Сумець Олександр Михайлович — Університет «КРОК»
Інша інформація:
Сумець Олександр Михайлович

кабінет 247

(+38 044) 455-56-90 вн. 233

 
 

Сумець Олександр Михайлович

 • професор кафедри управлінських технологій (2018 р.)
 • доктор економічних наук (2016 р.)
 • кандидат технічних наук (1988 р.)
 • академік Академії економічних наук України

Освіта

 • Харківський автомобільно-дорожний інститут / автомобільний факультет (1983 р.)
 • Харківський інститут бізнесу і менеджменту / економічний факультет / диплом лабораторії BIOSOFT за спеціалізацією «Психосоматична діагностика» (2010 р.)

Професійна кар’єра

 • 2019 р. – професор кафедри управлінських технологій, Університет «КРОК»
 • 2019 р. – обраний членом Галузевої ради Національного агентства з забезпечення якості освіти України.
 • 2016–2019 рр. – член науково-методичної комісії МОН України за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля і біржова діяльність».
 • 2011–2014 рр. – заступник голови підкомісії з управління логістичними системами
 • 2009–2014 рр. – за програмою «Гостьові професора» викладав навчальні дисципліни і авторські курси логістичної спрямованості в ЗО «Полоцький державний університет» (Республіка Білорусь).
 • 2005–2014 рр. – науковий редактор міжнародного науково-практичного журналу «Логістика: проблеми та рішення»
 • 2002–2009 рр. займався логістичним і стратегічним консалтингом на підприємствах і фірмах України, співпрацював з відомими консалтинговими компаніями
 • з 2002 р. – член науково-методичної комісії МОН України в галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування», секція «Логістика»

Особисті досягнення

 • в 2018 р. Всеукраїнською громадською організацією «Звитяга» – медаллю «За вірність традиціям І-го ступеня»
 • в 2012 р. нагороджений ЗО «Полоцький державний університет» нагрудним знаком «DOCENDO DISCІMUS» за допомогу в становленні й розвитку в Республіці Білорусь спеціальності «Логістика»
 • в 2014 р. Всеукраїнським об’єднанням «Країна» нагороджений медаллю «За відданість справі»

Наукові здобутки

 • Автор біля 650 наукових і методичних праць. Зокрема, одноосібно підготовлено і видано 5 підручників з грифом МОН України; 32 навчальних посібника, з яких переважна більшість підготовлено одноосібно і має гриф МОН України; 7 монографій, з яких 6 написано одноосібно; є патент і авторські свідоцтва на ряд наукових творів.

Відомості про підвищення кваліфікації

 • Національний фармацевтичний університет (посвідчення № 83 до диплому № Г-ІІ 049971 від 15 березня 2019 р.)
 • Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (сертифікат № СВ 23322597/3-18 від 02 квітня 2018 р.)
 
 

Публікації

  Сумець О.М. Операційний менеджмент: Специфіка стратегії операційної системи виробничого підприємства / О. М. Сумець // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей III Наукової конференції (м. Київ, 26 квітня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2023/paper/view/1469
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2023/paper/view/1469

  Романюк О.М. Проблеми української логістики та шляхи їх вирішення / О. М. Романюк, О. М. Сумець // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей III Наукової конференції (м. Київ, 26 квітня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2023/paper/view/1446
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2023/paper/view/1446

  Хваль С.О. Вплив якості формування транспортних потреб і планування транспортування продукції на фінансовий результат торговельної мережі / С. О. Хваль, О. М. Сумець // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей III Наукової конференції (м. Київ, 26 квітня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2023/paper/view/1465
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2023/paper/view/1465

  Алькема В.Г. Управління якістю продукції як стратегічний вектор забезпечення конкурентоспроможності фармацевтичної компанії на міжнародному ринку / В.Г. Алькема, О.М. Сумець // Вчені записки Університету "КРОК". - 2023. - № 2(70). - С. 83-92. - DOI 10.31732/2663-2209-2022-70-83-92
http://snku.krok.edu.ua/index.php/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/594/621

  Сумець О.М. Соціально-економічні аспекти використання технології блокчейн у менеджменті даних клінічних досліджень / О.М. Сумець, В.Г. Алькема // Вчені записки Університету "КРОК". - 2023. - № 2(70). - С. 115-122. - DOI 10.31732/2663-2209-2022-70-115-122
http://snku.krok.edu.ua/index.php/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/595/625

  Методичний інструментарій оцінювання рівня стабільності аграрних підприємств / О. Сумець, С. Князь, Н. Георгіаді, Р. Скриньковський, В. Мацук // Agricultural and Resourc e-Economics. - 2022. - V. 8. - № 1. - Pp. 235-255. - DOI https://doi.org/10.51599/are.2022.08.01.12.
https://are-journal.com/are/article/view/519/336

  Сумець О.М. Алгоритм реалізації методу переваг щодо визначення місця розташування логістичного об'єкту у межах визначеної території. / О. М. Сумець // Моделювання і оптимізація у транспорті та логістиці : матеріали 7-ої Міжнар. наук. конф., присв. 85-річчю з дня народження академіка НАН України Наума Зуселевича Шора (м. Кишинів-Киів, 21-25 бер. 2022 р.). - Київ : Академія транспорту, інформатики і комунікацій, 2022

  Сумець О.М. Ключові фактори організації розподільчих логістичних центрів регіонального рівня / О. М. Сумець // Актуальні проблеми та перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в соціально-орієнтованій системі управління підприємством : матеріали V Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Полтава, 14 - 15 квітня 2022 р.). - Полтава, 2022. - С. 770-773

  Сумець О.М. Евентуальна модель пошуку місця локації логістичних об'єктів соціально-економічного розвитку територій регіонального рівня в Україні / О. М. Сумець, Л. Горошкова // Умови економічного зростання в країнах з ринковою економікою (21-22 квітня 2022 р., м. Переяслав). - Переяслав:Ун-т Григорія Сковороди, 2022

  Сумець О. М. Проектно-орієнтоване управління організацією: навчальний посібник / О. М. Сумець. - Київ: Університет "КРОК", 2022. - 167 c. - https://library.krok.edu.ua/media/library/category/navchalni-posibniki/sumets_0010.pdf
https://library.krok.edu.ua/media/library/category/navchalni-posibniki/sumets_0010.pdf

  Сумець О.М. Інноваційний логістичний інструмент для ефективного ведення бізнесу / О. М. Сумець // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІV Міжнародної конференції (7 грудня 2022 р., м. Київ). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1181
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1181

  Сумець О.М. Основні положення стандарту M-7 MMOG/LE в оцінюванні логістичної діяльності організації / О. М. Сумець, О. М. Романюк // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІV Міжнародної конференції (7 грудня 2022 р., м. Київ). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1226
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1226

  Сумець О.М. Особливості планування доставки фреш-продукції від складу до пунктів реалізації торговельної мережі / О. М. Сумець, С. О. Хваль // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІV Міжнародної конференції (7 грудня 2022 р., м. Київ). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1223
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1223

  Сумець О.М. Евентуальна модель пошуку місця локації логістичних об'єктів соціально-економічного розвитку територій регіонального рівня / О.М. Сумець, Л.А. Горошкова // Економічний вісник університету/Переясла-Хмельницький ДПУ ім. Григорія Сковороди.- 2022.- Вип. 53. С. 139-151. https://doi.org/10.31470/2306-546X-2022-53

  Сумець О.М. Практика застосування евентуальної моделі для визначення місцеположення об'єктів логістичної інфраструктури України та її регіонів / О.М. Сумець, Л.А. Горошкова // Економічний вісник університету/Переясла-Хмельницький ДПУ ім. Григорія Сковороди.- 2022.- Вип. 53. - С. 152-170. https://doi.org/10.31470/2306-546X-2022-53.

  Моделювання системи управління екологічними ризиками агропідприємства з урахуванням цінностей сталого розвитку/ О.Сумець, Ю.Тиркало, Н.Попович, Ю.Полякова, В.Крупін // Agricultural and Resource Economics.- 2022. -Vol. 8. No. 4.- Pp. 244-265. https://doi.org/10.51599/are.2022.08.04.11

  Сумець О.М. Компанії, які дадуть гідну відповідь на виклики, стануть лідерами вітчизняної логістики / О.М. Сумець // Логистика: проблемы и решения. - 2021. - № 1. - С. 22-24

  Сумець О.М. Логістичні зони та інноваційні термінали - нові можливості розвитку регіонів / О.М. Сумець // Логистика: проблемы и решения. - 2021. - № 1. - С. 34-37

  Сумець О.М. Цифровізація економіки і майбутні професії / О.М. Сумець // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей наукової конференції (Київ, 23 квітня 2021 р.) / Університет "КРОК". - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO/paper/view/506
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO/paper/view/506

  Сумець О.М. Особливості розробки освітньої програми "Громадське здоров'я" / О.М. Сумець // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей наукової конференції (Київ, 23 квітня 2021 р.) Університет "КРОК". - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO/paper/view/507
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO/paper/view/507

  Сумець О.М. Уберизація - інструмент підвищення ефективності здійснення транспортних процесів і обслуговування клієнтів / О.М. Сумець // Логистика: проблемы и решения. - 2021. - № 2. - С. 22-25

  Сумець О.М. Підготовка фахівців для сфери менеджменту: нові вимоги / О. М. Сумець // Менеджмент і безпека: теоретичні та прикладні аспекти : матеріали науково-практичної інтернет-конференції (з міжнародною участю) приуроченої 15-річчю до дня створення кафедри менеджменту (м. Львів, 12 травня 2021 р.) / упоряд. Г. З. Леськів. - Львів: ЛьвДУВС, 2021. - С. 122-123

  Сумец А.М. Инновационные технологии на транспорте: опыт Израиля / А. М. Сумец // Инжиниринг и управление: от теории к практике: сборник материалов XVIII Международной научно-практической конференции (15 апреля 2021 г.)/Белорусский национальный технический университет; редкол.: С.Ю. Солодовников [и др.]. - Минск: БНТУ, 2021. - С. 244-245

  Сумець О.М. Проблемне навчання - відповідь викликам нової реальності / О.М. Сумець // Освіта та наука: трансформація, відповідальність, академічна свобода: тези допов. наукової конференції (Київ, 5 березня 2021 року). - К.: Університет "КРОК", 2021. - С. 96-98. - https://conf.krok.edu.ua/ONTR/ESTR/paper/view/369
https://conf.krok.edu.ua/ONTR/ESTR/paper/view/369

  Сумець О.М. Чинники розвитку агрологістики в Україні / О.М. Сумець // Логистика: проблемы и решения. - 2021. - № 3. - С. 26-33

  Сумець О.М. Проєктування операційних систем: підручник / О.М. Сумець. - К.: Університет "КРОК", 2021. - 322 c. - https://monograph.krok.edu.ua/books/catalog/view/22/50/338-1
https://monograph.krok.edu.ua/books/catalog/view/22/50/338-1

  Сумець О.М. Розвиток смарт-інструментарію логістики: практика і перспективи використання / О.М. Сумець, Н.О. Співакова // Логистика: проблемы и решения. - 2021. - № 4/5. - С. 14-29

  Sumets O. Key aspect of organization of logistics costs accounting at production enterprises / O. Sumets // Abstracts II International Conference on economics, accounting and finance (Tallinn, Estonia. November 05, 2021). Available at: https://conf.scnchub.com/index.php/ICEAF/ICEAF-2021/paper/view/330
https://conf.scnchub.com/index.php/ICEAF/ICEAF-2021/paper/view/330

  Сумець О.М. Стратегічний менеджмент: підручник / О.М. Сумець. - Харків: ХНУВС, 2021. - 208 c.
https://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/pidruchniki/1290-stratehichnyi-menedzhment

  Виробнича логістика: навчальний посібник / О.М. Сумець [та ін.]. - Харків: ТОВ «Пром-Арт», 2021. - 120 c.

  Сумець О.М. Правове підгрунтя соціально-економічного розвитку держави / О.М. Сумець // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали III Міжнародної конференції (м. Київ, 2-3 грудня 2021 р.). - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/673
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/673

  Сумець О.М. Дослідження поняття "бізнес" в управлінському аспекті / О.М. Сумець, Н.М. Лукашевич // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали III Міжнародної конференції (м. Київ, 2-3 грудня 2021 р.). - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/705
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/705

  Сумець О.М. Обгрунтування доцільності створення на виробничих підприємствах системи реєстрації, аналізу й контролю логістичних витрат / О.М. Сумець, Н.М. Лукашевич // Логистика: проблемы и решения. - 2021. - № 6. - С. 34-39

  Сумець О.М. Агрологістика: переваги і недоліки транспортування зерна в контейнерах / О.М. Сумець, С.О. Огієнко, О.В. Карпунь // Логистика : проблемы и решения. - 2021. - № 6. - С. 48-55

  Актуальні проблеми логістики та дистрибуції: колективна монографія / О.М. Сумець, Ю.В. Білявська, В.А. Волохов та ін. / за ред. О.М. Сумця. - Київ: Студцентр. - 2021. - 200 c.

  Сумець О.М. Стан мотивації управлінського персоналу комунальних некомерційних закладів другого і третього рівнів медичної допомоги / О.М. Сумець, В.Г. Алькема // Вчені записки Університету "КРОК". - 2021. - № 3(63). - С. 131-139. - https://doi.org/10.31732/2663-2209-2021-63-131-139
http://snku.krok.edu.ua/vcheni-zapiski-universitetu-krok/issue/view/17/73

  Sumets O.M. The eventual model of the algorithm for designing the logistics system of a production enterprise / O. M. Sumets // Intellectualization of logistics and Supply Chain Management. - 2021. - № 9. - Pp. 53-66. - DOI https://doi.org/10.46783/smart-scm/2021-9-5
https://smart-scm.org/en/journal-9-2021/the-eventual-model-of-the-algorithm-for-designing-the-logistics-system-of-a-production-enterprise/

  Sumets O.M. Evaluation of the investments efficiency in the development of the key component of the supply chain / O. M. Sumets // Intellectualization of logistics and Supply Chain Management. - 2021. - № 5. - С. 53-61. - DOI https://doi.org/10.46783/smart-scm/2021-5-4
https://www.researchgate.net/publication/350455033_Evaluation_of_the_investments_efficiency_in_the_development_of_the_key_compon

  Сумець О.М. Логістична інфраструктура: сутність, функції та склад / О. М. Сумець // Логистика : проблемы и решения. - 2020. - № 1(86). - С. 22-29

  Сумец А.М. Инфраструктура остается слабым местом отечественной логистики, но она, несмотря ни на что, развивается (материалы блиц-опроса экспертов) / А. М. Сумец // Логистика : проблемы и решения. - 2020. - № 1(86). - С. 13-14

  Сумец А.М. SMАRT-решения в логистике, розничной торговле, сельском хозяйстве, здравоохранении / А. М. Сумец // Логистика : проблемы и решения. - 2020. - № 2(87). - С. 42-47

  Сумец А.М. Логистическая недвижимость в Украине: тенденции развития позитивны, но пандемия може их изменить (по материалам блиц опроса экспертов) / А. М. Сумец. - 2020. - № 2(87). - С. 16-17

  Сумець О.М. Методичний підхід до оцінки системи менеджменту виробничих підприємств / О. М. Сумець // Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal. - 2020. - № 2, V.6. - http://are-journal.com
http://are-journal.com

  Сумець О.М. Важливість застосування логістичної концепції в діяльності підприємств олійно-жирової галузі / О. М. Сумець // Розвиток агропродовольчого ринку в умовах глобалізації економіки : матеріали ІІ Всеукраїнської наук.-практ. конф.(31 бер. 2020 р.). - Полтава: ПДДА, 2020. - С. 155-159

  Сумець О.М. Організація і проектування операційних систем виробничих підприємств: особливості перехідного режиму функціонування / О. М. Сумець // Менеджмент ХХ1 століття: глобалізацій ні виклики : матеріали ІV Міжнарод. наук.-практ. конф. (14-15 квіт. 2020 р.). - Полтава: ПДДА,- 2020. - С. 10-15

  Менеджмент клінічних досліджень (управлінський аспект підготовки здобувачів вищої освіти) : монографія / О. М. Сумець, О. В. Козирєва, В. Є. Доброва [та ін.]; за заг. ред. О. М. Сумця. - Харків : Вид-во Іванченка І. С., 2020. - 148 c.

  Сумец А.М. Экономическая оценка системы менеджмента высших учебных заведений / А. М. Сумец // Минерально-сырьевой комплекс: инженерные и экономические решения: сборник материалов XVII Международной научно-практической конференции, посвященной 100-летию БНТУ (29 октября 2020 г)./редкол. С.Ю. Солодовников [и др.]. - Минск: БНТУ, 2020. - С. 249-250

  Сумець О.М. Фактори впливу на розвиток менеджменту клінічних досліджень / О.М. Сумець // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - С. 320-321. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/269
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/269

  Сумець О.М. Управлінська проблема вибору закладу для проведення клінічних досліджень / О.М. Сумець, В.Г. Алькема // Вчені записки Університету "КРОК". - 2020. - № 3 (59). - С. 157-166.-http://snku.krok.edu.ua/index.php/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/329
http://snku.krok.edu.ua/vcheni-zapiski-universitetu-krok/issue/view/13/53

  Фінансові потоки в логістичних системах виробничих підприємств / О. М. Сумець, М. О. Кизим, П. С. Сиромятников [та ін.] // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. - 2019. - № 30, Вип.3. - С. 165-175
http://fkd.org.ua/article/view/179529/180345

  Сумець О.М. Економічна оцінка ефективності системи менеджменту аграрного закладу освіти / О. М. Сумець // Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal. - 2019. - № 2 ,Vol. 5. - P. 141-154
http://are-journal.com.

  Сумець О.М. Логістичні фінансові потоки: визначення, місця утворення, класифікація / О. М. Сумець // Логистика : проблемы и решения. - 2019. - № 4 (83). - С. 18-24

  Сумець О М. Фактори розвитку менеджменту клінічних досліджень / О. М. Сумець // Подільськй науковий вісник. - 2019. - № 3(11) . - С. 76-83
https://pnv.in.ua/images/Magazine/3_2019.pdf

  Сумець О.М. Управління ефективністю економічної діяльності державних підприємств / О. М. Сумець // Економічний простір: Збірник наукових праць. - 2019. - № 146. - С. 125-137
http://www.eprostir.dp.ua/

  Сумець О.М. Завдання і проблеми застосування логістики в діяльності підприємств олійно-жирової галузі / О. М. Сумець // Проблеми і перспективи інноваційного розвитку аграрного сектора економіки в умовах інтеграційних процесів: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 90-річчю екон. освіти в ХНАУ ім. В.В. Докучаєва (3-4 жовтня 2019 р.): У 2 ч. Ч. 1. - Харків: ХНАУ, 2019. - С. 206-208

  Сумець О.М. Ключові фактори розвитку менеджменту клінічних досліджень / О. М. Сумець // Сучасна фармація: історія, реалії та перспективи розвитку : матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 20-й річниці заснування Дня фармацевтичного працівника України (м. Харків, 19-20 вересня 2019 р.): у 2 т. Т.2. - Харків : НФаУ,2019. - С. 47-49

  Сумець О.М. Інтеграція операційного менеджменту в систему підготовки фахівців для сфери транспорту / О. М. Сумець // Актуальні проблеми розвитку галузевої економіки та логістики: Матер. VІ міжнарод. наук.-практ. конференції з міжнар. участю (15 лист. 2019 р.) / ред. кол.: О.В. Посилкіна, О.В. Літвінова, Я.Г. Онищенко. - Харків: Вид-во НФаУ, 2019

  Sumets O.M. Innovations in operating systems of manufacturing enterprises / O. M. Sumets, O. V. Kozyryeva // The 1st International scientific and practical conference "Perspectives of world science and education" (October 2-4, 2019). - Osaka:, CPN Publishing Group, 2019. - С. 306-313

  Sumets O.M. Main feuters of the educational and professional programme "Management of clinical survey" / O. M. Sumets, O. V. Kozyryeva // Сучасна фармація: історія, реалії та перспективи розвитку : матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 20-й річниці заснування Дня фармацевтичного працівника України (м. Харків, 19-20 вересня 2019 р.): у 2 т. Т.2 . - Харків : НФаУ, 2019. - С. 44-46

  Сумець О.М. Організація і проектування операційних систем. Ч.1. Операційна система: поняття, структура, типологія, життєвий цикл, режим функціонування : навч. посібник / О. М. Сумець. - Харків :ТОВ "Планета-Прінт", 2019. - 132 c.

  Sumets O. M. Necessity and possibilities of the project-oriented approach implementation to management of the organizations / O. M. Sumets, S. Ogienko, N. Spivakova // Dynamics of the development of world science: 2nd International scientific and practical conference (October 23-25, 2019). - Vancouver : Perfect Publishing, 2019. - Pp. 314-319
https://sci-conf.com.ua/ii-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferencziya-dynamics-of-the-development-of-world-science-23-25-oktyabrya-2019-goda-vankuver-kanada-arhiv/

  Kozureva O. Clinical survey management - challenge of the day / O. Kozureva, O. Sumets // International Scientific Conference Scientific Development of New Eastern Europe: Conference Proceedings, Part II . - Riga, Latvia: Baltija Publishing, 2019. - С. 183-186
https://openarchive.nure.ua/bitstream/document/9895/1/Tvoroshenko_152_156_Riga%2C%20Latvia_part%202_2019.pdf

  Methodical Approach to Determining the Points of Economic Growth in the Center and Peripheral Rates in Ukraine / O. Kozyrieva, O. Garafonova, А. Sumets, A. Olkhovska // Advances in Economics, Business and Management Research : Proceedings of the 6th International Conference on Strategie, Models and Technologies of Economic Systems Management (SMTESM 2019). - 2019. - V.95. - С. 293-296
https://www.atlantis-press.com/proceedings/smtesm-19/125917665

  Sumets O. Grounds for the necessity of implementation and development of clinical research management / O. Sumets, О. Kozyrieva, D. Zoidze // Management of the 21ST century: globalization challenges. Issue 2: collective monograph/in edition I. Markina. - Prague: Nemoros , 2019. - P. 224-229
https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/academicdepartment/kafedra-menedzhmentu/monog2019summercompressed-1-198.pdf

  Сумець О.М. Логістичні витрати підприємств олійно-жирової галузі: формування та оцінювання: монографія / О.М. Сумець; Нар. укр. акад. – Харків: Вид-во НУА, 2017. – 243 с.

  Сумець О.М. Оптимізація розподілу автотранспорту за маршрутами обслуговування торгових точок з продажу хлібобулочних виробів: монографія / О.М. Сумець. – Харків: ХНТУСГ ім. Петра Василенка, 2016. – 120 с

  Сумець О.М. Теоретико-методологічні засади логістичної діяльності підприємств агропродовольчого комплексу: монографія О.М. Сумець. – Харків: КП "Міська друкарня", 2015. - 543 с.

  Сумець О.М. Товарна інноваційна політика: навчальний посібник / О.М. Сумець, Є.М. Ігнатова. - К.: "Хай Тек Прес", 2010. - 368 с.


Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

RSS
 
 

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

LinkedIn
 
Facebook
 
Instagram
 
Twitter
 
Flickr
 
Telegram
 
YouTube
 
TikTok
 
 
Ви тут: Вища освіта » Про КРОК » Співробітники » Сумець Олександр Михайлович