Терехов Віктор Іванович — Університет «КРОК»
Інша інформація:
Терехов Віктор Іванович

кабінет 017

(+38 044) 455-57-13, вн. 210

Напрями наукових досліджень

 • структурно-інноваційна політика, менеджмент зовнішньоекономічної діяльності, національна економічна безпека
 
 

Терехов Віктор Іванович

 • доктор економічних наук (1993 р.)
 • професор (1998 р.)
 • Відмінник освіти України (2006 р.)

Освіта

 • Київський інститут народного господарства імені Д.С. Коротченка, (1970 р.) / за спеціальністю – планування промисловості

Професійна кар’єра

 • з 2015 р. – Університет «КРОК», професор кафедри управлінських технологій
 • 2002–2015 рр. – Університет «КРОК», завідувач кафедри зовнішньоекономічної діяльності
 • 1997–2002 рр. – Рахункова палата України, завідуючий відділом, головний спеціаліст
 • 1995–1997 рр. – Адміністрація Президента України, заступник керівника Служби з питань територій 1992–1995 рр. – Рада національної безпеки України, начальник відділу економічної безпеки
 • 1991–1992 рр. – Державний комітет України зі сприяння малим підприємствам і підприємництву, начальник головного управління фінансового та правового забезпечення
 • 1973–1991 рр. – НДЕІ Держплан України, науковий співробітник, завідуючий сектором
 • 1970–1973 рр. – аспірантура Науково–дослідного економічного інституту Держплану України (НДЕІ)
 • 1964–1970 рр. – інженер КТТУ
 • 1959–1961 рр. – Дарницький вагоно–ремонтний завод Міністерства шляхів сполучення / електро–слюсар

Особисті досягнення

 • Доктор економічних наук, професор, ветеран праці, Відмінник освіти
 • Почесна грамота Кабінету Міністрів (2007 р.)
 
 

Публікації

  Боголій О.М. Управління знаннями організації за допомогою NLP моделей та чат-ботів / О. М. Боголій, В. І. Терехов // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей III Наукової конференції (м. Київ, 26 квітня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2023/paper/view/1472
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2023/paper/view/1472

  Сміленко О.Ю. Управління проектами, як ефективний спосіб перекваліфікації фахівців в IT / О. Ю. Сміленко, В. І. Терехов // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей III Наукової конференції (м. Київ, 26 квітня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2023/paper/view/1474
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2023/paper/view/1474

  Панченко І.В. Управління проєктами по бізнес-моделі ІТ-Outstaffing в Україні / І. В. Панченко, В. І. Терехов // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей III Наукової конференції (м. Київ, 26 квітня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2023/paper/view/1500
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2023/paper/view/1500

  Терехов В.І. Інвестиційні та інноваційні заходи держави в умовах воєнного стану / В. І. Терехов // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей V Міжнародної конференції (Київ, 7 грудня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023.
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2023/paper/view/1666

  Алефіренко О.П. Управління непрацюючими активами банку з іноземним капіталом в умовах процесів глобалізації / О. П. Алефіренко, В. І. Терехов // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей V Міжнародної конференції (Київ, 7 грудня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023.
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2023/paper/view/1754

  Терехов В.І. Тенденції розвитку та сучасний стан зовнішньоекономічної діяльності в Україні / В. І. Терехов // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: матеріали наукової конференції (м. Київ, 26 квітня 2022 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2022/paper/view/1137
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2022/paper/view/1137

  Терехов В.І. Зовнішньоекономічна стратегія України в умовах воєнного стану / В. І. Терехов, С. А. Філатов // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІV Міжнародної конференції (7 грудня 2022 р., м. Київ). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1221
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1221

  Терехов В.І. Тенденції зовнішньоекономічної діяльності в Україні в сучасних умовах / В.І. Терехов // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей наукової конференції (Київ, 23 квітня 2021 р.) / Університет "КРОК". - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO/paper/view/491
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO/paper/view/491

  Рокоча В.В. Вступ до фаху "Міжнародні економічні відносини": навчальний посібник / В. В. Рокоча, Б. М. Одягайло, В. І. Терехов / кер. авт. кол. В.В. Рокоча. - К.: Університет "КРОК", 2021. - 188 c.

  Терехов В.І. Глобальні системні ефекти та механізми протидії економічним шокам / В. І. Терехов // Соціально-економічні та правові аспекти розвитку суспільства: колективна монографія/ за ред. С.М. Лаптєва, І.П. Мігус. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2020. - С. 161-175
https://library.krok.edu.ua/media/library/category/monografiji/laptev_0005.pdf

  Посередницька діяльність на світових товарних ринках: навчальний посібник / В.В. Рокоча, Б.М. Одягайло, В.І. Терехов, С.А. Філатов. - К.: Університет "КРОК", 2020. - 150 c.

  Терехов В.І. Основи зовнішньоекономічної діяльності: навчально-методичний посібник для студентів рівня бакалавр спеціальності 073 "Менеджмент" освітньої програми "Менеджмент"/ В.І. Терехов. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2019. - 119 с

  Терехов В.І. Економічна безпека в системі лізингових операцій / В.І. Терехов // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2019. - Вип. 1(53). - С. 189-196
http://snku.krok.edu.ua/index.php/vcheni-zapiski-universitetu-krok/issue/view/6

  Гутей С.О. Механізм управління інноваційною діяльністю підприємств / С.О. Гутей, В.І. Терехов // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 531-533
https://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/materiali-konferentsij/868-materialy-mizhnarodnoi-konferentsii-derzhava-rehiony-pidpryiemnytstvo-informatsiini-suspilnopravovi-sotsialnoekonomichni-aspekty-rozvytku-2122-lystopada-2019-roku

  Самуляк І.Д. Теоретичні аспекти дослідження на ринку / І.Д. Самуляк, В.І. Терехов // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 336-338
https://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/materiali-konferentsij/868-materialy-mizhnarodnoi-konferentsii-derzhava-rehiony-pidpryiemnytstvo-informatsiini-suspilnopravovi-sotsialnoekonomichni-aspekty-rozvytku-2122-lystopada-2019-roku

  Котюк І.В. Інноваційний розвиток промислових підприємств Івано-Франківської області / І.В. Котюк, В.І. Терехов // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 558-560
https://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/materiali-konferentsij/868-materialy-mizhnarodnoi-konferentsii-derzhava-rehiony-pidpryiemnytstvo-informatsiini-suspilnopravovi-sotsialnoekonomichni-aspekty-rozvytku-2122-lystopada-2019-roku

  Тодорюк Р.В. Стратегічне планування інноваційного розвитку промислових підприємств: сутність поняття та етапи здійснення / Р.В. Тодорюк, В.І. Терехов // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 645-647
https://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/materiali-konferentsij/868-materialy-mizhnarodnoi-konferentsii-derzhava-rehiony-pidpryiemnytstvo-informatsiini-suspilnopravovi-sotsialnoekonomichni-aspekty-rozvytku-2122-lystopada-2019-roku

  Терехов В.І. Сучасні методи підвищення ефективності інноваційної системи Європейського Союзу / В.І. Терехов, Б.М. Одягайло // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2019. - Вип. 3 (55). - С. 232-239

  Рокоча В.В. Міжнародний бізнес та стратегічні зміни: навчальний посібник/ В. В. Рокоча, Б. М. Одягайло, В. І. Терехов; за заг. ред. В. В. Рокочої. - К.: Університет "КРОК", 2019. - 215 с.
https://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/navchalni-posibniki/852-mizhnarodnyi-biznes-ta-stratehichni-zminy

  Мельохін С.П. Інноваційна активність суб‘єктів малого і середнього бізнесу в країнах ЄС / С.П. Мельохін, В.І. Терехов // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 295-297
https://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/materiali-konferentsij/868-materialy-mizhnarodnoi-konferentsii-derzhava-rehiony-pidpryiemnytstvo-informatsiini-suspilnopravovi-sotsialnoekonomichni-aspekty-rozvytku-2122-lystopada-2019-roku

  Мельохін С.П. Роль соціальних ЗМІ у підвищенні ефективності реклами / С. П. Мельохін, В. І. Терехов // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2019. - № 4(56). - С. 117-122.
http://snku.krok.edu.ua/index.php/vcheni-zapiski-universitetu-krok/issue/view/10/42

  Терехов В.І. Особливості формування інноваційної політики підприємств/ І.В. Ванджурак, В.І. Терехов// Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С. 69-71
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2018-11-15_materiali-%D1%81onference-krok.pdf

  Терехов В.І. Етапи формування організаційно-економічного механізму інноваційної діяльності підприємств / І.В. Данилюк, В.І. Терехов// Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С. 120-122
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2018-11-15_materiali-%D1%81onference-krok.pdf

  Терехов В.І. Теоретичні аспекти планування інноваційного розвитку підприємств /Остафійчук А.В., Терехов В.І. /Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С. 266-268
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2018-11-15_materiali-%D1%81onference-krok.pdf

  Терехов В.І. Роль інформаційного фактора у формуванні переваг на конкурентних ринках / В.І.Терехов, Б.М. Одягайло // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2018. - Вип. 4(52). - С. 36-44
http://snku.krok.edu.ua/index.php/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/112

  Рокоча В.В. Бізнес-стратегії європейських компаній: навчальний посібник / В. В. Рокоча, Б. М. Одягайло, В.І. Терехов; під заг. ред. В. В. Рокочої. - К. : Університет економіки та права "КРОК", 2018. - 312 с.

  Міжнародна торговельна діяльність: підручник / В.В. Рокоча, В.Г. Алькема, В.І. Терехов, Б.М. Одягайло [та ін.]; наук. ред. В.В. Рокоча. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2018. - 698 с.
http://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/pidruchniki/723-mizhnarodna-torhovelna-diialnist

  Одягайло Б.М. Стратегічні пріоритети інтеграції на європейських ринках/ Б. М. Одягайло, В. І. Терехов // Вчені записки університету "КРОК". Серія "Економіка".- 2017.- Вип. 45.- С.123-129
http://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/zhurnali/519-vcheni-zapiski-universitetu-krok-45

  Рокоча В.В. Глобальна економіка: парадигми та парадокси розвитку: монографія / В.В. Рокоча, Б.М. Одягайло, В.І. Терехов. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2017.- 314 с.
http://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/monografiji/620-hlobalna-ekonomika-paradyhmy-ta-paradoksy-rozvytku

  Рокоча В.В. Геоекономіка та глобальні стратегії українського бізнесу (антикризовий аспект): навчальний посібник / В.В. Рокоча, Б.М. Одягайло, В.І. Терехов. - Київ: Університет економіки та права "КРОК", 2017.- 352 с.
http://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/navchalni-posibniki/527-heoekonomika-ta-hlobalni-stratehii-ukrainskoho-biznesu

  Одягайло Б.М. Запобігання "системним глобальним ефектам" у паливно-енергетичному комплексі України / Б.М. Одягайло, В.І. Терехов // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка".- 2016.- Вип. 44.- С. 9-15
http://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/zhurnali/518-vcheni-zapiski-universitetu-krok-44

  Рокоча В.В. Міжнародний менеджмент: навчальний посібник / В.В. Рокоча, Б.М. Одягайло, В.І. Терехов. - Київ: Університет економіки та права "КРОК", 2016. - 172 с.
http://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/navchalni-posibniki/528-mizhnarodnyi-menedzhment

  Рокоча В.В. Геоекономіка та глобальні стратегії українського бізнесу: навч. посібник / В.В. Рокоча, Б.М. Одягайло, В.І. Терехов. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2016. - 335с.

  Одягайло Б.М. Інституційно-культурні аспекти формування безпекового бізнесового середовища / Б. М. Одягайло, В. І. Терехов // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2015.- Вип. 40. - С. 29-36
http://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/zhurnali/207-vcheni-zapiski-universitetu-krok-40

  Одягайло Б.М. Інформаційна складова у формуванні переваг на конкурентних ринках / Б. М. Одягайло, В. І. Терехов // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2015.- Вип. 41. - С. 33-41
http://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/zhurnali/275-vcheni-zapiski-universitetu-krok-41

  Одягайло Б.М. Тенденції розвитку конкурентних стратегій ТНК на енергетичних ринках в контексті "системних ефектів" / Б. М. Одягайло, В. І. Терехов // Еволюція наукової думки в контексті європейського вибору України: матеріали науково-практичної конференції молодих учених (Київ, 21 жовтня 2015 року). - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2015 . - С.178-181
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2015-10-21_materiali-%D1%81onference-krok.pdf

  Терехов В.І. Мотиваційні та дидактичні особливості читання електронних лекцій з проблем інтелектуальної власності (капіталу) / В.І. Терехов, Б.М. Одягайло // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2014. - Вип. 37. - С. 177-186
http://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/zhurnali/204-vcheni-zapiski-universitetu-krok-37

  Терехов В.І. Інноваційні ринки України в системі підвищення конкурентоспроможності та безпеки національної економіки / В.І. Терехов, Б.М. Одягайло // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2014. - Вип. 36. - С. 44-52
http://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/zhurnali/46-vcheni-zapiski-universitetu-krok-36

  Терехов В.І. Механізм фінансового контролю за здійсненням лізингових операцій в Україні/ В. І. Терехов //Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка".- 2013. - Вип. 33. - С. 122-135

  Терехов В.И. Концептуальные проблемы создания условий эфективного использования потенциала науки в интересах реформирования экономики / В. И. Терехов, В. П. Соловьев // Сучасні підходи до управління підприємством. Збірник наукових праць IV Всеукраїнської науково-практичної конференції.-Т.2.(11 квітня 2013 р.) .- К.: НТУУ КПІ, 2013. - С. 99

  Терехов В.І. Франчайзингові технології в інформаційній економіці / В. І. Терехов, О. В. Терехова // Розвиток інформаційного суспільства: В 10-ти т. Т.1: Міжнародний бізнес в інформаційному суспільстві: колективна монографія/ за наук. ред. В.В. Рокочої. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2012 . - С.96-107
http://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/monografiji/471-mizhnarodnyi-biznes-v-informatsiinomu-suspilstvi

  Терехов В.І. Кумулятивний ефект системного забезпечення якісних змін в українській економіці /В. І. Терехов, Б. М. Одягайло// Вчені записки Університету «КРОК». Серія "Економіка".- 2012.- Вип. 29.-С.52-61

  Терехов В.І. Порогові рішення в системі економічної безпеки в умовах погашення державного боргу/ В. І. Терехов //Зовнішня торгівля. Економічна безпека: Збірник наукових праць/ Університет економіки та права "КРОК", 2012. - № 9. - С. 101-104

  Терехов В.І. Управління валютним ризиком в умовах економічної і фінансової кризи / В. І. Терехов, Д. Г. Ніколаєв // Розвиток зовнішньоекономічної діяльності в умовах інтеграційних та глобалізаційних процесів: Матеріали міжнародної науково-практичної інтернет конференції (19-23 квітня 2012 р. Донецьк). - Донецьк, 2012.-С.78-84

  Терехов В.І. Ефективність діяльності та аналіз світового досвіду франчайзингового бізнесу / В. І. Терехов //Вісник МНТУ. Серія «Економіка». - 2011.- № 2 (5). - С. 103-112

  Терехов В.І. Міжнародний менеджмент: навчально-методичний комплекс дисциплін/ В.І. Терехов. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2011. - 84 с.

  Терехов В.І. Оцінка та аналіз результатів функціонування вільних економічних зон в Україні / В. І. Терехов // Вісник МНТУ. Серія Економіка. - 2010.- №1(4). - С. 20-32
https://issuu.com/ella288/docs/visnyk_1_2010

  Економічна безпека суб'єктів господарської діяльності в умовах глобальної фінансової кризи: монографія / О.А. Кириченко, В.С. Сідак, В.Г. Алькема, В.І. Грушко [та ін.]; за ред. О.А. Кириченка, М.П. Денисенка, В.С. Сідака. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2010. - 412 с

  Терехов В.І. Роль франчайзингу в розвитку інноваційного забезпечення економіки України/ В. І. Терехов, Л. В. Максимчук //Вчені записки. Серія "Економіка" / Університет економіки та права "КРОК". - 2009. - Вип. 19. - С. 136-145

  Терехов В.І. Вдосконалення механізму впровадження лізингу в господарську діяльність країн/ В. І. Терехов, О. В. Терехова //Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка".- 2009. - Вип. 19. - С. 112-124

  Терехов В.І. Використання франчайзингу в зовнішньоекономічній діяльності підприємств провідних країн/ В. І. Терехов, О. В. Терехова //Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка".- 2009. - Том 3, Вип. 20. - С. 161-171

  Терехов В.І. Роль та місце лізингу в розвитку економіки України/ В. І. Терехов, О. В. Терехова //Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка".- 2009. - Том 3, Вип. 20. - С. 171-183

  Терехов В.І. Стадії розвитку лізингу в світі та Україні / В. І. Терехов // Національні економіки в глобальному економічному просторі: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (16-17 квітня 2008 року, м.Київ ). - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2008. - С.111-117

  Програма комплексного тестового державного іспиту зі спеціальності 8.030404 "Міжнародна інформація" для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр"/ О. В. Картунов, О.О. Маруховська [та інші.]. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2008. - 200 с

  Терехов В.І. Методичні вказівки до виконання та захисту дипломних робіт студентами рівня «спеціаліст» напряму підготовки 0502 «Менеджмент» спеціальності 7.050208 «Логістика» / В. І. Терехов, В. Г. Алькема.- Університет економіки та права «КРОК», 2007. - 74 с.

  Терехов В.І. Міжнародний менеджмент: навчально-методичний комплекс дисципліни для студентів магістратури спеціальності "Міжнародна інформація"/ В. І. Терехов. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2007. - 46 с

  Терехов В.І. Логістичний менеджмент контрактної діяльності міжнародних морських перевезень / В. І. Терехов, Н.В. Усата // Проблеми управління у сфері підприємництва: Матеріали науково-практичної конференції: у 2-х книгах. Книга I. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2007.- С.90-95

  Терехов В.І. Досвід злиття і поглинання зарубіжних компаній у визначених періодах/ В.І. Терехов, Л. В. Максимчук //Вчені записки. Серія "Економіка" / Університет економіки та права "КРОК". - 2007. - Вип. 16. - С. 177-187

  Терехов В.І. Франчайзинг як форма міжнародного трансферу технологій/ В. І. Терехов, Л. В. Максимчук, О. О. Бадзим //Актуальні Проблеми Економіки .- 2007. - N 7. - С. 90-98

  Аналіз соціальних систем: монографія / М. І. Мельник, В.І.Терехов [та ін.]; заг. ред. М. І. Мельник. - К.: Логос, 2007. - 160 c.

  Терехов В.І. Міжнародний менеджмент: навчально-методичний посібник для студентів магістратури/ В. І. Терехов, Л. В. Максимчук. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2006. - 120 с

  Терехов В.І. Правове регулювання міжнародного трансферу технологій та франчайзингу в Україні / В.І. Терехов // Проблеми викладання юридичних дисциплін студентам економічних спеціальностей: Матеріали міжвузівської науково-практичної конференції (м. Київ, 16 лютого 2006 р). - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2006. - С.40-49

  Терехов В.І. Франчайзинг, як форма міжнародного трансферу технологій / В. І. Терехов // Взаємовідносини влади та бізнесу: економічні і правові проблеми: матеріали науково-методологічного семінару (м. Київ, 15 грудня 2005 року). - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2006 . - С.27-38

  Терехов В.І. Економічна конкуренція і лібералізація національних товарних ринків / В.І. Терехов // Економічний глобалізм: розвиток та зростання: монографія/ за ред. В.В. Рокочої. - К.: Таксон, 2005. - С.92-121

  Економічний глобалізм: розвиток та зростання: монографія / Л. В. Бабій [та ін.]; За заг. ред В.В. Рокочої. - К.: Таксон, 2005. - 320 с

  Терехов В.І. Спільні підприємства створення та розвиток: навчальний посібник/ В.І. Терехов, М.Є. Петрук. - К.: Прецедент, 2004. - 232 с

  Терехов В.І. Бар'єри при визначенні меж товарних ринків/ В.І. Терехов //Вчені записки. Серія "Економіка"/Університет економіки та права "КРОК". - 2004. - Вип. 10. - С.73-83

  Терехов В.І. Основи зовнішньоекономічної діяльності: навчально-методичний посібник/ В.І. Терехов. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2003. - 108 с

  Терехов В.І. Спеціальне підприємство - джерело зарубіжних інвестиційних вкладів та зовнішньоекономічних зв'язків/ В. І. Терехов //Вчені записки. Серія "Економіка"/ Університет економіки та права "КРОК". - 2003. - Вип. 7. - С. 231-236

  Терехов В.І. Спільне підприємництво та вільні економічні зони: навчально-методичний посібник/ В.І. Терехов, Г.Б. Пекна. - К.: Інститут економіки та права "КРОК", 2003. - 100 с


Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

RSS
 
 

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

LinkedIn
 
Facebook
 
Instagram
 
Twitter
 
Flickr
 
Telegram
 
YouTube
 
TikTok
 
 
Ви тут: Вища освіта » Про КРОК » Співробітники » Терехов Віктор Іванович