Петрунько Ольга Володимирівна — Університет «КРОК»

Інша інформація:
Петрунько Ольга Володимирівна

кабінет 402

+38 044 455-56-90, вн. 219

 
 

Петрунько Ольга Володимирівна

 • доктор психологічних наук (2010 р.)
 • старший науковий співробітник (2006 р.)
 • відмінник освіти України (2007 р.)
 • нагороджена Грамотою Президента України (2004 р.)

Освіта

 • Іркутський державний педагогічний інститут / Педагогіка та психологія (дошкільна) / викладач педагогіки та психології, дитячий практичний психолог (1990 р.)

Професійна кар’єра

 • з 2016 р. – Університет «КРОК», професор кафедри психології
 • 2011–2016 рр. – Київський університет ім. Б. Грінченка:
  • 2014–2016 рр. – професор кафедри практичної психології
  • 2011–2014 рр. – завідувач кафедри психології
 • 1995–2011 рр. – Інститут соціальної та політичної психології НАПН України, старший науковий співробітник
 • 1985–1994 рр. – працівник системи освіти (вихователь ДНВЗ, шкільний психолог)
 • 1974–1984 рр. – медичний працівник системи охорони здоров’я (медична сестра, медпрацівник ДНВЗ)

Професійна діяльність

 • Член двох спеціалізованих вчених рад зі спеціальностей: 19.00.01 – загальна психологія; історія психології; 19.00.05 – соціальна психологія; психологія соціальної роботи; 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія; 19.00.11 – політична психологія
 
 

Публікації

  Петрунько О. Аксіопсихологія та аксіогенез особистості в умовах соціальної кризи / О. Петрунько // Вчені записки Університету "КРОК". - 2023. - № 1(69). - С. 171-187. - https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-69-171-187
https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-69-171-187

  Петрунько О.В. Особливості віктимної поведінки молоді / О.В. Петрунько, Г. Паціора // Вчені записки Університету "КРОК". - 2023. - № 2(70). - С. 159-165. - DOI 10.31732/2663-2209-2022-70-159-165
http://snku.krok.edu.ua/index.php/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/602/631

  Петрунько О. Інтернет-залежність як адикція сучасної людини / О. Петрунько, О. Сілаєва // Вчені записки Університету "КРОК". - 2023. - № 3(71). - С. 115-124.
Ключові слова: інтернет-активність, інтернет-адикція, брак контролю, адиктивна поведінка, адиктивна особистість
https://snku.krok.edu.ua/index.php/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/628/649

  Симоновський Є.В. Гейміфікація як інструмент підвищення ефективності навчання в школах з вивчення іноземних мов / Є. В. Симоновський, О. В. Петрунько // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей V Міжнародної конференції (Київ, 7 грудня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023.
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2023/paper/view/1786

  Архипенко Є.В. Проблема вторинного професійного самовизначення особистості / Є. В. Архипенко, О. В. Петрунько // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей V Міжнародної конференції (Київ, 7 грудня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023.
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2023/paper/view/1865

  Демченко Л.В. Арт-терапія як технологія зниження тривоги у дошкільників в умовах війни / Л. В. Демченко, О. В. Петрунько // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей V Міжнародної конференції (Київ, 7 грудня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023.
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2023/paper/view/1866

  Єдинюк А.А. Переваги залучення студентів до соціальних мереж / А. А. Єдинюк, О. В. Петрунько // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей V Міжнародної конференції (Київ, 7 грудня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023.
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2023/paper/view/1867

  Разумова А.О. Смисложиттєві орієнтацій здобувачів вищої освіти в умовах воєнного стану: гендерний аспект / А. О. Разумова, О. В. Петрунько // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей V Міжнародної конференції (Київ, 7 грудня 2023 р.). - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2023.
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2023/paper/view/1868

  Шрамко І.Л. Віктимна поведінка як предмет наукового аналізу / І. Л. Шрамко, О. В. Петрунько // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей V Міжнародної конференції (Київ, 7 грудня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023.
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2023/paper/view/1869

  Бондарева Н.О. Сублімація як стратегія проживання агресії в умовах війни особами зрілого віку / Н. О. Бондарева, О. В. Петрунько // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей V Міжнародної конференції (Київ, 7 грудня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023.
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2023/paper/view/1870

  Адвент І.С. Особливості конфліктних ситуацій у робочих командах / І. С. Адвент, О. В. Петрунько // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей V Міжнародної конференції (Київ, 7 грудня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023.
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2023/paper/view/1871

  Дишкант О.С. Соціально-психологічна природа інтернет-залежності / О. С. Дишкант, О. В. Петрунько // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей V Міжнародної конференції (Київ, 7 грудня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023.
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2023/paper/view/1895

  Апостолова Т.Л. Академічна успішність як психологічний феномен / Т. Л. Апостолова, О. В. Петрунько // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей V Міжнародної конференції (Київ, 7 грудня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023.
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2023/paper/view/1910

  Суський Д.А. Вплив віртуальних ігрових середовищ на психіку і поведінку цільових аудиторій / Д. А. Суський, О. В. Петрунько // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей V Міжнародної конференції (Київ, 7 грудня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023.
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2023/paper/view/1978

  Сєдлова Д.С. Особливості адаптації студентів до умов дистанційного навчання / Д. С. Сєдлова, О. В. Петрунько // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей V Міжнародної конференції (Київ, 7 грудня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023.
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2023/paper/view/1981

  Петрунько О. Утворення нових ідентичностей в процесі адаптації особистості до травмівних подій життя / О. Петрунько // Вчені записки Університету "КРОК". - 2023. - № 4(72). - С. 165-174. - DOI https://doi.org/10.31732/2663-2209-2023-72-165-174.
https://snku.krok.edu.ua/index.php/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/661/680

  Petrunkо О. The peculiarities of interpersonal communication and family experience reproduction in crisis family systems / О. Petrunkо, A. Sklyaruk // Public Administration and Law Review. - 2022. - № 2(10). - Pp. 62-73. - DOI https://doi.org/10.36690/2674-5216-2022-2-62

  Петрунько О.В. Міжособистісна комунікація та реплікація досвіду в проблемних сімейних системах / О. В. Петрунько, А. В. Склярук // Вчені записки Університету "КРОК". - 2022. - № 2(66). - С. 173-183. - DOI https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-66-173-183

  Петрунько О.В. Організаційна культура університету як чинник його конкурентоздатності на ринку освітніх послуг / О. В. Петрунько // Вчені записки Університету "КРОК". - 2022. - № 1(65). - С. 164-175. - DOI https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-65-164-175.
http://snku.krok.edu.ua/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/492/519

  Петрунько О. Психологічні особливості споживчої поведінки особистості в умовах обмежених фінансових витрат / О. Петрунько, О. Біленко // Вчені записки Університету "КРОК". - 2022. - № 3(67). - С. 134-146. - DOI https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-67-134-146

  Петрунько О.В. Особистісно орієнтований підхід до формування професійно важливих якостей майбутніх психологів / О. В. Петрунько, О. В. Чумаченко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІV Міжнародної конференції (7 грудня 2022 р., м. Київ). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1354
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1354

  Петрунько О.В. Особливості розвитку психологічної готовності дітей старшого дошкільного віку до навчання у школі / О. В. Петрунько, І. М. Антибура // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІV Міжнародної конференції (7 грудня 2022 р., м. Київ). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1320
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1320

  Петрунько О.В. Психологічні особливості альтруїстичних взаємин у парі "чоловік - жінка" / О. В. Петрунько, Г. -А. В. Владимирова // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІV Міжнародної конференції (7 грудня 2022 р., м. Київ). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1314
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1314

  Петрунько О.В. Асертивність майбутніх психологів як чинник успішного опанування професією / О. В. Петрунько, О. О. Гутник // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІV Міжнародної конференції (7 грудня 2022 р., м. Київ). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1308
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1308

  Петрунько О.В. Емпатія як базова професійна компетентність практичного психолога / О. В. Петрунько, Ю. І. Коваленко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІV Міжнародної конференції (7 грудня 2022 р., м. Київ). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1261
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1261

  Петрунько О.В. Мета і завдання роботи дитячого практичного психолога в закладах дошкільної освіти / О. В. Петрунько, Ю. В. Мороз // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІV Міжнародної конференції (7 грудня 2022 р., м. Київ). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1275
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1275

  Петрунько О.В. Соціально-психологічні чинники оптимізації якості життя осіб похилого віку / О. В. Петрунько, М. О. Понаріна-Кузнєцова // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІV Міжнародної конференції (7 грудня 2022 р., м. Київ). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1277
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1277

  Петрунько О.В. Стресостійкість як умова ефективної діяльності працівників правоохоронної сфери під час війни / О. В. Петрунько, Д. М. Порада // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІV Міжнародної конференції (7 грудня 2022 р., м. Київ). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1278
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1278

  Петрунько О.В. Трансформація навчальної мотивації студентів на різних етапах навчання у ВНЗ / О. В. Петрунько, Т. М. Порада // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІV Міжнародної конференції (7 грудня 2022 р., м. Київ). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1279
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1279

  Петрунько О.В. Аналіз психологічних аспектів самостійності / О. В. Петрунько, Н. В. Чекман // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІV Міжнародної конференції (7 грудня 2022 р., м. Київ). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1326
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1326

  Петрунько О.В. Соціально-психологічні чинники формування організаційної культури сучасного університету / О. В. Петрунько, В. В. Юрчук // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІV Міжнародної конференції (7 грудня 2022 р., м. Київ). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1318
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1318

  Петрунько О. Інтернет-залежність дорослих користувачів та можливості її профілактики / О. Петрунько, К. Телешун // Вчені записки Університету "КРОК". - 2022. - № 4(68). - С. 91-99. - DOI https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-68-91-99.
https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-68-91-99

  Петрунько О.В. Типи життєвих криз осіб середнього віку / О. В. Петрунько, О. В. Вітковський // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІV Міжнародної конференції (7 грудня 2022 р., м. Київ). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1320
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1320

  Петрунько О.В. Медіакультура як чинник розвитку соціальних спільнот: осмислення поняття / О.В. Петрунько // Розвивальний потенціал сучасної соціальної роботи: методологія та технології: матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції (12 – 13 березня 2021 року, Київ) / Ред. Ю.М. Швалб. - К.: КНУ імені Тараса Шевченка, 2021. - С. 150-153

  Петрунько О.В. Особливості ставлення до навчання студентів сучасного українського вишу / О.В. Петрунько // Освіта та наука: трансформація, відповідальність, академічна свобода: тези допов. наукової конференції (Київ, 5 березня 2021 року). - К.: Університет "КРОК", 2021. - С. 78-79. - https://conf.krok.edu.ua/ONTR/ESTR/paper/view/420
https://conf.krok.edu.ua/ONTR/ESTR/paper/view/420

  Матяш Л.О. Особливості соціальної поведінки особистості зрілого віку (студентів) в умовах обмежених фінансових витрат / Л.О. Матяш, О.В. Петрунько // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали III Міжнародної конференції (м. Київ, 2-3 грудня 2021 р.). - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/867
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/867

  Савченко Є.Г. Особливості прояву та превенції професійного вигорання у практичних психологів / Є.Г. Савченко, О.В. Петрунько // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали III Міжнародної конференції (м. Київ, 2-3 грудня 2021 р.). - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/872
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/872

  Шилова Н.В. Профілактика розвитку інтернет-адикції у особистості підліткового віку / Н.В. Шилова, О.В. Петрунько // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали III Міжнародної конференції (м. Київ, 2-3 грудня 2021 р.). - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/875
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/875

  Артющенко А.В. Міжособистісні конфлікти у юнацькому віці / А.В. Артющенко, О.В. Петрунько // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали III Міжнародної конференції (м. Київ, 2-3 грудня 2021 р.). - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/879
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/879

  Гладка І.М. Ін'єкційна косметологія як чинник впливу на психологічне самопочуття особистості / І.М. Гладка, О.В. Петрунько // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали III Міжнародної конференції (м. Київ, 2-3 грудня 2021 р.). - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/881
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/881

  Свіщевська І.П. Формування мотиваційно-вольової сфери підлітків - користувачів соціальних мереж / І.П. Свіщевська, О.В. Петрунько // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали III Міжнародної конференції (м. Київ, 2-3 грудня 2021 р.). - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/899
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/899

  Певнева Є.С. Аналіз підходів до визначення інформаційної культури особистості / Є.С. Певнева, О.В. Петрунько // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали III Міжнародної конференції (м. Київ, 2-3 грудня 2021 р.). - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/914
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/914

  Коновалова В.І. Технології soft skills у сучасній освіті / В.І. Коновалова, О.В. Петрунько // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали III Міжнародної конференції (м. Київ, 2-3 грудня 2021 р.). - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/916
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/916

  Петрунько О.В. Перспективи застосування екологічного підходу в сучасних психологічних дослідженнях / О. В. Петрунько, О. М. Плющ // Вчені записки Університету "КРОК". - 2021. - № 4(64). - DOI https://doi.org/10.31732/2663-2209-2021-64-205-216

  Pedagogy and psychology for high school students / I. Burlakova, I. Synhaivska, T. Malkova, O. Petrunko, T. Kondes, N. Nakonechna // AD ALTA: journal of interdisciplinary research. - 2021. - V. 11. - Issue 1, Special Issue XVII. - Pp. 28-32.-URL:http://ep3.nuwm.edu.ua/20392/
https://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/statti/1111-pedagogy-and-psychology-for-high-school-students

  Teslenko V. Personal students' resources as an academic quality indicator in a higher education system / V. Teslenko, O. Petrunko // International Conference on Academic integrity in public administration and educational institutions (APAEI) (March 26, 2020): Book of abstracts. - Kyiv-Tallinn ,2020. - С. 64-66
https://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2020-03-26_materiali-%D1%81onference.pdf

  Петрунько О.В. Амбівалентний дискурс перфекціонізму / О. В. Петрунько // Вчені записки Університету "КРОК". - 2020. - № 4(60). - С. 233-247. - DOI https://doi.org/10.31732/2663-2209-2020-60-233-247.
http://snku.krok.edu.ua/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/367

  Гусак І.М. Активізація творчого потенціалу особистості у постпрофесійний період життя засобами арт-терапії / І.М. Гусак, О.В. Петрунько // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - С. 33-35. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/10
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/10

  Петрунько О.В. Формування толерантності у майбутніх психологів / О.В. Петрунько, І.М. Конєва // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - С. 47-49. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/204
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/204

  Паплінська З.В. Подолання стресогенних ситуацій як індивідуально-психологічна та наукова проблема / З.В. Паплінська, О.В. Петрунько // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - С. 69-71. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/23
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/23

  Петрунько О.В. Формування уявлень про здоров’я і здоровий спосіб життя у студентської молоді / О.В. Петрунько, В.О. Янчук // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - С. 77-79. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/147
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/147

  Петрунько О.В. Фанатична ідеалізація політичних та релігійних лідерів їх прибічниками / О.В. Петрунько, А.М. Шидловський // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - С. 84-86. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/154
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/154

  Петрунько О.В. Методичні аспекти формування економічної свідомості у студентському віці / О.В. Петрунько, С.Ф. Ізотова // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - С. 150-152. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/212
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/212

  Петрунько О.В. Організаційно-психологічні чинники професійного стресу льотчиків / О.В. Петрунько, А.В. Чмір // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - С. 191-193. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/302
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/302

  Петрунько О.В. Профілактика професійного вигорання учителів державних і приватних загальноосвітніх закладів / О.В. Петрунько, В.М. Тесленко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - С. 99-102. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/175
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/175

  The ethnopsychological peculiarities of Europeans and Russians as a factor of different cultures representatives interaction and mutual understanding effectiveness / T. Malkova, I. Synhaivska, H. Abanina, O. Vasilchenko, O. Petrunko // Systematic Reviews in Pharmacy. - 2020. - Vol. 10. - Issue 3. - Pp. 873-879
https://www.sysrevpharm.org/articles/the-ethnopsychological-peculiarities-of-europeans-and-russians-as-a-factor-of-different-cultures-representatives-interac.pdf

  Асланова Л.В. Професійний потенціал загальноосвітнього закладу з реалізації інклюзивного навчання / Л.В. Асланова, О.В. Петрунько // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 409-411
https://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/materiali-konferentsij/868-materialy-mizhnarodnoi-konferentsii-derzhava-rehiony-pidpryiemnytstvo-informatsiini-suspilnopravovi-sotsialnoekonomichni-aspekty-rozvytku-2122-lystopada-2019-roku

  Петрунько О.В. Соціально-психологічні ресурси конкурентоздатності освітніх систем / О.В. Петрунько // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 459-460
https://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/materiali-konferentsij/868-materialy-mizhnarodnoi-konferentsii-derzhava-rehiony-pidpryiemnytstvo-informatsiini-suspilnopravovi-sotsialnoekonomichni-aspekty-rozvytku-2122-lystopada-2019-roku

  Петрунько О.В. Консолидационный потенциал педагогического сообщества в условиях социальных трансформаций/ О.В. Петрунько // Философия и культура информационного общества: материалы седьмой Международной научно-практической конференции (21-24 ноября 2019 г.).-СП.: ГУАП, 2019
https://hf-guap.ru/wp-content/uploads/Programma-sedmoj-mezhdunarodnoj-konferentsi.pdf

  Петрунько О.В. Структурно-функціональний аналіз емоційної сфери людини на стику загальної, диференціальної, клінічної та юридичної психології / О.В. Петрунько // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2019. - Вип. 36/37. - С. 104-116
https://library.krok.edu.ua/media/library/category/zhurnali/pravnychyi-visnyk-universytetu-krok/pravnychyi-visnyk-universytetu-krok-n36-37.pdf

  Петрунько О.В. Соціально-психологічне забезпечення професійної діяльності психолога /Мороз І.В., Петрунько О.В. //Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.533-535
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2018-11-15_materiali-%D1%81onference-krok.pdf

  Петрунько О.В. Особливості психолого-педагогічної взаємодії з людьми індиго /Лєляєва О.Ю., Петрунько О.В. //Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.522-524
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2018-11-15_materiali-%D1%81onference-krok.pdf

  Петрунько О.В. Закриті педагогічні системи та їх ресурси з попередження професійного вигорання /Тесленко В.М., Петрунько О.В. //Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.568-570
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2018-11-15_materiali-%D1%81onference-krok.pdf

  Петрунько О.В. Особистісна толерантність психологів /Цуканова С.М., Петрунько О.В. //Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.572 -574
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2018-11-15_materiali-%D1%81onference-krok.pdf

  Петрунько О.В. Психологічні чинники залучення осіб зрілого віку до соціальних мереж /Ященко О.М., Петрунько О.В. //Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.585-587
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2018-11-15_materiali-%D1%81onference-krok.pdf

  Petrunko O. Change policy as "the new anti-burnout psychology" for teachers / O. Petrunko, V. Teslenko // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2018. - Вип. 32. - С. 135-140.
https://library.krok.edu.ua/media/library/category/zhurnali/pravnychyi-visnyk-universytetu-krok/pravnychyi-visnyk-universytetu-krok-n32.pdf

  Петрунько О.В. Представления о собственном будущем студентов России и Украины / О. В. Петрунько, А. Н. Плющ, Т. Ю. Кирилина // Вестник Пермского университета. Философия. Психология. Социология. - 2017. - Вып. 2. - С. 294-303. - DOI: 10.17072/2078-7898/2017-2-294-303 . - Режим доступа: http://philsoc.psu.ru/images/scincejournal/2017_год/-Вестник_ПГУ_-_2017__(2)_.pdf
http://philsoc.psu.ru/images/scincejournal/2017_год/-Вестник_ПГУ_-_2017__(2)_.pdf

  Петрунько О.В. Девіантна поведінка підлітків як приклад неконструктивної соціальної адаптації в умовах соціальної нестабільності / О.В. Петрунько, А. Годун //Теоретико-правові засади становлення, розвитку та діяльності інституту приватних детективів: вітчизняна та зарубіжна практика : тези науково-практичної конференції (02 березня 2017 року) / Під заг. ред. А. Й. Француза. - К. : Університет економіки та права "КРОК", 2017. – С. 141-144.
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2017-03-02_tezy-mizhnarodnoyi-naukovo-praktychnoyi-%D1%81onference-krok.pdf

  Петрунько О.В. Постмодерний ірраціоналізм як сучасний тренд у науках про соціальну поведінку / О.В. Петрунько // Наукові тренди сучасності : матеріали науково-практичної конференції (Київ, 26 жовтня 2017 року). - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2017. - С. 339-341.
http://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/materiali-konferentsij/537-materialy-naukovopraktychnoi-konferentsii-naukovi-trendy-suchasnosti-26-zhovtnia-2017-roku

  Петрунько О.В. Психолого-педагогический анализ феномена социальной мобильности / О. В. Петрунько, Р. Юсупова // Правничий вісник Університету «КРОК». – 2017. – Вип. 27. – С. 127-132.
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/zhurnali/pravnychyi-visnyk-universytetu-krok/pravnychyi-visnyk-universytetu-krok-n27.pdf

  Петрунько О.В. Внутрішньоособистісний конфлікт на стику конфліктології, практичної та клінічної психології / О. В. Петрунько // Педагогічний процес: теорія і практика: Збірник наукових праць. Серія Психологія. - 2017.-Вип. 1 (56). - С. 88-95
http://pptp.kubg.edu.ua/images/2017/1/14.pdf

  Олієвська М.Г. Основні детермінанти відтворення людського капіталу в контексті Глобальних Цілей Сталого Розвитку / М.Г. Олієвська, Д.Л. Кумков, С.В. Петруха // Формування ринкових відносин в Україні. - 2017. - № 11. - С. 127-136
http://nbuv.gov.ua/UJRN/frvu_2017_11_23

  Петрунько О.В. Психологічні чинники соціального оптимізму / О. В. Петрунько // Українські перспективи у світовому розвитку: матеріали Науково-практичної конференції (Київ, 4 листопада 2016 року).- К. : Університет економіки та права "КРОК", 2016. - С. 356-358.
https://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2016-11-04_materiali-%D1%81onference-krok.pdf

  Петрунько O.В. Імпліцитна модель соціального оптимізму в свідомості студентів: спроба емпіричної реконструкції / О. В. Петрунько, О. Р. Рафіков // Проблеми політичної психології : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України, Інститут соціальної та політичної психології НАПН України; ред. кол.: Л. А. Найдьонова, Л. Г. Чорна, І. Г. Батраченко та ін.– К. : Міленіум, 2016. – Вип. 4 (18). - С. 213-226.
http://ispp.org.ua/bibl_5.htm

  Петрунько O.В. Особливості відхиленої поведінки сучасних підлітків / О. П. Петрунько, О. А. Годун // Правничий вісник Університету "КРОК".-2016. - Вип. 25. - С. 175-183.
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/zhurnali/pravnychyi-visnyk-universytetu-krok/pravnychyi-visnyk-universytetu-krok-n25.pdf

  Петрунько О.В. Науковий дискурс конфлікту в юридичній і соціальній психології / О.В. Петрунько // Правничий вісник Університету "КРОК" .-2016. - Вип. 24. - С. 214-220.
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/zhurnali/pravnychyi-visnyk-universytetu-krok/pravnychyi-visnyk-universytetu-krok-n24.pdf

  Петрунько О.В. Особистісна толерантність як показник професійної культури педагога / О. В. Петрунько//Теоретичні і прикладні проблеми психології. – Том 2. – 2016. – С. 199-205

  Петрунько О.В. Соціальний оптимізм як психологічний механізм ціннісної взаємодії з референтним оточенням / О. В. Петрунько, О. Р. Рафіков //Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. Т.VІ: Психологія обдарованості.- 2016.- Вип.12.-C. 169-178.
http://appsychology.org.ua/data/jrn/v6/i12/19.pdf

  Петрунько О.В. Соціально-психологічний потенціал педагогічної спільноти / О. В. Петрунько //Педагогічний процес: теорія і практика: Збірник наукових праць. Серія Психологія.- 2016.- 1(52).- C. 55-60
http://pptp.kubg.edu.ua/images/2016/1/13.pdf

  Петрунько О.В. Способи репрезентації уявлень про політичних лідерів в електоральній свідомості // Правничий вісник Університету "КРОК" .-2016. - Вип. 23. - С. 172-182
http://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/zhurnali/505-pravnychyi-visnyk-universytetu-krok-23

  Петрунько О.В. Соціалізація студентів у віртуальних соціальних мережах: актуальність проблеми / О. В. Петрунько //Педагогічний процес: теорія і практика: Збірник наукових праць. Серія Психологія.- 2016.- 3 (54). - С. 72-77
http://pptp.kubg.edu.ua/images/2016/3/14.pdf

  Петрунько О.В. Деконсолідувальні ефекти медіасоціалізації/ О.В. Петрунько // Педагогічний процес: теорія і практика: Збірник наукових праць. - 2015.- Вип. 3-4 (48-49). - С. 54-58.
http://pptp.kubg.edu.ua/images/2015/2/13.pdf

  Петрунько О.В. Консолідувальний потенціал педагогічної спільноти в умовах суспільних трансформацій/ О.В. Петрунько // Проблеми політичної психології: зб. наук. праць / Асоціація політичних психологів України, Інститут соціальної та політичної психології НАПН України ; [редакційна колегія: Л. А. Найдьонова, Л. Г. Чорна, І. Г. Батраченко та ін.]. - К.: Міленіум, 2015. - Вип. 2 (16). - С. 146-156.

  Петрунько О.В. Можливості й обмеження консенсусних моделей консолідації в інтолерантних суспільствах / О. В. Петрунько // Психологічні науки: проблеми і здобутки. - 2015. - Вип. 7. - С. 205-218.
file:///C:/Users/library/Downloads/Pnpz_2015_7_16.pdf

  Петрунько О.В. Творчість і обдарованість особистості: проблеми діагностики й інтерпретації / О. В. Петрунько, Т. А. Хахановська // Педагогічний процес: теорія і практика: Збірник наукових праць. - 2015.-Вип. 3-4 (48-49). - С. 39-44.
http://pptp.kubg.edu.ua/images/2015/2/10.pdf

  Назукова Н. Генезис та еволюція податкової детермінанти в типологізованих моделях інвестиційної повеінки / Н. Назукова, А. Забловський, С. Петруха // Black Sea Scientific Journal of Academic Research. - 2015. - № 5(23). - С. 20-25
https://elibrary.ru/item.asp?id=24209244

  Петрунько О.В. Імпліцитні моделі консолідації громадської думки у свідомості студентської молоді // Проблеми політичної психології: зб. наук. праць / Асоціація політичних психологів України, Інститут соціальної та політичної психології НАПН України. - К.: Міленіум, 2014. - Вип. 1 (15). - С. 75-86.

  Петрунько О.В. Освітні інновації в Україні: проблеми впровадження та можливості оптимізації / О.В. Петрунько // Освітологічний дискурс: електронне наукове фахове видання. - 2014.-№ 1 (5). - С. 208-217.
http://elibrary.kubg.edu.ua/5962/1/O_Petrunko_KPP_IL.pdf

  Петрунько О.В. Інформаційна культура як чинник психологічної і національної безпеки медіасуспільства/ О.В. Петрунько // Теоретичні і прикладні проблеми психології. -2014.- № 3 (35). - С.253-259
http://elibrary.kubg.edu.ua/5956/1/O_Petrunko_KPP_IL.pdf

  Петрунько О.В. Батьки і діти: типові помилки виховання/ О.В. Петрунько // Практичний психолог: дитячий садок.- 2014. - № 4. - С. 25-32.

  Петрунько О.В. Рефлексивний менеджмент освітніх інновацій //Світ особистості: фаховий електронний збірник наукових праць : за матеріалами методологічного семінару "Сучасні виховні технології: соціалізаційні виклики і педагогічний контекст”, (30 жовтня 2013 року).- К.: НАПН України, 2014.
http://elibrary.kubg.edu.ua/5964/1/O_Petrunko_KPP_IL.pdf

  Петрунько О.В. Успадкований і набутий досвід інтолерантності / О. В. Петрунько //Психологічні науки: проблеми і здобутки. - 2014. - Вип. 6. - С. 145-155
file:///C:/Users/library/Downloads/Pnpz_2014_6_13.pdf

  Петрунько О.В. Вікові ризики медіасоціалізації/ О.В. Петрунько // Практичний психолог: школа.- 2013. - № 12. - С. 4-11.

  Петрунько О.В. Молодь та інноваційні технології: перспективи і ризики взаємодії : методичний посібник/ О.В. Петрунько. - Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2013. - 84 с.
http://sptechnology.ucoz.ua/Petrunko_Posib_2013.pdf

  Петрунько О.В. Психологія в освітянському просторі / О. В. Петрунько // Практичний психолог: дитячий садок. - 2013.- № 2. - С. 10-13.

  Петрунько О.В. Технології рефлексивного управління/ О.В. Петрунько // Модернізаційні процеси в освіті та суспільстві: психотехнології супроводу: [монографія] / за ред. П. Д.Фролова. - Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. - С. 286-297.
http://sptechnology.ucoz.ua/maketFrolovPosibnik2013.pdf

  Петрунько О.В. Дитина в агресивному медіасередовищі (продовження)/ О.В. Петрунько // Директор школи. - 2013. - № 7. - Вкладка. -С. 27

  Петрунько О.В. Консолідувальний потенціал громадської думки: структурна, динамічна та функціональна складові/ О.В. Петрунько // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави : зб. наук. праць / Асоціація політичних психологів України, Інститут соціальної та політичної психології НАПН України; за заг. ред. М. М. Слюсаревського ; упоряд. Л. А. Найдьонова, Л. Г. Чорна. – К. : Видавництво Ліра-К, 2013. – Вип. 14. - С. 207-214.
http://politpsy.org.ua/wp-content/uploads/2016/07/zb14__FULL.pdf

  Петрунько О.В. Рефлексивне управління освітніми інноваціями/ О.В. Петрунько // Педагогічна газета.- 2013.- № 10 (230). - С. 6.

  Петрунько О.В. Дитина в агресивному медіасередовищі/ О.В. Петрунько // Директор школи. - 2013. - № 6. - Вкладка. - 2-28 с.

  Петрунько О.В. Проблеми впровадження освітніх інновацій в Україні [Електронний ресурс] / О. В. Петрунько // Вісник психології і соціальної педагогіки: Електронний збірник наук. праць.- 2012. – Випуск 7.
http://www.psyh.kiev.ua/Петрунько_О.В._Проблеми_впровадження_освітніх_інновацій_в_Україні

  Петрунько О.В. Психологізація педагогічної освіти: проблеми та перспективи [Електронний ресурс] / О. В. Петрунько // Вісник психології і соціальної педагогіки: Електронний збірник наук. праць. - 2012.- Випуск 8
http://www.psyh.kiev.ua/Петрунько_О.В._Психологізація_педагогічної_освіти:_проблеми_і_перспективи

  Петрунько О.В. Рефлексивне управління образом інновацій // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави: зб. наук. праць. - К.: Міленіум, 2012. - Вип. 13. - С. 211-216.
http://nbuv.gov.ua/UJRN/pppr_2012_13_10.

  Петрунько О.В. Рефлексивне управління освітніми інноваціями // Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Серія: Психолого-педагогічні науки. - 2012. - № 5. - С. 70-75.

  Петрунько О.В. Соціалізувальні ресурси і ризики агресивного медіасередовища / О. В. Петрунько // Рідна мова: Освітній квартальник українського вчительського товариства у Польщі.- 2012. - Випуск 17. - С. 36-43.

  Петрунько О.В. Технології рефлексивного управління/ О.В. Петрунько // Соціально-психологічна підтримка освітніх реформ : методичний посібник / за ред. П. Д. Фролова. - Кіровоград : Імек-ЛТД, 2012. - С. 66-77.
http://ispp.org.ua/files/1362487203.pdf

  Петрунько О.В. Аналіз комунікативної поведінки аудиторії - невід'ємна складова прогнозування/ О.В. Петрунько // Інформаційний вплив: теорія і практика прогнозування : монографія / за ред. П.Д.Фролова; Національна акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політ. психології. - К. : Міленіум, 2011. - С. 219-257.
http://lib.iitta.gov.ua/704567/1/monograf-all.pdf

  Петрунько О.В. Діти і медіа: Соціалізація в агресивному медіасередовищі: монографія /О.В. Петрунько. - 2-ге видання. - Ніжин: Аспект-Поліграф, 2011. - 480 с.

  Петрунько О.В. Можливості сукупного тексту з точки зору прогнозування результатів голосування /О.В.Петрунько, П.Д. Фролов //Інформаційний вплив: теорія і практика прогнозування : монографія / за ред. П.Д.Фролова. - К. : Міленіум, 2011. - С. 168-201.
http://lib.iitta.gov.ua/704567/1/monograf-all.pdf

  Петрунько О.В. Сукупний текст і прогнозування створюваного іміджу політика/О.В. Петрунько, П.Д. Фролов // Інформаційний вплив: теорія і практика прогнозування : монографія / за ред. П.Д.Фролова. - К. : Міленіум, 2011. - С. 202-207.
http://lib.iitta.gov.ua/704567/1/monograf-all.pdf

  Petrunko O.V. Where red dictators coexist with promising democrats: the conceptualisation of politicians in post-communist Ukraine/ Petrunko O.V., Frolov P.D., Poznyak D.V. // The psychology of politicians / Ed. by Ashley Weinberg. - Cambridge: Cambridge University Press, 2011. - C. 203-233.
https://www.amazon.co.uk/dp/toc/0521130662/ref=dp_toc?_encoding=UTF8&n=266239

  Петрунько О.В. Діти і медіа: Соціалізація в агресивному медіасередовищі: монографія/ О.В. Петрунько. - Полтава: ТОВ НВП "Укрпромторгсервіс", 2010. - 480 с.
http://sptechnology.ucoz.ua/mon-all.pdf


Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

RSS
 
 

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

LinkedIn
 
Facebook
 
Instagram
 
Twitter
 
Flickr
 
Telegram
 
YouTube
 
TikTok
 
 
Ви тут: Вища освіта » Про КРОК » Співробітники » Петрунько Ольга Володимирівна