Маруховська-Картунова Ольга Олександрівна — Університет «КРОК»
Інша інформація:
Маруховська-Картунова Ольга Олександрівна

кабінет 234-4

(+38 044) 455-56-90, вн. 125

Напрями наукових досліджень

 • етнополітичні конфлікти / теоретико-методологічні засади зародження та становлення етнополітичної конфліктології / етнополітична безпека / етнополітична толерантність / етнократія / етнічна демократія / етнополітичні режими

Сфера наукових інтересів

 • конфліктологія / етнополітологія / етнополітична конфліктологія

Викладає

 • філософія / конфліктологія / історія світової культури / логіка
 
 

Маруховська-Картунова Ольга Олександрівна

 • кандидат філософських наук (1990 р.), доцент (1995 р.)

Нагороди, відзнаки

 • Почесна грамота за вірність, підтримку та з нагоди 15-річчя факультету міжнародних відносин – 2015 р.
 • Подяка Коледжу економіки, права та інформаційних технологій за плідну співпрацю – 2015 р.
 • Ювілейний знак «Шани» Університету економіки та права «КРОК» – 03.03.2014
 • Наказом Міністерства освіти і науки України від 20 лютого 2009 р. нагороджена нагрудним знаком «Петро Могила»
 • За багаторічну сумлінну працю, значний особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів, плідну науково-педагогічну діяльність нагороджена Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України (№ 119002) – 2007 р.
 • За особисті заслуги перед Університетом нагороджена Відзнакою Університету економіки та права «КРОК» (№ 49 від 15 травня 2006 р.)
 • Почесна грамота за вагомі досягнення в професійній діяльності – 2005 р.
 • За вагомий внесок у розвиток національної освіти, плідну педагогічну діяльність висловлено Подяку Київського міського голови Омельченко О.О. (№ 1114 від 14.05.2002) і нагороджено цінним подарунком
 • За багаторічну сумлінну працю, особистий внесок у розвиток національної освіти і науки України, плідну науково-педагогічну діяльність нагороджена знаком «Відмінник освіти України» – (наказ Міністерства освіти і науки України № 290-к від 16.04.2002)

Освіта

 • Вища школа філософії при Інституті філософії ім. Г. Сковороди НАН України / курси підвищення кваліфікації фахівців (2006 р.)
 • Київський університет ім. Тараса Шевченка / аспірантура / кандидат філософських наук (1990 р)
 • Донецький національний університет / Історик, викладач історії та суспільних дисциплін (1983 р.)

Стажування та курси підвищення кваліфікації

 • курси підвищення кваліфікації за програмою «Інноваційні технології навчання у вищій школі», за результатами яких було розроблено в програмі дистанційного навчання Moodle курс з навчальної дисципліни «Філософія» для освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» (2014 р.)
 • наукове стажування в Інституті політичних та етнополітичних досліджень (ІПіЕНД) ім. І.Ф. Кураса НАН України, відділ теорії та історії політичної науки (2013 р.)
 • курси підвищення кваліфікації фахівців у Вищій школі філософії при Інституті філософії ім. Г. Сковороди НАН України (2006 р.)

Професійна кар’єра

 • з 1998 р. – Університет «КРОК», доцент, професор, заступник завідувача кафедри суспільних наук
  • 1998–2005 рр. – доцент кафедри суспільних наук
  • з 2003 р. – заступник завідувача кафедри суспільних наук
  • з 2005 р. – професор кафедри суспільних наук (на підставі обрання)
  • Член Вченої ради Навчально-наукового інституту магістерської підготовки та післядипломної освіти
 • 1995–1998 рр. – Київський національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова, кафедра політології, докторантура «Політичні інститути та процеси»

Особисті досягнення

 • Засновник нового наукового напряму «Етнополітична конфліктологія»
 • Автор навчального спецкурсу з етнополітичної конфліктології
 • Співавтор 4 навчальних посібників та підручників з грифом МОН України та 5 колективних наукових монографій, а також автор більш ніж 200 наукових праць, у тому числі – наукових статей у фахових виданнях, індивідуальних брошур, навчально-методичних комплексів (з філософії, політології, ділового етикету, основ наукових досліджень, політичного менеджменту і маркетингу, етнополітичної конфліктології та ін.), статей-термінів в енциклопедичних виданнях
 
 

Публікації

  Маруховська-Картунова О.О. Філософія науки про мир та про війну в умовах воєнного стану в Україні 2022 р. / О. О. Маруховська-Картунова // Розвиток науки в умовах воєнного стану: Збірник наукових матеріалів ХС Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (Київ, 20 травня 2022 р). - Київ, 2022. - С. 253-257. - http://surl.li/ckpog

  Маруховська-Картунова О.О. Роль "Історії світової культури" у формуванні загальних компетентностей студентів / О.О. Маруховська-Картунова // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - С. 358-360. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/145

  Мелащенко О.В. Порівняльний аналіз передвиборчих програм перших шести кандидатів у президенти України 2019 року / О.В. Мелащенко, О.О. Маруховська-Картунова // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 24-26

  Самійленко В. Способи урегулювання військового конфлікту на сході України / В. Самійленко, О.О. Картунова // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 109-111

  Коваленко В.С. Соціальна політика та механізми її реалізації в Україні / В.С. Коваленко, О.О. Маруховська-Картунова // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 257-259

  Маруховська-Картунова О.О. Актуалізація та необхідність вивчення логіки як обов‘язкової навчальної дисципліни для формування загальних компетентностей бакалаврів згідно стандартів вищої освіти 2018/2019 рр. / О.О. Маруховська-Картунова // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 572-547

  Маруховська-Картунова О.О. Методологічний та концептуальний внесок О.В. Картунова у започаткування та розвиток політології та етнополітології як нових наук в Україні / О.О. Маруховська-Картунова, О.О. Маруховський // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.726-729

  Marukhovska-Kartunova O.A. The contribution of O.V. Kartunov to the origin and development of political sciences and ethnopolitology in Ukraine / C. Barai, O.A. Marukhovska-Kartunova // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.722-724

  Marukhovska-Kartunova O.A. Political Science at Universities in Europe and Ukraine: A Comparative Analysis / A. Filonenko, O.A. Marukhovska-Kartunova // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.724-726

  Маруховська-Картунова О.О. Актуализация философских идей о "вечном мире" мыслителей эпохи Возрождения и Нового времени / О.О. Маруховська-Картунова // Веснік Брэсцкага ўніверсітэта. Серыя 1. Філасофія. Паліталогія. Сацыялогія. - 2017. - № 1. - С. 36-46.

  Маруховська-Картунова О.О. Внесок австрійського мислителя Ф. Генца у зародження науки про мир / О.А. Маруховська-Картунова // The First International Scientific Conference on Law and Political Sciences : Proceedings of the Conference (March 15, 2017). - Vienna: "East West" Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH, 2017. - Р. 4-9

  Маруховська-Картунова О.О. Роль логіки як філософії мислення у формуванні загальних компетентностей студентів / О.А. Маруховська-Картунова //Україна в гуманітарних і соціально-економічних вимірах: Матеріали Другої Всеукраїнської наукової конференції (24-25 березня 2017 р., м. Дніпропетровськ) / Наук. ред. О.Ю. Висоцький. - Дніпропетровськ: Роял Принт, 2017. - С. 118-120.

  Маруховська-Картунова О.О. Тайм-менеджмент як креативна педагогічна технологія в організації соціокультурної сфери ХХІ століття / О.А. Маруховська-Картунова // Креативні технології, підприємництво і менеджмент в організації соціокультурної сфери ХХІ століття: Збірник доповідей І Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 25-26 травня 2017 р.) - К.: Київський національний університет культури і мистецтв, 2017. - С. 42-44.

  Маруховська-Картунова О.О. Тайм-менеджмент як навчальна дисципліна: актуальність, мета, завдання. / О.А. Маруховська-Картунова // Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку: Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції (20-21 квітня 2017 р.). Частина 2. - Бердянськ: Бердянський державний педагогічний університет, 2017. - С. 109-111.

  Маруховська-Картунова О.О. Тайм-менеджмент: сутність, багатоманітність визначень та основні типи / О.О. Маруховська-Картунова // Virtus: науковий журнал. - 2017. - № 14. - С. 87-90.

  Маруховська-Картунова О.О. Трансдисциплінарний підхід як новий тренд у розвитку етнополітичної конфліктології / О.А. Маруховська-Картунова. // Наукові тренди сучасності: Матеріали науково-практичної конференції (26 жовтня 2017 р.).-К.: Університет "КРОК", 2017. - С. 438-440

  Маруховська-Картунова О.О. Філософсько-релігійний та політологічний виміри витоків наук про мир і врегулювання етнополітичних конфліктів / О.О. Маруховська-Картунова // Studia Politologica Ucraino-Polona. Rocznik nauk politycznych. -2017. - Вип. 7. - С. 10-19

  Маруховська-Картунова О.О. Витоки та еволюція знань про конфлікти з етнополітичною складовою від Стародавньої епохи до Новітнього часу / О. О. Маруховська-Картунова //Гілея : науковий вісник".- 2016.- Вип. 114. - С. 167-173

  Marukhovska-Kartunova O.A. Analysis of Specific Factors of Necessity оf Ethnopolitical Conflict Studies Development : the Case of Ukraine / O. A. Marukhovska-Kartunova ; Humanities in the 21st Century : Scientific Problems and Searching for Effective Humanist Technologies: research articles.- B&M Publishing B&M Publishing, USA, 2016.- 1. - Р. 163-166

  Marukhovska-Kartunova О.A. Ethnopolitical Conflict Studies in Ukraine : Process of Formation and Perspectives of its Scientific Institutionalization / О. A. Marukhovska-Kartunova //European Journal of Law and Political Sciences.- 2016.- №3. - P. 4-9

  Маруховская-Картунова О.А. Структура этнополитической конфликтологии как новой отрасли научного знания и учебной дисциплины / О. А. Маруховская-Картунова// Academy.- 2016.- №8 (11). - С. 56-61

  Маруховская-Картунова О.А. Этнополитическая конфликтология в полиэтнических обществах : многофакторный анализ ее актуализации / О. А. Маруховская-Картунова //Новый университет. Серия «Актуальные проблемы гуманитарных и общественных наук».- 2016.- 7-8(64-65). - С. 65-69

  Маруховська-Картунова О.О. Логіка та методологічні принципи парадигми трансформації конфліктів / О. О. Маруховська-Картунова // Гілея: науковий вісник.- 2016.- Вип.111(8). - С. 196-200.

  Маруховська-Картунова О.О. Зародження та становлення етнополітичної конфліктології в Україні / О. О. Маруховська-Картунова // Політична наука в Україні. 1991-2016: у 2 т. Т. 2. Теоретико-методологічні засади і концептуальні підсумки вітчизняних досліджень – К.: Парламентське видавництво, 2016. - С.606-644

  Маруховська-Картунова О.О. Міждисциплінарний підхід в етнополітичній конфліктології / О. О. Маруховська-Картунова // Конфліктологічна експертиза: теорія та методика: матеріали XV міжнародної науково-практичної конференції (м.Київ, 26.02.2016) .- К.:НУ "Києво-Могилянська академія", 2016. - С. 28-31

  Маруховська-Картунова О.О. Поліфункціональність етнополітичної конфліктології як цілісної системи теоретико-прикладного наукового знання / О. О. Маруховська-Картунова //Політикус.- 2016.- Випуск 2. - С. 177-183

  Маруховська-Картунова О.О. Сучасний науковий дискурс щодо визначення та сутності етнополітичної конфлктології / О. О. Маруховська-Картунова // Evropsky Politicky a Pravni Diskurz (Європейський політико-правовий дискурс).- 2016.- Vol.3.№1. - S. 71-76

  Маруховська-Картунова О.О. Актуалізація філософських ідей миру гуманіста епохи Відродження Еразма Роттердамського / О.О. Маруховська-Картунова // Релігія, релігійність, філософія та гуманітаристика у сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти: Збірник наукових праць (за матеріалами ХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (29-30 грудня 2016 року). - Монреаль : СРМ "АSF", 2016. - С. 39-42.

  Маруховська-Картунова О.О. Європейські релігієзнавчі студії : досвід для України / О. О. Маруховська-Картунова // Європейські студії в університетах України: матеріали науково-методичної конференції (22 квітня 2016).-К.: Київський нац.ун-т імені Тараса Шевченка. Ін-т міжнародних відносин.- С. 83-85.

  Маруховська-Картунова О.О. Логіка еволюції концептуально-парадигмальних напрямків наукового дискурсу щодо назви конфліктів з етнополітичною складовою / О.О. Маруховська-Картунова // Держава і право : Збірник наукових праць. Серія Політичні науки. -2016.- Випуск 73. - С. 33-50.

  Маруховська-Картунова О.О. Науковий дискурс щодо вад та переваг консоціативного/консенсусного етнополітичного режиму / О. О. Маруховська-Картунова // Науковий часопис Нац. пед. ун-ту імені М.П. Драгоманова. Серія 22. Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін.- 2016.- Випуск 20. - С. 18-27

  Маруховська-Картунова О.О. Періодизація генези етноконфліктологічних досліджень на Заході у ХХ-ХХІ ст. : багатоманітність концептуальних підходів / О.О. Маруховська-Картунова // Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Історія. Політологія :Збірник наукових праць. - 2016. - Вип. 17. - С. 201-208.

  Маруховська-Картунова О.О. Періодизація та особливості еволюції етнополітичної конфліктології в Україні / О.О. Маруховська-Картунова // Держава і право : Збірник наукових праць. Серія "Політичні науки". Випуск 72 .- 2016. - С. 31-46.

  Маруховська-Картунова О.О. Становлення та етапи розвитку етнополітичної конфліктології в Росії / О.О. Маруховська-Картунова // Політикус .- 2016. - Вип. 3. - С. 164-169.

  Маруховська-Картунова О.О. Факторный анализ возрастания роли этнополитической конфликтологии в современном мире. / О.О. Маруховська-Картунова. // Warminsko-Mazurski Kwartalnik Naukowy. Nauki Spoleczne. - 2016.- Nr. 1(17). - S. 9-21.

  Маруховська-Картунова О.О. Філософські засади етнополітичної толерантності в поліетнічному суспільстві / О.О. Маруховська-Картунова // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України. - 2016.- Вип. 3-4 (83-84). - С. 76-86.

  Маруховська-Картунова О.О. Основні етапи еволюції етнополітичної конфліктології / О. О. Маруховська-Картунова // Еволюція наукової думки в контексті європейського вибору України : Матеріали науково-практичної конференції молодих учених ( 21 жовтня 2015).- Київ: Університет економіки та права «КРОК»,2016. - С. 294-295.

  Маруховська-Картунова О.О. Витоки та сутність «Herrenvolk режимів» : етноконфліктологічний аналіз / О. О. Маруховська-Картунова //Парадигма пізнання : гуманітарні питання.- 2015.- № 6 (9). - С. 50-63.

  Маруховська-Картунова О.О. Еволюція та сутність етнокланових режимів : етноконфліктологічний вимір / О. О. Маруховська-Картунова //Наукові записки НАУКМА. Серія Політичні науки.- 2015.- Том 173. - С. 61-67.

  Маруховська-Картунова О.О. Етнополітичні режими та їх типологія в контексті етнополітичної конфліктології / О. О. Маруховська-Картунова // Наукові записки Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України. - 2015.- Вип. 4 (78). - С. 324-339.

  Маруховська-Картунова О.О. Формування етнополітичних конфліктно-консенсусних компетентностей як складової загального циклу компетентностей студентів / О. О. Маруховська-Картунова // Гілея: науковий вісник.- 2015.- Вип. 99 (8). - С. 285-291.

  Історія політичної думки :навчально-енциклопедичний словник-довідник/ О.В. Картунов, О.О. Маруховська, Т.П. Далявська, О.О. Маруховський [та інші]; За заг. ред. Н. М. Хоми.-Львів:Новий світ-2000, 2014.-766 с.-(Вища освіта в Україні)

  Маруховська-Картунова О.О. Актуалізація функцій етнополітичної конфліктології та доцільність її легітимізації як науки і навчальної дисципліни / О. О. Маруховська-Картунова // Актуальні проблеми сучасної наукової думки: науково-практична конференція молодих учених (Київ, 14 листопада 2014 року). - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2014. - С.386-387

  Маруховська О.О. Актуалізація і вдосконалення вивчення «Культурології» та «Історії української культури» для запобігання міжкультурних конфліктів / Маруховська О.О. // Освіта і наука в Україні: матеріали Всеукраїнської наукової конференції ( 21-22 червня 2013 р.) Частина І. / Наук. ред. О.Ю. Висоцький. – Дніпропетровськ: Роял Принт, 2013. – С. 182-184.

  Маруховська О.О. Сутність та призначення моделі «етнічної демократії»: критичний етноконфліктологічний аналіз / О.О.Маруховська // Studia Politologica Ucraino-Polona. -2013.- Випуск 3. – С.125-131.

  Картунов О.В. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни «Методологія та організація наукових досліджень» / О.В. Картунов, О.О. Маруховська. – К.: Університет економіки та права „КРОК”, 2012. – 110 с.

  Маруховська О.О. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни "Основи філософських знань / Людина і світ": ОКР "молодший спеціаліст" з спеціальностей 5.03050701 "Маркетингова діяльність", 5.03050801 "Фінанси і кредит", 5.03050802 "Оціночна діяльність" / О.О. Маруховська. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2012. - 102 с.

  Маруховська О.О. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни "Філософія": ОКР "бакалавр" з спеціальностей "Психологія", "Міжнародна інформація", "Міжнародний бізнес", "Правознавство", "Міжнародна економіка, "Економіка підприємства", "Маркетинг", "Фінанси і кредит", "Облік і аудит", "Менеджмент", "Комп'ютерні науки"/ О. О. Маруховська. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2012. - 148 с

  Маруховська О.О. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни "Основи філософських знань / Людина і світ (Модуль "Філософія)": ОКР "молодший спеціаліст" з спеціальностей "Правознавство", "Економіка підприємства", "Маркетингова діяльність", "Комерційна діяльність", "Фінанси і кредит", "Бухгалтерський облік", "Обслуговування програмних систем і комплексів", "Розробка програмного забезпечення"/ О. О. Маруховська. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2012. - 106 с

  Маруховська О.О. Концепція «етнічної демократії» в контексті етнополітичної конфліктології / О.О. Маруховська // Нова парадигма. – 2011. – Вип. 97. – С. 110-120.

  Маруховська О.О. Науковий дискурс щодо етнократії в сучасній західній, російській та вітчизняній етнополітичній конфліктології / Маруховська О.О. // Освіта регіону: Політологія. Психологія. Комунікації. – 2011. – №5. – С. 77-88.

  Маруховська О.О. Філософія (Філософія, Релігієзнавство, Логіка): плани семінарських (практичних) занять, завдання для самостійної роботи студентів/ О. О. Маруховська, А. Й. Кершис. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2011. - 36 с.

  Маруховська О.О. Етнополітична конфліктологія: навчально-методичний комплекс дисципліни для студентів магістратури спеціальності "Міжнародний бізнес"/ О.О. Маруховська. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2011. - 54 с.

  Маруховська О.О. Сучасна західна етнополітична конфліктологія про поняття та сутність етнократії /О.О. Маруховська // Науковий часопис Національного педагогічного ун-ту ім. М.П. Драгоманова. – Серія 22. Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін. –2010.- Вип. 4. – С. 31-37.

  Картунов Олексій Васильович: До 70-річчя від дня народження, 55-річчя трудової діяльності, 45-річчя науково-педагогічної діяльності та 14-річчя роботи в "Університеті "КРОК" Кн. 1.: науково-біобібліографічне видання/ упоряд. О. О. Маруховська. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2010. - 135 с. - (Бібліографія вчених України)

  Маруховська О.О. Внесок Ради Європи в розробку теоретико-концептуальних засад етнополітичної конфліктології / Маруховська О.О. // Актуальні проблеми міжнародних відносин: збірник наукових праць. – 2009.- Вип. 85: У 2-х част. Част. І. – С. 84-90.

  Маруховська О.О. Етнополітичні протести та повстання в контексті західної етнополітичної конфліктології / О.О. Маруховська // Політичний менеджмент. – 2009. – № 2 (35). – С. 88-98.

  Картунов О.В. Основи наукових досліджень: навчально-методичний посібник для студентів магістратури усіх спеціальностей / О.О. Маруховська, О.В. Картунов. – К.: Університет економіки та права «КРОК», 2008. – 83 с.

  Маруховська О.О. Причини та цілі активізації діяльності ЮНЕСКО щодо збереження етнокультурної різноманітності / Маруховська О.О. // Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. – 2008.- Вип. 75. (Частина ІІ.). – С.65-69.

  Маруховська О.О. Сучасний дискурс щодо визначення поняття "інформаційне суспільство" / О. О. Маруховська // Національні економіки в глобальному економічному просторі: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (16-17 квітня 2008 р., м.Київ). - К. : Університет економіки та права "КРОК", 2008 . - С.206-212

  Програма комплексного тестового державного іспиту зі спеціальності 8.030404 "Міжнародна інформація" для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр"/ О. В. Картунов, О.О. Маруховська [та інші.]. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2008. - 200 с

  Маруховська О.О. Політичний маркетинг і менеджмент: навчально-методичний комплекс дисципліни для студентів магістратури спеціальності "Міжнародна інформація"/ О. О. Маруховська. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2007. - 52 с

  Маруховська О.О. Основи етнополітології: навчально-методичний комплекс дисципліни для студентів магістратури спеціальності "Міжнародна інформація"/ О. О. Маруховська. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2007. - 44 с

  Маруховська О.О. Етнополітична конфліктологія: навчально-методичний комплекс дисципліни для студентів магістратури спеціальності "Міжнародна інформація"/ О. О. Маруховська. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2007. - 50 с

  Картунов О.В. Методологія та організація наукових досліджень: навчально-методичний комплекс дисципліни для студентів магістратури спеціальності "Міжнародна інформація"/ О. В. Картунов, О. О. Маруховська. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2007. - 55 с

  Маруховська-Картунова О.О. Потреби і вимоги сучасних політизованих етнічних груп /О.О. Маруховська-Картунова // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України.-2006.-№30(1).-С. 287-298

  Маруховська О.О. Про природу етнополітичних конфліктів: чому бунтують етнічні групи / О.О. Маруховська //Наукові записки інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса.- 2005.-№27.-С.49-62

  Картунов О.В. Політичний маркетинг і менеджмент / О.В. Картунов, О.О. Маруховська // Політичний менеджмент.-2004.-№5.-С.137-163

  Картунов О.В. Діловий етикет: навчально-методичний посібник/О.В. Картунов, О.О. Маруховська. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2004. - 180 с

  Картунов О.В. І спокій тільки сниться! /О.В. Картунов, О.О. Маруховська //Політичний менеджмент.-2003.-№1.-С.102-111

  Маруховська О.О. Конфліктологія: навчальний посібник/ О.О. Маруховська. - К.: Інститут економіки та права "КРОК", 2003. - 199 с

  Маруховська О.О. Етика ділового спілкування: навчально-методичний посібник. Програма інтегрованого навчання "Школа-Інститут"/ О.О. Маруховська.- К.: Інститут економіки та права "КРОК", 2003. - 49 с

  Маруховська О.О. Політичні конфлікти / О.О.Маруховська // Політологія: підручник /за ред. Ю.І. Кулагіна. - К.: Альтерпрес, 2002. - С.322-353

  Маруховська О.О. Конфліктологія: нвчально-методичний комплекс дисципліни / О.О. Маруховська. - К.: Інститут економіки та права "КРОК", 2002. - 83 с

  Картунов О.В. Політичний маркетинг і менеджмент: навчально-методичний комплекс дисциплін / О.В. Картунов, О.О. Маруховська. - К.: Інститут економіки та права "КРОК", 2001. - 54 с

  Маруховська О.О. Етика ділового спілкування: методичний комплекс дисципліни. Програма інтегрованого навчання "Школа-Інститут"/ О.О. Маруховська. - К.: Інститут економіки та права "КРОК", 2001. - 49 с

  Картунов О.В. Етика ділового спілкування: навчально-методичний комплекс дисципліни/ О.В. Картунов, О.О. Маруховська. - К.: Інститут економіки та права "КРОК", 2000. - 53 с

  Маруховська О.О. Філософія: навчально-методичний посібник для самостійної роботи студентів/ О.О. Маруховська. - К.: Інститут економіки та права "КРОК", 2000. - 228 с

  Картунов О.В. Політологія: навчально-методичний комплекс дисципліни/ О.В. Картунов, О.О. Маруховська. - К.: Інститут економіки та права "КРОК", 2000. - 143 с

  Маруховська-Картунова О.О. Типологія політичних конфліктів / О. О. Маруховська-Картунова // Вчені записки / Інститут економіки та права "КРОК". - 2000. - Вип. 4. - С. 111-120

  Маруховська-Картунова О.О. Етнополітична конфліктологія: визначення, об'єкт та предмет/ О. О. Маруховська-Картунова //Вчені записки/ Інститут економіки, управління та господарського права .- 1999. - Вип. 3. - С. 167-173

  Картунов О.В. Які парадигми варті третього тисячоліття? / О. В. Картунов, О. О. Маруховська // Вчені записки/ Інститут економіки, управління та господарського права .- 1998.- Вип. 2. - С.106-111

  Картунова О.О. Етнополітичні конфлікти: проблеми типологізації / О. О. Картунова // Вчені записки/ Інститут економіки, управління та господарського права .- 1998.- Вип. 2. - С.115-119

  Нація і держава. Теоретико-методологічний та концептуальний аналіз: в 2-х т. Т. 1 /О.В. Картунов, О.О. Маруховська [та інші]; за ред. Ю. Римаренко. - Київ-Донецьк, 1998.- 392 с.

  Нація і держава. Теоретико-методологічний та концептуальний аналіз: в 2-х т. Т. 2 /О.В. Картунов, О.О. Маруховська [та інші]; за ред. Ю. Римаренко. - Київ-Донецьк, 1998.- 284 с.

  Основи етнодержавознавства: підручник /О.В. Картунов, О.О. Маруховська [та інші]; за ред.Ю.І.Римаренка. - К. : Либідь, 1997. - 656 с

  Картунов О.В. Етнополітологія як наука і навчальна діяльність / О.В. Картунов, О. О. Маруховська // Політологічні читання: українсько-канадський щоквартальник.-1994.- Вип. 3.- С.72-115

  Картунов О.В. Головні віхи становлення зарубіжної етнополітологічної думки / О.В. Картунов, О.О. Маруховська // Політологічні читання: українсько-канадський щоквартальник. - 1994.-Вип. 4. - С.190-251

Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

Ми в Соціальних Мережах. Слідуйте за нами.
Ви тут: Вища освіта » Про КРОК » Співробітники » Маруховська-Картунова Ольга Олександрівна