Далявська Тетяна Петрівна — Університет «КРОК»
Інша інформація:
Далявська Тетяна Петрівна

кабінет 420

(+38 044) 455-57-13, вн. 266

Напрями наукових досліджень

 • етнополітичні конфлікти / невизнані держави / державотворчі процеси / міжнародні відносини / мас-медіа та політика
 
 

Далявська Тетяна Петрівна

 • кандидат політичних наук (2016 р.)

Освіта

 • Університет «КРОК» / Міжнародна інформація / інформаційний аналітик, перекладач з відзнакою (2013 р.)
 • Університет «КРОК» / 23.00.02 – політичні інститути та процеси / здобувач ступеня кандидата політичних наук (з 2014 р.)

Особисті досягнення

 • Участь в освітній програмі з європейських студій «Інституції об’єднаної Європи» Дрезден – Люксембург – Страсбург – Париж – Брюссель (2012 р.)

Професійна кар’єра

 • з 2018 р. – Університет «КРОК», доцент кафедри міжнародних відносин та журналістики
 • з 2017 р. – Університет «КРОК», головний менеджер інформаційних медіа
 • з 2017 р. – Університет «КРОК», доцент кафедри суспільних наук
 • 2013–2017 рр. – Університет «КРОК», асистент кафедри суспільних наук
 • 2012–2013 рр. – Університет «КРОК», методист кафедри суспільних наук

Нагороди, відзнаки

 • Відзнака Університету «КРОК» за особисті заслуги перед Університетом (2022 р.)
 • Почесна грамота за сумлінну працю, вагомі досягнення у професійній діяльності та значний особистий внесок у розвиток Університету ( 2022 р.)
 • Подяка Департаменту молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) за вагомий внесок у розвиток молодіжної політики в м. Києві та високу професійну майстерність (2020 р.)
 • Кращий проєкт 2020 року
 • KROK Media Awards 2019
 • Подяка головному менеджеру інформаційних медіа Університету «КРОК» за дієву підтримку усіх освітніх ініціатив, ефективне партнерство та творчу взаємодію з Коледжем (2019 р.)
 • Нагороджена Подякою голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації за активну громадську діяльність, значний особистий внесок у розвиток студентського самоврядування в Шевченківському районі м.Києва та з нагоди відзначення Дня студента (2019 р.)
 • Зірка КРОКу (2018 р.)
 • Почесна грамота за сумлінну працю, вагомі досягнення в професійній діяьності та значний особистий внесок у розвиток Університету (2018 р.)
 • Подяка за особистий внесок в організацію та проведення НПКМУ «Еволюція наукової думки в контексті європейського вибору України» (2015 р.)
 • Подяка за допомогу в організації та проведенні країнознавчого просвітницького фестивалю «Діалог культур» (2014 р., 2015 р.)
 • Почесна грамота за кращу доповідь на науково-практичній конференції факультету міжнародних відносин (2008 р.)
 
 

Публікації

  Далявська Т.П. Основні кроки комунікативної стратегії євроінтеграції України / Т. П. Далявська // Угода про асоціацію з ЄС як інструмент забезпечення стійкості економіки України : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (25-26 листопада 2021 року, м. Київ): У 2 частинах. Ч.2. - Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Навчально-науковий інститут міжнародних відносин, Центр досконалості Жана Моне, 2022. - С. 84-87.

  Daliavska T.P. Role of media for nation building processes / T. P. Daliavska // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІV Міжнародної конференції (7 грудня 2022 р., м. Київ). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1364

  Daliavska T.P. International cooperation for the state-building processes/ T.P. Daliavska// Міждисциплінарні дослідження науки ХХІ століття: матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції молодих учених та студентів (1 грудня 2022 р., м. Київ).- Київ: Університет «КРОК», 2022.- С.130-133.- https://library.krok.edu.ua/media/library/category/publichna-informatsiya/internet-konferentsiya-2022-12-20.pdf

  Daliavska T.P. Genesis of the unrecognized states phenomenon in the age of the information wars escalation (case of Nagorno-Karabakh conflict) / T.P. Daliavska // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - С. 34-35. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/136

  Далявська Т.П. Культурна ідентичність держави як наслідок трансформаційних державотворчих процесів в епоху глобалізації / Т.П. Далявська // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 669-671

  Далявська Т.П. Феномен невизнаних держав: політологічний аналіз: монографія/ Т. П. Далявська. - К.: Університет "КРОК", 2018. - 228 с.

  Далявська Т.П. Науковий дискурс щодо тенденцій дослідження феномену невизнаних держав / Т.П. Далявська // Наукові тренди сучасності: матеріали науково-практичної конференції (Київ, 26 жовтня 2017 року). - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2017. - С. 434-435

  Далявська Т.П. Зміст поняття "Культурна безпека" в контексті культурологічних досліджень / Т.П Далявська // "Національні культури в глобалізованому світі" Всеукраїнська науково-практична конференція (Київ, 6-7 квітня 2017 р.). - К.: КНУКіМ, 2017. - С. 106-108

  Далявська Т.П. Феномен невизнаних держав: політологічний аналіз: дис. ...канд.політ.наук:26.236.01 / Т. П. Далявська.- Київ, 2016. - 229 с.

  Далявська Т.П. Нова хвиля референдумів щодо самовизначення: причини та наслідки / Т. П. Далявська//Парадигма пізнання: гуманітарні питання. - 2015.- № 2 (5) . - С. 21- 35.

  Далявська Т.П. Політико-правова колізія як підстава до визнання/невизнання нових держав/державоподібних утворень / Т. П. Далявська // Гілея: науковий вісник.-2015.- Вип. 98(7). - С. 375-377.

  Далявська Т.П. Актуальні проблеми експлікації терміну "невизнана держава" в умовах появи нових державоподібних утворень / Т. П. Далявська // Еволюція наукової думки в контексті європейського вибору України : матеріали науково-практичної конференції молодих учених (Київ, 21 жовтня 2015 року). - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2015 . - С.301-302

  Далявська Т.П. Феномен невизнаних держав: закономірність чи новий тренд? / Т.П. Далявська // Науковий вісник Ужгородського Національного університету. Серія. Політологія, соціологія, філософія. - 2015. - № 1(18). - С. 32-35

  Далявська Т.П. Боден Жан / Т.П. Далявська // Історія політичної думки: навч.енцикл.словник-довідник для студентів вищ.навч.закл./ За заг. ред. Н.М. Хоми. – Львів: Новий світ-2000, 2014. – С.86-87.

  Далявська Т.П. Гантінгтон Самюель / Т.П. Далявська // Історія політичної думки: навч.енцикл.словник-довідник для студентів вищ.навч.закл./ За заг. ред. Н.М. Хоми. – Львів: Новий світ-2000, 2014. – С.145-146.

  Далявська Т.П. Невизнані держави / Т.П. Далявська // Політологія:навчальний енциклопедичний словник довідник для студентів ВНЗ І-IV рівнів акредитації / За наук. ред. д-ра політ.н. Н.М. Хоми. – Львів: «Новий Світ – 2000», 2014. – С.421-422

  Далявська Т.П. Невизнані держави в контексті типологізації феномену / Т.П. Далявська // Науковий діалог "Схід-Захід":матеріали III Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (м. Кам'янець- Подільський, 7 червня 2014 р.) – Д:ТОВ «Інновація», 2014. – Ч.4. – С.21-24.

  Далявська Т.П. Тенденції дослідження визнання / невизнання нових державоподібних утворень / Т. П. Далявська // Актуальні проблеми сучасної наукової думки: матеріали науково-практичної конференції молодих учених (Київ, 14 листопада 2014 року). - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2014. - С.394-396

  Історія політичної думки :навчально-енциклопедичний словник-довідник/ О.В. Картунов, О.О. Маруховська, Т.П. Далявська, О.О. Маруховський [та інші]; За заг. ред. Н. М. Хоми.-Львів:Новий світ-2000, 2014.-766 с.-(Вища освіта в Україні)

  Далявська Т.П. Міжнародні технології врегулювання проблем невизнаних держав / Т. П. Далявська // Наукові праці ЧДУ ім. П. Могили. Серія "Політологія". - 2014. - Т. 236. - № Вип.224. - С. 76-81.

  Далявська Т.П. Нові державні утворення: науковий дискурс щодо категоріально-понятійного апарату / Т. П. Далявська // Політика і духовність в умовах глобальних викликів. Науковий часопис Національного педагогічного ун-ту імені М.П. Драгоманова. Серія 22. Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін . - 2014. - № 13. - С. 377-381

  Далявська Т.П. Невизнані держави в контексті державотворчих процесів та міжнародного визнання / Т.П. Далявська // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. – Вип. 66. – К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2014. – С. 345-353.

  Далявська Т.П. Інформаційна війна як технологія впливу на міжнародні відносини та долю невизнаних держав / Т. П. Далявська // Актуальні проблеми міжнародної інформації та міжнародних відносин Випуск V: збірник наукових праць / ред. Д. І. Ткач. - К. : Університет економіки та права "КРОК", 2013. -С.22-33

  Далявська Т.П. Вплив ЗМІ на еволюцію самопроголошених державних утворень / Т.П. Далявська // Освіта і наука в Україні. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Дніпропетровськ, 3 червня 2013 р.) Ч. ІІ. - Дніпропетровськ. - Роял Принт. - 2013. - С.139-141

  Далявська Т.П. Невизнані держави: критерії міжнародного визнання / Т.П. Далявська // Актуальні проблеми соціально-гуманітарних наук: матеріали ІІІ Всеукр. наук. конф. з міжнародною участю (20 грудня 2013 р.) - Дніпропетровськ : ТОВ "Інновація", 2013. - Част. 4. - С. 20-23

  Далявська Т.П. Роль ЗМІ у висвітленні проблем невизнаних держав в епоху глобалізації / Т.П. Далявська. // Нова парадигма. -2012. - Вип. 108.- С. 20-28

  Далявська Т.П. Позиція України щодо проблеми Придністров'я як невизнаної республіки / Т.П. Далявська // Матеріали студ. наук.-практ. конф. ф-ту міжнар. відносин Ун-ту економіки та права "КРОК" "Міжнародні відносини у глобалізованому світі" (8 квітня 2009 р.) - Кн. ІІІ. - К. : Ун-т економіки та права "КРОК", 2009. - С. 288-291

  Далявська Т.П. Китай та Тайвань: історичні передумови та наслідки конфлікту / Т.П. Далявська // Матеріали студ. наук.-практ. конф. ф-ту міжнар. відносин Ун-ту економіки та права "КРОК" "Україна як суб'єкт міжнародних відносин" (10 квітня 2008 р.) - Кн. ІІ. - К. : Ун-т економіки та права "КРОК", 2008. - С. 217-219

  Далявська Т.П. Участь України в заснуванні ООН / Т.П. Далявська // Україна як суб'єкт міжнародних відносин: матеріали студентської науково-практичної конференції факультету міжнародних відносин Університету економіки та права "КРОК" (10 квітня 2008 р.). Кн 2 / Університет економіки та права "КРОК". - К. : Університет економіки та права "КРОК", 2008. - С. 95-97


Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

Ми в Соціальних Мережах. Слідуйте за нами.
Ви тут: Вища освіта » Про КРОК » Співробітники » Далявська Тетяна Петрівна