Маруховська-Картунова Ольга Олександрівна — Університет «КРОК»
Інша інформація:
Маруховська-Картунова Ольга Олександрівна

кабінет 234-4

(+38 044) 455-56-90, вн. 125

Напрями наукових досліджень

 • етнополітичні конфлікти / теоретико-методологічні засади зародження та становлення етнополітичної конфліктології / етнополітична безпека / етнополітична толерантність / етнократія / етнічна демократія / етнополітичні режими
 
 

Маруховська-Картунова Ольга Олександрівна

 • кандидат філософських наук (1990 р.), доцент (з 1995 р.), професор (з 2005 р)

Нагороди, відзнаки, подяки, грамоти

 • Відзнака «Зірка КРОКу» (2018 р.)
 • Почесна грамота за вірність, підтримку та з нагоди 15-річчя факультету міжнародних відносин Університету економіки та права «КРОК» (2015 р.)
 • Подяка Коледжу економіки, права та інформаційних технологій за плідну співпрацю (2015 р.)
 • Ювілейний знак «Шани» Університету економіки та права «КРОК» (03.03.2014 р.)
 • Нагрудний знак «Петро Могила» (наказ Міністерства освіти і науки України № 184-к від 20.02.2009) нагороджена за багаторічну сумлінну працю, значний особистий внесок у розвиток національної освіти і науки України, плідну науково-педагогічну діяльність.
 • Почесна грамота Міністерства освіти і науки України (№ 119002 від 2007 р.) нагороджена за багаторічну сумлінну працю, значний особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та плідну науково-педагогічну діяльність.
 • Відзнака Університету економіки та права «КРОК» (№ 49 від 15.05.2006 р.) нагороджена за особисті заслуги перед Університетом.
 • Почесна грамота Університету економіки та права «КРОК» за вагомі досягнення в професійній діяльності (2005 р.)
 • Подяка та цінний подарунок Київського міського голови Омельченко О.О. (№ 1114 від 14.05.2002) нагороджено за вагомий внесок у розвиток національної освіти, плідну педагогічну діяльність.
 • Нагрудний знак «Відмінник освіти» (наказ Міністерства освіти і науки України № 290-к від 16.04.2002) нагороджена за багаторічну сумлінну працю, особистий внесок у розвиток національної освіти і науки України, плідну науково-педагогічну діяльність.

Освіта

 • Київський національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова, кафедра політології, навчання в докторантурі «Політичні інститути та процеси» (1995-1998 рр.)
 • Вища школа філософії при Інституті філософії імені Григорія Сковороди НАН України (2006 р.)
 • Київський національний університет імені Тараса Шевченка, навчання в аспірантурі (1987-1990), кандидат філософських наук (1990 р.)
 • Донецький національний університет, історичний факультет, історик, викладач історії та суспільних дисциплін (1983 р.)

Стажування та курси підвищення кваліфікації

 • Baltic International Academy, Riga, the Republic of Latvia, Scientific and Pedagogical INTERNSHIP «Modern Approaches to Training Specialists in Journalism, Advertising and PR», Subject Area «Journalism» (закордонне науково-педагогічне стажування за програмою «Сучасні підходи до підготовки фахівців у сфері журналістики, реклами та PR» у галузі знань «Журналістика»), з 03.04 по 14.05.2023 р. (180 годин, 6 кредитів ECTS), Сертифікат № JSI-030406-BSA від 14.05.2023 р.
 • University of Applied Sciences, ISMA, Riga, the Republic of Latvia, Scientific and Pedagogical INTERNSHIP «Experience of Teaching Disciplines in the Field of Culture and Art in Ukraine and EU Countries: Traditions and New Approaches» (закордонне науково-педагогічне стажування за програмою «Досвід викладання дисциплін у галузі культури та мистецтва в Україні та країнах ЄС: традиції та нові підходи»), з 19.12.2022 по 29.01.2023 р. (180 годин, 6 кредитів ECTS), Сертифікат № CSI-191206-ISMA від 29.01.2023 р.
 • Інститут політичних та етнонаціональних досліджень (ІПіЕНД) ім. І.Ф. Кураса НАН України, відділ теорії та історії політичної науки (2013 р.), наукове стажування.

Професійна кар’єра

 • з 2018 р. – зав. секції суспільних наук кафедри іноземних мов та загальноосвітніх дисциплін
 • 1998-2018 р.р. – Університет «КРОК», доцент, професор, заступник завідувача кафедри суспільних наук
 • 1998-2005 рр. – доцент кафедри суспільних наук
 • 2003-2018 р.р. – заступник завідувача кафедри суспільних наук
 • з 2005 р. – професор кафедри суспільних наук (посада)

Особисті досягнення

 • Засновник нового наукового напряму «Етнополітична конфліктологія» та авторського навчального спецкурсу з етнополітичної конфліктології.
 • Співавтор 4 навчальних посібників та підручників з грифом МОН України та 6 колективних наукових монографій, а також автор більш ніж 200 наукових праць, у тому числі – наукових статей у фахових виданнях України та закордонних виданнях, навчально-методичних комплексів з Історії України, Філософії, Логіки, Культурології, Історії світової культури, Політології, Конфліктології та теорії переговорів, Етнополітичної конфліктології, Тайм-менеджменту та ін.

Участь у міжнародних проектах

 • International Scientific and Educational Project «Development of Online Courses for Teaching in Higher Education Institutions», Praha, Czech Republic, International Economic Institute, from July 4, 2023 till August 4, 2023, Certificate №51/2023 dated 04.08.2023, 180 hours (6 ECTS).
 
 

Публікації

  The Philosophy of Ancient Culture in the Context of the Evolution of the States of European Culture: An Analysis of the Autonomy of Cultures / O. Marukhovskа-Kartunova, M. Bugrov, O. Yatskiv, V. Malyk // Futurity Philosophy. - 2023. -Vol. 2. - № 1. - Pp. 30-44.
https://futurity-philosophy.com/index.php/FPH/article/view/25/24

  Маруховська-Картунова О.О. Особливості викладання для майбутніх культурологів дисциплін "Культурна політика України" та "Культурна політика ЄС" в умовах європейської інтеграції / О. О. Маруховська-Картунова // Experience of teaching disciplines in the field of culture and art in Ukraine and EU countries: traditions and new approaches: Scientific and pedagogical internship: Internship proceedings (Decеmber 19 - January 29, 2023. Riga, the Republic of Latvia). - Riga :Baltija Publishing, 2023. - Pp. 27-32

  Маруховська-Картунова О.О. Успішні практики міжнародних проектів культурних та креативних індустрій Програми ЄС "Креативна Європа" в Україні / О. О. Маруховська-Картунова // Cultural and artistic practices: world and Ukrainian context: Scientific monograph. - Riga: Baltija Publishing, 2023. - Pp. 319-344
http://www.baltijapublishing.lv/omp/index.php/bp/catalog/view/343/9452/19716-1

  Маруховська-Картунова О.О. Роль емоційного інтелекту як soft skills у сучасному освітньому процесі / О. О. Маруховська-Картунова, Н. І. Рищак, О. М. Гапончук // Вісник науки та освіти. - 2023. - № 6(12). - С. 496-508.
http://perspectives.pp.ua/index.php/vno/article/view/5335/5366

  Маруховська-Картунова О.О. Участь України в реалізації підпрограми "Культура" Програми ЄС "Креативна Європа" / О. О. Маруховська-Картунова // Актуальні проблеми розвитку українського та зарубіжного мистецтв: культурологічний, мистецтвознавчий, педагогічний аспекти: матеріали VІII Міжнародної науково-практичної конференції (с. Світязь Шацького району Волинської області, 16-18 червня 2023 року); Волинський національний університет імені Лесі Українки. - Львів-Торунь: Liha-Pres, 2023. - С. 300-304
http://catalog.liha-pres.eu/index.php/liha-pres/catalog/view/223/5302/11963-1

  Маруховська-Картунова О.О. Знання основ тайм-менеджменту для формування часової компетентності як складової soft skills здобувачів вищої освіти / О. О. Маруховська-Картунова // Тайм-менеджмент - мистецтво управляти часом науково-педагогічного працівника: матеріали всеукраїнського науково-педагогічного підвищення кваліфікації (29 травня - 9 липня 2023 року). - Одеса: Видавничий дім "Гельветика", 2023. - С. 129-133.
https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfcgzGtwVxjQBBBdCKfgwxxqxkzlwZB?projector=1&messagePartId=0.1

  Маруховська-Картунова О.О. Філософія науки про мир та про війну в умовах воєнного стану в Україні 2022 р. / О. О. Маруховська-Картунова // Розвиток науки в умовах воєнного стану: Збірник наукових матеріалів ХС Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (Київ, 20 травня 2022 р). - Київ, 2022. - С. 253-257. - http://surl.li/ckpog
https://el-conf.com.ua/wp-content/uploads/2022/06/%D0%9A%D0%98%D0%87%D0%92_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8F_2022-1.pdf

  Маруховська-Картунова О.О. Розвиток сфери культурних та креативних індустрій в Україні в контексті євроінтеграційних процесів / О. О. Маруховська-Картунова // Український мистецтвознавчий дискурс. - 2022. - Спецвипуск. - С. 28-38. - DOI https://doi.org/10.32782/uad.2022.spec.4
http://uad-jrnl.nau.in.ua/index.php/uad/article/view/49/46

  Маруховська-Картунова О.О. Переосмислення призначення "Філософії" у вищій школі України в контексті досвіду оксфордського університету бакалаврської програми "Філософія, політика та економіка" / О. О. Маруховська-Картунова // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІV Міжнародної конференції (7 грудня 2022 р., м. Київ). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1290
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1290

  Маруховська-Картунова О.О. Незаслужено забута «Філософія» як обов’язкова базова фундаментальна наука для вивчення студентів зі спеціальностей «Культурологія» та «Журналістика»/ О. О. Маруховська-Картунова //Міждисциплінарні дослідження науки ХХІ століття: матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції молодих учених та студентів (1 грудня 2022 р., м. Київ). - Київ: Університет «КРОК», 2022.- С.234-236.- https://library.krok.edu.ua/media/library/category/publichna-informatsiya/internet-konferentsiya-2022-12-20.pdf

  Маруховська-Картунова О.О. Цінність вивчення "Історії світової культури" у ВНЗ України в контексті євроінтеграції" / О. О. Маруховська-Картунова // World Culture and International Cultural Relations: International scientific conference (Riga, the Republic of Latvia. August 30-31, 2022). - Riga, 2022. - Pp. 38-41.
http://baltijapublishing.lv/omp/index.php/bp/catalog/view/251/7046/14677-1

  Formation on of the Cultural Environment of Ukraine through the Development of Creative Clusters / G. Volkova, I. Tsurkan, O. Diachok, V. Ropetskyi, O.Marukhovska-Kartunova // AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research. - 2022. - Vol. 12. - Iss. 2. Special Iss.XXXI. - Pp. 140-145.
https://www.magnanimitas.cz/ADALTA/120231/PDF/120231.pdf

  Маруховська-Картунова О.О. Специфіка викладання «Філософії» та «Філософії науки» для аспірантів в умовах інноваційного розвитку суспільства / О. О. Маруховська-Картунова // Освіта і наука в умовах інноваційного розвитку суспільства: збірник тез доповідей Першої Всеукраїнської науково-практичної конференції (14 вересня 2022 року, м. Дніпро) / За заг. ред. Т.В. Мотуз, Є.В. Кочерги. - Дніпро: КЗВО «ДАНО» ДОР», 2022. - С. 172-174

  Маруховська-Картунова О.О. Формування знань з "Філософії" як обов'язкової складової фундаментальної класичної університетської освіти та з "Філософії науки" для підготовки докторів філософії (PhD) / О. О. Маруховська-Картунова // Третій рівень освіти в Україні: становлення та тенденції: матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції (18-20 листопада 2022 р., с. Світязь Шацького району Волинської обл.) / Волинський національний університет імені Лесі Українки, Куявський університет у Влоцлавеку. - Львів-Торунь: Liha-Pres, 2022. - С. 89-93.

  Маруховська-Картунова О.О. Актуалізація вивчення «Історії України та української культури» як обов’язкової навчальної дисципліни у ЗВО для національно-патріотичного виховання в умовах російсько-української війни / О. О. Маруховська-Картунова // Актуальні питання української та всесвітньої історії: минуле і сучасність: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Рівне, 25 жовтня 2022 р.)/ Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем'янчука. - Львів-Торунь: Liha-Pres, 2022. - С. 17-21.

  Маруховська-Картунова О.О. Необхідність посилення історико-культурного компоненту як обов'язкової складової вищої освіти для протидії російській фальсифікації української історії / О. О. Маруховська-Картунова // Міфи та стереотипи в українській історії: матеріали Всеукраїнського науково-педагогічного підвищення кваліфікації (14 листопада - 25 грудня 2022 року). - Одеса: Видавничий дім "Гельветика", 2022. - С. 51-55

  Маруховська-Картунова О.О. Роль конфліктології у формуванні етноконфліктологічних компетентностей студентів у контексті "Концепції забезпечення національної системи стійкості" / О. О. Маруховська-Картунова // Освіта та наука в умовах війни: конституційно-правові стандарти та сучасні українські реалії: матеріали міжнародного круглого столу (м. Ужгород, 22 вересня 2022 р.). - Ужгород: Ужгородський національний університет, 2022. - С. 104-111

  Маруховська-Картунова О.О. Українська формула миру В. Зеленського як необхідна складова європейської інтеграції / О. О. Маруховська-Картунова // Європейська інтеграція і транскордонне співробітництво: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Луцьк, 14 жовтня 2022 р.) / За ред. А.О. Бояра; Волинський національний університет імені Лесі Українки. - Луцьк: Вежа-друк, 2022. - С. 5-8

  Маруховська-Картунова О.О. Основні підходи до класифікації багатоманітності моделей культурних та креативних індустрій у світовій практиці / О. О. Маруховська-Картунова // . Цифрові трансформації в освіті, культурі та мистецтві: нові можливості й досвід: матеріали Всеукраїнського науково-педагогічного підвищення кваліфікації (12 вересня - 23 жовтня 2022 р.). - Одеса: Видавничий дім "Гельветика", 2022. - С. 64-69

  Маруховська-Картунова О.О. Розвиток духовно-інтелектуального потенціалу студентів у процесі вивчення "Філософії" / О. О. Маруховська-Картунова // Духовно-інтелектуальне виховання і навчання молоді в ХХІ ст.: Міжнар. період. збірник наук. праць / за заг. ред. В.П. Бабича, Ю.Д. Бойчука, Л.С. Рибалко, О.М. Хвостиченка. - Харків: ВННОТ, 2022. - Вип.4. - С. 416-420
https://dspace.hnpu.edu.ua/server/api/core/bitstreams/dab48ee5-c488-4076-beb8-bee51ed963d6/content

  Маруховська-Картунова О.О. Роль "Історії світової культури" у формуванні загальних компетентностей студентів / О.О. Маруховська-Картунова // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - С. 358-360. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/145
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/145

  Мелащенко О.В. Порівняльний аналіз передвиборчих програм перших шести кандидатів у президенти України 2019 року / О.В. Мелащенко, О.О. Маруховська-Картунова // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 24-26
https://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/materiali-konferentsij/868-materialy-mizhnarodnoi-konferentsii-derzhava-rehiony-pidpryiemnytstvo-informatsiini-suspilnopravovi-sotsialnoekonomichni-aspekty-rozvytku-2122-lystopada-2019-roku

  Самійленко В. Способи урегулювання військового конфлікту на сході України / В. Самійленко, О.О. Картунова // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 109-111
https://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/materiali-konferentsij/868-materialy-mizhnarodnoi-konferentsii-derzhava-rehiony-pidpryiemnytstvo-informatsiini-suspilnopravovi-sotsialnoekonomichni-aspekty-rozvytku-2122-lystopada-2019-roku

  Коваленко В.С. Соціальна політика та механізми її реалізації в Україні / В.С. Коваленко, О.О. Маруховська-Картунова // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 257-259
https://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/materiali-konferentsij/868-materialy-mizhnarodnoi-konferentsii-derzhava-rehiony-pidpryiemnytstvo-informatsiini-suspilnopravovi-sotsialnoekonomichni-aspekty-rozvytku-2122-lystopada-2019-roku

  Маруховська-Картунова О.О. Актуалізація та необхідність вивчення логіки як обов‘язкової навчальної дисципліни для формування загальних компетентностей бакалаврів згідно стандартів вищої освіти 2018/2019 рр. / О.О. Маруховська-Картунова // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 572-547
https://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/materiali-konferentsij/868-materialy-mizhnarodnoi-konferentsii-derzhava-rehiony-pidpryiemnytstvo-informatsiini-suspilnopravovi-sotsialnoekonomichni-aspekty-rozvytku-2122-lystopada-2019-roku

  Маруховська-Картунова О.О. Методологічний та концептуальний внесок О.В. Картунова у започаткування та розвиток політології та етнополітології як нових наук в Україні / О.О. Маруховська-Картунова, О.О. Маруховський // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.726-729
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2018-11-15_materiali-%D1%81onference-krok.pdf

  Marukhovska-Kartunova O.A. The contribution of O.V. Kartunov to the origin and development of political sciences and ethnopolitology in Ukraine / C. Barai, O.A. Marukhovska-Kartunova // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.722-724
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2018-11-15_materiali-%D1%81onference-krok.pdf

  Marukhovska-Kartunova O.A. Political Science at Universities in Europe and Ukraine: A Comparative Analysis / A. Filonenko, O.A. Marukhovska-Kartunova // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.724-726
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2018-11-15_materiali-%D1%81onference-krok.pdf

  Маруховська-Картунова О.О. Актуализация философских идей о "вечном мире" мыслителей эпохи Возрождения и Нового времени / О.О. Маруховська-Картунова // Веснік Брэсцкага ўніверсітэта. Серыя 1. Філасофія. Паліталогія. Сацыялогія. - 2017. - № 1. - С. 36-46.
http://www.brsu.by/sites/default/files/vesnik/seryya_1._filasofiya._palitalogiya._sacyyalogiya._-_no_1._-_2017_pdf.pdf

  Маруховська-Картунова О.О. Внесок австрійського мислителя Ф. Генца у зародження науки про мир / О.А. Маруховська-Картунова // The First International Scientific Conference on Law and Political Sciences : Proceedings of the Conference (March 15, 2017). - Vienna: "East West" Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH, 2017. - Р. 4-9
https://publications.hse.ru/mirror/pubs/share/folder/5p36iniit7/direct/204965422

  Маруховська-Картунова О.О. Роль логіки як філософії мислення у формуванні загальних компетентностей студентів / О.А. Маруховська-Картунова //Україна в гуманітарних і соціально-економічних вимірах: Матеріали Другої Всеукраїнської наукової конференції (24-25 березня 2017 р., м. Дніпропетровськ) / Наук. ред. О.Ю. Висоцький. - Дніпропетровськ: Роял Принт, 2017. - С. 118-120.
http://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/materiali-konferentsij/704-rol-lohiky-iak-filosofii-myslennia-u-formuvanni-zahalnykh-kompetentnostei-studentiv

  Маруховська-Картунова О.О. Тайм-менеджмент як креативна педагогічна технологія в організації соціокультурної сфери ХХІ століття / О.А. Маруховська-Картунова // Креативні технології, підприємництво і менеджмент в організації соціокультурної сфери ХХІ століття: Збірник доповідей І Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 25-26 травня 2017 р.) - К.: Київський національний університет культури і мистецтв, 2017. - С. 42-44.

  Маруховська-Картунова О.О. Тайм-менеджмент як навчальна дисципліна: актуальність, мета, завдання. / О.А. Маруховська-Картунова // Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку: Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції (20-21 квітня 2017 р.). Частина 2. - Бердянськ: Бердянський державний педагогічний університет, 2017. - С. 109-111.
https://docplayer.net/82564913-Nauka-iii-tisyacholittya-poshuki-problemi-perspektivi-rozvitku.html

  Маруховська-Картунова О.О. Тайм-менеджмент: сутність, багатоманітність визначень та основні типи / О.О. Маруховська-Картунова // Virtus: науковий журнал. - 2017. - № 14. - С. 87-90.
http://virtus.conference-ukraine.com.ua/Journal14.pdf

  Маруховська-Картунова О.О. Трансдисциплінарний підхід як новий тренд у розвитку етнополітичної конфліктології / О.А. Маруховська-Картунова. // Наукові тренди сучасності: Матеріали науково-практичної конференції (26 жовтня 2017 р.).-К.: Університет "КРОК", 2017. - С. 438-440
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2017-10-26_materiali-%D1%81onference-krok.pdf

  Маруховська-Картунова О.О. Філософсько-релігійний та політологічний виміри витоків наук про мир і врегулювання етнополітичних конфліктів / О.О. Маруховська-Картунова // Studia Politologica Ucraino-Polona. Rocznik nauk politycznych. -2017. - Вип. 7. - С. 10-19
http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-9e0436ba-4e86-48a7-a624-3ae2b5ec4cdf

  Маруховська-Картунова О.О. Витоки та еволюція знань про конфлікти з етнополітичною складовою від Стародавньої епохи до Новітнього часу / О. О. Маруховська-Картунова //Гілея : науковий вісник".- 2016.- Вип. 114. - С. 167-173
http://www.gileya.org/index.php?ng=library&cont=long&id=138

  Marukhovska-Kartunova O.A. Analysis of Specific Factors of Necessity оf Ethnopolitical Conflict Studies Development : the Case of Ukraine / O. A. Marukhovska-Kartunova ; Humanities in the 21st Century : Scientific Problems and Searching for Effective Humanist Technologies: research articles.- B&M Publishing B&M Publishing, USA, 2016.- 1. - Р. 163-166
http://library.colloquium-publishing.ru/index.php/L_21/article/view/222

  Marukhovska-Kartunova О.A. Ethnopolitical Conflict Studies in Ukraine : Process of Formation and Perspectives of its Scientific Institutionalization / О. A. Marukhovska-Kartunova //European Journal of Law and Political Sciences.- 2016.- №3. - P. 4-9
https://ppublishing.org/upload/iblock/3be/Law-3_2016.pdf

  Маруховская-Картунова О.А. Структура этнополитической конфликтологии как новой отрасли научного знания и учебной дисциплины / О. А. Маруховская-Картунова// Academy.- 2016.- №8 (11). - С. 56-61

  Маруховская-Картунова О.А. Этнополитическая конфликтология в полиэтнических обществах : многофакторный анализ ее актуализации / О. А. Маруховская-Картунова //Новый университет. Серия «Актуальные проблемы гуманитарных и общественных наук».- 2016.- 7-8(64-65). - С. 65-69

  Маруховська-Картунова О.О. Логіка та методологічні принципи парадигми трансформації конфліктів / О. О. Маруховська-Картунова // Гілея: науковий вісник.- 2016.- Вип.111(8). - С. 196-200.
http://gileya.org/index.php?ng=library&cont=long&id=135

  Маруховська-Картунова О.О. Зародження та становлення етнополітичної конфліктології в Україні / О. О. Маруховська-Картунова // Політична наука в Україні. 1991-2016: у 2 т. Т. 2. Теоретико-методологічні засади і концептуальні підсумки вітчизняних досліджень – К.: Парламентське видавництво, 2016. - С.606-644
http://ipiend.gov.ua/publication/politychna-nauka-v-ukraini-1991-2016-u-2-t-t-2-teoretyko-metodolohichni-zasady-i-kontseptualni-pidsumky-vitchyznianykh-doslidzhen/

  Маруховська-Картунова О.О. Міждисциплінарний підхід в етнополітичній конфліктології / О. О. Маруховська-Картунова // Конфліктологічна експертиза: теорія та методика: матеріали XV міжнародної науково-практичної конференції (м.Київ, 26.02.2016) .- К.:НУ "Києво-Могилянська академія", 2016. - С. 28-31
http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/8951

  Маруховська-Картунова О.О. Поліфункціональність етнополітичної конфліктології як цілісної системи теоретико-прикладного наукового знання / О. О. Маруховська-Картунова //Політикус.- 2016.- Випуск 2. - С. 177-183
http://politicus.od.ua/2_2016/39.pdf

  Маруховська-Картунова О.О. Сучасний науковий дискурс щодо визначення та сутності етнополітичної конфлктології / О. О. Маруховська-Картунова // Evropsky Politicky a Pravni Diskurz (Європейський політико-правовий дискурс).- 2016.- Vol.3.№1. - S. 71-76
https://eppd13.cz/wp-content/uploads/2016/2016-3-1/12.pdf

  Маруховська-Картунова О.О. Актуалізація філософських ідей миру гуманіста епохи Відродження Еразма Роттердамського / О.О. Маруховська-Картунова // Релігія, релігійність, філософія та гуманітаристика у сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти: Збірник наукових праць (за матеріалами ХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (29-30 грудня 2016 року). - Монреаль : СРМ "АSF", 2016. - С. 39-42.

  Маруховська-Картунова О.О. Європейські релігієзнавчі студії : досвід для України / О. О. Маруховська-Картунова // Європейські студії в університетах України: матеріали науково-методичної конференції (22 квітня 2016).-К.: Київський нац.ун-т імені Тараса Шевченка. Ін-т міжнародних відносин.- С. 83-85.

  Маруховська-Картунова О.О. Логіка еволюції концептуально-парадигмальних напрямків наукового дискурсу щодо назви конфліктів з етнополітичною складовою / О.О. Маруховська-Картунова // Держава і право : Збірник наукових праць. Серія Політичні науки. -2016.- Випуск 73. - С. 33-50.
http://idpnan.org.ua/files/derjava-i-pravo.-politichni-nauki.-vipusk-73-_2016_.pdf

  Маруховська-Картунова О.О. Науковий дискурс щодо вад та переваг консоціативного/консенсусного етнополітичного режиму / О. О. Маруховська-Картунова // Науковий часопис Нац. пед. ун-ту імені М.П. Драгоманова. Серія 22. Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін.- 2016.- Випуск 20. - С. 18-27
http://kpn.npu.edu.ua/images/files/vupysk%2020.pdf

  Маруховська-Картунова О.О. Періодизація генези етноконфліктологічних досліджень на Заході у ХХ-ХХІ ст. : багатоманітність концептуальних підходів / О.О. Маруховська-Картунова // Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Історія. Політологія :Збірник наукових праць. - 2016. - Вип. 17. - С. 201-208.
http://visnyk-politologia.mdu.in.ua/uk/visnik-17.pdf

  Маруховська-Картунова О.О. Періодизація та особливості еволюції етнополітичної конфліктології в Україні / О.О. Маруховська-Картунова // Держава і право : Збірник наукових праць. Серія "Політичні науки". Випуск 72 .- 2016. - С. 31-46.
http://idpnan.org.ua/files/derjava-i-pravo.-politichni-nauki.-vipusk-72-_2016_.pdf

  Маруховська-Картунова О.О. Становлення та етапи розвитку етнополітичної конфліктології в Росії / О.О. Маруховська-Картунова // Політикус .- 2016. - Вип. 3. - С. 164-169.
http://politicus.od.ua/index.php/2016-ukr?id=13

  Маруховська-Картунова О.О. Факторный анализ возрастания роли этнополитической конфликтологии в современном мире. / О.О. Маруховська-Картунова. // Warminsko-Mazurski Kwartalnik Naukowy. Nauki Spoleczne. - 2016.- Nr. 1(17). - S. 9-21.

  Маруховська-Картунова О.О. Філософські засади етнополітичної толерантності в поліетнічному суспільстві / О.О. Маруховська-Картунова // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України. - 2016.- Вип. 3-4 (83-84). - С. 76-86.
http://ipiend.gov.ua/publication/naukovi-zapysky-3-4-83-84/

  Маруховська-Картунова О.О. Основні етапи еволюції етнополітичної конфліктології / О. О. Маруховська-Картунова // Еволюція наукової думки в контексті європейського вибору України : Матеріали науково-практичної конференції молодих учених ( 21 жовтня 2015).- Київ: Університет економіки та права «КРОК»,2016. - С. 294-295.
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2015-10-21_materiali-%D1%81onference-krok.pdf

  Маруховська-Картунова О.О. Витоки та сутність «Herrenvolk режимів» : етноконфліктологічний аналіз / О. О. Маруховська-Картунова //Парадигма пізнання : гуманітарні питання.- 2015.- № 6 (9). - С. 50-63.

  Маруховська-Картунова О.О. Еволюція та сутність етнокланових режимів : етноконфліктологічний вимір / О. О. Маруховська-Картунова //Наукові записки НАУКМА. Серія Політичні науки.- 2015.- Том 173. - С. 61-67.
http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/8839/Marukhovska-Kartunova_Evoliutsiia_ta_sutnist.pdf

  Маруховська-Картунова О.О. Етнополітичні режими та їх типологія в контексті етнополітичної конфліктології / О. О. Маруховська-Картунова // Наукові записки Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України. - 2015.- Вип. 4 (78). - С. 324-339.
http://ipiend.gov.ua/wp-content/uploads/2018/07/marukhovska_kartunova_etnopolitychni-1.pdf

  Маруховська-Картунова О.О. Формування етнополітичних конфліктно-консенсусних компетентностей як складової загального циклу компетентностей студентів / О. О. Маруховська-Картунова // Гілея: науковий вісник.- 2015.- Вип. 99 (8). - С. 285-291.
http://gileya.org/index.php?ng=library&cont=long&id=121

  Історія політичної думки :навчально-енциклопедичний словник-довідник/ О.В. Картунов, О.О. Маруховська, Т.П. Далявська, О.О. Маруховський [та інші]; За заг. ред. Н. М. Хоми.-Львів:Новий світ-2000, 2014.-766 с.-(Вища освіта в Україні)

  Маруховська-Картунова О.О. Актуалізація функцій етнополітичної конфліктології та доцільність її легітимізації як науки і навчальної дисципліни / О. О. Маруховська-Картунова // Актуальні проблеми сучасної наукової думки: науково-практична конференція молодих учених (Київ, 14 листопада 2014 року). - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2014. - С.386-387
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2014-11-14_materiali-%D1%81onference-krok.pdf

  Маруховська О.О. Актуалізація і вдосконалення вивчення «Культурології» та «Історії української культури» для запобігання міжкультурних конфліктів / Маруховська О.О. // Освіта і наука в Україні: матеріали Всеукраїнської наукової конференції ( 21-22 червня 2013 р.) Частина І. / Наук. ред. О.Ю. Висоцький. – Дніпропетровськ: Роял Принт, 2013. – С. 182-184.

  Маруховська О.О. Сутність та призначення моделі «етнічної демократії»: критичний етноконфліктологічний аналіз / О.О.Маруховська // Studia Politologica Ucraino-Polona. -2013.- Випуск 3. – С.125-131.

  Картунов О.В. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни «Методологія та організація наукових досліджень» / О.В. Картунов, О.О. Маруховська. – К.: Університет економіки та права „КРОК”, 2012. – 110 с.

  Маруховська О.О. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни "Основи філософських знань / Людина і світ": ОКР "молодший спеціаліст" з спеціальностей 5.03050701 "Маркетингова діяльність", 5.03050801 "Фінанси і кредит", 5.03050802 "Оціночна діяльність" / О.О. Маруховська. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2012. - 102 с.

  Маруховська О.О. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни "Філософія": ОКР "бакалавр" з спеціальностей "Психологія", "Міжнародна інформація", "Міжнародний бізнес", "Правознавство", "Міжнародна економіка, "Економіка підприємства", "Маркетинг", "Фінанси і кредит", "Облік і аудит", "Менеджмент", "Комп'ютерні науки"/ О. О. Маруховська. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2012. - 148 с

  Маруховська О.О. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни "Основи філософських знань / Людина і світ (Модуль "Філософія)": ОКР "молодший спеціаліст" з спеціальностей "Правознавство", "Економіка підприємства", "Маркетингова діяльність", "Комерційна діяльність", "Фінанси і кредит", "Бухгалтерський облік", "Обслуговування програмних систем і комплексів", "Розробка програмного забезпечення"/ О. О. Маруховська. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2012. - 106 с

  Маруховська О.О. Концепція «етнічної демократії» в контексті етнополітичної конфліктології / О.О. Маруховська // Нова парадигма. – 2011. – Вип. 97. – С. 110-120.

  Маруховська О.О. Науковий дискурс щодо етнократії в сучасній західній, російській та вітчизняній етнополітичній конфліктології / Маруховська О.О. // Освіта регіону: Політологія. Психологія. Комунікації. – 2011. – №5. – С. 77-88.

  Маруховська О.О. Філософія (Філософія, Релігієзнавство, Логіка): плани семінарських (практичних) занять, завдання для самостійної роботи студентів/ О. О. Маруховська, А. Й. Кершис. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2011. - 36 с.

  Маруховська О.О. Етнополітична конфліктологія: навчально-методичний комплекс дисципліни для студентів магістратури спеціальності "Міжнародний бізнес"/ О.О. Маруховська. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2011. - 54 с.

  Маруховська О.О. Сучасна західна етнополітична конфліктологія про поняття та сутність етнократії /О.О. Маруховська // Науковий часопис Національного педагогічного ун-ту ім. М.П. Драгоманова. – Серія 22. Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін. –2010.- Вип. 4. – С. 31-37.
http://kpn.npu.edu.ua/images/files/visnuk4.pdf

  Картунов Олексій Васильович: До 70-річчя від дня народження, 55-річчя трудової діяльності, 45-річчя науково-педагогічної діяльності та 14-річчя роботи в "Університеті "КРОК" Кн. 1.: науково-біобібліографічне видання/ упоряд. О. О. Маруховська. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2010. - 135 с. - (Бібліографія вчених України)

  Маруховська О.О. Внесок Ради Європи в розробку теоретико-концептуальних засад етнополітичної конфліктології / Маруховська О.О. // Актуальні проблеми міжнародних відносин: збірник наукових праць. – 2009.- Вип. 85: У 2-х част. Част. І. – С. 84-90.

  Маруховська О.О. Етнополітичні протести та повстання в контексті західної етнополітичної конфліктології / О.О. Маруховська // Політичний менеджмент. – 2009. – № 2 (35). – С. 88-98.
http://ipiend.gov.ua/wp-content/uploads/2018/07/marukhovska_kartunova_etnopolitychni-2.pdf

  Картунов О.В. Основи наукових досліджень: навчально-методичний посібник для студентів магістратури усіх спеціальностей / О.О. Маруховська, О.В. Картунов. – К.: Університет економіки та права «КРОК», 2008. – 83 с.

  Маруховська О.О. Причини та цілі активізації діяльності ЮНЕСКО щодо збереження етнокультурної різноманітності / Маруховська О.О. // Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. – 2008.- Вип. 75. (Частина ІІ.). – С.65-69.

  Маруховська О.О. Сучасний дискурс щодо визначення поняття "інформаційне суспільство" / О. О. Маруховська // Національні економіки в глобальному економічному просторі: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (16-17 квітня 2008 р., м.Київ). - К. : Університет економіки та права "КРОК", 2008 . - С.206-212

  Програма комплексного тестового державного іспиту зі спеціальності 8.030404 "Міжнародна інформація" для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр"/ О. В. Картунов, О.О. Маруховська [та інші.]. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2008. - 200 с

  Маруховська О.О. Політичний маркетинг і менеджмент: навчально-методичний комплекс дисципліни для студентів магістратури спеціальності "Міжнародна інформація"/ О. О. Маруховська. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2007. - 52 с

  Маруховська О.О. Основи етнополітології: навчально-методичний комплекс дисципліни для студентів магістратури спеціальності "Міжнародна інформація"/ О. О. Маруховська. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2007. - 44 с

  Маруховська О.О. Етнополітична конфліктологія: навчально-методичний комплекс дисципліни для студентів магістратури спеціальності "Міжнародна інформація"/ О. О. Маруховська. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2007. - 50 с

  Картунов О.В. Методологія та організація наукових досліджень: навчально-методичний комплекс дисципліни для студентів магістратури спеціальності "Міжнародна інформація"/ О. В. Картунов, О. О. Маруховська. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2007. - 55 с

  Маруховська-Картунова О.О. Потреби і вимоги сучасних політизованих етнічних груп /О.О. Маруховська-Картунова // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України.-2006.-№30(1).-С. 287-298
file:///C:/Users/library/Downloads/Nzipiend_2006_30(1)__29.pdf

  Маруховська О.О. Про природу етнополітичних конфліктів: чому бунтують етнічні групи / О.О. Маруховська //Наукові записки інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса.- 2005.-№27.-С.49-62
http://ipiend.gov.ua/publication/vypusk-27-2005/

  Картунов О.В. Політичний маркетинг і менеджмент / О.В. Картунов, О.О. Маруховська // Політичний менеджмент.-2004.-№5.-С.137-163
http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/9029/15-kartunov.pdf

  Картунов О.В. Діловий етикет: навчально-методичний посібник/О.В. Картунов, О.О. Маруховська. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2004. - 180 с

  Картунов О.В. І спокій тільки сниться! /О.В. Картунов, О.О. Маруховська //Політичний менеджмент.-2003.-№1.-С.102-111
http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/11608/11-Kartunov.pdf

  Маруховська О.О. Конфліктологія: навчальний посібник/ О.О. Маруховська. - К.: Інститут економіки та права "КРОК", 2003. - 199 с

  Маруховська О.О. Етика ділового спілкування: навчально-методичний посібник. Програма інтегрованого навчання "Школа-Інститут"/ О.О. Маруховська.- К.: Інститут економіки та права "КРОК", 2003. - 49 с

  Маруховська О.О. Політичні конфлікти / О.О.Маруховська // Політологія: підручник /за ред. Ю.І. Кулагіна. - К.: Альтерпрес, 2002. - С.322-353

  Маруховська О.О. Конфліктологія: нвчально-методичний комплекс дисципліни / О.О. Маруховська. - К.: Інститут економіки та права "КРОК", 2002. - 83 с

  Картунов О.В. Політичний маркетинг і менеджмент: навчально-методичний комплекс дисциплін / О.В. Картунов, О.О. Маруховська. - К.: Інститут економіки та права "КРОК", 2001. - 54 с

  Маруховська О.О. Етика ділового спілкування: методичний комплекс дисципліни. Програма інтегрованого навчання "Школа-Інститут"/ О.О. Маруховська. - К.: Інститут економіки та права "КРОК", 2001. - 49 с

  Картунов О.В. Етика ділового спілкування: навчально-методичний комплекс дисципліни/ О.В. Картунов, О.О. Маруховська. - К.: Інститут економіки та права "КРОК", 2000. - 53 с

  Маруховська О.О. Філософія: навчально-методичний посібник для самостійної роботи студентів/ О.О. Маруховська. - К.: Інститут економіки та права "КРОК", 2000. - 228 с

  Картунов О.В. Політологія: навчально-методичний комплекс дисципліни/ О.В. Картунов, О.О. Маруховська. - К.: Інститут економіки та права "КРОК", 2000. - 143 с

  Маруховська-Картунова О.О. Типологія політичних конфліктів / О. О. Маруховська-Картунова // Вчені записки / Інститут економіки та права "КРОК". - 2000. - Вип. 4. - С. 111-120

  Маруховська-Картунова О.О. Етнополітична конфліктологія: визначення, об'єкт та предмет/ О. О. Маруховська-Картунова //Вчені записки/ Інститут економіки, управління та господарського права .- 1999. - Вип. 3. - С. 167-173

  Картунов О.В. Які парадигми варті третього тисячоліття? / О. В. Картунов, О. О. Маруховська // Вчені записки/ Інститут економіки, управління та господарського права .- 1998.- Вип. 2. - С.106-111

  Картунова О.О. Етнополітичні конфлікти: проблеми типологізації / О. О. Картунова // Вчені записки/ Інститут економіки, управління та господарського права .- 1998.- Вип. 2. - С.115-119

  Нація і держава. Теоретико-методологічний та концептуальний аналіз: в 2-х т. Т. 1 /О.В. Картунов, О.О. Маруховська [та інші]; за ред. Ю. Римаренко. - Київ-Донецьк, 1998.- 392 с.

  Нація і держава. Теоретико-методологічний та концептуальний аналіз: в 2-х т. Т. 2 /О.В. Картунов, О.О. Маруховська [та інші]; за ред. Ю. Римаренко. - Київ-Донецьк, 1998.- 284 с.

  Основи етнодержавознавства: підручник /О.В. Картунов, О.О. Маруховська [та інші]; за ред.Ю.І.Римаренка. - К. : Либідь, 1997. - 656 с

  Картунов О.В. Етнополітологія як наука і навчальна діяльність / О.В. Картунов, О. О. Маруховська // Політологічні читання: українсько-канадський щоквартальник.-1994.- Вип. 3.- С.72-115

  Картунов О.В. Головні віхи становлення зарубіжної етнополітологічної думки / О.В. Картунов, О.О. Маруховська // Політологічні читання: українсько-канадський щоквартальник. - 1994.-Вип. 4. - С.190-251

Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

RSS
 
 

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

LinkedIn
 
Facebook
 
Instagram
 
Twitter
 
Flickr
 
Telegram
 
YouTube
 
TikTok
 
 
Ви тут: Вища освіта » Про КРОК » Співробітники » Маруховська-Картунова Ольга Олександрівна