Наконечна Наталія Василівна — Університет «КРОК»

Інша інформація:

Наконечна Наталія Василівна

 • кандидат психологічних наук (2016 р.)

Освіта

 • Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова / повна вища освіта за спеціальністю «географія» / кваліфікація «вчитель географії середньої школи» (1992 р.)
 • Університет «КРОК» / повна вища освіта за спеціальністю «Бізнес-адміністрування» / кваліфікація магістр з бізнес-адміністрування (2009 р.)

Професійна кар'єра

 • Університет «КРОК»:
  • з 2021 року – уповноважена з антикорупційної діяльності Університету (за суміщенням).
  • з 2013 року – директор департаменту довузівської підготовки ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»;
  • з 2010 року – проректор з науково–педагогічної роботи (корпоративне управління) ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»;
  • 2008–2010 рр. – проректор з корпоративного управління ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»;
  • 2006–2009 рр. – директор Коледжу економіки, права та інформаційних технологій;
  • 2003–2008 рр. – проректор ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»;
  • 2001–2013 рр. – декан факультету додипломної освіти;
  • 1998–2001 рр. – директор департаменту з підготовки абітурієнтів ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»;
 • 1997–1998 рр. – призначена, за конкурсом, на посаду начальника відділу розвитку мережі центрів ССМ та їх інформаційно-правового забезпечення
 • 1994–1997 рр. – заступник начальника відділу освіти Радянського району м.Києва
 • 1993–1994 рр. – директор сш № 95 м.Києва
 • 1991–1992 рр. – заступник Голови міської ради дитячих та юнацьких організацій м.Києва

Особисті досягнення

 • 29-річний досвід управлінської діяльності у сфері освіти
 • Член редакційної колегії наукового фахового видання «Вчені записки Університету «КРОК»
 • Почесна грамота Ради підприємців при Кабінеті Міністрів України (2020 р.)
 • Зірка КРОКу (2019 р.)
 • Грамотою Верховної ради України за заслуги перед Українським народом (2017 р.)
 • Подяка Київського міського голови (2017 р.)
 • Ювілейний Знак Шани (2012 р.)
 • Відзнака Університету «КРОК» (2010 р.)
 • Нагрудний знак «Василь Сухомлинський» (2007 р.)
 • Почесна грамота Кабінету Міністрів України з пам’ятним знаком (2002 р.)
 • Знак Шани Університету «КРОК» (2002 р.)
 • Нагрудний знак «Відмінник освіти України» (1996 р.)

 
 

Публікації

  Nakonechna N. Comparative study of organizational cultures across EU member states / N. Nakonechna // 4th International Conference on corporation management-2024 (26 April 2024, Estonia). - Tallinn: Scientific Center of Innovative Researches, 2024.
https://conf.scnchub.com/index.php/ICCM/ICCM-2024/paper/view/739

  Козік І.В. Можливості застосування штучного інтелекту у менеджменті / І. В. Козік, Н. В. Наконечна // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей IV Наукової конференції (18 квітня 2024 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2024.
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2024/paper/view/2210

  Пуш А. Основні моделі корпоративного управління в банківських установах / А. Пуш, І. Мігус, Н. Наконечна // Вчені записки Університету "КРОК". - 2024. - № 2(74). - С. 204-216. - DOI https://doi.org/10.31732/2663-2209-2024-74-204-216.
https://dspace.krok.edu.ua/handle/krok/2135

  Nakonechna N. Factors influencing the state of business ethics: a review of the global business ethics survey / N. Nakonechna // 2nd International Conference on Corporation Management-2022 (Estonia, 19 May 2022). - URL: https://conf.scnchub.com/index.php/ICCM/ICCM-2022/paper/view/400
https://conf.scnchub.com/index.php/ICCM/ICCM-2022/paper/view/400

  Mihus I. Comparative characteristics of the training of doctors of philosophy in economics in the leading countries of the world / I. Mihus, N. Nakonechna // Pedagogy and Education Management Review. - 2022. - № 3(9). - Pp. 4-12. - file:///C:/Users/library/Downloads/PEMR-2022-3-9-4-12.pdf
file:///C:/Users/library/Downloads/PEMR-2022-3-9-4-12.pdf

  Наконечна Н.В. Особливості формування корпоративної культури та її моніторинг у навчальному закладі / Н. В. Наконечна // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІV Міжнародної конференції (7 грудня 2022 р., м. Київ). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1399
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1399

  Mihus I. The role of communicative competence in the structure of social intelligence of teachers of higher education institutions / I. Mihus, N. Nakonechna // Public Administration and Law Review. - 2022. - № 4(12). - Pp. 75-86. - DOI https://doi.org/10.36690/2674-5216-2022-4-75

  Mihus I. Acquisition of academic integrity competencies by postgraduate students and their impact on their scientific activity / I. Mihus, N. Nakonechna // Pedagogy and Education Management Review. - 2022. - № 4(10). - Pp. 4-12. - DOI https://doi.org/10.36690/2733-2039-2022-4-4.
https://public.scnchub.com/perm/index.php/perm/article/view/107

  Nakonechna N. The influence of corporate culture on the academic integrity of an educational institution / N. Nakonechna // Abstracts of International Conference on Academic Integrity in Public Administration and Educational Institutions (APAEI) (May 28, 2021). - Tallinn: Scientific Center of Innovative Researches, 2021. - https://conf.scnchub.com/index.php/APAEI/APAEI-2021/paper/view/264
https://conf.scnchub.com/index.php/APAEI/APAEI-2021/paper/view/264

  Pedagogy and psychology for high school students / I. Burlakova, I. Synhaivska, T. Malkova, O. Petrunko, T. Kondes, N. Nakonechna // AD ALTA: journal of interdisciplinary research. - 2021. - V. 11. - Issue 1, Special Issue XVII. - Pp. 28-32.-URL:http://ep3.nuwm.edu.ua/20392/
https://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/statti/1111-pedagogy-and-psychology-for-high-school-students

  Nakonechna N. Corporate culture of the higher educational institution as a basis for development of quality academic environment / N. Nakonechna // International Conference on Academic integrity in public administration and educational institutions (APAEI) (March 26, 2020):Book of abstracts. - Kyiv-Tallinn, 2020. - С. 50-51
https://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2020-03-26_materiali-%D1%81onference.pdf

  Наконечна Н.В. Формування корпоративної культури закладів вищої освіти приватної форми власності: активні методи навчання персоналу / Н. В. Наконечна // Соціально-економічні та правові аспекти розвитку суспільства: колективна монографія/ за ред. С.М. Лаптєва, І.П. Мігус. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2020. - С. 239-257.
https://library.krok.edu.ua/media/library/category/monografiji/laptev_0005.pdf

  Nakonechna N. Corporate ethics as a basis of corporate management of an educational institution / N. Nakonechna // International Conference on Corporation Management-2020: book of abstracts (3-5 December 2020, Tallinn, Estonia). - Tallin: Scientific Center of Innovative Researches OU: "KROK" University : Academy of Economics and Pedagogy, 2020. - https://conf.scnchub.com/index.php/ICCM/ICCM-2020/paper/view/145
https://conf.scnchub.com/index.php/ICCM/ICCM-2020/paper/view/145

  Nakonechna N. Active methods of training staff for the formation of corporate culture of privately owned higher education institutions / N. Nakonechna // Corporate Management: from Creation to Success: monograph. - Tallin: Scientific Center of Innovative Researches OU, 2020. - Pp. 155-173
https://mono.scnchub.com/index.php/book/catalog/view/2/13/113-1

  Наконечна Н.В. Корпоративна етика як основа корпоративного управління освітнім закладом / Н. В. Наконечна // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2020. - С. 200-201. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/425
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/425

  Psychological features of the development of a corporate image / N. Nakonechna, I. Synhaivska, Y. Zhyvohliadov, T. Malkova, O. Vasilchenko // Systematic Reviews in Pharmacy. - 2020. - V. 11. - Iss. 10. - Pp. 271-274.
https://www.sysrevpharm.org/articles/psychological-features-of-the-development-of-a-corporate-image.pdf

  Nakonechna N. Psychological aspects of formation of corporate image / N. Nakonechna, I. Synhaivska, Yu. Zhyvohliadov, T. Malkova, O. Vasilchenko // Journal of critical reviews. - 2020. - Vol. 7. - № 14. - Pp. 690-692. - https://www.jcreview.com/paper.php?slug=psychological-aspects-of-formation-of-corporate-image
https://www.jcreview.com/paper.php?slug=psychological-aspects-of-formation-of-corporate-image

  Corporate social responsibility development trends in international entrepreneurship /G. Shamborovskyi, T. Razumovskay, O. Prykhodko, O. Getmanets, N. Nakonechna// International Journal of Entrepreneurship. - 2020. - Volume 24, Issue 1S
https://www.abacademies.org/articles/Corporate-Social-Responsibility-Development-Trends-in-International-Entrepreneurship-374.pdf

  Наконечна Н.В. Аспекти розвитку традицій корпоративної культури Університету «КРОК» як складова сталого розвитку освітньої організації / Н.В. Наконечна // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 457-458
https://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/materiali-konferentsij/868-materialy-mizhnarodnoi-konferentsii-derzhava-rehiony-pidpryiemnytstvo-informatsiini-suspilnopravovi-sotsialnoekonomichni-aspekty-rozvytku-2122-lystopada-2019-roku

  Наконечна Н.В. Аналіз результатів дослідження психологічних умов розвитку корпоративної культури приватного закладу вищої освіти / Н.В. Наконечна // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2019. - № 34. - С. 114-124
http://lbku.krok.edu.ua/krok-university-law-journal/article/view/203

  Significance of Corporate Social Responsibility in a Globalized Economy / N. Nakonechna, G. Shamborovskyi, O. Prykhodko, O. Getmanets // Proceedings of the 34th International Business Information Management Association Conference (IBIMA).(13-14 November 2019). - Madrid, Spain, 2019. - PP. 9487-9493

  Бурлакова І.А. Соціально-психологічні умови самоменеджменту здоров'я фахівців економічної сфери / І.А. Бурлакова, Н.В. Наконечна // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні науки». - 2019. - №1. - С. 206-210
https://pj.journal.kspu.edu/index.php/pj/article/view/36/34

  Вітомський Ю.Л. Організаційні конфлікти та особливості їх розв'язання / Ю. Л. Вітомський, Л. І. Паращенко, Н. В. Наконечна // Актуальні проблеми психології. - 2019. - № Т. ІХ, вип. 12. - С. 58-68.
http://appsychology.org.ua/data/jrn/v9/i12/8.pdf

  Наконечна Н.В. Психологічні компетентності як професійні компетентності сучасного економіста / Н. В. Наконечна // Історико-економічна освіта у формуванні компетентностей фахового економіста : матеріали круглого столу (25 квітня 2018 р): збірка тез / наук. ред. проф. І. Ф. Радіонова. - К. : Університет економіки та права "КРОК", 2018. - С. 32-34
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2018-04-25_zbirka-tez.pdf

  Наконечна Н.В. Система методів організаційно-психологічного вивчення стану та перспективи розвитку корпоративної культури приватного вищого навчального закладу / Н.В. Наконечна // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2018. - Вип. 33. - С. 163-169

  Наконечна Н.В. Діагностика організаційної культури приватного навчального закладу: методологія та методика / Н.В. Наконечна // Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації (3-4 грудня 2015 року, м. Переяслав-Хмельницький):Тези IX міжнародної науково-практичної інтернет-конференції . - Переяслав-Хмельницький: ДПУ ім. Григорія Сковороди, 2015. - С. 264-266.

  Наконечна Н.В. Дослідження організаційної культури приватного навчального закладу: завдання та хід експерименту / Н.В. Наконечна // Гуманітарний вісник ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди". - 2015. -Дод. 2 до вип. 35, том IV (16): Тематичний випуск "Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання". - С.151-161.

  Наконечна Н.В. Місце та роль організаційної культури в діяльності приватного навчального закладу / Н.В. Наконечна // Науковий вісник Львівського державного Університету внутрішніх справ. Серія психологічна. - 2015.-Вип. 1. - С.109-119.
http://www2.lvduvs.edu.ua/documents_pdf/visnyky/nvsp/01_2015/15nnvpnz.pdf

  Наконечна Н.В. Організаційна культура навчального закладу приватної форми власності: результати експерименту / Н.В. Наконечна // Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації:Тези V Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (10-11 липня 2015 року, м. Переяслав- Хмельницький). - Переяслав-Хмельницький: ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький ДПУ ім. Григорія Сковороди". - С. 86-87.

  Наконечна Н.В. Організаційна культура приватного навчального закладу: методика формувального експерименту / Н.В.Наконечна // Еволюція наукової думки в контексті європейського вибору України : матеріали Науково-практичної конференції (Київ, 21 жовтня 2015 року). - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2015.- С.301-303
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2015-10-21_materiali-%D1%81onference-krok.pdf

  Наконечна Н.В. Організаційна культура сучасного вищого навчального закладу / Н.В. Наконечна // Економічна теорія та освіта ХХІ століття: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 25 вересня 2015 року) / Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК", 2015. - С. 34-36
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/conf-krok-2015-09-25_materiali.pdf

  Наконечна Н.В. Організаційна культура як соціально - психологічне явище / Н.В. Наконечна // Вісник післядипломної освіти: збірник наукових праць/ ДВНЗ університет менеджменту освіти. -2015. - Вип. 14.-С.111-121.
http://umo.edu.ua/vipusk-14-27/nakonechna-n-v-orghanizacijna-kuljtura-jak-socialjno-psikhologhichne-javishhe-

  Наконечна Н.В. Цілеспрямоване формування організаційної культури приватного навчального / Н.В. Наконечна // Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. - 2015. - Том IX: Загальна психологія. Історична психологія. Етнічна психологія. - Вип. 7. - С.222-229.
http://www.appsychology.org.ua/index.php/ua/arkhiv-vydannia/tom-9

  Наконечна Н.В. Діагностика корпоративної (організаційної) культури навчального закладу: теоретико-методологічний аспект / Н.В. Наконечна // Актуальні проблеми сучасної наукової думки: Тези Науково-практичної конференції молодих учених (14 листопада 2014 року, м. Київ). - К.: Університет економіки та права "КРОК". - С. 363-365.
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2014-11-14_materiali-%D1%81onference-krok.pdf

  Наконечна Н.В. Методи діагностики та корекції організаційної культури приватного навчального закладу / Н.В. Наконечна // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2014. - Вип. 20. - С.248-253
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/zhurnali/pravnychyi-visnyk-universytetu-krok/pravnychyi-visnyk-universytetu-krok-n20.pdf

  Наконечна Н.В. Процес управління якістю освіти як засіб удосконалення діяльності коледжу економічного профілю / Н.В. Наконечна //Сучасні стратегії університетської освіти: якісний вимір: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (28-29 березня 2012 р.). - К.: Київський університет ім. Бориса Грінченка, 2012. - С. 925-929

  Наконечна Н.В. Науково-методична діяльність - складова успіху навчального процесу в системі позашкільної освіти / Н. В. Наконечна // Позашкільна освіта: практика, вміння, досвід: матеріали науково-практичної конференції викладачів загальноосвітніх навчальних закладів, шкіл-партнерів факультету додипломної освіти Університету економіки та права "КРОК" (м.Київ, 18 лютого 2006 р.). - К. : Університет економіки та права "КРОК", 2006. - С.3-11

  Наконечна Н.В. Проблема інтеграції як предмет педагогічного аналізу в розвитку освітніх систем / Н.В. Наконечна //Університет і регіон: матеріали XI Міжнародної науково-практичної конференції. - Луганськ: Східноукраїнський національний університет ім. Володимира Даля, 2006. - С. 31-34.

  Уварова Г.Ш. Наступність навчання як головний принцип неперервної економічної освіти / Г.Ш. Уварова, Н.В. Наконечна // Вчені записки / Інститут економіки, управління та господарського права. - 2001.- Вип. 5. - С. 303-308


Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

RSS
 
 

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

LinkedIn
 
Facebook
 
Instagram
 
Twitter
 
Flickr
 
Telegram
 
YouTube
 
TikTok
 
 
Ви тут: Вища освіта » Про КРОК » Співробітники » Наконечна Наталія Василівна