Інша інформація:
Літвін Наталія Миколаївна

кабінет 302

(+38 044) 455-56-90, вн. 142

Напрями наукових досліджень

 • економічна безпека держави та суб'єктів господарювання / міжнародна економічна інтеграція

Сфера наукових інтересів

 • стратегічне управління / кон’юнктура світових товарних ринків / економічна безпека держави та суб'єктів господарювання / міжнародна економічна інтеграція

Викладає

 • кон’юнктура та ціноутворення на світових товарних ринках / стратегічне управління / антикризове управління в міжнародному бізнесі
 
 

Літвін Наталія Миколаївна

 • кандидат економічних наук (2004 р.), доцент (2008 р.)
 • Відзнака Університету «КРОК» (2010 р.)
 • Відзнака «Зірка КРОКу» (2013 р.)
 • Почесна грамота МОНУ «За педагогічну діяльність» (2009 р.)
 • Почесна грамота МОНМСУ «За наукову діяльність» (2012 р.)

Освіта

 • Херсонський державний технічний університет / Менеджмент організацій / магістр з менеджменту організацій (2000 р.)

Професійна кар’єра

 • з 2018 р. – Член редколегії польського журналу «Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas Zarządzanie»
 • з 2004 р. – Університет «КРОК», доцент кафедри міжнародних економічних відносин
 • 2001–2004 рр. – Інститут міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка, навчання в аспірантурі
 • 2000–2001 рр. – Херсонський державний технічний університет, асистент кафедри МЗЕД

Професійна діяльність

 • Вчений секретар Спеціалізованої вченої ради Д 26.130.01 Університету «КРОК»
 • член робочої групи з розробки стратегічного плану Університету «КРОК» (2008–2009 рр.)
 • у рамках серії семінарів «Європейський простір вищої освіти. Базові концепції», організованих Українською асоціацією з розвитку менеджменту та бізнес-освіти, проводила майстер-клас «План навчальної діяльності викладача і студента. (Сілабус)» (2008 р.)
 • член експертної групи проекту освітнього аудиту в Українському католицькому університеті (2010–2011 рр.)

Здобуті гранти та стипендії

 • Workshop for Introducing Practical Approaches in Transforming Higher Education in Ukraine (TEMPUS SCM_T015B05-2005)
 
 

Публікації

  Digitization of Investment-Innovation Development of Ukrainian Economy: Empirical Analysis / S. Tkalenko, N. Sukurova, L. Kudyrko, N. Litvin // Comprehensible Science - ICCS 2020. - 2021. - № 1. - Pp. 43-60. - DOI https://doi.org/10.1007/978-3-030-66093-2_5

  Innovative development and human capital as determinants of knowledge economy / O. Podra, N. Litvin, Z. Zhyvko, M. Kopytko, L.Kukharska / Business: Theory and Practice. - 2020. - Volume 21 Issue 1. - P. 252-260. - DOI https://doi.org/10.3846/btp.2020.11305

  Бойко І.В. Розробка маркетингових параметрів нового продукта для забезпечення економічної безпеки підприємства / І.В. Бойко, Н.М. Літвін // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/40

  Літвін Н.М. Класифікація актуальних загроз економічній безпеці держави в контексті кризових тенденцій національної економіки / Н. М. Літвін, Г. Б. Січионо // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка".-2019.- Вип. 1(53). - С.171-180

  Бойко І.В. Системний підхід у впроваджені інновацій, задля зменшення маркетингових ризиків / І.В. Бойко, Н.М. Літвін // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 507-509

  Бойко І.В. Розробка та впровадження показників маркетингової безпеки для зменшення ризиків при просуванні інноваційного продукту / І. В. Бойко, Н. М. Літвін // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2019. - № 4(56). - С. 98-107.

  Litvin N. Ukrainian perspectives in world development / Natalia Litvin // Gospodarka - Zmiany- Zarzadzanie: VI Miedzynarodowej konferencji naukowej ( 7 grudnia 2018 r.).- Sosnowcu. Instytut Zarzadzania i Ekonomia Wyzszej Szkoly "Humanitas"

  Літвін Н.М. Загальний зв'язок поведінкової економіки та концепційного тестування з економічною безпекою інноваційного підприємства/ І.В. Бойко, Н.М. Літвін // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.53-56

  Літвін Н.М. Кон'юнктура світових товарних ринків/ Н.М. Літвін // Міжнародна торговельна діяльність: підручник/ за наук. ред. В.В. Рокочої. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2018. - С.75-87

  Міжнародна торговельна діяльність: підручник / В.В. Рокоча, В.Г. Алькема, В.І. Терехов, Б.М. Одягайло [та ін.]; наук. ред. В.В. Рокоча. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2018. - 698 с.

  Litvin N. China and Ukraine in the Global Market: Interaction Perspectives // Китайсько-українське гуманітарне співробітництво в рамках концепції "Один пояс - Один шлях [матеріали міжнародної науково-практичної конференції] - КНР, Тяньцзинь, 2016/17. - С.14-16

  Копитко М.І. Деструктивні чинники середовища функціонування соціально-економічних систем/ М. І. Копитко, Н. М. Літвін //Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка" .- 2017. - Вип. 46. - С. 4-15

  Літвін Н.М. Методичні вказівки щодо виконання та захисту курсових робіт: для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальностей 292 "Міжнародні економічні відносини", 6.030503 "Міжнародна економіка"/ Н. М. Літвін. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2017. - 35 с.

  Літвін Н.М. Експортноорієнтована діяльність суб’єктів малого та середнього бізнесу/ Н.М. Літвін // Наукові тренди сучасності : матеріали науково-практичної конференції (Київ, 26 жовтня 2017 року). – К.: Університет економіки та права «КРОК», 2017.-С.44-45

  Алькема В.Г. Економічна безпека інноваційного підприємства: навчальний посібник / В. Г. Алькема, Н. М. Літвін, О. С. Кириченко. - К.: Університет економіки та права "КРОК". - 2015. - 320 c.

  Літвін Н.М. Стратегічні зміни в міжнародному бізнесі: підходи до прийняття рішень/ Н. М. Літвін //Зовнішня торгівля. Економічна безпека: Збірник наукових праць/ Університет економіки та права "КРОК".- 2014. - № 10. - С. 4-9

  Літвін Н.М. Напрями вдосконалення механізму оподаткування малого підприємства Н.М. Літвін //Розвиток інформаційного суспільства: колективна монографія: В 10-ти т.-Т.7: Фінансова політика держави на мікрорівні / В.І. Грушко [та інші]; наук. ред. С.М. Лаптєв. - К.: Університет економіки та права "КРОК, 2012. - С.184-198

  Літвін Н.М. Інформаційні технології і модифікація міжнародного бізнесу / Н. М. Літвін //Розвиток інформаційного суспільства: колективна монографія в 10-ти томах .- Том 1: Міжнародний бізнес в інформаційному суспільстві / За наук. ред. проф. В.В. Рокочої . – К.: Університет економіки та права «КРОК», 2012.-С.47-53

  Іларіонова Н.М. Методичні вказівки до виконання та захисту дипломних робіт. ОКР "Спеціаліст" спеціальності 7.03050301 "Міжнародна економіка" та ОКР "Магістр" спеціальності 8.03050301 "Міжнародна економіка"/ Н. М. Іларіонова, Н. М. Літвін, В. І. Терещук. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2012. - 51 с.

  Розвиток інформаційного суспільства: В 10-ти т. - Т.7: Фінансова політика держави на мікрорівні: колективна монографія / В.І. Грушко [та інші]; наук. ред. С.М. Лаптєв. - К.: Університет економіки та права "КРОК, 2012. - 288 с

  Торгівля цінними паперами: підручник / за ред. д.е.н., проф. В.І. Грушка. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2011 - 392 с.

  Літвін Н.М. Оподаткування операцій з цінними паперами / Н.М. Літвін, Л.Д. Тулуш //Торгівля цінними паперами: підручник / за ред. д.е.н., проф. В.І. Грушка. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2011 - С.309-357

  Економічна безпека суб'єктів господарської діяльності в умовах глобальної фінансової кризи: монографія / О.А. Кириченко, В.С. Сідак, В.Г. Алькема, В.І. Грушко [та ін.]; за ред. О.А. Кириченка, М.П. Денисенка, В.С. Сідака. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2010. - 412 с

  Економічна безпека банківської системи в контексті нового курсу реформ в Україні в 2010-2015 років: експертно-аналітична доповідь / В.Г. Алькема, В.І. Грушко, О.І. Захаров, С.М. Лаптєв, Н.М. Літвін [та інші]; кер.авт.кол. О. А. Кириченко. - К.: Дорадо-друк, 2010. - 64 с

  Управління фінансово-економічною безпекою: навчальний посібник / О.А. Кириченко, В.Г. Алькема, В.І. Грушко [та ін.]; за ред. В. С. Сідака. - К.: Дорадо-друк, 2010. - 480 с.

  Менеджмент: Навчальні матеріали у схемах і формулах: посібник/ За ред. А. І. Кредісова; Н. М. Літвін та інші. - К.: Знання України, 2006. - 416 с

  Літвін Н.М. Актуальні проблеми міжнародної економіки: навч.-метод. комплекс дисципліни / Н. М. Літвін.-К.: Університет економіки та права «КРОК», 2006. - 26 с.

  Літвін Н М. Кон’юктура та ціноутворення на світових товарних ринках: навч. посіб. для самостійної роботи студентів / Н. М. Літвін.- К.:Університет економіки та права «КРОК», 2006. - 101 с.

  Економічний глобалізм: розвиток та зростання: монографія / Л. В. Бабій [та ін.]; За заг. ред В.В. Рокочої. - К.: Таксон, 2005. - 320 с

  Літвін Н.М. Зовнішньоторговельні конкурентні переваги в забезпеченні економічного зростання / Н. М. Літвін // Економічний глобалізм: розвиток та зростання: монографія / Л. В. Бабій [та ін.]; За заг. ред В.В. Рокочої. - К.: Таксон, 2005 - С. 53–64

  Літвін Н. М. Антикризове управління підприємствами в країнах з перехідною економікою: автореф. дис.... канд. екон. наук: 08.02.03 / Н. М. Літвін.- К.: Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка, 2004. - 21 с.


Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

Ми в Соціальних Мережах. Слідуйте за нами.
Ви тут: Вища освіта » Про КРОК » Співробітники » Літвін Наталія Миколаївна