Наукові публікації — Університет «КРОК»


Наукові публікації кафедри управлінських технологій

 

  Ляшенко О.М. Трансформаційна освіта: очікування vs реальність українського контексту / О. М. Ляшенко // Університетські спільноти та їх роль в умовах дифузності сучасної освіти: матеріали XXIІ Міжнар. наук.-практ. конф.(Харків, 9 лют. 2024 р). - Харків: Вид-во НУА, 2024. - С. 88-91.
https://nua.kharkov.ua/wp-content/uploads/2024/02/matetialu-konferenciyi-nua-9.02.2024_.pdf

  Ляшенко О. Ризики в освітньому менеджменті України у часі війни та повоєнного розвитку / О. Ляшенко, О. Наконечна // EMPIRIO. - 2024. - № 1. - С. 90-100. - https://empirio.ukma.edu.ua/article/view/298089/290885
https://empirio.ukma.edu.ua/article/view/298089/290885

  Mala I. Storytelling as a powerful pr tool / I. Mala // 4th International Conference on corporation management-2024 (26 April 2024, Estonia). - Tallinn: Scientific Center of Innovative Researches, 2024.
https://conf.scnchub.com/index.php/ICCM/ICCM-2024/paper/view/717

  Naumova M. The role of business reputation in maintaining company's economic security / M. Naumova, O. Naumova // 4th International Conference on corporation management-2024 (26 April 2024, Estonia). - Tallinn: Scientific Center of Innovative Researches., 2024.
https://conf.scnchub.com/index.php/ICCM/ICCM-2024/paper/view/732

  Kopytko M. The impact of digitalization on the activities of open socio-economic systems in the context of ensuring innovative security / M. Kopytko, V. Franchuk // 4th International Conference on corporation management-2024 (26 April 2024, Estonia). - Tallinn: Scientific Center of Innovative Researches, 2024.
https://conf.scnchub.com/index.php/ICCM/ICCM-2024/paper/view/736

  Павлова А.О. Аспекти причин конфлікту та наслідків в управлінні організацією / А. О. Павлова, І. Б. Мала // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей IV Наукової конференції (18 квітня 2024 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2024.
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2024/paper/view/2213

  Бездень М.В. Конфлікти в екологічній сфері на прикладі агропромислової галузі / М. В. Бездень, І. Б. Мала // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей IV Наукової конференції (18 квітня 2024 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2024.
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2024/paper/view/2141

  Бланк М.М. Вплив PR на формування громадської думки та ставлення до певних подій / М. М. Бланк, І. Б. Мала // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей IV Наукової конференції (18 квітня 2024 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2024.
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2024/paper/view/2173

  Ворон В.М. Роль креативності в рекламних компаніях / В. М. Ворон, І. Б. Мала // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей IV Наукової конференції (18 квітня 2024 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2024.
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2024/paper/view/2157

  Naumova O. Corporate volunteering: challenges and strategies for effective implementation / O. Naumova, M. Naumova, D. A. Akintade // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей IV Наукової конференції (18 квітня 2024 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2024.
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2024/paper/view/2125

  Дяченко С.О. Роль управління якістю в процесі розроблення та виробництва товару / С. О. Дяченко, І. Б. Мала // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей IV Наукової конференції (18 квітня 2024 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2024.
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2024/paper/view/2206

  Забузний О.В. Конфлікти в командній роботі: вплив конфліктів на ефективність роботи команди, методи їх врегулювання та побудови конструктивних відносин в кредитній спілці / О. В. Забузний, І. Б. Мала // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей IV Наукової конференції (18 квітня 2024 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2024.
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2024/paper/view/2085

  Лисенко Д.О. Вплив соціальних мереж на стратегію PR компаній / Д. О. Лисенко, І. Б. Мала // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей IV Наукової конференції (18 квітня 2024 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2024.
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2024/paper/view/2179

  Олійник А.Д. Інновації в продукті: як створити конкурентні переваги через нововведення / А. Д. Олійник, І. Б. Мала // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей IV Наукової конференції (18 квітня 2024 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2024.
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2024/paper/view/2211

  Омельченко А.Є. Етичний маркетинг у сучасному світі: від поняття до практики / А. Є. Омельченко, І. Б. Мала // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей IV Наукової конференції (18 квітня 2024 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2024.
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2024/paper/view/2212

  Пожарський В.А. Брендинг як інструмент успіху організації / В. А. Пожарський, І. Б. Мала // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей IV Наукової конференції (18 квітня 2024 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2024.
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2024/paper/view/2086

  Полуміскова К.А. Управління репутацією організації в онлайн-середовищі / К. А. Полуміскова, І. Б. Мала // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей IV Наукової конференції (18 квітня 2024 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2024.
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2024/paper/view/2184

  Копитко М. Вплив факторів зовнішнього середовища на формування системи управління бізнес-стійкістю підприємств / М. Копитко, Д. Ткачук // Вчені записки Університету "КРОК". - 2024. - № 1(73). - С. 132-138. - DOI https://doi.org/10.31732/2663-2209-2024-73-132-138.
https://snku.krok.edu.ua/index.php/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/698/70

  Алькема В. Планування стратегічного управління організаціями, закладами охорони здоров'я в сучасних умовах / В. Алькема, В. Діденко // Вчені записки Університету "КРОК". - 2024. - № 1(73). - С. 139-146. - DOI https://doi.org/10.31732/2663-2209-2024-73-139-146.
https://snku.krok.edu.ua/index.php/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/682/704

  Сумець О. Оцінка результативності реалізації управлінського рішення в загальній системі менеджменту закладу охорони здоров'я / О. Сумець // Вчені записки Університету "КРОК". - 2024. - № 1(73). - С. 147-157. - DOI https://doi.org/10.31732/2663-2209-2024-73-147-157.
https://snku.krok.edu.ua/index.php/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/678/705

  Безрадецький К.О. Розвиток самомотивації в сучасному бізнесі / К. О. Безрадецький, Г. М. Пазєєва // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей IV Наукової конференції (18 квітня 2024 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2024.
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2024/paper/view/2221

  Борбюк-Остапенко К.О. Американська модель менеджменту: філософія індивідуальних управлінських рішень / К. О. Борбюк-Остапенко, Г. М. Пазєєва // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей IV Наукової конференції (18 квітня 2024 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2024.
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2024/paper/view/2222

  Венгринович С.І. Самоменеджмент як чинник здорового способу життя / С. І. Венгринович, Г. М. Пазєєва // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей IV Наукової конференції (18 квітня 2024 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2024.
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2024/paper/view/2231

  Гальченко С.С. Шляхи оптимізації операційної діяльності аграрних підприємств в Україні в умовах війни / С. С. Гальченко, Г. М. Пазєєва // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей IV Наукової конференції (18 квітня 2024 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2024. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2024/paper/view/2201
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2024/paper/view/2201

  Господарчук Д.М. Ефективне використання основних законів та технологій тайм-менеджменту на прикладі логістичної компанії "експрес-логістика" / Д. М. Господарчук, Г. М. Пазєєва // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей IV Наукової конференції (18 квітня 2024 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2024.
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2024/paper/view/2033

  Жигадло К.В. Організація діяльності роздрібного торговельного підприємства в умовах конкуренції / К. В. Жигадло, Г. М. Пазєєва // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей IV Наукової конференції (18 квітня 2024 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2024.
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2024/paper/view/2158

  Корольова В.В. Поведінка персоналу у конфліктних ситуаціях на підприємстві / В. В. Корольова, Г. М. Пазєєва // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей IV Наукової конференції (18 квітня 2024 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2024.
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2024/paper/view/2225

  Курнос А.А. Управління перешкодами до застосування маркетингу на вітчизняних підприємствах / А. А. Курнос, Г. М. Пазєєва // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей IV Наукової конференції (18 квітня 2024 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2024.
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2024/paper/view/2226

  Морозкова Д.О. Конфлікти в діяльності менеджера: сутність і види / Д. О. Морозкова, Г. М. Пазєєва // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей IV Наукової конференції (18 квітня 2024 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2024
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2024/paper/view/2227

  Нікуліна М.О. Критерії ефективного самоменеджменту / М. О. Нікуліна, Г. М. Пазєєва // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей IV Наукової конференції (18 квітня 2024 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2024.
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2024/paper/view/2228

  Омельченко О.А. Управління конфліктами в організації та методи їх вирішення / О. А. Омельченко, Г. М. Пазєєва // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей IV Наукової конференції (18 квітня 2024 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2024.
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2024/paper/view/2050

  Пазєєва Г.М. Розвиток українського малого та середнього бізнесу в умовах війни / Г. М. Пазєєва // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей IV Наукової конференції (18 квітня 2024 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2024.
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2024/paper/view/2229

  Рудакова О.В. Розвиток кадрового потенціалу сучасної організації / О. В. Рудакова, Г. М. Пазєєва // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей IV Наукової конференції (18 квітня 2024 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2024.
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2024/paper/view/2186

  Хороших С.А. Розробка стратегії розвитку монобренду в медичній галузі / С. А. Хороших, Г. М. Пазєєва // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей IV Наукової конференції (18 квітня 2024 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2024.
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2024/paper/view/2202

  Юхимчук А.Є. Підходи до прийняття управлінських рішень / А. Є. Юхимчук, Г. М. Пазєєва // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей IV Наукової конференції (18 квітня 2024 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2024.
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2024/paper/view/2204

  Бездень М.В. Поняття ризиків та основні концепції управління ризиками та невизначеністю / М. В. Бездень, О. С. Кириченко // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей IV Наукової конференції (18 квітня 2024 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2024.
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2024/paper/view/2109

  Босько О.О. Фінансове управління коштами закладів загальної середньої освіти та вплив на нього процесу переходу до фінансової автономії ЗЗСО / О. О. Босько, О. С. Кириченко // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей IV Наукової конференції (18 квітня 2024 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2024.
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2024/paper/view/2133

  Євміна Ж.В. Основні мотиви мотивації співробітників в організації / Ж. В. Євміна, О. С. Кириченко // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей IV Наукової конференції (18 квітня 2024 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2024.
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2024/paper/view/2053

  Калабішка К.Ф. Управління брендом організації в сучасних умовах / К. Ф. Калабішка, О. С. Кириченко // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей IV Наукової конференції (18 квітня 2024 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2024.
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2024/paper/view/2135

  Кириченко О.С. Адаптивні стратегії розвитку в управлінні організаціями, закладами охорони здоров'я / О. С. Кириченко // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей IV Наукової конференції (18 квітня 2024 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2024.
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2024/paper/view/2107

  Кривенко А.В. Роль менеджера в сучасній організації / А. В. Кривенко, О. С. Кириченко // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей IV Наукової конференції (18 квітня 2024 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2024.
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2024/paper/view/2137

  Хавро Ю.Д. Принципи та моделі прийняття управлінських рішень / Ю. Д. Хавро, О. С. Кириченко // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей IV Наукової конференції (18 квітня 2024 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2024.
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2024/paper/view/2134

  Алькема В.Г. Особливості наукових досліджень у сфері сучасного менеджменту організацій / В. Г. Алькема // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей IV Наукової конференції (18 квітня 2024 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2024.
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2024/paper/view/2039

  Діденко В.В. Планування стратегічного управління діяльністю організацій / В. В. Діденко, В. Г. Алькема // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей IV Наукової конференції (18 квітня 2024 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2024.
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2024/paper/view/2106

  Качков С.О. Управління ризиками цінності стейкхолдерів проєктів компаніЇ / С. О. Качков, В. Г. Алькема // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей IV Наукової конференції (18 квітня 2024 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2024.
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2024/paper/view/2034

  Синицин Є.О. Управління змінами в діяльності аудиторських компаній / Є. О. Синицин, В. Г. Алькема // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей IV Наукової конференції (18 квітня 2024 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2024.
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2024/paper/view/2084

  Яворська А.О. Сучасний менеджмент як система управління організацією у ринкових умовах / А. О. Яворська, В. Г. Алькема // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей IV Наукової конференції (18 квітня 2024 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2024.
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2024/paper/view/2052

  Герасимчук В.О. Розроблення та впровадження на підприємствах харчової промисловості, системи управління якістю та безпечністю відповідно до вимог міжнародного стандарту ISO 22001 / В. О. Герасимчук, Л. М. Віткін // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей IV Наукової конференції (18 квітня 2024 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2024.
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2024/paper/view/2208

  Кузьменко О.О. Математична модель визначення ризику із застосуванням нечіткої логіки / О. О. Кузьменко, Л. М. Віткін // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей IV Наукової конференції (18 квітня 2024 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2024.
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2024/paper/view/2203

  Лабунець Л.М. Розроблення та впровадження системи управлінця якістю відповідно до вимог міжнародного стандарту SO 9001 промислового підприємства / Л. М. Лабунець, Л. М. Віткін // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей IV Наукової конференції (18 квітня 2024 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2024.
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2024/paper/view/2214

  Чурилін В.О. Вітчизняний і зарубіжний досвід у системах управління екологічними ризиками / В. О. Чурилін, Л. М. Віткін // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей IV Наукової конференції (18 квітня 2024 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2024.
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2024/paper/view/2175

  Віткін Ю.Л. Використання синергетичного ефекту для розвитку персоналу у банківській установі / Ю. Л. Віткін, Н. М. Літвін // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей IV Наукової конференції (18 квітня 2024 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2024.
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2024/paper/view/2156

  Забузний О.В. Обгрунтування важливості економічних методів мотивації персоналу підприємства / О. В. Забузний, Н. М. Літвін // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей IV Наукової конференції (18 квітня 2024 р.) . - Київ: Університет "КРОК", 2024.
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2024/paper/view/2163

  Пуш А. Ролі та відповідальність зацікавлених сторін у забезпеченні ефективного корпоративного управління за моделлю континентальної Європи / А. Пуш, І. П. Мігус // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей IV Наукової конференції (18 квітня 2024 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2024.
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2024/paper/view/2118

  Салій Б.В. Огляд моделей управління університетами / Б. В. Салій, І. П. Мігус // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей IV Наукової конференції (18 квітня 2024 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2024.
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2024/paper/view/2187

  Уваров Д. Управління портфелем проєктів в банківських установах / Д. Уваров, О. Б. Данченко // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей IV Наукової конференції (18 квітня 2024 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2024.
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2024/paper/view/2038

  Гуриненко О.М. Концептуальні аспекти впровадження проєктного офісу реалізації інфраструктурного проєкту / О. М. Гуриненко, О. Б. Данченко // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей IV Наукової конференції (18 квітня 2024 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2024.
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2024/paper/view/2031

  Федотова Н.О. Аналіз моделей та методів управління конфліктами в проєктах / Н. О. Федотова, О. Б. Данченко // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей IV Наукової конференції (18 квітня 2024 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2024.
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2024/paper/view/2166

  Черненко Ю.В. Інноваційні підходи до теоретичного аналізу методів управління ризиками в діяльності провайдерів житлово-комунальних послуг / Ю. В. Черненко, О. Б. Данченко // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей IV Наукової конференції (18 квітня 2024 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2024.
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2024/paper/view/2161

  Матвєєв А.Ю. Cутність поняття управління змінами в організації / А. Ю. Матвєєв, М. Ф. Аверкина // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей IV Наукової конференції (18 квітня 2024 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2024. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2024/paper/view/2078
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2024/paper/view/2078

  Монета М.В. Тенденції розвитку екосистеми стартапів України / М. В. Монета, М. Ф. Аверкина // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей IV Наукової конференції (18 квітня 2024 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2024.
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2024/paper/view/2196

  Туровський К.В. Особливості планування бюджету проєкту / К. В. Туровський, М. Ф. Аверкина // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей IV Наукової конференції (18 квітня 2024 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2024.
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2024/paper/view/2113

  Alefirenko O. Specifics of non-performing assets management of piraeus-bank jsc under martial law / O. Alefirenko, V. Terekhov // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей IV Наукової конференції (18 квітня 2024 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2024.
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2024/paper/view/2121

  Терехов В.І. Геоекономічні мотиви та інтереси держави і бізнесу в сучасних умовах / В. І. Терехов // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей IV Наукової конференції (18 квітня 2024 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2024.
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2024/paper/view/2035

  Корнійчук М.В. Прикладні аспекти мотивації персоналу в умовах воєнного стану / М. В. Корнійчук, Н. О. Москаленко // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей IV Наукової конференції (18 квітня 2024 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2024.
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2024/paper/view/2114

  Курбанов Д.С. Значення проектно-орієнтованого управління для підприємств будівельної галузі / Д. С. Курбанов, О. М. Сумець // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей IV Наукової конференції (18 квітня 2024 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2024.
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2024/paper/view/2089

  Мелесик С.В. Сталий розвиток туристичних дестинацій як нова цивілізаційна парадигма ХХІ століття / С. В. Мелесик // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей IV Наукової конференції (18 квітня 2024 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2024.
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2024/paper/view/2205

  Паращенко Л.І. Формуванням громадянських компетентностей у здобувачів освіти: управління методичний аспект / Л. І. Паращенко // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей IV Наукової конференції (18 квітня 2024 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2024.
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2024/paper/view/2183

  Пигинька Д.П. Процеси управління організацією і напрямки їх удосконалення / Д. П. Пигинька, С. А. Філатов // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей IV Наукової конференції (18 квітня 2024 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2024.
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2024/paper/view/2150

  Романишин Д.Ю. Гендерні конфлікти: особливості конфліктів між чоловіками та жінками в миротворчих місіях ООН з підтримки миру і безпеки, шляхи їх вирішення / Д. Ю. Романишин, І. Б. Мала // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей IV Наукової конференції (18 квітня 2024 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2024.
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2024/paper/view/2151

  Масленікова В.О. Використання відео контенту у PR / В. О. Масленікова, І. Б. Мала // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей IV Наукової конференції (18 квітня 2024 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2024.
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2024/paper/view/2040

  Мідіна С.С. Аналіз аспектів та потенційних недоліків логістичного менеджменту / С. С. Мідіна, Г. М. Пазєєва // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей IV Наукової конференції (18 квітня 2024 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2024.
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2024/paper/view/2075

  Бланк М.М. Сучасні технології організації зберігання товарів на складах / М. М. Бланк, Г. М. Пазєєва // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей IV Наукової конференції (18 квітня 2024 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2024.
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2024/paper/view/2098

  Зіхевич А.І. Сучасні проблеми оптових закупівель в Україні / А. І. Зіхевич, Г. М. Пазєєва // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей IV Наукової конференції (18 квітня 2024 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2024.
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2024/paper/view/2160

  Книш М.О. Організація торгівлі в розвинених країнах / М. О. Книш, Г. М. Пазєєва // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей IV Наукової конференції (18 квітня 2024 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2024.
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2024/paper/view/2224

  Щербицька А.О. Розвиток торгівлі в народному господарстві України / А. О. Щербицька, Г. М. Пазєєва // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей IV Наукової конференції (18 квітня 2024 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2024.
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2024/paper/view/2230

  Єкасьова С.В. Шляхи удосконалення постачання роздрібної торговельної мережі товарами / С. В. Єкасьова, Г. М. Пазєєва // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей IV Наукової конференції (18 квітня 2024 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2024.
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2024/paper/view/2232

  Малощак А.Р. Управління загальнотехнічним обладнанням на складах / А. Р. Малощак, Г. М. Пазєєва // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей IV Наукової конференції (18 квітня 2024 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2024.
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2024/paper/view/2026

  Жубржицький О.В. Теоретико-методичні аспекти управління товарними запасами підприємства / О. В. Жубржицький, В. Г. Алькема // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей IV Наукової конференції (18 квітня 2024 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2024.
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2024/paper/view/2055

  Глижін В.С. Теоретичні основи клієнтоорієнтованого управління в сучасній організації / В. С. Глижін, В. Г. Алькема // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей IV Наукової конференції (18 квітня 2024 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2024.
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2024/paper/view/2073

  Климович Р.В. Оптимізація ланцюгів поставок "останньої милі" електронної комерції через систему краудсорсингу / Р. В. Климович, О. М. Сумець // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей IV Наукової конференції (18 квітня 2024 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2024.
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2024/paper/view/2082

  Рудий О.Д. Оптимізація процесів забезпечення матеріально-технічної бази в сфері медицини / О. Д. Рудий, О. М. Сумець // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей IV Наукової конференції (18 квітня 2024 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2024.
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2024/paper/view/2095

  Сумець О.М. Стратегії, що вирішують проблему логістичних витрат / О. М. Сумець // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей IV Наукової конференції (18 квітня 2024 р). - Київ: Університет "КРОК", 2024.
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2024/paper/view/2104

  Андрусяк І.П. Роль медіації у вирішенні конфліктів у процесі закупівель та продажів / І. П. Андрусяк, Н. М. Літвін // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей IV Наукової конференції (18 квітня 2024 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2024.
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2024/paper/view/2111

  Хміль А.І. Етапи логістичного процесу та їх взаємозв'язок / А. І. Хміль, С. А. Філатов // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей IV Наукової конференції (18 квітня 2024 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2024.
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2024/paper/view/2143

  Ворон В.М. Внутрішнє середовище організації та його значення для менеджменту / В. М. Ворон, О. С. Кириченко // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей IV Наукової конференції (18 квітня 2024 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2024.
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2024/paper/view/2108

  Ільїнський С.С. Логістичний аудит в удосконаленні діяльності організацій / С. С. Ільїнський, О. С. Кириченко // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей IV Наукової конференції (18 квітня 2024 р.). - Київ: Університет "КРОК",2024.
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2024/paper/view/2176

  Віткін Л.М. Система експортного контролю української продукції спростить доступ вітчизняних товарів на ринок ЄС. / Л. М. Віткін // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей IV Наукової конференції (18 квітня 2024 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2024.
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2024/paper/view/2087

  Біда Б.А. Державне регулювання та контроль при переміщенні товарів через митний кордон України / Б. А. Біда, Н. О. Москаленко // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей IV Наукової конференції (18 квітня 2024 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2024.
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2024/paper/view/2215

  Коваленко В.Е. Розвиток логістичної системи підприємства -дистрибутора фармацевтичної продукції в ланцюгу поставок / В. Е. Коваленко, В. Г. Алькема // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей IV Наукової конференції (18 квітня 2024 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2024.
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2024/paper/view/2080

  Гаман В.М. Сутність інформації та її місце і роль в менеджменті організації / В. М. Гаман, В. Г. Алькема // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей IV Наукової конференції (18 квітня 2024 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2024.
. https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2024/paper/view/2142

  Закутній Т.О. Управління персоналом закладу охорони здоров'я / Т. О. Закутній, Г. М. Пазєєва // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей IV Наукової конференції (18 квітня 2024 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2024.
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2024/paper/view/2054

  Перог Т.Ю. Управління конфліктами в закладі охорони здоров'я. / Т. Ю. Перог, І. Б. Мала // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей IV Наукової конференції (18 квітня 2024 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2024.
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2024/paper/view/2148

  Потапенко Д.П. Конфлікти в управлінні ІТ-проектами / Д. П. Потапенко, І. Б. Мала // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей IV Наукової конференції (18 квітня 2024 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2024.
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2024/paper/view/2149

  Савчук В.О. Реалії та перспективи сучасного менеджменту закладів охорони здоров'я / В. О. Савчук, М. Ф. Аверкина // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей IV Наукової конференції (18 квітня 2024 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2024.
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2024/paper/view/2096

  Сумець О.М. Проблемність ситуації з середнім медичним персоналом закладів охорони здоров'я в період реформування медичної галузі / О. М. Сумець // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей IV Наукової конференції (18 квітня 2024 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2024.
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2024/paper/view/2110

  Шарманський І.Б. Шляхи підвищення ефективності бізнес-процесів e-mail-розсилок для компаній що використовують цифровий маркетинг / І. Б. Шарманський, О. М. Сумець // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей IV Наукової конференції (18 квітня 2024 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2024.
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2024/paper/view/2076

  Могелюк С.О. Застосування технології блокчейн на підприємствах як сучасної системи управління товарообігом: переваги, виклики, перспективи / С. О. Могелюк, Н. М. Літвін // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей IV Наукової конференції (18 квітня 2024 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2024.
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2024/paper/view/2182

  Баранівський І.М. Впровадження ISO27001:2022 в малих та середніх ІТ компаніях / І. М. Баранівський, Л. М. Віткін // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей IV Наукової конференції (18 квітня 2024 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2024.
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2024/paper/view/2199

  Крискун І.М. Вплив штучного інтелекту на гнучкі методології управління проектами / І. М. Крискун, О. Б. Данченко // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей IV Наукової конференції (18 квітня 2024 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2024.
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2024/paper/view/2043

  Задворний В.С. Управління доступом до інформації та конфіденційністю даних / В. С. Задворний, М. І. Копитко // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей IV Наукової конференції (18 квітня 2024 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2024.
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2024/paper/view/2233

  Кузьменко О. Розроблення математичної моделі на основі нечіткої логіки для визначення ризику в діяльності випробувальної лабораторії / О. Кузьменко, Л. Віткін // Вчені записки Університету "КРОК". - 2024. - № 1(73). - С. 188-194. - DOI https://doi.org/10.31732/2663-2209-2024-73-188-194.
https://snku.krok.edu.ua/index.php/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/694/710

  Managing Weak Signals In The Foreign Economic Activity of a Modern Enterprise: Preventing a Decrease in the Financial and Economic Security with a Strategic Approach to Solving the Problem / Viktor Alkema, Pavlo Hryhoruk, Halyna Skhidnytska, Sviatoslav Senyk, Oleh Mykytyn // International Journal of Religion. - 2024. - Vol. 5. - № 9. - Pp. 1062-1071. - DOI https://doi.org/10.61707/rzgvw470.
https://ijor.co.uk/ijor/article/view/5067

  The Impact of Trade Openness on Economic Growth: The Case of Ukraine / S. Tkalenko, A. Duka, N. Sukurova, L. Kudyrko, N. Litvin // The Implementation of Smart Technologies for Business Success and Sustainability/Edit. A. Hamdan (eds). - Springer Cham, 2023. - Pp. 521-533. - ( Series Title: Studies in Systems, Decision and Control. Vol 216). - DOI https://doi.org/10.1007/978-3-031-10212-7_43
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-031-10212-7_43

  Копитко М. Навчання персоналу як елемент кадрової політики підприємства у мінливому безпековому середовищі та при актуалізації кризових ситуацій в економіці / М. Копитко // Вчені записки Університету "КРОК". - 2023. - № 1(69). - С. 60-69. - https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-69-60-69
https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-69-60-69

  Кириченко О. Розбудова ефективної системи менеджменту як основа забезпечення зростання якості управління та міжнародної конкурентоспроможності підприємства / О. Кириченко // Вчені записки Університету "КРОК". - 2023. - № 1(69). - С. 86-93. - https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-69-86-93
https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-69-86-93

  Злобін К. Вплив програм wellbeing на продуктивність та лояльність персоналу / К. Злобін, Н. Літвін, І. Бурлакова // Вчені записки Університету "КРОК". - 2023. - № 1(69). - С. 162-170. - https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-69-162-170
https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-69-162-170

  Червякова О.В. Адміністративний менеджмент: навчальний посібник / О. В. Червякова, О. М. Правдивець. - Київ: КПНЗ "Київська МАН учнівської молоді", 2023. - 149 c.

  Борисов О.В. Особливості ресурсного управління продуктовими ІТ- проєктами / О. В. Борисов, О. Б. Данченко, Б. В. Мисник // Управління проектами у розвитку суспільства. Тема: "Управління проєктами післявоєнної розбудови України": тези доповідей ХХ Міжнародної конференції (м. Київ, 12 травня 2023 року)/ відпов. за випуск С. Д. Бушуєв. - Київ: КНУБА, 2023. - С. 60-64

  Рибалко І.В. Роль мистецтва та арт-проєктів під час військової агресії / І. В. Рибалко, Л. Д. Мисник // Управління проектами у розвитку суспільства. Тема: "Управління проєктами післявоєнної розбудови України": тези доповідей ХХ Міжнародної конференції (м. Київ, 12 травня 2023 року)/ відпов. за випуск С. Д. Бушуєв. - Київ: КНУБА, 2023. - С. 199-203

  Семко О.В. Метод Делфі в управлінні проєктами цифрової трансформації в бізнесі / О. В. Семко, О. Б. Данченко // Управління проектами у розвитку суспільства. Тема: "Управління проєктами післявоєнної розбудови України": тези доповідей ХХ Міжнародної конференції (м. Київ, 12 травня 2023 року)/ відпов. за випуск С. Д. Бушуєв. - Київ: КНУБА, 2023. - С. 237-241

  Генчевська В.О. Порівняльний аналіз традиційного та логістичного управління сучасними організаціями / В. О. Генчевська // Вчені записки Університету "КРОК". - 2023. - № 3(67). - С. 74-82. - DOI https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-67-74-82.
http://snku.krok.edu.ua/index.php/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/517

  Бапля О.А. Сутність інновацій, інноваційного розвитку підприємств / О. А. Бапля, О. С. Кириченко // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей III Наукової конференції (м. Київ, 26 квітня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2023/paper/view/1436
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2023/paper/view/1436

  Кобільник М.М. Сутність побудови та функціонування системи економічної безпеки підприємства / М. М. Кобільник, О. С. Кириченко // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей III Наукової конференції (м. Київ, 26 квітня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2023/paper/view/1435
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2023/paper/view/1435

  Діденко В.В. Теоретичні засади стратегічного планування в управлінні підприємствами / В. В. Діденко, О. С. Кириченко // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей III Наукової конференції (м. Київ, 26 квітня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2023/paper/view/1437
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2023/paper/view/1437

  Железняк Л.О. Аутсорсинг як інструмент підвищення економічної ефективності суб'єкта господарювання / Л. О. Железняк, О. С. Кириченко // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей III Наукової конференції (м. Київ, 26 квітня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2023/paper/view/1438
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2023/paper/view/1438

  Кравчук Д.Ю. Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства / Д. Ю. Кравчук, О. С. Кириченко // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей III Наукової конференції (м. Київ, 26 квітня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2023/paper/view/1440
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2023/paper/view/1440

  Волошин Е.О. Моніторинг показників фінансово-економічної діяльності підприємства / Е. О. Волошин, О. С. Кириченко // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей III Наукової конференції (м. Київ, 26 квітня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2023/paper/view/1441
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2023/paper/view/1441

  Кириченко О.С. Пріоритетні напрями управління в забезпеченні конкурентоспроможності підприємств / О. С. Кириченко // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей III Наукової конференції (м. Київ, 26 квітня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2023/paper/view/1442
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2023/paper/view/1442

  Кириченко О.С. Управління ризиками інноваційної діяльності підприємств / О. С. Кириченко, В. А. Федчишин // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей III Наукової конференції (м. Київ, 26 квітня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2023/paper/view/1443
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2023/paper/view/1443

  Кириченко О.С. Оцінка цінності в управлінні інноваційними проектами / О. С. Кириченко, А. В. Ретинський // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей III Наукової конференції (м. Київ, 26 квітня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2023/paper/view/1444
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2023/paper/view/1444

  Поліщук Б.Т. Управління операційною діяльністю фармацевтичного підприємства / Б. Т. Поліщук, В. Г. Алькема // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей III Наукової конференції (м. Київ, 26 квітня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2023/paper/view/1459
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2023/paper/view/1459

  Алькема В.Г. Сучасний менеджмент: Сутність, риси та тенденції змін / В. Г. Алькема // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей III Наукової конференції (м. Київ, 26 квітня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2023/paper/view/1445
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2023/paper/view/1445

  Сумець О.М. Операційний менеджмент: Специфіка стратегії операційної системи виробничого підприємства / О. М. Сумець // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей III Наукової конференції (м. Київ, 26 квітня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2023/paper/view/1469
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2023/paper/view/1469

  Корж Н.О. Управління освітнім процесом центрів дитячої творчості в умовах загострення конкуренції / Н. О. Корж, В. Г. Алькема // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей III Наукової конференції (м. Київ, 26 квітня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2023/paper/view/1456
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2023/paper/view/1456

  Жубржицький О.В. Планування матеріально-технічного забезпечення підприємства / О. В. Жубржицький, В. Г. Алькема // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей III Наукової конференції (м. Київ, 26 квітня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2023/paper/view/1464
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2023/paper/view/1464

  Голота С.К. Управління міжнародними автомобільними перевезеннями медичного обладнання / С. К. Голота, В. Г. Алькема // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей III Наукової конференції (м. Київ, 26 квітня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2023/paper/view/1470
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2023/paper/view/1470

  Шаров Я.О. Алгоритм реалізації системи ефективної мотивації персоналу агентства з нерухомості / Я. О. Шаров, В. Г. Алькема // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей III Наукової конференції (м. Київ, 26 квітня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2023/paper/view/1473
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2023/paper/view/1473

  Діденко В.В. Базові принципи розбудови процесу стратегічного управління діяльністю підприємства / В. В. Діденко, В. Г. Алькема // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей III Наукової конференції (м. Київ, 26 квітня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2023/paper/view/1471
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2023/paper/view/1471

  Чурилін В.О. Аналіз впливу зовнішнього середовища на екологічні ризики випробувальних центрів / В. О. Чурилін, Л. М. Віткін // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей III Наукової конференції (м. Київ, 26 квітня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2023/paper/view/1487
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2023/paper/view/1487

  Віткін Л.М. "Промисловий безвіз" для України: стан справ та перспективи / Л. М. Віткін // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей III Наукової конференції (м. Київ, 26 квітня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2023/paper/view/1488
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2023/paper/view/1488

  Калюжний Р.В. Міжлабораторні порівняльні випробування: заходи щодо усунення помилок у випробувальній лабораторії / Р. В. Калюжний, Л. М. Віткін // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей III Наукової конференції (м. Київ, 26 квітня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2023/paper/view/1489
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2023/paper/view/1489

  Лисяк С.О. Економічна безпека підприємства і шляхи запобігання внутрішнім і зовнішнім загрозам / С. О. Лисяк, Г. М. Пазєєва // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей III Наукової конференції (м. Київ, 26 квітня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2023/paper/view/1490
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2023/paper/view/1490

  Літовченко Г.С. Розробка стратегії просування бренду з використанням інструментів івент-маркетингу на прикладі АТ "НСТУ", телеканал "суспільне культура" / Г. С. Літовченко, І. Б. Мала // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей III Наукової конференції (м. Київ, 26 квітня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2023/paper/view/1491
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2023/paper/view/1491

  Примак А.А. Канали просування стартап продукту та способи залучення та комунікації з потенційними споживачами / А. А. Примак, І. Б. Мала // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей III Наукової конференції (м. Київ, 26 квітня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2023/paper/view/1492
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2023/paper/view/1492

  Білик В.А. Призначення та переваги інструментів івент-маркетингу на прикладі компанії Red Bull / В. А. Білик, І. Б. Мала // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей III Наукової конференції (м. Київ, 26 квітня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2023/paper/view/1493
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2023/paper/view/1493

  Нагорна В.А. Вплив інноваційних бізнес-технологій на розвиток економіки в сучасних умовах / В. А. Нагорна, С. А. Філатов // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей III Наукової конференції (м. Київ, 26 квітня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2023/paper/view/1495
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2023/paper/view/1495

  Греков К.В. Стратегії антикризового управління суб'єктів ринку туристичних послуг / К. В. Греков, В. Г. Алькема // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей III Наукової конференції (м. Київ, 26 квітня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2023/paper/view/1496
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2023/paper/view/1496

  Волкова О.Р. Професійний розвиток персоналу підприємства / О. Р. Волкова, І. Б. Мала // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей III Наукової конференції (м. Київ, 26 квітня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2023/paper/view/1499
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2023/paper/view/1499

  Білокриницький О.С. Event-маркетинг у формуванні бренду підприємства на ринку туристичної агенції "Ай Тревел" / О. С. Білокриницький, І. Б. Мала // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей III Наукової конференції (м. Київ, 26 квітня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2023/paper/view/1494
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2023/paper/view/1494

  Генчев Т.О. Закупівлі та продажі в системі менеджменту виставкового підприємства / Т. О. Генчев, І. Б. Мала // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей III Наукової конференції (м. Київ, 26 квітня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2023/paper/view/1497
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2023/paper/view/1497

  Сладкомедов О.С. Організація проведення оцінки відповідності засобів вимірювання температури в ДП "Укрметртестстандарт" / О. С. Сладкомедов, Л. М. Віткін // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей III Наукової конференції (м. Київ, 26 квітня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2023/paper/view/1501
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2023/paper/view/1501

  Корж Н.О. Управління освітнім процесом центрів дитячої творчості в умовах загострення конкуренції / Н. О. Корж, Г. М. Пазєєва // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей III Наукової конференції (м. Київ, 26 квітня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2023/paper/view/1506
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2023/paper/view/1506

  Русаєва Н.С. Міжнародні стандарти ІСО серії 9000 в управлінні якістю / Н. С. Русаєва, Л. М. Віткін // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей III Наукової конференції (м. Київ, 26 квітня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2023/paper/view/1498
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2023/paper/view/1498

  Машкова О.О. Планування маркетингової комунікаційної стратегії ТОВ "ВіДі ЕЛІТ" / О. О. Машкова, І. Б. Мала // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей III Наукової конференції (м. Київ, 26 квітня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2023/paper/view/1520
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2023/paper/view/1520

  Крамаренко Ю.С. Етика PR: поняття, значущість та сучасні тенденції / Ю. С. Крамаренко, І. Б. Мала // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей III Наукової конференції (м. Київ, 26 квітня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2023/paper/view/1519
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2023/paper/view/1519

  Горбачик О.В. Особливості управління операційним персоналом аграрного підприємства / О. В. Горбачик, І. Б. Мала // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей III Наукової конференції (м. Київ, 26 квітня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2023/paper/view/1525
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2023/paper/view/1525

  Генчевська В.О. Підходи до прийняття управлінських рішень в процесі функціонування агроформувань / В. О. Генчевська, В. Г. Алькема // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей III Наукової конференції (м. Київ, 26 квітня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2023/paper/view/1528
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2023/paper/view/1528

  Крайов А.С. Дослідження діяльності вітчизняних Івент агенцій на прикладі столичної агенції Lioncom / А. С. Крайов, І. Б. Мала // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей III Наукової конференції (м. Київ, 26 квітня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2023/paper/view/1530
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2023/paper/view/1530

  Сингаївська О.О. Окреслення першочергових аспектів щодо правильності визначення ризиків у діяльності випробувальної лабораторії легкої промисловості / О. О. Сингаївська, Л. М. Віткін // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей III Наукової конференції (м. Київ, 26 квітня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2023/paper/view/1533
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2023/paper/view/1533

  Орел Г.О. Зовнішній аудит якості освітньої діяльності у закладі дошкільної освіти / Г. О. Орел, В. Г. Алькема // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей III Наукової конференції (м. Київ, 26 квітня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2023/paper/view/1542
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2023/paper/view/1542

  Черновська А.С. Інформаційне забезпечення управління сучасної організації / А. С. Черновська, Г. М. Пазєєва // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей III Наукової конференції (м. Київ, 26 квітня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2023/paper/view/1543
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2023/paper/view/1543

  Кутова Д.В. Управління кадровими ресурсами підприємств / Д. В. Кутова, Г. М. Пазєєва // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей III Наукової конференції (м. Київ, 26 квітня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2023/paper/view/1544
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2023/paper/view/1544

  Зайцев С.О. Сучасні стратегічні форми управління організацією / С. О. Зайцев, Г. М. Пазєєва // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей III Наукової конференції (м. Київ, 26 квітня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2023/paper/view/1545
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2023/paper/view/1545

  Єргіна О.О. Управління маркетинговою діяльністю закладу дошкільної освіти / О. О. Єргіна, В. Г. Алькема // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей III Наукової конференції (м. Київ, 26 квітня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2023/paper/view/1551
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2023/paper/view/1551

  Коваль В.В. Система мотивації адміністративно-управлінського персоналу підприємства-імпортера алкогольної продукції в умовах воєнного стану в Україні / В. В. Коваль, В. Г. Алькема // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей III Наукової конференції (м. Київ, 26 квітня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2023/paper/view/1552
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2023/paper/view/1552

  Хоменко А.В. Планування маркетингової роботи підприємства / А. В. Хоменко, Г. М. Пазєєва // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей III Наукової конференції (м. Київ, 26 квітня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2023/paper/view/1554
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2023/paper/view/1554

  Татарін Р.С. Імідж як чинник забезпечення конкурентоспроможності закладу дошкільної освіти / Р. С. Татарін, В. Г. Алькема // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей III Наукової конференції (м. Київ, 26 квітня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2023/paper/view/1555
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2023/paper/view/1555

  Пазєєва Г.М. Управління сімейним бізнесом у готельному підприємстві / Г. М. Пазєєва // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей III Наукової конференції (м. Київ, 26 квітня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2023/paper/view/1591
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2023/paper/view/1591

  Атамась Л.В. Виклики та діяльність громадських організацій України під час війни / Л. В. Атамась, Г. М. Пазєєва // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей III Наукової конференції (м. Київ, 26 квітня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2023/paper/view/1592
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2023/paper/view/1592

  Романюк О.М. Проблеми української логістики та шляхи їх вирішення / О. М. Романюк, О. М. Сумець // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей III Наукової конференції (м. Київ, 26 квітня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2023/paper/view/1446
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2023/paper/view/1446

  Хваль С.О. Вплив якості формування транспортних потреб і планування транспортування продукції на фінансовий результат торговельної мережі / С. О. Хваль, О. М. Сумець // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей III Наукової конференції (м. Київ, 26 квітня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2023/paper/view/1465
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2023/paper/view/1465

  Климович Р.В. Аналіз моделі організації ланцюгів поставок в системі крос-докінгу на прикладі мережі ритейлу / Р. В. Климович, В. Г. Алькема // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей III Наукової конференції (м. Київ, 26 квітня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2023/paper/view/1475
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2023/paper/view/1475

  Осколок Є.В. Управління логістичним каналом у діяльності підприємств / Є. В. Осколок, Г. М. Пазєєва // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей III Наукової конференції (м. Київ, 26 квітня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2023/paper/view/1503
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2023/paper/view/1503

  Дегтяренко Є.А. Планування маршрутів мультимодальних перевезень вантажів / Є. А. Дегтяренко, С. А. Філатов // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей III Наукової конференції (м. Київ, 26 квітня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2023/paper/view/1517
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2023/paper/view/1517

  Ямкова М.О. Оптимізація управління матеріальними потоками в логістичних системах / М. О. Ямкова, С. А. Філатов // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей III Наукової конференції (м. Київ, 26 квітня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2023/paper/view/1521
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2023/paper/view/1521

  Кочелаєв С.Г. Проблеми і перспективи розвитку логістики в Україні / С. Г. Кочелаєв, В. Г. Алькема // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей III Наукової конференції (м. Київ, 26 квітня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2023/paper/view/1553
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2023/paper/view/1553

  Чирва В.Г. Планування та організація закупівель торговими компаніями / В. Г. Чирва, В. Г. Алькема // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей III Наукової конференції (м. Київ, 26 квітня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2023/paper/view/1447
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2023/paper/view/1447

  Крикуненко К.А. Тендер як метод реалізації закупівель / К. А. Крикуненко, В. Г. Алькема // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей III Наукової конференції (м. Київ, 26 квітня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2023/paper/view/1448
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2023/paper/view/1448

  Замогильна-Грушевська В.В. Принципи та алгоритми здійснення публічних закупівель / В. В. Замогильна-Грушевська, В. Г. Алькема // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей III Наукової конференції (м. Київ, 26 квітня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2023/paper/view/1449
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2023/paper/view/1449

  Заїка В.Г. Закупівля лікарських засобів та її особливості / В. Г. Заїка, В. Г. Алькема // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей III Наукової конференції (м. Київ, 26 квітня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2023/paper/view/1453
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2023/paper/view/1453

  Жеребець С.В. Публічні закупівлі в Україні та їх здійснення / С. В. Жеребець, В. Г. Алькема // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей III Наукової конференції (м. Київ, 26 квітня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2023/paper/view/1452
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2023/paper/view/1452

  Генчев Т.О. Механізми вдосконалення маркетингової інформації на підприємстві / Т. О. Генчев, Г. М. Пазєєва // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей III Наукової конференції (м. Київ, 26 квітня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2023/paper/view/1505
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2023/paper/view/1505

  Беконіна Є.М. Технології Product Placemеnt у сучасному маркетингу / Є. М. Беконіна, Г. М. Пазєєва // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей III Наукової конференції (м. Київ, 26 квітня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2023/paper/view/1504
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2023/paper/view/1504

  Поворозник Д.С. Особливості пробного маркетингу нового товару на прикладі Samsung Galaxy S23 / Д. С. Поворозник, І. Б. Мала // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей III Наукової конференції (м. Київ, 26 квітня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2023/paper/view/1518
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2023/paper/view/1518

  Ребекевша К.К. Розробка та сприймання товарних знаків на прикладі торгової марки "Молокія" / К. К. Ребекевша, І. Б. Мала // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей III Наукової конференції (м. Київ, 26 квітня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2023/paper/view/1532
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2023/paper/view/1532

  Малий Є.Б. Використання інструментів інтернет-маркетингу з метою просування послуг "Monobank" / Є. Б. Малий, І. Б. Мала // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей III Наукової конференції (м. Київ, 26 квітня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2023/paper/view/1531
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2023/paper/view/1531

  Хицко К.В. Маркування та упаковка як ефективний інструмент маркетингу / К. В. Хицко, Г. М. Пазєєва // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей III Наукової конференції (м. Київ, 26 квітня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2023/paper/view/1541
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2023/paper/view/1541

  Малюк С.О. Перевірка адаптації дітей молодшого дошкільного віку до умов закладу дошкільної освіти засобами ігрових технологій / С. О. Малюк, Г. М. Пазєєва // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей III Наукової конференції (м. Київ, 26 квітня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2023/paper/view/1523
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2023/paper/view/1523

  Боголій О.М. Управління знаннями організації за допомогою NLP моделей та чат-ботів / О. М. Боголій, В. І. Терехов // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей III Наукової конференції (м. Київ, 26 квітня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2023/paper/view/1472
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2023/paper/view/1472

  Сміленко О.Ю. Управління проектами, як ефективний спосіб перекваліфікації фахівців в IT / О. Ю. Сміленко, В. І. Терехов // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей III Наукової конференції (м. Київ, 26 квітня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2023/paper/view/1474
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2023/paper/view/1474

  Панченко І.В. Управління проєктами по бізнес-моделі ІТ-Outstaffing в Україні / І. В. Панченко, В. І. Терехов // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей III Наукової конференції (м. Київ, 26 квітня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2023/paper/view/1500
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2023/paper/view/1500

  Рибалко І.В. Застосування проєктного підходу до управління творчими заходами в сфері культури і мистецтв / І. В. Рибалко, М. М. Мосейчук // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей III Наукової конференції (м. Київ, 26 квітня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2023/paper/view/1515
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2023/paper/view/1515

  Данченко О.Б. Актуальні компетентності з управління проектами майбутніх магіcтрів з менеджменту / О. Б. Данченко // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей III Наукової конференції (м. Київ, 26 квітня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2023/paper/view/1534
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2023/paper/view/1534

  Скирто О.С. Методологія "Ощадливого Стартапу" Стива Бланка та Еріка Ріса / О. С. Скирто, І. Б. Мала // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей III Наукової конференції (м. Київ, 26 квітня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2023/paper/view/1524
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2023/paper/view/1524

  Медведєва О.М. Сучасні виклики теорії та практики управління/менеджменту / О. М. Медведєва, О. В. Россошанська, В. А. Рач // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей III Наукової конференції (м. Київ, 26 квітня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2023/paper/view/1547
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2023/paper/view/1547

  Салій Б.В. Коннективізм і лідерство: використання теорій навчання в цифрову епоху / Б. В. Салій, І. П. Мігус // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей III Наукової конференції (м. Київ, 26 квітня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2023/paper/view/1556
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2023/paper/view/1556

  Федоріненко Н.О. Роль ефективного управління персоналом в логістичних компаніях для попередження конфліктів / Н. О. Федоріненко, Н. О. Москаленко // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей III Наукової конференції (м. Київ, 26 квітня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2023/paper/view/1516
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2023/paper/view/1516

  Алькема В.Г. Управління якістю продукції як стратегічний вектор забезпечення конкурентоспроможності фармацевтичної компанії на міжнародному ринку / В.Г. Алькема, О.М. Сумець // Вчені записки Університету "КРОК". - 2023. - № 2(70). - С. 83-92. - DOI 10.31732/2663-2209-2022-70-83-92
http://snku.krok.edu.ua/index.php/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/594/621

  Кириченко О.С. Ключові фактори системи управління якістю в забезпеченні міжнародної конкурентоспроможності підприємства / О.С. Кириченко // Вчені записки Університету "КРОК". - 2023. - № 2(70). - С. 93-99. - DOI 10.31732/2663-2209-2022-70-93-99

  Шевченко Н. Напрями зниження рівня корупції в Україні в умовах кризових явищ та підвищення необхідності легалізації доходів / Н. Шевченко, М.І. Копитко, І.П. Мігус // Вчені записки Університету "КРОК". - 2023. - № 2(70). - С. 21-28. - DOI 10.31732/2663-2209-2022-70-21-28
http://snku.krok.edu.ua/index.php/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/597/614

  Сумець О.М. Соціально-економічні аспекти використання технології блокчейн у менеджменті даних клінічних досліджень / О.М. Сумець, В.Г. Алькема // Вчені записки Університету "КРОК". - 2023. - № 2(70). - С. 115-122. - DOI 10.31732/2663-2209-2022-70-115-122
http://snku.krok.edu.ua/index.php/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/595/625

  Mala I. The power of a techer's personal brand: a necessity for modern educational managementhe / I. Mala // 3rd International Conference on Corporation Management-2023 (29 June 2023, Estonia). - https://conf.scnchub.com/index.php/ICCM/ICCM-2023/paper/view/518/5
https://conf.scnchub.com/index.php/ICCM/ICCM-2023/paper/view/518/5

  Pazieieva A. Corporate training in the context of adult education / A. Pazieieva // 3rd International Conference on Corporation Management-2023 (29 June 2023, Estonia). - https://conf.scnchub.com/index.php/ICCM/ICCM-2023/paper/view/522/38
https://conf.scnchub.com/index.php/ICCM/ICCM-2023/paper/view/522/38

  Kopytko M. Study of the features of socio-economic security of the enterprise / M. Kopytko, A. Malanchuk // 3rd International Conference on Corporation Management-2023 (29 June 2023, Estonia). - https://conf.scnchub.com/index.php/ICCM/ICCM-2023/paper/view/543/45
https://conf.scnchub.com/index.php/ICCM/ICCM-2023/paper/view/543/45

  Shevchenko N. The main directions of reducing the level of corruption in Ukraine / N. Shevchenko, M. Kopytko, I. Mihus // 3rd International Conference on Corporation Management-2023 (29 June 2023, Estonia). - https://conf.scnchub.com/index.php/ICCM/ICCM-2023/paper/view/542/31
https://conf.scnchub.com/index.php/ICCM/ICCM-2023/paper/view/542/31

  Greben S. Legal regulation of the use of financial control tools for public administration of higher education institutions / S. Greben, L. Parashchenko // Public Administration and Law Review. - 2023. - Issue 2(14). - С. 62-75. - DOI https://doi.org/10.36690/2674-5216-2023-2-62-75
https://public.scnchub.com/palr/index.php/palr/article/view/189/163

  Рач В.А. Епістемологічна сутність CHATGPT в задачах управління проєктами / В. А. Рач, О. М. Медведєва, О. В. Россошанська // Інтелектуальні інформаційні системи в управлінні проєктами та програмами: Збірник праць Міжнародної науково-практичної конференції ( Коблево, 12-15 вересня 2023 р.). - Харків: ХНУРЕ, 2023. - С. 170-172

  Сумець О.М. Організація аудиту логістичних витрат виробничих підприємств / О. М. Сумець, О. М. Романюк // Information systems and technologies for managing socio-economic processes in sectors of the economy: сollective monograph. - Riga: Baltija Publishing, 2023. - Pp. 39-60. - DOI https://doi.org/10.30525/978-9934-26-351-4-3

  Алькема В.Г. Управління забезпеченням економічної безпеки логістичної компанії / В. Г. Алькема, Є. М. Троян // Information systems and technologies for managing socio-economic processes in sectors of the economy: сollective monograph. - Riga: Baltija Publishing, 2023. - Pp. 1-22. - DOI https://doi.org/10.30525/978-9934-26-351-4-1

  Кириченко О. Зростання ефективності управління персоналом як основа конкурентоспроможності та якості діяльності організації, її функціональних підрозділів / О. Кириченко // Вчені записки Університету "КРОК". - 2023. - № 3(71). - С. 46-53.
Ключові слова: правління персоналом організації, управління закупівлями, управління продажами, конкурентоспроможність, якість, управління якістю, управління операційною діяльністю
https://snku.krok.edu.ua/index.php/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/609/642

  Пазєєва Г. Управління логістичним каналом підприємств харчової промисловості / Г. Пазєєва, Є. Осколок // Вчені записки Університету "КРОК". - 2023. - № 3(71). - С. 54-66.
Ключові слова: логістичний канал, діяльність підприємства, функції логістичного каналу, процеси управління логістичним каналом
https://snku.krok.edu.ua/index.php/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/613/643

  Шевченко Н. Роль міжнародної співпраці державних органів у сфері зниження та управління рівнем корупції в Україні / Н. Шевченко, М. Копитко, О. Захаров // Вчені записки Університету "КРОК". - 2023. - № 3(71). - С. 38-45.
Ключові слова: орупція, антикорупційні заходи, міжнародна співпраця, антикорупційна програма, війна, антикорупційні органи, відмивання грошей
https://snku.krok.edu.ua/index.php/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/624/641

  Сумець О.М. Менеджмент клінічних досліджень: навчальний посібник / О. М. Сумець. - Київ: Університет "КРОК", 2023. - 135 c.
https://library.krok.edu.ua/media/library/category/navchalni-posibniki/sumets_0011.pdf

  Алькема В.Г. Менеджмент закладу охорони здоров’я: навчальний посібник. Кн.3. / В. Г. Алькема, О. М. Сумець, О. С. Кириченко. - Київ: Університет "КРОК", 2023. - 254 c.
https://library.krok.edu.ua/media/library/category/navchalni-posibniki/alkema_0038.pdf

  Алькема В.Г. Менеджмент закладу охорони здоров'я: навчальний посібник. Кн.1. / В. Г. Алькема, О. М. Сумець, О. С. Кириченко. - Київ: Університет "КРОК", 2023. - 244 c.
https://library.krok.edu.ua/media/library/category/navchalni-posibniki/alkema_0036.pdf

  Алькема В.Г. Менеджмент закладу охорони здоров'я: навчальний посібник. Кн.2. / В. Г. Алькема, О. М. Сумець, О. С. Кириченко. - Київ: Університет "КРОК", 2023. - 255 c.
https://library.krok.edu.ua/media/library/category/navchalni-posibniki/alkema_0037.pdf

  Наш парламент: досліджуємо, розуміємо, впливаємо: методичний посібник з парламентської просвіти для роботи з дітьми і молоддю в системі загальної середньої та позашкільної освіти / М. Гринньова, І. Іванюк, Л. Паращенко, Л. Юрчишин. - Київ: Майстер книг, 2023. - 248 c.
https://internews.ua/storage/app/media/rang/Materials/Posibnik_Nash_Parlament_2023_S.pdf

  Rach V. Management of different nature projects in the mind-economy of the BANI-world / V. Rach, O. Rossoshanska, O. Medvedieva // Information systems in project and program management: сollective monograph/ edited by I. Linde. - Riga: ISMA, 2023. - Pp. 290-308.

  Рач В.А. Проектний підхід до реінжинірингу бізнес-процесів підприємства в сучасній системі менеджменту / В. А. Рач, О. М. Медведєва, О. В. Россошанська // Управління проєктами: проєктний підхід в сучасному менеджменті: матеріали ХIV Міжнародної науково-практичної конференції фахівців, магістрантів, аспірантів та науковців (19-20 жовтня 2023 р.). - Одеса: ОДАБА, 2023. - С. 134-136.
https://odaba.edu.ua/upload/files/Materiali_konferentsii_UP__2023.pdf

  Павлова А.О. Ринок орендованих складських приміщень в Україні / А. О. Павлова, І. Б. Мала // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей V Міжнародної конференції (Київ, 7 грудня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023.
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2023/paper/view/1826

  Мала І.Б. Особливості системи мотивації управлінського персоналу / І. Б. Мала // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей V Міжнародної конференції (Київ, 7 грудня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023.
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2023/paper/view/1974

  Мала І.Б. Способи вирішення конфліктів з незадоволеними клієнтами на основі роботи стоматологічної клініки Astra Dent / І. Б. Мала, Г. С. Літовченко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей V Міжнародної конференції (Київ, 7 грудня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023.
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2023/paper/view/168

  Полуміскова К. А. Сучасний стан ринку логістичної компанії FM Logistic Україна / К. А. Полуміскова, І. Б. Мала // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей V Міжнародної конференції (Київ, 7 грудня 2023 р.) . - Київ: Університет "КРОК", 2023.
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2023/paper/view/1827

  Яворська А.О. Особливості транспортної логістики компанії "Raben" / А. О. Яворська, І. Б. Мала // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей V Міжнародної конференції (Київ, 7 грудня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023.
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2023/paper/view/1829

  Ребекевша К.К. Аналіз впливу відгуків клієнтів на репутацію компаній у сфері послуг / К. К. Ребекевша, І. Б. Мала // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей V Міжнародної конференції (Київ, 7 грудня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023.
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2023/paper/view/1831

  Алькема В.Г. Логістичний механізм управління закладом охорони здоров'я / В. Г. Алькема // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей V Міжнародної конференції (Київ, 7 грудня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023.
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2023/paper/view/1622

  Білик В.А. Інноваційні підходи до контролінгу в сучасних умовах глобалізації / В. А. Білик, В. Г. Алькема // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей V Міжнародної конференції (Київ, 7 грудня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023.
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2023/paper/view/1673

  Беконіна Є.М. Використання цифрових технологій в контролінгу: сучасні підходи та перспективи розвитку / Є. М. Беконіна, В. Г. Алькема // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей V Міжнародної конференції (Київ, 7 грудня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023.
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2023/paper/view/1787

  Шаров Я.О. Алгоритм реалізації маркетингової стратегії агентства з нерухомості / Я. О. Шаров, В. Г. Алькема // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей V Міжнародної конференції (Київ, 7 грудня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023.
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2023/paper/view/1717

  Коваленко В.Е. Розвиток логістичної системи підприємства-дистрибутора фармацевтичної продукції в ланцюгу поставок / В. Е. Коваленко, В. Г. Алькема // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей V Міжнародної конференції (Київ, 7 грудня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023.
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2023/paper/view/1746

  Реснянський О.В. Основні об'єкти контролінгу / О. В. Реснянський, В. Г. Алькема // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей V Міжнародної конференції (Київ, 7 грудня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023.
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2023/paper/view/1785

  Діденко В.В. Концептуальні аспекти стратегічного управління діяльністю підприємства / В. В. Діденко, В. Г. Алькема // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей V Міжнародної конференції (Київ, 7 грудня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023.
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2023/paper/view/1616

  Генчев Т.О. Проблеми та методи удосконалення дистанційної освіти в Україні / Т. О. Генчев, В. Г. Алькема // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей V Міжнародної конференції (Київ, 7 грудня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023.
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2023/paper/view/1601

  Кузьменко О.О. Прийняття управлінських рішень на основі аналізу ризику у випробувальній лабораторії / О. О. Кузьменко, Л. М. Віткін // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей V Міжнародної конференції (Київ, 7 грудня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023.
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2023/paper/view/1644

  Віткін Л.М. Розвиток української інфраструктури якості на етапі набуття повноправного членства в ЄС / Л. М. Віткін // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей V Міжнародної конференції (Київ, 7 грудня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023.
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2023/paper/view/1674

  Задворний В.С. Основні моделі управління інформаційною безпекою / В. С. Задворний, М. І. Копитко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей V Міжнародної конференції (Київ, 7 грудня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2023/paper/view/1652
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2023/paper/view/1652

  Галіка В.С. Сутність адаптивного підходу до забезпечення розвитку підприємств малого й середнього бізнесу в умовах воєнного стану / В. С. Галіка, М. І. Копитко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей V Міжнародної конференції (Київ, 7 грудня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023.
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2023/paper/view/1932

  Русакова О.Е. Сучасний стан та основні напрямки планування діяльності організації / О. Е. Русакова, О. С. Кириченко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей V Міжнародної конференції (Київ, 7 грудня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023.
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2023/paper/view/1659

  Васюк А.Г. Формування позитивного іміджу підприємства / А. Г. Васюк, О. С. Кириченко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей V Міжнародної конференції (Київ, 7 грудня 2023 р.). - К.: Університет "КРОК", 2023.
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2023/paper/view/1660

  Ізморіна В.В. Принципи, методи та моделі прийняття управлінських рішень / В. В. Ізморіна, О. С. Кириченко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей V Міжнародної конференції (Київ, 7 грудня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023.
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2023/paper/view/1662

  Алєксєєнко С.Ю. Сучасні системи та форми стимулювання праці / С. Ю. Алєксєєнко, О. С. Кириченко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей V Міжнародної конференції (Київ, 7 грудня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023.
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2023/paper/view/1689

  Зозуля І.А. Сучасний стан та основні напрямки удосконалення планування діяльності організації / І. А. Зозуля, О. С. Кириченко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей V Міжнародної конференції (Київ, 7 грудня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023.
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2023/paper/view/1690

  Козицька В.В. Соціально-психологічні аспекти контролю у менеджменті / В. В. Козицька, О. С. Кириченко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей V Міжнародної конференції (Київ, 7 грудня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023.
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2023/paper/view/1691

  Зуєва Д.Д. Лідерство в управлінні організаціями / Д. Д. Зуєва, О. С. Кириченко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей V Міжнародної конференції (Київ, 7 грудня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023.
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2023/paper/view/1693

  Водич К.С. Формування позитивного іміджу підприємства / К. С. Водич, О. С. Кириченко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей V Міжнародної конференції (Київ, 7 грудня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023.
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2023/paper/view/1692

  Демченко А.О. Проблеми та перспективи інформаційного забезпечення підприємств / А. О. Демченко, О. С. Кириченко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей V Міжнародної конференції (Київ, 7 грудня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023.
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2023/paper/view/1694

  Проц С.С. Проблеми управління роботою колективу в сучасних організаціях / С. С. Проц, О. С. Кириченко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей V Міжнародної конференції (Київ, 7 грудня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023.
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2023/paper/view/1695

  Максимчук Т.В. Впровадження технології управління конфліктами в організації / Т. В. Максимчук, О. С. Кириченко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей V Міжнародної конференції (Київ, 7 грудня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023.
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2023/paper/view/1725

  Мінін О.В. Використання системи методів управління / О. В. Мінін, О. С. Кириченко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей V Міжнародної конференції (Київ, 7 грудня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023.
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2023/paper/view/1726

  Терехов В.І. Інвестиційні та інноваційні заходи держави в умовах воєнного стану / В. І. Терехов // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей V Міжнародної конференції (Київ, 7 грудня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023.
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2023/paper/view/1666

  Алефіренко О.П. Управління непрацюючими активами банку з іноземним капіталом в умовах процесів глобалізації / О. П. Алефіренко, В. І. Терехов // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей V Міжнародної конференції (Київ, 7 грудня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023.
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2023/paper/view/1754

  Паращенко Л.І. Управління регіональною системою освіти щодо психосоціальної підтримки учасників освітнього процесу: досвід Варшави й Києва / Л. І. Паращенко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей V Міжнародної конференції (Київ, 7 грудня 2023 р.) . - Київ: Університет "КРОК", 2023.
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2023/paper/view/1671

  Курбанов Д.С. Візитна картка проектно-орієнтованого управління підприємством / Д. С. Курбанов, О. М. Сумець // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей V Міжнародної конференції (Київ, 7 грудня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023.
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2023/paper/view/1718

  Климович Р.В. Фулфілмент як логістичний інструмент для ефективного ведення бізнесу / Р. В. Климович, О. М. Сумець // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей V Міжнародної конференції (Київ, 7 грудня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023.
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2023/paper/view/1719

  Рудий О.Д. Оптимізація управління матеріально-технічним забезпеченням у медичних закладах / О. Д. Рудий, О. М. Сумець // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей V Міжнародної конференції (Київ, 7 грудня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023.
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2023/paper/view/1720

  Філатов С.А. Взаємозв'язок міжнародних контрактів в рамках побудови ланцюгів поставки / С. А. Філатов // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей V Міжнародної конференції (Київ, 7 грудня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023.
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2023/paper/view/1734

  Гальченко С.С. Оптимізація операційної діяльності підприємств аграрного сектору в Україні завдяки застосуванню безпілотних літальних апаратів / С. С. Гальченко, Г. М. Пазєєва // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей V Міжнародної конференції (Київ, 7 грудня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023.
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2023/paper/view/1773

  Дегтяренко Є.А. Методи планування логістичного обслуговування клієнтів / Є. А. Дегтяренко, Г. М. Пазєєва // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей V Міжнародної конференції (Київ, 7 грудня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023.
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2023/paper/view/1774

  Жигадло К.В. Використання тайм-менеджменту для навчання / К. В. Жигадло, Г. М. Пазєєва // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей V Міжнародної конференції (Київ, 7 грудня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023.
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2023/paper/view/1775

  Зіхевич А.І. Розвиток адміністративно-організаційних, соціально-психологічних і моральних якостей менеджера / А. І. Зіхевич, Г. М. Пазєєва // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей V Міжнародної конференції (Київ, 7 грудня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023.
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2023/paper/view/1776

  Маруховський Н.О. Розробка системи мотивації персоналу логістичного підрозділу підприємства / Н. О. Маруховський, Г. М. Пазєєва // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей V Міжнародної конференції (Київ, 7 грудня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023.
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2023/paper/view/1777

  Мельник В.О. Конфлікти в діяльності менеджера: сутність і види / В. О. Мельник, Г. М. Пазєєва // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей V Міжнародної конференції (Київ, 7 грудня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023.
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2023/paper/view/1778

  Охріменко В.В. Складові та зміст самоменеджменту / В. В. Охріменко, Г. М. Пазєєва // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей V Міжнародної конференції (Київ, 7 грудня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023.
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2023/paper/view/1779

  Голота С.К. Планування та організація технологічного процесу на сучасному складі / С. К. Голота, Г. М. Пазєєва // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей V Міжнародної конференції (Київ, 7 грудня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023.
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2023/paper/view/1811

  Пазєєва Г.М. Система мотивації адміністративно-управлінського персоналу в умовах воєнного стану в Україні / Г. М. Пазєєва // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей V Міжнародної конференції (Київ, 7 грудня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023.
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2023/paper/view/1931

  Чурилін В.О. Система екологічного менеджменту в діяльності випробувальної служби / В. О. Чурилін, Л. М. Віткін // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей V Міжнародної конференції (Київ, 7 грудня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023.
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2023/paper/view/1814

  Корейба А.З. Результативна постановка задач в командах проектів / А. З. Корейба, О. Б. Данченко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей V Міжнародної конференції (Київ, 7 грудня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023.
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2023/paper/view/1824

  Пуш А.В. Корпоративні конфлікти: природа та причини виникнення / А. В. Пуш, І. П. Мігус // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей V Міжнародної конференції (Київ, 7 грудня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023.
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2023/paper/view/1956

  Коханюк Я.О. Вплив євроінтеграційних процесів на стратегічне планування агропідприємств України / Я. О. Коханюк, І. П. Мігус // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей V Міжнародної конференції (Київ, 7 грудня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023.
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2023/paper/view/1955

  Салій Б.В. Перспективи використання криптовалют у сфері вищої освіти / Б. В. Салій, І. П. Мігус // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей V Міжнародної конференції (Київ, 7 грудня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023.
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2023/paper/view/1950

  Москаленко Н.О. Психологічні аспекти емоційного інтелекту лідерів / Н. О. Москаленко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей V Міжнародної конференції (Київ, 7 грудня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023.
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2023/paper/view/1833

  Strategic Planning for Sustainable Development: Implementing Service Management in International Relations of the Enterprise / F. S. A. Khasawneh, A. Pazieieva, L. Shenderivska, N. Nosan, N. Rosolianka // Review of Economics and Finance. - 2023. - Vol. 21. - № 1. - Pp. 2252-2259. - Strategic Planning for Sustainable Development (refpress.org)
Strategic Planning for Sustainable Development (refpress.org)

  Кириченко О. Управління інвестиційно-інноваційним забезпеченням впровадження адаптивних стратегій розвитку підприємств, малого та середнього бізнесу в умовах цифрової трансформації / О. Кириченко // Вчені записки Університету "КРОК". - 2023. - № 4(72). - С. 94-101. - DOI https://doi.org/10.31732/2663-2209-2023-72-94-101.
https://snku.krok.edu.ua/index.php/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/645/673

  Філатов С. Кластери - як інструмент економічного розвитку регіонів України / С. Філатов, В. Філатова // Вчені записки Університету "КРОК". - 2023. - № 4(72). - С. 102-110. - DOI https://doi.org/10.31732/2663-2209-2023-72-102-110.
https://snku.krok.edu.ua/index.php/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/659/674

  Шевченко Н. Функціонування малих підприємств в умовах воєнного часу та євроінтеграційних процесів / Н. Шевченко, М. Копитко // Вчені записки Університету "КРОК". - 2023. - № 4(72). - С. 86-93. - DOI https://doi.org/10.31732/2663-2209-2023-72-86-93.
https://snku.krok.edu.ua/index.php/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/657/672

  Алькема В.Г. Економічне зростання через підвищення ефективності управління якістю в умовах міжнародної конкурентоспроможності підприємства / В. Г. Алькема, М. І. Щадило // Актуальні питання у сучасній науці. Серія: Педагогіка, Право, Економіка, Державне управління, Техніка, Історія та археологія. - 2023. - № 4(10). - С. 11-19. https://doi.org/10.52058/2786-6300-2023-4(10)-11-19
file:///C:/Users/library/Downloads/%D0%90%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%20%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%204(10).pdf

  Горошкова Л.А. Оцінка річкових портів України щодо можливостей організації на їхній базі логістичних зон / Л. А. Горошкова, О. М. Сумець // Економічний вісник університету / Ун-т Григорія Сковороди в Переяславі. - 2023. - № 56. - С. 37-49. - https://economic-bulletin.com/index.php/journal/article/view/945
https://economic-bulletin.com/index.php/journal/article/view/945

  Річкова логістика в умовах війни та повоєнного відновлення України: стан та перспектив / Л. А. Горошкова, О. В. Васильєв, О. В. Маслова, О.М. Сумець // Економічний вісник університету/ Ун-т Григорія Сковороди в Переяславі. - 2023. - № 56. - С. 113-125.
https://economic-bulletin.com/index.php/journal/article/view/956

  Сумець О.М. Забезпечення конкурентоспроможності фармацевтичних компаній через функціонал менеджменту клінічних досліджень / О. М. Сумець, В. Г. Алькема // Актуальні питання у сучасній науці. - 2023. - № 5(11). - С. 63-74.
http://perspectives.pp.ua/index.php/sn/article/view/4665/4689

  Логістичні технології управління потенціалом морських та річкових перевезень України / Л. А. Горошкова, О. І. Меньшов, О. О. Васильєва, О.М. Сумець, І.В. Рижиков // Економічний вісник університету / Ун-т Григорія Сковороди в Переяславі. - 2023. - № 57. - С. 32-44. - https://economic-bulletin.com/index.php/journal/article/view/973/969
https://economic-bulletin.com/index.php/journal/article/view/973/969

  Ачкасова С. Аналіз митних платежів та зовнішньоторговельної структури України / С. Ачкасова, Н. Москаленко, Ю. Головєй // Економіка та суспільство. - 2023. - № 56. -
https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/2985/2904

  Данченко О.Б. Розробка протиризикового методу оптимізації бізнес-процесів / О. Б. Данченко, О. В. Семко // Вісник національного технічного університету "ХПІ". Серія : Стратегічне управління, управління портфелями програмами та проєктами. - 2023. - № 1(7). - С. 27-34. - DOI https://doi.org/10.20998/2413-3000.2023.7.4. - http://pm.khpi.edu.ua/article/view/289194
http://pm.khpi.edu.ua/article/view/289194

  Данченко О.Б. Застосування онбордингу в управлінні командами продуктових ІТ-проєктів / О. Б. Данченко, О. В. Борисов, О. В. Гайдаєнко // Управління розвитком складних систем. - 2023. - № 55. - С. 29-37.
https://urss.knuba.edu.ua/files/zbirnyk-55/29-37.pdf

  Marketing Audit as a Tool for Assessing Business Performance / O. Danchenko, I. Feshchur, N. Hurzhyi, Y. Kuzminska, Y. Horiashchenko // Theoretical and Practical Research in the Economic Fields. - 2023. - Vol. 14. - № 2. - Pp. 438-456.
file:///C:/Users/library/Searches/Downloads/8227-97-18358-1-10-20231221.pdf

  Алькема В.Г. Менеджмент організацій: навчальний посібник. Кн.1. / В. Г. Алькема, О. С. Кириченко. - Київ: Університет "КРОК", 2023. - 276 c.. - https://library.krok.edu.ua/media/library/category/navchalni-posibniki/alkema_0035.pdf
https://library.krok.edu.ua/media/library/category/navchalni-posibniki/alkema_0035.pdf

  Strategic planning of trade development within the framework of ensuring economic security / L. Bondarenko, H. Leskiv, O. Kyrychenko, P. Skotnyy, V. Harbusiuk/ Financial and credit activity: problems of theory and practice. - 2023. - Vol. 4. - № 51. - Pp. 328-367. - DOI https://doi.org/10.55643/fcaptp.4.51.2023.4125. - https://fkd.net.ua/index.php/fkd/article/view/4125/3902
https://fkd.net.ua/index.php/fkd/article/view/4125/3902

  Features of managing the creative development of the socio-economic system in the conditions of influence of Covid-19 pandemic / M. Kopytko, A. Zaverbnyj, I. Diachuk, U. Nikonenko, O. Khalina// Creativity Studies. - 2023. - Vol. 16. - No 1. - Pp. 343-354.
https://journals.vilniustech.lt/index.php/CS/article/view/16192

  Maliy Y. Diaspora factor in the context of marketing of Ukraine in the international arena / Y. Maliy, I. Mala // Relationship between public administration and business entities management-2023: collection of theses 3nd International online Conference (November 24, 2023, Estonia). - Tallinn: Scientific Center of Innovative Researches, 2023.
https://conf.scnchub.com/index.php/RPABM/RPABM-2023/paper/view/602

  Mala I. The mechanism of managing the competitiveness of the enterprise / I. Mala // Relationship between public administration and business entities management-2023: collection of theses 3nd International online Conference (November 24, 2023, Estonia). - Tallinn: Scientific Center of Innovative Researches, 2023.
https://conf.scnchub.com/index.php/RPABM/RPABM-2023/paper/view/598

  Kyrychenko O. Fundamental principles of planning and management of organizations' activities / O. Kyrychenko // Relationship between public administration and business entities management-2023: collection of theses 3nd International online Conference (November 24, 2023, Estonia). - Tallinn: Scientific Center of Innovative Researches, 2023.
https://conf.scnchub.com/index.php/RPABM/RPABM-2023/paper/view/571

  Львова О. Неурядові аналітичні центри України: сучасні особливості розвитку та управління / О. Львова, О. Ляшенко // Вчені записки Університету "КРОК". - 2023. - № 4(72). - С. 78-85. - DOI https://doi.org/10.31732/2663-2209-2023-72-78-85.
https://snku.krok.edu.ua/index.php/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/655/671

  Ziskind I. Performance indicator activity system of religious organizations / I. Ziskind, O. Liashenko // Економіка і організація управління=Economics and Organization of Management. - 2023. - № 4(52). - С. 33-39. - DOI https://doi.org/10.31558/2307-2318.2023.4.4.
https://jeou.donnu.edu.ua/article/view/14859

  Liashenko O. The fragility of economic recovery in Ukraine: the trap of migration processes / O. Liashenko // Forced migration in the XXI century: challenges, values, reflections: Proceedings of reports' abstracts International Scientific Symposium (1-3 December 2023, Augsburg, Germany). - Augsburg, 2023. - Pp. 49-52

  Ляшенко О.М. (не)Безпечна культура протидії гібридним загрозам / О. М. Ляшенко // Управління та адміністрування в умовах протидії гібридним загрозам національній безпеці: Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 22 листопада 2023 року). - Київ: ДУІТ, ХНУРЕ, МНТУ, 2023. - С. 82-84.
https://files.duit.edu.ua/uploads/%D0%A1%D0%B0%D0%B9%D1%82/3_%D0%9D%D0%90%D0%A3%D0%9A%D0%90/conferences/international-scientific-and-practical-conferences/hybrid-threats-23-11-2023.pdf

  Kopytko M. The main determinants of managing the socio-economic security of an enterprise in modern conditions / M. Kopytko, O. Sylkin, A. Malanchuk // 3rd International Conference on economics, accounting and finance (December 15, 2023, Estonia). - Tallinn: Scientific Center of Innovative Researches, 2023.
https://conf.scnchub.com/index.php/ICEAF/ICEAF-2023/paper/view/672

  Pazieieva A. Performance management of an industry enterprise in the post-war period / A. Pazieieva // 3rd International Conference on economics, accounting and finance (December 15, 2023, Estonia). - Tallinn: Scientific Center of Innovative Researches, 2023.
https://conf.scnchub.com/index.php/ICEAF/ICEAF-2023/paper/view/684

  Kyrychenko O. Systematic approach to planning and management of organizations' activities / O. Kyrychenko // 3rd International Conference on economics, accounting and finance (December 15, 2023, Estonia). - Tallinn: Scientific Center of Innovative Researches, 2023.
https://conf.scnchub.com/index.php/ICEAF/ICEAF-2023/paper/view/570

  Ляшенко О.М. Культура академічної (не)доброчесності: "ціна питання" / О. М. Ляшенко // Академічна доброчесність, відкрита наука та штучний інтелект: як створити доброчесне освітнє середовище : збірник есе програми підвищення кваліфікації (18 вересня - 18 жовтня 2023 року)/ упоряд.: А. Артюхов, М. Віхляєв, Ю. Волк. - Львів - Торунь: Liha-Pres, 2023. - С. 305-307

  Ляшенко О.М. (По)воєнне щастя / О. М. Ляшенко // Щастя та сучасне суспільство: збірник матеріалів четвертої міжнародної наукової конференції (20-21 березня 2023 р., Львів - Перуджа - Плоєшті - Київ - Тірана - АКорунья). - Львів : СПОЛОМ, 2023. - С. 165-167

  Lishenko O. Security Thinking: The Ukrainian Context / O. Lishenko // Economics, Finance and Management Review. - 2023. - № 2(14). - Pp. 137-146. - DOI https://doi.org/10.36690/2674-5208-2023-2-137-146

  Liashenko О. Security оf Corporate Governance іn Times оf War / О. Liashenko // 3rd International Conference on Corporation Management-2023 (29 June 2023, Estonia). - Tallinn: Scientific Center of Innovative Researches, 2023.
https://conf.scnchub.com/index.php/ICCM/ICCM-2023/paper/view/566

  Ляшенко О.М. Культура якості освіти як рушій конкурентоспроможності ЗВО / О. М. Ляшенко // Привабливість навчального закладу: складові та тренди : матеріали XXI Міжнар.наук.-практ. конф. (Харків, 10 лют. 2023 р.). - Харків: Вид-во НУА, 2023. - С. 119-122.
https://nua.kharkov.ua/wp-content/uploads/2023/02/new_materiali-konferenczi%D1%97-nua-2023.pdf

  Destabilization of the financial market of ukraine in the conditions of martial law: prejudice of processes / I. Irtyshcheva, M. Stehnei, I. Kramarenko, O. Liashenko// Wseas transactions on business and economics. - 2023. - Vol. 20. - Pp. 2750-2761. - DOI 10.37394/23207.2023.20.233.
https://wseas.com/journals/bae/2023/e745107-047(2023).pdf

  Моделювання системи інформаційного забезпечення суб'єктів управління агробізнесом / О. Сумець, Н. Георгіаді, Ю. Тиркало, Р. Вільгуцька, І. Пилипенко// Agricultural and Resource Economics. - 2023. - Vol. 9. - № 2. - Pp. 63-87. - DOI https://doi.org/10.51599/are.2023.09.02.03.
https://are-journal.com/are/article/view/662/388

  Сумець О.М. Формалізація схеми виконання досліджень щодо оптимізації транспортного процесу обслуговування точок з продажів хлібобулочних виробів / О. М. Сумець, С. О. Огієнко // Управління бізнес-процесами та технологічними інноваціями в сучасних умовах та в післявоєнний період: зб. тез доповідей Міжнарод. наук. конф. (10-11 жовт. 2023 р., м. Київ). Частина 1. - Київ: НТУ, 2023. - С. 534-536.
https://drive.google.com/file/d/1ziTLP9WWGnAR2MHHb3UjJdhriyAMbypt/view

  Сумець О.М. Розвиток річкової логістики з урахуванням можливостей організації логістичних зон / О. М. Сумець // Проблеми підготовки професійних кадрів з логістики в умовах глобального конкурентного середовища. Зб. доп. ХXІ Міжнар. наук.-практ. конф. (27 жовт. 2023 р., м. Київ). - Київ : НАУ, 2023. - С. 448-453

  Аверкина М.Ф. Раціональні рішення в організаціях: алгебраїчні системи та прикладний штучний інтелект / М. Ф. Аверкина // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей V Міжнародної конференції (Київ, 7 грудня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2023/paper/view/1667
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2023/paper/view/1667

  Архіпчук І.Ю. Сучасні інструменти підвищення ефективності роботи підприємств / І. Ю. Архіпчук, О. С. Кириченко // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: матеріали наукової конференції (м. Київ, 26 квітня 2022 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2022/paper/view/1058
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2022/paper/view/1058

  Кириченко О.С. Актуальні питання впровадження сучасних технологій управління / О. С. Кириченко // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: матеріали наукової конференції (м. Київ, 26 квітня 2022 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2022/paper/view/1059
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2022/paper/view/1059

  Волкова О.Р. Впровадження планування діяльності промислового підприємства / О. Р. Волкова, О. С. Кириченко // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: матеріали наукової конференції (м. Київ, 26 квітня 2022 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2022/paper/view/1060
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2022/paper/view/1060

  Бойко Б.П. Стратегія розвитку підприємства з орієнтацією на експорт продукції / Б. П. Бойко, О. С. Кириченко // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: матеріали наукової конференції (м. Київ, 26 квітня 2022 р.): . - Київ: Університет "КРОК". - 2022. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2022/paper/view/1061
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2022/paper/view/1061

  Семеляк О.А. Аспекти управління тарифною політикою підприємства / О. А. Семеляк, О. С. Кириченко // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: матеріали наукової конференції (м. Київ, 26 квітня 2022 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2022/paper/view/1062
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2022/paper/view/1062

  Сергієнко Є.В. Актуальні питання стратегії та тактики управління сучасними підприємствами / Є. В. Сергієнко, О. С. Кириченко // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: матеріали наукової конференції (м. Київ, 26 квітня 2022 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2022/paper/view/1063
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2022/paper/view/1063

  Черновалов А.А. Удосконалення процесів управління матеріально-технологічними ресурсами підприємства / А. А. Черновалов, О. С. Кириченко // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: матеріали наукової конференції (м. Київ, 26 квітня 2022 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2022/paper/view/1064
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2022/paper/view/1064

  Дорогі Д.Р. Впровадження функцій управління сучасними підприємствами / Д. Р. Дорогі // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: матеріали наукової конференції (м. Київ, 26 квітня 2022 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2022/paper/view/1065
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2022/paper/view/1065

  Дроздовський В.В. Підходи та методи діагностики ефективності міжнародних поставок / В. В. Дроздовський, О. С. Кириченко // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: матеріали наукової конференції (м. Київ, 26 квітня 2022 р.): . - Київ: Університет "КРОК". - 2022. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2022/paper/view/1066
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2022/paper/view/1066

  Федоріненко В.В. Концептуальні засади здійснення експортно-імпортних операцій в роботі підприємств / В. В. Федоріненко, О. С. Кириченко // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: матеріали наукової конференції (м. Київ, 26 квітня 2022 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2022/paper/view/1067
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2022/paper/view/1067

  Фесан Н.В. Управління процесами планування закупівель ресурсів підприємства / Н. В. Фесан, О. С. Кириченко // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: матеріали наукової конференції (м. Київ, 26 квітня 2022 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2022/paper/view/1068
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2022/paper/view/1068

  Галько М.П. Шляхи вдосконалення організаційних схем управління на сучасному етапі / М. П. Галько, О. С. Кириченко // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: матеріали наукової конференції (м. Київ, 26 квітня 2022 р.). - К.: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2022/paper/view/1070
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2022/paper/view/1070

  Горбачик О.В. Теоретичні аспекти організації зустрічної торгівлі виробничим підприємством / О. В. Горбачик, О. С. Кириченко // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: матеріали наукової конференції (м. Київ, 26 квітня 2022 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2022/paper/view/1071
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2022/paper/view/1071

  Голембйовська В.Р. Дослідження системоутворюючих чинників які здійснюють вплив на організацію та впровадження експортно-імпортної діяльності підприємств / В. Р. Голембйовська, О. С. Кириченко // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: матеріали наукової конференції (м. Київ, 26 квітня 2022 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2022/paper/view/1072
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2022/paper/view/1072

  Гонець Д.О. Впровадження стратегії інформаційного забезпечення маркетингової політики підприємства / Д. О. Гонець, О. С. Кириченко // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: матеріали наукової конференції (м. Київ, 26 квітня 2022 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2022/paper/view/1073
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2022/paper/view/1073

  Хміль А.І. Особливості формування ефективної системи закупок матеріально-технічних ресурсів / А. І. Хміль, О. С. Кириченко // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: матеріали наукової конференції (м. Київ, 26 квітня 2022 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2022/paper/view/1074
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2022/paper/view/1074

  Кудіна А.С. Дослідження механізму реалізації експортної стратегії підприємства / А. С. Кудіна, О. С. Кириченко // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: матеріали наукової конференції (м. Київ, 26 квітня 2022 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2022/paper/view/1075
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2022/paper/view/1075

  Кузьмич А.О. Планування напрямів удосконалення якості роботи поліграфічного підприємства / А. О. Кузьмич, О. С. Кириченко // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: матеріали наукової конференції (м. Київ, 26 квітня 2022 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2022/paper/view/1076
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2022/paper/view/1076

  Лазарук Н.І. Планування закупівельно-збутової діяльності на підприємствах харчової промисловості / Н. І. Лазарук // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: матеріали наукової конференції (м. Київ, 26 квітня 2022 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2022/paper/view/1077
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2022/paper/view/1077

  Лазаренко Я.О. Теоретичні засади впровадження зовнішньоекономічної діяльності підприємства / Я. О. Лазаренко, О. С. Кириченко // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: матеріали наукової конференції (м. Київ, 26 квітня 2022 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2022/paper/view/1078
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2022/paper/view/1078

  Миненко В.С. Актуальні питання управління системами транспортування в роботі сучасних підприємств / В. С. Миненко, О. С. Кириченко // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: матеріали наукової конференції (м. Київ, 26 квітня 2022 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2022/paper/view/1079
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2022/paper/view/1079

  Новохатня А.О. Впровадження сучасних технологій управління підприємством / А. О Новохатня, О. С. Кириченко // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: матеріали наукової конференції (м. Київ, 26 квітня 2022 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2022/paper/view/1080
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2022/paper/view/1080

  Синеволнова А.В. Перспективи планування та організації зовнішньоекономічної діяльності підприємства / А. В. Синеволнова, О. С. Кириченко // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: матеріали наукової конференції (м. Київ, 26 квітня 2022 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2022/paper/view/1081
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2022/paper/view/1081

  Недбайло М.О. Мотивація персоналу як об'єкт управління в організації / М. О. Недбайло, О. С. Кириченко // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: матеріали наукової конференції (м. Київ, 26 квітня 2022 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2022/paper/view/1082
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2022/paper/view/1082

  Гусак С.В. Сучасні моделі колективної розробки управлінських рішень в організації / С. В. Гусак, Г. М. Пазєєва // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: матеріали наукової конференції (м. Київ, 26 квітня 2022 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2022/paper/view/1083
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2022/paper/view/1083

  Дорощук К.Е. Особливості ділової активності менеджера в системі управління / К. Е. Дорощук, Г. М. Пазєєва // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: матеріали наукової конференції (м. Київ, 26 квітня 2022 р.). - Київ: Університет "КРОК",2022. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2022/paper/view/1110
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2022/paper/view/1110

  Румянцев М.А. Мотиваційна сфера особистості / М. А. Румянцев, Г. М. Пазєєва // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: матеріали наукової конференції (м. Київ, 26 квітня 2022 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2022/paper/view/1111
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2022/paper/view/1111

  Ребекевша К. К. Закони бюрократії Макса Вебера / К. К. Ребекевша, Г. М. Пазєєва // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: матеріали наукової конференції (м. Київ, 26 квітня 2022 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2022/paper/view/1112
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2022/paper/view/1112

  Ізморіна В.В. Аналіз мотиваційних процесів в історії менеджменту / В. В. Ізморіна, Г. М. Пазєєва // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: матеріали наукової конференції (м. Київ, 26 квітня 2022 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2022/paper/view/1113
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2022/paper/view/1113

  Гонта В.В. Організація освітнього процесу післядипломної освіти молодших медичних та фармацевтичних спеціалістів з використанням дистанційних технологій / В. В. Гонта, Г. М. Пазєєва // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: матеріали наукової конференції (м. Київ, 26 квітня 2022 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2022/paper/view/1114
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2022/paper/view/1114

  Сидоренко В.І. Формування організаційної культури для забезпечення якості та ефективності освітнього закладу / В. І. Сидоренко, Г. М. Пазєєва // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: матеріали наукової конференції (м. Київ, 26 квітня 2022 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2022.- https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2022/paper/view/1115
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2022/paper/view/1115

  Одноколова О.В. Система мотивації співробітників закладів освіти / О. В. Одноколова, Г. М. Пазєєва // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: матеріали наукової конференції (м. Київ, 26 квітня 2022 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2022/paper/view/1116
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2022/paper/view/1116

  Ліщук К.Ю. Роль функції мотивації в підвищенні ефективності управління / К. Ю. Ліщук, Г. М. Пазєєва // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: матеріали наукової конференції (м. Київ, 26 квітня 2022 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2022/paper/view/1125
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2022/paper/view/1125

  Копитко М.І. Вплив війни на економіку країни: стан та перспективи / М. І. Копитко // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: матеріали наукової конференції (м. Київ, 26 квітня 2022 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2022/paper/view/1084
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2022/paper/view/1084

  Ткаченко Ю.П. Особливості управління готельно-ресторанного господарства на прикладі готелю " premierhotelrus" / Ю. П Ткаченко, І. Б. Мала // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: матеріали наукової конференції (м. Київ, 26 квітня 2022 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2022/paper/view/1106
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2022/paper/view/1106

  Машкова О.О. Мотивування персоналу служби зовнішньоекономічної діяльності / О. О. Машкова, С. А. Філатов // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: матеріали наукової конференції (м. Київ, 26 квітня 2022 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2022/paper/view/1118
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2022/paper/view/1118

  Алькема В.Г. Логістика під час воєнного стану: як зробити її ефективною / В. Г. Алькема // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: матеріали наукової конференції (м. Київ, 26 квітня 2022 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2022/paper/view/1144
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2022/paper/view/1144

  Дятко Р.І. Зарубіжний досвід оцінки ефективності державних службовців / Р. І. Дятко, В. Г. Алькема // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: матеріали наукової конференції (м. Київ, 26 квітня 2022 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2022/paper/view/1146
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2022/paper/view/1146

  Коваленко О.В. Управління розвитком соціальних і комунікативних здібностей педагогів для забезпечення якісної взаємодії зі шкільною аудиторією / О. В. Коваленко, В. Г. Алькема // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: матеріали наукової конференції (м. Київ, 26 квітня 2022 р.). - К.: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2022/paper/view/1150
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2022/paper/view/1150

  Маков А.В. Удосконалення методичних основ оцінки діяльності державних службовців / А. В. Маков, В. Г. Алькема // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: матеріали наукової конференції (м. Київ, 26 квітня 2022 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2022/paper/view/1152
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2022/paper/view/1152

  Шмигльова О.В. Особливості проведення оцінки відповідності засобів вимірювальної техніки / О. В Шмигльова, Л. М. Віткін // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: матеріали наукової конференції (м. Київ, 26 квітня 2022 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2022/paper/view/1086
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2022/paper/view/1086

  Лапа А.В. Основні принципи ризик-орієнтовного підходу системи управляння якістю на підприємстві / А. В. Лапа, Л. М. Віткін // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: матеріали наукової конференції (м. Київ, 26 квітня 2022 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2022/paper/view/1091
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2022/paper/view/1091

  Гнітецька Т.О. Система сертифікації як передумова підвищення конкурентоспроможності підприємства / Т. О. Гнітецька, Л. М. Віткін // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: матеріали наукової конференції (м. Київ, 26 квітня 2022 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2022/paper/view/1098
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2022/paper/view/1098

  Буянова О.Ю. Самооцінка за моделлю EFQM як інструмент удосконалення системи управління на підприємстві / О. Ю. Буянова, Л. М. Віткін // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: матеріали наукової конференції (м. Київ, 26 квітня 2022 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2022 .-https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2022/paper/view/1101
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2022/paper/view/1101

  Черновська А.С. Логістика військового часу: проблеми та можливості / А. С. Черновська, С. А. Філатов // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: матеріали наукової конференції (м. Київ, 26 квітня 2022 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2022/paper/view/1097
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2022/paper/view/1097

  Жубржицький О.В. Особливості закупок матеріально-технічних ресурсів на ТДВ "Яготинський маслозавод" / О. В. Жубржицький, І. Б. Мала // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: матеріали наукової конференції (м. Київ, 26 квітня 2022 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2022/paper/view/1099
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2022/paper/view/1099

  Костюченко Я.О. Технологія прийому та розміщення туристів на прикладі готелю "Хаятт Рідженсі" / Я. О. Костюченко, І. Б. Мала // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: матеріали наукової конференції (м. Київ, 26 квітня 2022 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2022/paper/view/1103
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2022/paper/view/1103

  Богайчук С.А. Особливості управління ефективністю Криворізької дирекції залізничних перевезень на прикладі вантажної станції Вечірній Кут / С. А. Богайчук, І. Б. Мала // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: матеріали наукової конференції (м. Київ, 26 квітня 2022 р.). - К.: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2022/paper/view/1105
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2022/paper/view/1105

  Мала І.Б. Шляхи підвищення результативності управлінської системи ПАТ "Північний ГЗК" / І. Б. Мала // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: матеріали наукової конференції (м. Київ, 26 квітня 2022 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2022/paper/view/1107
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2022/paper/view/1107

  Черноморець М.О. Особливості управління товарними запасами ТОВ "Епіцентр-К" / М. О. Черноморець, І. Б. Мала // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: матеріали наукової конференції (м. Київ, 26 квітня 2022 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2022/paper/view/1140
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2022/paper/view/1140

  Яценко С.П. Заклад освіти як об'єкт управління / С. П. Яценко, В. Г. Алькема // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: матеріали наукової конференції (м. Київ, 26 квітня 2022 р.). - К.: Університет "КРОК",2022. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2022/paper/view/1149
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2022/paper/view/1149

  Кутова І.Г. Управління конкурентоспроможністю логістичної фірми в умовах пандемії Covid-19 / І. Г. Кутова, В. Г. Алькема // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: матеріали наукової конференції (м. Київ, 26 квітня 2022 р.). - К.: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2022/paper/view/1151
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2022/paper/view/1151

  Осколок Є.В. Сутність стратегічного і оперативного контролінгу сучасних організацій / Є. В. Осколок, В. Г. Алькема // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: матеріали наукової конференції (м. Київ, 26 квітня 2022 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2022/paper/view/1154
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2022/paper/view/1154

  Троян Є.М. Інформаційно - аналітичне забезпечення як дієвий інструмент управління економічною безпекою логістичної компанії / Є. М. Троян, В. Г. Алькема // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: матеріали наукової конференції (м. Київ, 26 квітня 2022 р.). - К.: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2022/paper/view/1155
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2022/paper/view/1155

  Троян Є.М. Ризик - менеджмент як інструмент управління в мережевій організації / Є. М. Троян, В. Г. Алькема // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: матеріали наукової конференції (м. Київ, 26 квітня 2022 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2022/paper/view/1156
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2022/paper/view/1156

  Патерикіна А.К. Проектування логістичної системи у компанії пат "Київхліб" / А. К. Патерикіна, С. А. Філатов // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: матеріали наукової конференції (м. Київ, 26 квітня 2022 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2022/paper/view/1158
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2022/paper/view/1158

  Наконечна О.А. Збалансована система показників як основа управління закладами неформальної освіти дорослих / О. А. Наконечна, О. М. Ляшенко // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: матеріали наукової конференції (м. Київ, 26 квітня 2022 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2022/paper/view/1159
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2022/paper/view/1159

  Віткін Л.М. Міжнародна стандартизація допомагає бізнесу впроваджувати сучасні системи менеджменту / Л. М. Віткін // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: матеріали наукової конференції (м. Київ, 26 квітня 2022 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2022/paper/view/1085
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2022/paper/view/1085

  Ямкова М.О. Торгівля вживаними предметами - "секонд-хенд" та перспективи її розвитку / М. О. Ямкова, Г. М. Пазєєва // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: матеріали наукової конференції (м. Київ, 26 квітня 2022 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2022/paper/view/1094
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2022/paper/view/1094

  Голота С.К. Організація рекламно-інформаційної діяльності зі збуту товарів та її ефективність / С. К. Голота, Г. М. Пазєєва // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: матеріали наукової конференції (м. Київ, 26 квітня 2022 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2022/paper/view/1108
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2022/paper/view/1108

  Діхтяр А.В. Комерційний ризик та шляхи його зниження / А. В. Діхтяр, Г. М. Пазєєва // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: матеріали наукової конференції (м. Київ, 26 квітня 2022 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2022/paper/view/1109
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2022/paper/view/1109

  Терехов В.І. Тенденції розвитку та сучасний стан зовнішньоекономічної діяльності в Україні / В. І. Терехов // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: матеріали наукової конференції (м. Київ, 26 квітня 2022 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2022/paper/view/1137
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2022/paper/view/1137

  Горіна Х.В. Методи активізації продажу товарів торговельними підприємствами / Х. В. Горіна, В. Г. Алькема // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: матеріали наукової конференції (м. Київ, 26 квітня 2022 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2022/paper/view/1148
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2022/paper/view/1148

  Марченко М.Б. Особливості реформи державних закупівель в Україні / М. Б. Марченко, В. Г. Алькема // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: матеріали наукової конференції (м. Київ, 26 квітня 2022 р.). - К.: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2022/paper/view/1153
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2022/paper/view/1153

  Юсіна Л.Б. Удосконалення ланцюгів постачання в умовах воєнного стану в Україні / Л. Б. Юсіна, В. Г. Алькема // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: матеріали наукової конференції (м. Київ, 26 квітня 2022 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2022/paper/view/1164
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2022/paper/view/1164

  Шугалей Л.М. Управління якістю роботи закладу охорони здоров'я / Л. М. Шугалей, О. С. Кириченко // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: матеріали наукової конференції (м. Київ, 26 квітня 2022 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2022/paper/view/1087
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2022/paper/view/1087

  Виговський В.С. Організація роботи закладу охорони здоров'я в сучасних умовах / В. С. Виговський, О. С. Кириченко // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: матеріали наукової конференції (м. Київ, 26 квітня 2022 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2022/paper/view/1088
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2022/paper/view/1088

  Завалецький В.В. Управління кадровими ресурсами закладу охорони здоров'я / В. В. Завалецький, О. С. Кириченко // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: матеріали наукової конференції (м. Київ, 26 квітня 2022 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2022/paper/view/1089
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2022/paper/view/1089

  Якімов Д.Ю. Актуальні аспекти контролю якості надання медичної допомоги в закладі охорони здоров'я / Д. Ю. Якімов, О. С. Кириченко // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: матеріали наукової конференції (м. Київ, 26 квітня 2022 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2022/paper/view/1090
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2022/paper/view/1090

  Фролов В.В. Фактори конкурентоспроможності приватних медичних установ / В. В. Фролов, В. Г. Алькема // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: матеріали наукової конференції (м. Київ, 26 квітня 2022 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2022/paper/view/1147
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2022/paper/view/1147

  Заверуха Д.А. Характеристика основних елементів сутності економічної безпеки / Д. А. Заверуха, М. І. Копитко // Вчені записки Університету "КРОК". - 2022. - № 1(65). - С. 19-24. - DOI https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-65-19-24.
http://snku.krok.edu.ua/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/478/505

  Віткін Л.М. Методологія Scrum, як інструмент механізму реалізації гнучкого підходу до змін в діяльності випробувальної лабораторії легкої промисловості / Л. М. Віткін, О. О. Сингаївська // Вчені записки Університету "КРОК". - 2022. - № 1(65). - С. 67-75. - DOI https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-65-67-75.
http://snku.krok.edu.ua/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/484/511

  Kyrychenko O. Strategic planning and implementation of program approach to the development of modern enterprises / O. Kyrychenko // 2nd International Conference on Corporation Management-2022 (Estonia, 19 may 2022) - https://conf.scnchub.com/index.php/ICCM/ICCM-2022/paper/view/340
https://conf.scnchub.com/index.php/ICCM/ICCM-2022/paper/view/340

  Demydov S. Innovation management: features and trends / S. Demydov, O. Kyrychenko // 2nd International Conference on Corporation Management-2022 (Estonia, 19 may 2022). - https://conf.scnchub.com/index.php/ICCM/ICCM-2022/paper/view/344
https://conf.scnchub.com/index.php/ICCM/ICCM-2022/paper/view/344

  Retynskyi A. Business strategies implementation into the enterprise management of the information technology sector / A. Retynskyi, O. Kyrychenko // 2nd International Conference on Corporation Management-2022 (Estonia, 19 may 2022). - https://conf.scnchub.com/index.php/ICCM/ICCM-2022/paper/view/345
https://conf.scnchub.com/index.php/ICCM/ICCM-2022/paper/view/345

  Kopytko M. Use of the newest ways of attraction of the personnel by the enterprises in the conditions of war in Ukraine / M. Kopytko // 2nd International Conference on Corporation Management-2022 (Estonia, 19 may 2022). - https://conf.scnchub.com/index.php/ICCM/ICCM-2022/paper/view/355
https://conf.scnchub.com/index.php/ICCM/ICCM-2022/paper/view/355

  Методичний інструментарій оцінювання рівня стабільності аграрних підприємств / О. Сумець, С. Князь, Н. Георгіаді, Р. Скриньковський, В. Мацук // Agricultural and Resourc e-Economics. - 2022. - V. 8. - № 1. - Pp. 235-255. - DOI https://doi.org/10.51599/are.2022.08.01.12.
https://are-journal.com/are/article/view/519/336

  Сумець О.М. Алгоритм реалізації методу переваг щодо визначення місця розташування логістичного об'єкту у межах визначеної території. / О. М. Сумець // Моделювання і оптимізація у транспорті та логістиці : матеріали 7-ої Міжнар. наук. конф., присв. 85-річчю з дня народження академіка НАН України Наума Зуселевича Шора (м. Кишинів-Киів, 21-25 бер. 2022 р.). - Київ : Академія транспорту, інформатики і комунікацій, 2022

  Гаврилюк С.П. Особливості підприємництва в ресторанному господарстві в Україні / С. П. Гаврилюк, Т. С. Литвинова // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: матеріали наукової конференції (м. Київ, 26 квітня 2022 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2022/paper/view/1171
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2022/paper/view/1171

  Alkema V. Logistics activity in the regional market of tourist services / V. Alkema // Economics, Finance and Management Review. - 2022. - № 2(10). - Pp. 43-55. - DOI https://doi.org/10.36690/2674-5208-2022-2-43

  Economic justification for strategic decisions to improve the competitiveness of the enter / O. Vahonova, O. Tryfonova, O. Bondar, N. Petrukha, O. Kyrychenko, O. Akimov // AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research. - 2022. - № 12/01-XXVII. - Pp. 198-202. - http://www.magnanimitas.cz/ADALTA/120127/papers/A_36.pdf
http://www.magnanimitas.cz/ADALTA/120127/papers/A_36.pdf

  Сумець О.М. Ключові фактори організації розподільчих логістичних центрів регіонального рівня / О. М. Сумець // Актуальні проблеми та перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в соціально-орієнтованій системі управління підприємством : матеріали V Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Полтава, 14 - 15 квітня 2022 р.). - Полтава, 2022. - С. 770-773

  Сумець О.М. Евентуальна модель пошуку місця локації логістичних об'єктів соціально-економічного розвитку територій регіонального рівня в Україні / О. М. Сумець, Л. Горошкова // Умови економічного зростання в країнах з ринковою економікою (21-22 квітня 2022 р., м. Переяслав). - Переяслав:Ун-т Григорія Сковороди, 2022

  Кириченко О.С. Відновлювальна енергетика. Особливості проектних ризиків / О. С. Кириченко, В. В. Лазарєв, П. О. Тесленко // Управління проектами у розвитку суспільства: тези доповідей XIХ-ої Міжнародної науково-практичної конференції (20-21 травня 2022 р). Тема конференції: "Управління проєктами в очікуванні глобальної кризи" / відпов. за випуск С.Д.Бушуєв. - Київ: КНУБА. - 2022. - С. 117-121

  Кириченко О.С. Особливості управління проектними та операційними ризиками в організації / О. С. Кириченко, В. А. Федчишен // Управління проектами у розвитку суспільства: тези доповідей XIХ-ої Міжнародної науково-практичної конференції (20-21 травня 2022 р). Тема конференції: "Управління проєктами в очікуванні глобальної кризи" / відпов. за випуск С.Д.Бушуєв. - Київ: КНУБА, 2022. - С. 121-125

  Сумець О. М. Проектно-орієнтоване управління організацією: навчальний посібник / О. М. Сумець. - Київ: Університет "КРОК", 2022. - 167 c. - https://library.krok.edu.ua/media/library/category/navchalni-posibniki/sumets_0010.pdf
https://library.krok.edu.ua/media/library/category/navchalni-posibniki/sumets_0010.pdf

  Taha M.D. The impact of the covid-19 pandemic and Russia's war against Ukraine on the quality of life in the context of threats to global food security / M. D. Taha, O. M. Liashenko // Вчені записки Університету "КРОК". - 2022. - № 2(66). - С. 53-62. - DOI https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-66-53-62

  Алькема В.Г. Парадигма управління логістичною діяльністю сучасних організацій / В. Г. Алькема // Вчені записки Університету "КРОК". - 2022. - № 2(66). - С. 73-86. - DOI https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-66-73-86

  Кириченко О.С. Сучасні аспекти та технології управління розвитком підприємств / О. С. Кириченко // Вчені записки Університету "КРОК". - 2022. - № 2(66). - С. 107-115. - DOI https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-66-107-115

  Копитко М.І. Аналіз стану та проблем використання економіко-математичних методів та моделей в дослідженні фінансових злочинів / М. І. Копитко, Г. В. Миськів, М. В. Вінічук // Вчені записки Університету "КРОК". - 2022. - № 2(66). - С. 33-39. - DOI https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-66-33-39

  Мала І.Б. Дистанційне навчання як дієвий інструмент управлінської освіти / І. Б. Мала // Вчені записки Університету "КРОК". - 2022. - № 2(66). - С. 132-151. - DOI https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-66-132-151

  Agile Management (Management 3.0) as the Basis of the Management System in the Conditions of Globalization / M. Kopytko, O. Chуrva, Yu. Stavska, N. Karvatska, H. Chуrva // International Journal of Computer Science and Network Security. - 2022. - V. 22. - № 2. - Pp. 101-106. - http://paper.ijcsns.org/07_book/202202/20220213.pdf
http://paper.ijcsns.org/07_book/202202/20220213.pdf

  Influence of negative factors of war: economic, legal, regional and environmental aspects / M. Kopytko, N. Hrabar, O. Storozhuk, Yu. Borutska, N. Doroshenko // International Journal of Computer Science and Network Security. - 2022. - Vol. 22. - № 6. - Pp. 13-18. - http://dspace.lvduvs.edu.ua/bitstream/1234567890/4851/1/%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%BE%20Influence%20of%20Negative%20Factors.pdf
http://dspace.lvduvs.edu.ua/bitstream/1234567890/4851/1/%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%BE%20Influence%20of%20Negative%20Factors.pdf

  Організація наукових досліджень у сфері менеджменту та безпеки: підручник / В. Бліхар, О. Омельчук, В. Вовк, М. Бліхар, М. Копитко [та ін.]. - Хмельницький: Вид-во ХУУП імені Леоніда Юзькова, 2022. - 443 c. URL:http://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/4846
http://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/4846

  Кириченко О. Концептуалізація актуальних напрямів економічного відновлення та розвитку промислових підприємств / О. Кириченко // Вчені записки Університету "КРОК". - 2022. - № 3(67). - С. 26-33. - DOI https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-67-26-33

  Копитко М. Конкурентоспроможність підприємств в умовах глобального інноваційного розвитку економіки / М. Копитко, М. Вінічук // Вчені записки Університету "КРОК". - 2022. - № 3(67). - С. 62-68. - DOI https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-67-62-68

  Сингаївська О. Принципи TQM у діяльності випробувальної лабораторії легкої промисловості / О. Сингаївська, Л. Віткін // Вчені записки Університету "КРОК". - 2022. - № 3(67). - С. 92-102. - DOI https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-67-92-102

  Франчук В. Забезпечення продовольчої безпеки України в умовах мінливого безпекового середовища / В. Франчук, М. Копитко, С. Мельник // Вчені записки Університету "КРОК". - 2022. - № 3(67). - С. 9-17. - DOI https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-67-9-17

  Урба С.І. Зміцнення продовольчої безпеки як інструмент реалізації потенціалу конкурентоспроможного розвитку суб’єктів аграрного сектору в системі економічної безпеки України / С. І. Урба, М. І. Копитко // Проблеми сучасних трансформацій. Серія: економіка та управління. - 2022. - № 5. - file:///C:/Users/library/Downloads/03_07_Urba_Kopytko.pdf
file:///C:/Users/library/Downloads/03_07_Urba_Kopytko.pdf

  Управлінське та безпекове консультування: навчальний посібник у схемах і таблицях / М. І. Копитко, З. Б. Живко, В. І. Франчук [та ін.]; за ред. М. І. Копитко. - Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2022. - 256 c.
http://dspace.lvduvs.edu.ua/bitstream/1234567890/5016/1/%D0%A3%D0%91%D0%9A%20%D0%B2%20%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%85%20%D1%96%20%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8F%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82.pdf

  Копитко М.І. Управління інноваціями та інвестиціями : навчальний посібник у схемах і таблицях / М. І. Копитко, Н. В. Блага. - Вид. 2-ге, доп.і перероб. - Львів : Львівський державний університет внутрішніх справ, 2022. - 296 c.. - http://dspace.lvduvs.edu.ua/bitstream/1234567890/4973/1/Kopytko-Blaha.pdf
http://dspace.lvduvs.edu.ua/bitstream/1234567890/4973/1/Kopytko-Blaha.pdf

  Kopytko M. Features of the formation of Industry 4.0 and its impact on the economic security of the state in the conditions of the development of the digital economy / Marta Kopytko, Uliana Nikonenko, Dmytro Zaverukha, // Security management of the ХХІ century: national and geopolitical aspects. Issue 4 : Collective monograph. - Prague: Nemoros s.r.o., 2022. - Pp. 15-21.
http://dspace.lvduvs.edu.ua/bitstream/1234567890/4908/1/%d0%9a%d0%be%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%ba%d0%be%20Mono%202022%20february_.pdf

  Mala I. Modern management concepts and their application in enterprises / I. Mala // Relationship between public administration and business entities management: proceedings 2nd International Conference (November 12, 2022 in Tallinn, Estonia). - Tallinn: Scientific Center of Innovative Researches, 2022. - https://conf.scnchub.com/index.php/RPABM/RPABM-2022/paper/view/443
https://conf.scnchub.com/index.php/RPABM/RPABM-2022/paper/view/443

  Pazieieva A. Management of information support of medical institutions in modern conditions / A. Pazieieva // Relationship between public administration and business entities management: proceedings 2nd International Conference (November 12, 2022 in Tallinn, Estonia). - Tallinn: Scientific Center of Innovative Researches, 2022. - https://conf.scnchub.com/index.php/RPABM/RPABM-2022/paper/view/488
https://conf.scnchub.com/index.php/RPABM/RPABM-2022/paper/view/488

  Генчев Т.О. Event-маркетинг як інструмент просування бренду ТОВ "Тарасушка" / Т. О. Генчев, І. Б. Мала // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІV Міжнародної конференції (7 грудня 2022 р., м. Київ). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1269
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1269

  Алькема В.Г. Управління процесами забезпечення якості в системі вищої освіти України / В. Г. Алькема // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІV Міжнародної конференції (7 грудня 2022 р., м. Київ). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1218
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1218

  Алькема В.Г. Управління маркетинговою діяльністю закладу дошкільної освіти / В. Г. Алькема, О. О. Єргіна // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІV Міжнародної конференції (7 грудня 2022 р., м. Київ). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1400
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1400

  Алькема В.Г. Концептуальні підходи до формування стратегій та стратегічного розвитку підприємств / В. Г. Алькема, В. В. Діденко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІV Міжнародної конференції (7 грудня 2022 р., м. Київ). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1179
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1179

  Алькема В.Г. Особливості створення веб-ресурсу агентства з нерухомості / В. Г. Алькема, Я. О. Шаров // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІV Міжнародної конференції (7 грудня 2022 р., м. Київ). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1227
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1227

  Дятко Р.І. Зарубіжний досвіт оцінки ефективності державних службовців / Р. І. Дятко, В. Г. Алькема // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІV Міжнародної конференції (7 грудня 2022 р., м. Київ). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1387
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1387

  Маков А.В. Удосконалення методичних основ оцінки діяльності державних службовців / А. В. Маков, В. Г. Алькема // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІV Міжнародної конференції (7 грудня 2022 р., м. Київ). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1388
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1388

  Віткін Л.М. SWOT-аналіз української системи технічного регулювання / Л. М. Віткін // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІV Міжнародної конференції (7 грудня 2022 р., м. Київ). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1331
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1331

  Віткін Л.М. Особливості оцінювання правильності методик аналізу в діяльність випробувальної лабораторії легкої промисловості / Л. М. Віткін, О. О. Сингаївська // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІV Міжнародної конференції (7 грудня 2022 р., м. Київ). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1391
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1391

  Віткін Л.М. Організація проведення оцінки відповідності рн-метрів в органі сертифікації / Л. М. Віткін, О. В. Шмигльова // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІV Міжнародної конференції (7 грудня 2022 р., м. Київ). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1228
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1228

  Железняк Л.О. Аутсорсинг як інструмент підвищення економічної ефективності суб'єкта господарювання / Л. О. Железняк, О. С. Кириченко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІV Міжнародної конференції (7 грудня 2022 р., м. Київ). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1394
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1394

  Кириченко О.С. Концептуальні засади науково-технічного оновлення та інноваційного розвитку підприємств / О. С. Кириченко, О. А. Баля // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІV Міжнародної конференції (7 грудня 2022 р., м. Київ). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1185
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1185

  Кириченко О.С. Програмний підхід до інноваційного розвитку підприємств в умовах євроінтеграції / О. С. Кириченко, С. І. Демидов // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІV Міжнародної конференції (7 грудня 2022 р., м. Київ). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1186
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1186

  Кириченко О.С. Наукові підходи до обгрунтування стратегії розвитку підприємств / О. С. Кириченко, В. В. Діденко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІV Міжнародної конференції (7 грудня 2022 р., м. Київ). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1191
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1191

  Кириченко О.С. Концептульні засади забезпечення економічної безпеки підприємства / О. С. Кириченко, М. М. Кобільник // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІV Міжнародної конференції (7 грудня 2022 р., м. Київ). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1184
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1184

  Кириченко О.С. Перспективи впровадження проектного підходу до забезпечення інноваційного розвитку підприємств / О. С. Кириченко, А. В. Ретинський // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІV Міжнародної конференції (7 грудня 2022 р., м. Київ). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1187
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1187

  Медведєва О.М. Застосування методу кластерної оцінки схожості/розбіжності цінностей для задачі формування проєктних команд / О. М. Медведєва, О. В. Россошанська // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІV Міжнародної конференції (7 грудня 2022 р., м. Київ). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1403
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1403

  Мельніченко М.І. Управління персоналом банківської установи / М. І. Мельніченко, О. С. Кириченко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІV Міжнародної конференції (7 грудня 2022 р., м. Київ). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1231
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1231

  Пазєєва Г.М. Теоретико-методологічні основи системи управління якістю послуг в організаціях / Г. М. Пазєєва // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІV Міжнародної конференції (7 грудня 2022 р., м. Київ). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1213
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1213

  Пазєєва Г.М. Виклики та діяльність громадських організацій України під час війни / Г. М. Пазєєва, Л. В. Атамась // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІV Міжнародної конференції (7 грудня 2022 р., м. Київ). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1229
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1229

  Пазєєва Г.М. Управління педагогічним персоналом закладу дошкільної освіти / Г. М. Пазєєва, О. М. Дем'яненко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІV Міжнародної конференції (7 грудня 2022 р., м. Київ). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1236
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1236

  Пазєєва Г.М. Управління розвитком менеджерів закладів дошкільної освіти / Г. М. Пазєєва, О. В. Одноколова // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІV Міжнародної конференції (7 грудня 2022 р., м. Київ). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1220
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1220

  Пазєєва Г.М. Роль логістичного каналу у діяльності підприємств / Г. М. Пазєєва, Є. В. Осколок // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІV Міжнародної конференції (7 грудня 2022 р., м. Київ). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1219
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1219

  Пазєєва Г.М. Планування та контроль діяльності персоналу закладу дошкільної освіти / Г. М. Пазєєва, С. П. Яценко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІV Міжнародної конференції (7 грудня 2022 р., м. Київ). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1298
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1298

  Паращенко Л.І. Організаційно-правові проблеми управління відомчою адміністративною звітністю в системі освіти / Л. І. Паращенко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІV Міжнародної конференції (7 грудня 2022 р., м. Київ). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1389
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1389

  Сумець О.М. Інноваційний логістичний інструмент для ефективного ведення бізнесу / О. М. Сумець // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІV Міжнародної конференції (7 грудня 2022 р., м. Київ). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1181
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1181

  Сумець О.М. Основні положення стандарту M-7 MMOG/LE в оцінюванні логістичної діяльності організації / О. М. Сумець, О. М. Романюк // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІV Міжнародної конференції (7 грудня 2022 р., м. Київ). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1226
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1226

  Сумець О.М. Особливості планування доставки фреш-продукції від складу до пунктів реалізації торговельної мережі / О. М. Сумець, С. О. Хваль // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІV Міжнародної конференції (7 грудня 2022 р., м. Київ). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1223
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1223

  Філатов С.А. Управління логістичними ризиками підприємства / С. А. Філатов, Н. В. Клименко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІV Міжнародної конференції (7 грудня 2022 р., м. Київ). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1235
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1235

  Філатов С.А. Управління персоналом логістичної компанії / С. А. Філатов, А. К. Патерикіна // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІV Міжнародної конференції (7 грудня 2022 р., м. Київ). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1215
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1215

  Філатов С.А. Методика аналізу логістичних витрат виробничого підприємства та механізм його управління / С. А. Філатов, М. Є. Туряниця // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІV Міжнародної конференції (7 грудня 2022 р., м. Київ): . - Київ: Університет "КРОК". - 2022. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1396
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1396

  Фролов В.В. Напрямки підвищення конкурентоспроможності послуг приватних медичних закладів / В. В. Фролов, О. С. Кириченко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІV Міжнародної конференції (7 грудня 2022 р., м. Київ). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1188
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1188

  Шевкун С.О. Розробка стратегії просування бренду ТМ "Etnodim" з використанням інструментів івент-маркетингу / С. О. Шевкун, І. Б. Мала // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІV Міжнародної конференції (7 грудня 2022 р., м. Київ). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1250
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1250

  Пазєєва Г.М. Розвиток міжнародних відносин України в умовах повномасштабного вторгнення Росії / Г. М. Пазєєва, О. І. Бабат // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІV Міжнародної конференції (7 грудня 2022 р., м. Київ). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1375
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1375

  Терехов В.І. Зовнішньоекономічна стратегія України в умовах воєнного стану / В. І. Терехов, С. А. Філатов // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІV Міжнародної конференції (7 грудня 2022 р., м. Київ). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1221
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1221

  Алькема В.Г. Логістична діяльність на регіональному ринку туристичних послуг: сутнісні характеристики, якість та ефективність / В. Г. Алькема // Регіональний туризм: сучасні виклики та перспективи розвитку: колективна монографія/ В. Г. Алькема [та ін.]; ВНЗ "Університет економіки та права "КРОК". - Київ: Університет "КРОК", 2022. - С. 6-53.-URL:https://library.krok.edu.ua/media/library/category/monografiji/melko_0032.pdf
https://library.krok.edu.ua/media/library/category/monografiji/melko_0032.pdf

  Alkema V. Logistics ensuring the performance of security and defense tasks in conditions of hybrid warfare / V. Alkema, V. Melenchuk // Economics, Finance and Management Review. - 2022. - № 3(11). - Pp. 71-81. - DOI https://doi.org/10.36690/2674-5208-2022-3-71

  Kyrychenko O. Actual directions of regulation and stimulation of innovative development of industrial enterprise / O. Kyrychenko // Economics, Finance and Management Review. - 2022. - № 3(11). - Pp. 4-12. - DOI https://doi.org/10.36690/2674-5208-2022-3-4

  Planning of resource support for the management system of the process of increasing the level of competitiveness in the environment of the functioning of the socio-economic system/M. Kopytko, G. Myskiv, S. Lykholat, N. Petryshyn, I. Taranskiy, N. Tiurina // International Journal of Sustainable Development and Planning.-2022.- Vol. 17, No. 8.-Pp. 2571-2577. https://doi.org/10.18280/ijsdp.170825

  Копитко М.І. Конкурентоспроможність промислових підприємств та їх адаптивність до викликів у процесі управління змінами під впливом індустрії 4.0./М.І. Копитко, Д.А. Заверуха // Науковий погляд: економіка та управління.- 2022.- № 3.- C. 62-67. DOI: https://doi.org/10.32782/2521-666X/2022-79-9

  Фінансово-безпекова та інвестиційна складові вибору інноваційно орієнтованого підприємства-аналога при розрахунку вартості бізнесу в умовах глобалізації, діджиталізації та управління змінами/ М.І. Копитко, Л.І. Бабій, С.І. Співак, А.О. Сарана //Формування ринкових відносин в Україні. -2022.- № 7-8 (254-255).- С. 68-73. https://doi.org/10.5281/zenodo.7323307

  Копитко М.І. Проблеми і перспективи формування конкурентоспроможності вітчизняних промислових підприємств та вплив на його рівень системи управління персоналом/М.І. Копитко, А.С. Завербний // Науковий погляд: економіка та управління.- 2022.- № 4.- С. 63-68. DOI: https://doi.org/10.32782/2521-666X/2022-80-9

  Financial Stability as a Factor of Ensuring Sustainable Development of Ukraine's Economy in the Conditions of Globalization/ M. Kopytko,M. Vinichuk, O. Guk, L. Shenderivska, H. Mokhonko // 2022 IEEE 3rd International Conference on System Analysis & Intelligent Computing (SAIC)(4-7 Oct. 2022. Kyiv, Ukraine).- Kyiv, 2022.- Pp. 1-7. DOI: 10.1109/SAIC57818.2022.9922978 https://ieeexplore.ieee.org/document/9922978

  Management of Innovations and Projects in the System of Improving the Performance of Personnel as a Factor in Ensuring the Competitiveness and Investment Security of the Enterprise/ M. Kopytko, Yu. Nikolchuk, S. Urba, R. Darmits //International Journal of Computer Science and Network Security.- 2022.- Vol. 22.- No. 10. - Pp. 201-206. https://doi.org/10.22937/IJCSNS.2022.22.10.26

  Галіч О.В. Впровадження методів управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства / О. В. Галіч, О.С. Кириченко // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: матеріали наукової конференції (м. Київ, 26 квітня 2022 р.). - К.: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2022/paper/view/1069
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2022/paper/view/1069

  Impact of Military Actions on the EU Labor Market / M. Kopytko, V. Franchuk, V. Panchenko, O.Viunyk, O. Myshchyshyn // International Journal of Computer Science and Network Security. - 2022. - Vol. 22. - Iss. 1. - Pp. 25-30. - http://dspace.lvduvs.edu.ua/bitstream/1234567890/4850/1/%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%BE%20Impact%20of%20Military.pdf
http://dspace.lvduvs.edu.ua/bitstream/1234567890/4850/1/%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%BE%20Impact%20of%20Military.pdf

  Кириченко О. Концептуальні засади технологічного менеджменту та його значення в управлінні сучасними підприємствами / О. Кириченко // Вчені записки Університету "КРОК". - 2022. - № 4(68). - С. 75-83. - DOI https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-68-75-83.
https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-68-75-83

  Сумець О.М. Евентуальна модель пошуку місця локації логістичних об'єктів соціально-економічного розвитку територій регіонального рівня / О.М. Сумець, Л.А. Горошкова // Економічний вісник університету/Переясла-Хмельницький ДПУ ім. Григорія Сковороди.- 2022.- Вип. 53. С. 139-151. https://doi.org/10.31470/2306-546X-2022-53

  Сумець О.М. Практика застосування евентуальної моделі для визначення місцеположення об'єктів логістичної інфраструктури України та її регіонів / О.М. Сумець, Л.А. Горошкова // Економічний вісник університету/Переясла-Хмельницький ДПУ ім. Григорія Сковороди.- 2022.- Вип. 53. - С. 152-170. https://doi.org/10.31470/2306-546X-2022-53.

  Моделювання системи управління екологічними ризиками агропідприємства з урахуванням цінностей сталого розвитку/ О.Сумець, Ю.Тиркало, Н.Попович, Ю.Полякова, В.Крупін // Agricultural and Resource Economics.- 2022. -Vol. 8. No. 4.- Pp. 244-265. https://doi.org/10.51599/are.2022.08.04.11

  Алькема В.Г. Навчально-методичний посібник до написання курсової роботи для здобувачів освітньої програми "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" спеціальності 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" / В. Г. Алькема, Г. М. Пазєєва. - Київ: Університет "КРОК", 2022. - 59 c. - https://library.krok.edu.ua/media/library/category/metodichni-vkazivki/alkema_0034.pdf
https://library.krok.edu.ua/media/library/category/metodichni-vkazivki/alkema_0034.pdf

  Models of risk management in development projects for housing and utility service providers / Y. Chernenko, O. Danchenko, V. Melenchuk, L. Mysnyk // Applied Aspects of Information Technology . - 2022. - Vol. 5. - № 3. - Pp. 208-216.
http://dspace.opu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/13102/3_Chernenko.pdf?sequence=1&isAllowed=y

  Черненко Ю.В. Концептуальна модель протиризикового управління в проєктах розвитку провайдерів житлово-комунальних послуг / Ю. В. Черненко, О. Б. Данченко, В. М. Меленчук // Управління розвитком складних систем. - 2022. - № 51. - С. 41-48. - https://urss.knuba.edu.ua/files/zbirnyk-51/41-48.pdf
https://urss.knuba.edu.ua/files/zbirnyk-51/41-48.pdf

  Ляшенко О.М. Конвергенція освіти дорослих і громадянської науки в Україні: сучасні виклики і можливості / О. М. Ляшенко // Відкрита наука та інновації в Україні 2022: матеріали Першої міжнародної он-лайн конференції (27-28 жовтня 2022 р. ). - Київ. - 2022.
https://conference2022.dntb.gov.ua/documents/3/PROGRAM_UKR_2022.pdf

  Россошанська О.В. Системи управління освітніми організаціями: науковий коментар до вимог з настановами щодо використання міжнародного стандарту ISO 21001:2018: науково-методичний посібник / О. В. Россошанська. - Київ: ФОП Маслаков. - 2021. - 94 c.
https://library.krok.edu.ua/media/library/category/navchalni-posibniki/rossoshanska_0010.pdf

  Россошанська О.В. Складання тестових завдань для оцінювання рівня навчальних досягнень здобувачів вищої освіти з навчального курсу: методичні вказівки / О. В. Россошанська. - К.: Університет "КРОК". - 2021. - 36 c.
https://library.krok.edu.ua/media/library/category/metodichni-vkazivki/rossoshanska_0011.pdf

  Сумець О.М. Компанії, які дадуть гідну відповідь на виклики, стануть лідерами вітчизняної логістики / О.М. Сумець // Логистика: проблемы и решения. - 2021. - № 1. - С. 22-24

  Сумець О.М. Логістичні зони та інноваційні термінали - нові можливості розвитку регіонів / О.М. Сумець // Логистика: проблемы и решения. - 2021. - № 1. - С. 34-37

  Сумець О.М. Цифровізація економіки і майбутні професії / О.М. Сумець // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей наукової конференції (Київ, 23 квітня 2021 р.) / Університет "КРОК". - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO/paper/view/506
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO/paper/view/506

  Мала І.Б. Інноваційна праця як стратегічний вектор становлення нової економіки / І.Б. Мала // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей наукової конференції (Київ, 23 квітня 2021 р.) / Університет "КРОК". - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO/paper/view/518
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO/paper/view/518

  Мала І.Б. Оптимізація витрат, як шлях до ефективності підприємств металургійної галузі / І.Б. Мала, О.В. Мостіпан // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей наукової конференції (Київ, 23 квітня 2021 р.) / Університет "КРОК". - К.: Університет "КРОК, - 2021. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO/paper/view/519
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO/paper/view/519

  Онопченко О.С. Розвиток персоналу, як засіб підвищення конкурентоспроможності підприємства / О.С. Онопченко, І.Б. Мала // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей наукової конференції (Київ, 23 квітня 2021 р.) / Університет "КРОК". - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO/paper/view/521
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO/paper/view/521

  Юшкіна О.М. Реалізація стратегічних планів в загальноосвітніх закладах під час пандемії / О.М. Юшкіна, Г.М. Пазєєва // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей наукової конференції (Київ, 23 квітня 2021 р.) / Університет "КРОК". - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO/paper/view/534
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO/paper/view/534

  Алькема В.Г. Економічна безпека зовнішньоекономічної діяльності промислових підприємств / В.Г. Алькема, Т.О. Солдатова // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей наукової конференції (Київ, 23 квітня 2021 р.) / Університет "КРОК". - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO/paper/view/524
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO/paper/view/524

  Мала І.Б. Напрямки підвищення ефективності гірничозбагачувального комбінату / І.Б. Мала, С.А. Богайчук // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей наукової конференції (Київ, 23 квітня 2021 р.) / Університет "КРОК". - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO/paper/view/547
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO/paper/view/547

  Мала І.Б. Співпраця та взаємодія загальнодошкільних навчальних закладів з ВНЗ / І.Б. Мала, Т.В. Короленко // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей наукової конференції (Київ, 23 квітня 2021 р.) / Університет "КРОК". - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO/paper/view/548
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO/paper/view/548

  Кириченко О.С. Конфлікти в адміністративному менеджменті і шляхи розв'язання / О.С. Кириченко, Т.В. Короленко // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей наукової конференції (Київ, 23 квітня 2021 р.) / Університет "КРОК". - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO/paper/view/551
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO/paper/view/551

  Андрушко Н.А. Розбудова організації в сучасних умовах / Н.А. Андрушко, О.С. Кириченко // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей наукової конференції (Київ, 23 квітня 2021 р.) / Університет "КРОК". - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO/paper/view/559
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO/paper/view/559

  Артюхова С.В. Значення управлінських рішень в діяльності підприємства / С.В. Артюхова, О.С. Кириченко // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей наукової конференції (Київ, 23 квітня 2021 р.) / Університет "КРОК". - К.: Університет "КРОК",- 2021. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO/paper/view/561
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO/paper/view/561

  Слобожанюк Д.С. Роль бізнесу в суспільстві / Д.С. Слобожанюк, О.С. Кириченко // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей наукової конференції (Київ, 23 квітня 2021 р.) / Університет "КРОК". - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO/paper/view/594
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO/paper/view/594

  Рождественська К.П. Питання формування та розвитку сучасних організацій / К.П Рождественська, О.С. Кириченко // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей наукової конференції (Київ, 23 квітня 2021 р.) / Університет "КРОК". - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO/paper/view/593
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO/paper/view/593

  Редько І.О. Удосконалення комунікаційної політики сучасного управління / І.О. Редько, О.С. Кириченко // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей наукової конференції (Київ, 23 квітня 2021 р.) / Університет "КРОК". - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO/paper/view/592
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO/paper/view/592

  Марієнко Я.Є. Застосування сучасних важелів управління підприємством / Я.Є. Марієнко, О.С. Кириченко // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей наукової конференції (Київ, 23 квітня 2021 р.) / Університет "КРОК. - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO/paper/view/591
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO/paper/view/591

  Вербещук С.М. Удосконалення процесів контролювання роботи працівників / С.М. Вербещук, О.С. Кириченко // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей наукової конференції (Київ, 23 квітня 2021 р.) / Університет "КРОК". - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO/paper/view/579
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO/paper/view/579

  Лисяк С.О. Побудова організації шляхом організаційного проектування / С.О. Лисяк, О.С. Кириченко // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей наукової конференції (Київ, 23 квітня 2021 р.) / Університет "КРОК". - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO/paper/view/566
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO/paper/view/566

  Подерня А.О. Концептуальні засади еволюційного розвитку організації / А.О. Подерня, О.С. Кириченко // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей наукової конференції (Київ, 23 квітня 2021 р.) / Університет "КРОК". - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO/paper/view/572
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO/paper/view/572

  Нагайнікова К.О. Сучасні аспекти розбудови організаційної структури управління підприємством / К.О. Нагайнікова, О.С. Кириченко // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей наукової конференції (Київ, 23 квітня 2021 р.) / Університет "КРОК". - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO/paper/view/569
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO/paper/view/569

  Лісова В.А. Значення контролювання в системі управління / В.А. Лісова, О.С. Кириченко // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей наукової конференції (Київ, 23 квітня 2021 р.) / Університет "КРОК". - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO/paper/view/586
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO/paper/view/586

  Проценко А.О. Формування організаційної структури управління та показники їх оцінки / А.О. Проценко, О.С. Кириченко // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей наукової конференції (Київ, 23 квітня 2021 р.) / Університет "КРОК". - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO/paper/view/576
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO/paper/view/576

  Сергієнко Є.В. Проблеми централізації та децентралізації в діяльності підприємств в сучасних умовах / Є.В. Сергієнко, О.С. Кириченко // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей наукової конференції (Київ, 23 квітня 2021 р.) / Університет "КРОК". - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO/paper/view/578
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO/paper/view/578

  Бікбаєв Д.О. Закони та закономірності менеджменту в діяльності сучасного підприємства / Д.О. Бікбаєв, О.С. Кириченко // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей наукової конференції (Київ, 23 квітня 2021 р.) / Університет "КРОК". - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO/paper/view/562
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO/paper/view/562

  Пецух Л.О. Фактори впливу на розбудову організаційної структури підприємства / Л.О. Пецух, О.С. Кириченко // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей наукової конференції (Київ, 23 квітня 2021 р.) / Університет "КРОК". - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO/paper/view/571
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO/paper/view/571

  Івасюк О.П. Менеджмент як специфічна сфера професійної діяльності / О.П. Івасюк, О.С. Кириченко // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей наукової конференції (Київ, 23 квітня 2021 р.) / Університет "КРОК. - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO/paper/view/564
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO/paper/view/564

  Кравчук Д.Ю. Впровадження стратегічного планування розвитку підприємства / Д.Ю. Кравчук, О.С. Кириченко // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей наукової конференції (Київ, 23 квітня 2021 р.) / Університет "КРОК". - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO/paper/view/580
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO/paper/view/580

  Мокрякова Р.О. Значення функції регулювання в сучасній системі управління / Р.О. Мокрякова, О.С. Кириченко // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей наукової конференції (Київ, 23 квітня 2021 р.) / Університет "КРОК". - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO/paper/view/582
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO/paper/view/582

  Бугрик М.І. Значення прийняття управлінських рішень в сучасному менеджменті / М.І. Бугрик, О.С. Кириченко // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей наукової конференції (Київ, 23 квітня 2021 р.) / Університет "КРОК". - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO/paper/view/583
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO/paper/view/583

  Малофієнко А.В. Інформація, її види та роль у менеджменті / А.В. Малофієнко, О.С. Кириченко // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей наукової конференції (Київ, 23 квітня 2021 р.) Університет "КРОК". - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO/paper/view/585
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO/paper/view/585

  Горяшник Ю.Ю. Основні принципи результативного та ефективного управління орієнтацією / Ю.Ю. Горяшник, О.С. Кириченко // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей наукової конференції (Київ, 23 квітня 2021 р.) / Університет "КРОК". - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO/paper/view/584
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO/paper/view/584

  Орел Я.О. Вимоги, які пред'являються до інформації, їх значення в сучасному управлінні / Я.О. Орел, О.С. Кириченко // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей наукової конференції (Київ, 23 квітня 2021 р.) / Університет "КРОК". - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO/paper/view/584
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO/paper/view/584

  Діденко О.М. Регламентування управлінської діяльності як ефективний інструмент сучасного управління / О.М. Діденко, О.С. Кириченко // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей наукової конференції (Київ, 23 квітня 2021 р.) / Університет "КРОК". - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO/paper/view/587
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO/paper/view/587

  Кострюкова Е.А. Сучасні аспекти теорії процесів мотивування / Е.А. Кострюкова, О.С. Кириченко // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей наукової конференції (Київ, 23 квітня 2021 р.) / Університет "КРОК". - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO/paper/view/589
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO/paper/view/589

  Рудніцька Д.Р. Механізми делегування обов'язків та відповідальності в сучасному управлінні / Д.Р. Рудніцька, О.С. Кириченко // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей наукової конференції (Київ, 23 квітня 2021 р.) / Університет "КРОК". - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO/paper/view/590
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO/paper/view/590

  Реснянський О.В. Стратегічні засади розбудови організаційної структури підприємства / О.В. Реснянський, О.С. Кириченко // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей наукової конференції (Київ, 23 квітня 2021 р.) / Університете "КРОК". - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO/paper/view/604
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO/paper/view/604

  Рог О.О. Сучасна комунікаційна політика / О.О. Рог, О.С. Кириченко // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей наукової конференції (Київ, 23 квітня 2021 р.) / Університет "КРОК". - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO/paper/view/596
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO/paper/view/596

  Білик В.А. Проблеми та перспективи розбудови організаційної структури підприємства / В.А. Білик, О.С. Кириченко // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей наукової конференції (Київ, 23 квітня 2021 р.) / Університет "КРОК". - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO/paper/view/598
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO/paper/view/598

  Яцентюк А.С. Процеси прийняття рішень в сучасному менеджменті / А.С. Яцентюк, О.С. Кириченко // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей наукової конференції (Київ, 23 квітня 2021 р.) / Університет "КРОК". - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO/paper/view/599
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO/paper/view/599

  Наконечна О.А. Сучасні тенденції управління закладом неформальної освіти / О.А. Наконечна, Г.М. Пазєєва // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей наукової конференції (Київ, 23 квітня 2021 р.) / Університет "КРОК". - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO/paper/view/595
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO/paper/view/595

  Алькема В.Г. Перспективи розвитку експортного потенціалу металургійної компанії ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" / В.Г. Алькема, Ю.В. Шкапер // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей наукової конференції (Київ, 23 квітня 2021 р.) / Університет "КРОК". - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO/paper/view/533
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO/paper/view/533

  Чорнобрива Ю.М. Ключові сфери сучасного менеджменту / Ю.М. Чорнобрива, О.С. Кириченко // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей наукової конференції (Київ, 23 квітня 2021 р.) / Університет "КРОК". - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO/paper/view/597
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO/paper/view/597

  Сербіна А.В. Задачі багаторівневого управління в менеджменті сучасних підприємств / А.В. Сербіна, О.С. Кириченко // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей наукової конференції (Київ, 23 квітня 2021 р.) / Університет "КРОК". - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO/paper/view/600
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO/paper/view/600

  Буга В.В. Концептуальні засади формування закономірностей та принципів менеджменту / В.В. Буга, О.С. Кириченко // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей наукової конференції (Київ, 23 квітня 2021 р.) /Університет "КРОК". - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO/paper/view/601
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO/paper/view/601

  Литвищенко Д.М. Значення функції контролювання в діяльності вітчизняних підприємств / Д.М. Литвищенко, О.С. Кириченко // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей наукової конференції (Київ, 23 квітня 2021 р.) / Університет "КРОК". - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO/paper/view/603
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO/paper/view/603

  Долженко А.В. Використання статистичних методів контролю якості кабельних виробів на ТОВ "E&E Кейбл Солюшнз (Україна)" / А.В. Долженко, Л.М. Віткін // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей наукової конференції (Київ, 23 квітня 2021 р.) / Університет "КРОК". - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO/paper/view/613
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO/paper/view/613

  Івко І.О. Підготовка освітнього центру "Clever Kids" до запровадження принципів TQM / І.О. Івко, Л.М. Віткін // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей наукової конференції (Київ, 23 квітня 2021 р.) / Університет "КРОК". - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO/paper/view/614
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO/paper/view/614

  Левицька О.М. Особливості проведення випробувань електропобутової продукції в ДП "Укрметртестстандарт" / О.М. Левицька, Л.М. Віткін // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей наукової конференції (Київ, 23 квітня 2021 р.) / Університет "КРОК". - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO/paper/view/615
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO/paper/view/615

  Лебедєв П. Удосконалення організації міжнародних автомобільних перевезень небезпечного вантажу / П. Лебедєв, Г.М. Пазєєва // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей наукової конференції (Київ, 23 квітня 2021 р.) / Університет "КРОК". - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO/paper/view/516
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO/paper/view/516

  Кириченко О.С. Впровадження проектування та організації системи CROSS-DOCKING в логістичному центрі / О.С. Кириченко, О.А. Лобик // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей наукової конференції (Київ, 23 квітня 2021 р.) / Університет "КРОК" . - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO/paper/view/550
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO/paper/view/550

  Кириченко О.С. Вплив транснаціоналізації на розвиток світової економіки / О.С. Кириченко, О.Д. Зінченко // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей наукової конференції (Київ, 23 квітня 2021 р.) / Університет "КРОК". - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO/paper/view/552
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO/paper/view/552

  Расказов О.В. Історичний огляд розвитку особливостей застосування інформаційно-комунікаційних технологій в логістичному забезпеченні міжнародної торгівлі / О.В. Расказов, О.С. Кириченко // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей наукової конференції (Київ, 23 квітня 2021 р.) / Університет "КРОК". - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO/paper/view/553
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO/paper/view/553

  Нечай О.І. Теоретичні засади організації міжнародних автомобільних перевезень пасажирів / О.І. Нечай, В.Г. Алькема // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей наукової конференції (Київ, 23 квітня 2021 р.) / Університет "КРОК". - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO/paper/view/549
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO/paper/view/549

  Рибак Є.Г. Концептуальні засади поняття стандартизації міжнародної логістичної торгівлі / Є.Г. Рибак, О.С. Кириченко // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей наукової конференції (Київ, 23 квітня 2021 р.) / Університет "КРОК". - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO/paper/view/554
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO/paper/view/554

  Сторожук Я.І. Міжнародний транспортний коридор - елемент транспортно-логістичної системи міжнародної торгівлі / Я.І. Сторожук, О.С. Кириченко // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей наукової конференції (Київ, 23 квітня 2021 р.) / Університет "КРОК". - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO/paper/view/557
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO/paper/view/557

  Лисенко Б.С. Місце і роль логістичної системи в забезпеченні ефективності діяльності ТНК / Б.С. Лисенко, О.С. Кириченко // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей наукової конференції (Київ, 23 квітня 2021 р.) / Університет "КРОК". - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO/paper/view/558
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO/paper/view/558

  Лопатіна О.М. Місце українських компаній з прямими іноземними інвестиціями в експортній структурі національної економіки / О.М. Лопатіна, О.С. Кириченко // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей наукової конференції (Київ, 23 квітня 2021 р.) / Університет "КРОК". - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO/paper/view/607
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO/paper/view/607

  Алькема В.Г. Аутсорсинг - як форма реалізації логістичної діяльності та інструмент забезпечення ефективності бізнесу / В.Г. Алькема, С.В. Арестенко // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей наукової конференції (Київ, 23 квітня 2021 р.) / Університет "КРОК". - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO/paper/view/528
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO/paper/view/528

  Кочмарук В.В. Алгоритми персонального продажу та їх удосконалення / В.В. Кочмарук, В.Г. Алькема // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей наукової конференції (Київ, 23 квітня 2021 р.) / Університет "КРОК". - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO/paper/view/606
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO/paper/view/606

  Пономаренко А.Т. Аналіз способів активного пошуку та залучення покупців / А.Т. Пономаренко, В.Г. Алькема // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей наукової конференції (Київ, 23 квітня 2021 р.) / Університет "КРОК". - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO/paper/view/608
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO/paper/view/608

  Рахімова А.С. Тендер як метод реалізації закупівель / А.С. Рахімова, В.Г. Алькема // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей наукової конференції (Київ, 23 квітня 2021 р.) / Університет "КРОК". - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO/paper/view/609
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO/paper/view/609

  Васеченкова Н.М. Сучасна практика компаній замовників щодо вибору постачальників товарів / Н.М. Васеченкова, В.Г. Алькема // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей наукової конференції (Київ, 23 квітня 2021 р.) / Університет "КРОК". - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO/paper/view/610
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO/paper/view/610

  Волчанська В.В. Методи активізації продажу товарів на підприємствах роздрібної торгівлі / В.В. Волчанська, В.Г. Алькема // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей наукової конференції (Київ, 23 квітня 2021 р.) / Університет "КРОК". - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO/paper/view/611
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO/paper/view/611

  Стрельцова А.Р. Аналіз алгоритму реалізації закупівлі / А.Р. Стрельцова, В.Г. Алькема // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей наукової конференції (Київ, 23 квітня 2021 р.) / Університет "КРОК". - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO/paper/view/612
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO/paper/view/612

  Сумець О.М. Особливості розробки освітньої програми "Громадське здоров'я" / О.М. Сумець // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей наукової конференції (Київ, 23 квітня 2021 р.) Університет "КРОК". - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO/paper/view/507
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO/paper/view/507

  Алькема В.Г. Управлінські інструменти для профілактики хвороб та покращення стану здоров'я населення / В.Г. Алькема, Г.М. Пазєєва // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей наукової конференції (Київ, 23 квітня 2021 р.) / Університет "КРОК". - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO/paper/view/525
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO/paper/view/525

  Жукотський М.Л. Експортна діяльність суб'єктів малого та середнього бізнесу в Україні / М.Л. Жукотський, О.С. Кириченко // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей наукової конференції (Київ, 23 квітня 2021 р.) / Університет "КРОК". - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO/paper/view/602
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO/paper/view/602

  Зінчук К.П. Організація робіт щодо управління компетентністю та розвитком персоналу відповідно до міжнародних стандартів ISO 9000 і 10000 в ДП "Укрметртестстандарт" / К.П. Зінчук, Л.М. Віткін // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей наукової конференції (Київ, 23 квітня 2021 р.) / Університет "КРОК". - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO/paper/view/616
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO/paper/view/616

  Іваненко Ф.В. Особливості механізму розвитку потенціалу підприємства та комунікаційні бар'єри їх подолання / Ф.В. Іваненко, О.С. Кириченко // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей наукової конференції (Київ, 23 квітня 2021 р.) / Університет "КРОК". - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO/paper/view/563
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO/paper/view/563

  Копитко М.І. Перспективи розвитку менеджменту / М.І. Копитко // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей наукової конференції (Київ, 23 квітня 2021 р.) / Університет КРОК". - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO/paper/view/560
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO/paper/view/560

  Лісова А.О. Розвиток інструментів страхування вантажів та транспортних засобів / А.О. Лісова, О.С. Кириченко // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей наукової конференції (Київ, 23 квітня 2021 р.) / Університет "КРОК". - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO/paper/view/555
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO/paper/view/555

  Терехов В.І. Тенденції зовнішньоекономічної діяльності в Україні в сучасних умовах / В.І. Терехов // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей наукової конференції (Київ, 23 квітня 2021 р.) / Університет "КРОК". - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO/paper/view/491
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO/paper/view/491

  Сумець О.М. Уберизація - інструмент підвищення ефективності здійснення транспортних процесів і обслуговування клієнтів / О.М. Сумець // Логистика: проблемы и решения. - 2021. - № 2. - С. 22-25

  Алькема В.Г. Управління безпекою громадського здоров'я як важливе завдання сфери національної безпеки / В. Г. Алькема // Менеджмент і безпека: теоретичні та прикладні аспекти: матеріали науково-практичної інтернет-конференції (з міжнародною участю) приуроченої 15-річчю до дня створення кафедри менеджменту (м. Львів, 12 травня 2021 р.) / упоряд. Г. З. Леськів. - Львів: ЛьвДУВС, 2021. - С. 26-28

  Сумець О.М. Підготовка фахівців для сфери менеджменту: нові вимоги / О. М. Сумець // Менеджмент і безпека: теоретичні та прикладні аспекти : матеріали науково-практичної інтернет-конференції (з міжнародною участю) приуроченої 15-річчю до дня створення кафедри менеджменту (м. Львів, 12 травня 2021 р.) / упоряд. Г. З. Леськів. - Львів: ЛьвДУВС, 2021. - С. 122-123

  Копитко М.І. Інноваційні підходи до роботи менеджера / М. І. Копитко, Х. А. Групська // Менеджмент і безпека: теоретичні та прикладні аспекти: матеріали науково-практичної інтернет-конференції (з міжнародною участю) приуроченої 15-річчю до дня створення кафедри менеджменту (м. Львів, 12 травня 2021 р.) / упоряд. Г. З. Леськів. - Львів: ЛьвДУВС, 2021. - С. 167-170

  Копитко М.І. Організація ділових комунікацій менеджера у професійній діяльності / М. І. Копитко, М. Р. Верескля, Н. Я. Михаліцька // Research and development results: Abstracts of XVIII International Scientific and Practical Conference ( Athens, 06-09 April, 2021). - International Science Group, 2021. - Pp. 80-81

  Копитко М.І. Коворкінг як інноваційний інструмент підвищення ефективності праці менеджерів / М. І. Копитко, М. Р. Верескля, Н. Я. Михаліцька // Development of science: trends, innovations problems and prospects: Abstracts of XVII International Scientific and Practical Conference (Amsterdam, 01-02 April, 2021). - International Science Group, 2021. - Pp. 96-98

  Kopytko M. Assessment of the Mechanism for Ensuring the Effectiveness of Marketing Activities / M. Kopytko, T. Arestenko // Proceedings of the International Conference on Economics, Law and Education Research (ELER 2021). - Atlantis Press, 2021. - Pp. 19-23.
file:///C:/Users/library/Downloads/125954424.pdf

  Сумец А.М. Инновационные технологии на транспорте: опыт Израиля / А. М. Сумец // Инжиниринг и управление: от теории к практике: сборник материалов XVIII Международной научно-практической конференции (15 апреля 2021 г.)/Белорусский национальный технический университет; редкол.: С.Ю. Солодовников [и др.]. - Минск: БНТУ, 2021. - С. 244-245

  Копитко М. Ділова репутація як інструмент стратегічного розвитку підприємства / М. Копитко, М. Верескля, Н. Михаліцька // Advanced discoveries of modern science: experience, approaches and innovations: I International Scientific and Practical Conference (09.04.2021.Wien, AU). - Wien-Vinnytsia: European Scientific Platform "LOGOS", 2021. - Pp. 38-39. - DOI https://doi.org/10.36074/logos-09.04.2021.v1.11

  Мала І.Б. Навчання та розвиток персоналу, як механізм підвищення конкурентоспроможності підприємства / І. Б. Мала // Освіта та наука: трансформація, відповідальність, академічна свобода: тези допов. наукової конференції (Київ, 5 березня 2021 року). - К.: Університет "КРОК", 2021. - С. 54-56. - https://conf.krok.edu.ua/ONTR/ESTR/paper/view/396
https://conf.krok.edu.ua/ONTR/ESTR/paper/view/396

  Сумець О.М. Проблемне навчання - відповідь викликам нової реальності / О.М. Сумець // Освіта та наука: трансформація, відповідальність, академічна свобода: тези допов. наукової конференції (Київ, 5 березня 2021 року). - К.: Університет "КРОК", 2021. - С. 96-98. - https://conf.krok.edu.ua/ONTR/ESTR/paper/view/369
https://conf.krok.edu.ua/ONTR/ESTR/paper/view/369

  Ушакова М.В. Дистанційне навчання - виклик нової реальності / М.В. Ушакова // Освіта та наука: трансформація, відповідальність, академічна свобода: тези допов. наукової конференції (Київ, 5 березня 2021 року). - К.: Університет "КРОК", 2021. - С. 99-100. - https://conf.krok.edu.ua/ONTR/ESTR/paper/view/424
https://conf.krok.edu.ua/ONTR/ESTR/paper/view/424

  Пазєєва Г.М. Компетентність персоналу та його загальна характеристика / Г.М. Пазєєва // Освіта та наука: трансформація, відповідальність, академічна свобода: тези допов. наукової конференції (Київ, 5 березня 2021 року). - К.: Університет "КРОК", 2021. - С. 117-121. - https://conf.krok.edu.ua/ONTR/ESTR/paper/view/397
https://conf.krok.edu.ua/ONTR/ESTR/paper/view/397

  Сумець О.М. Чинники розвитку агрологістики в Україні / О.М. Сумець // Логистика: проблемы и решения. - 2021. - № 3. - С. 26-33

  Сумець О.М. Проєктування операційних систем: підручник / О.М. Сумець. - К.: Університет "КРОК", 2021. - 322 c. - https://monograph.krok.edu.ua/books/catalog/view/22/50/338-1
https://monograph.krok.edu.ua/books/catalog/view/22/50/338-1

  Кириченко О.С. Інвестиційно-інноваційне забезпечення промисловості України в умовах Четвертої промислової революції: монографія / О.С. Кириченко. - К.: Університет "КРОК", 2021. - 368 c. - https://monograph.krok.edu.ua/books/catalog/view/21/49/334-1
https://monograph.krok.edu.ua/books/catalog/view/21/49/334-1

  Rach V. The holistic approach to assessment of the socio-economic objects performance in the era of digitalization / V. Rach, O. Medvedieva, O. Rossoshanska // Управління проектами: стан та перспективи: матеріали XVII Міжнародної науково-практичної конференції (м. Миколаїв, 7-10 вересня 2021 р.). - Миколаїв: Видавець Торубара В.В., 2021. - С. 118-120

  Assessment of the level of economic security of innovatively active enterprises as the basis of the management process within the financial and legal field / N. Litvin, N. Grabar, S. Tymofeev, P. Harasym, O. Myshchyshyn// Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. - 2021. - № 4(39). - С. 209-215. - https://fkd.ubs.edu.ua/index.php/fkd/article/view/3505
https://fkd.ubs.edu.ua/index.php/fkd/article/view/3505

  Кириченко О.С. Аспекти впровадження стратегічного планування в управлінні логістичною діяльністю / О.С. Кириченко // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей наукової конференції (Київ, 23 квітня 2021 р.) / Університет "КРОК". - К.: Університет "КРОК", 2021. - С.194-196 https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO/paper/view/530
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO/paper/view/530

  Management of security activities at innovative-active enterprises / M. Kopytko, M. Fleychuk, M. Veresklia, N. Petryshyn, A. Kalynovskyy // Business: Theory and Practice. - 2021. - V.22. - Issue 2. - P. 299-309. - DOI https://doi.org/10.3846/btp.2021.13431
file:///C:/Users/library/Downloads/13431-Article%20Text-55701-5-10-20210914.pdf

  Assessment of the level of economic security of innovative enterprises: economic and legal aspect / V. Blikhar, M. Kopytko, I. Lychenko, M. Vinichuk, R.Polishchuk // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. - 2021. - № 3(38). - С. 240-248. - file:///C:/Users/library/Downloads/FKD+3+(38)+2021-240-248.pdf
file:///C:/Users/library/Downloads/FKD+3+(38)+2021-240-248.pdf

  Копитко М.І. Тенденції і виклики у сфері консалтингу та управління бізнес-процесами / М. І. Копитко, М. Р. Верескля, Х. А. Групська // Соціально-правові студії. - 2021. - № 2(12). - С. 151-159. - http://dspace.lvduvs.edu.ua/bitstream/1234567890/3938/1/21.pdf
http://dspace.lvduvs.edu.ua/bitstream/1234567890/3938/1/21.pdf

  Сумець О.М. Розвиток смарт-інструментарію логістики: практика і перспективи використання / О.М. Сумець, Н.О. Співакова // Логистика: проблемы и решения. - 2021. - № 4/5. - С. 14-29

  Mala I. Improving the efficiency of the management of the metallurgical enterprise / I. Mala // Abstracts II International Conference on economics, accounting and finance (Tallinn, Estonia. November 05, 2021). Available at: https://conf.scnchub.com/index.php/ICEAF/ICEAF-2021/paper/view/278
https://conf.scnchub.com/index.php/ICEAF/ICEAF-2021/paper/view/278

  Kyrychenko O. Implementation of venture financing tools for innovative industrial development projects / O. Kyrychenko // Abstracts II International Conference on economics, accounting and finance (Tallinn, Estonia. November 05, 2021). Available at: https://conf.scnchub.com/index.php/ICEAF/ICEAF-2021/paper/view/280
https://conf.scnchub.com/index.php/ICEAF/ICEAF-2021/paper/view/280

  Chayun N. Tutoring: essentialfundamentals, practice, perspectives / N. Chayun // Abstracts II International Conference on economics, accounting and finance (Tallinn, Estonia. November 05, 2021). Available at: https://conf.scnchub.com/index.php/ICEAF/ICEAF-2021/paper/view/323
https://conf.scnchub.com/index.php/ICEAF/ICEAF-2021/paper/view/323

  Alkema V. Peculiarities of application of management analysis in diagnosis of supply chain functioning / V. Alkema // Abstracts II International Conference on economics, accounting and finance (Tallinn, Estonia. November 05, 2021). Available at: https://conf.scnchub.com/index.php/ICEAF/ICEAF-2021/paper/view/328
https://conf.scnchub.com/index.php/ICEAF/ICEAF-2021/paper/view/328

  Sumets O. Key aspect of organization of logistics costs accounting at production enterprises / O. Sumets // Abstracts II International Conference on economics, accounting and finance (Tallinn, Estonia. November 05, 2021). Available at: https://conf.scnchub.com/index.php/ICEAF/ICEAF-2021/paper/view/330
https://conf.scnchub.com/index.php/ICEAF/ICEAF-2021/paper/view/330

  Pazieieva A. The current state of health insurance development in Ukraine and its place in the social protection system / A. Pazieieva // Abstracts II International Conference on economics, accounting and finance (Tallinn, Estonia. November 05, 2021). Available at: https://conf.scnchub.com/index.php/ICEAF/ICEAF-2021/paper/view/327
https://conf.scnchub.com/index.php/ICEAF/ICEAF-2021/paper/view/327

  Filatov S. Impact of supply chain security on the development of Ukraine's international transport corridors / S. Filatov // Abstracts II International Conference on economics, accounting and finance (Tallinn, Estonia. November 05, 2021). Available at: https://conf.scnchub.com/index.php/ICEAF/ICEAF-2021/paper/view/329
https://conf.scnchub.com/index.php/ICEAF/ICEAF-2021/paper/view/329

  Сумець О.М. Стратегічний менеджмент: підручник / О.М. Сумець. - Харків: ХНУВС, 2021. - 208 c.
https://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/pidruchniki/1290-stratehichnyi-menedzhment

  Виробнича логістика: навчальний посібник / О.М. Сумець [та ін.]. - Харків: ТОВ «Пром-Арт», 2021. - 120 c.

  Мала І.Б. Можливості використання соціальних мереж для розвитку некомерційних підприємств на прикладі КДВ КНП "ОПЦ" ЗОР / І.Б. Мала, Д.А. Катеруша // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали III Міжнародної конференції (м. Київ, 2-3 грудня 2021 р.). - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/840
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/840

  Сумець О.М. Правове підгрунтя соціально-економічного розвитку держави / О.М. Сумець // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали III Міжнародної конференції (м. Київ, 2-3 грудня 2021 р.). - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/673
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/673

  Алькема В.Г. Підготовка менеджера з логістики для середовища невизначеності та обмежень / В.Г. Алькема // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали III Міжнародної конференції (м. Київ, 2-3 грудня 2021 р.). - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/677
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/677

  Віткін Л.М. Стан виконання угоди про асоціацію України з ЄС та заходи щодо подальшого розвитку у сфері технічного регулювання / Л.М. Віткін // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали III Міжнародної конференції (м. Київ, 2-3 грудня 2021 р.). - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/679
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/679

  Троян Є.М. Роль і місце ризик - менеджменту в мережевій організації / Є.М. Троян, В.Г. Алькема // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали III Міжнародної конференції (м. Київ, 2-3 грудня 2021 р.). - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/681
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/681

  Кириченко О.С. Підходи до розбудови сучасних систем управління підприємством / О.С. Кириченко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали III Міжнародної конференції (м. Київ, 2-3 грудня 2021 р.). - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/682
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/682

  Мала І.Б. Інноваційні технології як фактор розвитку експортного потенціалу ТОВ "Агростілплюс" / І.Б. Мала, С.А. Богайчук // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали III Міжнародної конференції (м. Київ, 2-3 грудня 2021 р.). - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/683
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/683

  Кириченко О.С. Напрями вдосконалення операційної діяльності підприємства / О.С. Кириченко, К.С. Грищенко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали III Міжнародної конференції (м. Київ, 2-3 грудня 2021 р.). - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/684
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/684

  Мєщанін Б.А. Напрями підвищення ефективності менеджменту сучасного підприємства / Б.А. Мєщанін, С.А. Філатов // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали III Міжнародної конференції (м. Київ, 2-3 грудня 2021 р.). - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/685
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/685

  Кириченко О.С. Управління соціальним середовищем організації / О.С. Кириченко, М.П. Галько // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали III Міжнародної конференції (м. Київ, 2-3 грудня 2021 р.). - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/686
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/686

  Кириченко О.С. Вдосконалення маркетингової стратегії організації / О.С. Кириченко, О.В. Жубржицький // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали III Міжнародної конференції (м. Київ, 2-3 грудня 2021 р.). - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/687
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/687

  Кириченко О.С. Управління фінансовою підсистемою організації / О.С. Кириченко, В.В. Федоріненко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали III Міжнародної конференції (м. Київ, 2-3 грудня 2021 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/688
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/688

  Кириченко О.С. Управління інформаційним середовищем організації / О.С. Кириченко, А.В. Линок // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали III Міжнародної конференції (м. Київ, 2-3 грудня 2021 р.). - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/689
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/689

  Кириченко О.С. Особливості впровадження систем контролю та моніторингу діяльності персоналу організації / О.С. Кириченко, А.О. Грінченко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали III Міжнародної конференції (м. Київ, 2-3 грудня 2021 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/690
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/690

  Кириченко О.С. Сучасні методи діагностики фінансового стану підприємства в менеджменті організації / О.С. Кириченко, Д.А. Невгад // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали III Міжнародної конференції (м. Київ, 2-3 грудня 2021 р.). - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/691
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/691

  Кириченко О.С. Вплив принципів організації на процес її функціонування / О.С. Кириченко, Н.В. Клименко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали III Міжнародної конференції (м. Київ, 2-3 грудня 2021 р.). - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/692
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/692

  Кириченко О.С. Організація управління персоналом підприємства / О.С. Кириченко, Є.В. Франко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали III Міжнародної конференції (м. Київ, 2-3 грудня 2021 р.). - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/693
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/693

  Кириченко О.С. Управління матеріально-технічною базою організації / О.С. Кириченко, К.Р. Іванченко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали III Міжнародної конференції (м. Київ, 2-3 грудня 2021 р.). - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/694
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/694

  Кириченко О.С. Сучасні форми та шляхи розвитку менеджменту організації / О.С. Кириченко, М.В. Стрільчук // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали III Міжнародної конференції (м. Київ, 2-3 грудня 2021 р.). - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/696
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/696

  Кириченко О.С. Технології управління транспортним забезпеченням виробництва / О.С. Кириченко, М.К Забродський // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали III Міжнародної конференції (м. Київ, 2-3 грудня 2021 р.). - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/697
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/697

  Кириченко О.С. Особливості процесу управління організацією / О.С. Кириченко, Є.В. Осколок // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали III Міжнародної конференції (м. Київ, 2-3 грудня 2021 р.). - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/698
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/698

  Кириченко О.С. Сучасні форми та методи менеджменту у кризових ситуаціях / О.С. Кириченко, Д.В. Кутова // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали III Міжнародної конференції (м. Київ, 2-3 грудня 2021 р.). - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/695
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/695

  Кириченко О.С. Напрями вдосконалення адміністративної структури управління організацією / О.С. Кириченко, А.І. Хміль // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали III Міжнародної конференції (м. Київ, 2-3 грудня 2021 р.). - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/699
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/699

  Сумець О.М. Дослідження поняття "бізнес" в управлінському аспекті / О.М. Сумець, Н.М. Лукашевич // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали III Міжнародної конференції (м. Київ, 2-3 грудня 2021 р.). - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/705
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/705

  Заячковський А.М. Безпека та якість металургійного виробництва, як виклики ХХІ століття / А.М. Заячковський, С.А. Філатов // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали III Міжнародної конференції (м. Київ, 2-3 грудня 2021 р.). - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/716
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/716

  Померанцев М.С. Напрями реформування закладу охорони здоров’я / М.С. Померанцев, Г.М. Пазєєва // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали III Міжнародної конференції (м. Київ, 2-3 грудня 2021 р.). - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/726
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/726

  Патерикіна А.К. Перепроектування логістичної системи компанії ПАТ «Київхліб» / А.К. Патерикіна, С.А. Філатов // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали III Міжнародної конференції (м. Київ, 2-3 грудня 2021 р.). - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/771
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/771

  Мала І.Б. Шляхи підвищення конкурентоспроможності товарів Nestle / І.Б. Мала, М.В, Копійко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали III Міжнародної конференції (м. Київ, 2-3 грудня 2021 р.). - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/773
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/773

  Мала І.Б. Аналіз та перспективи інноваційного персоналу та інноваційних процесів промислового підприємства / І.Б. Мала // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали III Міжнародної конференції (м. Київ, 2-3 грудня 2021 р.). - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/776
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/776

  Миненко В.С. Управління системами доставки вантажів при виконанні міжнародних контрактів купівлі-продажу / В.С. Миненко, О.С. Кириченко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали III Міжнародної конференції (м. Київ, 2-3 грудня 2021 р.). - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/780
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/780

  Паращенко Л.І. Стандартизація професійної діяльності в системі загальної середньої освіти / Л.І. Паращенко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали III Міжнародної конференції (м. Київ, 2-3 грудня 2021 р.). - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/900
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/900

  Пазєєва Г.М. Механізм мотивації педагогічних працівників закладу загальної середньої освіти / Г.М. Пазєєва, Л.О. Вінер // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали III Міжнародної конференції (м. Київ, 2-3 грудня 2021 р.). - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/922
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/922

  Літвін Н.М. Впровадження дуальної освіти в Україні: досвід проекту COOPERA1 / Н.М. Літвін, А.Г. Лотарєв // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали III Міжнародної конференції (м. Київ, 2-3 грудня 2021 р.). - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/805
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/805

  Гриньова М. Громадянська парламентська просвіта в закладах освіти України: Аналітичний звіт за результатами соціологічного опитування освітян та учнів / М. Гриньова, І. Іванюк, Л. Паращенко; за заг. ред. Л. І. Паращенко. - Київ: Майстер книги, 2021. - 108 c.

  Філатова В.С. Комерціалізація технологій, як напрям підвищення ефективності інноваційної діяльності науково-дослідної установи / В. С. Філатова, К. М. Храновська, С. А. Філатов // Питання інтелектуальної власності у сфері трансферу технологій: збірник наукових праць ІV Всеукраїнської наук.-практ. конф.-семін. з проблем економіки інтелектуальної власності (21 травня 2021р.). - Київ : НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, 2021. - С. 256-260

  Сумець О.М. Обгрунтування доцільності створення на виробничих підприємствах системи реєстрації, аналізу й контролю логістичних витрат / О.М. Сумець, Н.М. Лукашевич // Логистика: проблемы и решения. - 2021. - № 6. - С. 34-39

  Сумець О.М. Агрологістика: переваги і недоліки транспортування зерна в контейнерах / О.М. Сумець, С.О. Огієнко, О.В. Карпунь // Логистика : проблемы и решения. - 2021. - № 6. - С. 48-55

  Актуальні проблеми логістики та дистрибуції: колективна монографія / О.М. Сумець, Ю.В. Білявська, В.А. Волохов та ін. / за ред. О.М. Сумця. - Київ: Студцентр. - 2021. - 200 c.

  Management and legal aspects of economic security of enterprises in the process of innovation / V. Blikhar, M. Kopytko, O. Patsula, V. Synenkyi, V. Bulachek // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. - 2021. - № 6(41). - С. 360-368. - DOI https://doi.org/10.18371/fcaptp.v6i41.251445. - https://fkd.ubs.edu.ua/index.php/fkd/article/view/3633/3424
https://fkd.ubs.edu.ua/index.php/fkd/article/view/3633/3424

  Кириченко О.С. Впровадження програмного-проектного підходу до управління розвитком підприємств в сучасних умовах / О. С. Кириченко // Вчені записки Університету "КРОК". - 2021. - № 4(64). - С. 120-128. - DOI https://doi.org/10.31732/2663-2209-2021-64-120-128

  Пазєєва Г.М. Сучасний стан розвитку медичного страхування в Україні та його місце в системі соціального захисту / Г. М. Пазєєва // Вчені записки Університету "КРОК". - 2021. - № 4(64). - С. 36-46. - DOI https://doi.org/10.31732/2663-2209-2021-64-36-46

  Правдивець О.М. Стандартизація підготовки фахівців з організації та ведення військового обліку, як фактор забезпечення економічної безпеки підприємств / О. М. Правдивець // Вчені записки Університету "КРОК". - 2021. - № 4(64). - С. 173-181. - DOI https://doi.org/10.31732/2663-2209-2021-64-173-181
http://snku.krok.edu.ua/vcheni-zapiski-universitetu-krok/issue/view/18

  Сумець О.М. Стан мотивації управлінського персоналу комунальних некомерційних закладів другого і третього рівнів медичної допомоги / О.М. Сумець, В.Г. Алькема // Вчені записки Університету "КРОК". - 2021. - № 3(63). - С. 131-139. - https://doi.org/10.31732/2663-2209-2021-63-131-139
http://snku.krok.edu.ua/vcheni-zapiski-universitetu-krok/issue/view/17/73

  Копитко М.І. Характеристика основних складових забезпечення економічної безпеки держави / М.І. Копитко, Д.А. Заверуха // Вчені записки Університету "КРОК". - 2021. - № 3(63). - С. 155-160. - https://doi.org/10.31732/2663-2209-2021-63-155-160
http://snku.krok.edu.ua/vcheni-zapiski-universitetu-krok/issue/view/17/73

  Копитко М.І. Використання офшорних зон як спосіб ухилення від оподаткування / М.І. Копитко, М.В. Вінічук // Вчені записки Університету "КРОК". - 2021. - № 1(61). - С. 79-88.-https://doi.org/10.31732/2663-2209-2021-61-79-88
http://snku.krok.edu.ua/vcheni-zapiski-universitetu-krok/issue/view/15/65

  Віткін Л.М. Особливості побудови багатофакторної моделі управління діяльністю випробувальної лабораторії легкої промисловості / Л. М. Віткін, О.О. Сингаївська // Вчені записки Університету "КРОК". - 2021. - № 1(61). - С. 120-130.-https://doi.org/10.31732/2663-2209-2021-61-120-130
http://snku.krok.edu.ua/vcheni-zapiski-universitetu-krok/issue/view/15/65

  Філатов С.А. Логістичний підхід до впровадження інновацій з урахуванням рівнів готовності технологій / С.А. Філатов, В.С. Філатова // Вчені записки Університету "КРОК". - 2021. - № 1(61). - С. 233-241.-https://doi.org/10.31732/2663-2209-2021-61-233-241
https://doi.org/10.31732/2663-2209-2021-61-233-241

  Мала І.Б. Шляхи розвитку експортного потенціалу металургійного підприємства ПАТ "Арселорміттал Кривий Ріг" / І. Б. Мала // Вчені записки Університету "КРОК". - 2021. - № 2(62). - С. 27-34. - DOI https://doi.org/10.31732/2663-2209-2021-62-27-34
http://snku.krok.edu.ua/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/401/428

  Копитко М.І. Корпоративна культура як стратегічний напрям управління підприємством в умовах сучасних викликів / М. І. Копитко, Н. Я. Михаліцька, М. Р. Верескля // Вчені записки Університету "КРОК". - 2021. - № 2(62). - С. 92-99. - DOI https://doi.org/10.31732/2663-2209-2021-62-92-99.
http://snku.krok.edu.ua/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/408/437

  Алькема В.Г. Прикладні аспекти оцінювання рівня інвестиційного забезпечення інноваційного розвитку промисловості України / В. Г. Алькема, О. С. Кириченко // Вчені записки Університету "КРОК". - 2021. - № 2(62). - С. 150-158. - DOI https://doi.org/10.31732/2663-2209-2021-62-150-158.
http://snku.krok.edu.ua/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/417/445

  Алькема В.Г. Управлінський аналіз кадрових ризиків системи управління персоналом в банківських установах / В. Г. Алькема, В. А. Денис // Вчені записки Університету "КРОК". - 2021. - № 4(64). - С. 85-95. - DOI https://doi.org/10.31732/2663-2209-2021-64-85-95

  Віткін Л.М. Технічні бар'єри в торгівлі / Л. М. Віткін // Україна та Угода про асоціацію: моніторинг виконання 2014 - перша половина 2021 року / А. Андрусевич, А. Василенко, Б. Веселовський, Л. Віткін [та інші]. - Київ: Український центр європейської політики за сприяння Представництва Фонду Конрада Аденауера, 2021. - С. 48-51. - https://ucep.org.ua/wp-content/uploads/2022/02/zvit_ucep_ukr_final.pdf
https://ucep.org.ua/wp-content/uploads/2022/02/zvit_ucep_ukr_final.pdf

  Віткін Л.М. Розвиток метрологічного законодавства України для майбутнього / Л. М. Віткін // Невизначеність вимірювань: наукові, нормативні, прикладні та методичні аспекти: Тези доповідей XVIII Міжнародного науково-технічного семінару (Харків, 13-14 грудня 2021). - Харків: Харківський Національний університет радіоелектроніки, Національний науковий Центр "Інститут метрології", 2021. - С.11

  Віткін Л.М. На шляху досягнення відповідності української системи технічного регулювання з європейською / Л. М. Віткін // Мехатронні системи: інновації та інжиніринг-"MSIE-2021": Тези доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 04 листопада 2021). - Київ: КНУТД, 2021. - С. 15-18. - https://knutd.edu.ua/pod-ta-publkats/news/14117/
https://knutd.edu.ua/pod-ta-publkats/news/14117/

  Віткін Л.М. Вплив на українську систему державного ринкового нагляду змін європейського законодавства / Л. М. Віткін // Мехатронні системи: інновації та інжиніринг-"MSIE-2021": Тези доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 04 листопада 2021). - Київ: КНУТД, 2021. - С. 23-26. - https://knutd.edu.ua/pod-ta-publkats/news/14117/
https://knutd.edu.ua/pod-ta-publkats/news/14117/

  Віткін Л.М. Пропозиції щодо удосконалення національної метрологічної служби України / Л. М. Віткін // Мехатронні системи: інновації та інжиніринг-"MSIE-2021": Тези доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 04 листопада 2021). - Київ: КНУТД, 2021. - С. 27-30. - https://knutd.edu.ua/pod-ta-publkats/news/14117/
https://knutd.edu.ua/pod-ta-publkats/news/14117/

  Sumets O.M. The eventual model of the algorithm for designing the logistics system of a production enterprise / O. M. Sumets // Intellectualization of logistics and Supply Chain Management. - 2021. - № 9. - Pp. 53-66. - DOI https://doi.org/10.46783/smart-scm/2021-9-5
https://smart-scm.org/en/journal-9-2021/the-eventual-model-of-the-algorithm-for-designing-the-logistics-system-of-a-production-enterprise/

  Sumets O.M. Evaluation of the investments efficiency in the development of the key component of the supply chain / O. M. Sumets // Intellectualization of logistics and Supply Chain Management. - 2021. - № 5. - С. 53-61. - DOI https://doi.org/10.46783/smart-scm/2021-5-4
https://www.researchgate.net/publication/350455033_Evaluation_of_the_investments_efficiency_in_the_development_of_the_key_compon

  Litvin N. Prospects for attracting European investment in Ukraine's economy / N. Litvin, S. Tkalenko // Abstracts II International Conference on economics, accounting and finance (Tallinn, Estonia. November 05, 2021) . Available at: https://conf.scnchub.com/index.php/ICEAF/ICEAF-2021/paper/view/338
https://conf.scnchub.com/index.php/ICEAF/ICEAF-2021/paper/view/338

  Mihus I. Using blockchain technology to protect shareholders' property rights / I. Mihus // Abstracts II International Conference on economics, accounting and finance (Tallinn, Estonia. November 05, 2021). Available at: https://conf.scnchub.com/index.php/ICEAF/ICEAF-2021/paper/view/331
https://conf.scnchub.com/index.php/ICEAF/ICEAF-2021/paper/view/331

  Алькема В.Г. Впровадження публічно-приватного партнерства в інвестиційному забезпеченні інноваційного розвитку промисловості / В.Г. Алькема, О.С. Кириченко // Вчені записки Університету "КРОК". - 2021. - № 1(61). - С. 219-227.-https://doi.org/10.31732/2663-2209-2021-61-219-227
https://doi.org/10.31732/2663-2209-2021-61-219-227

  Development of the financial and economic security of the company based on the superintendence of its business activity / V. Kupriichuk, L. Pershko, O. Kyrychenko, H. Nesterenko, K. Danylyuk, I. Kveliashvili // AD ALTA: Journal of interdisciplinary research. - 2021. - Vol. 11. - Issue 1, Special Issue XV. - Pp. 63-67.-http://www.magnanimitas.cz/ADALTA/110115/papers/A_15.pdf
http://www.magnanimitas.cz/ADALTA/110115/papers/A_15.pdf

  Franchuk V. Features of Modern Management and Its Impact on the Security of Socio-Economic Systems / V. Franchuk, M. Kopytko, O. Guk // Proceedings of the International Conference on Business, Accounting, Management, Banking,Economic Security and Legal Regulation Research (BAMBEL 2021) (Kyiv, 26-27 August, 2021). - Atlantis Press, 2021. - Pp. 101-107. - URL: file:///C:/Users/library/Downloads/125960332%20(2).pdf
file:///C:/Users/library/Downloads/125960332%20(2).pdf

  The impact of the Covid-19 pandemic on the loyalty of employees / I. Mihus, S. Laptev, L. Parashchenko, Y. Koval, K. Odarchyk, O. Panchenko // AD ALTA: journal of interdisciplinary research. - 2021. - V. 11. - Issue 1, Special Issue XVII. - Pp. 38-41.- URL:http://ep3.nuwm.edu.ua/20398/1/MIHUS_I_THE_IMPACT_OF_THE_COVID-19_PANDEMIC...zax.pdf
http://ep3.nuwm.edu.ua/20398/1/MIHUS_I_THE_IMPACT_OF_THE_COVID-19_PANDEMIC...zax.pdf

  Стратегічні перспективи підприємств в умовах економіки невизначеності / І.П. Мігус, О.М. Герасименко, Н.М. Літвін, Д.Є. Ткач // Економіка невизначеності: практичний погляд на проблему: монографія / за ред. В. І. Грушка. - К.: Університет "КРОК", 2021. - С. 41-71.-URL:https://monograph.krok.edu.ua/books/catalog/book/12
https://monograph.krok.edu.ua/books/catalog/book/12

  Kyrychenko O. Practical aspects of implementation of venture financing tools for innovative industry development / O. Kyrychenko // Economics, Finance and Management Review. - 2021. - № 4. - Pp. 35-41. - https://public.scnchub.com/efmr/index.php/efmr/article/view/169/110
https://public.scnchub.com/efmr/index.php/efmr/article/view/169/110

  Alkema V. Management analysis of supply chain performance and efficiency / V. Alkema // Economics, Finance and Management Review. - 2021. - № 4 (8). - Pp. 76-82. - https://public.scnchub.com/efmr/index.php/efmr/article/view/172/114
https://public.scnchub.com/efmr/index.php/efmr/article/view/172/114

  Ільків Ю.І. Модель формування механізму управління безпековою діяльністю інноваційно-активних підприємств / Ю.І. Ільків, М.І. Копитко, Л.С. Гарасим // Соціально-правові студії.- 2021.- Випуск 1 (11). -С. 146-153 DOI 10.32518/2617-4162-2021-1-146-153

  Копитко М.І. Ключові аспекти впливу індустрії 4.0 на економічну безпеку держави / М.І. Копитко, Д.А. Заверуха //Соціально-правові студії. -2021.- Вип. 4 (14).- С. 117-122. DOI 10.32518/2617-4162-2021-4-117-122

  Копитко М.І. Тіньовий сектор економіки: сутність та вплив на економічну безпеку України/ М.І. Копитко, З.Б. Живко // Легалізація економіки в забезпеченні економічної безпеки: колективна монографія / за ред. І. О. Ревак. - Львів: СПОЛОМ, 2021. - С.29-39
http://dspace.lvduvs.edu.ua/bitstream/1234567890/3603/1/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BA%20%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%20%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F.pdf

  Національна безпека держави: філософсько-правовий і соціально-економічний аналіз: монографія/ В. Бліхар, М. Бліхар, М. Копитко [та інші]. -Хмельницький: В-во ХУУП ім. Л. Юзькова, 2021. 404 с.
https://dspace.lvduvs.edu.ua/bitstream/1234567890/4423/1/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F%20%D0%91%D0%BB%D1%96%D1%85%D0%B0%D1%80%20%D0%92.%2C%20%D0%91%D0%BB%D1%96%D1%85%D0%B0%D1%80%20%D0%9C.%2C%20%D0%9E%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%

  Digitization of Investment-Innovation Development of Ukrainian Economy: Empirical Analysis / S. Tkalenko, N. Sukurova, L. Kudyrko, N. Litvin // Comprehensible Science - ICCS 2020. - 2021. - Vol.186. - Pp. 43-60. - DOI https://doi.org/10.1007/978-3-030-66093-2_5
https://www.springer.com/gp/book/9783030660925?utm_campaign=bookpage_about_buyonpublisherssite&utm_medium=referral&utm_source=springerlink

  Vorobiova V. The main problems of the agro-industrial complex of Ukraine and ways to overcome them / V. Vorobiova // Abstracts II International Conference on economics, accounting and finance (Tallinn, Estonia. November 05, 2021). Available at: https://conf.scnchub.com/index.php/ICEAF/ICEAF-2021/paper/view/322
https://conf.scnchub.com/index.php/ICEAF/ICEAF-2021/paper/view/322

  Алькема В.Г. Логістичний підхід як базис підготовки менеджерів з логістики для вітчизняних агроформувань / В.Г. Алькема, В.О. Воробйова // Освіта та наука: трансформація, відповідальність, академічна свобода: тези допов. наукової конференції (Київ, 5 березня 2021 року). - К.: Університет "КРОК", 2021. - С. 14-15. - https://conf.krok.edu.ua/ONTR/ESTR/paper/view/386
https://conf.krok.edu.ua/ONTR/ESTR/paper/view/386

  Алькема В.Г. Шляхи підвищення ефективності логістичного управління розвитком вітчизняних агроформувань / В.Г. Алькема, В.О. Воробйова // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей наукової конференції (Київ, 23 квітня 2021 р.) / Університет "КРОК". - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO/paper/view/527
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO/paper/view/527

  Sumets А. Management of the formation of stocks of material resources of the enterprise / A.Sumets // Економіка та управління АПК.- 2021.- № 1.- С. 191-197.
https://econommeneg.btsau.edu.ua/sites/default/files/visnyky/economika/sumets_a._1-2021.pdf

  Management of state financial policy in the context of the Covid-19 pandemic / O. Denysov, N. Litvin, A. Lotariev, T. Yegorova-Gudkova, L. Akimova, O. Akimov // AD Alta: Journal of interdisciplinary research. - 2021. - Vol. 11. - Issue 2, Special issue XX. - Pp. 52-57. - URL:http://ep3.nuwm.edu.ua/20941/
http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/20941

  Transnational corporations as entities of international entrepreneurship / H. Andrushchenko, V. Alkema, P. Hrynko, O.Portna, T. Koliesnik // Journal of Entrepreneurship Education. - 2020. - № 23(1). - https://www.abacademies.org/articles/transnational-corporations-as-entities-of-international-entrepreneurship-8966.html
https://www.abacademies.org/articles/transnational-corporations-as-entities-of-international-entrepreneurship-8966.html

  Сумець О.М. Логістична інфраструктура: сутність, функції та склад / О. М. Сумець // Логистика : проблемы и решения. - 2020. - № 1(86). - С. 22-29

  Сумец А.М. Инфраструктура остается слабым местом отечественной логистики, но она, несмотря ни на что, развивается (материалы блиц-опроса экспертов) / А. М. Сумец // Логистика : проблемы и решения. - 2020. - № 1(86). - С. 13-14

  Сумец А.М. SMАRT-решения в логистике, розничной торговле, сельском хозяйстве, здравоохранении / А. М. Сумец // Логистика : проблемы и решения. - 2020. - № 2(87). - С. 42-47

  Сумець О.М. Методичний підхід до оцінки системи менеджменту виробничих підприємств / О. М. Сумець // Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal. - 2020. - № 2, V.6. - http://are-journal.com
http://are-journal.com

  Parashchenko L. Problems of state regulation of ensuring academic integrity in the field of general secondary education / L. Parashchenko // International Conference on Academic integrity in public administration and educational institutions (APAEI) (March 26, 2020): Book of abstracts. - Kyiv-Tallinn, 2020. - С. 71-73
https://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2020-03-26_materiali-%D1%81onference.pdf

  Сумець О.М. Важливість застосування логістичної концепції в діяльності підприємств олійно-жирової галузі / О. М. Сумець // Розвиток агропродовольчого ринку в умовах глобалізації економіки : матеріали ІІ Всеукраїнської наук.-практ. конф.(31 бер. 2020 р.). - Полтава: ПДДА, 2020. - С. 155-159

  Сумець О.М. Організація і проектування операційних систем виробничих підприємств: особливості перехідного режиму функціонування / О. М. Сумець // Менеджмент ХХ1 століття: глобалізацій ні виклики : матеріали ІV Міжнарод. наук.-практ. конф. (14-15 квіт. 2020 р.). - Полтава: ПДДА,- 2020. - С. 10-15

  Менеджмент клінічних досліджень (управлінський аспект підготовки здобувачів вищої освіти) : монографія / О. М. Сумець, О. В. Козирєва, В. Є. Доброва [та ін.]; за заг. ред. О. М. Сумця. - Харків : Вид-во Іванченка І. С., 2020. - 148 c.

  Алькема В.Г. Реінжиніринг бізнес процесів постачання в каналах поставок медичного обладнання / В. Г. Алькема, Т. Гричик // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2020. - № 1(57). - DOI https://doi.org/10.31732/2663-2209-2020-57-132-139
http://snku.krok.edu.ua/index.php/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/281

  Кириченко О.С. Визначальні тенденції та засади четвертої промислової революції та їх проекція на формування інвестиційно-інноваційного забезпечення промислового розвитку / О. С. Кириченко // Соціально-економічні та правові аспекти розвитку суспільства: колективна монографія/ за ред. С.М. Лаптєва, І.П. Мігус. - К.: Університет економіки та права "КРОК". - 2020. - С. 71-901.
https://library.krok.edu.ua/media/library/category/monografiji/laptev_0005.pdf

  Терехов В.І. Глобальні системні ефекти та механізми протидії економічним шокам / В. І. Терехов // Соціально-економічні та правові аспекти розвитку суспільства: колективна монографія/ за ред. С.М. Лаптєва, І.П. Мігус. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2020. - С. 161-175
https://library.krok.edu.ua/media/library/category/monografiji/laptev_0005.pdf

  Паращенко Л.І. Економічний механізм управління загальною середньою освітою / Л. І. Паращенко // Соціально-економічні та правові аспекти розвитку суспільства: колективна монографія / за ред. С. М. Лаптєва, І. П. Мігус. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2020. - С. 305-320
https://library.krok.edu.ua/media/library/category/monografiji/laptev_0005.pdf

  Ляшенко О.М. Безпекотворча управлінська протидія недоброчесній поведінці зовнішніх стейхолдерів підприємства / О. М. Ляшенко // Соціально-економічні та правові аспекти розвитку суспільства: колективна монографія / за ред. С. М. Лаптєва, І. П. Мігус. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2020. - С. 389-408
https://library.krok.edu.ua/media/library/category/monografiji/laptev_0005.pdf

  Проєктний підхід у творчій сфері / О. Б. Данченко, І. В. Рибалко, В. М. Меленчук , Р.В. Березенський // Вісник НТУ "ХПІ". Серія: Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами . - 2020. - № 1. - С. 24-30. - DOI 10.20998/2413-3000.2020.1.3
http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/46566/1/vestnik_KhPI_2020_1_Danchenko_Proektnyi.pdf

  Чаюн Н.С. Тьюторська діяльність: сутнісні основи, практика, перспективи / Н. С. Чаюн // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2020. - № 2(58). - С. 8-19. - DOI doi.org/10.31732/2663-2209-2020-58-8-19
http://snku.krok.edu.ua/index.php/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/289/311

  Кириченко О.С. Перспективи впровадження механізму венчурного фінансування інноваційної діяльності та інноваційно-інвестиційних проектів / О. С. Кириченко // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2020. - № 2(58). - С. 52-59.
http://snku.krok.edu.ua/index.php/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/293/315

  Гребень С.Є. Стан та перспективи розвитку ІТ-аудиту в Україні / С. Є. Гребень, І. П. Мігус, К. М. Одарчук // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2020. - № 2(58). - С. 60-66.
http://snku.krok.edu.ua/index.php/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/294/316

  Алькема В.Г. Моніторинг якості при сертифікації колісних транспортних засобів / В. Г. Алькема, Л. А. Кібиш // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2020. - № 2(58). - С. 88-96. - DOI 10.31732/2663-2209-2020-58-88-96
http://snku.krok.edu.ua/index.php/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/298/320

  Віткін Л.М. Інновації в управлінні діяльністю випробувальної лабораторії легкої промисловості з урахуванням системних ризиків / Л. М. Віткін, О. О. Сингаївська // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2020. - № 2(58). - С. 137-143.
http://snku.krok.edu.ua/index.php/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/304/329

  Посередницька діяльність на світових товарних ринках: навчальний посібник / В.В. Рокоча, Б.М. Одягайло, В.І. Терехов, С.А. Філатов. - К.: Університет "КРОК", 2020. - 150 c.

  Kyrychenko O. Investment support of innovative industrial development / O. Kyrychenko // Book of abstracts of International Conference on economics, accounting and finance (ICEAF), (Prague, Czech Republic, Jule 02-04 2020). - Prague-Tallin: Academy of Economics and Pedagogy, Scientific Center of Innovative Researches, 2020. - P. 71
https://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/materiali-konferentsij/963-international-conference-on-economics-accounting-and-finance-02-04-jule-2020

  Liashenko O. Economic studies post-COVID world: resilience of Ukraine / O. Liashenko // Book of abstracts of International Conference on economics, accounting and finance (ICEAF), (Prague, Czech Republic, Jule 02-04 2020). - Prague-Tallin: Academy of Economics and Pedagogy, Scientific Center of Innovative Researches, 2020. - P. 25
https://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/materiali-konferentsij/963-international-conference-on-economics-accounting-and-finance-02-04-jule-2020

  Pazieieva A. Innovation and investment mechanism non-profit organizations development / A. Pazieieva // Book of abstracts of International Conference on economics, accounting and finance (ICEAF), (Prague, Czech Republic, Jule 02-04 2020). - Prague-Tallin: Academy of Economics and Pedagogy, Scientific Center of Innovative Researches, 2020. - P. 45
https://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/materiali-konferentsij/963-international-conference-on-economics-accounting-and-finance-02-04-jule-2020

  Rybalko I. The influence of management style in the project activity of the enterprise on its economic development / I. Rybalko // Book of abstracts of International Conference on economics, accounting and finance (ICEAF), (Prague, Czech Republic, Jule 02-04 2020). - Prague-Tallin: Academy of Economics and Pedagogy, Scientific Center of Innovative Researches, 2020. - P. 14
https://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/materiali-konferentsij/963-international-conference-on-economics-accounting-and-finance-02-04-j

  Liashenko O. Adult education: benefits, obstacles, priorities / O. Liashenko // Economics, Finance and Management Review. - 2020. - №3. - Pp. 95-102

  Алькема В.Г. Аналіз сучасних підходів до оцінки стану економічної безпеки торговельних підприємств / В. Г. Алькема, О. М. Кучмєєв // Вчені записки Університету "КРОК". - 2020. - № 4(60). - С. 187-194. - DOI https://doi.org/10.31732/2663-2209-2020-60-187-194.
http://snku.krok.edu.ua/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/360

  Копитко М.І. Основи безпекової діяльності підприємства: теоретичний аспект / М. І. Копитко, Ю. І. Ільків // Вчені записки Університету "КРОК". - 2020. - № 4(60). - С. 195-201. - DOI https://doi.org/10.31732/2663-2209-2020-60-195-201.
http://snku.krok.edu.ua/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/361

  Кириченко О.С. Практичні аспекти впровадження модернізації промисловості на засадах індустрії 4.0. в України / О. С. Кириченко // Вчені записки Університету "КРОК". - 2020. - № 4(60). - DOI https://doi.org/10.31732/2663-2209-2020-60-210-218.
http://snku.krok.edu.ua/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/363

  Запорожець Т.В. Перспективні напрями запровадження механізмів інтелектуального управління в діяльності органів публічної влади / Т. В. Запорожець // Вісник НАДУ. Серія "Державне управління" . - 2020. - № 2. - С. 36-44
http://visnyk.academy.gov.ua/pages/dop/14/files/7f1b880a-559a-4c1d-98db-4df657be68ca.pdf

  Запорожець Т.В. Нормативно-правове та організаційне забезпечення інтелектуалізації управлінських процесів у діяльності органів публічної влади / Т. В. Запорожець // Вісник НАДУ. Серія "Державне управління" . - 2020. - № 1. - С. 110-114.
http://visnyk.academy.gov.ua/pages/dop/89/files/cfb6ce97-384a-420b-a2e3-ae15d1663494.pdf

  Methodology of financial and economic analysis of innovative activities of enterprises in the conditions of the digital economy / O. Osadcha, O. Liashenko, O. Pavelko [et al.] // Financial and credit activity: problems of theory and practice. - 2020. - V. 4. - № 35. - Pp. 202-211.
file:///C:/Users/library/Downloads/222027-Article%20Text-503851-1-10-20201230.pdf

  Liashenko O. Harmonization of stakeholder's interests - an imperative goal of corporate governance of economic security of the enterprise / O. Liashenko, M. Markov // International Conference on Corporation Management-2020: book of abstracts (3-5 December 2020, Tallinn, Estonia). - Tallin: Scientific Center of Innovative Researches OU: "KROK" University : Academy of Economics and Pedagogy, 2020. - https://conf.scnchub.com/index.php/ICCM/ICCM-2020/paper/view/111
https://conf.scnchub.com/index.php/ICCM/ICCM-2020/paper/view/111

  Wheel working system in a team: relationship between different personnel in a marine project / S. O. Kramskyі, V. D. Danchuk, V. G. Alkema, A.V. Sevostianova, O.O. Bakulich // Financial and credit activities: problems of theory and practice. - 2020. - № 4(35). - Pp. 277-286. - DOI https://doi.org/10.18371/fcaptp.v4i35.222093

  Копитко М.І. Механізм управління безпековою діяльністю інноваційно-активного підприємства: сутність і структура / М. І. Копитко, Ю. І. Ільків // Соціально-правові студії. - 2020. - № 2(8). - С. 119-129.
http://dspace.lvduvs.edu.ua/bitstream/1234567890/3178/1/18.pdf

  Сумец А.М. Экономическая оценка системы менеджмента высших учебных заведений / А. М. Сумец // Минерально-сырьевой комплекс: инженерные и экономические решения: сборник материалов XVII Международной научно-практической конференции, посвященной 100-летию БНТУ (29 октября 2020 г)./редкол. С.Ю. Солодовников [и др.]. - Минск: БНТУ, 2020. - С. 249-250

  Рибалко І.В. Психологічні аспекти творчої особистості та їх вплив на виконання арт-проєкту / І.В. Рибалко, Н.С. Чаюн, О.І. Бєлова // Управління розвитком складних систем. - 2020. - Вип. 44. - С. 34-41
http://mdcs.knuba.edu.ua/article/view/228750/227754

  Пазєєва Г.М. Світовий досвід управління інформаційною системою в галузі охорони здоров’я / Г.М. Пазєєва // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - С. 39-46. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/246
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/246

  Бойко І.В. Розробка маркетингових параметрів нового продукта для забезпечення економічної безпеки підприємства / І.В. Бойко, Н.М. Літвін // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - С. 147-149. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/40
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/40

  Кириченко О.С. Концептуальні засади управління логістичною діяльністю підприємств промисловості / О.С. Кириченко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - С. 181-184. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/63
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SR

  Кириченко О.С. Конфлікти в адміністративному менеджменті і шлях їх розв’язання / О.С. Кириченко, Т.В. Короленко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - С. 202-203. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/203
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/203

  Алькема В.Г. Розробка стратегії розвитку комунального закладу охорони здоров'я / В.Г. Алькема // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - С. 211-213. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/140
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/140

  Ушакова М.В. Управління економічною безпекою у малому бізнесі / М.В. Ушакова // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - С. 249-251. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/168
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/168

  Кравець О.М. Управління персоналом в умовах інноваційного розвитку / О. М. Кравець, І. Б. Мала // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2020. - С. 305-306. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/247
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/247

  Сумець О.М. Фактори впливу на розвиток менеджменту клінічних досліджень / О.М. Сумець // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - С. 320-321. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/269
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/269

  Ляшенко О.М. Управлінські аспекти економічної безпеки аграрного підприємства / О.М. Ляшенко, Р.В. Марков // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - С. 329-331. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/275
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/275

  Одарчук К.М. Інформаційні технології для реалізації дистанційного навчання в закладах освіти / К. М. Одарчук // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - С. 352-354. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/427
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/427

  Россошанська О.В. Дигіталізація, управління проектами та мистецтво як основні риси професій майбутнього / О. Россошанська // Управління проектами у розвитку суспільства : тези доп. XVII Міжнар. конф. (15-16 травня 2020 р.). Тема : Управління проектами в умовах дігіталізації суспільства. - Київ: КНУБА, 2020.- С.306-310.
http://eprints.kname.edu.ua/58526/1/%D0%A2%D0%B5%D0%B7%D0%B8PMKyiv_20.pdf

  Liashenko O. The Greening for management security of agribusiness corporation / O. Liashenko, R. Markov // Corporate Management: from Creation to Success: monograph: . - Tallin: Scientific Center of Innovative Researches OU. - 2020. - Pp. 67-77

  Копитко М.І. Особливості співпраці між університетами та бізнесом / М. І. Копитко, Ю. І. Ільків // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - С. 185-186. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/65
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/65

  Мій парламент: розумію і впливаю: методичний посібник з громадянської парламентської просвіти для роботи з дітьми та молоддю/ за ред. Л. Паращенко. - Київ: ГО "Об'єднання "Агенція розвитку освітньої політики", 2020. - 96 с.

  Алькема В.Г. Особливості підготовки ДП "УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ" до проведення обов'язкового технічного контролю транспортних засобів / В.Г. Алькема, М.А. Кібиш // Професійний менеджмент в сучасних умовах розвитку ринку: матеріали доповідей ІX науково-практичної конференції з міжнародною участю (1 листопада 2020 р.). - Харків: Монограф, 2020. - С. 334-335
https://adm.nuph.edu.ua/wp-content/uploads/2020/11/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%82%D0%B5%D0%B7_2020_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%B2-%D

  Theoretical aspects of human capital formation through human potential migration redistribution and investment process / Olha Podra, Liliia Kurii, Victor Alkema, Halyna Levkiv, Oleh Dorosh // Business: Theory and Practice. - 2020. - № 1. - P. 71-82.-URL:https://journals.vilniustech.lt/index.php/BTP/article/view/11197/9698
https://journals.vilniustech.lt/index.php/BTP/article/view/11197/9698

  Алькема В.Г. Котрактні аспекти сучасного логістичного консалтингу / В.Г. Алькема // Професійний менеджмент в сучасних умовах розвитку ринку: матеріали доповідей ІX науково-практичної конференції з міжнародною участю (1 листопада 2020 р.). - Харків: Монограф, 2020. - С. 406-410.
https://er.chdtu.edu.ua/bitstream/ChSTU/1917/1/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D1%83%D0%BD%20%D0%AE%D0%BB%D1%96%D1%8F_%D0%94%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0%20%D1%96%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B7

  Алькема В.Г. Логістичний консалтинг: навчальний посібник / В. Г. Алькема, О. С. Кириченко, С. А. Філатов. - К.: Університет "КРОК". - 2020. - 344 c.-URL:https://library.krok.edu.ua/media/library/category/navchalni-posibniki/alkema_0027.pdf
https://library.krok.edu.ua/media/library/category/navchalni-posibniki/alkema_0027.pdf

  Копитко М.І. Управління безпековою діяльністю інноваційно-активних підприємств /М.І. Копитко, Ю.І. Ільків // Соціально-правові студії.- 2020.- Випуск 3 (9). -С. 162-172. DOI 10.32518/2617-4162-2020-3-162-172

  Kopytko M. The concepts of the mechanism for ensuring economic security of innovation-active enterprises/M. Kopytko, O. Podra, Yu. Ilkiv // Security management of the XXI century: national and geopolitical aspects. ISSUE 2: Monograph/ In edition I.A. Markina.- Prague: Nemoros s.r.o., 2020. - Pp. 169-174
https://www.pdau.edu.ua/sites/default/files/academicdepartment/kafedra-menedzhmentu/monograf5compressed1-1-239.pdf

  Вплив фінансової кризи в Україні 2014-2015 років на рівень фінансової безпеки банків / В. Г. Алькема, А. С. Завербний, Н. М. Грабар [та ін.] // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. - 2020. - № 32, Т.1. - С. 4-12. - DOI https://doi.org/10.18371/fcaptp.v1i32.200138
http://fkd.org.ua/article/view/200138

  Theoretical Base of Modeling the Project Team with a Service Technical Systems by Simulatio / Victor G. Alkema, Oleksandr V. Darushyn, Tetiana A. Vorkut, Okcana Ye. Bilonog and Yuriy O. Tretinichenko // International Journal of Management. - 2020. - № 11(4). - С. 453-465. - https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3601568
https://iaeme.com/ijm/issues.asp?JType=IJM&VType=11&IType=4

  Construction of a portfolio formation method by configuring project-candidates based on flow characteristics / V. A. Rach, K. Abdulkadir, O. Rossoshanska, O. Medvedieva, O. Biriukov // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. - 2020. - № 3(103), V.1. - Pp. 47-61. - https://doi.org/10.15587/1729-4061.2020.193935
http://journals.uran.ua/eejet/article/view/193935/200986

  Воробйова В.О. Обгрунтування актуальності розробки напрямків удосконалення діагностики загроз економічної безпеки підприємства / В. О. Воробйова // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - С. 302-304. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/245
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/245

  Сумець О.М. Управлінська проблема вибору закладу для проведення клінічних досліджень / О.М. Сумець, В.Г. Алькема // Вчені записки Університету "КРОК". - 2020. - № 3 (59). - С. 157-166.-http://snku.krok.edu.ua/index.php/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/329
http://snku.krok.edu.ua/vcheni-zapiski-universitetu-krok/issue/view/13/53

  Аналіз факторів впливу на розвиток аграрних підприємств на основі технологій е-комерції / О. Сумець, М. Сербов, Р. Скриньковський [та ін.] // Agricultural and Resource Economics. - 2020. - Vol. 6. - № 4. - Pp. 211-231. - https://www.are-journal.com/are/article/view/373/268
https://www.are-journal.com/are/article/view/373/268

  Сумец А.М. Логистическая недвижимость в Украине: тенденции развития позитивны, но пандемия може их изменить (по материалам блиц опроса экспертов) / А. М. Сумец // Логистика : проблемы и решения. - 2020. - № 2(87). - С. 16-17

  Москаленко Н.О. Оцінювання впливу чинників зовнішньої торгівлі на розвиток ведення бізнесу в аграрному секторі / Н. О. Москаленко, А. І. Хвостіков // Бізнес Інформ. - 2020. - № 7. - С. 139-147. - https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-7-139-147
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-7-139-147

  Москаленко Н.О. Оцінювання тенденцій розвитку митної політики України: міжнародний та національний виміри / Н. О. Москаленко // Регіональні аспекти митно-податкової політики: монографія / В. Ф. Тищенко, О. Є. Найденко, В. В. Карпова [та ін.] ; за заг. ред. Ю. Б. Іванова. - Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2020. - С. 176-184. - http://surl.li/qmzml
http://surl.li/qmzml

  Москаленко Н.О. Основні проблеми формування митної політики в регіонах України / Н. О. Москаленко // Регіональні аспекти митно-податкової політики: монографія / В. Ф. Тищенко, О. Є. Найденко, В. В. Карпова [та ін.] ; за заг. ред. Ю. Б. Іванова. - Харків: ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2020. - С. 51-57. - http://surl.li/qmzml
http://surl.li/qmzml

  Innovative development and human capital as determinants of knowledge economy / O. Podra, N. Litvin, Z. Zhyvko, M. Kopytko, L.Kukharska //Business: Theory and Practice. - 2020. - Volume 21 Issue 1. - P. 252-260. - DOI https://doi.org/10.3846/btp.2020.11305
https://journals.vgtu.lt/index.php/BTP/article/view/11305

  Терехов В.І. Основи зовнішньоекономічної діяльності: навчально-методичний посібник для студентів рівня бакалавр спеціальності 073 "Менеджмент" освітньої програми "Менеджмент"/ В.І. Терехов. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2019. - 119 с

  Філатов С.А. Вплив міжнародних транспортних коридорів на розиток інфраструктури України / С. А. Філатов, А. А. Єрусланов // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка".-2019.- Вип. 1(53). - С.27-35
http://snku.krok.edu.ua/index.php/vcheni-zapiski-universitetu-krok/issue/view/6

  Паращенко Л.І. Специфіка економічних механізмів управління освітою / Л. І. Паращенко, К. М. Одарчук // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка".-2019.- Вип. 1(53). - С.8-18
http://snku.krok.edu.ua/index.php/vcheni-zapiski-universitetu-krok/issue/view/6

  Паращенко Л.І. Освітня послуга як "організаційна молекула" механізмів управління освітою / Л.В. Паращенко, К.М. Одарчук // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2019. - Вип. 2(54). - С. 32-44
http://snku.krok.edu.ua/index.php/vcheni-zapiski-universitetu-krok/issue/view/8

  Кириченко О.С. Реалізація структурної політики держави та її промислового розвитку в контексті забезпечення економічної безпеки / О.С. Кириченко // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2019. - Вип. 2(54) . - С. 102-109
http://snku.krok.edu.ua/index.php/vcheni-zapiski-universitetu-krok/issue/view/8

  Терехов В.І. Економічна безпека в системі лізингових операцій / В.І. Терехов // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2019. - Вип. 1(53). - С. 189-196
http://snku.krok.edu.ua/index.php/vcheni-zapiski-universitetu-krok/issue/view/6

  Брезицький Я.Б. Особливості проведення вимірювань електричних величин в законодавчо регульованій сфері в ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» / Я.Б. Брезицький, Л.М. Віткін // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 183-184
https://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/materiali-konferentsij/868-materialy-mizhnarodnoi-konferentsii-derzhava-rehiony-pidpryiemnytstvo-informatsiini-suspilnopravovi-sotsialnoekonomichni-aspekty-rozvytku-2122-lystopada-2019-roku

  Гутей С.О. Механізм управління інноваційною діяльністю підприємств / С.О. Гутей, В.І. Терехов // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 531-533
https://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/materiali-konferentsij/868-materialy-mizhnarodnoi-konferentsii-derzhava-rehiony-pidpryiemnytstvo-informatsiini-suspilnopravovi-sotsialnoekonomichni-aspekty-rozvytku-2122-lystopada-2019-roku

  Ляшенко О.М. Українська "формула" політичного інтелекту / О.М. Ляшенко // Сучасний рух науки: тези доп. VIII міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (3-4 жовтня 2019 р.) - Дніпро, 2019. - Т.2. - С. 444-447
http://www.wayscience.com/wp-content/uploads/2019/10/TOM-2-Zbirnik-8-mizhnarodna-nauk-prakt-internet-konferentsiya-1.pdf

  Ляшенко О.М. Генеза освіти у сфері управління / О.М. Ляшенко // Стратегія розвитку України: фінансово-економічний та гуманітарний аспекти: VI Міжнародна науково-практична конференція (16 жовтня 2019 р.). - Київ: «Інформаційно-аналітичне агентство», 2019. - С. 303-305
https://dspace.udpu.edu.ua/bitstream/123456789/11205/1/%D0%97%D0%B1i%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA_fin_%2813%29.pdf

  Ляшенко О.М. Синдром політичного інтелекту / О.М. Ляшенко // Українська правда. - 22.10 2019. - Режим доступу: https://www.pravda.com.ua/columns/2019/10/22/7229739/
https://www.pravda.com.ua/columns/2019/10/22/7229739/

  Ляшенко О.М. Впровадження інноваційних проектів на вітчизняних підприємствах: перешкоди і способи їх подолання / О.М. Ляшенко, Д.О. Старигін // Сучасні підходи до управління підприємством. - 2019. – №4. - URL : http://spu.fmm.kpi.ua.
http://conf.management.fmm.kpi.ua/proc/article/view/179303

  Shadow employment in Eastern Europe: practical aspects of evaluation and counteraction / M. Kopytko, A. Pazieieva, A. Khorosheniuk etc. // Business: theory and practice. - 2019. - №20. - P. 485-491
https://journals.vgtu.lt/index.php/BTP/article/view/11192

  Rossoshanska O.V. Criterion of reference dynamics of development of innovative project-oriented enterprises / O.V. Rossoshanska // Information systems and innovative technologies in project and program management: Collective monograph edited by I. Linde, I. Chumachenko, V. Timofeyev - Riga: ISMA, 2019. - P. 313-321
https://mmp-conf.org/documents/archive/monography2019.pdf

  Самуляк І.Д. Теоретичні аспекти дослідження на ринку / І.Д. Самуляк, В.І. Терехов // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 336-338
https://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/materiali-konferentsij/868-materialy-mizhnarodnoi-konferentsii-derzhava-rehiony-pidpryiemnytstvo-informatsiini-suspilnopravovi-sotsialnoekonomichni-aspekty-rozvytku-2122-lystopada-2019-roku

  Котюк І.В. Інноваційний розвиток промислових підприємств Івано-Франківської області / І.В. Котюк, В.І. Терехов // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 558-560
https://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/materiali-konferentsij/868-materialy-mizhnarodnoi-konferentsii-derzhava-rehiony-pidpryiemnytstvo-informatsiini-suspilnopravovi-sotsialnoekonomichni-aspekty-rozvytku-2122-lystopada-2019-roku

  Ляшенко О.М. Управлінський капітал: сутність та складові / О.М. Ляшенко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 566-568
https://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/materiali-konferentsij/868-materialy-mizhnarodnoi-konferentsii-derzhava-rehiony-pidpryiemnytstvo-informatsiini-suspilnopravovi-sotsialnoekonomichni-aspekty-rozvytku-2122-lystopada-2019-roku

  Медведєва О.М. Конфігураційний підхід як інструмент системного компонента сучасного управлінського мислення / О.М. Медведєва, О.В. Россошанська // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 577-579
https://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/materiali-konferentsij/868-materialy-mizhnarodnoi-konferentsii-derzhava-rehiony-pidpryiemnytstvo-informatsiini-suspilnopravovi-sotsialnoekonomichni-aspekty-rozvytku-2122-lystopada-2019-roku

  Морозова Н.Є. Попередження та подолання конфліктів – необхідні вміння для сучасного керівника / Н.Є. Морозова, Н.С Чаюн // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 584-587
https://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/materiali-konferentsij/868-materialy-mizhnarodnoi-konferentsii-derzhava-rehiony-pidpryiemnytstvo-informatsiini-suspilnopravovi-sotsialnoekonomichni-aspekty-rozvytku-2122-lystopada-2019-roku

  Недавній В.В. Особливості проведення внутрішнього аудиту системи управління якістю логістичної компанії / В.В. Недавній, О.С. Кириченко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 588-591
https://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/materiali-konferentsij/868-materialy-mizhnarodnoi-konferentsii-derzhava-rehiony-pidpryiemnytstvo-informatsiini-suspilnopravovi-sotsialnoekonomichni-aspekty-rozvytku-2122-lystopada-2019-roku

  Тодорюк Р.В. Стратегічне планування інноваційного розвитку промислових підприємств: сутність поняття та етапи здійснення / Р.В. Тодорюк, В.І. Терехов // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 645-647
https://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/materiali-konferentsij/868-materialy-mizhnarodnoi-konferentsii-derzhava-rehiony-pidpryiemnytstvo-informatsiini-suspilnopravovi-sotsialnoekonomichni-aspekty-rozvytku-2122-lystopada-2019-roku

  Ушакова М.В. Управління фінансовими ресурсами як невід‘ємний аспект розвитку підприємств / М.В. Ушакова // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 651-652
https://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/materiali-konferentsij/868-materialy-mizhnarodnoi-konferentsii-derzhava-rehiony-pidpryiemnytstvo-informatsiini-suspilnopravovi-sotsialnoekonomichni-aspekty-rozvytku-2122-lystopada-2019-roku

  Шапоренко О.І. Механізми державного регулювання зовнішньої трудової міграції / О.І. Шапоренко // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2019. - Вип. 2(54). - С. 119-125
http://snku.krok.edu.ua/index.php/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/183

  Шапоренко О.І. Вплив державного управління на економіку: аналіз поглядів та роль знань / О. І. Шапоренко // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2019. - Вип. 1(53). - С. 76-83
http://snku.krok.edu.ua/index.php/vcheni-zapiski-universitetu-krok/issue/view/6

  Копитко М.І. Аналіз функіонування закладів вищої освіти з позиції впливу на національну безпеку України / М.І. Копитко, І.С. Кернецький, Ю.І. Ільків // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2019. - Вип. 3(55). - С. 201-209

  Терехов В.І. Сучасні методи підвищення ефективності інноваційної системи Європейського Союзу / В.І. Терехов, Б.М. Одягайло // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2019. - Вип. 3 (55). - С. 232-239

  Кириченко О.С. Концептуальні засади та функціональні характеристики модернізації промисловості України / О. С. Кириченко // Вісник Волинського інституту економіки та менеджменту. - 2019. - № 23. - С. 75-83

  Кириченко О.С. Світовий досвід державної політики регулювання інвестиційно- інноваційного забезпечення на різних етапах промислового розвитку / О. С. Кириченко // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство . - 2019. - № 25. - С. 108-112

  Кириченко О.С. Етапи промислового розвитку та загальні тенденції їх еволюції / О. С. Кириченко // Причорноморські економічні студії. - 2019. - № 40. - С. 30-35

  Кириченко О.С. Промислові революції та теоретичне узагальнення тенденцій розвитку / О. С. Кириченко // Вісник Одеського Національного університету. Серія "Економіка". - 2019. - № 3(76), т.24. - С. 37-41

  Кириченко О.С. Концептуальні засади інвестиційно-інноваційного забезпечення процесів розвитку промисловості / О. С. Кириченко // Науковий погляд: економіка та управління /Університет митної справи та фінансів. - 2019. - № 2(64). - С. 28-35

  Кириченко О.С. Теоретико-методичні основи інвестиційного забезпечення інноваційного розвитку промисловості в умовах переходу до Четвертої промислової революції / О. С. Кириченко // Причорноморські економічні студії. - 2019. - № 41. - С. 53-58

  Кириченко О.С. Досвід провідних країн світу в інвестиційному забезпеченні інноваційного розвитку / О. С. Кириченко // Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: Економіка і управління. - 2019. - № 30(69), Вип.3. - С. 36-41

  Кириченко О.С. Формування системи механізмів та інструментів державного регулювання інвестиційно-інноваційного забезпечення модернізації промисловості: теоретико-методичний аспект. / О. С. Кириченко // Проблеми системного підходу в економіці. - 2019. - № 3(71). - С. 54-61

  Кириченко О.С. Програмно-цільовий підхід до реалізації державної політики інвестиційно-інноваційного забезпечення модернізації промисловості України в умовах переходу до технологій Четвертої промислової революції та Індустрії 4.0. / О. С. Кириченко // Проблеми системного підходу в економіці. - 2019. - № 4(72) Ч.1. - С. 55-60

  Кириченко О.С. Аналіз стану інноваційного забезпечення розвитку промисловості України в сучасних умовах / О. С. Кириченко // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. - 2019. - № 3(108). - С. 28-32

  Кириченко О.С. Визначальні тенденції та засади Четвертої промислової революції , їх сутність та вплив на промисловий розвиток / О. С. Кириченко // Бізнес-навігатор. - 2019. - № 3-1(52). - С. 39-43

  Кириченко О.С. Планування державних цільових програм модернізації промисловості України в умовах переходу до технологій Четвертої промислових революції / О. С. Кириченко // Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: Економіка і управління. - 2019. - № 30(69), Вип.4. - С. 45-50

  Кириченко О.С. Теоретичні засади та провідні ознаки промислового розвитку / О. С. Кириченко // Фінансова система та інформаційні технології: сучасний стан, ефективність, перспективи: зб. матеріалів Міжнародної наук-практ. конф. для студентів, аспірантів та молодих учених ( 27 квітня 2019 р.)- К.: Аналітичний центр "Нова Економіка", 2019. - С. 22-26

  Кириченко О.С. Концепція Четвертої промислової революції та її історичні аспекти / О. С. Кириченко // Перспективи розвитку міжнародних відносин: економічні та політичні аспекти: матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (21 травня 2019 року) / За заг. ред.: М. М. Палінчак, В. П. Приходько, A. Krynski. - Ужгород: Видавничий дім "Гельветика", 2019. - С. 43-46

  Кириченко О.С. Аспекти інвестиційного забезпечення інноваційного розвитку промисловості в умовах переходу до четвертої промислової революції / О. С. Кириченко // Методичні підходи до формування стратегічного бачення соціально-економічного розвитку регіонів: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (22 червня 2019 р.). - Дніпро: НО "Перспектива", 2019. - С. 18-20

  Кириченко О.С. Механізм інвестиційного забезпечення інноваційного розвитку вітчизняної промисловості / О. С. Кириченко // Методи та форми управління соціально-економічним розвитком держави: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (23 серпня 2019 р.). - Дніпро: НО Перспектива, 2019. - С. 31-34

  Кириченко О.С. Програмно цільовий підхід до планування модернізації промисловості України в умовах переходу до технологій Четвертої промислової революції / О. С. Кириченко // Наукові погляди на вдосконалення економіки: перспективи та розвиток: збірник матеріалів II Міжнародної науково-практичної конференції (23 серпня 2019 р.). -Запоріжжя: ГО СІЕУ, 2019. - С. 6-10

  Кириченко О.С. Концептуальні засади модернізації промисловості України в умовах переходу до технологій Четвертої промислової революції / О. С. Кириченко // Економічна система країни в контексті міжнародного співробітництва: стан та перспективи розвитку: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (31 серпня 2019 року).- Львів: Львівська економічна фундація, 2019. - С. 56-59

  Кириченко О.С. Основні принципи концепції модернізації промисловості країни на засадах «Індустрії 4.0» / О.С. Кириченко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 672-674
https://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/materiali-konferentsij/868-materialy-mizhnarodnoi-konferentsii-derzhava-rehiony-pidpryiemnytstvo-informatsiini-suspilnopravovi-sotsialnoekonomichni-aspekty-rozvytku-2122-lystopada-2019-roku

  Кириченко О.С. Промислові революції та їх вплив на техніко-технологічний розвиток / О. С. Кириченко // Теоретичні та практичні аспекти антикризового регулювання економіки країни: зб. матеріалів Всеукраїнської наук-практ. конф. (4 травня 2019 р.). Одеса : ОНУ імені І. І. Мечникова,2019. - С. 28-30

  Кириченко О.С. Сутність інвестицій та інвестиційного забезпечення промислового розвитку / О. С. Кириченко // Розвиток економічної системи країни в контексті міжнародного співробітництва: збірник тез наукових робіт учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції (18 травня 2019 р.). Одеса: Центр економічних досліджень та розвитку, 2019. - С. 18-21

  Кириченко О.С. Сутність інновацій та інноваційне забезпечення промислового розвитку / О. С. Кириченко // Фінанси, бухгалтерський облік та підприємництво: національні особливості та світові тенденції: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції ( 18 травня 2019 р.). - Київ: ГО Київський економічний науковий центр, 2019. - С. 25-27

  Кириченко О.С. Світовий досвід інвестиційного забезпечення інноваційного розвитку промисловості / О. С. Кириченко // Бізнес та умови його розвитку: національна та міжнародна практика: збірник тез наукових робіт учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції (15 червня 2019 р.).- Одеса: Центр економічних досліджень та розвитку,- 2019. - С. 14-17

  Кириченко О.С. Теоретичні засади інвестиційного забезпечення інноваційного розвитку промисловості / О. С. Кириченко // Реформування економіки держави та регіонів: технологічні та економічні аспекти: збірник матеріалів Всеукраїнської науково практичної конференції (15 червня 2019 р.).- Київ: Київський економічний науковий центр, 2019. - С. 19-22

  Кириченко О.С. Інвестиційне забезпечення інноваційного розвитку в контексті безпеки промислових підприємств / О. С. Кириченко // Тенденції та перспективи розвитку фінансово-кредитної системи України в умовах глобальних викликів і загроз. Матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції викладачів, аспірантів та студентів (20 травня 2019 р.).- Львів: Львівська економічна фундація, 2019. - С. 23-26

  Кириченко О.С. Інвестиційне забезпечення інноваційного розвитку: актуальний досвід / О. С. Кириченко // Наука та інновації як основні шляхи вдосконалення економічного потенціалу країни: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (29 червня 2019 р.).- Львів: Львівська економічна фундація, 2019. - С. 31-33

  Кириченко О.С. Впровадження державної інвестиційної політики в забезпеченні інноваційного розвитку та технологічної модернізації промисловості країни / О. С. Кириченко // Сучасні міжнародні економічні відносини: становлення та особливості розвитку: збірник тез наукових робіт учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції ( 17 серпня 2019 р.). - Одеса: Центр економічних досліджень та розвитку, 2019. - С. 26-29

  Кириченко О.С. Галузеві особливості інноваційно-технологічного розвитку / О. С. Кириченко // Перспективи розвитку нової економіки на світовому, державному та регіональному рівнях. Матеріали науково-практичної конференції ( 27-28 вересня 2019 р.). - Херсон: Молодий вчений, 2019. - С. 20-23

  Кириченко О.С. Державна інноваційна політика в забезпеченні модернізації промисловості країни на засадах технологій Четвертої промислової революції / О. С. Кириченко // Наука та інтелектуальний капітал у системі факторів трансформації економіки: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції ( 17 серпня 2019 р.). - Київ: Київський економічний науковий центр, 2019. - С. 22-26

  Алькема В.Г. Реінжиніринг бізнес-процесів логістичного комплексу компанії / В.Г. Алькема // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2019. - Вип. 2(54). - С. 126-136
http://snku.krok.edu.ua/index.php/vcheni-zapiski-universitetu-krok/issue/view/8

  Алькема В.Г. Українська проблематика в розвитку міжнародних мультимодальних перевезень / В.Г. Алькема, Л.Б. Юсіна // Логистика: проблемы и решения. - 2019. - № 3. - С. 13-17

  Алькема В.Г. Сутність категорії "логістична діяльність" в межах системно- діяльнісного підходу/ В.Г. Алькема //Професійний менеджмент у сучасних умовах розвитку ринку: матеріали доповідей VIІІ науково-практичної конференції з міжнародною участю (1 листопада 2019 р.). - Х. : Монограф. - 2019. - С. 272-274.
http://adm.nuph.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%82%D0%B5%D0%B7_2019.pdf

  Гричик Т.М. Застосування реінжинірингу логістичних бізнес процесів на підприємствах / Т.М. Гричик, В.Г. Алькема // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 524-526
https://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/materiali-konferentsij/868-materialy-mizhnarodnoi-konferentsii-derzhava-rehiony-pidpryiemnytstvo-informatsiini-suspilnopravovi-sotsialnoekonomichni-aspekty-rozvytku-2122-lystopada-2019-roku

  Гузир В.І. Управління логістичними ризиками підприємства / В.І. Гузир, В.Г. Алькема // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 527-530
https://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/materiali-konferentsij/868-materialy-mizhnarodnoi-konferentsii-derzhava-rehiony-pidpryiemnytstvo-informatsiini-suspilnopravovi-sotsialnoekonomichni-aspekty-rozvytku-2122-lystopada-2019-roku

  Захарчук С.О. Метрологічне забезпечення теплолічильників відповідно до вимог нового закону "Про метрологію та метрологічну діяльність" / С.О. Захарчук, В.Г. Алькема // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 237-239
https://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/materiali-konferentsij/868-materialy-mizhnarodnoi-konferentsii-derzhava-rehiony-pidpryiemnytstvo-informatsiini-suspilnopravovi-sotsialnoekonomichni-aspekty-rozvytku-2122-lystopada-2019-roku

  Карпенко З.М. Шкільна автономія як державне право юридичної особи / З.М. Карпенко, В.Г. Алькема // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 543-564
https://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/materiali-konferentsij/868-materialy-mizhnarodnoi-konferentsii-derzhava-rehiony-pidpryiemnytstvo-informatsiini-suspilnopravovi-sotsialnoekonomichni-aspekty-rozvytku-2122-lystopada-2019-roku

  Кібиш Л.А. Планування процедур забезпечення якості в проектах сертифікації колісних транспортних засобів / Л.А. Кібиш, В.Г. Алькема // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 547-549
https://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/materiali-konferentsij/868-materialy-mizhnarodnoi-konferentsii-derzhava-rehiony-pidpryiemnytstvo-informatsiini-suspilnopravovi-sotsialnoekonomichni-aspekty-rozvytku-2122-lystopada-2019-roku

  Костіна Л.О. Антикризове управління закладом освіти / Л.О. Костіна, В.Г. Алькема // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 555-557
https://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/materiali-konferentsij/868-materialy-mizhnarodnoi-konferentsii-derzhava-rehiony-pidpryiemnytstvo-informatsiini-suspilnopravovi-sotsialnoekonomichni-aspekty-rozvytku-2122-lystopada-2019-roku

  Микитюк В.В. Управління реалізацією інноваційного проекту комунального підприємства / В.В. Микитюк, В.Г. Алькема // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 580-583
https://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/materiali-konferentsij/868-materialy-mizhnarodnoi-konferentsii-derzhava-rehiony-pidpryiemnytstvo-informatsiini-suspilnopravovi-sotsialnoekonomichni-aspekty-rozvytku-2122-lystopada-2019-roku

  П’ятничанська Л.М. Теоретичні основи управління загальноосвітніми навчальними закладами / Л.М. П’ятничанська, В.Г. Алькема // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 594-596
https://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/materiali-konferentsij/868-materialy-mizhnarodnoi-konferentsii-derzhava-rehiony-pidpryiemnytstvo-informatsiini-suspilnopravovi-sotsialnoekonomichni-aspekty-rozvytku-2122-lystopada-2019-roku

  Пігуляк Х.В. Організаційно-економічний механізм інноваційної діяльності підприємств / Х.В. Пігуляк, В.Г. Алькема // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 613-615
https://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/materiali-konferentsij/868-materialy-mizhnarodnoi-konferentsii-derzhava-rehiony-pidpryiemnytstvo-informatsiini-suspilnopravovi-sotsialnoekonomichni-aspekty-rozvytku-2122-lystopada-2019-roku

  Механізм фінансового контролю за розподілом бюджетних коштів залежно від результатів наукової діяльності закладу вищої освіти / С.Є. Гребень, І.П. Мігус, Л.І. Паращенко, С.М. Лаптєв, В.Г. Алькема // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. - 2019. - № 31, Т.4. - С. 466-476. - https://doi.org/10.18371/fcaptp.v4i31.190998.
https://doi.org/10.18371/fcaptp.v4i31.190998.

  Пазєєва Г.М. Ризики контейнерних перевезень / Г.М. Пазєєва, А.П. Хорошенюк, О.С. Кириченко // Formation of Knowledge Economy as the Basis for Information Society: proceeded Paper of the 8th International Scientific Seminar. Part 1. (3-14, 4-11 May, 2019) / by M.M.Iermoshenko, I.Y.Shtuler, Z.B.Zhyvko etc. – Kyiv: IAIS-NAM, 2019. - P. 38-41

  Ільгова А.О. Становлення дошкільного виховання в Україні / А.О. Ільгова, Г.М. Пазєєва // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 240-242
https://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/materiali-konferentsij/868-materialy-mizhnarodnoi-konferentsii-derzhava-rehiony-pidpryiemnytstvo-informatsiini-suspilnopravovi-sotsialnoekonomichni-aspekty-rozvytku-2122-lystopada-2019-roku

  Сарафінас К.Л. Оптимізація поставки товару / К.Л. Сарафінас, Г.М. Пазєєва // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 36-38
https://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/materiali-konferentsij/868-materialy-mizhnarodnoi-konferentsii-derzhava-rehiony-pidpryiemnytstvo-informatsiini-suspilnopravovi-sotsialnoekonomichni-aspekty-rozvytku-2122-lystopada-2019-roku

  Ільгова А.О. Управління забезпеченням діяльності в приватних дошкільних закладах освіти, як складова управлінських аспектів розвитку держави / А.О. Ільгова, Г.М. Пазєєва // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 543-545
https://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/materiali-konferentsij/868-materialy-mizhnarodnoi-konferentsii-derzhava-rehiony-pidpryiemnytstvo-informatsiini-suspilnopravovi-sotsialnoekonomichni-aspekty-rozvytku-2122-lystopada-2019-roku

  Пазєєва Г.М. Місце приватних дошкільних закладів в системі освіти Україні / Г.М. Пазєєва // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 697-599
https://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/materiali-konferentsij/868-materialy-mizhnarodnoi-konferentsii-derzhava-rehiony-pidpryiemnytstvo-informatsiini-suspilnopravovi-sotsialnoekonomichni-aspekty-rozvytku-2122-lystopada-2019-roku

  Віткін Л.М. Побудова багатофакторної моделі для оцінювання рівня якості комплексної туристичної послуги / Л.М. Віткін, Г.І. Хімічева, А.О. Михалко // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2019. - Вип. 3(55). - С. 164-175

  Рокоча В.В. Міжнародний бізнес та стратегічні зміни: навчальний посібник/ В. В. Рокоча, Б. М. Одягайло, В. І. Терехов; за заг. ред. В. В. Рокочої. - К.: Університет "КРОК", 2019. - 215 с.
https://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/navchalni-posibniki/852-mizhnarodnyi-biznes-ta-stratehichni-zminy

  Мельохін С.П. Інноваційна активність суб‘єктів малого і середнього бізнесу в країнах ЄС / С.П. Мельохін, В.І. Терехов // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 295-297
https://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/materiali-konferentsij/868-materialy-mizhnarodnoi-konferentsii-derzhava-rehiony-pidpryiemnytstvo-informatsiini-suspilnopravovi-sotsialnoekonomichni-aspekty-rozvytku-2122-lystopada-2019-roku

  Алькема В.Г. Сучасні підходи до управління командою проектів у творчій сфері /В.Г. Алькема, І.В. Рибалко // Професійний менеджмент у сучасних умовах розвитку ринку : матеріали доповідей VIІІ науково-практичної конференції з міжнародною участю (1 листопада 2019 р.). - Х. : Монограф. - 2019.- С.230-232
http://adm.nuph.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%82%D0%B5%D0%B7_2019.pdf

  Віткін Л.М. Результати діяльності Мінекономрозвитку у сфері технічного регулювання, стандартизації, метрології та метрологічної діяльності за 2018 рік та основні завдання, які необхідно виконати до кінця 2019 року / Л. М. Віткін // Метрологія та прилади. - 2019. - № 1. - С. 7-10
https://mmi-journal.org/index.php/journal/issue/view/1

  Віткін Л. Історичні зміни у світовій метрології — почесний виклик для України у новому статусі / Л. Віткін, Ю. Кузьменко // Метрологія та прилади. - 2019. - № 1. - С. 4-6.
https://mmi-journal.org/index.php/journal/article/view/81/166

  Віткін Л.М. Технічне регулювання для сталого економічного розвитку / Л. М. Віткін, Т. Ю. Мельниченко // Стандартизація, сертифікація, якість. - 2019. - № 1(113). - С. 4-12

  Колесніков О. Як розпочати експорт товарів: навчальний посібник для експортерів / О. Колесніков, Л. Віткін. - К.: Торгово-промислова палата України, 2019. - 118 c.

  Рибалко І.В. Особливості управління внутрішніми проектами в умовах хаос-менеджменту в компанії / І. В. Рибалко // Управління проектами у розвитку суспільства. Тема: "Управління проектами в умовах очікування глобальних змін": тези доповідей/ відп. за випуск С.Д. Бушуєв. - Київ: КНУБА, 2019. - С. 197-199

  Рибалко І.В. Сучасні підходи до формування команд в ІТ-проектах в умовах хаос-менеджменту / І. В. Рибалко // Управління проектами: стан та перспективи: Матеріали XV Міжнародної науково-практичної конференції. - Миколаїв: Видавець Торубара В.В.. - 2019. - С. 63-64

  Фінансові потоки в логістичних системах виробничих підприємств / О. М. Сумець, М. О. Кизим, П. С. Сиромятников [та ін.] // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. - 2019. - № 30, Вип.3. - С. 165-175
http://fkd.org.ua/article/view/179529/180345

  Сумець О.М. Економічна оцінка ефективності системи менеджменту аграрного закладу освіти / О. М. Сумець // Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal. - 2019. - № 2 ,Vol. 5. - P. 141-154
http://are-journal.com.

  Сумець О.М. Логістичні фінансові потоки: визначення, місця утворення, класифікація / О. М. Сумець // Логистика : проблемы и решения. - 2019. - № 4 (83). - С. 18-24

  Сумець О М. Фактори розвитку менеджменту клінічних досліджень / О. М. Сумець // Подільськй науковий вісник. - 2019. - № 3(11) . - С. 76-83
https://pnv.in.ua/images/Magazine/3_2019.pdf

  Сумець О.М. Управління ефективністю економічної діяльності державних підприємств / О. М. Сумець // Економічний простір: Збірник наукових праць. - 2019. - № 146. - С. 125-137
http://www.eprostir.dp.ua/

  Шапоренко О.І. Інноваційна стратегія управління університетом як стейкхолдер-компанії / О.І. Шапоренко // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2019. - Вип. 3(55). - С. 134-142

  Сумець О.М. Завдання і проблеми застосування логістики в діяльності підприємств олійно-жирової галузі / О. М. Сумець // Проблеми і перспективи інноваційного розвитку аграрного сектора економіки в умовах інтеграційних процесів: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 90-річчю екон. освіти в ХНАУ ім. В.В. Докучаєва (3-4 жовтня 2019 р.): У 2 ч. Ч. 1. - Харків: ХНАУ, 2019. - С. 206-208

  Сумець О.М. Ключові фактори розвитку менеджменту клінічних досліджень / О. М. Сумець // Сучасна фармація: історія, реалії та перспективи розвитку : матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 20-й річниці заснування Дня фармацевтичного працівника України (м. Харків, 19-20 вересня 2019 р.): у 2 т. Т.2. - Харків : НФаУ,2019. - С. 47-49

  Сумець О.М. Інтеграція операційного менеджменту в систему підготовки фахівців для сфери транспорту / О. М. Сумець // Актуальні проблеми розвитку галузевої економіки та логістики: Матер. VІ міжнарод. наук.-практ. конференції з міжнар. участю (15 лист. 2019 р.) / ред. кол.: О.В. Посилкіна, О.В. Літвінова, Я.Г. Онищенко. - Харків: Вид-во НФаУ, 2019

  Sumets O.M. Innovations in operating systems of manufacturing enterprises / O. M. Sumets, O. V. Kozyryeva // The 1st International scientific and practical conference "Perspectives of world science and education" (October 2-4, 2019). - Osaka:, CPN Publishing Group, 2019. - С. 306-313

  Sumets O.M. Main feuters of the educational and professional programme "Management of clinical survey" / O. M. Sumets, O. V. Kozyryeva // Сучасна фармація: історія, реалії та перспективи розвитку : матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 20-й річниці заснування Дня фармацевтичного працівника України (м. Харків, 19-20 вересня 2019 р.): у 2 т. Т.2 . - Харків : НФаУ, 2019. - С. 44-46

  Сумець О.М. Організація і проектування операційних систем. Ч.1. Операційна система: поняття, структура, типологія, життєвий цикл, режим функціонування : навч. посібник / О. М. Сумець. - Харків :ТОВ "Планета-Прінт", 2019. - 132 c.

  Освіта для демократичного громадянства та освіта з прав людини у професійному навчанні державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування: навчальний посібник / Л. Паращенко, Ю. Молчанова, Штірлін І. Хенселер [та ін.]; за ред. Н. Протасової. - Київ : Основа. - 2019. - 144 c.
file:///C:/Users/library/Downloads/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%

  Россошанська О.В. Стратегічний потенціал як фактор економічної безпеки соціально- економічних систем в контексті конвергенції економіки знань та цифрової економіки / О. В. Россошанська // Управління проектами та розвиток виробництва. - 2019. - № №2(70). - С. 97-112
http://www.pmdp.org.ua/index.php/ru/2019/2-70-2019?id=1719

  Ушакова М.В. Фінансова стратегія в системі менеджменту підприємства / М. В. Ушакова // Професійний менеджмент у сучасних умовах розвитку ринку : Матеріали доповідей VIІІ науково-практичної конференції з міжнародною участю (1 листопада 2019 р.). - Харків: Монограф, 2019. - С. 154-155
https://adm.nuph.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%82%D0%B5%D0%B7_2019.pdf

  Приступа Т.В. Майбутнє менеджменту: бірюзові організації / Т.В. Приступа, О.М. Ляшенко // Сучасні підходи до управління підприємством: Збірник тез доповідей Х Всеукраїнської науково-практичної конференції (11 квітня 2019 р.).-Київ: НТУ КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019
http://conf.management.fmm.kpi.ua/proc/article/view/182328

  Рижій Я.С. Мовлення в HD-якості як складова інноваційно-інвестиційного розвитку телерадіокомпанії України / Я.С. Рижій, О.М. Ляшенко // Сучасні підходи до управління підприємством: Збірник тез доповідей Х Всеукраїнської науково-практичної конференції (11 квітня 2019 р.).-Київ: НТУ КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019.
http://conf.management.fmm.kpi.ua/proc/article/view/179307

  Шилюк О.С. Впровадження інноваційних інформаційних технологій на вітчизняніх підприємствах / О.С. Шилюк, О.М. Ляшенко // Сучасні підходи до управління підприємством: Збірник тез доповідей Х Всеукраїнської науково-практичної конференції (11 квітня 2019 р.).-Київ: НТУ КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019
http://conf.management.fmm.kpi.ua/proc/article/view/179313

  Ярова Д.О. Еко-інновації: причини виникнення, сутність, сфери застосування / Д.О. Ярова, О.М. Ляшенко // Сучасні підходи до управління підприємством: Збірник тез доповідей Х Всеукраїнської науково-практичної конференції (11 квітня 2019 р.).-Київ: НТУ КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019
http://spu.fmm.kpi.ua./

  Мельохін С.П. Роль соціальних ЗМІ у підвищенні ефективності реклами / С. П. Мельохін, В. І. Терехов // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2019. - № 4(56). - С. 117-122.
http://snku.krok.edu.ua/index.php/vcheni-zapiski-universitetu-krok/issue/view/10/42

  Віткін Л.М. Інтеграція ризик-орієнтованого мислення у діяльність випробувальної лабораторії легкої промисловості / Л. М. Віткін, О. О. Сингаївська // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2019. - № 4(56). - С. 123-134.
http://snku.krok.edu.ua/index.php/vcheni-zapiski-universitetu-krok/issue/view/10

  Кириченко О.С. Удосконалення інноваційно-інвестиційного забезпечення модернізації промисловості України в умовах переходу до технологій Четвертої промислової революції / О. С. Кириченко // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2019. - № 4(56). - С. 185-192
http://snku.krok.edu.ua/index.php/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/252/284

  Демчук А.І. Формування та економічне обґрунтування інноваційної політики промислового підприємства / А. І. Демчук, В. Г. Алькема // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 534-536
https://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2019-11-22-21_2_materiali-%D1%81onference-krok.pdf

  Ляшенко О.М. Безпекотворчість науки - основа розвитку цивілізації / О.М. Ляшенко // SCIENCE FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT: Міжнародний науковий конгрес (Київ, 10-11 листопада 2019 р.): тези виступів.-К.: НАНУ, 2019.

  Sumets O. M. Necessity and possibilities of the project-oriented approach implementation to management of the organizations / O. M. Sumets, S. Ogienko, N. Spivakova // Dynamics of the development of world science: 2nd International scientific and practical conference (October 23-25, 2019). - Vancouver : Perfect Publishing, 2019. - Pp. 314-319
https://sci-conf.com.ua/ii-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferencziya-dynamics-of-the-development-of-world-science-23-25-oktyabrya-2019-goda-vankuver-kanada-arhiv/

  Kozureva O. Clinical survey management - challenge of the day / O. Kozureva, O. Sumets // International Scientific Conference Scientific Development of New Eastern Europe: Conference Proceedings, Part II . - Riga, Latvia: Baltija Publishing, 2019. - С. 183-186
https://openarchive.nure.ua/bitstream/document/9895/1/Tvoroshenko_152_156_Riga%2C%20Latvia_part%202_2019.pdf

  Methodical Approach to Determining the Points of Economic Growth in the Center and Peripheral Rates in Ukraine / O. Kozyrieva, O. Garafonova, А. Sumets, A. Olkhovska // Advances in Economics, Business and Management Research : Proceedings of the 6th International Conference on Strategie, Models and Technologies of Economic Systems Management (SMTESM 2019). - 2019. - V.95. - С. 293-296
https://www.atlantis-press.com/proceedings/smtesm-19/125917665

  Sumets O. Grounds for the necessity of implementation and development of clinical research management / O. Sumets, О. Kozyrieva, D. Zoidze // Management of the 21ST century: globalization challenges. Issue 2: collective monograph/in edition I. Markina. - Prague: Nemoros , 2019. - P. 224-229
https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/academicdepartment/kafedra-menedzhmentu/monog2019summercompressed-1-198.pdf

  Алькема В.Г. Проблеми та потенційні можливості інноваційного розвитку енергетичного диверсифікування в Україні в умовах євроінтеграції з метою підвищення рівня енергетичної безпеки / В.Г. Алькема, А.С. Завербний, Г.М. Пазєєва // Сучасні проблеми інформатики в управлінні, економіці, освіті та подоланні наслідків Чорнобильської катастрофи: матеріали XVIІІ міжнародного наукового семінару / за наук. ред. д.е.н., проф. М.М. Єрмошенка. - К.: Національна академія управління, 2019. - С. 41-43

  Системное моделирование процесса развития инновационных проектно-ориентированных предприятий / В.А. Рач, О.М. Медведєва, О.В. Россошанська, А.В. Євдокимова // Управління проектами та розвиток виробництва.- 2019. -№4(72). -С. 66-94
http://www.pmdp.org.ua/images/Journal/72/5.pdf

  Кириченко О.С. Дослідження стану інвестиційного забезпечення інноваційного розвитку промисловості України в умовах четвертої промислової революції / О. С. Кириченко // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство . - 2019. - № 23. Ч.1. - С. 75-78.
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/27582?mode=full

  Васильців Т.Г. Наукові підходи до дослідження модернізації промисловості та її інвестиційно-інноваційного забезпечення / Т. Г. Васильців, О. С. Кириченко, В. В. Зайченко // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. - 2019. - № 8. - С. 7-14. - http://nbuv.gov.ua/UJRN/efmapnp_2019_8_3.
http://nbuv.gov.ua/UJRN/efmapnp_2019_8_3.

  Васильців Т.Г. Сутність та складові механізму інвестиційного забезпечення інноваційного розвитку промислового сектора держави / Т. Г. Васильців, О. С. Кириченко, В. В. Зайченко // Бізнес Інформ. - 2019. - № 6. - С. 140-145. - http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2019_6_20.
http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2019_6_20.

  Social Partnership of Services Sector Professionals in the Entrepreneurship Education / S. Tkachenko, L. Berezovska, O. Protas, L. Parashchenko, A. Durmanov // Journal of Entrepreneurship Education. -2019. - Vol. 22, Issue 4.
https://www.abacademies.org/articles/social-partnership-of-services-sector-professionals-in-the-entrepreneurship-education-8503.html

  Kopytko M. Dominating Effects of Globalization on the Education Model in Ukraine in the Context of Strengthening of the State Social Security/M. Kopytko, G. Levkiv, M. Vinichuk //Journal of Automation and Information Sciences.- 2019.- Vol. 51. Issue 3.- Pp. 68-76. -http://www.dl.begellhouse.com/journals/2b6239406278e43e,56d9d81666329417,39bcade27275504c.html
http://www.dl.begellhouse.com/journals/2b6239406278e43e,56d9d81666329417,39bcade27275504c.html

  Strategic Priorities for Combating Corruption under Conditions of Global Financial and Economic Challengers/M. Kopytko, O. Podra, M. Veresklya, M. Vinnichuk // 2019 IEEE International Scientific-Practical Conference Problems of Infocommunications, Science and Technology (PIC S&T)( 8-11 Oct. 2019, Kyiv, Ukraine). Kyiv, 2019.- Pp. 465-470. https://doi.org/10.1109/PICST47496.2019.9061346

  Доминанты влияния глобализации на модель образования в Украине в контексте укрепления социальной безопасности государства / М.И. Копытко, Г.Я. Левкив, М.В. Виничук // Проблемы управления и информатики. - 2019. - № 2. - С. 143-151

  Живко З.Б. Інноваційний розвиток як детермінанта інтелектуалізації економіки України / З.Б. Живко, О. П. Подра, М.І. Копитко//Актуальні проблеми економіки.- 2019. -№ 8 (218).- С. 38-43.

  Kopytko M. Marketing innovations as a particular composition of the process of management of innovative activities and competitiveness of enterprises: safe aspects/ M. Kopytko, Z. Zhyvko, G. Leskiv //Management of the 21st century: globalization challenges: Monograph / In edition I.A. Markina.-Prague: Nemoros s.r.o., 2019.- Pp. 166-172

  Подра О.П. Теоретичні засади формування системи економічної безпеки підприємства/ О.П. Подра, Г.Я. Левків, М.І. Копитко // Вісник Хмельницького національного університету. Серія "Економічні науки".- 2019.- № 3.- С. 136-140. http://journals.khnu.km.ua/vestnik/wp-content/uploads/2021/01/30-16.pdf
http://journals.khnu.km.ua/vestnik/wp-content/uploads/2021/01/30-16.pdf

  Алькема В.Г. Діагностика економічної безпеки підприємства (На матеріалах транспортно-експедиційних підприємств України): монографія / В. Г. Алькема, О. С. Кириченко, Г. М. Пазєєва. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2019. - 328 c.
https://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/monografiji/855-diahnostyka-ekonomichnoi-bezpeky-pidpryiemstva

  Strategic priorities of intellectual capital management in the enterprise /Rashid Khakimov, Abduaziz Abduvasikov, Serhii Danyliuk, Yurii Parshyn, Viktor Alkema // Academy of Strategic Management Journal.-2019.- Vol 18, Special Issue. 1. Pp.1-5. URL: https://www.abacademies.org/articles/Strategic-priorities-of-intellectual-capital-management-in-the-enterprise-1939-6104-18-SI-1-441.pdf
https://www.abacademies.org/articles/Strategic-priorities-of-intellectual-capital-management-in-the-enterprise-1939-6104-18-SI-1-441.pdf

  Method for configuring the composition of a project team based on the criteria of subjective well-being / Valentyn Rach, Ikenna Osakwe, Olena Medvedieva, Olha Rossoshanskaya, Natalia Borulko // Eastern-European journal of enterprise technologies.-2019. -V.2. - №3(98). - P. 48-60. URL:http://journals.uran.ua/eejet/article/view/160651
http://journals.uran.ua/eejet/article/view/160651

  Метод конфігурації складу команди проекту за критерієм суб'єктивного благополуччя / В. А. Рач, І. Осакве, О. М. Медведєва, О.В. Россошанська, Н.О.Борулько // Управління проектами та розвиток виробництва. - 2019. - № 3(71). - С. 51-74.
http://www.pmdp.org.ua/images/Journal/71/4.pdf

  Рач В.А. Гармоничный подход к управлению хаосом и порядком в проектах развития / В. А. Рач, О. М. Медведєва, О. В. Россошанська // Управління проектами у розвитку суспільства. Тема "Управління проектами в умовах очікування глобальних змін": тези доп. - К.: КНУБА, 2019. - С. 194-197

  Бойко І.В. Системний підхід у впроваджені інновацій, задля зменшення маркетингових ризиків / І.В. Бойко, Н.М. Літвін // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 507-509
https://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/materiali-konferentsij/868-materialy-mizhnarodnoi-konferentsii-derzhava-rehiony-pidpryiemnytstvo-informatsiini-suspilnopravovi-sotsialnoekonomichni-aspekty-rozvytku-2122-lystopada-2019-roku

  Літвін Н.М. Класифікація актуальних загроз економічній безпеці держави в контексті кризових тенденцій національної економіки / Н. М. Літвін, Г. Б. Січиокно // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка".-2019.- Вип. 1(53). - С.171-180
http://snku.krok.edu.ua/index.php/vcheni-zapiski-universitetu-krok/issue/view/6

  Вітомський Ю.Л. Організаційні конфлікти та особливості їх розв'язання / Ю. Л. Вітомський, Л. І. Паращенко, Н. В. Наконечна // Актуальні проблеми психології. - 2019. - № Т. ІХ, вип. 12. - С. 58-68.
http://appsychology.org.ua/data/jrn/v9/i12/8.pdf

  System modelling of development of innovative project-oriented enterprises / Valentyn Rach, Olga Rossoshanska, Olena Medvedieva, Alona Yevdokymova // Marketing and Management of Innovations. - 2019. - №1. - P. 105-131. URL:https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/72707/1/Rach_%20Rossoshanska_%20Medvedieva_Yevdokymova_MMI_01_2019.pdf
https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/72707/1/Rach_%20Rossoshanska_%20Medvedieva_Yevdokymova_MMI_01_2019.pdf

  Сумець О.М. Оцінка рівня економічної безпеки фармацевтичного підприємства/ О.М. Сумець, Ю.С. Лисенко //Приазовський економічний вісник.- 2019. -№ 1 (12). -С. 126-133. URL : http. // pev.kpu.zp.ua/vypusk-1-12.
http. // pev.kpu.zp.ua/vypusk-1-12.

  Sumets O.M. The paradigm of the professional education program "Clinical Research Management"/ O.M.Sumets, O.P. Mykolenko, O.V. Kozyryeva // Social'na farmacia v ohoroni zdorov'a. -2019. - Vol. 5, No. 2.- РР. 1-5.

  Сиромятников П.С. Проектно-орієнтоване управління організацією: узагальнені критерії вибору проектів/ П.С. Сиромятников, О.М. Сумець //Технічний сервіс агропромислового, лісового та транспортного комплексів". -2019.- № 15.- С. 229-235.
http://ts.khntusg.com.ua/index.php/ts/article/view/71

  Mohamed S.A. Analysis of Sources of Risk of Construction Projects in the Plane of Value-Oriented Management / S. A. Mohamed, O. Danchenko // CEUR Workshop Proceedings. - 2019. - Vol. 2856. - Pp. 52-55. - https://ceur-ws.org/Vol-2856/paper11.pdf
https://ceur-ws.org/Vol-2856/paper11.pdf

  Пазєєва Г.М. Планування міжнародних морських контейнерних перевезень товарів / Г.М. Пазєєва, Д.В. Чижевський // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка".- 2019. - №3 (55). - С. 29-40
https://snku.krok.edu.ua/index.php/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/203/234

  Побокова Л. Сучасний стан транспортно-експедиторських послуг на ринку України/ Л. Побокова, Г.М. Пазєєва // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 616-618
https://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/materiali-konferentsij/868-materialy-mizhnarodnoi-konferentsii-derzhava-rehiony-pidpryiemnytstvo-informatsiini-suspilnopravovi-sotsialnoekonomichni-aspekty-rozvytku-2122-lystopada-2019-roku

  Віткін Л.М. Управління якістю (на прикладі освітньої діяльності): навчальний посібник/ Л. М. Віткін. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2018. - 134 с.

  Россошанська О.В. Проблеми оцінювання економічної безпеки сучасних інноваційних проектно-орієнтованих підприємств / О.В. Россошанська // Управління проектами та розвиток виробництва: Зб.наук.пр. – Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля (Сєвєродонецьк), 2018. – №2(66). – С. 114-144
http://www.pmdp.org.ua/images/Journal/66/2_66_9.pdf

  Шапоренко О.І. Інноваційне управління освітньою діяльністю вищих навчальних закладів / Шапоренко О.І., Паращенко Л.І. // European scientific journal of Economic and Financial innovation .- 2018. -№ 2. - P. 13-19
https://journal.eae.com.ua/index.php/journal/article/view/37/25

  Шапоренко О.І. Обгрунтування типу земель і режимів їх використання в еколого-економічній системі / О.І. Шапоренко, О.Г. Соколова, О.Ю. Гуменюк // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2018. - Вип. 49. - С. 65-72
http://snku.krok.edu.ua/index.php/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/41

  Ілюк В.Д. Місце екологічного картографування в охороні навколишнього середовища / Д.В. Ілюк, О.І. Шапоренко, О.Г. Соколова // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2018. - Вип. 49. - С. 11-18
http://snku.krok.edu.ua/index.php/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/41

  Запорожець Т.В. Роль економічної еліти в українському політичному просторі/ Т.В. Запорожець // Публічне управління та публічна служба в Україні: стан проблем та перспективи розвитку : Матеріали науково-практичної конференції за міжнародною участю (07-08 вересня 2018 р., м. Київ)] / За заг. ред. В.С. Куйбіди, М.М. Білинської, В.Л. Федоренка. - Київ : Видавництво Ліра-К, 2018. - С.191-196
http://academy.gov.ua/manage/pages/dop/8/files/1c214299-c1a5-4f92-8855-73f9ed2643ee.pdf

  Запорожець Т.В. Формування соціальної відповідальності підлітків / Т.В. Запорожець, Г.В. Абаніна // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.506-509
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2018-11-15_materiali-%D1%81onference-krok.pdf

  Запорожець Т.В. Формування відповідального лідерства в системі державної служби в Україні / Т.В. Запорожець // Феномен української інтелігенції в контексті глобальних трансформацій: матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (Покровськ, ДонНТУ, 19-20 квітня 2018 року)- Покровськ : ДВНЗ "ДонНТУ", 2018. - С.90-94
http://donntu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/02/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0-%D0%A4%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97-%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%B3%D0%B5

  Проблеми реформування державної служби та служби в органах місцевого самоврядування в Україні: монографія / Т.Е.Василевська, І.Г.Сурай, О.І.Васильєва, Т.В. Запорожець [та ін.]; за заг. ред. Т.Е. Василевської. - К.: НАДУ, 2018. - 256 с.

  Кириченко О.С. Концептуальні засади формування системи забезпечення інформаційної безпеки держави/ О. С. Кириченко //Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка".- 2018. - Вип. 49. - С. 19-26
http://snku.krok.edu.ua/index.php/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/33

  Шапоренко О.І. Механізми державного регулювання фінансово-економічної діяльності вищих навчальних закладів / О.І. Шапоренко, Л.І. Паращенко // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2018. - № 4(52). - С. 140-147
http://snku.krok.edu.ua/index.php/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/126

  Терехов В.І. Особливості формування інноваційної політики підприємств/ І.В. Ванджурак, В.І. Терехов// Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С. 69-71
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2018-11-15_materiali-%D1%81onference-krok.pdf

  Алькема В.Г. Цифрова трансформація логістичної діяльності в Україні /Головченко Л.М., Алькема В.Г. //Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.410-413
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2018-11-15_materiali-%D1%81onference-krok.pdf

  Терехов В.І. Етапи формування організаційно-економічного механізму інноваційної діяльності підприємств / І.В. Данилюк, В.І. Терехов// Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С. 120-122
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2018-11-15_materiali-%D1%81onference-krok.pdf

  Алькема В.Г. Оптимізація складових міжнародних транспортних коридорів /Єрусланов А.А., Алькема В.Г. //Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.417-421
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2018-11-15_materiali-%D1%81onference-krok.pdf

  Алькема В.Г. Розвиток та функціонування інтермодальних перевезень /Захаренкова Л.О., Алькема В.Г. //Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.425-427
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2018-11-15_materiali-%D1%81onference-krok.pdf

  Алькема В.Г. Модернізація як шлях до забезпечення конкурентоспроможності економіки/ Капустянська О.О., Алькема В.Г.// Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.427-429
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2018-11-15_materiali-%D1%81onference-krok.pdf

  Алькема В.Г. Автономія закладів загальної середньої освіти - як основний принцип впровадження системних інновацій /Карпенко З.М., Алькема В.Г.//Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.429-433
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2018-11-15_materiali-%D1%81onference-krok.pdf

  Терехов В.І. Теоретичні аспекти планування інноваційного розвитку підприємств /Остафійчук А.В., Терехов В.І. /Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С. 266-268
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2018-11-15_materiali-%D1%81onference-krok.pdf

  Терехов В.І. Роль інформаційного фактора у формуванні переваг на конкурентних ринках / В.І.Терехов, Б.М. Одягайло // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2018. - Вип. 4(52). - С. 36-44
http://snku.krok.edu.ua/index.php/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/112

  Філатов С.А. Вплив цифрових технологій на ефективність та розвиток агрологістики в Україні / С. А. Філатов, Л. М. Головченко// Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка".-2018.-Вип.49. - С.151-160
http://snku.krok.edu.ua/index.php/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/49

  Алькема В.Г. Прогнозування результативності та ефективності логістичної системи вантажних автотранспортних перевезень в міжнародному сполученні /Юсіна Л.Б., Алькема В.Г. //Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.484-487
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2018-11-15_materiali-%D1%81onference-krok.pdf

  Філатов С.А. Міжнародний контракт як основа функціонування міжнародної логістичної системи / Г.І. Головня, С.А. Філатов // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.408-410
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2018-11-15_materiali-%D1%81onference-krok.pdf

  Пазєєва Г.М. Управління фінансовою поведінкою домогосподарств /Лойко Є.М., Пазєєва Г.М. // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.217-220
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2018-11-15_materiali-%D1%81onference-krok.pdf

  Віткін Л.М. Ризик - менеджмент в системі управління діяльністю випробувальної лабораторії легкої промисловості /О.О. Сингаївська, Л.М. Віткін // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.452-454
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2018-11-15_materiali-%D1%81onference-krok.pdf

  Паращенко Л.І. Інноваційна модель фінансової автономії загальноосвітнього навчального закладу / Л. І. Паращенко // Інструменти та методи комерціалізації інноваційної продукції: монографія / за ред. С. М. Ілляшенко, О. А. Біловодської. - Суми : Триторія, 2018 . - С.342-364

  Алькема В.Г. Інструментарій вдосконалення механізму управління ризиками в логістичних системах торгівельних підприємств / В.Г. Алькема, О.О. Кучмєєв // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2018. - №4 (52). - С. 148-155
http://snku.krok.edu.ua/index.php/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/127

  Алькема В.Г. Управління процесом формування контингенту учнів початкового спеціалізованого мистецького навчального закладу / В.Г. Алькема, О.А. Фенканін // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2018. - Вип. 49. - С. 161-169
http://snku.krok.edu.ua/index.php/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/50

  Паращенко Л.І. Управління загальною середньою освітою на засадах м'якої системної методології П.Чекланда / Л.І Паращенко // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2018. - №3 (51). - C. 134-142
http://snku.krok.edu.ua/index.php/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/79

  Міжнародна та зовнішньоекономічна діяльність: навчальний посібник / В.Г. Алькема, О.Б. Бурова, В.В. Зінченко [та ін.]; кер. авт. кол. і наук. ред. В.В. Зінченко. - Львів: Магнолія-2006, 2018. - 466 с

  Васильченко О.М. Особливості психологічної програми з формування психофізіологічної готовності дитини до школи / О.М. Васильченко, К.О. Даренська, Л.І. Паращенко // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2018. - Вип. 32. - С. 176-182.
https://library.krok.edu.ua/media/library/category/zhurnali/pravnychyi-visnyk-universytetu-krok/pravnychyi-visnyk-universytetu-krok-n32.pdf

  Ляшенко О.М. Реформування освітньої сфери в контексті сучасних глобальних трендів / О.М. Ляшенко // Аналітична доповідь до Щорічного Послання Президента України до Верховної Ради України «Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2018 році». – К.: НІСД, 2018. – С. 241-244
https://niss.gov.ua/sites/default/files/2019-02/Analit_Dopovid_Poslannia_2018.pdf

  Ляшенко О.М. Воєнно-економічна безпека держави: від стійкості до розвитку / О.М. Ляшенко // Сталий розвиток - ХХІ століття: управління, технології, моделі [електронний ресурс] - Дискусії 2018: колективна монографія / за ред. проф. Хлобистова Є.В. - Київ, 2018. - С. 127-133
https://books.google.com.ua/books?id=Kd6CDwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=ru#v=onepage&q&f=false

  Ляшенко О.М. Міжнародна воєнно-економічна безпека у контурі світової гібридної війни / О.М. Ляшенко // International economic relations and prospects for national development: contemporary challenges and solutions: monograph / under the editorship of Prof. M.I. Fleychuk, Dr. U.A. Ganski, Prof. V.U. Kazlouski [and other]. – Daugavpils: Daugava Print, 2018. – C. 231-238
http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/bitstream/123456789/2471/1/monografia_MEO_Latvia_2018%28%d0%bd%d0%b0%d1%88%d0%b0%20%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%8c%29.pdf

  Ляшенко О.М. Економічна свобода як ключове положення концептуалізації управління економічною безпекою підприємств / О.М. Ляшенко // Сучасні підходи до управління підприємством: зб. тез доп. ІХ Всеукр.наук.-практ. конф., 12 квітня. 2018 - К .: КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во "Політехника", 2018. - С. 109

  Чаюн Н.С. Особистісно-орієнтовані технології навчання та специфіка їх реалізації в музичних вищих освітніх закладах / Н.С. Чаюн, О.А. Фенканін // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка".- 2018. - Вип. 49. - С. 203-213
http://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/zhurnali/702-vcheni-zapiski-universitetu-krok-48

  Алькема В.Г. Реінжиніринг бізнес-процесів логістичного комплексу компанії/ В.Г. Алькема // Маркетинг та логістика в системі менеджменту: матеріали XIІ Міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 25-27.10.2018) .- Л.: НУ "Львівська політехніка", 2018. - С. 5-6
https://drive.google.com/file/d/11Ni70bN_OjSkrSKbXbGpIAE6YolsFcZy/view

  Алькема В.Г. Управління партнерською взаємодією в ланцюгах поставок продукції виробничо-технічного та побутового призначення/ В.Г. Алькема // Актуальні проблеми розвитку галузевої економіки та логістики: матер. VІ міжнарод. наук.-практ. конференції з міжнар. участю (25-26 жовтня 2018 р.) / ред. кол.: О.В. Посилкіна, О.В. Літвінова, Я.Г. Онищенко. - Х.: Вид-во НФаУ, 2018. - 268 с.

  Алькема В.Г. Стратегія інноваційного розвитку підприємств деревообробної галузі/ В.Г. Алькема //Професійний менеджмент в сучасних умовах розвитку ринку: матеріали доповідей VIІ науково-практичної конференції з міжнародною участю (1 листопада 2018 р.). - Х.: Монограф. - 2018. - С.87-90
http://adm.nuph.edu.ua/wp-content/uploads/2017/10/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82_1.pdf

  Алькема В.Г. Оптимізація інфраструктури міжнародних транспортних коридорів/ В.Г. Алькема, А.А. Єрусланов // Актуальні питання організації та управління діяльністю підприємств у сучасних умовах господарювання: збірник тез доповідей VIII наук.-практ. конф.(Харків, 29.11.2018)[електроне видання].-Харків: Національна академія Національної гвардії України, 2018 . - С. 14-16
http://repositsc.nuczu.edu.ua/bitstream/123456789/8025/1/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D1%82%D0%B5%D0%B7_%2B29.11.18.pdf

  Алькема В.Г. Підвищення кваліфікації вчителів шляхом стажування/ В.Г. Алькема // Взаємодія духовного і фізичного виховання у формуванні гармонійно-розвинутої особистості: матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції (Буча, 22 листопада 2018 р.): Тези доповідей / ред. В. І. Терещенко [та ін.]. - Буча. : Міленіум, 2018. - С.2-5

  Рибалко І.В. Стилі управління командою проекту: від авторитарного до хаотичного / І. В. Рибалко // Сучасні тренди підготовки фахівців з управління проектами та програмами: матеріали підсумкової науково-практичної конференції (м. Луцьк, 23 квітня 2018 р.)/ за ред. Н.В. Павліхи. - Луцьк, 2018. - С. 39-43

  Пазєєва Г.М. Тенденції управління в сфері туризму/ Г.М. Пазєєва // Туризм у контексті сучасного виміру: зб. наукових праць. - Вип. 2: Тематичний випуск "Практико-орієнтована підготовка фахівців з туризму як запорука відповідального бізнесу": матеріали науково-практичного круглого столу (Київ, 8 лютого 2018 року). - К.: Університет "КРОК", 2018. - С. 5-7

  Віткін Л.М. Належна регуляторна практика: передовий світовий та вітчизняний досвід в інфраструктурі якості України/ Л. М. Віткін, Т. Ю. Мельниченко //Стандартизація, сертифікація, якість .- 2018. - № 2. - С. 4-18

  Роль стандартів та технічних регламентів для забезпечення сталого розвитку економіки України/ Л. М. Віткін [та ін.] //Стандартизація, сертифікація, якість .- 2018. - № 3. - С. 7-19

  Українсько-канадське співробітництво у сфері стандартизації, оцінки відповідності та метрології/ Л. М. Віткін [та ін.] //Стандартизація, сертифікація, якість .- 2018. - № 1. - С. 4-17

  Віткін Л.М. Наукові метрологічні центри України. Шляхи оптимізації та удосконалення їх діяльності / Л. М. Віткін, Ю. М. Попруга, Н. А. Двірник // Український метрологічний журнал. - 2018. - № 1. - С. 14-21

  Віткін Л.М. Вивчення німецького досвіду у сфері метрології / Л. М. Віткін, Ю. М. Попруга, Н. А. Двірник, Л. М. Красоха // Український метрологічний журнал. - 2018. - № 3. - С. 3-10

  Віткін Л.М. Аналіз системи технічного регулювання, стандартизації, метрології в Україні та заходи щодо її удосконалення на 2018 рік / Л. М. Віткін // Метрологія та прилади. - 2018. - № 1. - С. 3-7

  Мала І.Б. Ефективність малобюджетних маркетингових комунікаціях в сучасних умовах розвитку України / ADVANCES OF SCIENCE: Proceedings of articles the international scientific conference (Czech Republic, Karlovy Vary - Ukraine, Kyiv, 28 September 2018) / Editors prof. L.N. Katjuhin, I.A. Salov, I.S. Danilova, N.S. Burina.- Karlovy Vary: Skleneny Mystek - Ukraine, Kyiv: MCNIP, 2018.-Pp.876-880
https://dspace.nuph.edu.ua/bitstream/123456789/18579/1/ADVANCES_OF_SCIENCE_28.09.18.pdf

  Паращенко Л.І. Механізми управління розвитком складних освітніх систем / Л.І. Паращенко // Управління загальноосвітніми навчальними закладами як активними системами: моделі та механізми : монографія / Л. Калініна, В. Мелешко, І. Осадчий, Л. Паращенко, М.Топузов / За наук. ред. Л. Калініної. - К.: Педагогічна думка, 2018. - С. 160-223
http://lib.iitta.gov.ua/713156/2/Kalinina_mono.pdf

  Kopytko M. Competitiveness and security of innovative-active enterprises /M. Kopytko, Z. Zhyvko, G. Levkiv // Nauka i edukacja we wspolczesnym swiecie. - 2018.-№4.-Pp. 177-192. https://doi.org/10.24426/2018-088-10 https://doi.org/10.24426/2018-088.

  Features of human capital management in the achievement of energy goals /M. Kopytko, I. Kernytskyy, A. Zaverbnyj, H. Leskiv // Management of the 21st century: globalization challenges: monograph / In edition I.A. Markina.- Prague: Nemoros s.r.o., 2018.- Pp. 405-410. https://www.pdau.edu.ua/sites/default/files/academicdepartment/kafedra-menedzhmentu/monographpoltava2018-ilovepdf-compressed-1-260.pdf
https://www.pdau.edu.ua/sites/default/files/academicdepartment/kafedra-menedzhmentu/monographpoltava2018-ilovepdf-compressed-1-260.pdf

  Копитко М.І. Характеристика промисловості України як домінантної складової реалізації національних інтересів та забезпечення економічної безпеки/ М.І. Копитко, Н.В. Галушка // Modern Management: Economy and Administration: Monograph /In edition T. Pokusa, T. Nestorenko.- Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2018. - Pр. 69-75. file:///C:/Users/library/Downloads/M1_2018.pdf
file:///C:/Users/library/Downloads/M1_2018.pdf

  Копитко М.І. Влив позицій у міжнародних рейтингах на рівень інвестиційної привабливості України та її регіонів /М.І. Копитко, М.Ю. Горбулько // Фінансове забезпечення регіонального розвитку в умовах децентралізаційних та євроінтеграційних процесів: колективна монографія / за заг. ред. д.е.н., доц. Варцаби В.І. - Ужгород: Видавництво УжНУ "Говерла", 2018.- С. 83-96.
file:///C:/Users/library/Downloads/%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F%202018.pdf

  Копитко М.І. Характеристика банківського сектору України з позиції впливу на рівень національної безпеки /М.І. Копитко, З.Б. Живко, Ільків Ю.І. . Сталий розвиток - ХХІ століття: управління, технології, моделі. Дискусії 2018: колективна монографія / за ред. проф. Хлобистова Є.В.- Київ, 2018. - С. 107-116.
https://www.researchgate.net/profile/Yuri-Kindzerski/publication/330258802_Sustainable_development_-_XXI_century_management_technology_models_Discussions_2018_in_Ukrainian/links/5c35f83c299bf12be3ba4c04/Sustainable-development-XXI-century-management-techn

  Копитко М.І. Коучинг як ефективна технологія управління для вітчизняних бізнес-структур у процесі забезпечення економічної безпеки/ М.І. Копитко, С.М. Прихідько // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія економічна. - 2018.- Вип. 2. - С. 156-168. https://www.lvduvs.edu.ua/documents_pdf/library/visnyky/nvse/nvse_02_2018/18.pdf
https://www.lvduvs.edu.ua/documents_pdf/library/visnyky/nvse/nvse_02_2018/18.pdf

  Litvin N. Ukrainian perspectives in world development / Natalia Litvin // Gospodarka - Zmiany- Zarzadzanie: VI Miedzynarodowej konferencji naukowej ( 7 grudnia 2018 r.).- Sosnowcu. Instytut Zarzadzania i Ekonomia Wyzszej Szkoly "Humanitas"
http://www.kuriermiejski.com.pl/wydarzenia/53-wydarzenia/2542-vi-miedzynarodowa-konferencja-naukowa-gospodarka-zmiany-zarzadzanie.html

  Літвін Н.М. Загальний зв'язок поведінкової економіки та концепційного тестування з економічною безпекою інноваційного підприємства/ І.В. Бойко, Н.М. Літвін // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.53-56
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2018-11-15_materiali-%D1%81onference-krok.pdf

  Літвін Н.М. Кон'юнктура світових товарних ринків/ Н.М. Літвін // Міжнародна торговельна діяльність: підручник/ за наук. ред. В.В. Рокочої. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2018. - С.75-87
http://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/pidruchniki/723-mizhnarodna-torhovelna-diialnist

  Сумець О.М. Стратегії управління бізнесом / О. М. Сумець // Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal. - 2018. - Vol. 4. - № 1. - Pp. 52-64. - www.are-journal.com
www.are-journal.com

  Сумець О.М. Ключові аспекти сучасної парадигми операційного менеджменту / О. М. Сумець // Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal. - 2018. - Vol. 4. - № 3. - Pp. 129-147. - www.are-journal.com
www.are-journal.com

  Москаленко Н.О. Методичний підхід до оцінювання експортної конкурентоспроможності підприємств машинобудування / Н. О. Москаленко, А. В. Зосімова // Економіка розвитку. - 2018. - Т. 17. - № 1. - https://ecdev.com.ua/uk/journals/t-17-1-2018
https://ecdev.com.ua/uk/journals/t-17-1-2018

  Москаленко Н.О. Теоретичні підходи до конкурентної розвідки та особливості її аналітичного забезпечення / Н. О. Москаленко, Ю. О. Леонова // Проблеми економіки. - 2018. - № 2. - С. 228-234. - https://www.problecon.com/annotated-catalogue/?year=2018&abstract=2018_02_0
https://www.problecon.com/annotated-catalogue/?year=2018&abstract=2018_02_0

  Інноваційний університет і лідерство: проект і мікропроекти: II фаза / відп. ред.: Т. Фініков, Р. Сухарскі. - Варшава : Fundacja "Instytut Artes Liberales", 2017. - 458 с.

  Одягайло Б.М. Стратегічні пріоритети інтеграції на європейських ринках/ Б. М. Одягайло, В. І. Терехов // Вчені записки університету "КРОК". Серія "Економіка".- 2017.- Вип. 45.- С.123-129
http://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/zhurnali/519-vcheni-zapiski-universitetu-krok-45

  Рокоча В.В. Глобальна економіка: парадигми та парадокси розвитку: монографія / В.В. Рокоча, Б.М. Одягайло, В.І. Терехов. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2017.- 314 с.
http://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/monografiji/620-hlobalna-ekonomika-paradyhmy-ta-paradoksy-rozvytku

  Рокоча В.В. Геоекономіка та глобальні стратегії українського бізнесу (антикризовий аспект): навчальний посібник / В.В. Рокоча, Б.М. Одягайло, В.І. Терехов. - Київ: Університет економіки та права "КРОК", 2017.- 352 с.
http://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/navchalni-posibniki/527-heoekonomika-ta-hlobalni-stratehii-ukrainskoho-biznesu

  Алькема В.Г. Аналіз ефективності діяльності кафедри вищого навчального закладу/ В.Г. Алькема, О.О. Кучмєєв // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка" .- 2017. - Вип. 46. - С. 113-125
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/zhurnali/vcheni-zapiski-universitetu-krok/vcheni-zapiski-universitetu-krok-n46.pdf

  Алькема В.Г. Логістична діяльність сфери туристичного бізнесу та її специфіка / В.Г. Алькема // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2017. - Вип. 47.- С.147-156

  Алькема В.Г. Логістична стратегія підприємства та алгоритм її реалізації/ В.Г. Алькема, О.Л. Качур // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка".- 2017. - Вип. 46. - С. 101-112
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/zhurnali/vcheni-zapiski-universitetu-krok/vcheni-zapiski-universitetu-krok-n46.pdf

  Алькема В.Г. Логістичне забезпечення міжнародної торгівлі / В.Г. Алькема // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка" .- 2017. - Вип. 46. - С.82-92
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/zhurnali/vcheni-zapiski-universitetu-krok/vcheni-zapiski-universitetu-krok-n46.pdf

  Алькема В.Г. Моніторинг загроз фінансово-економічної безпеки суб'єкта господарської діяльності/ В. Г. Алькема, С. В. Кузуб //Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка".- 2017. - Вип. 48. - С. 101-112
file:///C:/Users/library/Downloads/10-Текст%20статті-19-1-10-20180905.pdf

  Алькема В.Г. Обеспечение национальной экономической безопасности в рамках концепции экономики благосостояния / Алькема В. Г., Заря И. В. // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" .- 2017. - Т.23. - C. 329-339
http://www.nua.kharkov.ua/images/stories/Nauka/Uchen_zapiski/Volume%2023.pdf

  Пазєєва Г.М. Комплексна діагностика в забезпеченні економічної безпеки підприємств (на матеріалах транспортно-експедеційних підприємств України): автореф.дис. ... канд.економ.наук :21.04.02 / Г. М. Пазєєва. - К. : Університет економіки та права "КРОК", 2017. - 22 с

  Громовий В. Бюрократична вертикаль: уверх сходами, які ведуть донизу / В. Громовий, Л. Паращенко // Управління школою : наук.-метод. журн. - 2017. - № 22/24. - С. 29–39.

  Кириченко О.С. Класифікація загроз економічної безпеки української промисловості / О. С. Кириченко //Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка".- 2017.- Вип. 48. - С.38-47
https://library.krok.edu.ua/media/library/category/zhurnali/vcheni-zapiski-universitetu-krok/vcheni-zapiski-universitetu-krok-n48.pdf

  Аналітична доповідь до Щорічного Послання Президента України до Верховної Ради України «Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2017 році» / редкол. П.В. Горбулін, О.С. Власюк, О.М. Ляшенко. – К. : НІСД, 2017. – 928 с.
https://niss.gov.ua/sites/default/files/2018-01/Poslanya_druk_fin.pdf

  Деокупація і реінтеграція / О.М. Ляшенко та ін. // Аналітична доповідь до Щорічного Послання Президента України до Верховної Ради України «Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2017 році» / редкол. П.В. Горбулін, О.С. Власюк, О.М. Ляшенко. – К. : НІСД, 2017. – С. 141-214
https://niss.gov.ua/sites/default/files/2018-01/Poslanya_druk_fin.pdf

  Подолання корупції / О.М. Ляшенко та ін. // Аналітична доповідь до Щорічного Послання Президента України до Верховної Ради України «Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2017 році» / редкол. П.В. Горбулін, О.С. Власюк, О.М. Ляшенко. – К. : НІСД, 2017. – С. 315-387
https://niss.gov.ua/sites/default/files/2018-01/Poslanya_druk_fin.pdf

  Імпульси розвитку реального сектору економіки / О.М. Ляшенко та ін. // Аналітична доповідь до Щорічного Послання Президента України до Верховної Ради України «Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2017 році» / редкол. П.В. Горбулін, О.С. Власюк, О.М. Ляшенко. – К. : НІСД, 2017. – С. 576-627
https://niss.gov.ua/sites/default/files/2018-01/Poslanya_druk_fin.pdf

  Ляшенко О.М. Дисгармонія економічної свободи України / О.М. Ляшенко // Стратегічна панорама. - 2017. - № 2. - С. 29-37
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Stpa_2017_2_6

  Ляшенко О.М. Стратегії фінансування наукових досліджень в Україні / О.М. Ляшенко // Стратегічні пріоритети. - 2017. - № 3 (44). - С. 78-86
https://niss-priority.com/index.php/journal/article/view/63/62

  Ляшенко О.М. Концепт убезпечування управління підприємством / О.М. Ляшенко // Сучасні підходи до управління підприємством: зб. тез доп. VІІІ Всеукраїнської наук.-практ. конференції (Київ, 6 квітня 2017 р.). – К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2017. – С. 78
http://management.fmm.kpi.ua/wp-content/uploads/2017/05/Sbirnuk_KM.pdf#page=78

  Алькема В.Г. Система управління якістю наземного обслуговування повітряних суден в умовах міжнародного аеропорту/ В.Г. Алькема //Логістичні концепції розвитку аеропортів: монографія /за наук.ред. М.Ю. Григорак та Л.В. Савченко. - К.: Сік Груп Україна, 2017. - С. 269-287
http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/32373

  Комплексне забезпечення економічної безпеки підприємств: монографія / С.М. Лаптєв, В.Г. Алькема, В.С. Сідак, М.І. Копитк.- К.: Університет економіки та права "КРОК", 2017. - 508 с.
http://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/monografiji/484-kompleksne-zabezpechennia-ekonomichnoi-bezpeky-pidpryiemstv

  Україна - вимушена чи відома "спокуса" для агресора / за ред. О.М. Ляшенко //Світова гібридна війна: український фронт: колект. монографія / Нац. ін-т стратег. дослідж.; за заг. ред. В.П. Горбуліна. - Київ : НІСД, 2017. - С. 205-236
http://resource.history.org.ua/item/0013707

  Недооціненна "м'яка" сила / за ред. О.М. Ляшенко //Світова гібридна війна: український фронт: колект. монографія / Нац. ін-т стратег. дослідж.; за заг. ред. В.П. Горбуліна. - Київ : НІСД, 2017. - С. 237-248
http://resource.history.org.ua/item/0013707

  Пазєєва Г.М. Комплексна діагностика в забезпеченні економічної безпеки підприємств (на матеріалах транспортно-експедеційних підприємств України): дис. ... канд.економ.наук :21.04.02 / Г. М. Пазєєва; Університет економіки та права "КРОК". - К., 2017. - 210 с + додатки

  Пазєєва Г.М. Тенденції управління в сфері туризму/ Г.М. Пазєєва //Туризм у контексті сучасного виміру: зб. наукових праць. - Вип. 2:Практико-орієнтована підготовка фахівців з туризму як запорука відповідального бізнесу: матеріали науково-практичного круглого столу (Київ, 8 лютого 2018 року) / Університет економіки та права "КРОК". - К.: Університет "КРОК", 2018. - С. 5-7

  Пазєєва Г.М. Управління процесами логістичного обслуговування клієнтів торговельного підприємства / Г.М. Пазєєва, К.І. Самчинська // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка".- 2017.- Вип. 47. - С.138-146
https://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/zhurnali/674-vcheni-zapiski-universitetu-krok-47

  Одарчук К.М. Розвиток академічної автономії навчального закладу / К. М. Одарчук, К. М. Кутателадзе // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2017. - № 46. - С. 161-168.
https://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/zhurnali/547-vcheni-zapiski-universitetu-krok-46

  Одарчук К.М. Активізація пізнавальної діяльності та пізнавальної самостійності в процесі науково-дослідної роботи учнів з фізики / К. М. Одарчук // Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка. Серія Педагогічна. - 2017. - Вип. 23. - С. 63-66

  Віткін Л.М. Методика визначення якісних показників програмного забезпечення засобів вимірювальної техніки / Л. М. Віткін, М. В. Кузь, В. М. Андрейко // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. - 2017. - № 1. - С. 109-113

  Мала І.Б. Інновації у практиці управління персоналом на сучасних підприємствах /І.Б. Мала // Соціально-економічні аспекти розвитку України в контексті євроінтеграції: зб. наук. праць за матеріалами науково-практичної конференції (м. Кривий Ріг, 19-21 квітня, 2017 р.) - Кривий Ріг: РВВ ПНЗ "ІДА", 2017

  Віткін Л.М. Аналіз впливів стейкхолдерів в системі управління якістю Державнго центру сертифікації ДСНС України / Л. М. Віткін, С. А. Філатов, О. М. Прищепа // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2017. - Вип. 46. - С. 154-161

  Сумець О.М. Логістичні витрати підприємств олійно-жирової галузі: формування та оцінювання: монографія / О.М. Сумець; Нар. укр. акад. – Харків: Вид-во НУА, 2017. – 243 с.

  Кириченко О.С. Концептуальні засади функціонування інноваційних промислових кластерів як основа економічного розвитку і забезпечення економічної безпеки держави / О. С. Кириченко // Ефективна економіка. - 2017. - № 12. - http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6033
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6033

  Алькема В.Г. Логістична система підприємства як організаційний базис його економічної безпеки / В.Г. Алькема, М.В. Куркін, В.А. Тимошенко // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка".- 2017.- Вип. 45. - С.86-93
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/zhurnali/vcheni-zapiski-universitetu-krok/vcheni-zapiski-universitetu-krok-n45.pdf

  Assessment of performance of a distributed information system based on time profile / V. Savchenko, O. Matsko, V. Vorobiova, Y. Kizyak, V. Duhanets // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. - 2017. - V. 6. № 2(90). -Pp. 44-52. - DOI https://doi.org/10.15587/1729-4061.2017.116019.
http://journals.uran.ua/eejet/article/view/116019

  Litvin N. China and Ukraine in the Global Market: Interaction Perspectives // Китайсько-українське гуманітарне співробітництво в рамках концепції "Один пояс - Один шлях [матеріали міжнародної науково-практичної конференції] - КНР, Тяньцзинь, 2016/17. - С.14-16

  Копитко М.І. Деструктивні чинники середовища функціонування соціально-економічних систем/ М. І. Копитко, Н. М. Літвін //Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка" .- 2017. - Вип. 46. - С. 4-15
http://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/statti/627-destruktyvni-chynnyky-seredovyshcha-funktsionuvannia-sotsialnoekonomichnykh-system

  Літвін Н.М. Експортноорієнтована діяльність суб’єктів малого та середнього бізнесу/ Н.М. Літвін // Наукові тренди сучасності : матеріали науково-практичної конференції (Київ, 26 жовтня 2017 року). – К.: Університет економіки та права «КРОК», 2017.-С.44-45
https://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2017-10-26_materiali-%D1%81onference-krok.pdf

  Літвін Н.М. Методичні вказівки щодо виконання та захисту курсових робіт: для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальностей 292 "Міжнародні економічні відносини", 6.030503 "Міжнародна економіка"/ Н. М. Літвін. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2017. - 35 с.

  Віткін Л.М. Моделювання ризику на м’ясопереробному підприємстві / Л.М. Віткін, С.М. Лапач, О.Р. Ролько //Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних Сил.- Харківський університет Повітряних Сил.- 2016.- №2(47). - С. 184-185

  Кириченко О.С. Інноваційна складова системи економічної безпеки виробничих підприємств в Україні / О.С. Кириченко, А.М. Щербатюк // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2016. - Вип. 44. - С. 125-130

  Кириченко О.С. Економічна безпека інноваційного розвитку виробничих підприємств в Україні / О.С. Кириченко, І.А. Дарага // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка".- 2016.- Вип. 43. - С. 108-114

  Алькема В.Г. Декомпозиція складових потенціалу економічної безпеки транспортно-експедиційного підприємства / В. Г. Алькема // Маркетинг та логістика в системі менеджменту: матеріали XI Міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 05.11.2016) .- Л.: НУ "Львівська політехніка", 2016. - С. 24-28

  Одягайло Б.М. Запобігання "системним глобальним ефектам" у паливно-енергетичному комплексі України / Б.М. Одягайло, В.І. Терехов // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка".- 2016.- Вип. 44.- С. 9-15
http://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/zhurnali/518-vcheni-zapiski-universitetu-krok-44

  Алькема В.Г. Анализ образовательных сайтов Украины / В.Г. Алькема // Человек и общество в системе религиозного и социально-гуманитарного знания. Випуск 2: Сборник научных трудов /ЗХГЭИ.- 2016.- С. 147-154

  Алькема В.Г. Інноваційний розвиток держави: стан та напрямки активізації / В. Г. Алькема // Фінанси, облік і аналіз в управлінні підприємницькою діяльністю: сучасні проблеми та перспективи розвитку теорії і практики: Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (Харків, 28.10.2016)/ редкол. : О. І. Черевко [та ін.] ; Харківський держ. ун-т харч. та торг.- Харків:ХДУХТ, 2016 . - С. 323-325

  Алькема В.Г. Конфлікт цінностей та інтересів як деструктивний чинник інноваційного розвитку національної економіки / В, Г. Алькема // Глобалізація напрямів формування промислового потенціалу в умовах постіндустріальних трансформацій: матеріали І Всеукр. наук.-практ. конф.з міжнародною участю (Київ, 19.04.2016) /НТУ "Київський Політехнічний Інститут". - К. : НТУУ "КПІ", 2016 - http://ktpe-conf.kpi.ua/ktpe-conf/paper/view/3084
http://ktpe-conf.kpi.ua/ktpe-conf/paper/view/3084

  Алькема В.Г. Корпоративна соціальна відповідальність як інструмент забезпечення економічної безпеки міжнародних компаній / В. Г. Алькема // Антикризовий розвиток соціальних та економічних процесів в умовах глобалізації: матеріали VI Міжнародної наукової конференції (Київ-Буча, 04.2016 р.) / Український гуманітарний інститут.-К.: Міленіум, 2016 - С. 21-23

  Алькема В.Г. Логістична діяльність в сервісній економіці / В. Г. Алькема // Професійний менеджмент в сучасних умовах розвитку ринку: Матеріали доповідей V науково-практичної конференції з міжнародною участю (Харків, 1 листопада 2016 р.)/ Національний фармацевтичний університет. -Харків: Монограф, 2016 .- С. 341-344

  Алькема В.Г. Логістичний консалтинг як інструмент забезпечення конкурентоздатності підприємств агропромислового комплексу / В. Г. Алькема // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка: Економічні науки.- 2016.- № 171. - С. 9-20
file:///C:/Users/library/Downloads/84003-176840-1-SM%20(1).pdf

  Алькема В.Г. Оптимизация территориального размещения объектов региональной логистической инфраструктуры / В. Г. Алькема //Логистика – евразийский мост: материалы 11-й Международной научно – практической конференции (г. Красноярск, 30.04.2016).- Красноярск: КГАУ.-2016. - С. 10-15

  Алькема В.Г. Порівняльний аналіз моделей управління якістю освітньої діяльності / В.Г. Алькема, О.О. Кучмєєв // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка".- 2016.- Вип. 43. - С.138-149
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/zhurnali/vcheni-zapiski-universitetu-krok/vcheni-zapiski-universitetu-krok-n43.pdf

  Алькема В.Г. Развитие национальной экономической безопасности в рамках концепции экономики благосостояния / В. Г. Алькема //Ученые записки Харьковського гуманитарного университета "Народная Украинская Академия".- 2016.- №23. - С. 42-46

  Алькема В.Г. Роль автоматизованих систем управління в забезпеченні результативності та ефективності логістичної системи комерційного посередника / В. Г. Алькема // Інформаційні технології як інноваційний шлях розвитку: матеріали ІІ Науково-практичної конференції (Київ-Буча, 03.03.2016)/Український гуманітарний інститут.- К.:Міленіум, 2016. - С. 7-10

  Алькема В.Г. Стандарт як інструмент гарантування якості підготовки здобувачів вищої освіти / В. Г. Алькема // Ліцензування та акредитація в системі вищої освіти: нові підходи, процедури, методики: VІ Всеукраїнський семінар (Київ, 25.05.2016) .- К.: Київський національний університет технологій та дизайну, 2016 . - С. 27-31

  Алькема В.Г. Функціонально-фазові та аксіологічні аспекти логістичної діяльності організацій / В.Г. Алькема // Економічні науки: збірник наукових праць Луцького національного технічного університету. - Серія "Регіональна економіка". - Випуск 13 (51). -2016. -С. 20-35

  Паращенко Л.І. Державна політика України в галузі освіти для демократичного громадянства та освіти з прав людини /Л.І. Паращенко// Громадянські компетентності у професійній освіті державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування: Збірник методичних матеріалів для системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування / за заг. ред. Н. Г. Протасової, Ю. О. Молчанової. - К. : НАДУ, 2016.- С.9-25
https://doccu.in.ua/wp-content/uploads/2017/04/Gromadanski-kompetentnosti_.pdf

  Аналітична доповідь до Щорічного Послання Президента України до Верховної Ради України "Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2015 році" / за ред В.П. Горбуліна, О.С. Власюка, О.М. Лященко. - К. : НІСД, 2016. - C. 684
https://niss.gov.ua/sites/default/files/2016-10/poslanya_new-cc2e3.pdf

  Зміцнення сектору безпеки і оборони / О.М. Ляшенко та ін. // Аналітична доповідь до Щорічного Послання Президента України до Верховної Ради України "Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2015 році" / за ред В.П. Горбуліна, О.С. Власюка, О.М. Лященко. - К. : НІСД, 2016. - C. 43-82
https://niss.gov.ua/sites/default/files/2016-10/poslanya_new-cc2e3.pdf

  Напрями несилової деокупації / О.М. Ляшенко та ін. // Аналітична доповідь до Щорічного Послання Президента України до Верховної Ради України "Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2015 році" / за ред В.П. Горбуліна, О.С. Власюка, О.М. Лященко. - К. : НІСД, 2016. - C. 83-118
https://niss.gov.ua/sites/default/files/2016-10/poslanya_new-cc2e3.pdf

  Ляшенко О.М. Економічна безпека підприємств: тенденції та підходи до оцінювання / О.М. Ляшенко, Р.В. Марков // Стратегічні пріоритети. - 2016. - № 3 (40). - С. 213-219
https://niss-priority.com/index.php/journal/article/view/147

  Ляшенко О.М. Бeзпeчна синeргія в управлінні підприємством / О.М. Ляшенко // Управління проeктами та організація виробництва. - № 2(58) - 2016. - C. 31-36.
http://pmdp.org.ua/images/Journal/58/8.pdf

  Ляшенко О.М. Економічний розвиток вищого навчального закладу як об'єкт стратегічного управління / О.М. Ляшенко, В.Г. Маргасова // Ефективна економіка № 8. - 2016. - Режим доступу: // http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5105
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5105

  Ляшенко О.М. Управління результативністю діяльності підприємств в умовах гібридної війни / О.М. Ляшенко // Економіка підприємства: теорія і практика [Електронний ресурс] : зб. матеріалів VІ Міжнар. наук.-практ. конф., 13 жовт. 2016 р. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: Г.О. Швиданенко (відп. за вип.) [та ін.]. – Електрон. текстові дані. – Київ : КНЕУ, 2016. – С. 102–104
https://ir.kneu.edu.ua/bitstream/handle/2010/20197/102-104.pdf?sequence=1

  Збройний конфлікт в Україні у термінах геополітики / О.М. Ляшенко та ін. // Суспільно-політичні процеси. - 2016. - Вип 3. - С. 61-86
http://aps-m.org/download/3/

  Ляшенко О.М. Особливості трудової міграції України / О.М. Ляшенко, Ю.І. Шампанюк // Молодий вчений. - 2016. - № 4 . - С. 121-124
http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2016/4/30.pdf

  Ляшенко О.М. Підготовка управлінських кадрів у сфері економічної безпеки / О.М. Ляшенко // Сучасні підходи до управління підприємством: Зб. тез доповідей VII Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (28 квітня 2016 р., Київ) - К.: Вид-во "Політехніка", 2016. - С. 89-90.
http://conf.management.fmm.kpi.ua/proc/article/view/65260

  Ляшенко О.М. Стратегічний розвиток вищого навчального закладу / О.М. Ляшенко // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія "Економіка". - 2016. - № 8. - С. 116-117
https://www.inter-nauka.com/issues/2016/8/1467

  Алькема В.Г. Економічна безпека суб'єктів логістичної діяльності: навчально-методичний і практичний посібник / В. Г. Алькема, О. С. Кириченко. - К.: Університет економіки та права "КРОК". - 2016. - 350 c.
https://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/navchalni-posibniki/506-ekonomichna-bezpeka-subiektiv-lohistychnoi-diialnosti

  Россошанська О.В. Оцінювання економічної безпеки інноваційних проектно-орієнтованих підприємств як науковий напрям в спеціальності "Економічна безпека суб'єктів господарської діяльності" / О.В. Россошанська // Управління проектами та розвиток виробництва, 2016, №4 (60). - С. 137-155

  Запорожець Т.В. Довіра в бізнесі як вимір соціальної відповідальності / Т. В. Запорожець // Творення простору суспільної довіри в Україні XXI сторіччя: Науково-практична конференція (19.02.2016).- Львів: Університет банківської справи, 2016.
http://docs.google.com/viewer?url=http://aub.org.ua/images/conf3/29.doc&embedded=true

  Запорожець Т.В. Патріотичні мотиви у творчості Лесі Українки: етико-філософський аналіз / Т. В. Запорожець //Леся Українка–письменниця, перекладач, фольклорист та громадський діяч: до 145-річчя від дня народження: Всеукр.наук.конф.(25.02.2016).-Полтава: Полтавський університет економіки і торгівлі,2016. - С. 13-16

  Алькема В.Г. Діагностика рівня економічної безпеки транспортно-експедиційних підприємств із застосуванням потоково-функціональної моделі / В.Г. Алькема, Г.М. Пазєєва // Актуальні питання організації та управління діяльністю підприємств у сучасних умовах господарювання: збірник тез VI Всеукраїнської наук.-практ. конф.(Харків, 17.11.2016)[електроне видання] /Національна академія Національної гвардії України. - Харків , 2016. - С. 21-24
http://repositsc.nuczu.edu.ua/bitstream/123456789/10200/1/%D0%97%D0%A2_28.11.19-%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F-1%20%281%29.pdf

  Виткин Л.М. Оценка рисков на мясоперерабатывающем предприятии / Л. М. Виткин, О. Р. Ролько //Системи обробки інформації .- 2016.- №6(143). - С. 25-27

  Віткін Л.М. Контролінг витрат та оцінювання результативності і ефективності інтегрованої системи управління / Л. М. Віткін, О. Р. Ролько //Системи обробки інформації.- 2016.- №1 (138) . - С. 164-168

  Віткін Л.М. Наукові засади побудови системи технічного регулювання України в умовах членства в СОТ та інтеграції до ЄС / Л. М. Віткін, О. С. Кириченко, В. Г. Алькема, Н. М. Ушакова.- К.: ВНЗ Університет економіки та права "КРОК", 2016. - 192 с.

  Віткін Л.М. Реформування системи технічного регулювання України / Л. М. Віткін //Стандарти створюють довіру: Міжнародний форум з питань стандартизації (12.10.2016) .- Стандартизація, сертифікація, якість.-2016.-№5.-С.8-18

  Пазєєва Г.М. Аутсорсинг - ефективний інструмент розвитку бізнес середовища в Україні / Г.М. Пазєєва, Б.А. Лебедєв // Актуальні проблеми ефективного соціально-економічного розвитку України: пошук молодих : матеріали V Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції (21 квітня, м. Вінниця). - Вінниця: ВТЕІ КНТЕУ, 2016. - С. 276-281

  Одарчук К.М. Використання ІКТ на уроках фізики як засіб активізації пізнавальної діяльності старшокласників / К. М. Одарчук // Науковi записки ЦДПУ ім.В.Винниченка. Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. - 2016. - Т. 1. - № 5. - С. 133-136.
file:///C:/Users/library/Downloads/285-551-1-SM%20(1).pdf

  Віткін Л.М. Ризики в системах управління / Л. М. Віткін, О. Р. Ролько // Системи обробки інформації.- 2016.- №3. - С.203-208

  Віткін Л.М. Реформування системи технічного регулювання в Україні відповідно до міжнародних норм і стандартів/ Л. М. Віткін, Т. Ю. Мельниченко //Стандартизація, сертифікація, якість .- 2016. - № 5. - С. 8-18

  Віткін Л.М. Методика оцінювання ступеню професійного ризику в умовах виробничої діяльності на м'ясопереробному підприємстві / Л. М. Віткін, О. Р. Ролько, С. Лапач // Системи обробки інформації.- 2016.-№2(139). - С.156-159

  Віткін Л.М. Реформування системи технічного регулювання: здобутки та плани на майбутнє / Л. М. Віткін // Стратегічна панорама.- 2016.- №1. - С. 98-104

  Віткін Л.М. Формування методичних і нормативних засад для впровадження інтегрованих систем управління на базі стандартів ISO (на прикладі харчового підприємства) / Л. М. Віткін, О. Р. Ролько. - Київ ; Канів : Родень, 2016. - 175 c.

  Мала І.Б. Сучасні аспекти конкуренції в умовах промислового підприємства/ І.Б. Мала // Соціально-економічні аспекти розвитку України в контексті євроінтеграції: зб. наук. праць за матеріалами науково-практичної конференції (м. Кривий Ріг, 23-27 квітня, 2016 р.) - Кривий Ріг: РВВ ПНЗ "ІДА", 2016

  Сумець О.М. Оптимізація розподілу автотранспорту за маршрутами обслуговування торгових точок з продажу хлібобулочних виробів: монографія / О.М. Сумець. – Харків: ХНТУСГ ім. Петра Василенка, 2016. – 120 с

  Алькема В.Г. Методологічний підхід мінімізації негативного впливу дестабілізуючих чинників зовнішнього середовища на діяльність підприємств транспортного машинобудування / В.Г. Алькема, М.І. Копитко // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2016. - Вип. 44. - С. 102-110
http://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/zhurnali/518-vcheni-zapiski-universitetu-krok-44

  Рокоча В.В. Геоекономіка та глобальні стратегії українського бізнесу: навч. посібник / В.В. Рокоча, Б.М. Одягайло, В.І. Терехов. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2016. - 335с.

  Менеджмент безпеки держави, регіону, підприємства: проблеми і виклики сьогодення. (Розділ 3)Менеджмент безпеки підприємства [Колективна монографія: Алькема В.Г., Бабець І.Г., Живко З.Б., Козаченко Г.В., Копитко М.І., та ін.] / [за заг. рез. д.е.н., проф. З.Б. Живко; д.е.н., доц. І.Б. Бабець]. - Львів: Ліга - Преса, 2015. - 346 с. - Алькема В.Г. Розділ 3.3 Потенціал економічної безпеки транспортно-експедиційних підприємств - С. 201 - 219.

  Алькема В. Г. Моніторинг якості освіти як засіб удосконалення навчального процесу / В.Г. Алькема // Проблеми освіти: наук. зб. / Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України. -2015. - Вип. 80, ч. 2. - С.3-8

  Економічна безпека підприємств з виробництва транспортних засобів : монографія / М. І. Копитко; наук. ред. В.Г. Алькема. - Львів : Ліга-Прес, 2015. - 555 с.

  Одягайло Б.М. Тенденції розвитку конкурентних стратегій ТНК на енергетичних ринках в контексті "системних ефектів" / Б. М. Одягайло, В. І. Терехов // Еволюція наукової думки в контексті європейського вибору України: матеріали науково-практичної конференції молодих учених (Київ, 21 жовтня 2015 року). - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2015 . - С.178-181
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2015-10-21_materiali-%D1%81onference-krok.pdf

  Ушакова Н.М. Методичні рекомендації з організації та проведення науково-педагогічної (асистентської) практики для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня "Магістр" напрямів професійної підготовки 8.03050301 "Міжнародна економіка", 8.03020401 "Міжнародна інформація", 8.03020601 "Міжнародний бізнес"/ Н. М. Ушакова, Н. С. Чаюн. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2015. - 34 с

  Алькема В.Г. Моніторинг якості освіти як засіб удосконалення навчального процесу / В.Г. Алькема // Проблеми освіти: наук. зб. / Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України. -2015. - Вип. 80, ч. 2. - С.3-8

  Алькема В.Г. Оцінювання якості логістичних послуг з міжнародних автомобільних перевезень негабаритних вантажів/ В. Г. Алькема, О. В. Романюк //Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка".- 2015. - Вип. 39. - С. 116-124
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/zhurnali/vcheni-zapiski-universitetu-krok/vcheni-zapiski-universitetu-krok-n39.pdf

  Алькема В.Г. Потенціал економічної безпеки транспортно-експедиційних підприємств // Менеджмент безпеки держави, регіону, підприємства: проблеми і виклики сьогодення : монографія / Алькема В. Г. та ін. ; за заг. ред. З. Б. Живко, І. Г. Бабець. - Львів : Ліга-Прес, 2015. - С. 201 - 219

  Алькема В.Г. Потенціал системи економічної безпеки транспортно-експедиційного підприємства / В.Г. Алькема // Управління проектами та розвиток виробництва: збірник наукових праць/ Східноукраїнський національний ун-т ім. В. Даля.-2015. - №3(55).- С.43- 60
http://www.pmdp.org.ua/images/Journal/55/4.pdf

  Алькема В.Г. Структурно-функціональний аналіз логістичних систем комерційних посередницьких підприємств/ В. Г. Алькема, І. Є. Іванова //Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка".- 2015. - Вип. 42. - С. 91-100
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/zhurnali/vcheni-zapiski-universitetu-krok/vcheni-zapiski-universitetu-krok-n42.pdf

  Алькема В.Г. Теоретичні аспекти формування механізму управління інноваційною діяльністю підприємств з виробництва будівельних матеріалів/ В. Г. Алькема, С. Б. Дем'янів //Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка".- 2015. - Вип. 42. - С. 130-137
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/zhurnali/vcheni-zapiski-universitetu-krok/vcheni-zapiski-universitetu-krok-n42.pdf

  Алькема В.Г. Управління розвитком компетентності майбутнього керівника навчального закладу/ В. Г. Алькема, Т. В. Шахматова //Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка".- 2015. - Вип. 40. - С. 120-127
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/zhurnali/vcheni-zapiski-universitetu-krok/vcheni-zapiski-universitetu-krok-n40.pdf

  Алькема В.Г. Управління якістю сервісу служби наземного обслуговування повітряних суден в умовах міжнародного аеропорту / В.Г. Алькема, Є.С. Виходцев // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2015.- Вип. 41. - С. 119-129
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/zhurnali/vcheni-zapiski-universitetu-krok/vcheni-zapiski-universitetu-krok-n41.pdf

  Паращенко Л.І. Український проект "Молодші за 18. Ми можемо більше!"/ Л.І. Паращенко// Директор школи.- 2015.- №№ 21-22

  Алькема В.Г. Економічна ефективність логістичних систем як теоретична проблема / В. Г. Алькема // Економічна теорія та освіта ХХІ століття: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 25 вересня 2015 року). - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2015. - С.76-80
https://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/conf-krok-2015-09-25_materiali.pdf

  Ляшенко О.М. Аудит як функція управління економічною безпекою суб’єкта господарювання / О.М. Ляшенко // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2015. - Вип. 39. - С. 88-94
https://library.krok.edu.ua/media/library/category/zhurnali/vcheni-zapiski-universitetu-krok/vcheni-zapiski-universitetu-krok-n39.pdf

  Ляшенко О.М. Єдність & боротьба економічної безпеки і сталого розвитку / О.М. Ляшенко // Сталий розвиток – ХХІ століття: управління, технології, моделі: колективна монографія / наук. ред. проф. Є.В. Хлобистова. – Черкаси: видавець Чабаненко Ю. А, 2015. – С. 77-83

  Ляшенко О.М. Концептуалізація управління економічною безпекою підприємства: монографія / О.М. Ляшенко. - 2-ге вид., переробл. - К. : НІСД, 2015. - 348 с.
http://old2.niss.gov.ua/content/articles/files/lyashenko_1_druk-43fc7.pdf

  Ляшенко О.М. Управління економічною безпекою підприємств в умовах гібридної війни / О.М. Ляшенко // Управління проектами та розвиток виробництва. - 2015. - №3(55). - С. 61-68.
http://pmdp.org.ua/images/Journal/55/5.pdf

  Ляшенко А.Н. Управление экономической безопасностью предприятия: в поисках свободы / А.Н. Ляшенко // Konferencij naukowa "wspolczesne problemy bezpieczenstwa i marketingu" / wyzsza szkola zarzadzania marketingowego i jezykow obcych w (Katowicach 28 maja 2015). - 2015. - P.

  Lyashenko A.N. The economic security is imperative of modern enterprise management / A.N. Lyashenko // Сучасні підходи до управління підприємством: тези доповідей всеукраї. науково-практичної конференції. - Черкаси: видавець Чабаненко В.А. - 2015. - С. 421-425

  Донбас і Крим: ціна повернення: колектив. монографія / за заг. ред. В.П. Горбуліна, О.С. Власюка, Е.М. Лібанової, О.М. Ляшенко. – К. : НІСД, 2015. – 474 с.
http://old2.niss.gov.ua/content/articles/files/Razom_kRym_donbas-4ab2b.pdf

  Алькема В.Г. Реструктуризація вищого навчального закладу як інструмент формування освітнього простору академічної свободи / В.Г. Алькема, Н.С. Чаюн // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка".- 2015. - Вип. 42. - С. 137-146
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/zhurnali/vcheni-zapiski-universitetu-krok/vcheni-zapiski-universitetu-krok-n42.pdf

  Менеджмент безпеки держави, регіону, підприємства: проблеми і виклики сьогодення : монографія / В.Г. Алькема [та ін.]; за заг. ред. З. Б. Живко, І. Г. Бабець. - Львів : Ліга-Прес, 2015. - 345 с.

  Алькема В.Г. Формування стратегії економічної безпеки суб'єкта логістичної діяльності та механізму її реалізації // Логістика: генезис, гносеологія, адаптація: колективна монографія / за заг. ред. В.П. Волкова, Л.А. Горошкової. - Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2015.- С.77-94.

  Lyashenko O. Economic security of enterprise: genesis, system, performance and value / O. Lyashenko // Стратегічні пріоритети. Серія "Економіка" - 2015. - № 4(37). - С. 37-47
http://old2.niss.gov.ua/public/File/Str_prioritetu/prioritetu_4_ekonomika2015.pdf

  Пазєєва Г.М. Інформаційна складова економічної безпеки транспортно-експедиційного підприємства / Г.М. Пазєєва // Еволюція наукової думки в контексті європейського вибору України: матеріали Науково-практичної конференції молодих учених (21 листопада 2015 р., м. Київ). – К.: Університет економіки та права «КРОК», 2015. - С. 113-116
https://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2015-10-21_materiali-%D1%81onference-krok.pdf

  Філатов С.А. Методологічні аспекти оцінювання персоналу випробувальних лабораторій / С. А. Філатов, С. Ю. Іванюта // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2015.- Вип. 41. - С. 141-148

  Пазєєва Г.М. Сутність та значення діагностики економічної безпеки в діяльності підприємств / Г.М. Пазєєва // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2015.- Вип. 42. - С. 119
https://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/zhurnali/367-vcheni-zapiski-universitetu-krok-42

  Філатов С.А. Управління конкурентоспроможністю продукції вітчизняного машинобудівного підприємства / С.А. Філатов, Н.А. Мізюк // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2015.- Вип. 39. -С. 101-108
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/zhurnali/vcheni-zapiski-universitetu-krok/vcheni-zapiski-universitetu-krok-n39.pdf

  Запорожець Т.В. Ціннісний дискурс в сучасній Україні / Т. В. Запорожець// Еволюція наукової думки в контексті європейського вибору України : матеріали Науково-практичної конференції (Київ, 21 жовтня 2015 року). - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2015. - С.452-455

  Одарчук К.М. Розвиток пізнавальної активності старшокласників під час вивчення фізики як психологічна проблема / К. М. Одарчук // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. - 2015. - Вип. 7. - С. 253-260

  Россошанська О.В. Системно-інтеграційна модель діяльності підприємства як об’єкту дослідження економічної безпеки суб’єктів господарювання / О. В. Россошанська // Actual problems of modern economy development: Collection of scientific articles. - 2015. - С. 288-293

  Россошанська О.В. Системно-інтеграційна модель діяльності підприємства як об’єкту дослідження економічної безпеки суб’єктів господарювання / О. В. Россошанська // Actual problems of modern economy development: Collection of scientific articles. - 2015. - С. 288-293

  Віткін Л.М. Економічні переваги від застосування міжнародних стандартів / Л. М. Віткін, Т. Ю. Мельниченко, О. Р. Ролько // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2015. - Вип. 39. - С. 4-12

  Станкевич І.В. Адаптація систем управління якістю освітніх організацій до контекстних змін нової версії міжнародного стандарту ISO 9001:2015 / І. В. Станкевич, Л. М. Віткін, О. І. Глухова // Механізм регулювання економіки. - 2015. - № 2. - С. 103-114.
https://mer.fem.sumdu.edu.ua/index.php?cmd=view_article&article_id=387&issue_id=25&lang=ua&

  Віткін Л.М. Система оцінювання безпечності харчових продуктів з використанням віртуальної міри безпечності / Л. М. Віткін, С. М. Лапач, О. Р. Ролько // Системи обробки інформації. - 2015. - Вип. 11. - С. 181-188

  Віткін Л.М. Методологія побудови інтегрованої системи управління на основі аналізу ризиків / Л. М. Віткін, С. М. Лапач, О. Р. Ролько // Системи обробки інформації. - 2015. - Вип. 1. - С. 177-181

  Мала І.Б. Хедхантинг в Україні та захист від нього / І.Б. Мала // Соціально-економічні аспекти розвитку України в контексті євроінтеграції: зб. наук. праць за матеріалами науково-практичної конференції (м. Кривий Ріг, 17-18 квітня 2015 р.) - Кривий Ріг: РВВ ПНЗ "ІДА", 2015

  Одарчук К.М. Розвиток пізнавальної активності старшокласників у процесі навчання фізики на рівні стандарту: автореф. дис. ... канд.пед.наук: 13.00.02/ К.М. Одарчук .-Кіровоград, 2015.-20 с.

  Ляшенко О.М. "Дорожня карта" безпекознавчої освіти в Україні / О.М. Ляшенко // Перспективи управлінської діяльності суб'єктів господарювання в контексті економічної безпеки: збірник тез доповідей учасників ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Черкаси, 27-28 березня 2015 р.). - Черкаси: вид-во ПП. Чабаненко Ю.А., 2015. - С. 218-221
http://eprints.cdu.edu.ua/451/1/conf27-28-03-2015.pdf#page=66

  Сумець О.М. Теоретико-методологічні засади логістичної діяльності підприємств агропродовольчого комплексу: монографія О.М. Сумець. – Харків: КП "Міська друкарня", 2015. - 543 с.

  Алькема В.Г. Інтегральна оцінка рівня економічної безпеки автомобілебудівних підприємств/ В. Г. Алькема, М. І. Копитко //Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка".- 2015. - Вип. 39. - С. 75-88
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/zhurnali/vcheni-zapiski-universitetu-krok/vcheni-zapiski-universitetu-krok-n39.pdf

  Алькема В.Г. Економічна безпека інноваційного підприємства: навчальний посібник / В. Г. Алькема, Н. М. Літвін, О. С. Кириченко. - К.: Університет економіки та права "КРОК". - 2015. - 320 c.
https://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/navchalni-posibniki/509-ekonomichna-bezpeka-innovatsiinoho-pidpryiemstva

  Філатов С.А. Розвиток інноваційних кластерів в Україні / С.А. Філатов, О.М. Коченко // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2014. - Вип. 38. - С. 46-53
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/zhurnali/vcheni-zapiski-universitetu-krok/vcheni-zapiski-universitetu-krok-n38.pdf

  Терехов В.І. Мотиваційні та дидактичні особливості читання електронних лекцій з проблем інтелектуальної власності (капіталу) / В.І. Терехов, Б.М. Одягайло // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2014. - Вип. 37. - С. 177-186
http://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/zhurnali/204-vcheni-zapiski-universitetu-krok-37

  Терехов В.І. Інноваційні ринки України в системі підвищення конкурентоспроможності та безпеки національної економіки / В.І. Терехов, Б.М. Одягайло // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2014. - Вип. 36. - С. 44-52
http://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/zhurnali/46-vcheni-zapiski-universitetu-krok-36

  Алькема В.Г. Брендингові стратегії в забезпеченні ефективності інноваційного підприємства/ В. Г. Алькема, К. А. Коченко //Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка".- 2014. - Вип. 36. - С. 196-204
file:///C:/Users/library/Downloads/Vzuk_2014_36_27.pdf

  Алькема В.Г. Інноваційна стратегія клієнтоорієнтованого логістичного сервісу/ В. Г. Алькема, Ю. В. Арцюх //Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка".- 2014. - Вип. 35. - С. 159-167
file:///C:/Users/library/Downloads/Vzuk_2014_35_24.pdf

  Алькема В.Г. Логістична діяльність організацій та її системна декомпозиція / В. Г. Алькема // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2014. - Вип. 37. - С. 148-156
file:///C:/Users/library/Downloads/Vzuk_2014_37_23.pdf

  Алькема В.Г. Науково-практичні аспекти фінансового менеджменту інновацій / В. Г. Алькема, О. В. Коробенко // Управління інноваційним процесом в Україні: налагодження взаємодії між учасниками : тези доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції, MIPU-2014 (22-23 травня 2014 р., Львів). - Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2014. - С. 67-68
http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/28327/1/36-67-68.pdf

  Алькема В.Г. Структурний аналіз потенціалу економічної безпеки транспортно-експедиційного підприємства / В.Г. Алькема, Г.М. Пазєєва // Економічний аналіз: зб. наук. пр. / Тернопільський національний економічний університет. - 2014. - Т. 18. - № 2. - С. 71-80
file:///C:/Users/library/Downloads/ecan_2014_18(2)__11.pdf

  Алькема В.Г. Теоретичні аспекти визначення поняття маркетингової інноваційної товарної політики / В. Г. Алькема, І. М. Бережна // Наукові студії - ХХІ (культура, освіта - антропоцентричні парадигми і сучасний світ). Філософія. Філологія. Педагогіка. Економіка/ Український гуманітарний інститут. - 2014. - Т. 5, Вип. 3. - С. 107-115

  Алькема В.Г. Територіальна організація регіональної логістичної інфраструктури / В.Г. Алькема, О. С. Кудренко//Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць .- 2014.- №1(49). - С.157-172
http://www.pmdp.org.ua/images/Journal/49/18.pdf

  Мігус І.П. Економічний підхід до пошуку оптимальних шляхів фінансування системи освіти /І. П. Мігус, І. М. Шпиця, С. Г. Натрошвілі //Освіта:соціальні проблеми в контексті економічного розвитку України: колективна монографія/за ред. С. М. Лаптєва, В. С. Сідака, М. П. Денисенка. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2014. - С.225-252
http://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/monografiji/459-osvita-sotsialni-aspekty-v-konteksti-ekonomichnoho-rozvytku-ukrainy

  Пазєєва Г.М. Алгоритм транспортно-експедиційної діяльності сучасних логістичних компаній / Г. М. Пазєєва // Актуальні проблеми сучасної наукової думки : матеріали Науково-практичної конференції молодих учених (14 листопада 2014 р., м. Київ). – К. : Університет економіки та права «КРОК», 2014. - С. 344-346
https://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2014-11-14_materiali-%D1%81onference-krok.pdf

  Паращенко Л.І. Школа/ Л.І. Паращенко // Освіта дорослих: енциклопедичний словник/ за ред. В.Г. Кременя, Ю.В. Ковбасюка. - К.: Основа, 2014. - С. 459.

  Паращенко Л.І. Університет третього віку/ Л.І. Паращенко // Освіта дорослих: енциклопедичний словник/ за ред. В.Г. Кременя, Ю.В. Ковбасюка. - К.: Основа, 2014. - С. 437

  Паращенко Л.І. Університет/ Л.І. Паращенко // Освіта дорослих: енциклопедичний словник/ за ред. В.Г. Кременя, Ю.В. Ковбасюка. - К.: Основа, 2014. - 496 с. - С. 436

  Паращенко Л.І. Приватний навчальний заклад в освіті дорослих/ Л.І. Паращенко // Освіта дорослих: енциклопедичний словник/ за ред. В.Г. Кременя, Ю.В. Ковбасюка. - К.: Основа, 2014. - С. 324-325.

  Паращенко Л.І. Освітні послуги/ Л.І. Паращенко // Освіта дорослих: енциклопедичний словник/ за ред. В.Г. Кременя, Ю.В. Ковбасюка. - К.: Основа, 2014. - С. 282-283.

  Паращенко Л.І. Освіта для демократичного громадянства та освіта з прав людини (ОДГ/ОПЛ)/ Л.І. Паращенко // Освіта дорослих: енциклопедичний словник/ за ред. В.Г. Кременя, Ю.В. Ковбасюка. - К.: Основа, 2014. - С. 274

  Паращенко Л.І. Емігрант/ Л.І. Паращенко // Освіта дорослих: енциклопедичний словник/ за ред. В.Г. Кременя, Ю.В. Ковбасюка. - К.: Основа, 2014. - С. 129-130

  Паращенко Л.І. Демократизація освіти/ Л.І. Паращенко // Освіта дорослих: енциклопедичний словник/ за ред. В.Г. Кременя, Ю.В. Ковбасюка. - К.: Основа, 2014. - С. 87-88.

  Паращенко Л.І. Громадянська освіта/ Л.І. Паращенко // Освіта дорослих: енциклопедичний словник/ за ред. В.Г. Кременя, Ю.В. Ковбасюка. - К.: Основа, 2014. - С.81-82.

  Паращенко Л.І. Громадянин/ Л.І. Паращенко // Освіта дорослих: енциклопедичний словник/ за ред. В.Г. Кременя, Ю.В. Ковбасюка. - К.: Основа, 2014. - 496 с. - С. 81.

  Паращенко Л.І. Громадянське виховання/ Л.І. паращенко // Освіта дорослих: енциклопедичний словник/ за ред. В.Г. Кременя, Ю.В. Ковбасюка. - К.: Основа, 2014. - С. 81

  Паращенко Л.І. Громадянськість/ Л.І. Паращенко // Освіта дорослих: енциклопедичний словник/ за ред. В.Г. Кременя, Ю.В. Ковбасюка. - К.: Основа, 2014. - 496 с. - С. 80-81.

  Паращенко Л.І. Грант // Освіта дорослих: енциклопедичний словник/ за ред. В.Г. Кременя, Ю.В. Ковбасюка. - К.: Основа, 2014. - С. 79

  Паращенко Л.І. Бюрократизм в освіті/ Л.І. Паращенко // Освіта дорослих: енциклопедичний словник/ за ред. В.Г. Кременя, Ю.В. Ковбасюка. - К.: Основа, 2014. - С. 44-45

  Паращенко Л.І. Бізнес-освіта/ Л.І. Паращенко // Освіта дорослих: енциклопедичний словник/ за ред. В.Г. Кременя, Ю.В. Ковбасюка. - К.: Основа, 2014. - С. 41.

  Паращенко Л.І. Базова загальна середня освіта/ Л.І. Паращенко // Освіта дорослих: енциклопедичний словник/ за ред. В.Г. Кременя, Ю.В. Ковбасюка. - К.: Основа, 2014. - . 35.

  Паращенко Л.І. Атестація освітньої установи/ Л.І. Паращенко// Освіта дорослих: енциклопедичний словник/ за ред. В.Г. Кременя, Ю.В. Ковбасюка. - К.: Основа, 2014. - С. 31

  Паращенко Л.І. Агітація/ Л.І. Паращенко // Освіта дорослих: енциклопедичний словник/ за ред. В.Г. Кременя, Ю.В. Ковбасюка. - К.: Основа, 2014. - 496 с. - С. 9

  Паращенко Л.І. Автономний навчальний заклад / Л.І. Паращенко// Освіта дорослих: енциклопедичний словник/ за ред. В.Г. Кременя, Ю.В. Ковбасюка. - К.: Основа, 2014. - С. 8.

  Паращенко Л.І. Автономність/ Л.І. Паращенко // Освіта дорослих: енциклопедичний словник/ за ред. В.Г. Кременя, Ю.В. Ковбасюка. - К.: Основа, 2014. - C. 7

  Державна політика України у сфері освіти дорослих : метод. матеріали для слухачів магістер. програми за спец. "Держ. упр. у сфері освіти" : [навч. вид.] / Н. Г. Протасова, В. І. Луговий, Ю. О. Молчанова, Л.І. Паращенко [та ін.] ; за заг. ред. Н. Г. Протасової; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Упр. орг. фундам. та приклад. дослідж., Каф. упр. освітою. - Київ : НАДУ, 2014. - 52 с. - (Бібліотека слухача. Державне управління у сфері освіти)

  Паращенко Л.І. Проблеми організаційного розвитку загальноосвітніх навчальних закладів у сприйнятті директорів шкіл/ Л. І. Паращенко //Правничий вісник Університету "КРОК" .-2014. - Вип. 18. - С. 95-104
http://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/zhurnali/492-pravnychyi-visnyk-universytetu-krok-18

  Паращенко Л.І. Соціально-психологічні аспекти розвитку громадянських компетентностей державних службовців / Л. І. Паращенко // Актуальні проблеми сучасної наукової думки: науково-практична конференція молодих учених (Київ, 14 листопада 2014 року) . - К. : Університет економіки та права "КРОК", 2014. - С.352-353
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2014-11-14_materiali-%D1%81onference-krok.pdf

  Паращенко Л.І. Три кити управлінської вертикалі в шкільній освіті. Якість? Прозорість? Взаємодія?/Л.І. Паращенко, І.В. Іванюк//Освітня політика. Портал громадських експертів, 2014.-16 с.
http://lib.iitta.gov.ua/7654/1/%D0%A2%D1%80%D0%B8%20%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B8.pdf

  Паращенко Л.І. Теорія і технології формування моделі системи економічних механізмів управління загальною середньою освітою: посібник / Л.І. Паращенко; Інститут педагогіки НАПН України. - К., 2014. -197 с.
http://undip.org.ua/upload/files/PosIbnik_Ekonom__mekha_L.Paraschenko_2014.pdf

  Іванюк І.В. Система управління загальною середньою освітою в Україні на рівні району та області: якість, прозорість, взаємодія: аналітичний звіт / І.В. Іванюк, Л.І. Паращенко, А.Б. Терещенко; наук. ред. Л.І. Паращенко .-К.: ГО "Об'єднання "Агенція розвитку освітньої політики", 2014.-126 с.
https://www.irf.ua/knowledgebase/publications/sistema_upravlinnya_zagalnoyu_serednoyu_osvitoyu_v_ukraini_na_rivni_rayonu_ta_oblasti_yakist_prozorist_vzaemodiya/

  Паращенко Л.І. Механізми використання практики Європейського суду з прав людини судами України в межах цивільної юрисдикції/ Н. І. Проців, Л. І. Паращенко //Правничий вісник Університету "КРОК" .- 2014. - Вип. 20. - С. 154-160
http://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/zhurnali/142-pravnychyi-visnyk-universytetu-krok-20

  Система економічної безпеки: держава, регіон, підприємство: монографія: в 3-х т. Т. 3 / О.М. Ляшенко та ін.; за заг. ред. Г. В. Козаченко. - Луганськ: "Промдрук", 2014. - 336 с.

  Ляшенко О.М. Соціальна відповідальність вищої освіти: іституціонально-етичні аспекти / О.М. Ляшенко // Соціальна відповідальність влади, бізнесу, громадян: круглий стіл за участю представників науки, органів місцевого самоврядування, підприємств та громадянських організацій (12 листопада 2014 р., Дніпропетровськ). - Дніпропетровськ, Державний вищий навчальницй заклад "Національний гірничій університет", 2014. - С. 205-214

  Ляшенко О.М. Аналітичний огляд сучасних підходів до визначення сутності економічної безпеки підприємства / О.М. Ляшенко // Вісник Запорізького національного університету. Серія "Економічні науки". - 2014. - №1. - С. 254-264
http://web.znu.edu.ua/cms/index.php?action=category/browse&site_id=5&lang=ukr&category_id=1178

  Ляшенко О.М. Зміцнення економічної безпеки підприємств реального сектору економіки / О.М. Ляшенко, Н.Я. Юрків // Управління проектами та розвиток виробництва. - 2014 - №1(49). - С. 138-143
http://pmdp.org.ua/images/Journal/49/16.pdf

  Пазєєва Г.М. Декомпозиція потенціалу економічної безпеки підприємства / Г.М. Пазєєва // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2014. - Вип. 36. - С. 158-167
http://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/zhurnali/46-vcheni-zapiski-universitetu-krok-36

  Одарчук К.М. Педагогічні умови розвитку пізнавальної активності старшокласників у процесі вивчення фізики на рівні стандарту / К. М. Одарчук // Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія Педагогічна. - 2014. - № 20. - С. 102-105

  Одарчук К.М. Оцінювання ефективності методики розвитку пізнавальної активності старшокласників у процесі навчання фізики / К. М. Одарчук // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 3 : Фізика і математика у вищій і середній школі : зб. наук. праць. - 2014. - Вип. 14. - С. 52-68.
http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/15559/1/Odarchuk.pdf

  Ушакова М.В. Контролінг у системі управління підприємствами / М. В. Ушакова // Банківська справа. - 2014. - № 1/2. - С. 119-127

  Россошанська О.В. Система оцінювання стану внутрішнього середовища як фактору стратегічної економічної безпеки інноваційних проектно-орієнтованих підприємств / О.В. Россошанська // Управління проектами та розвиток виробництва.- 2014 - №1(49). - С. 143-157
http://www.pmdp.org.ua/images/Journal/49/17.pdf

  Віткін Л. Визначення ступеня ризику небезпечності продукції на м'ясопереробному підприємстві/ Л. Віткін, С. Лапач, О. Ролько //Стандартизація, сертифікація, якість .-2014. - № 5. - С. 57-61

  Віткін Л.М. Сучасні методи аналізу ризиків в процесі проектування систем управління підприємством м'ясо-молочної промисловості / Л. М. Віткін, О. Р. Ролько // Харчова промисловість. - 2014. - № 16. - С. 158-163

  Мала І.Б. Інноваційність як необхідна умова конкурентоспроможності та основа сучасного економічного розвитку/ І.Б. Мала// Соціально-економічні аспекти розвитку України в контексті євроінтеграції: зб. наук. праць за матеріалами науково-практичної конференції (м. Кривий Ріг, 21-22 квітня 2014 р.) - Кривий Ріг: РВВ ПНЗ "ІДА", 2014

  Алькема В.Г. Управління змінами в системі економічної безпеки суб'єктів господарської діяльності/ В. Г. Алькема, О. С. Кириченко //Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка".- 2014. - Вип. 38. - С. 112-118
file:///C:/Users/library/Downloads/Vzuk_2014_38_17.pdf

  Літвін Н.М. Стратегічні зміни в міжнародному бізнесі: підходи до прийняття рішень/ Н. М. Літвін //Зовнішня торгівля. Економічна безпека: Збірник наукових праць/ Університет економіки та права "КРОК".- 2014. - № 10. - С. 4-9

  Терехов В.І. Механізм фінансового контролю за здійсненням лізингових операцій в Україні/ В. І. Терехов //Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка".- 2013. - Вип. 33. - С. 122-135

  Терехов В.И. Концептуальные проблемы создания условий эфективного использования потенциала науки в интересах реформирования экономики / В. И. Терехов, В. П. Соловьев // Сучасні підходи до управління підприємством. Збірник наукових праць IV Всеукраїнської науково-практичної конференції.-Т.2.(11 квітня 2013 р.) .- К.: НТУУ КПІ, 2013. - С. 99

  Запорожець Т.В. Інформаційна етика як відповідь на моральні виклики глобального інформаційного суспільства / Т. В. Запорожець // Розвиток інформаційного суспільства: В 10-ти томах. Т.10: Інформаційно-комунікаційні аспекти міжнародної та національної безпеки: колективна монографія /за наук.ред. Д.І. Ткача. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2013. - С.245-259
http://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/monografiji/516-informatsiinokomunikatsiini-aspekty-mizhnarodnoi-ta-natsionalnoi-bezpeky

  Алькема В.Г. Аграрная логистика (материалы блиц-опроса экспертов)/ В. Г. Алькема //Логистика: проблемы и решения.- 2013. - № 4. - С. 16-18

  Алькема В.Г. Аналіз інноваційного розвитку промислових підприємств/ В. Г. Алькема, М. М. Третьяк //Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". -2013. - Вип. 34. - С. 223-231
file:///C:/Users/library/Downloads/Vzuk_2013_34_31.pdf

  Алькема В.Г. Механізм організації ефективного постачання на підприємстві / В.Г. Алькема, А.В. Вельбой // Наукові студії - ХХІ (культура, освіта -антропоцентричні парадигми і сучасний світ). Філософія - Філологія - Педагогіка - Економіка/ Український гуманітарний ін-т. -2013.- Вип. 2.- С. 496-509

  Алькема В.Г. Обеспечение логистической деятельности субъектов хозяйствования (материалы блиц-опроса экспертов)/ В. Г. Алькема //Логистика: проблемы и решения.- 2013. - № 5. - С. 22-23

  Алькема В.Г. Ресурний потенціал системи економічної безпеки суб'єкта логістичної діяльності/ Г.М. Пазєєва, В. Г. Алькема // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка" . - 2013. - Вип. 33. - С. 197-205
file:///C:/Users/library/Downloads/Vzuk_2013_33_31.pdf

  Алькема В.Г. Роль стратегічного потенціалу підприємства в забезпеченні належного рівня його економічної безпеки / В.Г. Алькема, Т.І. Усик // Наукові студії (культура, освіта - антропоцентричні парадигми і сучасний світ). Філософія - Філологія - Педагогіка - Економіка / Український гуманітарний ін-т. - 2013. - Вип. 2. - С. 116-121

  Алькема В.Г. Соціальний вимір вищої освіти України / В.Г. Алькема // Проблеми освіти: наук. зб. / Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України. - 2013 . - Вип. 74, ч. 1. - С. 27-32

  Алькема В.Г. Стратегія економічної безпеки суб'єктів логістичної діяльності та механізм її реалізації / В.Г.Алькема// Економічна безпека суб'єктів реального сектору економіки: колективна монографія [за ред. проф. В. П. Волкова]. - Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2013. - С. 129-157

  Алькема В.Г. Формування науково-педагогічного складу випускних кафедр економічного профілю / В.Г. Алькема // Проблеми освіти: наук. зб. / Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України. -2013. - Вип. 77, ч. 1. -С. 125-130

  Пазєєва Г.М. Економічна безпека трудових ресурсів дистриб’ютора в каналах розподілу продукції / Г. М. Пазєєва // Актуальні питання розвитку суб’єктів господарювання в умовах економічної нестабільності : матеріали Науково-практичної конференції молодих учених (6 грудня 2013, Київ). – К. : Університет економіки та права «КРОК», 2013. – С. 135-141
https://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2013-12-06_materiali-%D1%81onference-krok.pdf

  Державне управління у сфері освіти: глосарій з дисциплін магістер. програми за спец. "Держ. упр. у сфері освіти" : [наук. вид.] / Н. Г. Протасова, В. І. Луговий, Ю. О. Молчанова, Л.І. паращенко [та ін.]; за заг. ред. Н. Г. Протасової ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Упр. орг. фундам. та приклад. дослідж., Каф. упр. освітою. - К. : НАДУ, 2013. - 48 с. - (Бібліотека слухача. Державне управління: від теорії до практики)

  Управління освітою та шкільна автономія: погляд зі школи: аналіт. доп. за результатами експерт. дослідж. : [наук. вид.] / І. В. Барматова, В. І. Бєлий, В. В. Громовий [та ін.]; за заг. ред. Л. І. Паращенко. - К. : 2UP, 2013. - 64 с.

  Паращенко Л. Приватні школи в Україні: уверх сходами, які ведуть донизу [Електронний ресурс]/ Людмила Паращенко, Віктор Громовий // Освітній портал.-2013.11.29
http://education-ua.org/ua/articles/143-privatni-shkoli-v-ukrajini-uverkh-skhodami-yaki-vedut-donizu

  Паращенко Л.І. Погляди директорів загальноосвітніх навчальних закладів на проблеми управління українською школою/ Л.І. Паращенко //Управління освітою та шкільна автономія: погляд зі школи: аналітична доповідь /За заг. ред. Л.І. Паращенко. - К.: "2UP", 2013. - С.11-23

  Паращенко Л. Європейська інтеграція в системі загальної середньої освіти України / Л.І.Паращенко // Модернізація державного управління та європейська інтеграція України : матеріали щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за між нар. участю (Київ, 25 квіт. 2013 р.) : у 2 т. / за наук. ред.. Ю.В.Ковбасюка, К.О.Ващенка, С.В.Загороднюка. - К. : НАДУ, 2013. - Т. 2. - С. 7-8
http://academy.gov.ua/NMKD/library_nadu/Mater_konf_NADU/733eefc1-3372-41df-9fd6-ec0ec22861b5.pdf

  Паращенко Л. Інфраструктура загальної середньої освіти як конструктор для освітніх реформ / Людмила Паращенко// Освіта і управління: наук.прак.журн. - 2013 - т.16.-№1-2 - С.7-16.

  Пазєєва Г.М. Економічна безпека дистрибутора у ланцюгах товаропросування / Г. М. Пазєєва // Антикризовий розвиток соціальних та економічних процесів в умовах глобалізації : матеріали Міжнародної наукової конференції / Український гуманітарний інститут (квітень 2013, Буча). – К. – Буча : Видавничий центр науково-організаційного відділу Українського гуманітарного інституту, 2013. – С. 38 42

  Паращенко Л. Перспективи досліджень психологічних особливостей розвитку загальної середньої освіти як соціоекономічної організації /Людмила Паращенко// Вісник національного університету оборони України. Зб-к наук. праць.- 2013. - Вип. 5 (36). - С. 279-285.
https://nuou.org.ua/assets/journals/visnyk_nuou/v-nuou-36-2013.pdf

  Паращенко Л.І. Психологічні особливості управління розвитком педагогічного персоналу в системі шкільної освіти України/ Л. І. Паращенко //Правничий вісник Університету "КРОК" .- 2013. - Вип. 16. - С. 220-227
http://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/zhurnali/490-pravnychyi-visnyk-universytetu-krok-16

  Россошанська О.В. Інноваційна праця як інструмент забезпечення стратегічної економічної безпеки інноваційних проектно-орієнтованих підприємств / О.В. Россошанська, А.І. Щербатюк // Управління проектами та розвиток виробництва: Зб.наук.пр. – Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля, 2013 - №3(47). - С. 5-18
http://www.pmdp.org.ua/images/Journal/47/1.pdf

  Россошанська О.В. Управління знаннями в контексті забезпечення економічної безпеки інноваційних проектно-орієнтованих підприємств / О.В. Россошанська // Управління проектами та розвиток виробництва: Зб.наук.пр. – Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля, 2013 - №2(46). - С. 125-135
http://www.pmdp.org.ua/images/Journal/46/18.pdf

  Россошанская О.В. Метод оценки экономической безопасности инновационных проектно-ориентированых предприятий с позиции метрики внутренней среды деятельности / О.В. Россошанская // Управління проектами та розвиток виробництва: Зб.наук.пр. – Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля, 2013 - №1(45). - С. 33- 44
http://www.pmdp.org.ua/images/Journal/45/6.pdf

  Ляшенко О.М. Методологічний полігон управління економічною безпекою підприємства / О.М. Ляшенко // Економічна безпека держави: міждисциплінарний підхід: колективна монографія / за науковою редакцією Хлобистова Є.В. - Черкаси: видавець Чабаненко Ю.А., 2013. - С. 383-393
http://ecos.kiev.ua/share/upload/mono_28.pdf

  Ляшенко О.М. Економічна безпека регіону: прискорювач чи сповільнювач екосестейту України? / О.М. Ляшенко // Часопис економічних реформ. - 2013. - № 1(9). - 2013. - С. 155 - 162.
https://chasopys.jimdofree.com/%D0%B0%D1%80%D1%85%D1%96%D0%B2-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-archive-publications/

  Ляшенко О.М. Логіка керованості економічної безпеки підприємства / О.М. Ляшенко // Управління проектами та розвиток виробництва. - 2013 - №1(45). - С. 5-10.
http://www.pmdp.org.ua/images/Journal/45/1.pdf

  Ляшенко О.М. Економічні інтереси стейкхолдерів підприємства: діалектична взаємодія, систематизація, вибір способів узгодження / О.М. Ляшенко // Вісник Тернопільського національного економічного університету. - № 2. - 2013. - С. 54-62
http://visnykj.tneu.edu.ua/index.php/visnykj/article/view/497/509

  Lyashenko A.N. Approach to Building of Enterprise System Economic Security / A.N. Lyashenko, G. Kozachenko, S. Kavun // Intelligent Decision Technologies An International Journal. - 2013 [Електроний ресурс] - режим доступу до журн.: http://iospress.metapress.com/content/1872-4981.pdf
http://iospress.metapress.com/content/1872-4981.pdf

  Ляшенко О.М. Системоутворення економічної безпеки підприємства: коеволюція, комплементаризм, гармонізація [Електронний ресурс] / О. М. Ляшенко // Економіка. Менеджмент. Підприємництво. - 2013. - № 25(1). - С. 195-201. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecmepi_2013_25(1)__24
http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecmepi_2013_25(1)__24

  Ляшенко О.М. Кадрова безпека у системі економічної безпеки підприємства / О.М. Ляшенко, Я.М. Криль // Економіка. Менеджмент. Підприємництво. - 2013. - № 25(2). - С. 274-279
http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecmepi_2013_25(2)__34

  Ляшенко А.Н. О гармонизации формы и содержания подготовки управленческих кадров в сфере экономической безопасности / А.Н. Ляшенко, П.М. Ляшенко // Инновационное развитие экономики: предпринимательство, образование, наука : сб. науч. ст. часть II. - Минск: ГИУСТ БГУ, 2013. - С. 129-134
http://elib.bsu.by/bitstream/123456789/88832/1/%d0%9b%d1%8f%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%be_%d0%9e%20%d0%b3%d0%b0%d1%80%d0%bc%d0%be%d0%bd%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8%20%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d1%8b%20%d0%b8%20%d1%81%d0%be%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%b6%d0

  Ляшенко О.М. Опір системи економічної безпеки підприємства опортуністичній поведінці його стейкхолдерів / О.М. Ляшенко, З.М. Такулов // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля.-2013.- № 1 (190) Ч. 1. - С. 101-106

  Ушакова М.В. Управління фінансовими ресурсами підприємств / М. В. Ушакова // Вісник Одеського національного університету. Економіка. - 2013. - Т. 18. - № 4/3. - С. 147-149.
http://liber.onu.edu.ua/pdf/vestniki/Econ2013_18v4_3.pdf

  Россошанська О.В. Інноваційна активність працівників як фактору економічної безпеки інноваційних проектно-орієнтованих підприємств / О. В. Россошанська // Економіка. Менеджмент. Підприємництво. - 2013. - № 25(1). - С. 169-178

  Россошанская О.В. Динамический критерий оценки экономической безопасности инновационных проектно-ориентированных предприятий / О. В. Россошанская // Креативная экономика. - 2013. - № 5(77). - С. 77-86.
https://creativeconomy.ru/lib/4955

  Россошанська О.В. Особливості стану дослідницької області проблеми забезпечення економічної безпеки інноваційних проектно-орієнтованих підприємств / О. В. Россошанська // Технологічний аудит та резерви виробництва. Економіка підприємства. - 2013. - Т.1. № 3(9). - С. 39-43.
http://journals.uran.ua/tarp/article/view/12258/10146

  Россошанская О.В. Обоснование системы критериев экономической безопасности инновационных проектно-ориентированных предприятий / О. В. Россошанская // Интеллект. Инновации. Инвестиции. - 2013. - № 3. - С. 80-85

  Россошанская О.В. Оценка экономической безопасности инновационных проектно-ориентированных предприятий / О. В. Россошанская // Управление экономическими системами: электронный научный журнал. - 2013. - № 5

  Віткін Л. Наукові підходи до аналізу ділового навколишнього середовища відповідно до стандарта ДСТУ ISO 9004:2012/ Л. Віткін, Ю. Лемешко, Т. Лемешко //Стандартизація, сертифікація, якість .- 2013. - № 2. - С. 3-9

  Віткін Л. Модель реформування системи стандартизації України в контексті міжнародних зобов'язань та необхідності модернізації економіки/ Л. Віткін, Д. Луценко //Стандартизація, сертифікація, якість.- 2013. - № 3. - С. 3-13

  Віткін Л. Світовий досвід та стратегія розвитку систем технічного регулювання/ Л. Віткін //Стандартизація, сертифікація, якість .- 2013. - № 4. - С. 3-12

  Віткін Л. Побудова ефективної системи управління якістю органу сертифікації на основі моделі якості сертифікаційних послуг та моделі визначення рівня задоволеності замовника / Л. Віткін, Г. І. Хімічева // Вісник Сумського державного університету. Сер. : Технічні науки. - 2013. - № 4. - С. 181-191

  Хімічева Г.І. Аналіз і обґрунтування ризиків інноваційної діяльності ВНЗ / Г. І. Хімічева, Л. М. Віткін, О. В. Бобрусь // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Серія : Нові рішення в сучасних технологіях. - 2013. - № 56. - С. 76-83

  Мала І.Б. Рекламний ринок України: сучасні тенденції/ І.Б. Мала // Дослідження і розвиток: Матеріали 9 міжнародної науково - практичної конференції. Т. 4. Економіка. - Софія: Бял ГРАД-БГ ООД, 2013

  Одарчук К.Н. Эксперементальные задачи качественного характера как одно из средств активизации учебно-познавательной деятельности учащихся / К. М. Одарчук // Актуальные проблемы естественных наук и их преподавания: междунар. науч.-практ. конф., посвященной 100-летию МГУ имени А.А.Кулешова (20-22 февраля 2013 г.): тезисы докл. - Могилев, 2013. - С. 122-123.

  Ляшенко О.М. Ціль у системі економічної безпеки підприємства: сутність, вимоги, особливості, формулювання / О.М. Ляшенко, Є.І. Овчаренко // Перспективи управлінської діяльності суб'єктів господарювання в контексті економічної безпеки: матеріали Міжнародної науково - практичної конференції (Черкаси, 29-31 березня 2013 р.) / за ред. проф. Сідака В.С., проф. Денисенка М.П. та проф. Мігус І.П. - Черкаси: вид-во ПП Чабаненко Ю.А., 2013. - С. 68-72
http://eprints.cdu.edu.ua/98/1/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86-29-31.03.2013.pdf

  Філатов С.А. Агентська діяльність як подальший розвиток посередництва/ С. А. Філатов //Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка" .- 2013. - Вип. 33. - С. 147-154

  Алькема В.Г. Сучасні наукові підходи в дослідженнях системи економічної безпеки суб'єктів господарювання/ В. Г. Алькема // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка".- 2013. - Вип. 33. - С. 161-169
file:///C:/Users/library/Downloads/Vzuk_2013_33_26.pdf

  Управління шкільним бюджетом: навчальний посібник/ В. Громовий, Л. Паращенко, Ю. Шукевич, О. Ковальчук [та ін.]; за ред. С. Калашнікової. - К.: ДП "НВЦ "Пріоритети", 2012. - 243 с.

  Паращенко Л.І. Інфраструктура загальної середньої освіти і механізми розвитку навчального середовища / Л. І. Паращенко // Постметодика. - 2012. - № 2. - С. 12-21
http://poippo.pl.ua/pm/pdf-1-f-w/PM-105.pdf

  Терехов В.І. Франчайзингові технології в інформаційній економіці / В. І. Терехов, О. В. Терехова // Розвиток інформаційного суспільства: В 10-ти т. Т.1: Міжнародний бізнес в інформаційному суспільстві: колективна монографія/ за наук. ред. В.В. Рокочої. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2012 . - С.96-107
http://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/monografiji/471-mizhnarodnyi-biznes-v-informatsiinomu-suspilstvi

  Терехов В.І. Кумулятивний ефект системного забезпечення якісних змін в українській економіці /В. І. Терехов, Б. М. Одягайло// Вчені записки Університету «КРОК». Серія "Економіка".- 2012.- Вип. 29.-С.52-61

  Терехов В.І. Порогові рішення в системі економічної безпеки в умовах погашення державного боргу/ В. І. Терехов //Зовнішня торгівля. Економічна безпека: Збірник наукових праць/ Університет економіки та права "КРОК", 2012. - № 9. - С. 101-104

  Кириченко О.А. Економіка освіти України: проблеми та перспективи реформування/ О. А. Кириченко, Л. І. Паращенко //Зовнішня торгівля. Економічна безпека: Збірник наукових праць/ Університет економіки та права "КРОК".- 2012. - № 8. - С. 6-10

  Алькема В.Г. Генезис структури транспортного потенціалу в умовах сталого розвитку / В.Г. Алькема // Маркетинг і менеджмент інновацій. - 2012. - № 2. -С. 172-180
file:///C:/Users/library/Downloads/Mimi_2012_2_21.pdf

  Алькема В.Г. Аналіз інституціональної структури середовища функціонування суб'єктів логістичної діяльності / В.Г. Алькема // Економічний аналіз: зб. наук. пр. / Тернопільський національний економічний університет. - 2012. - Вип. 10, ч. 2. - С. 13-19
file:///C:/Users/library/Downloads/ecan_2012_10(2)__4.pdf

  Алькема В.Г. Змістовно-декомпозиційна характеристика інтерфейсної складової економічної безпеки держави/ В. Г. Алькема //Зовнішня торгівля. Економічна безпека: Збірник наукових праць /Університет економіки та права "КРОК", 2012. - № 9. - С. 3-8

  Алькема В.Г. Інтерфейсна складова економічної безпеки суб'єкта господарської діяльності / В.Г. Алькема, М.М. Третяк // Наукові студії (культура, освіта - антропоцентричні парадигми і сучасний світ). Філософія - Філологія - Педагогіка - Економіка / Український гуманітарний ін-т .- 2012. - Вип. 1. -С. 489-496

  Алькема В.Г. Ключові напрямки розвитку системи економічної безпеки автотранспортних підприємств / В.Г. Алькема // Вісник економіки транспорту і промисловості: зб. наук.-практ. ст./ Укр-ДУЗТ.- 2012. - Вип. 38 (Додаток). - С. 8-13.

  Алькема В.Г. Комплексна діагностика розвитку системи економічної безпеки суб'єкта логістичної діяльності/ В. Г. Алькема //Зовнішня торгівля. Економічна безпека: Збірник наукових праць. - 2012. - № 8. - С. 30-36

  Алькема В.Г. Концептуалізація оцінювання розвитку мікрологістичних систем / В.Г. Алькема // Бізнес-інформ. - 2012. - № 8. - 290 с. - С. 177-181
http://www.business-inform.net/export_pdf/business-inform-2012-8_0-pages-177_181.pdf

  Алькема В.Г. Логистика в государственных закупках: Материалы блиц-опроса экспертов / В. Г. Алькема //Логистика: проблемы и решения .-2012.- № 1. - С.10

  Алькема В.Г. Оптимальне розміщення логістичного об'єкту з урахуванням чинників економічної безпеки / В. Г. Алькема, О. С. Демиденко//Вчені записки Університету "КРОК".Серія "Економіка". - 2012.- № 30 . - С.165-174

  Алькема В.Г. Організаційна реструктуризація як складова удосконалення системи економічної безпеки суб'єктів логістичної діяльності / В. Г. Алькема // Вчені записки Університету "КРОК". - 2012.- № 29.- С.127-136

  Алькема В.Г. Оцінка ефективності системи економічної безпеки суб'єктів господарської логістичної діяльності / В.Г. Алькема // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. -2012. - № 11 (182), ч. II. - С. 15-23

  Алькема В.Г. Региональные логистические кластеры: Материалы блиц-опроса экспертов/ В. Г. Алькема //Логистика: проблемы и решения .-2012. - № 2. - С. 12

  Алькема В.Г. Реінжиніринг бізнес-процесу організації постачання як засіб зміцнення економічної безпеки компанії / В. Г. Алькема, О. С. Демиденко //Вчені записки Університету "КРОК". - 2012.-т.2.- № 32 . - С.28-36

  Алькема В.Г. Ресурсний потенціал економічної безпеки логістичних утворень / В.Г. Алькема // Наукові студії (культура, освіта - антропоцентричні парадигми і сучасний світ). Філософія - Філологія - Педагогіка - Економіка / Український гуманітарний ін-т .- 2012. - Вип. 1. -С. 475-488

  Алькема В.Г. Ринок суб'єктів логістичної діяльності в системі національної економічної безпеки / В.Г. Алькема // Управління проектами, системний аналіз і логістика/ НТУ.- 2012. - Вип. 9. - С. 242-246
file:///C:/Users/library/Downloads/Upsal_2012_9_58.pdf

  Алькема В.Г. Розвиток мікрологістичних систем та методика його оцінювання/ В.Г. Алькема //Логістика: теорія та практика/ЛНТУ.- 2012. - №1(2). -С.5-11

  Алькема В.Г. Транспортний потенціал України в умовах сталого розвитку / В.Г. Алькема // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. - 2012. - № 6 (177). - Ч. 1. - С. 92-97

  Алькема В.Г. Управління економічною безпекою 3PL оператора в умовах посилення конкуренції / В.Г. Алькема, О.С. Демиденко // Управління проектами, системний аналіз і логістика/ НТУ.- 2012. - Вип. 10. - С. 346-352
file:///C:/Users/library/Downloads/Upsal_2012_10_62.pdf

  Алькема В.Г. Управління економічною безпекою транспортного підприємства / В.Г. Алькема // Економічний форум. - 2012. - № 4. - С. 269-274

  Алькема В.Г. Формування механізму ефективного розвитку логістичного персоналу / В.Г. Алькема // Вісник КПНУ ім. І. Огієнка: Економічні науки. - 2012. - Вип. 6. - С. 9-13
file:///C:/Users/library/Downloads/vkpnuen_2012_6_3.pdf

  Пазєєва Г.М. Економічна безпека дистриб’ютора в умовах вітчизняного логістичного середовища / Г. М. Пазєєва // Вчені записки Університету «КРОК». Серія Економіка. - 2012.- Вип. 32. - Т. 2. - С. 113-118

  Пазєєва Г.М. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни "Комерційне товарознавство": ОКР "молодший спеціаліст" з спеціальності 5.03050702 "Комерційна діяльність"/ Г. М. Пазєєва; Коледж економіки, права та інформаційних технологій. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2012. - 115 с

  Пазєєва Г.М. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни "Інфраструктура товарного ринку": ОКР "молодший спеціаліст" з спеціальності 5.03050702 "Комерційна діяльність"/ Г. М. Пазєєва; Коледж економіки, права та інформаційних технологій. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2012. - 80 с.

  Паращенко Л.І. Модернізація загальної середньої освіти в Україні / Л.І. Паращенко // Реформування освіти в Україні: державно-управлінський аспект : навч.-наук. вид. / за заг. ред. Н. Г. Протасової. - Київ; Львів : НАДУ, 2012. - С.87-139. - (Бібліотека магістра. Серія "Державно-управлінські реформи")
http://academy.gov.ua/NMKD/library_nadu/Navch_Posybniky/43149163-90e1-4bdb-a2f2-d04dd0c9cbc9.pdf

  Паращенко Л. Підвищення ефективності шкільної освіти: українська практика та європейський досвід / Людмила Паращенко// Освіта і управління: наук.прак.журн. - 2012 - т.15.-№ 4 - С.12-17.

  Волонтерський рух через діяльність шкільних євроклубів: досвід, методологія, перспективи:методичний посібник / За ред. Л. Паращенко - К., 2012.- 68 с.

  Паращенко Л. Відкрита освіта: будуємо школи без кордонів/ Людмила Паращенко// Освіта і управління: наук.прак.журн. - 2012 - т.15.-№2-4 - С.7-14

  Паращенко Л. Фінансування середньої освіти: уроки різних країн / Людмила Паращенко // Управління шкільним бюджетом / Л. Паращенко, В. Громовий [та ін.]; За заг. ред. С. Калашнікової. - К.: ДП "НВЦ "Пріоритети", 2012. - С. 198-242

  Паращенко Л. Фінансування середньої освіти в Україні/ Людмила Паращенко // Управління шкільним бюджетом / Л. Паращенко, В. Громовий [та ін.]; За заг. ред. С. Калашнікової. - К.: ДП "НВЦ "Пріоритети", 2012. - С. 4-48

  Паращенко Л. Закономірності державного управління розвитком загальної середньої освіти в Україні / Людмила Паращенко // Стратегія державної кадрової політики - основа модернізації країни: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції за міжнародною участю (31 травня 2012 року) : Тези доповідей.- Київ, 2012.-С.285-287
file:///C:/Users/library/Downloads/Section_2.pdf

  Паращенко Л. Розвиток загальної середньої освіти як проблема теорії і практики управління освітою / Людмила Паращенко // Директор школи, ліцею, гімназії. - 2012- №4.- С. 71-76

  Паращенко Л. Європейські студії та євроклуби в освітньому просторі України / Людмила Паращенко // Директор школи, ліцею, гімназії. - 2012- №2.- С. 118-124.

  Parashchenko L. Ukraine Education System/ Parashchenko Liudmyla// Balancing Freedom, Autonomy and Accountability in Education. Volume 4/ Charles L.Glenn, Jan de Groof, Cara Stillinges Candal, editors.- Wolf Legal Publshers (WLP),The Netherlands, 2012.- С. 239-259
http://www.wolfpublishers.com/book.php?id=787

  Пазєєва Г.М. Методичні рекомендації до написання курсової роботи з фахових дисциплін для студентів спеціальності 5.03050702 "Комерційна діяльність"/ Г. М. Пазєєва; Коледж економіки, права та інформаційних технологій. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2012. - 44 с.

  Россошанська О.В. Оціночні критерії компетентності співробітників з позиції забезпечення економічної безпеки інноваційних проектно-орієнтованих підприємств/ О. В. Россошанська //Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка".- 2012. - Том 1, Вип. 32. - С. 110-117

  Паращенко Л. Напрями трансформації державного управління освітою в управління відносинами з клієнтами / Л. Паращенко // Інвестиції: практика та досвід. - 2012 - № 4. - С. 102-106.
http://www.investplan.com.ua/?op=1&z=1811&i=25

  Паращенко Л.І. Механізми державного управління загальною середньою освітою в контексті національної стратегії розвитку освіти/ Л.І. Паращенко // Державне управління: удосконалення та розвиток (Електронний ресурс) .- 2012.- № 1
http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=382

  Ризики, безпека, кризи і сталий розвиток в економіці: методології, моделі, методи управління та прийняття рішень: монографія / С.К. Рамазанов, О.А. Бурбело, О.М. Ляшенко та ін.; Під заг. ред. проф. С.К.Рамазанова. – Луганськ: Вид-во «Ноулідж», 2012. – 948 с.

  Система економічної безпеки: держава, регіон, підприємство: монографія. В 3-х т. Т. 2 / Г.В. Козаченко, Ю.С. Погорелов, О.М. Ляшенко та ін. за заг. ред. Г. В. Козаченко. - Луганськ: Вид-во "Ноулідж", - 2012. - 318 с. (С. 7-47, 264-279).

  Козаченко Г.В. Мета як системотворчий чинник системи економічної безпеки підприємства / Г.В. Козаченко, О.М. Ляшенко, Є.І. Овчаренко // Сучасні перспективи розвитку систем економічної безпеки держави та суб'єктів господарювання: монографія / за ред. проф. І.П. Мігус. - Черкаси: ТОВ "МАКЛАУТ", 2012. - С. 181-199
https://knutd.edu.ua/publications/pdf/Monographs/Mygus20150407.pdf

  Ляшенко О.М. Комплементаризм в управлінні економічною безпекою підприємства / О.М. Ляшенко // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2012. - Том 1, Вип. 32. - С. 98-103

  Ляшенко О.М. Специфічні властивості фінансової безпеки підприємства / О.М. Ляшенко // Управління проектами та розвиток виробництва. - 2012. - № 4 (44). - С. 27-32.
http://www.pmdp.org.ua/images/Journal/44/12lomfbp.pdf

  Ляшенко О.М. Вплив соціальної відповідальності підприємства на його економічну безпеку / О.М. Ляшенко // Культура народов Причерноморья. - 2012. - № 244. - С. 99-102
http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/91089/25-Liashenko.pdf?sequence=1

  Ляшенко О.М. Цілі управління економічною безпекою підприємства: можливості декомпозиції та створення системи мультиагентної координації / О.М. Ляшенко, Є.І. Овчаренко // Зовнішня торгівля. Економічна безпека. - 2012. - № 8. - С. 87-92

  Шемаєва Л.Г. Визначення властивостей ресурсного забезпечення економічної безпеки підприємства / Л.Г. Шемаєва, О.М. Ляшенко // Фінанси України. - 2012. - № 10. - С. 76-83
http://finukr.org.ua/?page_id=775&lang=ru&aid=540

  Алькема В.Г. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни "Управління ланцюгами поставок": ОКР "магістр" з спеціальності 8.03060107 "Логістика"/ В. Г. Алькема. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2012. - 78 с.

  Алькема В.Г. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни "Фінансові потоки в логістичних системах": ОКР "магістр" з спеціальності 8.03060107 "Логістика"/ В. Г. Алькема. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2012. - 68 с.

  Алькема В.Г. Ендогенний та екзогенний підходи в дослідженнях системи економічної безпеки суб'єктів господарювання / В. Г. Алькема// Розвиток інформаційного суспільства: колективна монографія: В 10-ти т.-Т.8 : Економічна безпека держави на макро- та мікрорівнях / В. І. Грушко [та ін.] ; наук. ред. В. С. Сідак. - К. : Університет економіки та права "КРОК", 2012. - С.9-16
http://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/monografiji/514-ekonomichna-bezpeka-derzhavy-na-makro-ta-mikrorivniakh

  Ляшенко О.М. Управління економічною безпекою підприємства : дис. … доктора екон. наук : 08.00.04; 21.04.02 / О.М. Ляшенко. - Луганськ, 2012. - 405 с.

  Пазєєва Г.М. Система економічної безпеки підприємств у вітчизняному логістичному середовищі / Г. М. Пазєєва // Психологія та безпека бізнесу : матеріали Науково-практичної конференції молодих учених (30 травня 2012 р., м. Київ). – К. : Університ етекономіки та права «КРОК», 2012. –С. 83-86

  Еволюція системи управління якістю вищого навчального закладу / Л. М. Віткін, З. М. Борисенко, О. Глухова, К. Карандєєв // Стандартизація, сертифікація, якість. - 2012.-№3.-С.40-46

  Одарчук К.М. Збірник задач з фізики. 10-11 клас. Рівень стандарту / К. М. Одарчук. - К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2012. - 150 c.

  Россошанська О.В. Сутність економічної безпеки інноваційних проектно-орієнтованих підприємств з позиції різних зацікавлених сторін у контексті вартісного підходу до управління / О. В. Россошанська // Управління проектами та розвиток виробництва. - 2012. - № 2(42). - С. 136-144.
http://www.pmdp.org.ua/index.php/ru/component/content/article/40-2012/42/483-a-v-rossoshanskaya

  Россошанская О.В. Непрерывность деятельности как основной критерий оценки экономической безопасности / О. В. Россошанская // Економічна безпека держави і науково-технологічні аспекти її забезпечення: Праці IV міжнародного науково-практичного семінару( 23-26 жовтня 2012 р.) / відповід. ред. Є.М. Письменний, В.М. Шаповал. - Дніпро:Національний гірничий університет, 2012. - С. 141-143

  Россошанская О.В. Экономическая безопасность проектно-ориентированных предприятий / О. В. Россошанская // Управління проектами: стан та перспективи: Матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, Миколаїв (18-21 вересня 2012 р.). - Миколаїв: НУК, 2012. - С. 177-178

  Россошанська О.В. Моделювання економічної безпеки інноваційних проектно-орієнтованих підприємств / О.В. Россошанська // Управління проектами та розвиток виробництва.- 2012. – № 4(44). – С. 14-27.
http://www.pmdp.org.ua/images/Journal/44/12rovpop.pdf

  Rossoshanska О. Method and models of block-rank analysis of the value factors as indicators of economic security and efficiency of the management of the intangible component of the value of the science-based project-oriented enterprises / О. Rossoshanska, L. Lyashenko // TEKA Commission of Motorization Power Industry. - 2012. - V.12. - № 3. - P. 122-127

  Россошанская О.В. Непрерывность деятельности как системообразующий элемент сущности категорій «безопасность», «риск» / О. В. Россошанская, Д. В. Рач // Современные информационные технологии в экономике и управлении предприятиями, программами и проектами: Тезисы докладов Х Международной научно-практической конференци (Алушта, 10-16 сентября, 2012 г.). - Харьков: Национальный аэрокосмический ун-т им. Н.Е. Жуковского «ХАИ», 2012. -С. 192

  Россошанська О.В. Підходи до побудови інтегрованих систем управління в інноваційних проектно-орієнтованих підприємствах / О. В. Россошанська, Н. В. Журавльова // Управління проектами та розвиток виробництва. - 2012. - № 4(44). - С. 145-150.
http://www.pmdp.org.ua/index.php/ru/component/content/article/42-2012/44/518-rossoshanskaya-zhuravlova12

  Rossoshanska O. Methodological baselines of the economic security phenomenon cognition / O. Rossoshanska // Наука и общество. - 2012. - № 2. - С. 202-217

  Формування організаційно-економічного механізму державного стимулювання стратегічного розвитку підприємств регіону : монографія / О. С. Поважний, В. М. Гончаров, А. Є. Пожидаєв, О.В. Россошанська [та ін.]. - Луганськ : Ноулідж. - 2012. - 142 c.

  Мала І.Б. Роль імітаційно -ігрової моделі при викладанні бізнес дисциплін. І.Б. Мала // Соціальні технології: Актуальні проблеми теорії та практики. -2012. -№ 53.- С.182-188
http://soctech-journal.kpu.zp.ua/issue-53-2012

  Одарчук К.М. Шляхи розвитку пізнавальної активності старшокласників у процесі навчання фізики на рівні стандарту/ К.М. Одарчук //Наукові записки/Кіровоград. РВВ КДПУ ім. В. Винниченка. Серія: Педагогічні науки. - 2012.-Вип. 108. -Ч. 2.-С.90-95

  Одарчук К.М. Урок-гра "Фізика навколо нас"/ К.М. Одарчук //Фізика та астрономія в школі: Науково-методичний журнал. - 2012. -№ 2 (97).-С.2

  Одарчук К.М. Розвиток пізнавальної активності старшокласників у процесі навчання фізики на рівні стандарту/ К.М. Одарчук //Засоби і технології сучасного навчального середовища: Матеріали Міжнародної VIII (XVIII) науково-практичної конференції (м. Кіровоград, 27-28 квітня 2012 року) /Відповід.ред. С.П.Величко. - Кіровоград: ПП "Ексклюзив-Систем", 2012.-С.50

  Ляшенко А.Н. Образование в области экономической безопасности: возможности и угрозы / А.Н. Ляшенко // Известия Российской академии образования. - 2012. - № 2 (22). - С. 589-595.

  Рач В.А. Учет изменения фактора уверенности в задачах обеспечения экономической безопасности и управления взаимодействием в проектах развития субъектов хозяйствования / В.А. Рач, О.В. Россошанская, Е.М. Медведева // Управління проектами та розвиток виробництва.- 2012. - № 1 (41). - С. 115-128.
http://www.pmdp.org.ua/images/Journal/41/12rvarsh.pdf

  Терехов В.І. Управління валютним ризиком в умовах економічної і фінансової кризи / В. І. Терехов, Д. Г. Ніколаєв // Розвиток зовнішньоекономічної діяльності в умовах інтеграційних та глобалізаційних процесів: Матеріали міжнародної науково-практичної інтернет конференції (19-23 квітня 2012 р. Донецьк). - Донецьк, 2012.-С.78-84

  Іларіонова Н.М. Методичні вказівки до виконання та захисту дипломних робіт. ОКР "Спеціаліст" спеціальності 7.03050301 "Міжнародна економіка" та ОКР "Магістр" спеціальності 8.03050301 "Міжнародна економіка"/ Н. М. Іларіонова, Н. М. Літвін, В. І. Терещук. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2012. - 51 с.

  Літвін Н.М. Інформаційні технології і модифікація міжнародного бізнесу / Н. М. Літвін //Розвиток інформаційного суспільства: колективна монографія в 10-ти томах .- Том 1: Міжнародний бізнес в інформаційному суспільстві / За наук. ред. проф. В.В. Рокочої . – К.: Університет економіки та права «КРОК», 2012.-С.47-53
https://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/monografiji/471-mizhnarodnyi-biznes-v-informatsiinomu-suspilstvi

  Літвін Н.М. Напрями вдосконалення механізму оподаткування малого підприємства/ Н.М. Літвін, В.В. Голюк //Розвиток інформаційного суспільства: колективна монографія: В 10-ти т.-Т.7: Фінансова політика держави на мікрорівні / В.І. Грушко [та інші]; наук. ред. С.М. Лаптєв. - К.: Університет економіки та права "КРОК, 2012. - С.184-198
http://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/monografiji/651-rozvytok-informatsiinoho-suspilstva

  Паращенко Л.І. Державне управління розвитком загальної середньої освіти в Україні: методологія, стратегії, механізми: монографія/ Л. І. Паращенко. - К.: Майстер книг, 2011. - 536 с.

  Паращенко Л.І. Розвиток загальної середньої освіти як проблема теорії і практики управління освітою / Л.І. Паращенко// Освітологічний дискурс:електронне фахове видання.-2011.-№2.-С.34-46
http://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/35

  Шкільний бюджет: навчально-методичний посібник для керівників освіти /В. Мархлєвський, Ю. Шукевич, Л. Паращенко [та інші]; МФ "Відродження". - К.: Таксон, 2011. - 156 с.

  Сазоненко Г. Законодавче та нормативно-правове забезпечення автономії загальноосвітнього навчального закладу: навчально-методичний посібник для керівників освіти/ Г. Сазоненко, Л. Паращенко, Ю. Шукевич. - К.: Майстер книг, 2011. - 112 с.

  Паращенко Л.І. Упровадження демократичного врядування в системі загальної середньої освіти України / Л. І. Паращенко// Актуальні проблеми державного управління, педагогіки та психології : зб. наук. пр.- 2011.- Вип. 2 (5). - С .115-119

  Паращенко Л.І. Індикатори розвитку загальної середньої освіти: підходи і моделі / Л. Паращенко // Освіта і управління. - 2011. - № 1. - С. 52-58

  Терехов В.І. Ефективність діяльності та аналіз світового досвіду франчайзингового бізнесу / В. І. Терехов //Вісник МНТУ. Серія «Економіка». - 2011.- № 2 (5). - С. 103-112

  Терехов В.І. Міжнародний менеджмент: навчально-методичний комплекс дисциплін/ В.І. Терехов. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2011. - 84 с.

  Паращенко Л.І. Державний стандарт базової та повної середньої освіти в Україні як механізм розвитку національної освітньої системи/ Л. Паращенко //Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. Серія "Державне управління".- 2011. - № 4. - С. 257-264
http://visnyk.academy.gov.ua/wp-content/uploads/2013/11/2011-4-34.pdf

  Паращенко Л.І. Розвиток загальної середньої освіти як проблема суспільного розвитку та державного управління/ Л. Паращенко //Вісник Національної академії державного управління при Президентові України.Серія "Державне управління". - 2011. - № 2. - С. 259-267
http://visnyk.academy.gov.ua/wp-content/uploads/2013/11/2011-2-36.pdf

  Алькема В.Г. Бізнес-розвідка як сучасний інструмент економічної безпеки логістичних утворень / В.Г. Алькема // Антикризовий розвиток соціальних та економічних процесів в умовах глобалізації: збірник матеріалів Міжвузівської науково-практичної конференції Українського гуманітарного інституту (20-21 квітня 2011 р.). -Буча: УГІ, 2011. - С. 17-19
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/alkema_0009.pdf

  Алькема В.Г. Вплив глобальної економічної кризи на фінансово-економічну безпеку суб’єктів господарювання в Україні / В. Г. Алькема // Вчені записки Університету «КРОК». Серія "Економіка".- 2011.- № 27 Т.1. - С. 4–11

  Алькема В.Г. Вплив системи планування запасів на показники фінансових потоків підприємства / В. Г. Алькема, Д.С. Щуренко// Актуальні питання теорії та практики фінансового менеджменту: матеріали другої міжвузівської науково-практичної конференції (м.Буча, 16 жовтня 2011 року) / Український гуманітарний інститут. - Буча: УГІ , 2011. - С.18-19

  Алькема В.Г. Генезис і розвиток системи економічної безпеки суб’єктів логістичної діяльності: автореф. дис…. д. е. н.: 21.04.02 / В. Г. Алькема.- К.: Університет економіки та права «КРОК», 2011. - 40 с.

  Алькема В.Г. Генезис і розвиток системи економічної безпеки суб’єктів логістичної діяльності: дис…. д-ра економ. наук: 21.04.02 / В. Г. Алькема.- Київ: Університет економіки та права «КРОК», 2011. - 529 с

  Алькема В.Г. Логистические формирования в глобальной экономике / В.Г. Алькема // Логистика - евразийский мост: материалы VІ Междунар.науч.-практ.конф. (2-3 марта 2011, г.Красноярск) / Краснояр.гос.аграр.ун-т. В 2 ч. - Красноярск. - 2011. - Ч.1. - С. 143-149
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/alkema_0007.pdf

  Алькема В.Г. Логістична концепція в розвитку економічної безпеки сучасних мікроекономічних систем // Логістика: теорія та практика: наук. журн. Луцького національного технічного університету. -2011. - № 1. - С. 4-11

  Алькема В.Г. Маршрутизації доставки вантажів автомобільним транспортом / В.Г. Алькема // Вісник Національного транспортного університету: в 2-х частинах: ч. 2. -2011. - Вип. 24. -С. 108-113
file:///C:/Users/library/Downloads/Vntu_2011_24(2)__27.pdf

  Алькема В.Г. Механізм управління витратами як важливий елемент ресурсної складової економічної безпеки логістичних утворень / В.Г. Алькема // Вісник Запорізького національного університету: Економічні науки. -2011.- №1.- С. 5-12
http://web.znu.edu.ua/cms/index.php?action=category/browse&site_id=5&lang=ukr&category_id=1081

  Алькема В.Г. Модель системи економічної безпеки логістичних утворень/ В. Г. Алькема //Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2011. - Том 1.- № 28. - С. 12-21

  Алькема В.Г. Операційна стратегія як чинник економічної безпеки розвитку виробничого підприємства/ В.Г.Алькема // Формування ринкової економіки. -2011.- № 25.- С.62-72
https://core.ac.uk/download/pdf/14713823.pdf

  Алькема В.Г. Параметри фінансових потоків як чинники вибору місця розміщення логістичної інфраструктури / В. Г. Алькема, О.С. Демиденко// Актуальні питання теорії та практики фінансового менеджменту: друга міжвузівська науково-практична конференція (м.Буча, 16 жовтня 2011 року) / Український гуманітарний інститут. - Буча : УГІ, 2011. - С.17-18

  Алькема В.Г. Применение метода анализа иерархии при выборе города размещения регионального распределительного центра / В. Г. Алькема, Е. С. Демиденко //Логистика: проблемы и решения. - 2011.- № 1. - С. 52–59

  Алькема В.Г. Розвиток системи економічної безпеки логістичних компаній у сфері зовнішньоторговельної діяльності/ В. Г. Алькема //Зовнішня торгівля. Економічна безпека: Збірник наукових праць. - 2011. - № 5. - С. 110-119

  Алькема В.Г. Роль інноваційної стратегії в забезпеченні економічної безпеки логістичних утворень / В.Г. Алькема // Інноваційна економіка.- 2011. - Вип. 1 (20). -С.137-146

  Алькема В.Г. Функціональні складові економічної безпеки логістичних утворень / В.Г. Алькема // Вісник Східноукраїнського університету ім. В. Даля .-2011. - Вип. 4 (146). - Ч. 2. - С. 208-217

  Освіта для демократичного громадянства та освіта з прав людини в Україні = Education for democratic citizenship and human rights education in Ukraine / Н. Г. Протасова, Л. І. Паращенко, О. В. Овчарук, В. В. Полторак ; за заг. ред. Н. Г. Протасової ; Укр.-швейцар. проект "Сприяння розвитку освіти для демократії в Україні", Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. - Київ : НАДУ : Основа, 2011. - 99 с. : іл. - Кн. укр., англ. мовами

  Реалізація гендерної політики в управлінні освітою: навч.-метод. посіб. / Н. Г. Протасова, Л. А. Гаєвська, Т. О. Лукіна, Л.І. Паращенко [та ін.]; за заг. ред. Н. Г. Протасової ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Прогр. рівних можливостей та прав жінок в Україні ЄС-ПРООН. - Запоріжжя : Друк. світ, 2011. - 175 с. - (Гендерна політика)

  Пазєєва Г.М. Економічна безпека ВНЗ приватної форми власності/ Г. М. Пазєєва //Вчені записки/ Університет економіки та права "КРОК". Серія Економіка. - 2011. - Вип. 25. - С. 94-99

  Паращенко Л. Місце приватної школи в системі освіти України / Л. Паращенко // Шкільний бюджет: навч.-метод. посіб. для кер. освіти / В. Мархлєвський, Ю. Шукевич, Л. Паращенко та ін. - К.: Таксон, 2011. - С. 143-150

  Паращенко Л. Механізми фінансування загальної середньої освіти в Україні / Л. Паращенко // Шкільний бюджет: навч.-метод. посіб. для кер. освіти / В. Мархлєвський, Ю. Шукевич, Л. Паращенко та ін. - К.: Таксон, 2011. - С. 57-78

  Паращенко Л. Побудова моделі державного управління розвитком загальної середньої освіти в контексті суспільного розвитку / Л. Паращенко ; за заг. ред. Ю. В. Ковбасюка // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України.- 2011. - Вип. 1. - С. 204-213.
file:///C:/Users/library/Downloads/znpnadu_2011_1_25.pdf

  Паращенко Л. Гендерні особливості управління навчальними закладами / Л. Паращенко // Реалізація гендерної політики в управлінні освітою : навч.-метод. посіб. /Н. Г. Протасова, Л. А. Гаєвська, Т. О. Лукіна та ін.; за заг. ред. Н. Г. Протасової. - Запоріжжя : Друкарський світ, 2011. - С. 109-135
https://gender.org.ua/images/lib/genderna_polityka_v_osviti.pdf

  Паращенко Л.І. Функції системи загальної середньої освіти в умовах соціально-економічних трансформацій в Україні [Електронний ресурс] / Л. І. Паращенко / Державне управління: удосконалення та розвиток. - 2011.- № 12. - Режим доступу : http://www.dy.nauka.com.ua
http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=375

  Паращенко Л. Проблеми застосування системного підходу в державному управлінні загальною середньою освітою України / Л. Паращенко // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. - 2011. - № 3. - С. 235-242
http://visnyk.academy.gov.ua/wp-content/uploads/2013/11/2011-3-33.pdf

  Паращенко Л. Вивчення ефективності системи загальної середньої освіти України / Л. Паращенко // Інвестиції: практика та досвід: наук. фах. журн. - 2011. - № 24. - С. 91-95.
file:///C:/Users/library/Downloads/ipd_2011_24_25.pdf

  Россошанская О.В. Проектно-компетентностный подход к экономической опасности / О.В. Россошанская // Управління проектами та розвиток виробництва: Зб.наук.пр. – Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля, 2011. – № 1(37). – С. 123-136.

  Паращенко Л. Аналіз системи загальної середньої освіти України за м'якою методологією систем / Л.І. Паращенко //Освіта і управління . - 2011.- т. 14, №2-3.- С. 72-80

  Паращенко Л. Пізнаємо Європу разом: долучення до європейських цінностей / Людмила Паращенко, Микола Задорожний //Географія та основи економіки в школі. - 2011. - №4.- С. 35-40.

  Паращенко Л. У фокусі двох десятиліть/ Людмила Паращенко // Дзеркало тижня. - 2011.- № 29, 20-26 серпня.- С. 12-13.

  Паращенко Л. Фінансова автономія шкіл: тіньові реалії та туманні перспективи / Л.Паращенко // Дзеркало тижня. - 2011.- № 6, 19-25 лютого.- С. 15.
https://dt.ua/EDUCATION/finansova_avtonomiya_shkil__tinovi_realiyi_ta_tumanni_perspektivi.html

  Паращенко Л. Автономія в системі загальної середньої освіти України: поняття, принципи, механізми / Л. Паращенко // Законодавче та нормативно-правове забезпечення автономії загальноосвітнього навчального закладу: навчально-методичний посібник для керівників освіти/ Г. Сазоненко, Л. Паращенко, Ю. Шукевич. - К. : Майстер книг, 2011. - С. 22-42.

  Паращенко Л. Автономія вищого навчального закладу / Л. Паращенко // Енциклопедія державного управління: у 8 т. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; наук.-ред. колегія : Ю. В. Ковбасюк (голова) та ін. - К. : НАДУ, 2011. - Т.4: Галузеве управління. - С. 13-15
http://academy.gov.ua/NMKD/library_nadu/Encycloped_vydanniy/ee797129-a005-496b-b86a-95045d0132cf.pdf

  Паращенко Л. Автономія загальноосвітнього навчального закладу / Л. Паращенко // Енциклопедія державного управління: у 8 т. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; наук.-ред. колегія : Ю. В. Ковбасюк (голова) та ін. - К. : НАДУ, 2011. - Т.4: Галузеве управління. - С. 15-17
http://academy.gov.ua/NMKD/library_nadu/Encycloped_vydanniy/ee797129-a005-496b-b86a-95045d0132cf.pdf

  Паращенко Л. Автономія навчального закладу / Л. Паращенко // Енциклопедія державного управління: у 8 т. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; наук.-ред. колегія : Ю. В. Ковбасюк (голова) та ін. - К. : НАДУ, 2011. - Т.4: Галузеве управління. - С. 17-18.
http://academy.gov.ua/NMKD/library_nadu/Encycloped_vydanniy/ee797129-a005-496b-b86a-95045d0132cf.pdf

  Паращенко Л. Автономія навчального закладу в системі загальної середньої освіти України: поняття, принципи, механізми / Л. Паращенко // Освіта і управління. - 2011. - № 4. - С. 36-41.

  Паращенко Л. Демократичне врядування в освіті / Л. Паращенко // Енциклопедія державного управління: у 8 т. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; наук.-ред. колегія : Ю. В. Ковбасюк (голова) та ін. - К. : НАДУ, 2011. - Т.4: Галузеве управління - С. 110-111.
http://academy.gov.ua/NMKD/library_nadu/Encycloped_vydanniy/ee797129-a005-496b-b86a-95045d0132cf.pdf

  Паращенко Л. Державне управління загальною середньою освітою / Л. Паращенко // Енциклопедія державного управління: у 8 т. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; наук.-ред. колегія : Ю. В. Ковбасюк (голова) та ін. - К. : НАДУ, 2011. - Т.4: Галузеве управління - С. 174-176.
http://academy.gov.ua/NMKD/library_nadu/Encycloped_vydanniy/ee797129-a005-496b-b86a-95045d0132cf.pdf

  Паращенко Л. Державне управління розвитком загальної середньої освіти Л. Паращенко // Енциклопедія державного управління: у 8 т. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; наук.-ред. колегія : Ю. В. Ковбасюк (голова) та ін. - К. : НАДУ, 2011. - Т.4: Галузеве управління - С. 187-189.
http://academy.gov.ua/NMKD/library_nadu/Encycloped_vydanniy/ee797129-a005-496b-b86a-95045d0132cf.pdf

  Паращенко Л. Державні стандарти загальної середньої освіти Л. Паращенко // Енциклопедія державного управління: у 8 т. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; наук.-ред. колегія : Ю. В. Ковбасюк (голова) та ін. - К. : НАДУ, 2011. - Т.4: Галузеве управління - С. 206-208.
http://academy.gov.ua/NMKD/library_nadu/Encycloped_vydanniy/ee797129-a005-496b-b86a-95045d0132cf.pdf

  Паращенко Л. Зарубіжний досвід автономії у системі загальної середньої освіти / Л. Паращенко // Законодавче та нормативно-правове забезпечення автономії загальноосвітнього навчального закладу: навчально-методичний посібник для керівників освіти / Г. Сазоненко, Л. Паращенко, Ю. Шукевич. - К. : Майстер книг, 2011. - С. 83-107.

  Корпоративна соціальна відповідальність: моделі та управлінська практика: посібник / М.А. Саприкіна, М.А. Саєнсус, О.М. Ляшенко та ін.; за ред. О.С. Редькіна. - К. : Вид-во "Фарбований лист", 2011. - 480 с.

  Ляшенко О.М. Узгодження інтересів - імперативна мета управління економічною безпекою підприємства / О.М. Ляшенко, В.Л. Безбожний // Вчені записки Університету "КРОК". - 2011. - Вип. 25. - С. 73-80

  Ляшенко О.М. Продовольча безпека як засаднича функція національної економічної безпеки / О.М. Ляшенко, Р.В. Марков // Вчені записки Університету "КРОК". - 2011. - Вип. 25. - С. 81-86

  Украина и ее регионы на пути к инновационному обществу: монография в 4 т. Т.1. / А.Н. Ляшенко, И.П. Булеев, В.И. Дубницкий и др.; под. общ. ред. В.И. Дубницкого и И.П. Булеева. - Донецк: "Юго-Восток, Лтд", 2011. - 572 с. – 572 c. (С. 119-134, 555-566)

  Ляшенко О.М. Категорії управління економічною безпекою підприємства / О.М. Ляшенко // Вчені записки Університету "КРОК". - 2011. - Том 2, Вип. 27. - С. 17-22

  Ляшенко О.М. Безпекотворення і конкурентоспроможність національної економіки: міра взаємодії / О.М. Ляшенко // Теоретичні та прикладні питання економіки. - Вип. 25. - 2011. - С. 47-54.
http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/host/viking/db/ftp/univ/ttppe/ttppe_2011_25.pdf#page=47

  Ляшенко О.М. Акмеобезпекологія як наукове підгрунтя управління економічною безпекою підприємства / О.М. Ляшенко // Економіка. Менеджмент. Підприємництво. - Вип. 23(1). - 2011. - С. 231-235.

  Ляшенко О.М. Ресурси інтегрованих структур промисловості: сутність і класифікація / О.М. Ляшенко, О.Ю. Чорна // Культура народов Причерноморья. - 2011. - № 202. - С. 61-65.
http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/56902/16-Lyashenko.pdf?sequence=1

  Ляшенко О.М. Інкорпорація поглядів на цілепокладання в плануванні до управління економічною безпекою підприємства / О.М. Ляшенко, Є.І. Овчаренко // Зовнішня торгівля. Економічна безпека. - 2011. - № 7. - С. 56-62

  Ляшенко А.Н. Методики оценки состояния экономической безопасности промышленного предприятия / А.Н. Ляшенко // Экономическая безопасность предприятий интегрированной промышленной структуры: монография / под ред. А.В. Козаченко. - Луганск: Глобус, 2011. - С. 156–177.

  Экономическая безопасность предприятий интегрированной промышленной структуры: монография / А.В. Козаченко, Ю.С. Погорелов, А.Н. Ляшенко и др. - Луганск: Глобус, 2011. - 226 с. (С. 156-177).

  Ляшенко А.Н. Проблемы согласования экономических интересов в условиях перехода Украины к инновационной модели развития / А.Н. Ляшенко // Украина и ее регионы на пути к инновационному обществу: монография / под общ. ред. И.П. Булеева, В.И. Дубницкого. - Донецк: Юго-Восток, Лтд, 2011. - Т. 1. - С. 119–134

  Кириченко О.А. Концептуальні засади формування системи економічної безпеки логістичних утворень/ О. А. Кириченко, В. Г. Алькема //Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2011. - № 25. - С. 45-53

  Ушакова Н.М. Методичні рекомендації з організації та проведення педагогічної (асистентської) практики для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр" спеціальності 8.03010201 "Психологія"/ Н.М. Ушакова, С.Л. Марков, Н.С. Чаюн. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2011. - 32 с.

  Одарчук К.М. Навчальний фізичний експеримент як основний вид діяльності при вивченні фізики / К. М. Одарчук // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені ТГ Шевченка. - 2011. - № 89. - С. 466-469

  Россошанська О.В. Опис невідповідності станів інформованих елементів середовища діяльності для задач оцінки безпеки та взаємодії з позиції теорій нечітких множин та несилової взаємодії / О.В. Россошанська, О.М. Медведєва // Управління проектами та розвиток виробництва.- 2011. – №4(40). – С. 35-45.
http://www.pmdp.org.ua/images/Journal/40/11rovtnv.pdf

  Россошанська О.В. Управління проектами як джерело потенційних загроз економічної безпеки підприємства / О. В. Россошанська // Управління проектами у розвитку суспільства:Тези доповідей VІІІ Міжнародної конференції. Тема: Управління програмами приватно-державного партнерства з метою стабілізації розвитку України (19-20 травня, 2011 р., Київ.). - К.: КНУБА, 2011. - С. 190-192

  Россошанська О.В. Сутність економічної безпеки суб’єктів господарювання як сфери економічної науки / О.В. Россошанська // Управління проектами та розвиток виробництва.- 2011. – № 2(38). – С.161-166.
http://www.pmdp.org.ua/images/Journal/38/11rovsen.pdf

  Россошанська О.В. Сутність категорії «економічна безпека» з позиції системології / О. В. Россошанська // Перспективи розвитку економіки України: теорія, методологія, практика: матеріали XVI Міжн. наук.-практ. конф. (24-25 травня 2011 р.) / відп. ред. Л.Г. Ліпич. - Луцьк: Волин. Мистецька агенція «Терен», 2011. - С. 60-61

  Россошанська О.В. Безпека та безпечність як характеристики комфортного стану цілого / О. В. Россошанська // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. - 2011. - № 3(57), Ч.2. - С. 62-66

  Инновационное развитие: модель тройной спирали в контексте системно-целостного видения / В. А. Рач, О. М. Медведева, О. В. Россошанская, Евдокимова А. В. // Проблемы и перспективы инновационного развития экономики: материалыXVІ международной научно-практической конференции ( Алушта, 12 – 16 сентября 2011 г.). - Симферополь: ИТ АРИАЛ, 2011. - С. 156-163.

  Рач В.А. Гармонизация управления развитием: модели триадной целостности безопасной среды деятельности / В. А. Рач, Е. М. Медведева, О. В. Россошанская // Гармоничное развитие систем – третий путь человечества: коллективная монография. - Одесса, ООО "Институт креативных технологий", 2011. - С. 369-374

  Рач В.А. Сущность базовых терминов системологии с позиции управления: знаниями, компетентностями, проектным пространством развития / В. А. Рач, О. В. Россошанская, Е. М. Медведева // Наука и социальные проблемы общества: информатизация и информационные технологии: Сборник научных трудов VI Международной научно-практическойя конференции (Харьков, 25-25 мая, 2011 г.). - Харьков: Харьковский национальный ун-т радиоэлектроники, 2011. - С. 197-198

  Віткін Л.М. Сучасна система технічного регулювання України: теорія та практика: монографія/ Л. М. Віткін, Г. І. Хімічева, А. С. Зенкін; Університет економіки та права "КРОК", КНУТД. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2011. - 492 с.

  Метрологія, стандартизація, сертифікація: підручник/ Л. М. Віткін [та інші] ; Під заг. ред. О. І. Момота; Університет "КРОК". - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2011. - 304 с

  Віткін Л.М. Побудова багатофакторних моделей структурних складових систем технічного регулювання / Л. М. Віткін, Г. І. Хімічева, С. М. Лапач, А. С. Зенкін // Стратегия качества в промышленности и образовании: материалы VIІ Международной конференции (3-10 июня 2011 года, Варна, Болгария). В 3 т. / Ред. Т. С. Хохлова, В. О. Хохлов, Ю. О. Ступак. - Днепропетровск: Фортуна; Варна: ТУ-Варна, 2011. - Т. 1. - С. 637-645

  Віткін Л.М. Економічна доцільність впровадження в Україні гармонізованих стандартів / Л. М. Віткін // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2011.- Т. 2. - Вип. 26, Т.2. - С. 35-41

  Віткін Л.М. Наукові засади створення системи технічного регулювання в умовах членства України в СОТ та інтеграції до ЄС: дис. ... д-ра техн. наук : 05.01.02 / Л. М. Віткін; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. - Київ, 2011. - 422 c.

  Побудова багатофакторних моделей структурних складових системи технічного регулювання / Л. М. Віткін, Г. І. Хімічева, С. М. Лапач, А. С. Зенкін // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. - 2011. - № 2(4). - С. 45-56

  Одарчук К.М. Мультимедійні технології на уроках фізики / К.М. Одарчук //Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія педагогічна .- 2011. - Вип. 17 : Інноваційні технології управління компетентнісно-світоглядним становленням учителя: фізика, технології, астрономія.- С.234-235
file:///C:/Users/library/Downloads/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%8C%20%D0%9A%D0%B0%D0%BC%E2%80%99%D1%8F%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C-%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%BB%D1

  Одарчук К.М. Інформаційні технології під час вивчення фізики / К. М. Одарчук // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. - 2011. - № 1(11). - С. 312-318.
https://repository.sspu.edu.ua/bitstream/123456789/5194/1/Odarchuk.pdf

  Одарчук К.М. Інформаційні технології при вивченні фізики / К. М. Пугач // Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу "ІТМ *ПЛЮС-2011" : Всеукр. дистанц. наук.-метод. конф. з міжнародною участю (11 лют. 2011 р.): матер. доп. - Суми, 2011.- С. 64-66.

  Одарчук К.М. Використання інформаційно-комунікаційних технологій у підготовці майбутнього вчителя фізики /К. М. Одарчук // Інноваційні інформаційно-комунікаційні технології навчання математики, фізики, інформатики у середніх та вищих навчальних закладах: зб.наук.праць за матеріалами Всеукр. наук.-метод. конф. Молодих науковців (17-18 лют. 2011р.). - Кривий Ріг: Криворізький держ.пед.ун-т, 2011.-С.243-246

  Одарчук К.М. Використання елементів інтерактивних технологій на уроках фізики / К. М. Одарчук // Інформаційні технології в професійній діяльності: Всеукр. наук.-практ. конф.( 23 березня 2011р.): матер. доп. - Рівне, 2011. - С. 41-43.

  Одарчук К.М. Мультимедійні технології на уроках фізики/ К.М. Одарчук //Друга міжуніверситетська наукова конференція з математики та фізики для студентів та молодих науковців( Київ, 28-29 квітня 2011р.): Тези допов. - Київ: Ін-т математики НАН України, 2011.-С.195-196

  Зінченко О.П. Готовність до діяльності: принципи та форми організації управлінської підготовки старшокласників: навч.-метод. посіб /О. П. Зінченко, Л. І. Паращенко, П. М. Андруховець . - К.: Майстер книг, 2011. - 104 с.

  Алькема В.Г. Аналіз системи економічної безпеки суб'єктів господарської діяльності / В.Г. Алькема // Фінансова система України: зб. наук. пр. Національного університету "Острозька академія".- 2011. - Вип. 16. - С. 99-107
https://eprints.oa.edu.ua/7015/1/16.pdf

  Алькема В.Г. Використання механізму контролінгу в системі економічної безпеки автотранспортних підприємств / В.Г. Алькема // Управління проектами, системний аналіз і логістика/ НТУ.- 2011. - Вип. 8. -С. 7-14
file:///C:/Users/library/Downloads/Vntu_2011_24(1)__36.pdf

  Алькема В.Г. Загрози середовища функціонування суб’єктів логістичної діяльності / В. Г. Алькема // Зовнішня торгівля. Економічна безпека: зб. наук. пр. - 2011.- № 7. - С.3–11

  Алькема В.Г. Оптимізація виробництва машинобудівного підприємства на підставі критеріїв економічної безпеки / В.Г. Алькема // Економічний аналіз: зб. наук. пр. кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету. -2011. - Вип. 8. - С. 28-35
http://dspace.tneu.edu.ua/jspui/bitstream/316497/272/1/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%202011%20-%208-2.pdf#page=28

  Алькема В.Г. Система економічної безпеки логістичних утворень: монографія / В. Г. Алькема. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2011. - 378 c.

  Літвін Н.М. Оподаткування операцій з цінними паперами / Н.М. Літвін, Л.Д. Тулуш //Торгівля цінними паперами: підручник / за ред. д.е.н., проф. В.І. Грушка. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2011 - С.309-357
https://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/pidruchniki/22-torhivlia-tsinnymy-paperamy-rozdil-xiv-opodatkuvannia-operatsii-z-tsinnymy-paperamy

  Бутнік-Сіверський О.Б. Економіко-правові теоретичні та практичні аспекти переходу економіки України на інноваційну модель розвитку: моногр. / О.П. Орлюк, О.Б. Бутнік-Сіверський, Н.М. Мироненко.- «Лазурит-Поліграф», 2010. - 416 с.

  Економічна безпека розвитку середньої школи в контексті підготовки Податкового кодексу України. Пропозиції та зауваження /Л.І. Паращенко, С.М. Лаптєв [та ін.]; за ред.О.А.Кириченка, Л.І.Паращенко.-К.:Дорадо-друк,2010.- 48 с. - (Соціально-гуманітарна сфера

  Побудова систем управління якістю вищих навчальних закладів: посібник для студентів вищих навчальних закладів у 2 кн./ Л.М. Віткін, С.М. Лаптєв, Т.В. Фініков, С.М. Піддубна. - К.: Таксон, 2010. - 564 с

  Паращенко Л.І. Проблеми державно-громадського управління загальною середньою освітою в Україні/ Л.Паращенко // Освіта і управління. - 2010. - № 4. - С. 32-40

  Паращенко Л.І. Акмеологія та діяльнісний підхід як філософсько-методологічні засади модернізації шкільної освіти / Л. Паращенко // Освіта і управління. - 2010. - Том 13, № 2/3. - С. 22-28

  Паращенко Л.І. Проблеми трансформації системи державного управління загальною середньою освітою в Україні : (методологічний аспект) / Л. Паращенко // Освіта і управління. - 2010. - Том 13, N 1. - С. 72-81

  Терехов В.І. Оцінка та аналіз результатів функціонування вільних економічних зон в Україні / В. І. Терехов // Вісник МНТУ. Серія Економіка. - 2010.- №1(4). - С. 20-32
https://issuu.com/ella288/docs/visnyk_1_2010

  Громадянська активність молоді: досвід, методологія, перспективи: методичний посібник/ За ред. Л. Паращенко. - К.: Київський ліцей бізнесу, 2010. - 68 с

  Алькема В.Г. Концептуальні засади формування системи економічної безпеки в умовах глобалізації / О. А. Кириченко, В. Г. Алькема //Актуальні проблеми економіки. - 2010.- № 12. - С. 6–18

  Алькема В.Г. Аналіз аспектів економічної безпеки інформаційно-логістичних систем суб'єктів господарської діяльності / В.Г. Алькема // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія "Економіка". - 2010. - № 30. - С. 137-142

  Алькема В.Г. Аналіз діяльності складу в системі економічної безпеки комерційного підприємства / В.Г. Алькема // Економічний аналіз: зб. наук. пр. кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету. -2010. - Вип. 5. - С. 48-53
http://www.econa.at.ua/Vypusk_5/alkema.pdf

  Алькема В.Г. Аналіз логістичних утворень як суб'єктів економічної безпеки / В.Г. Алькема // Економічний аналіз: зб. наук. пр. кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету 2010. - Вип. 7. - С. 234-238
http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/269/1/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%202010%20-%207.pdf#page=234

  Алькема В.Г. Економічна безпека морських портів як територіальних логістичних утворень / В.Г. Алькема // Розвиток методів управління та господарювання на транспорті: зб. наук. праць / ОНМУ.- 2010. - Вип. 32. -С. 119-134

  Алькема В.Г. Економічна безпека підприємства в ланцюгу поставок молочної продукції / В.Г. Алькема // Європейський вектор економічного розвитку: зб. наук. пр. /Університет ім.Альфреда Нобеля.- 2010. - Вип. 1 (8). -С. 3-13

  Алькема В.Г. Запаси готової продукції як чинник економічної безпеки виробничого підприємства /В. Г. Алькема, Ю. В. Ревенко // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія Логістика.- 2010. - № 690. - С. 182-188.
http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/11358/1/32.pdf

  Алькема В.Г. Інформаційні логістичні системи як інструмент економічної безпеки вітчизняних підприємств роздрібної торгівлі /В.Г. Алькема //Сучасні інформаційні технології в економіці та управлінні підприємствами, програмами та проектами: тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції (Алушта, 20-26 вересня 2010р). - Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі: проблеми теорії та практики. Спецвипуск .- Харків: Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут", 2010. - С. 196-198

  Алькема В.Г. Компетенції фахівців як важливий чинник економічної безпеки корпоративного бізнесу / В.Г. Алькема // Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут": зб. наук. пр. Тематичний випуск: Технічний прогрес і ефективність виробництва. -2010. - № 6. -С. 3-13
http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/23804/1/vestnik_KhPI_2010_6_Alkema_Kompetentsii.pdf

  Алькема В.Г. Логистика рециклинга в Украине: состояние и проблемы системы управления отходами (результаты блиц-опроса экспертов) / В. Г. Алькема, С. А. Филатов // Логистика: проблемы и решения. - 2010.- № 4. - С. 18

  Алькема В.Г. Логістична інфраструктура як чинник системи економічної безпеки підприємств / В. Г. Алькема // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка".- 2010.- № 21. - С. 81–89

  Алькема В.Г. Логістичний механізм системи економічної безпеки підприємства з виробництва продукції сезонного попиту / В. Г. Алькема // Управління проектами, системний аналіз і логістика. Технічна серія.- 2010.-№7.-С.6-13

  Алькема В.Г. Логістичні утворення як суб'єкти розвитку економічної безпеки / В.Г. Алькема // Вісник Донецького національного університету. Серія "Економіка і право". - 2010. - Вип. 2, Т. 1. - С. 7-17
http://donnu.ru/public/journals/econom/archive/files/2010_tom1.pdf

  Алькема В.Г. Оптимальне розміщення логістичного об'єкту як чинник зміцнення його економічної безпеки / В.Г. Алькема // Вісник Національного технічного університету "ХПІ".Тематичний випуск: Технічний прогрес і ефективність виробництва. -2010. - № 62. - С. 91-97
http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/29028/1/vestnik_KhPI_2010_62_Alkema_Optymalne.pdf

  Алькема В.Г. Організаційна культура як чинник економічної безпеки логістичних утворень / В. Г. Алькема // Культура безпеки, екології та здоров’я. - 2010.- № 5. - С.13–18

  Алькема В.Г. Оцінка фінансової безпеки інтеграційних логістичних утворень / В.Г. Алькема // Фінансова система України: зб. наук. пр. - Острог: Вид-во Національного університету "Острозька академія", 2010. - Вип. 15. -С. 126-134
https://eprints.oa.edu.ua/6947/1/17.pdf

  Алькема В.Г. Параметри економічної безпеки підприємства як логістичної системи / В.Г. Алькема // Інформаційна та економічна безпека (INFECO-2010): Тези доповідей ІІІ Міжнародної НПК .- Системи обробки інформації / Харківський національний університет Повітряних Сил ім. Івана Кожедуба. - 2010. - Вип. 3 (84). -С. 98-99
file:///C:/Users/library/Downloads/soi_2010_3_29.pdf

  Алькема В.Г. Региональные логистические кластеры (результаты блиц-опроса экспертов) /В.Г.Алькема // Логистика: проблемы и решения.-2010.-№6.-С.11-12

  Алькема В.Г. Роль інноваційної стратегії в забезпеченні економічної безпеки логістичних утворень/ В.Г.Алькема //Інноваційна економіка.-2010.-№1.- С.137-145

  Алькема В.Г. Роль логістичного сервісу як чинника економічної безпеки виробничого підприємства / В. Г. Алькема, Ю. В. Ревенко // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка" .- 2010.- № 24. - С. 114–122

  Алькема В.Г. Ступінь задоволення попиту як індикатор економічної безпеки логістичних утворень / В.Г. Алькема // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки. - 2010. - Вип. 18. - Ч. 1. - С. 84-94
file:///C:/Users/library/Downloads/Npkntu_e_2010_18(1)__15.pdf

  Алькема В.Г. Управління економічною безпекою машинобудівного підприємства в умовах значної варіації параметрів замовлення / В.Г. Алькема // Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі: проблеми теорії та практики: зб. наук. пр. /Харківський авіаційний ін-т.- 2010. - Вип. 1 (9). - С. 78-94
file:///C:/Users/library/Downloads/eupmg_2010_1_10%20(1).pdf

  Алькема В.Г. Фінансова безпека логістичних утворень / В.Г. Алькема // Фінансова система України: зб. наук. пр. - Острог: Вид-во Національного університету "Острозька академія", 2010. - Вип. 14. -С. 77-94
https://eprints.oa.edu.ua/6744/1/11.pdf

  Алькема В.Г. Экономическая безопасность логистических образований / В. Г. Алькема //Логистика: проблемы и решения. - 2010.- № 5. - С. 34–42

  Пазеева А.М. Экономическая безопасность логистических образований. Результаты блиц – опроса экспертов / А. М. Пазеева // Логистика – проблемы и решения. – 2010. - №5. - С. 23-24.

  Пазєєва Г.М. Система економічної безпеки в вищих приватних навчальних закладах України/ Г. М. Пазєєва //Вчені записки/ Університет економіки та права "КРОК". Серія Економіка - 2010. - Вип. 21. - С. 116-125

  Модернізація освіти як умова національної безпеки України: науково-аналітична доповідь/ О.І. Захаров, С.М. Лаптєв, Л.І. Паращенко [та ін.]; наук. ред. О. А. Кириченка, Л. Паращенко; Університет економіки та права "КРОК". - К.: Дорадо-друк, 2010. - 16 с. - (Соціально-гуманітарна сфера)

  Россошанская О.В. Культурный контекст проекта как элемент компетентностного подхода в управлении проектами / О.В. Россошанская / / Управління проектами та розвиток виробництва: Зб.наук.пр. - Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля, 2010. - № 2 (34). - С. 147-155.
http://www.pmdp.org.ua/images/Journal/34/10rovpup.pdf

  Паращенко Л. Інституційна автономія як механізм децентралізації системи загальної середньої освіти в Україні / Л. Паращенко // Галузь науки "державне управління": історія, теорія, запровадження: матеріали наук.-практ. конф. за міжн. участю (Київ, 28 трав. 2010р.): у 2 т./ за заг. ред. Ю.В. Ковбасюка, В.П. Трощинського, С.В. Загороднюка.- К.: НАДУ, 2010.- Т.2. - С. 237-239.
http://academy.gov.ua/NMKD/library_nadu/Mater_konf_NADU/d0466e0b-bc6a-48b8-b6c5-9fe0727f7f3e.pdf

  Паращенко Л. Моніторинг якості навчання та шкільна політика оцінювання / Л. Паращенко // Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах. - 2010.- №2 (26).- С. 68-73.

  Паращенко Л. Презентація навчального закладу. Знайомтесь: Київський ліцей бізнесу / Л. Паращенко // Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах . - 2010.- №2 (26).- С. 57-61

  Паращенко Л. Фінансова автономія шкіл/ Л. Паращенко // Директор школи. Шкільний світ.- 2010, серпень - №32 (608).

  Паращенко Л. Комплексна інформаційна система в управлінні Київським ліцеєм бізнесу /Л. Паращенко, В. Леонський// Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах . - 2010.- №2 (26).- С. 62-67.

  Паращенко Л. Apple крокує в освіту України /Л. Паращенко, В. Леонський, Є. Ігнатюк // Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах . - 2010.- №2 (26).- С. 86-88

  Паращенко Л.І. Трансформація Державного управління загальною середньою освітою в контексті адміністративної реформи в Україні / Л.І. Паращенко// Вивчення та впровадження в Україні іноземного досвіду удосконалення діяльності органів влади: Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції за міжнародною участю, 11 листопада 2010 р. - Ч.І. - Полтава: ПолтНТУ, 2010 - С. 52-53.

  Паращенко Л. Шкільна автономія: панацея чи фікція /Л. Паращенко // Директор школи, ліцею, гімназії. - 2010- № 5.- С. 167-176.

  Паращенко Л. Державне управління загальною середньою освітою в контексті реформування системи адміністративних послуг [Електронний ресурс] / Л. Паращенко // Державне управління: теорія та практика. - 2010. - № 2.
http://www.academy.gov.ua/ej/ej12/txts/10plisap.pdf

  Паращенко Л. Формування понятійно-категоріального апарату державного управління загальною середньою освітою [Електронний ресурс] / Л. Паращенко // Державне управління: теорія та практика. - 2010. - № 1.
http://www.academy.gov.ua/ej/ej11/txts/10pliota.pdf

  Ляшенко О.М. Генеза системи економічної безпеки / О.М. Ляшенко // Система економічної безпеки: держава, регіон, підприємство: монографія / за заг. ред. Г.В. Козаченко. - Луганськ: Елтон-2, 2010. - С. 7–20

  Ляшенко О.М. Методологічний базис системи економічної безпеки / О.М. Ляшенко // Система економічної безпеки: держава, регіон, підприємство: монографія / за заг. ред. Г.В. Козаченко. - Луганськ: Елтон-2, 2010. - С. 20–27.

  Чаюн Н.С. Навчально-методичний комплект дисципліни «Психологія та педагогіка» для студентів напряму підготовки «Економіка підприємств», «Маркетинг», «Облік і аудит», «Фінанси і кредит» / Н.С. Чаюн. - Університет економіки та права «КРОК», 2010. - 38 с.

  Чаюн Н.С. Психологія та педагогіка: навчально-методичний комплекс дисципліни для студентів напрямів підготовки "Економіка підприємства", "Маркетинг". "Облік і аудит", "Фінанси і кредит"/ Н. С. Чаюн. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2010. - 144 с

  Россошанская О.В. Метод определения компетентности проектных менеджеров на основе процедур выявления личной профессиональной позиции / О. В. Россошанская, О. В. Бирюков // Управління розвитком складних систем. - 2010. - № 4. - С. 114-121

  Россошанська О.В. Оцінка рівня розвитку організації з позиції компетентністного підходу до управління проектами / О.В. Россошанська // Управління проектами та розвиток виробництва.-2010. – №3(35). – С. 61-67.
http://www.pmdp.org.ua/images/Journal/35/10rovpup.pdf

  Россошанська О.В. Формування команди управління реалізацією проекту на основі компетентнісного підходу / О.В. Россошанська, О.В. Бірюков // Управління проектами та розвиток виробництва.- 2010. - № 1 (33). - С. 127-146.
http://www.pmdp.org.ua/images/Journal/33/10rovokp.pdf

  Рач В.А. Управління проектами: практичні аспекти реалізації стратегії: навчальний посібник / В. А. Рач, О. В. Россошанська, О. М. Медведєва / за заг. ред. В. А. Рача. - Київ: К.І.С., 2010. - 276 c.

  Рач В.А. Стан та тенденції розвитку тріадної методології управління проектами / В. А. Рач, О. В. Россошанська, О. М. Медведєва // Управління розвитком складних систем. - 2010. - № 3. - С. 118-122

  Величко О.М. Основи стандартизації: навчальний посібник/ О.М. Величко, Л.М. Віткін, Т.Б. Гордієнко; За ред. О.М. Величка; Університет економіки та права "КРОК". - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2010. - 266 с

  Величко О.М. Основи метрології: навчальний посібник/ О.М. Величко, Л.М. Віткін, Т.Б. Гордієнко; За ред. О.М. Величка; Університет економіки та права "КРОК". - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2010. - 260 с

  Інноваційна діяльність у сферах техніки, технології, технічного регулювання і забезпечення якості: підручник/ Л. М. Віткін [та ін.]. - Дніпропетровськ: Видавництво "Свідлер А.Л.", 2010. - 393 с

  Віткін Л. Світовий досвід упровадження та сертифікації систем управління/ Л. Віткін //Стандартизація, сертифікація, якість .- 2010. - № 2. - С. 43-50

  Віткін Л. Європейська стандартизація. Погляд у майбутнє/ Л. Віткін, О. Сирота //Стандартизація, сертифікація, якість.- 2010. - № 3. - С. 8-16

  Віткін Л. Застосування стандартів BS 25999 у системі управління підприємством/ Л. Віткін, О. Паскевський //Стандартизація, сертифікація, якість .- 2010. - № 6. - С. 4-7

  Віткін Л. Методи управління проектами в державному управлінні/ Л. Віткін, Т. Лемешко //Стандартизація, сертифікація, якість .- 2010. - № 5. - С. 52-56

  Виключення неінформативних параметрів при організації контрольно-вимірювальних операцій / В. У. Ігнаткін, Л. М. Віткін, К. Ю. Жмур, І. М. Ткачук // Системи обробки інформації. - 2010. - Вип. 4. - С. 48-50

  Мала І.Б. Перспективи розвитку аутсорсингу в Україні/ І.Б. Мала // Економіка. Менеджмент і маркетинг невиробничої сфери: теорія, практика, перспектива: матеріали ІІІ міжнародної науково- практичної конференції студентів і молодих науковців (м. Ялта 15-17 квітня 2010 рік).- Ялта: РВНЗ КГУ, 2010

  Одарчук К.М. Основні проблеми і підходи інформатизації освіти / К. М. Одарчук // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія № 5. Фізика і математика у вищій і середній школі. - 2010. - Вип. 23. - С. 280-282.

  Одарчук К.М. Тестовий метод контролю у вивченні фізики / К. М. Одарчук // Second International Summer School "Education Measurements: Teaching, Research and Practice" (18-25 Sept. 2010р.): матер.доп. - Ніжин, 2010. - С. 42-43.

  Пугач (Одарчук) К.М. Тестові технології у вивченні фізики / К. М. Пугач (Одарчук) // Освітні вимірювання в інформаційному суспільстві: міжнар. наук.-практ. конф. (26-29 травня 2010р.): матер. доп. - Київ, 2010. - С. 70-71.

  Сумець О.М. Товарна інноваційна політика: навчальний посібник / О.М. Сумець, Є.М. Ігнатова. - К.: "Хай Тек Прес", 2010. - 368 с.

  Управління фінансово-економічною безпекою: навчальний посібник / О.А. Кириченко, В.Г. Алькема, В.І. Грушко [та ін.]; за ред. В. С. Сідака. - К.: Дорадо-друк, 2010. - 480 с.

  Рач В.А. Экономическая безопасность и пространство проекта организации в аспекте целостной системности / В.А. Рач, О.В. Россошанская, Е.М. Медведева // Управління проектами та розвиток виробництва.- 2010. – № 4(36). – С. 62-74
http://www.pmdp.org.ua/images/Journal/36/10rvaacs.pdf

  Алькема В.Г. Теоретико-методологічні засади розвитку системи економічної безпеки логістичних утворень: наукова доповідь / В. Г. Алькема; НДІ проблем національної безпеки України Ун-ту економіки та права «КРОК».- Київ: Університет економіки та права «КРОК», 2010. - 50 с.
http://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/materiali-konferentsij/304-teoretyko-metodolohichni-zasady-rozvytku-systemy-ekonomichnoi-bezpeky-lohistychnykh-utvoren

  Алькема В.Г. Логістична підтримка інноваційної діяльності глобальних виробничих кластерів / В. Г. Алькема//Проблеми управління у сфері підприємництва : матеріали II Всеукраїнської міжвузівської науково-практичної конференції (24 квітня 2008 року). Книга 1. - К. : Університет економіки та права "КРОК", 2009. - С.5-15

  Алькема В.Г. Образовательно-адаптационная программа подготовки специалистов по логистике к первичной должности /В.Г.Алькема //Проблемы подготовки профессиональных кадров по логистике в условиях глобальной конкурентной среды: сборник докладов VІ МНПК (29-30 октября 2009 г.) / Отв. ред. М.Ю. Григорак, Л.В. Савченко. - К.: НАУ, 2009.- С.7-13
http://dspace.nau.edu.ua/bitstream/NAU/17865/1/%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-2009.pdf#page=7

  Реструктуризація промисловості в умовах інноваційно-інвестиційного розвитку економіки: монографія /С. М. Лаптєв, Л.І. Паращенко, О.І. Захаров [та ін.]; за ред. О. А. Кириченка, М. А. Денисенка. - К.: ТОВ "Дорадо-друк", 2009. - 719 с

  Шкільний бюджет у сучасних умовах: практико-орієнтований посібник для директора школи/ О.В.Ковальчук, Т.О.Оленич, Л.І. Паращенко; за ред. Ю.В. Шукевича. - К.: Факт, 2009. - 144 с

  Паращенко Л.І. Приватна школа як чинник демократизації освіти України / Л. Паращенко // Освіта і управління. - 2009. - Том 12, N 2. - С. 138-142

  Фініков Т.В. Невідкладні завдання і змістовні принципи проектно-орієнтованого реформування вищої освіти України / Т.В. Фініков, О.І. Шаров / / Управління проектами та розвиток виробництва: Зб.наук.пр. - Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля, 2009. - № 3 (31). - С. 67-79.
http://www.pmdp.org.ua/images/Journal/31/09ftvvou.pdf

  Терехов В.І. Роль франчайзингу в розвитку інноваційного забезпечення економіки України/ В. І. Терехов, Л. В. Максимчук //Вчені записки. Серія "Економіка" / Університет економіки та права "КРОК". - 2009. - Вип. 19. - С. 136-145

  Терехов В.І. Вдосконалення механізму впровадження лізингу в господарську діяльність країн/ В. І. Терехов, О. В. Терехова //Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка".- 2009. - Вип. 19. - С. 112-124

  Терехов В.І. Використання франчайзингу в зовнішньоекономічній діяльності підприємств провідних країн/ В. І. Терехов, О. В. Терехова //Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка".- 2009. - Том 3, Вип. 20. - С. 161-171

  Терехов В.І. Роль та місце лізингу в розвитку економіки України/ В. І. Терехов, О. В. Терехова //Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка".- 2009. - Том 3, Вип. 20. - С. 171-183

  Алькема В.Г. Контрактные аспекты логистического консалтинга / В. Г. Алькема //Логистика: проблемы и решения. - 2009.- № 2. - С. 36–44

  Алькема В.Г. Логистический консалтинг в управлении цепями поставок / В. Г. Алькема //Логистика: проблемы и решения. - 2009.- № 5. - С. 47–58

  Алькема В.Г. Організаційна структура служби логістики та оцінка її ефективності / В. Г. Алькема //Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка".- 2009.- № 19. - С. 160–169

  Алькема В.Г. Сравнительная характеристика логистической инфраструктуры (на примере ГП «Одесский морской торговый порт» и Malta freeport corporation limited) / В. Г. Алькема, О. Н. Костюковская // Логистика: проблемы и решения. - 2009.- № 4. - С. 61–70

  Алькема В.Г. Формування відносин партнерства в ланцюгу поставок як складова системи економічної безпеки суб’єктів господарювання / В. Г. Алькема // Вчені записки. Серія "Економіка" / Університет економіки та права «КРОК».- 2009.- № 20 Т.2. - С. 4–13

  Фініков Т.В. До бачення нової моделі Закону "Про вищу освіту" / Т. В. Фініков, О. І. Шаров // Вища освіта: європейський вимір та українські перспективи. Матеріали слухань у Комітеті Верховної Ради України з питань науки і освіти (18 червня 2008 року) / авт.-упор. О.О. Домаранський, О.І. Козієвська. - К. : Парламентське видавництво, 2009. - С.80-85

  Россошанская О.В. «Проект» и «проектирование» как базовые категории компетентностного подхода в социокультурной деятельности / О.В. Россошанская, Н.В. Журавлева// Управління проектами та розвиток виробництва: Зб.наук.пр. - Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля, 2009. - № 3 (31). - С. 168-176.
http://www.pmdp.org.ua/images/Journal/31/09rovpsd.pdf

  Россошанская О.В. Качественная основа количественного аспекта компетентностной методологии в управлении проектами / О.В. Россошанская // Управління проектами та розвиток виробництва: Зб.наук.пр. – Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля, 2009. – № 1(29). – С. 75-81.
http://www.pmdp.org.ua/images/Journal/29/09rovmup.pdf

  Parashchenko L. New Educational Paradigm in Transitional Societies / L. Parashchenko, V. Nikitin // The Journal of Research in Innovative Teaching: Publication of National University, USA. -2009.-V.2,№1.-P.26-32
https://www.researchgate.net/profile/Peter_Doolittle/publication/280777774_The_Effect_of_Working_Memory_Capacity_on_Multimedia_Learning_Does_Attentional_Control_Result_in_Improved_Performance/links/55c6885108aeca747d6338cc/The-Effect-of-Working-Memory-Cap

  Банківська система України: виміри глобальної фінансової кризи: експертно-аналітична доповідь/ Паращенко Л.І.[та інші]; за ред. О.А. Кириченка.- К.: Дорадо- друк, 2009. - 64с.

  Паращенко Л.И. Корпорация успеха /Л.И. Паращенко// Фокус. - 2009, 18 червня. - Київ.

  Паращенко Л.И. Хорошее образование работает на опережение/ Л.И. Паращенко// Комсомольская правда в Украине. - 2009, 18 червня. - Київ.

  Паращенко Л. Актуальні напрями впровадження державно-громадської моделі управління освітою / Л. Паращенко // Демократичне врядування: наука, освіта, практика: матеріали наук.-практ. конф. за міжнар. участю: у 4 т. (Київ, 29 трав. 2009 р.); за заг. ред. В. П. Приходька, С. В. Загороднюка. - К.: НАДУ, 2009. - Т.4. - С. 83-85

  Паращенко Л. Біла книга національної освіти "Сили змін та вектори руху до нової освіти України". Вектор дванадцятий / Л. Паращенко // Директор школи. Шкільний світ. - 2009. - № 43-44.

  Паращенко Л. Від Державного стандарту загальної середньої освіти до національного курикулуму / Л. Паращенко // Українська освіта у світовому часопросторі: матеріали Третього міжнародного конгресу(м. Київ, 21 – 22 жовтня 2009 р.).- Українознавство. - 2009. - № 4. - С. 51-55
http://archive.nndiuvi.org.ua/files/journals/2009_4(33).pdf

  Паращенко Л. Законодавчі перспективи реалізації державних гарантій права на освіту щодо учнів приватних шкіл [Електронний ресурс] / Л. І. Паращенко //Державне управління: теорія та практика: Електронне видання НАДУ. - 2009. - № 2
http://academy.gov.ua/ej/ej10/doc_pdf/Parashchenko.pdf

  Паращенко Л. Тестування учнів у середній школі: методичний посібник / Л.Паращенко, В. Леонський, Г. Леонська. - К.: Шкільний Світ, 2009. - 128 с.

  Паращенко Л.І. Наукове обгрунтування критеріїв і показників для національної системи моніторингу якості освіти / Л. Паращенко // Освіта і управління. - 2009. - Том 12, N 3/4. - С. 110-117

  Паращенко Л.І. Державне регулювання запровадження автономії загальноосвітніх навчальних закладів/ Л. Паращенко //Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. Серія "Державне управління". - 2009. - № 4. - С. 253-260
http://visnyk.academy.gov.ua/wp-content/uploads/2013/11/2009-4-33.pdf

  Ляшенко О.М. Ситуаційний приклад "Мозаїка" / О.М. Ляшенко // Гендерні аспекти малого та середнього бізнесу: навчально-методичний посібник / О.М. Ляшенко, Н.В. Батрин, Л.В. Вереіна та ін. - К.: Ніка-Центр, 2009. - С. 75-76

  Ляшенко О.М. Ситуаційна вправа "Мученик Марківського сироробного заводу" / О.М. Ляшенко // Аналіз ділових ситуацій: збірник ситуаційних вправ / О.М. Ляшенко, Н.В. Батрин, Н.О. Держак та ін. - К.: Ніка-Центр, 2009. - С. 250-257

  Ляшенко А.Н. Ситуационное задание "В поисках совершенства" / А.Н. Ляшенко // Аналіз ділових ситуацій: збірник ситуаційних вправ / О.М. Ляшенко, Н.В. Батрин, Н.О. Держак та ін. - К.: Ніка-Центр, 2009. - С. 244-249

  Алькема В.Г. Удосконалення логістичної системи доставки товарів промислової групи / В. Г. Алькема // Вісник Донецької академії автомобільного транспорту. - 2009. - № 1. - С. 26-32

  Россошанская О.В. Риск, как категория компетентностного подхода в управлении проектами / О.В. Россошанская, Д.В. Рач // Управління проектами та розвиток виробництва: Зб.наук.пр. - Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля, 2009. - № 2 (30). - С. 101-108.
http://www.pmdp.org.ua/images/Journal/30/09rovpup.pdf

  Россошанская О.В. Метод построения базовых функций принадлежности на основе лингвистической переменной «характер развития системы» / О.В. Россошанская / / Управління проектами та розвиток виробництва: Зб.наук.пр. - Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля, 2009. - № 4 (32). - С. 85-94.
http://www.pmdp.org.ua/images/Journal/32/09rovhrs.pdf

  Рач В.А. Методи оцінки альтернативних проектів стратегій регіонального розвитку / В. А. Рач, О. В. Россошанська // Управління проектами: стан та перспективи: Тези доповідей V міжнародної науково-практичної конференції. - Миколаїв: НУК, 2009. - С. 4-6

  Ігнаткін В.У. Деякі аспекти оброблення інформації і прийняття рішень в людино-машинних системах: монографія/ В. У. Ігнаткін, Л. М. Віткін. - Дніпродзержинськ: ДДТУ, 2009. - 286 с

  Віткін Л. Аналіз досвіду застосування угоди про технічні бар'єри в торгівлі СОТ/ Л. Віткін //Стандартизація, сертифікація, якість.- 2009. - № 3. - С. 9-18

  Віткін Л. Франція. Болгарія. Подальший розвиток системи технічного регулювання у Європейському Союзі/ Л. Віткін //Стандартизація, сертифікація, якість.- 2009. - № 6. - С. 19-25

  Віткін Л.М. Якість, як головний фактор подолання кризи / Л. М. Віткін, Г. І. Хімічева, А. С. Зенкін // Системи обробки інформації. - 2009. - Вип. 2. - С. 148-156

  Віткін Л.М. Розроблення ефективної методики створення адаптивних навчальних курсів в рамках освітньої корпоративної інтегрованої системи управління / Л. М. Віткін, Т. А. Лемешко // Системи обробки інформації. - 2009. - Вип. 1. - С. 153-159

  Віткін Л.М. Принципи, теоретичні засади та практичні рекомендації щодо побудови сучасної системи технічного регулювання України / Л. М. Віткін, С. М. Лапач, Г. І. Хімічева // Системи обробки інформації. - 2009. - Вип. 3. - С. 153-165

  Віткін Л.М. Побудова багатофакторної математичної моделі впливу національних гармонізованих стандартів на продуктивність праці / Л. М. Віткін, Г. І. Хімічева, С. М. Лапач // Системи обробки інформації. - 2009. - Вип. 4. - С. 184-194

  Методика оптимізації контрольованих параметрів якості продукції у процесі метрологічної експертизи технічної документації / Л. М. Віткін, В. У. Ігнаткін, В. А. Литвиненко, О. І. Білий // Системи обробки інформації. - 2009. - Вип. 6. - С. 149-155

  Метрологічні аспекти забезпечення якості продукції та послуг : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. У. Ігнаткін, Л.М. Віткін [та ін.]; ред. В. У. Ігнаткін; Дніпродзержинський держ. технічний ун-т. - Дніпродзержинськ : ДДТУ, 2009.- 435 с.

  Сергієнко В.П. Сучасні вимоги до підготовки вчителя фізики / В.П. Сергієнко, К. М. Пугач (Одарчук)// Наука, освіта, суспільство очима молодих: міжнар. наук.-практ. конф. студентів та молодих науковців( 13-14 травня 2009 р.): матер. доп. - Рівне, 2009. - С.77-79.

  Мала І.Б. Використання імітаційних моделей при викладанні бізнес-дисциплін / І.Б. Мала //Наука-2009: зб. наук. праць за матеріалами науково-практичної конференції (м. Кривий Ріг, 28-29 квітня 2009 р.).- Кривий Ріг: РВВ ПНЗ "ІДА", 2009

  Филатов С.А. Роль торгового посредника в подготовке договора покупки-продажи / С.А. Филатов // Логистика: проблемы и решения. - 2009. - №2(21). - С. 48-53

  Филатов С.А. Совершенствование работы украинских посреднических предприятий для оптимизации товарных потоков в пределах дистрибутивной сети / С.А. Филатов, О.Г. Гладкова // Логистика: проблемы и решения. - 2009. - №4(23). - С. 28-33

  Ринок фінансових послуг: підручник/ Л. І. Паращенко, С.М. Лаптєв, О.І. Захаров [та ін.]; за ред. О. А. Кириченка, М. П. Денисенка, А. В. Чупіса. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К.: Дорадо-друк, 2009. - 352 с

  Алькема В.Г. Економічна безпека морських портів та гаваней/ В. Г. Алькема, О. М. Костюквська //Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2009. - Вип. 20 т.1. - С. 4-13

  Алькема В.Г. Аутсорсинг як організаційна форма інноваційного розвитку підприємств залізничного транспорту/ В. Г. Алькема, Т. С. Тарасова // Виклики та потреби бізнесу XXI століття: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (28 листопада 2008 р).- Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка".- 2008. - Вип. 18, т.3. - С. 4-12

  Алькема В.Г. Управління ефективністю бізнесу в умовах значної варіації параметрів замовлення/ В. Г. Алькема // Виклики та потреби бізнесу XXI століття: матеріали науково-практичної конференції (28 листопада 2008 р.).- Вчені записки/ Університет економіки та права "КРОК". - 2008. - N 18 т.2. - С. 10-19

  Алькема В.Г. Оптимізація логістичного ланцюга молочної продукції / В.Г. Алькема // Логістика: Вісник Національного університету "Львівська політехніка". -2008. - Вип. 633. -С. 13-22
http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/7499/1/02.pdf

  Інвестиційний бізнес в Україні: навчальний посібник/ О. І. Захаров, В.С. Сідак, С.М. Лаптєв, Л.І. Паращенко [та ін.]; за ред. О. А. Кириченка, М.П. Денисенка. - К.: ЗАТ "Дорадо"; К.: Університет економіки та права "КРОК", 2008. - 248 с

  Паращенко Л.І. Місце і призначення порівняльної педагогіки у проектуванні систем освіти / Л. І. Паращенко, Ю. М. Теппер // Проектний підхід до компетентнісно спрямованої освіти : наук.-метод. зб. - Запоріжжя : Вид-во ХНРБЦ, 2008. - Т. 1. - С. 196-199

  Терехов В.І. Стадії розвитку лізингу в світі та Україні / В. І. Терехов // Національні економіки в глобальному економічному просторі: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (16-17 квітня 2008 року, м.Київ ). - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2008. - С.111-117

  Паращенко Л.І. Управління сферою освіти України: проблеми та перспективи реформування/ Л. І. Паращенко //Вчені записки/ Університет економіки та права "КРОК". - 2008. - Вип. 18 т.1(Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Виклики та потреби бізнесу XXI століття" 28 листопада 2008 р.). - С. 160-166

  Алькема В.Г. Логистический консалтинг и подготовка задания на его проведение / В. Г. Алькема // Логистика: проблемы и решения. - 2008.- № 6. - С. 39–46

  Алькема В.Г. Процедура обоснования варианта формирования инфраструктуры для диверсификации логистического сервиса / В. Г. Алькема // Логистика: проблемы и решения. - 2008.- № 5. - С. 40–44

  Алькема В.Г. Эффективная организационная структура служб логистики: видение и реалии / В. Г. Алькема, Н. А. Наниева //Логистика: проблемы и решения. - 2008.- № 3. - С. 46–54

  Россошанська О.В. Модель представлення компетенцій в рамках компетентнісного підходу в управлінні проектами / О.В. Россошанська // Управління проектами та розвиток виробництва: Зб.наук.пр. - Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля, 2008. - № 4 (28). - С. 147-154
http://www.pmdp.org.ua/images/Journal/28/08rovpup.pdf

  Россошанская О.В. Формализация путей повышения компетентности проектных менеджеров с позиции требований профессиональной системы сертификации/О.В. Россошанская// управління проектами та розвиток виробництва: Зб.наук.пр. – Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля, 2008 - №2(26). С. 91-101.
http://www.pmdp.org.ua/images/Journal/26/11.pdf

  Паращенко Л.І. Шкільна політика оцінювання та моніторинг якості навчально-виховного процесу для розвитку школи/ Л.І. Паращенко //ТІМО. Тестування і моніторинг в освіті. -2008. - №1.- С.20-22

  Паращенко Л.І. Низький бар єр/ Л.І. Паращенко //Експерт: Український діловий журнал. - 2008.- №17 (162). - С.17-18.

  Паращенко Л. Економіка освіти України: проблеми та перспективи реформування / Л. Паращенко, О. Кириченко // Вища школа. - 2008. - №2. - С.46-52.

  Паращенко Л.І. Комп'ютерні технології у підготовці випускників до зовнішнього незалежного оцінювання / Л.І. Паращенко, В.Д. Леонський //Комп'ютер у школі та сім'ї. -2008.- №2 (66). - С. 41-44.

  Паращенко Л. Бізнес-освіта / Л. Паращенко // Енциклопедія освіти / Академія педагогічних наук України; гол. ред. В. Г. Кремень. - К. : Юрінком Інтер, 2008. - С. 58.

  Паращенко Л. Дидактика начального формирования и выращивания базовых и ключевых компетенций школьников / Л. Паращенко, Ю. Теппер // Сб. научн. статей Тольяттинской академии управления. - 2008. - №5, декабрь. - С. 54-56.

  Паращенко Л.І. Децентралізація середньої освіти та фінансова автономія шкіл: уроки для України/ Л.І. Паращенко // Управління сучасним містом. - 2008. - №8

  Алькема В.Г. Формування професійної компетентності молодого спеціаліста під час виробничої практики/ В. Г. Алькема, Г. М. Пазєєва // Виклики та потреби бізнесу XXI століття: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (28 листопада 2008 р.). - Вчені записки Університету "КРОК". - 2008. - N 18, т.1.- С. 33-42

  Алькема В.Г. Логістика. Теорія та практика: навчальний посібник / В. Г. Алькема, О. М. Сумець. - Київ: ВД «Професіонал». - 2008. - 272 c.

  Алькема В.Г. Міжнародні перевезення: навчальний посібник для самостійної роботи студентів / В. Г. Алькема. - К.: Університет економіки та права "КРОК". - 2008. - 314 c.

  Алькема В.Г. Основи наукових досліджень: навч. посіб. для студентів спеціальності 8050108 «Маркетинг» / В. Г. Алькема.- Київ: Університет економіки та права «КРОК», 2008. - 128 с.

  Алькема В.Г. Положення про державну атестацію студентів Університету «КРОК» / В. Г. Алькема, В. О. Кузнєцов, Т. І. Шпильова.- Київ: Університет економіки та права «КРОК», 2008. - 38 с

  Россошанская О.В. Компетентностный подход в управлении проектами: основные принципы / О.В. Россошанская // Управління проектами та розвиток виробництва.- 2008. - № 3 (27). - С.61-67.
http://www.pmdp.org.ua/images/Journal/27/08rovpop.pdf

  Россошанська О.В. Формализация путей повышения компетентности проектных менеджеров с позиции требований профессиональной системы сертификации / О. В. Россошанська // Управління проектами та розвиток виробництва. - 2008. - № 2(6). - С. 91-101.
http://www.pmdp.org.ua/index.php/ru/component/content/article/64-2008/26/791-rossoshanska

  Россошанская О.В. Многоуровневые понятия риска, как фактора успешности проектов и программ / О. В. Россошанская, В. А. Рач // Управління проектами у розвитку суспільства: Тези доповідей V Міжнародної конференції (м. Київ, 22-23 травня 2008 р.). - К.: Вид-во КНУБА, 2008. - С. 172-173

  Віткін Л.М. Метрологічні аспекти забезпечення якості продукції та послуг: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за напрямом освіти "Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології"/ Л.М. Віткін; Міністерство освіти і науки України. - Дніпродзержинськ: ДДТУ, 2008. - 434 с

  Ігнаткін В.У. Оцінка й прогнозування метрологічної надійності засобів вимірювальної техніки: монографія/ В. У. Ігнаткін, Л. М. Віткін. - Х.: Фавор, 2008. - 100 с

  Вимірювання параметрів електричних сигналів: навчальний посібник для студентів спеціальності "Метрологія, інформаційно-вимірювальні системи":У 2-х т. Т.1 /Л.М. Віткін, В.І. Губар, В.У. Ігнаткін, Ю.Ф. Павленко; за ред. В.І. Губара. - Дніпродзержинськ: ДДТУ, 2008. - 364 с

  Вимірювання параметрів електричних сигналів: навчальний посібник для студентів спеціальності "Метрологія, інформаційно-вимірювальні системи":У 2-х т. Т.2 /Л.М. Віткін, В.І. Губар, В.У. Ігнаткін, Ю.Ф. Павленко; за ред. В.І. Губара. - Дніпродзержинськ: ДДТУ, 2008. - 350 с

  Віткін Л.М. Нові підходи до кількісної оцінки сертифікованих систем управління якістю та проведення аудитів / Л. М. Віткін // Стратегия качества в промышленности и образовании: материалы IV Международной конференции (30 мая- 6 июня 2008 года, Варна, Болгария). В 2 т. / Ред. Т. С. Хохлова, В. О. Хохлов, Ю. О. Ступак. - Днепропетровск: Фортуна; Варна: ТУ-Варна,2008. - Т. 1.-С. 31-34

  Віткін Л. СУЯ: нові підходи до проведення аудитів/ Л. Віткін //Стандартизація, сертифікація, якість .- 2008. - N 1. - С. 33-37

  Віткін Л. Модель якості державного управління/ Л. Віткін //Стандартизація, сертифікація, якість.- 2008. - № 5. - С. 36-40

  Віткін Л. Досвід європейського Союзу щодо ролі стандартизації у розвитку малого і середнього бізнесу/ Л. Віткін //Стандартизація, сертифікація, якість .- 2008. - № 6. - С. 3-12

  Віткін Л.М. Комп’ютерний синтез та дослідження імітаційних моделей експлуатації ЗВТ, пристосованих до реальних умов застосування / Л. М. Віткін, В. У. Ігнаткін, В. А. Литвиненко // Системи обробки інформації. - 2008. - Вип. 7. - С. 33-39

  Віткін Л.М. Комп’ютерне коригування міжперевірочних інтервалів засобів вимірювальної техніки за критерієм мінімуму витрат / Л. М. Віткін, В. У. Ігнаткін, В. А. Литвиненко // Системи обробки інформації. - 2008. - Вип. 6. - С. 24-28

  Пугач (Одарчук) К.М. Головні досягнення фізичної науки в Україні / К. М. Пугач (Одарчук) // Історія науки у навчанні природничо-математичних дисциплін: Всеукр. студ. конф.(14-15 квітня 2008р.): текст. наук. доп. - Умань, 2008. - С. 112-113.

  Університетська автономія: її друзі та вороги: матеріали міжнародної наукової конференції/ Науковий редактор перекладу Т. Фініков. - К.: Таксон, 2008. - 180 с

  Літвін Н.М. Інформаційні технологій як фактор забезпечення конкурентоспроможності національної економіки/ Н.М. Літвін //Національні економіки в глобальному економічному просторі: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (16-17 квітня 2008 р.). - Київ.: Університет економіки та права "КРОК", 2008.- С.55-59

  Алькема В.Г. Організація та проектування логістичних систем складування / В. Г. Алькема, В. С. Маруни //Проблеми управління у сфері підприємництва: матеріали науково-практичної конференції у 2-х книгах. Книга I. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2007. - С.61-66

  Алькема В.Г. Підвищення ефективності транспортного забезпечення зовнішньоекономічної діяльності / В. Г. Алькема, В. Г. Костюк //Проблеми управління у сфері підприємництва: матеріали науково-практичної конференції у 2-х книгах. Книга I. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2007. - С.56-61

  Алькема В.Г. Проблеми управління витратами промислових підприємств гірничо-металургійного комплексу України / В. Г. Алькема //Проблеми управління у сфері підприємництва: Матеріали науково-практичної конференції у 2-х книгах. Книга I. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2007. - С.12-17

  Алькема В.Г. Логістичний підхід до оцінки ефективності діяльності складу / В.Г. Алькема // Логістика: Вісник національного університету "Львівська політехніка": зб. наук. пр. -2007. - № 580. -С. 368-396
http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/34251/1/60_386-395.pdf

  Бутнік-Сіверський О.Б. Актуальні питання інноваційно-трансформаційних змін в економіці України / О.Б. Бутнік-Сіверський // Стратегія розвитку України. - НАУ, 2007. - Вип. 1/2

  Бутнік-Сіверський О.Б. Стратегія інноваційного розвитку / О.Б. Бутнік-Сіверський // Харчова та переробна промисловість. - 2007. - № 1

  Терехов В.І. Методичні вказівки до виконання та захисту дипломних робіт студентами рівня «спеціаліст» напряму підготовки 0502 «Менеджмент» спеціальності 7.050208 «Логістика» / В. І. Терехов, В. Г. Алькема.- Університет економіки та права «КРОК», 2007. - 74 с.

  Терехов В.І. Міжнародний менеджмент: навчально-методичний комплекс дисципліни для студентів магістратури спеціальності "Міжнародна інформація"/ В. І. Терехов. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2007. - 46 с

  Терехов В.І. Логістичний менеджмент контрактної діяльності міжнародних морських перевезень / В. І. Терехов, Н.В. Усата // Проблеми управління у сфері підприємництва: Матеріали науково-практичної конференції: у 2-х книгах. Книга I. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2007.- С.90-95

  Терехов В.І. Досвід злиття і поглинання зарубіжних компаній у визначених періодах/ В.І. Терехов, Л. В. Максимчук //Вчені записки. Серія "Економіка" / Університет економіки та права "КРОК". - 2007. - Вип. 16. - С. 177-187

  Терехов В.І. Франчайзинг як форма міжнародного трансферу технологій/ В. І. Терехов, Л. В. Максимчук, О. О. Бадзим //Актуальні Проблеми Економіки .- 2007. - N 7. - С. 90-98

  Аналіз соціальних систем: монографія / М. І. Мельник, В.І.Терехов [та ін.]; заг. ред. М. І. Мельник. - К.: Логос, 2007. - 160 c.

  Алькема В.Г. Методичні рекомендації до виконання завдань програми комплексної практики з фаху для студентів спеціальності «Логістика» / В. Г. Алькема.- Університет економіки та права «КРОК», 2007. - 56 с.

  Алькема В.Г. Методичні рекомендації щодо організації, написання, оформлення та захисту звітів з практики для студентів спеціальності «Логістика» / В. Г. Алькема.- Університет економіки та права «КРОК», 2007. - 36 с.

  Алькема В.Г. Организация оперативной доставки продукции потребителям / В. Г. Алькема // Логистика: проблемы и решения. - 2007.- № 1. - С. 36–42

  Алькема В.Г. Особенности заполнения таможенной декларации для международных перевозок / В. Г. Алькема, Ж. В. Власова-Станкевич //Логистика: проблемы и решения. - 2007.- № 5. - С. 64-–80

  Пазєєва Г.М. Комерційна діяльність організацій: методичні вказівки до вивчення курсу з дисципліни для студентів спеціальності "Комерційна діяльність"/ Г. М. Пазєєва; Коледж економіки, права та інформаційних технологій. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2007. - 60 с

  Система тестування учнів у середній школі: методичний посібник / Л. Паращенко, В. Леонський, Г. Леонська, Ю. Богачков, В. Радченко // Завуч. - Київ, 2007. - №№16-18 (310-312). - 111 с.

  Шляхи євроатлантичної інтеграції України: погляд старшокласників: практико-орієнтований посібник/ За ред. Л.І. Паращенко; Асоціація керівників шкіл м. Києва, Міжнародний фонд "Відродження".- К., 2007.- 60 с.

  Паращенко Л.І. З досвіду організації моніторингу якості навчально-виховного процесу в загальноосвітньому навчальному закладі / Л.І. Паращенко, В.Д. Леонський // Проблеми якості освіти: теоретичні і практичні аспекти: матеріали методологічного семінару АПН України ( 15 листопада 2006 р. м. Київ). - К.: СПД Богданова А.М., 2007. - С.175-180

  Паращенко Л.І. Школа: від виконавця до діяча / Л.І. Паращенко // Директор школи, ліцею, гімназії . - 2007.- № 5.- С. 34-36.

  Паращенко Л.І. Проблеми використання інформаційно-комунікаційних технологій у підготовці учнів до ЗНО / Л.І. Паращенко, В.Д. Леонський // ТІМО. Тестування і моніторинг в освіті. - 2007.- №12, грудень. - С.26-28

  Паращенко Л.І. Проблеми розвитку національної системи зовнішнього незалежного оцінювання / Л.І. Паращенко //Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України. -2007. -№ 1.- С.4-.

  Алькема В.Г. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з фахових дисциплін для студентів спеціальності «Комерційна діяльність» / В. Г. Алькема, Г. М. Пазєєва.- Університет економіки та права «КРОК», 2007. - 40 с.

  Россошанская О.В. Компетентностный подход в управлении проектами: базовые определения/О.В. Россошанская // Управління проектами та розвиток виробництва.- 2007 - №3(23). С. 142-148.
http://www.pmdp.org.ua/images/Journal/23/21.pdf

  Практичні інструменти регіонального та місцевого розвитку: навчальний посібник / В. А. Рач, О. В. Россошанська, О. М. Медведєва [та ін.] / За ред. В. А. Рача. - Луганськ: ТОВ "Віртуальна реальність", 2007. - 206 c.

  Віткін Л.М. Вступ до спеціальності "Якість, стандартизація, сертифікація": посібник для самостійної роботи студентів/ Л. М. Віткін. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2007. - 51 с

  Віткін Л.М. Менеджмент якості та навколишнього середовища: посібник для самостійної роботи студентів у 2-х книгах. Кн.1/ Л. М. Віткін. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2007. - 366 с

  Віткін Л.М. Менеджмент якості та навколишнього середовища: посібник для самостійної роботи студентів у 2-х книгах. Кн. 2/ Л. М. Віткін. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2007. - 340 с

  Віткін Л. Досвід Фінляндії у сфері технічного регулювання / Л. Віткін //Стандартизація, сертифікація, якість.- 2007. - N 2. - С. 3-11

  Віткін Л. Як визначити ступінь небезпеки продукції/ Л. Віткін, С. Лапач //Стандартизація, сертифікація, якість .- 2007. - N 3. - С. 48-55

  Віткін Л. Стратегія "блакитного океану" у сфері якості / Л. Віткін //Стандартизація, сертифікація, якість .- 2007. - N 4. - С. 45-49

  Віткін Л. Технічне регулювання та інновації/ Л. Віткін //Стандартизація, сертифікація, якість .- 2007. - N 6. - С. 3-11

  Горбачук І.Т. Основи кінематики спеціальної теорії відносності /І.Т. Горбачук, К. М. Пугач (Одарчук) // Студентські фізико-математичні етюди. - 2007. - № 6. - С.35-39.

  Алькема В.Г. Нормативна складова правової підготовки бакалаврів з економіки і підприємництва / В.Г. Алькема, Т.В. Фініков //Проблеми викладання юридичних дисциплін студентам економічних спеціальностей: Матеріали міжвузівської науково-практичної конференції (м. Київ, 16 лютого 2006 р.). - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2006. - С.19-25

  Терехов В.І. Міжнародний менеджмент: навчально-методичний посібник для студентів магістратури/ В. І. Терехов, Л. В. Максимчук. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2006. - 120 с

  Терехов В.І. Правове регулювання міжнародного трансферу технологій та франчайзингу в Україні / В.І. Терехов // Проблеми викладання юридичних дисциплін студентам економічних спеціальностей: Матеріали міжвузівської науково-практичної конференції (м. Київ, 16 лютого 2006 р). - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2006. - С.40-49

  Терехов В.І. Франчайзинг, як форма міжнародного трансферу технологій / В. І. Терехов // Взаємовідносини влади та бізнесу: економічні і правові проблеми: матеріали науково-методологічного семінару (м. Київ, 15 грудня 2005 року). - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2006 . - С.27-38

  Чаюн Н.С. Основи психології та педагогіки: навчально-методичний комплекс дисципліни/ Н.С. Чаюн. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2006. - 126 с

  Алькема В.Г. Вдосконалення логістичних ланцюгів товаропросування молочної продукції / В. Г. Алькема // Логистика: проблемы и решения. - 2006.- № 2. - С. 48–53

  Алькема В.Г. Логістичний підхід до розвитку операційних систем трубопресового виробництва / В. Г. Алькема //Логистика: проблемы и решения. - 2006.- № 1. - С.78–82

  Алькема В.Г. Методичні рекомендації до виконання завдань програми переддипломної практики для студентів рівня «спеціаліст» / В. Г. Алькема.- Університет економіки та права «КРОК», 2006. - 60 с.

  Паращенко Л.І. З практики організації тестувань / Л.І. Паращекно // Завуч. Шкільний світ. - 2006.- № 2 (260), січень.- С. 2-3

  Європейський вимір у шкільній освіті України: практико-орієнтований посібник /За ред. Л.Паращенко; Міжнародний фонд "Відродження", Асоціація керівників шкіл м. Києва. - К., 2006.- 54 с.

  Європейські шкільні клуби в Польщі і Україні: практико-орієнтований посібник/ За ред Л. Паращенко, М. Селятицького; Міжнародний фонд "Відродження", Асоціація керівників шкіл м. Києва. -К., 2006.- 60с

  Паращенко Л.І. Вікно у світ/ Л.І. Паращенко //Віче. - 2006. - №5/6. - С.59-61
http://veche.kiev.ua/journal/140/

  Паращенко Л. Тестування дасть додатковий шанс/ Л. Паращенко // Вечірній Київ. - 2006.- № 70 (17728), 18 квітня.- С. 4.

  Паращенко Л.І. Тестові технології у навчальному закладі: методичний посібник/ Л. І. Паращенко, В. Д. Леонський, Г. І. Леонська. - К.: ТОВ "Майстерня книги", 2006. - 217 с

  Паращенко Л. Незалежне оцінювання буде обов'язковим / Л. Паращенко // Урядовий кур'єр. - 2006.- № 77 (3242), 21 квітня.- С. 10.

  Паращенко Л. Проектуємо майбутнє/ Л. Парщенко // Вечірній Київ. - 2006.- № 88 (17746), 19 травня.- С. 3.

  Проектуємо Європу майбутнього: практико-орієнтований посібник /За ред. Л.Паращенко; Міжнародний фонд "Відродження", Асоціація керівників шкіл м. Києва. - К., 2006.- 72 с.

  Шляхи євроатлантичної інтеграції: погляд старшокласників: практико-орієнтований посібник /За ред. Л.Паращенко; Міжнародний фонд "Відродження", Асоціація керівників шкіл м. Києва. - К.,2006.- 40 с.

  Шкільні євроклуби України: діяльність і перспективи: практико-орієнтований посібник /За ред. Л. Паращенко; Посольство Республіки Польща, Асоціація керівників шкіл м. Києва. - К., 2006.- 49 с.

  Паращенко Л. Незалежне тестування: американський досвід та українські можливості / Л. Паращенко // Вісник програм шкільних обмінів. - 2006. - № 27, червень. - С. 33-35.

  Паращенко Л. Інформатизація ліцею: управлінський аспект/ Л. Паращенко, В. Леонський // Підручник для директора. - 2006.- №1, січень. - С.53-59

  Алькема В.Г. Розробка маркетингової стратегії комерційного підприємства на місцевому ринку продуктів харчування / В. Г. Алькема, Т. Є. Філатова // Наукові праці Національного ун-ту харч. технологій. - 2006. - № 19, ч. 1. - С. 5-8

  Алькема В.Г. Методичні вказівки до виробничої практики для студентів спеціальності 5.050113 «Комерційна діяльність» / В. Г. Алькема, Г. М. Пазєєва.- Університет економіки та права «КРОК», 2006. - 14 с.

  Россошанская О.В. Концептуальная модель затрат на процесс реализации образовательных проектов / О. В. Россошанская, Е. А. Осик // Управління проектами та розвиток виробництва. - 2006. - № 2(18). - С. 138-141.
http://www.pmdp.org.ua/index.php/ru/2006/54-18/613-rossoshanskaya-osik

  Россошанська О.В. Системне формування стратегічного потенціалу підприємства: автореф. дис. ... канд. економ. наук: 08.06.01 / О. В. Россошанська. - Луганськ, 2006. - 20 c.

  Россошанська О.В. Системне формування стратегічного потенціалу підприємства: дис... канд. екон. наук: 08.06.01 / О. В. Россошанська /Київський національний ун-т будівництва і архітектури. - Київ, 2006. - 254 c.

  Системи якості вищих навчальних закладів: теорія і практика: монографія/ О. І. Волков, Л. М. Віткін, Г. І. Хімічева, А. С. Зенкін. - К.: Наукова думка, 2006. - 302 с

  Віткін Л.М. Міжнародні та європейські норми і стандарти у сфері технічного регулювання: посібник для самостійної роботи студентів/ Л. М. Віткін. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2006. - 284 с

  Віткін Л. Якщо відмовитись від догм/ Л. Віткін //Стандартизація, сертифікація, якість. - 2006. - №5 . - С.68-72

  Нові методичні документи з розроблення та впровадження систем керування якістю/ Л. Віткін, І. Єршова, О. Мокрицька та ін. //Стандартизація, сертифікація, якість. - 2006. - №2 . - С.59-66

  Віткін Л. Міжнародне співробітництво в галузі технічного регулювання/ Л. Віткін, С. Євдокимова, І. Полякова //Стандартизація, сертифікація, якість. - 2006. - №4 . - С.19-30

  Рач В.А. Основные положения количественной оценки выполнения юридическими лицами нормативно-правовых документов в условиях реализации методологии управления качеством и управления проектами /В.А. Рач, С.А. Качанов, О.В. Россошанская // Управління проектами та розвиток виробництва.- 2006 - №2(18). - С. 53-61.
http://www.pmdp.org.ua/images/Journal/18/8.pdf

  Літвін Н М. Кон’юнктура та ціноутворення на світових товарних ринках: навч. посіб. для самостійної роботи студентів / Н. М. Літвін.- К.:Університет економіки та права «КРОК», 2006. - 101 с.

  Літвін Н.М. Актуальні проблеми міжнародної економіки: навч.-метод. комплекс дисципліни / Н. М. Літвін.-К.: Університет економіки та права «КРОК», 2006. - 26 с.

  Менеджмент: Навчальні матеріали у схемах і формулах: посібник/ За ред. А. І. Кредісова; Н. М. Літвін та інші. - К.: Знання України, 2006. - 416 с

  Алькема В.Г. Особливості планування та організації НДР студентів економічного профілю підготовки / В. Г. Алькема // Наукова робота - важлива складова діяльності сучасного університету: Матеріали науково-практичної конференції науково-педагогічних працівників (м. Київ, 3 лютого 2005 р.). - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2005. - С.19-25

  Фініков Т.В. Випускники українсько-нідерландської програми "Подвійний диплом": професійні кар'єри та соціальна адаптація: аналітичний звіт / Т.В. Фініков, Н.В. Зданович, Д.В. Цимбал. - К.: Таксон, 2005. - 170 с

  Терехов В.І. Економічна конкуренція і лібералізація національних товарних ринків / В.І. Терехов // Економічний глобалізм: розвиток та зростання: монографія/ за ред. В.В. Рокочої. - К.: Таксон, 2005. - С.92-121

  Алькема В.Г. Логістичний підхід до забезпечення ефективності функціонування операційних систем трубопресового виробництва / В. Г. Алькема //Вчені записки. Серія "Економіка"/ Університет економіки та права «КРОК».-2005.- № 13. - С.59-66

  Алькема В.Г. Розробка маркетингової стратегії комерційного підприємства на місцевому ринку товарів / В. Г. Алькема //Вчені записки. Серія "Економіка" /Університет економіки та права «КРОК».- 2005.- № 14. - С. 124-131

  Россошанская О.В. Информационно-ценностная модель определения стоимости реализации проектов формирования стратегического потенциала предприятия/О.В. Россошанская// Управління проектами та розвиток виробництва: Зб.наук.пр. – Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля, 2005 - №3(15). С. 19-31.
http://www.pmdp.org.ua/images/Journal/15/3.pdf

  Россошанская О.В. Роль и место обучения в формировании стратегического потенциала предприятия/ О.В. Россошанская// Управління проектами та розвиток виробництва: Зб.наук.пр. – Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля, 2005 - №2(14). С. 81-89.
http://www.pmdp.org.ua/images/Journal/14/12.pdf

  Parashchenko L. Technology of the Key Competencies Mastering by High School Students: Practical Approaches/L. Parashchenko // Competency-Based Approach In Modern Education: World Experience And Ukrainian Prospects / Ministry of Education and Science of Ukraine. - Kyiv, 2005 .- S. 72-85.

  Parashchenko L. Monitoring of Quality of Work of an Educational Institution: Kyiv Business Lyceum Monitoring Model Based on the Complex Information System "LECOS" /L. Parashchenko, V. Leonskiy // Education Quality Monitoring: Development in Ukraine : Education Policy Recommendations /Under the editorship of Olena Lokshyna.-K.:K.I.S.-P. 146-165.

  Паращенко Л.І. Вимірювання результатів навченості учнів на основі тестування// Стратегія управління закладами освіти в умовах формування інформаційного суспільства: матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції (7-9 грудня 2005 р.)/ Упор. Є.І. Коваленко, Л.М. Калініна, Г.М. Тимочко. - Ніжин: Видавництво НДУ ім.. М.Гоголя, 2005.- 222 с.

  Паращенко Л.І. Моніторинг учнівської дисципліни як умова забезпечення якості навчання/Л.І. Паращенко, В.Д. Леонський // Стратегія управління закладами освіти в умовах формування інформаційного суспільства: матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції (7-9 грудня 2005 р.)/ Упор. Є.І. Коваленко, Л.М. Калініна, Г.М. Тимочко. - Ніжин: Видавництво НДУ ім. М.Гоголя, 2005.- 222 с.

  Паращенко Л. Форум освітян / Л. Паращенко // Вечірній Київ. - 2005.- № 100 (17511), 3 червня.- С. 2.

  Паращенко Л.І. Час змін/ Л.Паращенко // Директор школи, ліцею, гімназії: науково-практичний журнал для керівників закладів освіти - 2005.- № 4, липень-серпень.- С. 105-107.

  Паращенко Л.І. Київський ліцей бізнесу/ Л.І. Паращенко // Директор школи, ліцею, гімназії: науково-практичний журнал для керівників закладів освіти - 2005.- № 4 , липень-серпень.- С. 114.

  Паращенко Л.І. "Європейські студії" в школах України: жити і вчитися демократії / Л.І. Паращенко // Завуч. Шкільний світ. - 2005.- № 36 (258), грудень.- С. 2-4.

  Паращенко Л.І. Тестові технології як інструмент виміру навчальних досягнень учнів/Л.І. Паращенко, В.Д. Леонський // Завуч.Шкільний світ. - 2005.- № 36 (258), грудень.- С. 3-17.

  Жити і вчитися демократії : практико-орієнтований посібник /За ред. Л. Паращенко; Міжнародний фонд "Відродження", Асоціація керівників шкіл м. Києва. - К.,2005.- 48 с.

  Концепція змісту освіти для європейського виміру України /С.Г. Кобернік, Н.Ю. Кузьмина, О.В. Овчарук, Л.І. Паращенко, Ф.З. Степанов, І.Г. Тараненко.- К., 2005.-24 с.

  Алькема В.Г. Цінова політика підприємств АПК на етапі адаптації до ринкових умов господарювання / В. Г. Алькема // Наукові праці Національного ун-ту харч. технологій. - 2005. - № 17. - С. 157-160

  Алькема В.Г. Еволюція українських програм МВА: реальність та сподівання / В. Г. Алькема //Менеджмент та бізнес-освіта України в глобальному конкурентному середовищі: матеріали VI Щоріч. міжнар. конф. «Розбудова менеджмент-освіти в Україні»(м.Дніпропетровськ, 17-19 лютого 2005 року)/ Орг. комітет конференції Н.М. Ушакова, О.І. Шаров.- К.:Навчально-методичний центр «Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні», 2005. - С.133–143

  Россошанская О.В. Определение ценности стратегического ноу-хау предприятия / О. В. Россошанская // Економіка, менеджмент, підприємництво. - 2005. - № 14, Ч.1. - С. 131-141

  Россошанская О.В. Объектно-предметная модель процесса формирования и реализации стратегического потенциала предприятия / О. В. Россошанская // Формування, використання та розвиток управлінського потенціалу: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції . - Луганськ: СНУ ім. В.Даля, 2005. - С. 124-125

  Віткін Л.М. Сертифікація та випробування продукції: посібник для самостійної роботи/ Л.М. Віткін, М.Ю. Нечипоренко; Університет економіки та права "КРОК". - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2005. - 155 с

  Віткін Л.М. Методи статистичного аналізу як основа ефективного моніторингу системи управління якістю вищого навчального закладу (ВНЗ) / Л. М. Віткін // Наукова робота - важлива складова діяльності сучасного університету : матеріали науково-практичної конференції науково-педагогічних працівників (м. Київ, 3 лютого 2005 р.). - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2005. - С. 123-130

  Віткін Л. Інтеграція системи управління за окремими напрямами діяльності/ Л. Віткін, Г. Хімічева //Стандартизація, сертифікація, якість. - 2005. - №1. - С.53-59

  Віткін Л. На 69-ому Генеральному засіданні ІЕС/ Л. Віткін, В. Єременко //Стандартизація, сертифікація, якість. - 2005. - №6. - С.5-6

  Віткін Л. На 28 Генеральній Асамблеї ISO/ Л. Віткін, Я. Лазько //Стандартизація, сертифікація, якість. - 2005. - №5 . - С.8-11

  Віткін Л.М. Формування методичних і нормативних засад для впровадження міжнародних стандартів ISO 9000 у вищих навчальних закладах: дис... канд. техн. наук: 05.01.02 / Л. М. Віткін; Київський національний ун-т технологій та дизайну. - Київ, 2005. - 306 c.

  Економічний глобалізм: розвиток та зростання: монографія / Л. В. Бабій [та ін.]; За заг. ред В.В. Рокочої. - К.: Таксон, 2005. - 320 с

  Літвін Н.М. Зовнішньоторговельні конкурентні переваги в забезпеченні економічного зростання / Н. М. Літвін // Економічний глобалізм: розвиток та зростання: монографія / Л. В. Бабій [та ін.]; За заг. ред В.В. Рокочої. - К.: Таксон, 2005 - С. 53–64

  Касьянов Г. Болонський процес та Україна: виклики та можливості/ Г. Касьянов, Т.В. Фініков //Економічний часопис XXI. - 2004. - №10. - С.50-52

  Терехов В.І. Спільні підприємства створення та розвиток: навчальний посібник/ В.І. Терехов, М.Є. Петрук. - К.: Прецедент, 2004. - 232 с

  Терехов В.І. Бар'єри при визначенні меж товарних ринків/ В.І. Терехов //Вчені записки. Серія "Економіка"/Університет економіки та права "КРОК". - 2004. - Вип. 10. - С.73-83

  Паращенко Л.І. Жити і вчитися в Україні/ Л.І. Паращенко //Відкритий урок: розробки, технології, досвід. - 2004. - №5/6. - С.44-52

  Алькема В.Г. Концептуальні засади підготовки фахівців з логістики зовнішньоекономічних операцій / В. Г. Алькема // Вчені записки. Серія "Економіка" /Ун-т економіки та права "КРОК". - 2004.- № 11. - С. 313-321

  Алькема В.Г. Логистика: учебно-методическое пособие для студентов департамента подготовки иностранных студентов / В. Г. Алькема.- К.: Університет економіки та права «КРОК», 2004. - 164 с.

  Паращенко Л. Від можливого - в дійсність! Проектування: міф чи програма розвитку? / Л. Паращенко // Управління освітою. Шкільний світ. - 2004.- № 4 (76), лютий.- С. 2-3.

  Паращенко Л. Бізнес і освіта/ Л. Паращенко // Управління освітою. Шкільний світ.- 2004.- № 13-14 (85-86), липень.- С. 3.

  Паращенко Л. Вдосконалення організації педагогічної діяльності інноваційного навчального закладу за вимогами компетентнісного підходу / Л. Паращенко // Педагогічні науки: Зб. наук. праць. Херсонського держ. університету.- 2004.- Вип. 36.- С. 115-118.

  Паращенко Л. Як організувати шкільний євроклуб: методичні рекомендації/ Л. Паращенко / Міжнародний фонд "Відродження", Асоціація керівників шкіл м. Києва.- К., 2004.- 23 с.

  Паращенко Л. Інформатизація ліцею: управлінський аспект/Л. Паращенко, В. Леонський // Педагогічні новації столичної освіти: теорія і практика: науково-методичний щорічник / За ред. Л.М. Ващенко та Б.М. Жебровського.- К., 2004.- С. 65-73.

  Паращенко Л. Моніторинг якості роботи навчального закладу: модель моніторингу роботи Київського ліцею бізнесу з використанням комплексної інформаційної системи "LECOS" / Л. Паращенко, В. Леонський // Моніторинг якості освіти: становлення та розвиток в Україні: рекомендації з освітньої політики /під заг. ред. О. Локшиної.- К. : К.І.С., 2004.- С. 219-145.

  Паращенко Л. Тестові технології опановують викладачі й учні Київського ліцею бізнесу / Людмила Паращенко// Старокиївські вісті.- 2004.- № 7 (37), серпень.- С. 4.

  Паращенко Л.І. "Європейські студії": навчальний посібник для учнів / Л.І. Паращенко.- К., 2004.- 146с.

  Паращенко Л.І. "Європейські студії": навчальний посібник для вчителів/ Л.І. Паращенко. - К., 2004.-89 с.

  Паращенко Л.І. "Європейські студії". Як організувати шкільний євроклуб: методичні рекомендації з позакласної роботи/ Л.І. Паращекно.- - К., 2004.- 86 с.

  Паращенко Л. Технологія формування ключових компетентностей у старшокласників: практичні підходи / Л. Паращенко // Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи: кол. монографія ; за заг. ред. О. В. Овчарук. - К.: К.І.С., 2004. - С. 73-85. - (Бібліотека з освітньої політики).

  Літвін Н.М. Антикризове управління підприємствами в країнах з перехідною економікою: автореф. дис.... канд. екон. наук: 08.02.03 / Н. М. Літвін.- К.: Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка, 2004. - 21 с.

  Нормативне забезпечення системи якості ВНЗ/ Л. Віткін, С.Лаптєв, Г.Хімічева, Ю.Жарков //Стандартизація, сертифікація, якість.- 2003. - № 4. - С. 57-65

  Фініков Т.В. Корупційний тиск у сфері вищої освіти: чинники і розвиток "середовища" протидії / Т.В. Фініков // Прозорість і корупція в системі вищої освіти України: збірник матеріалів конференції (21-22 листопада 2002 року, м.Львів). - К. : Таксон, 2003 . - С.168-180

  Терехов В.І. Основи зовнішньоекономічної діяльності: навчально-методичний посібник/ В.І. Терехов. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2003. - 108 с

  Терехов В.І. Спеціальне підприємство - джерело зарубіжних інвестиційних вкладів та зовнішньоекономічних зв'язків/ В. І. Терехов //Вчені записки. Серія "Економіка"/ Університет економіки та права "КРОК". - 2003. - Вип. 7. - С. 231-236

  Віткін Л.М. Концептуальна модель оцінювання якості підготовки випускника ВНЗ / Л.М. Віткін, С. М. Лаптєв, Г. Хімічева //Стандартизація, сертифікація, якість. - 2003. - № 3. - С.68-72

  Паращенко Л.І. Інформаційні технології в управлінні ліцеєм /Л.І. Паращенко, В.Д. Леонський // Комп'ютер у школі та сім'ї.- 2003.- № 6.- С. 36-38.

  Паращенко Л.І. Проектний підхід до розвитку життєвої компетентності ліцеїстів/ Л.І. паращенко // Метод проектів: традиції, перспективи, життєві результати: Практико-зорієнтований збірник.- К.: Департамент, 2003.- С.185-188

  Паращенко Л.І. Валеологічні аспекти педагогічної діяльності Київського ліцею бізнесу /Л.І. Паращенко, Г.І. Леонська Г.І. // Валеопедагогіка: здоровий спосіб життя, біоактивні добавки, косметологія: Тези доповідей Міжнародного симпозіуму.- Київ, 2003.- С. 8-13

  Паращенко Л. Ми зобов'язані бути найкращими / Л. Паращенко// Вечірній Київ. - 2003.- № 160 (17150), 29 жовтня.- С. 6.

  Віткін Л.М. Система якості ВНЗ: використання інструментів управління проектами / Л. Віткін, С. Лаптєв, В. Польшаков // Стандартизація, сертифікація, якість . - 2003.-№5.- С.57-62

  Терехов В.І. Спільне підприємництво та вільні економічні зони: навчально-методичний посібник/ В.І. Терехов, Г.Б. Пекна. - К.: Інститут економіки та права "КРОК", 2003. - 100 с

  Россошанская О.В. Модель формирования стратегического потенциала промышленного предприятия в эпоху экономики знаний / О. В. Россошанская // Вісник Східноукраїнського національного університету. - 2003. - № 3. - С. 40-54

  Россошанская О.В. Проектно-процессный подход к построению имитационной модели расчета стоимости обучения/ О.В. Россошанская // Управління проектами та розвиток виробництва. - 2003. – №4(8).– C.151-154.
http://www.pmdp.org.ua/images/Journal/8/24.pdf

  Россошанская О.В. Формирование стандартного бюджета образовательного проекта / О. В. Россошанская // Економічні проблеми адаптації та розвитку вищої школи в умовах ринку:Мат. всеукр. науково-метод. конф.- Алчевськ: Вид-во Донбас.гірничо-метал. ін-ту, 2003. - С.13

  Віткін Л. Візьміться за впровадження міжнародної системи якості стандарту ІСО 9000/ Л. Віткін //Синергія. - 2003. - №1(5). - С.8-12

  Фініков Т.В. Сучасна вища освіта: світові тенденції і Україна: монографія/ Т.В. Фініков; Інститут економіки та права "КРОК". - К.: Таксон, 2002. - 176 с. - (Вища освіта в сучасному світі)

  Паращенко Л. Україна. Ліцейський стандарт/ Л. Паращенко // Директор школи. Шкільний світ. - 2002. - № 42-48

  Паращенко Л.І. "АРМ завуча школи" вдосконалюється/ Л.І. Паращенко, В.Д. Леонський // Комп'ютер у школі та сім'ї. - 2002. - № 2. - С. 22-27

  Паращенко Л.І. Зміст і педагогічні технології формування організаторських та управлінських умінь у ліцеїстів/ Л.І. Паращенко // Нова педагогічна думка .- 2002. - № 3-4. - С. 274-278

  Паращенко Л.І. Організаційно-педагогічні засади підготовки управлінців у Київському ліцеї бізнесу / Л.І. Паращенко // Теоретико-прикладні аспекти управління закладами освіти. Серія Менеджмент в освіті: науково-методичний посібник / Інститут педагогіки АПН України, Асоціація керівників шкіл України. - К.: ПП Компанія "Актуальна освіта", 2002. - С. 182-213.

  Паращенко Л.І. Формування організаторських та управлінських умінь в учнів ліцею бізнесу: автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.01 / Л.І. Паращенко; Ін-т педагогіки АПН України. - К., 2002. - 19 c
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe

  Паращенко Л.І. Формування організаторських та управлінських умінь в учнів ліцею бізнесу: Дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01 / Інститут педагогіки АПН України. - К., 2002.- 204 с.

  Теоретико-прикладні аспекти управління закладами освіти : наук.-метод. посіб. / Л.М. Калініна, Н.М. Островерхова, А.Ф. Остапенко, О.М. Онаць, Л.І. Паращенко, Т.В. Михайленко, П.С. Вакуліч; Ін-т педагогіки АПН України, Асоц. кер. шк. України. - К. : ПП Компанія "Акт. освіта", 2002. - 312 c. - (Менедж. в освіті)

  Віткін Л.М. Усунення технічних бар'єрів у торгівлі товарами та послугами. Гармонізація процедур сертифікації та стандартизації в Україні та ЄС / Л. М. Віткін // Європейська інтеграція та Україна: навчально-методичний посібник / Ред. В. Є. Новицький, Т. М. Пахомова, В. І. Чужиков. - К.: ТОВ "Макрос", 2002. - С. 179-200

  Віткін Л. Управління якістю у вищих навчальних заклад/ Л. Віткін //Стандартизація, сертифікація, якість. - 2002. - №4 . - С.47-51

  Віткін Л. Місце України у світовій та європейсько