК", 2006. - С.12-21

  Мелько Л.Ф. Формирование экологического сознания личности как основа непрерывного образования /Л.Ф. Мелько, О.В. Плахотник //Образование через всю жизнь: непрерывное образование в интересах устойчивого развития.-2006.-Т.7.-С.173-175
https://cyberleninka.ru/article/v/formirovanie-ekologicheskogo-soznaniya-lichnosti-kak-osnova-nepreryvnogo-obrazovaniya

  Мелько Л.Ф.Проблеми викладання навчального курсу "Країнознавство" у вищій школі /Л.Ф. Мелько //Географія і сучасність. Збірник наукових праць НПУ імені М.П. Драгоманова.-2006.-Вип.16.- С.260-264

  Гаврилюк С.П. Конкурентоспособность предприятий в сфере туристического бизнеса: учебное пособие / С.П. Гаврилюк. - Киев: КНТЭУ, 2006

  Мелько Л.Ф. Історичний аспект розвитку країнознавства/ Л.Ф. Мелько //Вчені записки/ Університет економіки та права "КРОК". - 2005. - Вип. 14. - С.207-217

  Гаврилюк С.П. Економіка готельного господарства і туризму: навчальний посібний / С.П. Гаврилюк. - Київ: КНТЕУ, 2005

  Мелько Л.Ф. Країнознавство: навч.-метод. комплекс дисципліни для студ. напряму підготовки "Міжнар. відносини" / Л.Ф. Мелько, Г.Ш. Уварова ; Ун-т економіки та права "КРОК". - К. Університет економіки та права "КРОК", 2005. - 129 с.

  Мелько Л.Ф. Культурологічні засади географічної освіти старшокласників: автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. пед. наук : 13.00.02 - теорія та методика навчання географії / Мелько Людмила Федорівна ; Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К., 2003. - 20 с

  Мелько Л.Ф. Навчально-методичне забезпечення формування культурологічних знань старшокласників / Л.Ф. Мелько // Рідна школа. - 2002. - №4. - С.47-50

  Мелько Л.Ф. Географія культури і шкільна географія // Географія та основи економіки в шк. - 2001. - № 2. - С. 12–14

  Мелько Л.Ф. Навчально-методичне забезпечення формування культурологічних знань/ Л.Ф. Мелько // Вчені записки/ Інститут економіки, управління та господарського права. - 2001. - Вип. 5. - С. 292-303

  Уварова Г.Ш. Наступність навчання як головний принцип неперервної економічної освіти / Г.Ш. Уварова, Н.В. Наконечна // Вчені записки / Інститут економіки, управління та господарського права. - 2001.- Вип. 5. - С. 303-308

  Гаврилюк С.П. Теоретичні аспекти визначення конкурентоспроможності туристичних підприємств / С.П. Гаврилюк // Маркетинг і реклама. - 2001. - №2. - С. 34-37

  Гаврилюк С.П. Конкурентні переваги як основа розробки стратегії туристських підприємств / С.П. Гаврилюк // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України. - 2001. - №4. - С. 76-80

  Мелько Л.Ф. Особливості методики викладання курсу "Географія культури світу" в ліцейних групах Інституту / Л.Ф. Мелько // Вчені записки/ Університет економіки та права "КРОК". - 2000. - Вип. 4. - С. 168-174

  Гаврилюк С.П. Оцінка інтенсивності конкуренції туристичних підприємств на ринку туристичних послуг м. Києва / С.П. Гаврилюк // Вісник Східноукраїнського державного університету. - 2000. - №4. - С. 26-28

  Гаврилюк С.П. Методичні підходи визначення конкурентоспроможності туристичних підприємств.// Вісник КДТЕУ. - 2000. - №2. - С. 50-59

  Гаврилюк С.П. Оцінка конкурентоспроможності туристичного продукту // Маркетинг в Україні. - 2000. - №4. - С. 11-13

  Гаврилюк С.П. Персонал туристичного підприємства як чинник його конкурентоспроможності // Вісник КНТЕУ. - 2000. - №6 . - С.72-79

  Гаврилюк С.П. Розвиток конкуренції на ринку туристичних товарів та послуг // Вісник Сумського державного аграрного університету. Серія: Фінанси і кредит. - 2000.- №1.-С. 254-256

  Ткаченко Т.І. Аналіз конкуренції на туристичному ринку України / Т.І. Ткаченко, С.П. Гаврилюк // Вісник Донецького інституту туристичного бізнесу. - 2000. - №2. - С.113-121

  Гаврилюк С.П. Зовнішні фактори впливу на конкурентоспроможність туристичних підприємств / С.П. Гаврилюк // Стратегія розвитку туристичної індустрії та громадського харчування (25-26 жовтня 2000 р., Київ): Матер. міжнар. наук.-практ. конф. - К.: КНТЕУ, 2000. - С. 186-189

  Гаврилюк С.П. Методичні підходи до оцінки конкурентоспроможності туристичних підприємств параметричним методом / С.П. Гаврилюк // Стратегія розвитку туристичної індустрії та громадського харчування (25-26 жовтня 2000 року, Київ): Матер. міжнар. наук.-практ. конф. . - К.: КНТЕУ, 2000. -С . 159-163

  Ткаченко Т. Зовнішні фактори функціонування туристичних підприємств в умовах конкурентного середовища / Т. Ткаченко, С. Гаврилюк // Вісник КДТЕУ. - 1999. - №1. - С. 92-105

  Гаврилюк С.П. Проблеми підвищення якості послуг туристичних підприємств в умовах конкуренції / С.П. Гаврилюк // Проблеми якості у громадському харчуванні, готельному господарстві та туризмі (28-29 жовтня 1998р.): Матер. Міжнар. наук.-практ. конф. - Київ: КДТЕУ, 1999. - С. 52-54

Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

RSS
 
 

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

LinkedIn
 
Facebook
 
Instagram
 
Twitter
 
Flickr
 
Telegram
 
YouTube
 
TikTok
 
 
Ви тут: Вища освіта » Про КРОК » Підрозділи » Навчальні » Кафедра туризму » Наукові публікації