Базілевич Олена Володимирівна — Університет «КРОК»
Інша інформація:
Базілевич Олена Володимирівна

кабінет 407

+38 044 455-56-90, вн. 223

Сфери наукових інтересів

  • ідіоматика сучасної англійської мови / методика викладання

Викладає

  • іноземна мова (англійська) / ІТ-англійська / іноземна мова за професійним спрямуванням / фахова іноземна мова / іноземна мова спеціальності / іноземна мова ІІ
 
 

Базілевич Олена Володимирівна

  • лауреат Премії ректора Університету «КРОК» 2 ступеня (2013 р.)
  • лауреат Премії ректора Університету «КРОК» 1 ступеня (2012 р.)

Освіта

  • Університет «КРОК» / курс підвищення кваліфікації «Розробка елементів дистанційного курсу» (2014 р.)
  • Інститут міжнародних відносин Національного авіаційного університету / стажування на кафедрі іноземних мов (2007 р., 2012 р.)
  • Київський державний педагогічний інститут іноземних мов / вчитель англійської мови, методист з виховної роботи (1994 р.)
  • Educational Services International / Intensive English Acquisition Course (1992 р.)

Професійна кар’єра

  • з 2000 р. – Університет «КРОК», старший викладач кафедри іноземних мов та спеціальної мовної підготовки
  • 1994–2000 рр. – Національний аграрний університет, викладач кафедри іноземних мов
 
 

Публікації

  Базілевич О. Роль психозберігаючих технологій у вивченні іноземних мов/ О. Базілевич, І. Аргатюк // Подолання мовних та комунікативних бар'єрів: освіта, наука, культура : збірник наукових праць за матеріалами VIII Міжнародної науково -практичної конференції (20-21 листопада 2020 р.) / за заг. ред. О. В. Ковтун. К.: НАУ, 2020. - С. 17-20.

  Базілевич О. Modern innovative approaches to learning foreign languages. Project method/ О.Базілевич, І. Аргатюк // Подолання мовних та комунікативних бар‘єрів: освіта, наука, культура (15-16 листопада 2019 р.). – К. : НАУ, 2019. –C. 7-12

  Аргатюк И.В. Современные методы преподавания иностранных языков/ И.В. Аргатюк, Е.В. Базилевич // Мир языков: ракурс и перспективы: сборник материалов IX Международной науч.-практ. конференции(Минск, 26 апреля 2018 г.): в 6 ч. Ч. 4. - Минск: БГУ, 2018.- С.22-26

  Аргатюк І.В. Гейміфікація в навчанні іноземних мов / І.В. Аргатюк, О.В. Базілевич // Роль іноземних мов у соціокультурному становленні особистості: збірник наукових праць [матеріали доповідей ІІ Всеукраїнського круглого столу з актуальних питань методики викладання іноземних мов, філології, культурології, педагогіки вищої школи (29 березня 2018 року)] / за заг. ред. А.Ґ. Ґудманяна, О.В. Ковтун. - К. : НАУ, 2018. - С. 3-7.

  Аргатюк І.В. Навчання англійської мови з використанням комунікативного підходу на основі країнознавчих матеріалів/ І.В. Аргатюк, О.В. Базілевич // Подолання мовних та комунікативних бар'єрів: освіта, наука, культура: матеріали доповідей учасників VІ Міжнародної науково-практичної конференції з актуальних проблем педагогіки і психології професійної освіти, організації іншомовної освіти у закладах вищої освіти, культурології і філології (16-17 листопада 2018): збірник наукових праць / за заг. ред. О.В. Ковтун, С.М. Ягодзінського. - К., 2018. - С. 13-16.

  Аргатюк І.В. Навчання англійської мови з використанням комунікативного підходу на основі країнознавчих матеріалів (спеціальність "Туризм") / І.В. Аргатюк, О.В. Базілевич // Філологія та методологія викладання: науково-методичний вісник. - К: Університет економіки та права "КРОК", 2018. - С. 7 - 11.

  Аргатюк І. В. Інноваційні технології: дистанційна освіта / І. В. Аргатюк, О. В. Базілевич // Подолання мовних та комунікативних бар'єрів: освіта, наука, культура: збірник наукових праць / за заг. ред. А.Г. Гудманяна, О.В. Ковтун. - К.: НАУ, 2017. - С. 3-8.

  Аргатюк І.В. Використання мережі Інтернет у викладанні іноземних мов /І.В. Аргатюк. О.В. Базілевич // Шляхи подолання мовних та комунікативних бар’єрів: методика викладання гуманітарних дисциплін студентам немовних спеціальностей: матер. Міжнар. наук.-практ. конф., (м. Київ, 11–12 червня 2015 р).: тези доп. – К., 2015. – С. 148–151.

  Аргатюк І.В. Інноваційні сучасні підходи до вивчення іноземних мов / І.В. Аргатюк, О.В. Базілевич // Шляхи подолання мовних та комунікативних бар'єрів: методика викладання гуманітарних дисциплін студентам немовних спеціальностей: матер. Міжнар. наук.-практ. конф., (м. Київ, 6-7 червня 2014 р).: тези доп. - К., 2014. - С. 88-92.


Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

Ми в Соціальних Мережах. Слідуйте за нами.
Ви тут: Вища освіта » Про КРОК » Співробітники » Базілевич Олена Володимирівна