Данченко Олена Борисівна — Університет «КРОК»
Інша інформація:
Данченко Олена Борисівна

кабінет 113

+380 (44) 455-57-12, вн. 154

Напрями наукових досліджень

 • управління відхиленнями в проектах / ризик-менеджмент / інтеграція стратегічного, процесного, проектного менеджменту в компаніях
 
 

Данченко Олена Борисівна

 • доктор технічних наук (2015 р.)
 • професор (2020 р.)

Освіта

 • Черкаський інженерно-технологічний інститут / ЕОМ, комплекси, системи та мережі / інженер-систематехнік (1994 р.)

Професійна кар’єра

 • з 2007 р. – Університет «КРОК», професор кафедри управління проєктами та процесами
 • 2000–2016 рр. – Черкаський національний університет, доцент кафедри якості, стандартизації та управління проектами
 • 1994–2021 рр. – Черкаський державний технологічний університет, професор кафедри комп'ютерних наук та системного аналізу

Особисті досягнення

 • захист докторської дисертації (2015 р.)
 • диплом SIC-MBA (2013 р.)
 • МВА-стажування, Мальта (2012 р.)
 • міжнародний сертифікат ІРМА (2006 р.)
 • захист кандидатської дисертації (2000 р.)
 • підготувала шість кандидатів технічних наук, два доктори філософії, одного доктора технічних наук

Професійна діяльність

 • Працювала бізнес-тренером Міжнародної академії фінансів та інвестицій при Торгово-промисловій палаті України, ТОВ «Айті Україна», навчального центру «Успіх».
 • Проводила бізнес - тренінги в компаніях «РУСАЛ», ТОВ «Арт-мастер», Черкаській торгово-промисловій палаті, КК «Метрополія», «ІК НЕТ», «Дуглас Альянс», GlobalLogic, Клуб сиру, Дубномолоко.
 • Бізнес-тренер Бізнес-школи КРОК та Міжнародного інституту бізнесу.
 
 

Публікації

  Борисов О.В. Особливості ресурсного управління продуктовими ІТ- проєктами / О. В. Борисов, О. Б. Данченко, Б. В. Мисник // Управління проектами у розвитку суспільства. Тема: "Управління проєктами післявоєнної розбудови України": тези доповідей ХХ Міжнародної конференції (м. Київ, 12 травня 2023 року)/ відпов. за випуск С. Д. Бушуєв. - Київ: КНУБА, 2023. - С. 60-64

  Семко О.В. Метод Делфі в управлінні проєктами цифрової трансформації в бізнесі / О. В. Семко, О. Б. Данченко // Управління проектами у розвитку суспільства. Тема: "Управління проєктами післявоєнної розбудови України": тези доповідей ХХ Міжнародної конференції (м. Київ, 12 травня 2023 року)/ відпов. за випуск С. Д. Бушуєв. - Київ: КНУБА, 2023. - С. 237-241

  Данченко О.Б. Актуальні компетентності з управління проектами майбутніх магіcтрів з менеджменту / О. Б. Данченко // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей III Наукової конференції (м. Київ, 26 квітня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2023/paper/view/1534
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2023/paper/view/1534

  Корейба А.З. Результативна постановка задач в командах проектів / А. З. Корейба, О. Б. Данченко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей V Міжнародної конференції (Київ, 7 грудня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023.
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2023/paper/view/1824

  The Functional Structure in the Decision Support System for the Automation of Passenger Transportation Management / O. Danchenko, V. Boiko, M. Pidhornyy, O. Bielova, O. Zaiats // 12th IEEE International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications (7-9 September 2023. Dortmund, Germany). - Dortmund: IEEE, 2023. -
https://ieeexplore.ieee.org/document/10348860

  Данченко О.Б. Розробка протиризикового методу оптимізації бізнес-процесів / О. Б. Данченко, О. В. Семко // Вісник національного технічного університету "ХПІ". Серія : Стратегічне управління, управління портфелями програмами та проєктами. - 2023. - № 1(7). - С. 27-34. - DOI https://doi.org/10.20998/2413-3000.2023.7.4. - http://pm.khpi.edu.ua/article/view/289194
http://pm.khpi.edu.ua/article/view/289194

  Данченко О.Б. Застосування онбордингу в управлінні командами продуктових ІТ-проєктів / О. Б. Данченко, О. В. Борисов, О. В. Гайдаєнко // Управління розвитком складних систем. - 2023. - № 55. - С. 29-37.
https://urss.knuba.edu.ua/files/zbirnyk-55/29-37.pdf

  Marketing Audit as a Tool for Assessing Business Performance / O. Danchenko, I. Feshchur, N. Hurzhyi, Y. Kuzminska, Y. Horiashchenko // Theoretical and Practical Research in the Economic Fields. - 2023. - Vol. 14. - № 2. - Pp. 438-456.
file:///C:/Users/library/Searches/Downloads/8227-97-18358-1-10-20231221.pdf

  Данченко О.Б. Аналіз синергетичного підходу до управління проєктами / О. Б. Данченко, А. З. Корейба // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Сер.: Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами. - 2022. - № 2(6). - С. 30-34

  Данченко О.Б. Протиризиковий метод оптимізації бізнес-процесів / О. Б. Данченко, О. В. Семко, І. Б. Семко // Управління проектами у розвитку суспільства: тези доповідей XIХ-ої Міжнародної науково-практичної конференції (20-21 травня 2022 р). Тема конференції: "Управління проєктами в очікуванні глобальної кризи" / відпов. за випуск С.Д.Бушуєв. - Київ: КНУБА, 2022. - С. 64-67

  Данченко О.Б. Перспективи розвитку цифрової трансформації у вищій освіті України / О. Б. Данченко, І. Б. Семко, Ю. М. Мокієнко // Інформаційні технології в освіті, науці і техніці(ІТОНТ-2022): Тези доповідей VІ Міжнародної науково-практичної конференції(Черкаси, 23-25 червня 2022 р.). - Черкаси: ЧДТУ, 2022. - С. 161-164. - https://is.gd/lUHxZL
https://er.chdtu.edu.ua/bitstream/ChSTU/4121/1/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D1%82%D0%B5%D0%B7_%D0%86%D0%A2%D0%9E%D0%9D%D0%A2-2022_%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82_23_06.pdf#page=161

  Машуренко О.В. Вплив кліматичних змін планети на управління проєктами в агробізнесі України / О. В. Машуренко, О. Б. Данченко // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: матеріали наукової конференції (м. Київ, 26 квітня 2022 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2022/paper/view/1160
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2022/paper/view/1160

  Метод управління інформаційними ризиками в проєктах діджиталізації бізнес-процесів / О. Б. Данченко, Д. І. Бедрій, О. В. Семко , О. В. Заяц // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Сер.: Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами. - 2022. - № 2(6). - С. 25-29.- DOI 10.20998/2413-3000.2022.6.5
file:///C:/Users/library/Downloads/262326-Article%20Text-604230-1-10-20220803.pdf

  Данченко О.Б. Технологія вибору ефективної методології управління ІТ-проектом / О. Б. Данченко, О. В. Борисов, В. С. Харута // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Сер.: Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами. - 2022. - № 2(6). - С. 7-13.-http://pm.khpi.edu.ua/article/view/262310
http://pm.khpi.edu.ua/article/view/262310

  Bielov O. Competitive management in post-war conditions / O. Bielov, O. Bielova, O. Danchenko // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІV Міжнародної конференції (7 грудня 2022 р., м. Київ). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1195
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1195

  Bielov O. Information risks analysis in management of energy projects / O. Bielov, O. Danchenko, O. Bielova // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІV Міжнародної конференції (7 грудня 2022 р., м. Київ). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1196
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1196

  Models of risk management in development projects for housing and utility service providers / Y. Chernenko, O. Danchenko, V. Melenchuk, L. Mysnyk // Applied Aspects of Information Technology . - 2022. - Vol. 5. - № 3. - Pp. 208-216.
http://dspace.opu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/13102/3_Chernenko.pdf?sequence=1&isAllowed=y

  Черненко Ю.В. Концептуальна модель протиризикового управління в проєктах розвитку провайдерів житлово-комунальних послуг / Ю. В. Черненко, О. Б. Данченко, В. М. Меленчук // Управління розвитком складних систем. - 2022. - № 51. - С. 41-48. - https://urss.knuba.edu.ua/files/zbirnyk-51/41-48.pdf
https://urss.knuba.edu.ua/files/zbirnyk-51/41-48.pdf

  Данченко О.Б. Ідентифікація та аналіз ризиків проєктів ІТ-аудиту / О.Б. Данченко, В. О. Альба, Р.В. Березенський, О.Ю. Савіна // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Сер.: Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами. - 2021. - № 1 (3). - С. 24-31
http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/52271

  Кузьмінська Ю.М. Метод формування ефективних команд освітніх проєктів підвищення кваліфікації / Ю.М. Кузьмінська, О.Б. Данченко, Д.І. Бедрій // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Сер.: Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами. - 2021. - № 2(4). - С. 46-53
http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/52343

  Огляд та класифікація особливостей арт-проєктів як факторів ризику / О.Б. Данченко, І.В. Рибалко, С.О. Заруцький, О.І. Бєлова // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Сер.: Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами. - 2021. - № 1(3). - С. 16-23
http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/52294/1/visnyk_KhPI_2021_1_SUUPPP_Danchenko_Ohliad.pdf

  Elbaruni J. The importance of analyzing modern models and methods of risk management in mis implementation projects / J. Elbaruni, E. Danchenko // Управління проектами у розвитку суспільства. Тема: "Управління проектами в умовах пандемії COVID-19": тези доповідей XVIII Міжнародної конференції (м. Київ, 15 травня 2021 р.)/ відпов. за випуск С.Д. Бушуєв. - Київ: КНУБА, 2021. - С. 27-30

  Метод формування реєстру стейкхолдерів наукових проєктів / Д. І. Бедрій, О. Б. Данченко, І. Б. Семко, В. М. Меленчук // Управління проектами у розвитку суспільства. Тема: "Управління проектами в умовах пандемії COVID-19": тези доповідей XVIII Міжнародної конференції (м. Київ, 15 травня 2021 р.)/ відпов. за випуск С.Д. Бушуєв. - Київ: КНУБА, 2021. - С. 90-94

  Близнюкова І.О. Аналіз сучасних визначень ІТ-проектів / І. О. Близнюкова, О. Б. Данченко, П. О. Тесленко // Управління проектами у розвитку суспільства. Тема: "Управління проектами в умовах пандемії COVID-19": тези доповідей XVIII Міжнародної конференції (м. Київ, 15 травня 2021 р.)/ відпов. за випуск С.Д. Бушуєв. - Київ: КНУБА, 2021. - С. 100-103

  Семко О.В. Концепція управління інформаційними ризиками в проєктах цифрової трансформації бізнесу / О. В. Семко, О. Б. Данченко, Сафар Хішам // Управління проектами у розвитку суспільства. Тема: "Управління проектами в умовах пандемії COVID-19": тези доповідей XVIII Міжнародної конференції (м. Київ, 15 травня 2021 р.)/ відпов. за випуск С.Д. Бушуєв. - Київ: КНУБА, 2021. - С. 265-268

  Чайка Н.Б. Аналіз впливу зовнішнього середовища на проект створення та запуску інформаційного пошукового ресурсу в сфері медичних послуг / Н. Б. Чайка, О. Б. Данченко // Управління проектами у розвитку суспільства. Тема: "Управління проектами в умовах пандемії COVID-19": тези доповідей XVIII Міжнародної конференції (м. Київ, 15 травня 2021 р.)/ відпов. за випуск С.Д. Бушуєв. - Київ: КНУБА, 2021. - С. 305-307

  Застосування swot-аналізу для ідентифікації ризиків проекту / К. В. Грабіна, В. В. Шендрик, О. Б. Данченко, А. Г. Мазуркевич // Управління проектами у розвитку суспільства. Тема: "Управління проектами в умовах пандемії COVID-19": тези доповідей XVIII Міжнародної конференції (м. Київ, 15 травня 2021 р.)/ відпов. за випуск С.Д. Бушуєв. - Київ: КНУБА, 2021. - С. 133-137

  Elbaruni J. Mathematical model of information risk management in projects of management information system implementation / J. Elbaruni, O. Danchenko, D. Bedrii // The scientific heritage. - 2021. - V. 1. - № 65. - Pp. 7-11. - DOI 10.24412/9215-0365-2021-65-1-7-11.

  Данченко О.Б. Інструменти управління ІТ-проектами з інноваціями / О. Б. Данченко, І. О. Близнюкова, П. О. Тесленко // Інформатика. Культура. Технології: тези доповідей VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Одеса, 13-14 травня 2021 р.). - Одеса: Одеський національний політехнічний університет, 2021

  Рибалко І.В. Слабка формалізація арт-проєктів як джерело ризиків / І. В. Рибалко, О. Б. Данченко, О. І. Бєлова // Управління проектами у розвитку суспільства. Тема: "Управління проектами в умовах пандемії COVID-19": тези доповідей XVIII Міжнародної конференції (м. Київ, 15 травня 2021 р.)/ відпов. за випуск С.Д. Бушуєв. - Київ: КНУБА, 2021. - С. 256-259

  Danchenko O. Optimistic prediction method for value counter of physical exercises repetitions on the output signal of the neural network / O. Danchenko, J. Broyda, O. Bielova // The scientific heritage. - 2021. - V.1. - №68. - Pp. 34-38. - DOI 10.24412/9215-0365-2021-68-1-34-38

  Концепція створення мінімального життєздатного продукту та дизайн-мислення в управлінні командою IT-проєкту / І.О. Близнюкова, П.О. Тесленко, О.Б. Данченко, В.М. Мельничук // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Сер.: Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами. - 2021. - № 2(4). - С. 11-17. - DOI DOI: 10.20998/2413-3000.2021.4.2.
http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/52329/1/visnyk_KhPI_2021_2_SUUPPP_Blyzniukova_Kontseptsiia.pdf

  Данченко О.Б. Маркетингові дослідження у проєктах: навчальний посібник / О.Б. Данченко, Т.В. Дзюба. - К.: Університет "КРОК", 2021. - 224 c. - https://monograph.krok.edu.ua/books/catalog/view/20/48/329-2
https://monograph.krok.edu.ua/books/catalog/view/20/48/329-2

  Технології дизайн-мислення в управлінні командою ІТ-проекту / І. О. Близнюкова, О. Б. Данченко, П. О. Тесленко, В. І. Куваєва // Управління проектами: стан та перспективи: матеріали XVII Міжнародної науково-практичної конференції (м. Миколаїв, 7-10 вересня 2021 р.). - Миколаїв: Видавець Торубара В.В., 2021. - С. 12-13

  Борисов О.В. Ресурсне планування ІТ-проектів / О. В. Борисов, О. Б. Данченко, К. В. Грабіна // Управління проектами: стан та перспективи: матеріали XVII Міжнародної науково-практичної конференції (м. Миколаїв, 7-10 вересня 2021 р.). - Миколаїв: Видавець Торубара В.В., 2021. - С. 16-17

  Данченко О.Б. Особливості освітніх проєктів / О. Б. Данченко, І. Б. Семко, Ю. М. Мокієнко // Управління проектами: стан та перспективи: матеріали XVII Міжнародної науково-практичної конференції (м. Миколаїв, 7-10 вересня 2021 р.). - Миколаїв: Видавець Торубара В.В., 2021. - С. 19-21

  Данченко О.Б. Управління проєктами та програмами в сфері охорони здоров'я / О. Б. Данченко, Л. М. Сущенко // Управління проектами: стан та перспективи: матеріали XVII Міжнародної науково-практичної конференції (м. Миколаїв, 7-10 вересня 2021 р.) . - Миколаїв: Видавець Торубара В.В., 2021. - С. 21-23

  Данченко О.Б. Концепція інтегрованого управління інформаційними ризиками в проєктах діджиталізації бізнесу / О. Б. Данченко, Д. І. Бедрій, О. В. Семко // Управління проектами: стан та перспективи: матеріали XVII Міжнародної науково-практичної конференції (м. Миколаїв, 7-10 вересня 2021 р.). - Миколаїв: Видавець Торубара В.В., 2021. - С. 23-25

  IT progjects: features, characteristics and classification / O. B. Danchenko, V. O. Amalahu, S. Ol. Zarutsky, O.I. Bielova // Управління проектами: стан та перспективи: матеріали XVII Міжнародної науково-практичної конференції (м. Миколаїв, 7-10 вересня 2021 р.). - Миколаїв: Видавець Торубара В.В., 2021. - С. 106-108

  Наконечна О.А. Управління якістю освітнього проєкту в умовах невизначеності / О.А. Наконечна, О.Б. Данченко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали III Міжнародної конференції (м. Київ, 2-3 грудня 2021 р.). - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/754
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/754

  Information technology of integrated risk management of scientific projects under uncertainty and behavioral economy / O. Danchenko, O. Bakulich, P. Teslenko, O. Bielova, I. Semko // Scientific Journal of Astana IT University. - 2021. - V. 5. - № 5. - Pp. 63-76. - http://ojs.astanait.edu.kz/index.php/sjaitu/article/view/48
http://ojs.astanait.edu.kz/index.php/sjaitu/article/view/48

  Mathematical support of the information system for decision support in the sphere of healthcare / O. Danchenko, D. Bedrii, O. Haidaienko, O. Bielova, O. Kravchenko, Y. Kuzminska // Scientific Journal of Astana IT University. - 2021. - № 6. - P. 23-38. - DOI https://doi.org/10.37943/aitu.2021.89.31.003
http://ojs.astanait.edu.kz/index.php/sjaitu/article/view/58/52

  Данченко О.Б. Методи оптимізації бізнес-процесів компанії в умовах діджиталізації / О. Б. Данченко, О. В. Семко, А. Г. Мазуркевич // Project, Program, Portfolio Management. P3M-2021: Тези доповідей VІ Міжнародної науково-практичної конференції (Одеса, 3-4 грудня 2021 р.): у 2т. Т.1 / Відпов. за випуск П. О. Тесленко. - Одеса: ІШІР, 2021. - С. 72-75

  Данченко О.Б. Управління ризиками освітніх проєктів / О. Б. Данченко, О. В. Семко, Ю. М. Мокієнко // Project, Program, Portfolio Management. P3M-2021: Тези доповідей VІ Міжнародної науково-практичної конференції (Одеса, 3-4 грудня 2021 р.): у 2т. Т.1 / Відпов. за випуск П. О. Тесленко. - Одеса: ІШІР, 2021. - С. 70-72

  Борисов О.В. Особливості управління віртуальними командами ІТ-проєктів / О. В. Борисов, О. Б. Данченко, К. В. Грабіна // Project, Program, Portfolio Management. P3M-2021: Тези доповідей VІ Міжнародної науково-практичної конференції (Одеса, 3-4 грудня 2021 р.): у 2т. Т.1 / Відпов. за випуск П. О. Тесленко. - Одеса: ІШІР, 2021. - С. 78-81

  Данченко О.Б. Аналіз можливості конвергенції синергетики в управлінні проектами та самоорганізації / О. Б. Данченко, А. З. Корейба // Project, Program, Portfolio Management. P3M-2021: Тези доповідей VІ Міжнародної науково-практичної конференції (Одеса, 3-4 грудня 2021 р.): у 2т. Т.1 / Відпов. за випуск П. О. Тесленко. - Одеса: ІШІР, 2021. - С. 142-145

  Кисельов В.А. Концепція дизайн-мислення та створення мінімально життєздатного продукту в управлінні змістом ІТ-проекту / В . А. Кисельов, О. Б. Данченко // Project, Program, Portfolio Management. P3M-2021: Тези доповідей VІ Міжнародної науково-практичної конференції (Одеса, 3-4 грудня 2021 р.): у 2т. Т.1 / Відпов. за випуск П. О. Тесленко. - Одеса: ІШІР, 2021. - С. 145-148

  Концептуальна модель креативного управління командою ІТ проекту / І. О. Близнюкова, О. Б. Данченко, П. О. Тесленко, С. О. Заруцький // Project, Program, Portfolio Management. P3M-2021: Тези доповідей VІ Міжнародної науково-практичної конференції (Одеса, 3-4 грудня 2021 р.): у 2т. Т.1 / Відпов. за випуск П. О. Тесленко. - Одеса: ІШІР, 2021. - С. 81-83

  The pecularities of projects for digital business transformation / O. Danchenko, D. Bedrii, V. Tkachenko, O. Semko, V. Kharuta // The scientific heritage. - 2021. - V. 1. - № 65. - Pp. 51-55. - DOI 10.24412/9215-0365-2021-65-1-51-55

  Проєктний підхід у творчій сфері / О. Б. Данченко, І. В. Рибалко, В. М. Меленчук , Р.В. Березенський // Вісник НТУ "ХПІ". Серія: Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами . - 2020. - № 1. - С. 24-30. - DOI 10.20998/2413-3000.2020.1.3
http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/46566/1/vestnik_KhPI_2020_1_Danchenko_Proektnyi.pdf

  Просторова 5D-модель психології управління проектами / О.Б. Данченко, Ю.А. Поскрипко, Д.І. Бедрій, І.Б. Семко // Вісник НТУ "ХПІ". Серія: Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами. - 2020. - № 1. - С. 11-23. - DOI 10.20998/2413-3000.2020.1.2
http://pm.khpi.edu.ua/article/view/2413-3000.2020.1.2

  Розробка системи розпізнавання обличчя людини у відеопотоці з доповненою реальністю / О.Б. Данченко, О.Є. Іларіонов, Г.В. Красовська, Т.С. Короткова // Вісник Черкаського технологічного університету. - 2020. - № 3. - С. 75-84
http://vtn.chdtu.edu.ua/article/view/200277

  Данченко О.Б. Інформаційні ризики цифрового формату / О.Б. Данченко, Є.В. Ланських, О.В. Семко // Вісник Черкаського державного технологічного університету. - 2020. - № 3. - С. 58-66
http://vtn.chdtu.edu.ua/article/view/200792/218779

  Розробка системи IOT рішень для клімат контролю процесу виготовлення молочної продукції / О.В. Кравченко, Р.Ю. Кучеренко, О.Б. Данченко, С.В. Бесєдіна // Sciences of Europe. - 2020. - Vol 2. - № 51. - Pp. 69-75
http://eprints.cdu.edu.ua/4178/1/vol%202%2C%20no%2051%20%282020%29.pdf#page=69

  Данченко О.Б. Ціннісно-орієнтоване управління змістом будівельного проекту / О.Б. Данченко, М.М. Нахімі, О.Ю. Савіна // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Сер.: Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами. - 2020. - № 2. - С. 23-31
http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/46621/1/vestnik_KhPI_2020_2_Danchenko_Tsinnisno.pdf

  Bedrii D. Application of models and methods of integrated risk management of stakeholders of scientific projects in conditions of uncertainty and behavioral economics / D. Bedrii, O. Danchenko, I. Semko // Technology audit and production reserves. - 2020. - V. 6. - Iss. 2(56). - Pp. 42-46. - DOI 10.15587/2706-5448.2020.220298

  Данченко О.Б. Огляд інформаційних технологій управління бізнес-процесами в організаціях / О. Б. Данченко, Д. І. Бедрій, О. В. Семко // Управління розвитком складних систем. - 2020. - № 44. - С. 20-26

  Данченко Е.Б. Информационные риски в проектах диджитализации / Е. Б. Данченко, А. В. Семко // Управління проектами: стан та перспективи: матеріали XVІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Миколаїв, 8-11 вересня 2020 р.). - Миколаїв: Видавець Торубара В.В., 2020. - С. 101-103

  Alba V.O. Types and tasks of IT-audit projects and their specifics / V.O. Alba, O.B. Danchenko, O.I. Bielova // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - С. 209-210. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/139
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/139

  Rybalko I.V. Effectiveness of project approach in forming of creative personality in art activities / I.V. Rybalko, O.B. Danchenko, O.I. Bielova // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - С. 241-242. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/164
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/164

  Hisham Safar. The necessity of management correlation to the total quality management implementation / Safar Hisham, O.I. Bielova, O.B. Danchenko // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - С. 257-258. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/172
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/172

  Danchenko O. The role of informational risks conceptual model to management information system projects implementation / O. Danchenko, J. Elbaruni // Project, Program, Portfolio Management. P3M-2020: тези доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції (4-5 грудня 2020 р.): у 2т. / Відпов. за вип. П.О. Тесленко. - Том 1. - Одеса: Балан В.О., 2020. - С. 42-43

  Альба В.О. Сучасні підходи управління проєктами ІТ-аудиту / В. О. Альба, О. Б. Данченко, О. Ю. Савіна // Project, Program, Portfolio Management. P3M-2020: тези доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції (4-5 грудня 2020 р.) : у 2т. / Відпов. за вип. П.О. Тесленко. - Том 1. - Одеса: Балан В.О., 2020. - С. 10-12

  Данченко О.Б. Підвищення рівня задоволеності замовника проєкту з використанням методології дизайн-мислення / О. Б. Данченко, І. О. Близнюкова, П. О. Тесленко // Project, Program, Portfolio Management. P3M-2020: тези доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції (4-5 грудня 2020 р.) у 2т. / Відпов. за вип. П.О. Тесленко.- Т.1. - Одеса: Балан В.О., 2020. - С. 22-25

  Данченко О.Б. Принципи інтегрованого протиризикового управління конфліктами наукового проєкту в умовах поведінкової економіки / О. Б. Данченко, Д. І. Бедрій, О. В. Семко // Project, Program, Portfolio Management. P3M-2020: тези доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції (4-5 грудня 2020 р.) : у 2т./ Відпов. за вип. П.О. Тесленко.- Т.1. - Одеса: Балан В.О., 2020. - С. 18-21

  Данченко О.Б. Синергетичний ефект від управління загрозами та можливостями в ІТ-проєктах / О. Б. Данченко, К. В. Грабіна, В. В. Шендрик // Project, Program, Portfolio Management. P3M-2020: тези доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції (4-5 грудня 2020 р.) : у 2т. / Відпов. за вип. П.О. Тесленко. - Том 1. - Одеса: Балан В.О., 2020. - С. 26-29

  Elbaruni J. A systematic approach to risk management of projects / J. Elbaruni, O. Danchenko // Управління проектами у розвитку суспільства : тези доп. XVII Міжнар. конф. (15-16 травня 2020 р.). Тема : Управління проектами в умовах дігіталізації суспільства. - Київ: КНУБА, 2020. - С. 52-55
http://eprints.kname.edu.ua/58526/1/%D0%A2%D0%B5%D0%B7%D0%B8PMKyiv_20.pdf

  Данченко О.Б. Управління ризиками та конфліктами стейкхолдерів наукового проекту в умовах поведінкової економіки / О. Б. Данченко, Д. І. Бедрій, І. Б. Семко // Управління проектами у розвитку суспільства : тези доп. XVII Міжнар. конф. (15-16 травня 2020 р.). Тема : Управління проектами в умовах дігіталізації суспільства. - Київ: КНУБА, 2020. - С. 83-88
http://eprints.kname.edu.ua/58526/1/%D0%A2%D0%B5%D0%B7%D0%B8PMKyiv_20.pdf

  Поскрипко Ю.А. Поведінкові компетенції з психології управління проектами в умовах діджиталізації / Ю. А. Поскрипко, О. Б. Данченко, М. Ю. Поскрипко // Управління проектами у розвитку суспільства: тези доповідей XVII Міжнарод. конференції (15-16 травня 2020 р.). Тема:Управління проектами в умовах дігіталізації суспільства. - Київ: КНУБА, 2020. - С. 139-142
http://eprints.kname.edu.ua/58526/1/%D0%A2%D0%B5%D0%B7%D0%B8PMKyiv_20.pdf

  Данченко О.Б. Метод визначення множини всіх повних шляхів сітьового графіку в проектах АПК / О. Б. Данченко, К. Я. Круль // Project, Program, Portfolio Management. P3M-2020: тези доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції (4-5 грудня 2020 р.): у 2т. / Відпов. за вип. П.О. Тесленко.- Т.1. - Одеса: Балан В.О., 2020. - С. 64-67

  Данченко О.Б. Огляд програмних продуктів управління бізнес-процесами / О. Б. Данченко, Д. І. Бедрій, О. В. Семко // Project, Program, Portfolio Management. P3M-2020: тези доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції (4-5 грудня 2020 р.) : у 2т./ Відпов. за вип. П.О. Тесленко - Том 1. - Одеса: Балан В.О., 2020. - С. 30-34

  Рибалко І.В. Можливості застосування проєктного підходу у творчій сфері / І. В. Рибалко, О. Б. Данченко // Управління проектами у розвитку суспільства : тези доп. XVII Міжнар. конф. (15-16 травня 2020 р.). Тема : Управління проектами в умовах дігіталізації суспільства. - Київ: КНУБА, 2020. - С. 301-305
http://eprints.kname.edu.ua/58526/1/%D0%A2%D0%B5%D0%B7%D0%B8PMKyiv_20.pdf

  Psychological means of theoretical modeling of the optimum number of project staff / O. B. Danchenko, M. V. Palchynska, I. A. Azhaman, N. A.Telichko, M. A. Sadova// International Journal of Management (IJM). - 2020. - V. 11. - Iss. 4. - Pp. 414-426.
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3601562

  Forming of integrated understanding of project terms: faulk's algorithm as one of the formalized approaches / O. Kolomytseva, O. Verenych, O. Danchenko, O. Bielova, T. Palonna, S. Pepchuk // Entrepreneurship and Sustainability Issues. - 2020. - Vol. 7. - № 4(Jule). - Pp. 3215-3225 URL: https://er.chdtu.edu.ua/bitstream/ChSTU/1172/1/42%20Olena%20Kolomytseva%201%2C%20Olena%20Verenych%202%2C%20Olena%20Danchenko%20et%20al..pdf
https://er.chdtu.edu.ua/bitstream/ChSTU/1172/1/42%20Olena%20Kolomytseva%201%2C%20Olena%20Verenych%202%2C%20Olena%20Danchenko%20et%20al..pdf

  Factors of behavioral economics in scientific projects / D. Bedrii, O. Danchenko, Y. Poskrypko, O. Bielova, P. Teslenko // Science and Education a New Dimension, Natural and Technical Sciences. - 2020. - V. VIII(28). - Iss. 233. - Pp. 57-60.
http://www.seanewdim.com/uploads/3/4/5/1/34511564/nattech_viii_233_28.pdf

  Данченко О.Б. Управління конфліктами наукового проекту /О. Б. Данченко, Д. І. Бедрій, І. Б. Семко // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Серія: Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами. -2019.- № 2 (1327).-С.28-35
vestnik_KhPI_2019_2_Danchenko_Upravlinnia_konfliktamy.pdf

  Данченко О.Б. Інформаційна модель взаємодії стейкхолдерів організаційних проектів у сфері обслуговування літаків / О. Б. Данченко, Д. Ф. Сепеда Гуаман // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Серія: Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами. -2019. -№ 1 (1326).- С.24-29
file:///C:/Users/library/Downloads/161819-353482-1-PB.pdf

  Круль К.Я. Вплив ментальності стейкхолдерів на їхню поведінку в проектах / К.Я. Круль, О.Б. Данченко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 271-272
https://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/materiali-konferentsij/868-materialy-mizhnarodnoi-konferentsii-derzhava-rehiony-pidpryiemnytstvo-informatsiini-suspilnopravovi-sotsialnoekonomichni-aspekty-rozvytku-2122-lystopada-2019-roku

  Поскрипко Ю.А. Компетенція і компетентність: консенсус / Ю. А. Поскрипко, О. Б. Данченко // Вчені записки Університету "КРОК". - 2019. - № 3 (55). - С. 117-127. - DOI 10.31732/2663-2209-2019-55-117-127

  Поскрипко Ю.А. Психологічні чинники забезпечення проектної діяльності / Ю. А. Поскрипко, О. Б. Данченко // Project, Program, Portfolio Management. P3M: Тези доповідей ІV Міжнародної науково- практичної конференції у 2т. Т. 1. - Одеса, 2019. - С. 79-83

  Поскрипко Ю.А. Поведінкові компетенції проєктних менеджерів у процесі модернізації соціально- економічного розвитку суспільства / Ю. А. Поскрипко, О. Б. Данченко // Соціальний аспект правового та економічного розвитку суспільства: колективна монографія / За ред. І.П. Мігус.- Київ, 2019. -С. [у друці].

  Данченко О.Б. Забезпечення ефективного управління якістю діяльності підприємства торгівлі через використання концепції TQM / О. Б. Данченко, О. І. Бєлова, Х. М. Сафар // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка".-2019.- Вип. 1(53). - С.90-96
http://snku.krok.edu.ua/index.php/vcheni-zapiski-universitetu-krok/issue/view/6

  Данченко О.Б. Основні аспекти управління якістю діяльності підприємства торгівлі / О. Б. Данченко, О. І. Бєлова, Х. М. Сафар // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка".- 2019.- Вип. 2(54) . - С.169-175
http://snku.krok.edu.ua/index.php/vcheni-zapiski-universitetu-krok/issue/view/8

  Данченко О.Б. Застосування методу протиризикового управління стейкхолдерами організаційного проекту у сфері обслуговування літаків / О. Б. Данченко, Гауман Д. Ф. Сепеда // Управління проектами та розвиток виробництва. - 2019. - № 2(70). - С. 5-12
http://www.pmdp.org.ua/index.php/ru/2019/2-70-2019?id=1711

  Поскрипко Ю.А. Компетенції і компетентність у психології управління проєктами / Ю. А. Поскрипко, О. Б. Данченко // Управління проектами та розвиток виробництва. - 2019. - № 3 (71). -С. 20 - 36.
http://www.pmdp.org.ua/images/Journal/71/2.pdf

  Данченко О.Б. Арт-проект та його практична реалізація: фаза ініціації/ О.Б. Данченко, Р.В. Березенський, Д.В. Бас // Управління проектами у розвитку суспільства. Тема "Управління проектами в умовах очікування глобальних змін": тези доп. - К.: КНУБА, 2019.- С.94-95

  Данченко О.Б. Проектний менеджмент: управління ризиками та змінами в процесах прийняття управлінських рішень : монографія / О. Б. Данченко, В. О. Занора. - Черкаси : ПП Чабаненко Ю.А., 2019. - 278 с.

  Данченко О.Б. Вдосконалений метод PESTLE-аналізу зовнішнього середовища проектів/ О.Б. Данченко, Сепеда Гуаман Д. Ф // Управління проектами у розвитку суспільства. Тема "Управління проектами в умовах очікування глобальних змін": тези доп. - К.: КНУБА, 2019.-С.96-98

  Danchenko О. Risks of value-oriented management of construction projects/ Danchenko О. Risks of value-oriented management of construction projects/ O. Danchenko, Seek Ali Mohamed Abdulsalam, P. Teslenko // Управління проектами: стан та перспективи: матеріали XV Міжнародної науково-практичної конференції (м. Миколаїв, 10-13 вересня 2019 р.). - Миколаїв: Видавець Торубара В.В., 2019.

  Danchenko О. Opportunity Management overview in terms of the Risk Management in the software development industry standards / O.B. Danchenko, V.V. Shendryk, K.V. Hrabina // Управління проектами: стан та перспективи: матеріали XV Міжнародної науково-практичної конференції (м. Миколаїв, 10-13 вересня 2019 р.). - Миколаїв: Видавець Торубара В.В., 2019.

  Оценка влияния внешней информации на участников веб-сообществ IТ-средствами в условиях поведенческой экономики /О.В. Кравченко, Е.Б. Данченко, Д.И. Бедрий, В.С. Марунич // Problemele energeticii regionale.- 2019.- № 1-1 (40).- Pp. 45-59

  Mohamed S.A. Analysis of Sources of Risk of Construction Projects in the Plane of Value-Oriented Management / S. A. Mohamed, O. Danchenko // CEUR Workshop Proceedings. - 2019. - Vol. 2856. - Pp. 52-55. - https://ceur-ws.org/Vol-2856/paper11.pdf
https://ceur-ws.org/Vol-2856/paper11.pdf

  The method for evaluation of educational environment subjects' performance based on the calculation of volumes of msimplexes / Alexander Kuchansky, Yurii Andrashko, Andrii Biloshchytskyi, Elena Danchenko, Oleg Ilarionov, Igor Vatskel, Tetyana Honcharenko //Східно-Європейський журнал передових технологій (Eastern-European Journal of Enterprise Technologies).-2018.- Т. 2, № 4 (92).-С.15-25
http://journals.uran.ua/eejet/article/view/126287

  Данченко О.Б. Ідентифікація стейкхолдерів арт-проектів /Д.В. Бас, О.Б. Данченко // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.387-389
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2018-11-15_materiali-%D1%81onference-krok.pdf

  Данченко О.Б. Управління зацікавленими сторонами в проектах агропромислового комплексу/ О.Б. Данченко, К.Я. Круль, О.Р. Денчик // Управління проектами у розвитку суспільства. Тема: "Управління проектами в умовах переходу до поведінкової економіки": тези доповідей ХV Міжнародної конференції (м. Київ, 18 - 19 травня 2018 року)/ відпов. за випуск С.Д.Бушуєв. - Київ: КНУБА, 2018. - С. 79-80

  Данченко О.Б. Ідентифікація ризиків стейкхолдерів проектів агропромислового комплексу / К.Я. Круль, О.Б. Данченко //Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.435-437
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2018-11-15_materiali-%D1%81onference-krok.pdf

  Данченко О.Б. Аналіз типових змін в ІТ-проектах / А.Г. Мазуркевич, О.Б. Данченко //Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.440-442
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2018-11-15_materiali-%D1%81onference-krok.pdf

  Данченко О.Б. Концептуальна модель формування високоефективної команди проекту/О.Б. Данченко, Д.І. Бедрій, І.Б. Семко // Вісник НТУ "ХПІ". Серія: Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами.-2018.-№2.-С.45-52
http://pm.khpi.edu.ua/article/view/125225

  Combined Models for Forecasting the Air Pollution Level in Infocommunication Systems for the Environment State Monitoring /Alexander Kuchansky , Andrii Biloshchytskyi, Yurii Andrashko, Vladimir Vatskel, Svitlana Biloshchytska, Olena Danchenko and Igor Vatskel // The 4th IEEE International Symposium on Wireless Systems within the International Conferences on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems (20-21 September, 2018, Lviv, Ukraine).-С.125-130 URL https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/22136/1/IDAACS-SWS.2018_%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82.pdf
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/22136/1/IDAACS-SWS.2018_%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82.pdf

  Данченко О.Б. Інтегрований процес управління ризиками проектів агропромислового комплексу/ О.Р. Денчик, О.Б. Данченко //Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.415-417
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2018-11-15_materiali-%D1%81onference-krok.pdf

  Данченко О.Б. Моделі стратегічного менеджменту медичних проектів проектно-орієнтованого медичного закладу / О.Б.Данченко, В.В.Лепський //Вісник НТУ "ХПІ". Серія: Стратегічне управління, управління портфелем, програмами та проектами. -2018.-№2.-С.45-52
http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/34965/1/vestnik_KhPI_2018_2_Danchenko_Modeli.pdf

  Development of Infocommunication System for Scientific Activity Administration of Educational Environment's Subjects / Andrii Biloshchytskyi, Alexander Kuchansky, Svitlana Biloshchytska, Yurii Andrashko, Olena Danchenko //International Scientific-Practical Conference Problems of Infocommunications. Science and Technology (October 9-12, 2018 Kharkiv, Ukraine)
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/20872/1/paper_114.pdf

  Данченко О.Б. Метод управління цінністю арт-проекту/О.Б. Данченко, Д.В. Бас// Управління проектами: Стан та перспективи: матеріали XIV Міжнародної науково-практичної конференції. - Миколаїв: Видавець Торубара В.В., 2018. - С. 33-34

  Данченко О.Б. Ідентифікація ризиків в клієнт-орієнтованому управлінні будівельними проектами/ О.Б. Данченко, Т.Г. Фесенко, Moхамед Абдулсалам Сієк Алі//Управління проектами: Стан та перспективи: матеріали XIV Міжнародної науково-практичної конференції. - Миколаїв: Видавець Торубара В.В., 2018. - С.108-110

  Данченко О.Б. Концептуальна модель управління командами освітніх проектів у сфері підвищення кваліфікації/ О.Б. Данченко, Ю.М. Кузьмінська // Управління проектами: Стан та перспективи: матеріали XIV Міжнародної науково-практичної конференції. - Миколаїв: Видавець Торубара В.В., 2018. - С.35-36

  Данченко О.Б. Практичні аспекти реінжинірингу бізнес-процесів / О.Б. Данченко. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2017. - 238 с.
http://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/navchalni-posibniki/529-praktychni-aspekty-reinzhynirynhu-biznesprotsesiv

  Данченко О.Б. Ідентифікація кадрових ризиків наукових проектів / О. Б. Данченко, Д.І. Бедрій, І.Б. Семко // Управління проектами та розвиток виробництва: Зб. наук.пр. - 2017. – №4(64). – С. 18-24.
http://www.pmdp.org.ua/images/Journal/64/4_64_3.pdf

  Данченко О.Б. Моделі ціннісно-орієнтованого управління арт-проектами / О.Б. Данченко, В.В. Лепський, Д.В. Бас // Управління проектами та розвиток виробництва: Зб. наук.пр. – 2017. – №4(64). – С. 25-32.
http://www.pmdp.org.ua/images/Journal/64/4_64_4.pdf

  Данченко О.Б. Креативні технології управління освітніми проектами/ О.Б. Данченко, Ю.М. Кузьмінська // Innovative technologies in science and education. European experience: International Conference ( November 21-24, 2017, Vienna, Austria).- Vienna , 2017.- Pp.102-107

  Данченко Е.Б. Принципы стратегического управления проектами, программами и портфелями медицинского учреждения/ Е.Б. Данченко, В.В. Лепский // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Серія "Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами". - 2017. - №3 (1225). - С.53-58

  Данченко О.Б. Концептуальна модель управління цінністю арт-проекту/ О.Б. Данченко, Д.В. Бас // ХIV Міжнародна конференція "Управління проектами у розвитку суспільства". Тема: «Розвиток компетенцій проектного управління в умовах кризи» (м.Київ, 19-20-травня 2017 р.): Тези доповідей/ відпов. за випуск С.Д. Бушуєв. - К.:КНУБА, 2017. - С.82-83.

  Данченко О.Б. Проекты и процессы. Орел или решка/ Е.Б.Данченко, И.А.Кравцова// Strategic Business Review.-2017.-№11.-С.48-51
http://www.sbr.in.ua/?page_id=2041

  Данченко О.Б. Современные подходы к построению бизнес-моделей проектов /О.Б. Данченко, А.Г. Хаджинов // Управління проектами: стан та перспективи: матеріали ХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м.Миколаїв, 12-15 вересня 2017 р.). - Миколаїв: НУК, 2017. - С.117-118

  Данченко О.Б. Сучасні моделі та методи управління проектами, портфелями проектів та програмами/ О.Б. Данченко, В.В. Лепський // Управління розвитком складних систем: збірник наукових праць КНУБА.- 2017.- № 29.- С.46-54.

  Данченко О.Б. Інформаційні технології управління змістом будівельних проектів/ О.Б. Данченко, Моххамед Нахімі // Інформаційні технології та взаємодії: матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції (м.Київ, 8-10 листопада 2017 р.).- К.: КНУ, 2017.- С. 63-64.

  Данченко О.Б. Індикативна модель відхилень в проектах / О. Б. Данченко //Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами.- 2016.- № 1 (1173). - С. 43-46
http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/21418

  Danchenko O.B. Portfolio management of medical institutions / O. B. Danchenko, V. V. Lepskiy // Proceedings of the Dortmund International Research Conference 2016(25.06.2016).- University of Applied Sciences and Arts in Dortmund, 2016.-P.179-181
http://internationalresearchdortmund.wikispaces.com/file/view/DortmundInternationResearchConference2016_Proceedings_PDF_v05.pdf/599844446/DortmundInternationResearchConference2016_Proceedings_PDF_v05.

  Данченко О.Б. Стратегічне управління у сфері фінансово-економічної безпеки підприємства: методичні положення щодо забезпечення / О. Б. Данченко, В. О. Занора, Ю. А. Поскрипко // Економіка та суспільство: електронне наукове видання.- 2016.- №6 . -С.112-116
http://www.economyandsociety.in.ua/journal/6_ukr/19.pdf

  Поскрипко Ю.А. Практичні аспекти забезпечення кадрової безпеки на підприємствах/ Ю.А. Поскрипко, О.Б. Данченко, //Організаційно-економічний механізм протидії злочинам в економічній сфері: монографія / За ред. О.В. Черевка, І.П. Мігус, Л.В. Гнилицької. - Черкаси : видавець Чабаненко Ю.А. - Черкаси, 2016. - С.238-261

  Данченко О.Б. Структурно-функціональна модель системи економічної безпеки підприємства / О. Б. Данченко, В. О. Занора, Ю. А. Поскрипко //Вісник Черкаського університету. Серія «Економічні науки». - 2016. - № 3. - С. 48-53
http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchuE_2016_3_9

  Данченко О.Б. Відхилення у проектах. Профілактичні заходи /О.Б. Данченко, Д.В. Бас, Н.І. Борисова // Управління проектами у розвитку суспільства: XIIІ міжнародна науково-практична конференція (14 травня 2016 р.). - К.: Київський національний університет будівництва та архітектури, 2016. - С. 93-94

  Дерев'яних О.Е. Управління комунікаціями в міжнародних проектах / О. Е. Дерев'яних, О. Б. Данченко // Управління проектами: стан та перспективи: 12 Міжнародна науково-практична конференція (Миколаїв, 16.09.2016).- Миколаїв: Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, 2016. - С.47-48

  Данченко О.Б. Концепція інтегрованого управління відхиленнями в проектах/ О.Б. Данченко, Н.І. Борисова // Управління проектами у розвитку суспільства: тези доповідей ХІІ міжнародної конференції. Тема: Компетентнісне управління проектами розвитку в умовах нестабільного оточення (22-23 травня 2015 р.) .- К.:КНУБА, 2015.- С.96-97.

  Данченко О.Б. Інформаційна технологія інтегрованого управління відхиленнями в проектах/ О. Б. Данченко, О. М. Шор // Управління проектами: стан та перспективи: матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції. - Миколаїв: НУК, 2015. - С. 41-43.

  Данченко О.Б. Термінологічні основи управління відхиленнями в проектах /О.Б. Данченко // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Серія: Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами.- 2015. - №2 (1111). -С.89-96.

  Данченко О.Б. Концептуальна модель інтегрованого управління відхиленнями в проектах/ О.Б. Данченко, І.Б. Семко, Н.І. Борисова// Вісник ЧДТУ. Серія: Технічні науки.- 2015.- №1(15).- С.62-67.

  Данченко Е.Б. Медицинские аналогии в проектном менеджменте /Е.Б. Данченко, Ю.А. Поскрипо // Economics and management: problems of science and practice: Collection of scientific articles. Vol. 2 .- Nurnberg:Verlag SWG imex GmbH, 2014. - Pp.330-334.

  Данченко Е.Б. Современные подходы к управлению проектами / Е.Б. Данченко //Актуальные направления фундаментальных и прикладных исследований: материалы IV междунар. науч.-практ. конф. (4-5 авг. 2014г. North Charleston, USA). - North Charleston , 2014. - V. 1. - Pp.138-140.

  Тесля Ю.М. Болезни проектов и программ: причины и лечение / Ю.М. Тесля, Е.Б. Данченко, Л.Б. Кубявка // Молодой ученый. - 2014. - №21(80). -С. 436-439.

  Danchenko O. Project risk management methods/O. Danchenko // News of Science and Education.- 2014.- №4(4).- Pp.68-71

  Данченко О.Б. Сучасні підходи до управління відхиленнями в проектах / О.Б. Данченко // Управління розвитком складних систем. - 2014. - № 19. - С.22-26.

  Данченко О.Б. Методи управління ризиками проектів альтернативної енергетики / О.Б. Данченко, Н.І. Борисова // Вісн.нац.тех. ун-т "ХПІ. Серія : Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами. - 2014. - № 2 (1045). - С.52-57.

  Данченко О.Б. Класифікація відхилень в проектах: ризики, проблеми, зміни / О.Б. Данченко // Вісн. Львів. держ. ун-т безпеки життєдіяльності. - 2014. - №9. - С.72-79.

  Данченко О.Б. Взаємозв'язок між ризиками, змінами, проблемами в проектах / О.Б. Данченко // Вісн. Черкас. держ. технолог. ун-т. - 2014. - №3. - С.26-31.

  Тесля Ю.М. Синергетична модель "хвороб" проектів / Ю.М. Тесля, О.Б. Данченко // Управління розвитком складних систем. - 2014.- № 20.- С.87-90.

  Данченко О.Б. Огляд сучасних методологій управління ризиками в проектах / О.Б. Данченко // Управління проектами та розвиток виробництва.- 2014 - №1(49). - С. 16 - 25.

  Данченко О.Б. Загальна класифікація "хвороб" проектів / Данченко О.Б., Лепський В.В. // Управління проектами: стан та перспективи: матеріали Х Міжнар. наук.-практ. конф. (16-19 верес. 2014 р. ). - Миколаїв: НУК, 2014. - С.75-78

  Тесля Ю.М. Управління "хворобами" проекту / Ю.М. Тесля, О.Б. Данченко // Управління проектами у розвитку суспільства: тези доп. ХІ міжнар. конф.( 23-24 трав. 2014 р.). Тема: Розвиток компетентності організації в управлінні проектами, програмами та портфелями проектів. - К.: Київ.нац.ун-т буд. і архіт., 2014. - С.60-61.

  Данченко О.Б. Практичні аспекти реінжинірингу бізнес-процесів: навч. посіб. / О.Б. Данченко.- К.: Університет економіки та права "КРОК", 2014.- 238 с.

  Данченко Е.Б. Когнитивное моделирование рисков проектов / Е.Б. Данченко // Управління проектами у розвитку суспільства: тези доповідей Х міжнар. конф. (17-18 трав. 2013 р., Київ). Тема: Управління програмами та проектами в умовах глобальної фінансової кризи/ відп. за вип. С.Д. Бушуєв . - К.: КНУБА, 2013. -С.64-66.

  Данченко Е.Б. Интегрированный анализ рисков и изменений проекта с помощью метода дерева решений / Данченко Е.Б. // Управління проектами: стан та перспективи: матеріали ІХ Міжнар. наук.-практ. конф. - Миколаїв: НУК, 2013. -С. 92-94.

  Методика підбору кадрів з врахуванням організаційних ризиків / В.О. Занора, Л.С. Чернова, Ю.М. Кузьмінська, О.Б.Данченко // Управління проектами та розвиток виробництва.- 2013 - №1(45). - С. 88-94.
http://www.pmdp.org.ua/images/Journal/45/14.pdf

  Данченко О.Б. Реінжиніринг бізнес-процесів організації з врахуванням ризиків / О.Б. Данченко, Д.І. Бедрій //Інноваційний розвиток суспільства: управління проектами та інтелектуальною власністю: матеріали І Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м.Донецьк, 25-26 жовтня, 2013р.) / Під ред. О.С. Поважного. - Донецьк: ДонДУУ, 2013.- С.100-103.

  Михайлюта С.Л. Оцінка можливості фінансування підприємницьких проектів в Україні кредитними коштами / С.Л. Михайлюта, О.Б. Данченко //Вісник Університету банківської справи.-2013.-№3(18).-С.103-106

  Метод експертної оцінки ризиків навчального процесу в умовах модульно-рейтингової системи навчання /О.Б. Данченко, Т.Ю. Царик, Т.В. Савельєва, В.О. Занора //Управління розвитком складних систем.-2013.-№13.-С.143-145

  Данченко Е.Б. Использование современных информационных технологий в управлении коммерческой организацией / Е.Б. Данченко, Е.В. Юрченко, В.А.Горшков //Сучасні інформаційні технології ефективного управління бізнесом: матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф. (15-16 лютого 2013р., м. Донецьк) / Під заг.ред. О.С. Поважного. - Донецьк: ДонДУУ, 2013. - С.52-55.

  Данченко Е.Б. Маркетинговые инструменты оценки ценности продукта в практике проектного менеджмента /Е.Б. Данченко, Т.В. Дзюба // Восточно-Европейский журнал передовых технологий.- 2013.- Т.1, №10(61).- С.197-199

  Данченко О.Б. Класифікація ризиків в проектах / О.Б. Данченко // Восточно-Европейский журнал передовых технологий.- 2012. - №1/12(55). - С. 26-28.

  Данченко О.Б. Функціонально-вартісний аналіз наукових проектів / О.Б. Данченко, Д.І. Бедрій // Управління розвитком складних систем.- 2012. - Вип. 12. - С. 48-54.

  Данченко О.Б. Аналіз ризиків проектів компанії на основі системи збалансованих показників / О.Б. Данченко // Управління проектами у розвитку суспільства: тези доповідей ІХ міжнар. конф. (11-12 трав. 2012 р., Київ.) Тема: Управління програмами та проектами в умовах глобальної фінансової кризи : тези доп. / відп. за вип. С.Д. Бушуєв .-К. : КНУБА, 2012. - С.68-69.

  Данченко О.Б. Сучасні підходи до управління бізнесом / О.Б. Данченко, І.В. Польшаков, Ю.А. Поскрипко // Розвиток інформаційного суспільства: колективна монографія: в 10-ти т. Т.3. Управління проектами, програмами та проектно-орієнтованим бізнесом/ за наук.ред. В.В. Морозова. - К.: Університет КРОК, 2012. - С.24-42.

  Данченко О.Б. Креативний потенціал команди як фактор успіху проекту / О.Б. Данченко, Ю.М. Кузьмінська // Управління проектами та розвиток виробництва.- 2012. - № 3 (43). - С. 70-74
http://www.pmdp.org.ua/images/Journal/43/12dobfyp.pdf

  Данченко Е.Б. Использование маркетинговых инструментов идентификации ценностей в проектах / Е.Б. Данченко, Т.В. Дзюба // Управління проектами та розвиток виробництва: Зб.наук.пр. - 2012. - № 3 (43). - С. 21-28.
http://www.pmdp.org.ua/images/Journal/43/12debcvp.pdf

  Данченко О.Б. Інжиніринг бізнес-процесу управління персоналом в системі економічної безпеки організацій / О.Б. Данченко, Ю.А. Поскрипко / / Управління проектами та розвиток виробництва.- 2012. - № 3 (43). - С. 79-87

  Данченко О.Б. Аналіз ризиків освітніх проектів / О.Б. Данченко, Ю.М. Кузьмінська //Управління проектами: стан та перспективи: матеріали VIII-ї Міжнародної науково-практичної конференції.-Миколаїв: НУК, 2012.-C.58-59.

  Морозов В.В. Інформаційні системи і технології в управлінні проектами. Ч.1 Планування проектів у MS Project: навчальний посібник (для студентів магістратури кваліфікації 1238 "Керівник проектів та програм" за спеціальністю 8.18010013 "Управління проектами")/ В.В. Морозов, О.Б. Данченко, О.І. Шаров. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2011. - 167 с.

  Функционально-стоимостной анализ в управлении проектами наукоемких предприятий: монография / Е.Б. Данченко, Л.С. Чернова, Д.И. Бедрий и др. - Днепропетровск: IMA-Press, 2011. - 237с.

  Польшаков В.І. Реінжиніринг бізнес-процесів: монографія / В.І. Польшаков, О.Б. Данченко, І.В. Польшаков. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2011. - 240 с.

  Данченко Е.Б. Стратегическое управление бизнесом через призму управления инновационными проектами и программами / Е.Б. Данченко // Восточно-Европейский журнал передовых технологий.- 2011. - №1/6 (49). - С.31-33.

  Данченко Е.Б. OLAP-модель отклонений в проекте / Данченко Е.Б. // Управління проектами: стан та перспективи: матеріали VІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (20-23 верес. 2011 р., Миколаїв). - Миколаїв, 2011. - С. 96 - 99.

  Данченко Е.Б. Концептуальная модель интегрированного управления отклонениями в проекте / Е.Б. Данченко //Управління проектами у розвитку суспільства: тези доп. VIII міжнар. конф.(19-20 трав.2011 р.). - К. : КНУБА, 2011. - С.68-70

  Застосування функціонально-вартісного аналізу в процесі бюджетування наукових проектів/ А.А. Златкін, О.Б. Данченко, Д.І. Бедрій, Л.С.Чернова//Управління розвитком складних систем.- 2011.- №6.- С.43-47.

  Данченко О.Б. Аналіз браку виготовлення деталей на підприємстві /О.Б. Данченко, А.І. Боркун //Управління розвитком складних систем.-2011.-№5.- С.132-136

  Морозов В.В. Особливості прийняття проектних рішень на основі оцінок проектів /В. В. Морозов, О. Б. Данченко, Д. Д. Айстраханов // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка".-2011.-Ви.26,Т.2.-С.99-104

  Данченко О.Б. Метод управління собівартістю виготовлення деталей з врахуванням ризиків / О.Б. Данченко, А.І. Боркун, В.О. Занора // Управління проектами та розвиток виробництва.- 2011. – № 1(37). – С. 49-54.

  Данченко О.Б. Управління ризиками потфеля проектів / О.Б. Данченко, І.Б. Семко //XІX та XX наукові сесії Осередку Наукового товариства ім. Шевченка у Черкасах: матеріали доповідей на засіданнях секцій і комісій / За ред. В.В. Масненка. - Черкаси: Осередок НТШ у Черкасах, 2011. - С. 84-87.

  Підходи до управління ризиками банку / О.Б.Данченко, В.О. Занора, А.І. Боркун, А.М. Шевченко // Управління проектами та розвиток виробництва. - 2010. - №1(33). - С.24-29.

  Данченко Е.Б. Программа реинжиниринга бизнес-процессов организации / Е.Б. Данченко, И.В. Польшаков, Ю.А. Поскрипко// Восточно-Европейский журнал передовых технологий. -2010. - №1/3(43). - С.39- 41.

  Данченко О.Б. Врахування ризиків в процесі проведення функціональновартісного аналізу / О.Б. Данченко, О.М. Донець, Д.І. Бедрій // Вісник ЧДТУ. -2010. - №2. - С.60-63.

  Данченко Е.Б. Подходы к управлению изменениями / Е.Б. Данченко, И.В. Польшаков // Современные информационные технологии в экономике и управлении предприятиями, программами и проектами: материалы VIII Международной научно-практической конференции (Алушта, 20-26 сентября 2010 г.). - Харьков: ХАИ, 2010.- С.126-128.

  Данченко Е.Б. Функционально-стоимостной анализ в системе организационного проектирования промышленного предприятия / Е.Б. Данченко, Л.С. Чернова // Управління проектами та розвиток виробництва.- 2010. - №4 (36). - С.21-33.

  Данченко Е.Б. Подходы к управлению отклонениями в проекте / Е.Б. Данченко, Т.О. Прокопенко // Управління проектами: стан та перспективи: матеріали VІ міжнар. наук.-практ. конф. (7-10 верес. 2010 р., Миколаїв). - Миколаїв, 2010.- С.93-96.

  Данченко О.Б. Математична модель оптимізації відхилень в проекті / О.Б. Данченко, І.В. Польшаков // Управління проектами у розвитку суспільства : тези доповідей VII міжнар. конф. (20-21 трав. 2010 р., Київ). - К.: КНУБА, 2010. -С.74-76.

  Данченко О.Б. Математична модель ідентифікації ризиків технологічного процесу обробки деталей / О.Б. Данченко, В.О. Занора, А.І. Боркун // Управління проектами та розвиток виробництва.- 2010. – №3(35). – С. 83-90.
http://www.pmdp.org.ua/images/Journal/35/10dobpod.pdf

  Данченко О.Б. Концепція програми розвитку галузі цукрової промисловості України /О.Б. Данченко, Ю.Г. Лега, Т.О. Прокопенко //Вісник ЧДТУ.- 2010.- №4.- С.25-31

  Лега Ю.Г. Експертні процедури та методи прийняття рішень в інвестиційних проектах /Ю.Г. Лега, О.Б. Данченко, Т.О. Прокопенко//Вісник ЧДТУ.-2010.- №2.- С.69-73.

  Данченко Е.Б. Процессное управление отклонениями в проекте / Е.Б. Данченко //Управління проектами: стан та перспективи: тези доп. V Міжнар. наук.-практ. конф. - Миколаїв, 2009. - С. 107 - 109.

  Данченко Е.Б. Интегрированный процесс управления отклонениями в проекте / Е.Б. Данченко //Управління проектами у розвитку суспільства: тези доповідей VІ Міжнар. конф. Тема: Прискорення розвитку організації на основі проектного управління: тези доп. / відп. за вип. С.Д. Бушуєв .- К. : КНУБА, 2009. - С. 62 - 63.

  Польшаков В.И. Проектный поход к реинжинирингу бизнес-процессов в организации /В.И. Польшаков, Е.Б. Данченко, И.В. Польшаков // Современные информационные технологии в экономике и управлении предприятиями, программами и проектами: тезисы докладов VІІ Междунар. науч.-практ. конф. - Харьков: ХАИ, 2009. - С. 208 - 209

  Данченко О.Б. Ризики в енергетичних проектах / О.Б. Данченко, Т.В. Скульська //Управління проектами у розвитку суспільства: Тези доповідей VI Міжнародної конференції. Тема: Прискорення розвитку організації на основі проектного управління. - К.: КНУБА, 2009.- С.63-65.

  Данченко О.Б. Класифікація портфелів проектів/О.Б. Данченко, І.В. Польшаков, І.Б. Семко //Вісник Черкаського державного технологічного університету. Серія: Технічні науки.-2009.-№2.-39-42

  Метод бюджетування проектів з врахуванням ризиків /О.Б. Данченко, О.М. Донець, Т. П. Жівотова, Т.Ю. Олєйнікова /Автоматизированные системы управления и приборы автоматики.- 2009.- №146.- С.44-49

  Планування діяльності підприємства з урахуванням ризиків/О.Б. Данченко, І.В. Польшаков, А.І. Боркун, В.О. Занора //Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка".- 2009.- Вип.20, Т.3.-С.68-76

  Данченко О.Б. Сучасна методологія управління змінами в проектах / О.Б. Данченко, С.Л. Михайлюта // Вісник ЧДТУ, 2008. - № 3. - С. 130 - 132.

  Данченко О.Б. Аналіз проектних відхилень / О.Б. Данченко // Тези ХVІІІ березневої наукової сесії Осередку НТШ, Черкаси. - Черкаси: Осередок НТШ у Черкасах, 2008. - С.215-216.

  Данченко Е.Б. Синергетический подход к управлению отклонениями в проекте / Е.Б. Данченко // Управління проектами у розвитку суспільства: тези доповідей V Міжнар. наук.-практ. конф. Тема: Професійне управління проектами - шлях до збільшення активів організації / відп. за вип. С.Д. Бушуєв.- К. : КНУБА, 2008. - С. 65 - 66.

  Данченко О.Б. Інформаційна технологія протиризикового планування навчального процесу в умовах модульно-рейтингової системи навчання/ О.Б. Данченко, Т.Ю. Олєйнікова, О.М. Донець //Науковий вісник Чернівецького університету. Вип. 426: Фізика. Електроніка. Тематичний випуск "Комп'ютерні системи та компоненти". -2008.- Частина ІІ. - С. 114-117.

  Данченко Е.Б. Классификация портфелей проектов/ Е.Б. Данченко, И.Б. Семко //Актуальные проблемы управления бизнесом, предприятиями и проектами: Материалы VI Международной научно-практической конференции. - Харьков: Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского, 2008.- С. 63-64.

  Данченко О.Б. Поняття аудиту енергетичного проекту / О.Б. Данченко, Г.В. Курбака, Т.В. Скульська // Управління проектами: стан та перспективи: матеріали міжнародної науково-практичної конференції. - Миколаїв: НУК, 2008.-С.47-48.

  Данченко Е.Б. Методы управления рисками портфеля проектов / Е.Б. Данченко, И.Б. Семко //Управління проектами у розвитку суспільства: Тези доповідей V Міжнародної конференції. Тема: Професійне управління проектами - шлях до збільшення активів організації. -К.: КНУБА, 2008.-С.66-67.

  Данченко Е.Б. Модифицированный метод функционально-стоимостного анализа для реинжиниринга бизнес-процессов организации / Е.Б. Данченко, О.М. Шор //Комп'ютерне моделювання та інформаційні технології в науці, економіці та освіті: Збірник наукових праць. - Кривий Ріг: КЕІ ДВНЗ "КНЕУ ім. Гетьмана", 2008. - С.40-41.

  Данченко О.Б. Огляд методів аналізу ризиків в проектах / О.Б. Данченко, В.О. Занора // Управління проектами та розвиток виробництва. -2007. - № 1(21). - С. 57 - 64.

  Данченко О.Б. Управління ризиками проектів навчання в умовах модульно-рейтингової системи / О.Б. Данченко, Т.Ю. Олєйнікова, А.В. Стріб // Управління проектами та розвиток виробництва. -2007. - №2(22). - С.84-88.

  Данченко О.Б. Підходи до класифікації ризиків в проектах / О.Б. Данченко, В.О. Занора // Управління проектами: стан та перспективи: тези доп. ІІІ Міжнар. наук.-пр. конф. - Миколаїв: НУК, 2007. - С. 91 - 93.

  Данченко О.Б. Управління проблемами в проекті / О.Б. Данченко // Управління проектами у розвитку суспільства: тези доп. ІV Міжнар. конф. Тема: Управління програмами організаційного розвитку в конкурентному оточенні. - К.: Київ.нац.ун-т буд. і архіт, 2007. - С. 43 - 44

  Данченко О.Б. Технології управління відхиленнями в проекті / О.Б. Данченко // Сучасні інформаційні технології в економіці і управлінні підприємствами, програмами та проектами: тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. - Харків, 2007. - С. 46 - 47

  Данченко Е.Б. Анализ современных информационных технологий управления рисками / Е.Б. Данченко, И.Б. Семко // Інформаційні технології в економіці, менеджменті і бізнесі. Проблеми науки, практики і освіти: тези доповідей 13 Міжнарод. наук.-практ. конф. (Київ, 22-23 листопада 2007р.). - К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2007. - С.93-95

  Данченко О.Б. Класифікація проектних відхилень / О.Б. Данченко // Тези ХVІІ березневої наукової сесії Осередку НТШ, Черкаси. - Черкаси: Осередок НТШ у Черкасах, 2007. - С. 191-192.

  Данченко О.Б. Управління освітніми проектами в умовах модульно-рейтингової системи навчання / О.Б. Данченко, Т.П. Жівотова //Інформаційні технології в економіці, менеджменті і бізнесі. Проблеми науки, практики і освіти: Тези доповідей XIII Міжнарод. наук.-практ. конф.(Київ, 22-23 листопада 2007 р.). - К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2007.

  Данченко О.Б. Особливості організаційних проектів у ВНЗ / О.Б. Данченко, Т.П. Животова, О.В. Зубченко //Управління проектами: стан та перспективи: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції.- Миколаїв, 2007.-С.87-91

  Данченко О.Б. Мотивація персоналу в проектах / О.Б. Данченко, О.О. Мельник //Управління проектами: стан та перспективи: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції.- Миколаїв, 2007.-С.94-98

  Данченко О.Б. Структура інформаційної бази автоматизованої системи бюджетування при будівництві складних енергетичних об'єктів з врахуванням ризиків /О.Б. Данченко, О.М. Донець //Вісник Черкаського державного технологічного університету.-2007.-№1-2.-С.128-131

  Данченко О.Б. Управління відхиленнями в проекті / О.Б. Данченко // Зб. наук. праць Нац. ун-ту кораблебуд. - 2006. - №5/1 (410). - С.59-63

  Данченко О.Б. Інтегрований підхід до управління ризиками та змінами в проектах/ О.Б. Данченко// Тези XVI березневої сесії НТШ.- Черкаси, 2006. - С.137-138.

  Данченко О.Б. Інформаційна база автоматизованої системи бюджетування проектів будівництва складних енергетичних об'єктів /О.Б. Данченко, О.М. Донець //Управління проектами у розвитку суспільства: Тези доповідей ІІІ Міжнародної конференції. Тема: Управління проектами в умовах глобалізації знань. - К.:КНУБА, 2006. - С.53-55.

  Данченко О.Б. Управління програмами економічного і соціального розвитку / О.Б. Данченко, О.М.Шор, В.В. Горобець // Управління проектами у розвитку суспільства: тези доповідей ІІІ міжнар. конф. Тема: Управління проектами в умовах глобалізації знань / відп. за вип. С.Д.Бушуєв. - К. : КНУБА 2006. - С. 51-52

  Данченко О.Б. Виділення показників змін в проекті / О.Б. Данченко // Управління проектами у розвитку суспільства: тези доповідей ІІІ міжнар. конф. Тема: Управління проектами в умовах глобалізації знань / відп. за вип. С.Д.Бушуєв. - К. : КНУБА 2006. - С. 49 - 51

  Данченко О.Б. Аналіз прибутків та витрат як інструмент прийняття рішень при управлінні державними проектами та програмами/ О.Б. Данченко, О.М.Шор, В.В. Горобець // Інтелектуальні системи прийняття рішень та інформаційні технології: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. - Чернівці: Рута, 2006. - С.165-166.

  Данченко О.Б. Інтеграція функцій управління ризиками та змінами в проекті / О.Б. Данченко // Управління проектами у розвитку суспільства: тези доп. ІІ міжнар. конф.. Тема: Управління проектами - від бачення до реальності. - К.: Київ.нац.ун-т буд. і архіт., 2005. - С. 28 - 30

  Данченко О.Б. Виділення загальних рис ризиків та змін в проекті / О.Б. Данченко // Управління проектами: стан та перспективи: тези доп. ІІ міжнар. конф. - Миколаїв: НУК, 2005. - С. 54-56.

  Данченко О.Б. Методи та засоби аналізу проектних ризиків / О.Б. Данченко, І.А. Маклєв, Г.А. Баленко// Вісник ЧДТУ.- 2004. - № 1. - С. 87-92.

  Данченко О.Б. Методи управління бюджетними ризиками при будівництві складних енергетичних об'єктів / Данченко, О.М. Донець, І.І. Оберемок // Управління проектами та розвиток виробництва. -2004. - № 3. - С.58-66

  Данченко О.Б. Сучасні підходи до аналізу проектних ризиків / О.Б. Данченко, Г.А. Баленко // Тези ХV березневої наукової сесії Осередку НТШ. - Черкаси: Осередок НТШ у Черкасах, 2004. - С.138-140.


Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

RSS
 
 

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

LinkedIn
 
Facebook
 
Instagram
 
Twitter
 
Flickr
 
Telegram
 
YouTube
 
TikTok
 
 
Ви тут: Вища освіта » Про КРОК » Співробітники » Данченко Олена Борисівна