Зображення контакту

Віткін Леонід Михайлович

Доктор технічних наук, професор

Адреса:
Кабінет 116-1

Телефон: (+38 044) 455-69-87, (+38 044) 455-56-90, вн. 207

Інша інформація:
 

Публікації

Віткін Л.М. Метрологія, стандартизація, сертифікація (підручник з грифом МОН). – К.: Університет економіки та права «КРОК», 2011. – 235 с.
Віткін Л.М. Сучасна система технічного регулювання: теорія і практика: монографія. – К.: Університет економіки та права «КРОК», 2011. – 494 с.
Віткін Л.М. Світовий досвід впровадження та сертифікації систем управління // Стандартизація, сертифікація, якість. – 2010. – № 2. – С. 43–49.
Віткін Л.М. Європейська стандартизація. Погляд у майбутнє // Стандартизація, сертифікація, якість. – 2010. – № 3. – С. 8–15.
Віткін Л.М. Застосування стандартів системи управління безперервністю бізнесу // Стандартизація, сертифікація, якість. – 2010. – № 6. – С. 4–7.
Віткін Л.М. Інноваційна діяльність у сферах техніки, технології, технічного регулювання і забезпечення якості (підручник з грифом МОН). – Дніпропетровськ: Вид-во «Свідлер А.Л.», 2010. – 394 с.
Віткін Л.М. Основи метрології: навч. посіб. – К.: Університет економіки та права «КРОК», 2010. – 260 с.
Віткін Л.М. Основи стандартизації: навч. посіб. – К.: Університет економіки та права «КРОК», 2010. – 266 с.
Віткін Л.М. IV Міжнар. конф. «Стратегія якості в промисловості та освіті» (Варна, Болгарія, червень 2008 р.).
Віткін Л.М. Якість, стандартизація, контроль: теорія і практика // VIII Міжнар. наук.-практ. конф. (Крим, Ялта, 22–26 верес. 2008 р.).
 
 

Публікації

  Віткін Л.М. Управління якістю (на прикладі освітньої діяльності): навчальний посібник/ Л. М. Віткін. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2018. - 134 с.

  Віткін Л.М. Ризик - менеджмент в системі управління діяльністю випробувальної лабораторії легкої промисловості /О.О. Сингаївська, Л.М. Віткін // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.452-454

  Віткін Л.М. Аналіз впливів стейкхолдерів в системі управління якістю Державнго центру сертифікаціх ДСНС України / Л. М. Віткін, С. А. Філатов, О. М. Прищепа // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка".- 2017. - Вип. 46. - С. 154-161

  Віткін Л. М. Реформування системи технічного регулювання: здобутки та плани на майбутнє / Л. М. Віткін ; Журнал Стратегічна панорама.- Національний інститут стратегічних досліджень, м. Київ, 2016.- 1. - С. 98-104

  Віткін Л. М. Реформування системи технічного регулювання України / Л. М. Віткін ; Міжнародний форум «Стандарти створюють довіру».- Клуб КМУ, м. Київ, 12.10.2016. - С. 33-37

  Віткін Л. М. Ризики в системах управління / Л. М. Віткін, О. Р. Ролько ; Збірник наукових праць Системи обробки інформації.- Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, 2016.- 3. - С.203-208

  Віткін Л. М. Контролінг витрат та оцінювання результативності і ефективності інтегрованої системи управління / Л. М. Віткін, О. Р. Ролько //Системи обробки інформації:Збірник наукових праць/ Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба.- 2016.- №1 (138) . - С. 164-168

  Віткін Л. М. Методика оцінювання ступеню професійного ризику в умовах виробничої діяльності на м'ясопереробному підприємстві / Л. М. Віткін, О. Р. Ролько, С. Лапач // Системи обробки інформації : Збірник наукових праць / Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба.- 2016.-№2(139). - С.156-159

  Виткин Л. М. Оценка рисков на мясоперерабатывающем предприятии / Л. М. Виткин, О. Р. Ролько //Системи обробки інформації : Збірник наукових праць / Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба.- 2016.- №6(143). - С. 25-27

  Віткін Л. М. Наукові засади побудови системи технічного регулювання України в умовах членства в СОТ та інтеграції до ЄС / Л. М. Віткін, О. С. Кириченко, В. Г. Алькема, Н. М. Ушакова.- К.: ВНЗ Університет економіки та права "КРОК", 2016. - 192 с.

  Віткін Л.М. Моделювання ризику на м’ясопереробному підприємстві / Л.М. Віткін, С.М. Лапач, О.Р. Ролько //Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних Сил.- Харківський університет Повітряних Сил.- 2016.- №2(47). - С. 184-185

  Побудова систем управління якістю вищих навчальних закладів: посібник для студентів вищих навчальних закладів у 2 кн./ Л.М. Віткін, С.М. Лаптєв, Т.В. Фініков, С.М. Піддубна. - К.: Таксон, 2010. - 564 с

  Нормативне забезпечення системи якості ВНЗ/ Л. Віткін, С.Лаптєв, Г.Хімічева, Ю.Жарков //Стандартизація, сертифікація, якість.- 2003. - № 4. - С. 57-65

  Віткін Л.М. Концептуальна модель оцінювання якості підготовки випускника ВНЗ / Л.М. Віткін, С. М. Лаптєв, Г. Хімічева //Стандартизація, сертифікація, якість. - 2003. - № 3. - С.68-72

 

Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

Ми в Соціальних Мережах. Слідуйте за нами.
Ви тут: Про КРОК » Співробітники » Віткін Леонід Михайлович