Інша інформація:
Бєлова Олена Ігорівна

Напрями наукових досліджень

  • мотиваційний механізм стратегічного управління підприємством

Сфери наукових інтересів

  • стратегічне управління / мотиваційна стратегія / управління проектами

Викладає

  • стратегічний менеджмент / інноваційний менеджмент / операційний менеджмент / інформаційний менеджмент / TQM
 
 

Бєлова Олена Ігорівна


Освіта

  • Київський національний торговельно-економічний університет / Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності / магістр з менеджменту ЗЕД (2004 р.)

Професійна кар’єра

  • з 2014 р. – Університет «КРОК», заступник завідувача, старший викладач кафедри бізнес-адміністрування та управління проектами
  • 2004–2014 рр. – Київський національний торговельно-економічний університет, асистент, старший викладач кафедри менеджменту

Особисті досягнення

  • Свідоцтво № 183237 – «Вища школа педагогічної майстерності КНТЕУ»
  • Сертифікат КНТЕУ від 23.10.2013 – «Розробка навчальних курсів у системі дистанційної освіти»
 
 

Публікації

  Бєлова О.І. TQM as a project management tool / О. І. Бєлова, Х. М. Сафар // Теорія та практика менеджменту:збірник доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (13 травня 2020 року, Луцьк). - Луцьк: СНУ, 2020

  Бєлова О.І. Mechanism of Total Quality Management effeciency improvement in project management of manufacturing companies / О. І. Бєлова, Х. М. Сафар // XVІІ Міжнародна науково-практична конференція "Управління проектами у розвитку суспільства". Тема "Управління проектами в умовах дігіталізації суспільства" (15 - 16 травня 2020 р). - К.: КНУБА, 2020

  Данченко О.Б. Забезпечення ефективного управління якістю діяльності підприємства торгівлі через використання концепції TQM / О. Б. Данченко, О. І. Бєлова, Х. М. Сафар // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка".-2019.- Вип. 1(53). - С.90-96

  Данченко О.Б. Основні аспекти управління якістю діяльності підприємства торгівлі / О. Б. Данченко, О. І. Бєлова, Х. М. Сафар // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка".- 2019.- Вип. 2(54) . - С.169-175

  Seek A.M.A. Value-oriented project management approach as a source of risk / А.М.А. Сеек, П.О. Тесленко, О.І. Бєлова // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка".- 2019. - №3 (55). - С. 128-132

  Bielova O.I. Total Quality Management 'TQM' as a Powerful Project Quality Management Tool / O. I. Bielova, H. M. Safar // Управління проектами та розвиток виробництва. - 2019. - № 3 (прийнято до друку)

  Bielova O.I. Benefits of integrating the Total Quality Management and Management Information System into Project Management / O.I. Bielova, J. E. Elbaruni, H. M. Safar // Збірник наукових праць ЧДТУ. Серія: Економічні науки. - 2019. - № 54. - С. 5-9.

  Seek A.M.A. Mathematical model of risk's evaluation in value-oriented approach for construction projects management / A. M. A. Seek, O. I. Bielova // Управління проектами та розвиток виробництва. - 2019. - № 4 (прийнято до друку)

  Bielova O.I. Application of information technology of value-oriented management of art projects / O. I. Bielova, D. Bas // Science and Education a New Dimension. Natural and Technical Sciences. - 2019. - № VII(26), Issue 215

  Бєлова О.І. Основні аспекти управління якістю діяльності підприємства / О.І. Бєлова // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 505-506

  Safar H. Effective Factors and Barriers to Total Quality Management Implementation / H. Safar, O. Bielova // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2019. - С. 494-495.

  Evaluation of effectiveness of responsibility centers in the management accounting system / S. Drobyazko, A. Shapovalova, O. Bielova, O. Nazarenko, M. Yunatskyi// Academy of Accounting and Financial Studies Journal. - 2019. - Vol 23, Issue 6.

  Мельниченко О. Ідентифікація стейкхолдерів організаційних проектів у сфері обслуговування літаків / О. Мельниченко, Гуаман Д. Сепеда, О. І. Бєлова // Вісник Національного транспортного університету. Серія «Технічні науки». - 2019. - № 3(43). - С. 100-115. - DOI 10.33744/2308-6645-2019-1-43-100-115.

  Infocommunication system of scientific activity management on the basis of project-vector methodology / Andrii Biloshchytskyi, Svitlana Biloshchytska, Alexander Kuchansky, Olena Bielova, Yurii Andrashko // 14th International Conference on Advanced Trends in Radioelecrtronics, Telecommunications and Computer Engineering (TCSET) (20-24 Feb. 2018) . - IEEE, 2018.- P.200-203

  Learning space conceptual model for computing games developers /Andrii Biloshchytskyi Alexander Kuchansky Yurii Andrashko Olena Bielova // 13th International Scientific and Technical Conference on Computer Sciences and Information Technologies (CSIT) (11-14 September, 2018, Lviv, Ukraine).- IEEE, 2018.-P. 97-102

  Бєлова О.І. Інноваційна активність персоналу та способи її стимулювання на підприємстві / О.І Бєлова // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2018. - Вип. 3(51). - С.211-219

  Бєлова О.І. Конкурентна стратегія підприємства торгівлі / О.І.Бєлова //Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку: матеріали Всеукраїнської науково - практичної інтернет - конференції (17 листопада 2018 р.). Збірник наукових праць.-Переяслав-Хмельницький, 2018 .- Вип.46.-С.60-63

  Бєлова О.І. Стимулювання інноваційної активності персоналу підприємств / О.І. Бєлова // Суспільство в ХХІ столітті: проблеми та перспективи розвитку: збірник матеріалів Першої науково-практичної інтернет - конференції (4 жовтня 2018 р). - Київ: КНЕУ, 2018. - С.9-10

  Бєлова О.І. Формування та становлення організаційної культури на підприємстві /О.І Бєлова, Сафар Хішам, Елбаруні Джалал // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.391-393

  Бєлова О.І. Формування конкурентної стратегії підприємства торгівлі / О.І. Бєлова // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2018. - Вип. 4(52). - С. 86-93

  Бєлова О.І. Мотиваційний механізм стратегічного управління підприємством: дисертація на здобуття вченого ступеня кандидата економічних наук: 08.00.04 / О. І. Бєлова. - К.: Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2016. - 197 с. + додатки

  Бєлова О.І. Мотивування стратегічної активності підприємств / О.І. Бєлова // Актуальні проблеми економіки та управління в умовах системної кризи: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Львів, 29.11.2016р.). - Ч.2. - Львів: ВНЗ “Міжрегіональна академія управління персоналом”, Львівський інститут, 2016.-С.73-75

  Бєлова О.І. Мотиваційні інструменти забезпечення конкурентоспроможності підприємства / О.І. Бєлова // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2015.- Вип. 40. - С. 98-104


Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

Ми в Соціальних Мережах. Слідуйте за нами.
Ви тут: Вища освіта » Про КРОК » Співробітники » Бєлова Олена Ігорівна