Інша інформація:
Ляшенко Олександра Миколаївна

кабінет 234-2

(+38 044) 455-56-90, вн. 127

Сфера наукових інтересів

 • менеджмент / економічна безпека / національна безпека

Викладає

 • менеджмент ІІ / стратегічне управління / управлінський інтелект / дизайн конфліктів
 
 

Ляшенко Олександра Миколаївна

 • доктор економічних наук (2012 р.)
 • професор (2013 р.)
 • Відзнака НАН України «За наукові досягнення» (2017 р.)

Освіта

 • Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля / захистила докторську дисертацію за спеціальністю 21.04.02 (1998 р.)
 • Східноукраїнський державний університет / захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 08.00.04 (1998 р.)
 • Луганський сільськогосподарський інститут за спеціальністю «Економіка та управління в галузях АПК» / економіст-організатор, диплом з відзнакою (1993 р.)

Професійна кар'єра

 • з 2019 р. – ВНЗ «Університет економіки та права КРОК»
 • 2018 – 2019 рр. – професор кафедри менеджменту КПІ ім. Ігоря Сікорського
 • 2014 – 2018 рр. – учений секретар Національного інституту стратегічних досліджень
 • 2013 – 2014 рр. – завідувач кафедри банківської справи і фінансової безпеки Східноукраїнського національного університету імені Володимир Даля
 • 2001 – 2013 рр. доцент, професор кафедри менеджменту та економічної безпеки Східноукраїнського національного університету імені Володимир Даля
 • 1993 – 2001 рр. – асистент, старший викладач, доцент кафедри статистики та економічного аналізу Луганського національного аграрного університету

Професійна діяльність

Членкиня двох спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій. Наукову та освітню діяльністю здійснювала протягом 26 років, впродовж яких викладала широкий спектр економічних, управлінських та безпекових дисциплін для студентів різних форм навчання, віку і фахового спрямування; підготувала і оприлюднила понад 150 публікацій наукового та методичного характеру, є авторкою та спів-авторкою монографій і навчальних посібників.


Особисті досягнення

Надання консультативної допомоги для представників підприємств великого (Холдинг Метінвест), середнього бізнесу (ВКФ «ЛІА», ТОВ «Реал», ТОВ «Система»), працювала консультантом у Tacis project EDUK Luhansk Ukraine, брала участь у project InWEnt gGmb, проходила стажування у м. Берлін, працювала у проекті «Регіональне навчання і розвиток консультаційних можливостей в Україні» (McGill University Consortium of Ukrainian Universities Regional Training and Consulting Capacity in Ukraine Project), маю сертифікат Радника малого бізнесу (Конфедераційний Коледж м. Тандер Бей, штат Онтаріо, Канада), понад 10 років працювала у Центрі перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва (програма «Українська ініціатива»).

 
 

Публікації

  Ляшенко О.М. Безпекова парадигма антикризового управління / О.М. Ляшенко // Антикризове управління: імператив сучасної економіки: матеріали круглого столу (Київ, 23 квітня 2021 р.) / Університет "КРОК". - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/ACM/ACM/paper/view/619

  Ляшенко О.М. Трансформація вищої освіти в Україні на засадах безпекознавства / О. М. Ляшенко // Освіта та наука: трансформація, відповідальність, академічна свобода: тези допов. наукової конференції (Київ, 5 березня 2021 року). - К.: Університет "КРОК", 2021. - С. 52-53. - https://conf.krok.edu.ua/ONTR/ESTR/paper/view/419

  Ляшенко О.М. Ресурсно-захисний підхід до стратегування економічної безпеки підприємства / О. М. Ляшенко // Вчені записки Університету "КРОК". - 2021. - № 2(62). - С. 132-143. - DOI 10.31732/2663-2209-2021-62-132-143

  Liashenko O. Ecologization of strategic enterprise management / O. Liashenko, R. Markov // Abstracts II International Conference on economics, accounting and finance (Tallinn, Estonia. November 05, 2021). Available at: https://conf.scnchub.com/index.php/ICEAF/ICEAF-2021/paper/view/325

  Ляшенко О.М. Безпекотворча управлінська протидія недоброчесній поведінці зовнішніх стейхолдерів підприємства / О. М. Ляшенко // Соціально-економічні та правові аспекти розвитку суспільства: колективна монографія / за ред. С. М. Лаптєва, І. П. Мігус. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2020. - С. 389-408

  Ляшенко О.М. Сталий розвиток закладів вищої освіти: локальні інформаційно-комунікативні аспекти / О. М. Ляшенко // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2020. - № 2(58). - С. 97-102.

  Liashenko O. Economic studies post-COVID world: resilience of Ukraine / O. Liashenko // Book of abstracts of International Conference on economics, accounting and finance (ICEAF), (Prague, Czech Republic, Jule 02-04 2020). - Prague-Tallin: Academy of Economics and Pedagogy, Scientific Center of Innovative Researches, 2020. - P. 25

  Liashenko O. Adult education: benefits, obstacles, priorities / O. Liashenko // Economics, Finance and Management Review. - 2020. - №3. - Pp. 95-102

  Liashenko O. Worldview imperatives for academic integrity / O. Liashenko // International Conference on Academic integrity in public administration and educational institutions (APAEI) (March 26, 2020): Book of abstracts. - Kyiv-Tallinn, 2020. - Р. 41-43

  Methodology of financial and economic analysis of innovative activities of enterprises in the conditions of the digital economy / O. Osadcha, O. Liashenko, O. Pavelko [et al.] // Financial and credit activity: problems of theory and practice. - 2020. - V. 4. - № 35. - Pp. 202-211.

  Liashenko O. Harmonization of stakeholder's interests - an imperative goal of corporate governance of economic security of the enterprise / O. Liashenko, M. Markov // International Conference on Corporation Management-2020: book of abstracts (3-5 December 2020, Tallinn, Estonia). - Tallin: Scientific Center of Innovative Researches OU: "KROK" University : Academy of Economics and Pedagogy, 2020. - https://conf.scnchub.com/index.php/ICCM/ICCM-2020/paper/view/111

  Ляшенко О.М. Управлінські аспекти економічної безпеки аграрного підприємства / О.М. Ляшенко, Р.В. Марков // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - С. 329-331. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/275

  Liashenko O. The Greening for management security of agribusiness corporation / O. Liashenko, R. Markov // Corporate Management: from Creation to Success: monograph: . - Tallin: Scientific Center of Innovative Researches OU. - 2020. - Pp. 67-77

  Ляшенко О.М. Українська "формула" політичного інтелекту / О.М. Ляшенко // Сучасний рух науки: тези доп. VIII міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (3-4 жовтня 2019 р.) - Дніпро, 2019. - Т.2. - С. 444-447

  Ляшенко О.М. Генеза освіти у сфері управління / О.М. Ляшенко // Стратегія розвитку України: фінансово-економічний та гуманітарний аспекти: VI Міжнародна науково-практична конференція (16 жовтня 2019 р.). - Київ: «Інформаційно-аналітичне агентство», 2019. - С. 303-305

  Ляшенко О.М. Синдром політичного інтелекту / О.М. Ляшенко // Українська правда. - 22.10 2019. - Режим доступу: https://www.pravda.com.ua/columns/2019/10/22/7229739/

  Ляшенко О.М. Впровадження інноваційних проектів на вітчизняних підприємствах: перешкоди і способи їх подолання / О.М. Ляшенко, Д.О. Старигін // Сучасні підходи до управління підприємством. - 2019. – №4. - URL : http://spu.fmm.kpi.ua.

  Ляшенко О.М. Управлінський капітал: сутність та складові / О.М. Ляшенко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 566-568

  Liashenko O.M. Modern Enterprises: from Economic Security to Economic Freedom / O.M. Liashenko // International Marketing and Management of Innovations: Global Scientific E-Journal .-2019.-№ 4. - P. 129-137

  Приступа Т.В. Майбутнє менеджменту: бірюзові організації / Т.В. Приступа, О.М. Ляшенко // Сучасні підходи до управління підприємством: Збірник тез доповідей Х Всеукраїнської науково-практичної конференції (11 квітня 2019 р.).-Київ: НТУ КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019

  Рижій Я.С. Мовлення в HD-якості як складова інноваційно-інвестиційного розвитку телерадіокомпанії України / Я.С. Рижій, О.М. Ляшенко // Сучасні підходи до управління підприємством: Збірник тез доповідей Х Всеукраїнської науково-практичної конференції (11 квітня 2019 р.).-Київ: НТУ КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019.

  Шилюк О.С. Впровадження інноваційних інформаційних технологій на вітчизняніх підприємствах / О.С. Шилюк, О.М. Ляшенко // Сучасні підходи до управління підприємством: Збірник тез доповідей Х Всеукраїнської науково-практичної конференції (11 квітня 2019 р.).-Київ: НТУ КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019

  Ярова Д.О. Еко-інновації: причини виникнення, сутність, сфери застосування / Д.О. Ярова, О.М. Ляшенко // Сучасні підходи до управління підприємством: Збірник тез доповідей Х Всеукраїнської науково-практичної конференції (11 квітня 2019 р.).-Київ: НТУ КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019

  Ляшенко О.М. Поліфонія менеджменту: сучасні виклики/ О.М.Ляшенко // Сучасні підходи до управління підприємством: Збірник тез доповідей Х Всеукраїнської науково-практичної конференції (11 квітня 2019 р.).-Київ: НТУ КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019

  Ляшенко О.М. Безпекотворчість науки - основа розвитку цивілізації / О.М. Ляшенко // SCIENCE FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT: Міжнародний науковий конгрес (Київ, 10-11 листопада 2019 р.): тези виступів.-К.: НАНУ, 2019.

  Ляшенко О.М. Реформування освітньої сфери в контексті сучасних глобальних трендів / О.М. Ляшенко // Аналітична доповідь до Щорічного Послання Президента України до Верховної Ради України «Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2018 році». – К.: НІСД, 2018. – С. 241-244

  Ляшенко О.М. Воєнно-економічна безпека держави: від стійкості до розвитку / О.М. Ляшенко // Сталий розвиток - ХХІ століття: управління, технології, моделі [електронний ресурс] - Дискусії 2018: колективна монографія / за ред. проф. Хлобистова Є.В. - Київ, 2018. - С. 127-133

  Ляшенко О.М. Міжнародна воєнно-економічна безпека у контурі світової гібридної війни / О.М. Ляшенко // International economic relations and prospects for national development: contemporary challenges and solutions: monograph / under the editorship of Prof. M.I. Fleychuk, Dr. U.A. Ganski, Prof. V.U. Kazlouski [and other]. – Daugavpils: Daugava Print, 2018. – C. 231-238

  Ляшенко О.М. Економічна свобода як ключове положення концептуалізації управління економічною безпекою підприємств / О.М. Ляшенко // Сучасні підходи до управління підприємством: зб. тез доп. ІХ Всеукр.наук.-практ. конф., 12 квітня. 2018 - К .: КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во "Політехника", 2018. - С. 109

  Аналітична доповідь до Щорічного Послання Президента України до Верховної Ради України «Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2017 році» / редкол. П.В. Горбулін, О.С. Власюк, О.М. Ляшенко. – К. : НІСД, 2017. – 928 с.

  Деокупація і реінтеграція / О.М. Ляшенко та ін. // Аналітична доповідь до Щорічного Послання Президента України до Верховної Ради України «Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2017 році» / редкол. П.В. Горбулін, О.С. Власюк, О.М. Ляшенко. – К. : НІСД, 2017. – С. 141-214

  Подолання корупції / О.М. Ляшенко та ін. // Аналітична доповідь до Щорічного Послання Президента України до Верховної Ради України «Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2017 році» / редкол. П.В. Горбулін, О.С. Власюк, О.М. Ляшенко. – К. : НІСД, 2017. – С. 315-387

  Імпульси розвитку реального сектору економіки / О.М. Ляшенко та ін. // Аналітична доповідь до Щорічного Послання Президента України до Верховної Ради України «Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2017 році» / редкол. П.В. Горбулін, О.С. Власюк, О.М. Ляшенко. – К. : НІСД, 2017. – С. 576-627

  Ляшенко О.М. Дисгармонія економічної свободи України / О.М. Ляшенко // Стратегічна панорама. - 2017. - № 2. - С. 29-37

  Ляшенко О.М. Стратегії фінансування наукових досліджень в Україні / О.М. Ляшенко // Стратегічні пріоритети. - 2017. - № 3 (44). - С. 78-86

  Ляшенко О.М. Концепт убезпечування управління підприємством / О.М. Ляшенко // Сучасні підходи до управління підприємством: зб. тез доп. VІІІ Всеукраїнської наук.-практ. конференції (Київ, 6 квітня 2017 р.). – К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2017. – С. 78

  Україна - вимушена чи відома "спокуса" для агресора / за ред. О.М. Ляшенко //Світова гібридна війна: український фронт: колект. монографія / Нац. ін-т стратег. дослідж.; за заг. ред. В.П. Горбуліна. - Київ : НІСД, 2017. - С. 205-236

  Недооціненна "м'яка" сила / за ред. О.М. Ляшенко //Світова гібридна війна: український фронт: колект. монографія / Нац. ін-т стратег. дослідж.; за заг. ред. В.П. Горбуліна. - Київ : НІСД, 2017. - С. 237-248

  Аналітична доповідь до Щорічного Послання Президента України до Верховної Ради України "Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2015 році" / за ред В.П. Горбуліна, О.С. Власюка, О.М. Лященко. - К. : НІСД, 2016. - C. 684

  Зміцнення сектору безпеки і оборони / О.М. Ляшенко та ін. // Аналітична доповідь до Щорічного Послання Президента України до Верховної Ради України "Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2015 році" / за ред В.П. Горбуліна, О.С. Власюка, О.М. Лященко. - К. : НІСД, 2016. - C. 43-82

  Напрями несилової деокупації / О.М. Ляшенко та ін. // Аналітична доповідь до Щорічного Послання Президента України до Верховної Ради України "Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2015 році" / за ред В.П. Горбуліна, О.С. Власюка, О.М. Лященко. - К. : НІСД, 2016. - C. 83-118

  Ляшенко О.М. Економічна безпека підприємств: тенденції та підходи до оцінювання / О.М. Ляшенко, Р.В. Марков // Стратегічні пріоритети. - 2016. - № 3 (40). - С. 213-219

  Ляшенко О.М. Бeзпeчна синeргія в управлінні підприємством / О.М. Ляшенко // Управління проeктами та організація виробництва. - № 2(58) - 2016. - C. 31-36.

  Ляшенко О.М. Економічний розвиток вищого навчального закладу як об'єкт стратегічного управління / О.М. Ляшенко, В.Г. Маргасова // Ефективна економіка № 8. - 2016. - Режим доступу: // http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5105

  Ляшенко О.М. Управління результативністю діяльності підприємств в умовах гібридної війни / О.М. Ляшенко // Економіка підприємства: теорія і практика [Електронний ресурс] : зб. матеріалів VІ Міжнар. наук.-практ. конф., 13 жовт. 2016 р. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: Г.О. Швиданенко (відп. за вип.) [та ін.]. – Електрон. текстові дані. – Київ : КНЕУ, 2016. – С. 102–104

  Збройний конфлікт в Україні у термінах геополітики / О.М. Ляшенко та ін. // Суспільно-політичні процеси. - 2016. - Вип 3. - С. 61-86

  Ляшенко О.М. Особливості трудової міграції України / О.М. Ляшенко, Ю.І. Шампанюк // Молодий вчений. - 2016. - № 4 . - С. 121-124

  Ляшенко О.М. Підготовка управлінських кадрів у сфері економічної безпеки / О.М. Ляшенко // Сучасні підходи до управління підприємством: Зб. тез доповідей VII Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (28 квітня 2016 р., Київ) - К.: Вид-во "Політехніка", 2016. - С. 89-90.

  Ляшенко О.М. Стратегічний розвиток вищого навчального закладу / О.М. Ляшенко // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія "Економіка". - 2016. - № 8. - С. 116-117

  Ляшенко О.М. Аудит як функція управління економічною безпекою суб’єкта господарювання / О.М. Ляшенко // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2015. - Вип. 39. - С. 88-94

  Ляшенко О.М. Єдність & боротьба економічної безпеки і сталого розвитку / О.М. Ляшенко // Сталий розвиток – ХХІ століття: управління, технології, моделі: колективна монографія / наук. ред. проф. Є.В. Хлобистова. – Черкаси: видавець Чабаненко Ю. А, 2015. – С. 77-83

  Ляшенко О.М. Концептуалізація управління економічною безпекою підприємства: монографія / О.М. Ляшенко. - 2-ге вид., переробл. - К. : НІСД, 2015. - 348 с.

  Ляшенко О.М. Управління економічною безпекою підприємств в умовах гібридної війни / О.М. Ляшенко // Управління проектами та розвиток виробництва. - 2015. - №3(55). - С. 61-68.

  Ляшенко А.Н. Управление экономической безопасностью предприятия: в поисках свободы / А.Н. Ляшенко // Konferencij naukowa "wspolczesne problemy bezpieczenstwa i marketingu" / wyzsza szkola zarzadzania marketingowego i jezykow obcych w (Katowicach 28 maja 2015). - 2015. - P.

  Lyashenko A.N. The economic security is imperative of modern enterprise management / A.N. Lyashenko // Сучасні підходи до управління підприємством: тези доповідей всеукраї. науково-практичної конференції. - Черкаси: видавець Чабаненко В.А. - 2015. - С. 421-425

  Донбас і Крим: ціна повернення: колектив. монографія / за заг. ред. В.П. Горбуліна, О.С. Власюка, Е.М. Лібанової, О.М. Ляшенко. – К. : НІСД, 2015. – 474 с.

  Lyashenko O. Economic security of enterprise: genesis, system, performance and value / O. Lyashenko // Стратегічні пріоритети. Серія "Економіка" - 2015. - № 4(37). - С. 37-47

  Ляшенко О.М. "Дорожня карта" безпекознавчої освіти в Україні / О.М. Ляшенко // Перспективи управлінської діяльності суб'єктів господарювання в контексті економічної безпеки: збірник тез доповідей учасників ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Черкаси, 27-28 березня 2015 р.). - Черкаси: вид-во ПП. Чабаненко Ю.А., 2015. - С. 218-221

  Система економічної безпеки: держава, регіон, підприємство: монографія: в 3-х т. Т. 3 / О.М. Ляшенко та ін.; за заг. ред. Г. В. Козаченко. - Луганськ: "Промдрук", 2014. - 336 с.

  Ляшенко О.М. Соціальна відповідальність вищої освіти: іституціонально-етичні аспекти / О.М. Ляшенко // Соціальна відповідальність влади, бізнесу, громадян: круглий стіл за участю представників науки, органів місцевого самоврядування, підприємств та громадянських організацій (12 листопада 2014 р., Дніпропетровськ). - Дніпропетровськ, Державний вищий навчальницй заклад "Національний гірничій університет", 2014. - С. 205-214

  Ляшенко О.М. Аналітичний огляд сучасних підходів до визначення сутності економічної безпеки підприємства / О.М. Ляшенко // Вісник Запорізького національного університету. Серія "Економічні науки". - 2014. - №1. - С. 254-264

  Ляшенко О.М. Зміцнення економічної безпеки підприємств реального сектору економіки / О.М. Ляшенко, Н.Я. Юрків // Управління проектами та розвиток виробництва. - 2014 - №1(49). - С. 138-143

  Ляшенко О.М. Методологічний полігон управління економічною безпекою підприємства / О.М. Ляшенко // Економічна безпека держави: міждисциплінарний підхід: колективна монографія / за науковою редакцією Хлобистова Є.В. - Черкаси: видавець Чабаненко Ю.А., 2013. - С. 383-393

  Ляшенко О.М. Економічна безпека регіону: прискорювач чи сповільнювач екосестейту України? / О.М. Ляшенко // Часопис економічних реформ. - 2013. - № 1(9). - 2013. - С. 155 - 162.

  Ляшенко О.М. Логіка керованості економічної безпеки підприємства / О.М. Ляшенко // Управління проектами та розвиток виробництва. - 2013 - №1(45). - С. 5-10.

  Ляшенко О.М. Економічні інтереси стейкхолдерів підприємства: діалектична взаємодія, систематизація, вибір способів узгодження / О.М. Ляшенко // Вісник Тернопільського національного економічного університету. - № 2. - 2013. - С. 54-62

  Lyashenko A.N. Approach to Building of Enterprise System Economic Security / A.N. Lyashenko, G. Kozachenko, S. Kavun // Intelligent Decision Technologies An International Journal. - 2013 [Електроний ресурс] - режим доступу до журн.: http://iospress.metapress.com/content/1872-4981.pdf

  Ляшенко О.М. Системоутворення економічної безпеки підприємства: коеволюція, комплементаризм, гармонізація [Електронний ресурс] / О. М. Ляшенко // Економіка. Менеджмент. Підприємництво. - 2013. - № 25(1). - С. 195-201. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecmepi_2013_25(1)__24

  Ляшенко О.М. Кадрова безпека у системі економічної безпеки підприємства / О.М. Ляшенко, Я.М. Криль // Економіка. Менеджмент. Підприємництво. - 2013. - № 25(2). - С. 274-279

  Ляшенко А.Н. О гармонизации формы и содержания подготовки управленческих кадров в сфере экономической безопасности / А.Н. Ляшенко, П.М. Ляшенко // Инновационное развитие экономики: предпринимательство, образование, наука : сб. науч. ст. часть II. - Минск: ГИУСТ БГУ, 2013. - С. 129-134

  Ляшенко О.М. Опір системи економічної безпеки підприємства опортуністичній поведінці його стейкхолдерів / О.М. Ляшенко, З.М. Такулов // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля.-2013.- № 1 (190) Ч. 1. - С. 101-106

  Ляшенко О.М. Ціль у системі економічної безпеки підприємства: сутність, вимоги, особливості, формулювання / О.М. Ляшенко, Є.І. Овчаренко // Перспективи управлінської діяльності суб'єктів господарювання в контексті економічної безпеки: матеріали Міжнародної науково - практичної конференції (Черкаси, 29-31 березня 2013 р.) / за ред. проф. Сідака В.С., проф. Денисенка М.П. та проф. Мігус І.П. - Черкаси: вид-во ПП Чабаненко Ю.А., 2013. - С. 68-72

  Ляшенко А.Н. Образование в области экономической безопасности: возможности и угрозы / А.Н. Ляшенко // Известия Российской академии образования. - 2012. - № 2 (22). - С. 589-595.

  Ризики, безпека, кризи і сталий розвиток в економіці: методології, моделі, методи управління та прийняття рішень: монографія / С.К. Рамазанов, О.А. Бурбело, О.М. Ляшенко та ін.; Під заг. ред. проф. С.К.Рамазанова. – Луганськ: Вид-во «Ноулідж», 2012. – 948 с.

  Система економічної безпеки: держава, регіон, підприємство: монографія. В 3-х т. Т. 2 / Г.В. Козаченко, Ю.С. Погорелов, О.М. Ляшенко та ін. за заг. ред. Г. В. Козаченко. - Луганськ: Вид-во "Ноулідж", - 2012. - 318 с. (С. 7-47, 264-279).

  Козаченко Г.В. Мета як системотворчий чинник системи економічної безпеки підприємства / Г.В. Козаченко, О.М. Ляшенко, Є.І. Овчаренко // Сучасні перспективи розвитку систем економічної безпеки держави та суб'єктів господарювання: монографія / за ред. проф. І.П. Мігус. - Черкаси: ТОВ "МАКЛАУТ", 2012. - С. 181-199

  Ляшенко О.М. Комплементаризм в управлінні економічною безпекою підприємства / О.М. Ляшенко // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2012. - Том 1, Вип. 32. - С. 98-103

  Ляшенко О.М. Специфічні властивості фінансової безпеки підприємства / О.М. Ляшенко // Управління проектами та розвиток виробництва. - 2012. - № 4 (44). - С. 27-32.

  Ляшенко О.М. Вплив соціальної відповідальності підприємства на його економічну безпеку / О.М. Ляшенко // Культура народов Причерноморья. - 2012. - № 244. - С. 99-102

  Ляшенко О.М. Цілі управління економічною безпекою підприємства: можливості декомпозиції та створення системи мультиагентної координації / О.М. Ляшенко, Є.І. Овчаренко // Зовнішня торгівля. Економічна безпека. - 2012. - № 8. - С. 87-92

  Шемаєва Л.Г. Визначення властивостей ресурсного забезпечення економічної безпеки підприємства / Л.Г. Шемаєва, О.М. Ляшенко // Фінанси України. - 2012. - № 10. - С. 76-83

  Ляшенко О.М. Управління економічною безпекою підприємства : дис. … доктора екон. наук : 08.00.04; 21.04.02 / О.М. Ляшенко. - Луганськ, 2012. - 405 с.

  Ляшенко О.М. Концептуалізація управління економічною безпекою підприємства: монографія / О.М. Ляшенко. – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля, 2011. - 400 с.

  Корпоративна соціальна відповідальність: моделі та управлінська практика: посібник / М.А. Саприкіна, М.А. Саєнсус, О.М. Ляшенко та ін.; за ред. О.С. Редькіна. - К. : Вид-во "Фарбований лист", 2011. - 480 с.

  Ляшенко О.М. Узгодження інтересів - імперативна мета управління економічною безпекою підприємства / О.М. Ляшенко, В.Л. Безбожний // Вчені записки Університету "КРОК". - 2011. - Вип. 25. - С. 73-80

  Ляшенко О.М. Продовольча безпека як засаднича функція національної економічної безпеки / О.М. Ляшенко, Р.В. Марков // Вчені записки Університету "КРОК". - 2011. - Вип. 25. - С. 81-86

  Украина и ее регионы на пути к инновационному обществу: монография в 4 т. Т.1. / А.Н. Ляшенко, И.П. Булеев, В.И. Дубницкий и др.; под. общ. ред. В.И. Дубницкого и И.П. Булеева. - Донецк: "Юго-Восток, Лтд", 2011. - 572 с. – 572 c. (С. 119-134, 555-566)

  Ляшенко О.М. Категорії управління економічною безпекою підприємства / О.М. Ляшенко // Вчені записки Університету "КРОК". - 2011. - Том 2, Вип. 27. - С. 17-22

  Ляшенко О.М. Безпекотворення і конкурентоспроможність національної економіки: міра взаємодії / О.М. Ляшенко // Теоретичні та прикладні питання економіки. - Вип. 25. - 2011. - С. 47-54.

  Ляшенко О.М. Акмеобезпекологія як наукове підгрунтя управління економічною безпекою підприємства / О.М. Ляшенко // Економіка. Менеджмент. Підприємництво. - Вип. 23(1). - 2011. - С. 231-235.

  Ляшенко О.М. Ресурси інтегрованих структур промисловості: сутність і класифікація / О.М. Ляшенко, О.Ю. Чорна // Культура народов Причерноморья. - 2011. - № 202. - С. 61-65.

  Ляшенко О.М. Інкорпорація поглядів на цілепокладання в плануванні до управління економічною безпекою підприємства / О.М. Ляшенко, Є.І. Овчаренко // Зовнішня торгівля. Економічна безпека. - 2011. - № 7. - С. 56-62

  Ляшенко А.Н. Методики оценки состояния экономической безопасности промышленного предприятия / А.Н. Ляшенко // Экономическая безопасность предприятий интегрированной промышленной структуры: монография / под ред. А.В. Козаченко. - Луганск: Глобус, 2011. - С. 156–177.

  Экономическая безопасность предприятий интегрированной промышленной структуры: монография / А.В. Козаченко, Ю.С. Погорелов, А.Н. Ляшенко и др. - Луганск: Глобус, 2011. - 226 с. (С. 156-177).

  Ляшенко А.Н. Проблемы согласования экономических интересов в условиях перехода Украины к инновационной модели развития / А.Н. Ляшенко // Украина и ее регионы на пути к инновационному обществу: монография / под общ. ред. И.П. Булеева, В.И. Дубницкого. - Донецк: Юго-Восток, Лтд, 2011. - Т. 1. - С. 119–134

  Ляшенко О.М. Генеза системи економічної безпеки / О.М. Ляшенко // Система економічної безпеки: держава, регіон, підприємство: монографія / за заг. ред. Г.В. Козаченко. - Луганськ: Елтон-2, 2010. - С. 7–20

  Ляшенко О.М. Методологічний базис системи економічної безпеки / О.М. Ляшенко // Система економічної безпеки: держава, регіон, підприємство: монографія / за заг. ред. Г.В. Козаченко. - Луганськ: Елтон-2, 2010. - С. 20–27.

  Ляшенко О.М. Ситуаційний приклад "Мозаїка" / О.М. Ляшенко // Гендерні аспекти малого та середнього бізнесу: навчально-методичний посібник / О.М. Ляшенко, Н.В. Батрин, Л.В. Вереіна та ін. - К.: Ніка-Центр, 2009. - С. 75-76

  Ляшенко О.М. Ситуаційна вправа "Мученик Марківського сироробного заводу" / О.М. Ляшенко // Аналіз ділових ситуацій: збірник ситуаційних вправ / О.М. Ляшенко, Н.В. Батрин, Н.О. Держак та ін. - К.: Ніка-Центр, 2009. - С. 250-257

  Ляшенко А.Н. Ситуационное задание "В поисках совершенства" / А.Н. Ляшенко // Аналіз ділових ситуацій: збірник ситуаційних вправ / О.М. Ляшенко, Н.В. Батрин, Н.О. Держак та ін. - К.: Ніка-Центр, 2009. - С. 244-249

Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

Ми в Соціальних Мережах. Слідуйте за нами.
Ви тут: Вища освіта » Про КРОК » Співробітники » Ляшенко Олександра Миколаївна