Кафедра іноземних мов та загальноосвітніх дисциплін

Завідувач
Пирлік Наталія Василівна

Кабінет 407
(+38 044) 455-57-13, вн. 223

Ми працюємо для Вас:
пн. – пт.: 8:30 – 19:00
перерва: 13:00 – 14:00
сб., нд.: вихідні

 
 

Кафедра забезпечує викладання англійської, німецької, латинської, української та російської мов для студентів усіх спеціальностей з поглибленим вивченням фахової мови на старших курсах.

Кафедра впроваджує в навчальний процес інноваційні технології навчання, що ґрунтуються на сучасних наукових дослідженнях у сфері філології і методики викладання іноземних мов.

Процес викладання здійснюється на засадах компетентнісного підходу відповідно до вимог Закону про освіту та Рекомендацій Ради Європи з мовної освіти в межах навчальних студій.

Навчальні студії зорганізовані як «вільне занурення в середовище» (традиційно-мовне, національно-культурне, історичне та міжкультурне) та охоплюють різні аспекти міжмовної комунікативної діяльності.

Під час навчальних занять студенти поглиблюють свої знання з іноземної мови, готують доповіді, тези та презентації для виступів на конференціях, круглих столах, інших наукових заходах, використовують наукові розвідки іноземними мовами у написанні курсових та дипломних, магістерських робіт.

Для студентів старших курсів кафедра здійснює ґрунтовну фаховоорієнтовану іншомовну підготовку з метою подальшого використання ними іноземної мови у професійній діяльності.

Кафедра надає перевагу новітнім оригінальним навчальним курсам та створеним її викладачами авторським підручникам і посібникам, що відтворюють симбіоз традиційної європейської освіти та базового українського навчання й адаптовані до українського студентства та кон’юнктури ринку праці.

Викладачі кафедри постійно вдосконалюють свій рівень педагогічної майстерності, систематично проходять курси підвищення кваліфікації, беруть участь у міжнародних та всеукраїнських науково-практичних заходах: конференції, круглі столи, а також відвідують методичні семінари, що проводяться Британською Радою в Україні, Німецьким культурним центром Гете-інститут в Києві.

Провідні викладачі кафедри

Секція фізичного виховання

 • Кондес Олег Петрович
 

Секція суспільних наук

 • Іщенко Людмила Володимирівна
 

Секція мовної підготовки для іноземних громадян

 • Величко Ольга Олегівна
 • Денисенко Тетяна Дмитрівна
 • Черткова Олена Вікторівна
 • Шрайф Вікторія Антонівна
 

Основні дисципліни

» Іноземна мова (англійська) » Іноземна мова в ІТ (англійська) » Іноземна мова для професійного спілкування (англійська) » Ділова іноземна мова (англійська) » Іноземна мова (англійська для ЗНО) » Іноземна мова спеціальності (англійська) » Теорія та практика перекладу (англ.) » Друга іноземна мова (за вибором студента) (німецька) » Друга ділова іноземна мова (німецька) » Латинська мова та медична термінологія » Професійно-аналітичне мовлення (українська, російська мова) » Українська мова у професійному спілкуванні » Українське професійно-аналітичне мовлення

Наукова діяльність

 • Підготовка викладачами наукових публікацій та статей.
 • Започаткування практики виступів викладачів зі своїми науковими розвідками на засіданнях кафедри.
 • Виконання науково-дослідної теми кафедри, в рамках якої планується:
  • публікація статей у спеціалізованих фахових виданнях, зокрема у зарубіжних, що входять до міжнародних науковометричних баз;
  • виступи на науково-практичних конференціях;
  • керівництво науковою роботою студентів.

Основні завдання кафедри:

 • Формування базових академічних умінь усного та письмового мовлення англійською мовою на рівні В2 за загальноєвропейською шкалою (CEFR), при цьому суттєвим є забезпечення поєднання 4 моделей використання англійської мови:
  • EAP (англійська мова для академічного спілкування);
  • EQP (англійська мова для загальних цілей);
  • ESP (англійська мова для спеціальних цілей);
  • Business English (англійська мова для ділового спілкування).

Зміст навчальної дисципліни «Англійська мова», яка викладається на 1 курсі всіх спеціальностей Університету повністю включає в себе модель EQP (англійська мова для загальних цілей), а також елементи моделі EAP (англійська мова для академічного спілкування).

У рамках моделі EQP формуються навички усного та письмового спілкування англійською мовою, мовні навички (лексики, граматики, фонетики), вміння презентації англійською мовою повідомлень, доповідей тощо.

У рамках моделі EAP формуються навички академічних умінь усного та письмового мовлення (у всіх видах мовленнєвої діяльності: аудіюванні, читанні, письмі та говорінні). Синтезуються вміння академічного спілкування з засвоєнням академічного словникового запасу, вміння працювати з науковими та науково-популярними текстами.

Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

Ми в Соціальних Мережах. Слідуйте за нами.
Ви тут: Вища освіта » Про КРОК » Підрозділи » Навчальні » Кафедра іноземних мов та загальноосвітніх дисциплін