Копитко Марта Іванівна — Університет «КРОК»
Інша інформація:
Копитко Марта Іванівна

кабінет 248

(+38 044) 455-57-12, вн. 106

Напрями наукових досліджень

 • економічна безпека суб'єктів логістичної діяльності / управління інноваційною діяльністю підприємств / бізнес-тренінги

Сфера наукових інтересів

 • управління персоналом / управління інноваціями / бізнес-консалтинг / економічна безпека підприємств
 
 

Копитко Марта Іванівна

 • доктор економічних наук (2015 р.)
 • професор (2018 р.)

Освіта

 • Національний університет «Львівська політехніка» / Міжнародна економіка (2007 р.)

Професійна кар’єра

Основні етапи педагогічної діяльності у вищих навчальних закладах ІІІ–ІV рівнів акредитації:

 • з 2016 р. – Університет «КРОК»
 • з 2007 р. – Львівський державний університет внутрішніх справ

Особисті досягнення

 • Травень 2019 р. – нагороджена Грамотою Львівської обласної державної адміністрації за сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомі внески у науковій та науково-організаційній роботі та з нагоди Дня науки.
 • Травень 2018 р. – зайняла третє місце в конкурсі «Кращий науковець університету» у номінації «Доктор наук» Львівського державного університету внутрішніх справ.
 • Листопад 2016 р. – була лауреатом обласної премії відомим ученим і знаним фахівцям Львівщини.
 • Травень 2016 року – втретє нагороджена дипломом за перемогу в конкурсі «Кращий науковець університету» у номінації «Відкриття року» Львівського державного університету внутрішніх справ.
 • Травень 2009 року – вдруге нагороджена дипломом за перемогу в конкурсі «Кращий науковець університету» у номінації «Молодий науковець» Львівського державного університету внутрішніх справ.
 • Травень 2008 року – нагороджена дипломом за перемогу в конкурсі «Кращий науковець університету» у номінації «Молодий науковець» Львівського державного університету внутрішніх справ.

Професійна діяльність

 • Експерт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти
 • Експерт МОН для проведення оцінювання ефективності діяльності ЗВО в частині провадження ними наукової (науково-технічної) діяльності за науковим напрямом «Суспільні науки»
 • Член спеціалізованих вчених рад із захисту докторських та кандидатських дисертацій із спеціальностей «Економічна безпека держави» та «Економічна безпека суб’єктів господарської діяльності» (Д 35.725.04 (Львівський державний університет внутрішніх справ МВС України, м. Львів); Д 26.130.01 (ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», м. Київ))
 • Член редакційних колегій наукових видань, включених до переліку наукових фахових видань України: Соціально-правові студії: науково-аналітичний журнал / гол. ред. О. Балинська (Львів, ЛьвДУВС); Вчені записки Університету «КРОК» (економічні науки) / гол. ред. І.П. Мігус (Кив, «Університет економіки та права «КРОК»).
 
 

Публікації

  Копитко М.І. Вплив війни на економіку країни: стан та перспективи / М. І. Копитко // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: матеріали наукової конференції (м. Київ, 26 квітня 2022 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2022/paper/view/1084

  Заверуха Д.А. Характеристика основних елементів сутності економічної безпеки / Д. А. Заверуха, М. І. Копитко // Вчені записки Університету "КРОК". - 2022. - № 1(65). - С. 19-24. - DOI https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-65-19-24.

  Kopytko M. Use of the newest ways of attraction of the personnel by the enterprises in the conditions of war in Ukraine / M. Kopytko // 2nd International Conference on Corporation Management-2022 (Estonia, 19 may 2022). - https://conf.scnchub.com/index.php/ICCM/ICCM-2022/paper/view/355

  Копитко М.І. Перспективи розвитку менеджменту / М.І. Копитко // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей наукової конференції (Київ, 23 квітня 2021 р.) / Університет КРОК". - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO/paper/view/560

  Копитко М.І. Інноваційні підходи до роботи менеджера / М. І. Копитко, Х. А. Групська // Менеджмент і безпека: теоретичні та прикладні аспекти: матеріали науково-практичної інтернет-конференції (з міжнародною участю) приуроченої 15-річчю до дня створення кафедри менеджменту (м. Львів, 12 травня 2021 р.) / упоряд. Г. З. Леськів. - Львів: ЛьвДУВС, 2021. - С. 167-170

  Копитко М.І. Організація ділових комунікацій менеджера у професійній діяльності / М. І. Копитко, М. Р. Верескля, Н. Я. Михаліцька // Research and development results: Abstracts of XVIII International Scientific and Practical Conference ( Athens, 06-09 April, 2021). - International Science Group, 2021. - Pp. 80-81

  Копитко М.І. Коворкінг як інноваційний інструмент підвищення ефективності праці менеджерів / М. І. Копитко, М. Р. Верескля, Н. Я. Михаліцька // Development of science: trends, innovations problems and prospects: Abstracts of XVII International Scientific and Practical Conference (Amsterdam, 01-02 April, 2021). - International Science Group, 2021. - Pp. 96-98

  Kopytko M. Assessment of the Mechanism for Ensuring the Effectiveness of Marketing Activities / M. Kopytko, T. Arestenko // Proceedings of the International Conference on Economics, Law and Education Research (ELER 2021). - Atlantis Press, 2021. - Pp. 19-23.

  Легалізація економіки в забезпеченні економічної безпеки: колективна монографія / І. О. Ревак, О. М. Підхомний, М. І. Копитко [та інші]/ за ред. І. О. Ревак. - Львів: СПОЛОМ, 2021. - 240 c..

  Копитко М. Ділова репутація як інструмент стратегічного розвитку підприємства / М. Копитко, М. Верескля, Н. Михаліцька // Advanced discoveries of modern science: experience, approaches and innovations: I International Scientific and Practical Conference (09.04.2021.Wien, AU). - Wien-Vinnytsia: European Scientific Platform "LOGOS", 2021. - Pp. 38-39. - DOI https://doi.org/10.36074/logos-09.04.2021.v1.11

  Management of security activities at innovative-active enterprises / M. Kopytko, M. Fleychuk, M. Veresklia, N. Petryshyn, A. Kalynovskyy // Business: Theory and Practice. - 2021. - V.22. - Issue 2. - P. 299-309. - DOI https://doi.org/10.3846/btp.2021.13431

  Assessment of the level of economic security of innovative enterprises: economic and legal aspect / V. Blikhar, M. Kopytko, I. Lychenko, M. Vinichuk, R.Polishchuk // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. - 2021. - № 3(38). - С. 240-248. - file:///C:/Users/library/Downloads/FKD+3+(38)+2021-240-248.pdf

  Копитко М.І. Тенденції і виклики у сфері консалтингу та управління бізнес-процесами / М. І. Копитко, М. Р. Верескля, Х. А. Групська // Соціально-правові студії. - 2021. - № 2(12). - С. 151-159. - http://dspace.lvduvs.edu.ua/bitstream/1234567890/3938/1/21.pdf

  Management and legal aspects of economic security of enterprises in the process of innovation / V. Blikhar, M. Kopytko, O. Patsula, V. Synenkyi, V. Bulachek // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. - 2021. - № 6(41). - С. 360-368. - DOI https://doi.org/10.18371/fcaptp.v6i41.251445. - https://fkd.ubs.edu.ua/index.php/fkd/article/view/3633/3424

  Копитко М.І. Характеристика основних складових забезпечення економічної безпеки держави / М.І. Копитко, Д.А. Заверуха // Вчені записки Університету "КРОК". - 2021. - № 3(63). - С. 155-160. - https://doi.org/10.31732/2663-2209-2021-63-155-160

  Копитко М.І. Використання офшорних зон як спосіб ухилення від оподаткування / М.І. Копитко, М.В. Вінічук // Вчені записки Університету "КРОК". - 2021. - № 1(61). - С. 79-88.-https://doi.org/10.31732/2663-2209-2021-61-79-88

  Копитко М.І. Корпоративна культура як стратегічний напрям управління підприємством в умовах сучасних викликів / М. І. Копитко, Н. Я. Михаліцька, М. Р. Верескля // Вчені записки Університету "КРОК". - 2021. - № 2(62). - С. 92-99. - DOI https://doi.org/10.31732/2663-2209-2021-62-92-99.

  Копитко М.І. Основи безпекової діяльності підприємства: теоретичний аспект / М. І. Копитко, Ю. І. Ільків // Вчені записки Університету "КРОК". - 2020. - № 4(60). - С. 195-201. - DOI https://doi.org/10.31732/2663-2209-2020-60-195-201.

  Monitoring the state anti-crisis management of economic security of the Ukraine banking institutions / I. Mihus, Y. Koval, S. Laptev, O. Bala, M. Kopytko // Business: Theory and Practice. - 2020. - № 21(2) - Pp. 804-812.

  Innovative development and human capital as determinants of knowledge economy / O. Podra, N. Litvin, Z. Zhyvko, M. Kopytko, L.Kukharska / Business: Theory and Practice. - 2020. - Volume 21 Issue 1. - P. 252-260. - DOI https://doi.org/10.3846/btp.2020.11305

  Копитко М.І. Механізм управління безпековою діяльністю інноваційно-активного підприємства: сутність і структура / М. І. Копитко, Ю. І. Ільків // Соціально-правові студії. - 2020. - № 2(8). - С. 119-129.

  Копитко М.І. Особливості співпраці між університетами та бізнесом / М. І. Копитко, Ю. І. Ільків // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - С. 185-186. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/65

  Shadow employment in Eastern Europe: practical aspects of evaluation and counteraction / M. Kopytko, A. Pazieieva, A. Khorosheniuk etc. // Business: theory and practice. - 2019. - №20. - P. 485-491

  Копитко М.І. Аналіз функіонування закладів вищої освіти з позиції впливу на національну безпеку України / М.І. Копитко, І.С. Кернецький, Ю.І. Ільків // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2019. - Вип. 3(55). - С. 201-209

  Копитко М.І. Економічна компонента економічної безпеки України в умовах євроінтеграції: проблеми фінансового забезпечення / М.І. Копитко, А.С. Завербний, Г.Я. Левків // Соціально-правові студії. -2018. -Випуск 2. - С. 116-122

  Копитко М.І. Специфіка використання технологій управління в процесі діяльності приватних охоронних структур / М. І. Копитко, С. М. Прихідько // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка".-2018.-Вип.49 . - С.179-189

  Корпоративне управління в системі економічної безпеки: навчальний посібник / З.Б. Живко, О.Р. Сватюк, М.І. Копитко; за заг. ред. З.Б. Живко. - Львів: ЛьвДУВС, 2018. - 456 с

  Копитко М.І. Проблеми ринку праці в Україні як фактор впливу на рівень кадрової безпеки підприємств / М.І. Копитко, З.Б. Живко, А.А.Брезіцький // Соціально-правові студії. - 2018. - Випуск 1. - С. 114-120.

  Копитко М.І. Вплив новітніх технологій на рівень національної безпеки України / М.І. Копитко // Трансформація міжнародної безпеки: сучасні виклики та загрози: Матеріали міжнародної наукової конференції ( Львів, 22-23 березня 2018 р.) / Упорядники: М. Мальський, Р. Вовк, О. Кучик, П. Байор. - Львів: Факультет міжнародних відносин ЛНУ імені Івана Франка, 2018.- С.22-25

  Kopytko M.I. Macroeconomic Security of Ukraine: Problematic Aspect of Research and Prospects of Strengthening /Marta I. Kopytko, Galina Ya. Levkiv, Mariya V. Vinichuk // Journal of Automation and Information Sciences.-2018.-V.50.-P.62-70

  Копытко М.И. Макроэкономическая безопасность Украины: проблемные аспекты исследования и перспективы укрепления /М.И. Копытко, Г.Я. Левкив, М.В. Виничук //Проблемы управления и информатики.-2018.-№1.-С.137-145

  Копитко М.І. Використання методу таксономії для оцінки рівня фінансової безпеки комерційного банку / О.І.Барановський О. І. , М.І. Копитко, М.-М.Р. Багрилюк// Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики.-2018.- Т.1, № 24.-С. 4-14

  Копитко М.І. Systemy i ?rodki transportu samochodowego.Wybrane zagadnienia.Monografia nr 8. Seria / Кпитко М.І.; Pod redakcj? naukow? Kazimierza Lejdy - Rzesz?w (Poland), 2017. - 290 р. - 47-54 pp.; 75-83 pp

  Копитко М.І. Деструктивні чинники середовища функціонування соціально-економічних систем/ М. І. Копитко, Н. М. Літвін //Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка" .- 2017. - Вип. 46. - С. 4-15

  Копитко М.І. Протидія рейдерсту як вагома складова діяльності товариств з метою забезпечення високого рівня економічної безпеки /З.Б. Живко, М.І. Копитко //Інноваційні підходи до забезпечення фінансової безпеки України: мікро- та макро- рівні: монографія / За ред. Черевка О.В. - Черкаси : видавець Чабаненко Ю.А. - Черкаси, 2017. - С.86-110

  Копитко М. І. Взаємозв'язок процесів формування корпоративної культури підприємств та рівня лояльності працівників з позиції забезпечення економічної безпеки /М.І. Копитко //Актуальні проблеми забезпечення економічної безпеки в Україні: моногафія /за ред. Я.Я. Пушака та Я.С. Піцура. - Львів: Ліга-Прес, 2017. - С. 175-186.

  Kopytko M. State anti-corruption bodies of Ukraine /Marta Kopytko //Integration of Business Structures: Strategies and Technologies International scientific-practical conference, Part 1, (February 24, 2017. Tbilisi, Georgia).-Tbilisi, Georgia: Baltija Publishing,2017.-P.67-69

  Копытко М.И.Человеческий фактор в модели функционирования системы экономической безопасности предприятий / М.И. Копытко, З.Б. Живко, О.Й. Хомин //Современные достижения науки и пути инновационного восхождения экономики региона, страны: материалы Международной научно-практической конференции (Комрат, 18 мая 2017).-Комрат: Комратский государственный университет (Tipogr. "Centrografic"), 2017.-С.83-90

  Комплексне забезпечення економічної безпеки підприємств: монографія / С.М. Лаптєв, В.Г. Алькема, В.С. Сідак, М.І. Копитк.- К.: Університет економіки та права "КРОК", 2017. - 508 с.

  Копитко М.І. Проблеми та перспективи діяльності приватних детективних підприємств в Україні/ М. І. Копитко, С. М. Прихідько //Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка".- 2017. - Вип. 47. - С. 90-101

  Алькема В.Г. Методологічний підхід мінімізації негативного впливу дестабілізуючих чинників зовнішнього середовища на діяльність підприємств транспортного машинобудування / В.Г. Алькема, М.І. Копитко // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2016. - Вип. 44. - С. 102-110

  Алькема В.Г. Інтегральна оцінка рівня економічної безпеки автомобілебудівних підприємств/ В. Г. Алькема, М. І. Копитко //Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка".- 2015. - Вип. 39. - С. 75-88


Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

Ми в Соціальних Мережах. Слідуйте за нами.
Ви тут: Вища освіта » Про КРОК » Співробітники » Копитко Марта Іванівна