Наукові публікації | Кафедра іноземних мов та загальноосвітніх дисциплін — Університет «КРОК»

Наукові публікації кафедри іноземних мов та загальноосвітніх дисциплін

 

  Soroka I. Gerontophobia in “The Coming of Age” by Simone de Beauvoir: an interdisciplinary study / I. Soroka // International Journal of Arts, Humanities and Social Sciences. - 2023. - Vol. 4. - № 4. - Pp. 63-72. - DOI https://doi.org/10.56734/ijahss.v4n4a7.
https://ijahss.net/assets/files/1681486368.pdf

  Француз-Яковець Т.А. Інститут англійської мови в Україні: історико - правовий вимір / Т. А. Француз-Яковець, О. В. Павлусенко // Legal Bulletin . - 2023. - № 1(7). - С. 18-25. https://lbku.krok.edu.ua/index.php/legal-bulletin/article/view/360
https://lbku.krok.edu.ua/index.php/legal-bulletin/article/view/360

  Pavlusenko O. Ensuring the right to education for Ukrainian children in the context of Russia's armed aggression against Ukraine / O. Pavlusenko // W trosce o rozwoj i bezpieczenstwo dziecka - aspekty spoleczno-prawne/ Ред. A. Pawlak, B. Skwarek, J. Stadniczenko. - Warszawa: Wydawnictwo Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna, 2023. - S. 259-263

  Pavlusenko O. Ensuring the right to education for Ukrainian children in the context of Russia's armed aggression against Ukraine / O. Pavlusenko // Spolezno-prawne aspekty opieki wychowania XXI wieku. Wyzwania, zagrozenia, nadzieje: materialy V Miedzynarodowej Konferencji Naukowej (25 listopada 2022 r.). - Warszawa: Wydawnictwo AEN, 2023. - S. 259-263

  The Philosophy of Ancient Culture in the Context of the Evolution of the States of European Culture: An Analysis of the Autonomy of Cultures / O. Marukhovskа-Kartunova, M. Bugrov, O. Yatskiv, V. Malyk // Futurity Philosophy. - 2023. -Vol. 2. - № 1. - Pp. 30-44.
https://futurity-philosophy.com/index.php/FPH/article/view/25/24

  Маруховська-Картунова О.О. Особливості викладання для майбутніх культурологів дисциплін "Культурна політика України" та "Культурна політика ЄС" в умовах європейської інтеграції / О. О. Маруховська-Картунова // Experience of teaching disciplines in the field of culture and art in Ukraine and EU countries: traditions and new approaches: Scientific and pedagogical internship: Internship proceedings (Decеmber 19 - January 29, 2023. Riga, the Republic of Latvia). - Riga :Baltija Publishing, 2023. - Pp. 27-32

  Маруховська-Картунова О.О. Успішні практики міжнародних проектів культурних та креативних індустрій Програми ЄС "Креативна Європа" в Україні / О. О. Маруховська-Картунова // Cultural and artistic practices: world and Ukrainian context: Scientific monograph. - Riga: Baltija Publishing, 2023. - Pp. 319-344
http://www.baltijapublishing.lv/omp/index.php/bp/catalog/view/343/9452/19716-1

  Маруховська-Картунова О.О. Роль емоційного інтелекту як soft skills у сучасному освітньому процесі / О. О. Маруховська-Картунова, Н. І. Рищак, О. М. Гапончук // Вісник науки та освіти. - 2023. - № 6(12). - С. 496-508.
http://perspectives.pp.ua/index.php/vno/article/view/5335/5366

  Маруховська-Картунова О.О. Участь України в реалізації підпрограми "Культура" Програми ЄС "Креативна Європа" / О. О. Маруховська-Картунова // Актуальні проблеми розвитку українського та зарубіжного мистецтв: культурологічний, мистецтвознавчий, педагогічний аспекти: матеріали VІII Міжнародної науково-практичної конференції (с. Світязь Шацького району Волинської області, 16-18 червня 2023 року); Волинський національний університет імені Лесі Українки. - Львів-Торунь: Liha-Pres, 2023. - С. 300-304
http://catalog.liha-pres.eu/index.php/liha-pres/catalog/view/223/5302/11963-1

  Маруховська-Картунова О.О. Знання основ тайм-менеджменту для формування часової компетентності як складової soft skills здобувачів вищої освіти / О. О. Маруховська-Картунова // Тайм-менеджмент - мистецтво управляти часом науково-педагогічного працівника: матеріали всеукраїнського науково-педагогічного підвищення кваліфікації (29 травня - 9 липня 2023 року). - Одеса: Видавничий дім "Гельветика", 2023. - С. 129-133.
https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfcgzGtwVxjQBBBdCKfgwxxqxkzlwZB?projector=1&messagePartId=0.1

  Pavlusenko O. Historical and legal aspects of the development of the english language institute in Ukraine / O. Pavlusenko // Problems and Innovations in Science: Abstracts of 54th International scientific and practical conference (USA, San Francisco, June 19-20, 2023). - San Francisco: Primedia E-launch LLC, 2023. - Pp. 146-150.
https://el-conf.com.ua/wp-content/uploads/2023/08/USA_200623.pdf

  Yadav P.S. Creating and managing a high-performing culture / P. S. Yadav, I Soroka // Scientific Collection "InterConf", (97): with the Proceedings of the 9th International Scientific and Practical Conference "International Forum: Problems and Scientific Solutions" (February 6-8, 2022). - Melbourne, Australia, 2022. - Pp. 231-235. - https://www.interconf.top/documents/2022.02.6-8.pdf
https://www.interconf.top/documents/2022.02.6-8.pdf

  Yadav P.S. Understanding the impacts of incorporating organizational culture in corporate job advertisements / P. S. Yadav, I. Soroka // Modern scientific research: achievements, innovations and development prospects: Proceedings of the 8th International scientific and practical conference (23-25 January 2022). - MDPC Publishing. Berlin, Germany, 2022. - Pp. 451-459. - https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2022/01/MODERN-SCIENTIFIC-RESEARCH-ACHIEVEMENTS-INNOVATIONS...-23-25.01.22.pdf
https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2022/01/MODERN-SCIENTIFIC-RESEARCH-ACHIEVEMENTS-INNOVATIONS...-23-25.01.22.pdf

  Маруховська-Картунова О.О. Філософія науки про мир та про війну в умовах воєнного стану в Україні 2022 р. / О. О. Маруховська-Картунова // Розвиток науки в умовах воєнного стану: Збірник наукових матеріалів ХС Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (Київ, 20 травня 2022 р). - Київ, 2022. - С. 253-257. - http://surl.li/ckpog
https://el-conf.com.ua/wp-content/uploads/2022/06/%D0%9A%D0%98%D0%87%D0%92_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8F_2022-1.pdf

  Soroka I. Social Adaptation of Students in a Multicultural Environment during Distance Learning / I. Soroka // Journal of Curriculum and Teaching. - 2022. - № 11(1). - Pp. 208-217. - DOI https://doi.org/10.5430/jct.v11n1p208.
https://www.sciedupress.com/journal/index.php/jct/article/view/21403

  The Impact of Emotional Intelligence on the Academic Performance of Students with Intellectual Disabilities in Inclusive Education / O. Vovchenko, I. Leonova, I. Soroka, I. Klymenko, Ya. Tsekhmister // Journal of Intellectual Disability - Diagnosis and Treatment. - 2022. - Vol. 10. - № 4. - Pp. 187-196. - DOI https://doi.org/10.6000%2F2292-2598.2022.10.04.4

  Маруховська-Картунова О.О. Розвиток сфери культурних та креативних індустрій в Україні в контексті євроінтеграційних процесів / О. О. Маруховська-Картунова // Український мистецтвознавчий дискурс. - 2022. - Спецвипуск. - С. 28-38. - DOI https://doi.org/10.32782/uad.2022.spec.4
http://uad-jrnl.nau.in.ua/index.php/uad/article/view/49/46

  Сорока І.А. Управління міжособистісними конфліктами у студентському середовищі: результати впровадження навчального курсу / І. А. Сорока, І. В. Сингаївська // Психологічний часопис. - 2022. - Т. 8. - № 1. - С. 18-31. - DOI https://doi.org/10.31108/1.2022.8.1.2.
https://apsijournal.com/index.php/psyjournal/article/view/1410/841

  Soroka I. The phenomenon of war as the booster of the violent behaviour / I. Soroka // The Russian-Ukrainian war (2014–2022): historical, political, cultural-educational, religious, economic, and legal aspects: Scientific monograph. - Riga:Baltija Publishing, 2022. - Pp. 1398-1407. - DOI DOI https://doi.org/10.30525/978-9934-26-223-4-178.
http://baltijapublishing.lv/omp/index.php/bp/catalog/view/237/6397/13433-1

  Soroka I. Understanding of the denotative meaning of the word “aging” by preschool children / I. Soroka, T. Pirozhenko // Eurasian scientific discussions: Proceedings of the 11th International scientific and practical conference (21-23.11 Barcelona, Spain). - Barca Academy Publishing, 2022. - Pp. 213-218. - https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2022/11/EURASIAN-SCIENTIFIC-DISCUSSIONS-21-23.11.22.pdf
https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2022/11/EURASIAN-SCIENTIFIC-DISCUSSIONS-21-23.11.22.pdf

  The Effectiveness of Bonus Payment as a Financial Incentive for Top Management / A. Bykova, A. Lobza, J. Gavrysh, I. Soroka, Y.Karpenko // WSEAS Transactions on Business and Economics. - 2022. - V. 19. - Pp. 1476-1492. - https://pure.jgu.edu.in/id/eprint/4462/
https://pure.jgu.edu.in/id/eprint/4462/

  Павлусенко О.В. Особливостi органiзацiї iнклюзивного навчання в закладах освiти, в контекстi збройної агресiї Росiї проти України / О. В. Павлусенко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІV Міжнародної конференції (7 грудня 2022 р., м. Київ). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1362
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1362

  Маруховська-Картунова О.О. Переосмислення призначення "Філософії" у вищій школі України в контексті досвіду оксфордського університету бакалаврської програми "Філософія, політика та економіка" / О. О. Маруховська-Картунова // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІV Міжнародної конференції (7 грудня 2022 р., м. Київ). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1290
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1290

  Скуратівська М.О. Культурологічний підхід у навчанні іноземних мов у сучасній вітчизняній освіті / М. О. Скуратівська // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІV Міжнародної конференції (7 грудня 2022 р., м. Київ). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1363
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1363

  Химченко О.М. Культурологічні засади споживацької діяльності / О. М. Химченко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІV Міжнародної конференції (7 грудня 2022 р., м. Київ). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1365
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1365

  Маруховська-Картунова О.О. Незаслужено забута «Філософія» як обов’язкова базова фундаментальна наука для вивчення студентів зі спеціальностей «Культурологія» та «Журналістика»/ О. О. Маруховська-Картунова //Міждисциплінарні дослідження науки ХХІ століття: матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції молодих учених та студентів (1 грудня 2022 р., м. Київ). - Київ: Університет «КРОК», 2022.- С.234-236.- https://library.krok.edu.ua/media/library/category/publichna-informatsiya/internet-konferentsiya-2022-12-20.pdf

  Маруховська-Картунова О.О. Цінність вивчення "Історії світової культури" у ВНЗ України в контексті євроінтеграції" / О. О. Маруховська-Картунова // World Culture and International Cultural Relations: International scientific conference (Riga, the Republic of Latvia. August 30-31, 2022). - Riga, 2022. - Pp. 38-41.
http://baltijapublishing.lv/omp/index.php/bp/catalog/view/251/7046/14677-1

  Formation on of the Cultural Environment of Ukraine through the Development of Creative Clusters / G. Volkova, I. Tsurkan, O. Diachok, V. Ropetskyi, O.Marukhovska-Kartunova // AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research. - 2022. - Vol. 12. - Iss. 2. Special Iss.XXXI. - Pp. 140-145.
https://www.magnanimitas.cz/ADALTA/120231/PDF/120231.pdf

  Маруховська-Картунова О.О. Специфіка викладання «Філософії» та «Філософії науки» для аспірантів в умовах інноваційного розвитку суспільства / О. О. Маруховська-Картунова // Освіта і наука в умовах інноваційного розвитку суспільства: збірник тез доповідей Першої Всеукраїнської науково-практичної конференції (14 вересня 2022 року, м. Дніпро) / За заг. ред. Т.В. Мотуз, Є.В. Кочерги. - Дніпро: КЗВО «ДАНО» ДОР», 2022. - С. 172-174

  Маруховська-Картунова О.О. Формування знань з "Філософії" як обов'язкової складової фундаментальної класичної університетської освіти та з "Філософії науки" для підготовки докторів філософії (PhD) / О. О. Маруховська-Картунова // Третій рівень освіти в Україні: становлення та тенденції: матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції (18-20 листопада 2022 р., с. Світязь Шацького району Волинської обл.) / Волинський національний університет імені Лесі Українки, Куявський університет у Влоцлавеку. - Львів-Торунь: Liha-Pres, 2022. - С. 89-93.

  Маруховська-Картунова О.О. Актуалізація вивчення «Історії України та української культури» як обов’язкової навчальної дисципліни у ЗВО для національно-патріотичного виховання в умовах російсько-української війни / О. О. Маруховська-Картунова // Актуальні питання української та всесвітньої історії: минуле і сучасність: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Рівне, 25 жовтня 2022 р.)/ Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем'янчука. - Львів-Торунь: Liha-Pres, 2022. - С. 17-21.

  Маруховська-Картунова О.О. Необхідність посилення історико-культурного компоненту як обов'язкової складової вищої освіти для протидії російській фальсифікації української історії / О. О. Маруховська-Картунова // Міфи та стереотипи в українській історії: матеріали Всеукраїнського науково-педагогічного підвищення кваліфікації (14 листопада - 25 грудня 2022 року). - Одеса: Видавничий дім "Гельветика", 2022. - С. 51-55

  Маруховська-Картунова О.О. Роль конфліктології у формуванні етноконфліктологічних компетентностей студентів у контексті "Концепції забезпечення національної системи стійкості" / О. О. Маруховська-Картунова // Освіта та наука в умовах війни: конституційно-правові стандарти та сучасні українські реалії: матеріали міжнародного круглого столу (м. Ужгород, 22 вересня 2022 р.). - Ужгород: Ужгородський національний університет, 2022. - С. 104-111

  Маруховська-Картунова О.О. Українська формула миру В. Зеленського як необхідна складова європейської інтеграції / О. О. Маруховська-Картунова // Європейська інтеграція і транскордонне співробітництво: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Луцьк, 14 жовтня 2022 р.) / За ред. А.О. Бояра; Волинський національний університет імені Лесі Українки. - Луцьк: Вежа-друк, 2022. - С. 5-8

  Маруховська-Картунова О.О. Основні підходи до класифікації багатоманітності моделей культурних та креативних індустрій у світовій практиці / О. О. Маруховська-Картунова // . Цифрові трансформації в освіті, культурі та мистецтві: нові можливості й досвід: матеріали Всеукраїнського науково-педагогічного підвищення кваліфікації (12 вересня - 23 жовтня 2022 р.). - Одеса: Видавничий дім "Гельветика", 2022. - С. 64-69

  Маруховська-Картунова О.О. Розвиток духовно-інтелектуального потенціалу студентів у процесі вивчення "Філософії" / О. О. Маруховська-Картунова // Духовно-інтелектуальне виховання і навчання молоді в ХХІ ст.: Міжнар. період. збірник наук. праць / за заг. ред. В.П. Бабича, Ю.Д. Бойчука, Л.С. Рибалко, О.М. Хвостиченка. - Харків: ВННОТ, 2022. - Вип.4. - С. 416-420
https://dspace.hnpu.edu.ua/server/api/core/bitstreams/dab48ee5-c488-4076-beb8-bee51ed963d6/content

  Soroka I. Psychobiography as a scientific method / I. Soroka, R. Tekchandani // Actual trends of modern scientific research: Abstracts of the 7th International scientific and practical conference(February 14-16, 2021) . - Munich: MDPC Publishing, 2021. - Pp. 417-420
https://sci-conf.com.ua/vii-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-actual-trends-of-modern-scientific-research-14-16-fevralya-2021-goda-myunhen-germaniya-arhiv/

  Новак І.М. Інтерактивні методи навчання іноземних мов у закладах вищої освіти / І. М. Новак // Інноваційна педагогіка. - 2021. - Т. 1. - № 32. - С. 121-125.
http://www.innovpedagogy.od.ua/archives/2021/32/part_1/28.pdf

  Soroka I. Anxiety among Ukrainian university teachers in the time of Covid-19 / I. Soroka, A. Zasluzhena // International scientific conference on Mental Health, Well-Being & Loneliness during Covid-19: Conference Proceedings (April, 9-10, 2021. India). - Sonipat, Haryana: O.P. Jindal Global University, 2021. - P.36

  Пазяк А.Р. Застосування змішаного навчання (blended learning) на заняттях з іноземної мови / А.Р. Пазяк // Освіта та наука: трансформація, відповідальність, академічна свобода: тези допов. наукової конференції (Київ, 5 березня 2021 року). - К.: Університет "КРОК", 2021. - С. 75-77. - https://conf.krok.edu.ua/ONTR/ESTR/paper/view/359
https://conf.krok.edu.ua/ONTR/ESTR/paper/view/359

  Скуратівська М.О. Діджиталізація процесу навчання іноземних мов / М.О. Скуратівська // Освіта та наука: трансформація, відповідальність, академічна свобода: тези допов. наукової конференції (Київ, 5 березня 2021 року). - К.: Університет "КРОК", 2021. - С. 94-95. - https://conf.krok.edu.ua/ONTR/ESTR/paper/view/356
https://conf.krok.edu.ua/ONTR/ESTR/paper/view/356

  Скуратівська М.О. Metapher: Begriffsdefinition und ihre Arten im Deutschen / М. О. Скуратівська // Роль іноземних мов у соціокультурному становленні особистості: збірник наукових праць / за заг. ред. О.В. Ковтун. - Київ: НАУ, 2021. - С. 133-137

  Soroka Iryna. SWOT analysis of teaching process at universities during COVID-19 pandemic / Iryna Soroka, Alla Zasluzhena // Психологічний часопис (PSYCHOLOGICAL JOURNAL). - 2021. - Т. 7. - № 8(52). - DOI https://doi.org/10.31108/1.2021.7.8.7.
file:///C:/Users/library/Downloads/1287-Article%20Text-1735-1-10-20211105.pdf

  Pirozhenko T. The features of pre-school and primary school children's value formation process and the development of their worldviews / T. Pirozhenko, O. Khartman, I. Soroka // Психологічний часопис (PSYCHOLOGICAL JOURNAL). - 2021. - Т. 7. - № 5(49). - С. 38-49. - DOI https://doi.org/10.31108/1.2021.7.5.4.
http://dspace.jgu.edu.in:8080/jspui/bitstream/10739/5044/1/article_Pirozhenko%20et%20al..pdf

  Soroka І. Worldviews as a way of appropriation value orientations and spiritual development / І. Soroka, Т. Pirozhenko, О. Khartman // Pedagogy and psychology of postmodernism: values, competence, digitalization:monograph. - Hameln : InterGING, 2021. - Pp. 86-98

  Soroka Iryna. Specifics of conflicts in the student environment / Iryna Soroka // Results of modern scientific research and development: Proceedings of the 4th International scientific and practical conference (June 28-30, 2021). - Madrid: Barca Academy Publishing, 2021. - Pp. 203-209.
https://sci-conf.com.ua/iv-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-results-of-modern-scientific-research-and-development-28-30-iyunya-2021-goda-madrid-ispaniya-arhiv/

  Аулін О.А. Постнеоосманізм як сучасний етап політичної історії Туреччини / О.А. Аулін // Current issues, achievements and prospects of Science and education: Abstracts of XII International Scientific and Practical Conference (May 03 - 05, 2021, Athens, Greece). - Athens, 2021. - С. 59-61.
https://eu-conf.com/wp-content/uploads/2021/05/XII-Conference-Current-issues-achievements-and-prospects-of-Science-and-education

  Teaching International Students to Analyze Textual-Discursive Categories / I. Fetsko, I. Novak, L. Terletska, O. Soshko, O. Lytvynko // Journal of Curriculum and Teaching. - 2021. - Vol.10. - № 4. - Pp. 34-46. - DOI 10.5430/jct.v10n4p34. - https://www.sciedupress.com/journal/index.php/jct/article/view/21057/13076
https://www.sciedupress.com/journal/index.php/jct/article/view/21057/13076

  Аулін О.А. Сек’юритизація ісламу у формуванні державної безпекової політики колишніх Радянських Республік Центральної Азії: історичний аспект / О. А. Аулін // Вчені записки Університету "КРОК". - 2021. - № 1(61). - С. 89-94.-https://doi.org/10.31732/2663-2209-2021-61-89-94
https://doi.org/10.31732/2663-2209-2021-61

  Soroka Iryna. Measurement of Cognitive, Emotional and Behavioural Components of Conflict Competence among University Students / Iryna Soroka // Journal of Xidian University. - 2021. - Т. 15. - № 12. - С. 292-299. - DOI https://doi.org/10.37896/jxu15.12/028.
https://drive.google.com/file/d/1l6W7V-azpPXXWfyVizjObUTy9CQnHqel/view

  Павлусенко О.В. Впровадження новiтнiх технологiй у процесi викладання англiйської мови/ О.В. Павлусенко // Актуальнi питання методики викладання загальноосвiтнiх дисциплiн в умовах реформування ЗФПО: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференцiї (2 листопада, 2021 року) / за заг. ред. Ю. В. Ївженка. Київ, 2021. Ч. 1.- С.200-203.-http://journal.org.ua/index.php/appos/issue/view/13/36
http://journal.org.ua/index.php/appos/issue/view/13/36

  Павлусенко О.В. Особливостi органiзацiї iнклюзивного навчання в закладах фаховоiї передвищоii освiти/ О.В. Павлусенко // Обмін педагогічним досвідом" з дисциплін "Іноземна мова" та "Іноземна мова за професійним спрямуванням": матеріали науково-практичної інтернет-конференції (22 жовтня 2021 р.).- https://spylka.com.ua/wp-content/uploads/2021/10/nakaz-22_21%D1%96noz.-konferents%D1%96ya.doc.pdf

  Попадюк С. Подолання гендерної асиметрії в мові (на матеріалі німецької, іспанської та української мов)/С. Попадюк, М. Скуратівська // Роль іноземних мов у соціокультурному становленні особистості: збірник наукових праць / за заг. ред. О.В. Ковтун.- Київ: НАУ, 2020. -С. 107-111.

  Аулін О.А. Політичний активізм в ісламі як важливий чинник стратегічних комунікаційз мусульманськими країнами / О. А. Аулін // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2020. - № 2(58). - С. 67-74.
http://snku.krok.edu.ua/index.php/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/295/317

  Burlakova I. Psychological aspects of academic integrity / I. Burlakova, O. Sheviakov, T. Kondes // International Conference on Academic integrity in public administration and educational institutions (APAEI) (March 26, 2020) :Book of abstracts. - Kyiv-Tallinn, 2020. - Pp. 31-32
https://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2020-03-26_materiali-%D1%81onference.pdf

  Soroka I.A. Psychological dimensions of emotional intelligence and eq assessment / I. A. Soroka // Пріоритетні напрями розвитку сучасних педагогічних та психологічних наук: Збірник наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (7-8 серпня 2020 р., м. Одеса). - Одеса: ГО "Південна фундація педагогіки", 2020. - С. 20-21

  Soroka I.A. Patterns of cross-cultural behaviour: Indian outlook / I. A. Soroka // International scientific and practical conference «Current trends and factors of the development of pedagogical and psychological sciences in Ukraine and EU countries»: conference proceedings (September 25–26, 2020). - Lublin: Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2020. - Pp. 192-194. - DOI https://doi.org/10.30525/978-9934-588-80-8-1.50

  Soroka I. Cross-cultural behavior: Ukraine versus India: [Paper presentation] In East Ukrainian organization "Center for Pedagogical Research" / I. Soroka // Priority areas for solving current problems of upbringing and education: Collection of scientific works of the international scientific and practical conference (2020, 24-25 July). - Kharkiv, 2020. - Pp. 60-63

  Soroka I. Psychological models of conflict management in organizations / I. Soroka // World science: problems, prospects and innovations: Abstracts of the 2nd International scientific and practical conference. - Toronto: Perfect Publishing, 2020. - Pp. 165-168
https://sci-conf.com.ua/ii-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-world-science-problems-prospects-and-innovations-28-30-oktyabrya-2020-goda-toronto-kanada-arhiv/

  Soroka I. Specifics of teaching conflict management course at university / I. Soroka // Modern approaches to knowledge management development: monograph. - Ljubljana School of Business, 2020. - Pp. 344-355
https://www.vspv.si/uploads/visoka_sola/datoteke/mono__ljubljana_school_of_business_2020.pdf

  Аулін О.А. Теоретико-методологічні аспекти дослідження ефективності державної політики з сек'юритизації ісламу / О. А. Аулін // Вчені записки Університету "КРОК". - 2020. - № 4(6). - С. 57-62. - DOI 0.31732/2663-2209-2020-60-57-62.
http://snku.krok.edu.ua/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/343/373

  Психологічне забезпечення педагогічної майстерності: навчально-методичний посібник / І.А. Бурлакова, Н.О. Євдокимова, О.А. Агарков, ... Т.В. Кондес. - Київ: ВД Кондор, 2020. - 276 c.

  Aulin O. Islam in the state security policy of muslim countries: problems and trends / O. Aulin // Public administration and law review (PALR). - 2020. - № 4. - С. 43-48.
https://public.scnchub.com/palr/index.php/palr/issue/view/5/16

  Burlakova I. Wellness training in the system of corporate well-being / I. Burlakova, T. Kondes // International Conference on Corporation Management-2020: book of abstracts (3-5 December 2020, Tallinn, Estonia). - Tallin: Scientific Center of Innovative Researches OU: "KROK" University : Academy of Economics and Pedagogy, 2020. - https://conf.scnchub.com/index.php/ICCM/ICCM-2020/paper/view/116
https://conf.scnchub.com/index.php/ICCM/ICCM-2020/paper/view/116

  Базілевич О. Роль психозберігаючих технологій у вивченні іноземних мов/ О. Базілевич, І. Аргатюк // Подолання мовних та комунікативних бар'єрів: освіта, наука, культура : збірник наукових праць за матеріалами VIII Міжнародної науково -практичної конференції (20-21 листопада 2020 р.) / за заг. ред. О. В. Ковтун. К.: НАУ, 2020. - С. 17-20.

  Пирлік Н.В. До питання формування covid-дискурсу в політичній комунікації /Н.В. Пирлік/Нові концепції викладання у світлі інноваційних досягнень сучасної науки: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (07 листопада 2020 року )/ Укл. О.О. Яременко-Гасюк, О.В. Холоденко, Т.А. Ляшенко. - К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2020. - С. 164-167.

  Скуратовская М.О. Иноязычная лексика в контексте заимствования (на материале немецкого и испанского языков)/ М.О. Скуратовская, С.С. Попадюк // Современные проблемы филологии: вопросы теории и практики: Материалы международной научно-практической конференции (30 октября 2020 г.). - Москва: Перо, 2020. - С. 256-258
file:///C:/Users/library/Downloads/-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20-%20%20%20-2020.pdf.pdf

  Burlakova I. Features of corporate well-being / I. Burlakova, O. Sheviakov, T. Kondes // Corporate Management: from Creation to Success: monograph. - Tallin: Scientific Center of Innovative Researches OU, 2020. - Pp. 145-154
https://mono.scnchub.com/index.php/book/catalog/view/2/13/113-1

  Кондес Т.В. Анімація як ефективний засіб формування професійних компетенцій майбутніх фахівців з туризму / Т.В. Кондес // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - С. 383-384. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/36
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/36

  Кондес Т.В. Гендерні відмінності в формуванні здоров'язберігаючої поведінки студентської молоді / Т.В. Кондес // Соціально-психологічні проблеми гендерної стратифікації суспільства: матеріали ХIV Всеукраїнської науково-практичної веб-конференції (з міжнародною участю) (Сєвєродонецьк, 10 квітня 2020 р.). - Сєвєродонецьк: вид-во СНУ ім В.Даля, 2020. - С. 118-121.
https://sci.ldubgd.edu.ua/bitstream/123456789/7470/1/XIV%20%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%83%D0%BA%D1%80.%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA.%E2%80%93%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82.%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84.%20%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%202020%20%D1%83%D0%BD.%

  Степаненко Н.В. Законодательные пробелы в сфере защиты прав детей в вооруженном конфликте в Украине: теоретико-правовой анализ / Н. В. Степаненко // W trosce o rozwoj i bezpieczenstwo dziecka -aspekty spoleczno-prawne/ pod redakcja Anny Pawlak, Beaty Skwarek, Justyny Stadniczenko. - Warszawa, 2020. - S. 421-429

  Skurativska M. Fernunterricht mit Microsoft Teams /M. Skurativska // Идеи. Поиски. Решения: сборник статей и тезисов XIV Международной научно-практической конференции преподавателей, аспирантов, магистрантов, студентов (Минск, 20 ноября 2020 г.): В 5 т.Т. 2/ БГУ, Филологический фак., Каф. английского языкознания; редкол.: Н.Н. Нижнева (отв. ред.) и др. -Минск : БГУ, 2020. - С. 120-124

  Аулін О.А. Безпековий чинник як важливий атрибут державного управління / О.А. Аулін // Наукові перспективи. - 2020. - № 6. - С. 10-20
http://perspectives.pp.ua/index.php/np/issue/view/6

  Аулін О.А. Стратегічні комунікації: генезис теоретико-методологічних підходів західних партнерів / О.А. Аулін // Наукові перспективи. - 2020. - № 5. - С. 29-39
http://perspectives.pp.ua/index.php/np/article/view/52

  Аулін О.А. Державна політика України у сфері стратегічних комунікацій з мусульманськими країнами / О.А. Аулін // Наукові перспективи. - 2020. - № 4. - С. 8-16
http://perspectives.pp.ua/index.php/np/article/view/38

  Аулін О.А. Особливості реалізації державної політики у сфері сек'ютеризації ісламу в Республіці Білорусь і Російській Федерації / О.А. Аулін // Наукові перспективи. - 2020. - № 3. - С. 7-14
http://perspectives.pp.ua/index.php/np/article/view/23

  Аулін О.А. Формування мусульманського середовища України: інформаційний аспект / О.А. Аулін // Сучасні аспекти модернізації науки в Україні: стан, проблеми, тенденції розвитку: матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ; Мадрид, 07 грудня 2020 р.) / за ред. Є.О. Романенка, І.В. Жукової. - Київ; Мадрид: ФОП КАНДИБА Т.П., 2020. - С. 14-18
https://www.researchgate.net/profile/O-Raksha-Slusareva/publication/349428590_Vidbir_prediktoriv_dla_monitoringu_za_stanom_imunitetu_pri_likuvanna_hronicnih_ran_v_ekokrizovomu_Doneckomu_regioni_v_period_provedenna_Operacii_Ob'ednanih_Sil/links/602faaa8a6f

  Гурковський В.І. Сучасні стратегічні комунікації України та Туреччини в контексті забезпечення національних інтересів України / В.І. Гурковський, В.Т. Колесник, О.А. Аулін // Електронне наукове видання "Публічне адміністрування та національна безпека". - 2020. - № 6. - https://doi.org/10.25313/2617-572X-2020-6-6106
https://doi.org/10.25313/2617-572X-2020-6-6106

  Аулін О.А. Українсько-казахстанські відносини: історія та перспективи / О.А. Аулін // Україна: події, факти, коментарі. - 2020. - № 10. - С. 46-51
http://nbuviap.gov.ua/images/ukraine/2020/10.pdf

  Аулін О.А. Коронавірус у мусульманських країнах: основні тенденції / О.А. Аулін // Україна: події, факти, коментарі. - 2020. - № 7. - С. 50-57
http://nbuviap.gov.ua/images/ukraine/2020/7.pdf

  Аулін О.А. Українсько-турецькі відносини: офіційний Київ перед складним вибором / О.А. Аулін // Україна: події, факти, коментарі. - 2020. - № 4. - С. 49-55
http://nbuviap.gov.ua/images/ukraine/2020/4.pdf

  Аулін О.А. Відносини з Іраном у контексті зовнішньої політики України на Близькому та Середньому Сході / О.А. Аулін // Україна: події, факти, коментарі. - 2020. - № 1. - С. 32-36
http://nbuviap.gov.ua/images/ukraine/2020/1.pdf

  Аулін О.А. Сек‘юритизація ісламу в державній політиці Франції та Німеччини: досвід для України / О.А. Аулін // Вчені записки Університету "КРОК". - 2020. - № 3 (59). - С. 16-23.-http://snku.krok.edu.ua/index.php/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/308
http://snku.krok.edu.ua/vcheni-zapiski-universitetu-krok/issue/view/13/53

  Кондес Т.В. Погляди на навчальні напрями та особливості підготовки учнів до самостійної туристської діяльності / Т.В. Кондес, М.І. Матвієнко //Сучасні проблеми та перспективи розвитку фізичного виховання, здоров'я і професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичного виховання: Матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції (21-22 берез. 2019 р., м. Київ). - К. : НППУ ім. М.П. Драгоманова, 2019. - С. 275 - 278

  Кондес Т.В. Соціально-психологічний аналіз формування здоров'язберігаючої поведінки у майбутніх фахівців соціономічного профілю на основі компетентнісно-діяльнісного підходу / Т.В. Кондес // Психологічні науки: проблеми та перспективи: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (15-16 берез. 2019 р., м. Запоріжжя). - Запоріжжя : Класичний приватний університет, 2019. - С. 65 - 70

  Кондес Т.В. Сформованість здоров'язберігаючих компетентностей як умова збереження і зміцнення здоров'я у майбутніх фахівців соціономічного профілю / Т.В. Кондес // Теоретичні і прикладні проблеми психології : збірник наукових праць Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. -2019. - № 1 (48). - С. 123- 131
http://tpppjournal.com.ua/n48y2k19a13.html

  Soroka I. The ways of researching ESP learners' needs as seen by teachers of Ukrainian universities/I. Soroka // Advanced Education.-2019 .-Special Issue 11. - P.4-9. DOI: 10.20535/2410-8286.120626
http://ae.fl.kpi.ua/article/view/120626

  Степаненко Н.В. Практика Європейського суду з прав людини у справах, пов'язаних із захистом прав і свобод дитини / Н.В. Степаненко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 112-115
https://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/materiali-konferentsij/868-materialy-mizhnarodnoi-konferentsii-derzhava-rehiony-pidpryiemnytstvo-informatsiini-suspilnopravovi-sotsialnoekonomichni-aspekty-rozvytku-2122-lystopada-2019-roku

  Скуратівська М.О. Віртуальне освітнє середовище в системі іншомовної підготовки сучасного закладу вищої освіти / Скуратівська М.О., Попадюк С.С. //Збірник наукових праць "Педагогічні науки". - 2019.- Випуск LXXXVII. - С.198-203.

  Скуратівська М.О. Здійснення іншомовної підготовки студентів закладів вищої освіти засобами віртуального освітнього середовища / Скуратівська М.О., Попадюк С.С. //Іншомовна підготовка працівників правоохоронних органів і сектору безпеки: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (27 березня 2019 року). - Київ: Національна академія прокуратури України, 2019. - С.158 - 160.

  Soroka I. Foreign language: English academic writing:manual. - Kyiv: “KROK” University, 2019.- 100 p.

  Кондес Т.В. Психологічний супровід професійного становлення майбутніх фахівців харчової промисловості / Т. В. Кондес // Теоретичні і прикладні проблеми психології. - 2019. - № 3(50), Т.3. - С. 164-174. - DOI 10.33216/2219-2654-2019-50-3-3-164-174

  Кондес Т.В. Психологічна компонента у формуванні адаптації особистості в організації / Т.В. Кондес // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 448-450
https://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/materiali-konferentsij/868-materialy-mizhnarodnoi-konferentsii-derzhava-rehiony-pidpryiemnytstvo-informatsiini-suspilnopravovi-sotsialnoekonomichni-aspekty-rozvytku-2122-lystopada-2019-roku

  Stepanenko Natalia V. The child rights violations in the zones of militarity conflicts / Natalia V. Stepanenko // Zeszyty Naukowe Panstwowej Wyzszej Szkoly Zawodowej im. Witelona w Legnicy. - 2019. - № 32(3). - С. 183-186.
http://www.zn.pwsz.legnica.edu.pl/zalaczniki/zeszyty/zn_32/zn_32.pdf

  Мосьпан Н.В. Читать или не читать? Чтение как метод изучения иностранного языка в вузе/ Н.В. Мосьпан, I.Kudlinska. // Heteroglossia Journal.-2019.- No9.-С.151- 168

  Базілевич О. Modern innovative approaches to learning foreign languages. Project method/ О.Базілевич, І. Аргатюк // Подолання мовних та комунікативних бар‘єрів: освіта, наука, культура (15-16 листопада 2019 р.). – К. : НАУ, 2019. –C. 7-12
http://eprints.cdu.edu.ua/2044/1/plova_kooper.pdf

  Sysoieva S. The EU experience of providing graduates with employment: conclusion for Ukraine / S. Sysoieva, N. Mospan // Education: Modern Discourses. - 2019. - № 2. - С. 78-83
http://emdnaes.org.ua/index.php/Educ_Mod_discourse/article/view/58/61

  Soroka I. Methodology of scientific research: methodological guidelines. - Kyiv: "KROK" University, 2019.- 43 p.

  Soroka I.A. Coverage of existential problems in works of L.Andreev // Закарпатські філологічні студії. - 2019. - Вип. 9, том 2. - С. 142-146.
http://zfs-journal.uzhnu.uz.ua/archive/9/part_2/29.pdf

  Soroka I.A. Legal English: particularities and challenges of teaching // Aктуальні проблеми філології та перекладознавства .- 2019. - Вип. 15. - С.73 - 76.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=apftp_2019_15_19

  Soroka I. The research on peculiarities of emotional intelligence of indian students / I. Soroka, I. Synhaivska // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2019. - Вип. 36/37. - С. 100-103.
https://library.krok.edu.ua/media/library/category/zhurnali/pravnychyi-visnyk-universytetu-krok/pravnychyi-visnyk-universytetu-krok-n36-37.pdf

  Кондес Т.В. Соціально-психологічні особливості формування здоров'язберігаючих компетентностей майбутніх фахівців соціономічного профілю: дис... канд. психол. наук : 19.00.05 / Т.В. Кондес ; СНУ ім. В. Даля. - Сєвєродонецьк, 2019. - 244 с

  Кондес Т. Психологічні особливості ставлення до здоров'я у вимірі ціннісних орієнтацій майбутніх спеціалістів соціономічного профілю / Т. Кондес // Вісник Прикарпатського університету. Філософські і психологічні науки. - 2019. - Вип. 22. - С. 82-87
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vpu_filos_psihol_2019_22_14

  Skurativska M. Teaching Different Aspects of Writing in the University Foreign Language Training / M. Skurativska // Подолання мовних та комунікативних бар'єрів: освіта, наука, культура: збірник наукових праць / за ред. О.В. Ковтун, С.М. Ягодзінського. - К. : НАУ, 2019. - C. 492-495.

  Аулін О. Оцінки мусульманськими ЗМІ президентських виборів в Україні / О. Аулін // Україна: події, факти, коментарі. - 2019 . - № 9. - С. 43-47
http://nbuviap.gov.ua/images/ukraine/2019/9.pdf

  Іслам і політика: ідеологія, рухи, організації: колективна монографія / О.А. Аулін, Д. Брильов, Н. Пророчено, О. Ярош. - К.: ТОВ "ДЄОНІС ПЛЮС", 2019. - 369 с
https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/63175662/Islam_and_Politics20200502-73148-1svp937-with-cover-page-v2.pdf?Expires=1641381908&Signature=CPK8AcBJ6LOI34u5HZlGKqbhRMwKgzFhfc63VvQPEzFEMSb6YEvK4I5HEJFhJBZFO9jNAPqzSP4CN-bwS3o6tlkdt7OFHfxtV7cFqsi0RR9fcqHV1ir

  Аулін О.А. Основні тренди сучасного розвитку міждержавних українсько-турецьких відносин / О.А. Аулін // Україна: контекст світових подій. Аналітичні записки Державної уста-нови "Інститут всесвітньої історії НАН України" (2017-2019 pp.). / За заг. Ред. член-кор. НАН України, д.і.н., проф. Кудряченка A.I. - К.: ДУ "Інститут всесвітньої історії НАН України", 2019. - С. 438-444
https://ivinas.gov.ua/publikatsiji/novi-vydannia-instytutu/ukraina-kontekst-svitovykh-podii-analitychni-zapysky-derzhavnoi-ustanovy-instytut-vsesvitnoi-istorii-nan-ukrainy-2017-2019-pp-za-zahalnoiu-redaktsiieiu-chlenkor-nan-ukrainy-din-prof-kudriachenka-a

  Аулін О.А. "Хізб ут-Тахрір ал-Ісламі" / О.А. Аулін // Іслам і політика: ідеологія, рухи, організації: колективна монографія / О.А. Аулін, Д. Брильов, Н. Пророчено, О. Ярош. - К.: ТОВ "ДЄОНІС ПЛЮС", 2019. - С. 128-140

  Аулін О.А. "Ал-Каїда": дезінтегрований інтегратор джигадистського "салафізму" / О.А. Аулін // Іслам і політика: ідеологія, рухи, організації: колективна монографія / О.А. Аулін, Д. Брильов, Н. Пророчено, О. Ярош. - К.: ТОВ "ДЄОНІС ПЛЮС", 2019. - С 169-179

  Аулін О.А. "Політичний" іслам: перспективи й прогнози / О.А. Аулін // Іслам і політика: ідеологія, рухи, організації: колективна монографія / О.А. Аулін, Д. Брильов, Н. Пророчено, О. Ярош. - К.: ТОВ "ДЄОНІС ПЛЮС", 2019. - С. 356-366

  Аулін О.А. "Боко Харам" / О.А. Аулін // Іслам і політика: ідеологія, рухи, організації: колективна монографія / О.А. Аулін, Д. Брильов, Н. Пророчено, О. Ярош. - К.: ТОВ "ДЄОНІС ПЛЮС", 2019. - С. 189-198

  Аулін О.А. "Політичний" іслам у Криму / О.А. Аулін // Іслам і політика: ідеологія, рухи, організації: колективна монографія / О.А. Аулін, Д. Брильов, Н. Пророчено, О. Ярош. - К.: ТОВ "ДЄОНІС ПЛЮС", 2019. - С. 235-242

  Аулін О.А. Курди і "політичний" іслам / О.А. Аулін // Іслам і політика: ідеологія, рухи, організації: колективна монографія / О.А. Аулін, Д. Брильов, Н. Пророчено, О. Ярош. - К.: ТОВ "ДЄОНІС ПЛЮС", 2019. - С. 282-294

  Аулін О.А. "Політичний" іслам у Туреччині / О.А. Аулін // Іслам і політика: ідеологія, рухи, організації: колективна монографія / О.А. Аулін, Д. Брильов, Н. Пророчено, О. Ярош. - К.: ТОВ "ДЄОНІС ПЛЮС", 2019. - С. 294-305

  Аулін О.А. "Політичний" іслам у Центральній Азії / О.А. Аулін // Іслам і політика: ідеологія, рухи, організації: колективна монографія / О.А. Аулін, Д. Брильов, Н. Пророчено, О. Ярош. - К.: ТОВ "ДЄОНІС ПЛЮС", 2019. - С. 321-334

  Аулін О.А. Політичний" іслам у Сіньцзян-Уйгурському автономному районі Китаю / О.А. Аулін // Іслам і політика: ідеологія, рухи, організації: колективна монографія / О.А. Аулін, Д. Брильов, Н. Пророчено, О. Ярош. - К.: ТОВ "ДЄОНІС ПЛЮС", 2019. - С. 339-351

  Аулін О. Вибори в Туреччині: наслідки для України / О.А. Аулін // Україна: події, факти, коментарі. - 2019 . - № 7. - С. 39-44
http://nbuviap.gov.ua/images/ukraine/2019/7.pdf

  Аулін О. Кримськотатарські ЗМІ материкової України у соціальній комунікації з мусульманським населенням Криму / О. Аулін // Наукові праці Національної бібліотеки України імені ВІ Вернадського. - 2018. - №50. - С. 165-174
http://np.nbuv.gov.ua/cgi-bin/np/jrn.exe?Z21ID=&I21DBN=np&P21DBN=np&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=njuu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21COLORTERMS=0&S21P03=I=&S21STR=%D0%9670113%2F2018%2F50

  Аулін О. Бібліотечні установи у зміцненні стратегічних українсько-турецьких інформаційних комунікацій / О. Аулін // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. - 2019. - №52. - С. 240-252
http://np.nbuv.gov.ua/cgi-bin/np/jrn.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=NP&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=npnbuimviv_2019_52_19

  Мосьпан Н.В. Поняття тексту в термінах семіотики /Н.В.Мосьпан //Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.535-537
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2018-11-15_materiali-%D1%81onference-krok.pdf

  Момот Н.М. Еміграційна публіцистика Є.Маланюка: суспільна рефлексія та літературно- критичні коментарі на сторінках "Нотатника" /Н.М.Момот //Молодий вчений. Спецвипуск.-2018.-№9.1(61.1).-С.90-93
http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2018/9.1/24.pdf

  Khmel V. Manuel de francais. Le nouveau KROK A1-A2: manuel/ V. Khmel. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2018. - 336 с.

  Mospan N. Mobile teaching and learning English - a multinational perspective/ N. Mospan // Teaching English with Technology.- 2018. -18(4).- C.105-125
http://www.tewtjournal.org/issues/volume-18/volume-18-issue-3/

  Pirozhenko T. Tendency and dynamics of communicative-speech development of a preschool age child/ T.Pirozhenko, I.Soroka // Psycholinguistics / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University. -2018.-24(1). - P.289-303.
https://psycholing-journal.com/index.php/journal/article/view/290/154

  Soroka I. Specific Characteristics of Legal English/ I. Soroka // Роль іноземних мов у соціокультурному становленні особистості: збірник наукових праць [матеріали доповідей ІІ Всеукраїнського круглого столу з актуальних питань методики викладання іноземних мов, філології, культурології, педагогіки вищої школи (29 березня 2018 року)] / за заг. ред. А.Ґ. Ґудманяна, О.В. Ковтун. - К. : НАУ, 2018. - С. 195-198
http://er.nau.edu.ua/bitstream/NAU/33249/1/%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82_%D0%B7%D0%B1i%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA_2018_1_%281%29.PDF

  Soroka I.A. Continuing professional development of teachers of English: importance and peculiarities / I.A. Soroka // Записки з романо-германської філології /ОНУ ім. І.І. Мечникова.-2018. - Вип. 1 (40). - C.212-217.
http://liber.onu.edu.ua/pdf/RGF_1(40)_2018.pdf

  Soroka I.A. English for psychology students : manual / I. A. Soroka. - K. : KROK University, 2018. - 176 p.
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/navchalni-posibniki/soroka_0005.pdf

  Сорока И.А. Использование техники скрайбинг на занятиях английского языка // Идеи. Поиски. Решения : сборник статей и тезисов XII Международной научно-практической конференции преподавателей, аспирантов, магистрантов, студентов (Минск, 26 октября 2018 г.) В 7 т. Т. 3. - Минск: БГУ, 2018. - С.5-8
http://elib.bsu.by/handle/123456789/209278

  Скуратовская М.О. К вопросу внедрения модели «перевернутое обучение» в высшей школе / М. О. Скуратовская, С. С. Попадюк // Идеи. Поиски. Решения : сборник статей и тезисов XI Международной научно-практической конференции преподавателей, аспирантов, магистрантов, студентов (Минск, 22 ноября 2017 г.): В 7 ч. - Ч. 7. – Минск : БГУ, 2018. – С.54 – 59
http://elib.bsu.by/handle/123456789/190273

  Скуратовская М.О. Виртуальная образовательная среда: суть понятия, основные характеристики/ М.О.Скуратовская // Идеи. Поиски. Решения: сборник статей и тезисов XII Международной научно-практической конференции преподавателей, аспирантов, магистрантов, студентов (Минск, 26 октября 2018 г.): В 7 т. - Т. 7. - Минск : БГУ, 2018. - С.93-98
http://elib.bsu.by/handle/123456789/209374

  Skurativska M.O. Hochschulausbildung heute und morgen: virtuelle Lernumgebungen / M.O. Skurativska // Мир языков: ракурс и перспективы: сборник материалов IX Международной науч.-практ. конференции, -Минск, 26 апреля 2018 г.: в 6 ч. Ч. 6. - Минск: БГУ, 2018. - С.54 - 59
http://elib.bsu.by/handle/123456789/199958

  Мосьпан Н.В. Семіотичне поняття "коду" як засобу забезпечення комунікації в текстуальному просторі казки // Materily XIV Mezinarodni vedecko - prakticka konference "Vedecky prumysl evropskeho kontinentu-2018" (22 - 30 listopadu 2018 r.) Volume 7.- Praha: Publishing House "Education and Science", 2018. -C. 17-20

  Скуратівська М.О. Впровадження моделі освіти впродовж життя: з досвіду німецькомовних країн / М.О. Скуратівська // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (15 листопада 2018, Київ). - Київ:Університет "КРОК", 2018. - С. 455-457.
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2018-11-15_materiali-%D1%81onference-krok.pdf

  Сотников А.В. Маніпуляція в ЗМІ: Складники та протидія/ А.В. Сотников // Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету ім.Івана Франка. Серія: "Філологічні науки" (мовознавство).-2018.- № 9. - С. 208-210
http://ddpu-filolvisnyk.com.ua/uploads/arkhiv-nomerov/2018/NV_2018_9/48.pdf

  Сотников А.В. Моделі й типологія мовної та комунікативної особистості // Advances of science: Proceedings of articles the international scientific conference. Czech Republic, Karlovy Vary - Ukraine, Kyiv (28 September 2018) [Electronic resource]. - С.1068-1073.

  Sotnykov A. Manipulation in mass-media political discourse: strategies, mythologemes and tactics /A. Sotnykov // Development of philological sciences in countries of the European Union taking into account the challenges of XXI century: collective monograph.- Lublin: Baltija Publishing, 2018. - P. 403-418

  Свірідова Ю.О. Пейзажний образ в австралійській поезії ХХ століття: лінгвокогнітивний та лінгвосинергетичний аспекти // Лінгвокогнітивна поетологія: колективна монографія / Л.І. Бєлєхова, С.В. Волкова, О.С. Маріна, А.О. Цапів [та ін.]. - Херсон: Видавничий дім "Гельветика", 2018. - С. 206-228.

  Аргатюк И.В. Современные методы преподавания иностранных языков/ И.В. Аргатюк, Е.В. Базилевич // Мир языков: ракурс и перспективы: сборник материалов IX Международной науч.-практ. конференции(Минск, 26 апреля 2018 г.): в 6 ч. Ч. 4. - Минск: БГУ, 2018.- С.22-26
http://elib.bsu.by/handle/123456789/199874

  Аргатюк І.В. Гейміфікація в навчанні іноземних мов / І.В. Аргатюк, О.В. Базілевич // Роль іноземних мов у соціокультурному становленні особистості: збірник наукових праць [матеріали доповідей ІІ Всеукраїнського круглого столу з актуальних питань методики викладання іноземних мов, філології, культурології, педагогіки вищої школи (29 березня 2018 року)] / за заг. ред. А.Ґ. Ґудманяна, О.В. Ковтун. - К. : НАУ, 2018. - С. 3-7.
http://er.nau.edu.ua/bitstream/NAU/33249/1/%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82_%D0%B7%D0%B1i%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA_2018_1_%281%29.PDF

  Аргатюк І.В. Навчання англійської мови з використанням комунікативного підходу на основі країнознавчих матеріалів/ І.В. Аргатюк, О.В. Базілевич // Подолання мовних та комунікативних бар'єрів: освіта, наука, культура: матеріали доповідей учасників VІ Міжнародної науково-практичної конференції з актуальних проблем педагогіки і психології професійної освіти, організації іншомовної освіти у закладах вищої освіти, культурології і філології (16-17 листопада 2018): збірник наукових праць / за заг. ред. О.В. Ковтун, С.М. Ягодзінського. - К., 2018. - С. 13-16.
http://er.nau.edu.ua/bitstream/NAU/37021/1/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%202018_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F.pdf

  Soroka I. Oxymoron as a literary figure of speech // Идеи. Поиски. Решения: сборник статей и тезисов XI Международной научно-практической конференции преподавателей, аспирантов, магистрантов, студентов (Минск, 22 ноября 2017 г.): В 7 ч. Ч. 6 . - Минск: БГУ, 2018. - С.151-154
http://elib.bsu.by/handle/123456789/190224

  Soroka І. Awareness of phraseology as a key safety factor in the aviation environment /Zasluzhena A., Soroka І. // Авіація у XXI столітті -Безпека в авіації та космічні технології : VIII Всесвітній конгрес (10-12 жовтня 2018 р.): тези доп. - K . : НАУ, 2018. - С. 13.1.5-13.1.9.

  Аргатюк І.В. Навчання англійської мови з використанням комунікативного підходу на основі країнознавчих матеріалів (спеціальність "Туризм") / І.В. Аргатюк, О.В. Базілевич // Філологія та методологія викладання: науково-методичний вісник. - К: Університет економіки та права "КРОК", 2018. - С. 7 - 11.

  Величко О.О. Здійснення міжпредметних зв'язків як методичний прийом на заняттях із наукового мовлення в іноземній аудиторії / О.О. Величко // Філологія та методологія викладання: науково-методичний вісник. - К: Університет економіки та права "КРОК", 2018. - 90 с. - С. 11-15.

  Момот Н.М. Контекст духовної суверенності у публіцистиці Є. Маланюка (на матеріалі статті "Малоросійство") / Н.М. Момот // Філологія та методологія викладання: науково-методичний вісник. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2018. - С. 15 - 22.

  Попадюк С. Грамматические и лексические аспекты лингвистического сексизма в испанском языке / С. Попадюк // Роль іноземних мов у соціокультурному становленні особистості : збірник наукових праць / за заг. ред. А. Ґ. Ґудманяна, О. В. Ковтун. – К. : НАУ, 2018. – 235 с. – С. 178 – 182.

  Свірідова Ю.О. Особливості пейзажного образу в австралійській лінгвокультурі / Ю.О. Свірідова // Філологія та методологія викладання: науково-методичний вісник. - К: Університет економіки та права "КРОК", 2018. - С. 25 - 30.

  Скуратівська М. До питання впровадження віртуального освітнього середовища / М. Скуратівська, С. Попадюк // Подолання мовних та комунікативних бар'єрів: освіта, наука, культура: VІ Міжнародна науково-практична конференція (16-17 листопада 2018 р.): збірник наукових праць / за заг. ред. О. В. Ковтун, С. М. Ягодзінського. - К.: НАУ, 2018. - С. 325-327
http://er.nau.edu.ua/bitstream/NAU/37021/1/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%202018_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F.pdf

  Скуратівська М.О. Компетентнісний підхід до іншомовної підготовки фахівця з міжнародних економічних відносин у світлі новітньої стандартизації вищої освіти / М.О. Скуратівська // Філологія та методологія викладання: науково-методичний вісник. - К: Університет економіки та права "КРОК", 2018. - С. 30 - 33.

  Скуратівська М.О. Культурні концепти та національні мовні картини світу: уявлення про роботу на прикладі матеріалу німецької мови / М. О. Скуратівська // Роль іноземних мов у соціокультурному становленні особистості: збірник наукових праць [матеріали доповідей ІІ Всеукраїнського круглого столу з актуальних питань методики викладання іноземних мов, філології, культурології, педагогіки вищої школи (29 березня 2018 року)] / за заг. ред. А.Ґ. Ґудманяна, О.В. Ковтун. - К.: НАУ, 2018. - С.190-195.
http://er.nau.edu.ua/bitstream/NAU/33249/1/%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82_%D0%B7%D0%B1i%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA_2018_1_%281%29.PDF

  Скуратівська М.О. Методична розробка з ділової німецької мови до теми "бізнес-комунікація" / М.О. Скуратівська // Філологія та методологія викладання: науково-методичний вісник. - К: Університет економіки та права "КРОК", 2018. - С. 33 - 38.

  Сорока И. Визуализация информации на занятиях английского языка // Подолання мовних та комунікативних бар'єрів: освіта, наука, культура : збірник наукових праць [матеріали доповідей учасників VІ Міжнародної науково-практичної конференції з актуальних проблем педагогіки і психології професійної освіти, організації іншомовної освіти у закладах вищої освіти, культурології і філології (16-17 листопада 2018)]/ за заг. ред. О.В. Ковтун, С.М. Ягодзінського. - К.: НАУ, 2018. - C. 328-330
http://er.nau.edu.ua/bitstream/NAU/37021/1/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%202018_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F.pdf

  Хмель В.В. Методична розробка з французької мови до теми "ділове спілкування" для студентів рівня А2 (з матеріалів підручника французької мови Новий КРОК А1-А2, авт. Хмель В.В.) / В.В. Хмель // Філологія та методологія викладання: науково-методичний вісник. - К: Університет економіки та права "КРОК", 2018. - 90 с. - С. 49 - 53.

  Хмель В.В. Питання мотивації в контексті інноваційних підходів у викладанні іноземної мови / В.В. Хмель // Філологія та методологія викладання: науково-методичний вісник. - К: Університет економіки та права "КРОК", 2018. - С. 44 - 49.

  Сорока І.А. Викладання англійської мови за професійним спрямуванням в університетах України (Teaching ESP at Ukrainian Universities) / І.А. Сорока // Філологія та методологія викладання: науково-методичний вісник. - К: Університет економіки та права "КРОК", 2018. - С. 38 - 44. (стаття англ. мовою)

  Пирлік Н.В. Гендерні дослідження: основні підходи / Н.В. Пирлік // Філологія та методологія викладання: науково-методичний вісник. - К: Університет економіки та права "КРОК", 2018. - С. 22-25

  Кондес Т.В. Значимість психофізичної підготовки в структурі здоров'язберігаючих компетенцій у майбутніх фахівців соціономічного профілю / Т.В. Кондес // Теоретичні і прикладні проблеми психології : зб. наук. праць Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. -2018. - № 3 (47). - Т. 3. - С. 90 - 99
http://tpppjournal.com.ua/n47y2k18_tom_3_folder/n47y2k18a10.html

  Кондес Т.В. Психофізичні аспекти підготовки менеджерів з туризму / Т.В. Кондес // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.753-756
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2018-11-15_materiali-%D1%81onference-krok.pdf

  Кондес Т.В. Психологічні аспекти формування здоров'язберігаючих компетенцій в системі підготовки спеціалістів соціономічного профілю / Т.В. Кондес // Актуальні проблеми психології : зб. наук. праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. - 2018. - Т. ІХ., Вип. 11. - С. 106 - 114.

  Француз А.Й. Теоретико-правовий аспект деструктивних інтернет-комунікацій неповнолітніх: удосконалення чинного законодавства / А.Й Француз, Н.В. Степаненко // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С. 690-693
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2018-11-15_materiali-%D1%81onference-krok.pdf

  Sotnykov A.V. Manipulation in Great Britain / USA electoral discourses (2000-2018)/ A.V. Sotnykov // Лінгвістика ХХІ століття: нові дослідження і перспективи.-2018.-С.109-115
http://langcenter.kiev.ua/Lingvistika%202018/11_Sotnykov.pdf

  Черткова О.В. Впровадження стандартів здорового способу життя /О. В. Черткова //Новітні чинники формування особистості майбутніх фахівців системи охорони здоров'я: матеріали XVІІІ Міжнародної наукової конференції (Київ, 21 березня 2018 р). - Київ : КМУ, 2018.

  Черткова О.В. Есхатологічні настрої поезії Тараса Федюка/О. В. Черткова // Альманах науки. - 2018.- №6(15). - С.50-53
http://almanah.ltd.ua/save/2018/6%20(15)/213.pdf

  Денисенко Т.Д. Активные мероприятия СССР в Ливане/ Т.Д. Денисенко // GUiNDHALL.- 05.07.2018.-URL: https://ghall.com.ua/2018/07/05/aktivnye-meropriyatiya-sssr-v-livane/

  Денисенко Т.Д. Гибридные союзники Кремля в Ливане/ Т.Д. Денисенко // GUiNDHALL.- 25.06.2018.-URL:https://ghall.com.ua/2018/06/25/gibridnye-soyuzniki-kremlya-v-livane/

  Денисенко Т.Д. На что направлены российские информационные операции в Ливане/ Т.Д. Денисенко // GUiNDHALL.- 13.01.2018- URL: https://ghall.com.ua/2018/01/13/na-chto-napravleny-rossijskie-informacionnye-operacii-v-livane/

  Денисенко Т.Д. Гібридний вплив Росії у Лівані/ Т.Д. Денисенко // Збірка доповідей до конференції "Російський гібридний вплив на країни Заходу" / [Мукан А. О. та ін.; за заг. ред. І. С. Галактіонова]; Інформ. агенція "GuildHall", Центр оборон. реформ. - Київ, 2018.-С.84-103

  Аулін О. Комбатанти та законодавча база України / О. Аулін // Громадська думка та правотворення. - 2018. - №19. - С. 16-18
http://nbuviap.gov.ua/images/dumka/2018/19.pdf

  Аулін О. Деокупація Донбасу й турецький чинник / О.А. Аулін // Україна: події, факти, коментарі. - 2018. - № 17. - С. 38-41
http://nbuviap.gov.ua/images/ukraine/2018/17.pdf

  Аулін О. Закон України "Про національну безпеку України" / О. Аулін // Громадська думка та правотворення. - 2018. - №14. - С. 4-6
http://nbuviap.gov.ua/images/dumka/2018/14.pdf

  Аулін О. Державна політика щодо Криму і конституційні зміни / О. Аулін // Громадська думка та правотворення. - 2018. - №12. - С. 3-7
http://nbuviap.gov.ua/images/dumka/2018/12.pdf

  Аулін О. Закон про статус кримськотатарського народу і деокупація Криму / О. Аулін // Громадська думка та правотворення. - 2018. - №10. - С. 3-5
http://nbuviap.gov.ua/images/dumka/2018/10.pdf

  Аулін О. Життя й особистість Агатангела Кримського / О. Аулін // Спільні українсько-турецькі особистості. Агатангел Юхимович Кримский: Міжнародний семінар (9 травня 2018, Київ) / Інституті імені Юнуса Емре. - К., 2018. - https://twitter.com/yeekyiv/status/994213348291022848

  Аулін О.А. Державна політика України щодо мусульманських медіаресурсів / О.А. Аулін // Європейський вимір публічного управління: матеріали ІІ регіональнї наукової конференції (21 грудня 2018 р. Чернігів). - Черніга: ЧНТУ, 2018. - С. 60-65
https://pumo.stu.cn.ua/wp-content/uploads/tezy_2018.pdf#page=60

  Павлусенко О.В. Вивчення англійської мови за допомогою мережі інтернет/ О.В. Павлусенко // advanced technologies of science and education: матеріали ХІV Міжнародної наукової інтернет-конференції (19-21 квітня 2018 року).- http://intkonf.org/pavlusenko-ov-vivchennya-angliyskoyi-movi-za-dopomogoyu-merezhi-internet/
http://intkonf.org/pavlusenko-ov-vivchennya-angliyskoyi-movi-za-dopomogoyu-merezhi-internet/

  Soroka I. Gamification in an ESP class: pros and cons / І. Soroka // International research and practice conference "Modern methods, innovations and operational experience in the field of psychology and pedagogics" : Conference proceedings, October 20-21, 2017. - Lublin: Izdevnieciba "Baltija Publishing", 2017. - P. 155-156.

  Soroka I. Teaching ESP at Ukrainian universities: specifics and problems / І.Soroka // Подолання мовних та комунікативних бар'єрів: освіта, наука, культура: збірник наукових праць / за заг. ред. А. Ґ. Ґудманяна, О. В. Ковтун. - К. : НАУ, 2017. - C.393-397.

  Soroka I.A. Fostering 21 century learning skills at English classes/ I.A. Soroka //Взаємодія одиниць мови і мовлення: комунікативно-когнітивний, соціокультурний, перекладознавчий і методичний аспекти: матеріали V Міжн. Наук.-практ. конф. 20 квіт. 2017 р. - К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во "Політехніка", 2017. - C. 201-204.

  Скуратовская М. О. Управление профессиональным развитием научно-педагогических работников вуза в контексте внедрения инновационных образовательных технологий / М. О. Скуратовская // Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих : історія, теорія, технології : збірник матеріалів ІІ-ї Всеукраїнської Інтернет-конференції 28 квітня 2017 р. м. Київ / редкол. : В. В. Сидоренко, М. І. Скрипник, Я. Л. Швень. - К. : ЦІППО, 2017. - 424 с. - С. 353 - 355.

  Скуратовская М. О. К вопросу развития инновационных технологий преподавания иностранного языка в высшей школе / М. О. Скуратовская // Материалы IV международной научно-практической конференции Наука и образование - важнейший фактор развития общества в современных условиях - Караганды : Изд-во "Кент" LTD TOO типография "Досжан", 2017. - 455 с. - С. - 443 - 444.

  Сотников А.В. Синергетичні дослідження політичного дискурсу / А.В. Сотников // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія "Філологія". - 2017. - № 28. - С. 213-215.

  Sotnykov А. Pragmatic Intentions' Intensification in Political Discourse (on the Basis of Donald Trump's Address to the Nation) / A. Sotnykov // Development and modernization of philological sciences: experience of Poland and prospects of Ukraine: Collective monograph - Lublin: Izdevnieciba "Baltija Publishing", 2017. - P. 287 - 304.

  Сотников А.В. Мовленнєва маніпуляція в засобах ЗМІ: онтологічні ознаки провокування / А.В. Сотников // Україна і світ: діалог мов та культур: матеріали міжнародної науково-практичної конференції. - К.: Видавничий центр КНЛУ, 2017. - С. 351-353

  Sotnykov А. Specific features of the main speech skills set formation while teaching English to foreign student / A. Sotnykov // Матеріали ІІІ Міжнародного конгресу "GLOBAL CHALLENGES OF PEDAGOGICAL EDUCATION IN ACADEMIC SPACE" - Одеса, Видавничий дім "Гельветика", 2017. - С. 561 - 562.

  Сотников А.В. Емоційний стан мовця та просодичні показники його мовлення / А.В. Сотников // Сучасні тенденції фонетичних досліджень: Збірник матеріалів Круглого столу К.: Міленіум, 2017. - С. 107-109

  Сотников А.В. Мовна особистість та маніпуляція в ЗМІ / А.В. Сотников // Материалы конференции International Research and Practice Conference "CONTEMPORARY ISSUES IN PHILOLOGICAL SCIENCES: EXPERIENCE OF SCHOLARS AND EDUCATIONALISTS OF POLANDAND UKRAINE", Lublin, 2017. - С. 210-213

  Soroka I. Peculiarities of teaching ESP at Ukrainian Universities / I. Soroka // European Humanities studies: State and Society. - K.: East European Institute of Psychology / Wschodnioeuropejski Instytut Psychologii, 2017. - Issue 2. - P.174-184.

  Сорока І.А Науково-методичні рекомендації щодо профілактики конфліктів у педагогічному колективі / І.А. Сорока // Сучасна система освіти і виховання: досвід минулого - погляд у майбутнє: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, Україна, 6-7 жовтня 2017 року). - К.: ГО "Київська наукова організація педагогіки та психології", 2017. - C. 165-167.

  Сорока І.А. SWOT-АНАЛІЗ ВИКЛАДАЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ВНЗ/ І.А. Сорока // Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології: збірник матеріалів ІІ-ї Всеукраїнської Інтернет-конференції 28 квітня 2017 р. м. Київ / редкол.: В.В.Сидоренко, М.І.Скрипник, Я.Л.Швень. К.: ЦІППО, 2017. - C. 412-415.

  Скуратівська М. Використання інформаційних та комп'ютерних технологій у викладанні іноземних мов / М. Скуратівська, С. Попадюк // Подолання мовних та комунікативних бар'єрів : освіта, наука, культура : збірник наукових праць / за заг. ред. А. Ґ. Ґудманяна, О. В. Ковтун. - К. : НАУ, 2017. - 480 с. - С. 389 - 392.

  Скуратівська М. Використання інформаційних та комп'ютерних технологій у викладанні іноземних мов / М. Скуратівська, С. Попадюк // Подолання мовних та комунікативних бар'єрів : освіта, наука, культура : збірник наукових праць / за заг. ред. А. Ґ. Ґудманяна, О. В. Ковтун. - К. : НАУ, 2017. - 480 с. - С. 389 - 392.

  Скуратівська М.О. Віртуальне освітнє середовище як інноваційна складова навчального процесу у вищій школі / М. О. Скуратівська, С. С. Попадюк // Збірник наукових праць. Педагогічні науки /Херсонський державний університет.-2017. - Випуск LXXX. - Том 2. - С. 251 - 255.
http://www.ps.stateuniversity.ks.ua/file/issue_80/part_2/53.pdf

  Скуратовская М.О. К вопросу эффективности реализации инновационной деятельности современного ВУЗа / М. О. Скуратовская, С. С. Попадюк // Идеи. Поиски. Решения : сборник статей и тезисов X Междунар. на-уч. практ. конф., Минск, 23 ноября 2016 / БГУ, филологический факультет; редкол. : Н. Н. Нижнева (отв. редактор) [и др.]. В 6 частях. - Часть 6. - Минск : БГУ, 2017. - 99 с. - С. 76 - 81. Режим доступа: Электронный репозитарий Белорусского государственного университета: http://elib.bsu.by/handle/123456789/165279
http://elib.bsu.by/handle/123456789/165279

  Скуратовская М.О. "Перевернутое обучение" как инновационная педагогическая технология / М. О. Скуратовская // Наукові тренди сучасності : матеріали науково-практичної конференції (Київ, 26 жовтня 2017 року) . - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2017. - С. 355 - 356.
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2017-10-26_materiali-%D1%81onference-krok.pdf

  Скуратовская М.О. Инклюзия как современная технология социализации образования / М.О. Скуратовская, С.С. Попадюк // Глобализирующийся мир: социально-экономические и политические тенденции в образовании: материалы Международной научно-практической конференции (31октября 2017, Костанай).- Костанай: Костанайский ГПИ, 2017. - С. 409 - 413
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/skurativska_0007.pdf

  Soroka I.A. Workshop: "Continuing professional development of teachers of English" / I.A. Soroka // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: зб. наук. праць -Тематичний випуск "Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору". - Вип. 21. - Кн. 3. - Том ІІІ (77). - 2017. - С. 397-404. (входить також до між. БД ERIH PLUS)

  Леонтьева О. Смысловые конституенты в архетипическом пространстве образа мира Барышни// Andrics Fraulein. Andriceva Gospodica .- Grac - Beograd - Banjaluka; Institut f?r Slawistik der Karl-Franzens-Universit?t Graz - Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske - Svet knjige - nmlibris, 2017 - s. 687-699.

  Сотников А.В. Речевая манипуляция в масс-медиа (на материале интернет-ресурсов Украины и США) / А.В. Сотников // ВОЕННО-ГУМАНИТАРНЫЙ АЛЬМАНАХ. Серия "ЛИНГВИСТИКА", Том 2, № 2. - 2017. - С. 310-321.

  Khmel V. Motivation communicative en tant que facteur de formation de la competence en langues etrangeres / V. Khmel // Langues, Sciences et Pratiques : Actes du 1er Colloque international francophone en Ukraine (19 - 20 octobre 2017). - Kyiv :Universite national Taras Chevtchenko, 2017. - P.67

  Skuratovskaya M.O. Innovative Methoden des Fremdsprachenunterrichts im Hochschulbereich / M. O. Skuratovskaya / Мир языков : ракурс и перспективы : сборник материалов VIII Междунар. науч.-практ. конференции (Минск, 21 апреля 2017 г.): в 6 ч. Ч. 5 / редкол.: Н. Н. Нижнева (отв. ред.) [и др.]. - Минск : БГУ, 2017. - С. 50 - 54
http://elib.bsu.by/handle/123456789/174713

  Кондес Т.В. Фізична культура і здоров'я : електронний навчальний посібник / Т.В. Кондес. - К. : ВНЗ "Університет "КРОК", 2017. - 126 с.
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/navchalni-posibniki/fizychna-kultura-izdorovya.pdf

  Кондес Т.В. Формування готовності до професійної діяльності майбутніх фахівців з туризмознавства на практичних заняттях з дисципліни "Організація анімаційної діяльності" / Т.В. Кондес // Наукові тренди сучасності : матеріали науково-практичної конференції (Київ, 26 жовтня 2017 року). - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2017. - С. 404-406.
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2017-10-26_materiali-%D1%81onference-krok.pdf

  Хмель В.В. Комунікативна мотивація як чинник формування іншомовної компетентності / В. В. Хмель // Інтелектуальна та емоційна складові навчання іноземних мов : новітні тенденції і виклики для вищої школи : Матеріали міжнародої науково-практичної конференції (9 червня 2017 р.) / За заг. ред С. О. Білої, І. В. Бонацької, Н. М. Василишиної. - К. : ННІМВ, НАУ, 2017. - С. - 145 - 150.

  Хмель В.В. Учебный процесс как мотивация к изучению иностранного языка / В.В. Хмель //Материалы международной научно-практической конференции "Глобализирующийся мир: социально-экономические и политические тенденции в образовании" / "Кен елемдік дуниеде білім берудін елеуметтік -экономикалык жене саяси багыттары" - Халыкаралык Гылымипрактикалык конф. материалдары - Костанай: Костанай мемлекеттік педагогикалык институты, 2017 . - С. 333.

  Аргатюк І. В. Інноваційні технології: дистанційна освіта / І. В. Аргатюк, О. В. Базілевич // Подолання мовних та комунікативних бар'єрів: освіта, наука, культура: збірник наукових праць / за заг. ред. А.Г. Гудманяна, О.В. Ковтун. - К.: НАУ, 2017. - С. 3-8.

  Попадюк С.С. Методологічні засади використання освітньої концепції "перевернуте навчання" у вищій школі / С. С. Попадюк, М. О. Скуратівська // Збірник наукових праць : Педагогічні науки / Херсон. держ. ун-т. - Випуск LXXVI (№ 76). - 2017.-Т. 3. - С. 149 - 154.

  Попадюк С.С.Стратегії роботи з обдарованими студентами засобами іноземної мови / С. С. Попадюк, М. О. Скуратівська, К. С. Кучук // Інтелектуальна та емоційна складові навчання іноземних мов: новітні тенденції і виклики для вищої школи : Матеріали міжнародої науково-практичної конференції 9 червня 2017 р. / За заг. ред С. О. Білої, І. В. Бонацької, Н. М. Василишиної. - К. : ННІМВ, НАУ, 2017. - С. - 110 - 114.

  Кондес Т.В. Інноваційні методи формування стійкої мотивації до здорового способу життя у майбутніх фахівців соціономічного профілю / Т.В. Кондес // Теоретичні і прикладні проблеми психології. - 2017. - № 3(3). - С. 70-77
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tippp_2017_3(3)__10

  Коробко (Самойленко) Н.В. Особливості іншомовної підготовки здобувачів вищої освіти наукового ступеня "доктор філософії" / Н. В. Коробко (Самойленко) // Теорія та методика управління освітою. - 2017 - № 1(19). - Режим доступу : http://umo.edu.ua/images/content/nashi_vydanya/metod_upr_osvit/v1_17/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BA%D0%BE.PDF
http://umo.edu.ua/images/content/nashi_vydanya/metod_upr_osvit/v1_17/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BA%D0%BE.PDF

  Леонтьева О. Семантика категориальных узлов в этнопсихологической картине образа мира Андрича// Andrics Zeichen. Andrichevi Znacovi. - Grac - Beograd - Banjaluka: Institut f?r Slawistik der Karl-Franzens-Universit?t Graz - Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske - Svet knjige - nmlibris, 2016 - s. 273-295.

  Скуратівська М.О. Реалізація інноваційної освітньої політики в вищій школі України / М. О. Скуратівська // Україна і світ : діалог мов та культур : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 30 березня - 1 квітня 2016 року. - К. : Вид. центр КНЛУ, 2016. - 795 с. - С. - 689 - 691.

  Хмель В.В. Навчання іноземної мови на нефілологічному факультеті / В.В. Хмель // Філологія та методологія викладання: науково-методичний вісник. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2016. - С. 86-97.

  Сотников А. В. Маніпулятивний вплив в політичному дискурсі (на матеріалі передвиборчих промов) // Лінгвістика XXI століття: нові дослідження і перспективи. - К. : Логос, 2016. - С. 123-128.

  Мосьпан Н. В. Linguistic and Semiotic Analysis of the Source and Target Texts// Бидгощ, Польща: Журнал "Heteroglossia" №6 2016, с.97-111.

  Мосьпан Н. В. Степень заинтересованности студентов в обучении за рубежом// Бидгощ, Польща: Журнал "Heteroglossia" №6 2016, с.207-223. (співавтор - Завідуюча кафедрою іноземних мов, професор в Wy?sza Szko?a Gospodarki w Bydgoszczy, Бидгощ, Польща, Ирена Кудлінська)

  Сотников А. В. Маніпулятивний вплив у сучасному медіа-дикурсі // Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені І. Франка. - Сер. : Філологічні науки. Мовознавство. - 2016. - Т. 2, № 5. - С. 104-107.

  Сотников А. В. Маніпуляція в політичному дискурсі // Україна і світ: діалог мов та культур : Матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 30 березня -1 квітня 2016 р. - К. : Вид. центр КНЛУ. - С. 388-390.

  Сорока І.А. Development of critical thinking skills at English lessons / І.А. Сорока //Українські перспективи у світовому розвитку: матеріали Науково-практичної конференції молодих учених (Київ, 4 листопада 2016 року) - К.: Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК", 2016. - C.366-367.

  Степаненко Н.В. Методична розробка на тему "Остап Вишня. Трагічна доля українського гумориста, велика популярність і значення його усмішок у 1920-ті роки. "Моя автобіографія". Збірка "Мисливські усмішки" ("Як варити і їсти суп із дикої качки", "Сом", "Відкриття охоти") / Н.В. Степаненко // Філологія та методологія викладання: науково-методичний вісник. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2016. - С. 52-71.

  Степаненко Н.В. Шляхи формування та розвитку комунікативної компетентності студентів засобами інтерактивного навчання на заняттях з української мови та літератури / Н.В. Степаненко // Філологія та методологія викладання: науково-методичний вісник. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2016. - С. 43-51.

  Хмель В.В. Інноваційні технології у методології викладання іноземної мови спеціальності / В.В. Хмель // Філологія та методологія викладання: науково-методичний вісник. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2016. - С. 72-85.

  Хмель В.В. КРОК 3. Міжнародна інформація та міжнародний бізнес: підручник французької мови для студентів факультетів міжнародних відносин університетів/ В. В. Хмель = KROK 3. Information internationale et business international: Methode de francais/ V. Khmel. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2016. - 266 с.

  Скуратівська М.О. Використання інноваційних технологій викладання іноземної мови як фактор забезпечення дієвості знань : ресурси мережі Інтернет / М. О. Скуратівська // Подолання мовних та комунікативних бар'єрів: освіта, наука, культура : збірник наукових праць / за ред. А.Г. Гудманяна, О. В. Ковтун. - К. : Аграр Медіа Груп, 2016. - С. 253 - 257.
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/skurativska_0005.pdf

  Скуратівська М.О. Дистанційні технології навчання як засіб формування сучасного освітнього середовища / М. О. Скуратівська // Педагогічні традиції та інновації в сучасному освітньому просторі. Матер. ІІІ всеукр. наук. конфер. (м. Дніпро, 1 жовтня 2016 р.). - Д. : ТОВ "Інновація", 2016. - С. 33 - 35.
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/skurativska_0004.pdf

  Скуратівська М.О. Загальні підходи до побудови моделі впровадження інновацій у вищій освіті / М. О. Скуратівська // Стратегії міжкультурної комунікації в мовній освіті сучасного ВНЗ [Електронний ресурс] : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ (15 березня 2016 р.). - К. : КНЕУ, 2016. - С. 202 - 205.
https://kneu.edu.ua/userfiles/Department_of_International_Economics_and_manageme/Strategij.pdf

  Скуратівська М.О. Інноваційні технології викладання німецької мови у вищій школі : використання ресурсів Інтернет / М. О. Скуратівська // Українські перспективи у світовому розвитку : матеріали Науково-практичної конференції молодих учених (Київ, 4 листопада 2016 року). - К. : Університет економіки та права "КРОК", 2016. - С. 370 - 371.
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2016-11-04_materiali-%D1%81onference-krok.pdf

  Скуратівська М.О. Міжкультурні аспекти перекладів поезій Т. Г Шевченка німецькою мовою / М. О. Скуратівська // Філологія та методологія викладання : науково-методичний вісник. - К. : Університет економіки та права "КРОК", 2016. - С. 32 - 37.

  Скуратівська М.О. Німецькі лексичні запозичення в українській мові та їхня історіографія / М. О. Скуратівська // Філологія та методологія викладання : науково-методичний вісник. - К. : Університет економіки та права "КРОК", 2016. - С. 38 - 42.

  Скуратівська М.О. Проектно-орієнтовані технології викладання іноземної мови / М. О. Скуратівська // Інтелектуальна та емоційна складові навчання іноземних мов : новітні тенденції і завдання для вищої школи : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (3 червня 2016 р.)/ За заг. ред С. О. Білої, І. В. Бонацької, Н. М. Василишиної. - К. : ННІМВ, НАУ, 2016. - С. 117 - 121.

  Скуратівська М.О. Реалізація компетентністного підходу у викладанні іноземної мови професійного спрямування для студентів економічних ВНЗ / М. О. Скуратівська // Актуальні проблеми вищої професійної освіти України : Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції 17 березня 2016 р. / За заг. ред. Е. В. Лузік, О. М. Акмалдінової. - К. : НАУ, 2016. - С. 212 - 213.
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/skurativska_0002.pdf

  Popadiuk S.S. El espanol en ambito profesional/ S. S. Popadiuk = Іспанська мова у професійній сфері: [навчальний посібник ]/ С.С. Попадюк. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2016. - 149 p.

  Момот Н.М. Бінарність у творчості Т. Шевченка: текст і візуальний ряд / Н. М. Момот // Філологія та методологія викладання: науково-методичний вісник. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2016. - С. 10 - 15.

  Кондес Т.В. Види спорту. Спортивні ігри : метод. реком. з дисципліни "Здоров'я людини" для студентів І курсу / Т.В. Кондес. - К. : ВНЗ "Університет "КРОК", 2016. - 49 с
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/metodichnivkazivki/metodychni-rekomendaciyi-z-dyscypliny-zdorovya-lyudyny.pdf

  Кондес Т.В. Змагальний менеджмент. Змагання як функціональна та структурна основа спорту : метод. реком. з дисципліни "Здоров'я людини" для студентів ІІ курсу / Т.В. Кондес. - К. : ВНЗ "Університет "КРОК", 2016. - 20 с.
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/metodichni-vkazivki/metodychnirekomendaciyi-z-dyscypliny-zdorovya-lyudyny-2.pdf

  Кондес Т.В. Роль анімаційної діяльності в формуванні професійних якостей у студентів спеціальності "Туризм" / Т.В. Кондес //Українські перспективи у світовому розвитку: Матеріали науково-практичної конференції (4 лист. 2016 р., м. Київ). - К. : Університет економіки та права "КРОК", 2016. - С. 466 - 467
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2016-11-04_materiali-%D1%81onference-krok.pdf

  Хмель В.В. Поняття інноваційності у методології викладання іноземної мови спеціальності / В.В. Хмель // Мови професійної комунікації: лінгвокультурний, когнітивно-дискурсивний, перекладознавчий та методичний аспекти: матеріали ІІІ-ї міжнародної науково-практичної конференції (21 квітня 2016 р.) . - К.: НТУУ "КПІ"

  Сорока І.А. Психологічні особливості організаційного середовища вищого навчального закладу/ І.А. Сорока // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2016. -Вип.25. - С.199-203
https://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/zhurnali/544-pravnychyi-visnyk-universytetu-krok-25

  Величко О.О. Міждисциплінарна інтеграція російської мови та профільних дисциплін ВНЗ в навчанні іноземних студентів мові спеціальності / О.О. Величко// Українські перспективи у світовому розвитку: матеріали Науково-практичної конференції (Київ, 4 листопада 2016 року). - К: Університет економіки та права "КРОК", 2016. - С.368-369.
https://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2016-11-04_materiali-%D1%81onference-krok.pdf

  Skurativska М.О. Deutsch. Berufsorientierte Kommunikation/ Німецька мова. Професійноорієнтована комунікація:навчальний посібник з ділової німецької мови для студентів вищих навчальних закладів напрямів підготовки "Міжнародна економіка", "Міжнародний бізнес", "Менеджмент" / М. О. Скуратівська.- К.: Університет економіки та права "КРОК"", 2016.- 354 с.
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/navchalni-posibniki/skurativska_0009.pdf

  Мусульманська спільнота України: інституціоналізація і розвиток: монографія / О. А. Аулін, Д.В. Брильов, Р.Н. Жангожа, Ю.М. Кочубей, А.В. Шабашов, О.А. Ярош; за заг ред. О.А. Ауліна. - Вінниця: Консоль, 2016. - 399 с
URL:http://www.islamicstudies.in.ua/knigi/31-musulmanska-spilnota-ukrajini-institutsionalizatsiya-i-rozvitok

  Аулін О. Духовне управління мусульман Криму (ДУКМК) / О. Аулін // Мусульманська спільнота України: інституціоналізація і розвиток : монографія / О. А. Аулін, Д.В. Брильов, Р.Н. Жангожа, Ю.М. Кочубей, А.В. Шабашов, О.А. Ярош; за заг ред. О.А. Ауліна. - Вінниця: Консоль, 2016. - С. 25-38

  Аулін О. Мусульмани і Верховна Рада України / О. Аулін // Мусульманська спільнота України: інституціоналізація і розвиток : монографія / О. А. Аулін, Д.В. Брильов, Р.Н. Жангожа, Ю.М. Кочубей, А.В. Шабашов, О.А. Ярош; за заг ред. О.А. Ауліна. - Вінниця: Консоль, 2016. - С. 133-135

  Аулін О. Хізб ут-Тахрір в Україні / О. Аулін // Мусульманська спільнота України: інституціоналізація і розвиток : монографія / О.А. Аулін, Д.В. Брильов, Р.Н. Жангожа, Ю.М. Кочубей, А.В. Шабашов, О.А. Ярош; за заг ред. О.А. Ауліна. - Вінниця: Консоль, 2016. - С. 154-165

  Аулін О. Післямова: тенденції і перспективи / О. Аулін // Мусульманська спільнота України: інституціоналізація і розвиток : монографія / О. А. Аулін, Д.В. Брильов, Р.Н. Жангожа, Ю.М. Кочубей, А.В. Шабашов, О.А. Ярош; за заг ред. О.А. Ауліна. - Вінниця: Консоль, 2016. - С. 181-185

  Коробко (Самойленко) Н. В. Формування професійної мобільності майбутніх магістрів педагогіки вищої школи в умовах сталого розвитку / Н. В. Коробко (Самолйенко) // Теорія та методика управління освітою. - 2016 - № 1(17). - Режим доступу : http://umo.edu.ua/images/content/nashi_vydanya/metod_upr_osvit/v17_16/ 14_korobko.pdf
http://umo.edu.ua/images/content/nashi_vydanya/metod_upr_osvit/v17_16/ 14_korobko.pdf

  Степаненко Н.В. Навчально-методичний комплекс з дисципліни "Українська література" / Степаненко Н.В. // Збірник завдань для самостійної роботи студентів першого курсу / Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК" . - К., 2015. - 80 с.

  Свірідова Ю. О. Пейзажний образ в австралійській поезії ХХ століття: лінгвокогнітивний та лінгвосинергетичний аспекти : дис. … канд. філол. наук : 10.02.04 / Свірідова Юлія Олександрівна. - Житомир, 2015. - 311 с.

  Величко О.О. Російська мова. Методичні рекомендації до СРС для студентів-іноземців 1 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр" напрямку підготовки 6.030601 Менеджмент (І - ІІ семестри) / О.О.Величко // КНУТД. - Київ, 2015.- 46 С.

  Величко О.О. Російська мова. Методичні рекомендації до практичних занять для студентів-іноземців І курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр" напрямку підготовки 6.030601 Менеджмент (І -ІІ семестри) / О.О.Величко // КНУТД. - КиЇв, 2015. - 68 С.

  Хмель В.В. Методологічні аспекти викладання іноземної мови для спеціальних цілей на нефілологічному факультеті університетів: у збірнику / В.В. Хмель // Філологія та методологія викладання: науково-методичний вісник. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2015.

  Мосьпан Н. В. Особенности перевода сказки в рамках лингвосемиотического подхода к тексту// Бидгощ, Польща: Журнал "Heteroglossia" №5 2015, с.133-147.

  Сотников А. В. Методика обучения устному двустороннему переводу // Україна і світ: діалог мов та культур : Матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 1-3 квітня 2015 р. - К. : Вид. центр КНЛУ, 2015. - С. 643-644.

  Сорока І. А. Психологічна профілактика конфліктів у педагогічному колективі вищого навчального закладу / Ірина Анатоліївна Сорока - дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук. Спеціальність: 19.00.10 – організаційна психологія; економічна психологія. УЕП. Київ – 2015. – 256 с.

  Величко О.О. Видо-временные формы глаголов движения (продвинутый этап обучения) /О.О.Величко, Т.Н. Мишакова // Перспективні напрямки світової науки: Зб. статей учасників ХХХІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Інноваційний потенціал світової науки - ХХІ сторіччя" (2-7 квітня 2015 р.). - Запоріжжя, 2015. - Т.І. Науки гуманітарного циклу. - С.58-59.

  Свірідова Ю.О. Методика аналізу поетики пейзажу в австралійських віршованих текстах ХХ століття / Ю.О. Свірідова // Науковий вісник Херсонського державного університету. - Херсон: Вид-во ХДУ, 2015. - Вип. 23. - С. 128-134. - (Серія "Лінгвістика").

  Сорока І. Підвищення конфліктологічної компетентності викладачів ВНЗ засобом соціально-психологічного тренінгу/ І. Сорока // Концептуальні засади професійного розвитку особистості в умовах євро інтеграційних процесів: зб. наук. статей / за ред. В.Г. Кременя, М.Ф. Дмитриченка, Н.Г. Ничкало - Уклад.: М.В. Артюшина, В.П. Тименко та ін. - К.: НТУ, 2015. - С. 460-467.

  Хмель В.В. Методологічні аспекти викладання іноземної мови для спеціальних цілей на нефілологічних факультетах університетів / В.В. Хмель // Вища школа.- 2015.-№ 4-5 . - С. 87-98.

  Сорока И. Практические рекомендации для профилактики конфликтов в организации / И. Сорока, И. Сингаевская // Law, Economy and Management in Modern Ambiance: 4th International Conference (17-19 April 2015, LEMiMA, Belgrade, Serbia) - Belgrade, Serbiа: University Union-Nikola Tesla, Faculty of Strategic and Operational Management, 2015. - С. 203-209.
http://skorobogatova.edu.kpi.ua/wp-content/uploads/2017/09/Lemima_2015_Vol_3.pdf

  Аргатюк І.В. Використання мережі Інтернет у викладанні іноземних мов /І.В. Аргатюк. О.В. Базілевич // Шляхи подолання мовних та комунікативних бар’єрів: методика викладання гуманітарних дисциплін студентам немовних спеціальностей: матер. Міжнар. наук.-практ. конф., (м. Київ, 11–12 червня 2015 р).: тези доп. – К., 2015. – С. 148–151.

  Кондес Т.В. Атлетична гімнастика : електрон. навч. посіб. для самост. роботи студентів / Т.В. Кондес. - К. : ВНЗ "Університет "КРОК", 2015. - 43 с.
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/navchalni-posibniki/atletychnagimnastyka.pdf

  Пирлік Н. Реалізація принципу "політичного дуалізму" у виступах Мадлен Олбрайт/ Н. Пирлік //Лінгвістичні студії: зб. наук. праць.- 2015.-Вип.30.- С.112-115.

  Скуратівська М.О. Інноваційні методи та технології викладання іноземних мов у сучасній вищій школі / М.О. Скуратівська // Школи подолання мовних та комунікативних бар'єрів: методика викладання гуманітарних дисциплін студентами немовних спеціальностей: Матеріали Міжгародної науково-практичної конференції (м. Київ, 11-12 червня 2015 р.. - К.: Талком, 2015. - С. 307-312

  Ісламська держава: генезис і нові тренди: колективна монографія / Під редакцією Салаха З., Ауліна О.А. - Львів.: Видавництво "Компанія "Манускріпт", 2015. - 152 с.
http://www.islamicstudies.in.ua/images/books/islamska-derzhava-genezis-i-novi-trendi.pdf

  Аулін О.А. ІДІЛ як медіавірус / О.А. Аулін // Ісламська держава: генезис і нові тренди / Під редакцією Салаха З., Ауліна О.А. - Львів.: Видавництво "Компанія "Манускріпт", 2015. - С. 32-38

  Korobko N. Role in forming of professional mobility in the future masters of pedagogics in terms of European integration / N. Korobko // ScienceRise. Спецвип. "Педагогічні науки". - 2015. - № 4/5 (9). - С. 58-62

  Коробко (Самойленко) Н.В. Модель формування професійної мобільності майбутніх магістрів педагогіки вищої школи / Н. В. Коробко (Самойленко) // Нові технології навчання. - 2015. - Вип. 87. - С. 47-53.

  Коробко (Самойленко) Н.В. Організаційно-педагогічні умови формування професійної мобільності майбутніх магістрів педагогіки вищої школи / Н. В. Коробко (Самойленко) // Наукові записки Національного пед. ун-ту імені М. П. Драгоманова. Сер.: Педагогічні та історичні науки. - 2015. - Вип. CXXIII (123). - С. 95 - 102.

  Коробко (Самойленко) Н.В. Професійна мобільність як запорука професійної кар'єри / Н. В. Коробко (Самойленко) // Наука України: проблеми сьогодення та перспективи розвитку : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф.(29-30 трав. 2015 р., Одеса) / ГО "Інститут освітньої та молодіжної політики", наук.-навч. центр приклад. інформатики НАН України. - Одеса : ГО "ІОМП", 2015. - С. 28-31.

  Коробко (Самойленко) Н.В. Професійно мобільний магістр педагогіки вищої школи: крок до конкурентоспроможного фахівця / Н. В. Коробко (Самойленко) // Теорія і практика підготовки науково-педагогічних кадрів в Україні: зб. наук. пр. / НАПН України, Ун-т менеджменту освіти. - К. : СПД-ФО Рудник В. А., 2015. - С. 314-327.

  Величко О.О. Види творчих завдань у роботі над текстом із спеціальності в іноземній аудиторії / О.О.Величко, Т.М.Мишакова // Перспективні напрямки світової науки: Зб. статей учасників ХХIX Міжнародної науково-практичної конференції "Інноваційний потенціал світової науки - ХХІ сторіччя" ( 19-25 листопада 2014 р.).- Запоріжжя, 2014.- Т.І. Науки гуманітарного циклу. - С. 71-72.

  Величко О.О. Сценарій урочистого зібрання студентів-іноземців КНУТД, присвяченого 200-річчю від дня народження Т.Г.Шевченка / О.О.Величко, Т.М. Мишакова// Мова та історія: Зб. наукових праць. - Київ, 2014.- Вип. 279.- С.6-15.

  Сорока І.А. Практичні рекомендації щодо профілактики конфліктів у педагогічному колективі ВНЗ / І.А. Сорока // Актуальні проблеми сучасної наукової думки: матеріали Наук.-практ. конф. молодих учених (Київ, 14 листопада 2014 р.). - К.: Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК", 2014. - C. 371-372.

  Сорока І.А. Визначення здатності викладачів ВНЗ до управління стресом / І.А. Сорока // Організаційна та економічна психологія в Україні: сучасні проблеми та перспективи розвитку: тези Х Ювілейної міжнар. наук.-практ. конф. з організаційної та економічної психології (Київ, 24-25 квітня 2014 р.) / за наук. ред. С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки, М.С. Корольчука. - К.: Київ.нац. торг.-екон. ун-т, 2014. - C. 82-83.

  Soroka I. Conflictological competence as a component of professional competence of university teachers / I. Soroka // Application of New Technologies in Management: 4h International Conference (24-26 April, 2014, Belgrade, Serbia). - Belgrade, Serbia: University Union-Nikola Tesla, Faculty of Strategic and Operational Management, 2014. - P. 974-979.

  Soroka I. SWOT analysis of the teaching process in higher educational institutions / Soroka // Modern Trends and Resources for Teachers of Foreign Languages Journal [Електронний ресурс] // American Councils Moldova - January, 2014, Volume 3. - Р. 40-41. - Режим доступу до журн.: http://www.americancouncils.md/news/1010. - ISSN 1857-3193.
http://www.americancouncils.md/news/1010. - ISSN 1857-3193.

  Сотников А. В. Взаємодія вербальних та невербальних засобів комунікації у політичному дискурсі (на матеріалі британських політичних промов) // Лінгвістика ХХІ століття: нові дослідження та перспективи / НАН України, Центр наукових досліджень і викладання іноземних мов. - К. : Логос, 2014. - С. 162-170.

  Сотников А. В. Англійська мова. Навчально-методичний комплекс з дисципліни для студентів 5 року навчання, освітньо-кваліфікаційний рівень "магістр", спеціальність 8.02030302 "Мова і література (російська)". - К. : Вид. центр КНЛУ, 2014. - 48 с.

  Сотников А. В. Англійська мова. Навчально-методичний комплекс з дисципліни для студентів 5 року навчання, освітньо-кваліфікаційний рівень "магістр", спеціальність 8.02030304 "Переклад (російська)" . - К. : Вид. центр КНЛУ, 2014. - 42 с.

  Сотников А. В. Вимоги до усного двостороннього перекладу та його труднощі // Мови професійної комунікації: лінгвокультурний, когнітивно-дискурсивний, перекладознавчий та методичний аспекти : Матер. 1-ї Міжнар. наук.-практ. конф., 17 квітня 2014 р., НТУУ "КПІ". - К. : Кафедра. - С. 91-93.

  Сотников А. В. Усний двосторонній переклад. Навчально-методичний комплекс з дисципліни для студентів 4 року навчання, освітньо-кваліфікаційний рівень "бакалавр", напрям підготовки 6.020303 "Філологія (Переклад (російська). - К. : Вид. центр КНЛУ, 2014. - 33 с.

  Сотников А. В. Усний двосторонній переклад. Навчально-методичний комплекс з дисципліни для студентів 5 року навчання, освітньо-кваліфікаційний рівень "магістр", спеціальність 8.02030304 "Філологія (Переклад (російська) . - К. : Вид. Центр КНЛУ, 2014. - 31 с.

  Сотников А. В. Особенности перевода устойчивых выражений // Матер. Міжнар. наук.-практ. семінару "Сучасні проблеми зіставного мовознавства, методики навчання іноземних мов та перекладу". - К. : Вид. центр КНЛУ, 2014. - С. 77-80.

  Сотников А. В. Процес формування фонетичної компетенції // Україна і світ: діалог мов та культур: Матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 19-21 березня 2014 р. - К. : Вид. центр КНЛУ, 2014. - С. 415-417.

  Леонтьєва О. Функціонування іменного предиката з семантикою оцінки в публіцистичних текстах / О. Леонтьєва // Науковий вісник Херсонського державного університету". Сер. : Лінгвістика. - 2014. - Вип. 21. - С. 180-183. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_2014_21_46
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_2014_21_46

  Сотников А. В. Просодична актуалізація інтенції спонукання до дії // Проблеми семантики слова, речення та тексту: зб. наук. пр. / [ відп. ред. Н.М. Корбозерова ]. - К. : Вид. центр КНЛУ, 2014. - Вип. 33. - С. 202-212.

  Свірідова Ю.О. Опис природи і пейзаж: критерії розрізнення (на матеріалі австралійської поезії ХХ ст.) / Ю.О. Свірідова // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. - Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2014. - Вип. 2 (74). - С. 227-232.

  Сорока И.А. Сравнение степени сформированности конфликтологической компетентности преподавателей высших учебных заведений Украины и Венгрии / И.А. Сорока // Вісник ОНУ ім. І.І. Мечникова. - Одеса: Астропринт, 2014. - Т. 19. - Вип. 1 (31). - C. 297-302. - (Серія "Психологія").

  Сорока І. А. Рівні розвиненості конфліктологічної компетентності викладачів ВНЗ / І. А. Сорока ; Актуальні проблеми психології: зб. наук. пр. Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України.- Алчевськ: ДонДТУ, 2014. - С. 183–186

  Попадюк С.С. Друга ділова іноземна мова (за професійним спрямуванням) (іспанська) / С.С. Попадюк // Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни (напрям підготовки "Менедмжент", ВГСП12). - К.: Університет "КРОК", 2014. - 37 с.

  Попадюк С.С. Третя ділова іноземна мова (іспанська) / С.С. Попадюк // Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни (напрям підготовки "Міжнародна економіка, 3.28). - К.: Університет "КРОК", 2014. - 27 с.

  Попадюк С.С. Третя іноземна мова (іспанська) / С.С. Попадюк // Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни (напрям підготовки "Міжнародна економіка", ГП12). - К.: Університет "КРОК", 2014. - 39 с.

  Сорока І.А. Семінар-тренінг "Психологічна профілактика конфліктів у педагогічному колективі ВНЗ" / І.А. Сорока // Правничий вісник Університету "КРОК" . - 2014. - Вип. 18. - C. 165-169.

  Аргатюк І.В. Інноваційні сучасні підходи до вивчення іноземних мов / І.В. Аргатюк, О.В. Базілевич // Шляхи подолання мовних та комунікативних бар'єрів: методика викладання гуманітарних дисциплін студентам немовних спеціальностей: матер. Міжнар. наук.-практ. конф., (м. Київ, 6-7 червня 2014 р).: тези доп. - К., 2014. - С. 88-92.

  Кондес Т.В. Здоров'язберігаючі аспекти професійного здоров'я майбутніх спеціалістів у освітньому просторі / Т.В. Кондес // Актуальні питання освіти, спорту та здоров'я у вищих навчальних закладах: матеріали I Всеукраїнської наук.- практ. конф.(4 березня 2014 р., м. Донецьк). - Донецьк: ДонДУУ, 2014.- С.25-31.

  Уварова Ю.В. Особистісні детермінанти стилю керівництва майбутніх менеджерів / Ю. В. Уварова // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Григорія Сковороди».- 2014. - С. 143–151

  Уварова Ю.В. Особливості усвідомлення стильових характеристик спілкування майбутніх менеджерів / Ю. В. Уварова //Практична психологія та соціальна робота. - 2014.- № 9. - С. 75–79

  Черткова Е.В. Роль порядка слов при обучении русскому языку как иностранному на начальном этапе/Е. В. Черткова // Сучасні аспекти мовної та професійної підготовки іноземних громадян на довузівському етапі навчання: матеріали I Міжрегіональної науково-практичної конференції. - Луганськ, 2014.

  Черткова Е.В. Учет национально-психологических особенностей студентов стран Юго-Восточной Азии при обучении русскому языку как иностранному/Е. В. Черткова // Сучасні аспекти мовної та професійної підготовки іноземних громадян на довузівському етапі навчання: матеріали I Міжрегіональної науково-практичної конференції - Луганськ, 2014.

  Черткова Е.В. Использование рифмовок при изучении падежных форм существительных на занятиях по русскому языку/Е. В. Черткова // Сучасні аспекти мовної та професійної підготовки іноземних громадян на довузівському етапі навчання: матеріали I Міжрегіональної науково-практичної конференції. - Луганськ, 2014.

  Черткова О.В. Філософічність як одна з атрибутивних ознак лірики луганських поетів/О. В. Черткова // Мировая наука: сегодня, завтра, всегда: материалы V (XLV) Международной научно-практической конференции (22-23 мая 2014 г). - Горловка, 2014

  Денисенко Т.Д. Аромат Арабії (лінгвістичне есе)/ Т.Д. Денисенко //Синопсис: текст, контекст, медіа.-2014.-№3 (7).
https://synopsis.kubg.edu.ua/index.php/synopsis/article/view/105

  Кондес Т.В. Особливості виховання здорової особистості у ВНЗ при формуванні професійно важливих якостей майбутнього менеджера / Т.В. Кондес, І.А. Бурлакова // Сучасні технології у навчанні на заняттях з фізичної культури: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (Черкаси, 2-4 липня 2014 р.). - Черкаси:ЧІБС УБС НБУ, 2014. - С. 9-11

  Кондес Т.В. Формування фізичної культури студентів - вагомої складової психологічного супроводу забезпечення професійного здоров?я майбутніх спеціалістів / Т.В. Кондес // Матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. "Психологічні, педагогічні і медико-біологічні аспекти фізичного виховання" 21- 25 квіт. 2014 р., м. Одеса. - Одеса : Вид. Букаєв В.В., 2014. - С. 133 - 137

  Пирлік Н. "Кризові" промови в жанровому просторі англійськомовного політичного дискурсу / Н. Пирлік // Лінгвістичні студії. - 2014. - Вип. 29. - С. 148-152
http://nbuv.gov.ua/UJRN/lingst_2014_29_24.

  Аулин А.А. Об основых парадигмах социальной модернизации мусульманского мира / А. Аулин // Антро. - 2014. - № 2. - С. 127-137
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=21164201

  Величко О.О. Русский язык. Задания для иностранных студентов факультета дизайна по курсу "История костюма". Часть ІІІ. Часть IV / О.О.Величко. - Київ: КНУТД, 2014. - 27 c.

  Величко О.О. Русский язык. Тексты и задания к курсу "История костюма" для иностранных студентов факультета дизайна. Часть ІІ. / О.О.Величко.- Київ: КНУТД, 2014. - 15 c.

  Коробко (Самойленко) Н.В. Використання методу проектів у формуванні професійної мобільності майбутніх магістрів педагогіки вищої школи / Н. В. Коробко (Самойленко) // Особистість у сучасній освіті: проблеми навчання та розвитку : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (14-15 трав. 2014 р., Донецьк) / Ін-т післядиплом. освіти інженер.-пед. працівників ДВНЗ "Університет менеджменту освіти" НАПН України. - Донецьк : ІПО ІПП ДВНЗ "УМО", 2014. - С. 129-131.

  Коробко (Самойленко) Н.В. Компетентнісний підхід у формуванні професійної мобільності майбутніх магістрів педагогіки вищої школи / Н. В. Коробко (Самойленко) // Елітний менеджер: технологія підготовки в системі національної освіти : матеріали наук.-практ. конф.(11 черв. 2014 р., Київ) / Нац. акад. пед. наук України, ДВНЗ "УМО", каф. економіки та управління персоналом; ред. кол.: Г. А. Дмитренко (голов. ред.), Т. І. Бурлаєнко, М. С. Діденко. - К., 2014. - С. 31-34.

  Коробко (Самойленко) Н. В. Навчальний проект "Здоров'я педагога - сходинки до професійної творчості" / Н. В. Коробко (Самойленко) // Актуальні проблеми здоров'язбереження в Україні: педагогічні та медичні проблеми репродуктивного здоров'я: матеріали Міжнар. наук.-практ. семінару (24 квіт. 2014 р., Київ) / упоряд.: Л. Г. Горяна, Н. О. Терентьєва. - Черкаси : Вид. Чабаненко Ю.В., 2014. - С. 111-113.

  Коробко (Самойленко) Н.В. Основні принципи та підходи формування професійної мобільності майбутніх магістрів педагогіки вищої школи / Н. В. Коробко (Самойленко) // Молодий науковець XXI століття : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студ., магістрантів і молодих дослідників (19 листоп. 2014 р., Кривий Ріг) / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Криворізький національний університет". - Кривий Ріг : Вид-во ТОВ "Палітра К", 2014. - С. 75-77.

  Коробко (Самойленко) Н.В. Отдельные аспекты формирования профессиональной мобильности: студенческий проект "Профессионально мобильный педагог" / Н. В. Коробко (Самойленко) // Инновация, качество образования и развитие : сб. материалов III Междунар. науч. конф. / под общ. ред. А. Д. Заманова. - М., 2014. - С. 136-143.

  Коробко (Самойленко) Н.В. Професійна мобільність майбутніх викладачів вищої школи як фактор підвищення конкурентоспроможності на ринку праці / Н. В. Коробко (Самойленко) // 35 років на шляху удосконалення професійної компетентності фахівців : історії, сучасність, перспективи : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф.(5-6 лют. 2014 р., Донецьк) / Ін-т післядиплом. освіти інженер.-пед. працівників ДВНЗ "Університет менеджменту освіти" НАПН України. - Донецьк : ІПО ІПП ДВНЗ "УМО", 2014. - С. 124-129.

  Коробко (Самойленко) Н.В. Роль иностранного языка в формировании профессиональной мобыльности будущих магистров педагогики высшей школы / Н. В. Коробко (Самойленко) // Профессиональное развитие педагогических и управленчиских кадров в Московском мегаполисе : сб. материалов Пятой город. науч.-практ. конф.(10 апр. 2014 г., Москва). - М., 2014. - С. 167 -169.

  Коробко (Самойленко) Н.В. Стан сформованості професійної мобільності майбутніх магістрів педагогіки вищої школи / Н. В. Коробко (Самойленко) // Проблеми освіти. - 2014. - Вип. 80. - С. 144-146.

  Свиридова Ю.А. Композиция пейзажа в поэтическом тексте (на материале австралийской поэзии ХХ столетия) / Ю.А. Свиридова // Научная дискуссия: вопросы филологии, искусствоведения и культурологии. - Москва: Изд. "Международный центр науки и образования", 2013. - Вып. 7 (14). - С. 47-54. - ISSN 2309-1924.

  Пырлик Н.В. Концепт Россия в политических выступлениях и речах К. Райс / Н.В. Пырлик // Лингвистика ХХІ века: сб. наук. ст.: к 65-летнему юбилею проф. В.А. Масловой/соред. В.В. Колесов, М.В. Пименова, В.И. Теркулов.-М.:ФЛИНТА: Наука, 2013.-4. (серия "Концептуальный и лингвальный миры"; Вып. 3) -с.364-370.

  Величко О.О. Використання художніх текстів у викладанні дисциплін іноземним студентам / О.О.Величко // Мова міфу, чарівних казок та літературної фантастики (з додатками). -Додаток 8.- Paris- France, 2013 .- С.259-261.

  Величко О.О. Робота над складом слова та словотвором з студентами-іноземцями / О.О.Величко // Мова та історія: Зб.наукових праць.- Київ, 2013. - Вип.268.- С.7-8.

  Сотников А. В. Шляхи розвитку навичок усного двостороннього та послідовного перекладу // Актуальні проблеми навчання іноземних мов та перекладу : Матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 11-12 квітня 2013 р. - К. : Вид. центр КНЛУ. - Освіта України, 2013. - С. 91-93.

  Мосьпан Н. В. Где повысить квалификацию внутреннем аудитору? // К.: Журнал "Незалежний АУДИТОР" №12(23) 2013, С. 71-82

  Мосьпан Н. В. Аудиторы заинтересованы в совершенном документе (в рамках обсуждения изменений в Закон Украины "Об аудиторской деятельности") // К.: Журнал "Незалежний АУДИТОР" №10(21) 2013, С. 58-62 (співавтори - Л.Рубаненко В.Марченко)

  Сотников А. В. Просодична актуалізація взаємодії єдності та успіху в політичному дискурсі // Україна і світ: діалог мов та культур : Матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 03-05 квітня 2013 р. - К. : Вид. центр КНЛУ, 2013. - С. 359-360.

  Сотников А. В. Просодична актуалізація взаємодії інтенцій єдності та успіху // Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО КНЛУ. - Сер. : Філологія. Педагогіка. Психологія. - К. : Вид. центр КНЛУ, 2014. - Вип. 29. - С. 134-139.

  Сотников А. В. Просодичні засоби актуалізації інтенцій єдності та успіху у політичному дискурсі (на матеріалі сучасного британського політичного дискурсу) // Актуальні питання філології: зб. наук. пр. - КиМУ, 2013. - Вип. 6. - С. 48-57.

  Сотников А. В. Складові компоненти мовної особистості в контексті міжкультурної комунікації // Языковая личность: лингвистика и лингводидактика : сб. науч. тр. - Киев - Черкассы : Изд-во Ю.А.Чабаненко, 2013. - С. 77-80.

  Леонтьєва О. Типологія висловлювань зі значенням стану в романі Л. Костенко "Записки українського самашедшого" / О. Леонтьєва // Наукові записки [Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського]. Серія : Філологія (мовознавство). - 2013. - Вип. 17. - С. 219-223. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzvdpu_filol_2013_17_47
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzvdpu_filol_2013_17_47

  Величко О.О. Міждисциплінарні принципи здійснення освітнього процесу в сучасному навчальному закладі / О.О.Величко // Ukrainian and Balkan Interdisciplinary Studies (Украински и балкански междудисциплинарни изследования // Сб. статии издателска куща Богиана. - Софія, 2013.- С.229-230.

  Уварова Ю.В. Особливості самоконтролю та рівень його розвитку у студентів у різних видах іншомовної мовленнєвої діяльності / Ю. В. Уварова // Філологія та методологія викладання: науково-методологічний вісник.- Університет економіки та права «КРОК», 2013. - C. 74–80

  Сорока И.А. Определение доминирующих типов поведения в конфликтных ситуациях среди преподавателей высших учебных заведений / И.А. Сорока // Развитие высшего образования, демократического общества и рыночной экономики в Европейском контексте: материалы Междунар. науч.-практ. конф. (Кишинеу, Молдова, 25-26 апреля, 2013). Perspectiva academica / Univ. "Perspectiva-INT" - Chisinau: Universitatea "Perspectiva-INT", Vol. IV. - 2013. - C. 84-88. - ISBN 978-9975-4439-4-4.

  Сорока І.А. The role of games in conflict management training / І.А. Сорока // Гуманітарний вісник ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Григорія Сковороди" - Додаток 1 до Вип. 29, том І: Тематичний випуск "Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання". - К.: Гнозис, 2013. - C. 297-301.

  Сорока І.А. Визначення домінуючих типів поведінки в конфліктних ситуаціях серед викладачів вищих навчальних закладів / І.А. Сорока // Психологічні особливості розвитку організаційної культури в системі державної служби, освіти, промисловості та бізнесу: тези ІХ Міжнар. конф. з організаційної та економічної психології (30-31 травня 2013 р., м. Київ) / за наук. ред. С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. - К. - Алчевськ: ДонДТУ, 2013. - C. 69-70. - ISBN 978-966-310-309-9.

  Сорока І.А. Особливості конфліктів у колективі організації: теоретичний аспект / І.А. Сорока // Правничий вісник Університету "КРОК" / Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК". - Вип. 16. - К., 2013. - C. 285-290.

  Сорока І.А. Причини виникнення конфліктів між ієрархічними рівнями у колективі ВНЗ / І.А. Сорока // Актуальні питання розвитку суб'єктів господарювання в умовах економічної нестабільності: матеріали Наук.-практ. конф. молодих учених (6 грудня 2013 р., м. Київ) / Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК". - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2013. - C. 296-299.

  Величко О.О. Філософія почуття кохання в ліриці великого Пушкіна / О.О.Величко // Мова та історія: Зб.наукових праць. - Київ, 2013 .- Вип.249.- С.10-12.

  Кондес Т.В. Роль спортивно-оздоровчого туризму у формуванні професійних компетенцій студентів / Е.М. Снастін, Т.В. Кондес // Туризм у контексті сучасного виміру: Збірник наукових праць / Університет економіки та права "КРОК". - Вип.1. - К., Університет "КРОК", 2013. - С. 85-90.

  Хмель В.В. Конструкції з прийменниковим інфінітивом / В. В. Хмель // Філологія та методологія викладання: науково-методологічний вісник.-К.: Університет економіки та права «КРОК», 2013. - С. 81-89

  Пырлик Н. Речевое поведение женщин во власти (на материале речей и политических выступлений А. Меркель) / Н. Пырлик // Studia linquistika. Вып. XXІІ. Язык. Текст. Дискурс: Современные аспекты исследований. Сб. научных трудов. - СПб.: Политехника-сервис, 2013. - С. 161-171

  Пырлик Н.В. 11 сентября в политическом дискурсе К. Райс / Н.В. Пырлик // Нова філологія. Збірник наукових праць.- 2013.-№ 55. -С. 166-170.

  Пырлик Н.В. Особенности речевого портрета женщин во власти / Н.В. Пырлик // Магия ИННО: новые технологии в языковой подготовке специалистов-международников: материалы научно-практической конференции к 70-летию факультета международных отношений (Москва, 4-5 октября 2013 г.) Т. 2/отв. ред. Д.А. Крячев.-Моск .гос. ин-т международных отношений (ун-т) МИД России-М.: МГИМО-Университет, 2013.-с. 61-68. (электронная версия)
https://inno-conf.mgimo.ru/2013/i/tom_2_web.pdf

  Коробко (Самойленко) Н.В. Професійна мобільність у педагогічній науці / Н. В. Коробко (Самойленко) // Нові технології навчання. - 2013. - Вип. 77. - С. 104-107.

  Skuratіvska M.O. Deutsch fuer Wirtschaftsberuf / Німецька мова для економічної спеціальності: навч. посіб. з фахової німецької мови для студентів вищих навчальних закладів напрямів підготовки «Міжнародна економіка», «Міжнародний бізнес», «Менеджмент / M. O. Скуратівська. - Київ: Університет економіки та права «КРОК», 2013. - 319 с.
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/navchalni-posibniki/skurativska_0008.pdf

  Черткова Е.В. Использование произведений портретной живописи на занятиях по развитию речи для слушателей подготовительного отделения/Е. В. Черткова //Інтернаціоналізація вищої медичної освіти. Науково-методичні засади освіти іноземних громадян у вищих навчальних закладах: матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю. - Полтава, 2013 - С.4-11

  Черткова Е.В. Эротический код поэзии Тараса Федюка /Е. В. Черткова // Апробация. -2013 - №6. - С.23-28

  Черткова О.В. Філософське осмислення проблем буття в ліриці молодих поетів Луганщини/О. В. Черткова // Луганський державний медичний університет - наукові та практичні здобутки: матеріали науково-практичної конференції (Луганськ, травень 2013 р).- Луганськ, 2013.

  Черткова Е.В. К вопросу об использовании видеорекламы как мотивирующего эмоционально-эстетического средства воздействия в процессе обучения русскому языку как иностранному на начальном этапе/Е. В. Черткова //Русский язык вне России: инновации и традиции в преподавании: материалы VIII международной научно-практической конференции. Выпуск 8. - Харьков, 2013. - С. 217-219

  Скуратівська М.О. Проектна робота з використанням ресурсів Інтернет на заняттях з німецької мови / М.О. Скуратівська // Філологія та методологія викладання: науково-методологічний вісник. - Університет економіки та права «КРОК», 2013. - С. 56-68

  Скуратівська М.О. Інноваційні тенденції в педагогічному процесі в вищій школі / М.О. Скуратівська // Актуальні проблеми соціально-гуманітарних наук: матеріали ІІІ всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю Ч.2 (м. Дніпропетровськ, 20 грудня 2013 р.). - Дніпропетровськ: ДНУ. - 2013. - С. 39-42
https://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/materiali-konferentsij/48-innovatsiini-tendentsii-v-pedahohichnomu-protsesi-v-vyshchii-shkoli

  Скуратівська М.О. Модель сучасної німецькомовної екзистенціально-семантичної прози. Конструктори та пріоритети творчості Герти Мюллер / М.О. Скуратівська // Філологія та методологія викладання: науково-методологічний вісник. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2013. - С. 49-56

  Аулин А. Мифы мусульманского модерна / А. Аулин. - К.: Саммит-Книга, 2013. - 66 с.
http://www.islamicstudies.in.ua/images/books/mify-musulmanskogo-moderna-aleksandr-aulin.pdf

  Аулін О. Прощання з едемом. Лшпр з офшорого раю перетворюють на податкове пекло? / О. Аулін // Податкова правда. - 2013. - №8. - С. 12-15

  Аулін О. Так повелів Мухамед. Ісламські податки "освячені" Кораном / О. Аулін // Податкова правда. - 2013. - №15. - С. 50-53
https://inpress.ua/ru/politics/17288-krymskiy-vopros-medzhlis-rada-i-zmey-uroboros

  Аулин А.А. Социокультурая трансформация уммы в условиях глобализации / А.А. Аулин // ВУЗ. ХХI век. - 2013.- №1. - С. 107-115
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=18964843

  Величко О.О. Випуск студентів КНУТД - громадян Китайської Народної Республіки / О.О.Величко // Мова та історія.- 2013.- Вип. 249.- С.10-12.

  Величко О.О. Русский язык. Тексты и задания к курсу "История костюма" для иностранных студентов факультета дизайна. Часть 1. / О.О.Величко.- Київ: КНУТД, 2013. - 23 c.

  Коробко (Самойленко) Н.В. Іншомовна компетентність як умова формування професійної мобільності майбутніх викладачів вищої школи / Н. В. Коробко (Самойленко) // Актуальні проблеми соціально-гуманітарних наук : матеріали II Всеукр. наук. конф.(29-30 листоп. 2013 р., Дніпропетровськ) / наук. ред. О. Ю. Висоцький. - Дніпропетровськ: Роял Принт, 2013. - Ч. III. - С. 27-29.

  Pyrlik N. Modell einer linguistiscen Analyse der Reden von A. Merkel / N. Pyrlik // Humanities across the Borders [collection of papers/editors-in-chief O.L.Byessonova, N. I. Panasenko]-Donetsk-Trnava: DonNU, 2012.-p. 127-135.

  Velichko O.O. Aspects of the Russian Language Tutoring to Foreign Students / O.O.Velichko, L.F.Akolzina, T.M.Mishakova // Institute Culturel de Solenzara 38. Boulevard Flandrin 75116 Paris- France- 2012. - P.243-245.

  Величко О.О. Підбір спеціальних текстів для студентів-іноземців перших курсів / О.О.Величко, А.Ф.Акользіна // Мова та історія: Зб. наукових праць. - Київ, 2012.- Вип.204 .-С.63-66.

  Soroka I. Conflict management in teaching process / I. Soroka // International conference "Bridges and parallels between the history of 175 years old Hungarian and the Central European kindergarten teacher training" (Szekszard, November 8 - November 9, 2012) / PTE IGYK. - Pecsi Tudomanyegyetem, 2012. - P. 14.

  Величко О.О. Русский язык как иностранный. Методические рекомендации для студентов-иностранцев ІІІ курса факультета дизайна. Основные виды одежды (Художественное оформление) / О.О.Величко , Т.М.Мишакова, Т.В. Ченська // КНУТД. - Київ, 2012. - 12 c.

  Хмель В.В. КРОК 2. Професійне спілкування та міжнародна економіка: підручник французької мови для студентів факультетів міжнародних відносин університетів/ В.В. Хмель = KROK 2. Communication professionnelle et economie internationale: Methode de francais/ V.Khmel. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2012. - 356 с.

  Soroka I.A. Business Aspects: English for Specific Purposes/ I. A. Soroka, Zh. V. Sevastianova = Аспекти бізнесу: навчальний посібник/ І.А. Сорока, Ж.В. Севастьянова. - K.: KROK University, 2012. - 156 p.

  Пирлік Н. Промова Ангели Меркель 18 березня 2008 року: лінгвістичний аналіз / Н. Пирлік //Лінгвістичні студії: зб. наук. праць.- 2012.-Вип.25.-С. 145-148.

  Маринович В.В. Конкурентний бенчмаркінг у забезпеченні економічної безпеки суб'єктів господарської діяльності / В.В. Маринович // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики.- 2012. - Вип. 1 (12). - С. 112-117.

  Мосьпан Н.В. Аналіз авторського мовного мислення з погляду циклізації текстів в дидактичному контексті (на прикладі збірки казок Р. Кіплінга "Just So Stories")/ Н.В. Мосьпан // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Сер. 17. - Серія 17. Теорія і практика навчання та виховання. - 2012. -Вип. 21. - С. 97-102

  Мосьпан Н.В. Дидактичні функції літературної казки, обумовлені позамовними факторами її створення (на прикладі збірки казок Р. Кіплінга "Just So Stories")/ Н.В. Мосьпан// Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Сер. 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. - 2012. -Вип. 36. - С. 165-170

  Мосьпан Н.В. Казка як лінгвосеміотичний знак і її виховні функції/ Н.В. Мосьпан// Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Сер. 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. - 2012.- Вип. 37. - С. 210-215

  Мосьпан Н.В. Педагогічні аспекти перекладу дитячої літератури// Наукові записки: Серія Педагогічні та історичні науки. - 2012. -Вип. 37. - С. 135-142

  Мосьпан Н.В. Художній переклад як засіб формування соціокультурної компетенції учнів (на прикладі збірки казок Р. Кіплінга "Just So Stories") // Наукові записки: Серія Педагогічні та історичні науки . - 2012. -Вип. СVІІІ (108). - С. 135-142

  Мосьпан Н.В. Педагогічні та лінгвоперекладознавчі аспекти казок Р. Кіплінга в українських перекладах/ Н.В. Мосьпан// Наукові записки: Серія Педагогічні та історичні науки . - 2012. - Вип. СІ (101). - С. 183-190

  Маринович В.В. Інструменти конкурентного бенчмаркінгу у посиленні економічної безпеки суб'єктів господарської діяльності/ В.В. Маринович //Інформаційна та економічна безпека (INFECO 2012): Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. - Харків: ХНЕУ, 2012.

  Сотников А.В. Нарис сучасних досліджень політичного дискурсу: лінгвістичний аспект // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Сер. : Філологічні науки. - 2012. - № 1 (3). - С.186-191.

  Сотников А.В. Просодичні засоби актуалізації комунікативно-прагматичних інтенцій в британському політичному дискурсі (експериментально-фонетичне дослідження) : автореф. дис. ... канд. філол. наук :10.02.04. - К. : КНЛУ, 2012. - 19 с.

  Сотников А.В. Просодичні засоби актуалізації комунікативно-прагматичних інтенцій у британській політичній промові (експериментально-фонетичне дослідження) : дис.... канд. філол. наук спец. 10.02.04 / А. В. Сотников. – Київ, 2012. – 274 с.

  Черткова О.В. Есхатологічні мотиви в поезії Тараса Федюка/О. В. Черткова // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка Філологічні науки.- 2012. - № 3. Ч.ІІІ.-С.144-151

  Черткова Е.В. Экзистенциальные мотивы в поэтическом творчестве Тараса Федюка/Е. В. Черткова // Новое в современной филологии: материалы VIII Международной научно-практической конференции. -М.: Спутник, 2012.- С. 37-42

  Аулін О.А. Формування міфологічних систем у контексті мусульманського державотворення / О.А. Аулін // Сучасна українська політика. - 2012. - Вип. 2. - С. 310-316

  Soroka I. Conflict management in teaching process / I. Soroka // Обмін досвідом - шлях до професійного взаємозбагачення: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (13-14 січня 2012 р.). - К. : Університет економіки та права "КРОК", 2012 . - С.70-78

  Soroka I. Oxymoron as a literary figure of speech / I. Soroka // Обмін досвідом - шлях до професійного взаємозбагачення: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (13-14 січня 2012 р.). - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2012 . - С.79-83

  Marynovych V. Lexical approach / V. Marynovych // Обмін досвідом - шлях до професійного взаємозбагачення: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (13-14 січня 2012 р.). - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2012. - С.44-53

  Англiйська мова: Методичнi вказiвки до практичних занять для студентiв II курсу напрямiв пiдготовки 6.051001 "Метрологiя та вимiрювальна технiка" /Упор.: О.В Павлусенко. - К.:КНУТД, 2012.- 49 с. (Англiйською мовою)

  Мосьпан Н. В. Семіолінгвістичний аспект українських перекладів казок Р. Киплинга /монографія // К.: "Освіта України", 2011 р. - 279 с.

  Хмель В.В. Викладання французької мови як другої/третьої іноземної: підручник як основний дидактичний матеріал / В. В. Хмель // Філологія та методологія викладання: науково-методологічний вісник.- Університет економіки та права "КРОК", 2011.- Вип. 2. - С. 145-164

  Скуратівська М.О. Друга іноземна мова (німецька): навчально-методичний комплекс дисципліни для студентів напряму підготовки "Міжнародна економіка", 2-4 курси / М.О. Скуратівська . - К.: Університет "КРОК", 2011. - 56 с.

  Сорока І.А. «Проклятые вопросы» Леонида Андреева / І. А. Сорока // Філологія та методологія викладання: науково-методологічний вісник.- Університет економіки та права «КРОК», 2011.- Вип. 2. - С. 131-139

  Uvarova J.V. Company: Workbook / J. V. Uvarova .- Київ : Університет економіки та права «КРОК», 2011. - 62 с.

  Момот Н.М. Проводарі-мойсеї: власна трагедія – трагедія народу (В. Винниченко «Відродження націй» – на шляху до української державності) / Н. М. Момот // Філологія та методологія викладання: науково-методичний вісник. - Університет економіки та права «КРОК». - 2011. - С. 57-64
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/statti/momot_0004.pdf

  Хмель В.В. Методика роботи з текстом на заняттях з французької мови як другої/третьої іноземної / В. В. Хмель // Філологія та методологія викладання: науково-методологічний вісник /Університет економіки та права «КРОК».- 2011.- Вип. 2. - С. 165–177

  Маринович В.В. Економічний зміст та історія становлення бенчмаркінгу / В. В. Маринович //Вчені записки Університету «КРОК». Серія "Економіка".- 2011.- Вип. 28. - С.55-62

  Скуратівська М.О. Інноваційні освітні технології у вищий школі / М. О. Скуратівська //Філологія та методологія викладання: науково-методологічний вісник.- К.:Університет економіки та права «КРОК», 2011.- Вип. 2. - С. 118-130

  Сорока І.А. Оксюморон як літературна фігура / І. А. Сорока // Філологія та методологія викладання: науково-методологічний вісник.- К.: Університет економіки та права «КРОК», 2011.- Вип. 2. - С. 140-144

  Сорока І.А. Позитивний соціально-психологічний клімат як засіб профілактики конфліктів у педагогічному колективі / І. А. Сорока // Правничий вісник Університету «КРОК».- 2011.- Вип. 9. - С. 150-154

  Черткова О.В. Тема кохання у творчості Тараса Федюка/О. В. Черткова // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського. Філологічні науки.- 2011.

  Черткова О.В. Проблема мистецтва та мотив творчості в ліричному доробку Тараса Федюка /О. В. Черткова // Теория и практика современной науки: материалы ХIII Международной научно-практической конференции по философским, филологическим, юридическим, педагогическим, экономическим, психологическим, социологическим и политическим наукам. - Горловка, 2011. - С. 49-52

  Черткова О.В. Тема війни в ліриці Тараса Федюка/О. В. Черткова // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка Філологічні науки. - 2011. - № 19. Ч.ІІ.-С.128-133

  Черткова О.В. "Київський текст" у ліричній творчості Тараса Федюка/О. В. Черткова // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Філологічні науки. - 2011. -№24. Ч.ІІ. - С. 45-52.
http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/bitstream/123456789/4193/1/%E2%84%96%2024_235_2011_%20%D0%A4%D0%9D_%D0%A7.%202.pdf

  Пырлик Н.В. Особенности речевого поведения канцлера ФРГ А. Меркель / Н. В. Пырлик // Проблеми зіставної семантики. - 2011. - Вип. 10(2). - С. 264-269
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pzs_2011_10(2)__51

  Скуратівська М. О. Тренінгові технології викладання у вищій школі [Електронний ресурс] / М. О. Скуратівська. - 2011. - Режим доступу : http://intkonf.org/skurativska-mo-treningovi-tehnologiyi-vikladannya-u-vischiyshkoli

  Скуратівська М.О. Барокова поетика гротеску: спроба стилістичного аналізу прози Гюнтера Грасса // М.О. Скуратівська // Філологія та методологія викладання: науково-методологічний вісник. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2011. - С. 118-130

  Аулин А.А. Основные атрибуты социального мифотворчества мусульманских элит / А.А. Аулин // Гуманітарні студії. - 2011. - № 10. - С. 82-90

  Аулін О.А. Своєрідність сучасної міфотворчості ісламських еліт у контексті соціальної дії / О.А. Аулін // Мультіверсум. Філософський альманах. - Вип. 2 (100). - 2011. - С. 44-54

  Аулін О.А. Сучасна міфотворчість іноземних мусульманських еліт у соціокультурній сфері Україні / О.А. Аулін // Сучасна українська політика. - 2011.
http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/26840/44-Aulin.pdf

  Павлусенко О.В. Застосування iнновацiйних технологiй при вивченнi та викладаннi английської мови в немовному вузi / О.В. Павлусенко //Проблеми викладання iноземних мов у немовному вищому навчальному закладi: матерiали Всеукраїнської науково- практичної конференцiї (Київ, 18 березня 2011 року) /за заг. Ред. А.Г. Гудманяна, Т. О. Вакуленко, С.П. Гринюк.-К.: Вид-во Нац. авiац. ун-ту " НАУ-друк", 2011. -188 с.

  Павлусенко О.В. Комунiкативний метод- основний метод вивчення англiйської мови в немовному вузi / О.В. Павлусенко // Лiнгвiстична пiдготовка студентiв нефiлологiчних спецiальностей вищих навчальних закладiв в контекстi Болонського процесу та Загальноєвропейських Рекомендацiй по вивченню, викладанню та оцiнюванню мов: Матерiали II Мiжнародної Науково-методичної конференцїi (29-30 вересня, 2011 р.).- Одеса: Видавництво "ВМВ", 2011. -192 с.

  Величко О.О. Навчання російській мові іноземних студентів із урахуванням спеціальності ( з досвіду роботи) / О.О.Величко, А,Ф.Акользіна, Т.М.Мишакова // Мова та історія.- 2011.- Вип.161.- С.71-73.

  Хмель В.В. КРОК 1. Практичний курс французької мови: підручник для студентів-економістів факультетів міжнародних відносин університетів/ В. В. Хмель = KROK 1. Methode de francais pour les etudiants en economie internationale: manuel/ V. Khmel. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2010. - 204 с

  Sevastianova Zh.V. Management English. Develop your language skills/ Zh.V.Sevastianova, I.A.Soroka. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2010. - 184 с.

  Кондес Т.В. Особливості застосування засобів фізичної культури у формуванні професійно важливих якостей майбутнього менеджера/ Т. В. Кондес //Правничий вісник Університету "КРОК".- 2010. - Том 2, Вип 5. - С. 43-49

  Черткова О.В. Асоціативне сприйняття образу України через мотиви дороги та втечі в поетичному світі Тараса Федюка/О. В. Черткова // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Філологічні науки. - 2010.- № 4.

  Черткова О.В. Художній часо-простір у ліричній творчості Тараса Федюка/О. В. Черткова // Філологічні студії: збірник наукових праць. Вип.І. - Мелітополь, 2010.

  Черткова О.В. Рецепція поетичної творчості Тараса Федюка в літературній критиці/О. В. Черткова // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Філологічні науки. - 2010.- № 11, ч.ІІ.

  куратівська М.О. Тренінгові технології викладання у вищій школі / М.О. Скуратівська // Сучасний соціокультурний простір 2010: Матеріали 7-ї всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (м. Київ. 20-22 вересня 2010 р.). - К.: Оргкомітет МНПК. - 2010. - С. 55-56

  Аулін О.А. Соціокультурні парадигми модернізації ісламського світу / О.А. Аулін // Українське релігієзнавство. - 2010. Спецвипуск №1. - С. 77-83

  Аулін О.А. Особливості формування системи соціальної міфології Туркменістану / О.А. Аулін // Вісник Національного авіаційного університету. Філософія. Культурологія. - 2010. - №2. - С. 189-193

  Павлусенко О.В. Iнтернет- сучасний спосiб вивчення англiйської мови в немовному вузi / О.В. Павлусенко // Новi концепцiї викладання iноземної мови у свiтлi сучасних вимог: Матерiали Всеукраїнської науково- методичної конференцiї (11 листопада 2010 року) /Укл. Г.А. Турчинова, О.О. Яременко, М.О. Шутова.- К.: НПУ iменi М.П. Драгоманова, 2010.-242 с.

  Павлусенко О.В. Абревіатури та скорочення в англомовних текстах зі спеціальності "Метрологія" та особливості їх перекладу/ О.В. Павлусенко //Соціокультурні та етнолінгвістичні проблеми галузевого перекладу в парадигмі євроінтеграції: Матеріали конференції.- Київ "Аграр Медіа Груп", 2010.
https://er.nau.edu.ua/bitstream/NAU/22739/1/%d0%90%d0%b1%d1%80%d0%b5%d0%b2%d1%96%d0%b0%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b8_%d1%82%d0%b0_%d1%81%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%be%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8f_%d0%b2_%d0%b0%d0%bd%d0%b3%d0%bb%d0%be%d0%bc%d0%be%d0%b2%d0%bd%d0%b8%d1

  Павлусенко О.В. Сучаснi методи викладання англiйської мови в технiчних вузах/ О.В. Павлусенко // Науковий потенцiал України 2010: матерiали шостої Всеукраїнської наукової iнтернет- конферецiї (22 - 24 березня 2010 р.).- К.: ТОВ "ТК Меганом ", 2010.- 76 с.
http://intkonf.org/pavlusenko-ov-suchasni-metodi-vikladannya-angliyskoyi-movi-v-tehnichnih-vuzah/

  Англiйська мова: Методичнi вказiвки до практичних занять для студентiв III курсу спецiальності " Якiсть, стандартизацiя та сертифiкацiя", "Метрологiя та вимiрювальна технiка " /Упор.: О.В Павлусенко, М.С Копил. - К.:КНУТД, 2010.-36 с.

  Хмель В.В. Вступний фонетичний курс французької мови: навчальний посібник/ В. В. Хмель = Cours introductif de phonetiigue du francais: manuel/ V. Khmel. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2009. - 46 с

  Soroka I.A. Volkhochschule or How They Teach English in Germany / I. A. Soroka // Інноваційні технології викладання англійської мови та стратегії мовної освіти упродовж життя: Міжнародна конференція ITEFL Ukraine .- Київ, 2009

  Момот Н.М. Щоденниковість та автобіографізм у повісті Т. Шевченка «Близнецы» (філософська інтерпретація) / Н. М. Момот // Слово і час .- 2009. - № 8.- С. 70-85
http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/133424/04-Momot.pdf?sequence=1

  Момот Н.М. Українська мова для економістів: Практичний курс / Н. М. Момот. К., 2009

  Скуратівська М. О. Сучасні методи та технології викладання іноземних мов у вищій школі України / М. О. Скуратівська // Філологія та методика викладання: науково-методичний вісник.-К.: Університет економіки та права «КРОК», 2009.-С.151-165

  Сорока І.А. Позакласне читання. Розробка вправ до оповідань Оскара Уайльда / І. А. Сорока.- К.:Університет економіки та права «КРОК», 2009

  Сорока І. А. Психолингвистический анализ стихотворения М. Цветаевой / І. А. Сорока // Філологія та методика викладання:науково-методичний вісник.- К.: Університет економіки та права «КРОК», 2009. - С. 39 - 50.

  Черткова О.В. Рецепція поетичної символіки кольорів у ліричній творчості Тараса Федюка /О. В. Черткова. // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Філологічні науки. - 2009.

  Скуратівська М.О. Викладання іноземних мов та мережа інтернет / М.О. Скуратівська // Сучасна наука в мережі Інтернет. Матеріали 5-ої всеукраїнської науково-практичної інтернет конференції (26-28 лютого 2009 р.). К., 2009. - http://intkonf.org/skurativska-mo-vikladannya-inozemnih-mov-ta-merezha-internet/

  Аулін О.А. Специфіка соціальної міфотворчості сучасних мусульманських еліт / О.А. Аулін // Людина. Світ. Суспільство. - 2009. - Ч. VII. - С. 73-74

  Аулін О.А. Дистантні форми інформаційного впливу в соціальній міфотворчості / О.А. Аулін // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського. - 2009. - №25. - С. 273-278
http://np.nbuv.gov.ua/cgi-bin/np/jrn.exe?Z21ID=&I21DBN=np&P21DBN=np&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=njuu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21COLORTERMS=0&S21P03=I=&S21STR=%D0%9670113%2F2009%2F25

  Аулін О.А. Соціальна міфотворчість і бібліотечна справа у контексті збереження і передачі інформації / О.А. Аулін // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського. - 2009. - №25. - С. 126-136
http://np.nbuv.gov.ua/cgi-bin/np/jrn.exe?Z21ID=&I21DBN=np&P21DBN=np&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=njuu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21COLORTERMS=0&S21P03=I=&S21STR=%D0%9670113%2F2009%2F25

  Англiйська мова: Методичнi вказiвки для студентiв III курсу спецiальностi "Автоматизацiя та комп'ютернi iнтегрованi системи" /Упор.: М.С Копил, О.В Павлусенко.-К.:КНУТД, 2009.-36 с. (Англiйською мовою)

  Павлусенко О.В. Особливостi викладання iспанської мови як другої iноземної у вищих навчальних закладах/ О.В. Павлусенко //Проблеми викладання iноземних мов у немовному вищому навчальному закладi: матерiали Всеукраїнської науково - практичної конференцiї /за заг. ред. А.Г. Гудманяна, Т. О. Вакуленко, С.П. Гринюк.-К.: Вид-во Нац. авiац. ун-ту " НАУ-друк", 2009. - 212 с.

  Свірідова Ю.О. Іконічний спосіб зображення пейзажу в австралійській поезії ХХ ст. / Ю.О. Свірідова // Наукові записки. - Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2008. - Вип. 75 (3). - С. 102-105. - (Серія "Філологічні науки").

  Свірідова Ю.О. Передконцептуальна основа формування пейзажу в австралійській поезії ХХ століття / Ю.О. Свірідова // Сучасні проблеми та перспективи дослідження романських і германських мов і літератур: матеріали VI Міжвузів. конф. молодих учених (м. Донецьк, 28-29 січня, 2008 р.). - Донецький національний університет, 2008. - Т. 2. - С. 69-72.

  Свірідова Ю.О. Фонографічні засоби створення пейзажу в австралійській поезії ХХ століття / Ю.О. Свірідова // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. - Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2008. - Вип. 42. - С. 216-220.

  Черткова О.В. Інтерпретація біблійно-християнської літературної традиції у поезіях молодих авторів Луганщини кінця ХХ - початку ХХІ століття/О. В. Черткова // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Філологічні науки. - 2008

  Аулін О. Соціокультурна трансформація мусульманської умми в умовах глобалізації / О. Аулін // Вісник національного авіаційного університету. - 2008.- № 2. - С. 176-179

  Мосьпан Н. В. Герменевтика в перекладі (на матеріалі казки Р. Кіплінга) // Нова філологія. - Вип. 28. - Запоріжжя: Вид-во Запорізького нац. університету, 2007. - C. 228-232.

  Мосьпан Н. В. Лінгвістична структура реалізації авторської позиції (на матеріалі перекладів казки Р. Кіплінга) // Лінгвістичні дослідження. - Актуальні проблеми сучасного художнього галузевого перекладу. - Матеріали Міжнародного науково-методичного семінару 16-17 лютого 2007 року. - Випуск 6. - Горлівка: ГДППМ, 2007. - C. 97-112.

  Мосьпан Н. В. Інтерпретація казкового тексту в перекладі (на матеріалі перекладів казки Р. Кіплінга) // XVI регіональна науково-технічна конференція молодих вчених і спеціалістів КДПУ імені Миколи Остроградського 26-27 квітня 2007 року. - Тези наукових доповідей. - Кременчук: КДПУ імені Миколи Остроградського, 2007. - C. 445-447.

  Мосьпан Н. В. Знаки-зоосемізми в перекладах казок Р. Кіплінга// Сучасні тенденції розвитку мов: Науковий журнал нац. пед. ун-ту ім. М. П. Драгоманова. - Серія 9. - Вип. 1. - Київ, 2007. - C. 321-325.

  Свірідова Ю.О. Семантико-когнітивні та культурологічні аспекти поетики пейзажу в австралійській поезії ХХ ст. / Ю.О. Свірідова // Науковий вісник Херсонського державного університету. - Херсон: Вид-во ХДУ, 2007. - Вип. 5. - С. 353-359. - (Серія "Лінгвістика").

  Свірідова Ю.О. Поетика пейзажу в історичній ретроспективі / Ю.О. Свірідова // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики: [зб. наук. пр. / Київський нац. ун-т імені Тараса Шевченка]. - К.: Логос, 2007. - Вип. 12. - С. 363-369.

  Свірідова Ю.О. Пейзаж чи геопоетичний образ: досвід лінгвокогнітивного аналізу (на матеріалі австралійської поезії ХХ ст.) / Ю.О. Свірідова // Наука і сучасність: зб. наук. пр. - К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2007. - Т. 59. - С. 229-236. - (Серія "Педагогіка. Філологія").

  Uvarova, Yuliya. Commercial Correspondence for International Relations Department/ Yuliya Uvarova, Victoria Marynovych. - K.: KROK University, 2007. - 112 с

  Кондес Т.В. Чому не працює система? / І.А. Бурлакова, О.Ю. Бондаренко, Т.В. Кондес //Фізичне виховання студентів вищих навчальних закладів: здобутки, проблеми та шляхи їхнього вирішення у контексті вимог Болонської декларації: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (2-3 лют. 2007 р., м. Київ). - К. : НУ "Києво-Могилянська академія", 2007. - С. 10 - 13

  Хмель В.В. Практичний курс французької мови для технологічних університетів: підручник / В. В. Хмель.- К.:Фірма "ІНКОС", 2007.-264 с.

  Кондес Т.В. Формування ідеології здоров'я у студентів вищих начальних закладів / Т.В. Кондес // Основи здоров'я та фізична культура. - 2007. - №2. - С. 10-11

  Кондес Т.В. Обгрунтування проблеми викладання фізичного виховання за показниками психологічних особливостей студентської молоді / Т.В. Кондес // Основи здоров'я та фізична культура. - 2007. - №3. - С. 18-20

  Мосьпан Н. В. Літературний процес як система дискурсів (на матеріалі перекладів з англійської мови) // Мовні і концептуальні картини світу. - Збірник наукових праць. - Випуск 19. - Київ: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2006. - C. 149-153.

  Мосьпан Н. В. Языковая структура авторской позиции в переводах сказок Р. Киплинга // Материалы VI Межвузовской конференции молодых ученых "Современные проблемы и перспективы исследования романских и германских языков и литератур" 1-3 февраля 2006 года. - Часть 1. - Донецк: Донецкий национальный университет, 2006. - C. 65-68.

  Мосьпан Н. В. Проблема інтерпретації художнього твору// Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики. - Збірник наукових праць. - К .: Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка; Від. ред. Н. М. Корбозерова. - Випуск 9. - К Логос, 2006. - C. 175-180.

  Мосьпан Н. В. Интертекстуальность английской литературной сказки (на примере творчества Р. Киплинга) // Гуманитарные науки // Современный гуманитарный университет. Современная гуманитарная академия. Белгородский филиал СГА. - Сборник научных трудов. - Выпуск 12. - Белгород, 2006. - C. 115-125.

  Мосьпан Н. В. Электронные инструменты переводчика// Гуманитарные науки // Современный гуманитарный университет. Современная гуманитарная академия. Белгородский филиал СГА. Материалы международной научно-практической конференции "Информационные процессы и технологи в экономике, праве и обществе" 3-4 мая 2006 г. - Сборник научных трудов. - Выпуск 13. - Белгород, 2006. - C. 126-135.

  Черткова О.В. Молода поетеса Луганщини - Олена Лошакова /О. В. Черткова //Образне слово Луганщини: матеріали V регіональної науково-практичної конференції з української мови . Вип.5. - Луганськ, 2006.

  Кондес Т.В. Реалізація компетентнісного підходу в модулі фізичного виховання / І.А. Бурлакова, О.Ю. Бондаренко, Т.В. Кондес, В.В. Мостіпан // Матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. "Болонський процес: трансформація навчального процесу у технологію навчання", 26 -27 жовт. 2006 р., м. Київ. - К. : Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій, 2006. - С. 336

  Леонтьєва О.Ф. Мова дипломатичних та аналітичних документів: методичний посібник для студентів. - К., 2005.

  Мосьпан Н. В. Образно-семіотична система казок Р. Кіплінга// Збірник наукових праць. - Випуск 14. - Київ: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2005. - C. 228-232.

  Мосьпан Н. В. Особливості англійської літературної і народної казки// Літературознавчі студії. - Збірник наукових праць. - Випуск 12. - Київ: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2005. - C. 334-338.

  Мосьпан Н. В. Прикінцеві формули літературної казки з точки зору теорії інтертекстуальності// Мова і культура. - Вип. 9, Том III (91) - Київ: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2005. - C. 179-183.

  Степаненко Н.В. Українська література: навчально-методичний комплекс дисципліни для студентів коледжу/ Н.В. Степаненко; Коледж економіки, права та інформаційних технологій. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2005. - 80 с

  Леонтьєва О.Ф. Теорія і практика комунікацій // Збірник завдань для самостійної роботи студентів 2-го курсу факультету міжнародних відносин, спеціальність "Міжнародна інформація": Випуск 4 (Форма навчання - денна. Семестр - 4) / В.О. Соловйов, О.Ф. Леонтьєва. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2004. - С. 11-17.

  Кондес Т.В. Практичні аспекти формування культури здоров'я у ВНЗ / І.А. Бурлакова, Т.В. Кондес // Менеджмент бібліотечної діяльності. Управління персоналом освітянських бібліотек:матеріали інформ. семінару (4-5 берез. 2004 р., м. Київ). - К. : Навчально-методичний центр "Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні", 2004. - С. 14 - 16

  Степаненко Н.В. Зарубіжна література: навчально-методичний комплекс дисципліни для студентів коледжу/ Н.В. Степаненко. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2004. - 51 с

  Черткова О.В. Філософія людини у творчості Г.Сковороди /О. В. Черткова // Сковородинські студії: матеріали студентської наукової конференції. Вип.ІІ. - Київ, 2004.

  Леонтьєва О.Ф. Смислові конотації дієслів мовлення у казковому дискурсі (на матеріалі українських народних казок про тварин): автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Національний педагогічний ун-т ім. М.П. Драгоманова. - К., 2003. - 19 с.

  Леонтьєва О.Ф. Смислові конотації дієслів мовлення у казковому дискурсі (на матеріалі українських народних казок про тварин): дисертація канд. філол. наук: 10.02.01 / Національний педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова. - К., 2003.

  Хмель В.В. Комунікативний підхід у викладанні французької мови в технологічному університеті / В.В. Хмель // Лінгвометодичні концепції викладання іноземних мов у немовних вищих навчальних закладах України: Зб. наук. статей учасників Всеукр. наук.- практ. конф. ( Київ, 23-24 груд. 2003 р.) / Редкол.: І.І. Тимошенко (голова) та ін. - К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2003.- С. 518-522.

  Хмель В.В. Французька мова: Дієслово:метод. вказівки до практ. занять для студентів усіх спец. ден. та заочн. форм навч. / В.В. Хмель. - К.: НУХТ, 2003. - 56 с.

  Хмель В.В. Навчальні засоби виховання студентів під час занять з французької мови та у позанавчальний час. / В.В. Хмель // Матеріали міжнародної науково-методичної конференції (9, 10 жовтня 2002 р., Київ) "Актуальні проблеми виховання студентів, формування їх як особистостей у вищих закладах освіти". - Київ: НУХТ, 2002. - 106 с.

  Пирлік Н.В. Засоби вираження супроводжувальної дії в німецькій мові / Н.В. Пирлік: автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.04 / Н.В. Пирлік; Одес. нац. ун-т ім. І.І.Мечникова. - Одеса, 2001. - 19 с. - укp.

  Леонтьєва О.Ф. Дієслова на позначення комунікативного акту: спільне і різне в їх смислах // Українська мова та література. - 2000. - № 165. - С. 12

  Пирлік Н.В. Категорія часу у мовній картині світу / Н. В. Пирлік // Семантика мови і тексту: Збірник статей VI Міжнародної конференції(26-28 вересня 2000 року). – Івано-Франківськ: Пласт, 2000. – С. 460-464.

  Кондес Т.В. Інноваційні методи фізичного виховання у формуванні фізичної культури студента / І.А. Бурлакова, Т.В. Кондес // Вчені записки / Інститут економіки, управління та господарського права. - 2000. - Вип. 4. - С. 174-178

  Бурлакова І.А. До питання про формування здорового способу життя студентів і викладачів Інституту економіки, управління та господарського права /І. А. Бурлакова, Т. В. Кондес //Вчені записки/ Інститут економіки, управління та господарського права. - 1999. - Вип. 3. - С. 176-179

  Кондес Т.В. Здоров'я нації та трудовий потенціал України / І.А. Бурлакова, Л.Г. Апанасенко, Т.В. Кондес // Вчені записки / Інститут економіки, управління та господарського права. - 1998. - Вип. 2. - С. 119 - 121

Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

RSS
 
 

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

LinkedIn
 
Facebook
 
Instagram
 
Twitter
 
Flickr
 
Telegram
 
YouTube
 
TikTok