Інша інформація:
Сумець Олександр Михайлович

кабінет 247

(+38 044) 455-56-90 вн. 233

Сфера наукових інтересів

 • логістика / операційний менеджмент / економічна безпека підприємств / стратегія підприємства

Викладає

 • логістика / операційний менеджмент / економічна безпека підприємств
 
 

Сумець Олександр Михайлович

 • професор кафедри управлінських технологій (2018 р.)
 • доктор економічних наук (2016 р.)
 • кандидат технічних наук (1988 р.)
 • академік Академії економічних наук України

Освіта

 • Харківський автомобільно-дорожний інститут / автомобільний факультет (1983 р.)
 • Харківський інститут бізнесу і менеджменту / економічний факультет / диплом лабораторії BIOSOFT за спеціалізацією «Психосоматична діагностика» (2010 р.)

Професійна кар’єра

 • 2019 р. – професор кафедри управлінських технологій, Університет «КРОК»
 • 2019 р. – обраний членом Галузевої ради Національного агентства з забезпечення якості освіти України.
 • 2016–2019 рр. – член науково-методичної комісії МОН України за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля і біржова діяльність».
 • 2011–2014 рр. – заступник голови підкомісії з управління логістичними системами
 • 2009–2014 рр. – за програмою «Гостьові професора» викладав навчальні дисципліни і авторські курси логістичної спрямованості в ЗО «Полоцький державний університет» (Республіка Білорусь).
 • 2005–2014 рр. – науковий редактор міжнародного науково-практичного журналу «Логістика: проблеми та рішення»
 • 2002–2009 рр. займався логістичним і стратегічним консалтингом на підприємствах і фірмах України, співпрацював з відомими консалтинговими компаніями
 • з 2002 р. – член науково-методичної комісії МОН України в галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування», секція «Логістика»

Особисті досягнення

 • в 2018 р. Всеукраїнською громадською організацією «Звитяга» – медаллю «За вірність традиціям І-го ступеня»
 • в 2012 р. нагороджений ЗО «Полоцький державний університет» нагрудним знаком «DOCENDO DISCІMUS» за допомогу в становленні й розвитку в Республіці Білорусь спеціальності «Логістика»
 • в 2014 р. Всеукраїнським об’єднанням «Країна» нагороджений медаллю «За відданість справі»

Наукові здобутки

 • Автор біля 650 наукових і методичних праць. Зокрема, одноосібно підготовлено і видано 5 підручників з грифом МОН України; 32 навчальних посібника, з яких переважна більшість підготовлено одноосібно і має гриф МОН України; 7 монографій, з яких 6 написано одноосібно; є патент і авторські свідоцтва на ряд наукових творів.

Відомості про підвищення кваліфікації

 • Національний фармацевтичний університет (посвідчення № 83 до диплому № Г-ІІ 049971 від 15 березня 2019 р.)
 • Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (сертифікат № СВ 23322597/3-18 від 02 квітня 2018 р.)
 
 

Публікації

  Сумець О.М. Компанії, які дадуть гідну відповідь на виклики, стануть лідерами вітчизняної логістики / О.М. Сумець // Логистика: проблемы и решения. - 2021. - № 1. - С. 22-24

  Сумець О.М. Логістичні зони та інноваційні термінали - нові можливості розвитку регіонів / О.М. Сумець // Логистика: проблемы и решения. - 2021. - № 1. - С. 34-37

  Сумець О.М. Цифровізація економіки і майбутні професії / О.М. Сумець // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей наукової конференції (Київ, 23 квітня 2021 р.) / Університет "КРОК". - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO/paper/view/506

  Сумець О.М. Особливості розробки освітньої програми "Громадське здоров'я" / О.М. Сумець // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей наукової конференції (Київ, 23 квітня 2021 р.) Університет "КРОК". - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO/paper/view/507

  Сумець О.М. Уберизація - інструмент підвищення ефективності здійснення транспортних процесів і обслуговування клієнтів / О.М. Сумець // Логистика: проблемы и решения. - 2021. - № 2. - С. 22-25

  Сумець О.М. Підготовка фахівців для сфери менеджменту: нові вимоги / О. М. Сумець // Менеджмент і безпека: теоретичні та прикладні аспекти : матеріали науково-практичної інтернет-конференції (з міжнародною участю) приуроченої 15-річчю до дня створення кафедри менеджменту (м. Львів, 12 травня 2021 р.) / упоряд. Г. З. Леськів. - Львів: ЛьвДУВС, 2021. - С. 122-123

  Сумец А.М. Инновационные технологии на транспорте: опыт Израиля / А. М. Сумец // Инжиниринг и управление: от теории к практике: сборник материалов XVIII Международной научно-практической конференции (15 апреля 2021 г.)/Белорусский национальный технический университет; редкол.: С.Ю. Солодовников [и др.]. - Минск: БНТУ, 2021. - С. 244-245

  Сумець О.М. Проблемне навчання - відповідь викликам нової реальності / О.М. Сумець // Освіта та наука: трансформація, відповідальність, академічна свобода: тези допов. наукової конференції (Київ, 5 березня 2021 року). - К.: Університет "КРОК", 2021. - С. 96-98. - https://conf.krok.edu.ua/ONTR/ESTR/paper/view/369

  Сумець О.М. Чинники розвитку агрологістики в Україні / О.М. Сумець // Логистика: проблемы и решения. - 2021. - № 3. - С. 26-33

  Сумець О.М. Проєктування операційних систем: підручник / О.М. Сумець. - К.: Університет "КРОК", 2021. - 322 c. - https://monograph.krok.edu.ua/books/catalog/view/22/50/338-1

  Сумець О.М. Розвиток смарт-інструментарію логістики: практика і перспективи використання / О.М. Сумець, Н.О. Співакова // Логистика: проблемы и решения. - 2021. - № 4/5. - С. 14-29

  Sumets O. Key aspect of organization of logistics costs accounting at production enterprises / O. Sumets // Abstracts II International Conference on economics, accounting and finance (Tallinn, Estonia. November 05, 2021). Available at: https://conf.scnchub.com/index.php/ICEAF/ICEAF-2021/paper/view/330

  Сумець О.М. Стратегічний менеджмент: підручник / О.М. Сумець. - Харків: ХНУВС, 2021. - 208 c.

  Виробнича логістика: навчальний посібник / О.М. Сумець [та ін.]. - Харків: ТОВ «Пром-Арт», 2021. - 120 c.

  Сумець О.М. Логістична інфраструктура: сутність, функції та склад / О. М. Сумець // Логистика : проблемы и решения. - 2020. - № 1(86). - С. 22-29

  Сумец А.М. Инфраструктура остается слабым местом отечественной логистики, но она, несмотря ни на что, развивается (материалы блиц-опроса экспертов) / А. М. Сумец // Логистика : проблемы и решения. - 2020. - № 1(86). - С. 13-14

  Сумец А.М. SMАRT-решения в логистике, розничной торговле, сельском хозяйстве, здравоохранении / А. М. Сумец // Логистика : проблемы и решения. - 2020. - № 2(87). - С. 42-47

  Сумец А.М. Логистическая недвижимость в Украине: тенденции развития позитивны, но пандемия може их изменить (по материалам блиц опроса экспертов) / А. М. Сумец. - 2020. - № 2(87). - С. 16-17

  Сумець О.М. Методичний підхід до оцінки системи менеджменту виробничих підприємств / О. М. Сумець // Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal. - 2020. - № 2, V.6. - http://are-journal.com

  Сумець О.М. Важливість застосування логістичної концепції в діяльності підприємств олійно-жирової галузі / О. М. Сумець // Розвиток агропродовольчого ринку в умовах глобалізації економіки : матеріали ІІ Всеукраїнської наук.-практ. конф.(31 бер. 2020 р.). - Полтава: ПДДА, 2020. - С. 155-159

  Сумець О.М. Організація і проектування операційних систем виробничих підприємств: особливості перехідного режиму функціонування / О. М. Сумець // Менеджмент ХХ1 століття: глобалізацій ні виклики : матеріали ІV Міжнарод. наук.-практ. конф. (14-15 квіт. 2020 р.). - Полтава: ПДДА,- 2020. - С. 10-15

  Менеджмент клінічних досліджень (управлінський аспект підготовки здобувачів вищої освіти) : монографія / О. М. Сумець, О. В. Козирєва, В. Є. Доброва [та ін.]; за заг. ред. О. М. Сумця. - Харків : Вид-во Іванченка І. С., 2020. - 148 c.

  Сумець О.М. Управлінська проблема вибору закладу для проведення клінічних досліджень / О.М. Сумець, В.Г. Алькема // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2020. - № 3 (59). - С. 157-166

  Сумец А.М. Экономическая оценка системы менеджмента высших учебных заведений / А. М. Сумец // Минерально-сырьевой комплекс: инженерные и экономические решения: сборник материалов XVII Международной научно-практической конференции, посвященной 100-летию БНТУ (29 октября 2020 г)./редкол. С.Ю. Солодовников [и др.]. - Минск: БНТУ, 2020. - С. 249-250

  Сумець О.М. Фактори впливу на розвиток менеджменту клінічних досліджень / О.М. Сумець // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - С. 320-321. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/269

  Фінансові потоки в логістичних системах виробничих підприємств / О. М. Сумець, М. О. Кизим, П. С. Сиромятников [та ін.] // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. - 2019. - № 30, Вип.3. - С. 165-175

  Сумець О.М. Економічна оцінка ефективності системи менеджменту аграрного закладу освіти / О. М. Сумець // Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal. - 2019. - № 2 ,Vol. 5. - P. 141-154

  Сумець О.М. Логістичні фінансові потоки: визначення, місця утворення, класифікація / О. М. Сумець // Логистика : проблемы и решения. - 2019. - № 4 (83). - С. 18-24

  Сумець О М. Фактори розвитку менеджменту клінічних досліджень / О. М. Сумець // Подільськй науковий вісник. - 2019. - № 3(11) . - С. 76-83

  Сумець О.М. Управління ефективністю економічної діяльності державних підприємств / О. М. Сумець // Економічний простір: Збірник наукових праць. - 2019. - № 146. - С. 125-137

  Сумець О.М. Завдання і проблеми застосування логістики в діяльності підприємств олійно-жирової галузі / О. М. Сумець // Проблеми і перспективи інноваційного розвитку аграрного сектора економіки в умовах інтеграційних процесів: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 90-річчю екон. освіти в ХНАУ ім. В.В. Докучаєва (3-4 жовтня 2019 р.): У 2 ч. Ч. 1. - Харків: ХНАУ, 2019. - С. 206-208

  Сумець О.М. Ключові фактори розвитку менеджменту клінічних досліджень / О. М. Сумець // Сучасна фармація: історія, реалії та перспективи розвитку : матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 20-й річниці заснування Дня фармацевтичного працівника України (м. Харків, 19-20 вересня 2019 р.): у 2 т. Т.2. - Харків : НФаУ,2019. - С. 47-49

  Сумець О.М. Інтеграція операційного менеджменту в систему підготовки фахівців для сфери транспорту / О. М. Сумець // Актуальні проблеми розвитку галузевої економіки та логістики: Матер. VІ міжнарод. наук.-практ. конференції з міжнар. участю (15 лист. 2019 р.) / ред. кол.: О.В. Посилкіна, О.В. Літвінова, Я.Г. Онищенко. - Харків: Вид-во НФаУ, 2019

  Sumets O.M. Innovations in operating systems of manufacturing enterprises / O. M. Sumets, O. V. Kozyryeva // The 1st International scientific and practical conference "Perspectives of world science and education" (October 2-4, 2019). - Osaka:, CPN Publishing Group, 2019. - С. 306-313

  Sumets O.M. Main feuters of the educational and professional programme "Management of clinical survey" / O. M. Sumets, O. V. Kozyryeva // Сучасна фармація: історія, реалії та перспективи розвитку : матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 20-й річниці заснування Дня фармацевтичного працівника України (м. Харків, 19-20 вересня 2019 р.): у 2 т. Т.2 . - Харків : НФаУ, 2019. - С. 44-46

  Сумець О.М. Організація і проектування операційних систем. Ч.1. Операційна система: поняття, структура, типологія, життєвий цикл, режим функціонування : навч. посібник / О. М. Сумець. - Харків :ТОВ "Планета-Прінт", 2019. - 132 c.

  Sumets O. M. Necessity and possibilities of the project-oriented approach implementation to management of the organizations / O. M. Sumets, S. Ogienko, N. Spivakova // Dynamics of the development of world science: 2nd International scientific and practical conference (October 23-25, 2019). - Vancouver : Perfect Publishing, 2019. - Pp. 314-319

  Kozureva O. Clinical survey management - challenge of the day / O. Kozureva, O. Sumets // International Scientific Conference Scientific Development of New Eastern Europe: Conference Proceedings, Part II . - Riga, Latvia: Baltija Publishing, 2019. - С. 183-186

  Methodical Approach to Determining the Points of Economic Growth in the Center and Peripheral Rates in Ukraine / O. Kozyrieva, O. Garafonova, А. Sumets, A. Olkhovska // Advances in Economics, Business and Management Research : Proceedings of the 6th International Conference on Strategie, Models and Technologies of Economic Systems Management (SMTESM 2019). - 2019. - V.95. - С. 293-296

  Sumets O. Grounds for the necessity of implementation and development of clinical research management / O. Sumets, О. Kozyrieva, D. Zoidze // Management of the 21ST century: globalization challenges. Issue 2: collective monograph/in edition I. Markina. - Prague: Nemoros , 2019. - P. 224-229

  Сумець О.М. Логістичні витрати підприємств олійно-жирової галузі: формування та оцінювання: монографія / О.М. Сумець; Нар. укр. акад. – Харків: Вид-во НУА, 2017. – 243 с.

  Сумець О.М. Оптимізація розподілу автотранспорту за маршрутами обслуговування торгових точок з продажу хлібобулочних виробів: монографія / О.М. Сумець. – Харків: ХНТУСГ ім. Петра Василенка, 2016. – 120 с

  Сумець О.М. Теоретико-методологічні засади логістичної діяльності підприємств агропродовольчого комплексу: монографія О.М. Сумець. – Харків: КП "Міська друкарня", 2015. - 543 с.

  Сумець О.М. Товарна інноваційна політика: навчальний посібник / О.М. Сумець, Є.М. Ігнатова. - К.: "Хай Тек Прес", 2010. - 368 с.


Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

Ми в Соціальних Мережах. Слідуйте за нами.
Ви тут: Вища освіта » Про КРОК » Співробітники » Сумець Олександр Михайлович