Циклова комісія з гуманітарно-соціальної підготовки — Університет «КРОК»

Циклова комісія з гуманітарно-соціальної підготовки

Відділення загальноосвітньої підготовки КЕПІТ

Циклова комісія забезпечує підготовку студентів з дисциплін гуманітарного циклу для загальноосвітньої навчальної траєкторії студентів, так і в рамках освітнього циклу їх професійної підготовки.

Провідні викладачі

Основні дисципліни

  • Всесвітня історія
  • Історія України та української культури
  • Історія України
  • Креативне мислення
  • Медіаграмотність
  • Основи психології
  • Українська культура
  • Філософія

Методика викладання

Викладацький склад циклової комісії представлений науково-педагогічними працівниками, кандидатами наук, високопрофесійними лекторами, експертами у галузі історичної, політичної науки, фахівцями психологічного знання, дослідниками з філософських дисциплін.

Циклова комісія зорієнтована на викладання дисциплін у форматі дискусії, дослідження, кейсового, проєктного підходів.

Важливими елементами взаємодії зі студентами є круглі столи, конференції, написання наукових статей та досліджень тощо.

Викладачі циклової комісії постійно підвищують власний рівень професійної підготовки та приймають участь у різноманітних просвітницьких, наукових заходах.

Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

RSS
 
 

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

LinkedIn
 
Facebook
 
Instagram
 
Twitter
 
Flickr
 
Telegram
 
YouTube
 
TikTok