Зображення контакту

Наконечна Наталія Василівна

Адреса:
Кабінет 320

Телефон: (+38 044) 455-58-88

 

Публікації

  Наконечна Н.В. Психологічні компетентності як професійні компетентності сучасного економіста / Н. В. Наконечна // Історико-економічна освіта у формуванні компетентностей фахового економіста : матеріали круглого столу (25 квітня 2018 р): збірка тез / наук. ред. проф. І. Ф. Радіонова. - К. : Університет економіки та права "КРОК", 2018. - С. 32-34

  Наконечна Н.В. Діагностика організаційної культури приватного навчального закладу: методологія та методика / Н.В. Наконечна // Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації (3-4 грудня 2015 року, м. Переяслав-Хмельницький):Тези IX міжнародної науково-практичної інтернет-конференції . - Переяслав-Хмельницький: ДПУ ім. Григорія Сковороди, 2015. - С. 264-266.

  Наконечна Н.В. Дослідження організаційної культури приватного навчального закладу: завдання та хід експерименту / Н.В. Наконечна // Гуманітарний вісник ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди". - 2015. -Дод. 2 до вип. 35, том IV (16): Тематичний випуск "Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання". - С.151-161.

  Наконечна Н.В. Місце та роль організаційної культури в діяльності приватного навчального закладу / Н.В. Наконечна // Науковий вісник Львівського державного Університету внутрішніх справ. Серія психологічна. - 2015.-Вип. 1. - С.109-119.

  Наконечна Н.В. Організаційна культура в діяльності сучасного Університету / Н.В. Наконечна // Економічна теорія та освіта ХХІ століття: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 25 вересня 2015 року) .- К.: Університет економіки та права "КРОК", 2015. - С. 34-36.

  Наконечна Н.В. Організаційна культура навчального закладу приватної форми власності: результати експерименту / Н.В. Наконечна // Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації:Тези V Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (10-11 липня 2015 року, м. Переяслав- Хмельницький). - Переяслав-Хмельницький: ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький ДПУ ім. Григорія Сковороди". - С. 86-87.

  Наконечна Н.В. Організаційна культура приватного навчального закладу: методика формувального експерименту / Н.В.Наконечна // Еволюція наукової думки в контексті європейського вибору України : матеріали Науково-практичної конференції (Київ, 21 жовтня 2015 року). - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2015.- С.301-303

  Наконечна Н.В. Організаційна культура як соціально - психологічне явище / Н.В. Наконечна // Вісник післядипломної освіти: збірник наукових праць/ ДВНЗ університет менеджменту освіти. -2015. - Вип. 14.-С.111-121.

  Наконечна Н.В. Цілеспрямоване формування організаційної культури приватного навчального / Н.В. Наконечна // Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. - 2015. - Том IX: Загальна психологія. Історична психологія. Етнічна психологія. - Вип. 7. - С.222-229.

  Наконечна Н.В. Діагностика корпоративної (організаційної) культури навчального закладу: теоретико-методологічний аспект / Н.В. Наконечна // Актуальні проблеми сучасної наукової думки: Тези Науково-практичної конференції молодих учених (14 листопада 2014 року, м. Київ). - К.: Університет економіки та права "КРОК". - С. 363-365.

  Наконечна Н.В. Методи діагностики та корекції організаційної культури приватного навчального закладу / Н.В. Наконечна // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2014. - Вип. 20. - С.248-253

  Наконечна Н.В. Процес управління якістю освіти як засіб удосконалення діяльності коледжу економічного профілю / Н.В. Наконечна //Сучасні стратегії університетської освіти: якісний вимір: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (28-29 березня 2012 р.). - К.: Київський університет ім. Бориса Грінченка, 2012. - С. 925-929

  Наконечна Н.В. Науково-методична діяльність - складова успіху навчального процесу в системі позашкільної освіти / Н. В. Наконечна // Позашкільна освіта: практика, вміння, досвід: матеріали науково-практичної конференції викладачів загальноосвітніх навчальних закладів, шкіл-партнерів факультету додипломної освіти Університету економіки та права "КРОК" (м.Київ, 18 лютого 2006 р.). - К. : Університет економіки та права "КРОК", 2006. - С.3-11

  Наконечна Н.В. Проблема інтеграції як предмет педагогічного аналізу в розвитку освітніх систем / Н.В. Наконечна //Університет і регіон: матеріали XI Міжнародної науково-практичної конференції. - Луганськ: Східноукраїнський національний університет ім. Володимира Даля, 2006. - С. 31-34.

  Уварова Г.Ш. Наступність навчання як головний принцип неперервної економічної освіти/ Г.Ш. Уварова, Н.В. Наконечна //Вчені записки/ Інститут економіки, управління та господарського права. - 2001.- Вип. 5. - С. 303-308

  Запит = (1571166971.0267 | 1571166971.0317 | 0.005000114440918 )

 


Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

Ми в Соціальних Мережах. Слідуйте за нами.
Ви тут: Про КРОК » Співробітники » Наконечна Наталія Василівна