Інша інформація:
Ніколаєв Дмитро Геннадійович

кабінет 413

(+38 044) 455-56-90, вн. 222

Напрями наукових досліджень

 • аналіз умов виникнення та розвитку глобального фінансового середовища / система управління міжнародними грошовими потоками підприємств на мікро- та макрорівнях / вплив процесів глобалізації та транснаціоналізації на процес управління потоками грошових і фінансових коштів суб’єктів господарювання

Сфера наукових інтересів

 • корпоративні фінанси / банківська справа / міжнародні фінансові ринки / фінансова / грошова і валютна політика / фінансові ризики

Викладає

 • міжнародні фінанси / міжнародні валютно-фінансові відносини / міжнародні розрахунки і валютні операції / механізм розрахунків у зовнішньоторговельних операціях / грошово-кредитні системи зарубіжних країн / аналітична діяльність на зовнішньоторговельних підприємствах
 
 

Ніколаєв Дмитро Геннадійович

Нагороджений:

 • Подякою міністра освіти і науки України за вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та плідну науково-педагогічну діяльність (2017 р.)
 • Дипломом лауреата Ректорської премії ІІ ступеня за високу студентську оцінку роботи викладача, Університет «КРОК» (2013 р.)
 • Відзнакою «Зірка КРОКу», Університет «КРОК» (2012 р.)
 • Подякою київського міського голови за вагомий особистий внесок у розвиток національної освіти, плідну педагогічну діяльність (2002 р.)

Освіта

 • Навчально-методичний центр Держфінмоніторингу України / Навчальна програма з питань фінансового моніторингу для фахівців учасників ринків фінансових послуг / фахівець з питань фінансового моніторингу (2015 р.)
 • Newport Business Academy, NBA (м. Бреда, Голландія) / МВА: Фінанси і контроль / майстер ділового адміністрування (2008 р.)
 • Інститут економіки, управління та господарського права «КРОК» / Фінанси / економіст (1999 р.)

Професійна кар’єра

 • 2015 р. – небанківська фінансова установа ТОВ «Оптимум Фактор», заступник директора
 • з 1999 р. – Університет «КРОК», старший викладач кафедри міжнародних економічних відносин

Особисті досягнення

 • За багаторічну активну наукову і навчальну діяльність нагороджений знаком «Шани» Університету економіки та права «КРОК» (2017 р.)
 • У 2012 р. за результатами соцопитування студентів одержав найвищий рейтинг серед викладачів Університету і був нагороджений відзнакою «Зірка КРОКу»
 • За вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів нагороджений Подякою київського міського голови (2002 р.)
 
 

Публікації

  Ніколаєв Д.Г. Експортно-кредитні агентства як механізм підтримки експорту в світі та в Україні / Д.Г. Ніколаєв // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 305-307

  Ніколаєв Д.Г. Напрями вдосконалення валютної політики України в контексті економічної інтеграції з ЄС / Д.Г.Ніколаєв //Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.259-261

  Ніколаєв Д.Г. Застосування угод СВОП з метою зниження фінансових ризиків / Д. Г. Ніколаєв // Українські перспективи у світовому розвитку: матеріали Науково-практичної конференції (Київ, 4 листопада 2016 року).- К. : Університет економіки та права "КРОК", 2016. - С.153-156

  Ніколаєв Д.Г. Технічні бар'єри зовнішньоторговельної експансії українських підприємств на ринок ЄС (проблеми адаптації вітчизняних експортеров до європейських технічних стандартів) / Д. Г. Ніколаєв //Еволюція наукової думки в контексті європейського вибору України : матеріали Науково-практичної конференції (Київ, 21 жовтня 2015 року).- Київ: Університет економіки та права "КРОК", 2015.-С.232-234

  Терехов В.І. Управління валютним ризиком в умовах економічної і фінансової кризи / В. І. Терехов, Д. Г. Ніколаєв // Розвиток зовнішньоекономічної діяльності в умовах інтеграційних та глобалізаційних процесів: Матеріали міжнародної науково-практичної інтернет конференції (19-23 квітня 2012 р. Донецьк). - Донецьк, 2012.-С.78-84

  Ніколаєв Д.Г. Інформаційні технології на світовому фондовому ринку: алгоритмічна торгівля / Д. Г. Ніколаєв //Розвиток інформаційного суспільства: в 10-ти т. Т.1. Міжнародний бізнес в інформаційному суспільстві: колективна монографія / за ред. В.В. Рокочої. – К.: Університет економіки та права «КРОК», 2012. - С. 127–136.

  Ніколаєв Д.Г. Управління валютним ризиком в умовах економічної і фінансової кризи / Д. Г. Ніколаєв //Розвиток зовнішньоекономічної діяльності в умовах інтеграційних та глобалізаційних процесів: Матеріали міжнар. наук.-практ. інтернет-конф.- Донецьк: ДонДУУ, 2012. - С. 78–84


Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

Ми в Соціальних Мережах. Слідуйте за нами.
Ви тут: Вища освіта » Про КРОК » Співробітники » Ніколаєв Дмитро Геннадійович