Літвін Наталія Миколаївна — Університет «КРОК»

Інша інформація:
Літвін Наталія Миколаївна

кабінет 302

+380 (44) 455-57-12, вн. 142, 2002

Напрями наукових досліджень

 • економічна безпека держави та суб'єктів господарювання / міжнародна економічна інтеграція
 
 

Літвін Наталія Миколаївна

 • кандидат економічних наук (2004 р.), доцент (2008 р.), професор (2022 р.)
 • Відмінник освіти (2017 р.)
 • Відзнака «Зірка КРОКу» (2013 р.)
 • Відзнака Університету «КРОК» (2010 р.)
 • Почесна грамота МОНМСУ «За наукову діяльність» (2012 р.)
 • Почесна грамота МОНУ «За педагогічну діяльність» (2009 р.)

Освіта

 • Херсонський державний технічний університет / Менеджмент організацій / магістр з менеджменту організацій (2000 р.)

Професійна кар’єра

 • з 2020 р. – професор кафедри управлінських технологій
 • з 2017 р. – проректор з науково-педагогічної роботи (навчальна робота)
 • з 2004 р. – Університет «КРОК», доцент кафедри міжнародних економічних відносин
 • 2001–2004 рр. – Інститут міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка, навчання в аспірантурі
 • 2000–2001 рр. – Херсонський державний технічний університет, асистент кафедри МЗЕД

Професійна діяльність

 • Вчений секретар Спеціалізованої вченої ради Д 26.130.01 Університету «КРОК»
 • член робочої групи з розробки стратегічного плану Університету «КРОК» (2008–2009 рр.)
 • у рамках серії семінарів «Європейський простір вищої освіти. Базові концепції», організованих Українською асоціацією з розвитку менеджменту та бізнес-освіти, проводила майстер-клас «План навчальної діяльності викладача і студента. (Сілабус)» (2008 р.)
 • член експертної групи проекту освітнього аудиту в Українському католицькому університеті (2010–2011 рр.)

Здобуті гранти та стипендії

 • Інтеграція дуальної вищої освіти в Молдові та Україні / COOPERA (617490-EPP-1-2020-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP)
 • Синергія освітніх, наукових, управлінських та промислових компонентів для управління кліматом та запобігання зміні клімату / CLIMAN (619119-EPP-1-2020-1-NL-EPPKA2-CBHE-JP)
 • Workshop for Introducing Practical Approaches in Transforming Higher Education in Ukraine (TEMPUS SCM_T015B05-2005)
 
 

Публікації

  The Impact of Trade Openness on Economic Growth: The Case of Ukraine / S. Tkalenko, A. Duka, N. Sukurova, L. Kudyrko, N. Litvin // The Implementation of Smart Technologies for Business Success and Sustainability/Edit. A. Hamdan (eds). - Springer Cham, 2023. - Pp. 521-533. - ( Series Title: Studies in Systems, Decision and Control. Vol 216). - DOI https://doi.org/10.1007/978-3-031-10212-7_43
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-031-10212-7_43

  Злобін К. Вплив програм wellbeing на продуктивність та лояльність персоналу / К. Злобін, Н. Літвін, І. Бурлакова // Вчені записки Університету "КРОК". - 2023. - № 1(69). - С. 162-170. - https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-69-162-170
https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-69-162-170

  Assessment of the level of economic security of innovatively active enterprises as the basis of the management process within the financial and legal field / N. Litvin, N. Grabar, S. Tymofeev, P. Harasym, O. Myshchyshyn// Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. - 2021. - № 4(39). - С. 209-215. - https://fkd.ubs.edu.ua/index.php/fkd/article/view/3505
https://fkd.ubs.edu.ua/index.php/fkd/article/view/3505

  Літвін Н.М. Впровадження дуальної освіти в Україні: досвід проекту COOPERA1 / Н.М. Літвін, А.Г. Лотарєв // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали III Міжнародної конференції (м. Київ, 2-3 грудня 2021 р.). - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/805
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/805

  Litvin N. Prospects for attracting European investment in Ukraine's economy / N. Litvin, S. Tkalenko // Abstracts II International Conference on economics, accounting and finance (Tallinn, Estonia. November 05, 2021) . Available at: https://conf.scnchub.com/index.php/ICEAF/ICEAF-2021/paper/view/338
https://conf.scnchub.com/index.php/ICEAF/ICEAF-2021/paper/view/338

  Стратегічні перспективи підприємств в умовах економіки невизначеності / І.П. Мігус, О.М. Герасименко, Н.М. Літвін, Д.Є. Ткач // Економіка невизначеності: практичний погляд на проблему: монографія / за ред. В. І. Грушка. - К.: Університет "КРОК", 2021. - С. 41-71.-URL:https://monograph.krok.edu.ua/books/catalog/book/12
https://monograph.krok.edu.ua/books/catalog/book/12

  Digitization of Investment-Innovation Development of Ukrainian Economy: Empirical Analysis / S. Tkalenko, N. Sukurova, L. Kudyrko, N. Litvin // Comprehensible Science - ICCS 2020. - 2021. - Vol.186. - Pp. 43-60. - DOI https://doi.org/10.1007/978-3-030-66093-2_5
https://www.springer.com/gp/book/9783030660925?utm_campaign=bookpage_about_buyonpublisherssite&utm_medium=referral&utm_source=springerlink

  Management of state financial policy in the context of the Covid-19 pandemic / O. Denysov, N. Litvin, A. Lotariev, T. Yegorova-Gudkova, L. Akimova, O. Akimov // AD Alta: Journal of interdisciplinary research. - 2021. - Vol. 11. - Issue 2, Special issue XX. - Pp. 52-57. - URL:http://ep3.nuwm.edu.ua/20941/
http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/20941

  Бойко І.В. Розробка маркетингових параметрів нового продукта для забезпечення економічної безпеки підприємства / І.В. Бойко, Н.М. Літвін // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - С. 147-149. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/40
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/40

  Innovative development and human capital as determinants of knowledge economy / O. Podra, N. Litvin, Z. Zhyvko, M. Kopytko, L.Kukharska //Business: Theory and Practice. - 2020. - Volume 21 Issue 1. - P. 252-260. - DOI https://doi.org/10.3846/btp.2020.11305
https://journals.vgtu.lt/index.php/BTP/article/view/11305

  Бойко І.В. Розробка та впровадження показників маркетингової безпеки для зменшення ризиків при просуванні інноваційного продукту / І. В. Бойко, Н. М. Літвін // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2019. - № 4(56). - С. 98-107.
http://snku.krok.edu.ua/index.php/vcheni-zapiski-universitetu-krok/issue/view/10/42

  Бойко І.В. Системний підхід у впроваджені інновацій, задля зменшення маркетингових ризиків / І.В. Бойко, Н.М. Літвін // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 507-509
https://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/materiali-konferentsij/868-materialy-mizhnarodnoi-konferentsii-derzhava-rehiony-pidpryiemnytstvo-informatsiini-suspilnopravovi-sotsialnoekonomichni-aspekty-rozvytku-2122-lystopada-2019-roku

  Літвін Н.М. Класифікація актуальних загроз економічній безпеці держави в контексті кризових тенденцій національної економіки / Н. М. Літвін, Г. Б. Січиокно // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка".-2019.- Вип. 1(53). - С.171-180
http://snku.krok.edu.ua/index.php/vcheni-zapiski-universitetu-krok/issue/view/6

  Міжнародна торговельна діяльність: підручник / В.В. Рокоча, В.Г. Алькема, В.І. Терехов, Б.М. Одягайло [та ін.]; наук. ред. В.В. Рокоча. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2018. - 698 с.
http://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/pidruchniki/723-mizhnarodna-torhovelna-diialnist

  Litvin N. Ukrainian perspectives in world development / Natalia Litvin // Gospodarka - Zmiany- Zarzadzanie: VI Miedzynarodowej konferencji naukowej ( 7 grudnia 2018 r.).- Sosnowcu. Instytut Zarzadzania i Ekonomia Wyzszej Szkoly "Humanitas"
http://www.kuriermiejski.com.pl/wydarzenia/53-wydarzenia/2542-vi-miedzynarodowa-konferencja-naukowa-gospodarka-zmiany-zarzadzanie.html

  Літвін Н.М. Загальний зв'язок поведінкової економіки та концепційного тестування з економічною безпекою інноваційного підприємства/ І.В. Бойко, Н.М. Літвін // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.53-56
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2018-11-15_materiali-%D1%81onference-krok.pdf

  Літвін Н.М. Кон'юнктура світових товарних ринків/ Н.М. Літвін // Міжнародна торговельна діяльність: підручник/ за наук. ред. В.В. Рокочої. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2018. - С.75-87
http://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/pidruchniki/723-mizhnarodna-torhovelna-diialnist

  Litvin N. China and Ukraine in the Global Market: Interaction Perspectives // Китайсько-українське гуманітарне співробітництво в рамках концепції "Один пояс - Один шлях [матеріали міжнародної науково-практичної конференції] - КНР, Тяньцзинь, 2016/17. - С.14-16

  Копитко М.І. Деструктивні чинники середовища функціонування соціально-економічних систем/ М. І. Копитко, Н. М. Літвін //Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка" .- 2017. - Вип. 46. - С. 4-15
http://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/statti/627-destruktyvni-chynnyky-seredovyshcha-funktsionuvannia-sotsialnoekonomichnykh-system

  Літвін Н.М. Експортноорієнтована діяльність суб’єктів малого та середнього бізнесу/ Н.М. Літвін // Наукові тренди сучасності : матеріали науково-практичної конференції (Київ, 26 жовтня 2017 року). – К.: Університет економіки та права «КРОК», 2017.-С.44-45
https://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2017-10-26_materiali-%D1%81onference-krok.pdf

  Літвін Н.М. Методичні вказівки щодо виконання та захисту курсових робіт: для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальностей 292 "Міжнародні економічні відносини", 6.030503 "Міжнародна економіка"/ Н. М. Літвін. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2017. - 35 с.

  Алькема В.Г. Економічна безпека інноваційного підприємства: навчальний посібник / В. Г. Алькема, Н. М. Літвін, О. С. Кириченко. - К.: Університет економіки та права "КРОК". - 2015. - 320 c.
https://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/navchalni-posibniki/509-ekonomichna-bezpeka-innovatsiinoho-pidpryiemstva

  Літвін Н.М. Стратегічні зміни в міжнародному бізнесі: підходи до прийняття рішень/ Н. М. Літвін //Зовнішня торгівля. Економічна безпека: Збірник наукових праць/ Університет економіки та права "КРОК".- 2014. - № 10. - С. 4-9

  Розвиток інформаційного суспільства: В 10-ти т. - Т.7: Фінансова політика держави на мікрорівні: колективна монографія / В.І. Грушко [та інші]; наук. ред. С.М. Лаптєв. - К.: Університет економіки та права "КРОК, 2012. - 288 с
http://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/monografiji/651-rozvytok-informatsiinoho-suspilstva

  Іларіонова Н.М. Методичні вказівки до виконання та захисту дипломних робіт. ОКР "Спеціаліст" спеціальності 7.03050301 "Міжнародна економіка" та ОКР "Магістр" спеціальності 8.03050301 "Міжнародна економіка"/ Н. М. Іларіонова, Н. М. Літвін, В. І. Терещук. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2012. - 51 с.

  Літвін Н.М. Інформаційні технології і модифікація міжнародного бізнесу / Н. М. Літвін //Розвиток інформаційного суспільства: колективна монографія в 10-ти томах .- Том 1: Міжнародний бізнес в інформаційному суспільстві / За наук. ред. проф. В.В. Рокочої . – К.: Університет економіки та права «КРОК», 2012.-С.47-53
https://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/monografiji/471-mizhnarodnyi-biznes-v-informatsiinomu-suspilstvi

  Літвін Н.М. Напрями вдосконалення механізму оподаткування малого підприємства/ Н.М. Літвін, В.В. Голюк //Розвиток інформаційного суспільства: колективна монографія: В 10-ти т.-Т.7: Фінансова політика держави на мікрорівні / В.І. Грушко [та інші]; наук. ред. С.М. Лаптєв. - К.: Університет економіки та права "КРОК, 2012. - С.184-198
http://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/monografiji/651-rozvytok-informatsiinoho-suspilstva

  Торгівля цінними паперами: підручник / за ред. д.е.н., проф. В.І. Грушка. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2011 - 392 с.
http://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/pidruchniki/7-torhivlia-tsinnymy-paperamy-rozdil-i-suchasnyi-stan-ta-perspektyvy-rozvytku-fondovoho-rynku-ukrainy

  Літвін Н.М. Оподаткування операцій з цінними паперами / Н.М. Літвін, Л.Д. Тулуш //Торгівля цінними паперами: підручник / за ред. д.е.н., проф. В.І. Грушка. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2011 - С.309-357
https://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/pidruchniki/22-torhivlia-tsinnymy-paperamy-rozdil-xiv-opodatkuvannia-operatsii-z-tsinnymy-paperamy

  Економічна безпека суб'єктів господарської діяльності в умовах глобальної фінансової кризи: монографія / О.А. Кириченко, В.С. Сідак, В.Г. Алькема, В.І. Грушко [та ін.]; за ред. О.А. Кириченка, М.П. Денисенка, В.С. Сідака. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2010. - 412 с

  Управління фінансово-економічною безпекою: навчальний посібник / О.А. Кириченко, В.Г. Алькема, В.І. Грушко [та ін.]; за ред. В. С. Сідака. - К.: Дорадо-друк, 2010. - 480 с.

  Економічна безпека банківської системи в контексті нового курсу реформ в Україні в 2010-2015 років: експертно-аналітична доповідь / В.Г. Алькема, В.І. Грушко, О.І. Захаров, С.М. Лаптєв, Н.М. Літвін [та інші]; кер.авт.кол. О. А. Кириченко. - К.: Дорадо-друк, 2010. - 64 с

  Літвін Н.М. Інформаційні технологій як фактор забезпечення конкурентоспроможності національної економіки/ Н.М. Літвін //Національні економіки в глобальному економічному просторі: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (16-17 квітня 2008 р.). - Київ.: Університет економіки та права "КРОК", 2008.- С.55-59

  Літвін Н М. Кон’юнктура та ціноутворення на світових товарних ринках: навч. посіб. для самостійної роботи студентів / Н. М. Літвін.- К.:Університет економіки та права «КРОК», 2006. - 101 с.

  Літвін Н.М. Актуальні проблеми міжнародної економіки: навч.-метод. комплекс дисципліни / Н. М. Літвін.-К.: Університет економіки та права «КРОК», 2006. - 26 с.

  Менеджмент: Навчальні матеріали у схемах і формулах: посібник/ За ред. А. І. Кредісова; Н. М. Літвін та інші. - К.: Знання України, 2006. - 416 с

  Економічний глобалізм: розвиток та зростання: монографія / Л. В. Бабій [та ін.]; За заг. ред В.В. Рокочої. - К.: Таксон, 2005. - 320 с

  Літвін Н.М. Зовнішньоторговельні конкурентні переваги в забезпеченні економічного зростання / Н. М. Літвін // Економічний глобалізм: розвиток та зростання: монографія / Л. В. Бабій [та ін.]; За заг. ред В.В. Рокочої. - К.: Таксон, 2005 - С. 53–64

  Літвін Н.М. Антикризове управління підприємствами в країнах з перехідною економікою: автореф. дис.... канд. екон. наук: 08.02.03 / Н. М. Літвін.- К.: Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка, 2004. - 21 с.


Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

RSS
 
 

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

LinkedIn
 
Facebook
 
Instagram
 
Twitter
 
Flickr
 
Telegram
 
YouTube
 
TikTok
 
 
Ви тут: Вища освіта » Про КРОК » Співробітники » Літвін Наталія Миколаївна