Ніколаєв Дмитро Геннадійович — Університет «КРОК»

Інша інформація:
Ніколаєв Дмитро Геннадійович

кабінет 413

+380 (44) 455-57-12, вн. 222

Напрями наукових досліджень

 • аналіз умов виникнення та розвитку глобального фінансового середовища / система управління міжнародними грошовими потоками підприємств на мікро- та макрорівнях / вплив процесів глобалізації та транснаціоналізації на процес управління потоками грошових і фінансових коштів суб’єктів господарювання
 
 

Ніколаєв Дмитро Геннадійович

Нагороджений:

 • Подякою міністра освіти і науки України за вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та плідну науково-педагогічну діяльність (2017 р.)
 • Дипломом лауреата Ректорської премії ІІ ступеня за високу студентську оцінку роботи викладача, Університет «КРОК» (2013 р.)
 • Відзнакою «Зірка КРОКу», Університет «КРОК» (2012 р.)
 • Подякою київського міського голови за вагомий особистий внесок у розвиток національної освіти, плідну педагогічну діяльність (2002 р.)

Освіта

 • Навчально-методичний центр Держфінмоніторингу України / Навчальна програма з питань фінансового моніторингу для фахівців учасників ринків фінансових послуг / фахівець з питань фінансового моніторингу (2015 р.)
 • Newport Business Academy, NBA (м. Бреда, Голландія) / МВА: Фінанси і контроль / майстер ділового адміністрування (2008 р.)
 • Інститут економіки, управління та господарського права «КРОК» / Фінанси / економіст (1999 р.)

Професійна кар’єра

 • 2015 р. – небанківські фінансові установи, заступник директора
 • з 1999 р. – Університет «КРОК», старший викладач кафедри міжнародних економічних відносин

Особисті досягнення

 • За багаторічну активну наукову і навчальну діяльність нагороджений знаком «Шани» Університету економіки та права «КРОК» (2017 р.)
 • У 2012 р. за результатами соцопитування студентів одержав найвищий рейтинг серед викладачів Університету і був нагороджений відзнакою «Зірка КРОКу»
 • За вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів нагороджений Подякою київського міського голови (2002 р.)
 
 

Публікації

  Ніколаєв Д.Г. Управління грошовим потоком, як складова стратегічного фінансового планування на підприємстві / Д. Г. Ніколаєв // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей IV Наукової конференції (18 квітня 2024 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2024.
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2024/paper/view/2136

  Ніколаєв Д.Г. Інвестиційний клімат в Україні: поточний стан та шляхи покращення ситуації / Д. Г. Ніколаєв // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей V Міжнародної конференції (Київ, 7 грудня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023.
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2023/paper/view/1675

  Ніколаєв Д.Г. Фінансові механізми державної підтримки експортного виробництва / Д.Г. Ніколаєв // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали III Міжнародної конференції (м. Київ, 2-3 грудня 2021 р.). - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/844
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/844

  Ніколаєв Д.Г. Світовий досвід застосування державної фінансової підтримки експортерів в умовах нестабільності світової економіки / Д. Г. Ніколаєв // Геоекономічні пріоритети розвитку експортно-орієнтованого бізнесу України: тези доповідей наукової конференції (Київ,12 грудня 2020 року). - К.: Університет "КРОК", 2020. - https://conf.krok.edu.ua/Geoeconom/Geoeconom/paper/view/322
https://conf.krok.edu.ua/Geoeconom/Geoeconom/paper/view/322

  Ніколаєв Д.Г. Експортно-кредитні агентства як механізм підтримки експорту в світі та в Україні / Д.Г. Ніколаєв // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 305-307
https://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/materiali-konferentsij/868-materialy-mizhnarodnoi-konferentsii-derzhava-rehiony-pidpryiemnytstvo-informatsiini-suspilnopravovi-sotsialnoekonomichni-aspekty-rozvytku-2122-lystopada-2019-roku

  Ніколаєв Д.Г. Напрями вдосконалення валютної політики України в контексті економічної інтеграції з ЄС / Д.Г.Ніколаєв //Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.259-261
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2018-11-15_materiali-%D1%81onference-krok.pdf

  Ніколаєв Д.Г. Застосування угод СВОП з метою зниження фінансових ризиків / Д. Г. Ніколаєв // Українські перспективи у світовому розвитку: матеріали Науково-практичної конференції (Київ, 4 листопада 2016 року).- К. : Університет економіки та права "КРОК", 2016. - С.153-156
https://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2016-11-04_materiali-%D1%81onference-krok.pdf

  Ніколаєв Д.Г. Технічні бар'єри зовнішньоторговельної експансії українських підприємств на ринок ЄС (проблеми адаптації вітчизняних експортеров до європейських технічних стандартів) / Д. Г. Ніколаєв //Еволюція наукової думки в контексті європейського вибору України : матеріали Науково-практичної конференції (Київ, 21 жовтня 2015 року).- Київ: Університет економіки та права "КРОК", 2015.-С.232-234
https://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2015-10-21_materiali-%D1%81onference-krok.pdf

  Ніколаєв Д.Г. Інформаційні технології на світовому фондовому ринку: алгоритмічна торгівля / Д. Г. Ніколаєв //Розвиток інформаційного суспільства: в 10-ти т. Т.1. Міжнародний бізнес в інформаційному суспільстві: колективна монографія / за ред. В.В. Рокочої. – К.: Університет економіки та права «КРОК», 2012. - С. 127–136.

  Ніколаєв Д.Г. Управління валютним ризиком в умовах економічної і фінансової кризи / Д. Г. Ніколаєв //Розвиток зовнішньоекономічної діяльності в умовах інтеграційних та глобалізаційних процесів: Матеріали міжнар. наук.-практ. інтернет-конф.- Донецьк: ДонДУУ, 2012. - С. 78–84

  Ніколаєв Д.Г. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни "Механізм розрахунків у зовнішньоторговельних операціях": ОКР "спеціаліст" перепідготовки фахівців та ОКР "спеціаліст" з наданням другої вищої освіти за спеціальністю 7.03050301 "Міжнародна економіка"/ Д. Г. Ніколаєв. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2012. - 86 с.

  Ніколаєв Д.Г. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни "Валютні операції": ОКР "спеціаліст" з наданням другої вищої освіти за спеціальністю 7.03050301 "Міжнародна економіка"/ Д. Г. Ніколаєв. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2012. - 105 с.

  Ніколаєв Д.Г. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни "Міжнародні розрахунки і валютні операції": ОКР "спеціаліст" за спеціальністю 7.03050802 "Банківська справа", ОКР "спеціаліст" з наданням другої вищої освіти за спеціальністю 7.03050802 "Банківська справа"/ Д. Г. Ніколаєв. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2012. - 130 с.

  Ніколаєв Д.Г. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни "Міжнародні валютно-фінансові відносини": ОКР "спеціаліст" з наданням другої вищої освіти "Міжнародна економіка", "Економіка підприємства (за видами економічної діяльності)", "Маркетинг", "Фінанси і кредит (за спеціалізованими програмами)", "Банківська справа"/ Д. Г. Ніколаєв. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2012. - 79 с.

  Ніколаєв Д.Г. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни "Міжнародні фінанси": ОКР "спеціаліст" з наданням другої вищої освіти спеціальності 7.03050301 "Міжнародна економіка"/ Д. Г. Ніколаєв. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2012. - 119 с.

  Ніколаєв Д.Г. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни "Фінансова система зарубіжних країн": ОКР "бакалавр" спеціальності 6.030503 "Міжнародна економіка"/ Д. Г. Ніколаєв. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2012. - 63 с.

  Ніколаєв Д.Г. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни "Валютне регулювання": ОКР "бакалавр" напряму підготовки 6.030503 "Міжнародна економіка"/ Д. Г. Ніколаєв. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2012. - 95 с.

  Ніколаєв Д.Г. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни "Міжнародні фінанси": ОКР "бакалавр" 6.030503 "Міжнародна економіка"/ Д. Г. Ніколаєв. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2012. - 150 с.

  Терехов В.І. Управління валютним ризиком в умовах економічної і фінансової кризи / В. І. Терехов, Д. Г. Ніколаєв // Розвиток зовнішньоекономічної діяльності в умовах інтеграційних та глобалізаційних процесів: Матеріали міжнародної науково-практичної інтернет конференції (19-23 квітня 2012 р. Донецьк). - Донецьк, 2012.-С.78-84

  Ніколаєв Д.Г. Управління монетарними ризиками з метою забезпечення фінансово-економічної безпеки сучасних підприємств як важлива науково-практична проблема /Д.Г. Ніколаєв //Економічна безпека України та виклики сьогодення: Збірник матеріалів ХІІІ Міжнародноїнауково-практичної конференції. – К.:УДУФМТ, 2010.- С.88-90

  Ніколаєв Д.Г. Міжнародні фінанси: навчально-методичний комплекс дисциплін/ Д. Г. Ніколаєв. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2010. - 57 с.

  Ніколаєв Д.Г. Валютне регулювання: навчально-методичний комплекс дисциплін/ Д. Г. Ніколаєв. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2010. - 42 с.

  Ніколаєв Д.Г. Розрахунки та платежі у міжнародному бізнесі: навчально-методичний комплекс дисциплін/ Д. Г. Ніколаєв. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2010. - 40 с.

  Ніколаєв Д.Г. Практикум з міжнародної інвестиційної діяльності: плани семінарських (практичних) занять, завдання для самостійної роботи студентів/ Д. Г. Ніколаєв. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2010. - 12 с

  Ніколаєв Д.Г. Валютне регулювання: плани семінарських занять з методичними вказівками до семінарських занять та виконання завдань самостійної роботи/ Д. Г. Ніколаєв. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2010. - 16 с.

  Ніколаєв Д.Г. Фінансові системи зарубіжних країн: плани семінарських занять з методичними вказівками до семінарських занять та виконання завдань самостійної роботи/ Д. Г. Ніколаєв. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2010. - 14 с.

  Ніколаєв Д.Г. Валютні операції: навчально-методичний комплекс дисципліни/ Д. Г. Ніколаєв. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2007. - 70 с

  Ніколаєв Д.Г. Міжнародні фінанси: плани семінарських (практичних) занять, завдання для самостійної роботи студентів/ Д. Г. Ніколаєв. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2007.-18 с.

  Ніколаєв Д.Г. Фінансово-економічний механізм процесу транснаціоналізації українського капіталу / Д. Г. Ніколаєв //Роль і місце фінансово-економічного механізму управління у сфері підприємництва: матеріали міжвузівської науково-практичної конференції (квітень 2006 року). - К. : Університет економіки та права "КРОК", 2006. - С.95-101

  Ніколаєв Д.Г. Транснаціоналізація українського фінансового капіталу як фактор посилення конкурентоспроможності національної економіки України/ Д.Г. Ніколаєв //Вчені записки / Університет економіки та права "КРОК. Серія "Економіка".- 2005. - Вип. 14. - С.163-169

  Ніколаєв Д.Г. Транснаціональні банки: транснаціоналізація фінансової компоненти економічного розвитку / Д.Г. Ніколаєв //Економічний глобалізм: розвиток та зростання: монографія / За заг. ред В.В. Рокочої. - К. : Таксон, 2005. - С.203-226

  Ніколаєв Д.Г. Роль міжнародних офшорних фінансових центрів у процесі транснаціоналізації фінансового капіталу/ Д.Г. Ніколаєв //Вчені записки записки/ Університет економіки та права "КРОК. Серія "Економіка". - 2004. - Вип. 11. - С.271-279

  Ніколаєв Д.Г. Проблеми глобалізації малого бізнесу: світові тенденції / Д. Г. Ніколаєв //Вчені записки/ Університет економіки та права "КРОК". Серія "Економіка". - 2003. - Вип. 8. - С. 165-175

  Ніколаєв Д.Г. Еволюція наукової теорії фінансового капіталу/ Д.Г. Ніколаєв //Вісник Економіка (КНУ ім.Шевченка). - 2001. - Вып.48. - С.61-63

  Ніколаєв Д.Г. Транснаціоналізація капіталу як детермінанта розвитку світового господарства/ Д.Г. Ніколаєв //Вчені записки/ Інститут економіки та права "КРОК". - 2001. - Вип. 5. -С. 232-243

  Ніколаєв Д.Г. Валютне регулювання ЗЕД: навчально-методичний комплекс дисциплін/ Д.Г.Ніколаєв. - К.: Інститут економіки та права "КРОК", 2001. - 37 с

  Ніколаєв Д. Транснаціоналізація і формування українського транснаціонального капіталу / Д. Ніколаєв // Україна у світовому економічному просторі / Інститут економіки, управління та господарського права. - К. : Таксон, 2000. - С.135-160

  Софіщенко І.Я. Фінанси зарубіжних країн: навчально-методичний комплекс дисципліни/ І.Я. Софіщенко, Д.Г. Ніколаєв. - К.: Інститут економіки та права "КРОК", 2000. - 52 с

  Ніколаєв Д.Г. Транснаціоналізація господарської діяльності в кінці ХХ століття/ Д.Г. Ніколаєв //Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка.-2000.- №43.-С. 41–44

  Ніколаєв Д.Г. Нові тенденції існування та руху транснаціонального капіталу/ Д. Г. Ніколаєв //Вчені записки/ Інститут економіки, управління та господарського права. - 1999. - Вип. 3. - С. 101-106

  Ніколаєв Д. Роль дивідендної політики в управлінні підприємством / Д. Ніколаєв// Сучасні проблеми управління: матеріали студентської науково-практичної конференції (м.Київ, 5-6 квітня 1999 р.). - К. : Інститут економіки та права "КРОК", 1999. - С.48-52


Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

RSS
 
 

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

LinkedIn
 
Facebook
 
Instagram
 
Twitter
 
Flickr
 
Telegram
 
YouTube
 
TikTok
 
 
Ви тут: Вища освіта » Про КРОК » Співробітники » Ніколаєв Дмитро Геннадійович