Грушко Віктор Іванович — Університет «КРОК»

Інша інформація:
Грушко Віктор Іванович

кабінет 503

+380 (44) 455-57-12, вн. 121, 258

Напрями наукових досліджень

 • управління фінансовими ризиками в обмеженості відповідних ресурсів
 
 

Грушко Віктор Іванович

 • доктор економічних наук (1993 р.), професор (1994 р.)
 • відмінник освіти України (2000 р.)
 • нагороджений Почесним знаком МОНУ «Петро Могила»

Освіта

 • Київський інститут народного господарства ім. Д.С. Коротченка / економіст (1969 р.)

Професійна кар’єра

 • з 2007 р. – Університет «КРОК», завідувач кафедри фінансів, обліку та аудиту
 • 1995–2006 рр. – Київський університет імені Тараса Шевченка, професор кафедри фінансів, грошового обігу та кредиту
 • 1975–1995 рр. – Інститут аграрної економіки, молодший науковий співробітник / головний науковий співробітник

Професійна діяльність

 • Голова Спеціалізованої вченої ради К. 26.130.04 – економічні науки при Університеті економіки та права «КРОК»

Монографії

 • «Фінансова політика держави на макрорівні»
 • «Фінансова безпека бізнесу»
 • «Первинне публічне розміщення акцій (ІРО): досвід та перспективи»
 

Підручники

 • «Фінансові ризики»
 • «Гроші та кредит»
 • «Пенсійна система»
 • «Торгівля цінними паперами»
 • «Міжнародне оподаткування»
 
 

Публікації

  Грушко В. Економіка в умовах війни та повоєнний економічний розвиток / В. Грушко // Вчені записки Університету "КРОК". - 2024. - № 1(73). - С. 47-53. - DOI https://doi.org/10.31732/2663-2209-2024-73-47-53.
https://snku.krok.edu.ua/index.php/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/711/692

  Грушко В. Сучасне розуміння глобальних ланцюгів вартості / В. Грушко, Р. Ковчар // Вчені записки Університету "КРОК". - 2023. - № 1(69). - С. 9-14. - https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-69-9-14
https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-69-9-14

  Економіка відновлення: навчальний посібник / за ред. В. І. Грушко. - Київ: Університет "КРОК", 2023. - 221 c.
https://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/navchalni-posibniki/1437-ekonomika-vidnovlennia

  Грушко В.І. Економіка війни / В. І. Грушко // Економіка відновлення: навчальний посібник / за ред. В. І. Грушко. - Київ: Університет "КРОК", 2023. - С. 8-40
https://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/navchalni-posibniki/1437-ekonomika-vidnovlennia

  Грушко В. Державне пенсійне забезпечення соціально-економічний розвиток суспільства в Україні / В. Грушко, В. Кузьмінський, М. Герасименко // Вчені записки Університету "КРОК". - 2023. - № 4(72). - С. 52-59. - DOI https://doi.org/10.31732/2663-2209-2023-72-52-59.
https://snku.krok.edu.ua/index.php/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/654/667

  Ткач Д.К. Електроенергетика України під час українсько - російської війни / Д. К. Ткач, В. І. Грушко // Вчені записки Університету "КРОК". - 2022. - № 2(66). - С. 63-72. - DOI https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-66-63-72

  Грушко В.І. Синхронізація об'єднаної енергосистеми України з ENTSO-E: економічний вимір / В. І. Грушко // Вчені записки Університету "КРОК". - 2022. - № 2(66). - С. 9-16. - DOI https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-66-9-16

  Grushko V. The need to reform the country's pension system / V. Grushko // Abstracts II International Conference on economics, accounting and finance (Tallinn, Estonia. November 05, 2021). Available at: https://conf.scnchub.com/index.php/ICEAF/ICEAF-2021/paper/view/296
https://conf.scnchub.com/index.php/ICEAF/ICEAF-2021/paper/view/296

  Мельник Т. Теоретичні основи фінансового механізму соціального страхування в Україні / Т. Мельник, В.І. Грушко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали III Міжнародної конференції (м. Київ, 2-3 грудня 2021 р.). - К.: Університет "КРОК". - 2021, https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/819
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/819

  Грушко В.І. Перспективи розвитку спрощеного оподаткування малого підприємництва в Україні / В.І. Грушко, В. Коваленко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали III Міжнародної конференції (м. Київ, 2-3 грудня 2021 р.). - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/920
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/920

  Петриченко А.О. Прогнозування криптовалютного ринку / А.О. Петриченко, В.І. Грушко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали III Міжнародної конференції (м. Київ, 2-3 грудня 2021 р.). - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/896
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/896

  Грушко В.І. Шляхи вдосконалення фінансового регулювання доходів домогосподарств / В. І. Грушко, Д. В. Шульдяков // Вчені записки Університету "КРОК". - 2021. - № 2(62). - С. 35-43. - DOI https://doi.org/10.31732/2663-2209-2021-62-35-43.
http://snku.krok.edu.ua/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/402/429

  Грушко В.І. Розвиток фінансового механізму соціального страхування в Україні / В.І. Грушко, Л.Д. Тулуш, Д.В. Шульдякова // Економіка невизначеності: практичний погляд на проблему: монографія / за ред. В.І. Грушка. - К.: Університет "КРОК", 2021. - С. 268-381.-URL:https://monograph.krok.edu.ua/books/catalog/book/12
https://monograph.krok.edu.ua/books/catalog/book/12

  Економіка невизначеності: практичний погляд на проблему: монографія / за ред. В.І. Грушка. - К.: Університет "КРОК", 2021. - 503 c.-URL:https://monograph.krok.edu.ua/books/catalog/book/12
https://monograph.krok.edu.ua/books/catalog/book/12

  Гончарук Я.А. Напрями підвищення ефективності капітальних вкладень на підприємстві / Я.А. Гончарук, В.І. Грушко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 197-199
https://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/materiali-konferentsij/868-materialy-mizhnarodnoi-konferentsii-derzhava-rehiony-pidpryiemnytstvo-informatsiini-suspilnopravovi-sotsialnoekonomichni-aspekty-rozvytku-2122-lystopada-2019-roku

  Вакулка А.Є. Оцінка вартості підприємства / А.Є. Вакулка, В.І. Грушко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 516-518
https://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/materiali-konferentsij/868-materialy-mizhnarodnoi-konferentsii-derzhava-rehiony-pidpryiemnytstvo-informatsiini-suspilnopravovi-sotsialnoekonomichni-aspekty-rozvytku-2122-lystopada-2019-roku

  Аудит: підручник (в двох частинах) / О.М. Брадул, В.А. Шепелюк, С.Б. Ільїна, М.О. Юнацький, А.П. Хорошенюк, Т.В. Брадул; за ред. проф. В.І. Грушко. - Київ: Вид-во Ліра-К, 2019. - 324 с.

  Грушко В.І. Фінанси: підручник / В.І. Грушко, О.С. Наконечна, О.Г. Чумаченко; за ред. д.е.н., проф. В. І. Грушко. - К.: Видавництво Ліра-К, 2019. - 600 с.

  Міцерук М.В. Інвестиційна діяльність підприємств та установ / М.В. Міцерук, В.І. Грушко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 298-300
https://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/materiali-konferentsij/868-materialy-mizhnarodnoi-konferentsii-derzhava-rehiony-pidpryiemnytstvo-informatsiini-suspilnopravovi-sotsialnoekonomichni-aspekty-rozvytku-2122-lystopada-2019-roku

  Смиковська А.С. Фінансова стійкість банку, її оцінка та шляхи підвищення / А.С. Смиковська, В.І. Грушко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 351-355
https://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/materiali-konferentsij/868-materialy-mizhnarodnoi-konferentsii-derzhava-rehiony-pidpryiemnytstvo-informatsiini-suspilnopravovi-sotsialnoekonomichni-aspekty-rozvytku-2122-lystopada-2019-roku

  Танчик В.І. Сучасний стан та перспективи розвитку недержавного пенсійного забезпечення в Україні / В.І. Танчик, В.І. Грушко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 369-371
https://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/materiali-konferentsij/868-materialy-mizhnarodnoi-konferentsii-derzhava-rehiony-pidpryiemnytstvo-informatsiini-suspilnopravovi-sotsialnoekonomichni-aspekty-rozvytku-2122-lystopada-2019-roku

  Formation of the Stakeholders Account Model in Conditions of Sustainable Development / L. Karpenko, S. Koev, N. Kashchena, V. Grushko, A. Khorosheniuk // Academy of Accounting and Financial Studies Journal. - 2019. - № 2S, V.23. - https://www.abacademies.org/articles/formation-of-the-stakeholders-account-model-in-conditions-of-sustainable-development-8220.h
https://www.abacademies.org/articles/formation-of-the-stakeholders-account-model-in-conditions-of-sustainable-development-8220.h

  Пенсійна система: підручник / В.І. Грушко, Ю.І. Скулиш, С.М. Лаптєв, В.Г. Фатхутдінов, А.Й. Француз, І.І. Румик, О.О. Пилипенко, Л.Д. Тулуш; За ред. В.І Грушка, Ю.І. Скулиш; Університет "КРОК". - 4-те вид., доп. і перероб. - К. : Майстер книг, 2019. - 512 с.

  Грушко В.І. Стратегічне планування /М.Р. Бутнік-Сіверський, В.І.Грушко //Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.66-67
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2018-11-15_materiali-%D1%81onference-krok.pdf

  Грушко В.І. Фінансовий механізм соціального страхування в Україні /Ю.А. Данильчук, В.І. Грушко //Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.117-120
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2018-11-15_materiali-%D1%81onference-krok.pdf

  Грушко В.І. Боргова безпека країни та механізм її досягнення /Г.О. Дмитренко, В.І. Грушко //Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.128-131
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2018-11-15_materiali-%D1%81onference-krok.pdf

  Грушко В.І. Пропозиції щодо покращення обліку розрахунків з постачальниками та підрядниками /Костюк Т.С, Грушко В.І. //Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.180-181
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2018-11-15_materiali-%D1%81onference-krok.pdf

  Грушко В.І. Облік, контроль і аналіз розрахунків за податком з доходів фізичних осіб /Мірошніченко І.Ю., Грушко В.І. //Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.233-235
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2018-11-15_materiali-%D1%81onference-krok.pdf

  Грушко В.І. Впровадження міжнародних стандартів фінансової звітності в Україні: проблеми та перспективи /Пастернак Н.А., Грушко В.І. //Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.275-277
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2018-11-15_materiali-%D1%81onference-krok.pdf

  Грушко В.І. Облік, контроль і аналіз розрахунків за податком на прибуток /Хмелюк Ю.С., Грушко В.І. //Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.354-356
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2018-11-15_materiali-%D1%81onference-krok.pdf

  Грушко В.І. Регулювання грошового обігу в Україні: проблеми та перспективи / Ягода А.І., Грушко В.І. //Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.380-382
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2018-11-15_materiali-%D1%81onference-krok.pdf

  Грушко В.І. Теоретико - методологічні основи обліковоаналітичного менеджменту діяльності корпорацій / І.М. Дроворуб, В.І. Грушко // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.135-137
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2018-11-15_materiali-%D1%81onference-krok.pdf

  Ivanenko Tetiana. Optimal investment decision making on the model of production enterprise with limited resources / Tetiana Ivanenko, Viktor Hrushko, Anatolii Frantsuz // Investment Management and Financial Innovations. - 2018. - V.15, №4. - Pp. 61-68. - https://library.krok.edu.ua/media/library/category/statti/grushko_0020.pdf
https://businessperspectives.org/journals/investment-management-and-financial-innovations/issue-298/optimal-investment-decision-making-on-the-model-of-production-enterprise-with-limited-resources

  Грушко В.И. Украина и Китай: Взаимные экономические интересы // Китайсько-українське гуманітарне співробіцтництво в рамках концепції "Один пояс - Один шлях": Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Тянцзинь, 15-17 грудня 2016 р.) - КНР, Тяньцзинь, 2016/2017 - С.71-75

  Грушко В.І. Національні фінанси: підручник / В.І. Грушко, О.С. Наконечна, О.Г. Чумаченко; за ред. д.ек.н., проф. В.І. Грушка - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2017. - 660 с
http://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/pidruchniki/458-natsionalni-finansy

  Грушко В.І. Аналіз операцій з покупцями та замовниками / В. І. Грушко, М. М. Савсюк // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка".- 2017.- Вип. 48. - С.85-92
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/zhurnali/vcheni-zapiski-universitetu-krok/vcheni-zapiski-universitetu-krok-n48.pdf

  Пенсійна система: підручник /Грушко В.І., Скулиш Ю.І., Румик І.І., Плетенецька С.М. [та ін.]; за ред. В.І. Грушка.- К.: ВНЗ "Університет економіки та права "КРОК", 2017. - 368 с.
http://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/pidruchniki/508-pensiina-systema

  Грушко В.І. Теорія управління кредитним портфелем комерційного банку / В. І. Грушко, Т. В. Іваненко// Економічна теорія та освіта ХХІ століття : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 25 вересня 2015 року). - К. : Університет економіки та права "КРОК", 2015. - С.101-105
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/conf-krok-2015-09-25_materiali.pdf#page=14

  Чумаченко О.Г. Цілі вищої освіти в контексті модернізації економіки та суспільства / О. Г. Чумаченко, В. І. Грушко //Економічна теорія та освіта в XXI століття: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 25 вересня 2015 р.).- Київ: Університет економіки та права "КРОК", 2015. - С.14-17
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/conf-krok-2015-09-25_materiali.pdf#page=14

  Грушко В.І. Цілі вищої освіти в контексті модернізації економіки та суспільства / В. І. Грушко, О. Г. Чумаченко // Економічна теорія та освіта ХХІ століття : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 25 вересня 2015 року). - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2015. - С.14-18
https://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/conf-krok-2015-09-25_materiali.pdf

  Грушко В.І. Сучасні підходи до інтерпретації фінансового контролінгу в системі оперативного та стратегічного управління національною економікою / В.І. Грушко, О.Г. Чумаченко // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2015. - Вип. 40. - С. 43-51
http://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/zhurnali/207-vcheni-zapiski-universitetu-krok-40

  Грушко В.І. До питання методології прогнозування фінансової безпеки суб’єктів підприємницької діяльності / В.І. Грушко, Т.В. Ганущак // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2014. - Вип. 36. - С. 60-67
http://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/zhurnali/46-vcheni-zapiski-universitetu-krok-36

  Грушко В.І. Система та елементи державного регулювання страхового посередництва в Україні/ В.І. Грушко // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка"- 2014. - Вип. 37. - С. 150-158
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/zhurnali/vcheni-zapiski-universitetu-krok/vcheni-zapiski-universitetu-krok-n37.pdf

  Грушко В.І. Оцінка фінансового стану підприємства / В. І. Грушко, С. К. Сабеніна // Актуальні питання теорії та практики фінансового менеджменту: матеріали V Міжвузівської науково-практичної конференції.(Буча, 19 жовтня 2014): тези доповідей / ред. В. Р. Кігель [та ін.]. - К. : Міленіум, 2014. - С.43-54

  Грушко В.І. Пластикові карти: організація розрахунків та напрями удосконалення / В. І. Грушко, В. В. Кеба // Актуальні питання теорії та практики фінансового менеджменту : матеріали V Міжвузівської науково-практичної конференції (Буча, 19 жовтня 2014): тези доповідей / ред. В. Р. Кігель [та ін.]. - К. : Міленіум, 2014. - С.114-116

  Грушко В.І. Фінансові ресурси підприємства / В. І. Грушко, А. І. Максименко // Актуальні питання теорії та практики фінансового менеджменту : матеріали V Міжвузівської науково-практичної конференції (Буча, 19 жовтня 2014): тези доповідей / ред. В. Р. Кігель [та ін.]. - К.: Міленіум, 2014. - С.116-117

  Грушко В.І. Банківська пластикова картка як інструмент розрахунків та кредитування / В. І. Грушко, О. О. Федченко // Актуальні питання теорії та практики фінансового менеджменту : матеріали V Міжвузівської науково-практичної конференції (Буча, 19 жовтня 2014): тези доповідей / ред. В. Р. Кігель [та ін.]. - К. : Міленіум, 2014. - С.117-119

  Грушко В.І. Оцінка фінансово-економічного стану ПАТ КБ "ПриватБанк" / В.І. Грушко, В. Є. Власюк // Молодий вчений. - 2014. - №4. - С. 52-55

  Грушко В.І. Оптимізація структури кредитного портфеля комерційного банку/ В.І. Грушко, Т.В. Іваненко //Вісник Національного банку України.- 2014. - № 2. - С. 28-32.- https://journal.bank.gov.ua/archive/2014/2.pdf
file:///C:/Users/library/Downloads/Vnbu_2014_2_10%20(2).pdf

  Грушко В.І. Система та елементи державного регулювання страхового посередництва в Україні/ В. І. Грушко // Вчені записки Університету "КРОК"Серія "Економіка".- 2013. - Вип. 33. - С. 85-91

  Грушко В.І. Проблеми адміністрування податку на додану вартість / В. І. Грушко, А. Ю. Демченко // Актуальні питання теорії та практики фінансового менеджменту : матеріали IV міжвузівської науково-практичної конференції (Буча, 27 жовтня 2013): тези доповідей / ред. В. Р. Кігель [та ін.]. - К. : Міленіум, 2013. - С.154-157

  Грушко В.І. Сучасний стан і проблеми банківського кредитування в Україні / В. І. Грушко О. В. Лопатко// Актуальні питання теорії та практики фінансового менеджменту: матеріали IV міжвузівської науково-практичної конференції (Буча, 27 жовтня 2013): тези доповідей / ред. В. Р. Кігель [та ін.]. - К. : Міленіум, 2013. - С.159-163

  Грушко В.І. Стратегія фінансування компанії: вплив фінансового важеля / В. І. Грушко, О. Г. Чумаченко // Антикризовий розвиток соціальних та економічних процесів в умовах глобалізації : матеріали ІІІ Міжнародної наукової конференції ( Київ-Буча, квітень 2013). - К. : Міленіум, 2013. - С.75-76

  Грушко В.І. Напрями забезпечення фінансової стійкості банку / В. І. Грушко, А. Адамович // Антикризовий розвиток соціальних та економічних процесів в умовах глобалізації : матеріали ІІІ Міжнародної наукової конференції ( Київ-Буча, квітень 2013). - К. : Міленіум, 2013. - С.76-79

  Грушко В.І. Напрями забезпечення фінансової стійкості банку/ В.І. Грушко, І. Дзендзя //Наукові студії - ХХІ. Філософія. Філологія. Педагогіка. Економіка/ Укр. гуманіт. ін-т.-2013.-Вип.2.- 541-548
file:///C:/Users/library/AppData/Local/Temp/Temp1_Naukovi-studiyi-2013%20(1).zip/Наукові%20студії%202013/Наукові%20студії%20-%20В-%202.pdf

  Міжнародне оподаткування: навчальний посібник/ В. І. Грушко, Ю.О. Махортов, Н.А. Телічко, В.М. Бородачова. - Луганськ: Вид-во ДЗ "ЛНУ ім. Тараса Шевченка", 2013. - 336 с.
http://dspace.luguniv.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/715/1/Telichko%20mizn.pdf

  Грушко В.І. Теоретичні засади прогнозування розвитку банківської діяльності/ В. І. Грушко //Зовнішня торгівля. Економічна безпека: Збірник наукових праць / Університет економіки та права "КРОК", 2012. - № 9. - С. 36-39

  Грушко В.І. Кредитні ризики банку / В. І. Грушко, Т. А. Кузьмінчук // Актуальні питання теорії та практики фінансового менеджменту: третя міжвузівська науково-практична конференція (м.Буча, УГІ, 21 жовтня 2012 року). - Буча : УГІ, 2012. - С.14-15

  Грушко В.І. Сучасний стан та перспективи розвитку іпотечного кредитування в Україні / В. І. Грушко, І. В. Демчук // Актуальні питання теорії та практики фінансового менеджменту: третя міжвузівська науково-практична конференція (м.Буча, УГІ, 21 жовтня 2012 року). - Буча : УГІ, 2012. - С.25-27

  Грушко В.І. Особливості внутрішнього фінансового моніторингу в Україні/ В.І. Грушко // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник. наук. праць .- 2012.- вип.36.- С.343-348
http://r250.sudu.edu.ua/bitstream/123456789/58263/2/Grushko.pdf

  Розвиток інформаційного суспільства: В 10-ти т. - Т.7: Фінансова політика держави на мікрорівні: колективна монографія / В.І. Грушко [та інші]; наук. ред. С.М. Лаптєв. - К.: Університет економіки та права "КРОК, 2012. - 288 с
http://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/monografiji/651-rozvytok-informatsiinoho-suspilstva

  Розвиток інформаційного суспільства:колективна монографія: В 10-ти т. Т.8: Економічна безпека держави на макро- та мікрорівнях / В. І. Грушко, В. С. Сідак, В. Г. Алькема [та інші]. -Київ: Університет економіки та права «КРОК», 2012.- 309 с.
http://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/monografiji/514-ekonomichna-bezpeka-derzhavy-na-makro-ta-mikrorivniakh

  Грушко В.І. Ендогенний та екзогенний підходи в дослідженнях системи економічної безпеки суб'єктів господарювання / В.І Грушко // Розвиток інформаційного суспільства: в 10-ти т. Т. 8. Економічна безпека держави на макро- та мікрорівнях: колективна монографія / За ред. проф. В.С. Сідака. - К.: "Університет економіки та права "КРОК", 2012. - С. 9-17

  Грушко В.І. Поняття, структура та сутність фінансової безпеки як складової економічної безпеки держави / В.І Грушко // Розвиток інформаційного суспільства: в 10-ти т. Т. 8. Економічна безпека держави на макро- та мікрорівнях: колективна монографія / За ред. проф. В.С. Сідака. - К.: "Університет економіки та права "КРОК", 2012. - С. 17-22

  Грушко В.І. Аналіз стану боргової безпеки України / В.І Грушко // Розвиток інформаційного суспільства: в 10-ти т. Т. 8. Економічна безпека держави на макро- та мікрорівнях: колективна монографія / За ред. проф. В.С. Сідака. - К.: "Університет економіки та права "КРОК", 2012. - С. 30-37

  Грушко В.І. Грошово-кредитна політика як складова фінансової безпеки держави / В.І Грушко // Розвиток інформаційного суспільства: в 10-ти т. Т. 8. Економічна безпека держави на макро- та мікрорівнях: колективна монографія / За ред. проф. В.С. Сідака. - К.: "Університет економіки та права "КРОК", 2012. - С. 37-44

  Грушко В.І. Безпека страхового та фондового ринків держави / В.І Грушко // Розвиток інформаційного суспільства: в 10-ти т. Т. 8. Економічна безпека держави на макро- та мікрорівнях: колективна монографія / За ред. проф. В.С. Сідака. - К.: "Університет економіки та права "КРОК", 2012. - С. 44-50

  Грушко В.І. Напрями вдосконалення законодавства та проекти його застосування з метою забезпечення економічної безпеки України / В.І Грушко // Розвиток інформаційного суспільства: в 10-ти т. Т. 8. Економічна безпека держави на макро- та мікрорівнях: колективна монографія / За ред. проф. В.С. Сідака. - К.: "Університет економіки та права "КРОК", 2012. - С. 50-53

  Грушко В.І. Механізм і засади фінансової безпеки держави / В.І Грушко // Розвиток інформаційного суспільства: в 10-ти т. Т. 8. Економічна безпека держави на макро- та мікрорівнях: колективна монографія / За ред. проф. В.С. Сідака. - К.: "Університет економіки та права "КРОК", 2012. - С. 22-27

  Грушко В.І. Моделювання систем економічної безпеки / В.І Грушко // Розвиток інформаційного суспільства: в 10-ти т. Т. 8. Економічна безпека держави на макро- та мікрорівнях: колективна монографія / За ред. проф. В.С. Сідака. - К.: "Університет економіки та права "КРОК", 2012. - С. 53-67

  Грушко В.І. Управління процесами формування капіталу підприємства / В.І Грушко // Розвиток інформаційного суспільства: в 10-ти т. Т. 7. Фінансова політика держави на мікрорівні: колективна монографія / За ред. проф. С.М.. Лаптєва. - К.: "Університет економіки та права "КРОК", 2012. - С. 11-22

  Грушко В.І. Сутність, цілі та засоби бюджетної політики держави / В.І Грушко // Розвиток інформаційного суспільства: в 10-ти т. Том 6. Фінансова політика держави на макрорівні: колективна монографія / За наук. ред. проф. В.І. Грушка. - К.: "Університет економіки та права "КРОК", 2012. - С. 8-23

  Грушко В.І. Особливості формування та реалізації бюджетної політики України в системі регулювання економіки / В.І Грушко // Розвиток інформаційного суспільства: в 10-ти т. Том 6. Фінансова політика держави на макрорівні: колективна монографія / За наук. ред. проф. В.І. Грушка. - К.: "Університет економіки та права "КРОК", 2012. - С. 23-43

  Грушко В.І. Шляхи вдосконалення бюджетної політики/ В.І Грушко // Розвиток інформаційного суспільства: в 10-ти т. Том 6. Фінансова політика держави на макрорівні: колективна монографія / За наук. ред. проф. В.І. Грушка. - К.: "Університет економіки та права "КРОК", 2012. - С. 43-58

  Розвиток інформаційного суспільства: колективна монографія: В 10-ти т. Т.6: Фінансова політика держави на макрорівні / В.І. Грушко, С.М. Лаптєв [та інші]; наук. ред. В. І. Грушко. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2012. - 296 с.
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/monografiji/rozvitok-%D1%96nformats%D1%96ynogo-susp%D1%96lstva-tom-6.pdf

  Грушко В.І. Стратегія інноваційної модернізації (теорія і практика): рецензія на монографію Виговської Ю.І. / В.І. Грушко // Зовнішня торгівля. Економічна безпека: зб. наук. пр. - 2011. - № 6. - С. 151.

  Грушко В.І. Сучасний стан та перспективи розвитку фондового ринку України / В.І. Грушко, В.М. Черненко, Д.О. Дахно // Торгівля цінними паперами: підручник/ за ред. В.І. Грушка.- Київ: Університет економіки та права «КРОК», 2011. - С. 6–31.
http://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/pidruchniki/7-torhivlia-tsinnymy-paperamy-rozdil-i-suchasnyi-stan-ta-perspektyvy-rozvytku-fondovoho-rynku-ukrainy

  Грушко В.І. Економічна безпека торгівлі цінними паперами на фондовому ринку України / В.І. Грушко, О.М. Герасименко //Торгівля цінними паперами: підручник / За редакцією д.е.н., проф. В.І. Грушка. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2011 - С.358-391
http://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/pidruchniki/23-torhivlia-tsinnymy-paperamy-rozdil-xv-ekonomichna-bezpeka-torhovtsiv-tsinnymy-paperamy-na-fondovomu-rynku-ukrainy

  Гроші та кредит: підручник / В.І. Грушко, О.Ю. Сова [та інші], за ред.С.К. Реверчука. - К.: Знання, 2011. - 384 с.

  Грушко В.І. До питання щодо торгівлі цінними паперами / В. І. Грушко // Актуальні питання теорії та практики фінансового менеджменту: друга міжвузівська науково-практична конференція (м.Буча, УГІ, 16 жовтня 2011 року) / Український гуманітарний інститут. - Буча: УГІ, 2011 . - С.44-45

  Збірник тестів та ситуаційних завдань для самостійного вивчення навчальних дисциплін напряму підготовки "Фінанси і кредит" для студентів коледжу. Частина 1./ І.І. Румик, Ю.І. Скулиш, Л.Д. Тулуш, О.Г. Чумаченко [та ін.]; за заг. ред.проф. В. І. Грушка. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2011. - 94 с

  Збірник тестів та ситуаційних завдань для самостійного вивчення навчальних дисциплін напряму підготовки "Фінанси і кредит" для студентів коледжу. Частина 2./ І.І. Румик, Ю.І. Скулиш, Л.Д Тулуш, О.Г. Чумаченко [та ін.]; за заг. ред. проф. В. І. Грушка. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2011. - 108 с.

  Торгівля цінними паперами: підручник / за ред. д.е.н., проф. В.І. Грушка. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2011 - 392 с.
http://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/pidruchniki/7-torhivlia-tsinnymy-paperamy-rozdil-i-suchasnyi-stan-ta-perspektyvy-rozvytku-fondovoho-rynku-ukrainy

  Грушко В.І. Суперечності сучасної фінансової системи України/ В. І. Грушко, О. Г. Коптюх // Вчені записки Університету "КРОК"Серія "Економіка".- 2010. - Вип. 22. - С. 28-33

  Грушко В.І. Фінансова безпека бізнесу: податковий аспект/ В.І. Грушко, С.М. Лаптєв, Л.О. Кошембар. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2010. - 256 с

  Грушко В.І. Роль інвесторів у підвищенні привабливості акцій / В.І. Грушко, О.Г. Чумаченко // Актуальні питання теорії та практики фінансового менеджменту: Міжвузівська науково-практична конференція. (м.Буча, УГІ, 24 жовтня 2010 року). - Київ-Буча: Український гуманітарний інститут, 2010. - С. 31-33

  Економічна безпека суб'єктів господарської діяльності в умовах глобальної фінансової кризи: монографія / О.А. Кириченко, В.С. Сідак, В.Г. Алькема, В.І. Грушко [та ін.]; за ред. О.А. Кириченка, М.П. Денисенка, В.С. Сідака. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2010. - 412 с

  Управління фінансово-економічною безпекою: навчальний посібник / О.А. Кириченко, В.Г. Алькема, В.І. Грушко [та ін.]; за ред. В. С. Сідака. - К.: Дорадо-друк, 2010. - 480 с.

  Економічна безпека банківської системи в контексті нового курсу реформ в Україні в 2010-2015 років: експертно-аналітична доповідь / В.Г. Алькема, В.І. Грушко, О.І. Захаров, С.М. Лаптєв, Н.М. Літвін [та інші]; кер.авт.кол. О. А. Кириченко. - К.: Дорадо-друк, 2010. - 64 с

  Грушко В.І. Забезпечення економічної безпеки кредитора іпотечних кредитів через механізм страхування життя / В.І. Грушко, Л.І. Книш // Проблеми управління у сфері підприємництва: матеріали II Всеукр. міжвузів. наук.-практ. конф.(24 квіт. 2008 р.): У 2-х книгах.-Кн. 1. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2009. - С. 91-103.

  Грушко В.І. Первинне публічне розміщення акцій (ІРО): теорія та практика вітчизняних компаній: монографія / В.І. Грушко, О.Г. Чумаченко - К.: ТОВ "Дорадо-Друк", 2009. - 252 с.

  Грушко В.І. Фінансове прогнозування з урахуванням економічної безпеки підприємства/ В. І. Грушко, Т. В. Ганущак // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка".-2009. - Вип. 19. - С. 154-160

  Грушко В.І. Вплив глобально-інтеграційних процесів на розвиток вітчизняних інститутів фінансового ринку/ В. І. Грушко, Н. В. Телічко, О. В. Чеберяко // Вчені записки Університету "КРОК"Серія "Економіка".- 2009. - Вип. 20 т.2. - С. 163-172

  Грушко В.І. Вплив глобальних та інтеграційних процесів на розвиток інститутів фінансового ринку України / В.І. Грушко // Економічний вісник Донбасу.- 2009.- № 4(18).- С.110-114
http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/23824

  Грушко В.І. Інструменти податкового регулювання інвестиційної активності / В.І. Грушко, Л.О. Кошембар // Фінанси України. - 2008. - № 2. - С. 89-98.
file:///C:/Users/library/Downloads/Fu_2008_2_10.pdf

  Кузьмінський В.З. Використання комп'ютерних індикаторів у технічному аналізі фінансових ринків/ В. З. Кузьмінський, В. І. Грушко //Вчені записки Університету "КРОК".Серія "Економіка". - 2008. - Вип. 17. - С. 105-112

  Грушко В.І. Страхування фінансових ризиків в системі економічної безпеки підприємства/ В.І. Грушко, О.Г. Чумаченко // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка" . - 2008. - Вип. 17. - С. 84-89

  Грушко В.І. Типова програма кандидатського іспиту зі спеціальності 21.04.02-економічна безпека суб'єктів господарської діяльності / В.І. Грушко, О.С. Власюк. - Університет економіки та права ""КРОК". - 2008. - 16 с.

  Грушко В.І. Напрями вдосконалення механізму оподаткування доходів страхових // Вчені записки. Вісник сумського національного аграрного університету. - 2008. - № 1 (24)

  Грушко В.І. Фінансові потоки комерційних посередницьких підприємств та їх оцінка / В. І. Грушко, С. М. Плетенецька / Проблеми управління у сфері підприємництва: матеріали науково-практичної конференції: У 2-х книгах. Книга I. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2007. - С.66-73

  Грушко В.І. Методичні вказівки щодо виконання та оформлення бакалаврських робіт для студентів спеціальності 6.050100 "Банківська справа" всіх форм навчання / В.І. Грушко, І.І. Румик, Т.В. Іваненко. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2007. - 28 с.

  Грушко В.І. Методичні вказівки щодо виконання та оформлення дипломних робіт для студентів спеціальності 7.050105 "Банківська справа" всіх форм навчання / В.І. Грушко, І.І. Румик, Т.В. Іваненко. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2007. - 27 с.

  Грушко В.І. Методичні рекомендації до проходження науково-виробничої практики для студентів спеціальності 8.050104 "Фінанси" всіх форм навчання / В.І. Грушко, І.І. Румик, О.Г. Чумаченко. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2007. - 15 с.

  Грушко В.І. Методичні рекомендації до проходження науково-дослідної практики для студентів спеціальності 8.050105 "Банківська справа" / В.І. Грушко. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2007. - 29 с.

  Грушко В.І. Методичні рекомендації до проходження науково-педагогічної практики для студентів спеціальності 8.050104 "Фінанси" / В.І. Грушко, І.І. Румик, О.Г. Чумаченко. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2007. - 16 с.

  Методичні рекомендації до проходження науково-педагогічної практики для студентів спеціальності 8.050105 "Банківська справа"/ В.І. Грушко, Т.В. Іваненко, І.І. Румик, О.Г. Чумаченко. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2007. - 16 с

  Грушко В.І. Страхування кредитних ризиків/ В.І. Грушко // Економіка АПК. - 2007. - № 8. - С. 94-100

  Грушко В.І. Формування бюджету розвитку місцевих бюджетів / В.І. Грушко, К.В. Павлюк // Вчені записки Університету "КРОК". - 2007. - С. 111-119

  Грушко В.І. Правові проблеми недержавного пенсійного страхування // Проблеми викладання юридичних дисциплін студентам економічних спеціальностей: матеріали міжвузів. наук.-практ. конф. (Київ, 16 лют. 2006 р). - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2006. - С. 49-54.

  Пенсійна система України: навчальний посібник/ В.І. Грушко, С.М. Лаптєв, І.І. Румик [та інші.]; за ред. В. І. Грушка. - К.: Кондор, 2006. - 336 с

  Грушко В.І. Оцінка бізнесу при злитті-поглинанні компаній / В.І. Грушко, О.Г. Чумаченко // Вчені записки. Серія "Економіка". - 2006. - Вип. 15. - С. 118-126

  Грушко В.І. Реформування податкової системи як необхідна умова збалансування державного бюджету // Вчені записки / Університет економіки та права "КРОК". - 2005. - № 14. - С. 100-106.

  Грушко В.І. Вплив іпотечного кредитування на розвиток іпотечного ринку (зарубіжний досвід)/ В. І. Грушко, В. І. Котелянець, О. С. Любунь //Вчені записки. Серія "Економіка"/ Університет економіки та права "КРОК". - 2005. - Вип. 13. - С. 146-150

  Пенсійна система: навчальний посібник/ В. І. Грушко, С.М. Лаптєв, І.І. Румик [та інші.]; за ред. В. І. Грушка. - К.: ЗАТ "Дорадо", 2005. - 496 с

  Іпотечне кредитування: навчальний посібник/ В.І. Грушко, В.С. Міщенко [та ін.]; за ред. О. С. Любуня, О. І. Кірєєва, М. П. Денисенка. - К.: Центр навчальної літератури, 2005. - 392 с

  Грушко В.І. Економіко-правова сутність інвестиційної діяльності комерційних банків / В.І. Грушко, К.І. Старовойт // Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. Серія "Економіка". - 2005. - Вип. 79. - С. 6-7

  Грушко В.І. Економічне зростання та пенсійна реформа / В.І. Грушко // Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. Серія "Економіка". - 2005. - Вип. 60/61. - С. 19-20

  Грушко В.І. Іноземні інвестиції як джерело поповнення фінансових ресурсів України / В.І. Грушко, М.В. Трохимченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія "Економіка". - 2005. - Вип. 80. - С. 10-14

  Система банківського менеджменту: навчальний посібник/ С.М. Лаптєв, В.І. Грушко, Ю.А. Потійко, [та ін.]; за ред. О. С. Любуня. - 2-ге вид., перероб. і доп.. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2005. - 356 с

  Грушко В.І. Причини виникнення та шляхи скорочення податкового боргу/ В.І. Грушко, О.С. Любунь, К.В. Павлюк //Вчені записки. Серія "Економіка" / Університет економіки та права "КРОК" . - 2004. - Вип. 11. - С.56-63

  Банківський нагляд: навчальний посібник/ В.І. Грушко, С.М. Лаптєв, О. С. Любунь, К.Є. Раєвський. - К.: ЦУЛ, 2004. - 264 с

  Основи актуарних розрахунків: навчальний посібник/ С. М. Лаптєв, В.І. Грушко, М.П. Денисенко [та інші]. - К.: Алерта, 2004. - 328 с

  Любунь О.С. Фінансовий менеджмент у банку: навчальний посібник/ О.С. Любунь, В.І. Грушко. - К.: Слово, 2004. - 296 с

  Грушко В.І. Методичні рекомендації до написання курсової роботи з дисципліни "Фінанси"/ В.І. Грушко, В.З. Кузьмінський, С.М. Плетенецька. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2004. - 20 с

  Грушко В.І. Податковий борг: причини виникнення та шляхи скорочення / В. І. Грушко, К. В. Павлюк // Вісник Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка. Серія "Економіка". - 2004. - № 69. - С. 48-49

  Система банківського менеджменту: навчальний посібник/ А. Т. Головко,С.М. Лаптєв, В.І. Грушко, М.П. Денисенко [та інші.]; за ред. О. С. Любуня, В. І. Грушка. - К.: Фірма "ІНКОС", 2004. - 480 с

  Грушко В.І. Розрахунок нормативів бюджетної забезпеченості місцевих бюджетів/ В. І. Грушко, К. В. Павлюк //Вчені записки. Серія "Економіка"/ Університет економіки та права "КРОК". - 2003. - Вип. 7. - С. 123-128

  Фінанси: Збірник магістерських програм/ В. І. Грушко, В.З. Кузьмінський, С.М. Плетенецька [та інші.]. - К.: Інститут економіки та права "КРОК", 2002. - 288 с

  Грушко В.І. Бюджетний менеджмент: методичний комплекс навчальної дисципліни/ В.І. Грушко, С.М. Плетенецька. - К.: Інститут економіки та права "КРОК", 2001. - 46 с

  Грушко В.І. Фінансова діяльність суб'єктів господарювання: навчально-методичний комплекс дисципліни/ В.І. Грушко, Є.М. Бойко, Ю.В. Петленко. - К.: Інститут економіки та права "КРОК", 2001. - 38 с

  Грушко В.І. Формування бюджету розвитку місцевих бюджетів / В.І. Грушко, К.В. Павлюк // Вчені записки. Серія "Економіка"/ Інститут економіки, управління та господарського права. - 2001. - Вип. 5. - С. 111-119

  Грушко В.І. Фінансовий менеджмент: навчальний посібник / В.І. Грушко, В.І. Котелянець, О.М. Рясний. - К.: Інститут економіки та права "КРОК", 2001. - 142 с

  Грушко В.І. Методичні рекомендації до написання дипломної роботи магістра / В.І. Грушко, В.С. Міщенко. - Університет економіката права "КРОК, 2001. - 46 с

  Грушко В.І. Системна модель аналізу фінансової стійкості комерційного банку / В.І. Грушко, Л.Ю. Петриченко // Фінанси України. - 2001. - № 12. - С. 20-28

  Грушко В.І. Управління фінансовими ризиками: навчальний посібник для самостійної роботи студентів / В.І. Грушко, О.І. Пилипченко, Р.В. Пікус. - К.: Інститут економіки та права "КРОК", 2000. - 121 с

  Фінанси сільськогосподарських підприємств: посібник з питань фінансових відносин у ринкових умовах / М.Я. Дем'яненко, П.Т. Саблук, В.І. Грушко [та інші]; за ред. М.Я. Дем'яненка. - К.: ІАЕ, 2000. - 604 с

  Грушко В.І. Особливості переходу до капіталізованої системи пенсійного забезпечення / В.І. Грушко // Вісник КНУ. - 2000. - №44. - С. 7-15

  Грушко В.І. Проблеми державного бюджету та шляхи збалансованості дохідної та видаткової частини / В.І. Грушко, М.М. Василишен // Економічний вісник ДДЕІ. - 2000. - Вип. 1. - С. 22-31

  Грушко В.І. Фінансове забезпечення малого і середнього бізнесу / В.І. Грушко // Тези доповідей Республіканської наукової конференції економістів-аграрників . - 2000

  Черваньов М.Д. Концепція розвитку економічного факультету / М.Д. Черваньов, В.І. Грушко, М.М. Садовий // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. Серія "Економіка". - 1999. - Вип. 40. - С. 8-14

  Грушко В.І. Фінансові ризики: навчальний посібник/ В.І. Грушко, О.І. Пилипченко. - Житомир: ЖІТІ, 1998. - 188 с


Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

RSS
 
 

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

LinkedIn
 
Facebook
 
Instagram
 
Twitter
 
Flickr
 
Telegram
 
YouTube
 
TikTok
 
 
Ви тут: Вища освіта » Про КРОК » Співробітники » Грушко Віктор Іванович