Інша інформація:
Данченко Олена Борисівна

кабінет 113

(+38 044) 455-56-90, вн. 154

Напрями наукових досліджень

 • управління відхиленнями в проектах / ризик-менеджмент / інтеграція стратегічного, процесного, проектного менеджменту

Сфера наукових інтересів

 • управління проектами, процесами, ризиками

Викладає

 • ризик-менеджмент / основи управління проектами / реінжиніринг бізнес-процесів / бізнес та проектний розвиток / інформаційні системи управління проектами / проектний аналіз / планування проектів / проектування інформаційних систем
 
 

Данченко Олена Борисівна

 • доктор технічних наук (2015 р.), доцент (2001 р.)

Освіта

 • Черкаський інженерно-технологічний інститут / ЕОМ, комплекси, системи та мережі / інженер-систематехнік (1994 р.)

Професійна кар’єра

 • з 2007 р. – Університет «КРОК», завідувач кафедри бізнес-адміністрування та управління проектами
 • 2000–2016 рр. – Черкаський національний університет, доцент кафедри якості, стандартизації та управління проектами
 • 1994–2016 рр. – Черкаський державний технологічний університет, професор кафедри економічної кібернетики та маркетингу

Особисті досягнення

 • міжнародний сертифікат ІРМА (2006 р.)
 • МВА-стажування, Мальта (2012 р.)
 • диплом SIC-MBA (2013 р.)
 • захист докторської дисертації (2015 р.)
 • підготувала чотири кандидати технічних наук

Професійна діяльність

 • член Спеціалізованої вченої ради К 26.001.51 Київського національного університету імені Тараса Шевченка
 
 

Публікації

  Данченко О.Б. Основні аспекти управління якістю діяльності підприємства торгівлі / О. Б. Данченко, О. І. Бєлова, Х. М. Сафар // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка".- 2019.- Вип. 2(54) . - С.169-175

  Данченко О.Б. Забезпечення ефективного управління якістю діяльності підприємства торгівлі через використання концепції TQM / О. Б. Данченко, О. І. Бєлова, Х. М. Сафар // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка".-2019.- Вип. 1(53). - С.90-96

  Development of Infocommunication System for Scientific Activity Administration of Educational Environment's Subjects / Andrii Biloshchytskyi, Alexander Kuchansky, Svitlana Biloshchytska, Yurii Andrashko, Olena Danchenko //International Scientific-Practical Conference Problems of Infocommunications. Science and Technology (October 9-12, 2018 Kharkiv, Ukraine). -Режим доступу https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/20872/1/paper_114.pdf

  The method for evaluation of educational environment subjects' performance based on the calculation of volumes of msimplexes / Alexander Kuchansky, Yurii Andrashko, Andrii Biloshchytskyi, Elena Danchenko, Oleg Ilarionov, Igor Vatskel, Tetyana Honcharenko //Східно-Європейський журнал передових технологій (Eastern-European Journal of Enterprise Technologies).-2018.- Т. 2, № 4 (92).-С.15-25

  Данченко О.Б. Ідентифікація стейкхолдерів арт-проектів /Д.В. Бас, О.Б. Данченко // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.387-389

  Данченко О.Б. Моделі стратегічного менеджменту медичних проектів проектно-орієнтованого медичного закладу / О.Б.Данченко, В.В.Лепський //Вісник НТУ "ХПІ". Стратегічне управління, управління портфелем, програмами та проектами. -2018.-№2.-С.45-52

  Данченко О.Б. Управління зацікавленими сторонами в проектах агропромислового комплексу/ О.Б. Данченко, К.Я. Круль, О.Р. Денчик // Управління проектами у розвитку суспільства. Тема: "Управління проектами в умовах переходу до поведінкової економіки": тези доповідей ХV Міжнародної конференції (м. Київ, 18 - 19 травня 2018 року)/ відпов. за випуск С.Д.Бушуєв. - Київ: КНУБА, 2018. - С. 79-80

  Данченко О.Б. Інтегрований процес управління ризиками проектів агропромислового комплексу/ О.Р. Денчик, О.Б. Данченко //Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.415-417

  Данченко О.Б. Ідентифікація ризиків стейкхолдерів проектів агропромислового комплексу / К.Я. Круль, О.Б. Данченко //Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.435-437

  Данченко О.Б. Аналіз типових змін в ІТ-проектах / А.Г. Мазуркевич, О.Б. Данченко //Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.440-442

  Данченко О.Б. Концептуальна модель формування високоефективної команди проекту/О.Б. Данченко, Д.І. Бедрій, І.Б. Семко // Вісник НТУ "ХПІ". Серія: Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами.-2018.-№2.-С.45-52

  Combined Models for Forecasting the Air Pollution Level in Infocommunication Systems for the Environment State Monitoring /Alexander Kuchansky , Andrii Biloshchytskyi, Yurii Andrashko, Vladimir Vatskel, Svitlana Biloshchytska, Olena Danchenko and Igor Vatskel // The 4th IEEE International Symposium on Wireless Systems within the International Conferences on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems (20-21 September, 2018, Lviv, Ukraine).-С.125-130 URL https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/22136/1/IDAACS-SWS.2018_%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82.pdf

  Данченко О.Б. Сучасні моделі та методи управління проектами, портфелями проектів та програмами/ О.Б. Данченко, В.В. Лепський // Управління розвитком складних систем: збірник наукових праць КНУБА.- 2017.- № 29.- С.46-54.

  Данченко О.Б. Современные подходы к построению бизнес-моделей проектов /О.Б. Данченко, А.Г. Хаджинов // Управління проектами: стан та перспективи: матеріали ХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м.Миколаїв, 12-15 вересня 2017 р.). - Миколаїв: НУК, 2017. - С.117-118

  Данченко О.Б. Принципы стратегического управления проектами, программами и портфелями медицинского учреждения/ О.Б. Данченко, В.В. Лепский // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Збірник наукових праць. Серія "Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами". - Х.: НТУ "ХПІ". - 2017. - №3 (1225). - 110 с. - С.53-58

  Данченко О.Б. Концептуальна модель управління цінністю арт-проекту/ О.Б. Данченко, Д.В. Бас // ХIV Міжнародна конференція "Управління проектами у розвитку суспільства". Тема: «Розвиток компетенцій проектного управління в умовах кризи» (м.Київ, 19-20-травня 2017 р.): Тези доповідей/ відпов. за випуск С.Д. Бушуєв. - К.:КНУБА, 2017. - С.82-83.

  Данченко О.Б. Інформаційні технології управління змістом будівельних проектів/ О.Б. Данченко, Моххамед Нахімі // Інформаційні технології та взаємодії: матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції (м.Київ, 8-10 листопада 2017 р.).- К.: КНУ, 2017.- С. 63-64.

  Данченко О.Б. Проекты и процессы. Орел или решка/ Е.Б.Данченко, И.А.Кравцова// Strategic Business Review.-2017.-№11.-С.48-51

  Данченко О.Б. Практичні аспекти реінжинірингу бізнес-процесів / О.Б. Данченко. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2017. - 238 с.

  Данченко О. Б. Індикативна модель відхилень в проектах / О. Б. Данченко ; Збірник наукових праць "Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами.- НТУ "Харківський політехнічний інститут", 2016.- № 1 (1173). - С. 43-46

  Данченко О. Б. Стратегічне управління у сфері фінансово-економічної безпеки підприємства: методичні положення щодо забезпечення / О. Б. Данченко, В. О. Занора, Ю. А. Поскрипко ; Електронне наукове видання "Економіка та суспільство".- Мукачівський державний університет, 2016.- 6 . - http://www.economyandsociety.in.ua/

  Данченко О. Б. Структурно-функціональна модель системи економічної безпеки підприємства / О. Б. Данченко, В. О. Занора, Ю. А. Поскрипко ; Вісник Черкаського університету. Серія «Економічні науки».- Черкаський національни університет імені Богдана Хмельницького, 2016.- 3

  Дерев'яних О. Е. Управління комунікаціями в міжнародних проектах / О. Е. Дерев'яних, О. Б. Данченко ; 12 Міжнародна науково-практична конференція "Управління проектами: стан та перспективи".- Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, місто Миколаїв, 16.09.2016. - С.47-48

  Данченко О.Б. Відхилення у проектах. Профілактичні заходи / Д.В. Бас, Н.І. Борисова // Управління проектами у розвитку суспільства: XIIІ міжнародна науково-практична конференція (14 травня 2016 р.). - Київський національний університет будівництва та архітектури, 2016. - С. 93-94

  Danchenko O.B. Portfolio management of medical institutions / O. B. Danchenko, V. V. Lepskiy ; Proceedings of the Dortmund International Research Conference 2016.- University of Applied Sciences and Arts in Dortmund, 25.06.2016. - http://internationalresearchdortmund.wikispaces.com/file/view/DortmundInternationResearchConference2016_Proceedings_PDF_v05.pdf/599844446/DortmundInternationResearchConference2016_Proceedings_PDF_v05.


Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

Ми в Соціальних Мережах. Слідуйте за нами.
Ви тут: Про КРОК » Співробітники » Данченко Олена Борисівна