Бєлова Олена Ігорівна — Університет «КРОК»
Інша інформація:
Бєлова Олена Ігорівна

кабінет 505

+380 (44) 455-57-12, вн. 254

Напрями наукових досліджень

 • мотиваційний механізм стратегічного управління підприємством
 
 

Бєлова Олена Ігорівна

 • кандидат економічних наук (2017), доцент (2020)

Освіта

 • ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», комісія спеціалізованої вченої ради Д 26.006.03 / кандидат економічних наук (2017 р.)
 • Університет економіки та права «КРОК», кафедра маркетингу та поведінкової економіки (навчання в аспірантурі 2014–2016 рр.).
 • Київський національний торговельно-економічний університет, Магістр з менеджменту зовнішньоекономічної діяльності (2003–2004 рр.)
 • Київський національний торговельно-економічний університет, Спеціаліст з менеджменту зовнішньоекономічної діяльності (1999–2003 рр.)

Професійна кар'єра

 • з 2020 р. – доцент; кафедра маркетингу та поведінкової економіки, Університет економіки та права «КРОК»
 • з 2018 р. – доцент (сумісник); кафедра управлінських технологій, Університет економіки та права «КРОК»
 • з 2018 р. – доцент (сумісник); кафедра міжнародних економічних відносин, менеджменту та бізнесу. Ukrainian-American Concordia University
 • 2017–2020 рр. – доцент; кафедра бізнес-адміністрування та управління проектами, Університет економіки та права «КРОК»
 • 2017–2018 рр. – доцент (сумісник); Всеукраїнський центр підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування. Тренінги з управлінських дисциплін
 • 2016–2017 рр. – доцент (сумісник); Міжрегіональна академія управління персоналом, Вища школа управління, викладання для слухачів від Центру зайнятості
 • 2015–2017 рр. – старший викладач; кафедра бізнес-адміністрування та управління проектами, Університет економіки та права «КРОК»
 • 2012–2015 рр. – старший викладач; кафедра менеджменту; Київський національний торговельно-економічний університет
 • 2004–2012 рр. – асистент; кафедра менеджменту; Київський національний торговельно-економічний університет
 
 

Публікації

  The Functional Structure in the Decision Support System for the Automation of Passenger Transportation Management / O. Danchenko, V. Boiko, M. Pidhornyy, O. Bielova, O. Zaiats // 12th IEEE International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications (7-9 September 2023. Dortmund, Germany). - Dortmund: IEEE, 2023. -
https://ieeexplore.ieee.org/document/10348860

  Рибалко І.В. Вплив організаційної культури на психологічний клімат в командах арт-проєктів / І. В. Рибалко, О. І. Бєлова // Інтелектуальні інформаційні системи в управлінні проєктами та економіці в умовах воєнного стану: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Коблево, 13-16 вересня 2022 р.). - Харків: ХНУРЕ, 2022

  Bielova O. Corporate governance: goals, features and principles in international market / O. Bielova, O. Bielov // 2nd International Conference on Corporation Management-2022 (Estonia, 19 may 2022). - https://conf.scnchub.com/index.php/ICCM/ICCM-2022/paper/view/396
https://conf.scnchub.com/index.php/ICCM/ICCM-2022/paper/view/396

  Bielov O. Competitive management in post-war conditions / O. Bielov, O. Bielova, O. Danchenko // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІV Міжнародної конференції (7 грудня 2022 р., м. Київ). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1195
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1195

  Bielov O. Information risks analysis in management of energy projects / O. Bielov, O. Danchenko, O. Bielova // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІV Міжнародної конференції (7 грудня 2022 р., м. Київ). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1196
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1196

  Огляд та класифікація особливостей арт-проєктів як факторів ризику / О.Б. Данченко, І.В. Рибалко, С.О. Заруцький, О.І. Бєлова // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Сер.: Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами. - 2021. - № 1(3). - С. 16-23
http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/52294/1/visnyk_KhPI_2021_1_SUUPPP_Danchenko_Ohliad.pdf

  Bielova O.I. Strategy of tourism industry development in Ukraine / O.I. Bielova // Регіональний туризм: сучасний стан та шляхи оптимізації: матеріали I-ї Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 2 квітня 2021 р.) / Університет "КРОК". - К.: Університет "КРОК", 2021. - С. 14-15. - https://conf.krok.edu.ua/RT/RT/paper/view/464
https://conf.krok.edu.ua/RT/RT/paper/view/464

  Bielova O. Transformational processes in education and science / O. Bielova // Освіта та наука: трансформація, відповідальність, академічна свобода: тези допов. наукової конференції (Київ, 5 березня 2021 року). - К.: Університет "КРОК", 2021. - С. 7-9. - https://conf.krok.edu.ua/ONTR/ESTR/paper/view/358
https://conf.krok.edu.ua/ONTR/ESTR/paper/view/358

  Рибалко І.В. Слабка формалізація арт-проєктів як джерело ризиків / І. В. Рибалко, О. Б. Данченко, О. І. Бєлова // Управління проектами у розвитку суспільства. Тема: "Управління проектами в умовах пандемії COVID-19": тези доповідей XVIII Міжнародної конференції (м. Київ, 15 травня 2021 р.)/ відпов. за випуск С.Д. Бушуєв. - Київ: КНУБА, 2021. - С. 256-259

  Danchenko O. Optimistic prediction method for value counter of physical exercises repetitions on the output signal of the neural network / O. Danchenko, J. Broyda, O. Bielova // The scientific heritage. - 2021. - V.1. - №68. - Pp. 34-38. - DOI 10.24412/9215-0365-2021-68-1-34-38

  Bielova O.I. Mechanism to increase the strategic activity of the enterprise: components and features / O.I. Bielova // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей наукової конференції (Київ, 23 квітня 2021 р.) / Університет "КРОК". - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO/paper/view/485
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO/paper/view/485

  Safar H. Implementation of total quality management components in Libyan iron & steel company "Lisco" / H. Safar, O.I. Bielova // Economics, Finance and Management Review. - 2021. -Iss. 2(6). - Pp. 81-91.
https://public.scnchub.com/efmr/index.php/efmr/article/view/138/84

  Safar H. Advantages of fact-based decision-making principle on TQM implementation at Libyan Iron & Steel company LISCO / H. Safar, O. Bielova // Вчені записки Університету "КРОК". - 2021. - № 1(61). - С. 147-153
https://doi.org/10.31732/2663-2209-2021-61

  IT progjects: features, characteristics and classification / O. B. Danchenko, V. O. Amalahu, S. Ol. Zarutsky, O.I. Bielova // Управління проектами: стан та перспективи: матеріали XVII Міжнародної науково-практичної конференції (м. Миколаїв, 7-10 вересня 2021 р.). - Миколаїв: Видавець Торубара В.В., 2021. - С. 106-108

  Bielova O. Climate and environmental management as the basis for sustainable development of a modern enterprise / O. Bielova, I. Rybalko // Abstracts II International Conference on economics, accounting and finance (Tallinn, Estonia. November 05, 2021). Available at: https://conf.scnchub.com/index.php/ICEAF/ICEAF-2021/paper/view/279
https://conf.scnchub.com/index.php/ICEAF/ICEAF-2021/paper/view/279

  Voloshyna A. External factors that affect planning in marketing / A. Voloshyna, O. I. Bielova // Професійний менеджмент в сучасних умовах розвитку ринку : матеріали доповідей X науково-практичної конференції з міжнародною участю (1 листопада 2021 р.). - Харків: Видавництво Іванченка І. С., 2021. - С. 193-194. - https://adm.nuph.edu.ua/wp-content/uploads/2021/10/zbirnyk-tez-kh-naukovo-praktychnoi-konferentsii_2021.pdf
https://adm.nuph.edu.ua/wp-content/uploads/2021/10/zbirnyk-tez-kh-naukovo-praktychnoi-konferentsii_2021.pdf

  Shapoval A. Design as a powerful marketing tool / A. Shapoval, O. I. Bielova // Професійний менеджмент в сучасних умовах розвитку ринку : матеріали доповідей X науково-практичної конференції з міжнародною участю (1 листопада 2021 р.). - Харків: Видавництво Іванченка І. С., 2021. - С. 191-193. - https://adm.nuph.edu.ua/wp-content/uploads/2021/10/zbirnyk-tez-kh-naukovo-praktychnoi-konferentsii_2021.pdf
https://adm.nuph.edu.ua/wp-content/uploads/2021/10/zbirnyk-tez-kh-naukovo-praktychnoi-konferentsii_2021.pdf

  Prima A. Xbox: The Ultimate Strategic Management Survival Tools / A. Prima, O. I. Bielova // Професійний менеджмент в сучасних умовах розвитку ринку : матеріали доповідей X науково-практичної конференції з міжнародною участю (1 листопада 2021 р.). - Харків: Видавництво Іванченка І. С., 2021. - С. 120-122. - https://adm.nuph.edu.ua/wp-content/uploads/2021/10/zbirnyk-tez-kh-naukovo-praktychnoi-konferentsii_2021.pdf
https://adm.nuph.edu.ua/wp-content/uploads/2021/10/zbirnyk-tez-kh-naukovo-praktychnoi-konferentsii_2021.pdf

  Myroshnychenko I. Y. Digital Marketing: main types, features and advantages / I. Y. Myroshnychenko, O. I. Bielova // Професійний менеджмент в сучасних умовах розвитку ринку : матеріали доповідей X науково-практичної конференції з міжнародною участю (1 листопада 2021 р.). - Харків: Видавництво Іванченка І. С., 2021. - С. 189-191. - https://adm.nuph.edu.ua/wp-content/uploads/2021/10/zbirnyk-tez-kh-naukovo-praktychnoi-konferentsii_2021.pdf
https://adm.nuph.edu.ua/wp-content/uploads/2021/10/zbirnyk-tez-kh-naukovo-praktychnoi-konferentsii_2021.pdf

  Lievina S.O. Success factors of the company's strategy: marketing aspects / S. O. Lievina, O. I. Bielova // Професійний менеджмент в сучасних умовах розвитку ринку : матеріали доповідей X науково-практичної конференції з міжнародною участю (1 листопада 2021 р.). - Харків: Видавництво Іванченка І. С., 2021. - С. 186-189. - https://adm.nuph.edu.ua/wp-content/uploads/2021/10/zbirnyk-tez-kh-naukovo-praktychnoi-konferentsii_2021.pdf
https://adm.nuph.edu.ua/wp-content/uploads/2021/10/zbirnyk-tez-kh-naukovo-praktychnoi-konferentsii_2021.pdf

  Ladyzhenska J. Marketing tools that helped Netflix to become the first company in the film and TV industry / J. Ladyzhenska, O. I. Bielova // Професійний менеджмент в сучасних умовах розвитку ринку : матеріали доповідей X науково-практичної конференції з міжнародною участю (1 листопада 2021 р.). - Харків: Видавництво Іванченка І. С., 2021. - С. 184-186. - https://adm.nuph.edu.ua/wp-content/uploads/2021/10/zbirnyk-tez-kh-naukovo-praktychnoi-konferentsii_2021.pdf
https://adm.nuph.edu.ua/wp-content/uploads/2021/10/zbirnyk-tez-kh-naukovo-praktychnoi-konferentsii_2021.pdf

  Ghareaghaji M.K. Factors affecting consumer's online shopping buying behavior: International overview / M. K. Ghareaghaji, O. I. Bielova // Професійний менеджмент в сучасних умовах розвитку ринку : матеріали доповідей X науково-практичної конференції з міжнародною участю (1 листопада 2021 р.). - Харків: Видавництво Іванченка І. С., 2021. - С. 179-182. - https://adm.nuph.edu.ua/wp-content/uploads/2021/10/zbirnyk-tez-kh-naukovo-praktychnoi-konferentsii_2021.pdf
https://adm.nuph.edu.ua/wp-content/uploads/2021/10/zbirnyk-tez-kh-naukovo-praktychnoi-konferentsii_2021.pdf

  Bidenko M. Marketing impact on popularity of video content in Ukraine in 2021 / M. Bidenko, O. I. Bielova // Професійний менеджмент в сучасних умовах розвитку ринку : матеріали доповідей X науково-практичної конференції з міжнародною участю (1 листопада 2021 р.). - Харків: Видавництво Іванченка І. С., 2021. - С. 178-179. - https://adm.nuph.edu.ua/wp-content/uploads/2021/10/zbirnyk-tez-kh-naukovo-praktychnoi-konferentsii_2021.pdf
https://adm.nuph.edu.ua/wp-content/uploads/2021/10/zbirnyk-tez-kh-naukovo-praktychnoi-konferentsii_2021.pdf

  Bielova O.I. Advantages of implementation system of climate and environmental management in the activities of the enterprise / O. I. Bielova, O. O. Naumova // Галузеві проблеми екологічної безпеки - 2021: збірка матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції за участю молодих науковців (27 жoвтня 2021, Харків). - Харків: ХНАДУ, 2021

  Bielova O.I. Marketing and climate change / O. I. Bielova, O. O. Naumova // Галузеві проблеми екологічної безпеки - 2021: збірка матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції за участю молодих науковців (27 жoвтня 2021, Харків) . - Харків: ХНАДУ, 2021

  Horbachova O. The importance of social media promotion and ways of its implementation / O. Horbachova, O. I. Bielova // Професійний менеджмент в сучасних умовах розвитку ринку : матеріали доповідей X науково-практичної конференції з міжнародною участю (1 листопада 2021 р.). - Харків: Видавництво Іванченка І. С., 2021. - С. 182-184. - https://adm.nuph.edu.ua/wp-content/uploads/2021/10/zbirnyk-tez-kh-naukovo-praktychnoi-konferentsii_2021.pdf
https://adm.nuph.edu.ua/wp-content/uploads/2021/10/zbirnyk-tez-kh-naukovo-praktychnoi-konferentsii_2021.pdf

  Julay I. Emotional marketing and emotional branding / I. Julay, O. Bielova // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали III Міжнародної конференції (м. Київ, 2-3 грудня 2021 р.). - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/757
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/757

  Myroshnichenko I. Digital marketing: features and advantages / I. Myroshnichenko, O. Bielova // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали III Міжнародної конференції (м. Київ, 2-3 грудня 2021 р.). - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/666
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/666

  Jalaldden A. Characteristics and features of effective negotiations / A. Jalaldden, O. Bielova, I. Rybalko // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали III Міжнародної конференції (м. Київ, 2-3 грудня 2021 р.). - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/665
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/665

  Shcherbakova E.-O. Characteristics of an effective negotiator in modern business / E.-O. Shcherbakova, O. Bielova // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали III Міжнародної конференції (м. Київ, 2-3 грудня 2021 р.). - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/669
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/669

  Shcherbakova E.-O. An effective team as the key to organizational success / E.-O. Shcherbakova, I. Petrova, O. Bielova // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали III Міжнародної конференції (м. Київ, 2-3 грудня 2021 р.). - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/670
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/670

  Vorobiov O. Features of marketing communications on the example of it sphere / O. Vorobiov, O. Bielova // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали III Міжнародної конференції (м. Київ, 2-3 грудня 2021 р.). - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/811
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/811

  Sikorska I. Sustainability in operational management / I. Sikorska, O. Bielova // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали III Міжнародної конференції (м. Київ, 2-3 грудня 2021 р.). - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/877
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/877

  Bogdanov G. Main aspects and features of enterprise planning in operational and strategic management / G. Bogdanov, O. Bielova // Sustainable development: youth view: IІІ International Scientific Youth Conference (December 3, 2021). - Ukrainian-American Concordia University, 2021. - https://www.concordia.edu.ua/wp-content/uploads/2021/10/inform-letter-youth-conf-2021-v2-1-1.pdf
https://www.concordia.edu.ua/wp-content/uploads/2021/10/inform-letter-youth-conf-2021-v2-1-1.pdf

  Bogdanov G. Importance of the competitive environment analysis for building an effective enterprise strategy / G. Bogdanov, O. Bielova // Sustainable development: youth view: IІІ International Scientific Youth Conference (December 3, 2021). - Ukrainian-American Concordia University, 2021. - https://www.concordia.edu.ua/wp-content/uploads/2021/10/inform-letter-youth-conf-2021-v2-1-1.pdf
https://www.concordia.edu.ua/wp-content/uploads/2021/10/inform-letter-youth-conf-2021-v2-1-1.pdf

  Poskrypko Yu. The Kano model in studying of the work motivation structure / Yu. Poskrypko, O. Bielova, G. Poskrypko // The scientific heritage. - 2021. - Vol. 4. - № 80. - Pp. 29-31. - http://www.scientific-heritage.com/wp-content/uploads/2021/12/The-scientific-heritage-No-80-80-2021-Vol-4.pdf
http://www.scientific-heritage.com/wp-content/uploads/2021/12/The-scientific-heritage-No-80-80-2021-Vol-4.pdf

  Poskrypko Yu. Work motivation factors at the project-oriented enterprises / Yu. Poskrypko, O. Bielova, G. Poskrypko // Norwegian Journal of development of the International Science. - 2021. - № 75-1. - Pp. 26-30. - https://www.nor-ijournal.com/wp-content/uploads/2021/12/NJD_75_1-26-30.pdf
https://www.nor-ijournal.com/wp-content/uploads/2021/12/NJD_75_1-26-30.pdf

  Bielova O. Environmental factors of motivation mechanism of employees' innovative activity in the enterprise / O Bielova // Напрями економічного зростання та інноваційного розвитку підприємства: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених (16 квітня 2021 р.). - Кропивницький: РВЛ ЦНТУ, 2021. - С. 15-16. - http://www.kntu.kr.ua/doc/science/zahody/vikl/2021/2-tez.pdf
http://www.kntu.kr.ua/doc/science/zahody/vikl/2021/2-tez.pdf

  Safar H. Development of quality management systems 'QMS' towards total quality management 'TQM' based on project management 'PM' framework / H. Safar, O. Bielova // Scientific Research in XXI Century: Proceedings of the 8 th International Scientific and Practical Conference (March 6-8, 2021). - Ottawa, Canada: Methuen Publishing House, 2021. - Pp. 34-36

  Information technology of integrated risk management of scientific projects under uncertainty and behavioral economy / O. Danchenko, O. Bakulich, P. Teslenko, O. Bielova, I. Semko // Scientific Journal of Astana IT University. - 2021. - V. 5. - № 5. - Pp. 63-76. - http://ojs.astanait.edu.kz/index.php/sjaitu/article/view/48
http://ojs.astanait.edu.kz/index.php/sjaitu/article/view/48

  Elbaruni J. Analysis and prioritizing rick minimizing techniques of IT projects / J. Elbaruni, O. Bielova, V. Mikolayovich // Управління розвитком складних систем. - 2021. - № 45. - С. 6-12. - DOI 10.32347/2412-9933.2021.45.6-12.
http://urss.knuba.edu.ua/files/zbirnyk-45/3.pdf

  Bielova O. Features of climate and ecological management and marketing as the basis for sustainable strategic development of a modern enterprise / O. Bielova // Вчені записки Університету "КРОК". - 2021. - № 3(63). - С. 109-115. - https://doi.org/10.31732/2663-2209-2021-63-109-115
http://snku.krok.edu.ua/vcheni-zapiski-universitetu-krok/issue/view/17/73

  Mathematical support of the information system for decision support in the sphere of healthcare / O. Danchenko, D. Bedrii, O. Haidaienko, O. Bielova, O. Kravchenko, Y. Kuzminska // Scientific Journal of Astana IT University. - 2021. - № 6. - P. 23-38. - DOI https://doi.org/10.37943/aitu.2021.89.31.003
http://ojs.astanait.edu.kz/index.php/sjaitu/article/view/58/52

  Method for determining the integrated value of a construction project / M. Nakhimi, O. Savina, O. Bielova, O. Haidaienko // The scientific heritage. - 2021. -V.1. № 61. - Pp. 63-71. - http://www.scientific-heritage.com/wp-content/uploads/2021/03/VOL-1-No-61-61-2021.pdf
http://www.scientific-heritage.com/wp-content/uploads/2021/03/VOL-1-No-61-61-2021.pdf

  Bielova O. Role of climate and ecological management in sustainable strategy development of a modern enterprise / O. Bielova // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали III Міжнародної конференції (м. Київ, 2-3 грудня 2021 р.). - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/675
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/675

  Oladedgi M. Features of effective management in the organization / M. Oladedgi, O. Bielova, I. Petrova // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали III Міжнародної конференції (м. Київ, 2-3 грудня 2021 р.). - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/667
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/667

  Oladedgi M. Types of modern leadership in enterprises / M. Oladedgi, O. Bielova, A. Khorosheniuk // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали III Міжнародної конференції (м. Київ, 2-3 грудня 2021 р.). - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/668
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/668

  Bielova O. Motivational mechanism in project management: strategic aspect / O. Bielova, Yu. Poskrypko // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2020. - №2(58). - С. 75-81.
http://snku.krok.edu.ua/index.php/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/296/318

  Poskrypko Yu. Peculiarities of economic development management in project-oriented enterprises / Yu. Poskrypko, O. Bielova // Book of abstracts of International Conference on economics, accounting and finance (ICEAF), (Prague, Czech Republic, Jule 02-04 2020). - Prague-Tallin: Academy of Economics and Pedagogy, Scientific Center of Innovative Researches, 2020. - P. 12
https://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/materiali-konferentsij/963-international-conference-on-economics-accounting-and-finance-02-04-jule-2020

  Рибалко І.В. Психологічні аспекти творчої особистості та їх вплив на виконання арт-проєкту / І.В. Рибалко, Н.С. Чаюн, О.І. Бєлова // Управління розвитком складних систем. - 2020. - Вип. 44. - С. 34-41
http://mdcs.knuba.edu.ua/article/view/228750/227754

  Бєлова О.І. TQM as a project management tool / О. І. Бєлова, Х. М. Сафар // Теорія та практика менеджменту:збірник доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (13 травня 2020 року, Луцьк). - Луцьк: СНУ, 2020

  Alba V.O. Types and tasks of IT-audit projects and their specifics / V.O. Alba, O.B. Danchenko, O.I. Bielova // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - С. 209-210. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/139
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/139

  Rybalko I.V. Effectiveness of project approach in forming of creative personality in art activities / I.V. Rybalko, O.B. Danchenko, O.I. Bielova // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - С. 241-242. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/164
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/164

  Hisham Safar. The necessity of management correlation to the total quality management implementation / Safar Hisham, O.I. Bielova, O.B. Danchenko // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - С. 257-258. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/172
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/172

  Jaialdden A. Modern approaches in management and features of their USE / Abdulssalam Jaialdden, A.H. Lotariev, O.I. Bielova // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - С. 261-263. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/176
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/176

  Oladedgi M. Managerial skills for effective internati8onal communication / M. Oladedgi, O.I. Bielova, Ya.S. Koval // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - С. 269-270. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/183
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/183

  Ajuware Thankgod Akinwumi. Control as the function of management / Thankgod Akinwumi Ajuware, O.I. Bielova // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - С. 271-272. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/184
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/184

  Villacis L. Portrait of a modern leader: features and trends in modern business / L. Villacis, O.I. Bielova // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - С. 275-276. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/186
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/186

  Vilacis L. Administrative management functions and features of their use at the enterprises / L. Vilacis, I.L. Petrova, O.I. Bielova // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - С. 283-284. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/221
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/221

  Horielov D.O. Characteristics and features of the denocratic leadership style / D.O. Horielov, O.I. Bielova, I.V. Rybalko // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - С. 285-286. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/223
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/223

  Dosumu A. Role of data management and analysis in strategic management / A. Dosumu, I.L. Petrova, O.I. Bielova // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - С. 289-290. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/228
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/228

  Zinchenko O.M. Strategic management: importance of choosing the right strategy / O.M. Zinchenko, I.L. Petrova, O.I. Bielova // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - С. 291-292. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/230
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/230

  Nomel Agnero Davy. The importance of data management and data analysis in strategic management / Agnero Davy Nomel, I.L. Petrova, O.I. Bielova // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - С. 293-294. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/232
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/232

  Hassan E.S.H. Current trends in project management / E.S.H. Hassan, O.I. Bielova, H. Safar // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - Pp. 295-296. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/236
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/236

  Hassan E.S.H. The role of the leader in team building / E.S.H. Hassan, A.H. Lotariev, O.I. Bielova // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - Рр. 297-298. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/238
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/238

  Shcherbakova Y.O. Business ethics: formed traditions and new trends / Y.O. Shcherbakova, A.H. Lotarev, O.I. Bielova // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - Рр. 299-301. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/241
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/241

  Bielova O.I. Tasks of control of motivational mechanism of strategic management in the enterprise / O.I. Bielova // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - Рр. 307-308. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/261
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/261

  Bielova O.I. Decision as the main result of the manager's work / O.I. Bielova, D.O. Horielov // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - Рр. 309-310. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/262
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/262

  Yevchenko M.S. Analysis of project alternatives for the implementation of inclusive recource centres in Ukraine: startegic approach / M.S. Yevchenko, O.I. Bielova // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - С. 313-315. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/264
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/264

  Bielova O. Peculiarities of project team's motivation in strategic perspective / O. Bielova // Соціально-трудова сфера в координатах нової економіки та глобальної соціоекономічної реальності: виклики, шляхи розвитку: зб. тез доповідей учасників Міжнародної науково-практичної конференції (11-12 листопада 2020 р.). - Київ: КНЕУ. - 2021. - С. 164-166
https://ir.kneu.edu.ua/bitstream/handle/2010/35101/20-5648.pdf?sequence=3&isAllowed=y

  Bielova O. Personnel marketing in company's compensation policy / O. Bielova, I. Petrova // Вчені записки Університету "КРОК". - 2020. - № 4(60). - С. 115-120. - DOI 10.31732/2663-2209-2020-60-115-120.
http://snku.krok.edu.ua/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/351/381

  Bielova О. Mechanism of Total Quality Management effeciency improvement in project management of manufacturing companies / О. Bielova, H. Safar // Управління проектами у розвитку суспільства : тези доп. XVII Міжнар. конф.(15-16 травня 2020 р.) Тема : Управління проектами в умовах дігіталізації суспільства. - Київ: КНУБА, 2020. - С. 20-22
http://eprints.kname.edu.ua/58526/1/%D0%A2%D0%B5%D0%B7%D0%B8PMKyiv_20.pdf

  Dosumu A. Functions and principles of strategic management / A. Dosumu, O.I. Bielova, A.P. Khorosheniuk // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - С. 311-312. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/263
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/263

  Grechkin S. Data management: what it is and why it matters for strategic management / S. Grechkin, I.L. Petrova, O.I. Bielova // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - С. 287-288. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/226
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/226

  Horielov D.O. The role of negotiation in building a positive company's reputation and image / D.O. Horielov, O.I. Bielova, Ya.S. Koval // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - С. 259-260. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/173
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/173

  Jalaldden A. Characteristics and features of the transformational leadership style / A. Jalaldden, O.I. Bielova, I.V. Rybalko // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - С. 318-319. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/266
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/266

  Suleiman-Zuntu A. Scientific managemant and its role: scientific review / A. Suleiman-Zuntu, O.I. Bielova, A.P. Khorosheniuk // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - С. 316-317. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/265
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/265

  Ajuwape Thankgod Akinwumi. Teams and leaders in the organization: formation and features / ThankGod Akinwumi Ajuwape, O.I. Bielova, I.V. Rybalko // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - С. 273-274. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/185
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/185

  Рибалко І.В. Аналіз впливу психологічних особливостей команди арт-проєкту на його виконання / І. В. Рибалко, О. І. Бєлова, С. О. Заруцький // Project, Program, Portfolio Management. P3M-2020: матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції. (м. Одеса, 04-05 грудня 2020 р.). - Одеса: ОНПУ, 2020. - Т. 1. - С. 163-167

  Альба В. Особливості проєктів IT-аудиту і специфіка управління ними / В. Альба, О.І. Бєлова, О. Савіна // Управління розвитком складних систем. - 2020. - Вип. 44. - С. 6-19
http://mdcs.knuba.edu.ua/article/view/227103

  Bielova O.I. Personnel marketing as a competitive advantage of the enterprise: strategic aspect / O. I. Bielova, I. L. Petrova, D. D. Honcharov // Business, Economics, Sustainability, Leadership and Innovations BESLI. - 2020. - Iss. 5. - DOI 10.37659/2663-5070-2020-5

  Safar H.M. Main components of total quality management in projects of Libyan company "LISO" / H.M. Safar, O.I. Bielova // Project, Program, Portfolio Management. P3M-2020: Тези доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції: [у 2т.] // Відповідальний за випуск П.О. Тесленко. - Том 1. - Одеса: Балан В.О, - 2020. - С. 97-100

  Bielova O. Peculiarities of Supply Chain in Operational Management of International Enterprises / O. Bielova, A. Sandubra // Sustainable development: youth view: Proceedings of 1st international scientific youth conference (Kyiv, November 19, 2020) / Editors O. Romanovskyi, L. Zharova T. Mirzodaieva. - K.: Ukrainian American Concordia University, 2020. - 52 c.

  Pritulenko M. Peculiarities of Resource Planning in Operational Management of Modern Enterprises / M. Pritulenko, O. Bielova // Sustainable development: youth view: Proceedings of 1st international scientific youth conference (Kyiv, November 19, 2020) / Editors O. Romanovskyi, L. Zharova T. Mirzodaieva. - K.: Ukrainian American Concordia University, 2020. - 52 c.

  Nabhan M. Historical Development of Operational Management and its Impact on the Formation of Modern Approaches in Operations / M. Nabhan, O. Bielova // Sustainable development: youth view: Proceedings of 1st international scientific youth conference (Kyiv, November 19, 2020) / Editors O. Romanovskyi, L. Zharova T. Mirzodaieva. - K.: Ukrainian American Concordia University, 2020. - 52 c.

  Lubkina M. Strategic Role of Technology in Operational Management of Modern Enterprises / M. Lubkina, O. Bielova // Sustainable development: youth view: Proceedings of 1st international scientific youth conference (Kyiv, November 19, 2020) / Editors O. Romanovskyi, L. Zharova T. Mirzodaieva. - K.: Ukrainian American Concordia University, 2020. - 52 c.

  Ishchenko M. Features of Product Design Process in Manufacturing / M. Ishchenko, O. Bielova // Sustainable development: youth view: Proceedings of 1st international scientific youth conference (Kyiv, November 19, 2020) / Editors O. Romanovskyi, L. Zharova T. Mirzodaieva. - K.: Ukrainian American Concordia University, 2020. - 52 c.

  Bielova O. Personnel innovative activity and its stimulation methods / O. Bielova, M. Yevchenko, D. Honcharov // Професійний менеджмент в сучасних умовах розвитку ринку: матеріали доповідей ІX науково-практичної конференції з міжнародною участю (1 листопада 2020 р.). - Х. : Монограф, 2020. - С. 354-356
https://adm.nuph.edu.ua/wp-content/uploads/2020/11/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%82%D0%B5%D0%B7_2020_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%B2-%D

  Yevchenko, D. Strategic orientation in the creation of projects for the implementation of inclusive resource centers in Ukraine / D. Yevchenko, O. Bielova // Професійний менеджмент в сучасних умовах розвитку ринку: матеріали доповідей ІX науково-практичної конференції з міжнародною участю (1 листопада 2020 р.). - Х. : Монограф, 2020. - С. 156-158
https://adm.nuph.edu.ua/wp-content/uploads/2020/11/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%82%D0%B5%D0%B7_2020_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%B2-%D

  Bielova O. Features of motivation in project teams / O. Bielova, Yu. Poskrypko // Управління проектами: стан та перспективи: матеріали XVІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Миколаїв, 8-11 вересня 2020 р.). - Миколаїв: Видавець Торубара В.В., 2020. - С 168-170

  Bielova O. Project management in terms of digitalization of higher education / О. Bielova, H. Safar // Управління проектами у розвитку суспільства: тези доп. XVII Міжнар. конф. (15-16 травня 2020 р.) Тема: Управління проектами в умовах дігіталізації суспільства. - Київ: КНУБА, 2020. - С. 20-21

  Bielova O. Control elements for the motivational mechanism of strategic management in the enterprise / O. Bielova // Облік, аналіз, аудит та оподаткування: сучасна парадигма в умовах сталого розвитку: матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 20-й річниці створення кафедри аудиту (10 грудня 2020 р. Київ). - Київ: КНЕУ, 2020. - С. 535-537
https://www.apu.com.ua/wp-content/uploads/2021/03/1_%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84.%D0%A4%D0%9E%D0%9F%D0%9C-2020-%D0%9A%D0%9D%D0%95%D0%A3-%D0%90%D0%9F%D0%A3-%D0%A4%D0%9F%D0%91%D0%90%D0%A3-%D0%A1%D0%90%D0%A3.pdf

  Forming of integrated understanding of project terms: faulk's algorithm as one of the formalized approaches / O. Kolomytseva, O. Verenych, O. Danchenko, O. Bielova, T. Palonna, S. Pepchuk // Entrepreneurship and Sustainability Issues. - 2020. - Vol. 7. - № 4(Jule). - Pp. 3215-3225 URL: https://er.chdtu.edu.ua/bitstream/ChSTU/1172/1/42%20Olena%20Kolomytseva%201%2C%20Olena%20Verenych%202%2C%20Olena%20Danchenko%20et%20al..pdf
https://er.chdtu.edu.ua/bitstream/ChSTU/1172/1/42%20Olena%20Kolomytseva%201%2C%20Olena%20Verenych%202%2C%20Olena%20Danchenko%20et%20al..pdf

  Villacis L. Characteristics and features of successful negotiations / L. Villacis, O.I. Bielova, I.V. Rybalko // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - С. 277-278. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/217
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/217

  Yevchenko M. Peculiarities of inclusive resource centers implementation in Ukraine / M. Yevchenko, O. Bielova // Вчені записки Університету "КРОК". - 2020. - № 3 (59). - С. 111-117.-http://snku.krok.edu.ua/index.php/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/320
http://snku.krok.edu.ua/vcheni-zapiski-universitetu-krok/issue/view/13

  Factors of behavioral economics in scientific projects / D. Bedrii, O. Danchenko, Y. Poskrypko, O. Bielova, P. Teslenko // Science and Education a New Dimension, Natural and Technical Sciences. - 2020. - V. VIII(28). - Iss. 233. - Pp. 57-60.
http://www.seanewdim.com/uploads/3/4/5/1/34511564/nattech_viii_233_28.pdf

  Данченко О.Б. Забезпечення ефективного управління якістю діяльності підприємства торгівлі через використання концепції TQM / О. Б. Данченко, О. І. Бєлова, Х. М. Сафар // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка".-2019.- Вип. 1(53). - С.90-96
http://snku.krok.edu.ua/index.php/vcheni-zapiski-universitetu-krok/issue/view/6

  Данченко О.Б. Основні аспекти управління якістю діяльності підприємства торгівлі / О. Б. Данченко, О. І. Бєлова, Х. М. Сафар // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка".- 2019.- Вип. 2(54) . - С.169-175
http://snku.krok.edu.ua/index.php/vcheni-zapiski-universitetu-krok/issue/view/8

  Safar H. Effective Factors and Barriers to Total Quality Management Implementation / H. Safar, O. Bielova // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2019. - С. 494-495.
https://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/materiali-konferentsij/868-materialy-mizhnarodnoi-konferentsii-derzhava-rehiony-pidpryiemnytstvo-informatsiini-suspilnopravovi-sotsialnoekonomichni-aspekty-rozvytku-2122-lystopada-2019-roku

  Менеджмент: навчальний посібник / Л.В. Проданова, С.М. Мельниченко, О.І. Бєлова, О.А. Руденко. - Черкаси: Видавець Чабаненко Ю.А., 2019. - 370 с.
https://er.chdtu.edu.ua/bitstream/ChSTU/1905/1/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%20%D1%82%D0%B0%20%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0.pdf

  Гончарова Д. Основні принципи формування мотиваційного механізму управління командами ІТ проектів / Д. Гончарова, О. Бєлова // Project, Program, Portfolio Management. P3M-2019: Тези доповідей ІV Міжнародної науково-практичної конференції (6-7 грудня 2019, Одеса): [у 2т.] // Відповідальний за випуск П.О. Тесленко. - Том 1. - Одеса.: Балан В. О., 2019. - C. 18-19

  Safar H. The impact of Total Quality Management main tools on Project's Quality / O. Bielova // Project, Program, Portfolio Management. P3M-2019: Тези доповідей ІV Міжнародної науково-практичної конференції (6-7 грудня 2019, Одеса): [у 2т.] // Відповідальний за випуск П.О. Тесленко. - Том 1. - Одеса.: Балан В. О., 2019. - C. 83-85

  Verzhykhovska O. Psychological and pedagogical support of moral education in junior handicapped children / O. Bielova, Y. Raievska // 11th International Conference on Education and New Learning Technologies (1-3 July, 2019 Palma, Spain). - Palma: IATED Academy, 2019. - Р. 1429-1434
https://library.iated.org/view/VERZHYKHOVSKA2019PSY

  Seek A.M.A. Value-oriented project management approach as a source of risk / A.M.A. Seek, P. Teslenko, O. Bielova // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка".- 2019. - №3 (55). - С. 128-132
http://snku.krok.edu.ua/index.php/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/217/247

  Seek A.M.A. Mathematical model of risk's evaluation in value-oriented approach for construction projects management / A. M. A. Seek, O. I. Bielova // Управління проектами та розвиток виробництва. - 2019. - № 4.- С.5-18.-http://www.pmdp.org.ua/images/Journal/72/1.pdf
http://www.pmdp.org.ua/images/Journal/72/1.pdf

  Evaluation of effectiveness of responsibility centers in the management accounting system / S. Drobyazko, A. Shapovalova, O. Bielova, O. Nazarenko, M. Yunatskyi// Academy of Accounting and Financial Studies Journal. - 2019. - Vol 23, Issue 6. URL:https://www.abacademies.org/articles/evaluation-of-effectiveness-of-responsibility-centers-in-the-management-accounting-system-8797.html
https://www.abacademies.org/articles/evaluation-of-effectiveness-of-responsibility-centers-in-the-management-accounting-system-8797.html

  Bielova O.I. Application of information technology of value-oriented management of art projects / O. I. Bielova, D. Bas // Science and Education a New Dimension. Natural and Technical Sciences. - 2019. - № VII(26), Issue 215

  Bielova O.I. Benefits of integrating the Total Quality Management and Management Information System into Project Management / O.I. Bielova, J. E. Elbaruni, H. M. Safar // Збірник наукових праць ЧДТУ. Серія: Економічні науки. - 2019. - № 54. - С. 5-9.
http://ven.chdtu.edu.ua/issue/view/10707

  Bielova O.I. Total Quality Management 'TQM' as a Powerful Project Quality Management Tool / O. I. Bielova, H. M. Safar // Управління проектами та розвиток виробництва. - 2019. - № 3.-С.108-113
http://www.pmdp.org.ua/images/Journal/71/7.pdf

  Бєлова О.І. Основні аспекти управління якістю діяльності підприємства / О.І. Бєлова // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 505-506
https://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/materiali-konferentsij/868-materialy-mizhnarodnoi-konferentsii-derzhava-rehiony-pidpryiemnytstvo-informatsiini-suspilnopravovi-sotsialnoekonomichni-aspekty-rozvytku-2122-lystopada-2019-roku

  Мельниченко О. Ідентифікація стейкхолдерів організаційних проектів у сфері обслуговування літаків / О. Мельниченко, Гуаман Д. Сепеда, О. І. Бєлова // Вісник Національного транспортного університету. Серія «Технічні науки». - 2019. - № 3(43). - С. 100-115. - DOI 10.33744/2308-6645-2019-1-43-100-115.
http://publications.ntu.edu.ua/visnyk/43/UKR.htm

  Infocommunication system of scientific activity management on the basis of project-vector methodology / Andrii Biloshchytskyi, Svitlana Biloshchytska, Alexander Kuchansky, Olena Bielova, Yurii Andrashko // 14th International Conference on Advanced Trends in Radioelecrtronics, Telecommunications and Computer Engineering (TCSET) (20-24 Feb. 2018) . - IEEE, 2018.- P.200-203
https://ieeexplore.ieee.org/document/8336186

  Learning space conceptual model for computing games developers /Andrii Biloshchytskyi, Alexander Kuchansky, Yurii Andrashko, Olena Bielova // 13th International Scientific and Technical Conference on Computer Sciences and Information Technologies (CSIT) (11-14 September, 2018, Lviv, Ukraine).- IEEE, 2018.-P. 97-102
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/22133/1/STC-CSIT.2018_%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82.pdf

  Бєлова О.І. Інноваційна активність персоналу та способи її стимулювання на підприємстві / О.І Бєлова // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2018. - Вип. 3(51). - С.211-219
http://snku.krok.edu.ua/index.php/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/91

  Бєлова О.І. Конкурентна стратегія підприємства торгівлі / О.І.Бєлова //Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку: матеріали Всеукраїнської науково - практичної інтернет - конференції (17 листопада 2018 р.). Збірник наукових праць.-Переяслав-Хмельницький, 2018 .- Вип.46.-С.60-63
https://confscience.webnode.com.ua/_files/200000068-de68bdf5d1/%2046-0.pdf

  Бєлова О.І. Стимулювання інноваційної активності персоналу підприємств / О.І. Бєлова // Суспільство в ХХІ столітті: проблеми та перспективи розвитку: збірник матеріалів Першої науково-практичної інтернет - конференції (4 жовтня 2018 р). - Київ: КНЕУ, 2018. - С.9-10
https://kneu.edu.ua/userfiles/news_cmp/El-zbirnik-tez-konf-2018.pdf

  Бєлова О.І. Формування конкурентної стратегії підприємства торгівлі / О.І. Бєлова // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2018. - Вип. 4(52). - С. 86-93
http://snku.krok.edu.ua/index.php/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/119

  Бєлова О.І. Формування та становлення організаційної культури на підприємстві /О.І Бєлова, Сафар Хішам, Елбаруні Джалал // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.391-393
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2018-11-15_materiali-%D1%81onference-krok.pdf

  Бєлова О.І. Мотиваційний механізм стратегічного управління підприємством: дис. ... кандидата економічних наук: 08.00.04 / О. І. Бєлова. - К.: Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2016. - 197 с. + додатки
https://kneu.edu.ua/userfiles/d-26.006.03/2016/BielovaO_dis.pdf

  Бєлова О.І. Мотивування стратегічної активності підприємств / О.І. Бєлова // Актуальні проблеми економіки та управління в умовах системної кризи: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Львів, 29.11.2016р.). - Ч.2. - Львів: ВНЗ “МАУП”, Львівський інститут, 2016.-С.73-75
http://aprostir.org.ua/wp-content/uploads/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%CB%B2-%D0%9C%D0%90%D0%A3%D0%9F-%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0-2-.pdf

  Бєлова О.І. Результативність мотиваційного механізму стратегічного управління підприємств України / О.І. Бєлова // Сучасні проблеми глобальних процесів у світовій економіці: ХІ Міжнародна науково-практична конференція (Київ, 09 листопада 2016). - К.:НАУ, 2016

  Петрова І.Л. Мотивування стратегічної активності підприємств / І.Л. Петрова, О.І. Бєлова // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка".- 2016.- Вип. 43. - С.119-128

  Бєлова О.І. Дієвий мотиваційний механізм на підприємстві як запорука забезпечення стратегічної активності підприємства / О.І. Бєлова // Функціонування економічних систем в умовах постіндустріального розвитку: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (22-25 жовт. 2015 р.). – Харків, 2015. – С. 28-31

  Петрова І.Л. Мотиваційна стратегія в підвищенні конкурентоспроможності підприємства торгівлі // І.Л. Петрова, О.І. Бєлова // Бізнес Інформ. - 2015. - №10. - C. 424–430
https://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/statti/1321-motyvatsiina-stratehiia-v-pidvyshchenni-konkurentospromozhnosti-pidpryiemstva-torhivli

  Бєлова О.І. Мотиваційні інструменти забезпечення конкурентостпроможності підприємства. Стратегічний аспект / О. І. Бєлова // Еволюція наукової думки в контексті європейського вибору України : матеріали Науково-практичної конференції (Київ, 21 жовтня 2015 року). - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2015. - С.22-24
https://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2015-10-21_materiali-%D1%81onference-krok.pdf

  Бєлова О.І. Мотиваційні інструменти забезпечення конкурентоспроможності підприємства / О.І. Бєлова // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2015.- Вип. 40. - С. 98-104

  Бєлова О.І. Методологічний підхід до формування змісту та структури мотиваційного механізму стратегічного управління торговельними мережами / О.І. Бєлова // Бізнес Інформ. - 2013. - №2. - C. 155–163.
https://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/statti/1322-metodolohichnyi-pidkhid-do-formuvannia-zmistu-ta-struktury-motyvatsiinoho-mekhanizmu-stratehichnoho-upravlinnia-torhovelnymy-merezhamy

  Bielova O.I. Strategic priorities of enterprises in crisis condition / О.І. Бєлова, Н.В. Ракша, А.О. Харламова // Стратегія підприємств у період кризи: економічний, соціальний та правовий аспекти: ХІ міжнародний науковий симпозіум. - Київ: КНТЕУ, 2013. - С. 284-291

  Бєлова О. Концептуальні підходи до мотиваційного механізму стратегічного управління торговельними підприємствами / О. Бєлова // Економіст. - 2013. - № 6. - С. 59-60

  Бєлова О.І. Формування мотиваційного мехінізму статегічного управління на торговельних мережах / О.І. Бєлова // Проблеми та перспективи розвитку підприємництва в Україні: матеріали VII Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 17 трав. 2013 р.). - К. : КНТЕУ, 2013. - С. 221-223

  Бєлова О.І. Особливості реалізації мотиваційного механізму стратегічного управління підприємством / О.І. Бєлова, О.Г. Ляшенко // Проблеми та перспективи розвитку підприємництва в Україні: матеріали VII Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 17 трав. 2013 р.). - К. : КНТЕУ, 2013. - С. 137-139

  Бєлова О.І. Формування мотиваційного механізму стратегічного управління як основа розвитку інноваційного потенціалу підприємства / О.І. Бєлова, О.Г. Ляшенко // Проблеми та перспективи розвитку інноваційної діяльності в Україні: матеріали ІV Міжнар. бізнес-форуму (22 берез. 2013 р., м. Київ). - Київ: КНТЕУ, 2013. - С. 26-28

  Бєлова О.І. Система контролю мотиваційного механізму стратегічного управління як основа управління фінансово-економічною безпекою підприємства / О.І. Бєлова // Безпекознавство: теорія та практика: Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції (Луганськ, 15 березня - 15 квітня 2013 р.). - Луганськ: СНУ ім. В. Даля, 2013. - С. 188-190

  Бєлова О.І. Теоретичні аспекти формування мотиваційного механізму стратегічного управління торговельними мережами / О.І. Бєлова, С.І. Бай // Менеджмент у ХХІ сторіччі: методологія і практика: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. - Полтава, ПНТУ ім. Ю.Кондратюка, 2013. - С. 178-181

  Бєлова О.І. Детермінанти мотиваційного механізму стратегічного управління в торговельних мережах: класифікація та особливості / О.І. Бєлова // Інноваційна економіка. - 2013. - № 6. - С. 235-241

  Бєлова О. Формування тривимірної матриці станів мотиваційного механізму стратегічного управління торговельними мережами / О. Бєлова // Економіст: Інформація, нові ідеї та компактна аналітика для ваших рішень. - 2013. - № 2. - С. 52-57

  Бєлова О.І. Формування схеми контролю мотиваційного механізму стратегічного управління підприємством / О.І. Бєлова // Бізнес Інформ. - 2013. - №5. - C. 328–333
https://www.business-inform.net/export_pdf/business-inform-2013-5_0-pages-328_333.pdf

  Bielova O.I. The formation of the motivational mechanism of strategic management in trade networks: conceptual approaches / О. Bielova // Новости передовой науки: Материалы 8-й международной научно-практической конференции (Болгария, 15-16 мая 2013 г). - София: "Бял ГРАД-БГ" ООД, 2013 – C. 44-46

  Bielova O. The role of human resources in the strategic management of trading networks / O. Bielova // Современный научный вестник. - 2012. - №18(130). - С. 80-84.

  Бєлова О.І. Теоретичні аспекти формування мотиваційного механізму стратегічного управління торговельними мережами / О.І. Бєлова // Інноваційна економіка. - 2012. - №10. - С. 109-115

  Бєлова О. Ранжирування мотиваторів та демотиваторів мотиваційного механізму стратегічного управління торговельними мережами / О. Бєлова // Економіст. - 2012. - № 12. - С. 46-49

  Бєлова О.І. Формування та реалізація мотиваційного механізму стратегічного управління на торговельних мережах / О.І. Бєлова // Вісник СНУ ім. В.Даля. - 2012. - № 11(182) Ч. 1 - C. 36-42

  Бєлова О.І. Вплив мотиваційного механізму на стратегічне управління підприємством / O.І. Бєлова, Н.В. Ракша // Економіка і регіон. - 2011. – №3 16(30) – С. 129-133.

  Бєлова О.І. Корпоративна культура як основа формування мотиваційного механізму у стратегічному управлінні підприємством / О.І. Бєлова, В.І. Тимцуник // Науковий вісник академії муніципального управління. - 2011. - №2. - С. 80-92

  Бєлова О.І. Мотиваційний механізм у стратегічному управління підприємством / О.І. Бєлова, Н.В. Ракша // Сучасні підходи до управління підприємством: Матеріали ІІ Науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених. - Київ: НТУУ "КПІ", 2011. - С. 24-25

  Бєлова О.І. Механізм формування системи мотивування на етапах розробки та реалізації стратегії / О.І. Бєлова // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. – 2008. – № 3 (43) – С. 3-10

  Бєлова О.І. Процес управління системою мотивування при стратегічному управлінні підприємством / O.І. Бєлова // Економіка і регіон. – 2008. – №3 (18) – С. 164-170

  Бєлова О.І. Роль системи мотивування в процесі стратегічного управління підприємствами торгівлі / О.І. Бєлова // Пріоритети національного економічного розвитку в контексті глобалізаційних викликів: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції: У 2-х ч. - Київ: Київський національний торговельно-економічний університет, 2008. - С. 208-209

  Бєлова О.І. Ранжирування мотиваторів та демотиваторів мотиваційного механізму стратегічного управління торговельними мережами / О.І. Бєлова // Економіст. - 2008. - № 12 - C. 46-48

  Попова О.І. (Бєлова О.І.) Соціологічні дослідження як основа формування системи мотивування в процесі стратегічного управління підприємством / О.І. Попова (О.І. Бєлова) // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. – 2007. – № 3 (39) – С. 218-229

  Бєлова О.І. Деякі аспекти міжнародно-правової сутності морської політики України (цілі, принципи, завдання та пріоритетні напрями реалізації) / О.І. Бєлова // Підприємництво, господарство, право. - 2007. - №3. - С. 145-147

  Бєлова О.І. Мотиваційні фактори як основа ефективного стратегічного управління / О.І. Бєлова // Актуальні питання науки та практики: досягнення та перспективи – 2007: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. - Полтава: Громадська асоціація «Аграрна наука та практика», 2007. - С. 159-161

  Попова О.І. (Бєлова О.І.) Мотиваційні фактори як основа ефективного стратегічного управління / О.І. Попова // Проблеми та перспективи розвитку підприємництва: матеріали міжнародної науково-практичної конференції. - Харків: ХНАДУ, 2007. - С. 58-60

  Бєлова О.І. Мотиваційний механізм в системі стратегічного управління підприємством / О.І. Бєлова // Актуальні питання науки та практики: досягнення та перспективи – 2007: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. - Громадська асоціація «Аграрна наука та практика», Полтава, 2007. - С. 189-191

  Попова О.І. (Бєлова О.І.) Ієрархія цінностей у мотивації праці персоналу організації: праця за винагороду чи за ідею / О.І. Попова // ХХІ століття: альтернативні моделі розвитку суспільства. Третя світова теорія: Матеріали п’ятої міжнародної науково-теоретичної конференції, (Київ, 26-27 травня 2006 р.). - К.: Фенікс, 2006.- С. 236-239

  Попова О.І. (Бєлова О.І.) Прибуток для підприємства і в житті окремої людини: основна мета чи необхідність для виживання. Третя світова теорія: матеріали міжнародної науково-теоретичної конференції / О.І. Попова (О.І. Бєлова). -К.: Східний університет лінгвістики та права, 2004 – С. 256-267


Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

RSS
 
 

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

LinkedIn
 
Facebook
 
Instagram
 
Twitter
 
Flickr
 
Telegram
 
YouTube
 
TikTok
 
 
Ви тут: Вища освіта » Про КРОК » Співробітники » Бєлова Олена Ігорівна